<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
ر. ديكسون، مارتين نويسنده Department of Mathematics, University of Alabama, Tuscaloosa, AL 35487-0350, U.S.A R. Dixon, Martyn ◄ آ. خورداچنكو ، ليونيد نويسنده Department of Algebra Facultet of mathematic and mechanik National University of Dnepropetrovsk Gagarin prospect 72 Dnepropetrovsk 10 49010 Ukraine A. Kurdachenko, Leonid ◄ اوتال ، خاوير نويسنده Department of Mathematics-IUMA, University of Zaragoza, Pedro Cerbuna 12.50009 Zaragoza, Spain Otal, Javier
2
ر. ديكسون، مارتين نويسنده Department of Mathematics, University of Alabama, Tuscaloosa, AL 35487-0350, U.S.A R. Dixon, Martyn ◄ يالچين كاراتاس، ز. نويسنده Department of Mathematics, University of Georgia, Athens, GA 30602, U.S.A. Yalcin Karatas, Z.
3
رamendys-Silva، نويسنده , ◄ Silvio A. and Hernلndez-Garay، نويسنده , ◄ Marisol، نويسنده ,
4
رanculef، نويسنده , ◄ Ricardo and Flaounas، نويسنده , ◄ Ilias and Cristianini، نويسنده , ◄ Nello، نويسنده ,
5
رiquen، نويسنده , ◄ Miguel and Bouchon، نويسنده , ◄ Marilْ and Ceballos، نويسنده ,
6
راتهور، انجانا نويسنده Rathour, Anjana ◄ پي. سينگ ، هوسيلا نويسنده P. Singh , Housila
7
راجالينگام، مليكا نويسنده School of Computer Science, Universiti Sains Malaysia PO box 11800, USM Penang, Malaysia Rajalingam, Mallikka ◄ سوماري، پوترا نويسنده School of Computer Science, Universiti Sains Malaysia PO box 11800, USM Penang, Malaysia Sumari, Putra ◄ هاكرو، ديل ناواز نويسنده School of Computer Science, Universiti Sains Malaysia PO box 11800, USM Penang, Malaysia Hakro, Dil Nawaz
8
راجپوت، ر نويسنده Rajput, R ◄ پراساد، ج نويسنده Prasad, G ◄ كوپرا، ا ك نويسنده Chopra, A K
9
راجي دهمرده، فرامرز نويسنده , ◄ سهرابی، محمد هادی نويسنده , ◄ بلالي دهکردي، غلامرضا نويسنده دانشيار، گروه زيست‌شناسي، دانشکده علوم، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ايران Balali Dehkordi, Gholamreza
10
راجي، احمدرضا نويسنده ,
11
راجيو . نويسنده Department of Mathematical Sciences, Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Rajeev ► كوشواها م. س. نويسنده Department of Mathematical Sciences, Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Kushwaha M.S. ► سينق آ. كومار نويسنده Department of Mathematical Sciences, Indian Institute of Technology (Banaras Hindu University), Singh A.K.
12
راد مقدم، كورش نويسنده Chemistry Department, University of Guilan, P.O. Box 41335-19141, Rasht, Iran , ◄ قلي زاده، شقايق نويسنده Chemistry Department, , Tonekabon Branch, Islamic Azad University Tonekabon, Iran. ,
13
راد، مريم نويسنده , ◄ آيت االهي موسوي، سيد امين نويسنده 2 Associate Professor, Department of Medical Mycology and Parasitology, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. Ayatollahi Mousavi, Seyyed Amin ◄ كاكويي، شهلا نويسنده مركز تحقيقات بيماريهاي دهان و دندان-دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي كرمان Kakooee, SH ◄ بهادر، مريم نويسنده , ◄ برنا، رويا نويسنده , ◄ لشكري زاده، نازيلا نويسنده Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. Lashkarizadeh, Nazila
14
راد، مريم نويسنده , ◄ چمني، گلي نويسنده chmani, goli ◄ شهروان، آرش نويسنده , ◄ هدايتي، نسيم نويسنده Hedayati , Nassim ◄ شعبان عليزاده، فهيمه نويسنده ,
15
رادپي، بديع الزمان نويسنده Department of Anesthesiology Critical Care and Pain Management, Lung Transplantation Research Center radpay, badiozaman ◄ پورزماني نجات كرماني، مهتاب نويسنده , ◄ حليمي اصل ، علي اصغر نويسنده ,
16
رادپي، بديع الزمان نويسنده Shohadaye Tajrish Medical Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences Radpay, Badiozaman ◄ پورزماني نجات كرماني، مهتاب نويسنده , ◄ داهي، مستانه نويسنده استاديار، گروه بيهوشي، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران، ايران ,
17
رادمهر، فرزاد نويسنده Ferdowsi University of Mashhad Radmehr, Farzad ◄ علم الهدايي، حسن نويسنده Ferdowsi University of Mashhad Alamolhodaei, Hassan
18
رادهاكريشنا، سوبرامانيان نويسنده Research Scholar, Pachaiyappa’s College, University of Madras, Chennai(India Radhakrishnan, Subramanian ◄ گاجيوارادهان، پاندورانگان نويسنده Principal, Pachaiyapp’s College, University of Madras, Chennai(India Gajivaradhan, Pandurangan
19
رادهكريشنان، سوبرمانين نويسنده Research Scholar, Pachaiyappa’s College, University of Madras, Chennai (India) Radhakrishnan, Subramanian ◄ گاجيورادهان، پاندورانگان نويسنده Associate Professor, Pachaiyappa’s College, Chennai (India) Gajivaradhan, Pandurangan
20
رازمند عباس نويسنده Yazd University Razmand Abbas ► مظاهري حميد نويسنده Yazd University Mazaheri Hamid
21
رازي، مزدك نويسنده , ◄ حسن زاده، شاپور نويسنده , ◄ نجفي، غلامرضا نويسنده , ◄ فيضي، سجاد نويسنده , ◄ مشتاقپور، مهدي نويسنده , ◄ جانباز، حامد نويسنده , ◄ رامين، منصور نويسنده ,
22
راستكاري، نوشين نويسنده دانشگاه علوم پزشكي تهران , ◄ يونسيان، مسعود نويسنده دانشكده بهداشت و مركز تحقيقات محيط زيست-دانشگاه علوم پزشكي تهران Yonesian, M ◄ احمدخوانيها، R نويسنده ,
23
راستگوفر، سيدمحمد 1335 نويسنده علوم انساني , ◄ دشت بزرگي ، مهدي نويسنده ,
24
راستي، مجتبي نويسنده M.Sc. of Virology, Health Research Institute, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Department of Virology, Faculty of Medicine, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Rasti, Mojtaba ◄ سمرباف زاده، عليرضا نويسنده گروه ويرو سشناسي، دانشکده پزشکي دانشگاه علوم پزشکي جندي شاپور اهواز A, Samarbafzadeh ◄ نيسي، نيلوفر نويسنده Ph.D. Student of Virology, Health Research Institute, Infectious and Tropical Diseases Research Center and Research Institute for Infectious Diseases of Digestive System, Deptartment of Virology, Faculty of Medicine, Jundishapur University of Medical Neisi, Niloofar ◄ مكوندي ، منوچهر نويسنده Makvandi, M. ◄ نجفي فرد، سعيد نويسنده M.Sc. of Virology, Health Research Institute, Infectious and Tropical Diseases Research Center, Department of Virology, Faculty of Medicine, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Najafifard, Saeed ◄ شريفات، موسي نويسنده B.Sc. of Laboratory Sciences, Department of Pharmacology, Faculty of Medicine, Jundishapur University Sharifat, Moosa ◄ زرگر، مهوش نويسنده ,
25
راسخ ، عبدالرحمن نويسنده Rasekh, Abdolrahman ◄ امامي، هادي نويسنده Imami, Hadi
26
راسخي، سعيد نويسنده عضو هييت علمي گروه اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر Rasekhi, Saeed ◄ ديندار رستمي، مرضيه نويسنده كارشناسي ارشد اقتصاد دانشگاه مازندران Dindar Rostami, Marzieh
27
راشكي، سعيد - نويسنده : Professor in International Economics, Economics Department, Faculty of Economics and administrative sciences, University of Mazandaran Rasekhi, Saeed - ◄ جعفري صميمي، احمد 1331 نويسنده علوم انساني jafari samimi, ahmad ◄ احساني، محمدعلي نويسنده Ehsani, Mohammad Ali ◄ ذبيحي لهرمي، الميرا نويسنده دانشگاه مازندران Zabihi Lahromi, Elmira
28
راشلي، راشي كاه نويسنده School of Mechanical Engineering,Engineering Campus, University Science Malaysia, 14300 Nibong Tebal, Penang, Malaysia Rashli, Rashiqah ◄ ابوبكر، المي نويسنده School of Aerospace Engineering, Engineering Campus, University Science Malaysia, 14300 Nibong Tebal, Penang, Malaysia Abu Bakar, Elmi ◄ كامارودين، شاهرول نويسنده School of Mechanical Engineering,Engineering Campus, University Science Malaysia, 14300 Nibong Tebal, Penang, Malay Kamaruddin, Shahrul ◄ عثمان، عبدالرحيم نويسنده School of Mechanical Engineering, Engineering Campus, University Science Malaysia, 14300 Nibong Tebal, Penang, Malay Othman, Abd Rahim
29
راعو، پي. ونكاتسوارا نويسنده MED, KITS, Kakatiya University, Warangal - 506015, A P, INDIA Rao, P. Venkateswara ◄ ساكث، پي.گونا نويسنده KITS, Kakatiya University, Warangal -506015, A P, INDIA. Saketh, P. Guna
30
راگ هاوندرا، گوجالا نويسنده PhD Research Scholars, Department of Mechanical Engineering, NIT Rourkela, Odisha, INDIA Raghavendra, Gujjala ◄ اوجها، شاكونتالا نويسنده PhD Research Scholars, Department of Mechanical Engineering, NIT Rourkela, Odisha, INDIA Ojha, Shakuntala ◄ اچاريا، سمير نويسنده Professor, Department of Mechanical Engineering, NIT Rourkela, Odisha, INDIA Acharya, Samir Kumar ◄ ديو، چيتا نويسنده Professor, Department of Mechanical Engineering, SIET Dhenkanal, Odisha, INDIA Deo, Chitta Ranjan
31
راگ هاوندرا، گوجالا نويسنده PhD Research Scholar, Department of Mechanical Engineering, NIT. Rourkela, Odisha, INDIA Raghavendra, Gujjala ◄ سامانتاري، ساكتي نويسنده PhD Research Scholar, Department of Mechanical Engineering, NIT. Rourkela, Odisha, INDIA Samantarai, Sakthi Prasad ◄ اچاريا، سمير نويسنده Professor, Department of Mechanical Engineering, NIT. Rourkela, Odisha, INDIA Acharya, Samir Kumar ◄ اوجها، شاكونتالا نويسنده PhD Research Scholar, Department of Mechanical Engineering, NIT. Rourkela, Odisha, INDIA Ojha, Shakuntala
32
رام بي هاريلال شيرواستاوا، سوراب نويسنده سال سوم پزشكي اجتماعي و پيشگيري، بمبيي، هند. Ram BihariLal Shrivastava, Saurabh ◄ سودهاكار باب هات، پراتيك نويسنده سال سوم پزشكي اجتماعي و پيشگيري، بمبيي، هند. Sudhakar Bobhate, Prateek
33
رام رايو، د م نويسنده Ram Rao, D M ◄ كدانرامايا، ج نويسنده Kodandaramaiah, J ◄ ردي، م پ نويسنده Reddy, M P ◄ كاتيار، ر س نويسنده Katiyar, R S ◄ رحمت الله، و ك نويسنده Rahmathulla, V K
34
رامي، محمد نويسنده MSC in Sport Physiology, Department of Physical Education and Sport Science, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran. Rami, Mohammad ◄ حبيبي، عبدالحميد 1339 نويسنده علوم انساني , ◄ شاكريان، سعيد نويسنده ,
35
رانا، گيان سي نويسنده Department of Mathematics, NSCBM Govt. P. G. College, Hamirpur-177 005, Himachal Pradesh, INDIA Rana, Gian C. ◄ تهاكور، رامش سي نويسنده Department of Mathematics Govt. P. G. College, Dhaliara-177 005 Himachal Pradesh, INDIA Thakur, Ramesh C.
36
راندريافانومزانتسا، ج. ف. نويسنده Department of Mathematics, North-West University, P. O. Box 2375, Mafikeng, South Africa Randriafanomezantsoa-Radohery, G. F. ◄ موري، ج. نويسنده Department of Mathematics, North-West University, P. O. Box 2375, Mafikeng, South Africa Moori, J.
