<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
from : شmura، نويسنده , ◄ Hisashi and Honda، نويسنده , ◄ .... until : شیرازی محمود نويسنده Department of Psychology, Uni-versity of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran. Shirazi Mahmoud ► درویش ملا مهدی نويسنده Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran. Darvish Molla Mehdi ► نیک منش زهرا نويسنده Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran. Nikmanesh Zahra
بازگشت