<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
هlvarez، نويسنده , ◄ Félix C. and Serna، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
2
هاجري، هاجر نويسنده دانشگاه آزاد علوم و تحقيقات Hajari, Hajar ◄ احمدي ، علي 1338 نويسنده علوم پايه ahmadi, ali
3
هادي پورنهزمي، يوسف نويسنده استاديار ,
4
هادي پورنهزمي، يوسف نويسنده استاديار , ◄ صميمي، نيكتا نويسنده دانش آموخته ,
5
هادي زاده، زهرا نويسنده Pulmonologist, COPD Research Center, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Hadizadeh Talasaz, Zahra ◄ محمدزاده لاري، شهرزاد نويسنده , ◄ بصيري ، رضا نويسنده , ◄ توحيدي ، محمد نويسنده Towhidi, Mohammad ◄ عطاران ، داوود نويسنده , ◄ اثني عشري ، امير نويسنده پرديس علوم- دانشکده زمين شناسي- دانشگاه تهران Asnaashari, Amir ◄ جاويد عربشاهي، زهرا نويسنده javid-arabshahi, zahra
6
هادي ندوشن، حسين نويسنده , ◄ دهقان منشادي، مهدي نويسنده Immunology Department, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran Dehghan-Manshadi, Mahdi ◄ زارع ، فاطمه نويسنده ,
7
هادي نيا، شيلا نويسنده , ◄ شيوازاد، محمود نويسنده Shivazad, M ◄ مروج، حسين نويسنده , ◄ الهياري شهراسب، مجيد نويسنده Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran Alahyari Shahrasb, Majid
8
هادي نيا، شيلا نويسنده , ◄ شيوازاد، محمود نويسنده Shivazad, M ◄ مروج، حسين نويسنده , ◄ الهياري شهراسب، مجيد نويسنده Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran Alahyari Shahrasb, Majid ◄ كيون كيم، وون نويسنده Department of Animal Sciences, University of Manitoba, Winnipeg, Manitoba, Canada Kyun Kim, Wun
9
هاديان ناصر نويسنده Hadian Nasser ► شاه ‌نوري ندا نويسنده دانشجوي دكتري روابط بين‌الملل Shah Noori Neda
10
هاديان ، ابراهيم نويسنده , ◄ استادزاد، علي حسين نويسنده - ,
11
هاديان، طاهره نويسنده Hadian, T
12
هاديزاده طلاساز، زهرا نويسنده , ◄ نوراني ، شهلا نويسنده , ◄ شاكري، محمد تقي نويسنده shakeri, mohammad taghi
13
هاروپ، ويليام اسکات نويسنده Harrop, William Scott
14
هارون آبادي، ه نويسنده Haroonabadi, H ◄ حقي فام، محمودرضا نويسنده ,
15
هاشم نژاد، هاشم نويسنده , ◄ حيدري ، علي اكبر نويسنده , ◄ محمد حسيني، پريسا نويسنده Mohammad Hoseini, Parisa
16
هاشمي ، مجيد نويسنده hashemi, majid ◄ كافي ، مجتبي نويسنده , ◄ صفدريان ، مظاهر نويسنده ,
17
هاشمي ، محمد نويسنده , ◄ بهجتي، محدثه نويسنده Isfahan Cardiovascular Research Center, Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Behjati, Mohaddeseh
18
هاشمي ، محمد نويسنده , ◄ ذاكري، زهرا نويسنده Zakeri, Z ◄ اسكندري نسب، ابراهيم نويسنده Dept. of Internal Medicine, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan Eskandari-Nasab, Ebrahim ◄ اتابكي، مهدي نويسنده Dept. of Immunology, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan Atabaki, Mahdi ◄ پورحسيني، سيدمحمدابراهيم نويسنده Cellular and Molecular Research Center, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan Pourhosseini, Seyed Mohammad Ebrahim ◄ جهان تيغ، مهدي نويسنده دانشگاه علوم پزشكي زاهدان , ◄ بهاري، غلام‌رضا نويسنده Dept. of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan Bahari, Gholamreza ◄ طاهري ، محسن نويسنده ,
19