37
راني، سي رادها نويسنده Rani, C Radha ◄ سخار ردي، جي چاندرا نويسنده Sekhar Reddy, G Chandra ◄ كومار، كي سورش نويسنده Kumar, K. Suresh Kumar Suresh ◄ ساندار، چ سياما نويسنده Sundar, Ch Syama ◄ ردي، سي سورش نويسنده Reddy, C Suresh
38
راهداري، ع نويسنده دانشگاه زابل Rahdari, A ◄ قرايي، ا نويسنده دانشگاه زابل Gharaei, A ◄ غفاري، م نويسنده Ghaffari, M.R. ◄ پاكزاد توچايي، س نويسنده دانشگاه زابل Pakzad Tochaei, S ◄ كرمي، ر نويسنده دانشگاه زابل Karami, R ◄ ريگي، م نويسنده دانشگاه زابل Rigi, M ◄ رييسي عزيزي، م نويسنده دانشگاه زابل Raeisi Azizi, M ◄ ميش مست، ا نويسنده دانشگاه زابل Mishmast, A
39
راهنما، ريحانه نويسنده Department of Chemistry, Payame Noor Universtiy, Tehran, I. R. of IRAN Rahnama, Reyhaneh ◄ ارم، سرور نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Payame Noor University, PO Box 19395-3697, Tehran, Iran Eram, Sorour
40
راهي ، عصمت نويسنده دانشكده پيراپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان , ◄ بانشي، محمدرضا نويسنده استاديار، گروه آمار زيستي و اپيدميولوژي، مركز تحقيقات مدل‌سازي در سلامت، مركز تحقيقات فيزيولوژي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. Baneshi , Mohammad Reza ◄ ميركماندار، احسان نويسنده كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. Mirkamandar, Ehsan ◄ حاجي مقصودي، سعيده نويسنده مركز منطقه‌اي نظام آموزش مراقبت ايدز، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. Haji Maghsoudi, Saiedeh ◄ رستگاري، اعظم نويسنده مركز تحقيقات مدل‌سازي در سلامت، دانشگاه علوم پزشكي كرمان، كرمان، ايران. Rastegari, Azam
41
راوال، مانيش كومار نويسنده Department of Chemistry, Vidya Bhawan Rural Institute, Udaipur (Raj.), 313001, India Rawal, Manish Kumar ◄ خان، سبا نويسنده Department of Chemistry, Vidya Bhawan Rural Institute, Udaipur (Raj.), 313001, India Khan, Saba ◄ حسين، نسير نويسنده Department of Chemistry, Vidya Bhawan Rural Institute, Udaipur (Raj.), 313001, India Hussain, Nasir ◄ سينق، نارندرا پال نويسنده Department of Chemistry, B. N. P. G.College, Udaipur (Raj.), 313003, India Singh Chauhan, Narendra Pal ◄ امتا، راكشيت نويسنده cDepartment of Chemistry, PAHER University, Udaipur (Raj.), 313003, India Ameta, Rakshit ◄ پنجابي، پينكي ب نويسنده Department of Chemistry, College of Science, M. L. Sukhadia University, Udaipur (Raj.), 313001, India . Punjabi, Pinki B
42
رايگاني، سيد منصور نويسنده متخصص طب فيزيكي و توانبخشي ـ استاد دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي و بيمارستان شهداي تجريش ـ تهران ـ ايران Rayegani, .S.M ◄ لوني، الهام نويسنده Physical Medicine and Rehabilitation research center, Shohada Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran Loni, Elham ◄ صديقي پور، دكتر ليلا نويسنده دستيار طب فيزيكي و توانبخشي، بخش طب فيزيكي و توانبخشي، بيمارستان شهدا تجريش، دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي ,
43
رباني ، داورخواه نويسنده , ◄ هوشيار، حسين نويسنده ,
44
رباني ، مسعود نويسنده rabbani, masoud ◄ معنوي زاده، ندا نويسنده استاديار گروه مهندسي صنايع- دانشكده فني- مهندسي دانشگاه الزهرا Manavizadeh, Neda ◄ شامخي، محمد علي نويسنده ,
45
رباني باوجدان، مژگان نويسنده Rabbani Bavojdan, mojgan ◄ توحيدي، افسانه نويسنده استاديار، گروه روان‌شناسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ايران. Towhidi , Afsaneh ◄ رحمتي، عباس نويسنده استاديار، گروه روان‌شناسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه شهيد باهنر، كرمان، ايران. Rahmati , Abbas
46
رباني، الهه نويسنده دانشگاه تهران Rabbani, Elahe ◄ شاكري، آزاده نويسنده ,
47
ربانی مسعود نويسنده Faculty of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran Rabbani Masoud ► طاهری باویل علیائی مهیار نويسنده Faculty of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran Taheri Bavil Oliaei Mahyar ► فرخی اصل حامد نويسنده Faculty of Industrial Engineering, Iran University of Science & Technology, Tehran, Iran Farrokhi-Asl Hamed ► مبینی مهدی نويسنده Faculty of Industrial Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran Mobini Mahdi
48
ربيعه، محمد مهدي نويسنده استاديار، گروه گياه‌پزشکي، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند، ايران Rabieh, Mohammad Mahdi ◄ الله وردي، مهناز نويسنده Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Institute of Higher Education, Jahad Daneshgahi Khorasan Razavi, Kashmar, Khorasan Razavi, Iran. Allahverdi, Mahnaz ◄ جبله، عيسي نويسنده Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Institute of Higher Education, Jahad Daneshgahi Khorasan Razavi, Kashmar, Khorasan Razavi, Iran. Jabaleh, Issa ◄ اسفندياري، مهدي نويسنده Department of Plant Protection, College of Agriculture, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Esfandiari, Mehdi
49
ربيعي ، علي نويسنده rabie, ali
50
ربيعيان، رضا نويسنده Islamic Azad University,Qazvin Branch, Department of Industrial Engineering, Qazvin, Iran Rabieyan, Reza ◄ سيف برقي، مهدي نويسنده Seifbarghy, mahdi
51
رجائيان، حميد نويسنده دانشگاه شيراز,دانشكده دامپزشكي Rajaian, Hamid ◄ آبرومندي، مهرآفرين نويسنده Graduated from School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran Aberumandi, M. ◄ جلايي، جعفر نويسنده , ◄ خسروي ، محمد نويسنده ,
52
رجايي ، عليرضا نويسنده Rajaei, All Reza ◄ دهقان، پونه نويسنده , ◄ آريان نيا، سعيده نويسنده 1 Department of Rheumatology, Loghman Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ,
53
رجايي رامشه، سيامك نويسنده Rajaei Ramsheh, Siamak
54
رجايي، رسول نويسنده Shahid Bahonar University of Kerman Rajaei, Rasoul ◄ قره ويسي، علي اكبر نويسنده دانشگاه شهيد باهنر كرمان , ◄ علي محمدي، سيد محمدعلي نويسنده Shahid Bahonar University of Kerman Mohammadi, Seyed Mohammad Ali
55
رجايي، فرزاد نويسنده گروه علوم تشريح و مرکز تحقيقات علوم سلولي و ملکولي دانشگاه علوم پزشکي قزوين rajaee, farzad ◄ صالح‌نيا، مژده نويسنده Dept. of Anatomy, Tarbiat Modares University, Tehran Salehnia, Mojdeh ◄ جهاني هاشمي ، حسن نويسنده Jahani Hashemi, H
56
رجبي ، مهدي نويسنده , ◄ گورينكيويي، النا نويسنده Gorincioi, Elena ◄ سانتانيللو، انزو نويسنده Santaniello, Enzo
57
رجبي پورميبدي، عليرضا نويسنده دانشگاه يزد, , ◄ مرتضوي، سعيد نويسنده Faculty of Economic and Administrative Sciences Mortazavi, Saeed ◄ كفّاش پور، آذر نويسنده دانشيار مديريت و عضو هييت‌علمي دانشكده علوم اداري و اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد , ◄ لگزيان ، محمد نويسنده Faculty of Economic and Administrative Sciences Lagzian, Mohammad
58
رجبي توستاني، رضا نويسنده Graduated from Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran Rajabi-Toustani, R. ◄ علي مهر، محمد روستايي نويسنده Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran Roostaei-Ali Mehr, M. ◄ معتمدي مژدهي، رسول نويسنده Graduated from Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran Motamedi-Mojdehi, R.
59
رجبي زاده، قدرت الله نويسنده Rajabizadeh , Ghodratolah ◄ خردمند، علي نويسنده Kheradmand , Ali ◄ نصيريان، منصوره نويسنده Nasirian , Mansoureh
60
رجبي فيروزآبادي، شكوه نويسنده , ◄ شيريزدي، سيد مصطفي نويسنده استاديار گروه جراحي، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي، يزد، ايران Shiryazdi, M ◄ كشاورز، فاطمه نويسنده , ◄ نظري ، طاهره نويسنده , ◄ قاسمي ، نسرين نويسنده Ghasemi, N
61
رجبي مشهدي، محمد تقي نويسنده گروه جراحي- دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مشهد , ◄ مداح، قدرت االه نويسنده Endoscopic and Minimally Invasive Surgery Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran maddah, ghodratollah ◄ باقري ، رضا نويسنده bagheri, reza ◄ فغانزاده گنجي، قاسم نويسنده Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran Faghanzadeh Ganji, Ghasem ◄ شجاييان، رضا نويسنده Pediatric Dr. Sheikh Hospital, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Shojaeian, Reza ◄ نورشفيعي، سجاد نويسنده دانشگاه علوم پزشكي خراسان شمالي , ◄ غريب ، معصومه نويسنده , ◄ صالحي ، مريم نويسنده پژوهشكده صنايع رنگ ايران salehi, maryam
62
رجبي، فرهاد نويسنده استاديار، گروه زبان و ادبيات عربي Rajabi, Farhad ◄ دلشاد، شهرام نويسنده دانشجوي دكتري رشته زبان و ادبيات عربي Delshad, Shahram
63
رجوي ، ژاله نويسنده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي , ◄ دانشور، فريده نويسنده دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي , ◄ رمضاني ، عليرضا 1336 نويسنده علوم انساني , ◄ ياسري، مهدي نويسنده Department of Epidemiology and Biostatistics Yaseri, Mehdi ◄ صباغي، حميده نويسنده , ◄ شيباني، كورش نويسنده ,
64
رحمان دوست، مجتبي نويسنده ,
65
رحمان نيا، جعفر نويسنده , ◄ اسلام، محمد نويسنده Aslam, Muhammad ◄ علي، سجاد نويسنده Department of Decision Sciences, Bocconi University Milan, Italy Ali, Sajid
66
رحمان، سامسور نويسنده Department of Zoology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh Rahman, Md. Samsur ◄ الحيدر، ابراهيم خليل نويسنده Department of Zoology, University of Chittagong, Chittagong-4331, Bangladesh Haidar, Ibrahim Khalil Al ◄ نيوگي، آميت كومار نويسنده Department of Zoology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh Neogi, Amit Kumer ◄ حسن، اشرف ال نويسنده Department of Zoology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh Hasan, Md. Ashraf Ul ◄ رحمان، ميزانور نويسنده Rahman, Mizanur ◄ امام، شيخ محمد شابورول نويسنده Department of Zoology, Jagannath University, Dhaka-1100, Bangladesh. Imam, Sheikh Muhammad Shaburul
67
رحمان، ميرزا اتم تنوير نويسنده Department of Environmental Sciences, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka 1342, Bangladesh Rahman, Mirza A.T.M. Tanvir ◄ مولي، سنجيدا هقو نويسنده Department of Environmental Sciences, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka 1342, Bangladesh Moly, Sanjida Hoque ◄ سادات، آچم نويسنده Department of Environmental Sciences, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka 1342, Bangladesh Saadat, A H M
68
رحمان، ميزانور نويسنده Rahman, Mizanur
69
رحمانا، م د.اتار نويسنده Department of Chemistry, Jahangirnagar University, Savar, Dhaka-1342, Bangladesh Rahmana, Md. Ataur ◄ كيتامورا، تسوج نويسنده Department of Chemistry and Applied Chemistry, Graduate School of Science and Engineering, Saga University, Honjo-machi, Saga-840-8502, Japan Kitamura, Tsugio
70
رحماندوست، مجتبي نويسنده استاذ مشارك، قسم اللغه العربيه وآدابها، جامعه طهران Rahmandoost, Mojtaba ◄ مجاهد ، مختار نويسنده دانشجوي مقطع دكتري رشته زبان و ادبيات عرب دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي Mojahed, Mokhtar
71
رحماني ، عليرضا 1326 نويسنده پزشکي , ◄ غفاري، حميدرضا نويسنده , ◄ صمدي، محمد تقي نويسنده Samadi, MT
72
رحماني دوغاروني، وحيد نويسنده University of Mazandaran, Babolsar Rahmani Doqaruni, Vahid ◄ يعقوبي، باقر 1344 نويسنده علوم انساني ,
73
رحماني راضيه نويسنده ► شيلا جي. نويسنده Department of Education, University of Mysore, India Sheela G.
74
رحماني نيا، مريم نويسنده دانشگاه آزاد اسلامي واحد قصر شيرين Rahmaninia, Maryam ◄ بيگدلي، الناز نويسنده دانشگاه زنجان Bigdeli, Elnaz ◄ افشارچي، محسن نويسنده دانشگاه زنجان ,
75
رحماني، اسحق نويسنده ,
76
رحماني، اسحق نويسنده ,
77
رحماني، سعيد نويسنده , ◄ اكبرزاده باغبان، عليرضا نويسنده Akbarzadeh, alireza ◄ نظري، محمدرضا نويسنده دانشکده مهندسي مکانيک- دانشگاه صنعتي اصفهان , ◄ قاسمي برومند، محمد نويسنده Ghasemi Boroomand, M.
