<< مقالات فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
بررسي اثر نوع بسته‌بندي و شرايط انبار بر كيفيت ميوه خرما (.Phoenix dactylifera L)، رقم برحي
2
بررسي اثر نوع بسته‌بندي، دما و مدت انبارداري بر برخي ويژگي‌هاي روغن بذر گل مغربي Oenothera biennis L.))
3
بررسي اثر نوع بيان سينماتيك در كنترل وضعيت فضاپيما با روش خطي‌سازي پسخورد
4
بررسي اثر نوع پايه بر غلظت عناصر معدني در پيوندك ليموشيرين
5
بررسي اثر نوع پايه و ضدعفوني خاك بر جلوگيري از كوتاهي عمر درختان هلو Prunus persica L.
6
بررسي اثر نوع پرسلن پوشاننده و رنگ آميزي كور بر استحكام باند ريز كششي يك نوع سراميك زيركونيايي
7
بررسي اثر نوع پرسلن پوشاننده و رنگ آميزي كور بر استحكام باند ريز كششي يك نوع سراميك زيركونيايي
8
بررسي اثر نوع پليمر و كيفيت ماده ليگنوسلولزي بر ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي چندسازه چوب-پلاستيك
9
بررسي اثر نوع پليمر و كيفيت ماده ليگنوسلولزي بر ويژگيهاي فيزيكي و مكانيكي چندسازه چوب-پلاستيك
10
بررسي اثر نوع پوشش سطح بر ميانگين، بيشينه و كمينه دماي هوا در شهر اصفهان
11
بررسي اثر نوع تابع پنجره زماني و گام‌هاي زماني، در روش تصادفي گسل محدود، بر روي پاسخ ديناميكي غيرخطي سازه‌هاي يك‌درجه آزادي
12
بررسي اثر نوع تجمع زنجيره‌اي بر خصوصيات بافتي ژل مخلوط كاپا-يوتا كاراگينان
13
بررسي اثر نوع تقويت كننده بر خواص حرارتي عايق هاي فداشونده
14
بررسي اثر نوع تمپليت كاتاليست H-SAPO-34 بر تبديل متانول به الفين هاي سبك
15
بررسي اثر نوع توده و تيمار هورموني BAP بر باززايي درون شيشه اي گياه دارويي زوفا (Hyssopus officinalis L.)
16
بررسي اثر نوع جريان بر روي سختي، مقاومت به خوردگي و مورفولوژي پوشش نانوساختار آندايزينگ آلومينيوم
17
بررسي اثر نوع چربي بر خصوصيات فيزيكوشيميايي نانوحامل‌هاي ليپيدي جامد حاوي فيكوسيانين
18
بررسي اثر نوع حسابرس بر مربوط بودن ارزش سود حسابداري در شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
19
بررسي اثر نوع خاك‌پوش پلي‌اتيلني بر رشد و عملكرد سيب‌زميني (Solanum tuberosum)
20
بررسي اثر نوع خبر بر نوسانات قيمت انواع گوشت در ايران
21
بررسي اثر نوع دام چراكننده بر پوشش گياهي و خاك با استفاده از روش تجزيه و تحليل چند متغيره
22
بررسي اثر نوع دانه گرده برخي از ژنوتيپ‌هاي گردو بر ويژگي‌هاي كمي و كيفي و درصد تشكيل ميوه در والدين مادري MSG15، MKG23 و MKG24
23
بررسي اثر نوع دانه‌گرده بر صفات مورفولوژيكي، ميزان روغن، اسيدهاي چرب و برخي عناصر نتاج حاصل از تلاقي كنترل شده بادام رقم شاهرود 12
24
بررسي اثر نوع درپوش و تعداد دفعات واكشت بر باززايي مستقيم ميخك (Dianthus caryophyllus L.)
25
بررسي اثر نوع دوده بر خواص ويسكوالاستيك آميزه هاي الاستومري
26
بررسي اثر نوع روغن بر ويژگيهاي ويسكوالاستيك سس مايونز
27
بررسي اثر نوع ريزنمونه و سطوح مختلف تنظيم‌كننده‌هاي رشد بر كال‌زايي و باززايي در گياه دارويي بابونه (Matricariaaurea L.)
28
بررسي اثر نوع ژلاتين بر ويژگي هاي كاربردي ماست قالبي فاقد چربي
29
بررسي اثر نوع سازگاركننده بر خواص نانوكامپوزيت پايه الاستومر SBR - نانورس اصلاح شده
30
بررسي اثر نوع شبكه ساز در پليمرشدن رسوبي آكريليك اسيد
31
بررسي اثر نوع شيرين كننده هاي مصرفي در فرمولاسيون بيسكويت بر ميزان توليد آكريلاميد در محصول
32
بررسي اثر نوع ظرف كشت، حجم بستر و شيوه مديريت سايه سار بر ميزان توليد و ويژگي هاي كيفي گل ورد رقم “چري برندي”
33
بررسي اثر نوع ظرف كشت، حجم بستر و شيوه مديريت سايه سار برميزان توليد و ويژگي هاي كيفي گل ورد رقم چري برندي
34
بررسي اثر نوع عامل قليايي و دماي كلسيناسيون درسنتز شيميايي نانوذرات پروسكايتي لانتانيوم فرايت
35
بررسي اثر نوع فيلر بر سايش سه جزيي كامپوزيت دنداني
36
بررسي اثر نوع قلمه بر ريشه‌زايي قلمه‌هاي درختچه زينتي ماگنولياي بنفش Magnolia soulangeana
37
بررسي اثر نوع كاربري اراضي بر تخلخل خاك با استفاده از پردازش تصوير
38
بررسي اثر نوع كاغذ روزنامه بر قابليت جوهرزدايي آن
39
بررسي اثر نوع لايه واسط بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال آلومينيوم 1050 به فولاد ساده كربني ST14 از روش جوشكاري مقاومتي نقطه اي
40
بررسي اثر نوع ماده احيا كننده كربني در احيا جزيي هگزافريت باريم و توليد نانوكامپوزيت هاي مغناطيسي
41
بررسي اثر نوع ماده پركننده و كاربرد ماده كف زا بر خواص فيزيكي و مكانيكي چندسازه چوب پلاستيك
42
بررسي اثر نوع مالكيت بر عملكرد شركت ها (تجربه خصوصي سازي در ايران )
43
بررسي اثر نوع مايه‌، درجه حرارت و مدت زمان گرمخانه‌گذاري بر توليد استالدييد و تغييرات آن در طول مدت نگهداري ماست‌
44
بررسي اثر نوع محيط‌هاي كشت و تنظيم‌كننده‌هاي رشد بر صفات رشدي، تركيب‌هاي بيوشيميايي و مواد مؤثره ترخون (Artemisia dracuunculus L.) در شرايط درون شيشه ‏اي
45
بررسي اثر نوع مخمر، زمان تخمير و اثرات متقابل آنها بر قدرت توليد گاز مخمر نانوايي به روش‌ حجم سنجي گازوگرافي
46
بررسي اثر نوع مغزي و پوسته بر مقاومت‏هاي مكانيكي پانل ساندويچي سبك‏وزن
47
بررسي اثر نوع مقدار الياف سلولزي و درجه حرارت مخلوطسازي بر ويژگي هاي مكانيكي چندسازه چوب / پليمر
48
بررسي اثر نوع مكمل ‌چربي و نوع افزودني محرك رشد در جيره بر عملكرد توليدي مرغ‌هاي تخم‌گذار و خصوصيات كيفي تخم‌مرغ در مرحله پاياني توليد
49
بررسي اثر نوع مواد اوليه بر فازهاي تشكيل شده در سيمان هاي آلومينايي حاوي اسپينل
50
بررسي اثر نوع مواد اوليه در چگونگي و مكانيسم فرآوري توليد مكس فازهاي پايه زيركونيم نانوكريستالي
51
بررسي اثر نوع موزيك و تراز فشار صوت بر ميزان كالري مصرفي و كارايي فيزيكي دانشجويان از طريق تست تردميل
52
بررسي اثر نوع نشاسته اصلاح شده و فشار گاز دي اكسيد كربن بر برخي ويژگي هاي تعيين كننده پايداري نوشابه امولسيوني طعم دار
53
بررسي اثر نوع هالوژن بر تغييرگاف انرژي در ساختارهاي پروسكايتي
54
بررسي اثر نوع و استفاده از مواد ضدعفوني كننده يددار در هنگام زايمان بر مقادير تيروتروپين بند ناف و ميزان هيپرتيرونزوپينمي در منطقه اي بايد كافي
55
بررسي اثر نوع و حالت محيط كشت و زمان جداسازي تخمك و جنين بر ميزان موفقيت تكنيك نجات جنين انگور «فليم سيدلس»
56
بررسي اثر نوع و روش كاربرد زيرشكن در دو سال متوالي بر آب مصرفي و افزايش كمي و كيفي محصول پنبه رقم ساحل
57
بررسي اثر نوع و غلظت نرم‌كننده بر ويژگي‌هاي فيلم خوراكي تهيه شده از صمغ چرخك
58
بررسي اثر نوع و غلظت نرم‌كننده بر ويژگي‌هاي فيلم زيست تخريب پذير جديد بر پايه پودر نرم گندم
59
بررسي اثر نوع و مدت آفتابدهي بر درصد جوانه زني چهار گونه علف هرز
60
بررسي اثر نوع و مقدار پايداركننده ها بر پايداري خامه UHT
61
بررسي اثر نوع و مقدار تركيب گرمازا بر ميزان گرماي توليدي و پروفيل زمان-دماي قوطي‌هاي خودگرم‌شونده
62
بررسي اثر نوع و مقدار مصرف كودهاي آلي بر عملكرد و اجزاء عملكرد گندم
63
بررسي اثر نوفة غيرفعال در مدل‌هاي رشد پيوسته سطح
64
بررسي اثر نوفه غيرفعال در مدل هاي رشد پيوسته سطح
65
بررسي اثر نوفه‌ها بر كاهش ضريب واكنش به سود حسابداري
66
بررسي اثر نوماديسم بر ساختار نظامي ايران از دوره صفوي تا اواخر دوره قاجار
67
بررسي اثر نووالاك و چندبلور لايه‌اي گرافيت بر نفوذ استون و مقاومت گرمايي نانوكامپوزيت‌هاي برپايه لاستيك نيتريل
68
بررسي اثر نويز بر دبي سنج فراصوت و راهكارهايي جهت بهبود عملكرد
69
بررسي اثر نيترات خاك بر روي پوشش زغال سنگي سازه هاي مدفون
70
بررسي اثر نيترات سرب بر بافت‌هاي ماهي كلمهRutilus rutilus caspius
71
بررسي اثر نيترات نقره بر تركيبات و فعاليت آنتي اكسيداني در كالوسهاي حاصل از جدا كشت برگ گياه اسطوخودوس(Lavandula angostifolia)
72
بررسي اثر نيتروژن بر قابليت رقابت كلزا (Brassica napus) در برابر علف هرز خردل وحشي (Sinapis arvensis) با استفاده از مدل هاي تجربي
73
بررسي اثر نيتروژن بر ميزان آلكالوييدهاي تروپاني گياه بنگ دانه (Hyoscyamus niger L. )
74
بررسي اثر نيتروژن و آبياري برعملكرد و اجزاي عملكرد ارقام كلزا در گنبد
75
بررسي اثر نيتروژن، روي، بُر و منيزيم و زمان‌ محلول‌پاشي بر خصوصيات كمي و كيفي انگور ديم
76
بررسي اثر نيتروگليسرين جلدي بر سطح بيحسي نخاعي در اعمال جراحي آرتروسكوپي زانو
77
بررسي اثر نيتروگليسيرين وريدي در ايجاد شلي رحم طي سزارين اورژانس
78
بررسي اثر نيتريت سديم برميزان نيتريك اكسايد خون وتغييرات هيستوپاتولوژيكي سرخرگ ششي در موش صحرايي نربالغ
79
بررسي اثر نيتريك اكسايد بر كسب و بيان ترجيح مكان شرطي شده ناشي از نيكوتين در موش سوري نر
80
بررسي اثر نيتريك اكسايد روي عضله صاف حلقوي پيلور جنين موش صحرايي
81
بررسي اثر نيتريك اكسايد و تيديازورون بر طول عمر گل هاي بريدني مريم
82
بررسي اثر نيروي اعمالي بر خواص تريبولوژيكي آلياژ ريختگي AI-SI عمليات حرارتي شده حاوي 1/2 درصد آهن
83
بررسي اثر نيروي اعمالي بر خواص تريبولوژيكي آلياژ ريختگي AI-SI عمليات حرارتي شده حاوي 2/1 درصد آهن‌
84
بررسي اثر نيروي الكترود و زمان اعمال آن بر تنش پسماند ناشي از جوشكاري مقاومتي نقطه يي ورق هاي آلومينيوم
85
بررسي اثر نيروي الكترود و زمان اعمال آن بر تنش پسماند ناشي از جوشكاري مقاومتي نقطه‌يي ورق‌هاي آلومينيوم
86
بررسي اثر نيروي پيش بار پيچ و مهره بر T-stress در مود تركيبي شكست
87
بررسي اثر نيروي ترموفورتيك بر ته‌نشيني ذرات خروجي از اگزوز موتورهاي ديزل بعد از تونل رقيق‌سازي
88
بررسي اثر نيكل و آهن بر اسيديته خاك و برخي از پارامترهاي رشد گياه مرتعي Stipa capensis (مطالعه موردي: منطقه نفت خيز گچساران)
89
بررسي اثر نيكل و آهن بر اسيديته خاك و برخي از پارامترهاي رشد گياه مرتعي Stipa capensis (مطالعه موردي: منطقه نفت خيز گچساران)
90
بررسي اثر نيكوتين در دوران بارداري و شيردهي بر تغيير بيان لامينين آلفا-5 غشاء پايه در لوله‌هاي پيچيده دور و جمع‌كننده ادرار در موش
91
بررسي اثر نيمسوليد بر بيان آنزيم CoxII در سلول‌هاي ايمني مركزي (ميكروكليا) و سلول‌هاي ايمني محيطي (ماكروفاژ) در شرايط درد نوروباتيك در موش صحرايي‌
92
بررسي اثر هارمالين بر سطح سرمي آنزيم هاي شاخص كبدي در مدل كبد چرب غيرالكلي موش هاي نر نژاد NMRI
93
بررسي اثر هارمالين بر ميزان آنزيم هاي آسپارتات آمينوترانسفراز و آلانين آمينوترانسفراز و ميزان آلبومين در موشهاي سالم و ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
94
بررسي اثر هارمان، نورهارمان و هارمين بر رفتار به خود پيچي (( Writhing شكمي القاي شده با اسيد استيك در موش
95
بررسي اثر هارمان، نورهارمان و هارمين بررفتار نوك زدن القا شده آپومرفين در جوجه
96
بررسي اثر هاله ناخالصي كانال و شيب غلظت آن در ترانزيستور اثر ميداني نانو لوله كربني با آلايش سبك ناحيه سورس و درين با هاله خطي
97
بررسي اثر هاله‌اي بر كار‌راهه حرفه‌اي حسابرس
98
بررسي اثر هاي ضد جهش زايي
99
بررسي اثر هاي كلريد كلسيم ، دما و مدت انبار ماني بر عمر پس از برداشت و ....