هاشمي ، محمد نويسنده , ◄ عمراني، محسن نويسنده , ◄ اسكندري نصب، ابراهيم نويسنده Dept. of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan; Eskandari-Nasab, Ebrahim ◄ حسني، سيدشهاب الدين نويسنده Dept. of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan Hasani, Seyed-Shahaboddin ◄ مشهدي، محمدعلي نويسنده دانشگاه علوم پزشكي زاهدان , ◄ طاهري ، محسن نويسنده ,
20
هاشمي برزآبادي، اكبر نويسنده دانشيار دانشگاه دامغان , ◄ حسن آبادي، منيژه نويسنده دانشجوي دكتري دانشگاه دامغان , ◄ سجادي، نويد نويسنده Asistant Professor Sadjadi, Navid
21
هاشمي پور، مريم السادات نويسنده ,
22
هاشمي تبار، غلامرضا 1333 نويسنده کشاورزي و دامپزشکي , ◄ حق‌ پرست‌، عليرضا 1343 نويسنده کشاورزي و دامپزشکي , ◄ ناصري مغاني، زهرا نويسنده Naseri, Zahra
23
هاشمي خبير، زهرا نويسنده Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz Hashemi Khabir, Zahra ◄ حداد ايراني نژاد، کريم نويسنده Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, University of Tabriz Haddad Irani Nejad, karim ◄ مقدم ، محمد نويسنده Mogaddam, M ◄ خانجانی، محمد کاظم نويسنده , ◄ زرگران ، محمد رضا نويسنده ,
24
هاشمي كمانگر، صديقه السادات نويسنده Assistant Professor, Operative Dentistry Department, Dental School, Tehran University of Medical Sciences, International campus, Tehran-Iran Hashemi Kamangar , Sedighe Sadat ◄ كياكجوري، كيانا نويسنده General Dentist, Faculty of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol-Iran. Kiakojoori , Kiana ◄ ميرزايي، منصور نويسنده Assistant Professor, Operative Dentistry Department, Dental School, Tehran University of Medical Sciences, Tehran- Iran. Mirzaii , Mansoore ◄ پورهاشمي، سيد جلال نويسنده Associate Professor, Pediatric Dentistry Department, Dental School, Tehran University of Medical Sciences, International Campus, Tehran- Iran. Pourhashemi, Seyed Jalal
25
هاشمي، ابراهيم نويسنده دانشکده کشاورزي-دانشگاه صنعتي اصفهان Hashemi, S.E.
26
هاشمي، اس نجمول ايسلام نويسنده Associate Professor, Department of Geography, Aligarh Muslim University, Aligarh, U.P, India Hashmi, Hashmi Islam ◄ شكيل، عدنان نويسنده Senior Research Fellow, Department of Geography, Aligarh Muslim University, Aligarh, U.P, India Shakeel, Adnan
27
هاشمي، زهرا خانم نويسنده 1 Resident, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. Hashemi, Zahrakhanom ◄ حاجي زماني، ابوالقاسم‌ 1338 نويسنده پزشکي , ◄ بزرگمهر، الهام نويسنده 3 PhD Student, Department of Dental Public Health, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. Bozorgmehr, Elham ◄ عمراني، فرشته نويسنده 4 Department of Dental Public Health, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. Correspondence to: Abolghasem Hajizama Omrani, Fereshteh
28
هاشمي، س.ر. نويسنده Department of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Science and Natural Resources, Gorgan, Iran Hashemi, S.R. ◄ زولکيفلي، آ. نويسنده Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University Putra Malaysia, Selangor, Malaysia Zulkifli, I. ◄ داوودي، ه. نويسنده Department of Microbiology and Immunology, Golestan University of Medical Science, Gorgan, Iran Davoodi, H. ◄ هير-بجو، م. نويسنده Department of Veterinary Pathology and Microbiology, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia Hair-Bejo, M. ◄ زونيتا، ز. نويسنده Department of Veterinary Pathology and Microbiology, Universiti Putra Malaysia, 43400 UPM Serdang, Selangor, Malaysia Zunita, Z.