78
رحماني، مارال نويسنده , ◄ پيغمبري، سيد مصطفي نويسنده گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، تهران – ايران ,
79
رحماني، مارال نويسنده , ◄ پيغمبري، سيد مصطفي نويسنده گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، تهران – ايران , ◄ يزداني، اعظم نويسنده , ◄ حجتي‌نجف‌آبادي‌، پيمان‌ نويسنده ,
80
رحمانيان، سرور نويسنده دانش آموخته ارشد گروه زيست شناسي ,
81
رحمانيان، م. نويسنده Rahmanian, M. ◄ رضايي دانش، ي. نويسنده Rezaee Danesh, Y. ◄ خداوردي لو، و ح نويسنده دانشگاه اروميه , ◄ رسولي‌صدقياني، م. ح. نويسنده Rasouli Sadaghiani, M.H. ◄ برين، م. نويسنده Barin, M.
82
رحمانيان، محسن نويسنده Department of Computer Engineering, Jahrom University, Jahrom, Iran Rahmanian, Mohsen ◄ منصوري، اقبال نويسنده , ◄ زارعيان جهرمي، مهدي نويسنده Department of Electrical Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran Zareian Jahromi, Mehdi
83
رحمانياني، راغب نويسنده MSc, Department of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran Rahmaniani, Ragheb ◄ قادري، عبدالسلام نويسنده Assistant Professor, Department of Industrial Engineering, University of Kurdistan, P.C. 66177-15177, Sanandaj, Iran Ghaderi , Abdolsalam ◄ سعيدي مهرآباد، محمد نويسنده Saidi-Mehrabad , M.
84
رحمت جو، حميدرضا نويسنده دانشجوي دكتري ادبيات فرانسه، دانشگاه تهران، دانشگاه لورن Rahmatjou, Hamidreza ◄ اسفندي، اسفنديار نويسنده دانشكده زبانها و ادبيات خارجي- دانشگاه تهران ,
85
رحمتي، سيد حبيب نويسنده Islamic Azad University, Qazvin Branch, Member of Young Researchers Club, Qazvin, Iran Rahmati, Seyed Habib A. ◄ احمدي، عباس نويسنده ahmadi, abbas ◄ كريمي، بهروز نويسنده Karimi, B
86
رحمتي، سيد حبيب نويسنده Islamic Azad University, Qazvin Branch, Member of Young Researchers Club, Qazvin, Iran Rahmati, Seyed Habib A. ◄ كاظمي، ابوالفضل نويسنده دانشكده مهندسي صنايع و مكانيك-دانشگاه آزاد اسلامي قزوين , ◄ سعيدي مهرآباد، محمد نويسنده Saidi-Mehrabad , M.
87
رحمتي، فروغ نويسنده Department of Motor Behavior, Faculty of physical education and sport sciences, Allameh Tabataba’i University Rahmati, Forough ◄ زارعيان، احسان نويسنده ,
88
رحمتي، محمد حسين نويسنده Assistant professor, Qom College, University of Tehran, Iran Rahmati, Mohammad Hossein ◄ حسيني فرد، سيد مجتبي نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد منابع انساني دانشگاه شاهد Hoseini, Seyeed Mojtaba ◄ دلاوري، رضا نويسنده Ph.D. Student in Political Sociology at Azad University, Tehran Science and Research Branch, Iran Delavari, Reza
89
رحمتي، محمدحسين نويسنده Rahmati, Mohammad Hosein ◄ حسيني‌فرد ، سيدمجتبي - نويسنده كارشناس ارشد مديريت منابع انساني Hoseeini Fard, Seyed Mojtaba - ◄ علي‌مددي، علي نويسنده MA in Executive Management, Faculty of Management & Accounting, Farabi Campus University of Tehran, Iran Alimadadi, Ali
90
رحمتيان، روح الله نويسنده Rahmatian, R ◄ ملاصادقي، مريم نويسنده Etudiante en master de didactique du FLE, Université Tarbiat Modares Molasadeghi, Maryam ◄ محرلبي، مرضيه نويسنده Doctorante en didactique du FLE, Université Tarbiat Modares Mehrabi , Marzieh
91
رحمن دوست، مجتبي نويسنده استاذ مساعد بجامعه طهران فرديس قم Rahman doost, Mojtaba
92
رحميم، آرمان نويسنده دانشگاه علوم پزشكي جان هاپكينز بالتي مور , ◄ تانگ، جينگ نويسنده Department of Radiology, School of Medicine Johns Hopkins University, Baltimore MD, USA Tang, Jing
93
رحيم پور كامي، باقر نويسنده Faculty of Computer & IT Engineering Mazandaran University of Science & Technology Babol, Iran Rahimpour Cami, Bagher ◄ خدابنده اميري، امين نويسنده دانشگاه علوم و فنون مازندران Khodabadch Amiri, A.
94
رحيم پور، اكبر نويسنده Department of Accounting, Sirjan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Sirjan, Iran Rahimipoor, Akbar ◄ انصاري، عبدالمهدي 1333 نويسنده علوم انساني ansari, abdolmahdi ◄ عليزاده سركلاهي، مهدي نويسنده Department of Accounting, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran Alinezhad Sarokolaei, Mehdi
95
رحيم مشايي، پيمان نويسنده Mechanical Engineering Department, Rahim Mashaei, P ◄ Hosseinalipour، S.M نويسنده Mechanical Engineering Department, , ◄ el jawad Muslmani، M نويسنده Mechanical Engineering Department, ,
96
رحيمفرد، ح. نويسنده Drilling Fluid and Waste Management Department, Managing Director of Drilling Projects, NIDC, Ahwaz, Iran Rahmanifard, H. ◄ اميرزاده، ح. نويسنده Drilling Fluid and Waste Management Department, Managing Director of Drilling Projects, NIDC, Ahwaz, Iran Amirzadeh, H. ◄ رسولي، ا. ر. نويسنده Drilling Fluid and Waste Management Department, Managing Director of Drilling Projects, NIDC, Ahwaz, Iran Rassouli, A.R. ◄ اموري، ا. ح. نويسنده Drilling Fluid and Waste Management Department, Managing Director of Drilling Projects, NIDC, Ahwaz, Iran Amouri, A.H.
97
رحيمي ، امير نويسنده rahimi, amir ◄ Arslan، Ne?et نويسنده Arslan, Ne?et ◄ Abdullah، Hussein A. نويسنده ,
98
رحيمي ، رحمت الله نويسنده , ◄ فرشيدنيا، فرزانه نويسنده Department of Chemistry, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran Farshidnian, Farzaneh ◄ رباني، محبوبه نويسنده , ◄ جباري، آرش نويسنده Chemistry Department, Islamic Azad University, Saveh Branch, Saveh, Iran Jabbari, Arash
99
رحيمي ، رحمت الله نويسنده , ◄ گودرزي، ندا نويسنده ,
100
رحيمي ، علي نويسنده , ◄ سلطاني، علي 1319 نويسنده علوم انساني soltani, ali
101
رحيمي خويگاني، محمد نويسنده -دانشجوي دكتري زبان عربي , ◄ گنجي ، نرگس نويسنده ,
102
رحيمي دومكاني، مسعود 1336 نويسنده علوم انساني , ◄ ميرزايي، عزيزالله نويسنده Shahrekord University Mirzaei , Azizullah
103
رحيمي مصطفي نويسنده
104
رحيمي، اصغر نويسنده دانشگاه ولي عصر(عج)- رفسنجان rahimi, asghar
105
رحيمي، اصغر نويسنده دانشگاه ولي عصر(عج)- رفسنجان rahimi, asghar
106
رحيمي، رحمت اله نويسنده , ◄ فياض ، فاطمه نويسنده , ◄ رسا، مهدي نويسنده مربي گروه زيست‌شناسي، دانشكده ي علوم دانشگاه گيلان Rasa, M.
107
رحيمي، زهرا 1337 نويسنده مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي,دانشگاه علوم پزشكي لرستان,خرم آباد,ايران , ◄ خديوي، شهرام نويسنده , ◄ فيلي ، هشام نويسنده feili, hesham
108
رحيمي، قاسم نويسنده Rahimi, Ghassem ◄ شاكرين، مرضيه نويسنده Department of Physical Education and Sport Sciences, Khorasgan (Isfahan) Branch, Islamic Azad University, Iran Shakerian, Marzieh ◄ زماني ، عليرضا نويسنده ,
109
رحيمي، قاسم نويسنده Rahimi, Ghassem ◄ قدوسي، نرگس نويسنده Department of Sport Science, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran Ghodusi, Narges ◄ زماني ، عليرضا نويسنده , ◄ گلي، محمد نويسنده ,
110
رحيمي، محمد نويسنده Shiraz University Rahimi, Mohammad ◄ عمل صالح، احيا نويسنده amal saleh, ehya ◄ سعادت، محبوبه 1344- نويسنده دانشگاه شيراز- دانشكده ادبيات و علوم انساني- بخش زبان هاي خارجي و زبان شناسي ,
111
رحيمي، محمد نويسنده , ◄ عمل صالح، احيا نويسنده amal saleh, ehya ◄ دقت، ساناز نويسنده ,
112
رحيمي، نجمه نويسنده Resident, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran Rahimi , Najmeh ◄ گذشتي، دكتر محمد‌حسين نويسنده دانشگاه علوم پزشكي كرمان Gozashti, M.H ◄ نجفي‌پور، حميد نويسنده Professor, Physiology Research Center AND Department of Physiology, School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran Najafipour , Hamid ◄ شكوهي، مصطفي نويسنده Research Center for Modeling in Health, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran Shokoohi , Mostafa ◄ معرفتي، حميد نويسنده Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sport Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman AND Physiology Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran Marefati , Hamid
113
رحيميان ، جلال نويسنده Rahimian, J
114
رحيميان كوشككي، محسن نويسنده Department of Biology, Colledge of Basic Sciences, Tehran Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Rahmanian Kooshkaki, Mohsen ◄ بنده پور، مژگان نويسنده مرکز تحقيقات سلولي و مولکولي علوم پزشکي-دانشكده پزشكي -دانشگاه عوم پزشكي شهيد بهشتي تهران BANDEH POUR, M ◄ كاظمي ، بهرام نويسنده kazemi, bahram
115
رحیم نیا فریبرز نويسنده استاد گروه مدیریت دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد Rahimnia Fariborz ► شریفی راد محمد صادق نويسنده Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran Sharifirad Mohammad Sadegh ► مرتضوی سعید نويسنده Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran Mortazavi Saeed ► فراحی محمد مهدی نويسنده Faculty of Economic and Administrative Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran Farahi Mohamad Mahdi
116
رحیمی ایمان نويسنده Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, University Putra Malaysia, Malaysia Rahimi Iman ► هنگ تانگ سای نويسنده Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, University Putra Malaysia, Malaysia Hong Tang Sai ► احمدی عبدالله نويسنده Australian Energy Research Institute and the School of Electrical Engineering and Telecommunications, University of New South Wales, Sydney, NSW 2032, Australia Ahmadi Abdollah ► بینتی احمد سی تی ازفانزیام نويسنده Department of Mechanical and Manufacturing Engineering, Faculty of Engineering, University Putra Malaysia, Malaysia Binti Ahmad Siti Azfanizam ► لی لای سون نويسنده Department of Mathematics, Faculty of Science, 43400 UPM Serdang, Selangor Malaysia, Lee Lai Soon ► شرف عادل نويسنده Department of Electrical and Computer Engineering, University of New Brunswick, P.O. Box 4400-UNB, Fredericton, NB, Canada E3B 5A3 M. Sharaf Adel
117
رخشنده‌ني، سيده اكرم نويسنده استاذه مساعده، جامعه كيلان Rakhshandeh Nia, Seyedeh Akram
118
رخشنده‌نيا، سيده اكرم نويسنده رخشنده‌نيا, سيده اکرم ◄ روشنفكر، كبري نويسنده استاذه مساعده ـــ قسم اللغه العربيه وآدابها، جامعه تربيت مدرس Roshanfekr, Kobra ◄ نعمتي، معصومه نويسنده استاذه مساعده باكاديميه العلوم الانسانيه والدراسات الثقافيه، طهران Nemati, Masume
119
رزازان، نجمه نويسنده Department of Nursing, Student Research Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, IR Iran Razzazan, Najmeh ◄ رواني پور، مريم نويسنده , ◄ جهان پور، فايزه نويسنده , ◄ زارعي، احمد رضا نويسنده Department of Nursing, Student Research Committee, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, IR Iran Zarei, Ahmad Reza ◄ معتمد ، نيلوفر نويسنده , ◄ حسيني، سيمه نويسنده Research Expert, Bushehr University of Medical Sciences Bushehr, IR Iran Hosseini, Somayeh
120
رزاقي ابيانه، مهدي نويسنده انستيتو پاستور ايران Razzaghi Abyaneh, M ◄ رضايي، محمد باقر نويسنده , ◄ جايمند، كامكار نويسنده Jaimand, K ◄ شمس قهفرخي ، معصومه نويسنده ,
121
رزاقي، محمد ابراهيم نويسنده Razaghi, Mohammad Ebrahim ◄ موسوي، سيد جعفر نويسنده , ◄ صفانيا، علي محمد نويسنده Safania, ali mohammad ◄ دوستي، مرتضي نويسنده Dosti, M
122
رزاقي، مهدي نويسنده ,
123
رزم آرايي، ناصر نويسنده موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه شمال غرب كشور, Razmaraii, N ◄ صديق اعتقاد، سعيد نويسنده دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز,دانشكده دامپزشكي , ◄ بابايي ، حسين نويسنده Babaei, H ◄ پايكاري، حبيب الله نويسنده Department of Parasitology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran Paykari, H. ◄ اسماعيل نيا، كسري نويسنده Department of Protozoology and Protozoal Vaccine, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj, Iran Esmaeilnia, K. ◄ فروغي، لعيا نويسنده Student Research Committee,Tabriz University of Medical Science,Aras Branch, Tabriz, Iran. Froghy, .L
124
رزم آرايي، ناصر نويسنده موسسه تحقيقات واكسن و سرم سازي رازي شعبه شمال غرب كشور, Razmaraii, N ◄ طرقي، رضا نويسنده Department of Biotechnology, Razi Vaccine and Serum Research Institute, Mashhad, Iran Toroghi, .R ◄ بابايي، حسين نويسنده Pharmacology Lab, Drug Applied Research Center of Pharmacy Faculty, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran. Babaei, .H ◄ خليلي، ايرج نويسنده , ◄ صديق اعتقاد، سعيد نويسنده دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز,دانشكده دامپزشكي , ◄ فروغي، لعيا نويسنده Student Research Committee,Tabriz University of Medical Science,Aras Branch, Tabriz, Iran. Froghy, .L
125
رزم جو، سيد ايت ا... نويسنده دانشيار دانشگاه شيراز Razmjoo, Seyyed Ayatollah ◄ فارمر، زهرا نويسنده - ,
126
رزم يار، جمشيد نويسنده , ◄ پيغمبري، سيد مصطفي نويسنده گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، تهران – ايران , ◄ برين، عباس نويسنده گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، تهران ,
127
رزمجو، سيد آيت ا... نويسنده Shiraz University Razmjoo, Seyyed Ayatollah
128
رزمخواه، مصطفي نويسنده , ◄ احمدي ، جعفر نويسنده Ahmadi , J ◄ خطيب آستانه ، بهاره نويسنده ,
129
رزمخواه، مصطفي نويسنده , ◄ خطيب آستانه ، بهاره نويسنده , ◄ احمدي، جعفر نويسنده Ahmadi, J
130
رزمخواه، مصطفي نويسنده , ◄ عارفي، احمد نويسنده Arefi, A ◄ محتشمي برزادران، غلامرضا نويسنده Mohtashami Borzadaran, G. R
131
رزمي ، غلامرضا نويسنده , ◄ نجارنژاد مشهدي، وحيد نويسنده دانشگاه فردوسي مشهد,دانشكده دامپزشكي , ◄ رشتي باف، محسن نويسنده Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran Rashtibaf, M.
