عنوان نشريه ناشر
شاپا       درجه علمي
 
جستجوی الفبایی نشریات
ا آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص
ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي  
 
اطلاعات نشریات
نشریه Acta Medica Iranica
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول:   جواديان سردبیر : دهپور
آخرین موجودي: 2017 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه Archives of Iranian Medicine
صاحب امتیاز : فرهنگستان علوم پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول:  ايرج فاضل سردبیر : رضا ملك زاده
آخرین موجودي: 2017 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه Galen Medical Journal (GMJ)
صاحب امتیاز : مركز تحقيقات بيماري هاي غيرواگير دانشگاه علوم پزشكي فسا
مدير مسئول:  رضا نيك انديش سردبیر : افشين برهاني حقيقي
آخرین موجودي: 2016 محل نشر: فسا
  اطلاعات بیشتر
نشریه Iranian Journal of Medical Sciences (IJMS)
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي شيراز. معاونت پژوهشي
مدير مسئول:  محمدرضا پنجه شاهين سردبیر : محمدهادي باقري
آخرین موجودي: 2016 محل نشر: شيراز
  اطلاعات بیشتر
نشریه Iranian Red Crescent Medical Journal
صاحب امتیاز : بيمارستان ايرانيان دبي
مدير مسئول:  محمد فرهادي سردبیر : اصغر فرشاد
آخرین موجودي: 2017 محل نشر: شيراز
  اطلاعات بیشتر
نشریه Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
صاحب امتیاز : National Center for Scientific Research, Ministry of Culture and Higher Education
مدير مسئول:  محمد فرهادي سردبیر : مازيار مرادي
آخرین موجودي: 2016 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه Shiraz Electronic Medical Journal
صاحب امتیاز : كامران باقري لنكراني
مدير مسئول:   كامران باقري لنكراني سردبیر : كامران باقري لنكراني
آخرین موجودي: 2017 محل نشر: شيراز
  اطلاعات بیشتر
نشریه Thrita Student Journal of Medical Sciences
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي تهران. كميته تحقيقات دانشجويي
مدير مسئول:  پروين پاسالار سردبیر : رايكا جمالي
آخرین موجودي: 2016 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه Zahedan Journal of Research in Medical Sciences
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان
مدير مسئول:  نورمحمد نوري سردبیر : علي مقتدري
آخرین موجودي: 2017 محل نشر: زاهدان
  اطلاعات بیشتر
نشریه ابن سينا
صاحب امتیاز : اداره بهداشت و درمان نهاجا
مدير مسئول:  سهيل نصوحي سردبیر : ارسيا تقوا
آخرین موجودي: 1391 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه ارمغان دانش
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان كهگيلويه و بويراحمد 
مدير مسئول:  حسام الدين نبوي زاده سردبیر : صدراله محرابي
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: ياسوج 
  اطلاعات بیشتر
نشریه افق دانش
صاحب امتیاز : دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گناباد 
مدير مسئول:  علي رضا مسلم سردبیر : هادي رضواني 
آخرین موجودي: 1392 محل نشر: گناباد 
  اطلاعات بیشتر
نشریه پايش
صاحب امتیاز : جهاد دانشگاهي
مدير مسئول:  علي منتظري سردبیر : علي منتظري
آخرین موجودي: 1397 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه پزشكان گيل
صاحب امتیاز : محمدتقي يحيي جوزي
مدير مسئول:  محمدتقي يحيي جوزي سردبیر : - -
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: رشت
  اطلاعات بیشتر
نشریه پ‍زش‍ك‍ي‌ ام‍روز
صاحب امتیاز : اردوان سيف بهزاد
مدير مسئول:  حسن خاجي سردبیر : اردوان سيف بهزاد
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: تهران 
  اطلاعات بیشتر
نشریه پ‍ژوه‍ش‌ در پ‍زش‍ك‍ي‌
صاحب امتیاز : دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي 
مدير مسئول:  علي مرعشي سردبیر : عبدالجليل كلانتر هرمزي
آخرین موجودي: 1394 محل نشر: تهران 
  اطلاعات بیشتر
نشریه پژوهنده
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي
مدير مسئول:  سيد محمود طباطبايي فر سردبیر : محمدحسين پورغلامي
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه پ‍ي‍ام‌ ام‌ اس‌
صاحب امتیاز : انجمن ام.اس ايران 
مدير مسئول:  جمشيد لطفي سردبیر : هژير سيگارودي
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: تهران 
  اطلاعات بیشتر
نشریه تحقيقات پزشكي
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان فارس
مدير مسئول:  عبدالرسول طالعي سردبیر : فرهاد هنجني
آخرین موجودي: 1388 محل نشر: شيراز
  اطلاعات بیشتر توقف انتشار
نشریه تغذيه و سلامتي
صاحب امتیاز : موسسه تغذيه و سلامت مهيار
مدير مسئول:  محمدعلي يارمحمدي سردبیر : زهره مهديان
آخرین موجودي: 1394 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه تندرستي
صاحب امتیاز : موسسه همشهري
مدير مسئول:  حسين قربان زاده سردبیر : حميد باباوند
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه جامعه پزشكي تهران
صاحب امتیاز : سازمان نظام پزشكي تهران بزرگ
مدير مسئول:  شهاب الدين صدر سردبیر : شوراي سردبيري
آخرین موجودي: 1389 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر توقف انتشار
نشریه خ‍ب‍رن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ك‍ي‌ ج‍م‍ه‍وري‌ اس‍لام‍ي‌ اي‍ران‌
صاحب امتیاز :
مدير مسئول:   سردبیر : - -
آخرین موجودي: 1390 محل نشر:
  اطلاعات بیشتر
نشریه دانش و تندرستي
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شاهرود
مدير مسئول:  جواد نوريان سردبیر : سهراب حاجي زاده
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: شاهرود
  اطلاعات بیشتر