29
هاشمي، سيد محمد نويسنده , ◄ لو، تک چوآن نويسنده Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University Putra Malaysia, 43400UPM Serdang, Selangor, Malaysia Loh, T. C ◄ فو، هوي لينگ نويسنده Bioprocess Department, Faculty of Biotechnology, University Putra Malaysia, 43400UPM Serdang, Selangor, Malaysia Foo, H. L ◄ زولکيفلي، ادريس نويسنده Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University Putra Malaysia, 43400UPM Serdang, Selangor, Malaysia Zulkifli, I ◄ هير بجو، محمد نويسنده Department of Pathology, Faculty of Veterinary Medicine, University Putra Malaysia, 43400UPM Serdang, Selangor, Malaysia Hair-Bejo, M
30
هاشمي، فرزانه نويسنده دانشگاه آزاد اسلامي علوم تحقيقات تهران, hashemi, farzaneh ◄ اميرزاده، وحيد نويسنده , ◄ جمالي زاده، احد نويسنده ,
31
هاشمي، محمد علي نويسنده School of Electrical and Electronic Engineering, Universiti Sains Malaysia, 14300 Nibong Tebal, Pinang, Malaysia Hashemi, Mohammadali ◄ آين، محد فادزيل نويسنده School of Electrical and Electronic Engineering, Universiti Sains Malaysia, 14300 Nibong Tebal, Pinang, Malaysia Ain, Mohd Fadzil ◄ مباركه، علي خليلي نويسنده School of Electrical and Electronic Engineering, Universiti Sains Malaysia, 14300 Nibong Tebal, Pinang, Malaysia Mobarakeh, Ali khalili ◄ باقري، محمد علي نويسنده دانشگاه تربيت مدرس ,
32
هاشمي، مريم - نويسنده - هاشمي, مريم -
33
هاشميان، مريم نويسنده , ◄ پوستچي، حسين نويسنده , ◄ محمدي نصر آبادي، فاطمه نويسنده Department of Clinical Nutrition and Dietetics, School of Nutrition and Food Technology, National Nutrition Mohammadi-Nasrabadi, Fatemeh ◄ حكمت دوست ، آزيتا نويسنده ,
34
هالاس، زولتان نويسنده Halasi, Zoltan ◄ ماروتي، آتيلا نويسنده Maroti, Attila ◄ پتنيي، فرانسيكا نويسنده Petenyi, Franciska
35
هايدو، جيمز اچ نويسنده School of Engineering, Faculty of Engineering and Applied Sciences, University of Duhok, Iraq Haido, James H
36
هتلينگر، ريزارد نويسنده Department of Invertebrates Systematics & Ecology Haitlinger, Ryszard
37
هتينگر ، ريزارد نويسنده Institute of Biology, Department of Invertebrate Systematics and Ecology, Wroc?aw University of Environmental and Life Sciences, Ko?uchowska 5B, 51-6 Haitlinger , Ryszard
38
هتينگر ، ريزارد نويسنده Institute of Biology, Department of Invertebrate Systematics and Ecology, Wroc?aw University of Environmental and Life Sciences, Ko?uchowska 5B, 51-6 Haitlinger , Ryszard
39
هتينگر ، ريزارد نويسنده Institute of Biology, Department of Invertebrate Systematics and Ecology, Wroc?aw University of Environmental and Life Sciences, Ko?uchowska 5B, 51-6 Haitlinger , Ryszard
40
هدايتي الف نويسنده Department of Fisheries , Faculty of Fisheries and Environment, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran Hedayati A ► صلاتي الف پ نويسنده Department of Fisheries, Faculty of Marine Natural Resources, Khoramshar University of Marine Science and Technology, Khorramshahr, Iran Salati AP
41
هدايتي ، مهدي نويسنده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي hedayati, mahdi ◄ شجاعدوست ، بهرام نويسنده , ◄ پيغمبري، سيد مصطفي نويسنده گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، تهران – ايران ,
42
هداييان، مريم نويسنده Mobarakeh Branch, Islamic Azad University Hadayan , Maryam ◄ خوروش، مجيد نويسنده Khorvash, Majid ◄ دادخواه، رقيه نويسنده khorasgan Branch, Islamic Azad University Dadkhah , Roghayeh ◄ مهردوست، ليلا نويسنده Education Bureau of Isfahan Province, Isfahan Mehrdoost , Leila ◄ خوراسگاني، علي تقياني نويسنده khorasgan Branch, Islamic Azad University Khorasgany, Ali Toghiyany ◄ كيانزاده، اصغر نويسنده آموزش و پرورش ناحيه 2 خرم آباد ,
