<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Yongxin Zhao، نويسنده , ◄ Michael L. Sinnott، نويسنده ,
2
Yongxin Zhou، نويسنده , ◄ Zhenlin Lu، نويسنده , ◄ Min Zhan، نويسنده ,
3
Yong-Xing He، نويسنده , ◄ Nannan ZHANG، نويسنده , ◄ Weifang Li، نويسنده , ◄ Ning Jia، نويسنده , ◄ Baoyu Chen، نويسنده , ◄ Kang Zhou، نويسنده , ◄ Jiahai Zhang، نويسنده , ◄ Yuxing Chen، نويسنده , ◄ Cong-Zhao Zhou، نويسنده ,
4
Yongxing Hu، نويسنده , ◄ Jianping Ge، نويسنده , ◄ Donna Lim، نويسنده , ◄ Tierui Zhang، نويسنده , ◄ Yadong Yin، نويسنده ,
5
Yongxing Yang، نويسنده , ◄ Hongying Lu، نويسنده , ◄ Pingliang Ying، نويسنده , ◄ Zongxuan Jiang، نويسنده , ◄ Can Li، نويسنده ,
6
Yongxing، نويسنده , ◄ Zhang، نويسنده ,
7
Yongxiong Chen، نويسنده , ◄ Xiubing Liang، نويسنده , ◄ Shicheng Wei، نويسنده , ◄ Yan Liu، نويسنده , ◄ Binshi Xu، نويسنده ,
8
Yongxiong Chen، نويسنده , ◄ Xiubing Liang، نويسنده , ◄ Yan Liu، نويسنده , ◄ Binshi Xu، نويسنده ,
9
Yongxiong Chen، نويسنده , ◄ Xiubing Liang، نويسنده , ◄ Yan Liu، نويسنده , ◄ Binshi Xu، نويسنده ,
10
Yongxiong Chen، نويسنده , ◄ Xiubing Liang، نويسنده , ◄ Yan Liu، نويسنده , ◄ Jinyuan Bai، نويسنده , ◄ Binshi Xu، نويسنده ,
11
Yongxiu Li، نويسنده , ◄ Bing Wang، نويسنده , ◄ Jianhui Wang ، نويسنده , ◄ Wei Xiong، نويسنده , ◄ Tian Xia، نويسنده ,
12
Yongxiu Li، نويسنده , ◄ Xiaoyun Lin، نويسنده , ◄ Yizheng Wang، نويسنده , ◄ Junming Luo، نويسنده , ◄ Weili Sun، نويسنده ,
13
Yong-Xiu Li، نويسنده , ◄ Yonghua Li، نويسنده , ◄ Xi-Rui Zeng، نويسنده , ◄ Ren-gen Xiong، نويسنده , ◄ Xiao-Zeng You، نويسنده , ◄ Hoong Kun Fun، نويسنده ,
14
Yong-Xiu Li، نويسنده , ◄ Zhen-Feng Chen، نويسنده , ◄ Ren-gen Xiong، نويسنده , ◄ Ziling Xue، نويسنده , ◄ Huangxian Ju، نويسنده , ◄ Xiao-Zeng You، نويسنده ,
15
Yongxu Sun، نويسنده , ◄ Shusheng Wang، نويسنده , ◄ Tianbao Li، نويسنده , ◄ Xia Li، نويسنده , ◄ Lili Jiao، نويسنده , ◄ Liping Zhang، نويسنده ,
16
Yong-Xu Wang، نويسنده , ◄ Chih-Hao Lee، نويسنده , ◄ Sambath Tiep، نويسنده , ◄ Ruth T. Yu، نويسنده , ◄ Jungyeob Ham، نويسنده , ◄ Heonjoong Kang، نويسنده , ◄ Ronald M. Evans، نويسنده ,
17
Yong-Xu Yang، نويسنده , ◄ Qing-Run Li، نويسنده ,
18
Yongxuan Gao، نويسنده , ◄ Richard M. Vogel، نويسنده , ◄ Charles N. Kroll، نويسنده , ◄ N. LeRoy Poff ، نويسنده , ◄ Julian D. Olden، نويسنده ,
19
Yongxuan Su، نويسنده , ◄ Zhe Jin، نويسنده , ◄ Yixiang Duan، نويسنده , ◄ Martin Koby، نويسنده , ◄ Vahid Majidi، نويسنده , ◄ Jose-Luis Olivares Guzman، نويسنده , ◄ Stephen P Abeln، نويسنده ,
20
Yong-Xue Ding، نويسنده , ◄ Rihe Peng، نويسنده , ◄ Aisheng Xiong، نويسنده , ◄ Xian Li، نويسنده , ◄ Dingshi Zha، نويسنده , ◄ Quanhong Yao، نويسنده ,
21
Yong-Xue Ding، نويسنده , ◄ Wei-Chun Chin، نويسنده , ◄ Anthony Rodriguez، نويسنده , ◄ Chin-Chang Hung، نويسنده , ◄ Peter H. Santschi، نويسنده , ◄ Pedro Verdugo، نويسنده ,
22
Yong-Xue Ding، نويسنده , ◄ Wei-Chun Chin، نويسنده , ◄ Pedro Verdugo، نويسنده ,
23
Yongxun Liu، نويسنده , ◄ Ishii، نويسنده , ◄ K.، نويسنده , ◄ Tsutsumi، نويسنده , ◄ T.، نويسنده , ◄ Masahara، نويسنده , ◄ M.، نويسنده , ◄ Takashi Oguro and Kouei Sekigawa، نويسنده , ◄ T.، نويسنده , ◄ Sakamoto، نويسنده , ◄ K.، نويسنده , ◄ Takashima، نويسنده , ◄ H.، نويسنده , ◄ Yamauchi، نويسنده , ◄ H.، نويسنده , ◄ Suzuki، نويسنده , ◄ E.، نويسنده ,
24
Yongxun Liu، نويسنده , ◄ Ishii، نويسنده , ◄ K.، نويسنده , ◄ Tsutsumi، نويسنده , ◄ T.، نويسنده , ◄ Masahara، نويسنده , ◄ M.، نويسنده , ◄ Takashi Oguro and Kouei Sekigawa، نويسنده , ◄ T.، نويسنده , ◄ Sakamoto، نويسنده , ◄ K.، نويسنده , ◄ Takashima، نويسنده , ◄ H.، نويسنده , ◄ Yamauchi، نويسنده , ◄ H.، نويسنده , ◄ Suzuki، نويسنده , ◄ E.، نويسنده ,
25
Yongxun Liu، نويسنده , ◄ Kijima، نويسنده , ◄ S.، نويسنده , ◄ Sugimata، نويسنده , ◄ E.، نويسنده , ◄ Masahara، نويسنده , ◄ M.، نويسنده , ◄ Endo، نويسنده , ◄ K.، نويسنده , ◄ Matsukawa، نويسنده , ◄ T.، نويسنده , ◄ Ishii، نويسنده , ◄ K.، نويسنده , ◄ Sakamoto، نويسنده , ◄ K.، نويسنده , ◄ Takashi Oguro and Kouei Sekigawa، نويسنده , ◄ T.، نويسنده , ◄ Yamauchi، نويسنده , ◄ H.، نويسنده , ◄ Takanashi، Hirokazu نويسنده , ◄ Y.، نويسنده , ◄ Suzuki، نويسنده , ◄ E.، نويسنده ,
26
Yong-Yae Park، نويسنده ,
27
Yong-yan Cao; Zongli Lin، نويسنده ,
28
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ Anke Xue، نويسنده ,
29
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ Frank، نويسنده , ◄ P.M.، نويسنده ,
30
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ Frank، نويسنده , ◄ P.M.، نويسنده ,
31
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ James Lam، نويسنده ,
32
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ James Lam، نويسنده , ◄ You-Xiam Sun، نويسنده ,
33
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ Lam، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
34
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ P. M. Frank، نويسنده ,
35
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ You-Xian Sun، نويسنده , ◄ James Lam ، نويسنده ,
36
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ You-Xian Sun، نويسنده , ◄ Lam، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
37
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ You-Xian Sun، نويسنده , ◄ Wei-Jie Mao، نويسنده ,
38
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ Zongli Lin، نويسنده ,
39
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ Zongli Lin، نويسنده , ◄ David G. Ward، نويسنده ,
40
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ Zongli Lin، نويسنده , ◄ Ward، نويسنده , ◄ D.G.، نويسنده ,
41
Yong-Yan Cao، نويسنده , ◄ Zongli Lin، نويسنده , ◄ Yacov Shamash، نويسنده ,
42
Yongyan Chen، نويسنده , ◄ Rui Sun، نويسنده , ◄ Wei Jiang، نويسنده , ◄ Haiming Wei، نويسنده , ◄ Zhigang Tian، نويسنده ,
43
Yongyan Li، نويسنده ,
44
Yongyan Li، نويسنده ,
45
Yongyan Li، نويسنده ,
46
Yongyan Li، نويسنده , ◄ Christine Pearson Casanave، نويسنده ,
47
Yongyan Li، نويسنده , ◄ John Flowerdew، نويسنده ,
48
Yongyan Tang، نويسنده , ◄ Meiru Li، نويسنده , ◄ Yaping Chen، نويسنده , ◄ Pingzhi Wu، نويسنده , ◄ Guojiang Wu، نويسنده , ◄ Huawu Jiang، نويسنده ,
49
Yong-yan Wu and Wan Wu، نويسنده , ◄ Shi-Jun Liao، نويسنده ,
50
Yongyan Wu، نويسنده , ◄ Shi-Jun Liao، نويسنده ,
51
Yongyao Xia، نويسنده , ◄ Hidefumi Takeshige، نويسنده , ◄ Hideyuki Noguchi، نويسنده , ◄ Masaki Yoshio، نويسنده ,
52
Yongyao Xia، نويسنده , ◄ Masaki Yoshio، نويسنده ,
53
Yongyao Xia، نويسنده , ◄ Masaki Yoshio، نويسنده ,
54
Yongyao Xia، نويسنده , ◄ Masaki Yoshio، نويسنده ,
55
Yongyao Xia، نويسنده , ◄ Naoki Kumada، نويسنده , ◄ Masaki Yoshio، نويسنده ,
56
Yongyao Xia، نويسنده , ◄ Takuya Fujieda، نويسنده , ◄ Kuniaki Tatsumi، نويسنده , ◄ Pier Paolo Prosini، نويسنده , ◄ Tetsuo Sakai، نويسنده ,
57
Yong-Yeol Ahn، نويسنده , ◄ Hawoong Jeong، نويسنده , ◄ Beom Jun Kim، نويسنده ,
58
Yong-Yeon Keum، نويسنده , ◄ Hsiang-nan Li، نويسنده , ◄ A.I. Sanda، نويسنده ,
59
Yong-Yeon Keum، نويسنده , ◄ Ulrich Nierste، نويسنده , ◄ A.I. Sanda، نويسنده ,
60
Yongyi Tong، نويسنده , ◄ Bruce Lighthart، نويسنده ,
61
Yongyi Yang، نويسنده , ◄ Galatsanos، نويسنده , ◄ N.P.، نويسنده ,
62
Yongyi Yang، نويسنده , ◄ Wernick، نويسنده , ◄ M.N.، نويسنده , ◄ Brankov، نويسنده , ◄ J.G.، نويسنده ,
63
Yongyi Yao، نويسنده , ◄ Tao Zhou، نويسنده , ◄ Tang Yang، نويسنده , ◄ Ruili Xiang، نويسنده , ◄ Yurong Wu، نويسنده ,
64
Yongying Jiang، نويسنده , ◄ Zhoupeng Zhang، نويسنده , ◄ Robert S. DiPaola، نويسنده , ◄ Longqin Hu، نويسنده ,
65
Yongying Jiang، نويسنده , ◄ Longqin Hu، نويسنده ,
66
Yongying Jiang، نويسنده , ◄ Longqin Hu، نويسنده ,
67
Yongyong Cai، نويسنده ,
68
Yongyong Guo، نويسنده , ◄ Xia Huo، نويسنده , ◄ Kusheng Wu، نويسنده , ◄ Junxiao Liu، نويسنده , ◄ Yuling Zhang، نويسنده , ◄ Xijin Xu، نويسنده ,
69
Yongyong Guo، نويسنده , ◄ Xia Huo، نويسنده , ◄ Yan Li، نويسنده , ◄ Kusheng Wu، نويسنده , ◄ Junxiao Liu، نويسنده , ◄ Jingrong Huang، نويسنده , ◄ Guina Zheng، نويسنده , ◄ Qiongna Xiao، نويسنده , ◄ Hui Yang، نويسنده , ◄ Yuanping Wang، نويسنده , ◄ Aimin Chen، نويسنده , ◄ Xijin Xu، نويسنده ,
70
Yongyong He، نويسنده , ◄ Fulei Chu، نويسنده , ◄ Binglin Zhong، نويسنده ,
71
Yongyong He، نويسنده , ◄ Yuan Liu، نويسنده ,
72
Yongyong He، نويسنده , ◄ Zhongkai Zhao، نويسنده , ◄ Tianyu Luo، نويسنده , ◄ Xinchun Lu، نويسنده , ◄ Jianbin Luo، نويسنده ,
73
Yongyong He، نويسنده , ◄ Dan Guo، نويسنده , ◄ Fulei Chu، نويسنده ,
74
Yongyong He، نويسنده , ◄ Dan Guo، نويسنده , ◄ Fulei Chu، نويسنده ,
75
Yongyong He، نويسنده , ◄ Dan Guo، نويسنده , ◄ Fulei Chu، نويسنده ,
76
Yongyong Wu، نويسنده , ◄ Shaowu Wang، نويسنده , ◄ Changtao Qian، نويسنده , ◄ Enhong Sheng، نويسنده , ◄ Meihua Xie، نويسنده , ◄ Gaosheng Yang، نويسنده , ◄ Qiqing Feng، نويسنده , ◄ Lijun Zhang، نويسنده , ◄ Xinliang Tang، نويسنده ,
77
Yongyou Hu، نويسنده , ◄ Donald J. Chmielewski and Vasilios Manousiouthakis، نويسنده , ◄ Dennis Papadias، نويسنده ,
78
Yongyu Li، نويسنده , ◄ Sagar Dhakal، نويسنده , ◄ Yankun Peng، نويسنده ,
79
Yong-Yu Liu، نويسنده , ◄ Kadaba Rajkumar، نويسنده , ◄ Liam J. Murphy، نويسنده ,
80
Yong-Yue Deng، نويسنده , ◄ Houzhi Wang، نويسنده , ◄ Huizhong Zhao، نويسنده ,
81
Yongyue Luo، نويسنده , ◄ Changjin YANG، نويسنده , ◄ Bangqian CHEN، نويسنده , ◄ Kui Xu، نويسنده , ◄ Jieping ZHONG، نويسنده , ◄ Fang Zheng Peng، نويسنده , ◄ Zhen LU، نويسنده , ◄ Qinghuang WANG، نويسنده ,
82
Yongyue Luo، نويسنده , ◄ Changjin YANG، نويسنده , ◄ Yueqiong WANG، نويسنده , ◄ Canzhong HE، نويسنده , ◄ Jieping ZHONG، نويسنده , ◄ Shuangquan LIAO، نويسنده , ◄ Fang Zheng Peng، نويسنده , ◄ Xingxun Liu، نويسنده ,
83
Yongyut Chalermchat، نويسنده , ◄ Luca Malangone، نويسنده , ◄ Petr Dejmek، نويسنده ,
84
Yongyut Chalermchat، نويسنده , ◄ Petr Dejmek، نويسنده ,
85
Yongyut Chalermchat، نويسنده , ◄ Mustafa Fincan، نويسنده , ◄ Petr Dejmek، نويسنده ,
86
Yongyut Trisurat، نويسنده ,
87
Yongze Chen، نويسنده , ◄ Patrick J. Lynett and Philip L. -F. Liu، نويسنده ,
88
Yongzhao Shao، نويسنده ,
89
Yongzhao Shao، نويسنده , ◄ Marjorie G. Hahn، نويسنده ,
90
Yongzhao Shao، نويسنده , ◄ Xiaojing Xiang، نويسنده ,
91
Yongzhao Wang، نويسنده , ◄ Ruifang Wu، نويسنده , ◄ Yongxiang Zhao، نويسنده ,
92
Yongzhe Zhang، نويسنده , ◄ Jooyoung Chung، نويسنده , ◄ Juneyoung Lee، نويسنده , ◄ Jihyun Myoung، نويسنده , ◄ Sangwoo Lim، نويسنده ,
93
Yongzhe Zhang، نويسنده , ◄ Jooyoung Chung، نويسنده , ◄ Juneyoung Lee، نويسنده , ◄ Jihyun Myoung، نويسنده , ◄ Sangwoo Lim، نويسنده ,
94
Yongzhe Zhang، نويسنده , ◄ Yanping Liu، نويسنده , ◄ Lihui Wu، نويسنده , ◄ Hui Li، نويسنده , ◄ Lizhong Han، نويسنده , ◄ Bochong Wang، نويسنده , ◄ Erqing Xie، نويسنده ,
95
Yongzhe Zhang، نويسنده , ◄ Yanping Liu، نويسنده , ◄ Lihui Wu، نويسنده , ◄ Hui Li، نويسنده , ◄ Lizhong Han، نويسنده , ◄ Bochong Wang، نويسنده , ◄ Erqing Xie، نويسنده ,
96
Yong-Zhen Chen، نويسنده ,
97
Yong-Zhen Chen، نويسنده , ◄ Derek Clements-Croome، نويسنده , ◄ Ju-Hong Lee، نويسنده , ◄ Heng Li، نويسنده , ◄ Qian Xu، نويسنده ,
98
Yongzhen Peng، نويسنده , ◄ Shujun Zhang، نويسنده , ◄ Wei Zeng، نويسنده , ◄ Shuwen Zheng، نويسنده , ◄ Takashi Mino، نويسنده , ◄ Hiroyasu Satoh، نويسنده ,
99
Yongzhen Peng، نويسنده , ◄ Xiaolian Wang، نويسنده , ◄ Baikun Li، نويسنده ,
100
Yong-Zhen Qian، نويسنده , ◄ Joshua B. Shipley، نويسنده , ◄ Joseph E. Levasseur، نويسنده , ◄ Rakesh C. Kukreja، نويسنده ,
101
Yongzhen Tao، نويسنده , ◄ Danhong Feng، نويسنده ,
102
Yongzhen Tao، نويسنده , ◄ Weilin Xu، نويسنده ,
103
Yongzhen Tao، نويسنده , ◄ Yun Yan، نويسنده , ◄ Weilin Xu، نويسنده ,
104
Yongzhen Tao، نويسنده , ◄ Lina Zhang، نويسنده ,
105
Yongzhen Tao، نويسنده , ◄ Lina Zhang، نويسنده , ◄ Peter C.K. Cheung، نويسنده ,
106
Yongzhen Wang، نويسنده , ◄ Yan Wang، نويسنده , ◄ Han-Fei Ding، نويسنده , ◄ Xiaolan Cai، نويسنده ,
107
Yongzhen Yang، نويسنده , ◄ Jingjing Song، نويسنده , ◄ Yanxing Han، نويسنده , ◄ Xingmei Guo، نويسنده , ◄ Xuguang Liu، نويسنده , ◄ Bingshe Xu، نويسنده ,
108
Yongzhen Yang، نويسنده , ◄ Xuguang Liu، نويسنده , ◄ Bingshe Xu، نويسنده , ◄ Tianbao Li، نويسنده ,
109
Yongzhen Yang، نويسنده , ◄ Xuguang Liu، نويسنده , ◄ Chun Yi Zhang، نويسنده , ◄ Mingcong Guo، نويسنده , ◄ Bingshe Xu، نويسنده ,
110
Yongzhen Yang، نويسنده , ◄ Xuguang Liu، نويسنده , ◄ Qiuping Luo، نويسنده , ◄ Lin Jin، نويسنده , ◄ Bing-she Xu، نويسنده ,
111
Yongzhen Yang، نويسنده , ◄ Xuguang Liu، نويسنده , ◄ Husheng Jia، نويسنده , ◄ Bingshe Xu، نويسنده ,
112
Yongzhen Yang، نويسنده , ◄ Yan Zhang، نويسنده , ◄ Sha Li Zhang، نويسنده , ◄ Xuguang Liu، نويسنده , ◄ Bingshe Xu، نويسنده ,
113
Yongzhen Yang، نويسنده , ◄ Yusong Yang، نويسنده , ◄ Margaret B. Trent، نويسنده , ◄ Nonggao He، نويسنده , ◄ Scott D. Lick، نويسنده , ◄ Piotr Zimniak، نويسنده , ◄ Yogesh C. Awasthi، نويسنده , ◄ Paul J. Boor، نويسنده ,
114
Yongzhen Yu، نويسنده ,
115
Yong-Zhen Zhang، نويسنده , ◄ Cheng-Long Xiong، نويسنده , ◄ Yang Zou، نويسنده , ◄ Ding-Ming Wang، نويسنده , ◄ Ren-Jie Jiang، نويسنده , ◄ Qi-You Xiao، نويسنده , ◄ Zong-Yu Hao، نويسنده , ◄ Ling-Zhu Zhang، نويسنده , ◄ Yongxin Yu، نويسنده , ◄ Zhen F. Fu، نويسنده ,
116
Yongzhen، نويسنده , ◄ Pei and Min، نويسنده , ◄ Guo and Changguo، نويسنده , ◄ Li، نويسنده ,
117
Yongzheng Fang، نويسنده , ◄ Guoying Zhao، نويسنده , ◄ Jiayue Xu، نويسنده , ◄ Na Zhang، نويسنده , ◄ Zifeng Ma، نويسنده , ◄ Lili Hu، نويسنده ,
118
Yongzheng Fang، نويسنده , ◄ Meisong Liao، نويسنده , ◄ Lili Hu، نويسنده ,
119
Yongzheng Sun، نويسنده , ◄ Donghua Zhao، نويسنده , ◄ Jiong Ruan، نويسنده ,
120
Yongzheng Yang، نويسنده ,
121
Yongzhi Cao، نويسنده ,
122
Yongzhi Cao، نويسنده , ◄ Junjie Zhang، نويسنده , ◄ Tao Sun، نويسنده , ◄ Yongda Yan، نويسنده , ◄ Fuli Yu، نويسنده ,
123
Yongzhi Cao، نويسنده , ◄ Junjie Zhang، نويسنده , ◄ Yingchun Liang، نويسنده , ◄ Fuli Yu، نويسنده , ◄ Tao Sun، نويسنده ,
124
Yongzhi Cao، نويسنده , ◄ Yoshinori Ezawa، نويسنده ,
125
Yongzhi Chen، نويسنده , ◄ Xin Chen، نويسنده , ◄ Yuefan Deng، نويسنده ,
126
Yongzhi Chen، نويسنده , ◄ Yuefan Deng، نويسنده ,
127
Yongzhi Chen، نويسنده , ◄ Yuefan Deng، نويسنده ,
128
Yongzhi Deng، نويسنده , ◄ Karen Byth، نويسنده , ◄ Hugh S. Paterson، نويسنده ,
129
Yongzhi Yang، نويسنده , ◄ Catherine Micek، نويسنده ,
130
Yongzhi Yang، نويسنده , ◄ Heidi Holtti، نويسنده ,
131
Yong-Zhong Bao، نويسنده , ◄ Lin-Feng Cong، نويسنده , ◄ Zhiming Huang، نويسنده , ◄ Zhi-Xue Weng، نويسنده ,
132
Yong-Zhong Bao، نويسنده , ◄ Zhi-Xue Weng، نويسنده , ◄ Zhiming Huang، نويسنده , ◄ Zu-Ren Pan، نويسنده ,
133
Yong-Zhong Du، نويسنده , ◄ Jia-Guo Xu، نويسنده , ◄ Ling Wang، نويسنده , ◄ Hong Yuan، نويسنده , ◄ Fu-Qiang Hu، نويسنده ,
134
Yongzhong Huang، نويسنده ,
135
Yongzhong Huo and Ingo Müller، نويسنده , ◄ Qing Jiang، نويسنده ,
136
Yongzhong Jin، نويسنده , ◄ Wei Wu، نويسنده , ◄ Li Li، نويسنده , ◄ Jian Chen، نويسنده , ◄ Jingyu Zhang، نويسنده , ◄ Youbing Zuo، نويسنده , ◄ Jun Fu، نويسنده ,
137
Yongzhong Jin، نويسنده , ◄ Ying Liu، نويسنده , ◄ Yankun Wang، نويسنده , ◄ Jinwen Ye، نويسنده ,
138
Yongzhong Li، نويسنده , ◄ Liejia Qian، نويسنده , ◄ Daquan Lu، نويسنده , ◄ Dianyuan Fan and Shuangchun Wen، نويسنده ,
139
Yongzhong Liu، نويسنده , ◄ Yanfei Zhao، نويسنده , ◄ Xiao Feng، نويسنده ,
140
Yongzhong Song، نويسنده ,
141
Yongzhong Song، نويسنده ,
142
Yongzhong Song، نويسنده ,
143
Yongzhong Song، نويسنده ,
144
Yongzhong Song، نويسنده , ◄ Li Wang، نويسنده ,
145
Yongzhong Song، نويسنده , ◄ Gengtai Zhai، نويسنده , ◄ Jin-ren Song، نويسنده , ◄ Guisheng Li، نويسنده , ◄ Jingli Shi، نويسنده , ◄ Quan-gui Guo، نويسنده , ◄ Lang Liu، نويسنده ,
146
Yongzhong Song، نويسنده , ◄ Gengtai Zhai، نويسنده , ◄ Guisheng Li، نويسنده , ◄ Jingli Shi، نويسنده , ◄ Quangui Guo، نويسنده , ◄ Lang Liu، نويسنده ,
147
Yongzhong Song، نويسنده , ◄ Gengtai Zhai، نويسنده , ◄ Jinli Shi، نويسنده , ◄ Quangui Guo، نويسنده , ◄ Lang Liu، نويسنده ,
148
Yongzhong Song، نويسنده , ◄ Sizhong Li، نويسنده , ◄ Gengtai Zhai، نويسنده , ◄ Jinli Shi، نويسنده , ◄ Quangui Guo، نويسنده , ◄ Lang Liu، نويسنده , ◄ Zhenghui Xu، نويسنده , ◄ Junshan Wang، نويسنده ,
149
Yongzhong Sun، نويسنده ,
150
YongZhong Wan، نويسنده , ◄ He-Shen Shen، نويسنده , ◄ Zhi-Mimg Zhang، نويسنده , ◄ Xian-Chang He، نويسنده ,
151
Yongzhong Wang، نويسنده ,
152
Yongzhong Wang، نويسنده , ◄ Amarjit Singh، نويسنده , ◄ Peng Xu، نويسنده , ◄ Mariya A. Pindrus، نويسنده , ◄ Dominick J. Blasioli، نويسنده , ◄ David L. Kaplan، نويسنده ,
153
Yongzhong Wang، نويسنده , ◄ Darya D. Rudym، نويسنده , ◄ Ashley Walsh، نويسنده , ◄ Lauren Abrahamsen، نويسنده , ◄ Hyeon Joo Kim، نويسنده , ◄ Hyun S. Kim، نويسنده , ◄ Carl Kirker-Head، نويسنده , ◄ David L. Kaplan، نويسنده ,
154
Yongzhong Wang، نويسنده , ◄ Dominick J. Blasioli، نويسنده , ◄ Hyeon Joo Kim، نويسنده , ◄ Hyun Suk Kim، نويسنده , ◄ David L. Kaplan، نويسنده ,