100
بررسي اثر هايپوگليسميك عصاره اتانولي قسمت هاي هوايي گياه Salvia nemorosa در رت هاي نر سالم و ديابتي شده با استرپتوزوتوسين
101
بررسي اثر هپاتوتوكسيك استات سرب بر بافت كبدي خرگوش سفيد نژاد نيوزلندي
102
بررسي اثر هپاتيت B و C بر آنمي در بيماران همودياليزي
103
بررسي اثر هپاتيت B وC بر آنمي در بيماران همودياليزي
104
بررسي اثر هپارين با وزن مولكولي پايين در التهاب داخل چشم ، بعد از عمل جراحي كاتاراكت و لنز داخل چشمي در بيماران گلوم كوم فاكومورفيك
105
بررسي اثر هپارين در پيشگيري از ترومبوز وريدي عمقي در بيماران تحت عمل كوله سيستكتومي لاپاروسكوپيك
106
بررسي اثر هدفمند شدن يارانه‌ها بر درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده
107
بررسي اثر هدفمندي يارانه ها بر الگوي تقاضاي انواع چوب و فراورده هاي آن در شهر خرم آباد
108
بررسي اثر هدفمندي يارانه ها بر انتقال قيمت در بازار تخم مرغ ايران
109
بررسي اثر هرس روي عملكرد و برخي از صفات كمي خيار گلخانه اي
110
بررسي اثر هرنيارين بر رفتارهاي اضطرابي و افسردگي متعاقب هيپوپرفيوژن-ايسكمي مزمن مغز در موش‌هاي صحرايي نر
111
بررسي اثر هزينه مشترك‌سازي در زنجيره‌هاي تأمين مبتني بر سكو
112
بررسي اثر هزينه ناشي از آلودگي‌هاي زيست‌محيطي بر روي كارايي (مطالعه موردي: مناطق اقتصادي كشور چين)
113
بررسي اثر هزينه هاي تحقيق و توسعه در بخش آموزش عالي بر رشد اقتصادي كشورهاي اتحاديه اروپا
114
بررسي اثر هزينه‌هاي تحقيق و توسعه در بخش آموزش عالي بر رشد اقتصادي كشورهاي اتحاديه اروپا
115
بررسي اثر هزينۀ مبادله مصرف و پس‌انداز بر نرخ ترجيح زماني‌فرد (روش آزمايشگاهي)
116
بررسي اثر هسپرتين بر تغييرات بافتي و ميزان بيان HSP70 در مغز متعاقب ايسكمي پرفيوژن مجدد عضلات اسكلتي موش صحرايي
117
بررسي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي با تراباند بر سطح سرمي اينترلوكين15، تعادل و قدرت عضلاني زنان سالمند
118
بررسي اثر هشت هفته تمرين مقاومتي يك طرفه بر قدرت، زمان واماندگي و هم انقباضي سينرژيست در عضلات خم كننده آرنج اندام تمرين كرده و تمرين نكرده
119
بررسي اثر هشت هفته تمرين هوازي بر اشتها و گرلين آسيل دار پلاسماي زمان استراحت و ناشي از ورزش وامانده ساز در مردان دانشجو
120
بررسي اثر هشت هفته تمرين هوازي بر شاخص‎هاي عملكردي و دامنه حركتي زانوي مردان سالمند فعال مبتلا به استئوآرتريت زانو
121
بررسي اثر هم افزايي كاربرد قارچ هاي ميكوريز آربوسكولار بر ثبيت همزيستي نيتروژن در گياه عدس تحت شرايط تنش كم آبي
122
بررسي اثر هم زمان نانو ذرات تيتانا و پرتوهاي گاما بر رده سلولي سرطاني سينه انساني
123
بررسي اثر هم ‌افزايي عصاره آلوئه ‌ورا و تمرينات هوازي بر وزن و حجم تومور، سطوح فاكتور التهابي اينترلوكين 6 (IL-6) و فاكتور رشد آندوتليال عروقي (VEGF) در موش ‌هاي مبتلا به سرطان پستان
124
بررسي اثر هم ‌افزايي عصاره آلوئه ‌ورا و تمرينات هوازي بر وزن و حجم تومور، سطوح فاكتور التهابي اينترلوكين 6 (IL-6) و فاكتور رشد آندوتليال عروقي (VEGF) در موش ‌هاي مبتلا به سرطان پستان
125
بررسي اثر هم افزايي آسپيرين و زهر زنبور عسل در مهار گلايكه شدن در شرايط ديابتي
126
بررسي اثر هم افزايي پريلوكائين و ليدوكائين در بي حسي موضعي در دندان هاي داراي پالپيت برگشت ناپذير: يك كارآزمايي باليني تصادفي
127
بررسي اثر هم افزايي پريلوكائين و ليدوكائين در بي‌حسي موضعي در دندان‌هاي داراي پالپيت برگشت ناپذير: يك كارآزمايي باليني تصادفي
128
بررسي اثر هم افزايي پوشش‌هاي خوراكي و اتمسفر اصلاح شده بر خصوصيات كيفي و ماندگاري گلابي
129
بررسي اثر هم افزايي تلفيق پرتو گاما با اسانس زنيان در كنترل خسارت لمبه ي گندم
130
بررسي اثر هم افزايي حضور نانوذرات TiO2 و SiO2 در نانوكامپوزيت هاي پلي استايرن و مقايسه خواص حرارتي و مكانيكي آنها
131
بررسي اثر هم افزايي سيپروفلوكساسين بر پيپراسيلين، سفتازيديم و ايمي پنم بر آنتروكوك‌ها
132
بررسي اثر هم افزايي ضدميكروبي تركيب دو محلول كلرهگزيدين 2% و هيدروژن پروكسايد 3% بر روي كانال هاي عفوني دندانهاي خارج شده انساني ( In-Vitro)
133
بررسي اثر هم افزايي عصاره هاي آويشن دنايي و چاي سبز بر ويژگي هاي شيميايي و ميكروبي گوشت ماهي قزل آلاي رنگين كمان منجمد
134
بررسي اثر هم افزايي عصاره هيدروالكلي گياه زعفران و داروي فلوكستين بر كاهش افسردگي در موش سوري
135
بررسي اثر هم افزايي عصاره‌ هيدروالكلي دارچين و زنجبيل بر پارامترهاي بيوشيميايي خون در رت‌هاي آسيب ديده با تتراكلريدكربن
136
بررسي اثر هم افزايي نانوذرات نقره با اسانس برگ گياه اكاليپتوس عليه سودوموناس آئروژينوزا
137
بررسي اثر هم زمان نانوذرات اكسيد روي و ويتامين C بر استرس اكسيداتيو در مخچه موش صحرايي
138
بررسي اثر هم ساني جانبي خاك بر تابع امپدانس پي دايره اي صلب
139
بررسي اثر هم كشتي سلول هاي بنيادي بر بافت تخمدان موش سوري
140
بررسي اثر هم كشتي سلول هاي ك ومولوس در مايع فوليكولي بر جنين هاي يك سلولي موش
141
بررسي اثر هم‌ افزايي ذرات نرم و سخت بر رفتار مقاومت به خوردگي و سايش پوشش الكترولس Ni-B-PTFE-Si3N4 روي فولاد ساده كربني
142
بررسي اثر هم‌افزايي 2-فنيل اتانول و كلوتريمازول بر روي گونه‌هاي كانديدايي جدا شده از بيماران ولوواژينيت كانديدايي مزمن
143
بررسي اثر هم‌افزايي FSS منسوج پايه و جاذب‌هاي چند لايه بر روي خواص جذب ميكروويو پوشش‌هاي جاذب‌ الكترومغناطيسي
144
بررسي اثر هم‌افزايي پرسولفات و نانو ذرات آهن صفر ظرفيتي بر تجزية رنگ اسيد بلو 113 در حضور تابش امواج اولتراسونيك با فركانس KHz40
145
بررسي اثر هم‌افزايي سديم نيتريت و سديم ـ پتاسيم تارتريت به منظور كنترل خوردگي آرماتور‌هاي فولادي در محلول شبيه‌ساز حفرات بتن
146
بررسي اثر هم‌افزايي عصاره ترخون(Artemisia dracunculus) و آسپيرين (ASA) بر روي فعاليت پلاكتي
147
بررسي اثر هم‌افزايي عصاره گياه مرزه (Summer Savory) و آسپيرين بر فعاليت پلاكت‌هاي طبيعي انسان
148
بررسي اثر هم‌افزايي عصاره‌ي پوست ميوه‌ي انار (.Punica granatum L) و كوئرستين بر رده‌ي سلولي Calu-6 متعلق به سرطان ريه سلول غيركوچك
149
بررسي اثر هم‌زمان اندازه شركت و محيط اطلاعاتي بر ارتباط ارزشي سود ويژه و جريان نقد عملياتي
150
بررسي اثر هم‌زمان‌سازي فحلي و استفاده از GnRH بر برخي شاخص‌هاي سرمي و ميزان باروري گوسفندان نژاد ماكويي در فصل توليدمثل
151
بررسي اثر هم‌زيستي قارچ مايكوريزا آربسكولار بر برخي پايه‌هاي پسته در شرايط تنش شوري و خشكي
152
بررسي اثر هماتيت و اكسيد تيتانيوم بر ويسكوزيته پودرهاي قالب ريخته گري مداوم فولاد
153
بررسي اثر هم‏افزايي هموكتانت‏ها با امولسيفايرها بر خصوصيات تكنولوژيكي، تصويري و حسي نان نيمه‏ حجيم
154
بررسي اثر همخوني بر افزايش وزن روزانه و نسبت كليبر در گوسفند نژاد مهربان
155
بررسي اثر همخوني بر صفات اقتصادي پيله در ده لاين تجاري كرم ابريشم ايران
156
بررسي اثر همخوني بر عملكرد اقتصادي گاو هلشتاين ايران
157
بررسي اثر همزمان جفت‌كننده‌هاي ايزو‌سيانات (HMDI) و مالييك‌انيدريد (MAPE) بر روي خواص مكانيكي چند‌سازه آرد‌چوب-پلي‌اتيلن سنگين
158
بررسي اثر همزمان جهاني شدن با نوآوري بر پيچيدگي اقتصادي كشورهاي منتخب جهان
159
بررسي اثر همزمان شوري خاك و آب آبياري بر شوري نهايي خاك و عملكرد كمي و كيفي و كارايي مصرف آب كلزا
160
بررسي اثر همزمان صدا و دما بر توان هوازي دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي اهواز
161
بررسي اثر همزمان صفحات مستغرق و شكاف بر ميزان آبشستگي پايه پل
162
بررسي اثر همزمان صمغ اسفرزه و رنگ هاي خوراكي كوركومين و بتالائين بر خواص فيزيكي، حسي و پايداري نوشيدني سنتي تخميري ايراني (دوغ)
163
بررسي اثر همزمان ماتريكس برون سلولي و همكشتي پوياي سلو لهاي پانكراس جنين موش بر تمايز سلولهاي مولد انسولين از سلولهاي بنيادي جنيني موش
164
بررسي اثر همزمان نيكل و سيليسم روي پوشش آلياژي روي Zn ايجادشده به روش گالوانيزه گرم بر روي فولاد كم كربن
165
بررسي اثر همزمان نيكل و سيليسيم روي پوشش آلياژي روي (Zn) ايجاد شده به روش...
166
بررسي اثر همزيستي چند گونه قارچ ميكوريز آربوسكولار بر عملكرد رويشي گياه دارويي مريم گلي
167
بررسي اثر همزيستي سويه هاي مختلف Mesorhizobium Ciceri بر تحمل به تنش خشكي ارقام نخود
168
بررسي اثر همزيستي قارچ مايكوريزا گونه Glomus mosseae بر مقاومت به شوري سه اكوتيپ شاهدانه
169
بررسي اثر همزيستي قارچ ميكوريزا آربوسكولار بر برخي از صفات فيزيولوژيك ذرت هيبريد سينگل‌كراس 704 در شرايط تنش كمبود ‌آب
170
بررسي اثر همزيستي ميكوريزايي بر ميزان رشد و جذب عناصر غذايي نهال هاي خرما (Phoenix dactylifera) رقم برحي
171
بررسي اثر همگرايي و واگرايي در آبگيرهاي جانبي با مدل آزمايشگاهي و مدل رياضي CCHE2D
172
بررسي اثر همگن بندي منطقه اي و بازسازي داده ها در شبيه‌سازي توزيع مكاني بارندگي سالانه (مطالعه موردي: جنوب غرب ايران)
173
بررسي اثر همگن سازي بر خواص و ريزساختار شيشه هاي سربي مورد استفاده در صنايع هسته اي
174
بررسي اثر همگن سازي بر ريزساختار و خواص مكانيكي اتصال فاز مايع گذرا بين اينكونل 718 و اينكونل 600
175
بررسي اثر همگن كردن و پايدار كننده ها برخواص بافتي و ريزساختاري دسر خامه اي
176
بررسي اثر هموار‌سازي سود بر ريسك غير سيستماتيك شركت‌هاي پذيرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران
177
بررسي اثر هموارسازي سود بر آگاهي بخشي قيمت سهام
178
بررسي اثر هموارسازي سود بر جريانات نقدي و سود دوره ي آتي؛ با توجه به دو متغير نوع صنعت و اندازه ي شركت
179
بررسي اثر همودياليز بر سطح پراكسيداسيون ليپيد پلاسما و آنزيم آنتي اكسيدان گلبول هاي قرمز در بيماران مبتلا به نارسايي كليه قبل و بعد از دياليز
180
بررسي اثر هموستاتيك فريك سولفات در كنترل خونريزي خارجي در موش در دانشگاه علوم پزشكي كاشان، سال 1391
181
بررسي اثر همياري باكتري آزوسپيريلوم برازيلنس (Azospirillum brasilense Sp7 and Sp245) بر شاخص‌هاي رشد و برخي شاخص‌هاي بيوشيميايي دانه رست‌هاي گندم (Triticum aestivum) در شرايط شوري
182
بررسي اثر همياري باكتري آزوسپيريلوم برازيلنس (Azospirillum brasilense Sp7 and Sp245) بر شاخص‌هاي رشد و برخي شاخص‌هاي بيوشيميايي دانه رست‌هاي گندم (Triticum aestivum) در شرايط شوري
183
بررسي اثر هندسه آستانه پلكاني برخصوصيات پرش هيدروليكي در پايين دست سرريز اوجي
184
بررسي اثر هندسه پليسه رو بر جريان مواد و شكل گيري عيوب در فورجينگ سرد آلياژ آلومينيوم 3003
185
بررسي اثر هندسه دماغه انعطاف‌ پذير پيوسته در ديناميك پرواز موشك هدايت شونده مافوق صوت
186
بررسي اثر هندسه دودكش‌ ميان تونلي بر نحوه پخش آلاينده‌ در محيط بيروني
187
بررسي اثر هندسه ديد در تصاوير صعودي و نزولي و بازنگري مجدد SAR منطقه باغستان تهران
188
بررسي اثر هندسه كاسه سمبه بر عملكرد و آلايندگي موتور ديزل تزريق مستقيم با شبيه سازي عددي
189
بررسي اثر هندسه لبه برنده ابزار در ميزان تورق ناشي از سوراخ كاري كامپوزيت ها
190
بررسي اثر هندسه و بارگذاري سطح بر اختلاط الكترواسموتيك در ميكروكانال‌هاي همگرا(واگرا) با استفاده از روش شبكه بولتزمن
191
بررسي اثر هواداري ورزشي و نگرش كلي به تبليغات بر باورپذيري تبليغات از طريق ورزش
192
بررسي اثر هوازدگي طبيعي باگاس بر ويژگي هاي مختلف محصول نهايي در كارخانه كاغذ پارس
193
بررسي اثر هوازدگي مصنوعي بر چوب ماسيو و تخته خرده چوب استيله شده راش ايراني با استفاده از طيف سنجي و تصوير الكتروني
194
بررسي اثر هورمون ADH بر بسته شدن ناودان مري اي در گوسفند جهت درمان بيماريهاي داخلي و مقايسه آن با روش هاي سنتي
195
بررسي اثر هورمون آبسيزيك اسيد بر افزايش تحمل خشكي گياه علفي رستاخيزي Sporobolus stapfianus در مقايسه با گياه علفي و غيررستاخيزي Sporobolus pyramidalis
196
بررسي اثر هورمون رشد انساني نوتركيب و جمسيتابين بر تكثير و روند چرخه سلولي سلول‫هاي طبيعي فيبروبلاست شش
197
بررسي اثر هورمون رشد بر پارامترهاي هيستومورفومتريك بيضه متعاقب تجويز متوتركسات در موش صحرايي
198
بررسي اثر هورمون رشد بر فرايند پيري از طريق بررسي فعاليت تلومرازي در سلول هاي فيبروبلاست پوست ختنه انساني
199
بررسي اثر هورمون محرك فوليكولي بر بقا و كلوني‌زايي سلول‌هاي بنيادي اسپرماتوگوني بز در كشت آزمايشگاهي
200
بررسي اثر هورمون هاي اكسين و سيتوكينين بر رشد و محتواي رنگيزه ها وپروتئين جلبك Chlorella sorokiniana
201
بررسي اثر هورمون هاي اكسين و سيتوكينين بر رشد و محتواي رنگيزه ها وپروتئين جلبك Chlorella sorokiniana
202
بررسي اثر هورمون هاي سيتوكينين و جيبرلين بر ويژگي هاي جوانه زني و فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيداني در بذور ارقام ذرت زوال يافته (Zea mays L. )
203
بررسي اثر هورمون هيدروكورتيزون بر آسيب‏هاي كلاستوژنيك كروموزومي القايي در رده سلولي L929 با استفاده از آزمون ميكرونوكلئوس در سلول‏هاي دو هسته اي
204
بررسي اثر هورمون هيدروكورتيزون بر آسيب‏هاي كلاستوژنيك كروموزومي القايي در رده سلولي L929 با استفاده از آزمون ميكرونوكلئوس در سلول‏هاي دو هسته اي
205
بررسي اثر هورمون‌هاي FSH و استراديول در القاء اسپرماتوژنز در موش مدل آزواسپرمي
206
بررسي اثر هورمون‌هاي سيتوكينين و اكسين و الگوي كاشت بر عملكرد و اجزاء عملكرد ذرت دانه‌اي (Zea mays L.) در شرايط شور
207
بررسي اثر هوش تجاري به‌عنوان ابزار مديريت دانش در بهبود شاخص‌هاي كليدي عملكرد هولدينگ‌هاي سرمايه گذاري با رويكرد پويايي سيستم
208
بررسي اثر هوش عاطفي (هوش اجتماعي) بر عملكرد آموزشي اعضاي هيات علمي (مطالعه ي موردي واحدهاي منطقه 2 دانشگاه آزاد اسلامي)
209
بررسي اثر هوش فرهنگي بر رفتارهاي شهروندي سازماني از طريق نقش ميانجي گري همدلي فرهنگي كاركنان
210
بررسي اثر هوش فرهنگي بر شوك فرهنگي، سازگاري ميان فرهنگي و عملكرد
211
بررسي اثر هوش معنوي بر عملكرد شغلي كاركنان بانك با نقش واسط نوآوري فردي (مورد مطالعه: بانك مهر اقتصاد استان خراسان رضوي)
212
بررسي اثر هوموسيستئين و آسپرين بر روي پارامترهاي انعقاد و ضريب نفوذپذيري لخته در شرايط آزمايشگاهي
213
بررسي اثر هوميك اسيد بر تجمع كادميم و تغيير در فعاليت آنتي‌اكسيدان‌هاي پركسيداز و سوپر اكسيد ديسموتاز در كاهو
214
بررسي اثر هويت سازماني بر وفاداري و تمايل به تكرار خريد مشتريان با مبانجي انگيزه
215
بررسي اثر هويت يابي مشتري با برند بر وفاداري به واسطه كيفيت خدمات، اعتماد و ارزش درك شده (مورد مطالعه: هتل پنج ستاره ي هماي مشهد)
216
بررسي اثر هيالورونان روي ميزان لقاح اسپرم هاي موش سوري قبل از انجماد و پس از ذوب
217
بررسي اثر هيبريداسيون الياف بر پاسخ ديناميكي توزيع تنش در تك لايه هاي مركب تحت ترك
218
بررسي اثر هيپرترمي بعد از تابش نوترون بر فراواني آسيبهاي كروموزومي در لنفوسيتهاي خون محيطي انسان
219
بررسي اثر هيپرگليسمي و هيپرليپيدمي بر اندكس‌هاي خوني
220
بررسي اثر هيپرگليسمي و هيپوگليسمي بر فعاليت ضددرد مرفين در رات
221
بررسي اثر هيپرليپيدمي برعملكرد دياستوليك بطن چپ
222
بررسي اثر هيپرونتيلاسيون بر جريان خون شريان مغزي مياني مبتلايان به ميگرن بدون اورا و گروه شاهد
223
بررسي اثر هيپنوتراپي بر كاهش درد و اضطراب ناشي از فيزيوتراپي بيماران بستري در بخش زنان بيمارستان سوانح و سوختگي اصفهان
224
بررسي اثر هيپنوتيزم در درمان سردردهاي تنشي
225
بررسي اثر هيپوتائورين بر لقاح و باروري داخل آزمايشگاهي اووسيت‌هاي حاصل از موش‌هاي مبتلا به سندروم تخمدان پلي‌كيستيك تجربي: مطالعه تجربي
226
بررسي اثر هيپوترمي جنرال بر سكته مغزي مدل آمبوليك در موش صحرايي نر
227
بررسي اثر هيپوترمي موضعي دهان در پيشگيري يا كاهش علايم موكوزيت ناشي از شيمي درماني
228
بررسي اثر هيپوترمي ناشي از JZL-184 بر روي اختلال توان عضلاني و حسي - حركتي در مدل ايسكمي دائمي شريان مغزي مياني در موش سوري نر
229
بررسي اثر هيپوتيروئيدي بر اسپرماتوژنز رت نژاد ويستار
230
بررسي اثر هيپوكسي ناشي از ارتفاع روي متغيرهاي قلبي - عروقي ، ظرفيت عملي و متغيرهاي خوني كوهنوردان آماتور
231
بررسي اثر هيپوكلريت سديم در حذف فتوكاتاليستي رنگ زاي آبي مستقيم 71 با نانوذرات دي اكسيد - تيتانيوم تثبيت شده بر بستر سيماني
232
بررسي اثر هيپوگليسميك عصاره الكلي برگ گياه اكاليپتوس (Eucalyptus globulus Labill.) در موش هاي صحرايي نر بالغ سالم و ديابتي شده توسط استرپتوزوتوسين
233
بررسي اثر هيپوگليسميك عصاره هيدروالكلي برگ گزنه در موش هاي صحرايي سالم و ديابتيك
234
بررسي اثر هيپوگليسميك عصاره‌ي هيدروالكلي برگ گياه شنگ در موش‌هاي صحرايي نر سالم و ديابتي
235
بررسي اثر هيپوگليسميك عصاره‌ي هيدروالكلي برگ گياه شنگ در موش‌هاي صحرايي نر سالم و ديابتي
236
بررسي اثر هيپوگليسميك و هيپوليپيدميك تجويز خوراكي و دراز مدت سياهدانه (NIGELLA SATIVA ) در موش صحرايي ديابتي‌
237
بررسي اثر هيپوليپيديميك عصاره هيدروالكلي ژل آلوئه‬ورا در موش‬هاي صحرايي نر بالغ تحت رژيم غذايي پر چرب
238
بررسي اثر هيجانات خودآگاهانه (غرور، شرم و گناه) بر سطح خلاقيت دانشجويان
239
بررسي اثر هيدراسيون وريدي بر پيامد زنان باردار شهرستان سبزوار
240
بررسي اثر هيدرو و اسموپرايمينگ دو رقم تجاري نخود بر جوانه زني، فاكتورهاي رشد و تعداد گرهك هاي ريشه در شرايط تنش شوري
241
بررسي اثر هيدروالاستيك در تغيير خمشي شاهتير بدنه در پديده كوبش سينه شناور به سطح آب
242
بررسي اثر هيدروپرايمينگ بذر بر جوانه زني و رشد گياهچه ذرت ( .L mays Zea ) در شرايط كنترل شد
243
بررسي اثر هيدروپرايمينگ بر جوانه زني و محتواي پرولين بذر تربچه(Raphanus sativus L) در شرايط تنش شوري
244
بررسي اثر هيدروپرايمينگ در ارقام مختلف جو
245
بررسي اثر هيدروپرايمينگ و پرايمينگ هورموني بر عملكرد و اجزا عملكرد نخوددر شرايط ديم و آبي
246
بررسي اثر هيدروژن بر روي عملكرد كاتاليست تجاري نسل چهارم زيگلر- ناتا در پليمرشدن دوغابي پروپيلن
247
بررسي اثر هيدروژن پراكسايد 40% بر رنگ كامپوزيتهاي مختلف
248
بررسي اثر هيدروكسي آپاتيت طبيعي و سنتزي در داربست 3جزئي، HA، نانولوله-كربني و ژلاتين
249
بررسي اثر هيدروكسي آپاتيته و بافت همبندكام به عنوان غشاء همراه و بدون كاربرد موضعي داكسي سايكلين در درمان ضايعات عمودي استخوان آلويول
250
بررسي اثر هيدروكسي اتيليدن ، دي فسفونيك اسيد بر رفتار خوردگي كربن استيل در آب برج خنك كن و بررسي اثر هم افزايي يون روي بر آن
251
بررسي اثر هيدروكسي اوره ي نانوليپوزومه شده بر روي رده ي سلولي سرطان سينه
252
بررسي اثر هيدروكسي پروپيل متيل سلولز و شرايط انجمادزدايي بر كيفيت ناگت ميگو
253
بررسي اثر هيدروكسيد كلسيم به عنوان داروي داخل كانال بر ريزنشت اپيكال
254
بررسي اثر هيدروكسيد كلسيم به عنوان داروي داخل كانال بر ريزنشت اپيكال
255
بررسي اثر هيدروكلروتيازيد خوراكي به همراه ACE-I و رژيم حاوي سديم زياد در كاهش پروتيين اوري
256
بررسي اثر هيدروكلوئيدهاي كربوكسي متيل سلولز، پكتين و گوار بر ويژگي‌هاي حسي و بافتي شيره انگور
257
بررسي اثر هيدروكلوئيدهاي مختلف بر روي ويژگي هاي رئولوژيكي و فيزيكو شيميايي سس مايونز رژيمي (كم چرب)
258
بررسي اثر هيدروكوتيزون وريدي در كاهش سردرد پس از بي حسي نخاعي : كارآزمايي باليني تصادفي
259
بررسي اثر هيدروكورتيزون سيستميك بر تعديل علايم ناشي از قطع مرفين در موش سوري
260
بررسي اثر هيستوپاتولوژيك كوئرستين بر آسيب بافتي كبد ناشي از اكسيد آهن و نانوذرات اكسيد آهن در موش نژاد ويستار
261
بررسي اثر هيستولوژيك تركيب ضد درد و التهاب 5_ (4_متيل سولفانيل) بنزيليدن تيازولوتريازول بر تغييرات آنزيم‌هاي كبدي و ساختار فراسلولي كبد ماهي گورامي سه‌خال (Trichogaster trichopterus)
262
بررسي اثر هيوسين بر پيشرفت ديلاتاسيون وافاسمون در زنان مولتي پارگراويد 2 و 3
263
بررسي اثر هيوميك اسيد در آب آبياري بر عملكرد و اجزاي عملكرد كلزا
264
بررسي اثر هيوميك اسيد و ميزان آب قابل دسترس بر خصوصيات كمي و كيفي چغندرقند (Beta vulgaris L.)
