راهنمای Download کردن فایلها از سایت RICeST

 

در هنگام Download فایلها از سایت RICeST ممکن است مشکلات زیر به وجود آید:

1- چنانچه کاربران اعتبار کافی نداشته باشند امکان Download کردن اطلاعات برای آنها فراهم نیست که در اینصورت باید نسبت به تامین اعتبار خود اقدام نمایند.

2- ممکن است گزینه Pop-up blocked ظاهر شود که برای این کار  چنانچه از مرورگر Internet Explorer  استفاده می کنید ، به صورت زیر عمل کنید:

 

1

 سپس بر روی گزینه Pop-up blocked کلیک راست کرده و گزینه Always Allow Pop-ups from this site را انتخاب می کنیم

 

2

 

 

 

 

 

 

 

              در نهایت پنجره ای ظاهر میگردد که در آن پیغام Allow Pop-ups from this site ظاهر میگردد که با زدن گزینه yes امکان Download برای کاربران فراهم    میگردد.

 

3

3- چنانچه از مرورگر Firefox استفاده می کنید به صورت زیر عمل کنید :

 

بر روی Option  کلیک کرده و سپس  گزینه  آخر را  بصورت زیر انتخاب کنید:

4-چنانچه از مرورگر Google  Chrome  استفاده می کنید، مشکل Pop-ups بصورت زیر نمایان می شود:

5-بر روی آن کلیک کرده و  بر روی گزینه اول، بصورت زیر کلیک نمایید: