<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Yasushi Obora، نويسنده , ◄ Masato Tanaka، نويسنده ,
2
Yasushi Ogasawara، نويسنده , ◄ Kinya Katayama، نويسنده , ◄ Atsushi Minami، نويسنده , ◄ Miyuki Otsuka، نويسنده , ◄ Tadashi Eguchi، نويسنده , ◄ Katsumi Kakinuma، نويسنده ,
3
Yasushi Ogawa، نويسنده , ◄ Toru Matsuda، نويسنده ,
4
Yasushi Ohkusa، نويسنده ,
5
Yasushi Ohkusa، نويسنده ,
6
Yasushi Ohkusa، نويسنده , ◄ Fumio Ohtake، نويسنده ,
7
Yasushi Ohno، نويسنده , ◄ Yoshiaki Kiso، نويسنده , ◄ Yuji Kobayashi، نويسنده ,
8
Yasushi Okano، نويسنده , ◄ Akira Yamaguchi، نويسنده ,
9
Yasushi Okubo، نويسنده , ◄ Toshiaki Miyamoto، نويسنده , ◄ Yasushi Suwazono، نويسنده , ◄ Etsuko Kobayashi، نويسنده , ◄ Koji Nogawa، نويسنده ,
10
Yasushi Osaki، نويسنده , ◄ Kozo Matsubayashi، نويسنده , ◄ Kiyohito Okumiya، نويسنده , ◄ Tomoko Wada، نويسنده , ◄ Yoshinori Doi، نويسنده ,
11
Yasushi Ozawa، نويسنده , ◄ Yoshihisa Tochihara، نويسنده ,
12
Yasushi Ozawa، نويسنده , ◄ Yoshihisa Tochihara، نويسنده , ◄ Ayako Watanabe، نويسنده , ◄ Masatoshi Nagai، نويسنده , ◄ Shinzo Omi، نويسنده ,
13
Yasushi Ozawa، نويسنده , ◄ Yoshihisa Tochihara، نويسنده , ◄ Ayako Watanabe، نويسنده , ◄ Masatoshi Nagai، نويسنده , ◄ Shinzo Omi، نويسنده ,
14
Yasushi Ozawa، نويسنده , ◄ Yoshihisa Tochihara، نويسنده , ◄ Noriyuki Mori، نويسنده , ◄ Isao Yuri، نويسنده , ◄ JunIchi Sato، نويسنده , ◄ Koji Kagawa، نويسنده ,
15
Yasushi Saeki، نويسنده , ◄ Akio Toh-e، نويسنده , ◄ Tai Kudo، نويسنده , ◄ Hitomi Kawamura، نويسنده , ◄ Keiji Tanaka، نويسنده ,
16
Yasushi Saito، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Yokoyama، نويسنده , ◄ Hideki Origasa، نويسنده , ◄ Masunori Matsuzaki*، نويسنده , ◄ Yuji Matsuzawa، نويسنده , ◄ Yuichi Ishikawa، نويسنده , ◄ Shinichi Oikawa، نويسنده , ◄ Jun Sasaki، نويسنده , ◄ Hitoshi Hishida، نويسنده , ◄ Hiroshige Itakura، نويسنده , ◄ Toru Kita، نويسنده , ◄ Akira Kitabatake، نويسنده , ◄ Noriaki Nakaya، نويسنده , ◄ Toshiie Sakata، نويسنده , ◄ Kazuyuki Shimada، نويسنده , ◄ Kunio S، نويسنده ,
17
Yasushi Saito، نويسنده , ◄ Nobuhiro Yamada، نويسنده , ◄ Kohji Shirai، نويسنده , ◄ Jun Sasaki، نويسنده , ◄ Yoshinori Ebihara، نويسنده , ◄ Toshihiko Yanase، نويسنده , ◄ Jonathan C. Fox، نويسنده ,
18
Yasushi Saito، نويسنده , ◄ Nobuhiro Yamada، نويسنده , ◄ Tamio Teramoto، نويسنده , ◄ Hiroshige Itakura، نويسنده , ◄ Yoshiya Hata، نويسنده , ◄ Noriaki Nakaya، نويسنده , ◄ Hiroshi Mabuchi، نويسنده , ◄ Motoo Tushima، نويسنده , ◄ Jun Sasaki، نويسنده , ◄ Nobuya Ogawa، نويسنده , ◄ Yuichiro Goto، نويسنده ,
19
Yasushi Saito، نويسنده , ◄ Nobuhiro Yamada، نويسنده , ◄ Tamio Teramoto، نويسنده , ◄ Hiroshige Itakura، نويسنده , ◄ Yoshiya Hata، نويسنده , ◄ Noriaki Nakaya، نويسنده , ◄ Hiroshi Mabuchi، نويسنده , ◄ Motoo Tushima، نويسنده , ◄ Jun Sasaki، نويسنده , ◄ Nobuya Ogawa، نويسنده , ◄ Yuichiro Goto، نويسنده ,
20
Yasushi Saito، نويسنده , ◄ Satoru Kawata، نويسنده , ◄ Hideaki Nakane، نويسنده , ◄ Hiroshi Adachi، نويسنده ,
21
Yasushi Sakakibara، نويسنده ,
22
Yasushi Sakamaki، نويسنده , ◄ Masato Minami، نويسنده , ◄ Mitsunori Ohta، نويسنده , ◄ Toshiki Takahashi، نويسنده , ◄ Goro Matsumiya، نويسنده , ◄ Shinichiro Miyoshi، نويسنده , ◄ Hikaru Matsuda، نويسنده ,
23
Yasushi Sakamaki، نويسنده , ◄ Tetsuo Kido، نويسنده , ◄ Takashi Fujiwara، نويسنده , ◄ Katsuki Kuwae، نويسنده , ◄ Motomu Maeda، نويسنده ,
24
Yasushi Sakata، نويسنده , ◄ Tohru Masuyama، نويسنده , ◄ Kazuhiro Yamamoto، نويسنده , ◄ Reiko Doi، نويسنده , ◄ Toshiaki Mano، نويسنده , ◄ Tsunehiko Kuzuya، نويسنده , ◄ Takeshi Miwa، نويسنده , ◄ Hiroshi Takeda، نويسنده , ◄ Masatsugu Hori، نويسنده ,
25
Yasushi Sato، نويسنده , ◄ Akira Yunoki، نويسنده , ◄ Yoshio Hino، نويسنده , ◄ Takahiro Yamada، نويسنده ,
26
Yasushi Sato، نويسنده , ◄ Keisuke Terada، نويسنده , ◄ Satoshi Hasegawa، نويسنده , ◄ Toshihiro Miyao، نويسنده , ◄ Shuichi Naito، نويسنده ,
27
Yasushi Sato، نويسنده , ◄ Makiko Koizumi، نويسنده , ◄ Toshihiro Miyao، نويسنده , ◄ Shuichi Naito، نويسنده ,
28
Yasushi Sato، نويسنده , ◄ Masahiro Kagotani، نويسنده , ◄ Takakazu Yamamoto، نويسنده , ◄ Yoshie Souma، نويسنده ,
29
Yasushi Sato، نويسنده , ◄ Yoshinori Soma، نويسنده , ◄ Toshihiro Miyao، نويسنده , ◄ Shuichi Naito، نويسنده ,
30
Yasushi Sato، نويسنده , ◄ Yoshio Hino، نويسنده , ◄ Takahiro Yamada، نويسنده , ◄ Mikio Matsumoto، نويسنده ,
31
Yasushi Sekine، نويسنده , ◄ Daiki Mukai، نويسنده , ◄ Yuki Murai، نويسنده , ◄ Satoshi Tochiya، نويسنده , ◄ Yoshiyuki Izutsu، نويسنده , ◄ Kei Sekiguchi، نويسنده , ◄ Naomi Hosomura، نويسنده , ◄ Hirohisa Arai، نويسنده , ◄ Eiichi Kikuchi، نويسنده , ◄ Yukihiro Sugiura، نويسنده ,
32
Yasushi Sekine، نويسنده , ◄ Haruka Takamatsu، نويسنده , ◄ Sho Aramaki، نويسنده , ◄ Kazuki Ichishima، نويسنده , ◄ Mitsuko Takada، نويسنده , ◄ Masahiko Matsukata، نويسنده , ◄ Eiichi Kikuchi، نويسنده ,
33
Yasushi Sekine، نويسنده , ◄ Masayuki Haraguchi، نويسنده , ◄ Masahiko Matsukata، نويسنده , ◄ Eiichi Kikuchi، نويسنده ,
34
Yasushi Shibata، نويسنده , ◄ Akira Matsumura، نويسنده , ◄ Kotoo Meguro، نويسنده , ◄ Kiyoshi Narushima، نويسنده ,
35
Yasushi Shikata، نويسنده , ◄ Manabu Kuwada، نويسنده , ◄ Yuichirou Hayashi، نويسنده , ◄ Akira Hashimoto، نويسنده , ◄ Atsushi Koide، نويسنده , ◄ Naoki Asakawa، نويسنده ,
36
Yasushi Shimada، نويسنده , ◄ Saori Yamaguchi، نويسنده , ◄ Junji Tagami، نويسنده ,
37
Yasushi Shimizu، نويسنده , ◄ Akira Shudo، نويسنده ,
38
Yasushi Shinjo، نويسنده , ◄ Toshiyuki Kubo، نويسنده , ◄ Calton Pu، نويسنده ,
39
Yasushi Shioya، نويسنده , ◄ Keita Ikeue، نويسنده , ◄ Makoto Ogawa، نويسنده , ◄ Masakazu Anpo، نويسنده ,
40
Yasushi Shiratori، نويسنده , ◄ Fumihiko Kanai، نويسنده , ◄ Yoko Hikiba، نويسنده , ◄ Hiroshi Moriyama، نويسنده , ◄ Hirofumi Hamada، نويسنده , ◄ Masayuki Matsumura، نويسنده , ◄ Torao Tanaka، نويسنده , ◄ Keng-Hsin Lan، نويسنده , ◄ Makoto Ohashi، نويسنده , ◄ Kenʹichi Okano، نويسنده , ◄ Makoto Naito، نويسنده , ◄ Masao Omata، نويسنده ,
41
Yasushi Shiratori، نويسنده , ◄ Naoya Kato، نويسنده , ◄ Osamu Yokosuka، نويسنده , ◄ Etsuko Hashimoto، نويسنده , ◄ Naoaki Hayashi، نويسنده , ◄ Akira Nakamura، نويسنده , ◄ Manabu Asada، نويسنده , ◄ Hisamoto Kuroda، نويسنده , ◄ Hitoshi Ohkubo، نويسنده , ◄ Yasuyuki Arakawa، نويسنده , ◄ Akisuke Iwama، نويسنده , ◄ Masao Omata، نويسنده ,
42
Yasushi Shiratori، نويسنده , ◄ Alan S. Perelson and Gérard Weisbuch، نويسنده , ◄ Leor Weinberger، نويسنده , ◄ Fumio Imazeki، نويسنده , ◄ Osamu Yokosuka، نويسنده , ◄ Ryo Nakata، نويسنده , ◄ Masashi Ihori، نويسنده , ◄ Katsutaro Hirota، نويسنده , ◄ Naomi Ono، نويسنده , ◄ Hisamoto Kuroda، نويسنده , ◄ Teiji Motojima، نويسنده , ◄ Masaru Nishigaki، نويسنده , ◄ Masao Omata، نويسنده ,
43
Yasushi Shizuta، نويسنده ,
44
Yasushi Shoji، نويسنده , ◄ Ryuji Oshima، نويسنده , ◄ Ayami Takata، نويسنده , ◄ Yoshitaka Okada b، نويسنده ,
45
Yasushi Soneda، نويسنده ,
46
Yasushi Soneda، نويسنده , ◄ Laurent Duclaux، نويسنده , ◄ François Beguin، نويسنده ,
47
Yasushi Soneda، نويسنده , ◄ Takafumi Yamaguchi، نويسنده , ◄ Kiyoaki Imoto، نويسنده , ◄ Masaya Kodama، نويسنده , ◄ Takahiro Morishita، نويسنده , ◄ Hironori Orikasa، نويسنده ,
48
Yasushi Sunami، نويسنده , ◄ Susumu Tazuma، نويسنده , ◄ Kazuaki Chayama، نويسنده ,
49
Yasushi Suwazono، نويسنده , ◄ Etsuko Kobayashi، نويسنده , ◄ Yasushi Okubo، نويسنده , ◄ Koji Nogawa، نويسنده , ◄ Teruhiko Kido، نويسنده , ◄ Hideaki Nakagawa، نويسنده ,
50
Yasushi Suwazono، نويسنده , ◄ Kouichi Sakata، نويسنده , ◄ Hideto Harada، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Oishi، نويسنده , ◄ Yasushi Okubo، نويسنده , ◄ Mirei Uetani، نويسنده , ◄ Etsuko Kobayashi، نويسنده , ◄ Koji Nogawa، نويسنده ,
51
Yasushi Takagi، نويسنده , ◄ Naoki Kobayashi، نويسنده , ◄ Min-Sun Chang، نويسنده , ◄ Geun-Jho Lim، نويسنده , ◄ Tsutomu Tsuchiya، نويسنده ,
52