132
رزمي، جعفر نويسنده Razmi, J. ◄ استادي، بختيار نويسنده Department of Industrial Engineering, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran Ostadi, Bakhtiar
133
رزمي، جعفر نويسنده Razmi, J. ◄ توكلي مقدم ، رضا نويسنده Tavakkoli-Moghdadam, R ◄ صفاري، محمد نويسنده ,
134
رزهاك، لوتز نويسنده Berlin Humboldt University Rzehak, Lutz Rzehak
135
رسايي، سپيده نويسنده , ◄ حسيني نسب‌ لنگري، سيدابراهيم‌ 1320 نويسنده علوم انساني , ◄ صالحي فر، مانيا نويسنده Salehifar, M ◄ بهمدي ، هما نويسنده موسسه تحقيقات فني و مهندسي کشاورزي BEHMADI, H.
136
رستگار احمد نويسنده PhD of Distance Educational Planning, Assistant Professor, Department of Educational Science, Payame Noor University, Tehran, Iran Rastegar Ahmad
137
رستگاري، اعظم نويسنده MSc Student, Research Center for Health Services Management, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran Rastegari, Azam ◄ حق‌دوست، علي ‌اكبر نويسنده Professor , Department of Epidemiology, Regional Knowledge Hub for HIV/AIDS Surveillance, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran Haghdoost , Ali Akbar ◄ بانشي، محمد رضا نويسنده Assistant Professor, Research Center for Modeling in Health, Institute for Futures Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran Baneshi , Mohammad Reza
138
رستم بور ملكي ، رقيه نويسنده - استاذه مساعده، قسم اللغه العربيه وآدابها، جامعه الزهرا ، طهران، ايران Rostampour Maleki, Roqayeh ◄ شيرزاده، فاطمه نويسنده دانشگاه الزهرا(س) shirzadeh, Fatemeh
139
رستم پور ملكي، رقيه - نويسنده Rostampour Maleki, R
140
رستم پور ملكي، رقيه - نويسنده Rostampour Maleki, R ◄ فرهنگ نيا، امير نويسنده دانش آموخته ,
141
رستم زاده خامنه، زكيه نويسنده , ◄ ولي‌زاده، نسيم نويسنده استاديار خون وانكولوژي,دانشگاه علوم پزشكي اروميه,بيمارستان امام خميني,اروميه,ايران , ◄ محمديان، مهشيد نويسنده باليني دانشگاه علوم پزشكي همدان Mohamadian, Mahshid
142
رستمي ، محسن نويسنده , ◄ ابراهيمي كهريزسنگي ، رضا نويسنده Ebrahimi, R ◄ ساعتچي، احمد نويسنده ,
143
رستمي ابوسعيدي ، علي اصغر 1332 نويسنده علوم انساني ,
144
رستمي چراتي، فرامرز نويسنده , ◄ حسن خاني، اسدالله نويسنده Hassankhani, Asadollah
145
رستمي چراتي، فرامرز نويسنده , ◄ رضوي، سيد علي نويسنده , ◄ شهركي، مهدي نويسنده , ◄ مهربان ، احمد نويسنده , ◄ حسيني طباطبايي، محمدرضا نويسنده ,
146
رستمي چراتي، فرامرز نويسنده , ◄ فرجي، فرشيد نويسنده Faraji, Farshid ◄ حسيني، زينت السادات نويسنده , ◄ محمدي-كاني گلزار، فرهاد نويسنده Mohammadi-Kanigolzar, Farhad ◄ ميري ، محسن نويسنده , ◄ ولدبيگي، تيمور نويسنده Valadbeygi, Teymoor ◄ قديريان، سامان نويسنده Ghaderiyan, Saman
147
رستمي شاهراجي، ت نويسنده دانشگاه گيلان Rostami Shahraji, T ◄ حيدري، الف نويسنده , ◄ Iranmanesh، Y نويسنده مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي استان چهار محال و بختياري ايرانمنش, ي
148
رستمي مال خليفه، محسن نويسنده گروه رياضي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحدعلوم تحقيقات، تهران، ايران Rostami Mal khalife, M ◄ آقايي، نازيلا نويسنده ,
149
رستمي مال خليفه، محسن نويسنده گروه رياضي، دانشگاه آزاد اسلامي، واحدعلوم تحقيقات، تهران، ايران Rostami Mal khalife, M ◄ صانعي، مسعود نويسنده , ◄ صالح، هيلدا نويسنده Science and Research Branch Islamic Azad University Saleh, Hilda
150
رستمي منفرد، جلال نويسنده Department of Electronics, Darehshahr Branch, Islamic Azad University, Darehshahr, Iran Rostami Monfared, Jalal ◄ فاضلي، مهدي نويسنده , ◄ لطفي، ياسر نويسنده ,
151
رستمي، اسماعيل نويسنده دانشگاه پيام نور بوشهر , ◄ باقرزاده، مريم نويسنده Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. BOX 19395-4697, Tehran, Iran Bagherzadeh, Maryam ◄ خدادادي، اكرم نويسنده Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. BOX 19395-4697, Tehran, Iran Khodadadi, Akram ◄ قبادپور، آي سودا نويسنده Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. BOX 19395-4697, Tehran, Iran Ghobadpoor, Ay Soda ◄ دهقاني، فاطمه نويسنده , ◄ حيدري ، زهرا نويسنده Hydary, Z ◄ فريدوني، محمود نويسنده , ◄ آب شيريني، زهرا نويسنده Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. BOX 19395-4697, Tehran, Iran Abshirini, Zahra ◄ تواضع، فاطمه نويسنده Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. BOX 19395-4697, Tehran, Iran Tavazo, Fatemeh ◄ كشاورز، زهرا نويسنده ,
152
رستمي، امير نويسنده گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران , ◄ زهرايي صالحي، تقي نويسنده گروه ميكروبيولوژي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران , ◄ دهقان، محمّد مهدي نويسنده گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران , ◄ مسعودي فرد، مجيد نويسنده گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران , ◄ معماريان، ايمان نويسنده دانش‌آموخته دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران , ◄ اشرافي تماي، ايرج نويسنده گروه ميكروبيولوژي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران ,
153
رستمي، حسين نويسنده , ◄ فرج زاده، داوود نويسنده Medicine, Quran and Hadith Research Center Farajzadeh, Davoud ◄ هراتيان، پريوش نويسنده - Dep. Of Food Science and Technology, Faculty of Nutrition and Food Science Haratian, Parivash ◄ عبادي ، عباس نويسنده ebadi, abbas ◄ دلخوش، مرجان نويسنده ,
154
رستمي، عبدالرزاق نويسنده گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي , ◄ مسعوديفرد، مجيد نويسنده Department of Surgery and Radiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran Masoudifard, Majid ◄ وجهي ، عليرضا نويسنده , ◄ مخبردزفولي ، محمدرضا نويسنده , ◄ رضاخاني ، علي نويسنده , ◄ توانايي منش، حميد نويسنده , ◄ باهنر، عليرضا نويسنده Bahonar, A
155
رستمی، محمد نويسنده , ◄ ويسي، نصرالله نويسنده Allameh Tabatabaii University Veisi, Nasrollah ◄ جعفريان دهکردي، فاطمه نويسنده University of mohaghegh ardabili, Ardabil, Iran Jafarian Dehkordi, Fatemeh ◄ آل کثير، عماد نويسنده Department of Clinical Psychology University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran Alkasir, Emad
156
رسولزادگان، عباس نويسنده دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات , ◄ ميبدي، محمدرضا نويسنده دانشگاه صنعتي اميركبير دانشكده مهندسي كامپيوتر و فناوري اطلاعات ,
157
رسولي ، علي 1341 نويسنده کشاورزي و دامپزشکي Rasouli, A ◄ اماني، زهرا نويسنده دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران , ◄ باهنر، عليرضا نويسنده Bahonar, A ◄ شمس ، غلامرضا نويسنده , ◄ عبدالملكي، زهره نويسنده 1Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran Abdolmaleki, Zohreh
158
رسولي ثاني‌آبادي، الهام نويسنده استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه يزد Rasooli Saniabadi, Elham
159
رسولي كناري، حنانه نويسنده , ◄ صراف زاده، محمد حسين نويسنده , ◄ توكلي، او نويسنده , ◄ نيكبخت، ام نويسنده , ◄ متاجي، sh نويسنده ,
160
رسولي، حجت - نويسنده رسولي, حجت - ◄ آقاجاني يزدآبادي، سميه نويسنده ,
161
رسولي، حجت نويسنده Rasouli, H. ◄ نورسيده ، علي اكبر نويسنده استاذ مساعد، قسم اللغه العربيه وآدابها، جامعه الشهيد بهشتـي، طهران، ايران Noreside, Ali Akbar
162
رسولي، علي نويسنده گروه فارماكولوژي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران , ◄ فاطمي اردستاني، احمد 1340 نويسنده کشاورزي و دامپزشکي , ◄ ا سدي، فرزاد نويسنده گروه بيوشيمي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران , ◄ صالحي، محمد حسين نويسنده گروه فارماكوگنوزي دانشكده داروسازي دانشگاه علوم پزشكي تهران ,
163
رشتچي، مژگان نويسنده , ◄ مير شهيدي، شهريار نويسنده Mirshahidi, Shahriar
164
رشيدي رجب نويسنده ► Ebrabjrnzadeb F. نويسنده دانشكده علوم پزشكي,گروه آمار زيستي,دانشگاه تربيت مدرس,تهران,ايران ► اسماعيل زاده آرزو نويسنده دانشگاه علوم پزشكي تهران ► Mahdavi Sakineh نويسنده Nutritional Health Research Center, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran ► Naeimi Nayereh نويسنده Department of Environmental Health Engineering, School of Health, bojnord University of Medical Sciences, bojnord, Iran
165
رشيدي ، حسن نويسنده ,
166
رشيدي ، حسن نويسنده ,
167
رشيدي ، حسن نويسنده ,
168
رشيدي ، حسن نويسنده ,
169
رشيدي ، حسن نويسنده ,
170
رشيدي ، ناصر نويسنده Associate Professor of TEFL at Shiraz University, Iran Rashidi, Nasser ◄ رحيمي، محمد نويسنده , ◄ علي مراد، زهرا 1356 نويسنده دانشگاه شيراز- دانشکده ادبيات و علوم انساني- بخش زبان شناسي و زبان هاي خارجي ,
171
رشيدي پور فرد، نفيسه نويسنده كارشناس، بيمارستان شهيد مطهري، فولاد شهر، اصفهان، ايران. , ◄ كريمي، مجيد نويسنده , ◄ بقايي، محمدحسن نويسنده Shahid Motahari Hospital, Fooladshahr, Isfahan, Iran Baghaei, Mohammad Hassan ◄ حقيقت دوست، فهيمه نويسنده , ◄ روحاني، سيد محمد حسين نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد تغذيه، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، دانشكده تغذيه و علوم غذايي Rouhani, Mohammad. H ◄ اسماعيل زاده ، احمد نويسنده , ◄ آزادبخت ، ليلا نويسنده azadbakht, leyla
172
رشيدي كوچي، مهدي نويسنده Kahnooj Branch, Islamic Azad University Rashidi-Kouchi, Mehdi ◄ نظري، اكبر نويسنده Shahid Bahonar University of Kerman Nazari, Akbar
173
رشيدي، ناصر 1344- نويسنده دانشگاه شيراز- دانشکده ادبيات و علوم انساني- بخش زبان هاي خارجي و زبان شناسي Rashidi, Nasser ◄ واحدي‌، زهره‌ نويسنده ,
174
رشيدي، ناصر نويسنده , ◄ محمديان كو، هزار نويسنده دانشگاه شيراز Mohammadineku, Hazhar
175
رص رص، صالح نويسنده Neurosurgery Department Group, Ahvaz Jundishapur University of Medical science, Ahvaz, Iran. Rasras, Salehe ◄ رنجبر، فردين نويسنده ,
176
رضا ، سبحاني نويسنده Department of Mathematics, University of Isfahan, P.O.Box 81746-73441, Isfahan, Iran Sobhani, Reza
177
رضا زاده، عليرضا نويسنده مربي دانشكده كشاورزي دانشگاه شاهد Reza Zadeh, Ali Reza ◄ يزدان پرست، راضيه نويسنده ,
178