43
هرفورت، ولفگا نگ نويسنده Institute of Analysis and Scientific Computation, University of Technology Vienna, Austria WOLFGANG , HERFORT
44
هرلي، بري نويسنده Department of Mathematics, National University of Ireland Galway, Galway, Ireland Hurley, Barry ◄ هرلي، تد نويسنده Department of Mathematics, National University of Ireland Galway, Galway, Ireland Hurley, Ted
45
هروي ، مجيد نويسنده , ◄ بختياري ، خديجه نويسنده , ◄ زادسيرجان، وحيده نويسنده Zadsirjan, Vahideh ◄ سعيدي ، مينا نويسنده , ◄ بامحرم، فاطمه نويسنده Bamoharram, Fatemeh
46
هروي ، مجيد نويسنده , ◄ بختياري ، خديجه نويسنده , ◄ سعيدي ، مينا نويسنده ,
47
هروي ، مجيد نويسنده , ◄ بختياري ، خديجه نويسنده , ◄ فاتحي، آزاده نويسنده Fatehi, Azadeh
48
هروي ، مجيد نويسنده , ◄ حقيقي، معصومه نويسنده , ◄ دريكوند، فاطمه نويسنده Derikvand, Fatemeh ◄ بختياري ، خديجه نويسنده , ◄ خالقي، شهناز 133- نويسنده ,
49
هريسانكار، سي ان بي نويسنده Department of Nuclear Medicine, Amala Institute of Medical Sciences, Amalanagar, Thrissur, Kerala, India Harisankar , CNB
50
هفرنان ، رابرت نويسنده Department of Mathematics, University of Connecticut, Storrs, USA Heffernan, Robert ◄ ماچال، دس نويسنده Department of Mathematics, University College Cork Cork, Ireland MacHale, Des ◄ ني شي، آنيه نويسنده Department of Mathematics, Cork Institute of Technology Cork, Ireland Ni She, Aine
51
هلنارسيپور واسانتاكومار، آميت نويسنده Department of Public Health Dentistry, People’s College of Dental Sciences and Research Centre, Bhopal, Madhya Pradesh, India Holenarasipur Vasanthakumar, Amith ◄ ديكروز، آدري مدونا نويسنده Department of Public Health Dentistry, A.B. Shetty Memorial Institute of Dental Sciences, Nitte University, Mangalore, Karnataka, India D’Cruz, Audrey Madonna
52
هليل، عبدالرحمان عبدالحميد نويسنده Department of Mathematics, King Abdulaziz University, Faculty of Science 80203, Jeddah 21589, Jeddah, Saudi Arabia Heliel , Abdelrahman Abdelhamid ◄ اسعد حجازي، رولا نويسنده Department of Mathematics, King Abdulaziz University, Faculty of Science 80203, Jeddah 21589, Jeddah, Saudi Arabia Asaad Hijazi, Rola ◄ آل- عبيدي، ريم عبدالعزيز نويسنده Department of Mathematics, King Abdulaziz University, Faculty of Science 80203, Jeddah 21589, Jeddah, Saudi Arabia Al-Obidy, Reem Abdulaziz
53
همايونفال، ام نويسنده , ◄ اكبري، الف نويسنده ,
54
همايوني زاده، مسعود نويسنده Research Institute of Petroleum Industry, Iran Homayounizadeh , Masoud ◄ شهبازي، خليل نويسنده Department of Petroleum Engineering, Petroleum University of Technology, Ahwaz, Iran Shahbazi , Khalil ◄ شادي زاده ، سيد رضا نويسنده دانشگاه صنعت نفت ,
55
همايي شانديزي، فاطمه نويسنده 1 Associate Professor, Department of Radiotherapy-Oncology, Omid and Ghaem Hospitals, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Homaei-Shandiz, Fatemeh ◄ شهيدثالث، سودابه نويسنده دانشگاه علوم پزشكي مشهد , ◄ دهقان، پروانه نويسنده دستيار تخصصي راديوتراپي و انكولوژي، مركز تحقيقات درمان سرطان‌هاي توپر، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران. Dehghan, Parvaneh
56
همايي شانديزي، فاطمه نويسنده 1 Associate Professor, Department of Radiotherapy-Oncology, Omid and Ghaem Hospitals, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Homaei-Shandiz, Fatemeh ◄ صديقي، عبدالعظيم نويسنده دانشگاه علوم پزشكي مشهد , ◄ شريفي سيستاني ، نوريه نويسنده ,