Yasushi Takahata، نويسنده , ◄ Akihiko Nomura، نويسنده , ◄ Hidetoshi Takada، نويسنده , ◄ Shouichi Ohga، نويسنده , ◄ Kenji Furuno، نويسنده , ◄ Shunji Hikino، نويسنده , ◄ Hideki Nakayama، نويسنده , ◄ Shimon Sakaguchi، نويسنده , ◄ Toshiro Hara، نويسنده ,
53
Yasushi Takeda، نويسنده ,
54
Yasushi Takeda، نويسنده , ◄ Hiroyoshi Sawada، نويسنده , ◄ Masaro Tashima، نويسنده , ◄ Minoru Okuma، نويسنده , ◄ Masao Kondo، نويسنده ,
55
Yasushi Takeichi، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Yokota، نويسنده , ◄ Mitsunori Iwase، نويسنده , ◄ Hideo Izawa، نويسنده , ◄ Takao Nishizawa، نويسنده , ◄ Ryoji Ishiki، نويسنده , ◄ Fuji Somura، نويسنده , ◄ Kohzo Nagata، نويسنده , ◄ Satoshi Isobe، نويسنده , ◄ Akiko Noda، نويسنده ,
56
Yasushi Takemoto، نويسنده , ◄ Hidenori Watanabe، نويسنده , ◄ Kenji Uchida، نويسنده , ◄ Koji Matsumura، نويسنده , ◄ Koichi Nakae، نويسنده , ◄ Etsu Tashiro، نويسنده , ◄ Kazutoshi Shindo، نويسنده , ◄ Takeshi Kitahara، نويسنده , ◄ Masaya Imoto، نويسنده ,
57
Yasushi Takigawa، نويسنده , ◄ Hisanaka Ito، نويسنده , ◄ Katsunori Omodera، نويسنده , ◄ Maiko Ito، نويسنده , ◄ Takeo Taguchi، نويسنده ,
58
Yasushi Tamada، نويسنده ,
59
Yasushi Tamada، نويسنده , ◄ Eduard A. Kulik، نويسنده , ◄ Yoshito Ikada، نويسنده ,
60
Yasushi Tamada، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Murata، نويسنده , ◄ Kenya Makino، نويسنده , ◄ Yoshinori Yoshida، نويسنده , ◄ Tadao Yoshida، نويسنده , ◄ Toshio Hayashi، نويسنده ,
61
Yasushi Tamada، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Murata، نويسنده , ◄ Toshio Hayashi، نويسنده , ◄ Kohei Goto، نويسنده ,
62
Yasushi Tanaka، نويسنده , ◄ Jun Watanabe، نويسنده , ◄ Yoshinobu Mogi، نويسنده ,
63
Yasushi Tenjinbayashi، نويسنده , ◄ Hiroshi Igarashi، نويسنده , ◄ Takanori Fujiwara، نويسنده ,
64
Yasushi Terada، نويسنده ,
65
Yasushi Terada، نويسنده , ◄ Akiko Uchida، نويسنده , ◄ Ikuo Fukuda، نويسنده , ◄ Julio Hochberg، نويسنده , ◄ Toshio Mitsui، نويسنده , ◄ Fujio Sato، نويسنده ,
66
Yasushi Terada، نويسنده , ◄ Toshio Mitsui، نويسنده ,
67
Yasushi Terada، نويسنده , ◄ Toshio Mitsui، نويسنده , ◄ Katsutoshi Nakamura، نويسنده , ◄ Yuichiro Kaminishi، نويسنده ,
68
Yasushi Terada، نويسنده , ◄ Toshio Mitsui، نويسنده , ◄ Shounosuke Matsushita، نويسنده , ◄ Naotaka Atsumi، نويسنده , ◄ Tomoaki Jikuya، نويسنده , ◄ Yuzuru Sakakibara، نويسنده ,
69
Yasushi Terada، نويسنده , ◄ Toshio Mitsui، نويسنده , ◄ Tatsuo Yamamoto، نويسنده ,
70
Yasushi Terada، نويسنده , ◄ Toshio Mitsui، نويسنده , ◄ Yoshiharu Enomoto، نويسنده ,
71
Yasushi Terada، نويسنده , ◄ Toshio Mitsui، نويسنده , ◄ Yuichiro Kaminishi، نويسنده , ◄ Yukihiro Yoshimura، نويسنده ,
72
Yasushi Terada، نويسنده , ◄ Toshio Mitsui، نويسنده , ◄ Yukihiro Yoshimura، نويسنده , ◄ Motoo Osaka، نويسنده , ◄ Wahei Mihara، نويسنده ,
73
Yasushi Terada، نويسنده , ◄ Yasuhiko Wanibuchi، نويسنده ,
74
Yasushi Terada، نويسنده , ◄ Yasuhiko Wanibuchi، نويسنده , ◄ Masayuki Noguchi، نويسنده , ◄ Toshio Mitsui، نويسنده ,
75
Yasushi Terasaki، نويسنده , ◄ Hirokazu Okumura، نويسنده , ◄ Shigeki Ohtake، نويسنده , ◄ Shinji Nakao، نويسنده ,
76
Yasushi Teshima، نويسنده , ◄ Naohiko Takahashi، نويسنده , ◄ Tetsunori Saikawa، نويسنده , ◄ Masahide Hara، نويسنده , ◄ Seikoh Yasunaga، نويسنده , ◄ Shuji Hidaka، نويسنده , ◄ Toshiie Sakata، نويسنده ,
77
Yasushi Todoroki، نويسنده , ◄ Kyotaro Kobayashi، نويسنده , ◄ Hidetaka Yoneyama، نويسنده , ◄ Saori Hiramatsu، نويسنده , ◄ Mei-Hong Jin، نويسنده , ◄ Bunta Watanabe، نويسنده , ◄ Masaharu Mizutani، نويسنده , ◄ Nobuhiro Hirai، نويسنده ,
78
Yasushi Todoroki، نويسنده , ◄ Kyotaro Kobayashi، نويسنده , ◄ Minaho Shirakura، نويسنده , ◄ Hikaru Aoyama، نويسنده , ◄ Kokichi Takatori، نويسنده , ◄ Hataitip Nimitkeatkai، نويسنده , ◄ Mei-Hong Jin، نويسنده , ◄ Saori Hiramatsu، نويسنده , ◄ Kotomi Ueno، نويسنده , ◄ Satoru Kondo، نويسنده , ◄ Masaharu Mizutani، نويسنده , ◄ Nobuhiro Hirai، نويسنده ,
79
Yasushi Todoroki، نويسنده , ◄ Masao Sawada، نويسنده , ◄ Miyuki Matsumoto، نويسنده , ◄ Shigeko Tsukada، نويسنده , ◄ Kotomi Ueno، نويسنده , ◄ Masatoshi Isaka، نويسنده , ◄ Mariko Owaki، نويسنده , ◄ Nobuhiro Hirai، نويسنده ,
80
Yasushi Todoroki، نويسنده , ◄ Nobuhiro Hirai، نويسنده ,
81
Yasushi Todoroki، نويسنده , ◄ Nobuhiro Hirai، نويسنده , ◄ Hajime Ohigashi، نويسنده ,
82
Yasushi Todoroki، نويسنده , ◄ Takahiro Tanaka، نويسنده , ◄ Masayuki Kisamori، نويسنده , ◄ Nobuhiro Hirai، نويسنده ,
83
Yasushi Toyota، نويسنده , ◄ Taku Yamamura، نويسنده , ◄ Yasuko Miyake، نويسنده , ◄ Akira Yamamoto، نويسنده ,
84
Yasushi Tsuji، نويسنده , ◄ Yasushi Obora، نويسنده ,
85
Yasushi Uebou، نويسنده , ◄ Shigeto Okada، نويسنده , ◄ Jun-ichi Yamaki، نويسنده ,
86
Yasushi Uebou، نويسنده , ◄ Yasushi and Okada، نويسنده , ◄ Shigeto and Egashira، نويسنده , ◄ Minato and Yamaki، نويسنده , ◄ Jun-Ichi، نويسنده ,
87
Yasushi Uehara، نويسنده , ◄ Kazumasa Kawase، نويسنده , ◄ Jun’ichi Tsuchimoto and Teruo Shibano، نويسنده ,
88
Yasushi Ueno، نويسنده , ◄ Akira Tanaka، نويسنده , ◄ Yoshiya Nakayama، نويسنده , ◄ Yasuyuki Nomoto، نويسنده ,
89
Yasushi Yagi، نويسنده , ◄ Hiroyuki Nagai، نويسنده , ◄ Kazumasa Yamazawa and Masahiko Yachida، نويسنده ,
90
Yasushi Yamamoto، نويسنده , ◄ Hideaki Ohara، نويسنده , ◄ Kotaro Kajikawa، نويسنده , ◄ Hisao Ishii، نويسنده , ◄ Nobuo Ueno، نويسنده , ◄ Kazuhiko Seki and Yukio Ouchi، نويسنده ,
91
Yasushi Yamato، نويسنده , ◄ Masanori Tsuchida، نويسنده , ◄ Takehiro Watanabe، نويسنده , ◄ Tadashi Aoki، نويسنده , ◄ Naoya Koizumi، نويسنده , ◄ Hajime Umezu، نويسنده , ◄ Jun-ichi Hayashi، نويسنده ,
92
Yasushi Yoshikawa، نويسنده , ◄ Hatsue Ishibashi-Ueda، نويسنده , ◄ Hideki Uemura، نويسنده , ◄ Youichi Kawahira، نويسنده , ◄ Toshikatsu Yagihara، نويسنده ,
93
Yasushi Yoshino، نويسنده , ◄ Takehiro Suzuki، نويسنده , ◄ Balagopal N. Nair، نويسنده , ◄ Hisatomi Taguchi، نويسنده , ◄ Naotsugu Itoh، نويسنده ,
94
Yasushi Yuminaka، نويسنده , ◄ Yoshisato Sasaki، نويسنده , ◄ Takafumi Aoki and Tatsuo Higuchi، نويسنده ,
95
Yasushi Suto، نويسنده , ◄ Tetsu Kitayama، نويسنده , ◄ Eiichiro Komatsu، نويسنده , ◄ Makoto Hattori، نويسنده , ◄ Ryohei Kawabe، نويسنده , ◄ Hiroshi Matsuo، نويسنده , ◄ Sabine Schindler، نويسنده , ◄ Kohji Yoshikawa، نويسنده ,
96
Yasushige Kuroda، نويسنده , ◄ Ryotaro Kumashiro، نويسنده , ◄ Mahiko Nagao، نويسنده ,
97
Yasushige Mori، نويسنده , ◄ Kohsuke Togashi، نويسنده , ◄ Keitarou Nakamura، نويسنده ,
98
Yasushige Mori، نويسنده , ◄ Yasuhiro Okastu ، نويسنده , ◄ Yuki Tsujimoto ، نويسنده ,
99
Yasushige Shingu، نويسنده , ◄ Norihiko Shiiya، نويسنده , ◄ Taisei Mikami، نويسنده , ◄ Kenji Matsuzaki، نويسنده , ◄ Takashi Kunihara، نويسنده , ◄ Yoshiro Matsui، نويسنده ,
100
Yasushige Yonezawa، نويسنده , ◄ Shinpei Tanaka، نويسنده , ◄ Tomomi Kubota، نويسنده , ◄ Katsuzo Wakabayashi، نويسنده , ◄ Katsuhide Yutani and Shigeyuki Yokoyama، نويسنده , ◄ Satoru Fujiwara، نويسنده ,
101
Yasuta، Norihiko نويسنده , ◄ Takenaka، Nobuo نويسنده , ◄ Takemura، Takeshi نويسنده ,
102
Yasutada Nakagawa، نويسنده , ◄ Ryohei Yokoyama، نويسنده ,
103
Yasutaka and Otomatsu، نويسنده , ◄ Toshihiko and Bai، نويسنده , ◄ Liming and Fujita، نويسنده , ◄ Naoya and Shindo، نويسنده , ◄ Kazutoshi and Shimizu، نويسنده , ◄ Keiko and Misawa، نويسنده , ◄ Norihiko، نويسنده ,
104
Yasutaka Fukuda، نويسنده , ◄ Teruhiko Kawano، نويسنده , ◄ Nariaki Matsumiya، نويسنده ,
105
Yasutaka Hanada، نويسنده , ◄ Koji Sugioka، نويسنده , ◄ Hiroyuki Kawano، نويسنده , ◄ Ikuko Shihira Ishikawa، نويسنده , ◄ Atsushi Miyawaki، نويسنده , ◄ Katsumi Midorikawa، نويسنده ,
106
Yasutaka Hanada، نويسنده , ◄ Koji Sugioka، نويسنده , ◄ Hiroyuki Kawano، نويسنده , ◄ Takayoshi Tsuchimoto، نويسنده , ◄ Iwao Miyamoto، نويسنده , ◄ Atsushi Miyawaki، نويسنده , ◄ Katsumi Midorikawa، نويسنده ,
107
Yasutaka Hirata، نويسنده , ◄ Jonathan M. Chen، نويسنده , ◄ Jan M. Quaegebeur، نويسنده , ◄ Ralph S. Mosca، نويسنده ,