155
Yongzhong Wang، نويسنده , ◄ Hyeon Joo Kim، نويسنده , ◄ Gordana Vunjak-Novakovic، نويسنده , ◄ David L. Kaplan، نويسنده ,
156
Yongzhong Wang، نويسنده , ◄ Kristina T?gil، نويسنده , ◄ Rasmus S. Ripa، نويسنده , ◄ Jens C. Nilsson، نويسنده , ◄ Steen Carstensen، نويسنده , ◄ Jens-Erik Jorgensen، نويسنده , ◄ Lars Sondergaard، نويسنده , ◄ Birger Hesse، نويسنده , ◄ Hans E. Johnsen، نويسنده , ◄ Jens Kastrup، نويسنده ,
157
Yongzhong Wang، نويسنده , ◄ Ung-Jin Kim، نويسنده , ◄ Dominick J. Blasioli، نويسنده , ◄ Hyeon Joo Kim، نويسنده , ◄ David L. Kaplan، نويسنده ,
158
Yongzhong Wei، نويسنده , ◄ Suzanne E. Clark، نويسنده , ◄ E. Matthew Morris، نويسنده , ◄ John P. Thyfault، نويسنده , ◄ Grace M.E. Uptergrove، نويسنده , ◄ Adam T. Whaley-Connell، نويسنده , ◄ Carlos M. Ferrario، نويسنده , ◄ James R. Sowers، نويسنده , ◄ Jamal A. Ibdah، نويسنده ,
159
Yong-Zhong Xing، نويسنده , ◄ Jianye Liu، نويسنده , ◄ Wen-Jun Guo، نويسنده ,
160
Yongzhong Xu، نويسنده ,
161
YONGZHONG ZHAN، نويسنده , ◄ GUODING ZHANG، نويسنده ,
162
YONGZHONG ZHAN، نويسنده , ◄ GUODING ZHANG، نويسنده ,
163
Yongzhong Zhang، نويسنده , ◄ Jingchao Sun، نويسنده , ◄ Rui Vilar، نويسنده ,
164
Yongzhong Zhang، نويسنده , ◄ Kui Zhang، نويسنده , ◄ Guojun Liu، نويسنده , ◄ Jun Xu، نويسنده , ◄ Likai Shi، نويسنده , ◄ Daijin Cui، نويسنده , ◄ Xuping Wu، نويسنده , ◄ Bo Cui، نويسنده ,
165
Yongzhong Zhang، نويسنده , ◄ Mingzhe Xi، نويسنده , ◄ Shiyou Gao، نويسنده , ◄ Likai Shi، نويسنده ,
166
Yongzhong Zhang، نويسنده , ◄ Zengmin Wei، نويسنده , ◄ Likai Shi، نويسنده , ◄ Mingzhe Xi، نويسنده ,
167
Yongzhong Zhu، نويسنده , ◄ Gaik Khuan Chuah، نويسنده , ◄ Stephan Jaenicke، نويسنده ,
168
Yongzhong Zhu، نويسنده , ◄ Gaikhuan Chuah، نويسنده , ◄ Stephan Jaenicke، نويسنده ,
169
Yongzhong Zhu، نويسنده , ◄ S Jaenicke، نويسنده , ◄ G.K Chuah، نويسنده ,
170
Yongzhong Zhu، نويسنده , ◄ Shuhua Liu، نويسنده , ◄ Stephan Jaenicke، نويسنده , ◄ Gaikhuan Chuah، نويسنده ,
171
Yong-Zhong، نويسنده , ◄ Su and Yu-Lin، نويسنده , ◄ Li and Jian-yuan، نويسنده , ◄ Cui and Wen-Zhi، نويسنده , ◄ Zhao، نويسنده ,
172
Yong-Zhou Chen، نويسنده , ◄ Nan Li، نويسنده ,
173
Yong-Zhou Chen، نويسنده , ◄ Nan Li، نويسنده , ◄ Da-Ren He، نويسنده ,
174
Yongzhu Chen، نويسنده , ◄ Weifan Wang، نويسنده ,
175
Yongzhu Chen، نويسنده , ◄ Weiyi Zhu، نويسنده , ◄ Weifan Wang، نويسنده ,
176
Yongzhu Chen، نويسنده , ◄ Yingqian Wang، نويسنده ,
177
Yongzhu Fu، نويسنده , ◄ Wen Li، نويسنده , ◄ Arumugam Manthiram، نويسنده ,
178
Yongzhu، نويسنده , ◄ Jin and Hirose، نويسنده , ◄ Keiji and Nakamura، نويسنده , ◄ Takashi and Nishioka، نويسنده , ◄ Ryota and Ueshige، نويسنده , ◄ Tetsuro and Tobe، نويسنده , ◄ Yoshito، نويسنده ,
179
Yong-Zhuo Chen، نويسنده ,
180
Yong-Zhuo Chen، نويسنده ,
181
Yong-Zhuo Chen، نويسنده ,
182
Yong-Zhuo Chen، نويسنده ,
183
Yong-Zhuo Chen، نويسنده ,
184
Yong-Zhuo Chen، نويسنده ,
185
Yong-Zhuo Chen، نويسنده ,
186
Yong-Zhuo Chen، نويسنده ,
187
Yonhua Tzeng، نويسنده , ◄ Wai Leong Chen، نويسنده , ◄ Chiahao Wu، نويسنده , ◄ Jui-Yung Lo، نويسنده , ◄ Chiuan-Yi Li، نويسنده ,
188
Yoni Barnhard، نويسنده , ◄ Itai Bar-Hava، نويسنده , ◄ Michael Y. Divon، نويسنده ,
189
Yoni BenTov، نويسنده , ◄ A. Zee، نويسنده ,
190
YONI BRANDT، نويسنده ,
191
Yonina C. Eldar، نويسنده ,
192
Yonina C. Eldar، نويسنده ,
193
Yonit Barron، نويسنده , ◄ Esther Frostig، نويسنده , ◄ Benny Levikson، نويسنده ,
194
Yonit Kesten، نويسنده , ◄ Amir Pnueli، نويسنده ,
195
Yonit Kesten، نويسنده , ◄ Nir Piterman، نويسنده , ◄ Amir Pnueli، نويسنده ,
196
Yonit Kesten، نويسنده , ◄ Zohar Manna and Amir Pnueli ، نويسنده ,
197
Yonit Shachnovich، نويسنده , ◄ Pedro R. Berliner، نويسنده , ◄ Pua Bar (Kutiel)، نويسنده ,
198
Yonit Wohl، نويسنده ,
199
Yonkee، نويسنده , ◄ Adolph، نويسنده ,
200
Yonkee، نويسنده , ◄ W. Adolph and Czeck، نويسنده , ◄ Dyanna M. and Nachbor، نويسنده , ◄ Amelia C. and Barszewski، نويسنده , ◄ Christine and Pantone، نويسنده , ◄ Spenser and Balgord، نويسنده , ◄ Elizabeth A. and Johnson، نويسنده , ◄ Kimberly R.، نويسنده ,
201
Yonkee، نويسنده , ◄ W.A. and Dehler، نويسنده , ◄ C.D. and Link، نويسنده , ◄ P.K. and Balgord، نويسنده , ◄ E.A. and Keeley، نويسنده , ◄ J.A. and Hayes، نويسنده , ◄ D.S. and Wells، نويسنده , ◄ M.L. and Fanning، نويسنده , ◄ C.M. and Johnston، نويسنده , ◄ S.M.، نويسنده ,
202
Yonker، نويسنده , ◄ Clement R and Fulton، نويسنده , ◄ John L and Phelps، نويسنده , ◄ Max R and Bowman، نويسنده , ◄ Larry E، نويسنده ,
203
Yonker، نويسنده , ◄ Clement R. and Linehan، نويسنده , ◄ John C.، نويسنده ,
204
Yonker، نويسنده , ◄ Julie E. and Eriksson، نويسنده , ◄ Elias and Nilsson، نويسنده , ◄ Lars-Gِran and Herlitz، نويسنده , ◄ Agneta، نويسنده ,
205
Yonker، نويسنده , ◄ Julie E. and Eriksson، نويسنده , ◄ Elias and Nilsson، نويسنده , ◄ Lars-Gِran and Herlitz، نويسنده , ◄ Agneta، نويسنده ,
206
Yonker، نويسنده , ◄ Julie E. and Schnabelrauch، نويسنده , ◄ Chelsea A. and DeHaan، نويسنده , ◄ Laura G.، نويسنده ,
207
Yonkers، نويسنده , ◄ Kimberly A. and Pearlstein، نويسنده , ◄ Teri and Fayyad، نويسنده , ◄ Rana and Gillespie، نويسنده , ◄ John A.، نويسنده ,
208
Yonkers، نويسنده , ◄ Nicole L. and Milkovich، نويسنده , ◄ Kimberly A. and Rodriguez، نويسنده , ◄ Benigno and Post، نويسنده , ◄ Anthony B. and Asaad، نويسنده , ◄ Robert and Heinzel، نويسنده , ◄ Frederick P. and Valdez، نويسنده , ◄ Hernan and Tary-Lehmann، نويسنده , ◄ Magdalena and Anthony، نويسنده , ◄ Donald D.، نويسنده ,
209
Yonnathan Osorio-Pérez، نويسنده , ◄ A and Salazar-Cavazos، نويسنده , ◄ M and Piٌeyro-Lَpez، نويسنده , ◄ A and Waksman de Torres، نويسنده , ◄ N، نويسنده ,
210
Yonnathan Osorio-Pérez، نويسنده , ◄ Liliam Alexandra Palomeque-Forero، نويسنده , ◄ Diana Vanessa Cristiano-Torres، نويسنده , ◄ Carlos Alexander Trujillo، نويسنده ,
211
Yonnathan Osorio-Pérez، نويسنده , ◄ Liliam Alexandra Palomeque-Forero، نويسنده , ◄ Diana Vanessa Cristiano-Torres، نويسنده , ◄ Carlos Alexander Trujillo، نويسنده ,
212
Yonover، نويسنده , ◄ PM and Flanigan، نويسنده , ◄ RC، نويسنده ,
213
Yonow، نويسنده , ◄ T and Zalucki، نويسنده , ◄ M.P and Sutherst، نويسنده , ◄ R.W and Dominiak، نويسنده , ◄ B.C and Maywald، نويسنده , ◄ G.F and Maelzer، نويسنده , ◄ D.A and Kriticos، نويسنده , ◄ D.J، نويسنده ,
214
Yonow، نويسنده , ◄ T and Zalucki، نويسنده , ◄ M.P and Sutherst، نويسنده , ◄ R.W and Dominiak، نويسنده , ◄ B.C and Maywald، نويسنده , ◄ G.F and Maelzer، نويسنده , ◄ D.A and Kriticos، نويسنده , ◄ D.J، نويسنده ,
215
Yon-Ping Chen، نويسنده , ◄ Jeang-Lin Chang، نويسنده , ◄ Kuo-Ming Lai، نويسنده ,
216
Yon-Sik Hong، نويسنده , ◄ Hyunsoo Jin، نويسنده , ◄ Chong-Kug Park، نويسنده ,
217
Yonson Ku، نويسنده , ◄ Masahiro Tominaga، نويسنده , ◄ Takeshi Iwasaki، نويسنده , ◄ Takumi Fukumoto، نويسنده , ◄ Yasuyuki Suzuki، نويسنده , ◄ Yasuhiro Fujino، نويسنده , ◄ Yuichi Hori، نويسنده , ◄ Yoshikazu Kuroda، نويسنده ,
218
Yonson Ku، نويسنده , ◄ Takumi Fukumoto، نويسنده , ◄ Masahiro Tominaga، نويسنده , ◄ Takeshi Iwasaki، نويسنده , ◄ Yoh-ichiro Maeda، نويسنده , ◄ Nobuya Kusunoki، نويسنده , ◄ Hidefumi Obara، نويسنده , ◄ Masao Sako، نويسنده , ◄ Yasuyuki Suzuki، نويسنده , ◄ Yoshikazu Kuroda، نويسنده , ◄ Yoichi Saitoh، نويسنده ,
219
Yonsoo Chung، نويسنده , ◄ Beom-Jae Kim، نويسنده , ◄ Yeong-Koo Yeo، نويسنده , ◄ Hyung Keun Song، نويسنده ,
220
Yont، Kristine M. نويسنده , ◄ Snow، Catherine E. نويسنده , ◄ Vernon-Feagans، Lynne نويسنده ,
221
Yonutz V. Stanchescu، نويسنده ,
222
Yony Weiss، نويسنده , ◄ Ezra Bar-Ziv ، نويسنده ,
223
Yonzon، Chanda Ranjit نويسنده , ◄ Chanda Ranjit and Stuart، نويسنده , ◄ Douglas A. and Zhang، نويسنده , ◄ Xiaoyu and McFarland، نويسنده , ◄ Adam D. and Haynes، نويسنده , ◄ Christy L. and Van Duyne، نويسنده , ◄ Richard P.، نويسنده ,
224
Yoo ، نويسنده , ◄ o، نويسنده ,
225
Yoo E. Hyung، نويسنده , ◄ Donald R. Vissers، نويسنده , ◄ Khalil Amine، نويسنده ,
226
Yoo Jung Kim، نويسنده , ◄ Young Ae Cho، نويسنده , ◄ Hye Sung Lee، نويسنده , ◄ Yong Tae Lee، نويسنده ,
227
Yoo Jung Kim، نويسنده , ◄ Young Ae Cho، نويسنده , ◄ Hye Sung Lee، نويسنده , ◄ Yong Tae Lee، نويسنده , ◄ Shirley J. Gee، نويسنده , ◄ Bruce D. Hammock، نويسنده ,
228
Yoo Jung Kim، نويسنده , ◄ Young-Ah Kim، نويسنده , ◄ Yong Tae Lee، نويسنده , ◄ Hye Sung Lee، نويسنده ,
229
Yoo Lim Kam، نويسنده , ◄ Hee-Kyung Rhee، نويسنده , ◄ Hwa-Jung Kim، نويسنده , ◄ Seung Keun Back، نويسنده , ◄ Heung Sik Na، نويسنده , ◄ Hea-Young Park Choo، نويسنده ,
230
Yoo Lim Kam، نويسنده , ◄ Soo-Jin Rhee، نويسنده , ◄ Hea-Young Park Choo، نويسنده ,
231
Yoo Seung-Hwan، نويسنده , ◄ Choi Jin-Yong، نويسنده , ◄ Lee Sang-Hyun، نويسنده , ◄ Oh Yun-Gyeong، نويسنده , ◄ Yun Dong Koun، نويسنده ,
232
Yoo Tanabe، نويسنده , ◄ Noriaki Matsumoto، نويسنده , ◄ Takahiro Higashi، نويسنده , ◄ Tomonori Misaki، نويسنده , ◄ Tomotaka Itoh، نويسنده , ◄ Misako Yamamoto، نويسنده , ◄ Kumi Mitarai، نويسنده , ◄ Yoshinori Nishii، نويسنده ,
233
Yoo Youl Choi، نويسنده , ◄ Jun-Gyu Kim، نويسنده , ◄ Kyu Min Lee، نويسنده , ◄ Hyun Chul Sohn، نويسنده , ◄ Doo Jin Choi، نويسنده ,
234
Yoo Young Koo، نويسنده , ◄ Jae Kun Lim، نويسنده ,
235
YOO, Byoung-Wook Korea Exercise and Development Institute, Seoul, Korea ► SO, Wi-Young Sports and Health Care Major - Korea National University of Transportation, Chungju-si, Korea ► SUNG, Dong Jun College of Science and Technology - Konkuk University, Chungju-si, Korea
236
Yoo، نويسنده , ◄ Anthony Y.H and Hong، نويسنده , ◄ J.H. and Kim، نويسنده , ◄ J.G. and Lee، نويسنده , ◄ H.Y. and Han، نويسنده , ◄ J.G.، نويسنده ,
237
Yoo، نويسنده , ◄ Beomjin and Kim، نويسنده , ◄ Kang-Jin and Bang، نويسنده , ◄ So-Yeon and Ko، نويسنده , ◄ Min-jae and Kim، نويسنده , ◄ Kyungkon and Park، نويسنده , ◄ Nam-Gyu، نويسنده ,
238
Yoo، نويسنده , ◄ Beomjin and Kim، نويسنده , ◄ Kyungkon and Lee، نويسنده , ◄ Seung-Hoon and Kim، نويسنده , ◄ Won Mok and Park، نويسنده , ◄ Nam-Gyu، نويسنده ,
239
Yoo، نويسنده , ◄ Beomjin and Lim، نويسنده , ◄ Min Ki and Kim، نويسنده , ◄ Kang-Jin، نويسنده ,
240
Yoo، نويسنده , ◄ Bung Uk and Nersisyan، نويسنده , ◄ Hayk H. and Ryu، نويسنده , ◄ Hong Youl and Lee، نويسنده , ◄ Jin-Seok and Lee، نويسنده , ◄ Jong Hyeon، نويسنده ,
241
Yoo، نويسنده , ◄ Byung Soo and Jeon، نويسنده , ◄ Young-Pyo and Lee، نويسنده , ◄ Dae Uk and Kim، نويسنده , ◄ Tae Whan، نويسنده ,
242
Yoo، نويسنده , ◄ Byung Woo and Choi، نويسنده , ◄ Jin Woo and Yoon، نويسنده , ◄ Cheol Min، نويسنده ,
243
Yoo، نويسنده , ◄ Byung Woo and Hwang، نويسنده , ◄ Sun Kyun and Kim، نويسنده , ◄ Dong Yoon and Choi، نويسنده , ◄ Jin Woo and Ko، نويسنده , ◄ Jae-Jung and Choi، نويسنده , ◄ Kyung-Il and Kim، نويسنده , ◄ Joong Hyup Kim، نويسنده ,
244
Yoo، نويسنده , ◄ Byung-Gil and Choi، نويسنده , ◄ In-Chul and Kim، نويسنده , ◄ Yong-Jae and Ramamurty، نويسنده , ◄ Upadrasta and Jang، نويسنده , ◄ Jae-il، نويسنده ,
245
Yoo، نويسنده , ◄ Byung-Gil and Choi، نويسنده , ◄ In-Chul and Kim، نويسنده , ◄ Yong-Jae and Suh، نويسنده , ◄ Jin-Yoo and Ramamurty، نويسنده , ◄ Upadrasta and Jang، نويسنده , ◄ Jae-il، نويسنده ,
246
Yoo، نويسنده , ◄ Byung-Gil and Oh، نويسنده , ◄ Jun-Hak and Kim، نويسنده , ◄ Yong-Jae and Jang، نويسنده , ◄ Jae-il، نويسنده ,
247
Yoo، نويسنده , ◄ Byung-Gil and Oh، نويسنده , ◄ Jun-Hak and Kim، نويسنده , ◄ Yongjae and Park، نويسنده , ◄ Kyoung-Won and Lee، نويسنده , ◄ Jae-Chul and Jang، نويسنده , ◄ Jae-il، نويسنده ,
248
Yoo، نويسنده , ◄ Byunghee and Pagel، نويسنده , ◄ Mark D.، نويسنده ,
249
Yoo، نويسنده , ◄ Byunghee and Sheth، نويسنده , ◄ Vipul R. and Pagel، نويسنده , ◄ Mark D.، نويسنده ,
250
Yoo، نويسنده , ◄ Byung-Woo and Lee، نويسنده , ◄ Sung-Jae and Choi، نويسنده , ◄ Kwang-Hyun and Keum، نويسنده , ◄ Sam-Rok and Ko، نويسنده , ◄ Jae-Jung and Choi، نويسنده , ◄ Kyung-Il and Kim، نويسنده , ◄ Joong Hyup Kim، نويسنده ,
251
Yoo، نويسنده , ◄ Chae-Bin and Han، نويسنده , ◄ Ki-Tae and Cho، نويسنده , ◄ Kyu-Seok and Ha، نويسنده , ◄ Joohun and Park، نويسنده , ◄ Hee-Juhn and Nam، نويسنده , ◄ Jung-Hwan and Kil، نويسنده , ◄ Uk-Hyun and Lee، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
252
Yoo، نويسنده , ◄ Chan and Choi، نويسنده , ◄ Gang-Guk and Kim، نويسنده , ◄ Sun-Chang and Oh، نويسنده , ◄ Hee-Mock، نويسنده ,
253
Yoo، نويسنده , ◄ Chang Geun and Nghiem، نويسنده , ◄ Nhuan P. and Hicks، نويسنده , ◄ Kevin B. and Kim، نويسنده , ◄ Tae Hyun، نويسنده ,
254
Yoo، نويسنده , ◄ Chang Kyoo and Lee، نويسنده , ◄ Jong-Min and Vanrolleghem، نويسنده , ◄ Peter A. and Lee، نويسنده , ◄ In-Beum، نويسنده ,
255
Yoo، نويسنده , ◄ Chang-Geun and Lee، نويسنده , ◄ Chi-Woo and Kim، نويسنده , ◄ Tae Hyun، نويسنده ,
256
Yoo، نويسنده , ◄ Changwon and Cooper، نويسنده , ◄ Gregory F.، نويسنده ,
257
Yoo، نويسنده , ◄ Choong Leol and Olmstead، نويسنده , ◄ Marilyn M. and Tantillo، نويسنده , ◄ Dean J. and Kurth، نويسنده , ◄ Mark J.، نويسنده ,
258
Yoo، نويسنده , ◄ Chun Sang and Chen، نويسنده , ◄ Jacqueline H. and Frank، نويسنده , ◄ Jonathan H.، نويسنده ,
259
Yoo، نويسنده , ◄ Chun Sang and Lu، نويسنده , ◄ Tianfeng and Chen، نويسنده , ◄ Jacqueline H. and Law، نويسنده , ◄ Chung K.، نويسنده ,
260
Yoo، نويسنده , ◄ Chung-Yul and Boukamp، نويسنده , ◄ Bernard A. and Bouwmeester، نويسنده , ◄ Henny J.M.، نويسنده ,
261
Yoo، نويسنده , ◄ D.G. and Lee، نويسنده , ◄ C.W. and Kim، نويسنده , ◄ S.P and Jin، نويسنده , ◄ J.H. and Kim، نويسنده , ◄ J.K. and Han، نويسنده , ◄ H.C، نويسنده ,
262
Yoo، نويسنده , ◄ D.-G. and Nam، نويسنده , ◄ S.-H. and Kim، نويسنده , ◄ M.H. and Jeong، نويسنده , ◄ S.H. and Jee، نويسنده , ◄ H.-G. and Lee، نويسنده , ◄ H.J. and Lee، نويسنده , ◄ N.-E. and Hong، نويسنده , ◄ B.Y. and Kim، نويسنده , ◄ Y.J. and JUNG، نويسنده , ◄ D. and Boo، نويسنده , ◄ J.-H.، نويسنده ,
263
Yoo، نويسنده , ◄ Dae-Hwang and Cuong، نويسنده , ◄ Tran Viet and Hahn، نويسنده , ◄ Sung Hong، نويسنده ,
264
Yoo، نويسنده , ◄ Dae-Hwang and Cuong، نويسنده , ◄ Tran Viet and Pham، نويسنده , ◄ Viet Hung and Chung، نويسنده , ◄ Jin Suk and Khoa، نويسنده , ◄ Nguyen Tri and Kim، نويسنده , ◄ Eui Jung and Hahn، نويسنده , ◄ Sung Hong، نويسنده ,
265
Yoo، نويسنده , ◄ Dae-Young and Kim، نويسنده , ◄ Woosuk and Nam، نويسنده , ◄ Sung Min and Yoo، نويسنده , ◄ Miyoung and Lee، نويسنده , ◄ Sanghee and Yoon، نويسنده , ◄ Yeo Sung and Won، نويسنده , ◄ Moo-Ho and Hwang، نويسنده , ◄ In Koo and Choi، نويسنده , ◄ Jung Hoon، نويسنده ,
266
Yoo، نويسنده , ◄ Daniel and Provchy، نويسنده , ◄ Justin H. Park، نويسنده , ◄ Cynthia and Schulz، نويسنده , ◄ Craig and Walker، نويسنده , ◄ Kenneth، نويسنده ,
267
Yoo، نويسنده , ◄ Dea Seok and Choi، نويسنده , ◄ Yeon Hee and Cha، نويسنده , ◄ Mi Ran and Lee، نويسنده , ◄ Byung Hoe and Kim، نويسنده , ◄ Sun-Ju and Yon، نويسنده , ◄ Gyu Hwan and Hong، نويسنده , ◄ Kyung Sik and Jang، نويسنده , ◄ Yu Seon and Lee، نويسنده , ◄ Hyun Sun and Kim، نويسنده , ◄ Young Sup and Ryu، نويسنده , ◄ Shi Yong and Kang، نويسنده , ◄ Jong Seong، نويسنده ,
268
Yoo، نويسنده , ◄ Donasik and Wu، نويسنده , ◄ Aiping and Lee، نويسنده , ◄ Jinkyu and Rubner، نويسنده , ◄ Michael F.، نويسنده ,
269
Yoo، نويسنده , ◄ Dong G. and Kang، نويسنده , ◄ Nyeon K. and Yi، نويسنده , ◄ Bo Y. and Kim، نويسنده , ◄ Gil Y. and Ryu، نويسنده , ◄ Byong J. and Lee، نويسنده , ◄ Keumsuk and Lee، نويسنده , ◄ Gwang H. and Riedel، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
270
Yoo، نويسنده , ◄ Dong Hyun and Chung، نويسنده , ◄ Myung Jin، نويسنده ,
271
Yoo، نويسنده , ◄ Dong Ju and Oh، نويسنده , ◄ Myounghak and Kim، نويسنده , ◄ Yong-Sung and Park، نويسنده , ◄ Junboum Park، نويسنده ,
272
Yoo، نويسنده , ◄ Dong Ryeol and Jang، نويسنده , ◄ Yun Ho and Jeon، نويسنده , ◄ Yeong Keul and Kim، نويسنده , ◄ Ju Yeon and Jeon، نويسنده , ◄ Won and Choi، نويسنده , ◄ Yeon Joo and Nam، نويسنده , ◄ Myeong Jin، نويسنده ,
273
Yoo، نويسنده , ◄ Donghee and No، نويسنده , ◄ Sungchun، نويسنده ,
274
Yoo، نويسنده , ◄ Dongjin، نويسنده ,
275
Yoo، نويسنده , ◄ Dongjin، نويسنده ,
276
Yoo، نويسنده , ◄ Dongjin، نويسنده ,
277
Yoo، نويسنده , ◄ Dongwan and Welch، نويسنده , ◄ Siao-Kun W. and Lee، نويسنده , ◄ Changhee and Calvert، نويسنده , ◄ Jay G.، نويسنده ,
278
Yoo، نويسنده , ◄ Dongwan and Welch، نويسنده , ◄ Siao-Kun W. and Lee، نويسنده , ◄ Changhee and Calvert، نويسنده , ◄ Jay G.، نويسنده ,
279
Yoo، نويسنده , ◄ Doo-Yeol and Kang، نويسنده , ◄ Su-Tea and Yoon، نويسنده , ◄ Young-Soo، نويسنده ,
280
Yoo، نويسنده , ◄ Doo-Yeol and Park، نويسنده , ◄ Jung-Jun and Kim، نويسنده , ◄ Sung-Wook and Yoon، نويسنده , ◄ Young-Soo، نويسنده ,
281
Yoo، نويسنده , ◄ Esther M. and Morrison، نويسنده , ◄ Sherie L.، نويسنده ,
282
Yoo، نويسنده , ◄ Eun Ji and Li، نويسنده , ◄ Taihua and Park، نويسنده , ◄ Hyun Gyu and Chang، نويسنده , ◄ Yong Keun، نويسنده ,
283