57
همت اسفه، محمد نويسنده دانشجوي دكتري دانشگاه سمنان , ◄ سعدالدين، سيف الله نويسنده Sadoddin, seyfolah
58
همت پور، حامد نويسنده Department of Petroleum Engineering, Universiti Teknologi PETRONAS, Perak, Malaysia Hematpur, Hamed ◄ كريمي، مجتبي نويسنده , ◄ رشيدي، مسعود نويسنده Department of Petroleum Engineering, Universiti Teknologi PETRONAS, Perak, Malaysia Rashidi, Masoud
59
همتي دوست، وحيد نويسنده Laboratory for Molecular Genetics and Animal Biotechnology, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran Hemati Doust, V ◄ رحيمي ميانجي، قدرت نويسنده Laboratory for Molecular Genetics and Animal Biotechnology, Faculty of Animal Science and Fisheries, Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran Rahimi-Mianji, G ◄ فرهادي، ايوب نويسنده دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري,آزمايشگاه ژنتيك مولكولي و بيوتكنولوژي دام Farhadi, A
60
همتي‌نژاد، مهرعلي نويسنده Hemmati Nejad, Mehrali ◄ رضوي، سيد محمدحسين نويسنده , ◄ فتحي كجل، فاروق نويسنده Fathi Kajal, Farogh
61
همتي، شهريار 1340 نويسنده علوم انساني ,
62
همتي، شهريار 1340 نويسنده علوم انساني , ◄ اميري، جهانگير نويسنده , ◄ پورآذر، مهدي نويسنده دانشجوي دوره دكتري ,
63
همتي، شهريار 1340 نويسنده علوم انساني , ◄ كياني ، رضا نويسنده ,
64
همتي، فريبا نويسنده Neonatal Research Centre, Department of Pediatrics, Shiraz U niversity of Medical Sciences, Shiraz , Iran Hemmati, Fariba ◄ حجت پناه، بيتا نويسنده Medical student, Shiraz , Iran Hojatpanah, Bita
65
همداني قراگزلو، غلام حسين نويسنده هييت علمي دانشگاه ماركت G. Hamedani, Gholam Hossein
66
همّتي، شهريار نويسنده استاذ مساعد في قسم اللغه العربيه و آدابها بجامعه رازي Hemati, shahriar ◄ اميري، جهانگير نويسنده استاذ مشارك في قسم اللغه العربيه و آدابها بجامعه رازي Amiri, Jahangir ◄ صالحي، پيمان نويسنده استاذ مساعد في قسم اللغه العربيه و آدابها بجامعه ايلام Salehi, Payman
67
هناوي سعدون، ناديه نويسنده استاذه مساعده في قسم اللغه العربيه، الجامعه المستنصريه، العراق. Hanavi Sadoun, Nadieh
68
هنرجو، مريم نويسنده , ◄ تدين، ميترا نويسنده Menopause Andropause Research Centre, Department of Midwifery Ahvaz, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran Tadayon, Mitra ◄ عابدي، پروين نويسنده Menopause Andropause Research Centre, Department of Midwifery Ahvaz, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz. Iran Abedi, Parvin
69
هنرور، بيژن نويسنده دانشگاه سيستان و بلوچستان , ◄ مولا، داريوش نويسنده , ◄ سيف كردي ، علي اكبر نويسنده ,
70
هنريكيو ، ماتيوس نويسنده Graduate in Applied Ecology, Ecology Section/Biology Department, Federal University of Lavras, Minas Gerais State, Brazil, P.O.Box 3037, Zip Code, 372 Henrique-Sim?es, Matheus ◄ اليوريا برمرادي ، ليوپادو فريرا نويسنده Graduate in Applied Ecology, Ecology Section/Biology Department, Federal University of Lavras, Minas Gerais State, Brazil, P.O.Box 3037, Zip Code, 372 Oliveira Bernardi, Leopoldo Ferreira ◄ اگرزوالسكا، ماريا نويسنده Laboratory of Underground Ecology, Zoology Section/ Biology Department, Federal University of Lavras, Minas Gerais State, Brazil, P.O.Box 3037, Zip Co Ogrzewalska, Maria ◄ اگرزوالسكا، ماريا نويسنده Laboratory of Underground Ecology, Zoology Section/ Biology Department, Federal University of Lavras, Minas Gerais State, Brazil, P.O.Box 3037, Zip Co Ogrzewalska, Maria ◄ باهيا لابرونا ، مارسلو نويسنده Laboratory of Underground Ecology, Zoology Section/ Biology Department, Federal University of Lavras, Minas Gerais State, Brazil, Bahia Labruna, Marcelo ◄ لوژس فراريا ، رودريگو نويسنده Faculty of Veterinary Medicine, University of Sao Paulo, Sao Paulo State, Brazil, Zip Code 05508-270; Lopes Ferreira4, Rodrigo