265
بررسي اثر و انتقال اسيد بوريك در غلظت هاي مختلف از موريانه هاي كارگر تيمار شده به كارگرهاي تيمار نشده Microcerotermes diversus (Isoptera: Termitidae)
266
بررسي اثر و تعيين شرايط بهينه پارامترهاي كليدي طراحي راكتورهاي بستر سيال در انجام فرآيند HDS
267
بررسي اثر و رابطه بين اقتصاد دانش‌بنيان و بهره‌وري كل عوامل توليد؛ مطالعه موردي كشورهاي توسعه‌يافته، نوظهور و در حال توسعه
268
بررسي اثر و روشهاي آماده سازي مكانيكي سطح بر استحكام برشي باند كامپوزيت جديد به كامپوزيت قديمي
269
بررسي اثر و عوارض داروهاي ضدانگلي در بالغين مبتلا به ژيارديالامبليا
270
بررسي اثر و قدرت زنده ماني منابع مقاومت به ريز و مانيا در چغندرقند
271
بررسي اثر و ماندگاري تمرينات ثبات مركزي بر ناتواني و تعادل دايناميك زنان مبتلا به كمردرد مزمن غيراختصاصي
272
بررسي اثر و ماندگاري تمرينات عصبي - عضلاني بر زمان بندي فعاليت عضلات ديستال و پروگزيمال اندام تحتاني در ورزشكاران مبتلا به بي ثباتي عملكردي مچ پاز
273
بررسي اثر و محاسبه مقدار بهينه اختلاف فشار اعمالي بر كل زمان تزريق براي ساخت شناورهاي فايبرگلاس به روش VIP به صورت تئوري، عددي و آزمايشگاهي
274
بررسي اثر و مكانيسم عمل IGF1 و IGFBP3 در بروز سرطان پستان انسان: مرور سيستماتيك
275
بررسي اثر و مكانيسم هاي اوپيوپيدي و دوپامينرژيك دكسترومتورفان بر پاسخ درد ايجاد شده با اسيداستيك در موش ها با استفاده از تست Writhiny شكمي
276
بررسي اثر و مكانيسم‌هاي فارماكولوژيك دخيل در اثرات ضد كوليت اسانس گياه سقز(Pistacia atlantica subsp. kurdica) در موش صحرايي
277
بررسي اثر و نحوه تيغ زني در زمان هاي مختلف بر ميزان كتيراي گون زرد (Astragalus parrowianus)
278
بررسي اثر و نحوه‌ي تقويت ناشي از ضوابط كنترل تغييرمكان در رفتار غيرخطي لرزه يي قابهاي فولادي لاغر
279
بررسي اثر و نحوۀ اختلاط نانورس بر شدت واگرايي روي نمونه‌هايي از خاك‌هاي لسي استان گلستان
280
بررسي اثر وابستگي نفت بر كيفيت آموزش دركشورهاي نفت‌خيز
281
بررسي اثر وابسته به دوز مكمل بتا متيل بوتيرات بر شاخص‌هاي آسيب عضلاني و كبدي ناشي از يك جلسه فعاليت مقاومتي اكسنتريك
282
بررسي اثر واحدهاي زمين شناسي بر توزيع فلزات سنگين در رسوبات رودخانه حوزه آبخيز سردآبرود
283
بررسي اثر واحدهاي سنگ شناسي برروي ضريب رواناب (مطالعه موردي هجده حوزه آبخيز در سه منطقه اقليمي ايران)
284
بررسي اثر وارد كردن اردك ماهي (Esox lucius) بر جمعيت برخي از ماهيان غير اقتصادي درياچه شهداي خليج فارس، تهران
285
بررسي اثر واردات بر حاشيه سود در صنايع كارخانه اي ايران
286
بررسي اثر واردات بر حاشيه سود در صنايع كارخانه‌اي ايران
287
بررسي اثر واردات بر حاشيه سود در صنايع كارخانه‌اي ايران
288
بررسي اثر وارنيش معمولي و وارنيش نانوسيلور بر ميزان ريز نشت ترميم هاي آمالگام
289
بررسي اثر واريانس قيمت كالا و قيمت نهاده اصلي در حاشيه سود انتظاري (مورد مطالعه : كارخانه هاي منتخب قند در بورس تهران )
290
بررسي اثر واريته و زمان نگهداري بر ويژگيهاي فيزيكي رب گوجه‌فرنگي‌
291
بررسي اثر واريكوسلكتومي بر پارامترهاي اسپرمي ، سلامت غشا و تراكم كروماتين آن
292
بررسي اثر واقعي‌كردن قيمت گاز طبيعي بر تورم، شاخص رفاه و انتشار كربن در ايران: رهيافت الگوي تعادل عمومي قابل محاسبه پويا
293
بررسي اثر واكس‌هاي ساسوبيت و پارافين بر خصوصيات رئولوژي قير
294
بررسي اثر واكسيناسيون آنفلوانزا بر حملات حاد آسم كودكان
295
بررسي اثر واكنش به قيمت دارايي‌ها در سياست پولي بر تثبيت اقتصاد كلان مبتني بر رويكرد كوانتيال (مطالعه بين كشوري)
296
بررسي اثر واكنش قليايي-سيليسي بر روي رفتار سازه اي تيرهاي بتني مسلح با استفاده از روش المان محدود
297
بررسي اثر والپروات بر فعاليت حركتي، تعادل، پروفايل ليپيدي و پارامترهاي بيوشيميايي سرم قبل از بلوغ جنسي در موش صحرايي
298
بررسي اثر والپروات سديم در حضور ويتامين C و E بر تشنج ناشي از استريكنين در موش صحرايي بالغ
299
بررسي اثر والرين بر كيفيت خواب بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
300
بررسي اثر واناديل سولفات خوراكي ب فراساختار سلولهاي بتاي پانكراس موشهاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپنوزوتوسين
301
بررسي اثر واناديوم بر زخم مخاطي معده ناشي از ايندومتاسين و الكل در رت
302
بررسي اثر وجود افزودني پليمري بر شكل شناسي و كارايي لايه هاي غشاي نانوفيلتر كامپوزيتي بر پايه پلي اتر سولفون
303
بررسي اثر وجود پناهگاه بر بقاي لارو وزغ سبز(Bufo variabilis) طي مراحل 30-26 تكويني در حضور گونه اگزوتيك Gambusiaaffinis
304
بررسي اثر وجود ترك در صفحات با استفاده از فضاي مودال بخش اول - تحليل از روش اجزاء محدود
305
بررسي اثر وجود ترك در صفحات با استفاده از فضاي مودال بخش دوم - تحليل از روش تجربي آناليز مودال
306
بررسي اثر وجود دو مانع متخلل با فاصله و اثر ضخامت آنها بر كنترل پيشاني جريان گل آلود به صورت آزمايشگاهي
307
بررسي اثر وجود ديوار شمالي بر مقدار مصرف انرژي يك گلخانه يك‌طرفه‌ي شرقي غربي
308
بررسي اثر وجود ديوار شمالي بر مقدار مصرف انرژي يك گلخانه يك‌طرفه‌ي شرقي- غربي
309
بررسي اثر وجود كشور رقيب و امكان اقدام متقابل در نتايج تحريم ها؛ نمونه موردي تحريم ايران
310
بررسي اثر وجود كشور رقيب و امكان اقدام متقابل در نتايج تحريم ها؛ نمونه موردي تحريم ايران
311
بررسي اثر وجود منشأ كارست بر سهم جريان پايه رودخانه با استفاده از مدل اصلاح شده نواحي اشباع SAM (مطالعه موردي حوضه كازرون و دشت برم)
312
بررسي اثر ورزش استقامتي بر تغييرات كورتيزول، آلفا آميلاز و اسيديته بزاق
313
بررسي اثر ورزش با مهارت باز و مهارت بسته بر سطوح سرمي كاتپسين B، آيريزين، BDNF و DCX در كشتي‌گيران زن
314
بررسي اثر ورزش بر سن وقوع يايسگي در زنان يايسه شهر شيراز
315
بررسي اثر ورزش بر شاد زيستي و بهداشت روان مددجويان زندان اهواز
316
بررسي اثر ورزش پياده روي برميزان چربي بدن و انسولين سرم دختران چاق
317
بررسي اثر ورزش تردميل بر كاتالپسي در موش هاي صحرايي نر ديابتي مدل پاركينسوني با رزرپين
318
بررسي اثر ورزش تردميل و كوركومين بر كاتالپسي در موش هاي صحرايي نرمدل پاركينسوني با رزرپين
319
بررسي اثر ورزش در حين دياليز بركارايي دياليز سطح فسفر سرم، هموگلوبين و فشار خون و مقايسه ي دو برنامه ي ورزشي مختلف در بيماران
320
بررسي اثر ورزش درماني بر عملكرد سيستم پروپرسپتيو بيماران مبتلا به كمردرد مزمن
321
بررسي اثر ورزش و تجويز مزمن ناندرولون دكانوئيت بر ميزان بيان كانال هاي پتاسيمي حساس به ATP ساركولم در قلب موش صحرايي
322
بررسي اثر ورزش و توصيه هاي ارگونوميكي در درمان كمردرد دوران حاملگي : يك مطالعه تصادفي باليني
323
بررسي اثر ورزشكار بودن بر ساختار و سازماندهي كنترل عصبي راه رفتن با و بدون اعمال آشفتگي
324
بررسي اثر ورمي كمپوست، كودهاي زيستي و نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي مريم گلي (.Salvia officinalis L) تحت شرايط مختلف رطوبتي
325
بررسي اثر ورمي‌كمپوست، كودهاي زيستي و نيتروژن بر عملكرد كمي و كيفي بادرشبو (Dracocephalum moldavica L.) تحت شرايط مختلف رطوبتي
326
بررسي اثر ورميكمپوست و تنش شوري بر ميزان رنگيزه‌ها و برخي صفات بيوشيميايي گياه گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L.)
327
بررسي اثر ورود دام بر تغييرات آشيان اكولوژيك آهوي ايراني (Gazella subgutturosa subgutturosa) (مطالعه موردي: منطقه شكار ممنوع قراويز، كرمانشاه)
328
بررسي اثر وزن اوليه بر بيان ژن IGF-1 در عضله سينه بلدرچين ژاپني
329
بررسي اثر وزن پياز بر گلدهي زعفران
330
بررسي اثر وزن تولد گوساله روي برخي از صفات مهم اقتصادي گاوهاي هلشتاين در ايران
331
بررسي اثر وزن و دوره انبارداري بنه بر نحوه تخصيص مواد فتوسنتزي در گياه زعفران (.Crocus sativus L)
332
بررسي اثر وزن و دوره انبارداري بنه بر نحوه تخصيص مواد فتوسنتزي در گياه زعفران (.Crocus sativus L)
333
بررسي اثر وزن و شوري بر تغييرات تعداد و اندازه اجسام مالپيگي كليه در بچه ماهي آزاد درياي خزر salmo trutta caspius
334
بررسي اثر وسايل نقليه ي سنگين بر جريان ترافيك
335
بررسي اثر وسيله كمكي قابل پوشيدن در كاهش نيروهاي عضلات اركتور اسپاين در كارهاي مربوط به نگه داشتن بار با استفاده از مدل‌سازي بيومكانيكي و داده‌برداري EMG
336
بررسي اثر وضعيت بيمار بر ثبت رابطه مركزي به روش تريسينگ قوس گوتيك در بيماران با ‭دندان
337
بررسي اثر وضعيت جوي و زمان روي كارايي تله‌هاي فروموني ابريشم‌باف ناجور (L.) Lymantria dispar
338
بررسي اثر وضعيت سطوح رواناب در سامانه هاي استحصال و جمع آوري آب باران بر آستانه رواناب و نيمرخ نفوذ آب
339
بررسي اثر وفور منابع طبيعي (نفت و گاز) بر سركوب مالي و رشد اقتصادي از كانال اثرگذاري بر توزيع درآمد
340
بررسي اثر وفور منابع نفت و گاز بر كارايي انرژي در كشورهاي تحصيلدار
341
بررسي اثر ولتاژ اعمالي بر روي خواص فيزيكي و شيميايي پوشش هاي سراميكيZrO2-Al2O3 رشد داده شده به روش اكسيداسيون جرقه ميكروني
342
بررسي اثر ولتاژ اعمالي و فاكتورهاي فرآيندي بر ضخامت ، براقيت و خواص مكانيكي فيلم رنگ الكترود يپازيشن كاتدي
343
بررسي اثر ويبراسيون عمومي بدن بر ميزان انعطاف پذيري اندام تحتاني در زنان جوان سالم
344
بررسي اثر ويتامين C خوراكي و تزريقي در درمان آنمي بيماران همودياليزي فاقد فقرآهن
345
بررسي اثر ويتامين C در ترميم گرافت پرده تميان در عمل تمپانوپلاستي
346
بررسي اثر ويتامين D3 در ارتشاح لكوسيتي به مغز موشهاي مبتلا به آنسفالوميليت خود ايمن تجربي
347
بررسي اثر ويتامين E بر رهايش گلوتامات در استرياتوم مغز و سفتي عضلاني در مدل حيواني بيماري پاركينسون
348
بررسي اثر ويتامين A بر حركت ارتودنتيك دندان در موش صحرايي نر
349
بررسي اثر ويتامين A بر افزايش كارآيي واكسن كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي
350
بررسي اثر ويتامين B6 بر درد پستان: يك مطالعه باليني دوسوكور
351
بررسي اثر ويتامين C بر سطح پروتئين هاي خون و بافت كبدي در خرگوش هاي نر تغذيه شده با رژيم پر كلسترول
352
بررسي اثر ويتامين D بر هيپوتيروييدي
353
بررسي اثر ويتامين E برقند، چربيهاي سرم و فشارخون در بيماران ديابتي نوع 2
354
بررسي اثر ويتامين E بر استرس اكسيداتيو و اختلال متابوليسمي ناشي از انسداد حاد و يك طرفه ميزناي در رت بيهوش
355
بررسي اثر ويتامين E در درمان ديسمنوره اوليه
356
بررسي اثر ويتامين E روي ميزان باروري موش هاي بزرگ نر آزمايشگاهي(RAT)در بي وزني شبيه سازي شده (Experimental study)
357
بررسي اثر ويتامين E و سلنيوم آلي به صورت تزريق داخل تخم مرغ بر عملكرد، درصد زنده ماني و كيفيت گوشت جوجه هاي گوشتي
358
بررسي اثر ويتامين ث در ترميم گرافت پرده تمپان در عمل تمپانوپلاستي
359
بررسي اثر ويتامين هايCوE در پيشگيري از مسموميت حاملگي در زنان باردار شكم اول
360
بررسي اثر ويتامين‌هاي Eو C بردودمان سلول‌هاي جنسي در موش‌هاي صحرايي نر بالغ تحت استرس اكسيداتيو ناشي از مصرف اندوسولفان
361
بررسي اثر ويژگي هاي آزمودني هاي پژوهش بر رابطه تنيدگي و رفتار شهروندي سازماني
362
بررسي اثر ويژگي هاي پيوندك بر گيرايي و زنده ماني پيوند اپيكوتيل گردو
363
بررسي اثر ويژگي هاي خاص شركت ها بر مديريت سرمايه در گردش
364
بررسي اثر ويژگي هاي خاك و عوامل فيزيوگرافي بر توزيع جوامع گياهي : (مطالعه موردي: مراتع ييلاقي بهرستاق هراز)
365
بررسي اثر ويژگي هاي ذاتي خاك بر پايداري ساختمان برخي از خاك هاي استان همدان
366
بررسي اثر ويژگي هاي شخصيتي كاركنان در بروز رفتار شهروندي سازماني (مورد مطالعه: وزارت امور اقتصادي و دارايي)
367
بررسي اثر ويژگي هاي شركتي بر دستكاري جريان هاي نقد عملياتي
368
بررسي اثر ويژگي هاي شيميايي خاك و تاج پوشش درخت كنار (Ziziphus spina-christi L.) بر خصوصيات بانك بذر خاك
369
بررسي اثر ويژگي هاي فردي بر هويت قومي تركمن (مورد مطالعه؛ جوانان 29- 15 ساله شهر بندر تركمن)
370
بررسي اثر ويژگي هاي فردي حسابرس در تمايل به استفاده از چك ليست كشف تقلب و اتكاء بر نتايج بدست آمده از آن
371
بررسي اثر ويژگي هاي فردي حسابرسان در تعيين اهميت بسترهاي خطر تقلب
372
بررسي اثر ويژگي هاي فيزيوگرافيك بر تنوع گياهي در منطقه پيشكوه يزد
373
بررسي اثر ويژگي هاي كميته حسابرسي بر افشاي اختياري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
374
بررسي اثر ويژگي هاي كميته حسابرسي بر مديريت سود از طريق اقلام واقعي
375
بررسي اثر ويژگي‌هاي راننده و وسيله نقليه بر ريسك تصادفات عبور از چراغ قرمز
376
بررسي اثر ويژگي‌هاي شخصيتي بر روي تسهيم دانش و رفتار كاري نوآورانه كاركنان(مورد مطالعه: پژوهشگاه صنعت نفت)
377
بررسي اثر ويژگي‌هاي شخصيتي(وجدان و توافق‌پذيري)، احساسات-تفكر و ريسك‌پذيري بر قضاوت حسابرس با توجه به نقش ميانجي خودكارآمدي
378
بررسي اثر ويژگي‌هاي فيزيكي رزين براستحكام چسبندگي و مقاومت خوردگي پوشش‌هاي لاتكس در زيرآيندهاي آهني
379
بررسي اثر ويژگي‌هاي گزارشگري مالي بر كاهش توانايي پيش‌بيني مدل‌هاي ورشكستگي
380
بررسي اثر ويژگيهاي خاك و عوامل فيزيوگرافي بر پوشش گياهي (مطالعه موردي: بخشي از مراتع ييلاقي پلور)
381
بررسي اثر ويژگي‎هاي كميته حسابرسي بر افشاي مسئوليت اجتماعي شركت‎ها
382
بررسي اثر ويژگي‏هاي مورفومتري در پراكنش سطوح واريزه‏اي (مطالعه موردي: ناهمواري آتشگاه در جنوب شهرستان پاوه، استان كرمانشاه)
383
بررسي اثر يادآوري تست توبركولين در كادر درماني بيمارستان فيروزگر
384
بررسي اثر يادگيري سازماني بر كاهش نارضايتي مشتريان
385
بررسي اثر يارانه صادراتي رقيب خارجي بر صادرات فولاد خام ايران در چارچوب مدل راهبردي تجاري و ساختار بازار استاكلبرگ
386
بررسي اثر يارانه نقدي بر رفاه خانوارهاي روستايي استان خراسان رضوي
387
بررسي اثر يك جلسه تمرين دايره‌اي بر سطوح BDNF و IGF-1 سرمي مردان و زنان سالمند
388
بررسي اثر يك جلسه ورزش هوازي با شدت متوسط بر سطوح سرمي BDNF، DCX و DBHB در نوجوانان مرد سه گانه كار
389
بررسي اثر يك دوره بازتواني قلبي با تمرين تركيبي برنسبت بيان ژن VEGF به اندوستاتين در بيماران قلبي با سابقه عمل جراحي باي پس كرونري
390
بررسي اثر يك دوره بازتواني قلبي مبتني بر تمرين تركيبي بر بيان ژن VEGF در بيماران قلبي با سابقه عمل جراحي باي پس كرونري
391
بررسي اثر يك دوره برنامه تمريني شنا بر سطوح فاكتور القايي هايپوكسي (HIF-1) ريه نوزادان موش‌هاي مادر در معرض مسموميت با كادميوم
392
بررسي اثر يك دوره تمرين تداومي برتغييرات نكروز و آپوپتوز هيپوكمپ موش هاي صحرايي ديابتي
393
بررسي اثر يك دوره تمرين مقاومتي بر برخي عوامل خطر زاي قلبي عروقي در زنان مبتلا به سندرم متابوليك
394
بررسي اثر يك دوره تمرين هوازي بر آديپسين سرم و مقاومت انسوليني زنان چاق ديابتي
395
بررسي اثر يك دوره تمرين هوازي و مكمل سير بر ساختار بافت قلب در موش هاي چاق
396
بررسي اثر يك دوره تمرينات ايروبيك بر بهره ي حافظه ي دانشجويان دختر (بر اساس زمان آزمون)
397
بررسي اثر يك دوره تمرينات تعادلي و تركيبي شناختي بر نوسانات قامتي زنان مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس
398
بررسي اثر يك دوره تمرينات هوازي و مصرف مكمل ويتامين D بر شاخص‌هاي تنفسي بيماران مبتلا به آسم
399
بررسي اثر يك دوره توربين منظم شنا با دو مدت متفاوت بر سطوح سرمي نيتريك اكسايد، عامل رشد اندوتليوم عروقي و عامل تغيير دهنده رشد بتا - 1 در موش هاي صحرايي نر ديابتي
400
بررسي اثر يك دوره فعاليت استقامتي بلند مدت بر ساختار قلب و بيان miR-133 در موش‌هاي صحرايي
401
بررسي اثر يك سيستم اچ شستشو و يك سيستم سلف اچ بر باند كامپوزيت بهMTA ايراني
402
بررسي اثر يك فعاليت ورزشي كوتاه‌مدت بر سطوح لپتين سرم در بيماران ديابتي نوع 2
403
بررسي اثر يك مداخله آموزشي بر امكان ارتقاء رفتارهاي ايمن كارگران نساجي
404
بررسي اثر يك مشتق از پروتيين Apaf-1 بر فعاليت كاسپاز سلول‎هاي HEK293T
405
بررسي اثر يكپارچگي حسي و تمرينات تفكر فضايي در بهبود هوش غير كلامي كودكان مبتلابه اختلال يادگيري
406
بررسي اثر يكسان گزيني دانشجويان در گروه بندي كوچك مطالعاتي بر ثمر بخشي يادگيري مشاركتي در شيوه آموزشي مبتني بر حل مسئله
407
بررسي اثر يون سريم و نانوذرات اكسيد سريم بر روي رفتار خوردگي و خودترميم شوندگي پوشش چيتوسان تشكيل شده بر روي آلياژ آلومينيم AA5083-H321
408
بررسي اثر يون هاي سديم ، پتاسيم ، كلسيم و منيزيم در رژيم غذايي بانوان بر جنسيت جنين قبل از لقاح
409
بررسي اثر يون هاي مس و روي بر فعاليت آنزيم ميروزيناز و تشكيل سولفارافان در گياه Lepidium draba
410
بررسي اثر‌‌ گوگرد بنتونيت‌دار و سطوح نيتروژن بر رشد ريشه و ويژگي‌هاي فيزيولوژيكي و عملكرد گندم (Triticum aestivum L.)