Yoo، نويسنده , ◄ Eun Ji and Li، نويسنده , ◄ Taihua and Park، نويسنده , ◄ Hyun Gyu and Chang، نويسنده , ◄ Yong Keun، نويسنده ,
284
Yoo، نويسنده , ◄ Gayoung and Hwang، نويسنده , ◄ Jin Hwan and Choi، نويسنده , ◄ Choongik and Chen، نويسنده ,
285
Yoo، نويسنده , ◄ Gayoung and Kim، نويسنده , ◄ A Ra and Hadi، نويسنده , ◄ Safwan، نويسنده ,
286
Yoo، نويسنده , ◄ Gursong and Park، نويسنده , ◄ Won-Kun and Kim، نويسنده , ◄ Chul Woong and Choi، نويسنده , ◄ Yoon-E and Yang، نويسنده , ◄ Ji-Won، نويسنده ,
287
Yoo، نويسنده , ◄ H.، نويسنده , ◄ Pimmel، Russell L. نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
288
YOO، نويسنده , ◄ H.H and CHUNG، نويسنده , ◄ J، نويسنده ,
289
YOO، نويسنده , ◄ H.H. and KIM، نويسنده , ◄ S.K. and INMAN، نويسنده , ◄ D.J.، نويسنده ,
290
YOO، نويسنده , ◄ H.H. and KWAK، نويسنده , ◄ J.Y. and CHUNG، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
291
YOO، نويسنده , ◄ H.H. and PIERRE، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
292
Yoo، نويسنده , ◄ H.-I and Koo، نويسنده , ◄ B.-J and Hong، نويسنده , ◄ J.-O and Hwang، نويسنده , ◄ I.-S and Jeong، نويسنده , ◄ Y.-H، نويسنده ,
293
Yoo، نويسنده , ◄ H.-I and Song، نويسنده , ◄ C.-R and Lee، نويسنده , ◄ Y.-S and Lee، نويسنده , ◄ D.-K، نويسنده ,
294
Yoo، نويسنده , ◄ H.-I. and Kim، نويسنده , ◄ H.-S.، نويسنده ,
295
Yoo، نويسنده , ◄ H.-I. and Song، نويسنده , ◄ C.-R. and Lee، نويسنده , ◄ D.-K.، نويسنده ,
296
Yoo، نويسنده , ◄ H.-I، نويسنده ,
297
Yoo، نويسنده , ◄ H.S. and Maheswaran، نويسنده , ◄ S.K. and Srinand، نويسنده , ◄ S. and Ames، نويسنده , ◄ T.R. and Suresh، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
298
Yoo، نويسنده , ◄ H.S. and Maheswaran، نويسنده , ◄ S.K. and Srinand، نويسنده , ◄ S. and Ames، نويسنده , ◄ T.R. and Suresh، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
299
Yoo، نويسنده , ◄ Hah-Young and Simkhada، نويسنده , ◄ Jaya Ram and Cho، نويسنده , ◄ Seung Sik and Park، نويسنده , ◄ Don-Hee and Kim، نويسنده , ◄ Seung Wook and Seong، نويسنده , ◄ Chi Nam and Yoo، نويسنده , ◄ Jin Cheol، نويسنده ,
300
Yoo، نويسنده , ◄ Han Sang and Shin، نويسنده , ◄ Sung Jae، نويسنده ,
301
Yoo، نويسنده , ◄ Han Sang and Shin، نويسنده , ◄ Sung Jae، نويسنده ,
302
Yoo، نويسنده , ◄ Haneul and Kim، نويسنده , ◄ Whangi and Ju، نويسنده , ◄ Hyunchul، نويسنده ,
303
Yoo، نويسنده , ◄ Haneul and Ko، نويسنده , ◄ Johan and Ju، نويسنده , ◄ Hyunchul، نويسنده ,
304
Yoo، نويسنده , ◄ Haneul and Ko، نويسنده , ◄ Johan and Yun، نويسنده , ◄ Sei-hun and Chang، نويسنده , ◄ Min Ho and Kang، نويسنده , ◄ Hyun-goo and Kim، نويسنده , ◄ Whangi and Ju، نويسنده , ◄ Hyunchul، نويسنده ,
305
Yoo، نويسنده , ◄ Han-Ill and Lee، نويسنده , ◄ Chung-Eun، نويسنده ,
306
Yoo، نويسنده , ◄ Han-Ill and Lee، نويسنده , ◄ Doh-Kwon، نويسنده ,
307
Yoo، نويسنده , ◄ Han-Ill and Song، نويسنده , ◄ Chang-Rock، نويسنده ,
308
Yoo، نويسنده , ◄ Han-Ill and Wuensch، نويسنده , ◄ Bernhardt J. and Petuskey، نويسنده , ◄ William T.، نويسنده ,
309
Yoo، نويسنده , ◄ Han-Ill and Yeon، نويسنده , ◄ Jung In and Kim، نويسنده , ◄ Jong-Kyu، نويسنده ,
310
Yoo، نويسنده , ◄ Hee-Jong and Kim، نويسنده , ◄ Jungkon and Yi، نويسنده , ◄ Seung-Muk and Zoh، نويسنده , ◄ Kyung-Duk، نويسنده ,
311
Yoo، نويسنده , ◄ Hong Hee and Cho، نويسنده , ◄ Jung Eun and Chung، نويسنده , ◄ Jintai، نويسنده ,
312
Yoo، نويسنده , ◄ Hong Hee and Kim، نويسنده , ◄ Jae Young and Inman، نويسنده , ◄ Daniel J.، نويسنده ,
313
Yoo، نويسنده , ◄ Hong Hee and Kim، نويسنده , ◄ Jung Min and Chung، نويسنده , ◄ Jintai، نويسنده ,
314
Yoo، نويسنده , ◄ Hong Hee and Kim، نويسنده , ◄ Sung Do and Chung، نويسنده , ◄ Jintai، نويسنده ,
315
Yoo، نويسنده , ◄ Hong Hee and Lee، نويسنده , ◄ Seung Hyun and Shin، نويسنده , ◄ Sang Ha، نويسنده ,
316
Yoo، نويسنده , ◄ Hoon and Washington، نويسنده , ◄ John W. and Jenkins، نويسنده , ◄ Thomas M. and Laurence Libelo، نويسنده , ◄ E.، نويسنده ,
317
Yoo، نويسنده , ◄ Ho-sik and Lee، نويسنده , ◄ Shin-young and Lee، نويسنده , ◄ Seung-jae and Song، نويسنده , ◄ Kun-woo، نويسنده ,
318
Yoo، نويسنده , ◄ Ho-Sik and Ryu، نويسنده , ◄ Hong-Youl and Cho، نويسنده , ◄ Seong-Seock and Han، نويسنده , ◄ Moon-Hee and Bae، نويسنده , ◄ Kie-Seo and Lee، نويسنده , ◄ Jong-Hyeon، نويسنده ,
319
Yoo، نويسنده , ◄ Hosun and Kim، نويسنده , ◄ Min-Yong and Kwon، نويسنده , ◄ Ohbyung، نويسنده ,
320
Yoo، نويسنده , ◄ Hye Hyun and Park، نويسنده , ◄ Jeong Hill، نويسنده ,
321
Yoo، نويسنده , ◄ Hye Hyun and Son، نويسنده , ◄ Junghyun and Kim، نويسنده , ◄ Dong-Hyun، نويسنده ,
322
Yoo، نويسنده , ◄ Hye Jin and Lee، نويسنده , ◄ Sun Young and You، نويسنده , ◄ Nam-Ho and Lee، نويسنده , ◄ Dong Su and Yeo، نويسنده , ◄ Hyeonuk and Choi، نويسنده , ◄ Yong Mun and Goh، نويسنده , ◄ Munju and Park، نويسنده , ◄ Jinwoo and Akagi، نويسنده , ◄ Kazuo and Cho، نويسنده , ◄ Jae Whan، نويسنده ,
323
Yoo، نويسنده , ◄ Hyesun and Kim، نويسنده , ◄ JunHo and Zhang، نويسنده , ◄ Lixin، نويسنده ,
324
Yoo، نويسنده , ◄ Hyesun and Kim، نويسنده , ◄ JunHo، نويسنده ,
325
Yoo، نويسنده , ◄ Hyouna and Park، نويسنده , ◄ Sang-Ho and Ye، نويسنده , ◄ Sang Kyu and Kim، نويسنده , ◄ Myung، نويسنده ,
326
Yoo، نويسنده , ◄ Hyuk Sang and Kim، نويسنده , ◄ Taek Gyoung and Park، نويسنده , ◄ Tae Gwan، نويسنده ,
327
Yoo، نويسنده , ◄ Hyuk Sang، نويسنده ,
328
Yoo، نويسنده , ◄ Hyunkyung and Shin، نويسنده , ◄ Hee Jung and Baek، نويسنده , ◄ Seunghee and Cha، نويسنده , ◄ Joo Hee and Kim، نويسنده , ◄ Hyunji and Chae، نويسنده , ◄ Eun-Young and Kim، نويسنده , ◄ Hak Hee، نويسنده ,
329
Yoo، نويسنده , ◄ Insun and Lee، نويسنده , ◄ Munjae and Lee، نويسنده , ◄ Changhee and Kim، نويسنده , ◄ Dae-Won and Moon، نويسنده , ◄ In Sik and Hwang، نويسنده , ◄ Do-Hoon، نويسنده ,
330
Yoo، نويسنده , ◄ J. and Kumara، نويسنده , ◄ S.R.T.، نويسنده ,
331
Yoo، نويسنده , ◄ J.E. and Kim، نويسنده , ◄ C.K.، نويسنده ,
332
Yoo، نويسنده , ◄ J.S. and Parm، نويسنده , ◄ I.O. and Gangopadhyay، نويسنده , ◄ U. and Kim، نويسنده , ◄ Kyunghae and Dhungel، نويسنده , ◄ S.K. and Mangalaraj، نويسنده , ◄ D. and Yi، نويسنده , ◄ Junsin، نويسنده ,
333
Yoo، نويسنده , ◄ Jae Beom and Park، نويسنده , ◄ Sang-Wook and Kang، نويسنده , ◄ Ha Na and Mondkar، نويسنده , ◄ Hemant S. and Sohn، نويسنده , ◄ Kyunghwa and Kim، نويسنده , ◄ Hyun Mi and Kim، نويسنده , ◄ Ki-Bum and Lee، نويسنده , ◄ Haiwon، نويسنده ,
334
Yoo، نويسنده , ◄ Jae Chul and Ahn، نويسنده , ◄ Jin Hwan and Lee، نويسنده , ◄ Sang Hak and Lim، نويسنده , ◄ Hong Chul and Choi، نويسنده , ◄ Kui Won and Bae، نويسنده , ◄ Tae Soo and Lee، نويسنده , ◄ Chang Yang، نويسنده ,
335
Yoo، نويسنده , ◄ Jae Chul and Koh، نويسنده , ◄ Kyoung Hwan and Park، نويسنده , ◄ Won Hah and Park، نويسنده , ◄ Jae Chul and Kim، نويسنده , ◄ Sang-Min and Yoon، نويسنده , ◄ Young Cheol، نويسنده ,
336
Yoo، نويسنده , ◄ Jae Chul and McGarry، نويسنده , ◄ Michelle H. and Jun، نويسنده , ◄ Bong Jae and Scott، نويسنده , ◄ Jonathan and Lee، نويسنده , ◄ Thay Q.، نويسنده ,
337
Yoo، نويسنده , ◄ Jae Keun، نويسنده ,
338
Yoo، نويسنده , ◄ Jae-Chul and Choi، نويسنده , ◄ Nam Hong and Kim، نويسنده , ◄ Soung-Yon and Lim، نويسنده , ◄ Tai Kang، نويسنده ,
339
Yoo، نويسنده , ◄ Jaewan and Lee، نويسنده , ◄ J.S. and Kahng، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
340
Yoo، نويسنده , ◄ Jaewon (Jay) and Arnold، نويسنده , ◄ Todd J. and Frankwick، نويسنده , ◄ Gary L.، نويسنده ,
341
Yoo، نويسنده , ◄ Jaewon (Jay) and Flaherty، نويسنده , ◄ Karen and Frankwick، نويسنده , ◄ Gary L.، نويسنده ,
342
Yoo، نويسنده , ◄ Jae-Won and Lee، نويسنده , ◄ Yong-Woo and Lee، نويسنده , ◄ Chang-Gun and Kim، نويسنده , ◄ Chang-Soo، نويسنده ,
343
Yoo، نويسنده , ◄ James and Simonit، نويسنده , ◄ Silvio and Connors، نويسنده , ◄ John P. and Kinzig، نويسنده , ◄ Ann P. and Perrings، نويسنده , ◄ Charles، نويسنده ,
344
Yoo، نويسنده , ◄ James and Simonit، نويسنده , ◄ Silvio and Connors، نويسنده , ◄ John P. and Maliszewski، نويسنده , ◄ Paul J. and Kinzig، نويسنده , ◄ Ann P. and Perrings، نويسنده , ◄ Charles، نويسنده ,
345
Yoo، نويسنده , ◄ Jang Sun and Hong، نويسنده , ◄ Seong Rok and Kim، نويسنده , ◄ Chang Ouk Kim، نويسنده ,
346
Yoo، نويسنده , ◄ Je Doo and Hwang، نويسنده , ◄ Si Woo and Park، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
347
Yoo، نويسنده , ◄ Je Doo and Park، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
348
Yoo، نويسنده , ◄ Je-Min and Sharma، نويسنده , ◄ Asha and Tathireddy، نويسنده , ◄ Prashant and Rieth، نويسنده , ◄ Loren W. and Solzbacher، نويسنده , ◄ Florian and Song، نويسنده , ◄ Jong-In، نويسنده ,
349
Yoo، نويسنده , ◄ Jeong Gun and Jo، نويسنده , ◄ Young Min، نويسنده ,
350
Yoo، نويسنده , ◄ Jeong Ha and Woo، نويسنده , ◄ Deok Ha and Chang، نويسنده , ◄ Mi-Sook and Chun، نويسنده , ◄ Myung-Suk، نويسنده ,
351
Yoo، نويسنده , ◄ Jeong Wan and Lee، نويسنده , ◄ Seong Hun and Yoon، نويسنده , ◄ Chong S. and Kim، نويسنده , ◄ Seon Jin، نويسنده ,
352
Yoo، نويسنده , ◄ Jeong-Hyun and Shim، نويسنده , ◄ Gunchoo and Cho، نويسنده , ◄ Sung-Wook and Park، نويسنده , ◄ Choong-Nyeon، نويسنده ,
353
Yoo، نويسنده , ◄ Jeong-Hyun and Shim، نويسنده , ◄ Gunchoo and Park، نويسنده , ◄ Choong-Nyeon and Kim، نويسنده , ◄ Won-Baek and Cho، نويسنده , ◄ Sung-Wook، نويسنده ,
354
Yoo، نويسنده , ◄ Jeong-Hyun and Shim، نويسنده , ◄ Gunchoo and Yoon، نويسنده , ◄ Jae-Sik and Cho، نويسنده , ◄ Sung-Wook، نويسنده ,
355
Yoo، نويسنده , ◄ Jeongmi and Chang، نويسنده , ◄ Hong H. and Bae، نويسنده , ◄ Yeong H. and Seong، نويسنده , ◄ Chi-Nam and Choe، نويسنده , ◄ Nong-Hoon and Lillehoj، نويسنده , ◄ D. H. Im S. H. Hyun S. Y. Park B. Y. Lee Y. H. Kim، نويسنده , ◄ Jong-Hyeon and Min، نويسنده , ◄ Wongi، نويسنده ,
356
Yoo، نويسنده , ◄ Jeongmi and Chang، نويسنده , ◄ Hong H. and Bae، نويسنده , ◄ Yeong H. and Seong، نويسنده , ◄ Chi-Nam and Choe، نويسنده , ◄ Nong-Hoon and Lillehoj، نويسنده , ◄ D. H. Im S. H. Hyun S. Y. Park B. Y. Lee Y. H. Kim، نويسنده , ◄ Jong-Hyeon and Min، نويسنده , ◄ Wongi، نويسنده ,
357
Yoo، نويسنده , ◄ Jeongmi and Jang، نويسنده , ◄ Seung I. and Kim، نويسنده , ◄ Suk and Cho، نويسنده , ◄ Jae-Hyeon and Lee، نويسنده , ◄ Hu-Jang and Rhee، نويسنده , ◄ Man H. and Lillehoj، نويسنده , ◄ Hyun S. and Min، نويسنده , ◄ Wongi، نويسنده ,
358
Yoo، نويسنده , ◄ Jeongmi and Jang، نويسنده , ◄ Seung I. and Kim، نويسنده , ◄ Suk and Cho، نويسنده , ◄ Jae-Hyeon and Lee، نويسنده , ◄ Hu-Jang and Rhee، نويسنده , ◄ Man H. and Lillehoj، نويسنده , ◄ Hyun S. and Min، نويسنده , ◄ Wongi، نويسنده ,
359
Yoo، نويسنده , ◄ Ji Hye and Kang، نويسنده , ◄ Kyungsu and Jho، نويسنده , ◄ Eun Hye and Chin، نويسنده , ◄ Young-Won and Kim، نويسنده , ◄ Jinwoong and Nho، نويسنده , ◄ Chu Won، نويسنده ,
360
Yoo، نويسنده , ◄ Ji Yun and Kim، نويسنده , ◄ Youngjo and Ko، نويسنده , ◄ Young Soo، نويسنده ,
361
Yoo، نويسنده , ◄ Ji-Heum and Kim، نويسنده , ◄ Sang-Youl and Cho، نويسنده , ◄ Iwhan and Kim، نويسنده , ◄ Jong-Man and Ahn، نويسنده , ◄ Kwang-Duk and Lee، نويسنده , ◄ Jae-Hyoung، نويسنده ,
362
Yoo، نويسنده , ◄ Jiho and Chatterjee، نويسنده , ◄ Suman and Wachsman، نويسنده , ◄ Eric D.، نويسنده ,
363
Yoo، نويسنده , ◄ Jiho and Oh، نويسنده , ◄ Dongjo and Wachsman، نويسنده , ◄ Eric D.، نويسنده ,
364
Yoo، نويسنده , ◄ Jiho and Park، نويسنده , ◄ Chan Young and Jacobson، نويسنده , ◄ Allan J.، نويسنده ,
365
Yoo، نويسنده , ◄ Jiho and Wachsman، نويسنده , ◄ Eric D.، نويسنده ,
366
Yoo، نويسنده , ◄ Ji-Hong and Ahn، نويسنده , ◄ Seung-Ho and Kim، نويسنده , ◄ Jung-Gu and Lee، نويسنده , ◄ Sang-Yul، نويسنده ,
367
Yoo، نويسنده , ◄ Ji-Hye and Kwon، نويسنده , ◄ Hak Cheol and Kim، نويسنده , ◄ Young-Joo and Park، نويسنده , ◄ Jeong Hill and Yang، نويسنده , ◄ Hyun Ok، نويسنده ,
368
Yoo، نويسنده , ◄ Ji-Hye and Lee، نويسنده , ◄ Hee Ju and Kang، نويسنده , ◄ Kyungsu and Jho، نويسنده , ◄ Eun Hye and Kim، نويسنده , ◄ Chul Young and Baturen، نويسنده , ◄ Dulamjav and Tunsag، نويسنده , ◄ Jigjidsuren and Nho، نويسنده , ◄ Chu Won، نويسنده ,
369
Yoo، نويسنده , ◄ Jin-Ah and Chen، نويسنده , ◄ Xiao Dong، نويسنده ,
370
Yoo، نويسنده , ◄ Jin-Hee and Choi، نويسنده , ◄ Na-Young and Bae، نويسنده , ◄ Young-Min and Lee، نويسنده , ◄ Jungsu and Lee، نويسنده , ◄ Sun-Young، نويسنده ,
371
Yoo، نويسنده , ◄ Jinsu and So، نويسنده , ◄ Junghun and Yu، نويسنده , ◄ Gwonjong and Yi، نويسنده , ◄ Junsin، نويسنده ,
372
Yoo، نويسنده , ◄ Jinsu and Yu، نويسنده , ◄ Gwonjong and Yi، نويسنده , ◄ Junsin، نويسنده ,
373
Yoo، نويسنده , ◄ Jinsu and Yu، نويسنده , ◄ Gwonjong and Yi، نويسنده , ◄ Junsin، نويسنده ,
374
Yoo، نويسنده , ◄ Jin-Wook and Doshi، نويسنده , ◄ Nishit and Mitragotri، نويسنده , ◄ Samir، نويسنده ,
375
Yoo، نويسنده , ◄ Jisu and Kim، نويسنده , ◄ Sae-Bom and Kim، نويسنده , ◄ Woo-Keun and Jung، نويسنده , ◄ Jinho، نويسنده ,
376
Yoo، نويسنده , ◄ Jisung and Hwang، نويسنده , ◄ Sung Soo and Kim، نويسنده , ◄ Seong Dae and Ki، نويسنده , ◄ Myung Seok and Cha، نويسنده , ◄ Jihun، نويسنده ,
377
Yoo، نويسنده , ◄ Jisung and Soo Hwang، نويسنده , ◄ Sung and Dae Kim، نويسنده , ◄ Seong and Seok Ki، نويسنده , ◄ Myung Soo Cha، نويسنده , ◄ Jihun، نويسنده ,
378
Yoo، نويسنده , ◄ Jiyoung and Kim، نويسنده , ◄ Yujeong and Yoo، نويسنده , ◄ Sang-Ho and Inglett، نويسنده , ◄ George E. and Lee، نويسنده , ◄ Suyong، نويسنده ,
379
Yoo، نويسنده , ◄ Jo-Hyeong and Lee، نويسنده , ◄ Han-Seung and Ismail، نويسنده , ◄ Mohamed A.، نويسنده ,
380
Yoo، نويسنده , ◄ Jong-Chul and Her، نويسنده , ◄ Hyun-Jung and Kang، نويسنده , ◄ C.J. and Kim، نويسنده , ◄ Yong-Sang، نويسنده ,
381
Yoo، نويسنده , ◄ Jong-Chul and La، نويسنده , ◄ Gyu-Sik and Kang، نويسنده , ◄ C.J. and Kim، نويسنده , ◄ Yong-Sang، نويسنده ,
382
Yoo، نويسنده , ◄ Jong-Ha and Park، نويسنده , ◄ Tae Sung and Maeng، نويسنده , ◄ Ho-Young and Sun، نويسنده , ◄ Youngkyu and Kim، نويسنده , ◄ Young-Ah and Kie، نويسنده , ◄ Jeong-Hae and Cho، نويسنده , ◄ Eun Hae and Song، نويسنده , ◄ Jaewoo and Lee، نويسنده , ◄ Kyung-A. and Suh، نويسنده , ◄ Borum and Choi، نويسنده , ◄ Jong Rak، نويسنده ,
383
Yoo، نويسنده , ◄ Jong-Ha and Suh، نويسنده , ◄ Borum and Park، نويسنده , ◄ Tae-Sung and Shin، نويسنده , ◄ Myung-Geun and Choi، نويسنده , ◄ Yeung Deuk and Lee، نويسنده , ◄ Chang Hoon and Choi، نويسنده , ◄ Jong Rak، نويسنده ,
384
Yoo، نويسنده , ◄ Jong-Suk and Kim، نويسنده , ◄ Hyun Tae and Joh، نويسنده , ◄ Han-Ik and Kim، نويسنده , ◄ Heeyeon and Moon، نويسنده , ◄ Sang Heup، نويسنده ,
385
Yoo، نويسنده , ◄ Juhyun and Alavi، نويسنده , ◄ Sajid and Vadlani، نويسنده , ◄ Praveen and Amanor-Boadu، نويسنده , ◄ Vincent، نويسنده ,
386
Yoo، نويسنده , ◄ Juhyun and Woo، نويسنده , ◄ Sang-Kuk and Yu، نويسنده , ◄ Ji Heng and Lee، نويسنده , ◄ Siwoo and Park، نويسنده , ◄ Gun Woo، نويسنده ,
387
Yoo، نويسنده , ◄ Jun and Runge، نويسنده , ◄ M. Brett and Bowden، نويسنده , ◄ Ned B.، نويسنده ,
388
Yoo، نويسنده , ◄ Junbeom and Cha، نويسنده , ◄ Sungdeok and Kim، نويسنده , ◄ Chang Hwoi and Song، نويسنده , ◄ Duck Yong Song، نويسنده ,
389
Yoo، نويسنده , ◄ Jung Sun and Johng، نويسنده , ◄ Hyeon-Min and Yoon، نويسنده , ◄ Tae-Jong and Shin، نويسنده , ◄ Hak-Soo and Lee، نويسنده , ◄ Byung Cheon and Lee، نويسنده , ◄ Changhoon and Ahn، نويسنده , ◄ Byung Soo and Kang، نويسنده , ◄ Dae-In and Lee، نويسنده , ◄ Jin-Kyu and Soh، نويسنده , ◄ Kwang-Sup، نويسنده ,
390
Yoo، نويسنده , ◄ Jung Sun and Johng، نويسنده , ◄ Hyeon-Min and Yoon، نويسنده , ◄ Tae-Jong and Shin، نويسنده , ◄ Hak-Soo and Lee، نويسنده , ◄ Byung Cheon and Lee، نويسنده , ◄ Changhoon and Ahn، نويسنده , ◄ Byung Soo and Kang، نويسنده , ◄ Dae-In and Lee، نويسنده , ◄ Jin-Kyu and Soh، نويسنده , ◄ Kwang-Sup، نويسنده ,
391
Yoo، نويسنده , ◄ Jung Woo and Jang، نويسنده , ◄ H.W. and Prigodin، نويسنده , ◄ V.N. and Kao، نويسنده , ◄ C. and Eom، نويسنده , ◄ C.B. and Epstein، نويسنده , ◄ A.J.، نويسنده ,
392
Yoo، نويسنده , ◄ Jung-Han and Roeder، نويسنده , ◄ Charles W. and Lehman، نويسنده , ◄ Dawn E.، نويسنده ,
393
Yoo، نويسنده , ◄ Jung-Han and Roeder، نويسنده , ◄ Charles W. and Lehman، نويسنده , ◄ Dawn E.، نويسنده ,
394
Yoo، نويسنده , ◄ Jungho and Chang، نويسنده , ◄ Hyun-Jin and Min، نويسنده , ◄ Byoung-Gi and Ko، نويسنده , ◄ Dae-Hong and Cho، نويسنده , ◄ Mann-Ho and Sohn، نويسنده , ◄ Hyunchul and Lee، نويسنده , ◄ Tae-Wan، نويسنده ,
395
Yoo، نويسنده , ◄ Jungmin and Kim، نويسنده , ◄ Minjeong، نويسنده ,
396
Yoo، نويسنده , ◄ Jung-Moon and Lee، نويسنده , ◄ Yuri M. Kim، نويسنده , ◄ Dongchul and Jeong، نويسنده , ◄ Myeong-Jae and Stockwell، نويسنده , ◄ William R. and Kundu، نويسنده , ◄ Prasun K. and Oh، نويسنده , ◄ Soo-Min and Shin، نويسنده , ◄ Dong-Bin and Lee، نويسنده , ◄ Suk-Jo، نويسنده ,
397
Yoo، نويسنده , ◄ Jung-Moon and Lee، نويسنده , ◄ Yuri M. Kim، نويسنده , ◄ Dongchul and Jeong، نويسنده , ◄ Myeong-Jae and Stockwell، نويسنده , ◄ William R. and Kundu، نويسنده , ◄ Prasun K. and Oh، نويسنده , ◄ Soo-Min and Shin، نويسنده , ◄ Dong-Bin and Lee، نويسنده , ◄ Suk-Jo، نويسنده ,
