<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
from : ز.جعفر، م. نويسنده Faculty of Petroleum and Renewable Ene.... until : زيني وند، تورج نويسنده , ◄ اميري، جهانگير نويسنده استاديار دانشگاه رازي - كرمانشاه. Amiri, Jahungir ◄ كياني، رضا نويسنده دانشجوي دكتراي دانشگاه رازي- كرمانشاه. Kiany, Reza
بازگشت