شماره ركورد :
2404
عنوان :
دانش حسابداري
عنوان لاتين :
Journal of Accounting Knowledge
شاپا :
2008-8914
اطلاعات نشر :
كرمان
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
صاحب امتياز :
دانشگاه شهيد باهنر كرمان
مدير مسئول :
پورحيدري، اميد
سر دبير :
پورحيدري، اميد
موضوع اصلي :
علوم انساني
موضوع فرعي :
حسابداري
اولين سال انتشار مجله :
1389
آخرين دوره انتشار :
فصلنامه
پست الكترونيكي :
jak@uk.ac.ir
ISC :
True
توقف انتشار :
False
آدرس اينترنتي :
https://jak.uk.ac.ir/
كشور :
ايران
شهر :
ك‍رم‍ان‌
آدرس :
كرمان، ميدان پژوهش، دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دانشكده مديريت و اقتصاد، دفتر فصلنامه
كدپستي :
14111-76169
زبان :
فارسي
تلفن :
33257550-034
E-ISSN :
2476-292X
وضعيت نشريه - جزئيات :
لينک به اين مدرک :
بازگشت