398
Yoo، نويسنده , ◄ K. and Tang، نويسنده , ◄ S.J. and Sprunger، نويسنده , ◄ P.T. and Benito، نويسنده , ◄ I. and Ortega، نويسنده , ◄ J. and Flores، نويسنده , ◄ F. and Snijders، نويسنده , ◄ P.C. and Demeter، نويسنده , ◄ M.C. and Weitering، نويسنده , ◄ H.H.، نويسنده ,
399
Yoo، نويسنده , ◄ Keon Hee and Jang، نويسنده , ◄ In Keun and Lee، نويسنده , ◄ Myoung Woo and Kim، نويسنده , ◄ Hyo Eun and Yang، نويسنده , ◄ Mal Sook and Eom، نويسنده , ◄ Youngwoo and Lee، نويسنده , ◄ Jong Eun and Kim، نويسنده , ◄ Young Jin and Yang، نويسنده , ◄ Seong Kyu and Jung، نويسنده , ◄ Hye Lim and Sung، نويسنده , ◄ Ki Woong and Kim، نويسنده , ◄ Cheol Woo and Koo، نويسنده , ◄ Hong Hoe and Kim، نويسنده ,
400
Yoo، نويسنده , ◄ Keun-Young and Tajima، نويسنده , ◄ Kazuo and Park، نويسنده , ◄ Sue-Kyung and Kang، نويسنده , ◄ Daehee and Kim، نويسنده , ◄ Sook-Un and Hirose، نويسنده , ◄ Kaoru and Takeuchi، نويسنده , ◄ Tohru and Miura، نويسنده , ◄ Shigeto، نويسنده ,
401
Yoo، نويسنده , ◄ Ki-Pung and Jae Yoo، نويسنده , ◄ Sung and Soo Lee، نويسنده , ◄ Chul، نويسنده ,
402
Yoo، نويسنده , ◄ Ki-Pung and Shin، نويسنده , ◄ Hun Yong and Hwang، نويسنده , ◄ Se Yeon and Lee، نويسنده , ◄ Chul Soo، نويسنده ,
403
Yoo، نويسنده , ◄ Ki-Pung and Shin، نويسنده , ◄ Moon Sam and Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jae and You، نويسنده , ◄ Seong Sik and Lee، نويسنده , ◄ Chul Soo، نويسنده ,
404
Yoo، نويسنده , ◄ Kum-Pyo and Kwon، نويسنده , ◄ Kwang-Ho and Min، نويسنده , ◄ Nam-Ki and Lee، نويسنده , ◄ Myong Jin and Lee، نويسنده , ◄ Cheol Jin، نويسنده ,
405
Yoo، نويسنده , ◄ Kum-Pyo and Lim، نويسنده , ◄ Lee-Taek and Min، نويسنده , ◄ Nam-Ki and Lee، نويسنده , ◄ Myung Jin and Lee، نويسنده , ◄ Chul Jin and Park، نويسنده , ◄ Chan-Won، نويسنده ,
406
Yoo، نويسنده , ◄ Kwang Soo and Park، نويسنده , ◄ Sang Hyoun and Kang، نويسنده , ◄ Ju Hyun، نويسنده ,
407
Yoo، نويسنده , ◄ Kwang-Sun and Eom، نويسنده , ◄ Young-Sop and Park، نويسنده , ◄ Jae-Yong and Im، نويسنده , ◄ Min-Gyu and Han، نويسنده , ◄ Seog-Young، نويسنده ,
408
Yoo، نويسنده , ◄ Kwonjae and Seo، نويسنده , ◄ Jae-Ek and Kim، نويسنده , ◄ S.J. and Kim، نويسنده , ◄ W. and Park، نويسنده , ◄ Jeremy M.G. and Yu، نويسنده , ◄ H. and Hwang، نويسنده , ◄ Chanyong، نويسنده ,
409
Yoo، نويسنده , ◄ Kwonjae and Weitering، نويسنده , ◄ Hanno H. Leuchte، نويسنده ,
410
Yoo، نويسنده , ◄ Kwonjae and Weitering، نويسنده , ◄ Hanno H. Leuchte، نويسنده ,
411
Yoo، نويسنده , ◄ Kyoungkeun and Kim، نويسنده , ◄ Soo-Kyung and Lee، نويسنده , ◄ Jae-chun and Ito، نويسنده , ◄ Mayumi and Tsunekawa، نويسنده , ◄ Masami and Hiroyoshi، نويسنده , ◄ Naoki، نويسنده ,
412
Yoo، نويسنده , ◄ Kyoungkeun and Shin، نويسنده , ◄ Shun-Myung and Yang، نويسنده , ◄ Dong-Hyo and Sohn، نويسنده , ◄ Jeong-Soo، نويسنده ,
413
Yoo، نويسنده , ◄ Kyung Bin and Choi، نويسنده , ◄ Gyeong Man Choi، نويسنده ,
414
Yoo، نويسنده , ◄ Kyung Bin and Choi، نويسنده , ◄ Gyeong Man Choi، نويسنده ,
415
Yoo، نويسنده , ◄ Kyung Bin and Choi، نويسنده , ◄ Gyeong Man، نويسنده ,
416
Yoo، نويسنده , ◄ Kyung Bin and Park، نويسنده , ◄ Byung-Hyun and Choi، نويسنده , ◄ Gyeong Man Choi، نويسنده ,
417
Yoo، نويسنده , ◄ Kyung Hoon; Lee، نويسنده , ◄ Joon Sik; Oh، نويسنده , ◄ Myung Do ، نويسنده ,
418
Yoo، نويسنده , ◄ Kyung Mi and Al-Farsi، نويسنده , ◄ Mohamad and Lee، نويسنده , ◄ Hyungjae and Yoon، نويسنده , ◄ Hyungeun and Lee، نويسنده , ◄ Chang Yong، نويسنده ,
419
Yoo، نويسنده , ◄ Kyungjin and Lee، نويسنده , ◄ Youah and Heo، نويسنده , ◄ Eunnyeong، نويسنده ,
420
Yoo، نويسنده , ◄ Kyung-Mi and Lee، نويسنده , ◄ Choong-Hwan and Lee، نويسنده , ◄ Hyungjae and Moon، نويسنده , ◄ BoKyung and Lee، نويسنده , ◄ Chang Yong، نويسنده ,
421
Yoo، نويسنده , ◄ Kyungsoo and Mudd، نويسنده , ◄ Simon Marius and Sanderman، نويسنده , ◄ Jonathan and Amundson، نويسنده , ◄ Ronald H Blum، نويسنده , ◄ Alex، نويسنده ,
422
Yoo، نويسنده , ◄ M.H and Agnew، نويسنده , ◄ S.R. and Morris، نويسنده , ◄ J.R. and Ho، نويسنده , ◄ K.M، نويسنده ,
423
Yoo، نويسنده , ◄ M.H and Agnew، نويسنده , ◄ S.R. and Morris، نويسنده , ◄ J.R. and Ho، نويسنده , ◄ K.M، نويسنده ,
424
Yoo، نويسنده , ◄ M.H and Yoshimi، نويسنده , ◄ K، نويسنده ,
425
Yoo، نويسنده , ◄ M.H. and Zou، نويسنده , ◄ J. and Fu، نويسنده , ◄ C.L.، نويسنده ,
426
Yoo، نويسنده , ◄ M.H. and Zou، نويسنده , ◄ J. and Fu، نويسنده , ◄ C.L.، نويسنده ,
427
Yoo، نويسنده , ◄ M.S. and Son، نويسنده , ◄ Y.J. and Kim، نويسنده , ◄ Y.S. and Park، نويسنده , ◄ J.H.، نويسنده ,
428
Yoo، نويسنده , ◄ Michelle J. and Hage، نويسنده , ◄ David S.، نويسنده ,
429
Yoo، نويسنده , ◄ Michelle J. and Schiel، نويسنده , ◄ John E. and Hage، نويسنده , ◄ David S.، نويسنده ,
430
Yoo، نويسنده , ◄ Michelle J. and Smith، نويسنده , ◄ Quentin R. and Hage، نويسنده , ◄ David S.، نويسنده ,
431
Yoo، نويسنده , ◄ Mikyong and Frank، نويسنده , ◄ Curtis W. and Mori، نويسنده , ◄ Shoichiro and Yamaguchi، نويسنده , ◄ Shoji، نويسنده ,
432
Yoo، نويسنده , ◄ Mi-Kyong and Park، نويسنده , ◄ In-Kyu and Lim، نويسنده , ◄ Hwang-Tae and Lee، نويسنده , ◄ Sang-Joon and Jiang، نويسنده , ◄ Hu-Lin and Kim، نويسنده , ◄ You-Kyoung and Choi، نويسنده , ◄ Yun-Jaie and Cho، نويسنده , ◄ Myung-Haing and Cho، نويسنده , ◄ Chong-Su، نويسنده ,
433
Yoo، نويسنده , ◄ Min-Sang and Shin، نويسنده , ◄ Ji Sun and Choi، نويسنده , ◄ Hye-Eun and Cho، نويسنده , ◄ Young-Wuk and Bang، نويسنده , ◄ Myun-Ho and Baek، نويسنده , ◄ Nam-In and Lee، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
434
Yoo، نويسنده , ◄ Misook and Kim، نويسنده , ◄ Dong-Guk and Ha، نويسنده , ◄ Min Woo and Jew، نويسنده , ◄ Sang-sup and Park، نويسنده , ◄ Hyeung-geun and Jeong، نويسنده , ◄ Byeong-Seon، نويسنده ,
435
Yoo، نويسنده , ◄ Moon-Sook and Park، نويسنده , ◄ Jin-Hee، نويسنده ,
436
Yoo، نويسنده , ◄ Myoung Kwan and Lim، نويسنده , ◄ Seungjae، نويسنده ,
437
Yoo، نويسنده , ◄ Myung-Ik and Seo، نويسنده , ◄ Yeong-Ju and Choi، نويسنده , ◄ Kyu-Sil and Ha، نويسنده , ◄ Jeong-Sook and Woo، نويسنده , ◄ Kyoungja Woo، نويسنده ,
438
Yoo، نويسنده , ◄ Myung-Jin and Kim، نويسنده , ◄ Hyo Won and Yoo، نويسنده , ◄ Byung Min and Park، نويسنده , ◄ Ho Bum، نويسنده ,
439
Yoo، نويسنده , ◄ Na Young and Youn، نويسنده , ◄ Yu Seok and Oh، نويسنده , ◄ Nam Muk and Oh، نويسنده , ◄ Kyung-Taek and Lee، نويسنده , ◄ Deok-Keun and Cha، نويسنده , ◄ Kyung-Hoi and Oh، نويسنده , ◄ Young Taik and Lee، نويسنده , ◄ Eun Seong، نويسنده ,
440
Yoo، نويسنده , ◄ One and Oh، نويسنده , ◄ Yong-Jun and Lee، نويسنده , ◄ Bong-Sang and Nam، نويسنده , ◄ Soo Woo، نويسنده ,
441
Yoo، نويسنده , ◄ Ook Sang and Oh، نويسنده , ◄ Jungwoo and Kang، نويسنده , ◄ Chang Yong and Lee، نويسنده , ◄ Byoung Hun and Han، نويسنده , ◄ In Shik and Choi، نويسنده , ◄ Won-Ho and Kwon، نويسنده , ◄ Hyuk-Min and Na، نويسنده , ◄ Min-Ki and Majhi، نويسنده , ◄ Prashant and Tseng، نويسنده , ◄ Hsing-Huang and Jammy، نويسنده , ◄ R.A.J. and Wang، نويسنده , ◄ Jin-Suk and Lee، نويسنده , ◄ Hi-Deok، نويسنده ,
442
Yoo، نويسنده , ◄ P.K. and Jeen، نويسنده , ◄ G.S and Park، نويسنده , ◄ H.Y. and Son، نويسنده , ◄ M.H. and Han، نويسنده , ◄ S.K.، نويسنده ,
443
Yoo، نويسنده , ◄ Pyeong Jun and Kim، نويسنده , ◄ Ki-Hyun، نويسنده ,
444
Yoo، نويسنده , ◄ Pyeong Jun and Yun، نويسنده , ◄ Taeyoung، نويسنده ,
445
Yoo، نويسنده , ◄ Rihye and Kim، نويسنده , ◄ Jeonghwan and McCarty، نويسنده , ◄ Perry L. and Bae، نويسنده , ◄ Jaeho، نويسنده ,
446
Yoo، نويسنده , ◄ S. and Yeo، نويسنده , ◄ J. and Hwang، نويسنده , ◄ S. and Kim، نويسنده , ◄ Y.H. and Hur، نويسنده , ◄ S.G and Kim، نويسنده , ◄ E.، نويسنده ,
447
Yoo، نويسنده , ◄ S.D. and Han، نويسنده , ◄ S.M. and Jin، نويسنده , ◄ J.Y. and Lee، نويسنده , ◄ I. and Kim، نويسنده , ◄ T.W. and Kim، نويسنده , ◄ Y.-H. and Lee، نويسنده , ◄ H.J. and Park، نويسنده , ◄ W.B. and Choi، نويسنده , ◄ E.H.، نويسنده ,
448
Yoo، نويسنده , ◄ S.I. and Higuchi، نويسنده , ◄ T. and Sakai، نويسنده , ◄ N. and Fujimoto، نويسنده , ◄ H. and Murakami، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
449
Yoo، نويسنده , ◄ S.I. and Higuchi، نويسنده , ◄ T. and Sakai، نويسنده , ◄ N. and Fujimoto، نويسنده , ◄ H. and Murakami، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
450
Yoo، نويسنده , ◄ S.J. and Kim، نويسنده , ◄ C.-Y. and Shin، نويسنده , ◄ J.W and Lee، نويسنده , ◄ S.-G. and Jeong، نويسنده , ◄ J.-M. and Kim، نويسنده , ◄ Y.-J. and Lee، نويسنده , ◄ S.-H. and Kim، نويسنده , ◄ J.-G.، نويسنده ,
451
Yoo، نويسنده , ◄ S.J. and Kim، نويسنده , ◄ W.J.، نويسنده ,
452
Yoo، نويسنده , ◄ S.Y. and Jung، نويسنده , ◄ S.B. and Kim، نويسنده , ◄ K.H. and Jin، نويسنده , ◄ C.N. and Park، نويسنده , ◄ J.C. and Kwon، نويسنده , ◄ Y.S.، نويسنده ,
453
Yoo، نويسنده , ◄ Sang Dong and Greer، نويسنده , ◄ Dennis H. and Laing، نويسنده , ◄ William A. and McManus، نويسنده , ◄ Michael T.، نويسنده ,
454
Yoo، نويسنده , ◄ Sang-Ho and Jane، نويسنده , ◄ Jay-lin، نويسنده ,
455
Yoo، نويسنده , ◄ Sang-Ho and Jane، نويسنده , ◄ Jay-lin، نويسنده ,
456
Yoo، نويسنده , ◄ Sean W. and Chaudhuri، نويسنده , ◄ Swetaprovo and Sacksteder، نويسنده , ◄ Kurt R. and Zhang، نويسنده , ◄ Peng and Zhu، نويسنده , ◄ Delin and Law، نويسنده , ◄ Chung K.، نويسنده ,
457
Yoo، نويسنده , ◄ Seong Hyun and Cohen، نويسنده , ◄ Claude and Hui، نويسنده , ◄ Chung-Yuen، نويسنده ,
458
Yoo، نويسنده , ◄ Seong Hyun and Yee، نويسنده , ◄ Leslie B. Cohen، نويسنده , ◄ Claude، نويسنده ,
459
Yoo، نويسنده , ◄ Seong Il and Yun، نويسنده , ◄ Sang-Hyun and Choi، نويسنده , ◄ Jeong Min and Sohn، نويسنده , ◄ Byeong-Hyeok and Zin، نويسنده , ◄ Wang-Cheol and Jung، نويسنده , ◄ Jin Chul and Lee، نويسنده , ◄ Kwang Hee and Jo، نويسنده , ◄ Seong Mu and Cho، نويسنده , ◄ Junhan and Park، نويسنده , ◄ Cheolmin، نويسنده ,
460
Yoo، نويسنده , ◄ Seong-Won and Lee، نويسنده , ◄ Chi-Seung and Park، نويسنده , ◄ Woong-Sup and Kim، نويسنده , ◄ Myung Hyun and Lee، نويسنده , ◄ Jae-Myung، نويسنده ,
461
Yoo، نويسنده , ◄ Seongwoo and Paek، نويسنده , ◄ Un-Chul and Han، نويسنده , ◄ Won-Taek، نويسنده ,
462
Yoo، نويسنده , ◄ Seung-Ho and Manz، نويسنده , ◄ Heinrich، نويسنده ,
463
Yoo، نويسنده , ◄ Seung-Hoon and Kwak، نويسنده , ◄ Seung-Jun and Lee، نويسنده , ◄ Joo-Suk، نويسنده ,
464
Yoo، نويسنده , ◄ Seung-Hoon and Lim، نويسنده , ◄ Hea-Jin and Kwak، نويسنده , ◄ Seung-Jun، نويسنده ,
465
Yoo، نويسنده , ◄ Seung-Joon and Kwak، نويسنده , ◄ Dong-Heui and Lee، نويسنده , ◄ Jae-Wook and Kim، نويسنده , ◄ Jin-Geol and Hwang، نويسنده , ◄ Un-Yeon and Jang، نويسنده , ◄ Hee Dong، نويسنده ,
466
Yoo، نويسنده , ◄ Seung-Youl and Kuroda، نويسنده , ◄ Yoshihiro and Mito، نويسنده , ◄ Yoshitada and Matsuoka، نويسنده , ◄ Toshifumi and Nakagawa، نويسنده , ◄ Masami and Ozawa، نويسنده , ◄ Akiko and Sugiyama، نويسنده , ◄ Kazutoshi and Ueda، نويسنده , ◄ Akira، نويسنده ,
467
Yoo، نويسنده , ◄ SeungYoul and Myojo، نويسنده , ◄ Toshiki and Matsuoka، نويسنده , ◄ Toshifumi and Ueda، نويسنده , ◄ Akira، نويسنده ,
468
Yoo، نويسنده , ◄ Sinjae and Batchelder، نويسنده , ◄ Harold P. and Peterson، نويسنده , ◄ William T. and Sydeman، نويسنده , ◄ William J.، نويسنده ,
469
Yoo، نويسنده , ◄ Sinjae and Kim، نويسنده , ◄ Hyun-Cheol، نويسنده ,
470
Yoo، نويسنده , ◄ Soo Jin and Seo، نويسنده , ◄ Eul-Ju and Lee، نويسنده , ◄ Jae Hoon and Seo، نويسنده , ◄ Yiel-Hea and Park، نويسنده , ◄ Pil-Whan and Ahn، نويسنده , ◄ Jeong Yeal Ahn، نويسنده ,
471
Yoo، نويسنده , ◄ Soohaeng and Xantheas، نويسنده , ◄ Sotiris S. and Zeng، نويسنده , ◄ Xiao Cheng، نويسنده ,
472
Yoo، نويسنده , ◄ Soyeon and Ha، نويسنده , ◄ Jong-Yoon and Yoon، نويسنده , ◄ Seok-Jin and Choi، نويسنده , ◄ Ji-Won، نويسنده ,
473
Yoo، نويسنده , ◄ Sukjoon and Hsieh، نويسنده , ◄ Jeffery S. and Zou، نويسنده , ◄ Peter and Kokoszka، نويسنده , ◄ John، نويسنده ,
474
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jae and Yoo، نويسنده , ◄ Ki-Pung and Kim، نويسنده , ◄ Hwayong and Lee، نويسنده , ◄ Chul Soo، نويسنده ,
475
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jin and Jung، نويسنده , ◄ Dong-Hwi and Kim، نويسنده , ◄ Jung Hun and Lee، نويسنده , ◄ Jong Min، نويسنده ,
476
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jin and Kim، نويسنده , ◄ Jung Hun and Lee، نويسنده , ◄ Jong Min، نويسنده ,
477
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jin and Lee، نويسنده , ◄ Hong-shik and Veriansyah، نويسنده , ◄ Bambang and Kim، نويسنده , ◄ Jaehoon and Kim، نويسنده , ◄ Jae-Duck and Lee، نويسنده , ◄ Youn-Woo، نويسنده ,
478
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jin and Park، نويسنده , ◄ Jin Bae and Choi، نويسنده , ◄ Yoon Ho، نويسنده ,
479
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jin، نويسنده ,
480
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jin، نويسنده ,
481
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jin، نويسنده ,
482
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jin، نويسنده ,
483
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jin، نويسنده ,
484
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jong and Jung، نويسنده , ◄ Young Hwa and Lim، نويسنده , ◄ Ju Wan and Choi، نويسنده , ◄ Hong Goo and Kim، نويسنده , ◄ Kyung A. Sung، نويسنده , ◄ Yung-Eun Sung، نويسنده ,
485
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jong and Lee، نويسنده , ◄ Kug-Seung and Hwang، نويسنده , ◄ Seung Jun and Cho، نويسنده , ◄ Yonghun and Kim، نويسنده , ◄ Soo-Kil and Yun، نويسنده , ◄ Jeong Woo and Sung، نويسنده , ◄ Yung-Eun and Lim، نويسنده , ◄ Tae-Hoon، نويسنده ,
486
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Jong and Lim، نويسنده , ◄ Ju Wan and Sung، نويسنده , ◄ Yung-Eun Sung، نويسنده ,
487
Yoo، نويسنده , ◄ Sung Won and Kwon، نويسنده , ◄ Seung-Jun and Jung، نويسنده , ◄ Sang Hwa، نويسنده ,
488
Yoo، نويسنده , ◄ Sung-eun and Gong، نويسنده , ◄ Young-Dae and Choi، نويسنده , ◄ Min-Young and Seo، نويسنده , ◄ Jin-soo and Yang Yi، نويسنده , ◄ Kyu، نويسنده ,
489
Yoo، نويسنده , ◄ Sung-eun and Gong، نويسنده , ◄ Young-Dae and Choi، نويسنده , ◄ Min-Young and Seo، نويسنده , ◄ Jin-soo and Yang Yi، نويسنده , ◄ Kyu، نويسنده ,
490
Yoo، نويسنده , ◄ Sung-eun and Gong، نويسنده , ◄ Young-Dae and Choi، نويسنده , ◄ Min-Young and Seo، نويسنده , ◄ Jin-soo and Yang Yi، نويسنده , ◄ Kyu، نويسنده ,
491
Yoo، نويسنده , ◄ Sung-Won and Koh، نويسنده , ◄ Kyung-Taek and Kwon، نويسنده , ◄ Seung Jun and Park، نويسنده , ◄ Sun Gyu Choi، نويسنده ,
492
Yoo، نويسنده , ◄ Sunny J.-S. and Boylan، نويسنده , ◄ Joan M. and Brautigan، نويسنده , ◄ David L. and Gruppuso، نويسنده , ◄ Philip A.، نويسنده ,
493
Yoo، نويسنده , ◄ Taejong and Cho، نويسنده , ◄ Hyunbo and Yücesan، نويسنده , ◄ Enver، نويسنده ,
494
Yoo، نويسنده , ◄ Taejong and Jeong، نويسنده , ◄ Buhwan and Cho، نويسنده , ◄ Hyunbo، نويسنده ,
495
Yoo، نويسنده , ◄ Tai-June and Lee، نويسنده , ◄ My-Kyung and Min، نويسنده , ◄ Yoon S. and Chiang، نويسنده , ◄ Huey-Jenn and Wang، نويسنده , ◄ Kai and Fujiyoshi، نويسنده , ◄ Tatsuya and Watanabe، نويسنده , ◄ Tetsuo and Krug، نويسنده , ◄ Marc S. and Seyer، نويسنده , ◄ Jerome and Cheng، نويسنده , ◄ Kuang-Chuan and Chen، نويسنده ,
496
Yoo، نويسنده , ◄ W.D. and Lee، نويسنده , ◄ J.H. and Na، نويسنده , ◄ Y.S and Yang، نويسنده , ◄ W.J. and Kim، نويسنده , ◄ D.H. and Cho، نويسنده , ◄ K.S.، نويسنده ,
497
Yoo، نويسنده , ◄ Wi Sung and Lee، نويسنده , ◄ Hak-Ju and Kim، نويسنده , ◄ Dong-In and Kang، نويسنده , ◄ Kyung-In and Cho، نويسنده , ◄ Hunhee، نويسنده ,
498
Yoo، نويسنده , ◄ Woo-Jin and Li، نويسنده , ◄ Chao-Jun، نويسنده ,
499
Yoo، نويسنده , ◄ Y.H. and Park، نويسنده , ◄ I.J. and Kim، نويسنده , ◄ J.G. and Kwak، نويسنده , ◄ D.H. and Ji، نويسنده , ◄ W.S.، نويسنده ,
500
Yoo، نويسنده , ◄ Y.S. and Jo، نويسنده , ◄ C.Y. and Jones، نويسنده , ◄ C.N.، نويسنده ,
501
Yoo، نويسنده , ◄ Y.S. and Jo، نويسنده , ◄ C.Y. and Jones، نويسنده , ◄ C.N.، نويسنده ,
502
Yoo، نويسنده , ◄ Y.S. and Jo، نويسنده , ◄ C.Y. and Jones، نويسنده , ◄ C.N.، نويسنده ,
503
Yoo، نويسنده , ◄ Yeon-Sik and Huh، نويسنده , ◄ Nam-Su، نويسنده ,
504
Yoo، نويسنده , ◄ Yo-Han and Lee، نويسنده , ◄ Woong and Shin، نويسنده , ◄ Hyunho، نويسنده ,
505
Yoo، نويسنده , ◄ Yo-Han and Lee، نويسنده , ◄ Woong and Shin، نويسنده , ◄ Hyunho، نويسنده ,
506
Yoo، نويسنده , ◄ Yong H. and Suh، نويسنده , ◄ Kune Y.، نويسنده ,
507
Yoo، نويسنده , ◄ Yong Shim and Kim، نويسنده , ◄ Jae Wan and Lee، نويسنده , ◄ Jae Yong and Hahn، نويسنده , ◄ Jae Won، نويسنده ,
508
Yoo، نويسنده , ◄ Yong-Goo and Yang، نويسنده , ◄ Dong-Seok and Ryu، نويسنده , ◄ Ho-Jun and Cheong، نويسنده , ◄ Woo-Seok and Baek، نويسنده , ◄ Mun Cheol and Kang، نويسنده ,
509
Yoo، نويسنده , ◄ Yong-Goo and Yu، نويسنده , ◄ Seong-Cho and Kim، نويسنده , ◄ Won-Tae، نويسنده ,