108
Yasutaka Hirata، نويسنده , ◄ Jonathan M. Chen، نويسنده , ◄ Jan M. Quaegebeur، نويسنده , ◄ William E. Hellenbrand، نويسنده , ◄ Ralph S. Mosca، نويسنده ,
109
Yasutaka Hoashi، نويسنده , ◄ Takaya Yabuta، نويسنده , ◄ Pei Yuan، نويسنده , ◄ Hideto Miyabe، نويسنده , ◄ Yoshiji Takemoto، نويسنده ,
110
Yasutaka Ichikawa، نويسنده , ◄ Hajime Sakuma، نويسنده , ◄ Naohisa Suzawa، نويسنده , ◄ Kakuya Kitagawa، نويسنده , ◄ Katsutoshi Makino، نويسنده , ◄ Tadanori Hirano، نويسنده , ◄ Kan Takeda، نويسنده ,
111
Yasutaka Ishii، نويسنده , ◄ Satoshi Sakaguchi، نويسنده ,
112
Yasutaka Kataoka، نويسنده , ◄ Kazuko Shizuma، نويسنده , ◄ Masahiro Imanishi، نويسنده , ◄ Tsuneaki Yamagata، نويسنده , ◄ Kazuhide Tani، نويسنده ,
113
Yasutaka Kataoka، نويسنده , ◄ Koichi Shimada، نويسنده , ◄ Takahiro Goi، نويسنده , ◄ Tsuneaki Yamagata، نويسنده , ◄ Kazushi Mashima، نويسنده , ◄ Kazuhide Tani، نويسنده ,
114
Yasutaka Kitahama، نويسنده , ◄ Hisao Murai، نويسنده ,
115
Yasutaka Kubota، نويسنده , ◄ Wataru Sato، نويسنده , ◄ Motomi Toichi، نويسنده , ◄ Toshiya Murai، نويسنده , ◄ Takashi Okada، نويسنده , ◄ Akiko Hayashi، نويسنده , ◄ Akira Sengoku، نويسنده ,
116
Yasutaka Kuwahara، نويسنده , ◄ Junya Aoyama، نويسنده , ◄ Keisuke Miyakubo، نويسنده , ◄ Taro Eguchi، نويسنده , ◄ Takashi Kamegawa، نويسنده , ◄ Kohsuke Mori، نويسنده , ◄ Hiromi Yamashita، نويسنده ,
117
Yasutaka Kuwahara، نويسنده , ◄ Tetsutaro Ohmichi، نويسنده , ◄ Kohsuke Mori، نويسنده , ◄ Iwao Katayama، نويسنده , ◄ Hiromi Yamashita، نويسنده ,
118
Yasutaka Murata، نويسنده , ◄ Atsuo Itakura، نويسنده , ◄ Katsuji Matsuzawa، نويسنده , ◄ Akihisa Okumura، نويسنده , ◄ Kenji Wakai، نويسنده , ◄ Shigehiko Mizutani، نويسنده ,
119
Yasutaka Nagai، نويسنده , ◄ Kazuhiko Dohmae، نويسنده , ◄ Kentaro Teramura، نويسنده , ◄ Tsunehiro Tanaka، نويسنده , ◄ Gemma Guilera، نويسنده , ◄ Kazuo Kato، نويسنده , ◄ Masaharu Nomura، نويسنده , ◄ Hirofumi Shinjoh، نويسنده , ◄ Shin’ichi Matsumoto، نويسنده ,
120
Yasutaka Nagai، نويسنده , ◄ Kazuhiko Dohmae، نويسنده , ◄ Yasuo Ikeda، نويسنده , ◄ Nobuyuki Takagi، نويسنده , ◄ Naoyuki Hara، نويسنده , ◄ Toshitaka Tanabe، نويسنده , ◄ Gemma Guilera، نويسنده , ◄ Sakura Pascarelli، نويسنده , ◄ Mark A. Newton، نويسنده , ◄ Naoki Takahashi، نويسنده , ◄ Hirofumi Shinjoh، نويسنده , ◄ Shin’ichi Matsumoto، نويسنده ,
121
Yasutaka Nagai، نويسنده , ◄ Takeshi Hirabayashi، نويسنده , ◄ Kazuhiko Dohmae، نويسنده , ◄ Nobuyuki Takagi، نويسنده , ◄ Takashi Minami، نويسنده , ◄ Hirofumi Shinjoh، نويسنده , ◄ Shinichi Matsumoto، نويسنده ,
122
Yasutaka Nagao، نويسنده , ◄ Yuhei Nakayama، نويسنده , ◄ Hirokazu Oda، نويسنده , ◄ Masashi Ishikawa، نويسنده ,
123
Yasutaka Nishida، نويسنده , ◄ Satoshi Itoh، نويسنده ,
124
Yasutaka Ota، نويسنده , ◄ Kiyotaka Kugiyama، نويسنده , ◄ Seigo Sugiyama، نويسنده , ◄ Masamichi Ohgushi، نويسنده , ◄ Toshiyuki Matsumura، نويسنده , ◄ Hideki Doi، نويسنده , ◄ Nobuhiko Ogata، نويسنده , ◄ Hideki Oka، نويسنده , ◄ Hirofumi Yasue، نويسنده ,
125
Yasutaka Seki، نويسنده , ◄ Tadashi Tomizawa، نويسنده , ◄ Nikolay N. Khechinashvili، نويسنده , ◄ Kunitsugu Soda، نويسنده ,
126
Yasutaka Shimotori، نويسنده , ◄ Kyohei Tsutano، نويسنده , ◄ Kouji Soga، نويسنده , ◄ Yosuke Osawa، نويسنده , ◄ Masakazu Aoyama، نويسنده , ◄ Tetsuo Miyakoshi، نويسنده ,
127
Yasutaka Sibuya، نويسنده ,
128
Yasutaka Sibuya، نويسنده ,
129
Yasutaka Suzuki، نويسنده , ◄ Toshiyuki Kaizu، نويسنده , ◄ Koichi Yamaguchi، نويسنده ,
130
Yasutaka Takata، نويسنده , ◄ Takaki Hatsui and Nobuhiro Kosugi، نويسنده ,
131
Yasutaka Takata، نويسنده , ◄ Takaki Hatsui and Nobuhiro Kosugi، نويسنده ,
132
Yasutaka Takata، نويسنده , ◄ Takaki Hatsui and Nobuhiro Kosugi، نويسنده ,
133
Yasutaka Takemoto، نويسنده , ◄ Hironori Izawa، نويسنده , ◄ Yuta Umegatani، نويسنده , ◄ Kazuya Yamamoto، نويسنده , ◄ Akiko Kubo، نويسنده , ◄ Michiyo Yanase، نويسنده , ◄ Takeshi Takaha، نويسنده , ◄ Jun-ichi Kadokawa، نويسنده ,
134
Yasutaka Terakado ، نويسنده , ◄ Richard J. Walker ، نويسنده ,
135
Yasutaka Tsutsui، نويسنده , ◄ Maki Yoshio، نويسنده , ◄ Kazuhiro Oiwa، نويسنده , ◄ Akira Yamada، نويسنده ,
136
Yasutaka Yamada، نويسنده ,
137
Yasutake Saeki، نويسنده , ◄ Takakazu Kobayashi، نويسنده , ◄ Shin-ichiro Yasuda، نويسنده , ◄ Satoshi Nishimura، نويسنده , ◄ Seiryo Sugiura، نويسنده , ◄ Hiroshi Yamashita، نويسنده , ◄ Haruo Sugi، نويسنده ,
138
Yasutake Saeki، نويسنده , ◄ Takakazu Kobayashi، نويسنده , ◄ Susumu Minamisawa، نويسنده , ◄ Haruo Sugi، نويسنده ,
139
Yasutake Shimizu، نويسنده , ◄ Anthony D. Shafton، نويسنده , ◄ Dorota M. Ferens، نويسنده , ◄ Sebastian Jungnickel، نويسنده , ◄ Billie Hunne، نويسنده , ◄ John B. Furness، نويسنده ,
140
Yasutake، نويسنده , ◄ M and Shirakawabe، نويسنده , ◄ Y and Okawa، نويسنده , ◄ T and Mizooka، نويسنده , ◄ S and Nakayama، نويسنده , ◄ Y، نويسنده ,
141
Yasutake، نويسنده , ◄ M and Shirakawabe، نويسنده , ◄ Y and Okawa، نويسنده , ◄ T and Mizooka، نويسنده , ◄ S and Nakayama، نويسنده , ◄ Y، نويسنده ,
142
Yasutake، نويسنده , ◄ Mikio and Sakamoto، نويسنده , ◄ Youichi and Onaka، نويسنده , ◄ Satoru and Sako، نويسنده , ◄ Katsuya and Tatemitsu، نويسنده , ◄ Hitoshi and Shinmyozu، نويسنده , ◄ Teruo، نويسنده ,
143
Yasutake، نويسنده , ◄ Yoshiharu Shirakawabe، نويسنده , ◄ Y and Okawa، نويسنده , ◄ T and Mizooka، نويسنده , ◄ S and Nakayama، نويسنده , ◄ Y، نويسنده ,
144
Yasuteru Sibamoto، نويسنده , ◄ Taisuke Yonomoto، نويسنده , ◄ Yoshinari Anoda، نويسنده , ◄ Yutaka Kukita، نويسنده ,
145
Yasuto Hori، نويسنده , ◄ for the ALICE collaboration ، نويسنده ,
146
Yasuto Sato، نويسنده , ◄ Yuko Fukuyama، نويسنده , ◄ Hiroshi Nonami، نويسنده , ◄ Rosa Erra-Balsells، نويسنده , ◄ Carlos A. Stortz، نويسنده , ◄ Alberto S. Cerezo، نويسنده , ◄ Maria C. Matulewicz، نويسنده ,
147
Yasuto Takuma، نويسنده , ◄ Hiroyuki Inoue، نويسنده , ◄ Futoshi Nagano، نويسنده , ◄ Akihito Ozaki، نويسنده , ◄ Hiroto Takaguchi، نويسنده , ◄ Toshiyuki Watanabe، نويسنده ,
148
Yasuto Yokoi، نويسنده , ◄ Gulnihal Yelken، نويسنده , ◄ Yasunori Oumi، نويسنده , ◄ Yasunori Kobayashi، نويسنده , ◄ Momoji Kubo ، نويسنده , ◄ Akira Miyamoto ، نويسنده , ◄ Masaharu Komiyama، نويسنده ,
149
Yasuto Yonezawa، نويسنده ,
150
Yasutomi Asano، نويسنده , ◄ Shuji Kitamura، نويسنده , ◄ Taiichi Ohra، نويسنده , ◄ Kazuyoshi Aso، نويسنده , ◄ Hideki Igata، نويسنده , ◄ Tomoko Tamura، نويسنده , ◄ Tomohiro Kawamoto، نويسنده , ◄ Toshimasa Tanaka، نويسنده , ◄ Satoshi Sogabe، نويسنده , ◄ Shin-ichi Matsumoto، نويسنده , ◄ Masashi Yamaguchi، نويسنده , ◄ Hiroyuki Kimura، نويسنده , ◄ Fumio Itoh، نويسنده ,
151
Yasutomi Higashikuni، نويسنده , ◄ Tamon Nagashima، نويسنده , ◄ Nobukazu Ishizaka، نويسنده , ◄ Koichiro Kinugawa، نويسنده , ◄ Yasunobu Hirata، نويسنده , ◄ Ryozo Nagai، نويسنده ,
152
Yasutomi، نويسنده , ◄ Takashi and Nakatsuchi، نويسنده , ◄ Yukio and Koike، نويسنده , ◄ Hiroaki، نويسنده ,
153
Yasutomo Araki، نويسنده , ◄ Ryohei Sakaguchi، نويسنده ,
154
Yasutomo Fukunaga، نويسنده , ◄ Hiroshi Itoh، نويسنده , ◄ Kentaro Doi، نويسنده , ◄ Tokuji Tanaka، نويسنده , ◄ Jun Yamashita، نويسنده , ◄ Tae-Hwa Chun، نويسنده , ◄ Mayumi Inoue، نويسنده , ◄ Ken Masatsugu، نويسنده , ◄ Naoki Sawada، نويسنده , ◄ Takatoshi Saito، نويسنده , ◄ Kiminori Hosoda، نويسنده , ◄ Hyun-Kook Lim، نويسنده , ◄ Makiko Ueda، نويسنده , ◄ Kazuwa Nakao، نويسنده ,
155
Yasutomo Murasawa، نويسنده , ◄ Kimio Morimune، نويسنده ,
156
Yasutomo Nagano، نويسنده ,
157
Yasutomo Sone، نويسنده , ◄ Junichi Suzumura، نويسنده , ◄ Takumi Ban، نويسنده , ◄ Fusayoshi Aoki، نويسنده , ◄ Makoto Ishida، نويسنده ,
158
Yasutomo Uetsuji، نويسنده , ◄ Mitsuteru Horio، نويسنده , ◄ Kazuyoshi Tsuchiya، نويسنده ,
159
Yasutomo Yamamoto، نويسنده , ◄ Hiroyuki Nasu، نويسنده , ◄ Kiyoshi Tomioka، نويسنده ,
160