411
بررسي اثر‌بخشي آموزش تكتيك‌هاي رفتاردرماني در بهبودي و افزايش ارتباط اجتماعي و تعامل اجتماعي در دانش‌آموزان درخودمانده
412
بررسي اثر‌بخشي آموزش معكوس كردن عادت بر كاهش اختلال ناخن جويدن
413
بررسي اثر‌بخشي آموزش مهارت‌هاي مقابله با رويكرد اسلامي بر سازگاري روان‌شناختي
414
بررسي اثر‌بخشي آموزش نظريه انتخاب و كنترل گلاسر بر تحول الگوي هويّت نوجوانان
415
بررسي اثر‌بخشي آموزش هوش هيجاني بر اخلاق كاري پرستاران بيمارستان امام رضا(ع) شهرستان كبودرآهنگ
416
بررسي اثر‌بخشي ارتقاي روابط بر بهبود راهبردهاي مقابله‌اي زناشويي
417
بررسي اثر‌بخشي استفادۀ پروفيلاكتيك از ليزر Pulsed Dye Laser (PDL) با طول موج 585 نانومتر در كاهش شدت اسكار‌هاي جراحي تيروئيدكتومي
418
بررسي اثر‌بخشي افشاي هيجاني نوشتاري بر ميزان افسردگي و ظرفيت حافظه فعال در نوجوانان دختر افسرده
419
بررسي اثر‌بخشي برنامه ترخيص طراحي‌شده بر اضطراب و مدت بستري بيماران تعويض دريچه قلب
420
بررسي اثر‌بخشي برنامه توانمند‌سازي زناشويي، بر كاهش مشكلات زناشويي و تكانش‌گري ناكارآمد زوجين در معرض جدايي و طلاق
421
بررسي اثر‌بخشي رهيافت مدرسه مزرعه كشاورز در گسترش مديريت تلفيقي آفات از ديدگاه كشاورزان: مورد مطالعه استان سيستان و بلوچستان
422
بررسي اثر‌بخشي روان درماني گروهي با رويكرد بين فردي بر ترميم نيازهاي زنان آسيب ديده از عهد‌شكني شهر تهران
423
بررسي اثر‌بخشي سناريو‌هاي مختلف احياي درياچه اروميه با استفاده از مدل هيدروديناميكي دوبعدي
424
بررسي اثر‌بخشي عصاره گل‌هاي رازك عليه مخمر نانوايي و گروهي از كپك‌هاي عامل فساد نان
425
بررسي اثر‌بخشي مداخلهٔ رواني- اجتماعي بر رفتارهاي چالش‌انگيز كودكان طيف اوتيسم با عملكرد بالا
426
بررسي اثر‌بخشي مشاوره گروهي خود بخشودگي مبتني بر مفاهيم قرآني بر افسردگي دانش‌آموزان پسر دوره متوسطه شهر اصفهان
427
بررسي اثر‌بخشي مشاوره مامايي با رويكرد شناختي- ‌رفتاري بر دلبستگي مادر- جنين در زنان باردار با بارداري ناخواسته
428
بررسي اثر12 تيمار كودي (شيميايي و آلي) بر عملكرد و اسانس گياه زيره ي سبز توده ي خراساني
429
بررسي اثر6 هفته تمرين مقاومتي با كش بر قدرت ايزومتريك عضلات اندام فوقاني و تحتاني زنان مبتلا به سرطان پستان
430
بررسي اثرAging برثبات رنگ رزين كامپوزيتهاي Bleached Shade -مطالعه آزمايشگاهي
431
بررسي اثرkiss peptin13 ، بر حافظه فضايي در موش‌هاي صحرايي دچار آلزايمر ناشي از استرپتوزوتوسين(STZ)
432
بررسي اثـرLactococcus lactis , Lactobacillus casei بـر باكتـري‌‌هـاي لاكتيـك گـوشت و ويـژگيهـاي حسـي آن
433
بررسي اثرآرد سيب زميني و هيدروكلوئيد زانتان بر خواص رئولوژي خمير و كيفيت نان تست
434
بررسي اثرآستانه اي و نامتقارن نسبت اهرمي بر سودآوري شركت هاي فعال در بورس اوراق بهادار تهران
435
بررسي اثرآنتاگونيتسي جدايه هاي درون‌زي و تجاري تريكودرما روي قارچ Phaeoacremonium minimum ، عامل بيماري نوار برگي انگور
436
بررسي اثرآنتاگونيست D1سيستم دوپامينرژيك ناحيه بازولترال آميگدال برحافظه ترس ناشي از ACPA در موش كوچك آزمايشگاهي نر
437
بررسي اثرآنتي اكسيدان ها بر كيفيت اسپرم منجمد- ذوب شده با روش انجماد سريع
438
بررسي اثرآنتي اكسيداني مواد صابوني ناشونده روغن شاهدانه در پايدار سازي روغن سويا
439
بررسي اثرآني تحريك الكتريكي عصب پرونئال مشترك برروي ظرفيت فعال سازي بيشتريني گشتاور عضله كوادري سپس در افراد گرفتار به استئوآرتريت زانو
440
بررسي اثرآني تمرينات ثبات دهنده بر بهبود توزيع وزن افراد مبتلا به بي ثباتي مفصل ساكروايلياك
441
بررسي اثرآهك و نانوآهك بر ويژگي‌هاي تراكمي و مقاومتي ماسه ساحلي چالوس
442
بررسي اثرات ANP موجود در عصاره دهليز انسان بر فشارخون غلظت گلوكز و الكتروليتها در موش صحرايي
443
بررسي اثرات GNRH و نالوكسان در تغييرات سطح سرمي هورمون هاي FSH ، LH و تستوسترون حاصل از تجويز مزمن مورفين در موش صحرايي نر
444
بررسي اثرات -L آرژينين بر سطح ليپيدهاي سرمي در حيوانات هيپركلسترولميك و فعاليت آنتي اكسيداني آن در مطالعات IN VITRO
445
بررسي اثرات MK-108 بر درد حاد و مزمن در موش صحرايي نر
446
بررسي اثرات آلودگي صوتي بر روي سيستم شنوايي كارگران شاغل در يكي از صنايع فلزي اراك
447
بررسي اثرات بازدارندگي عصاره‌ي جلبك Chlorella vulgaris روي باكتري Bacillus subtilis در محيط كشت آزمايشگاهي
448
بررسي اثرات بهره برداري شن و ماسه روي بي مهرگان كفزي در رودخانه تنكابن
449
بررسي اثرات تغيير اقليم بر نياز آبي سويا در منطقه گرگان
450
بررسي اثرات تنش شوري بر جوانه‌زني بذر، رشد گياهچه‌ها و كشت پينه ژنوتيپ‎هاي كلزا
451
بررسي اثرات دگرآسيبي عصاره آبي آفتابگردان بر جوانه زني و فعاليت آنزيم كاتالاز در گياهچه كلزا (Brasica napus)، خردل وحشي (Sinapis arvensis)و پنيرك (Malva sylverstris)
452
بررسي اثرات سرب و كادميم بر آب، رسوب و جوامع ماكرو بنتيك خور زنگي (از انشعابات خور موسي در خليج فارس)
453
بررسي اثرات ( اقتصادي - اجتماعي ) شهرك صنعتي سپهر در توسعه نواحي روستايي و كيفيت زندگي ساكنين (مطالعه موردي شهرستان نظرآباد)
454
بررسي اثرات 1 نوبت سقط خودبه‌خودي بر سرانجام بارداري بعدي
455
بررسي اثرات 24-اپي‌براسينواستروئيد بر برخي از خصوصيات گياه شنبليله (Trigonella foenum-graecum L.) تحت شرايط تنش دماي بالا
456
بررسي اثرات 3،4 متيلن دي اكسي مت-آمفتامين( اكستازي) بر ساختار بافتي كبد در موش صحرايي
457
بررسي اثرات 4 نوع عصاره ميوه آووكادو بر روي رده سلول هاي اسكواموس كارسينوم مري در مقايسه با سلول هاي تك هسته اي خون محيطي و گروه كنترل
458
بررسي اثرات 7 ساله قرق بر ميزان توليد، وضعيت مرتع و ساير صفات گياهان (تراكم، تركيب و تيپ غالب) در مراتع خشك حلوان طبس
459
بررسي اثرات BCG تراپي داخل مثانه اي بر سطح سرمي PSA
460
بررسي اثرات in vitro اسيد آسكوربيك و FSH روي بلوغ اووسيت و فوليكول‌هاي موش
461
بررسي اثرات L - كارنيتين بر فعاليت آنزيم مبدل آنژيوتانسين بافتي در موش‌هاي صحرايي سالم و ديابتي شده با استرپتوزوسين
462
بررسي اثرات L-Arginine و L-NAME در نيمه‌ي اول بارداري بر بافت بيضه‌ي جنين و فرزند موش سوري قبل و بعد از تولد
463
بررسي اثرات L-NAME بر مورفومتري سلول‌هاي حاشيه‌اي معده در موش صحرايي باردار
464
بررسي اثرات pH و قدرت يوني بر جذب سطحي بور (B) روي كايولينايت
465
بررسي اثرات آب شور و آب مغناطيس‌شده بر جوانه‌زني آتريپلكس (Atriplex lentiformis)
466
بررسي اثرات آب شور و آب مغناطيس‌شده بر جوانه‌زني آتريپلكس (Atriplex lentiformis)
467
بررسي اثرات آب شور و آب مغناطيس‌شده بر جوانه‌زني آتريپلكس (Atriplex lentiformis)
468
بررسي اثرات آبشويي در كاهش شوري و سديمي قسمتي از اراضي حاشيه كوير بجستان
469
بررسي اثرات آبگيري مخزن سد يامچي بر لرزه خيزي منطقه
470
بررسي اثرات آبگيري موقت بستر تالاب هامون بر خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (مطالعه موردي هامون هيرمند)
471
بررسي اثرات آبياري با آبپاش تفنگي سيار بر روي خصوصيات فيزيكي و نفوذ آب در خاك
472
بررسي اثرات آبياري تكميلي و تراكم كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام نخود كابلي (Cicer arietinum L.)
473
بررسي اثرات آبياري تكميلي و تراكم كاشت بر عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام نخود كابلي (Cicer arietinum L.)