510
Yoo، نويسنده , ◄ Yong-Goo and Yu، نويسنده , ◄ Seong-Cho and Kim، نويسنده , ◄ Won-Tae، نويسنده ,
511
Yoo، نويسنده , ◄ Yong-Won and Lee، نويسنده , ◄ Woo-Kul، نويسنده ,
512
Yoo، نويسنده , ◄ Young K. and Ohnishi، نويسنده , ◄ Tsuyoshi and Wang، نويسنده , ◄ Gang and Duewer، نويسنده , ◄ Fred and Xiang، نويسنده , ◄ X.-D. and Chu، نويسنده , ◄ Yong S. and Mancini، نويسنده , ◄ Derrick C. and Li، نويسنده , ◄ Yi-Qun and OʹHandley، نويسنده , ◄ Robert C.، نويسنده ,
513
Yoo، نويسنده , ◄ Young K. and Xue، نويسنده , ◄ Qizhen and Chu، نويسنده , ◄ Yong S. and Xu، نويسنده , ◄ Shifa and Hangen، نويسنده , ◄ Ude and Lee، نويسنده , ◄ Hyung-Chul and Stein، نويسنده , ◄ Wolfgang and Xiang، نويسنده , ◄ Xiao-Dong، نويسنده ,
514
Yoo، نويسنده , ◄ Youngjae and Paul، نويسنده , ◄ D.R.، نويسنده ,
515
Yoo، نويسنده , ◄ Youngjae and Shah، نويسنده , ◄ Rhutesh K. and Paul، نويسنده , ◄ D.R.، نويسنده ,
516
Yoo، نويسنده , ◄ Youngjae and Spencer، نويسنده , ◄ M.W. and Paul، نويسنده , ◄ D.R.، نويسنده ,
517
Yoo، نويسنده , ◄ Youngjae and Tiwari، نويسنده , ◄ Rajkiran R. and Yoo، نويسنده , ◄ Young-Tai and Paul، نويسنده , ◄ Donald R.، نويسنده ,
518
Yoo، نويسنده , ◄ Young-Zo and Chmaissem، نويسنده , ◄ Omar and Song، نويسنده , ◄ Jeong-Hwan، نويسنده ,
519
Yoo، Bong نويسنده , ◄ Lee، Jae-Han نويسنده , ◄ Koo، Gyeong-Hoi نويسنده , ◄ Lee، Hyeong-Yeon نويسنده , ◄ Kim، Jong-Bum نويسنده ,
520
Yoo، Chai H. نويسنده , ◄ Kang، Junsuk نويسنده , ◄ Parker، Frazier نويسنده ,
521
Yoo، Chai H. نويسنده , ◄ Kim، Kyungsik نويسنده ,
522
Yoo، Chai H. نويسنده , ◄ Kim، Kyungsik نويسنده ,
523
Yoo، Chai H. نويسنده , ◄ Lee، Sung C. نويسنده ,
524
Yoo، Chulsang نويسنده , ◄ Kim، Seong J. نويسنده , ◄ Lee، Jae-Soo نويسنده ,
525
Yoo، Chulsang نويسنده , ◄ Lee، Jae-Soo نويسنده , ◄ Yoon، Yong-Nam نويسنده ,
526
Yoo، Chungsik نويسنده ,
527
Yoo، D. H. نويسنده , ◄ Singh، V. P. نويسنده ,
528
Yoo، E. S. نويسنده , ◄ Libra، J. نويسنده , ◄ Adrian، L. نويسنده ,
529
Yoo، H. Harold نويسنده , ◄ Miller، Jennifer H. نويسنده , ◄ Lansey، Kevin نويسنده , ◄ Reinhard، Martin نويسنده ,
530
Yoo، Han-Ill نويسنده , ◄ Kang، Sun-Ho نويسنده ,
531
Yoo، Han-Ill نويسنده , ◄ Kang، Sun-Ho نويسنده , ◄ Chang، Se-Hong نويسنده ,
532
Yoo، Jaimoo نويسنده , ◄ Ko، Jaewoong نويسنده , ◄ Chung، Hyungsik نويسنده , ◄ Jiang، Chunhai نويسنده , ◄ Qiao، Guiwen نويسنده ,
533
Yoo، Jaimoo نويسنده , ◄ Ko، Jaewoong نويسنده , ◄ Kim، Haidoo نويسنده , ◄ Chung، Hyungsik نويسنده , ◄ Jiang، Chunhai نويسنده , ◄ Kim، Youngkuk نويسنده ,
534
Yoo، Ji-Yoon نويسنده , ◄ Lee، Kyo-Beum نويسنده , ◄ Song، Joong-Ho نويسنده , ◄ I.، Choy, نويسنده ,
535
Yoo، Joo-Sik نويسنده ,
536
Yoo، Joo-Sik نويسنده ,
537
Yoo، Joo-Sik نويسنده , ◄ Schultz، William W. نويسنده ,
538
Yoo، Kye Sang نويسنده , ◄ Gopal، Srikant نويسنده , ◄ Smirniotis، Panagiotis G. نويسنده ,
539
Yoo، Mikyong نويسنده , ◄ Frank، Curtis W. نويسنده , ◄ Mori، Shoichiro نويسنده , ◄ Yamaguchi، Shoji نويسنده ,
540
Yoo، Myungryun نويسنده tokyo city university ,
541
Yoo، Pil J. نويسنده , ◄ Choi، Se-Jin نويسنده , ◄ Kim، Joon H. نويسنده , ◄ Suh، Dongchul نويسنده , ◄ Baek، Seung J. نويسنده , ◄ Kim، Tae W. نويسنده , ◄ Lee، Hong H. نويسنده ,
542
Yoo، S. نويسنده , ◄ Stewart، D. S. نويسنده ,
543
Yoo، S. H. نويسنده , ◄ Sudarshan، T. S. نويسنده , ◄ Dowding، R. J. نويسنده , ◄ Sethuram، K. نويسنده , ◄ Subhash، G. نويسنده ,
544
Yoo، S. H. نويسنده , ◄ Sudarshan، T. S. نويسنده , ◄ Dowding، R. J. نويسنده , ◄ Sethuram، K. نويسنده , ◄ Subhash، G. نويسنده ,
545
Yoo، S. H. نويسنده , ◄ Sudarshan، T. S. نويسنده , ◄ Dowding، R. J. نويسنده , ◄ Sethuram، K. نويسنده , ◄ Subhash، G. نويسنده ,
546
Yoo، S. H. نويسنده , ◄ Sudarshan، T. S. نويسنده , ◄ Dowding، R. J. نويسنده , ◄ Sethuram، K. نويسنده , ◄ Subhash، G. نويسنده ,
547
Yoo، S. H. نويسنده , ◄ Sudarshan، T. S. نويسنده , ◄ Dowding، R. J. نويسنده , ◄ Sethuram، K. نويسنده , ◄ Subhash، G. نويسنده ,
548
Yoo، S. H. نويسنده , ◄ Sudarshan، T. S. نويسنده , ◄ Dowding، R. J. نويسنده , ◄ Sethuram، K. نويسنده , ◄ Subhash، G. نويسنده ,
549
Yoo، S. H. نويسنده , ◄ Sudarshan، T. S. نويسنده , ◄ Dowding، R. J. نويسنده , ◄ Sethuram، K. نويسنده , ◄ Subhash، G. نويسنده ,
550
Yoo، S. H. نويسنده , ◄ Sudarshan، T. S. نويسنده , ◄ Dowding، R. J. نويسنده , ◄ Sethuram، K. نويسنده , ◄ Subhash، G. نويسنده ,
551
Yoo، S. H. نويسنده , ◄ Sudarshan، T. S. نويسنده , ◄ Dowding، R. J. نويسنده , ◄ Sethuram، K. نويسنده , ◄ Subhash، G. نويسنده ,
552
Yoo، S. H. نويسنده , ◄ Sudarshan، T. S. نويسنده , ◄ Dowding، R. J. نويسنده , ◄ Sethuram، K. نويسنده , ◄ Subhash، G. نويسنده ,
553
Yoo، Seung-Hoon نويسنده , ◄ Kim، Tai-Yoo نويسنده , ◄ Lee، Jai-Ki نويسنده ,
554
Yoo، Seung-Hoon نويسنده , ◄ Yang، Chang-Young نويسنده ,
555
Yoo، Tae-Woong نويسنده , ◄ Oh، I1-Seok نويسنده ,
556
Yoo، Tae-Woong نويسنده , ◄ Oh، I1-Seok نويسنده ,
557
Yoo، Y.S. نويسنده , ◄ Ando، K. نويسنده ,
558
Yoo، Yeon-Jong نويسنده , ◄ Lee، Jong-Seob نويسنده , ◄ Kim، Joonki نويسنده , ◄ Chung، Kyung-Sook نويسنده , ◄ Yoo، Seung Kwan نويسنده , ◄ Lee، Jeong Hwan نويسنده , ◄ Hong، Sung Myun نويسنده , ◄ Yoo، Seong Jeon نويسنده , ◄ Ahn، Ji Hoon نويسنده ,
559
Yoo، Younghwan نويسنده , ◄ Ahn، Sanghyun نويسنده , ◄ Kim، Chong Sang نويسنده ,
560
Yoo-Bee Han نويسنده Department of Radiology, Incheon St. Mary’s Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Incheon, Republic of Korea ► Ri Shin Yu نويسنده Department of Radiology, Incheon St. Mary’s Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Incheon, Republic of Korea ► Jun Kim Ki نويسنده Department of Radiology, Incheon St. Mary’s Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Incheon, Republic of Korea ► Jiyoung Kim نويسنده Department of Hospital Pathology, Incheon St. Mary’s Hospital, College of Medicine, The Catholic University of Korea, Incheon, Republic of Korea
561
YooChan Choi، نويسنده ,
562
Yoochatchaval، W نويسنده Nagaoka University of Technology, Niigata, Japan , ◄ Ohashi، A نويسنده Hiroshima University, Higashihiroshima, Japan , ◄ Harada، H نويسنده Tohoku University, Sendai, Japan , ◄ Syutsubo، K نويسنده National Institute for Environmental Studies, Ibaraki, Japan ,
563
Yoochatchaval، W نويسنده Nagaoka University of Technology, Niigata, Japan , ◄ Ohashi، A نويسنده Hiroshima University, Higashihiroshima, Japan , ◄ Harada، H نويسنده Tohoku University, Sendai, Japan , ◄ Yamaguchi، T نويسنده Nagaoka University of Technology, Niigata, Japan , ◄ Syutsubo، K نويسنده National Institute for Environmental Studies, Ibaraki, Japan ,
564
Yoo-Eup Hyung، نويسنده , ◄ Seong Hwan Moon، نويسنده , ◄ Duk-Hyeng Yum، نويسنده , ◄ Seong-Kyu Yun، نويسنده ,
565
Yooheon Park، نويسنده , ◄ Yeonhwa Park، نويسنده ,
566
Yoohoon Kang، نويسنده , ◄ Chanjin Park، نويسنده , ◄ Chisu Wu، نويسنده ,
567
Yoohwan Kim، نويسنده , ◄ IEEE Wing Cheong Lau، نويسنده , ◄ IEEE Mooi Choo Chuah، نويسنده , ◄ IEEE H. Jonathan Chao، نويسنده , ◄ IEEE ، نويسنده ,
568
Yooichiroh Maruyama، نويسنده , ◄ Keigo Yoshiuchi، نويسنده , ◄ Fumiyuki Ozawa، نويسنده ,
569
Yoojeong Kim، نويسنده , ◄ Ashok Gidwani، نويسنده , ◄ Barbara E. Wyslouzil، نويسنده , ◄ Chang W. Sohn، نويسنده ,
570
Yoo-Jeong Yang، نويسنده , ◄ RobertS. Dungan، نويسنده , ◄ A.Mark Ibekwe، نويسنده , ◄ Cesar Valenzuela-Solano، نويسنده , ◄ DavidM. Crohn and DavidE. Crowley ، نويسنده ,
571
Yoojin Chung ، نويسنده , ◄ Kunsoo Park، نويسنده ,
572
Yoo-Jin Han، نويسنده , ◄ Yongtae Park، نويسنده ,
573
Yoojin Jung، نويسنده , ◄ Hyun-Woong Koh، نويسنده , ◄ Won-Tae Shin، نويسنده , ◄ Nak-Chang Sung، نويسنده ,
574
Yoojin Jung، نويسنده , ◄ Jeongyun Choi، نويسنده , ◄ Woojin Lee، نويسنده ,
575
Yoojin JungQuanlin Zhou، نويسنده , ◄ Jens T. Birkholzer، نويسنده ,
576
YooJin Kim، نويسنده , ◄ Duk-Young Jung، نويسنده ,
577
YooJin Kim، نويسنده , ◄ YunJu Park، نويسنده , ◄ Duk-Young Jung، نويسنده ,
578
Yoojung Kim، نويسنده , ◄ Min Gyu Kim، نويسنده , ◄ Chong Seung Yoon، نويسنده , ◄ Youngil Lee، نويسنده , ◄ Jaephil Cho، نويسنده ,
579
Yoojung Kim، نويسنده , ◄ Youngsik Hong، نويسنده , ◄ Kwang Sun Ryu، نويسنده , ◄ Min Gyu Kim، نويسنده , ◄ Jaephil Cho، نويسنده ,
580
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Jeon، نويسنده , ◄ Soon Ok and Joo، نويسنده , ◄ Chul Woong and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
581
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Jeon، نويسنده , ◄ Soon Ok and Joo، نويسنده , ◄ Chul Woong and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
582
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Jeon، نويسنده , ◄ Soon Ok and Joo، نويسنده , ◄ Chul Woong and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
583
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Jeon، نويسنده , ◄ Soon Ok and Joo، نويسنده , ◄ Chul Woong and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
584
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Jeon، نويسنده , ◄ Soon Ok and Joo، نويسنده , ◄ Chul Woong and Lee، نويسنده , ◄ Jun-Yeob and Lee، نويسنده , ◄ Tae-Woo and Noh، نويسنده , ◄ Taeyong and Yang، نويسنده , ◄ Haa-Jin and Kang، نويسنده , ◄ Sung-Kee، نويسنده ,
585
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Jeon، نويسنده , ◄ Soon Ok and Kim، نويسنده , ◄ Oh Young and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
586
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Kim، نويسنده , ◄ Oh Young and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
587
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
588
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
589
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
590
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
591
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
592
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
593
Yook، نويسنده , ◄ Kyoung Soo and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
594
Yook، نويسنده , ◄ Min Jung and Lim، نويسنده , ◄ Soohyun and Song، نويسنده , ◄ Jong-Seok and Kim، نويسنده , ◄ Jin-Won and Zhang، نويسنده , ◄ Chuan-Jie and Lee، نويسنده , ◄ Eun Jeong and Ibaragi، نويسنده , ◄ Yasushi and Lee، نويسنده , ◄ Geung-Joo and Nah، نويسنده , ◄ Gyoungju and Kim، نويسنده , ◄ Do-Soon، نويسنده ,
595
Yook، نويسنده , ◄ Se-Jin and Asbach، نويسنده , ◄ Christof and Ahn، نويسنده , ◄ Kang-Ho، نويسنده ,
596
Yook، نويسنده , ◄ Se-Won and Jung، نويسنده , ◄ Hyun-Do and Park، نويسنده , ◄ Chang-Hoon and Shin، نويسنده , ◄ Kwan-Ha and Koh، نويسنده , ◄ Young-Hag and Estrin، نويسنده , ◄ Yuri M. Kim، نويسنده , ◄ Hyoun-Ee، نويسنده ,
597
Yook، نويسنده , ◄ Soon-Hyung and Park، نويسنده , ◄ Juyong، نويسنده ,
598
Yook، Jong-Gwan نويسنده , ◄ H.-S.، Jhon, نويسنده , ◄ Jeon، Chang Hoon نويسنده , ◄ Han، Kyoung Bo نويسنده , ◄ Myoung، Seong Sik نويسنده , ◄ Q.X.، Jia, نويسنده , ◄ Lee، Sang Yeol نويسنده ,
599
Yook، Jong-Gwan نويسنده , ◄ Kwon، Sewoong نويسنده , ◄ Lee، Byoung Moo نويسنده , ◄ Yoon، Young Joong نويسنده , ◄ Song، Woo Young نويسنده ,
600
Yook-Kong Yong، نويسنده , ◄ Mihir Patel، نويسنده , ◄ Masako Tanaka ، نويسنده ,
601
Yookyung Kim، نويسنده , ◄ Louise Wicker، نويسنده ,
602
Yookyung Kim، نويسنده , ◄ Louise Wicker، نويسنده ,
603
Yookyung Kim، نويسنده , ◄ Quincy Teng، نويسنده , ◄ Louise Wicker، نويسنده ,
604
Yookyung Kim، نويسنده , ◄ Sun Wha Lee، نويسنده , ◄ Hae Young Choi، نويسنده , ◄ Seock-Ah Im، نويسنده , ◄ Taehee Won، نويسنده , ◄ Woon Sup Han، نويسنده ,
605
Yool، نويسنده , ◄ Andrew and Tyrrell، نويسنده , ◄ Toby، نويسنده ,
606
Yool، نويسنده , ◄ Andrew، نويسنده ,
607
Yool، نويسنده , ◄ Andrew، نويسنده ,
608
Yoola Hwang، نويسنده , ◄ Byoung-Sun Lee، نويسنده , ◄ Haedong Kim، نويسنده , ◄ Jaehoon Kim، نويسنده ,
609
Yoomi Rho، نويسنده ,
610
Yoomi Rho، نويسنده ,
611
Yoomi Rho، نويسنده ,
612
Yoomin Ahn، نويسنده , ◄ Joon-Yong Yoon، نويسنده , ◄ Chang-Wook Baek، نويسنده , ◄ Yong-Kweon Kim، نويسنده ,
613
Yoon ، D.W. - ‎Gyeongsang National University‎
614
Yoon ، J. S. - Chonbuk National University ► Park ، J. - Chonbuk National University ► Song ، R. - Chonbuk National University ► Yu ، D. - Gyeongsang National University
615
Yoon ، J. S. - Seoul National University Hospital ► Park ، J. - Chonbuk National University
616
YOON ، Sung Man - Seoul National University of Science and Technology ► JUN ، Byung Wook - University of Seoul
617
Yoon Bok Lee، نويسنده , ◄ Hyong Joo Lee، نويسنده , ◄ Heon Soo Sohn، نويسنده ,
618
Yoon Hee Jang، نويسنده , ◄ Saji Thomas Kochuveedu، نويسنده , ◄ Yu Jin Jang، نويسنده , ◄ Hae-Young Shin، نويسنده , ◄ Seokhyun Yoon، نويسنده , ◄ Martin Steinhart، نويسنده , ◄ Dong-Ha Kim، نويسنده ,
619
Yoon Hee Yoon ، نويسنده , ◄ Kim Sin Young ، نويسنده ,
620
Yoon Ho Cho، نويسنده , ◄ Jae Kyeong Kim، نويسنده ,
621
Yoon Ho Cho، نويسنده , ◄ Jae Kyeong Kim، نويسنده , ◄ Soung Hie Kim، نويسنده ,
622
Yoon Ho Cho، نويسنده , ◄ Jae Kyeong Kim، نويسنده , ◄ Soung Hie Kim، نويسنده ,
623
Yoon Ho Cho، نويسنده , ◄ Pyeong-Seok Cho، نويسنده , ◄ Graeme Auchterlonie، نويسنده , ◄ Doo Kang Kim، نويسنده , ◄ Jong-Heun Lee، نويسنده , ◄ Doh-Yeon Kim، نويسنده , ◄ Hyun-Min Park، نويسنده , ◄ John Drennan، نويسنده ,
624
Yoon Huh، نويسنده ,
625
Yoon Hyuk Kim، نويسنده , ◄ Nozomu Inoue، نويسنده , ◄ Edmund Y. S. Chao، نويسنده ,
626
Yoon Hyuk Kim، نويسنده , ◄ Oh Soo Kwon، نويسنده , ◄ Kyungsoo Kim، نويسنده ,
627
Yoon Jeong Park، نويسنده , ◄ Jue Yeon Lee، نويسنده , ◄ Young Soo Chang and Youngil Kim، نويسنده , ◄ Jae Min Jeong، نويسنده , ◄ Jun Key Chung، نويسنده , ◄ Myung Chul Lee، نويسنده , ◄ Kyoung Bae Park، نويسنده , ◄ Seung-Jin Lee، نويسنده ,
628
Yoon Jeong Park، نويسنده , ◄ Yong Moo Lee، نويسنده , ◄ Si Nae Park، نويسنده , ◄ Seung Yoon Sheen، نويسنده , ◄ Chong-Pyoung Chung، نويسنده , ◄ Seung-Jin Lee، نويسنده ,
629
Yoon Jin Kim، نويسنده , ◄ Taek Sun Shin، نويسنده , ◄ Hyung Do Choi، نويسنده , ◄ Jong Hwa Kwon، نويسنده , ◄ Yeon-Choon Chung، نويسنده , ◄ Ho Gyu Yoon، نويسنده ,
630
Yoon Jin Lee، نويسنده ,
631
Yoon Jin Lee، نويسنده , ◄ Hae-Nyun Cho، نويسنده , ◄ Doo-Il Jeoung، نويسنده , ◄ Ja-Won Soh، نويسنده , ◄ Chul Koo Cho، نويسنده , ◄ Sangwoo Bae، نويسنده , ◄ Hee-Yong Chung، نويسنده , ◄ Su-Jae Lee، نويسنده , ◄ Yun-Sil Lee، نويسنده ,
632
Yoon Jiyoon، نويسنده ,
633
Yoon Ju Song، نويسنده , ◄ C. Richard Hofstetter، نويسنده , ◄ Melbourne F. Hovell، نويسنده , ◄ Hee Young Paik، نويسنده , ◄ Hae Ryun Park، نويسنده , ◄ Jooeun Lee، نويسنده , ◄ Veronica Irvin، نويسنده ,
634
Yoon Jung Jang، نويسنده , ◄ Ga-Young Yeo، نويسنده , ◄ Borami Park، نويسنده , ◄ Seog K. Kim، نويسنده ,
635
Yoon Jung Kim، نويسنده , ◄ Jae-Ha Ryu، نويسنده , ◄ Ye Jin Cheon، نويسنده , ◄ Hyo Jin Lim، نويسنده , ◄ Raok Jeon، نويسنده ,
636
Yoon Jung Kim، نويسنده , ◄ Yeokwon Yoon، نويسنده , ◄ Hee-Yoon Lee، نويسنده ,
637
Yoon Jung Song، نويسنده , ◄ Jea Uk Lee، نويسنده , ◄ Won Ho Jo، نويسنده ,
638
Yoon K Loke، نويسنده ,
639
Yoon K. Choi، نويسنده ,
640
Yoon K. Choi، نويسنده ,
641
Yoon Ki Kim، نويسنده , ◄ Bumsuk Hahm، نويسنده , ◄ Sung Key Jang، نويسنده ,
642
Yoon Koo، نويسنده , ◄ Donghyun Ka، نويسنده , ◄ Eun-Jin Kim، نويسنده , ◄ Nayoung Suh، نويسنده , ◄ Euiyoung Bae، نويسنده ,
643
Yoon Lee ، نويسنده , ◄ Andrew K Chang، نويسنده , ◄ David A Dornfeld، نويسنده ,
644
Yoon Mee Ham، نويسنده , ◄ Changbum Chun، نويسنده , ◄ Jae Dong Shim، نويسنده ,
645
Yoon Moon-Young، نويسنده , ◄ So-Ha Lee، نويسنده , ◄ Chan Seong Cheong، نويسنده , ◄ Jung-Keug Park، نويسنده ,
646
Yoon S. Oh، نويسنده , ◄ Choongnyun Paul Kim، نويسنده , ◄ SUNGHAK LEE، نويسنده , ◄ Nack J. Kim، نويسنده ,
647
Yoon S. Shin، نويسنده , ◄ William T. Moore، نويسنده ,
648
Yoon Seok Choun، نويسنده ,
649
Yoon Seok Koh، نويسنده , ◄ Kiyuk Chang، نويسنده , ◄ Pum-Joon Kim، نويسنده , ◄ Ki-Bae Seung، نويسنده , ◄ Sang-Hong Baek، نويسنده , ◄ Woo Seung Shin، نويسنده , ◄ Sang Hyun Lim، نويسنده , ◄ Jae-Hyung Kim، نويسنده , ◄ Kyu-Bo Choi، نويسنده ,
650
Yoon Seong Kim، نويسنده , ◄ So Young Sohn، نويسنده ,
651
Yoon Shon، نويسنده , ◄ S.-W. Lee، نويسنده , ◄ C.S. Park، نويسنده , ◄ SEJOON LEE، نويسنده , ◄ H.C. Jeon، نويسنده , ◄ D.Y. Kim، نويسنده , ◄ T.W. Kang، نويسنده , ◄ Chong S. Yoon، نويسنده , ◄ E.K. Kim، نويسنده , ◄ Jeoung Ju Lee، نويسنده ,
652
Yoon Soo Park، نويسنده , ◄ Sung-Man Lee، نويسنده ,
653
Yoon Sub Sim، نويسنده , ◄ Rae Young Park، نويسنده , ◄ Seyun Kim، نويسنده ,
654
Yoon Sub Sim، نويسنده , ◄ Seong-O Kim، نويسنده , ◄ Hwan Wi Myung، نويسنده , ◄ Eui-Kwang Kim، نويسنده ,
655
Yoon Sung Nam، نويسنده , ◄ Hyung Seok Kang، نويسنده , ◄ Ju Young Park، نويسنده , ◄ Tae Gwan Park، نويسنده , ◄ Sang-Hoon Han، نويسنده , ◄ Ih-Seop Chang، نويسنده ,
656
Yoon Sung Nam، نويسنده , ◄ Tae Gwan Park، نويسنده ,
657