Yasutomo Yamamoto، نويسنده , ◄ Masaru Maekawa، نويسنده , ◄ Tito Akindele، نويسنده , ◄ Kenichi Yamada، نويسنده , ◄ Kiyoshi Tomioka، نويسنده ,
161
Yasutomo Yamamoto، نويسنده , ◄ Yorinobu Yasuda، نويسنده , ◄ Hassan Oulyadi، نويسنده , ◄ Jacques Maddaluno، نويسنده , ◄ Kiyoshi Tomioka، نويسنده ,
162
Yasutoshi Iriyama، نويسنده , ◄ Hiroyuki Kurita، نويسنده , ◄ Izumi Yamada، نويسنده , ◄ Takeshi Abe، نويسنده , ◄ Zempachi Ogumi، نويسنده ,
163
Yasutoshi Iriyama، نويسنده , ◄ Minoru Inaba، نويسنده , ◄ Takeshi Abe، نويسنده , ◄ Zempachi Ogumi، نويسنده ,
164
Yasutoshi Kimura، نويسنده , ◄ Koichi Hirata، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Mukaiya، نويسنده , ◄ Toru Mizuguchi، نويسنده , ◄ Kazumitsu Koito، نويسنده , ◄ Tadashi Katsuramaki، نويسنده ,
165
Yasutoshi Koga ، نويسنده ,
166
Yasutoshi Noda، نويسنده , ◄ Tetsuya Ishikawa and Keisuke Kobayashi، نويسنده , ◄ Mitsuharu Yamabe، نويسنده , ◄ Yoshinori Hara، نويسنده ,
167
Yasutoshi Nomura، نويسنده , ◄ Hitoshi Furuta ، نويسنده , ◄ Michiyuki Hirokane، نويسنده ,
168
Yasutoshi Omori، نويسنده , ◄ Hiroshi Suzuki، نويسنده , ◄ Taro Kusuyama، نويسنده , ◄ Teruko Soda، نويسنده , ◄ Takatoshi Sato، نويسنده , ◄ Makoto Shoji، نويسنده , ◄ Shinji Koba، نويسنده , ◄ Eiichi Geshi، نويسنده , ◄ Takashi Katagiri، نويسنده , ◄ Kiyomi Saito، نويسنده ,
169
Yasutoshi Shimizu، نويسنده , ◄ Yu-Ichi Okuno، نويسنده , ◄ Katsushi Uryu، نويسنده , ◄ Sadami Ohtsubo، نويسنده , ◄ Atsuo Watanabe، نويسنده ,
170
Yasutoshi Shirota، نويسنده , ◄ Md. Nurul Amin، نويسنده , ◄ Yoshifumi Watanabe، نويسنده , ◄ Satoshi Kaneco، نويسنده , ◄ Hideyuki Katsumata، نويسنده , ◄ Tohru Suzuki، نويسنده , ◄ Kiyohisa Ohta، نويسنده ,
171
Yasutoshi Yajima، نويسنده ,
172
Yasutoyo Kawashima، نويسنده , ◄ Kyoko Nozaki، نويسنده , ◄ Tamejiro Hiyama، نويسنده ,
173
Yasutsugu and Mammoto، نويسنده , ◄ Tadanori and Mukai، نويسنده , ◄ Mutsuko and Mammoto، نويسنده , ◄ Akiko and Yamanaka، نويسنده , ◄ Yasutsugu and Hayashi، نويسنده , ◄ Yukio and Mashimo، نويسنده , ◄ Takashi and Kishi، نويسنده , ◄ Yoshihiko and Nakamura، نويسنده , ◄ Hiroyuki، نويسنده ,
174
Yasutsugu Fujita، نويسنده ,
175
Yasutsugu Fujita، نويسنده ,
176
Yasutsugu Takada، نويسنده , ◄ Shingo Ishiguro، نويسنده , ◄ Kiyoshi Fukunaga، نويسنده , ◄ Mei Gu، نويسنده , ◄ Hideki Taniguchi، نويسنده , ◄ Ken-ichiro Seino، نويسنده , ◄ Kenji Yuzawa، نويسنده , ◄ Masaaki Otsuka، نويسنده , ◄ Takeshi Todoroki، نويسنده , ◄ Katashi Fukao، نويسنده ,
177
Yasutsugu Ueda، نويسنده , ◄ John D. Matiskella، نويسنده , ◄ Amarendra B. Mikkilineni، نويسنده , ◄ Vittorio Farina، نويسنده , ◄ Jay O. Knipe، نويسنده , ◄ William C. Rose، نويسنده , ◄ Anna Maria Casazza، نويسنده , ◄ Dolatrai M. Vyas، نويسنده ,
178
Yasutsugu Ueda، نويسنده , ◄ John D. Matiskella، نويسنده , ◄ Jerzy Golik، نويسنده , ◄ Timothy P. Connolly، نويسنده , ◄ Thomas W. Hudyma، نويسنده , ◄ Srini Venkatesh، نويسنده , ◄ Mandar Dali، نويسنده , ◄ Shin-Hong Kang، نويسنده , ◄ Nancy Barbour، نويسنده , ◄ Ravi Tejwani، نويسنده , ◄ Sailesh Varia، نويسنده , ◄ Jay Knipe، نويسنده , ◄ Ming Zheng، نويسنده , ◄ Marina Mathew، نويسنده , ◄ Kathy Mosure، نويسنده , ◄ Junius Clark، نويسنده , ◄ Lucinda Lamb، نويسنده , ◄ Ivette Medin، نويسنده , ◄ Qi Gao، نويسنده , ◄ Stella Huang، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
179
Yasuya Nakayama، نويسنده , ◄ Kang Kim، نويسنده , ◄ Ryoichi Yamamoto، نويسنده ,
180
Yasuyo Himuro، نويسنده , ◄ Chihiro and Fujisaki، نويسنده , ◄ Kenji، نويسنده ,
181
Yasuyo Himuro، نويسنده , ◄ Chihiro and Yokoi، نويسنده , ◄ Tomoyuki and Matsuura، نويسنده , ◄ Kenji، نويسنده ,
182
Yasuyo Himuro، نويسنده , ◄ Y and Tanaka، نويسنده , ◄ Y and Kamiya، نويسنده , ◄ N and Ohnuma، نويسنده , ◄ I and Kainuma، نويسنده , ◄ R and Ishida، نويسنده , ◄ K، نويسنده ,
183
Yasuyo Himuro، نويسنده , ◄ Y. and Tanaka، نويسنده , ◄ Y. and Ohnuma، نويسنده , ◄ I. and Kainuma، نويسنده , ◄ R. and Ishida، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
184
Yasuyo Himuro، نويسنده , ◄ Yoko and Takai، نويسنده , ◄ Madoka and Ishihara، نويسنده , ◄ Kazuhiko، نويسنده ,
185
Yasuyo Himuro، نويسنده , ◄ Hidenori Tanaka، نويسنده , ◄ Masatsugu Hashiguchi، نويسنده , ◄ Takanari Ichikawa، نويسنده , ◄ Miki Nakazawa، نويسنده , ◄ Motoaki Seki، نويسنده , ◄ Miki Fujita، نويسنده , ◄ Kazuo Shinozaki، نويسنده , ◄ Minami Matsui، نويسنده , ◄ Ryo Akashi، نويسنده , ◄ Franz Hoffmann، نويسنده ,
186
Yasuyo Hisaka، نويسنده , ◄ Masaki Ieda، نويسنده , ◄ Toshikazu Nakamura، نويسنده , ◄ Ken-ichiro Kosai، نويسنده , ◄ Satoshi Ogawa، نويسنده , ◄ Keiichi Fukuda، نويسنده ,
187
Yasuyo Ieda، نويسنده , ◄ Jun Fujita، نويسنده , ◄ Masaki Ieda، نويسنده , ◄ Takashi Yagi، نويسنده , ◄ Hiroshi Kawada، نويسنده , ◄ Kiyoshi Ando، نويسنده , ◄ Keiichi Fukuda، نويسنده ,
188
Yasuyo Kita، نويسنده , ◄ Eriko Tohno، نويسنده , ◄ Ralph P. Highnam، نويسنده , ◄ Michael Brady، نويسنده ,
189
Yasuyo Okada، نويسنده , ◄ Kazuha Matsuda، نويسنده , ◄ Kyoko Koizumi، نويسنده , ◄ Kenichi Hamayasu، نويسنده , ◄ Hitoshi Hashimoto، نويسنده , ◄ Sumio Kitahata، نويسنده ,
190
Yasuyo Okada، نويسنده , ◄ Kiyomi Ueyama، نويسنده , ◄ Jyun-ichi Nishikawa، نويسنده , ◄ Masanori Semma، نويسنده , ◄ Atsushi Ichikawa، نويسنده ,
191
Yasuyo Okada، نويسنده , ◄ Kyoko Koizumi، نويسنده , ◄ Sumio Kitahata، نويسنده ,
192
Yasuyo Okada، نويسنده , ◄ Masanori Semma، نويسنده , ◄ Atsushi Ichikawa، نويسنده ,
193
Yasuyo Okada، نويسنده , ◄ Masanori Semma، نويسنده , ◄ Atsushi Ichikawa، نويسنده ,
194
Yasuyo Okada، نويسنده , ◄ Masanori Semma، نويسنده , ◄ Sumio Kitahata، نويسنده , ◄ Atsushi Ichikawa، نويسنده ,
195
Yasuyo Okada، نويسنده , ◄ Masanori Semma، نويسنده , ◄ Yoshio Ito، نويسنده , ◄ Kenichi Hamayasu، نويسنده , ◄ Koki Fujita، نويسنده , ◄ Hitoshi Hashimoto، نويسنده , ◄ Kyoko Koizumi، نويسنده , ◄ Sumio Kitahata، نويسنده ,
196
Yasuyo Okada، نويسنده , ◄ Yukiko Okazaki، نويسنده , ◄ Kyoko Koizumi، نويسنده , ◄ Koji Hara، نويسنده , ◄ Sumio Kitahata، نويسنده ,
197
Yasuyo Sekiyama، نويسنده , ◄ Nadaraj Palaniappan، نويسنده , ◄ Kevin A Reynolds، نويسنده , ◄ Hiroyuki Osada، نويسنده ,
198
Yasuyo Seshime، نويسنده , ◄ Praveen Rao Juvvadi، نويسنده , ◄ Katsuhiko Kitamoto، نويسنده , ◄ Yutaka Ebizuka، نويسنده , ◄ Isao Fujii، نويسنده ,
199
Yasuyo Sugawara، نويسنده , ◄ Hiroshi Kamioka، نويسنده , ◄ Tadashi Honjo، نويسنده , ◄ Ken-ichi Tezuka، نويسنده , ◄ Teruko Takano-Yamamoto، نويسنده ,
200
Yasuyo Sugawara، نويسنده , ◄ Ryoko Ando، نويسنده , ◄ Hiroshi Kamioka، نويسنده , ◄ Yoshihito Ishihara، نويسنده , ◄ Sakhr A. Murshid، نويسنده , ◄ Ken Hashimoto، نويسنده , ◄ Noriyuki Kataoka، نويسنده , ◄ Katsuhiko Tsujioka، نويسنده , ◄ Fumihiko Kajiya، نويسنده , ◄ Takashi Yamashiro، نويسنده , ◄ Teruko Takano-Yamamoto، نويسنده ,
201
Yasuyoshi Fukui، نويسنده , ◄ Noboru Yamanaka، نويسنده , ◄ Yoshihiro Enokida، نويسنده ,
202
Yasuyoshi Ike، نويسنده , ◄ Koichi Tanimoto، نويسنده , ◄ Yoshiyuki Ozawa، نويسنده , ◄ Takahiro Nomura، نويسنده , ◄ Shuhei Fujimoto، نويسنده , ◄ Haruyoshi Tomita، نويسنده ,
203
Yasuyoshi Iso، نويسنده , ◄ Hirohisa Shindo، نويسنده , ◄ Hiroshi Hamana، نويسنده ,
204
Yasuyoshi Mitsumori، نويسنده , ◄ Fujio Minami، نويسنده ,
205
Yasuyoshi Miyata، نويسنده , ◄ Kazuo Hasue، نويسنده ,
206
Yasuyoshi Saito، نويسنده , ◄ Hisaaki Takao، نويسنده , ◄ Kensuke Wada، نويسنده ,
207
Yasuyoshi Sasaki، نويسنده , ◄ Akihide Iwase، نويسنده , ◄ Hideki Kato، نويسنده , ◄ Akihiko Kudo، نويسنده ,
208
Yasuyoshi Seto، نويسنده , ◄ Hisanari Sato، نويسنده , ◄ Yoshio Masuda، نويسنده ,
209
Yasuyoshi Ueki، نويسنده , ◄ Chin-Yu Lin، نويسنده , ◄ Makoto Senoo، نويسنده , ◄ Takeshi Ebihara، نويسنده , ◄ Naoki Agata، نويسنده , ◄ Masahiro Onji، نويسنده , ◄ Yasunori Saheki، نويسنده , ◄ Toshihisa Kawai، نويسنده , ◄ Padma M. Mukherjee، نويسنده , ◄ Ernst Reichenberger، نويسنده , ◄ Bjorn R. Olsen، نويسنده ,
210
YasuyoshiKato، نويسنده , ◄ TakeshiNitawaki، نويسنده , ◄ YasushiMuto، نويسنده ,