رضا، علي نويسنده Department of Clinical Medicine and Surgery, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan Raza, A ◄ محمد، غلام نويسنده mohammad, gholam ◄ الرحمن ، سجاد نويسنده , ◄ رشيد، عماد نويسنده Department of Clinical Medicine and Surgery, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan Rashid, I ◄ حنيف، كاشف نويسنده Department of Microbiology, University of Veterinary and Animal Sciences, Lahore, Pakistan Hanif, K ◄ آتا، آسيا نويسنده Department of Chemistry and Biochemistry, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan Atta, A ◄ شريف، سومايرا نويسنده Department of Chemistry and Biochemistry, University of Agriculture, Faisalabad, Pakistan Sharif, S
179
رضائي، آناهيتا نويسنده دانشگاه شهيد چمران اهواز,دانشكده ي دامپزشكي , ◄ غريبي، داريوش نويسنده , ◄ قربانپور، مسعود نويسنده , ◄ عنبري، سحرناز نويسنده Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Anbari, S ◄ پورمهدي بروجني، مهدي نويسنده گروه بهداشت و كنترل مواد غذايي- دانشكده دامپزشكي- دانشگاه شهيد چمران اهواز Pourmahdi, M
180
رضائي، آناهيتا نويسنده دانشگاه شهيد چمران اهواز,دانشكده ي دامپزشكي , ◄ گلشاهي، حنانه نويسنده Graduated from Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, Iran Golshahi, H ◄ نداف، هادي نويسنده ,
181
رضائي، فرخنده نويسنده , ◄ دانش‌مسگران، محسن نويسنده Department of Animal Sciences, Excellence Center for Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran Danesh Mesgaran, M ◄ هروي موسوي، عليرضا نويسنده ,
182
رضاخواه، سعيد نويسنده , ◄ شمه سوار، سودابه نويسنده ,
183
رضازاده كارسالاري، عباس نويسنده Department of Management, Tafresh Branch, Islamic Azad University, Tafresh, Iran Rezazadeh Karsalari, Abbas ◄ كيوانلو، محسن نويسنده Department of Management, Tafresh Branch, Islamic Azad University, Tafresh, Iran Keyvanloo, Mohsen ◄ توكلي، مريم نويسنده دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر Tavakoli, Maryam
184
رضازاده، فريدون نويسنده استاديارگروه علوم درمانگاهي دانشكده دامپزشكي دانشگاه تبريز Rezazadeh, F ◄ قهاري، جواد نويسنده دانشگاه آزاد اسلامي واحد دامغان , ◄ حسيني قمي، ميرحسين نويسنده Hosseini Gomi, Mirhossein ◄ اشرفي هلان ، جواد نويسنده , ◄ حسين زاده، ندا نويسنده Hosseinzadeh, Neda
185
رضازاده، محسن نويسنده دانشجوي دكتري آموزش زبان، دانشگاه اصفهان Rezazadeh , Mohsen ◄ توكلي، منصور 0 نويسنده علوم انساني , ◄ اسلامي راسخ، عباس نويسنده ,
186
رضازرندي، مهدي نويسنده هييت علمي Rezazarandi, Mahdi ◄ خليلي، محسن نويسنده هييت علمي Khalili, Mohsen ◄ وحيدي، سميرا نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد vahidi, Samira
187
رضايتي قرني، پ نويسنده , ◄ محمدي روشنده، ج نويسنده , ◄ محبي، ب نويسنده , ◄ رمضاني، او نويسنده ,
188
رضايتي، سبحان نويسنده Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. BOX 19395-4697, Tehran, Iran Rezayati, Sobhan ◄ عرفاني، زهرا 1329 نويسنده پزشکي , ◄ رضايتي، سامان نويسنده Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. BOX 19395-4697, Tehran, Iran Rezayati, Saman ◄ حاجي نصيري، رحيمه نويسنده hajinasiri, Rahimeh ◄ ركاوندي، مرضيه نويسنده Chemistry Department, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran Rekavandi, Marzieh
189
رضايي عباسعلي 1335 نويسنده علوم انساني ► زارعيان فرنوش نويسنده
190
رضايي ، حميد نويسنده ,
191
رضايي ، حميد نويسنده ,
192
رضايي ، حميد نويسنده ,
193
رضايي ، حميد نويسنده ,
194
رضايي ، ريتا نويسنده , ◄ كشتكار، وحيد نويسنده ,
195
رضايي ، زهرا نويسنده rezaee, zahra
196
رضايي ، عباسعلي 1335 نويسنده علوم انساني , ◄ ظفري، نوشين نويسنده University of Tehran Zafari, Nushin
197
رضايي ، مجيد نويسنده , ◄ احراري خالف، وحيد نويسنده دانشكده‌ي علوم دانشگاه بيرجند Ahrari Khalaf, vahid
198
رضايي ، مسعود نويسنده rezaee, masoud
199
رضايي ، معصومه - صنعتي اصفهان ► ارزاني ، احمد - صنعتي اصفهان ► سعيدي ، قدرت اله - صنعتي اصفهان
200
رضايي ، مهديه نويسنده , ◄ جمشيدي ، شهرام نويسنده , ◄ صٌفارپور، آنا نويسنده Department of Periodontology, International Campus School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences Saffarpour, Anna ◄ عاشوري، مهدي نويسنده گروه آسيب شناسي دهان فك و صورت-دانشكده دندانپزشكي-دانشگاه شاهد , ◄ شريفي ، داوود نويسنده , ◄ زمان خان ملايري، حامد نويسنده Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran Zamankhan Malayeri, Hamed ◄ تميمي، نقا نويسنده Department of Internal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran Tamimi, Negha ◄ ركن، امير رضا نويسنده ,
201
رضايي بالف، فرزاد نويسنده , ◄ هاتفي، مريم نويسنده ,
202
رضايي راد، مجتبي نويسنده Young Researchers and Elite Club, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran Rezaei-Rad, Mojtaba ◄ اكبري، كلثوم نويسنده Department of Educational Sciences, Sari Branch, Islamic Azad University, Sari, Iran Akbari, Kolsoom
203
رضايي صامتي، مهدي نويسنده Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, Malayer University, Malayer, 65174, Iran Rezaei Sameti, Mahdi ◄ دادفر، عترت السادات نويسنده Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, Malayer University, Malayer, Iran Dadfar, Etrat alsadat
204
رضايي صامتي، مهدي نويسنده Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, Malayer University, Malayer, 65174, Iran Rezaei Sameti, Mahdi ◄ علي صفرزاده، نينا نويسنده Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, Malayer University, Malayer, 65174, Iran Alisafarzadeh, Nina
205
رضايي طلب، فريبا نويسنده , ◄ زراعتي، عباس علي نويسنده دانشگاه علوم پزشكي مشهد Zeraati, A.A. ◄ مصطفي نيا، سيد حسين نويسنده Resident of Internal Medicine, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran Mostafania, Sayyed Hosien ◄ بصيري، بهناز نويسنده دانشگاه علوم پزشكي همدان,دانشكده پزشكي , ◄ محمدزاده لاري، شهرزاد نويسنده ,
206
رضايي طلب، فريبا نويسنده , ◄ عطاران ، داوود نويسنده , ◄ محمد زاده لاري، شهرزاد نويسنده Pulmonologist, COPD Research Center, Ghaem Hospital, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran , ◄ بصيري ، رضا نويسنده , ◄ غفرانيا، ليلا نويسنده Ghofraniha, Leila ◄ دهستاني، وحيد نويسنده دانشگاه علوم پزشكي مشهد ,
207
رضايي علي آباد، علي نويسنده Rezaei Aliabad,, A ◄ محمديان ، رستم نويسنده دانشگاه شهيد چمران اهواز Mohamadian, Rostam
208
رضايي علي آباد، علي نويسنده Rezaei Aliabad,, A ◄ معتمدي ، منصور 1325 نويسنده علوم پايه ,
209
رضايي فر، آريا نويسنده Department of Avian Diseases, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran Rezaeifar, Aria ◄ پيغمبري، سيد مصطفي نويسنده گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه تهران، تهران – ايران , ◄ صدرزاده، اوستا نويسنده Sadrzadeh, A ◄ عسگري بدويي، مهدي نويسنده Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Islamic Azad University, Garmsar Branch, Garmsar Askari Badouei, Mahdi
210
رضايي قلعه، حميد نويسنده The School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia Rezaei Ghaleh, Hamid
211
رضايي قلعه، حميد نويسنده The School of Social Sciences, Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia Rezaei Ghaleh, Hamid
212
رضايي نژاد، اسحاق نويسنده Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. BOX 19395-4697, Tehran, Iran Rezaee Nezhad, Eshagh ◄ عباسي ، زهرا نويسنده Abbasi, Z ◄ رحيمي مقدم، مجتبي نويسنده Department of Chemistry, Payame Noor University, P.O. BOX 19395-4697, Tehran, Iran Rahimi Moghaddam, Mojtaba ◄ عطايي، محمدعلي نويسنده ,
213
رضايي هفتادري، غلامعباس نويسنده , ◄ حفيدي، هيوا نويسنده حفيدي, هيوا
214
رضايي، ابراهيم نويسنده موسسه ملي نخبگان ايران ,
215
رضايي، ابوالفضل نويسنده , ◄ ضيغمي، علي نويسنده ,
216
رضايي، بيژن نويسنده School of Social Sciences, Razi University Rezaei, Bijan ◄ جاودانه، پريسا نويسنده School of Social Sciences, Razi University Javdaneh, Parisa ◄ نجف پور، هدي نويسنده School of Social Sciences, Razi University, Kermanshah Najafpour, Hoda ◄ كرمي متين ، بهزاد نويسنده Kermanshah University of Medical Sciences Karami Matin , Behzad
217
رضايي، رمضان نويسنده , ◄ رفيعي، يدالله نويسنده دانشگاه آزاد اسلامي تبريز, , ◄ اكبري، پري‌ناز علي نويسنده طالبه الدكتوراه و مدرّسه، في مركز مواهب العاليه للبنات في بناب Aliakbari, Parinaz
218
رضايي، سارا نويسنده كارشناس بهداشت عمومي، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي مازندران , ◄ خادم زاده، احمد نويسنده , ◄ شيخان ، منصور نويسنده ,
219
رضايي، سجاد نويسنده Student Counseling Office, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran Rezaei , Sajjad ◄ طارميان، سنبل نويسنده Assistant Professor, Department of Infectious Diseases, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran Taramian , Sonbol ◄ كافي، سيد موسي نويسنده Associate Professor, Department of Psychology, University of Guilan, Rasht, Iran Kafie , Seyed Mousa
220
رضايي، سعيد نويسنده Assistant Professor Rezayi, Saeed
221
رضايي، شايسته نويسنده Aligudarz Branch, Islamic Azad University Rezaei, Shayesteh ◄ مهيار، حكيمه نويسنده Kharazmi University Mahyar, Hakimeh
222
رضايي، عليرضا نويسنده Rezaie, A.R. ◄ حسني آهنگر، محمدرضا نويسنده ,
223
رضايي، كژال نويسنده دانشجوي كارشناس ارشد پرستاري داخلي جراحي , ◄ قانعي، رضا نويسنده كارشناس ارشد پرستاري مراقبت هاي ويژه، بيمارستان امام خميني، سقز، كردستان، ايران Ghanei , Reza
224
رضايي، محبوبه نويسنده Islamic Azad University-Majlesi Branch Rezaei, Mahboubeh ◄ گذر، حميد نويسنده Islamic Azad University-Majlesi Branch Gazor, Hamid
225
رضايي، محبوبه نويسنده ,
226
رضايي، محمد جواد نويسنده عضو هيات علمي Rezai, Mohammad Javad
227
رضايي، محمد جواد نويسنده Assistant Professor, Yazd University, Iran Rezai, Mohamad Javad ◄ پاكباز، رويا نويسنده M.A. in TEFL, Yazd University, Iran Pakbaz, Roya