71
هنگ، ونكسي نويسنده School of Mathematical Sciences, South China Normal University, Guangzhou, P. R. China Hong, Wenxi ◄ يوو، ليهوا نويسنده School of Mathematical Sciences, South China Normal University, Guangzhou, P. R. China You, Lihua
72
هورن، مكس نويسنده AG Algebra, Mathematisches Institut, Justus-Liebig-Universit?t GieBen, Arndtstrasse 2 35392, Giessen, Germany Horn, Max ◄ زندي، سيران نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد آبخيزداري دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري Zandi, Sayran
73
هوشمند، محمد هادي نويسنده Islamic Azad University, Shiraz Branch Shiraz, Iran Hooshmand, Mohammad Hadi
74
هوشمند، محمد هادي نويسنده Islamic Azad University, Shiraz Branch Shiraz, Iran Hooshmand, Mohammad Hadi
75
هوشمند، محمد هادي نويسنده Islamic Azad University, Shiraz Branch Shiraz, Iran Hooshmand, Mohammad Hadi
76
هوشمند، محمد هادي نويسنده Islamic Azad University, Shiraz Branch Shiraz, Iran Hooshmand, Mohammad Hadi ◄ پور جعفري، رضا نويسنده Islamic Azad University-Estahban Branch Poorjafary, Reza
77
هوشمند، محمد هادي نويسنده Islamic Azad University, Shiraz Branch Shiraz, Iran Hooshmand, Mohammad Hadi ◄ رحيميان، سميه نويسنده Islamic Azad University, Shiraz Branch Shiraz, Iran Rahimian, Somayeh
78
هولادار محمد هریسار رحمان نويسنده Faculty of Management, University of Chittagong, Bangladesh Howladar Mohammad Harisur Rahman ► رحمان سهیدار نويسنده Faculty of Management, University of Chittagong, Bangladesh Rahman Sahidur ► الدین آفتاب نويسنده Faculty of Human Resource Management, University of Chittagong, Bangladesh & School of Management, Wuhan University of Technology, PR China Uddin Aftab
79
هويو، هيا نويسنده Hou, Hua ◄ لي، گنسوآن نويسنده Li, Gen-xuan
80
هي، گوآنگ ژي نويسنده Department of Microbiology, Guiyang College of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550002, Guizhou Province, China He, G. Z ◄ دنگ، شو زوآن نويسنده Agricultural Office of Dalingshan Town, Dongguan 523830, Guandong Province, China Deng, S. X ◄ تيان، وي يي نويسنده Department of Microbiology, Guiyang College of Traditional Chinese Medicine, Guiyang 550002, Guizhou Province, China Tian, W. Y
81
هيتينگر، ريزارد نويسنده Institute of Biology, Department of Invertebrate Systematics and Ecology, Wroc?aw University of Environmental and Life Sciences, Ko?uchowska 5B, 51-6 Haitlinger, Ryszard
82
هيرماس، چاناباسايا نويسنده MVSc in Veterinary Microbiology, Department of Veterinary Microbiology, College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Anand Agricultural University, Anand 388001, Gujarat, India Hiremath, C ◄ جلا، مايوردواج كيسانسيه نويسنده Department of Veterinary Microbiology, College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Anand Agricultural University, Anand 388001, Gujarat, India Jhala, M. K ◄ بندري، برات بابوباي نويسنده Department of Veterinary Microbiology, College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Anand Agricultural University, Anand 388001, Gujarat, India Bhanderi, B. B ◄ جوشي، چيتانيا گياندوپراساد نويسنده Department of Animal Biotechnology, College of Veterinary Science and Animal Husbandry, Anand Agricultural University, Anand 388001, Gujarat, India Joshi, C. G
بازگشت