عنوان نشريه ناشر
شاپا       درجه علمي
 
جستجوی الفبایی نشریات
ا آ ب پ ت ث ج چ ح خ د ذ ر ز ژ س ش ص
ض ط ظ ع غ ف ق ك گ ل م ن و ه ي  

1 شاخص آينده
صاحب امتیاز : پژوهشگاه شاخص پژوه
مدير مسئول:  - - سردبیر : - -
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: اصفهان
  اطلاعات بیشتر...
2 شارستان
صاحب امتیاز : شركت شارستان نشر
مدير مسئول:  مينو اسماعيل زاده سردبیر : رامين صفري راد
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر...
3 شبكه
صاحب امتیاز : هرمز پوررستمي
مدير مسئول:  هرمز پوررستمي سردبیر : ميثاق محمدي زاده
آخرین موجودي: 1396 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر...
4 شبيه سازي عددي در مهندسي
صاحب امتیاز : م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
مدير مسئول:  مرتضي نقي پور سردبیر : علي اكبر رنجبر
آخرین موجودي: 1386 محل نشر: بابل
  اطلاعات بیشتر... توقف انتشار
5 شريف
صاحب امتیاز : دانشگاه صنعتي شريف
مدير مسئول:  علي اكبر صالحي سردبیر : ابوالحسن وفايي
آخرین موجودي: 1388 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر... توقف انتشار
6 ش‍ع‍ر
صاحب امتیاز : حوزه هنري  
مدير مسئول:  محسن مومني شريف سردبیر : علي رضا قزوه
آخرین موجودي: 1394 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر... توقف انتشار
7 شعر پژوهي
صاحب امتیاز : دانشگاه شيراز
مدير مسئول:  قاسم حبيب آگهي سردبیر : كاووس حسن لي
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: شيراز
  اطلاعات بیشتر...
8 شفاء
صاحب امتیاز :
مدير مسئول:   سردبیر :
آخرین موجودي: - محل نشر: افغانستان
  اطلاعات بیشتر...
9 شكار و طبيعت
صاحب امتیاز : حميدرضا ناطقي مزينان
مدير مسئول:  حميدرضا ناطقي مزينان سردبیر : حميدرضا ناطقي مزينان
آخرین موجودي: 1395 محل نشر: تهران
  اطلاعات بیشتر...
10 شكيبا
صاحب امتیاز : دانشكده پرستاري و مامايي نسيبه ساري
مدير مسئول:  هدايت جعفري سردبیر : محمد آزادبخت
آخرین موجودي: 1385 محل نشر: ساري
  اطلاعات بیشتر... توقف انتشار
 
فهرست موضوعی نشریات
صفحه اصلی | خدمات | راهنما | ثبت نام | تماس با ما Ricest
دریافت مقالات با امکان پرداخت الکترونیک ، کامل ترین اطلاعات فارسی در پایگاه های اطلاعاتی فارسی مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
Copyright © 2014 , Regional Information Center for Science and Technology , All Rights Reserved