474
بررسي اثرات آپوپتوتيك تزريق داخل صفاقي نانوذرات نقره بر هيپوكامپ موش صحرايي
475
بررسي اثرات آپوپتوتيك نانوذرات نقره پوششدار شده با عصاره برگ آويشن شيرازي بر رده سلولي HepG2
476
بررسي اثرات آپوپتوزي نانو ذرات نقره با پوشش عصاره گياه بوماردان بر سلول هاي سرطاني تخمدان A2780
477
بررسي اثرات آپوپتوزي تستوسترون بر سلول‌هاي سرطاني ريوي (A549)
478
بررسي اثرات آپوپتوزي تولمتين بر سلولهاي سرطاني معده
479
بررسي اثرات آپوپتوزيس القا شده آپي جنين بر 3 رده سلول سرطاني لنفوسيتي B انسان در in vitro
480
بررسي اثرات آپوپتوزيس القا شده پروتيين ژن VP2 كلون شده از ژنوم ويروس بورس عفوني برسلولهاي سرطاني لنفوسيتي B انسان در IN VITRO
481
بررسي اثرات آتش‌سوزي طبيعي بر روي برخي خصوصيات خاك و پوشش گياهي اكوسيستم مرتع
482
بررسي اثرات آدنوتونسيلكتومي بر روي فشار شريان ريوي به روش اكوكارديوگرافي داپلر در اطفال
483
بررسي اثرات آدنوتونسيلكتومي بر روي فشار شريان ريوي به روش اكوكارديوگرافي داپلر در اطفال
484
بررسي اثرات آرام بخشي ميدازولام داخل بيني قبل از القاء بيهوشي عمومي در كودكان
485
بررسي اثرات آرام‌بخشي مدتوميدين، دكسمدتوميدين و تركيب آن‌ها با آسپرومازين بر عملكرد قلبي عروقي در سگ
486
بررسي اثرات آرايش كاشت و تراكم بوته بر عملكرد، اجزاء عملكرد و برخي خصوصيات رويشي در ارقام لوبيا قرمز
487
بررسي اثرات آرد هسته دانه انار (pomegranate (Punica granatum بر فراسنجه-هاي رشد ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
488
بررسي اثرات آرسنيك بر آنزيم لاكاز باكتري باسيلوس سوبتيليس در شرايط آزمايشگاهي
489
بررسي اثرات آرسنيك بر تكامل چشم در جنين‌هاي موش سوري
490
بررسي اثرات آزاد سازي تجارت خدمات مالي بر اشتغال در كشورهاي منتخب اسلامي
491
بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر بخشهاي اقتصادي ايران: مدل تعادل عمومي قابل محاسبه
492
بررسي اثرات آزادسازي تجاري بر متغيرهاي كليدي بخش كشاورزي ايران: مدل تعادل عمومي قابل محاسبه
493
بررسي اثرات آزادسازي‌هاي مالي بر بازار سهام در اقتصاد ايران
494
بررسي اثرات آزمايشگاهي و باليني عصاره دانه خاكشير بر هيمنولپيس نانا و مقايسه آن با نيكلوزامايد
495
بررسي اثرات آستانه‌اي بدهي‌هاي دولت به ‌نظام بانكي بر رشد اقتصادي در ايران
496
بررسي اثرات آستانه‌اي سرمايه‌گذاري دولتي و بدهي عمومي در يك مدل رشد اقتصادي براي استان‌هاي ايران؛ با استفاده از مدل رگرسيون انتقال ملايم پانلي (PSTR)
497
بررسي اثرات آستانه‌اي نوسان‌هاي نرخ ارز بر سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران
498
بررسي اثرات آسكوربات و فولات بر بهبود برخي از شاخص هاي جوانه زني گندم تحت تنش شوري و خشكي
499
بررسي اثرات آسيب‌زاي فرايند انجماد بر ويژگي‌هاي عملكردي و مولكولي اسپرم مردان نابارور دچار آستنوتراتوزواسپرميا
500
بررسي اثرات آغوزگاو بر التيام زخم هاي باز در خوكچه هندي
501
بررسي اثرات آگونيست GnRH بر روي لوله هاي اسپرم ساز موش هاي صحرايي نابالغ
502
بررسي اثرات آگونيست GnRH بر روي ميزان آپوپتوز سلولهاي گرانولوزاي فوليكولهاي موش هاي صحرايي
503
بررسي اثرات آگونيست‌ها و آنتاگونيست‌هاي گيرنده‌هاي اپيوئيدي بر فعاليت‌هاي اپي‌لپتيك خود بخودي در برش‌هاي هيپوكامپ
504
بررسي اثرات آلايندگي زيست محيطي فرايندهاي پالايش نفتبر روي گياهان كاشته شده در منطقه شهرري
505
بررسي اثرات آلاينده هاي موجود در آب استخرهاي شنا روي سلامت شناگران و ارائه راهكارهاي رفع آن (مطالعه موردي استخر شناي دانشگاه صنعتي شهيد عباسپور)
506
بررسي اثرات آلبوترول استنشاقي با دوز بالا (7/5 ميلي گرم ) در مقايسه با دوز پايين (2/5 ميلي گرم ) بر روي شاخص هاي تنفسي در بيماران مبتلا به بيماري انسدادي مزمن ريه با حمله حاد تنفسي
507
بررسي اثرات آلفا- توكوفرول استات اضافه شده به جيره بر پارامترهاي رشد و تغذيه ماهي قزل آلاي رنگين كمان (Oncorhynchus mykiss)
508
بررسي اثرات آللوپاتي آفتابگردان(Helianthus annuus ) بر جوانه زني و رشد علف هاي هرز تاج خروس (Amaranthus retroflexus) و سلمه تره (Chenopodium album )
509
بررسي اثرات آللوپاتي اسانس BUMIUM PERSICUM و CUMINUM CYMINUM بر جوانه زني نبرهاي برخي از علفهاي هرز
510
بررسي اثرات آللوپاتي اندام هاي مختلف آفتابگردان بر روي جوانه زني بذور ريز و درشت گندم
511
بررسي اثرات آللوپاتي در كنترل علف هاي هرز گوجه فرنگي با استفاده از برخي عصاره هاي گياهي
512
بررسي اثرات آللوپاتي درمنه (Artemisia sieberi Besser) بر جوانه زني بذور و رشد دانه رست هاي يولاف وحشي (.Avena lodoviciana L) و تاج خروس (.Amaranthus retroflexus L
513
بررسي اثرات آللوپاتي علف‌هاي هرز چاودار (Secale cereale L) و يولاف (Avena ludoviciana L) بر جوانه‌زني و رشد گياهچه گندم (Triticum aestivum L)
514
بررسي اثرات آللوپاتيك توتون بر جوانه زني و رشد گياهچه كلزا
515
بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره آبي اندام هاي هوايي و زيرزميني علف هرز ازمك بر خصوصيات جوانه زني و رشد گياهچه ذرت خوشه اي
516
بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره آبي بقاياي سه رقم كلزا در غلظت هاي مختلف بر جوانه زني و رشد دانه رست برخي علف هاي هرز
517
بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره آبي بقاياي سه رقم كلزا در غلظت‏هاي مختلف (Brassica napus L.) بر جوانه‏زني و رشد دانه‏رست برخي علف‏هاي هرز
518
بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره آبي كنگر فرنگي فعاليت آنزيم هاي آنتي اكسيدان، فعاليت آنزيم آلفا آميلاز و غلظت دروني هورمون هاي گياهي ريزوم اويار سلام ارغواني در مرحله جوانه زني
519
بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره اندام هاي مختلف خيار برشاخص هاي رشدي دانهالهاي خيار، گوجه فرنگي، فلفل دلمه اي وبادمجان
520
بررسي اثرات آللوپاتيك عصاره اندام هاي مختلف خيار برشاخص هاي رشدي دانهالهاي خيار، گوجه فرنگي، فلفل دلمه اي وبادمجان
521
بررسي اثرات آللوپاتيك علف طلا (Solidago canadensis L.) بر جوانه زني و رشد گياهچه چهار گونه علف هرز
522
بررسي اثرات آلودگي بخش محلول در آب نفت خام بر تجمع هيدروكربن هاي آروماتيك چند حلقه اي ( PAHs) درچهارگونه از ماهيان تجاري خليج فارس
523
بررسي اثرات آلودگي سرب بر محتوي پروتيين‌ها و ميزان قندهاي محلول و نامحلول تحت تيمار اسيد ساليسيليك در گياه كلزا رقم اكاپي
524
بررسي اثرات آلودگي صوتي بر تعداد ضربان قلب و درجه حرارت بدن رت
525
بررسي اثرات آلودگي فلزات سنگين پالايشگاه گازي بيدبلند 1 بر شاخص‌هاي مورفوفيزيولوژيك گياه لوبيا چيتي (Phaseolus vulgaris) رقم كوشا
526
بررسي اثرات آلودگي محيطي بر بافت كبد ماهيان سنگسر معمولي (Pomadasys kaakan) و سرخو معمولي (johnii Lutjanus) در درياي عمان
527
بررسي اثرات آلودگي نفتي ناشي از انفجار چاههاي نفت كويت بر روزنه داران و نرمتنان در پهنه هاي جزر و مدي جزيره قبر ناخدا و ابتداي خورقناقه
528
بررسي اثرات آلودگي هوا بر برخي از شاخص هاي فيزيولوژيكي گياه Pyracantha crenulata واريته kansuensis در دو منطقه پاك و آلوده تهران
529
بررسي اثرات آلودگي هوا بر مراجعه بيماران تنفسي به اورژانس بيمارستان در كرمان
530
بررسي اثرات آلودگي هوا برتعداد، ميزان تكثير و عملكرد سركوبگري سلول هاي T تنظيمي خون بند ناف
531
بررسي اثرات آلودگي‌هاي زيست‌محيطي بر زندگي زنبورعسل‌
532
بررسي اثرات آلودگي‌هاي نفتي بر پارامترهاي هماتولوژيكي ماهي شيپ (Acipenser nudiventris)
533
بررسي اثرات آموزش تدابير حفظ سلامت بر پايه طب ايراني (حفظ الصحه) بر هزينه‌هاي درمان بيمه‌شدگان سازمان بيمه سلامت ايران
534
بررسي اثرات آموزش تدابير حفظ سلامت بر پايه طب ايراني (حفظ الصحه) بر هزينه‌هاي درمان بيمه‌شدگان سازمان بيمه سلامت ايران
535
بررسي اثرات آموزش چهره به چهره در كاهش تداخلات دارويي نسخ بيمه‌اي پزشكان در پاييز و زمستان 1385-1384
536
بررسي اثرات آموزش عالي بر رشد اقتصادي كشور: تلفيق الگوهاي سيستم ديناميكي و الگوهاي اقتصاد سنجي
537
بررسي اثرات آموزش عالي بر رشد اقتصادي كشور؛ تلفيق الگوهاي سيستم ديناميكي و الگوهاي اقتصادسنجي
538
بررسي اثرات آموزش هاي علمي كاربردي در توانمندي شغلي كاركنان وزارت جهاد كشاورزي
539
بررسي اثرات آموزشي و پرورشي مهد كودكها
540
بررسي اثرات آميخته بازاريابي بركسب و كارهاي فرودگاهي با تاكيد بر رشد گردشگري و توسعه اقتصادي منطقه
541
بررسي اثرات آميگدالين بر ساختار بافتي كليه موش سفيد كوچك آزمايشگاهي
542
بررسي اثرات آنتي اكسيداتيو Semelil (آنژي پارس) در بيماران ديابتي؛ يك كارآزمايي باليني دوسوكور
543
بررسي اثرات آنتي اكسيداتيو Semelil (آنژي پارس) در بيماران ديابتي؛ يك كارآزمايي باليني دوسوكور
544
بررسي اثرات آنتي اكسيدان سلنيوم بر پارامترهاي اسپرمي و ساختار بيضه موش هاي مسن و جوان
545
بررسي اثرات آنتي اكسيدان عصاره الكلي كلاله زعفران در مقابله با سميت كبدي ريفامپين
546
بررسي اثرات آنتي اكسيداني توكوفرول درمقايسه با TBHQ بر روند اكسيداسيون روغن مايونز طي مدت زمان ماندگاري
547
بررسي اثرات آنتي اكسيداني عصاره چاي سبز در برابر سميت كبدي ايزونيازيد در موش صحرايي
548
بررسي اثرات آنتي اكسيداني عصاره رزماري و چوير در مقايسه با آنتي اكسيدان سنتزي TBHQ بر روند اكسيداسيون روغن حين فرآيند سرخ كردن عميق
549
بررسي اثرات آنتي اكسيداني عصاره هاي آبي و الكلي دانه انار ايراني بر كيفيت چربي فيله ماهي قزل آلا و تعيين ميزان فسادپذيري آن در دماي 2 تا 4 درجه سلسيوس
550
بررسي اثرات آنتي اكسيداني و آنتي آتروژنيك اسيد آمينه والين بر ديواره شريان هاي كرونري حيوانات هيپركلسترولميك
551
بررسي اثرات آنتي اكسيداني و آنتي باكتريايي اسانس مرزنجوش (Origanum Vulgare L) بر ماندگاري سوريمي تهيه شده از كپور معمولي (Cyprinus carpio) در طول دوره نگهداري در انجماد (18°C)
552
بررسي اثرات آنتي اكسيداني و سميت سلولي نانوامولسيون روغن دانه آلبالو روي سلول سرطاني A549 و نرمال HUVEC
553
بررسي اثرات آنتي اكسيداني و سميت نانوذرات نقره سنتز شده به روش سبز توسط عصاره آبي گياه روناس بر سلول هاي سرطاني كبد(HepG2) در مقايسه با سلول نرمال فيبروبلاست پوستي(HDF)
554
بررسي اثرات آنتي اكسيداني و ضد سرطاني عصاره متانولي كالوس Lithospermum officinale بر رده سلولي NB4 پروميلوسيت حاد لوسمي انساني
555
بررسي اثرات آنتي اكسيداني و ضدميكروبي عصاره اناريجه در افزايش عمر ماندگاري ماهي كيلكاي چرخ شده تلقيح شده با ليستريا مونوسيتوژنز
556
بررسي اثرات آنتي اكسيداني و ويژگي هاي فيزيكي حامل هاي ليپيدي نانوساختار (NLC) حاوي عصاره آويشن شيرازي
557
بررسي اثرات آنتي باكتريال اسانس زيره سبز بر سه نوع باكتري گرم منفي
558
بررسي اثرات آنتي باكتريال دوده حاصل از عنبرنسارا بر باكتري‌هاي جدا شده از عفونت‌هاي بيماران
559
بررسي اثرات آنتي باكتريال عصاره آبي يونجه Medicago sativa L.در مقايسه با سه آنتي‌بيوتيك جنتامايسين، سيپروفلوكسازين و پني سيلين
560
بررسي اثرات آنتي باكتريال عصاره اتانولي اسفرزهPlantago psylliumبر روي سالمونلا تيفي موريوم مقاوم به آنتي بيوتيك
561
بررسي اثرات آنتي باكتريال عصاره اتانولي برگ گياه مورد( Myrtuscommunis L) عليه سوش هاي اشرشياكلي مقاوم به آنتي بيوتيك
562
بررسي اثرات آنتي بيوتيك هاي آمينوگليكوزيدي (جنتامايسين و نيومايسين و استرپتومايسين ) و فلوروكينولوني (آفلوكساسين ) بر اسپرماتوژنز در موش صحرايي
563
بررسي اثرات آنتي ميكروبيال ترشحات پوست قورباغه (Rana ridibanda) بر روي باكتري استاف اورئوس مقاوم به متي سيلين
564
بررسي اثرات آنتي‌اكسيداني عصاره چاي سبز در برابر سميّت كبدي ايزونيازيد در موش صحرايي
565
بررسي اثرات آنتي‌اكسيداني عصاره معمولي و انكپسوله گياه اسفرزه (Plantago ovate) بر پايداري اكسيداتيو سيستم مدل غذايي (روغن آفتابگردان)
566
بررسي اثرات آنتي‌اكسيداني و اندازه‌گيري تركيبات فنلي عصاره‌هاي جزئي قارچ دارويي Phellinus torulosus از ايران
567
بررسي اثرات آنتي‌اكسيداني و سايتوتوكسيك ليپوزوم هاي حاوي عصاره ميوه آناناس بر سرطان ملانوماي پوست (رده سلولي A375)
568
بررسي اثرات آنتي‌باكتريال عصاره اتانولي عناب(Ziziphus jujuba)، يونجه(Medicago sativa)، ريواس(Reum ribes) و زوفا(Hyssopus officinalis) بر روي برخي از باكتري‌هاي استاندارد گرم مثبت و منفي در شرايط آزمايشگاهي
569
بررسي اثرات آنتي‌بيوتيك‌هاي آمينوگليلوزيدي (جنتامايسين‌، نيومايسين‌) و فلوروكنيولوني (افلوكساسين‌) بر بروز آپوتپوز بافت بيضه موش صحرايي با روش TUNEL
570
بررسي اثرات آنتي‌بيوتيك‌هاي استرپتومايسين و اُفلوكساسين بر آپوپتوزيس سلولهاي ليديك در موش صحرايي
571
بررسي اثرات آندوسفريك و اگزوسفريك بر تعليق و سكون صنعت بالادستي كشور
572
بررسي اثرات آنزيم زايلاناز بر هيستومورفومتري روده باريك جوجه هاي گوشتي
573
بررسي اثرات آنزيم ليزوزيم بر رهايش پلاسميد از نانو ذرات كيتوزان/پلاسميد
574
بررسي اثرات آنژي پارس بر روي بافت هاي كليه، مغز و كبد موش هاي صحرايي ديابتي مزمن
575
بررسي اثرات آيوهگزول بر تركيبات بيوشيميايي اشك در نمونه حيواني بزرگ
576
بررسي اثرات ابعاد يك استخر تست هيدروآكوستيك بر كاليبراسيون حساسيت ميدان آزاد هيدروفون به روش پالس
577
بررسي اثرات اتانول بر تغييرات بافتي جفت موش هاي باردار
578
بررسي اثرات اتصال خودروها و موتورسيكلت هاي برقي بر كيفيت توان شبكه
579
بررسي اثرات اتلاف لزجت روي انتقال حرارت سيال گازي در ميكروكانال افقي با وجود رقت و هدايت محوري
580
بررسي اثرات اتيديوم برومايد بر تعدادي از پارامترهاي هماتولوژيكي در ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
581
بررسي اثرات اتينيل استراديول بر ليپيدها و ليپوپروتيين ها در سرم رات هاي ماده هيپركلسترولميك
582
بررسي اثرات اجتماعي - اقتصادي تجميع آباديهاي جنگلي در دهستان ينقاق از توابع شهرستان مينودشت
583
بررسي اثرات اجتماعي - مديريتي ريزگردها از نقطه نظر زنبورداران و راهكارهاي حمايتي از زنبورداران
584
بررسي اثرات اجتماعي پديده خشكسالي(مطالعه موردي حوزه آبخيز راونگ ميناب)
585
بررسي اثرات اجتماعي سدها بر پايداري سكونتگاه‌هاي روستايي مطالعۀ موردي: سد كارونِ سه- شهرستان ايذه
586
بررسي اثرات اجتماعي- فرهنگي توسعة گردشگري شهري ايلام
587
بررسي اثرات اجتماعي هدفمند كردن يارانه‌ها در پايداري روستاهاي جلگه‌اي و كوهستاني شهرستان رامسر
588
بررسي اثرات اجتماعي هوشمندسازي حمل‌و نقل بر مديريت ترافيك
589
بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي خشكسالي هواشناسي (مطالعه موردي: استان كهگيلويه و بويراحمد)
590
بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي طرحهاي بهسازي استان مازندران
591
بررسي اثرات اجتماعي و اقتصادي فعاليت هاي آبخيزداري بر خانوارهاي روستايي در حوضه آبخيز تنگ خشك (شهرستان سميرم)
592
بررسي اثرات اجتماعي و زيست محيطي استفاده از انرژي زيست توده
593
بررسي اثرات اجتماعي و زيست محيطي شهرك هاي صنعتي بر نواحي روستايي مطالعه موردي: شهرك صنعتي چناران
594
بررسي اثرات اجتماعي و فرهنگي نوسازي‌هاي نرم‌افزاري (مورد مطالعه: كاربران سيستم نرم‌افزاري مخابرات استان اصفهان)
595
بررسي اثرات اجراي تغذيه مصنوعي بر روي آبخوان دشت گوهركوه
596
بررسي اثرات اجراي سياست ماليات سبز بر ميزان انتشار آلاينده‌ها با تأكيد بر توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير (مطالعه موردي كشورهاي عضو گروه D8)
597
بررسي اثرات اجراي سياست هدفمندي يارانه‌ها بر خودكفايي جو در ايران
598
بررسي اثرات اجراي سياستهاي كلي اصل 44 بر متغيرهاي كلان اقتصادي با استفاده از رهيافت مدل CGE
599
بررسي اثرات اجراي سيستم هاي حوادث و اتفاقات بر كارايي شبكه هاي توزيع آب شهري
600
بررسي اثرات اجراي طرح ‌هادي بر تاب‌آوري كالبدي سكونتگاه‌هاي روستايي (مطالعه موردي: شهرستان مريوان)
601
بررسي اثرات اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها بر مصرف بنزين در ايران
602
بررسي اثرات اجراي فاز اول قانون هدفمند سازي يارانه بر شاخص بهره وري كل عوامل ميانگين صنعت كاني غيرفلزي
603
بررسي اثرات اجراي قوانين اصلاحي تخلفات كالبدي بر بهبود ساختار فيزيكي شهر تهران در دهه هاي اخير (نمونه موردي: منطقه يك شهر تهران)
604
بررسي اثرات اجراي ماليات بر ارزش افزوده بر تورم در اقتصاد ايران در سال 89
605
بررسي اثرات اجراي نظام مديريت مشاركت از طريق سيستم پيشنهادات كاركنان بر وضعيت سازمان ها
606