211
Yasuyuki Aiba، نويسنده , ◄ Daiju Hasegawa، نويسنده , ◄ Takahiro Marunouchi، نويسنده , ◄ Koh Nagasawa، نويسنده , ◄ Hiromi Uchiro، نويسنده , ◄ Susumu Kobayashi، نويسنده ,
212
Yasuyuki Akiba، نويسنده , ◄ PHENIX Collaboration، نويسنده ,
213
Yasuyuki Asai، نويسنده ,
214
Yasuyuki Banno، نويسنده ,
215
Yasuyuki Choh، نويسنده , ◄ Junji Takabayashi، نويسنده , ◄ Maurice W. Sabelis، نويسنده , ◄ Arne Janssen، نويسنده ,
216
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Akihiro Yokoyama، نويسنده ,
217
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Chalermkiat Songkram، نويسنده , ◄ Ryu Yamasaki، نويسنده , ◄ Aya Tanatani، نويسنده , ◄ Hiroyuki Kagechika، نويسنده , ◄ Kojiro Takaishi، نويسنده , ◄ Kentaro Yamaguchi، نويسنده ,
218
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Chalermkiat Songkram، نويسنده , ◄ Kiminori Ohta، نويسنده , ◄ Kentaro Yamaguchi، نويسنده ,
219
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Kyoko Yaguchi، نويسنده , ◄ Emiko Kawachi، نويسنده , ◄ Hiroyuki Kagechika، نويسنده ,
220
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Masaaki Hirano، نويسنده , ◄ Paul E. Driedger، نويسنده , ◄ Silvia Stabel، نويسنده , ◄ Koichi Shudo، نويسنده ,
221
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Masako Shimazu، نويسنده , ◄ Hiroshi Fukasawa، نويسنده , ◄ Paul E. Driedger، نويسنده , ◄ Kaname Kimura، نويسنده , ◄ Nobuo Tomioka، نويسنده , ◄ Akiko Itai، نويسنده , ◄ Koichi Shudo، نويسنده ,
222
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Tomohiro Yoshimi، نويسنده , ◄ Kaname Kimura، نويسنده , ◄ Akiko Itai، نويسنده ,
223
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Tomohiro Yoshimi، نويسنده , ◄ Toru Iijima، نويسنده , ◄ Yuko Yamakoshi، نويسنده ,
224
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Toru Iijima، نويسنده , ◄ Kyoko Yaguchi، نويسنده , ◄ Emiko Kawachi، نويسنده , ◄ Noriko Inoue*، نويسنده , ◄ Hiroyuki Kagechika، نويسنده , ◄ Asako Kubo، نويسنده , ◄ Akiko Itai، نويسنده ,
225
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Toru Iijima، نويسنده , ◄ Yuko Yamakoshi، نويسنده , ◄ Asako Kubo، نويسنده , ◄ Akiko Itai، نويسنده ,
226
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Toru Iijima، نويسنده , ◄ Yuko Yamakoshi، نويسنده , ◄ Hiroshi Fukasawa، نويسنده , ◄ Chisato Miyaura، نويسنده , ◄ Masaki Inada، نويسنده , ◄ Asako Kubo، نويسنده , ◄ Akiko Itai، نويسنده ,
227
Yasuyuki Endo، نويسنده , ◄ Keisuke Yamamoto، نويسنده , ◄ Hiroyuki Kagechika، نويسنده ,
228
Yasuyuki Fukuhara، نويسنده , ◄ Akira Hirasawa، نويسنده , ◄ Xiao-Kang Li، نويسنده , ◄ Mikiko Kawasaki، نويسنده , ◄ Masayuki Fujino، نويسنده , ◄ Naoko Funeshima، نويسنده , ◄ Susumu Katsuma، نويسنده , ◄ Satoshi Shiojima، نويسنده , ◄ Masateru Yamada، نويسنده , ◄ Torayuki Okuyama، نويسنده , ◄ SEIICHI SUZUKI، نويسنده , ◄ Gozoh Tsujimoto، نويسنده ,
229
Yasuyuki Fukumoto، نويسنده , ◄ Takashi Osada، نويسنده , ◄ Dai Hanajima، نويسنده , ◄ Kiyonori Haga، نويسنده ,
230
Yasuyuki Futagi، نويسنده , ◄ Kazumasa Otani، نويسنده , ◄ Megumi Goto، نويسنده ,
231
Yasuyuki Futagi، نويسنده , ◄ Yasuhiro Suzuki، نويسنده , ◄ Megumi Goto، نويسنده , ◄ Tomomi Kato، نويسنده ,
232
Yasuyuki Hashidoko، نويسنده , ◄ Yasuyuki and Tahara، نويسنده , ◄ Satoshi، نويسنده ,
233
Yasuyuki Hatsuda، نويسنده , ◄ Ryo Suzuki، نويسنده ,
234
Yasuyuki Hirakawa، نويسنده , ◄ Nobuyuki Tokunaga، نويسنده , ◄ Koji Nakamura، نويسنده , ◄ Totaro Imasaka، نويسنده ,
235
Yasuyuki Hirama، نويسنده , ◄ Hiroshi Abe، نويسنده , ◄ Noriaki Minakawa، نويسنده , ◄ Akira Matsuda and Fuyuhiko Inagaki، نويسنده ,
236
Yasuyuki Hirano، نويسنده ,
237
Yasuyuki Hosoda، نويسنده , ◄ Taira Yamamoto، نويسنده , ◄ Kenji Takazawa، نويسنده , ◄ Motoshige Yamasaki، نويسنده , ◄ Shin Yamamoto، نويسنده , ◄ Jun-ichiro Hayashi، نويسنده , ◄ Kazunori Kudoh، نويسنده ,
238
Yasuyuki Ikegami، نويسنده , ◄ Hiroshi Sasaki، نويسنده , ◄ Tomotsugu Gouda، نويسنده , ◄ Haruo Uehara، نويسنده ,
239
Yasuyuki Ishida، نويسنده , ◄ Kuniyoshi Goto، نويسنده , ◄ Hiroaki Yokoi، نويسنده , ◄ Shin Tsuge، نويسنده , ◄ Hajime Ohtani، نويسنده , ◄ Tetsuya Sonoda، نويسنده , ◄ Toshihiro Ona، نويسنده ,
240
Yasuyuki Ishida، نويسنده , ◄ Kuniyuki Kitagawa، نويسنده , ◄ Akihito Nakayama، نويسنده , ◄ Hajime Ohtani، نويسنده ,
241
Yasuyuki Ishida، نويسنده , ◄ Satoshi Kawaguchi، نويسنده , ◄ Yoshiro Ito، نويسنده , ◄ Shin Tsuge، نويسنده , ◄ Hajime Ohtani، نويسنده ,
242
Yasuyuki Ishikawa، نويسنده , ◄ Konrad Koc، نويسنده , ◄ W.H.E. Schwarz، نويسنده ,
243
Yasuyuki Itano، نويسنده , ◄ Shinji Wakamatsu، نويسنده , ◄ Shuichi Hasegawa، نويسنده , ◄ Hajime Akimoto and Toshimasa Ohara ، نويسنده , ◄ Seiji Sugata، نويسنده , ◄ Masamitsu Hayasaki، نويسنده , ◄ Takeshi Moriya، نويسنده , ◄ Shinji Kobayashi، نويسنده ,
244
Yasuyuki Itano، نويسنده , ◄ ?، نويسنده , ◄ Hiroshi Bandow، نويسنده , ◄ Norimichi Takenaka، نويسنده , ◄ Yoshiyuki Saitoh c، نويسنده , ◄ Atsushi Asayama c، نويسنده , ◄ Joji Fukuyama، نويسنده ,
245
Yasuyuki Kachi، نويسنده ,
246
Yasuyuki Kaneno، نويسنده , ◄ Tetsuo Yamaguchi، نويسنده , ◄ Takayuki Takasugi، نويسنده ,
247
Yasuyuki Kaneno، نويسنده , ◄ Wataru Soga، نويسنده , ◄ Hiroshi Tsuda، نويسنده , ◄ Takayuki Takasugi، نويسنده ,
248
Yasuyuki Kawabata، نويسنده , ◄ Satoshi Kaneko، نويسنده , ◄ Isao Kusakabe، نويسنده , ◄ Yasuo Gama، نويسنده ,
249
Yasuyuki Kawagoe، نويسنده , ◄ Lucy Green، نويسنده , ◄ Susan White، نويسنده , ◄ Bryan Richardson، نويسنده ,
250
Yasuyuki Kawaharada، نويسنده , ◄ Hiromasa Kiyota، نويسنده , ◄ Shima Eda، نويسنده , ◄ Kiwamu Minamisawa، نويسنده , ◄ Hisayuki Mitsui، نويسنده ,
251
Yasuyuki Kawahigashi، نويسنده , ◄ Nobuya Sato ، نويسنده , ◄ Michihisa Wakui، نويسنده ,
252
Yasuyuki Kawahigashi، نويسنده , ◄ Roberto Longo، نويسنده ,
253
Yasuyuki Kawanishi، نويسنده , ◄ Shoichi Ishihara، نويسنده , ◄ Ryuichi Kiyama، نويسنده , ◄ Sanji Hagishita، نويسنده , ◄ Tadahiko Tsushima، نويسنده , ◄ Michio Ishikawa، نويسنده , ◄ Yasunobu Ishihara، نويسنده ,
254
Yasuyuki Kawanishi، نويسنده , ◄ Shoichi Ishihara، نويسنده , ◄ Tadahiko Tsushima، نويسنده , ◄ Kaoru Seno، نويسنده , ◄ Masanori Miyagoshi، نويسنده , ◄ Sanji Hagishita، نويسنده , ◄ Michio Ishikawa، نويسنده , ◄ Noriko Shima، نويسنده , ◄ Mayumi Shimamura، نويسنده , ◄ Yasunobu Ishihara، نويسنده ,
255
Yasuyuki Kawanishi، نويسنده , ◄ Shoichi Ishihara، نويسنده , ◄ Tadahiko Tsushima، نويسنده , ◄ Kaoru Seno، نويسنده , ◄ Masanori Miyagoshi، نويسنده , ◄ Sanji Hagishita، نويسنده , ◄ Michio Ishikawa، نويسنده , ◄ Noriko Shima، نويسنده , ◄ Mayumi Shimamura، نويسنده , ◄ Yasunobu Ishihara، نويسنده ,
256
Yasuyuki Kawanishi، نويسنده , ◄ Shoichi Ishihara، نويسنده , ◄ Tadahiko Tsushima، نويسنده , ◄ Kaoru Seno، نويسنده , ◄ Sanji Hagishita، نويسنده , ◄ Michio Ishikawa، نويسنده , ◄ Yasunobu Ishihara، نويسنده ,
257
Yasuyuki Kawanishi، نويسنده , ◄ Shoichi Ishihara، نويسنده , ◄ Tadahiko Tsushima، نويسنده , ◄ Sanji Hagishita، نويسنده , ◄ Michio Ishikawa، نويسنده , ◄ Yasunobu Ishihara، نويسنده ,
258
Yasuyuki Kita، نويسنده , ◄ Akihiro Furukawa، نويسنده , ◄ Junko Futamura، نويسنده , ◄ Kazuhiro Higuchi، نويسنده , ◄ Koichiro Ueda، نويسنده , ◄ Hiromichi Fujioka، نويسنده ,
259
Yasuyuki Kiya، نويسنده , ◄ Asao Iwata، نويسنده , ◄ Tomoo Sarukawa، نويسنده , ◄ Jay C. Henderson، نويسنده , ◄ Hector D. Abruna، نويسنده ,
260
Yasuyuki Konishi، نويسنده , ◄ Masayoshi Kobayashi، نويسنده ,
261
Yasuyuki Matsumura، نويسنده , ◄ Hideomi Ishibe، نويسنده ,
262
Yasuyuki Matsumura، نويسنده , ◄ Toshie Nakamori، نويسنده ,
263
Yasuyuki Matsumura، نويسنده , ◄ Wenjie Shen، نويسنده , ◄ Yuichi Ichihashi، نويسنده , ◄ Mitsutaka Okumura، نويسنده ,
264
Yasuyuki Matsushita، نويسنده , ◄ Ayumi Suzuki، نويسنده , ◄ Takuya Sekiguchi، نويسنده , ◄ Kaori Saito، نويسنده , ◄ Takanori Imai، نويسنده , ◄ Kazuhiko Fukushima، نويسنده ,
