جســتجوي جديد فهرست منتخب صفحه خانگي حذف انتخاب ها افزودن به اقلام علامتگذاري شده    
نتايج 1 - 10 از تعداد 390 براي كتابخانه و هاي و عمومي ( 4.49ثانیه )
مرتب سازي براساس : ربط     تاريخ      
    
1  چکیده و اطلاعات بيشتر با كتابخانه هايمان چه كنيم ؟
     آذرنگ ،عبدالحسين
    شماره مدرک :108926
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    جهان كتاب دوره 1- شماره 5
    سال  : 1374
    تعداد صفحه  : 2
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 0   
    تعداد دانلود: 0
    
2  چکیده و اطلاعات بيشتر سرگشتگيهاي اهل كتاب هنگام مراجعه به كتابخانه ها
     سعيدالهي ،امير
    شماره مدرک :109043
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    جهان كتاب دوره 1- شماره 17
    سال  : 1375
    تعداد صفحه  : -6
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 0   
    تعداد دانلود: 0
    
3  چکیده و اطلاعات بيشتر معرفي و بررسي عملكردمركزي پارك شهر : بارويكرد به قابليت ومعضلات مجموعه
     نورعي ،
    شماره مدرک :267575
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي دوره 9- شماره 4
    سال  : 1378
    تعداد صفحه  : 11
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 4   
    تعداد دانلود: 4
    
4  چکیده و اطلاعات بيشتر يادداشت
     ملك احمدي ،محمدحسين
    شماره مدرک :267604
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي دوره 12- شماره 3 دوره 12- شماره 4
    سال  : 1381
    تعداد صفحه  : -1
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 2   
    تعداد دانلود: 2
    
5  چکیده و اطلاعات بيشتر درددل كتابدار با اهل كتاب
     عازم ،پرويز
    شماره مدرک :274221
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    جهان كتاب دوره 1- شماره 20 دوره 1- شماره 21
    سال  : 1375
    تعداد صفحه  : 1
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 0   
    تعداد دانلود: 0
    
6  چکیده و اطلاعات بيشتر مشاركت كتابخانه اي عمومي در توسعه آموزش عالي در مناطق محروم روستايي
     هندري ،جو
    شماره مدرک :296295
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    فصلنامه كتاب دوره 12- شماره 3
    سال  : 1380
    تعداد صفحه  : 16
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 10   
    تعداد دانلود: 10
    
7  چکیده و اطلاعات بيشتر كتابخانه عمومي ونكوور
     آذرنگ ،عبدالحسين
    شماره مدرک :296342
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    فصلنامه كتاب دوره 7- شماره 4
    سال  : 1375
    تعداد صفحه  : 12
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 10   
    تعداد دانلود: 10
    
8  چکیده و اطلاعات بيشتر رشد و توسعه كتابخانه هاي اسلامي
     عبدالطيف عبدالله بن دوحيش،
    شماره مدرک :303563
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    پيك كتابداري دوره 36- مسلسل 38
    سال  : 1381
    تعداد صفحه  : 22
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 5   
    تعداد دانلود: 5
    
9  چکیده و اطلاعات بيشتر فعاليتهاي كتابخانه در محل كار
     ماديق ،بريجيتا
    شماره مدرک :303669
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    پيك كتابداري مسلسل 18
    سال  : 1370
    تعداد صفحه  : 13
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 2   
    تعداد دانلود: 2
    
10  چکیده و اطلاعات بيشتر نيم رخ و وضعيت نسبي 14 كتابخانه درون شهري آستان قدس رضوي با استفاده از شيوه استانداردسازي دياني
     سپهري ،سعيده
    شماره مدرک :303906
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    خبرنامه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران دوره 1- شماره 8
    سال  : 1384
    تعداد صفحه  : 16
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 9   
    تعداد دانلود: 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

افزودن به اقلام علامتگذاري شده       
صفحه خانگي | خدمات | دریافت فایل راهنما | ثبت نام | ارتباط با ما Ricest
دریافت مقالات با امکان پرداخت الکترونیک ، کامل ترین اطلاعات فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
Copyright © 2014 , Regional Information Center for Science and Technology , All Rights Reserved