228
رضايي، محمدباقر نويسنده Rezaee, M.B. ◄ جايمند، كامكار نويسنده Jaimand, Kamkar ◄ نادري، محمود نويسنده ,
229
رضايي، محمدباقر نويسنده Rezaee, M.B. ◄ جايمند، كامكار نويسنده Jaimand, K ◄ نادري، محمود نويسنده ,
230
رضايي، محمدصادق نويسنده , ◄ عنايتي، احمدعلي 1346 نويسنده پزشکي , ◄ همينگوي، ژانت نويسنده Liverpool School of Tropical Medicine Heamingway, Janet
231
رضايي، و نويسنده , ◄ معيني، ر نويسنده , ◄ صادقي، س نويسنده ,
232
رضاييان، جواد نويسنده , ◄ صيدگر، هاني نويسنده MSc, Department of industrial engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran Seidgar , Hany ◄ كياني، مرتضي نويسنده MSc, Department of industrial engineering, Mazandaran University of Science and Technology, Babol, Iran Kiani , Morteza
233
رضاييان، رمضان نويسنده 1دانشکده علوم پايه، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات، تهران، ايران Rezaeyan, R ◄ فرنوش، رحمان نويسنده Farnoosh, R
234
رضوان‌خواه، ندا نويسنده Rezvankhah, Neda ◄ عليزاده، محمد حسين نويسنده , ◄ كردي، محمد رضا نويسنده ,
235
رضواني ذوالفقار نويسنده ► نجاتي كامليا نويسنده ► عليزاده شبنم نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz Alizade Shabnam ► سامويه سارا نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Basic Sciences, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz Samuey Sara
236
رضواني، محمد علي نويسنده دانشگاه علم و صنعت ايران , ◄ مزرعه، امين نويسنده MSc Student,School of Railway Engineering, Iran University of Science and Technology Mazraeh, Amin
237
رضوي دربار، س نويسنده , ◄ لكزيان، ا نويسنده ,
238
رضوي، سيد علي نويسنده , ◄ نشاطي، محمد حسن نويسنده دانشگاه فردوسي مشهد Neshati, Mohammad Hassan
239
رضوي، سيد غلامرضا نويسنده Department of Sport Management, Shomal University Razavi, Seyed Gholamreza ◄ حسيني، سيد عماد نويسنده Department of Sport Management, Shahid Beheshti University Hosseini, Seyed Emad ◄ رضوي، سيد محمد حسين نويسنده Department of Sport Management, Mazandaran University Razavi, Seyed Mohammad Hossein
240
رضوي، غلامرضا نويسنده , ◄ مناجاتي زاده، حسين نويسنده , ◄ طرقي نژاد، محمدرضا نويسنده ,
241
رضي رشت آبادي، زهرا نويسنده , ◄ رهنما، حسن نويسنده ,
242
رعايت جهرمي، عليرضا نويسنده Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran Raayat Jahromi, A. R ◄ دهقاني ناژواني، سيف‌اله نويسنده گروه جراحي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شيراز، شيراز، ايران , ◄ فرود، مهرزاد نويسنده Resident of Veterinary Surgery, Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran Foroud, M
243
رعايت جهرمي، عليرضا نويسنده Department of Clinical Sciences, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran Raayat Jahromi, A. R ◄ طباطبايي نائيني، ابوتراب نويسنده بخش كلينيكال پاتولوژي-گروه علوم درمانگاهي-دانشكده دامپزشكي-دانشگاه شيراز , ◄ نظيفي ، سعيد نويسنده nazifi, saeed
244
رعنايي كردشولي، حبيب‌الله نويسنده Faculty of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran Ranaei Kordshouli, Habibollah ◄ جعفرپور، يونس نويسنده , ◄ الهياري بوزنجاني، احمد نويسنده ,
245
رعنايي كردشولي، حبيب‌الله نويسنده Faculty of Economics, Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran. Ranaei Kordshouli, Habibollah ◄ ابراهيمي، ابوالقاسم نويسنده , ◄ الهياري بوزنجاني، احمد نويسنده ,
246
رفان، محمد حسين نويسنده Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran Refan, M.H ◄ دمشقي، عادل نويسنده Electrical and Computer Engineering Faculty, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran Dameshghi, A
247
رفعتي، ليدا نويسنده كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران. ايران. , ◄ مختاري ، مهدي نويسنده mokhtari, mahdi ◄ فاضلي نيا، فاطمه نويسنده كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، كارشناس مركز بهداشت شهر اراك Fazelinia , fatemeh ◄ ممتاز، سيد مجتبي نويسنده , ◄ محوي ، اميرحسين نويسنده Mahvi , amir hossein
248
رفعتي، ليدا نويسنده كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، گروه مهندسي بهداشت محيط، دانشكده بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران. ايران. , ◄ مختاري ، مهدي نويسنده mokhtari, mahdi ◄ فاضلي نيا، فاطمه نويسنده كارشناس ارشد مهندسي بهداشت محيط، كارشناس مركز بهداشت شهر اراك Fazelinia , fatemeh ◄ ممتاز، سيد مجتبي نويسنده , ◄ محوي ، اميرحسين نويسنده Mahvi , amir hossein
249
رفعي، روح الله نويسنده Faculty of Mechanical Engineering, Semnan University, Semnan, Iran Rafee, Roohallah
250
رفيعي ، وحيده - شيراز ► بني هاشمي ، ضياءالدين - شيراز ► حمزه زرقاني ، حبيب اله - شيراز
251
رفيعي زهرا نويسنده ► كفاش بهزاد نويسنده Imam Javad University College Kafash Behzad ► كرباسي سيد مهدي نويسنده Islamic Azad University, Yazd Branch Karbassi Seyed Mehdi
252
رفيعي، جواد نويسنده دانشگاه علوم پزشكي ايران , ◄ مقيمي ، ابوالقاسم نويسنده دانشگاه سيستان و بلوچستان Moghimi, A. ◄ بقايي، پروين نويسنده دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي كاشان Baghaiee, P.
253
رفيعي، زهرا نويسنده ,
254
رفيعي، عصمت نويسنده Optoelectronic Research Center, Faculty of Electrical Engineering, Shiraz University of Technology, Shiraz, Fars, Iran Rafiee, Esmat ◄ امامي ، فرزين نويسنده ,
255
رفيعي، محسن نويسنده , ◄ طاعتي، مجيد نويسنده دانشكده دامپزشكي,دانشگاه لرستان,خرم آباد ,ايران , ◄ علوي، سولماز نويسنده Department of Heart Diseases, Tamin Ejtemaei Hospital, Khorramabad, Iran Alavi, S ◄ نايب زاده، حسن نويسنده , ◄ زنده‌دل، مرتضي نويسنده استاديار گروه علوم پايه، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه تهران ,
256
رفيعي، مرضيه نويسنده دانشجوي دكتري آموزش زبان انگليسي، دانشگاه تهران Rafiee, Marzieh * ◄ وحيد دستجردي ، حسين نويسنده , ◄ توكلي، منصور 0 نويسنده علوم انساني ,
257
رفيعيان، ا نويسنده , ◄ درويش صفت، ع.ا. نويسنده , ◄ بابايي كفاكي ، س نويسنده , ◄ متاجي، ‌ا نويسنده ,
258
ركني، س.ي نويسنده Department of Physics, University of Qom, Qom, I. R. Iran; Rokni, S. Y. ◄ رزمي، H. نويسنده Department of Physics, University of Qom, Qom, I. R. Iran; Razmi, H. ◄ بردبار، M. R. نويسنده Department of Physics, University of Qom, Qom, I. R. Iran; Bordbar, M. R.
259
رمضان زاده تبریز، الهه نويسنده Neyshabur University of Medical Sciences Ramezanzade Tabriz, Elahe ◄ اروجی، آرزو نويسنده Neyshabur University of Medical Sciences orooji, arezoo ◄ بیک وردی، مرضیه نويسنده Tehran University of Medical Sciences bikverdi, marziye ◄ علیزاده تقی آباد، بتول نويسنده Neyshabur University of Medical Sciences alizade taghi abad, batul
260
رمضان زاده، ع نويسنده Ramezanzadeh, A ◄ هود، م نويسنده Hood, M
261
رمضانپور، ز نويسنده 2- مركزتحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري Ramezanpour, Z ◄ ستاري، م نويسنده , ◄ ايمانپور نمين، ج نويسنده دانشگاه گيلان Imanpour Namin, J ◄ چوبيان، ف نويسنده انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان Chobian, F ◄ حلاجيان، ع نويسنده انستيتو تحقيقات بين المللي ماهيان خاوياري Halajian, A
262
رمضاني مجيد نويسنده ► حيدري فرشته نويسنده ► بيات نسيم نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, Arak Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 38135-567, Arak, Iran Bayat Nasim ► قلعه نويي مريم نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, Arak Branch, Islamic Azad University, P.O.Box: 38135-567, Arak, Iran Ghalenoei Maryam
263
رمضاني ، روح الله نويسنده ,
264
رمضاني قباد نويسنده ► سليمي جمال نويسنده Curriculum Planning, Department of Educational Sciences, University of Kurdistan, Iran Salimi Jamal ► اسدي محمد نويسنده PhD Student in Higher Education Development Planning, Department of Educational Sciences, University of Kurdistan, Iran Asadi Mohammad
265
رمضاني گوراب، ب نويسنده , ◄ فروغي، پ نويسنده ,
266
رمضاني، زهرا نويسنده دانشكده داروسازي,گروه داروسازي,دانشگاه علوم پزشكي اهواز,اهواز,ايران , ◄ باباپور مفرد، احمد نويسنده كارشناس ارشد شيمي تجزيه، مركز تحقيقات نانو تكنولوژي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران. Babapour Mofrad, Ahmad ◄ رستمي، صغري نويسنده , ◄ اعلانژاد، محمد نويسنده كارشناس ارشد محيط زيست، سازمان حفاظت محيط زيست استان خوزستان، اهواز، اهواز، ايران. Alanezhad, Mohammad ◄ فروزانفر، مريم نويسنده , ◄ خاكسار، الهام نويسنده ,
267
رمضاني، زهرا نويسنده دانشكده داروسازي,گروه داروسازي,دانشگاه علوم پزشكي اهواز,اهواز,ايران , ◄ خدايار، محمد جواد نويسنده استاديار گروه سم شناسي و فارماكولوژي، دانشكده داروسازي، مركز تحقيقات سم شناسي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز ، ايران Khodayar, Mohammad Javad ◄ نظري، زهرا نويسنده Nazari, Z ◄ حيدري فر، روشنك نويسنده Master of Toxicology, Faculty of Pharmacy,Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Hedayatifar, Roshanak ◄ گيلاني ، عبدالعلي نويسنده ,
268
رمضاني، زهرا نويسنده دانشكده داروسازي,گروه داروسازي,دانشگاه علوم پزشكي اهواز,اهواز,ايران , ◄ موسي زاده، سارا نويسنده دانشجوي دكتراي داروسازي، كميته تحقيقات دانشجويي، دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز، اهواز، ايران. Mosazadeh, sara
269
رنجبر علي اكبر نويسنده ► راميار عباس نويسنده ► بحريني محمد نويسنده
270
رنجبر مريم نويسنده ► Noroozi M نويسنده دانشگاه شهيد بهشتي تهران,ايران ► صالح صادق پور بهرام نويسنده دانشگاه شهيد رجايي ► Soleimani Aliakbar نويسنده استاديار گروه روان شناسي، دانشکده علوم انساني، دانشگاه علم و فرهنگ تهران، تهران، ايران. ► محمدي شاه بلاغي فرحناز نويسنده گروه پرستاري، دانشيار، دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي، تهران، ايران ► Paton Douglas نويسنده Department of Psychology, School of Psychological and Clinical Sciences, Charles Darwin University, Darwin, Northern Territory, Australia.
