شماره ركورد :
45386
عنوان :
نقش عوامل جغرافيايي در امنيت سيستان و بلوچستان
پديدآورندگان :
قالي باف محمدباقر نويسنده , عزتي عزت ا نويسنده
نام دانشگاه :
واحد تهران مركزي
تعداد صفحه :
0
سال انتشار :
1374
كليدواژه زبان طبيعي :
نقش عوامل جغرافيايي , امنيت سيستان وبلوچستان , جغرافيا
دامنه موضوعي :
علوم انساني
يادداشت :
معاونت پژوهشي دانشگاه آزاد اسلامي - تهارن
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :
بازگشت