265
Yasuyuki Matsushita، نويسنده , ◄ Masanori Imai، نويسنده , ◄ Ayuko Iwatsuki، نويسنده , ◄ Kazuhiko Fukushima، نويسنده ,
266
Yasuyuki Matsushita، نويسنده , ◄ Seiichi Yasuda، نويسنده ,
267
Yasuyuki Miyamoto)، نويسنده , ◄ Atsushi Kokubo، نويسنده , ◄ Hirotsugu Oguchi، نويسنده , ◄ Masaki Kurahashi، نويسنده , ◄ Kazuhito Furuya، نويسنده ,
268
Yasuyuki Miyazaki، نويسنده ,
269
Yasuyuki Miyazaki، نويسنده , ◄ Eric L. Garcia، نويسنده , ◄ Steven R. King، نويسنده , ◄ Kilali Iyalla، نويسنده , ◄ Kelsey Loeliger، نويسنده , ◄ Patrice Starck، نويسنده , ◄ Sameera Syed، نويسنده , ◄ Alice Telesnitsky، نويسنده , ◄ Michael F. Summers، نويسنده ,
270
Yasuyuki Miyazaki، نويسنده , ◄ Kyohei Kondo، نويسنده ,
271
Yasuyuki Miyazaki، نويسنده , ◄ Rossitza N. Irobalieva، نويسنده , ◄ Blanton S. Tolbert، نويسنده , ◄ Adjoa Smalls-Mantey، نويسنده , ◄ Kilali Iyalla، نويسنده , ◄ Kelsey Loeliger، نويسنده , ◄ Victoria D’Souza، نويسنده , ◄ Htet Khant، نويسنده , ◄ Matthew Dougherty and Michael F. Schmid، نويسنده , ◄ Eric L. Garcia، نويسنده , ◄ Alice Telesnitsky، نويسنده , ◄ Wah Chiu، نويسنده , ◄ Michael F. Summers، نويسنده ,
272
Yasuyuki Muramatsu، نويسنده , ◄ Satoshi Yoshida، نويسنده ,
273
Yasuyuki Muramatsu، نويسنده , ◄ Satoshi Yoshida، نويسنده , ◄ Udo Fehn، نويسنده , ◄ Seigo Amachi، نويسنده , ◄ Yoichiro Ohmomo، نويسنده ,
274
Yasuyuki Nagai، نويسنده , ◄ Keigo Nagasaka، نويسنده ,
275
Yasuyuki Nagasawa، نويسنده , ◄ Masamitsu Fujii، نويسنده , ◄ Enyu Imai، نويسنده , ◄ Masatugu Hori، نويسنده ,
276
Yasuyuki Nagasawa، نويسنده , ◄ Masamitsu Fujii، نويسنده , ◄ Yoshiteru Kajimoto، نويسنده , ◄ Enyu Imai، نويسنده , ◄ Masatugu Hori، نويسنده ,
277
Yasuyuki Nagashima، نويسنده , ◄ Toshihide Hakodate، نويسنده , ◄ Takahiko Sakai، نويسنده ,
278
Yasuyuki Nagatomo and Takashi Nitta، نويسنده ,
279
Yasuyuki Nagatomo and Takashi Nitta، نويسنده ,
280
Yasuyuki Nagatomo and Takashi Nitta، نويسنده , ◄ Hitoshi Yamauchi ، نويسنده , ◄ Naoko Ohkubo، نويسنده , ◄ Yosuke Ishii، نويسنده , ◄ Shigeo Tanaka، نويسنده , ◄ Meiso Hayashi، نويسنده , ◄ Yoshinori Kobayashi، نويسنده , ◄ Teruo Takano، نويسنده ,
281
Yasuyuki Nakamura The JPHC Study Group، نويسنده , ◄ Yoshikuni Kita The JPHC Study Group، نويسنده , ◄ Hiroyasu Iso The JPHC Study Group، نويسنده , ◄ Hirotsugu Ueshima The JPHC Study Group، نويسنده , ◄ Katsutoshi Okada، نويسنده , ◄ Masafumi Konishi The JPHC Study Group، نويسنده , ◄ Manami Inoue، نويسنده , ◄ Shoichiro Tsugane and The JPHC S، نويسنده ,
282
Yasuyuki Nakamura، نويسنده , ◄ Arthur J Moss، نويسنده , ◄ Mary W. Brown، نويسنده , ◄ Masahiko Kinoshita، نويسنده , ◄ Chuichi Kawai and For the Multicenter Myocardial Ischemia Research Group، نويسنده ,
283
Yasuyuki Nakamura، نويسنده , ◄ Arthur J Moss، نويسنده , ◄ Mary W. Brown، نويسنده , ◄ Masahiko Kinoshita، نويسنده , ◄ Chuichi Kawai and For the Multicenter Myocardial Ischemia Research Group، نويسنده ,
284
Yasuyuki Nakamura، نويسنده , ◄ Chuichi Kawai، نويسنده , ◄ Arthur J. Moss، نويسنده ,
285
Yasuyuki Nakamura، نويسنده , ◄ Hirotsugu Ueshima، نويسنده , ◄ Tomonori Okamura، نويسنده , ◄ Takashi Kadowaki، نويسنده , ◄ Takehito Hayakawa، نويسنده , ◄ Yoshikuni Kita، نويسنده , ◄ Shinji Tamaki، نويسنده , ◄ Akira Okayama and NIPPON DATA80 Research Group، نويسنده ,
286
Yasuyuki Nakamura، نويسنده , ◄ Kenji Amamoto، نويسنده , ◄ Shinji Tamaki، نويسنده , ◄ Tomonori Okamura، نويسنده , ◄ Yasuyuki Tsujita، نويسنده , ◄ Yoshiki Ueno، نويسنده , ◄ Yoshikuni Kita، نويسنده , ◄ Masahiko Kinoshita، نويسنده , ◄ Hirotsugu Ueshima، نويسنده ,
287
Yasuyuki Nakamura، نويسنده , ◄ Naoki Aratani، نويسنده , ◄ Ko Furukawa، نويسنده , ◄ Atsuhiro Osuka، نويسنده ,
288
Yasuyuki Nogami، نويسنده , ◄ Hiroaki Nasu، نويسنده , ◄ Yoshitaka Morikawa، نويسنده , ◄ Satoshi Uehara، نويسنده ,
289
Yasuyuki Nomura، نويسنده , ◄ Yasunobu Okuma، نويسنده ,
290
Yasuyuki Ohba، نويسنده ,
291
Yasuyuki Ohba، نويسنده , ◄ Itsuo Katayama، نويسنده , ◄ Yasuji Yamamoto، نويسنده , ◄ Michio Watamori، نويسنده , ◄ Kenjiro Oura، نويسنده ,
292
Yasuyuki Okuma، نويسنده , ◄ Kiyofumi Ohi، نويسنده , ◄ Robert G. Lee، نويسنده , ◄ Yoshikuni Mizuno، نويسنده ,
293
Yasuyuki Okuma، نويسنده , ◄ Yasushi Shimo، نويسنده , ◄ Hideki Shimura، نويسنده , ◄ Kozo Hatori، نويسنده , ◄ Tatsuya Hattori، نويسنده , ◄ Shigeki Tanaka، نويسنده , ◄ Tomoyoshi Kondo، نويسنده , ◄ Yoshikuni Mizuno، نويسنده ,
294
Yasuyuki Okuma، نويسنده , ◄ Yoshikuni Mizuno، نويسنده , ◄ Robert G. Lee، نويسنده ,
295
Yasuyuki Ota ?، نويسنده , ◄ Kensuke Nishioka، نويسنده ,
296
Yasuyuki Saita، نويسنده , ◄ Kazuhiko Yokoyama، نويسنده , ◄ Kaushin Nakamura، نويسنده , ◄ Moritoshi Itoman، نويسنده ,
297
Yasuyuki Sawada، نويسنده ,
298
Yasuyuki Sawada، نويسنده ,
299
Yasuyuki Seto، نويسنده , ◄ Hirokazu Yamaguchi، نويسنده , ◄ Shouji Shimoyama، نويسنده , ◄ Nobuyuki Shimizu ، نويسنده , ◄ Fumio Aoki، نويسنده , ◄ Michio Kaminishi، نويسنده ,
300
Yasuyuki Seto، نويسنده , ◄ Kazuhiko Yamada، نويسنده , ◄ Takashi Fukuda، نويسنده , ◄ Norihito Hosoi، نويسنده , ◄ Ryusuke Takebayashi، نويسنده , ◄ Keisho Chin، نويسنده , ◄ Takuyo Kotsuka، نويسنده , ◄ Kotaro Gomi، نويسنده , ◄ Toshiharu Yamaguchi، نويسنده ,
301
Yasuyuki Shirai، نويسنده , ◄ Hideki Tatsumoto، نويسنده , ◄ Masahiro Shiotsu، نويسنده , ◄ Koichi Hata، نويسنده , ◄ Hiroaki Kobayashi، نويسنده , ◄ Yoshihiro Naruo، نويسنده , ◄ Yoshifumi Inatani، نويسنده ,
302
Yasuyuki Sugishita، نويسنده , ◄ Toshiyuki Takahashi، نويسنده , ◄ Tatsuya Shimizu، نويسنده , ◄ Atsushi Yao، نويسنده , ◄ Koh-ichiro Kinugawa، نويسنده , ◄ Kazuro Sugishita، نويسنده , ◄ Kazumasa Harada، نويسنده , ◄ Hiroshi Matsui، نويسنده , ◄ Ryozo Nagai، نويسنده ,
303
Yasuyuki Sugita، نويسنده ,
304
Yasuyuki Suzuki، نويسنده , ◄ Priscilla Hillyer، نويسنده , ◄ Shinji Miyamoto، نويسنده , ◄ Stefan Niewiarowski، نويسنده , ◄ Ling Sun، نويسنده , ◄ A. Koneti Rao، نويسنده , ◄ Stanley Hollenbach، نويسنده , ◄ L. Henry EdmundsJr، نويسنده ,
305
Yasuyuki Suzuki، نويسنده , ◄ Yasuhiko Takemoto، نويسنده , ◄ Nobuyuki Shimozawa، نويسنده , ◄ Tsuneo Imanaka، نويسنده , ◄ Shunichi Kato، نويسنده , ◄ Hirokazu Furuya، نويسنده , ◄ Makiko Kaga، نويسنده , ◄ Koji Kato، نويسنده , ◄ Naohiro Hashimoto، نويسنده , ◄ Osamu Onodera، نويسنده , ◄ Shoji Tsuji، نويسنده ,
306
Yasuyuki Suzuki، نويسنده , ◄ Atsushi Imamura، نويسنده , ◄ Nobuyuki Shimozawa، نويسنده , ◄ Naomi Kondo، نويسنده ,
307
Yasuyuki Takeda، نويسنده , ◄ Toshiharu Yoshino، نويسنده , ◄ Kouichi Uoto، نويسنده , ◄ Jun Chiba، نويسنده , ◄ Takashi Ishiyama، نويسنده , ◄ Michio Iwahana، نويسنده , ◄ Takeshi Jimbo، نويسنده , ◄ Noriko Tanaka، نويسنده , ◄ Hirofumi Terasawa، نويسنده , ◄ Tsunehiko Soga، نويسنده ,
308
Yasuyuki Takeda، نويسنده , ◄ Kouichi Uoto، نويسنده , ◄ Michio Iwahana، نويسنده , ◄ Takeshi Jimbo، نويسنده , ◄ Motoko Nagata، نويسنده , ◄ Ryo Atsumi، نويسنده , ◄ Chiho Ono، نويسنده , ◄ Noriko Tanaka، نويسنده , ◄ Hirofumi Terasawa، نويسنده , ◄ Tsunehiko Soga، نويسنده ,
309
Yasuyuki Taki، نويسنده , ◄ Ryoi Goto، نويسنده , ◄ Alan Evans، نويسنده , ◄ Alex Zijdenbos، نويسنده , ◄ Peter Neelin، نويسنده , ◄ Jason Lerch، نويسنده , ◄ Kazunori Sato، نويسنده , ◄ Shuichi Ono، نويسنده , ◄ Shigeo Kinomura، نويسنده , ◄ Manabu Nakagawa، نويسنده , ◄ Motoaki Sugiura، نويسنده , ◄ Jobu Watanabe، نويسنده , ◄ Ryuta Kawashima، نويسنده , ◄ Hiroshi Fukuda، نويسنده ,
310
Yasuyuki Tezuka، نويسنده ,
311
Yasuyuki Tezuka، نويسنده , ◄ Hideaki Oike، نويسنده ,
312
Yasuyuki Tezuka، نويسنده , ◄ Yoshikazu Tsuchiya، نويسنده ,
313
Yasuyuki Tezuka، نويسنده , ◄ Yoshikazu Tsuchiya، نويسنده , ◄ Tomoo Shiomi، نويسنده ,
314
Yasuyuki Todo، نويسنده ,
315
Yasuyuki Todo، نويسنده ,
316
Yasuyuki Tsuboi، نويسنده ,
317
Yasuyuki Tsuboi، نويسنده , ◄ Tatsuya Shoji، نويسنده , ◄ Masayuki Nishino، نويسنده , ◄ Seiji Masuda، نويسنده , ◄ Koichiro Ishimori، نويسنده , ◄ Noboru Kitamura، نويسنده ,