271
رنجبر، سيدفرامرز 1338 نويسنده فني و مهندسي , ◄ سيدوليلو، ميرهاتف نويسنده دانشگاه تبريز ,
272
رنجبر، محمد مهدي نويسنده Razi vaccine and Sera Institute, Karaj, Iran Ranjbar, Mohammad Mehdi ◄ نبيان، صديقه نويسنده دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران Nubian, Sedigheh ◄ احمدي ، نايب علي نويسنده Proteomics Research Center, Faculty of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran Ahmadi, Nayeb Ali ◄ قربان، خدا يار نويسنده Department of Immunology, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran Ghorban, Khodayar ◄ سازمند، عليرضا نويسنده , ◄ دادمنش، مريم نويسنده دانشگاه علوم پزشكي ارتش , ◄ حكمتي مقدم، سيد حسين نويسنده Department of Pathology, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran Hekmatimoghaddam, Seyed Hossein
273
رنجبر، مسعود نويسنده دانشيار گروه زيست‌شناسي دانشگاه بوعلي سينا. , ◄ حاج مرادي، زهرا نويسنده دانشگاه بوعلي سينا,دانشكده علوم پايه Hajmoradi, Z
274
رهبر هاشمي، م م نويسنده Guilan Branch of the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Gas square, P.O.Box 3576, Rasht Rahbar Hashemi, M M ◄ عاشورنيا ، م نويسنده Guilan Branch of the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Gas square, P.O.Box 3576, Rasht Ashournia, M ◄ رحيمي پور، م ا نويسنده Guilan Branch of the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Gas square, P.O.Box 3576, Rasht Rahimipour, M A ◄ مدبري، ه نويسنده Guilan Branch of the Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR), Gas square, P.O.Box 3576, Rasht Modaberi , H
275
رهبر، م نويسنده , ◄ نظامي، ش نويسنده , ◄ خارا، ح نويسنده , ◄ رضواني، م نويسنده , ◄ خدادوست، ع نويسنده , ◄ موحد، ر نويسنده , ◄ اسلامي، س نويسنده ,
276
رهبر، نادر نويسنده , ◄ شاطري، مصطفي نويسنده Department of Mechanical Engineering, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran Shateri, Mostafa ◄ طاهريان ، محسن نويسنده , ◄ ولي پور، محمدصادق نويسنده ,
277
رهگذر مهدی نويسنده Associate Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Evin, Daneshjou Blvd, Koodakyar Ave. Tehran, Iran Rahgozar M ► محمدی فرحناز نويسنده Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. Mohammadi Farahnaz ► خانکه حمیدرضا نويسنده Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. Khankeh Hamid Reza ► رجبی سمیرا نويسنده Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. Rajabi Samira ► دل شاد وحید نويسنده Department of Health in Disasters & Emergencies, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. Delshad Vahid ► ارسلانی نرگس نويسنده Department of Nursing, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran, Iran. Arsalani Narges
278
رهنمايي برقي، ا. نويسنده Department of Mathematics, K. N. Toosi University of Technology, P.O.Box 16315-1618, Tehran, Iran Rahnamai Barghi, A. ◄ مشتاق، ه. نويسنده Department of Mathematics, K. N. Toosi University of Technology, P.O.Box 16315-1618, Tehran, Iran Moshtagh, H.
279
رهنمايي، زهره نويسنده دانشگاه آزاد اسلامي واحد فيروزآباد Rahnamaii, Z
280
روح پرور، رحيمه نويسنده , ◄ رستمي ابوسعيدي ، علي اصغر 1332 نويسنده علوم انساني , ◄ دريس، فاطمه نويسنده دانشگاه شهيد باهنر كرمان Deris, Fatemeh
281
روحاني ، حسن نويسنده رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک Rouhani, Hassan
282
روحاني زاده، سيدسروش نويسنده Department of management and accounting, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran Rohanizadeh, Seyyed Soroush ◄ بامني مقدم ، محمد نويسنده Moghadam, M.B
283
روحاني صمد نويسنده ► Alipoor Landy Sekineh نويسنده Student Research Committee; Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran.
284
روحاني، آتوشا نويسنده Rohani, Atooshe ◄ اكبري، وحيد نويسنده دكتر وحيد اكبري، متخصص قلب و عروق. , ◄ مرادپور اولادي، مهدي نويسنده , ◄ اكبرتبار طوري، مهدي نويسنده مركز تحقيقات عوامل اجتماعي موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشكي ياسوج، ياسوج، ايران ,
285
روحاني، ذبيح ا… نويسنده , ◄ غريب زاده، س نويسنده , ◄ ابوطالبي، ا نويسنده , ◄ كريميان، ا نويسنده , ◄ خليلي اصفهاني، ف نويسنده ,
286
روحاني، صمد نويسنده , ◄ يزداني، جمشيد نويسنده دانشكده بهداشت- دانشگاه پزشكي مازندران Yazdani, jamshie ◄ محمدپور، رضاعلي نويسنده mohammadpour, rezaali
287
روحاني، علي نويسنده Shahrekord University Roohani , Ali ◄ اميني باغبادراني، الهام نويسنده Islamic Azad University, Najafabad Branch Amini Baghbadorani, Elham
288
روحاني، علي نويسنده Shahrekord University Roohani , Ali ◄ خليليان، هاجر نويسنده Shahrekord University Khalilian , Hajar
289
روحاني، علي نويسنده rohani, ali ◄ صبا، زيتب نويسنده Islamic Azad University, Najafabad Branch Saba, Zeinab
290
روحفر، زهره نويسنده , ◄ نيستاني ، جواد نويسنده Neyestani, J ◄ موسوي كوهپر ، سيد مهدي نويسنده Mousavi, Seyed Mehdi ◄ خادمي ندوشن، فرهنگ نويسنده خادمي ندوشن, فرهنگ
291
روحي‌زاده، احمد نويسنده دانشجوي دكتري تخصصي كلينيكال پاتولوژِي ، دانشكده دامپزشكي Rouhizadeh , A. ◄ صيفي‌آباد شاپوري، مسعودرضا نويسنده Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran Seyfi Abad Shapouri, M. R ◄ آويزه، رضا نويسنده Avizeh, R ◄ مصلي‌نژاد، بهمن نويسنده استاديار گروه علوم درمانگاهي، دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شهيد چمران اهواز .Mosallanejad , B ◄ پورمهدي بروجني، مهدي نويسنده گروه بهداشت و كنترل مواد غذايي- دانشكده دامپزشكي- دانشگاه شهيد چمران اهواز Pourmahdi, M
292
روحي، جلال نويسنده Nano-Optoelectronic Research (NOR) Lab, School of Physics, Universiti Sains Malaysia, Malaysia Rouhi, Jalal ◄ محمود سلطاني، شهرام نويسنده , ◄ نادري، نيما نويسنده مرکز تحقيقات علوم اعصاب Naderi, Nima ◄ روسوپ محمود، محمد نويسنده Centre of Nanoscience and Nanotechnology (NANO-SciTech Centre), Institute of Science, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor, Malaysia Rusop Mahmood, Mohamad
293
رودكي، محسن مسعود نويسنده , ◄ جعفري بهبهاني، زهرا نويسنده ,
294
رودگريان، روشنك نويسنده Dental Student, Faculty of Dentistry, Babol University of Medical Sciences, Babol- Iran. Roodgaryan, Roshanak ◄ جنابيان ، نيلوفر نويسنده دانشکده دندانپزشکي- دانشگاه علوم پزشکي بابل Jenabian, N ◄ مقدم نيا، علي اكبر نويسنده moghaddam nia, ali akbar ◄ پورامير، مهدي نويسنده , ◄ خدير، فاطمه نويسنده كارشناس پرستاري دانشگاه علوم پزشكي بيرجند Khadi, F
295
روزبه، فلاحي نويسنده Department of Research, Production & Breeding of Laboratory Animals, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran R., Fallahi ◄ محمد حسن، حبل الوريد نويسنده Department of Pathobiology, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran M.H., Hablolvarid ◄ حسن ، سليمي آشتياني نويسنده Department of Research, Production & Breeding of Laboratory Animals, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran H., Salimi Ashtiani ◄ محمد علي، منصوري نويسنده Department of Research, Production & Breeding of Laboratory Animals, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran M. A., Mansouri ◄ ابراهيم ، نوروزي نويسنده Department of Research, Production & Breeding of Laboratory Animals, Razi Vaccine & Serum Research Institute, Karaj, Iran E., Norouzi
296
روزبياني، مريم نويسنده Department of Mathematics, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Roozbayani, Maryam ◄ ميمني، حميدرضا نويسنده , ◄ تهرانيان، ابوالفضل نويسنده دانشگاه آزاد اسلامي علوم و تحقيقات تهران, ,
297
روزگار، رسول نويسنده دانشکده‌ي رياضي دانشگاه يزد Roozegar, Rasool ◄ سلطاني، احمدرضا نويسنده دانشکده آمار و علوم تحقيقات دانشگاه کويت Soltani, Ahmad Reza
298
روزگار، رسول نويسنده , ◄ جعفري، علي اكبر نويسنده jafari, ali akbar
299
روستائي علي مهر، محمد نويسنده Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran Roostaei-Ali Mehr, M ◄ رجبي توستاني، رضا نويسنده Graduated from Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran Rajabi-Toustani, R. ◄ معتمدي مژدهي، رسول نويسنده Graduated from Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran Motamedi-Mojdehi, R.
300
روستائي علي مهر، محمد نويسنده Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran Roostaei-Ali Mehr, M ◄ شرفي، فاطمه نويسنده ,
301
روستايي راد، نيكو نويسنده Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. , ◄ وكيلي ، محمود نويسنده vakili, mahmoud ◄ زواره رضا، جواد نويسنده Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. , ◄ رضايي، سونا نويسنده Department of Clinical Biochemistry, Faculty of Medicine, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. , ◄ شيرواني، احمد رضا نويسنده Department of Clinical Laboratory Sciences, Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. ,
302
روش، غلامرضا نويسنده , ◄ خوش اخلاق، اف نويسنده , ◄ عزيزي، غلامرضا نويسنده azizi, gholamreza ◄ محمدي، اچ نويسنده ,
303
روشن زاده، ساناز نويسنده - , ◄ اسكندري، محمد هادي نويسنده استاديار گروه علوم و صنايع غذايي، دانشكده كشاورزي، دانشگاه شيراز , ◄ شكرفروش، سيد شهرام نويسنده استاد دانشكده دامپزشكي، دانشگاه شيراز و عضو فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران. , ◄ حسيني، ارسلان نويسنده ‌بخش ايمني شناسي، گروه پاتوبيولوژي، دانشكده دامپزشكي دانشگاه شيراز ,
304
روشن ضمير، حكيمه نويسنده Department of Agrobiotechnology, Agricultural College, Shahed University Roshanzamir, Hakimeh ◄ كردناييج، علا الدين نويسنده Department of Agrobiotechnology, Agricultural College, Shahed University Kordenaeej, Alaeddin ◄ بوستاني، عبدالمير نويسنده Department of Soil Science, Agricultural College, Shahed University Bostani, Abdolamir
305
روشن طبري، م. نويسنده Rowshantabar, M. ◄ فيننكو، جي.ا نويسنده Finenko, G.A. ◄ كيديز، ا.اي. نويسنده Kideys, A. E. ◄ كيابي، ب. نويسنده Kiabi, B.
306
روشنفكر، كبري -- نويسنده - روشنفکر, کبري - ◄ عزيز نيا، علي -- نويسنده - عزيز نيا, علي -
307
روشنفكر، كبري نويسنده روشنفکر, کبري ◄ رخشنده‌نيا، سيده اكرم نويسنده رخشنده‌نيا, سيده اکرم
308
روشنفكر، كبري نويسنده استاذه مساعده في اللغه العربيه و آدابها بجامعه تربيت مدرس Roshanfekr, Kobra ◄ شكري، مسعود نويسنده طالب دكتوراه في اللغه العربيه و آدابها بجامعه تربيت مدرس Shokri, Masoud ◄ احمدي، خاطره نويسنده طالبه ماجستير في اللغه العربيه و آدابها بجامعه تربيت مدرس Ahmadi, Khatere
309
روشنفكر، كبري نويسنده , ◄ پراندوجي، نعيمه نويسنده parandavaji, naimeh ◄ پرويني، خليل نويسنده Parvini, Kh ◄ ميرزايي ، فرامرز 1341 نويسنده دانشگاه بوعلي همدان Mirzaei, F
310
روشنفكر، كبري نويسنده , ◄ حيدري ، احمد نويسنده گروه مهندسي علوم خاك-پرديس كشاورزي و منابع طبيعي-دانشگاه تهران HEIDARI, A
311
روشنفکر، کبري نويسنده أستاذة مشارکة في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة تربيت مدرس Roshanfekr, Kobra ◄ پرويني، خليل نويسنده أستاذ مشارک في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة تربيت مدرس Parvini, Khalil ◄ مميزي، سعيده نويسنده ماجستير في فرع اللغة العربية وآدابها بجامعة تربيت مدرس Momayezi, Saide ◄ سادات الحسيني، راضيه سادات نويسنده طالبة الدکتوراه في فرع اللغة العربية وآدابها بجامعة تربيت مدرس Sadatol Hoseini, Razieh Sadat
312
روشنفکر، کبري نويسنده أستاذمساعدة تربيت مدرس roshanfekr, kobra ◄ محمدي بايزيدي، مجيد نويسنده طالب الدکتوراة بجامعة تربيت مدرس mohammadi, majid
313
روشني علي بنه سي، حسن نويسنده , ◄ شاهعلي‌زاده، محمد نويسنده Young Researchers and Elites club, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Shahalizadeh, Mohammad ◄ حيدري، سكينه نويسنده MA curriculum planning, Shahid Beheshti university of Tehran, Iran Heydari, Sakine ◄ فتاحي، محمد نويسنده PhD Student of higher education management, Urmia university, Iran Fattahi, Mohammad
314
روغني ، مهرداد نويسنده roghani, mehrdad ◄ رحمتي، بتول نويسنده , ◄ جلالي ندوشن، محمدرضا نويسنده هييت علمي Jalali Nadoushan, Mohammadreza ◄ واعظ مهدوي، محمدرضا نويسنده هييت علمي Vaez Mahdavi, Mohammadreza ◄ عندليبي، نيوشا نويسنده ,
315
روغني، سينا نويسنده Rowghani, S. ◄ ميرزايي، مسعود نويسنده Mirzaei, M ◄ کمالي، رضا نويسنده Kamali, Reza
316
روغنيان، عماد نويسنده Faculty of Industrial Engineering, K.N Toosi University of Technology, Tehran, Iran Roghanian, Emad ◄ مجيبيان، فاطمه ط نويسنده دانشگاه تربيت مدرس Mojibian, Fatemeh e
317
روكي، ر. نويسنده Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, Iran Rooki, R. ◄ د.اردجاني، ف. نويسنده Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, Iran D. Ardejani , F. ◄ مرادزاده، ا. نويسنده Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, Iran Moradzadeh , A. ◄ نوروزي، م. نويسنده Faculty of Mechanics, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, Iran Norouzi , M.
