شماره ركورد :
35298
عنوان :
بررسي و تحليل پراكندگي فضايي و عملكرد پاركهاي شهر كرمانشاه
پديدآورندگان :
پوراحمد احمد نويسنده , اميريان سهراب نويسنده
نام دانشگاه :
دانشگاه تهران
رشته :
فوق ليسانس
تعداد صفحه :
0
سال انتشار :
1379
كليدواژه زبان طبيعي :
جغرافيا , پراكندگي فضايي , كرمانشاه , پاركها
دامنه موضوعي :
علوم انساني
يادداشت :
دانشگاه تهران
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :
بازگشت