318
Yasuyuki Tsujita، نويسنده , ◄ Masahiko Kinoshita، نويسنده , ◄ Tadashi Tanabe، نويسنده , ◄ Naoharu Iwai، نويسنده ,
319
Yasuyuki Tsujita، نويسنده , ◄ Takeo Kunitomo، نويسنده , ◄ Masanori Fujii، نويسنده , ◄ Satoshi Furukawa، نويسنده , ◄ Hideki Otsuki، نويسنده , ◄ Kazunori Fujino، نويسنده , ◄ Tetsu Hamamoto، نويسنده , ◄ Takahisa Tabata، نويسنده , ◄ Kazuhiro Matsumura، نويسنده , ◄ Teiji Sasaki، نويسنده , ◄ Takao Saotome، نويسنده , ◄ Hiromichi Kawai، نويسنده , ◄ Tetsuya Matsumoto، نويسنده , ◄ Kengo Maeda، نويسنده , ◄ Minoru Horie، نويسنده , ◄ Yutaka Eguchi، نويسنده ,
320
Yasuyuki Tsujita، نويسنده , ◄ Yasuyuki Nakamura، نويسنده , ◄ Qishan Zhang، نويسنده , ◄ Shinji Tamaki، نويسنده , ◄ Akihiko Nozaki، نويسنده , ◄ Kenji Amamoto، نويسنده , ◄ Takashi Kadowaki، نويسنده , ◄ Yoshikuni Kita، نويسنده , ◄ Tomonori Okamura، نويسنده , ◄ Minoru Horie، نويسنده , ◄ Hirotsugu Ueshima، نويسنده ,
321
Yasuyuki Tsukada، نويسنده ,
322
Yasuyuki Tsukui، نويسنده ,
323
Yasuyuki Ura، نويسنده , ◄ Ryuichiro Hara، نويسنده , ◄ Tamotsu Takahashi، نويسنده ,
324
Yasuyuki Yamada، نويسنده , ◄ Jun Mizutani، نويسنده , ◄ Masato Kurihara، نويسنده , ◄ Hiroshi Nishihara، نويسنده ,
325
Yasuyuki Yamaji، نويسنده , ◄ Xiaoyun Lu، نويسنده , ◄ Satoshi Kagiwada، نويسنده , ◄ Kenro Oshima ، نويسنده , ◄ Shigetou Namba ، نويسنده ,
326
Yasuyuki Yoshitake، نويسنده , ◄ Hidetoshi Nakagawa، نويسنده , ◄ Masashi Eto، نويسنده , ◄ Kazunobu Harano، نويسنده ,
327
Yasuyuki Zushi، نويسنده , ◄ Shunji Hashimoto، نويسنده , ◄ Akihiro Fushimi، نويسنده , ◄ Yoshikatsu Takazawa، نويسنده , ◄ Kiyoshi Tanabe، نويسنده , ◄ Yasuyuki Shibata، نويسنده ,
328
Yasuyuki Zushi، نويسنده , ◄ Tomoharu Takeda، نويسنده , ◄ Shigeki Masunaga، نويسنده ,
329
Yasuzo Sakai، نويسنده , ◄ Takahiro Miama، نويسنده , ◄ Fujio Takahashi، نويسنده ,
330
Yasuzuka، نويسنده , ◄ S. and Terakura، نويسنده , ◄ C. and Terashima، نويسنده , ◄ T. and Yakabe، نويسنده , ◄ T. and Terai، نويسنده , ◄ Y. and Yamamoto، نويسنده , ◄ H.M. and Kato، نويسنده , ◄ R. and Uji، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
331
Yasuzuka، نويسنده , ◄ S. and Terakura، نويسنده , ◄ C. and Terashima، نويسنده , ◄ T. and Yakabe، نويسنده , ◄ T. and Terai، نويسنده , ◄ Y. and Yamamoto، نويسنده , ◄ H.M. and Yamaura، نويسنده , ◄ J. and Maeda، نويسنده , ◄ R. and Kato، نويسنده , ◄ R. and Uji، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
332
Yasuzuka، نويسنده , ◄ S. and Uji، نويسنده , ◄ S. and Enomoto، نويسنده , ◄ K. and Konoike، نويسنده , ◄ T. and Nishimura، نويسنده , ◄ John M. and Terashima، نويسنده , ◄ T. and Graf، نويسنده , ◄ D. and Choi، نويسنده , ◄ E.S. and Brooks، نويسنده , ◄ J.S. and Yamamoto، نويسنده , ◄ H.M. and Kato، نويسنده , ◄ R. and Yokogawa، نويسنده , ◄ K. and Murata، نويسنده , ◄ Keizo، نويسنده ,
333
Yasyerli، نويسنده , ◄ S. and Filizgok، نويسنده , ◄ S. and Arbag، نويسنده , ◄ H. and Yasyerli، نويسنده , ◄ N. and Dogu، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
334
Yasyrkina، نويسنده , ◄ Daria S. and Kuznetsov، نويسنده , ◄ Sergei V. and Fedorov، نويسنده , ◄ Pavel P. and Voronov، نويسنده , ◄ Valery V. and Ermakov، نويسنده , ◄ Roman P. and Ryabova، نويسنده , ◄ Anastasia V. and Pominova، نويسنده , ◄ Daria V. and Baranchikov، نويسنده , ◄ Alexander E. and Ivanov، نويسنده , ◄ Vladimir K. and Osiko، نويسنده , ◄ Vyacheslav V.، نويسنده ,
335
Yat Fan Suen، نويسنده , ◄ Lori Robins، نويسنده , ◄ Baoxue Yang، نويسنده , ◄ A.S. Verkman، نويسنده , ◄ Michael H. Nantz، نويسنده , ◄ Mark J. Kurth، نويسنده ,
336
Yat Li، نويسنده , ◄ Ka-Fu Yung، نويسنده , ◄ Hoi-Shan Chan، نويسنده , ◄ Wing-Tak Wong، نويسنده ,
337
Yat Li، نويسنده , ◄ Ka-Fu Yung، نويسنده , ◄ Hoi-Shan Chan، نويسنده , ◄ Wing-Tak Wong، نويسنده ,
338
Yat Li، نويسنده , ◄ Ka-Fu Yung، نويسنده , ◄ Hoi-Shan Chan، نويسنده , ◄ Wing-Tak Wong، نويسنده , ◄ Wai Kwok Wong، نويسنده , ◄ Man-Chung Tse، نويسنده ,
339
Yata، نويسنده , ◄ Junzo and Hori، نويسنده , ◄ Masatomo and Hagiwara، نويسنده , ◄ Tooru and Minamiyama، نويسنده , ◄ Tatsuo، نويسنده ,
340
Yata، نويسنده , ◄ Junzo and Hori، نويسنده , ◄ Masatomo and Niki، نويسنده , ◄ Masahiro and Isono، نويسنده , ◄ Yoshihiro and Yanagitani، نويسنده , ◄ Yoshinobu، نويسنده ,
341
Yata، نويسنده , ◄ Kazuyoshi and Aoshima، نويسنده , ◄ Makoto، نويسنده ,
342
Yata، نويسنده , ◄ Kazuyoshi and Aoshima، نويسنده , ◄ Makoto، نويسنده ,
343
Yata، نويسنده , ◄ Kazuyoshi and Aoshima، نويسنده , ◄ Makoto، نويسنده ,
344
Yata، نويسنده , ◄ Kazuyoshi and Aoshima، نويسنده , ◄ Makoto، نويسنده ,
345
Yata، نويسنده , ◄ Kazuyoshi and Aoshima، نويسنده , ◄ Makoto، نويسنده ,
346
Yata، نويسنده , ◄ Shizukuni and Hato، نويسنده , ◄ Yukinori and Kinoshita، نويسنده , ◄ Hajime and Ando، نويسنده , ◄ Nobuo and Anekawa، نويسنده , ◄ Akihiro and Hashimoto، نويسنده , ◄ Takeshi and Yamaguchi، نويسنده , ◄ Masaki and Tanaka، نويسنده , ◄ Kazuyoshi and Yamabe، نويسنده , ◄ Tokio، نويسنده ,
347
Yatabe، نويسنده , ◄ Zenji and Hidema، نويسنده , ◄ Ruri and Hashimoto، نويسنده , ◄ Chihiro and Pansu، نويسنده , ◄ Robert Bernard and Ushiki، نويسنده , ◄ Hideharu، نويسنده ,
348
Yatabe، نويسنده , ◄ Zenji and Miyake، نويسنده , ◄ Yasufumi and Tachibana، نويسنده , ◄ Masatoshi and Hashimoto، نويسنده , ◄ Chihiro and Pansu، نويسنده , ◄ Robert and Ushiki، نويسنده , ◄ Hideharu، نويسنده ,
349
Yatabe، Tetsuo نويسنده , ◄ Miliami، Nobutsugu نويسنده , ◄ Okumoto، Hajime نويسنده , ◄ Ueno، Katsuhiko نويسنده ,
350
YATABE، YOKO نويسنده , ◄ MASUYAMA، SHIGEO نويسنده , ◄ DARNAEDI، DEDY نويسنده , ◄ MURAKAMI، NORIAKI نويسنده ,
351
Yataco MD، نويسنده , ◄ Alberto R and Fleisher MD، نويسنده , ◄ Lee A and Katzel MD، نويسنده , ◄ PhD، نويسنده , ◄ Leslie I، نويسنده ,
352
Yataco MD، نويسنده , ◄ Alberto Rafael and Corretti، نويسنده , ◄ Mary Concepta and Gardner، نويسنده , ◄ Andrew William and Womack، نويسنده , ◄ Christopher Joseph and Katzel، نويسنده , ◄ Leslie Ira، نويسنده ,
353
Yatakoat, P Department of Mathematics - Faculty of Science - Chiang Mai University - Chiang Mai, Thailand ► Suantai, S Department of Mathematics - Faculty of Science - Chiang Mai University - Chiang Mai, Thailand
354
Yatakoat, Pornsak Faculty of Sciences - Nakhon Phanom University,Thailand
355
Yatamoto، نويسنده , ◄ T. and Hanasaki، نويسنده , ◄ N. and Yamaura، نويسنده , ◄ J. and Aonuma، نويسنده , ◄ S. and Tajima، نويسنده , ◄ H. and Yakushi، نويسنده , ◄ K. and Uruichi، نويسنده , ◄ M. and Kato، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
356
Ya-Tang Cheng، نويسنده , ◄ Long-Hua Mao، نويسنده , ◄ Hui Gao، نويسنده ,
357
Yatani، نويسنده ,
358
Yatao Du، نويسنده , ◄ Ren Ding، نويسنده ,
359
Yatao Liu، نويسنده , ◄ Joshua Strauss، نويسنده , ◄ Terri A. Camesano، نويسنده ,
360
Yataro Horikawa، نويسنده , ◄ Yasutoshi Tanaka، نويسنده ,
361
Yatawara، نويسنده , ◄ R.J. and Neilson، نويسنده , ◄ R.D. and Barr، نويسنده , ◄ A.D.S.، نويسنده ,
362
Yatchew، نويسنده , ◄ Adonis and Hنrdle، نويسنده , ◄ Wolfgang، نويسنده ,
363
Yatchew، A. نويسنده ,
364
Yatchew، A. نويسنده ,
365
Yate, ZainabM Independent Researcher and Vice Chair of the London - Brent Health Research Authority Research Ethics Committee, London, UK
366
Yate، نويسنده , ◄ L. and Caicedo، نويسنده , ◄ J.C. and Macias، نويسنده , ◄ A. Hurtado and Espinoza-Beltrلn، نويسنده , ◄ F.J. and Zambrano، نويسنده , ◄ G. and Muٌoz-Saldaٌa، نويسنده , ◄ J. and Prieto، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
367
Yate، نويسنده , ◄ L. and Martيnez-de-Olcoz، نويسنده , ◄ L. and Estève، نويسنده , ◄ J. and Lousa، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
368
Yate، C. J. نويسنده , ◄ Millar، T. J. نويسنده ,
369
Yatendra Sharma، نويسنده , ◄ Madzlan Aziz، نويسنده , ◄ Jamil Yusof، نويسنده , ◄ Karl Kordesch، نويسنده ,
370
Yates Jr.، نويسنده , ◄ John T.، نويسنده ,
371