318
رومي، فرشاد نويسنده ,
319
روميان ل نويسنده Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran Roomiani L ► قايني م نويسنده Department of Fisheries, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran Ghaeni M ► خواجه رحيمي الف ي نويسنده Department of Fisheries, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran khajerahimi A E
320
رون، حسين نويسنده University of California San Diego, USA RONAGHY, HOSSAIN
321
رونقي، محمد حسين نويسنده دانشگاه علامه طباطبايي,دانشكده مديريت و حسابداري ,
322
رونقي، هومن نويسنده گروه انگل‌شناسي Ronaghi, hooman ◄ نبيان، صديقه نويسنده دانشکده دامپزشکي دانشگاه تهران Nubian, Sedigheh ◄ ابراهيم زاده، الهه نويسنده , ◄ بيرانوند ، فاطمه نويسنده کارشناس بهداشت محيط، کارشناس آزمايشگاه آب گروه بهداشت محيط دانشگاه علوم پزشکي لرستان Beranvand, F ◄ شايان، پرويز نويسنده Shayan, P
323
رياحي، فروغ نويسنده استاديار روانپزشکي، گروه روانپزشکي، دانشکـده پـزشکي، دانـشگاه عـلوم پزشکي اهواز، ايران Riahi, F ◄ ايزدي مزيدي، سكينه نويسنده كارشناس ارشد روان شناسي باليني گروه روانشناسي باليني، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي Izadi Mazidi , Sakineh ◄ خواجه الدين، نيلوفر نويسنده , ◄ صالحي ويسي، محمد نويسنده محمد صالحي ويسي (مربي)، دانشگاه صنعتي بهبهان، ايران. Salehi veisi, Mohammad
324
رياحي، فروغ نويسنده استاديار روانپزشکي، گروه روانپزشکي، دانشکـده پـزشکي، دانـشگاه عـلوم پزشکي اهواز، ايران Riahi, F ◄ خواجه الدين، نيلوفر نويسنده , ◄ ايزدي مزيدي، سكينه نويسنده كارشناس ارشد روان شناسي باليني گروه روانشناسي باليني، دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي Izadi Mazidi , Sakineh
325
رياحي، موسي نويسنده .Department of Family Counseling in Allameh Tabataba’I University, Tehran,Iran Riahi, Mousa ◄ مالكي تبار، محمود نويسنده .Department of Family Counseling , in Allameh Tabataba’I University, Tehran, Iran Malekitabar, Mahmoud ◄ كاظمي ، محمد نويسنده ,
326
رياسي، حميدرضا نويسنده Department of Neurology, School of Medicine Reyace, Hamidreza ◄ کاهني، سيما نويسنده Department of Pediateric Nursing/Member of faculty, Nasibeh Nursing and Midwifery School Kaheni, Sima ◄ شريف زاده ، غلامرضا نويسنده Sharifzadeh, GH.R
327
رياضي راد، فرهاد نويسنده دانشگاه ازاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران Riazirad, F ◄ اژدري، سهيلا نويسنده انستيتو پاستور ايران, , ◄ عمراني پور، رامش نويسنده , ◄ عليمحمديان، محمد حسين نويسنده Immunology Dept., Pasteur Institute of Iran, Pasteur Ave., Tehran Alimohammadian, Mohammad Hossein ◄ حسن، ظهير نويسنده Dept. of Immunology, Faculty of Medicine sciences, Tarbiat Modares University, Chamran Highway, Tehran Hassan, Zahir M
328
ريحاني، طيبه نويسنده , ◄ سخاوت‌پور، زهره نويسنده دانشجوي كارشناسي ارشد مراقبت ويژه نوزادان، دانشكده پرستاري و مامايي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران. Sekhavat Pour, Zohreh ◄ حيدرزاده ، محمد نويسنده Heidarzadeh, M ◄ موسوي، سيد مهدي نويسنده دانشجوي دكتري حقوق خصوصي دانشگاه تهران Mousavi, Seyed Mahdi ◄ مظلوم، سيدرضا نويسنده دكتراي پرستاري، عضو هييت علمي دانشــكده پرسـتاري ومامايي مشــهد ,
329
ريحانيان، آ نويسنده دانشگاه علوم يو ام كوآلالامپور Reihanian, A ◄ هين، ت و نويسنده دانشگاه علوم اجتماعي يو ام كوآلالامپور Hin, T W ◄ كهرم، آ نويسنده دانشگاه محيط زيست و انرژي علوم و تحقيقات تهران Kahrom, E ◄ بنت محمود ، ن ز نويسنده دانشگاه علوم اجتماعي يو ام كوآلالامپور Binti Mahmood, N Z
330
ريحانيان، الف نويسنده انستيتو بيولوژي دانشكده علوم يو ام كوآلالامپور Reihanian, A ◄ هين، ت و نويسنده دانشگاه علوم اجتماعي يو ام كوآلالامپور Hin, T W ◄ بنت محمود ، ن ز نويسنده دانشگاه علوم اجتماعي يو ام كوآلالامپور Binti Mahmood, N Z ◄ كهرم، آ نويسنده دانشگاه محيط زيست و انرژي علوم و تحقيقات تهران Kahrom, E ◄ باقرپور پرشكوه، ع نويسنده گروه محيط زيست دانشكده محيط زيست و انرژي دانشگاه آزاذ اسلامي واحد علوم و تحقيقات تهران Bagherpour Porshokouh, A
331
ريس بتل، ماريا نويسنده 1 University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of La Laguna, Avda. Astrof?sico Fco. S?nchez, S/N, 38203 La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain. , ◄ نيتي ، مريم نويسنده , ◄ واگنر، كارولينا نويسنده 1 University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of La Laguna, Avda. Astrof?sico Fco. S?nchez, S/N, 38203 La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain. , ◄ ناوارو، كارمن مارتين نويسنده University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of La Laguna, Avda. Astrofisico Fco. Sanchez, S/N, 38203 La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain Navarro, Carmen M. Martin ◄ آرنكيبيا، آتنري لوپز نويسنده 1 University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of La Laguna, Avda. Astrof?sico Fco. S?nchez, S/N, 38203 La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain. , ◄ والادارس، باسيليو نويسنده 1 University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of La Laguna, Avda. Astrof?sico Fco. S?nchez, S/N, 38203 La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain. , ◄ كارترو، انريكه مارتينز نويسنده 1 University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of La Laguna, Avda. Astrof?sico Fco. S?nchez, S/N, 38203 La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain. , ◄ پينرو، ژوزه نويسنده 1 University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of La Laguna, Avda. Astrof?sico Fco. S?nchez, S/N, 38203 La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain. , ◄ مورالس، ژاكوب لورنزو نويسنده 1 University Institute of Tropical Diseases and Public Health of the Canary Islands, University of La Laguna, Avda. Astrof?sico Fco. S?nchez, S/N, 38203 La Laguna, Tenerife, Canary Islands, Spain. ,
332
ريسي، م ر نويسنده Reisi, M R ◄ ميرسان، م نويسنده Misran , M ◄ چوياه، ه نويسنده Chuah, H
333
رينه، امير نويسنده Rineh, Amir ◄ پهلوان، علي نويسنده , ◄ اسلامي، نيما نويسنده Eslami, Nima ◄ حسين زاده، سيده آزاده نويسنده Hosseinzadeh, seyedeh Azadeh
334
ريوف، جهان بخش نويسنده University of Mazandaran, Raoof, Jahan-Bakhsh ◄ حسيني، سيد رضا نويسنده , ◄ اوجاني، رضا نويسنده ,
335
ريوف، جهانبخش نويسنده , ◄ كريمي ، محمدعلي نويسنده , ◄ اسديان زرين آبادي، ليلا نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Sciences, Payame Noor University, PO Box 19395-3697, Tehran, Iran Asadian-Zarrinabadi, Leila ◄ اميري عارف، محدثه نويسنده Eletroanalytical Chemistry Research Laboratory, Department of Analytical Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Mazandaran, Babolsar, Iran Amiri-Aref, Mohaddeseh
336
ريوف، مريم نويسنده دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان Raoof, M. ◄ راد، مريم نويسنده , ◄ منصوري، محمد رسو.ل نويسنده Oral and Dental Diseases Research Center Mansoori, Mohammad Rasoul ◄ عسكري فرد، سارا نويسنده Oral and Dental Diseases Research Center Askarifard, Sara ◄ نورزاده، مهديه نويسنده Department of Endodontics, Zanjan University of Medical Sciences Nourzadeh, Mahdieh ◄ شكوهي نژاد، نوشين نويسنده دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران , ◄ سماني پور، سيامك نويسنده Oral and Dental Diseases Research Center AND Kerman Social Determinants on Oral Health Research Center Samani-Poor, Siamak
337
ريوف، مريم نويسنده دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي كرمان Raoof, M. ◄ عباس نژاد، مهدي نويسنده abbasnejad, mahdi ◄ امير خسروي، لادن نويسنده Oral and Dental Diseases Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman Amirkhosravi, Ladan ◄ ابراهيم نژاد، حامد نويسنده دانشگاه علوم پزشكي تبريز,دانشكده داروسازي , ◄ ريوف، رامين نويسنده MSc Student, Department of Biology, School of Sciences, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman Raoof, Ramin
338
ريوفي، افشين نويسنده , ◄ رحماني شهركي، عليرضا نويسنده , ◄ نامجو، عبدالرسول نويسنده دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهركرد Namjoo , AR ◄ ممتاز، حسن نويسنده Momtaz, H
339
رييس پور، زهرا نويسنده BS Student, Department of Public Health, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Raeispour, Zahra ◄ نوح جاه ، صديقه نويسنده , ◄ مجدي نسب، نسترن نويسنده Majdinasab, N
340
رييسي دهكردي، سيد احمدرضا نويسنده University of Isfahan Raisi Dehkordi, Sayyed Ahmadreza ◄ فراهاني، مسعود نويسنده University of Isfahan Farahani, Masood ◄ احمدي، ابوذر نويسنده ,
341
رييسي دهكردي، ميترا نويسنده Maître-Assistante, Université de Hamédân Raïssi dehkordi, Mitra
342
رييسي، صديق نويسنده دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب Raiesi, S ◄ زكي زاده، محمدرضا نويسنده MSc, School of Industrial Engineering, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran Zakizadeh, Mohammad Reza
343
رييسي، هادي نويسنده , ◄ پيغمبري، سيد يوسف نويسنده Gorgon University of Agricultural Sciences and Natural Resources, IRAN Paighambari, Seyyed Yousef ◄ الوندي، سعيد كيا نويسنده Gorgon University of Agricultural Sciences and Natural Resources, IRAN Alvandi, Saeid Kia
344
رييسي، هادي نويسنده , ◄ حسيني ، سيد عباس نويسنده , ◄ پيغمبري، سيد يوسف نويسنده Gorgon University of Agricultural Sciences and Natural Resources, IRAN Paighambari, Seyyed Yousef ◄ شعباني، محمدجواد نويسنده . Iranian Shrimp Research Center, Iran. Shabni, Mohammad Javad ◄ كياالوندي، سعيد نويسنده . Gorgon University of Agricultural Sciences and Natural Resources, IRAN Kiaalvandi, Saeed
345
رييسي، هادي نويسنده , ◄ حسيني، سيدعباس نويسنده دانشگاه علوم كشاورزي و منابع‌طبيعي گرگان، دانشكده شيلات، گرگان، ايران Hoseini, Seyed Abbas ◄ پيغمبري، سيد يوسف نويسنده Gorgon University of Agricultural Sciences and Natural Resources, IRAN Paighambari, Seyyed Yousef ◄ دليري، مسلم نويسنده Fisheries Department, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran. Daliri, Moslem
بازگشت