Yoon T. Jeon، نويسنده , ◄ Chi Luo، نويسنده , ◄ Carlos Forray، نويسنده , ◄ Pierre J. -J. Vaysse، نويسنده , ◄ Theresa A. Branchek، نويسنده , ◄ Charles Gluchowski، نويسنده ,
658
Yoon Tae Kim، نويسنده ,
659
Yoon Tae Kim، نويسنده ,
660
Yoon Tae Kim، نويسنده ,
661
Yoon Tae Kim، نويسنده , ◄ Kee-Won Lee، نويسنده ,
662
Yoon Woo Koh، نويسنده , ◄ Eun Chang Choi، نويسنده , ◄ Sung Un Kang، نويسنده , ◄ Hye Sook Hwang، نويسنده , ◄ Mi Hye Lee، نويسنده , ◄ JungHee Pyun، نويسنده , ◄ RaeHee Park، نويسنده , ◄ YoungDon Lee، نويسنده , ◄ Chul Ho Kim، نويسنده ,
663
Yoon Y. Bae، نويسنده , ◄ Hwan-Yeol Kim، نويسنده , ◄ Jong-Kyun Park، نويسنده ,
664
Yoon Yeo، نويسنده , ◄ Christopher B. Highley، نويسنده , ◄ Evangelia Bellas، نويسنده , ◄ Taichi Ito، نويسنده , ◄ Robert Marini، نويسنده , ◄ Robert Langer.، نويسنده , ◄ Daniel S. Kohane، نويسنده ,
665
Yoon Yeo، نويسنده , ◄ Evangelia Bellas، نويسنده , ◄ Christopher B. Highley، نويسنده , ◄ Robert Langer.، نويسنده , ◄ Daniel S. Kohane، نويسنده ,
666
Yoon Young Kim، نويسنده , ◄ Gang-Won Jang، نويسنده ,
667
Yoon Young Kim، نويسنده , ◄ Ho Cheol Lee، نويسنده ,
668
Yoon Young Kim، نويسنده , ◄ Jin Hong Kim، نويسنده ,
669
Yoon Young Kim، نويسنده , ◄ Jin Hong Kim، نويسنده , ◄ Jun Yong Han، نويسنده ,
670
Yoon Young Kim، نويسنده , ◄ Min Su Yoon، نويسنده ,
671
Yoon Young Kim، نويسنده , ◄ Youngkyu Kim، نويسنده ,
672
Yoon Young Kim، نويسنده , ◄ Gil Ho Yoon، نويسنده ,
673
Yoon Young Kim، نويسنده , ◄ Tae Soo Kim، نويسنده ,
674
YOON, Jin-Ho Institute of Sports Medicine and Science - Korea National Sport University, Seoul, Korea ► SO, Wi Young Dept. of Human Movement Science - Seoul Women's University, Seoul, Korea
675
Yoon, Jung-Hee Department of Radiology - Haeundae Paik Hospital - Inje University College of Medicine, Busan, Korea ► Kim, Ji-Yeon Department of Pathology - Haeundae Paik Hospital - Inje University College of Medicine, Busan, Korea
676
Yoon, Namsik Department of Cardiovascular Medicine, The Heart Center of Chonnam National University Hospital - Chonnam National University Research Institute of Medical Science, Gwangju, Korea ► Kim, Kye Hun Department of Cardiovascular Medicine, The Heart Center of Chonnam National University Hospital - Chonnam National University Research Institute of Medical Science, Gwangju, Korea ► Park, Hyung Wook Department of Cardiovascular Medicine, The Heart Center of Chonnam National University Hospital - Chonnam National University Research Institute of Medical Science, Gwangju, Korea ► Cho, Jeong Gwan Department of Cardiovascular Medicine, The Heart Center of Chonnam National University Hospital - Chonnam National University Research Institute of Medical Science, Gwangju, Korea
677
Yoon, Sang Pil Department of Anatomy - School of Medicine - Jeju National University - Jeju-Do - Republic of Korea
678
YOON, Sung Man Department of Business Administration - Seoul National University of Science and Technology - Seoul, South Korea
679
Yoon, W School of Mechanical Engineering - Chungbuk National University, Cheongju, Chungbuk, Korea ► Ahn, K School of Mechanical Engineering - Chungbuk National University, Cheongju, Chungbuk, Korea
680
Yoon، نويسنده , ◄ B.J. and In، نويسنده , ◄ S.R. and Cho، نويسنده , ◄ S.Y.، نويسنده ,
681
Yoon، نويسنده , ◄ Beom-Jin and Jeong، نويسنده , ◄ Soo-Hwan and Lee، نويسنده , ◄ Kun-Hong and Seok Kim، نويسنده , ◄ Hyung and Gyung Park، نويسنده , ◄ Chan and Hun Han، نويسنده , ◄ Jong، نويسنده ,
682
Yoon، نويسنده , ◄ Bin Nal and Chang، نويسنده , ◄ In-Hee and Choi، نويسنده , ◄ Suk-Ho and Choi، نويسنده , ◄ Dong Hoon and Cho، نويسنده , ◄ Min Ju and Kim، نويسنده , ◄ Jae-Hong، نويسنده ,
683
Yoon، نويسنده , ◄ Bora and Shim، نويسنده , ◄ Yong S. and Cheong، نويسنده , ◄ Hae-Kwan and Kim، نويسنده , ◄ Yong-Duk and Lee، نويسنده , ◄ Kee Ook and Hong، نويسنده , ◄ Yun-Jeong and Oh، نويسنده , ◄ Yoon-Sang and Na، نويسنده , ◄ Hae Ri and Kim، نويسنده , ◄ Beoung-Chae and Choi، نويسنده , ◄ Seong Hye and Yang، نويسنده , ◄ Dong-Won، نويسنده ,
684
Yoon، نويسنده , ◄ Bora and Shim، نويسنده , ◄ Yong S. and Hong، نويسنده , ◄ Yun-Jeong and Kim، نويسنده , ◄ Yong-Duk and Lee، نويسنده , ◄ Kee Ook and Na، نويسنده , ◄ Sang-Jun and Yang، نويسنده , ◄ Dong-Won، نويسنده ,
685
Yoon، نويسنده , ◄ Bora and Shim، نويسنده , ◄ Yong-soo and Lee، نويسنده , ◄ Kwang-Soo and Shon، نويسنده , ◄ Young-Min and Yang، نويسنده , ◄ Dong-Won، نويسنده ,
686
Yoon، نويسنده , ◄ Byoung Jip and Baeck، نويسنده , ◄ Kyoung K. and Jeon، نويسنده , ◄ Sang Il، نويسنده ,
687
Yoon، نويسنده , ◄ Byoung Young and Bae، نويسنده , ◄ Joongmyeon، نويسنده ,
688
Yoon، نويسنده , ◄ Byoung Young and Kim، نويسنده , ◄ Jung Hyun and Bae، نويسنده , ◄ Joongmyeon، نويسنده ,
689
Yoon، نويسنده , ◄ Byungun and Kim، نويسنده , ◄ Sojung and Rhee، نويسنده , ◄ Jongtae، نويسنده ,
690
Yoon، نويسنده , ◄ C.B and Shim، نويسنده , ◄ H.K، نويسنده ,
691
Yoon، نويسنده , ◄ C.B. and Lee، نويسنده , ◄ J.I. and Shim، نويسنده , ◄ H.K.، نويسنده ,
692
Yoon، نويسنده , ◄ C.B. and Meyer، نويسنده , ◄ W.H and Wegner، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
693
Yoon، نويسنده , ◄ C.O. and Reghu، نويسنده , ◄ M and Moses، نويسنده , ◄ D. and Heeger، نويسنده , ◄ A.J. and Cao، نويسنده , ◄ Y. and Chen، نويسنده , ◄ T.-A and Wu، نويسنده , ◄ X. and Rieke، نويسنده , ◄ R.D.، نويسنده ,
694
Yoon، نويسنده , ◄ C.O. and Reghu، نويسنده , ◄ M. and Heeger، نويسنده , ◄ A.J. and Park، نويسنده , ◄ E.B. and Park، نويسنده , ◄ Y.W. and Akagi، نويسنده , ◄ K. and Shirakawa، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
695
Yoon، نويسنده , ◄ C.O. and Reghu، نويسنده , ◄ Siti M. and Moses، نويسنده , ◄ D. and Cao، نويسنده , ◄ Y. and Heeger، نويسنده , ◄ A.J.، نويسنده ,
696
Yoon، نويسنده , ◄ C.O. and Reghu، نويسنده , ◄ Siti M. and Moses، نويسنده , ◄ D. and Cao، نويسنده , ◄ Y. and Heeger، نويسنده , ◄ A.J.، نويسنده ,
697
Yoon، نويسنده , ◄ C.O. and Reghu، نويسنده , ◄ Siti M. and Moses، نويسنده , ◄ D. and Heeger، نويسنده , ◄ A.J.، نويسنده ,
698
Yoon، نويسنده , ◄ Chang-Bun and Lee، نويسنده , ◄ Seung-Ho and Lee، نويسنده , ◄ Sung-Mi and Kim، نويسنده , ◄ Hyoun-Ee، نويسنده ,
699
Yoon، نويسنده , ◄ Changjin and Heister، نويسنده , ◄ Stephen D. and Campanella، نويسنده , ◄ Osvaldo H.، نويسنده ,
700
Yoon، نويسنده , ◄ Changjoon and Kang، نويسنده , ◄ Jeongmin and Yeom، نويسنده , ◄ Donghyuk and Jeong، نويسنده , ◄ Dong Young and Kim، نويسنده , ◄ Sangsig، نويسنده ,
701
Yoon، نويسنده , ◄ Changyeon and Lee، نويسنده , ◄ Wonho and Lee، نويسنده , ◄ Taewoong، نويسنده ,
702
Yoon، نويسنده , ◄ Changyeon and Lee، نويسنده , ◄ Wonho and Lee، نويسنده , ◄ Taewoong، نويسنده ,
703
Yoon، نويسنده , ◄ Cheolsang and Hong، نويسنده , ◄ Hyun-Guk and Kim، نويسنده , ◄ Hyun Chang and Hwang، نويسنده , ◄ Daehyun and Lee، نويسنده , ◄ Doh C. and Kim، نويسنده , ◄ Chang-Koo and Kim، نويسنده , ◄ Young-Joo and Lee، نويسنده , ◄ Kangtaek، نويسنده ,
704
Yoon، نويسنده , ◄ Chong S. and Kim، نويسنده , ◄ Jae H. and Kim، نويسنده , ◄ Chang K. and Hong، نويسنده , ◄ K.S.، نويسنده ,
705
Yoon، نويسنده , ◄ Chong-Bok and Jung، نويسنده , ◄ Byung-Jun and Shim، نويسنده , ◄ Hong-Ku، نويسنده ,
706
Yoon، نويسنده , ◄ Chul Oh and Sung، نويسنده , ◄ Hyun Kyung and Kim، نويسنده , ◄ Jong Hun and Barsoukov، نويسنده , ◄ Evgenij and Kim، نويسنده , ◄ Jong Hyun and Lee، نويسنده , ◄ Hosull، نويسنده ,
707
Yoon، نويسنده , ◄ Churl and Hong، نويسنده , ◄ Sung Deok and Noh، نويسنده , ◄ Jae Man and Kim، نويسنده , ◄ Yong Wan and Chang، نويسنده , ◄ Jonghwa، نويسنده ,
708
Yoon، نويسنده , ◄ D.K. and Park، نويسنده , ◄ M.-H. and Lee، نويسنده , ◄ M. and Jung، نويسنده , ◄ H.-T.، نويسنده ,
709
Yoon، نويسنده , ◄ D.Y. and Yoo، نويسنده , ◄ Ch.-B Lee، نويسنده , ◄ S.C.، نويسنده ,
710
Yoon، نويسنده , ◄ Dae-Kwan and Jeong، نويسنده , ◄ Chul-Ho and Jun، نويسنده , ◄ Hyoung Oh and Chun، نويسنده , ◄ Kwang-Hoon and Cha، نويسنده , ◄ Jong Ho and Seo، نويسنده , ◄ Ji Hae and Lee، نويسنده , ◄ Hae Young and Choi، نويسنده , ◄ Yoon Kyung and Ahn، نويسنده , ◄ Bum-Ju and Lee، نويسنده , ◄ Seung-Ki and Kim، نويسنده , ◄ Kyu-Won، نويسنده ,
711
Yoon، نويسنده , ◄ Dang-Hyok and Choi، نويسنده , ◄ Young Chul، نويسنده ,
712
Yoon، نويسنده , ◄ Dang-Hyok and Lee، نويسنده , ◄ Burtrand I. Lee، نويسنده ,
713
Yoon، نويسنده , ◄ Dang-Hyok and Lee، نويسنده , ◄ Burtrand I.، نويسنده ,
714
Yoon، نويسنده , ◄ Dang-Hyok and Lee، نويسنده , ◄ Burtrand I، نويسنده ,
715
Yoon، نويسنده , ◄ Dang-Hyok and Zhang، نويسنده , ◄ Jianping and Lee، نويسنده , ◄ Burtrand I، نويسنده ,
716
Yoon، نويسنده , ◄ Dong I. and Selmarten، نويسنده , ◄ Donald C. and Lu، نويسنده , ◄ Hong and Liu، نويسنده , ◄ Hui-Jean and Mottley، نويسنده , ◄ Carolyn and Ratner، نويسنده , ◄ Mark A. and Hupp، نويسنده , ◄ Joseph T.، نويسنده ,
717
Yoon، نويسنده , ◄ Dong-Hee and Lee، نويسنده , ◄ Hansang and Park، نويسنده , ◄ Byungju and Jang، نويسنده , ◄ Gilsoo، نويسنده ,
718
Yoon، نويسنده , ◄ Dong-Hee and Lee، نويسنده , ◄ Hansang and Park، نويسنده , ◄ Byungju and Jang، نويسنده , ◄ Gilsoo، نويسنده ,
719
Yoon، نويسنده , ◄ Dong-Ho and Jang، نويسنده , ◄ Jung Won and Cheong، نويسنده , ◄ In Woo، نويسنده ,
720
Yoon، نويسنده , ◄ Dong-Hyeog and Yang، نويسنده , ◄ Kyung-Soo and Choi، نويسنده , ◄ Choon-Bum، نويسنده ,
721
Yoon، نويسنده , ◄ Doo-Ha and Ha، نويسنده , ◄ Hyun-Joon and Kim، نويسنده , ◄ Bong Chan and Lee، نويسنده , ◄ Won Koo، نويسنده ,
722
Yoon، نويسنده , ◄ Eun-Jun and Jeon، نويسنده , ◄ Il-Soo، نويسنده ,
723
Yoon، نويسنده , ◄ Eun-Jun، نويسنده ,
724
Yoon، نويسنده , ◄ Eun-Jun، نويسنده ,
725
Yoon، نويسنده , ◄ Eun-Young and Choi، نويسنده , ◄ Han Young and Shin، نويسنده , ◄ Kye Jung and Yoo، نويسنده , ◄ Kyung Ho and Chi*، نويسنده , ◄ Dae Yoon and Kim، نويسنده , ◄ Dong Jin، نويسنده ,
726
Yoon، نويسنده , ◄ Eun-Young and Choi، نويسنده , ◄ Han Young and Shin، نويسنده , ◄ Kye Jung and Yoo، نويسنده , ◄ Kyung Ho and Chi*، نويسنده , ◄ Dae Yoon and Kim، نويسنده , ◄ Dong Jin، نويسنده ,
727
Yoon، نويسنده , ◄ Eun-Young and Choi، نويسنده , ◄ Han Young and Shin، نويسنده , ◄ Kye Jung and Yoo، نويسنده , ◄ Kyung Ho and Chi*، نويسنده , ◄ Dae Yoon and Kim، نويسنده , ◄ Dong Jin، نويسنده ,
728
Yoon، نويسنده , ◄ Geoffrey J. and Telli، نويسنده , ◄ Melinda L. and Kao، نويسنده , ◄ David P. and Matsuda، نويسنده , ◄ Kelly Y. and Carlson، نويسنده , ◄ Robert W. and Witteles، نويسنده , ◄ Ronald M.، نويسنده ,
729
Yoon، نويسنده , ◄ Gerald H. and Stein، نويسنده , ◄ John P. and Skinner، نويسنده , ◄ Donald G.، نويسنده ,
730
Yoon، نويسنده , ◄ Gil Ho، نويسنده ,
731
Yoon، نويسنده , ◄ Gil Ho، نويسنده ,
732
Yoon، نويسنده , ◄ Gil Ho، نويسنده ,
733
Yoon، نويسنده , ◄ Gil Ho، نويسنده ,
734
Yoon، نويسنده , ◄ Gil Ho، نويسنده ,
735
Yoon، نويسنده , ◄ H.C. and Cooper، نويسنده , ◄ T. and Steinfeld، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
736
Yoon، نويسنده , ◄ H.C. and Shin، نويسنده , ◄ H.K. and Kim، نويسنده , ◄ C. and Kwon، نويسنده , ◄ Y.S.، نويسنده ,
737
Yoon، نويسنده , ◄ H.I and Park، نويسنده , ◄ B.-K and Kim، نويسنده , ◄ Y and Kim، نويسنده , ◄ D، نويسنده ,
738
Yoon، نويسنده , ◄ H.I. and Khim، نويسنده , ◄ B.K. and Yoo، نويسنده , ◄ K.-C. and Bak، نويسنده , ◄ Y.S. and LEE، نويسنده , ◄ J.I.، نويسنده ,
739
Yoon، نويسنده , ◄ H.K. and Lee، نويسنده , ◄ S.P and Min، نويسنده , ◄ B.H. and Kim، نويسنده , ◄ S.W and Katoh، نويسنده , ◄ Y and Kohyama، نويسنده , ◄ A، نويسنده ,
740
Yoon، نويسنده , ◄ H.R. and Jo، نويسنده , ◄ W. and Cho، نويسنده , ◄ E. and Yoon، نويسنده , ◄ S. and Kim، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
741
Yoon، نويسنده , ◄ H.R. and Jo، نويسنده , ◄ W. and Lee، نويسنده , ◄ E.H. and Lee، نويسنده , ◄ J.H. and Kim، نويسنده , ◄ M. and Lee، نويسنده , ◄ K.Y. and Khang، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
742
Yoon، نويسنده , ◄ H.S and Lee، نويسنده , ◄ K.S. and Lee، نويسنده , ◄ T.S. and Cheong، نويسنده , ◄ B. and Choi، نويسنده , ◄ D.K. and Kim، نويسنده , ◄ D.H. and Kim، نويسنده , ◄ W.M.، نويسنده ,
743
Yoon، نويسنده , ◄ H.-S. and Lee، نويسنده , ◄ J.H. and Lim، نويسنده , ◄ S.-T.، نويسنده ,
744
Yoon، نويسنده , ◄ H.-S. and Lee، نويسنده , ◄ J.H. and Lim، نويسنده , ◄ S.-T.، نويسنده ,
745
Yoon، نويسنده , ◄ H.S. and Ryu، نويسنده , ◄ M.-A. and Han، نويسنده , ◄ K.-H. and Lyo، نويسنده , ◄ I.-W.، نويسنده ,
746
Yoon، نويسنده , ◄ H.-S. and Yoo، نويسنده , ◄ J.-Y. and Kim، نويسنده , ◄ J.-H. and Lee، نويسنده , ◄ J.-W. and Byun، نويسنده , ◄ M.-W. and Baik، نويسنده , ◄ B.-K. and Lim، نويسنده , ◄ S.-T.، نويسنده ,
747
Yoon، نويسنده , ◄ Hae-Sung and Lee، نويسنده , ◄ Jang-Yeob and Kim، نويسنده , ◄ Min-Soo and Ahn، نويسنده , ◄ Sung-Hoon، نويسنده ,
748
Yoon، نويسنده , ◄ Hae-Sung and Moon، نويسنده , ◄ Jong-Seol and Pham، نويسنده , ◄ Minh-Quan and Lee، نويسنده , ◄ Gyu-Bong and Ahn، نويسنده , ◄ Sung-Hoon، نويسنده ,
749
Yoon، نويسنده , ◄ Han Young and Koshizuka، نويسنده , ◄ Seiichi and Oka، نويسنده , ◄ Yoshiaki، نويسنده ,
750
Yoon، نويسنده , ◄ Han-Ik and Son، نويسنده , ◄ In-Soo، نويسنده ,
751
Yoon، نويسنده , ◄ Han-Ik and Son، نويسنده , ◄ In-Soo، نويسنده ,
752
Yoon، نويسنده , ◄ Han-Ik and Son، نويسنده , ◄ In-Soo، نويسنده ,
753
Yoon، نويسنده , ◄ Han-Ki and Kong، نويسنده , ◄ Yu-Sik and Kim، نويسنده , ◄ Seon-Jin and Kohyama، نويسنده , ◄ Akira، نويسنده ,
754
Yoon، نويسنده , ◄ Han-Kyul and Seo، نويسنده , ◄ Tae-Rang and Lim، نويسنده , ◄ Seung-Taik، نويسنده ,
755
Yoon، نويسنده , ◄ Heayoung P. and Haney، نويسنده , ◄ Paul M. and Ruzmetov، نويسنده , ◄ Dmitry and Xu، نويسنده , ◄ Hua and Leite، نويسنده , ◄ Marina S. and Hamadani، نويسنده , ◄ Behrang H. and Talin، نويسنده , ◄ A. Alec and Zhitenev، نويسنده , ◄ Nikolai B.، نويسنده ,
756
Yoon، نويسنده , ◄ Ho Il and Park، نويسنده , ◄ Byong-Kwon and Kim، نويسنده , ◄ Yeadong and Kang، نويسنده , ◄ Cheon Yun، نويسنده ,
757
Yoon، نويسنده , ◄ Ho Joon and Ahn، نويسنده , ◄ Yoonhan and Lee، نويسنده , ◄ Jeong Ik and Addad، نويسنده , ◄ Yacine، نويسنده ,
758
Yoon، نويسنده , ◄ Ho Joon and Cheon No، نويسنده , ◄ Hee and Kim، نويسنده , ◄ Young Soo and Jin، نويسنده , ◄ Hyung Gon and Lee، نويسنده , ◄ Jeong-Ik and Lee، نويسنده , ◄ Byung Jin، نويسنده ,
759
Yoon، نويسنده , ◄ Ho Joon and Kim، نويسنده , ◄ Seung-Jun and Cheon No، نويسنده , ◄ Hee and Lee، نويسنده , ◄ Byung Jin and Kim، نويسنده , ◄ Eung Soo، نويسنده ,
760
Yoon، نويسنده , ◄ Hong Min and Kondaraju، نويسنده , ◄ Sasidhar and Lee، نويسنده , ◄ Joon Sang، نويسنده ,
761
Yoon، نويسنده , ◄ Hongsik and Dell، نويسنده , ◄ Emma J. and Freyer، نويسنده , ◄ Jessica L. and Campos، نويسنده , ◄ Luis M. and Jang، نويسنده , ◄ Woo Dong Lee، نويسنده ,
762
Yoon، نويسنده , ◄ Hyeonsook and Bae، نويسنده , ◄ Choongsik، نويسنده ,
763
Yoon، نويسنده , ◄ Hye-Ran and Kim، نويسنده , ◄ Hohyun and Cho، نويسنده , ◄ Sam-Hyun Kwon، نويسنده ,
764
Yoon، نويسنده , ◄ Hyeun Joong and Jun، نويسنده , ◄ Do Han and Yang، نويسنده , ◄ Jin Ho and Zhou، نويسنده , ◄ Zhixian and Yang، نويسنده , ◄ Sang Sik and Cheng، نويسنده , ◄ Mark Ming-Cheng، نويسنده ,
765
Yoon، نويسنده , ◄ Hyo Jung and Shin، نويسنده , ◄ Jae Ho and Lee، نويسنده , ◄ Sung Dong and Nam، نويسنده , ◄ Hakhyun and Cha، نويسنده , ◄ Geun Sig and Strong، نويسنده , ◄ Timothy R. and Brown، نويسنده , ◄ Richard B، نويسنده ,
766
Yoon، نويسنده , ◄ Hyo-Eun and Kim، نويسنده , ◄ Soo-A and Choi، نويسنده , ◄ Hong Seok and Ahn، نويسنده , ◄ Mee-Young and Yoon، نويسنده , ◄ Jung-Hoon and Ahn، نويسنده , ◄ Sang-Gun، نويسنده ,
767
Yoon، نويسنده , ◄ Hyo-Jin and Kim، نويسنده , ◄ Seong-Eun and Kwon، نويسنده , ◄ Yong Ku and Kim، نويسنده , ◄ Eun Jin and Lee، نويسنده , ◄ Jong-Chan and Lee، نويسنده , ◄ Yoon-Sik، نويسنده ,
768
Yoon، نويسنده , ◄ Hyo-Jin and Lee، نويسنده , ◄ Sang-Myung and Kim، نويسنده , ◄ Jongho and Cho، نويسنده , ◄ Hong-Jun and Choi، نويسنده , ◄ Jung-Woo and Lee، نويسنده , ◄ Sang-Hyeup and Lee، نويسنده , ◄ Yoon-Sik، نويسنده ,
769
Yoon، نويسنده , ◄ Hyun Joong and Moon، نويسنده , ◄ Myoung E. and Park، نويسنده , ◄ Haeng Soon and Kim، نويسنده , ◄ Hyun Woo and Im، نويسنده , ◄ Shun Young and Lee، نويسنده , ◄ Jun Haeng and Kim، نويسنده , ◄ Young Ho، نويسنده ,
770
Yoon، نويسنده , ◄ Hyun-Doug and Cox، نويسنده , ◄ Daniel T.، نويسنده ,
771
Yoon، نويسنده , ◄ Hyung Chul and Erickson، نويسنده , ◄ Paul A. and Kim، نويسنده , ◄ Hyung-Man، نويسنده ,
772
Yoon، نويسنده , ◄ Hyung Chul and Erickson، نويسنده , ◄ Paul A.، نويسنده ,
773
Yoon، نويسنده , ◄ Hyung Chul and Lars. Dorr، نويسنده , ◄ J. and Erickson، نويسنده , ◄ Paul A.، نويسنده ,
774
Yoon، نويسنده , ◄ Hyungjoo and Eun، نويسنده , ◄ Youngho and Park، نويسنده , ◄ Chandeok Park، نويسنده ,
775
Yoon، نويسنده , ◄ Hyungjoo and Seo، نويسنده , ◄ Hyun Ho and Choi، نويسنده , ◄ Hong-Taek، نويسنده ,
776