نشریه دانشور- پزشكي
صاحب امتیاز : دانشگاه شاهد 
مدير مسئول:  احمدعلي نوربالا  سردبیر : احيا گرشاسبي
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: تهران دانشگاه شاهد مرکز چاپ و انتشارات
  اطلاعات بیشتر
نشریه ره آورد دانش
صاحب امتیاز : نبود
مدير مسئول:   سردبیر :
آخرین موجودي: 1388 محل نشر:
  اطلاعات بیشتر
نشریه سلامت خانواده
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامي. واحد ساري
مدير مسئول:  قهرمان محمودي سردبیر : بهمن نيك پور
آخرین موجودي: 1392 محل نشر: ساري
  اطلاعات بیشتر
نشریه طب جنوب
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
مدير مسئول:  ابراهيم عصفوري سردبیر : مجيد اسدي
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: بوشهر
  اطلاعات بیشتر
نشریه طب‌ و ت‍زك‍ي‍ه‌
صاحب امتیاز : وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي
مدير مسئول:  بهرام عين اللهي سردبیر : عبدالرضا پازوكي
آخرین موجودي: 1387 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه علوم پزشكي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامي. واحد مشهد
مدير مسئول:  حسين نصيريان سردبیر : مجيد ميرصدرايي
آخرین موجودي: 1389 محل نشر: مشهد
  اطلاعات بیشتر
نشریه علوم پزشكي رازي
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران
مدير مسئول:  غلامرضا شاه حسيني سردبیر : علي جواد موسوي
آخرین موجودي: 1390 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه علوم پزشكي صدرا
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي شيراز
مدير مسئول:  محمد هادي ايمانيه سردبیر : غلام رضا حاتم
آخرین موجودي: 1394 محل نشر: شيراز
  اطلاعات بیشتر
نشریه فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي تربت حيدريه
صاحب امتیاز : دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تربت حيدريه
مدير مسئول:  حسين خادمي سردبیر : صديقه عباسپور
آخرین موجودي: 1392 محل نشر: تربيت حيدريه
  اطلاعات بیشتر
نشریه فصلنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني سبزوار
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي سبزوار
مدير مسئول:  كاظم حسن پور سردبیر : عباس حيدري
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: سبزوار
  اطلاعات بیشتر
نشریه فصلنامه علوم پزشكي دانشگاه آزاد تهران
صاحب امتیاز : دانشگاه آزاد اسلامي. واحد پزشكي 
مدير مسئول:  سيد حسين يحيوي سردبیر : سيد حسين يحيوي 
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: تهران 
  اطلاعات بیشتر
نشریه فيض - دانشگاه علوم پزشكي كاشان
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي كاشان
مدير مسئول:  محمدحسين اعرابي سردبیر : محمد زارع 
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: كاشان 
  اطلاعات بیشتر
نشریه كومش
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي سمنان
مدير مسئول:  علي رشيدي پور سردبیر : علي رشيدي پور
آخرین موجودي: 3183 محل نشر: سمنان
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله پزشكي اروميه
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي اروميه
مدير مسئول:  عيسي عبدي راد سردبیر : فرخ قوام
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: اروميه
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله پزشكي دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني هرمزگان
مدير مسئول:  محمد شكاري سردبیر : شهرام زارع
آخرین موجودي: 1392 محل نشر: بندرعباس
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله پزشكي- دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تبريز
مدير مسئول:  محمدرضا نهائي سردبیر : محمدرضا اردلان‌
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: تبريز
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشكده پزشكي اصفهان
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني اصفهان
مدير مسئول:  منصور شعله ور سردبیر : رويا كليشادي 
آخرین موجودي: 1389 محل نشر: اصفهان
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
صاحب امتیاز : دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران
مدير مسئول:  حسن امامي رضوي سردبیر : نادره بهتاش
آخرین موجودي: 2017 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي مشهد
مدير مسئول:  عبدالله بهرامي سردبیر : محمود پناهي
آخرین موجودي: 3180 محل نشر: مشهد
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان مركزي 
مدير مسئول:  علي فاني سردبیر : معصومه صوفيان
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: اراک
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي اردبيل
مدير مسئول:  علي مجيدپور سردبیر : علي مجيدپور
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: اردبيل
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي بابل
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي بابل  
مدير مسئول:  ابراهيم مكانيكي سردبیر : يداله زاهد پاشا 
آخرین موجودي: 1394 محل نشر: بابل
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بيرجند
مدير مسئول:  مراد هاشمزهي سردبیر : مهدي بلالي مود
آخرین موجودي: 1394 محل نشر: بيرجند
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني خراسان شمالي
مدير مسئول:  محمدرضا مجدي سردبیر : موسي الرضا حاج زاده
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: بجنورد
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي رفسنجان
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي رفسنجان 
مدير مسئول:  مهدي محمودي سردبیر : محسن رضائيان 