بررسي اثرات احتمالي آلرژيك و تغييرات هماتولوژيك ناشي از مصرف خواركي گياه سماق (Rhus coriaria L) در مقايسه با داروي لواميزول در سگ
607
بررسي اثرات احتمالي اجراي ماليات بر ارزش افزوده در ايران برنابرابري
608
بررسي اثرات احتمالي احداث سد الموت بر روي فون ماهيان رودخانه هاي الموت و طالقان (حوضه سفيد رود)
609
بررسي اثرات احتمالي بحران مالي جهاني بر درآمد خانوارهاي شهري و روستايي ايران: رهيافت مدل تعادل عمومي قابل محاسبه
610
بررسي اثرات احتمالي فناوري زيستي و محصولات آن بر سلامت انسان و محيط زيست
611
بررسي اثرات احتمالي فناوري زيستي و محصولات آن بر سلامت انسان و محيط زيست
612
بررسي اثرات احتمالي ميدان هاي الكترومغناطيسي (EMF) به آپوپتوزيس بافت لثه در موش صحرايي
613
بررسي اثرات احتمالي ميدانهاي الكترومغناطيسي )EMF( بر ناباروري مردان
614
بررسي اثرات احتمالي نانو ذرات بيولوژيك طلاي توليد شده به‌وسيله باكتري Bacillus cereus بر ساختار و عملكرد كبد موش صحرايي
615
بررسي اثرات احداث سد در توسعه فيزيكي و تغييرات مناطق بالا دست و پايين دست سد با استفاده از سنجش از دور (مطالعه موردي : سد 15 خرداد قم)
616
بررسي اثرات احداث سد سهند بر شرايط هيدرولوژيكي رودخانه و تحليل تغييرات شكل هندسي مجراي قرانقو‌چاي (از بازه پايين‌دست سد سهند تا روستاي خراسانك)
617
بررسي اثرات احداث سد طالقان بر توسعه فيزيكي مناطق مسكوني بالادست سد با استفاده از GIS/RS و ارايه مدل توسعه مناطق مسكوني
618
بررسي اثرات احداث سد طالقان بر روي نحوه معيشت در روستاي شهراسر
619
بررسي اثرات احداث سدهاي 15 خرداد و غدير ساوه بر روند بيابان زايي دشت مسيله قم
620
بررسي اثرات احداث و بهره برداري از سد 15 خرداد
621
بررسي اثرات احياء بافت فرسوده در توسعه پايدار شهري (نمونه موردي شهر سرخس)
622
بررسي اثرات ادراك شده گردشگران از ابعاد محيطي بر كيفيت زندگي ساكنين
623
بررسي اثرات ارتفاع، شيب و جهات جغرافيايي بر توليد علوفه گروه‌هاي گياهي مراتع سبلان در استان اردبيل
624
بررسي اثرات ارزش هاي سنتي و ارزش هاي اسلامي بر رضايت و وفاداري گردشگران خارجي شهر قم
625
بررسي اثرات اركيدكتومي و تجويز تستوسترون و استراديول بر پروفايل چربي در موش‌هاي صحرايي نر
626
بررسي اثرات اريترومايسين با دوز كم و طولاني مدت در بهبود وضعيت تنفسي مصدومين ناشي از موستارد
627
بررسي اثرات از پساب فاضلاب تصفيه شده شهري بر شاخص هاي فيزيولوژيك موثر بر رشد گياه ذرت
628
بررسي اثرات ازتوباكتركروكوكوم و قارچ ميكوريزي در سطوح مختلف فسفر بر برخي صفات مورفولوژيكي و خصوصيات كيفي ذرت علوفه اي (سينگل كراس 704)
629
بررسي اثرات اسانس دانه عناب بر روي فوليكول هاي موهاي بدن موش هاي نژاد Balb/c
630
بررسي اثرات اسانس دانه عناب بر روي فوليكول‌هاي موهاي بدن موش‌هاي نژاد Balb/c
631
بررسي اثرات اسانس سماق بر افسردگي و اضطراب در موش هاي صحرايي نر
632
بررسي اثرات اسانس گياه انيسون
633
بررسي اثرات اسانس گياه مرو تلخ (Salvia mirzayanii) بر يادگيري و حافظه موش سوري در آزمون يادگيري اجتنابي غير فعال
634
بررسي اثرات اسانس مرزنجوش بر خواص كيفي و بيوشيميايي ميوه گيلاس رقم تك‌دانه مشهد
635
بررسي اثرات اسانس و عصاره زيره سياه (Bunium persicum) بر خواص ميكروبي و شيميايي پنير سنتي لاكتيكي
636
بررسي اثرات اسانس‌ها و عصاره‌هاي 50 گياه دارويي ايران روي سويه‌اي استاندارد كانديدا آلبيكنس در شرايط آزمايشگاهي
637
بررسي اثرات اسپلينت كردن دندانهاي پايه ضعيف پروتز پارسيل انتهاي آزاد به روش تحليل اجزاي محدود
638
بررسي اثرات استتاري اندركنش هاي كولني تركيبات C3N
639
بررسي اثرات استراديول والرات واتينيل استراديول بر ميزان ليپيدها و ليپو پروتيينهاي سرم رتهاي ماده
640
بررسي اثرات استرپتوكيناز ور بيماران با انفاركتوس تحتاني همراه با انفاركتوس بطن راست
641
بررسي اثرات استرس بر سيستم ايمني دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران و علوم پزشكي شهيد بهشتي
642
بررسي اثرات استرس حاد و دگزامتازون بر علايم ناشي از قطع مرفين در موش‌هاي سوري معتاد
643
بررسي اثرات استرس سر و صدا روي آستانه درد حاد موش هاي صحرايي ماده بالغ
644
بررسي اثرات استرس شغلي بر تفكر خلاق خبرنگاران (مورد مطالعه: خبرنگاران خبرگزاري هاي ايسنا و ايكنا)
645
بررسي اثرات استرس شغلي در بين كاركنان مراقبت پرواز
646
بررسي اثرات استرس شوري بر برخي شاخص هاي خوني و هورمون كورتيزول در ماهي بني Mesopotamichthys Sharpeyi
647
بررسي اثرات استرس صوتي بر سطح سرمي هورمون هاي LH، FSH و تستوسترون در موش صحرايي نر
648
بررسي اثرات استرس مزمن چندگانه ترتيبي، بر ساختار ميكروسكوپي قشر مخچه موش صحرايي نر
649
بررسي اثرات استروژن بر اختلالات اسپرماتوژنيك ناشي از مواجهه با سيكلوفسفامايد در موش
650
بررسي اثرات استروژن، انسولين و برخي متابوليت هاي خوني بر بروز كيست هاي تخمداني در گاوهاي شيري شركت دشت آذرنگين
651
بررسي اثرات استفاده از آب ‌شور مغناطيسي بر خصوصيات شيميايي و نفوذ‌پذيري خاك و رشد و عملكرد درختان پسته
652
بررسي اثرات استفاده از آرد نول، سموليناو نسبت هاي مخلوط آنها بر ويژگي كيفي ماكاروني توليدي
653
بررسي اثرات استفاده از آنزيمهاي گلوكزاكسيداز و زايلاناز بر ويژگيهاي كيفي آرد نان تست به روش سطح پاسخ
654
بررسي اثرات استفاده از اسانس‌هاي گياهي در كنترل بيماري‌هاي پس از برداشت محصولات كشاورزي
655
بررسي اثرات استفاده از افزودني پروبيوتيك و پري بيوتيك در شير بر شاخص هاي عملكردي و قابليت هضم مواد مغذي در گوساله هاي هلشتاين
656
بررسي اثرات استفاده از افزودني هاي پروتكسين، اسيد پروپيونيك و مخلوط آنها بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
657
بررسي اثرات استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي كاربران اينترنت (درميان كاربران كافي نت هاي تهران )
658
بررسي اثرات استفاده از اينترنت بر انزواي اجتماعي كاربران اينترنت (درميان كاربران كافي‌نت‌هاي تهران‌)
659
بررسي اثرات استفاده از باكتريوفاژ AHɸ3 در ميزان بازماندگي ماهي قزل‌آلاي رنگين‌كمان (Oncorhynchus mykiss) آلوده به باكتري آئروموناس هيدروفيلاAeromonas hydrophila) ) در شرايط درون‌تني (in vivo)
660
بررسي اثرات استفاده از برنامه‌هاي ماهواره‌اي بر هويت ديني
661
ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﺮاﻧﻜﺴﺎﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ ورﻳﺪي در ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي اﻋﻤﺎل ﺟﺮاﺣﻲ ﻫﺮﻧﻴﺎﺳﻴﻮن دﻳﺴﻚ ﻛﻤﺮي ﺑﺎ دو روش ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ اﺳﺘﻨﺸﺎﻗﻲ و ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻛﺎﻣﻞ داﺧﻞ ورﻳﺪي
662
بررسي اثرات استفاده از جيره مرطوب بر عملكرد جوجه هاي گوشتي پس از اعمال محدوديت غذايي در دوره رشد جبراني
663
بررسي اثرات استفاده از درصدهاي مختلف آرديولاف و چربي اضافي در فرمولاسيون تهيه نان بر خصوصيات حسي و بياتي بافت نان
664
بررسي اثرات استفاده از دو نوع زيوليت طبيعي در جيره هاي غدايي بر عوامل بيوشيميايي خون ، وزن نسبي اندام هاي داخل بدن و عملكرد جوجه هاي گوشتي
665
بررسي اثرات استفاده از روغن ريزپوشاني شده در جيره غذايي ميگوي بزرگ آب شيرين Macrobrachium rosenbergii بر فاكتورهاي رشد، آناليز تقريبي فيله و برخي از خصوصيات فيزيكي پلت
666
بررسي اثرات استفاده از زهاب مزارع نيشكر جنوب خوزستان در كشت گياه كينوا بر عملكرد محصول و تغييرات شوري و سديمي خاك
667
بررسي اثرات استفاده از سامانه مديريت دانش درعملكرد سازمان‌هاي نظامي
668
بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف تفاله خشك گوجه فرنگي در جيره غذايي بر خصوصيات هيستومورفومتريك روده باريك جوجه‌‌هاي گوشتي
669
بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف دانه هاي زنيان (L. Carum Copticum) و گشنيز (Coriandrum sativum L.) بر عملكرد و خصوصيات لاشه جوجه هاي گوشتي راس
670
بررسي اثرات استفاده از سطوح مختلف سبوس برنج بر عملكرد مرغ هاي تخم گذار
671
بررسي اثرات استفاده از سه نوع پروبيوتيك تجاري در جيره غذايي بر عملكرد توليدي جوجه هاي گوشتي
672
بررسي اثرات استفاده از شيرين‌كننده استويا و ايزومالت جهت توليد شكلات شيري كم كالري
673
بررسي اثرات استفاده از صمغ هاي دانه شاهي و پكتين بر ويژگي هاي رئولوژيكي خمير و بافت ماكاروني فاقد گلوتن
674
بررسي اثرات استفاده از كمپوست قارچ مصرف شده (SMC) در برخي از خصوصيات شيميايي خاك و آب آبشويي
675
بررسي اثرات استفاده از كود شيميايي و شيرابه كودگاوي برتراكم، زي توده و تركيب ساختاري فيتوپلانكتون درآب استخرهاي پرورش ماهيان گرم آبي
676
بررسي اثرات استفاده از كيتوزان روي شفافيت و رنگ آب سيب
677
بررسي اثرات استفاده از گياهان دارويي آويشن، نعناع و پونه بر عملكرد،كيفيت تخم‏مرغ و فراسنجه هاي خوني و ايمني مرغ هاي تخم گذار
678
بررسي اثرات استفاده از گياهان دارويي، پري بيوتيك، پروبيوتيك و آنتي بيوتيك بر عملكرد و سيستم ايمني جوجه هاي گوشتي
679
بررسي اثرات استفاده از ليزر كم توان بر مفصل فكي گيجگاهي پس از جراحي زيبايي فك
680
بررسي اثرات استفاده از مخلوط گياهان دارويي نعناع، آويشن و مرزه بر عملكرد، كيفيّت تخم مرغ و فراسنجه‌هاي بيوشيميايي و ايمني خون مرغ‌هاي تخم گذار
681
بررسي اثرات استفاده از مدل VRP بر كاهش هزينه‌هاي توزيع قطعات يدكي بين خودروهاي امدادي
682
بررسي اثرات استفاده از منابع مختلف روغن در جيره فلاشينگ و ارتباط آن با برخي از صفات توليدمثلي بز مرخز
683
بررسي اثرات استفاده از نرم‌افزار آموزشي جئوجبرا بر بدفهمي‌هاي دانش‌آموزان پايه دوم دوره متوسطه در مبحث توابع مثلثاتي
684
بررسي اثرات استفاده طولاني مدت عصاره چاي سبز برآسيب ايجاد شده توسط دوكسوروبيسين در مغز استخوان موش صحرايي
685
بررسي اثرات استفاده مزمن از كتامين برنواحي جيروس دندانه دار و CA3 هيپوكامپ
686
بررسي اثرات استقرار سيستم مديريت كيفيت iso 9000 در بهبود عملكرد شركت هاي ساختماني
687
بررسي اثرات استقرار نظام ماليات‌ستاني محلي بر رشد اقتصادي بلندمدت منطقه‌اي در ايران: رويكرد مدل‌هاي تصحيح خطا
688
بررسي اثرات استيوتومي ساژيتال اسپليت بر دامنه حركات فك پايين متعاقب عقب بردن فك پايين
689
بررسي اثرات استيوتومي هاي بين دنداني بر روي نسوج پريودنتال در اعمال جراحي ارتوگناتيك
690
بررسي اثرات اسكوربات بر پارامترهاي اسپرم انسان
691
بررسي اثرات اسكولكس كشي ميوه زرشك بر روي پروتواسكولكس‌هاي كيست هيداتيد
692
بررسي اثرات اسكولكس‌كشي عصاره‌هاي زنجبيل و درمنه بر پروتواسكولكس‌هاي كيست هيداتيك در شرايط آزمايشگاهي
693
بررسي اثرات اسموپرايمينگ بر جوانه زني و عملكرد سه رقم ماش تحت تنش فرسودگي
694
بررسي اثرات اسيد استيك بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
695
بررسي اثرات اسيد استيك برعملكرد جوجه هاي گوشتي
696
بررسي اثرات اسيد استيك و تخمير خمير بر ميزان آكريل آميد نان سنگك
697
بررسي اثرات اسيد دوكوزاهگزانوييك بر ريشه‌كني عفونت هليكوباكترپيلوري، برخي فاكتورهاي التهابي و ظرفيت تام آنتي اكسيداني سرم
698
بررسي اثرات اسيد ساليسيليك بر طول عمر گل هاي بريده ژربرا (gerbera jamesonii)
699
بررسي اثرات اسيد لينولئيك مزدوج بر فاكتورها و هورمون هاي موثر در فرايند تخمك گذاري در موش هاي آزمايشگاهي
700
بررسي اثرات اسيدهاي آمينه متيونين و لايزين بر شاخص‌هاي رشد، تغذيه و بازماندگي بچه تاسماهيان ايراني (Acipenser persicus)
701
بررسي اثرات اشتغال زايي بخش فن آوري اطلاعات و ارتباطات در اقتصاد ايران
702
بررسي اثرات اشتغال زنان بر كيفيت زندگي (مطالعه موردي زنان شاغل شهرستان البرز)
703
بررسي اثرات اشتغال غيررسمي بر پايداري اجتماعي نمونه موردي شهر بانه
704
بررسي اثرات اشعه UV بر روي TLD-500 به صورت قرص و نمونه پودري در ابعاد نانو
705
بررسي اثرات اصطكاك و انتقال حرارت بر جريان داخل منيفولد ورودي موتور احتراق داخلي با روش حجم محدود
706
بررسي اثرات اصلاح داده هاي دما بر دقت محاسبات تبخير و تعرق و مقايسه ي آن با نتايج به دست آمده از لايسيمتروزني
707
بررسي اثرات اصلاح قيمت حامل هاي انرژي بر توليد و قيمت در بخش كشاورزي
708
بررسي اثرات اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي بر توليد و قيمت در بخش كشاورزي
709
بررسي اثرات اصلاح قيمت سوخت مصرفي نيروگاه‌ها بر ميزان انتشار گازهاي آلاينده و گلخانه‌اي: رويكرد پويايي سيستمي
710
بررسي اثرات اصلاح قيمت سوخت مصرفي نيروگاه‌ها بر ميزان ظرفيت‌سازي و توليد برق در كشور: رويكرد پويايي سيستمي
711
بررسي اثرات اصلاح قيمت سوخت مصرفي نيروگاه‌ها و ماليات بر ارزش افزوده بر تقاضاي برق در كشور: رويكرد پويايي سيستمي
712
بررسي اثرات اصلاحات پارامتريك بر پايداري مالي و رفاه بازنشستگان در سازمان تأمين اجتماعي
713
بررسي اثرات اصلي ز برهمكنش كادميم و پتاسيم بر سرعت رشد، سطح برگ و ميزان نسبي آب برگ در گندم
714
بررسي اثرات اصلي و تعاملي سبك‌هاي دفاعي و ذهن آگاهي بر پيشرفت تحصيلي دانشجويان و نوع مكانيزم دفاعي مرتبط با پيشرفت تحصيلي
715
بررسي اثرات اضافه كردن فيبر چغندرقند به فرمولاسيون مواد غذايي (بخش دوم و پاياني )
716
بررسي اثرات اطلاعات نا متقارن بر بازار بيمه اتومبيل ايران در شهر تهران
717
بررسي اثرات اعتياد به مورفين بر وسعت ضايعه انفاركتوس ميوكارد و سطح پلاسمايي كراتين فسفوكيناز و لاكتات دهيدروژناز در موشهاي صحرايي نر
718
بررسي اثرات اعمال ويبراسيون عمومي بدن بر پروفيل هاي خوني در مبتلايان به ديابت نوع دو همراه با نوروپاتي محيطي
719
بررسي اثرات اعمال تنش خشكي و تاريخ كاشت روي گياه مادري، بر بنيه و ظهور گياهچه بذرهاي توليدي برخي ارقام كلزا
720
بررسي اثرات اعمال حرارت خشك (تحت فشار پايين) بر خواص مكانيكي پارچه پنبه اي
721
بررسي اثرات اعمال حرارت خشك(تحت فشارپايين)برخواص مكانيكي پارچه پنبه اي
722
بررسي اثرات افزايش چرخه‌هاي تر و خشك شدن روي نفوذ يون كلرايد در بتن اشباع نشده: شبيه‌سازي شرايط پاششي
723
بررسي اثرات افزايش درآمدهاي نفتي و مديريت آن بر مسير بهينه متغيرهاي كلان اقتصاد ايران با تكيه بر مدل تعادل عمومي پويا
724
بررسي اثرات افزايش دما بر عملكرد بتن سبك سازه اي حاوي درصدهاي مختلفي از نانو سيليس
725
بررسي اثرات افزايش دماي ناشي از تغيير اقليم جهاني بر ميانگين سطح تراز آب (MSL) در سواحل شمالي خليج فارس (سواحل استان هرمزگان)
726
بررسي اثرات افزايش دماي ناشي از تغيير اقليم جهاني بر ميانگين سطح تراز آب(MSL)در سواحل شمالي خليج فارس(سواحل استان هرمزگان)
727
بررسي اثرات افزايش غلظت گاز كربنيك در اتمسفر بر پوشش گياهي
728
بررسي اثرات افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و پرداخت يارانه نقدي در ايران : رويكرد CGE
729
بررسي اثرات افزايش قيمت سوخت و نرخ ارز در بازار عمده فروشي برق ايران
730
بررسي اثرات افزايش قيمت كالاهاي اساسي بر رفاه خانوارهاي شهري كشور
731
بررسي اثرات افزودن اپي نفرين بر اثرات آنالژزيك تركيب دارويي بوپيواكايين سوفنتانيل اينتراتكال در آنالژزي براي زايمان
732
بررسي اثرات افزودن اوره معمولي و اوره آهسته رهش نيتروزا به جيره هاي حاوي ملاس بر تخمير ميكروبي با روش توليد گاز
733
بررسي اثرات افزودن اينولين بر ويژگي‌هاي كيفي نوشيدني مالت در حين نگهداري در دماهاي مختلف
734
بررسي اثرات افزودن بخار بر طراحي مفهومي و ميزان انتشار آلاينده هاي محفظه احتراق توربين گاز
735
بررسي اثرات افزودن پره گا بالين خوراكي به پمپ وريدي كنترل درد PCAبر ميزان درد پس از اعمال جراحي ارتوپدي
736
بررسي اثرات افزودن پره گابالين خوراكي به پمپ وريدي كنترل درد PCA بر ميزان درد پس از اعمال جراحي ارتوپدي
737
بررسي اثرات افزودن پودر تفاله هويج و استويا در فرمولاسيون سس گوجه‌فرنگي بر ويژگي هاي كيفي آن
738
بررسي اثرات افزودن ديرهنگام آنزيم فيتاز به جيره جوجه هاي گوشتي
739
بررسي اثرات افزودن رطوبت و كلش به كود دامي جهت كاهش زنده ماني بذور علف هاي هرز
740
بررسي اثرات افزودن ريشه زرشك (Berberis vulgaris) به جيره طيور گوشتي نژادArbor Acers ‌به عنوان محرك رشد
741
بررسي اثرات افزودن سير (Allium sativum بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
742
بررسي اثرات افزودن شير فراپالوده به پنير فرآيند شده بر خصوصيات فيزيكوشيميايي و رئولوژيكي آن
743
بررسي اثرات افزودن صمغ زدو بر ويژگي‌هاي رئولوژيكي خمير رشته آشي و ارزيابي خواص فيزيكوشيميايي، بافتي و حسي، رشته آشي كم نمك
744
بررسي اثرات افزودن فنتانيل به بوپيواكايين در بي‌حسي نخاعي بيماران وابسته به ترياك
745