Yoon، نويسنده , ◄ Hyungwook and Zo، نويسنده , ◄ Hangjung and Ciganek، نويسنده , ◄ Andrew P.، نويسنده ,
777
Yoon، نويسنده , ◄ Hyunho and Min، نويسنده , ◄ Jeong-Ki and Lee، نويسنده , ◄ Dong Gwang and Kim، نويسنده , ◄ Dae-Ghon and Koh، نويسنده , ◄ Sang Seok and Hong، نويسنده , ◄ Hyo Jeong، نويسنده ,
778
Yoon، نويسنده , ◄ Hyunsoo and Park، نويسنده , ◄ Cheong-Sool and Kim، نويسنده , ◄ Jun Seok and Baek، نويسنده , ◄ Jun-Geol، نويسنده ,
779
Yoon، نويسنده , ◄ I.K. and Lindquist، نويسنده , ◄ K.J. and Hongerholt، نويسنده , ◄ D.D. and Stern، نويسنده , ◄ M.D. and Crooker، نويسنده , ◄ B.A. and Short، نويسنده , ◄ K.D.، نويسنده ,
780
Yoon، نويسنده , ◄ I.T. and Kang، نويسنده , ◄ T.W. and Kim، نويسنده , ◄ D.J.، نويسنده ,
781
Yoon، نويسنده , ◄ I.T. and Kang، نويسنده , ◄ T.W. and Kim، نويسنده , ◄ D.J.، نويسنده ,
782
Yoon، نويسنده , ◄ I.T. and Kang، نويسنده , ◄ T.W. and Kim، نويسنده , ◄ K.H and Kim، نويسنده , ◄ D.J.، نويسنده ,
783
Yoon، نويسنده , ◄ I.T. and Park، نويسنده , ◄ C.J. and Lee، نويسنده , ◄ Brian S.W. Choo-Kang، نويسنده , ◄ T.W. and Fu، نويسنده , ◄ D.J. and Fan، نويسنده , ◄ X.J.، نويسنده ,
784
Yoon، نويسنده , ◄ Ilchul and Sussman، نويسنده , ◄ Alan and Memon، نويسنده , ◄ Atif and Porter، نويسنده , ◄ Adam، نويسنده ,
785
Yoon، نويسنده , ◄ Il-Kyu and Hwang، نويسنده , ◄ Jiyoung and Seo، نويسنده , ◄ Jae-won and Jang، نويسنده , ◄ Won-Cheoul and Kim، نويسنده , ◄ Haewon and Shin، نويسنده , ◄ Ueon Sang، نويسنده ,
786
Yoon، نويسنده , ◄ Il-Nyoung and Lee، نويسنده , ◄ Youngsun and Kang، نويسنده , ◄ Docki and Min، نويسنده , ◄ Jungsik and Won، نويسنده , ◄ Jongok and Kim، نويسنده , ◄ Minyoung and Soo Kang، نويسنده , ◄ Yong and Kim، نويسنده , ◄ Sung-ho and Kim، نويسنده , ◄ Jeong-Jin، نويسنده ,
787
Yoon، نويسنده , ◄ Im Taek and Lee، نويسنده , ◄ Sejoon and Shon، نويسنده , ◄ Suk-Yoon and Kwon، نويسنده , ◄ Younghae and Park، نويسنده , ◄ Chang-Soo and Lee، نويسنده , ◄ Cheol Jin and Kang، نويسنده , ◄ Tae Won، نويسنده ,
788
Yoon، نويسنده , ◄ J. and Stein، نويسنده , ◄ H.H.، نويسنده ,
789
Yoon، نويسنده , ◄ J.G. and Jeong، نويسنده , ◄ H.W. and Yoo، نويسنده , ◄ Y.S. and Hong، نويسنده , ◄ H.U.، نويسنده ,
790
Yoon، نويسنده , ◄ J.H. and Byun، نويسنده , ◄ T.S. and Strizak، نويسنده , ◄ J.P. and Snead، نويسنده , ◄ L.L.، نويسنده ,
791
Yoon، نويسنده , ◄ J.H. and Ingale، نويسنده , ◄ S.L. and Kim، نويسنده , ◄ J.S. and Kim، نويسنده , ◄ K.H. and Lee، نويسنده , ◄ S.H and Park، نويسنده , ◄ Y.K. and Kwon، نويسنده , ◄ Han Ik and Chae، نويسنده , ◄ B.J.، نويسنده ,
792
Yoon، نويسنده , ◄ J.H. and Stewart، نويسنده , ◄ J.B. and Cazacu، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
793
Yoon، نويسنده , ◄ J.S. and Bae، نويسنده , ◄ Y.D. and Kwak، نويسنده , ◄ J.K. and Wang، نويسنده , ◄ S.J. and Hong، نويسنده , ◄ B.G. and Park، نويسنده , ◄ D.C. and Kumazawa، نويسنده , ◄ R. and Saito، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
794
Yoon، نويسنده , ◄ J.S. and Lee، نويسنده , ◄ H.Y. and Han، نويسنده , ◄ J.G. and Yang، نويسنده , ◄ S.H and Musil، نويسنده , ◄ J، نويسنده ,
795
Yoon، نويسنده , ◄ J.S. and Park، نويسنده , ◄ D.C.، نويسنده ,
796
Yoon، نويسنده , ◄ J.S. and Park، نويسنده , ◄ D.C.، نويسنده ,
797
Yoon، نويسنده , ◄ J.T and Jo، نويسنده , ◄ W.H. and Lee، نويسنده , ◄ M.S and Ko، نويسنده , ◄ M.B، نويسنده ,
798
Yoon، نويسنده , ◄ Jae Sung and Kim، نويسنده , ◄ Suk-Kwon and Lee، نويسنده , ◄ Eo Hwak and Shin، نويسنده , ◄ Ku In and Jin، نويسنده , ◄ Hyung Gon and Choi، نويسنده , ◄ Bo Guen and Lee، نويسنده , ◄ Dong-Won and Cho، نويسنده , ◄ Seungyon، نويسنده ,
799
Yoon، نويسنده , ◄ Jae Sung and Lee، نويسنده , ◄ Dong Won and Bae، نويسنده , ◄ Young Dug and Kim، نويسنده , ◄ Suk Kwon and Jung، نويسنده , ◄ Ki Sok and Cho، نويسنده , ◄ Seungyon، نويسنده ,
800
Yoon، نويسنده , ◄ Jaehyuk and Kim، نويسنده , ◄ Mijin and Song، نويسنده , ◄ Soonho and Chun، نويسنده , ◄ Kwang Min، نويسنده ,
801
Yoon، نويسنده , ◄ Jang-Hee and Lee، نويسنده , ◄ Kyung-Sun and Yang، نويسنده , ◄ JeeEun and Won، نويسنده , ◄ Mi-Sook and Shim، نويسنده , ◄ Yoon-Bo، نويسنده ,
802
Yoon، نويسنده , ◄ Janghyeok and Kim، نويسنده , ◄ Kwangsoo، نويسنده ,
803
Yoon، نويسنده , ◄ Janghyeok and Kim، نويسنده , ◄ Kwangsoo، نويسنده ,
804
Yoon، نويسنده , ◄ Janghyeok and Kim، نويسنده , ◄ Kwangsoo، نويسنده ,
805
Yoon، نويسنده , ◄ Janghyeok and Lim، نويسنده , ◄ Joohyung and Choi، نويسنده , ◄ Sungchul and Kim، نويسنده , ◄ Kwangsoo and Kim، نويسنده , ◄ Cheol-Han، نويسنده ,
806
Yoon، نويسنده , ◄ Janghyeok، نويسنده ,
807
Yoon، نويسنده , ◄ Jasang Yoon، نويسنده ,
808
Yoon، نويسنده , ◄ Jeong Whan and Chung، نويسنده , ◄ Kwansoo and Pourboghrat، نويسنده , ◄ Farhang and Barlat، نويسنده , ◄ Frederic، نويسنده ,
809
Yoon، نويسنده , ◄ Jeong Whan and Chung، نويسنده , ◄ Kwansoo and Pourboghrat، نويسنده , ◄ Farhang and Barlat، نويسنده , ◄ Frederic، نويسنده ,
810
Yoon، نويسنده , ◄ Jeongah and Lee، نويسنده , ◄ Byungwoo and Han، نويسنده , ◄ Chonghun، نويسنده ,
811
Yoon، نويسنده , ◄ Jeong-Whan and Pourboghrat، نويسنده , ◄ Farhang and Chung، نويسنده , ◄ Kwansoo and Yang، نويسنده , ◄ Dong-Yol Yang، نويسنده ,
812
Yoon، نويسنده , ◄ Jeong-Whan and Pourboghrat، نويسنده , ◄ Farhang and Chung، نويسنده , ◄ Kwansoo and Yang، نويسنده , ◄ Dong-Yol Yang، نويسنده ,
813
Yoon، نويسنده , ◄ Jeong-Whan and Pourboghrat، نويسنده , ◄ Farhang and Chung، نويسنده , ◄ Kwansoo and Yang، نويسنده , ◄ Dong-Yol Yang، نويسنده ,
814
Yoon، نويسنده , ◄ Jeong-Won and Chun، نويسنده , ◄ Hyun-Suk and Jung، نويسنده , ◄ Seung-Boo، نويسنده ,
815
Yoon، نويسنده , ◄ Jeong-Won and Chun، نويسنده , ◄ Hyun-Suk and Jung، نويسنده , ◄ Seung-Boo، نويسنده ,
816
Yoon، نويسنده , ◄ Jeong-Won and Jung، نويسنده , ◄ Seung-Boo، نويسنده ,
817
Yoon، نويسنده , ◄ Jeong-Won and Jung، نويسنده , ◄ Seung-Boo، نويسنده ,
818
Yoon، نويسنده , ◄ Jeoung Seok and Zang، نويسنده , ◄ Arno and Stephansson، نويسنده , ◄ Ove، نويسنده ,
819
Yoon، نويسنده , ◄ Je-Yong and In Yeon، نويسنده , ◄ Jung and Yoo، نويسنده , ◄ Han-Ill، نويسنده ,
820
Yoon، نويسنده , ◄ Jhin-yeong and Na، نويسنده , ◄ Eun Jae and Park، نويسنده , ◄ Soo Na and Lee، نويسنده , ◄ Seok Jae and Kim، نويسنده , ◄ Young Kwan and Yoon، نويسنده , ◄ Seung Soo، نويسنده ,
821
Yoon، نويسنده , ◄ Ji Hwan and Lee، نويسنده , ◄ Jun Yeob، نويسنده ,
822
Yoon، نويسنده , ◄ Ji Won and Kim، نويسنده , ◄ Hyoungshick and Yoon، نويسنده ,
823
Yoon، نويسنده , ◄ Ji-Eon and Cha، نويسنده , ◄ Won-Hyo and Lee، نويسنده , ◄ In-Seok and Kim، نويسنده , ◄ Sang-Jih and Son، نويسنده , ◄ Young-Guk، نويسنده ,
824
Yoon، نويسنده , ◄ Ji-Hun and Kim، نويسنده , ◄ Jeong-Hoon and Choi، نويسنده , ◄ Sun-Yong، نويسنده ,
825
Yoon، نويسنده , ◄ Ji-Hun and Kim، نويسنده , ◄ Jeong-Hoon، نويسنده ,
826
Yoon، نويسنده , ◄ Ji-Mi and Lee، نويسنده , ◄ Jung-A. and Lee، نويسنده , ◄ Joon-Hyung and Kim، نويسنده , ◄ Jeong-Joo and Cho، نويسنده , ◄ Sang-Hee، نويسنده ,
827
Yoon، نويسنده , ◄ Jin Goo and Zin، نويسنده , ◄ Wang-Cheol and Kim، نويسنده , ◄ Jae Hyun، نويسنده ,
828
Yoon، نويسنده , ◄ Jin Woo and Lee، نويسنده , ◄ Seong-Ku and Yu، نويسنده , ◄ Tae Jun and Sung، نويسنده , ◄ Jae Hee and Jeong، نويسنده , ◄ Tae Moon and Lee، نويسنده , ◄ Jongmin، نويسنده ,
829
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Goo and Kim، نويسنده , ◄ Jae Hyun and Zin، نويسنده , ◄ Wang-Cheol، نويسنده ,
830
Yoon، نويسنده , ◄ Jinhee and Yeh، نويسنده , ◄ Sang-Wook and Kim، نويسنده , ◄ Young-Ho and Kug، نويسنده , ◄ Jong-Seong and Min، نويسنده , ◄ Hong Sik، نويسنده ,
831
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Ho and Kim، نويسنده , ◄ Bum-Joon and Kim، نويسنده , ◄ Jung-Sik، نويسنده ,
832
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Ho and Kim، نويسنده , ◄ Jung-Sik، نويسنده ,
833
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Byun، نويسنده , ◄ Ji-Young and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Kim، نويسنده , ◄ Jae-Soo and Choi، نويسنده , ◄ Chong-Sool، نويسنده ,
834
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Byun، نويسنده , ◄ Ji-Young and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Lee، نويسنده , ◄ Jong-Kwon and Yoon، نويسنده , ◄ Ho-Sang and Hong، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
835
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Doh، نويسنده , ◄ Jung-Man and Byun، نويسنده , ◄ Ji-Young and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Lee، نويسنده , ◄ Jong Kwon and Hong، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
836
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Byun، نويسنده , ◄ Ji-Young and Kim، نويسنده , ◄ Jae-Soo and Choi، نويسنده , ◄ Chong-Sool، نويسنده ,
837
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Byun، نويسنده , ◄ Ji-Young and Lee، نويسنده , ◄ Jong Kwon and Kim، نويسنده , ◄ Jae-Soo and Hong، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
838
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Byun، نويسنده , ◄ Ji-Young and Lee، نويسنده , ◄ Jong Kwon and Kim، نويسنده , ◄ Jae-Soo، نويسنده ,
839
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Byun، نويسنده , ◄ Ji-Young and Lee، نويسنده , ◄ Jong-Kwon and Yoon، نويسنده , ◄ Ho-Sang and Hong، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
840
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Han، نويسنده , ◄ Jun-Hyun and Shon، نويسنده , ◄ In-Jin and Doh، نويسنده , ◄ Jung-Mann and Hong، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
841
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Han، نويسنده , ◄ Jun-Hyun and Shon، نويسنده , ◄ In-Jin and Doh، نويسنده , ◄ Jung-Mann and Hong، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
842
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Kim، نويسنده , ◄ Han-Sung and Shon، نويسنده , ◄ In-Jin and Kim، نويسنده , ◄ Jae-Soo and Doh، نويسنده , ◄ Jung-Mann، نويسنده ,
843
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Lee، نويسنده , ◄ Jong-Kwon and Byun، نويسنده , ◄ Ji-Young and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Paik، نويسنده , ◄ Young Hyun and Kim، نويسنده , ◄ Jae-Soo، نويسنده ,
844
Yoon، نويسنده , ◄ Jin-Kook and Lee، نويسنده , ◄ Jong-Kwon and Lee، نويسنده , ◄ Kyung-Hwan and Byun، نويسنده , ◄ Ji-Young and Kim، نويسنده , ◄ Gyeung-Ho and Hong، نويسنده , ◄ Kyung-Tae، نويسنده ,
845
Yoon، نويسنده , ◄ Jinyong and Chaudhuri، نويسنده , ◄ Reaz A.، نويسنده ,
846
Yoon، نويسنده , ◄ Jisu and Kim، نويسنده , ◄ Min-Ki and Hwang، نويسنده , ◄ Jeongjae and Lee، نويسنده , ◄ Jongguen and Yoon، نويسنده , ◄ Youngbin، نويسنده ,
847
Yoon، نويسنده , ◄ Jisuk and El Mohtar، نويسنده , ◄ Chadi S. and Huang، نويسنده ,
848
Yoon، نويسنده , ◄ Ji-Wook and Choi، نويسنده , ◄ Joong-Ki and Lee، نويسنده , ◄ Jong-Heun، نويسنده ,
849
Yoon، نويسنده , ◄ Jong Hwan، نويسنده ,
850
Yoon، نويسنده , ◄ Jong Hyun and Choi، نويسنده , ◄ Shin Sik and Park، نويسنده , ◄ Tai Hyun، نويسنده ,
851
Yoon، نويسنده , ◄ Jong Hyun and Hae Shin، نويسنده , ◄ Ji and Kim، نويسنده , ◄ Mi-Sun and Jun Sim، نويسنده , ◄ Sang and Park، نويسنده , ◄ Tai Hyun، نويسنده ,
852
Yoon، نويسنده , ◄ Jong Hyun and Sim، نويسنده , ◄ Sang Jun and Kim، نويسنده , ◄ Mi-Sun and Park، نويسنده , ◄ Tai Hyun، نويسنده ,
853
Yoon، نويسنده , ◄ Jong Pil and Chung، نويسنده , ◄ Seok Won and Kim، نويسنده , ◄ Sae Hoon and Oh، نويسنده , ◄ Joo Han، نويسنده ,
854
Yoon، نويسنده , ◄ Jong Seol and Lim، نويسنده , ◄ Ye-Sol and Choi، نويسنده , ◄ Byung Hyun and Hwang، نويسنده , ◄ Hae Jin، نويسنده ,
855
Yoon، نويسنده , ◄ Jong Sik and Kwon، نويسنده , ◄ Young S.، نويسنده ,
856
Yoon، نويسنده , ◄ Jong Won and Grilli، نويسنده , ◄ Maria Luisa and Bartolomeo، نويسنده , ◄ Elisabetta Di and Polini، نويسنده , ◄ Riccardo and Traversa، نويسنده , ◄ Enrico، نويسنده ,
857
Yoon، نويسنده , ◄ Jong Won and Hwang، نويسنده , ◄ Ho Jung، نويسنده ,
858
Yoon، نويسنده , ◄ Jonghun and Cazacu، نويسنده , ◄ Oana and Mishra، نويسنده , ◄ Raja K.، نويسنده ,
859
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Hun and Cazacu، نويسنده , ◄ Oana and Whan Yoon، نويسنده , ◄ Jeong and Dick، نويسنده , ◄ Robert E.، نويسنده ,
860
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Hun and Cazacu، نويسنده , ◄ Oana and Whan Yoon، نويسنده , ◄ Jeong and Dick، نويسنده , ◄ Robert E.، نويسنده ,
861
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Hun and Cazacu، نويسنده , ◄ Oana and Yoon، نويسنده , ◄ Jeong Whan، نويسنده ,
862
Yoon، نويسنده , ◄ Jonghun and Lee، نويسنده , ◄ Juseok and Lee، نويسنده , ◄ Junghwan، نويسنده ,
863
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Hwan and Abe، نويسنده , ◄ Kazuko and Ogata، نويسنده , ◄ Tomoko and Wakamatsu، نويسنده , ◄ Yoichi، نويسنده ,
864
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Hwan and Elliman، نويسنده , ◄ Robert G.، نويسنده ,
865
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Hwan and Kawano، نويسنده , ◄ Shiro and Igawa، نويسنده , ◄ Shuzo، نويسنده ,
866
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Hwan and Lee، نويسنده , ◄ Joon-Yong and Park، نويسنده , ◄ Dong-Hyun، نويسنده ,
867
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Hwan، نويسنده ,
868
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Hwan، نويسنده ,
869
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Hyun and Jang، نويسنده , ◄ Song-Rim and Vittal، نويسنده , ◄ R. and Lee، نويسنده , ◄ Jiwon and Kim، نويسنده , ◄ Kang-Jin، نويسنده ,
870
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Seol and Yoon، نويسنده , ◄ Mi Young and Kwak، نويسنده , ◄ Chan and Park، نويسنده , ◄ Hee Jung and Lee، نويسنده , ◄ Sang Mok and Lee، نويسنده , ◄ Kyu Hyoung and Hwang، نويسنده , ◄ Hae Jin، نويسنده ,
871
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Seol and Yoon، نويسنده , ◄ Mi Young and Lee، نويسنده , ◄ Eun jeong and Moon، نويسنده , ◄ Ji Woong and Hwang، نويسنده , ◄ Hae Jin، نويسنده ,
872
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Won and Cho، نويسنده , ◄ Sung-Bae، نويسنده ,
873
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Won and Ryu، نويسنده , ◄ Jeong Ho and Shim، نويسنده , ◄ Kwang Bo، نويسنده ,
874
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Won and Yang، نويسنده , ◄ Sung-Ihk and Cho، نويسنده , ◄ Sung-Bae، نويسنده ,
875
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Yun and Singh، نويسنده , ◄ Rajendra، نويسنده ,
876
Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Yun and Singh، نويسنده , ◄ Rajendra، نويسنده ,
877
Yoon، نويسنده , ◄ Joo S. and Myung، نويسنده , ◄ Hyun S. and Han، نويسنده , ◄ Jeon G. and Musil، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
878
Yoon، نويسنده , ◄ Joon Kee and Lee، نويسنده , ◄ Kyung-Han and Lee، نويسنده , ◄ Eun Jeong and Kim، نويسنده , ◄ Young Hwan and Seo، نويسنده , ◄ Jung-Don and Kim، نويسنده , ◄ Byung-Tae، نويسنده ,
879
Yoon، نويسنده , ◄ Joon Kee and Lee، نويسنده , ◄ Kyung-Han and Park، نويسنده , ◄ Jung Mi and Lee، نويسنده , ◄ Sang Hoon and Lee، نويسنده , ◄ Mun Kyu and Lee، نويسنده , ◄ Won Ro and Kim، نويسنده , ◄ Byung-Tae، نويسنده ,
880
Yoon، نويسنده , ◄ Joong-Ho and Chae، نويسنده , ◄ Weon-Sik and Cho، نويسنده , ◄ Hyeon Mo and Choi، نويسنده , ◄ Moon-Gun and Kim، نويسنده , ◄ Yong-Rok، نويسنده ,
881
Yoon، نويسنده , ◄ Joung-Hahn and Jung، نويسنده , ◄ Jong Soo، نويسنده ,
882
Yoon، نويسنده , ◄ Ju-Heon and Cho، نويسنده , ◄ Sunghun and Kim، نويسنده , ◄ Won Mok and Park، نويسنده , ◄ Jong-Keuk and Baik، نويسنده , ◄ Young-Joon and Lee، نويسنده , ◄ Taek Sung and Seong، نويسنده , ◄ Tae-Yeon and Jeong، نويسنده , ◄ Jeung-hyun، نويسنده ,
883
Yoon، نويسنده , ◄ Jung Hae and Ryu، نويسنده , ◄ Gi Hyuck and Finch، نويسنده , ◄ Paul and Rhee، نويسنده , ◄ Joon Shick Rhee، نويسنده ,
884
Yoon، نويسنده , ◄ Jung Ho and Son، نويسنده , ◄ Chang-Hyo and Baek، نويسنده , ◄ Seung-Moon and Ye، نويسنده , ◄ Byung Hyo and Kim، نويسنده , ◄ Hyeon-Ju and Lee، نويسنده , ◄ Ho-Saeng Lee، نويسنده ,
885
Yoon، نويسنده , ◄ Jung In and Al-Reza، نويسنده , ◄ Sharif M. and Kang، نويسنده , ◄ Sun Chul، نويسنده ,
886
Yoon، نويسنده , ◄ Jung In and Bajpai، نويسنده , ◄ Vivek K. and Kang، نويسنده , ◄ Sun Chul، نويسنده ,
887
Yoon، نويسنده , ◄ Jungbum and Park، نويسنده , ◄ Seung-young and Jo، نويسنده , ◄ Younghun and Jung، نويسنده , ◄ Myung-Hwa and You، نويسنده , ◄ Chun-Yeol and Kim، نويسنده , ◄ Taewan and Rhee، نويسنده , ◄ Jang Roh and Kim، نويسنده , ◄ Young Keun، نويسنده ,
888
Yoon، نويسنده , ◄ Jungbum and You، نويسنده , ◄ Chun-Yeol and Jung، نويسنده , ◄ Myung-Hwa، نويسنده ,
889
Yoon، نويسنده , ◄ Jungho، نويسنده ,
890
