جســتجوي جديد فهرست منتخب صفحه خانگي حذف انتخاب ها افزودن به اقلام علامتگذاري شده    
نتايج 1 - 10 از تعداد 407 براي كتابخانه و هاي و عمومي ( 4.08ثانیه )
مرتب سازي براساس : ربط     تاريخ      
    
1  چکیده و اطلاعات بيشتر با كتابخانه هايمان چه كنيم ؟
     آذرنگ ،عبدالحسين
    شماره مدرک :108926
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    جهان كتاب دوره 1- شماره 5
    سال  : 1374
    تعداد صفحه  : 2
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 0   
    تعداد دانلود: 0
    
2  چکیده و اطلاعات بيشتر سرگشتگيهاي اهل كتاب هنگام مراجعه به كتابخانه ها
     سعيدالهي ،امير
    شماره مدرک :109043
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    جهان كتاب دوره 1- شماره 17
    سال  : 1375
    تعداد صفحه  : -6
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 0   
    تعداد دانلود: 0
    
3  چکیده و اطلاعات بيشتر تاسيس كتابخانه هاي عمومي به يك قانون جامع نياز دارد
     محمدشميراني ،منوچهر
    شماره مدرک :120197
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    رسانه دوره 9- شماره 2
    سال  : 1377
    تعداد صفحه  : 2
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 0   
    تعداد دانلود: 0
    
4  چکیده و اطلاعات بيشتر بررسي شاخصهاي كمي و كيفي كتابخانه هاي عمومي ايران و ساير كشورهاي جهان
     رياحي،محمداسماعيل
    شماره مدرک :123329
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    رهيافت مسلسل 11
    سال  : 1374
    تعداد صفحه  : 8
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 0   
    تعداد دانلود: 0
    
5  چکیده و اطلاعات بيشتر كتابخانه هاي عمومي در خدمت معلولان
     طهماسبي ،سليمه
    شماره مدرک :253450
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    اباختر دوره 3- شماره 9 دوره 3- شماره 10
    سال  : 1383
    تعداد صفحه  : 6
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 7   
    تعداد دانلود: 7
    
6  چکیده و اطلاعات بيشتر آيين نامه استفاده از كتابخانه هاي عمومي كشور
     
    شماره مدرک :267561
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي دوره 9- شماره 4
    سال  : 1378
    تعداد صفحه  : 2
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 3   
    تعداد دانلود: 3
    
7  چکیده و اطلاعات بيشتر همكاري بين كتابخانه هاي آموزشگاهي و عمومي به منظور افزايش لذت از خواندن
     W.B.ELLEY،
    شماره مدرک :267568
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي دوره 11- شماره 3
    سال  : 1380
    تعداد صفحه  : 4
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 12   
    تعداد دانلود: 12
    
8  چکیده و اطلاعات بيشتر معرفي و بررسي عملكردمركزي پارك شهر : بارويكرد به قابليت ومعضلات مجموعه
     نورعي ،
    شماره مدرک :267575
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي دوره 9- شماره 4
    سال  : 1378
    تعداد صفحه  : 11
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 4   
    تعداد دانلود: 4
    
9  چکیده و اطلاعات بيشتر اهميت و تاثير كتابخانه هاي عمومي
     غفاري ،سعيد
    شماره مدرک :267577
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي دوره 11- شماره 3
    سال  : 1380
    تعداد صفحه  : 4
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 10   
    تعداد دانلود: 10
    
10  چکیده و اطلاعات بيشتر بررسي وضعيت كتابخانه هاي دانشگاهي آموزشگاهي تخصصي عمومي مساجد و خصوصي استان اردبيل
     اماني ،غفور
    شماره مدرک :267586
    انتخاب نوع مدرک :مقاله فارسي
    تحقيقات اطلاع رساني و كتابخانه هاي عمومي دوره 12- شماره 1 دوره 12- شماره 2
    سال  : 1381
    تعداد صفحه  : 6
    چکیده و اطلاعات بيشتر متن کامل    تعداد دانلود: 16   
    تعداد دانلود: 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

افزودن به اقلام علامتگذاري شده       
صفحه خانگي | خدمات | دریافت فایل راهنما | ثبت نام | ارتباط با ما Ricest
دریافت مقالات با امکان پرداخت الکترونیک ، کامل ترین اطلاعات فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
Copyright © 2014 , Regional Information Center for Science and Technology , All Rights Reserved