آخرین موجودي: 1390 محل نشر: رفسنجان
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهركرد
مدير مسئول:  مرتضي هاشم زاده سردبیر : محمود رفيعيان
آخرین موجودي: 1394 محل نشر: شهرکرد
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي فسا
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي فسا
مدير مسئول:  محمد حسن مشكي باف سردبیر : محمد حسن مشكي باف
آخرین موجودي: 1391 محل نشر: فسا
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي قم
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قم
مدير مسئول:  شمس الدين حجازي سردبیر : علي رضا سالك مقدم
آخرین موجودي: 2017 محل نشر: قم
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمان
مدير مسئول:  محمدحسين داعي پاريزي سردبیر : احمد غلامحسينيان
آخرین موجودي: 3183 محل نشر: کرمان
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كرمانشاه
مدير مسئول:  علي رضا جانبخش سردبیر : علي رضا جانبخش
آخرین موجودي: 2016 محل نشر: كرمانشاه
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي گيلان
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گيلان 
مدير مسئول:  شاهرخ يوسف زاده چابك سردبیر : عبدالرسول سبحاني 
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: رشت
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي مازندران
مدير مسئول:  سيد عبدا... مدني سردبیر : احمدعلي عنايتي
آخرین موجودي: 1393 محل نشر: ساري
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد 
مدير مسئول:  سيد محمود صدر بافقي  سردبیر : سيد محمود صدر بافقي 
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: يزد
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله علمي پزشكي جندي شاپور
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي اهواز
مدير مسئول:  محمدحسين سرمست شوشتري سردبیر : عبدالحسن طلايي زاده
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: اهواز
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي زابل
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي زابل
مدير مسئول:  محمدحسن محمدي سردبیر : محسن حيدري مكرر
آخرین موجودي: 1394 محل نشر: زابل
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي ايلام
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان ايلام
مدير مسئول:  علي دل پيشه سردبیر : افرا خسروي
آخرین موجودي: 1394 محل نشر: ايلام
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان
صاحب امتیاز : معاونت پژوهش و فناوري دانشگاه علوم پزشكي كردستان
مدير مسئول:  طيب قديمي سردبیر : نادر اسماعيل نسب
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: سنندج
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني گلستان
مدير مسئول:  شهريار سمناني سردبیر : محمدجعفر گلعلي پور
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: گرگان
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي - درماني قزوين
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي قزوين  
مدير مسئول:  حميدرضا جوادي سردبیر : سعيد آصف زاده 
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: قزوين
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني استان زنجان
صاحب امتیاز : دانشگاه‌ علوم‌ پزشكي‌ و خدمات‌ بهداشتي‌ درماني‌ استان‌ زنجان‌ 
مدير مسئول:  عليرضا بيگلري سردبیر : يوسف مرتضوي
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: زنجان
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني همدان
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني همدان  
مدير مسئول:  رضا صفي آريان سردبیر : حميد هاشمي
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: همدان
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله علمي سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
صاحب امتیاز : سازمان نظام پزشكي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول:   عليرضا زالي سردبیر : علي اصغر پيوندي
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر
نشریه مجله علوم پزشكي پارس
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي جهرم
مدير مسئول:  كرامت اله رحمانيان سردبیر : فاطمه امام قريشي
آخرین موجودي: 1393 محل نشر: جهرم
  اطلاعات بیشتر
نشریه منديش
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان لرستان
مدير مسئول:  مجيد ميري سردبیر : فيروزه پيامني
آخرین موجودي: 1392 محل نشر: اليگودرز
  اطلاعات بیشتر
نشریه نشريه دانشگاه علوم پزشكي البرز
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني البرز
مدير مسئول:  محمد نوري سپهر سردبیر : حميد درفشي
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: کرج
  اطلاعات بیشتر
نشریه نظام پزشكي
صاحب امتیاز : سازمان نظام پزشکي جمهوري اسلامي ايران
مدير مسئول:  سيد شهاب الدين صدر سردبیر : علي سجادي
آخرین موجودي: 1391 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر توقف انتشار
نشریه يافته
صاحب امتیاز : دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني لرستان
مدير مسئول:  حسن تيموري سردبیر : سهيلا اكبري
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: خرم آباد
  اطلاعات بیشتر
 
فهرست موضوعی نشریات
صفحه اصلی | خدمات | راهنما | ثبت نام | تماس با ما Ricest
دریافت مقالات با امکان پرداخت الکترونیک ، کامل ترین اطلاعات فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
Copyright © 2014 , Regional Information Center for Science and Technology , All Rights Reserved