Yoon، نويسنده , ◄ Jung-Hoon and Kim، نويسنده , ◄ In Jin and Kim، نويسنده , ◄ Hyun and Kim، نويسنده , ◄ Heung-Joong and Jeong، نويسنده , ◄ Moon Jin and Ahn، نويسنده , ◄ Sang Gun and Kim، نويسنده , ◄ Soo A and Lee، نويسنده , ◄ Chong Heon and Choi، نويسنده , ◄ Bong-Kyu and Kim، نويسنده , ◄ Jong-Keun and Jung، نويسنده , ◄ Kyu Yong and Lee، نويسنده , ◄ Seoul and Kanai، نويسنده , ◄ Yoshikatsu and Endou، نويسنده , ◄ Hitoshi and Kim-Mitsuyama، نويسنده , ◄ Do Kyung، نويسنده ,
891
Yoon، نويسنده , ◄ Jung-Hoon and Kim، نويسنده , ◄ Youn Bae and Kim، نويسنده , ◄ Myong Soo and Park، نويسنده , ◄ Joo Cheol and Kook، نويسنده , ◄ Joong-Ki and Jung، نويسنده , ◄ Hae Man and Kim، نويسنده , ◄ Saeng Gon and Yoo، نويسنده , ◄ Hoon and Ko، نويسنده , ◄ Yeong Mu and Lee، نويسنده , ◄ Sang Ho and Kim، نويسنده , ◄ Bong Young and Chun، نويسنده , ◄ Hong Sung and Kanai، نويسنده , ◄ Yoshikatsu and Endou، نويسنده , ◄ Hitoshi and Kim-Mitsuyama، نويسنده , ◄ Do Kyung، نويسنده ,
892
Yoon، نويسنده , ◄ Jungro and Han، نويسنده , ◄ Byung-Seok and Kang، نويسنده , ◄ Yun-Chang and Kim، نويسنده , ◄ Kong Hwan and Jung، نويسنده , ◄ Mun Yhung and Kwon، نويسنده , ◄ Young An، نويسنده ,
893
Yoon، نويسنده , ◄ Jung-Sik and Song، نويسنده , ◄ Mi-Young and Kwon، نويسنده , ◄ Deuk-Chul and Choi، نويسنده , ◄ Heechol and Kim، نويسنده , ◄ Chang-Geun and Kumar، نويسنده , ◄ Vijay، نويسنده ,
894
Yoon، نويسنده , ◄ Jung-Sik and Song، نويسنده , ◄ Mi-Young and Kwon، نويسنده , ◄ Deuk-Chul and Choi، نويسنده , ◄ Heechol and Kim، نويسنده , ◄ Chang-Geun and Kumar، نويسنده , ◄ Vijay، نويسنده ,
895
Yoon، نويسنده , ◄ Jungwon and Manurung، نويسنده , ◄ Auralius، نويسنده ,
896
Yoon، نويسنده , ◄ Junro and Hunter، نويسنده , ◄ Gary and Akbar، نويسنده , ◄ Sheikh and Dutta، نويسنده , ◄ Prabir K.، نويسنده ,
897
Yoon، نويسنده , ◄ Jun-Young and Wee، نويسنده , ◄ Duyoung and Kim، نويسنده , ◄ Yun Ho and Ka، نويسنده , ◄ Jae Won and Jeong، نويسنده , ◄ Sunho and Hong، نويسنده , ◄ Sung-Kwon and Yi، نويسنده , ◄ Mi Hye and Jang، نويسنده , ◄ Kwang-Suk، نويسنده ,
898
Yoon، نويسنده , ◄ K. Jin and Danks، نويسنده , ◄ Mary K. and Ragsdale، نويسنده , ◄ Susan T. and Valentine، نويسنده , ◄ Marcus B. and Valentine، نويسنده , ◄ Virginia A.، نويسنده ,
899
Yoon، نويسنده , ◄ K.S. and Yang، نويسنده , ◄ J.Y. and Park، نويسنده , ◄ J.H and Choi، نويسنده , ◄ W.J. and Kim، نويسنده , ◄ Y.D. and Kim، نويسنده , ◄ C.O and Hong، نويسنده , ◄ J.P، نويسنده ,
900
Yoon، نويسنده , ◄ K.S.، نويسنده ,
901
Yoon، نويسنده , ◄ Kee Dong and Chin، نويسنده , ◄ Young-Won and Yang، نويسنده , ◄ Min Hye and Kim، نويسنده , ◄ Jinwoong، نويسنده ,
902
Yoon، نويسنده , ◄ Keun-byoung and Sung، نويسنده , ◄ Ho-dong and Hwang، نويسنده , ◄ Young-young and Kyun Noh، نويسنده , ◄ Seok and Lee، نويسنده , ◄ Dong-ho، نويسنده ,
903
Yoon، نويسنده , ◄ Ki Hyun and Kim، نويسنده , ◄ Eung Soo، نويسنده ,
904
Yoon، نويسنده , ◄ Ki Hyun and Kim، نويسنده , ◄ Woo Sup and Kim، نويسنده , ◄ Eung Soo، نويسنده ,
905
Yoon، نويسنده , ◄ Ki Hyun and Park، نويسنده , ◄ Heung Soo and Cho، نويسنده , ◄ Joon Yeob and Kim، نويسنده , ◄ Eung Soo، نويسنده ,
906
Yoon، نويسنده , ◄ Ki Hyun and Park، نويسنده , ◄ Moon Soo and Cho، نويسنده , ◄ Joon Yeob and Kim، نويسنده , ◄ Eung Soo، نويسنده ,
907
Yoon، نويسنده , ◄ Ki Hyun and Shin، نويسنده , ◄ Jin Hong and Kang، نويسنده , ◄ Dong Heon، نويسنده ,
908
Yoon، نويسنده , ◄ Kichan and Kim، نويسنده , ◄ Youngkuk and Park، نويسنده , ◄ JinJoo and Shin، نويسنده , ◄ Chong Hoon and Baek، نويسنده , ◄ Seungshin and Jang، نويسنده , ◄ Juyeun and Iftiquar، نويسنده , ◄ S.M. and Yi، نويسنده , ◄ Junsin Yi، نويسنده ,
909
Yoon، نويسنده , ◄ Kichan and Shin، نويسنده , ◄ Chonghoon and Lee، نويسنده , ◄ Youn-Jung and Kim، نويسنده , ◄ Youngkuk and Park، نويسنده , ◄ Hyeongsik and Baek، نويسنده , ◄ Seungsin and Yi، نويسنده , ◄ Junsin، نويسنده ,
910
Yoon، نويسنده , ◄ Kichul and Hwang، نويسنده , ◄ Gwangseok and Chung، نويسنده , ◄ Jaehun and Kim، نويسنده , ◄ Hong goo and Kwon، نويسنده , ◄ Ohmyoung and Kihm، نويسنده , ◄ Kenneth David and Lee، نويسنده , ◄ Joon Sik، نويسنده ,
911
Yoon، نويسنده , ◄ Ki-Hyun and Cho، نويسنده , ◄ Joon Yeob، نويسنده ,
912
Yoon، نويسنده , ◄ Ki-Hyun and Cho، نويسنده , ◄ Jung and Kang، نويسنده , ◄ Dong Heon، نويسنده ,
913
Yoon، نويسنده , ◄ Ki-Seok and Fukuda، نويسنده , ◄ Keiichi and Fujisawa، نويسنده , ◄ Kiyoshi and Nishihara، نويسنده , ◄ Hirofumi، نويسنده ,
914
Yoon، نويسنده , ◄ Ki-Young and Kang، نويسنده , ◄ Young-Jong and Choi، نويسنده , ◄ Young-Joon and Park، نويسنده , ◄ Nam-Hoi، نويسنده ,
915
Yoon، نويسنده , ◄ Kuk Ro and Byun، نويسنده , ◄ Na Mi and Lee، نويسنده , ◄ Hoosung، نويسنده ,
916
Yoon، نويسنده , ◄ Kuk Ro and Ko، نويسنده , ◄ Seung-O. and Lee، نويسنده , ◄ Hoosung، نويسنده ,
917
Yoon، نويسنده , ◄ Kuk Ro and So، نويسنده , ◄ Bong Keun and Kim، نويسنده , ◄ Kyung-Hwan and Lee، نويسنده , ◄ Soo-Min and Arigala، نويسنده , ◄ Uma Ravi Sankar and Choi، نويسنده , ◄ Ok-Byung and Lee، نويسنده , ◄ Hwan Myung and Lee، نويسنده , ◄ Jin-Young and Kim، نويسنده , ◄ Sung-Jo and Cha، نويسنده , ◄ Eunhee and Lee، نويسنده , ◄ Eun Hye and Park، نويسنده , ◄ Joo-Hoon، نويسنده ,
918
Yoon، نويسنده , ◄ Kuk-Jin and Kweon، نويسنده , ◄ In So، نويسنده ,
919
Yoon، نويسنده , ◄ Kyuhyun and Jang، نويسنده , ◄ Soong-Nang and Chun، نويسنده , ◄ Heeran and Cho، نويسنده , ◄ Sung-il، نويسنده ,
920
Yoon، نويسنده , ◄ Kyung Joong and Lee، نويسنده , ◄ Sung-il and An، نويسنده , ◄ Hyegsoon and Kim، نويسنده , ◄ Jeonghee and Son، نويسنده , ◄ Ji-Won and Lee، نويسنده , ◄ Jong-Ho and Je، نويسنده , ◄ Hae-June and Lee، نويسنده , ◄ Hae-Weon and Kim، نويسنده , ◄ Byung-Kook، نويسنده ,
921
Yoon، نويسنده , ◄ Kyung Joong and Stevenson، نويسنده , ◄ Jeffry W. and Marina، نويسنده , ◄ Olga A.، نويسنده ,
922
Yoon، نويسنده , ◄ Kyung Seok and Lee، نويسنده , ◄ Jang Yong and Kim، نويسنده , ◄ Tae-Ho and Yu، نويسنده , ◄ Duk Man and Seo، نويسنده , ◄ Dong-Wan and Hong، نويسنده , ◄ Sung-Kwon and Hong، نويسنده , ◄ Young Taik، نويسنده ,
923
Yoon، نويسنده , ◄ Kyung Young and Cha، نويسنده , ◄ Myeonghwa and Shin، نويسنده , ◄ Seung Ryeul and Kim، نويسنده , ◄ Kwang Soo، نويسنده ,
924
Yoon، نويسنده , ◄ Kyung-A and Bae، نويسنده , ◄ Doo-Hwan، نويسنده ,
925
Yoon، نويسنده , ◄ Kyunghwan and Hsiao، نويسنده , ◄ Benjamin S. and Chu، نويسنده , ◄ Benjamin، نويسنده ,
926
Yoon، نويسنده , ◄ Kyunghwan and Kim، نويسنده , ◄ Kwangsok and Wang، نويسنده , ◄ Xuefen and Fang، نويسنده , ◄ Dufei and Hsiao، نويسنده , ◄ Benjamin S. and Chu، نويسنده , ◄ Benjamin، نويسنده ,
927
Yoon، نويسنده , ◄ Kyung-Hwan and Kim، نويسنده , ◄ Kyung Oh and Schaefer، نويسنده , ◄ Mark and Yoon، نويسنده , ◄ Do Y.، نويسنده ,
928
Yoon، نويسنده , ◄ Kyung-Hwan and Lee، نويسنده , ◄ So-Young and Jang، نويسنده , ◄ Mi-Gyeong Ko، نويسنده , ◄ Sook-Hyun and Kim، نويسنده , ◄ Won and Park، نويسنده , ◄ Jong-sei and Park، نويسنده , ◄ Insook and Kim، نويسنده , ◄ Hie-Joon، نويسنده ,
929
Yoon، نويسنده , ◄ Kyung-Hwan and Lee، نويسنده , ◄ So-Young and Kim، نويسنده , ◄ Won and Park، نويسنده , ◄ Jong-Sei and Kim، نويسنده , ◄ Hie-Joon، نويسنده ,
930
Yoon، نويسنده , ◄ Li Wan and Ang، نويسنده , ◄ Teck Nam and Ngoh، نويسنده , ◄ Gek Cheng and Chua، نويسنده , ◄ Adeline Seak May Chua، نويسنده ,
931
Yoon، نويسنده , ◄ Li Wan and Ang، نويسنده , ◄ Teck Nam and Ngoh، نويسنده , ◄ Gek Cheng and Chua، نويسنده , ◄ Adeline Seak May Chua، نويسنده ,
932
Yoon، نويسنده , ◄ M. and Corbett، نويسنده , ◄ J. and Cornacchia، نويسنده , ◄ M. and Tanabe، نويسنده , ◄ J. and Terebilo، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
933
Yoon، نويسنده , ◄ M. and Corbett، نويسنده , ◄ J. and Cornacchia، نويسنده , ◄ M. and Tanabe، نويسنده , ◄ J. and Terebilo، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
934
Yoon، نويسنده , ◄ M. and Filippetto، نويسنده , ◄ D. and Papadopoulos، نويسنده , ◄ C.F. and Pellegrini، نويسنده , ◄ C. and Penn، نويسنده , ◄ G. and Prestemon، نويسنده , ◄ S. and Sannibale، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
935
Yoon، نويسنده , ◄ M. and Filippetto، نويسنده , ◄ D. and Papadopoulos، نويسنده , ◄ C.F. and Pellegrini، نويسنده , ◄ Robert C. and Penn، نويسنده , ◄ G. and Prestemon، نويسنده , ◄ S. and Sannibale، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
936
Yoon، نويسنده , ◄ M. and Willis، نويسنده , ◄ R.F.، نويسنده ,
937
Yoon، نويسنده , ◄ M.J. and Roser، نويسنده , ◄ J.F.، نويسنده ,
938
Yoon، نويسنده , ◄ M.J. and Roser، نويسنده , ◄ J.F.، نويسنده ,
939
Yoon، نويسنده , ◄ M.K. and Heider، نويسنده , ◄ D. and Gillespie Jr.، نويسنده , ◄ J.W. and Ratcliffe، نويسنده , ◄ C.P. and Crane، نويسنده , ◄ R.M.، نويسنده ,
940
Yoon، نويسنده , ◄ M.K.، نويسنده , ◄ Jeon، نويسنده , ◄ C.S.، نويسنده , ◄ Kauh، نويسنده , ◄ S.K.، نويسنده ,
941
Yoon، نويسنده , ◄ M.Y. and Thayercook، نويسنده , ◄ K.A. and Berdis، نويسنده , ◄ A.J. and Karsten، نويسنده , ◄ W.E. and Schnackerz، نويسنده , ◄ K.D. and Cook، نويسنده , ◄ P.F.، نويسنده ,
942
Yoon، نويسنده , ◄ Mi Jin and Kim، نويسنده , ◄ Eun Hee and Kwon، نويسنده , ◄ Taeg kyu and Park، نويسنده , ◄ Sun Ah and Choi، نويسنده , ◄ Kyeong Sook، نويسنده ,
943
Yoon، نويسنده , ◄ Min-Chul and Choi، نويسنده , ◄ Young S and Kim، نويسنده , ◄ Sang Kyu، نويسنده ,
944
Yoon، نويسنده , ◄ Moon Jee and Lee، نويسنده , ◄ Shin Buhm and Yoo، نويسنده , ◄ Hyang Keun and Sinn، نويسنده , ◄ Soobin and Kang، نويسنده , ◄ Bo Soo، نويسنده ,
945
Yoon، نويسنده , ◄ Myeong-Ho and Tahk، نويسنده , ◄ Seung-Jea and Yang، نويسنده , ◄ Hyung-Mo and Woo، نويسنده , ◄ Seong-Ill and Lim، نويسنده , ◄ Hong-Seok and Kang، نويسنده , ◄ Soo-Jin and Choi، نويسنده , ◄ Byoung-Joo and Choi، نويسنده , ◄ So-Yeon and Hwang، نويسنده , ◄ Gyo-Seung and Shin، نويسنده , ◄ Joon-Han، نويسنده ,
946
Yoon، نويسنده , ◄ Myonggeun and Mai، نويسنده , ◄ H. and Lee، نويسنده , ◄ Geunseop and Willis، نويسنده , ◄ R.F.، نويسنده ,
947
Yoon، نويسنده , ◄ Myung Sup and Hyun، نويسنده , ◄ Jae Min and Park، نويسنده , ◄ Jun Sang، نويسنده ,
948
Yoon، نويسنده , ◄ Myung-Gon and Tsumura، نويسنده , ◄ Koji، نويسنده ,
949
Yoon، نويسنده , ◄ Myung-Sup and Kim، نويسنده , ◄ Byoung Jae and Sung، نويسنده , ◄ Hyung Jin، نويسنده ,
950
Yoon، نويسنده , ◄ Na Young and Ngo، نويسنده , ◄ Dai-Nghiep and Kim، نويسنده , ◄ Se-Kwon، نويسنده ,
951
Yoon، نويسنده , ◄ Na Young and Ngo، نويسنده , ◄ Dai-Nghiep and Kim، نويسنده , ◄ Se-Kwon، نويسنده ,
952
Yoon، نويسنده , ◄ Ok Ja and Kang، نويسنده , ◄ Sung Min and Moon، نويسنده , ◄ Soung Min and Jung، نويسنده , ◄ Jae Kook and Choi، نويسنده , ◄ Insung S. and Yoon، نويسنده , ◄ Kuk Ro، نويسنده ,
953
Yoon، نويسنده , ◄ Ok Ja and Kim، نويسنده , ◄ Chang Hee and Sohn، نويسنده , ◄ Il-Yung and Lee، نويسنده , ◄ Nae-Eung Lee، نويسنده ,
954
Yoon، نويسنده , ◄ P.J and Hunter، نويسنده , ◄ D.L. and Paul، نويسنده , ◄ D.R.، نويسنده ,
955
Yoon، نويسنده , ◄ P.J and Hunter، نويسنده , ◄ D.L. and Paul، نويسنده , ◄ D.R.، نويسنده ,
956
Yoon، نويسنده , ◄ P.J. and Fornes، نويسنده , ◄ T.D. and Paul، نويسنده , ◄ D.R.، نويسنده ,
957
Yoon، نويسنده , ◄ Pil-Hyun and Jeong، نويسنده , ◄ Jinhee and Kang، نويسنده , ◄ Yong-Tae، نويسنده ,
958
Yoon، نويسنده , ◄ Pilhyun and Kang، نويسنده , ◄ Donghoon and Kim، نويسنده , ◄ Cholhwan and Ahn، نويسنده , ◄ Sungyong and Chung، نويسنده , ◄ Baikyoung and Kim، نويسنده , ◄ Byungsoon and Lee، نويسنده , ◄ Jaekeun and Hwang، نويسنده , ◄ Yujin، نويسنده ,
959
Yoon، نويسنده , ◄ R.-H. and Basilio، نويسنده , ◄ C.I. and Marticorena، نويسنده , ◄ M.A. and Kerr، نويسنده , ◄ A.N. and Stratton-Crawley، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
960
Yoon، نويسنده , ◄ Richard K. and Best، نويسنده , ◄ Jed M.، نويسنده ,
961
Yoon، نويسنده , ◄ S. and Bird، نويسنده , ◄ S. and Zou، نويسنده , ◄ J. and Secombes، نويسنده , ◄ C.J.، نويسنده ,
962
Yoon، نويسنده , ◄ S.B. and Kim، نويسنده , ◄ Jy-Yeon Kim، نويسنده , ◄ J.H. and Park، نويسنده , ◄ S.G and Kim، نويسنده , ◄ J.Y. and Lee، نويسنده , ◄ C.W. and Yu، نويسنده , ◄ J.-S.، نويسنده ,
963
Yoon، نويسنده , ◄ S.B. and Kim، نويسنده , ◄ Jy-Yeon Kim، نويسنده , ◄ J.H. and Park، نويسنده , ◄ S.G and Kim، نويسنده , ◄ J.Y. and Lee، نويسنده , ◄ C.W. and Yu، نويسنده , ◄ J.-S.، نويسنده ,
964
Yoon، نويسنده , ◄ S.-E.، نويسنده , ◄ Salomon، نويسنده , ◄ B.، نويسنده , ◄ Gayle، نويسنده , ◄ R.، نويسنده , ◄ Manocha، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
965
Yoon، نويسنده , ◄ S.F and Lui، نويسنده , ◄ P.Y and Zheng، نويسنده , ◄ H.Q، نويسنده ,
966
Yoon، نويسنده , ◄ S.F and Lui، نويسنده , ◄ P.Y and Zheng، نويسنده , ◄ H.Q، نويسنده ,
967
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Ji، نويسنده , ◄ R. and Ahn، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
968
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Ji، نويسنده , ◄ R. and Ahn، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
969
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Miao، نويسنده , ◄ Y.B. and Radhakrishnan، نويسنده , ◄ K. and Swaminathan، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
970
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Miao، نويسنده , ◄ Y.B. and Radhakrishnan، نويسنده , ◄ K. and Swaminathan، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
971
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Miao، نويسنده , ◄ Y.B. and Radhakrishnan، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
972
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Miao، نويسنده , ◄ Y.B. and Radhakrishnan، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
973
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Zhang، نويسنده , ◄ P.H and Zheng، نويسنده , ◄ H.Q، نويسنده ,
974
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Zhang، نويسنده , ◄ P.H and Zheng، نويسنده , ◄ H.Q، نويسنده ,
975
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Zhang، نويسنده , ◄ P.H، نويسنده ,
976
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Zhang، نويسنده , ◄ P.H، نويسنده ,
977
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Zheng، نويسنده , ◄ H.Q، نويسنده ,
978
Yoon، نويسنده , ◄ S.F. and Zheng، نويسنده , ◄ H.Q، نويسنده ,
979
Yoon، نويسنده , ◄ S.G and Kim، نويسنده , ◄ G.Y and Kim، نويسنده , ◄ Y.T. and Kim، نويسنده , ◄ M.J and Im، نويسنده , ◄ Y.M. and Yoon، نويسنده , ◄ D.H، نويسنده ,
980
Yoon، نويسنده , ◄ S.G and Kim، نويسنده , ◄ Y.T. and Kim، نويسنده , ◄ H.K. and Kim، نويسنده , ◄ M.J. and Lee، نويسنده , ◄ H.M. and Yoon، نويسنده , ◄ D.H.، نويسنده ,
981
Yoon، نويسنده , ◄ S.G. and Kang، نويسنده , ◄ S.M. and Park، نويسنده , ◄ W.J. and Kim، نويسنده , ◄ H. and Yoon، نويسنده , ◄ D.H.، نويسنده ,
982
YOON، نويسنده , ◄ S.H. and NELSON، نويسنده , ◄ P.A.، نويسنده ,
983
YOON، نويسنده , ◄ S.H. and NELSON، نويسنده , ◄ P.A.، نويسنده ,
984
Yoon، نويسنده , ◄ S.H. and Sohn، نويسنده , ◄ Y.K. and Chough، نويسنده , ◄ S.K.، نويسنده ,
985
YOON، نويسنده , ◄ S.-J. and KIM، نويسنده , ◄ J.-H.، نويسنده ,
986
Yoon، نويسنده , ◄ S.J. and Yang، نويسنده , ◄ D.Y.، نويسنده ,
987
Yoon، نويسنده , ◄ S.J. and Yang، نويسنده , ◄ D.Y.، نويسنده ,
988
Yoon، نويسنده , ◄ S.O. and Kim، نويسنده , ◄ D.M. and Shim، نويسنده , ◄ S.H and Park، نويسنده , ◄ J.K. and Kang، نويسنده , ◄ K.S.، نويسنده ,
989
Yoon، نويسنده , ◄ S.O. and Yoon، نويسنده , ◄ J.H. and Kim، نويسنده , ◄ K.S. and Shim، نويسنده , ◄ S.H. and Pyeon، نويسنده , ◄ Y.K.، نويسنده ,
990
Yoon، نويسنده , ◄ S.S. and DesJardin، نويسنده , ◄ P.E. and Presser، نويسنده , ◄ C. and Hewson، نويسنده , ◄ J.C. and Avedisian، نويسنده , ◄ C.T.، نويسنده ,
991
Yoon، نويسنده , ◄ S.S. and Hewson، نويسنده , ◄ J.C. and DesJardin، نويسنده , ◄ P.E. and Glaze، نويسنده , ◄ D.J. and Black، نويسنده , ◄ A.R. and Skaggs، نويسنده , ◄ R.R.، نويسنده ,
992
Yoon، نويسنده , ◄ S.Y. and Kim، نويسنده , ◄ Y.I and Lee، نويسنده , ◄ D.H. and Kim، نويسنده , ◄ Y.S and Yoon، نويسنده , ◄ D.H. and Suh، نويسنده , ◄ S.J، نويسنده ,
993
Yoon، نويسنده , ◄ S.Y. and Lee، نويسنده , ◄ D.H. and Jeon، نويسنده , ◄ D.M. and Yoon، نويسنده , ◄ D.H. and Suh، نويسنده , ◄ S.J.، نويسنده ,
994
Yoon، نويسنده , ◄ Sam S. and Hochberg، نويسنده , ◄ Ephraim P.، نويسنده ,
995
Yoon، نويسنده , ◄ Samson and Hong، نويسنده , ◄ Seong-Gu and Lee، نويسنده , ◄ Soon-Bok، نويسنده ,
996
Yoon، نويسنده , ◄ Samson and Hong، نويسنده , ◄ Seong-Gu and Lee، نويسنده , ◄ Soon-Bok، نويسنده ,
997
Yoon، نويسنده , ◄ Sang Jun and Choi، نويسنده , ◄ Youngchan and Lee، نويسنده , ◄ Jae-Goo، نويسنده ,
998
Yoon، نويسنده , ◄ Sang Jun and Choi، نويسنده , ◄ Young-Chan and Son، نويسنده , ◄ Yung-Il and Lee، نويسنده , ◄ See-Hoon and Lee، نويسنده , ◄ Jae-Goo، نويسنده ,
999
Yoon، نويسنده , ◄ Sang Jun and Yun، نويسنده , ◄ Young Min and Seo، نويسنده , ◄ Myung Won and Kim، نويسنده , ◄ Yong Ku and Ra، نويسنده , ◄ Ho Won and Lee، نويسنده , ◄ Jae-Goo، نويسنده ,
1000
Yoon، نويسنده , ◄ Sang Min and Graf، نويسنده , ◄ Holger and Kuijper، نويسنده , ◄ Arjan، نويسنده ,
بازگشت