بررسي اثرات افزودن كارني تين به اريترويوييتن در درمان آنمي بيماران همودياليزي مبتلا به نارسايي مزمن كليه
746
بررسي اثرات افزودن كاه گندم و ملاس بر خواص سيلويي بقاياي زراعت باقلا
747
بررسي اثرات افزودن كتامين به مورفين در پمپ تزريق وريدي كنترله توسط بيمار بعد از اعمال جراحي ارتوپدي
748
بررسي اثرات افزودن لاكتوباسيلوس ال بوچنري به جيره غذايي گاو شيري آلوده به آفلاتوكسين B1 بر فراسنجه هاي توليد گاز در شرايط آزمايشگاهي
749
بررسي اثرات افزودن نمك، طعم‌دهنده و گاز دي‌اكسيد كربن بر برخي ويژگي‌هاي بيوشيميايي، قابليت زيستي و حسي دوغ پروبيوتيك در طي دوره نگهداري يخچالي
750
بررسي اثرات افزودن هيالورونيداز به تركيب تزريقي در بلوك ترانس فورامينال اپيدورال در كنترل دردهاي مزمن كمري
751
بررسي اثرات افزودني هاي خوراكي ارگانيك بر عملكرد رشد و درصد تلفات جوجه هاي گوشتي
752
بررسي اثرات افزودنيها بر عملكرد، ايمني و فراسنجه‌هاي مرتبط با آسيت در جوجه‌هاي گوشتي
753
بررسي اثرات اقتصادي - اجتماعي اسكان عشاير بر خانوارهاي اسكان يافته در استان لرستان
754
بررسي اثرات اقتصادي - اجتماعي تخريب جنگل هاي دو هزار و سه هزار تنكابن
755
بررسي اثرات اقتصادي - اجتماعي عمليات آبخيزداري انجام شده در استان سيستان و بلوچستان
756
بررسي اثرات اقتصادي- اجتماعي پروژه‌هاي مشاركتي منابع طبيعي و آبخيزداري (مطالعه موردي روستاي آرتد- شهرستان مهديشهر استان سمنان)
757
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي كشت زعفران بر خانوارهاي روستايي با تاكيد بر كشاورزي پايدار (نمونه مورد مطالعه: دهستان بالاولايت، شهرستان باخرز)
758
بررسي اثرات اقتصادي اجتماعي و زيست‌محيطي خشكسالي بر مناطق روستايي استان كردستان
759
بررسي اثرات اقتصادي اجراي طرحهاي يكپارچه سازي اراضي نمونه: شهرستان اراك
760
بررسي اثرات اقتصادي اسكان عشاير ايلشهر شهرستان دشتستان استان بوشهر
761
بررسي اثرات اقتصادي اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده در ايران: رويكرد مدل تعادل عمومي قابل محاسبه (CGE)
762
بررسي اثرات اقتصادي تغيير كاربري اراضي كشاورزي در نواحي روستايي (مطالعه موردي: دهستان ليچاركي حسن رود بندرانزلي)
763
بررسي اثرات اقتصادي توريسم در جمهوري اسلامي ايران با استفاده از تحليل داده - ستانده
764
بررسي اثرات اقتصادي سرمايه گذاري در بخش حمل ونقل بربخش هاي سه گانه اقتصاد با تاكيد بر مناطق روستايي نمونه موردي (محور البرز- تبريز)
765
بررسي اثرات اقتصادي شهرك هاي صنعتي بر نواحي روستايي پيرامون مطالعه موردي؛ شهرك صنعتي خيام نيشابور
766
بررسي اثرات اقتصادي شوك هاي قيمتي نفت و مواد غذايي بر متغيرهاي اقتصاد كلان ايران
767
بررسي اثرات اقتصادي قيمت‌هاي جهاني مواد غذايي و نفت بر روي متغيرهاي اقتصاد كلان ايران
768
بررسي اثرات اقتصادي ماليات كربن براساس مدل تعادل عمومي (CGE)
769
بررسي اثرات اقتصادي نوسانات اقليمي برآب مصرفي و توليد محصول گندم در استان خوزستان
770
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي آبياري تحت‌فشار در توسعۀ كشاورزي و نواحي روستايي مطالعۀ موردي: بخش بهاران شهرستان گرگان
771
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي خشكسالي بر در نواحي روستايي شهرستان بيجار (بخش چنگ الماس)
772
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي طرح ترسيب كربن بر مشاركت روستاييان تحت پوشش اين طرح در جنوب استان خراسان جنوبي
773
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي فعاليت در شركت هاي تعاوني دامداري بر خانوارهاي عضو: مطالعه موردي بخش سرولايت شهرستان نيشابور
774
بررسي اثرات اقتصادي و اجتماعي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها بر كيفيت زندگي خانوارهاي روستايي شهرستان اروميه
775
بررسي اثرات اقتصادي و زيست محيطي گردشگري شهري از ديدگاه شهروندان(مطالعه موردي : شهر بابلسر)
776
بررسي اثرات اقتصادي و فني پوشش داخلي لوله هاي مسير انتقال آب در توليد نيروي برق-آبي و اهميت محاسبات افت هد
777
بررسي اثرات اقتصادي يارانه بنزين بر رشد اقتصادي در ايران : يك تحليل تجربي (1381-1350)
778
بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي و زيست محيطي ورود گردشگران به نواحي روستايي كهمان از توابع شهرستان سلسله
779
بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و روان‌شناختي گردشگري بر توسعه مناطق روستايي شهرستان مشگين شهر، مطالعه موردي؛ دهستان لاهرود
780
بررسي اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست‌محيطي احداث سد شاه‌قاسم ياسوج از ديدگاه روستاييان بهره‌بردار
781
بررسي اثرات اقتصادي، رفاهي و زيست محيطي سياست قيمت‌گذاري تعرفه‌اي به منظور توسعه انرژي‌هاي تجديد‌پذير در ايران: كاربرد الگوي تعادل عمومي پوياي محاسبه‌پذير با رهيافت تلفيقي
782
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري در صنايع فضايي
783
بررسي اثرات اقتصادي-اجتماعي محصولات استراتژيك بر توسعه مناطق روستايي (مطالعه موردي:كشت پسته در بخش ششطراز شهرستان خليل آباد)
784
بررسي اثرات اقدامات براي كودكان خردسال بر موفقيت آن ها در دبستان
785
بررسي اثرات اقليم و تغييرات اقليمي بر صنعت توريسم
786
بررسي اثرات اكستاسي بر روي فعاليت سيتوكروم 2C19 كبدي با استفاده از پروب امپرازول در مدل پرفيوژن كبدي موش صحرايي
787
بررسي اثرات اكسوتومي در نورونهاي حركتي نوزاد رت و تعيين مدت زمان بقاي آنان بعد از قطع عصب سياتيك
788
بررسي اثرات اكولوژيكي احداث زيرساخت ها (بزرگراه تهران - پرديس ) بر جانوران (پستانداران و پرندگان ) پارك ملي خجير
789
بررسي اثرات اكولوژيكي سطوح مختلف قارچ كش متالاكسيل بر ميزان زيست توده ميكروبي خاك هاي كشت شده و كشت نشده ذرت (Zea mays L.) در شرايط مزرعه اي
790
بررسي اثرات ال - آرژنين بر تغييرات مورفومتريك روده كوچك در موش بزرگ آزمايشگاهي با سوختگي درجه دو
791
بررسي اثرات ال -آرژنين بر درصد بهبود زخم سوختگي درجه دو در موش بزرگ آزمايشگاهي
792
بررسي اثرات ال كارنيتين در جيره هاي با مقادير متفاوت پروتئين بر عملكرد و فراسنجه هاي خوني در جوجه هاي گوشتي
793
بررسي اثرات ال‌كارنيتين همراه با يك دوره تمرين استقامتي پس از مصرف بولدنون بر تغيير‌ بافت بيضه در موش صحرايي نر
794
بررسي اثرات الايژيك اسيد بر جمعيت و فعاليت سلول‫هاي نوروگليال سيستم عصبي مركزي در مالتيپل اسكلروزيس القا شده توسط كوپريزون‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
795
بررسي اثرات التيام‌بخشي آلژينات توليد شده ميكروبي و عصاره خارشتر بر زخم‌هاي جلدي موش صحرايي: تركيبي از پانسمان‌هاي مدرن و سنتي
796
بررسي اثرات التيامي عصاره كاميفورا ميرا (Commiphora myrrha) در مقايسه با سيلور سولفاديازين در ترميم سوختگي تجربي پوست
797
بررسي اثرات التيامي عصاره گياه خوشاريزه (Echinophora platyloba) بر ترميم زخم تجربي تمام ضخامت پوست در موش صحرايي
798
بررسي اثرات القا تمايز ناشي از كاربرد ويتامين 3D و عصاره استخوان جنين رت نژاد ويستار، بر روي سلول هاي بنيادي مزانشيم بند ناف
799
بررسي اثرات القاء تمايز مايع مغزي-نخاعي جنيني Rat نژاد ويستار در روزهاي 17 و 18 بر روي سلول هاي بنيادي مزانشيمي بند ناف
800
بررسي اثرات القاي پلي پلوئيدي در شرايط درون شيشه بر گياهچه هاي باززاشده بذرالبنج مشبك (Hyoscyamus reticulatus L.)
801
بررسي اثرات القايي قيمت انرژي بر روي تغييرات فناوري كارگاه‌هاي صنعتي ايران و ارزيابي آثار محيط زيستي
802
بررسي اثرات القايي گازوئيل بر پارامترهاي كبدي، موش‌هاي سفيد نژاد Albino NMRI
803
بررسي اثرات الكتروني استخلاف ها در واكنش چلوتروپي سولفون با استفاده از روش هاي مكانيك كوانتومي آغازين و DFT
804
بررسي اثرات الگوهاي مختلف توزيع بار جانبي در آناليز استاتيكي غيرخطي قاب هاي خمشي
805
بررسي اثرات الگوي كاشت بر خصوصيات مورفوفيزيولوژيك، عملكرد و اجزاي عملكرد ارقام ذرت علوفه اي (Zea mays L.) در شرايط شور
806
بررسي اثرات الگوي كاشت و تراكم بوته بر عملكرد و اجزا عملكرد ذرت شيرين
807
بررسي اثرات اللوپاتيكي گياه فاشرا BRYONIA DIOCAL. بر رشد گياهچه هاي بذري گندم و تربچه
808
بررسي اثرات اليسيتور عصاره مخمر بر بيان ژن ايزوفلاون سينتاز و برخي پارامترهاي بيوشيميايي در گياهچه هاي سويا (Glycine max)
809
بررسي اثرات امواج RF و ميدان الكترومغناطيس حاصل از تابش MRI بر فرآيند فوليكولوژنز در موش هاي صحرايي بالغ
810
بررسي اثرات امواج آلتراسونيك بر خواص مورفولوژي و الكتريكي صفحات گرافني
811
بررسي اثرات امواج الكترومغناطيسي ناشي از تلفن همراه بر بدن انسان و ارايه راهكارهاي مناسب جهت بهينه سازي استفاده از تلفن همراه (مقاله مروري )
812
بررسي اثرات امواج تلفن همراه بر سطح سرمي هورمون كورتيزول و سطح اضطراب در موش هاي صحرايي نر
813
بررسي اثرات امواج گوشي هاي همراه بر پارامترهاي بافتي و تشريحي بيضه و غلظت تستوسترون خون در موش هاي سوري
814
بررسي اثرات ان - استيل سيستئين در جلوگيري از نفروپاتي مواد حاجب ناشي از آنژيوگرافي عروق كرونر در افراد با عملكرد كليوي طبيعي
815
بررسي اثرات ان-استيل سيستئين بر ارزيابي هاي عملكردي، بيوشيميايي و فراساختار عصب سياتيك له شده در موش صحرائي
816
بررسي اثرات انالاپريل و لوزارتان بر كاهش سطوح هموگلوبين در بيماران پيوند كليه اي مطابق با پلي مورفيسم رنين - آنژيوتانسين
817
بررسي اثرات انتخابات پارلماني عراق در فرايند دولت و ملت سازي: مطالعه موردي انتخابات 2014
818
بررسي اثرات انتشار بيماري مسري و ايمن‌سازي جمعيت بر رفاه اجتماعي با استفاده از مدل‌سازي مبتني بر عامل
819
بررسي اثرات انتشار گازهاي گلخانه اي بر عرضه و تقاضاي آب آبياري در حوزه هاي آبخيز استان قزوين
820
بررسي اثرات انتقال آب هاي سطحي شرق به غرب تهران بر كيفيت آب هاي زيرزميني
821
بررسي اثرات انتقال گرماي لوله به لوله در مبدل هاي گرمايي لوله - پره تخت با در نظر گرفتن اثرات دوبعدي پره و لحاظ كردن ضريب انتقال گرماي جابجايي متغير
822
بررسي اثرات انتقال متقاطع تمرينات قدرتي يك طرفه بر سازگاري عصبي - عضلاني فلكسورهاي آرنج
823
بررسي اثرات انجماد سريع بر روي آپوپتوزيس در اسپرم افراد بارور و نابارور اليگو اسپرم
824
بررسي اثرات انجماد كند و تند بر روي كيفيت فيله ماهي تيلاپيا قرمز (Oreochromis niloticus × Tilapia mosambicus)
825
بررسي اثرات انجماد كند و سريع بر روي اسيدهاي چرب و بار ميكروبي فيله ماهي تيلاپيا نيلي (Oreochromis niloticus)
826
بررسي اثرات اندازه بذر تحت بيماري پيري
827
بررسي اثرات اندازه بذر و رقم تحت تنش خشكي بر عملكرد و اجزاي عملكرد علوفه سيلويي ذرت
828
بررسي اثرات اندازه بذر و مصرف گوگرد بر عملكرد و اجزاي عملكرد سه ژنوتيپ گندم نان (Triticum aestivum L.) تحت شرايط شوري
829
بررسي اثرات اندازه تومور و نوع راديونوكليد بر درمان‌پذيري تومور در راديوتراپي هدفمند
830
بررسي اثرات اندازه ذرات آرد و سبوس بر كيفيت آرد و نان
831
بررسي اثرات اندازه فيبروم هاي رحمي ، در نتايج باروري از نظر سقط در سيكل هاي فن آوري كمك باروري در بيماران نازاي مراجعه كننده به بخش نازايي بيمارستان شريعتي تهران 81-1380
832
بررسي اثرات اندازه و مدت زمان خواب ميكروتيوبر بر توليد ميني تيوبر در دو رقم سيب زميني
833
بررسي اثرات اندر كنش خاك و سازه در برجهاي خنك كننده كازرون
834
بررسي اثرات اندركنش جت مافوق صوت در جريان جانبي مادون صوت تراكم پذير روي سطوح اطراف محل انتشار جت
835
بررسي اثرات اندركنش خاك- پي- سازه در ضريب اصلاح تقاضاي عضو در دستورالعمل بهسازي لرزه‌يي ساختمان‌هاي موجود
836
بررسي اثرات اندركنش خاك پي سازه در ضريب اصلاح تقاضاي عضو در دستورالعمل سطرجديد بهسازي لرزه يي ساختمان هاي موجود
837
بررسي اثرات انسجام اجتماعي بر بهبود شاخص‌هاي اقتصادي مناطق روستايي، مطالعه موردي: شهرستان اردبيل
838
بررسي اثرات انسجام اجتماعي در مديريت بحران زلزله از ديدگاه ساكنان محلي، مطالعه موردي: ازومدل شمالي، شهرستان ورزقان
839
بررسي اثرات انسولين بر ميزان فعاليت آنزيم سرمي و بافتي مبدل آنزيوتانسين )ACE(I در رت ديابتي شده
840
بررسي اثرات انسولين و اسيداسكوربيك بر بيان ژن هاي خانواده Bcl-2 در ناحيه هيپوكامپ موش هاي صحرايي ديابتي شده توسط استرپتوزوسين
841
بررسي اثرات انسولين و ال – اسيداسكوربيك بر ميزان بروز آپوپتوز نوروني در نواحي جيروس دندانه دار CA3 هيپوكامپ رتهاي ديابتيك نوع 1
842
بررسي اثرات انعطاف پذيري و جرم كلاهك شمع ها در پاسخ لرزه اي جانبي سيستم خاك - شمع - سازه
843
بررسي اثرات انفجار بر پرده آب‌بند سد مخزني سرابي تويسركان
844
بررسي اثرات انفجار پرتاب هها در محيط سنگي درزه دار با استفاده از روش DEM 345 مطالعه موردي : تونل كيلومتر 500+ 345 راه آهن اردبيل- ميانه
845
بررسي اثرات انواع خاكپوش بر كارايي مصرف آب و شاخص هاي رشد ذرت سينگل كراس 704
846
بررسي اثرات انواع خاكپوش بر كارايي مصرف آب وشاخص‌هاي رشد ذرت سينگل كراس 704
847
بررسي اثرات انواع دود بر امواج راداري
848
بررسي اثرات اولئوروپين بر افسردگي ناشي از اسكوپولامين در موش هاي سوري نر بالغ
849
بررسي اثرات ايجاد شهرك صنعتي گرمي بر توسعه نواحي روستايي پيرامون
850
بررسي اثرات ايجاد كمپينگ هاي گردشگري در شهر اصفهان
851
بررسي اثرات ايجاد و گسترش مراكز رشد و پارك هاي علمي و فناوري بر موفقيت واحدهاي صنعتي
852
بررسي اثرات ايجاد يك موافقت نامه ترتيبات تجاري ترجيحي )PTA( بين ايران و كشورهاي آسياي مركزي
853
بررسي اثرات ايمونوساپرسيو FK- 605
854
بررسي اثرات ايمونوشيمي درماني ماده‌ي اپيژنين بر سرطان سينه در موش‌هاي ماده‌ي نژاد Balb/c
855
بررسي اثرات ايمونولوژيكي عصاره سير در موش صحرايي
856
بررسي اثرات اينترنت بر خانواده‌هاي داراي فرزند نوجوان
857
بررسي اثرات اينترنت در دانشگاه هاي ايران با استفاده از مفهوم سرمايه فكري
858
بررسي اثرات اينتروفرون بتا 1a در اسكلروز متعدد عودكننده - بهبوديابنده
859
بررسي اثرات باد و فشار آب بر تلفات تبخير و باد در سيستم آبياري باراني كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك در شرايط گرم و نيمه خشك
860
بررسي اثرات باد و فشار آب بر يكنواختي توزيع آب در سيستم آبياري باراني كلاسيك ثابت با آبپاش متحرك
861
بررسي اثرات بادشكن بر برخي از ويژگيهاي فيزيكي، شيمايي و رطوبت خاك در مناطق خشك و تاثير آن بر فرسايش پذيري خاك (مطالعه موردي: اراضي بياباني شهرستان آران و بيدگل)
862
بررسي اثرات بارش بر بيلان آبي سرشاخه‌هاي رودخانه‌هاي مرزي غرب ايران و نقش الگوهاي پيوند از دور در اين تغييرات
863
بررسي اثرات بارندگي پيشين بر فرسايش پاشماني در خاك مارني تحت شبيه‌ساز باران
864
بررسي اثرات بازآفريني در پايداري اجتماعي- فرهنگي محله‌هاي تاريخي (پژوهشي در محله ايران، منطقه 12 تهران)
865
بررسي اثرات بازار اشتراك ظرفيت از طريق روش خود جيره‎بندي بر هزينه‎ي برق صنايع سيمان ايران
866
بررسي اثرات بازارچه هاي مشترك مرزي در امنيت اقتصادي مناطق مرز نشين (نمونه موردي: بازارچه‌هاي مرزي سردشت و پيرانشهر)
867
بررسي اثرات بازارگرداني روي نقدشوندگي سهام و سودآوري آن براي بازارگردان در بورس اوراق بهادار تهران
868
بررسي اثرات بازاريابي رسانه‌هاي اجتماعي بر رفتار مشتريان آنلاين بانك صادرات شهرستان بوشهر
869
بررسي اثرات بازبودن تجارت بر رشد ارزش افزوده صنايع كارخانه‌اي كشورهاي ملحق شده به سازمان تجارت جهاني: رويكرد پانل ديتاي پويا
870
بررسي اثرات بازتواني در بيماران ايسكميك قلبي بر حسب ظرفيت ورزشي
871
بررسي اثرات بازخريد آب توسط بانك آب با استفاده از مدلسازي عامل‌-بنيان
872
بررسي اثرات بازدارندگي خوردگي دو مشتق تيازولي برآلياژ فولاد در اسيد كلريدريك
873
بررسي اثرات بازدارندگي لاكتوباسيلوس بر عليه هليكوباكترپيلوري در شرايط گراديان و اكسيژن در سيستم ژلي تثبيت شده
874
بررسي اثرات بازدارنده عصاره جوگلان حاصله از برگ ها و پوشينه ميوه گردو بر روي جوانه زني بذر و رشد دانهال هاي حاصله در چند سبزي و گياه زراعي
875
بررسي اثرات بازدارنگي نيسين
876
بررسي اثرات بازكردن پلور حين جراحي پيوند عروق كرونري بر روي عوارض بعد از عمل
877
بررسي اثرات بازنشستگي پيش از موع د بر سازمان تأمين اجتماعي
878
بررسي اثرات بازي هاي المپيك بر مسكن گروه هاي كم درآمد در شهرهاي ميزبان(مطالعه موردي سئول، پكن، آتلانتا، سيدني و ريودوژانيرو)
879
بررسي اثرات بازيابي خدمات بر رضايت مشتري از بهبود خدمات
880
بررسي اثرات بافت نورسته و هورمون‌هاي تنظيم كننده رشد گياهي در تكثير درون‌شيشه‌اي گيلاس وحشي (Prunus avium L.)
881
بررسي اثرات بافت، شرايط رطوبتي و سيستم كشت بر تردي خاك
882
بررسي اثرات بافتي داروي سيتالوپرام بر روي كليه جنين موش صحرايي
883
بررسي اثرات باقي‌مانده و تجمعي لجن فاضلاب بر غلظت سرب و كروم در اندام‌هاي گياهي چمن گندمي رونده(Agropyrum repen L.) و شبدر برسيم (Trifolum alexandrium L.)
884
بررسي اثرات باقيماندة برخي از ‌علف‌كش‌‌هاي سولفونيل اوره و آريلوكسي‌فنوكسي‌پروپيونات‌هاي مورد استفاده درگندم درخاك بر رشد، گره‌زايي و تثبيت نيتروژن در ژنوتيپ‌هاي نخود
885
بررسي اثرات باقيمانده سموم استامي پرايد و ديكلرووس بر پارامترهاي خوني و زيستي موش آزمايشگاهي نژاد Balb/C
886
بررسي اثرات باقيمانده سولفات روي بر رشد، عملكرد و جذب روي توسط سويا
887
بررسي اثرات باقيمانده فسفر و پتاسيم مصرف شده بر عملكرد گندم در تناوب ذرت - گندم
888
بررسي اثرات باكتري هاي حل كننده فسفات و ماده آلي بر قابليت جذب فسفر از منبع خاك فسفات با استفاده از تكنيك رقت ايزوتوپي
889
بررسي اثرات باكتري‌هاي ريزوبيوم (Rhizobium leguminosarum biovar phaseoli) بر عملكرد لوبياچيتي تحت تنش خشكي در شرايط گلخانه و مزرعه
890
بررسي اثرات بالا امدگي و پيش بيني نوسانات سطح آب زيرزميني ناشي از توسعه شبكه جمع آوري فاضلاب در شهر كرمان
891
بررسي اثرات بالقوه دين‌داري بر فقر ذهني در ايران
892
بررسي اثرات باليني دو نوع تجاري Marbofloxacin بر ورم پستانهاي باليني ناشي از E.coli در گاوهاي شيري نژاد هلشتاين
893
بررسي اثرات باليني عصاره آويشن شيرازي بر ديسمنوره اوليه
894
بررسي اثرات باليني قطره افشرده شويد در كاهش چربي خون و مقايسه آن با سه داروي رايج
895
بررسي اثرات باليني نورژستومت كاشتني و استراديول والرات بر ميزان باروري گاوهاي شيري پرتوليد كم بارور نژاد هلشتاين
896
بررسي اثرات باليني و پاراكلينيكي يوروگرافين در گوسفند
897
بررسي اثرات باليني و پاراكلينيكي يوروگرافين در گوسفند
898
بررسي اثرات باليني و هيستوپاتولوژيكي ايبوپروفن بعد از زخم تجربي لثه در خرگوش
899
بررسي اثرات باليني و هيستوپاتولوژيكي داروي Rofecoxib بعد از تروماي جراحي لثه در خرگوش
900
بررسي اثرات بايوپلوس 2 ب و بايومس روي فلور روده ، متابوليت ها و پارامترهاي خوني گوساله هاي شيرخوار
901
بررسي اثرات بتائين بر بهبود سيماي بيوشيميايي مدل آسم تجربي در موش Balb/c
902
بررسي اثرات بحران اقتصادي جهاني بر صنعت حمل و نقل ريلي
903
بررسي اثرات بر هم كنش نمك (NaCl) و ساليسيليك اسيد (SA) بر روي فعاليت آنزيم‌هاي كاتالاز و پراكسيداز در دو رقم كلزا (هايولا 401 و RGS)
904
بررسي اثرات برخي از تنظيم كنندهاي رشد گياهي بر رويان زايي پيكري و بافت شناسي مراحل آن در گياه گوجه فرنگي واريته Y
905
بررسي اثرات برخي از تنظيم كنندهاي رشد گياهي بررويان زايي پيكري و بافت شناسي مراحل آن در گياه گوجه فرنگي واريته v
906
بررسي اثرات برخي از عوامل محيطي بر روي رشد جلبك قرمز در حوضچه هاي فايبرگلاس
907
بررسي اثرات برخي پارامترهاي خاكي بر پراكنش و تراكم دو گونه ناخواسته Euphorbia macroclada و Rosa persica در مراتع لشگردر استان همدان
908
بررسي اثرات برخي صفات مهم زراعي بر عملكرد سيب زميني (Solanum tuberosum L) و امكان تعيين زمان نياز گياه سيب زميني به كود نيتروژن با استفاده از دستگاه كلروفيل متر
909
بررسي اثرات برخي صفات مورفولوژيك و فيزيولوژيك بر عملكرد قند سفيد شش رقم منوژرم چغندر قند
910
بررسي اثرات برخي عوامل بوم سازه اي بر پراكنش دو گونه اي درمنه ي دشتي و كوهي در مناطق كوهستاني استان يزد
911
بررسي اثرات برخي عوامل فيزيكي و شيميايي بر رشد و بازماندگي ميگوي ببري سبز
912
بررسي اثرات برخي عوامل محيطي روي تنوع و تراكم دوكفه ايهاي سواحل ايراني درياي عمان
913
بررسي اثرات برخي عوامل موثر بر عملكرد اقتصادي گله هاي شيري هولشتاين به كمك يك مدل شبيه سازي
914
بررسي اثرات برخي گونه ها ي قارچ تريكودرما بر فاكتورهاي رشدي گوجه فرنگي در سه روش مايه زني
915
بررسي اثرات برخي گونه‌ها‌ي قارچ تريكودرما بر فاكتورهاي رشدي گوجه‌فرنگي در سه روش مايه‌زني
916
بررسي اثرات برداشت آب رودخانه بهشت آباد بر كيفيت آب پايين دست با استفاده از مدل QUAL2Kw
917
بررسي اثرات برداشت شن و ماسه بر رفتار هيدرومورفولوژيكي كانال رودخانه مطالعه موردي رودخانه خشكه رود فارسان
918
بررسي اثرات برداشت شن و ماسه بر ويژگي هاي ريخت سنجي رسوبات بستر (مطالعه موردي: رودخانه زارم رود، استان مازندران)
919
بررسي اثرات برداشت مصالح (شن و ماسه ) بر شكل بستر و رژيم رودخانه ميناب
920
بررسي اثرات برداشتن شريان راديال در عمل هاي باي پس عروق كرونر قلبي در جريان خون ساعد
921
بررسي اثرات برش بر روي ويژگي هاي اكولوژيك گونه مرتعي Panicum antidotale Retz.
922
بررسي اثرات برش بر مقدار توليد دو گونه مرتعي Festuca ovina, Agropyron elongatum
923
بررسي اثرات برق‌رساني به روستاها بر رشد بخش كشاورزي
924
بررسي اثرات بركسري بودجه از لحاظ درآمد و مخارج دولت در اقتصاد ايران
925
بررسي اثرات برگ و عصاره گياه درمنه خزري )ARTEMISIA ANNUA( بر كوكسيديوز در جوجه هاي گوشتي
926
بررسي اثرات برگ‌زدايي برخصوصيات فيزيولوژيك و بيوشيميايي آفتابگردان درشرايط تنش قطع آبياري در منطقه ورامين
927
بررسي اثرات برگزاري رويدادهاي ورزشي بر توسعه گردشگري جامعه ميزبان با تاكيد بر بعد اقتصادي ، مطالعه موردي: سومين جشنواره جهاني سنگنوردي بيستون
928
بررسي اثرات برگزاري رويدادهاي ورزشي بر جامعه ميزبان
929
بررسي اثرات برنامه توانبخشي ورزشي بر كيفيت زندگي، افسردگي و اضطراب بيماران قلبي بعد از باي پاس عروق كرونر
930
بررسي اثرات برنامه هاي مختلف نوردهي بر عملكرد جوجه هاي گوشتي
931
بررسي اثرات برهم كنش Kn-πΣ، در سيستم K¯pp با استفاده از روش فديف
932
بررسي اثرات برهم كنش شوري كلريد سديم و اسيد آسكوربيك بر برخي شاخص هاي رشد، ميزان پرولين و تغييرات يون‌هاي سديم و پتاسيم در دو رقم كلزا (RGS & Hayola 401)
933
بررسي اثرات برهم‌كنش بين سيال و جامد بر جابجايي طبيعي گذرا داخل محفظه‌ مربعي با پره ارتجاعي
934
بررسي اثرات برهم‌كنش سينماتيك خاك و سازه در بارگذاري لرزه‌يي سازه‌ها بخش دوم: حركت‌هاي ورودي پي
935
بررسي اثرات برهمكنش سلنيوم و موليبدن بر محتوي رنگيزه‌هاي فتوسنتزي برگ گوجه فرنگي (Lycopersicom esculentum Mill.)
936
بررسي اثرات بروموكريپتين و سولپيرايد بر روند وابستگي و عاليم قطع مصرف مرفين در موش سوري نر
937
بررسي اثرات بريمونيدين تارتارات دو دهم درصد و تيمولول پنج دهم درصد بر روي بيماران دچار گلوكوم يابيماران دچار افزايش فشار چشمي در طي 12 ماه
938
بررسي اثرات بستر كاشت و مكمل هاي غذايي بر برخي از صفات رويشي و زايشي قارچ صدفي سالمون (Pleurotus djamor)
939
بررسي اثرات بستر كشت بر ويژگي‏هاي رويشي و عملكرد دو گونه مرزه سهندي (Satureja sahendica) و سنبله‌‏اي (S. spicigera) تحت شرايط ديم
940
بررسي اثرات بستر كشت و رقم بر برخي خصوصيات زراعي و فيزيولوژيك نشاي خربزه
941
بررسي اثرات بعضي از عوامل محيطي بر ميزان آگار استخراج شده از جلبك گراسيلاريا در سواحل خليج فارس - بندر لنگه
942
بررسي اثرات بقاياي شبيه سازي شده علف كش هاي فورام سولفورون ريم سولفورون و نيكوسولفورون در خاك بر رشد حبوبات در شرايط گلخانه
943
بررسي اثرات بقاياي علف‌كش‌هاي فورام‌سولفورون و ريم‌سولفورون در خاك بر رشد، گره‌زايي و تثبيت نيتروژن در نخود (Cicer arietinum L.)
944
بررسي اثرات بكارگيري زبان گزارشگري مالي قابل توسعه (XBRL) بر گزارشگري مالي شركت‌ هاي ايراني
945
بررسي اثرات بكارگيري زبان گزارشگري مالي قابل توسعه (XBRL) بر گزارشگري مالي شركت‌هاي ايراني
946
بررسي اثرات بلاياي طبيعي(سيل) بر ارزش‌افزوده بخش حمل‌ونقل جاده‌اي
947
بررسي اثرات بلند مدت حذف يارانه حامل هاي انرژي، نفت، گاز و برق بر سطح توليد و تورم در ايران
948
بررسي اثرات بلندمدت و كوتاه‌مدت تغييرات بارندگي بر ارزش افزوده بخش آبزي‌پروري و شيلات ايران
949
بررسي اثرات بلندمدت و كوتاه‌مدت متغيرهاي كلان اقتصادي بر هزينه سرمايه شركت‌ها
950
بررسي اثرات بنزوات سديم (C6H5COONa)بر غلظت هورمون هاي جنسي و تيروئيدي موش هاي آزمايشگاهي نر
951
بررسي اثرات بنزوات سديم بر بافت بيضه، گونادوتروپين ها و هورمون هاي تيروئيدي در موش سوري (Balb/C) بالغ
952
بررسي اثرات بنزوات سديم برتخمدان‌ها و هورمون‌هاي آن و گنادوتروپين‌ها در موش سوري ماده بالغ‌
953
بررسي اثرات بنزيل‌آدنين و پراكسيدهيدروژن بر خواص فيزيكو شيميايي گل شاخه بريده Anthurium andreanum
954
بررسي اثرات به كارگيري سطوح مختلف گالاكتو اوليگوساكاريد بر سيستم دفاع آنتي اكسيداني در ماهي زبرا (Danio rerio)
955
بررسي اثرات بهبود دهندگي كلسيم و پتاسيم بر خصوصيات فيزيولوژيك كوشيا (Kochia scoparia) تحت تنش شوري
956
بررسي اثرات بهبود فضاي كسب و كار بر صادرات و سرمايه گذاري مستقيم خارجي (مطالعه موردي كشورهاي منتخب گروه G77)
957
بررسي اثرات بهبود فضاي كسب‌وكار بر صادرات و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي (مطالعه موردي كشورهاي منتخب گروه G77
958
بررسي اثرات بهره برداري بي رويه از منابع آب زيرزميني انار كرمان بر كيفيت آب منطقه با استفاده از نمودارهاي تشخيص كيفيت
959
بررسي اثرات بهره گيري از سيستم حركت گهواره اي در بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي بلند مرتبه
960
بررسي اثرات بهره گيري از مددكاران ترويجي در پيشبرد برنامه هاي ترويجي زراعت برنج در استان گيلان
961
بررسي اثرات بهره وري آزادسازي تجاري از ديدگاه تابع هزينه: با استفاده از قضيه‌‌ي دوگان
962
بررسي اثرات بهينه‌سازي كاربري اراضي بر برخي خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و شاخص فرسايش‌ پذيري آن در مراتع آوارد
963
بررسي اثرات بي ثباتي نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش كشاورزي در ايران
964
بررسي اثرات بي حسي افزودن نيتروگليسيرين به ليدوكايين در بي حسي منطقه اي وريدي
965
بررسي اثرات بي حسي تزريق داخل نخاعي مپريدين و ليدوكايين 5 در بيماراني كه تحت عمل رزكسيون پروستات از راه مجرا فراز مي گيرند
966
بررسي اثرات بي دردي افزودن ترامادول به ليدوكايين 2 در بلو ك مداوم سوپرا-كلاويكولار در اعمال جراحي اندام فوقاني
967
بررسي اثرات بي دردي افزودن ليدوكائين به مقادير مختلف مورفين در پمپ وريدي كنترل درد (PCA) پس از اعمال جراحي ارتوپدي
968
بررسي اثرات بي دردي ناشي از تزريق مدتوميدين در ناحيه اپيدورال خلفي در اسب
969
بررسي اثرات بي‌هوشي و آرام بخشي گياهان ميخك (Syzygium aromaticum) ، اسطوخدوس (lavandula officinalis) و سنبل الطيب ( Valeriana officinalis) در ماهي اسكار (Astronotus ocellatus)
970
بررسي اثرات بيان پروتئين فيبرومودلين بر روي مسيرهاي پيام رساني NFkB و TGFβ در سلول هاي سرطان كبد
971
بررسي اثرات بيسموت درماني بر روي كارايي رژيم دارويي در ريشه كن كردن هليكوباكتر پيلوري
972
بررسي اثرات بيمارگري سه نوع نوكليوپلي ‌هيدرو ويروس، Spodoptera littoralis NPV، Helicoverpa armigera NPV و Spodoptera litura NPV روي مراحل زيستي پروانه برگخوار مصري پنبه Spodoptera littoralis
973
بررسي اثرات بيمارگري قارچ Verticillium lecanii روي شته سبز هلو Myzus Persicae در شرايط آزمايشگاهي
974
بررسي اثرات بيماري سفيدك سطحي مو Erysiphe necator روي عملكرد و كيفيت انگور
975
بررسي اثرات بيماري هاي قلبي اكتسابي بر هورمون هاي تيروئيدي، شاخص هاي خون شناسي و بيوشيميايي سرم سگ ها
976
بررسي اثرات بيمه محصولات زراعي بر كارايي توليد و مديريت ريسك در كشاورزي: مطالعه موردي در استان فارس
977
بررسي اثرات بيمه ي محصولات كشاورزي در كاهش ريسك و نابرابري درآمدي بهره‌برداران: مطالعه ي موردي در استان فارس
978
بررسي اثرات بيهوش كنندگي بيكربنات سديم، 2-فنوكسي اتانول، عصاره گل ميخك و عصاره آويشن بر شاخصهاي خون شناسي و ميزان هورمون كورتيزول در ماهي كپور معمولي (Cyprinus carpio)
979
بررسي اثرات بيهوش كننده اسانس زيره (Cuminum cyminum) و 2-فنوكسي اتانول در ماهي گورخري (Danio rario)
980
بررسي اثرات بيهوشي كننده هاي ACA (استن ، كلروفرم ، الكل ) و AES (الكل ، اتر، نمك ) بر روي مولدين و بچه ماهيان كپور معمولي و كپور چيني
981
بررسي اثرات بيواكتيويته برخي جلبك‌هاي دريايي از جنوب ايران
982
بررسي اثرات بيوچار شاخ و برگ هرس شده درختان هلو بر خصوصيات خاك مراتع قشلاقي (مطالعه موردي : آق قلا، استان گلستان)
983
بررسي اثرات بيوچار و اسيد ‌ساليسيليك بر كاهش تنش سرب در گياه ريحان (Ocimum basilicum L)
984
بررسي اثرات بيوچار و بقاياي گياهي پوسته برنج بر رشد و تركيبات شيميايي گياه لوبيا در يك خاك آهكي آلوده به لجن فاضلاب
985
بررسي اثرات بيوشيميايي كاربرد لجن بيولوژيك كارخانه پتروشيمي تبريز روي يك نمونه از خاك هاي منطقه اهر
986
بررسي اثرات بيولوژيك عصاره‌ي گياه آلوئه ورا (صبر زرد) بر روي جنين‌هاي موش نژاد Balb/C
987
بررسي اثرات بيولوژيك كازئين و پپتيدهاي زيست فعال مشتق شده از كازئين
988
بررسي اثرات بيولوژيك يك فرآورده‌ي طبيعي تهيه شده از گياه چغندر قند (Beta vulgaris subsp. Cicla) به عنوان مواد زايد جامد كشاورزي در موش‌هاي ديابتي
989
بررسي اثرات بيولوژيكي تركيبات ساپونيني استخراجي از برگ چغندرقند (Beta vulgaris)، روي شته خالدار يونجه (Therioaphis maculata)
990
بررسي اثرات بيولوژيكي نانوحامل نيوزوم حاوي عصاره گياه درمنه بابونه اي (Artemisia chamaemelifolia Vill.) بر بيان ژنهاي آپوپتوزي Bax و Bcl2 در رده سلولي سرطان پستان (MCF-7)
991
بررسي اثرات بيومكانيكال طويل كردن مندييل توسط كشش تدريجي كال استخواني با استفاده از مدل كامپيوتري FEM
992
بررسي اثرات پاتولوژي ناشي از كروم بر روي بافت كبد رت
993
بررسي اثرات پارامترهاي اقليمي دما و بارش بر وضعيت منابع آبي حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان با استفاده از پروژه CORDEX
994
بررسي اثرات پارامترهاي جوش‌كاري بر راندمان پروسه جوش‌كاري زيرپودري
995
بررسي اثرات پارامترهاي طراحي در توپولوژي نهايي سازه‌هاي مسطح با روش بهبوديافته بهينه ‌سازي تكاملي دوجهته سازه
996
بررسي اثرات پارامترهاي مختلف در تعيين ميزان بهينه فشار جبهه كار تونل‌هاي مكانيزه در خاك‌هاي رسي- سيلتي
997
بررسي اثرات پارامترهاي موثر در عملكرد قالب زاويه‌دار لوله‌اي موازي
998
بررسي اثرات پارامترهاي هندسي بر كاهش نوفه در يك محفظه ساده انبساط مافلر با لوله‌هاي ورودي و خروجي امتداديافته
999
بررسي اثرات پارامترهاي هندسي مافلر واكنشي در كاهش آلايندگي صوتي با در نظر گرفتن افت فشار
1000
بررسي اثرات پارامترهاي هندسي و فيزيكي مهم بر ارتعاشات آزاد و نيروي ضربه براي ورق ساندويچي با هسته انعطاف‌پذير هوشمند
بازگشت