Yates Jr.، نويسنده , ◄ John T.، نويسنده ,
372
Yates، نويسنده , ◄ Adam G. and Bailey، نويسنده , ◄ Robert C.، نويسنده ,
373
Yates، نويسنده , ◄ Adam G. and Brua، نويسنده , ◄ Robert B. and Culp، نويسنده , ◄ Joseph M. and Chambers، نويسنده , ◄ Patricia A. and Wassenaar، نويسنده , ◄ Leonard I.، نويسنده ,
374
YATES، نويسنده , ◄ ANDREW and BERGMANN، نويسنده , ◄ CLAUDIA and LEO VAN HEMMEN، نويسنده , ◄ J and STARK، نويسنده , ◄ JAROSLAV and CALLARD، نويسنده , ◄ ROBIN، نويسنده ,
375
Yates، نويسنده , ◄ Andrew and Callard، نويسنده , ◄ Robin and Stark، نويسنده , ◄ Jaroslav، نويسنده ,
376
Yates، نويسنده , ◄ Andy and Bell، نويسنده , ◄ Arthur and Swarts، نويسنده , ◄ Andre، نويسنده ,
377
Yates، نويسنده , ◄ BD and McEwan، نويسنده , ◄ C and Eadie، نويسنده , ◄ D، نويسنده ,
378
Yates، نويسنده , ◄ Brian and Maxwell، نويسنده , ◄ Dylan and Chen، نويسنده , ◄ Siyue and Truax، نويسنده , ◄ Bruce، نويسنده ,
379
Yates، نويسنده , ◄ Brian and Maxwell، نويسنده , ◄ Dylan and Chen، نويسنده , ◄ Siyue and Truax، نويسنده , ◄ Bruce، نويسنده ,
380
Yates، نويسنده , ◄ Brian J and Temsamani، نويسنده , ◄ Khalid R and Ceylan، نويسنده , ◄ ضzcan and ضztemiz، نويسنده , ◄ Serhan and Gbatu، نويسنده , ◄ Thompson P and LaRue، نويسنده , ◄ Rebecca A and Tamer، نويسنده , ◄ Ugur and Mark Jr، نويسنده , ◄ Harry B، نويسنده ,
381
Yates، نويسنده , ◄ Brian J and Temsamani، نويسنده , ◄ Khalid R and Ceylan، نويسنده , ◄ ضzcan and ضztemiz، نويسنده , ◄ Serhan and Gbatu، نويسنده , ◄ Thompson P and LaRue، نويسنده , ◄ Rebecca A and Tamer، نويسنده , ◄ Ugur and Mark Jr، نويسنده , ◄ Harry B، نويسنده ,
382
Yates، نويسنده , ◄ Dave and Paquette، نويسنده , ◄ Scott، نويسنده ,
383
Yates، نويسنده , ◄ David R. and Gregory، نويسنده , ◄ Gordon C. and Roupret، نويسنده , ◄ Morgan and Malki، نويسنده , ◄ Manar M. and Haynes، نويسنده , ◄ Mark D. and Hamdy، نويسنده , ◄ Freddie C. and Rosario، نويسنده , ◄ Derek J.، نويسنده ,
384
Yates، نويسنده , ◄ David R. and Gregory، نويسنده , ◄ Gordon C. and Roupret، نويسنده , ◄ Morgan and Malki، نويسنده , ◄ Manar M. and Haynes، نويسنده , ◄ Mark D. and Hamdy، نويسنده , ◄ Freddie C. and Rosario، نويسنده , ◄ Derek J.، نويسنده ,
385
Yates، نويسنده , ◄ Denise M.G. and de Souza، نويسنده , ◄ E.M. and Kahindi، نويسنده , ◄ J.H.، نويسنده ,
386
Yates، نويسنده , ◄ Emma L. and Derwent، نويسنده , ◄ Richard G. and Simmonds، نويسنده , ◄ Peter G. and Greally، نويسنده , ◄ Brian R. and O’Doherty، نويسنده , ◄ Simon and Shallcross، نويسنده , ◄ Dudley E.، نويسنده ,
387
Yates، نويسنده , ◄ G.E. and Broom، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
388
Yates، نويسنده , ◄ George T. and Smotzer، نويسنده , ◄ Thomas، نويسنده ,
389
Yates، نويسنده , ◄ Gillian E. and Broom، نويسنده , ◄ Mark، نويسنده ,
390
Yates، نويسنده , ◄ H.M. and Brook، نويسنده , ◄ L.A. and Ditta، نويسنده , ◄ I.B. and Evans، نويسنده , ◄ Frank P. and Foster، نويسنده , ◄ H.A. and Sheel، نويسنده , ◄ D.W. and Steele، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
391
Yates، نويسنده , ◄ H.M. and Evans، نويسنده , ◄ P. and Sheel، نويسنده , ◄ D.W. and Nicolay، نويسنده , ◄ S. and Ding، نويسنده , ◄ L. and Ballif، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
392
Yates، نويسنده , ◄ H.M. and Nolan، نويسنده , ◄ M.G. and Sheel، نويسنده , ◄ D.W. and Pemble، نويسنده , ◄ M.E.، نويسنده ,
393
Yates، نويسنده , ◄ Heather M. and Evans، نويسنده , ◄ Philip and Sheel، نويسنده , ◄ David W. and Nicolay، نويسنده , ◄ Sylvain and Ding، نويسنده , ◄ Laura and Ballif، نويسنده , ◄ Christophe، نويسنده ,
394
Yates، نويسنده , ◄ J.N. and Achilleos، نويسنده , ◄ N. and Guio، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
395
Yates، نويسنده , ◄ J.N. and Achilleos، نويسنده , ◄ N. and Guio، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
396
Yates، نويسنده , ◄ J.R. and Zanganeh، نويسنده , ◄ M. and Tomlinson، نويسنده , ◄ R.A. and Brown، نويسنده , ◄ M.W. and Garrido، نويسنده , ◄ F.A. Diaz، نويسنده ,
397
Yates، نويسنده , ◄ J.R. and Zanganeh، نويسنده , ◄ M. Asjad Tai، نويسنده , ◄ Y.H.، نويسنده ,
398
Yates، نويسنده , ◄ James W.T. and Evans، نويسنده , ◄ Neil D. and Chappell، نويسنده , ◄ Michael J.، نويسنده ,
399
Yates، نويسنده , ◄ Jerome W. and Thein، نويسنده , ◄ Mya and Ershler، نويسنده , ◄ William B.، نويسنده ,
400
Yates، نويسنده , ◄ John and Cunningham، نويسنده , ◄ Paul and Smith، نويسنده , ◄ Denis، نويسنده ,
401
Yates، نويسنده , ◄ John D and Lombardo، نويسنده , ◄ Stephen J، نويسنده ,
402
Yates، نويسنده , ◄ John D and Lombardo، نويسنده , ◄ Stephen J، نويسنده ,
403
Yates، نويسنده , ◄ John D and Lombardo، نويسنده , ◄ Stephen J، نويسنده ,
404
Yates، نويسنده , ◄ Lynette A. and Peverill، نويسنده , ◄ Roger E. and Harper، نويسنده , ◄ Richard W. and Smolich، نويسنده , ◄ Joseph J.، نويسنده ,
405
Yates، نويسنده , ◄ Mark and Friend، نويسنده , ◄ John and Ploetz، نويسنده , ◄ Danielle M.، نويسنده ,
406
Yates، نويسنده , ◄ Mark، نويسنده ,
407
Yates، نويسنده , ◄ Matthew D. and Siegert، نويسنده , ◄ Michael and Logan، نويسنده , ◄ Bruce E.، نويسنده ,
408
Yates، نويسنده , ◄ Patsy and Cunningham، نويسنده , ◄ Jackie and Moyle، نويسنده , ◄ Wendy and Wollin، نويسنده , ◄ Judy، نويسنده ,
409
Yates، نويسنده , ◄ Peter D. and Franks، نويسنده , ◄ George V. and Biggs، نويسنده , ◄ Simon and Jameson، نويسنده , ◄ Graeme J.، نويسنده ,
410
Yates، نويسنده , ◄ Peter D. and Franks، نويسنده , ◄ George V. and Jameson، نويسنده , ◄ Graeme J.، نويسنده ,
411
Yates، نويسنده , ◄ R.J. and Howieson، نويسنده , ◄ J.G. and Reeve، نويسنده , ◄ W.G. and Brau، نويسنده , ◄ L. and Speijers، نويسنده , ◄ J. and Nandasena، نويسنده , ◄ K. and Real، نويسنده , ◄ D. and Sezmis، نويسنده , ◄ E. and O’Hara، نويسنده , ◄ G.W.، نويسنده ,
412
Yates، نويسنده , ◄ R.J. and Howieson، نويسنده , ◄ J.G. and Reeve، نويسنده , ◄ W.G. and Brau، نويسنده , ◄ L. and Speijers، نويسنده , ◄ J. and Nandasena، نويسنده , ◄ K. and Real، نويسنده , ◄ D. and Sezmis، نويسنده , ◄ E. and O’Hara، نويسنده , ◄ G.W.، نويسنده ,
413
Yates، نويسنده , ◄ R.J. and Howieson، نويسنده , ◄ J.G. and Reeve، نويسنده , ◄ W.G. and Nandasena، نويسنده , ◄ K.G. and Law، نويسنده , ◄ I.J. and Br?u، نويسنده , ◄ L. and Ardley، نويسنده , ◄ J.K. and Nistelberger، نويسنده , ◄ H.M. and Real، نويسنده , ◄ Stuart D. and O’Hara، نويسنده , ◄ G.W.، نويسنده ,
414
Yates، نويسنده , ◄ R.J. and Howieson، نويسنده , ◄ J.G. and Reeve، نويسنده , ◄ W.G. and Nandasena، نويسنده , ◄ K.G. and Law، نويسنده , ◄ I.J. and Br?u، نويسنده , ◄ L. and Ardley، نويسنده , ◄ J.K. and Nistelberger، نويسنده , ◄ H.M. and Real، نويسنده , ◄ Stuart D. and O’Hara، نويسنده , ◄ G.W.، نويسنده ,
415
Yates، نويسنده , ◄ Rhonda G. Waldron، نويسنده , ◄ Brian and Van Arsdale، نويسنده , ◄ Roy، نويسنده ,
416
Yates، نويسنده , ◄ Ron J. and Howieson، نويسنده , ◄ John G. and Nandasena، نويسنده , ◄ Kemanthi G. and OʹHara، نويسنده , ◄ Graham W.، نويسنده ,
417
Yates، نويسنده , ◄ Ron J. and Howieson، نويسنده , ◄ John G. and Nandasena، نويسنده , ◄ Kemanthi G. and OʹHara، نويسنده , ◄ Graham W.، نويسنده ,
418
Yates، نويسنده , ◄ S.J. and McClellan، نويسنده , ◄ K.J. and Nino، نويسنده , ◄ J.C.، نويسنده ,
419
Yates، نويسنده , ◄ S.J. and Xu، نويسنده , ◄ P. and Wang، نويسنده , ◄ J. and Tulenko، نويسنده , ◄ J.S. and Nino، نويسنده , ◄ J.C.، نويسنده ,
420
Yates، نويسنده , ◄ S.J.C. and Benoit، نويسنده , ◄ A. and Jin، نويسنده , ◄ Y. and Camus، نويسنده , ◄ Ph and Cavanna، نويسنده , ◄ Denis A. and Durand، نويسنده , ◄ T. and Etienne، نويسنده , ◄ B. and Gennser، نويسنده , ◄ U. and Grémion، نويسنده , ◄ E. and Hoffmann، نويسنده , ◄ C. and Leclercq، نويسنده , ◄ S. and Ulysse، نويسنده , ◄ Ch.، نويسنده ,
421
Yates، نويسنده , ◄ S.J.C. and Benoit، نويسنده , ◄ A. and Jin، نويسنده , ◄ Y. and Camus، نويسنده , ◄ Ph and Cavanna، نويسنده , ◄ Denis A. and Durand، نويسنده , ◄ T. and Etienne، نويسنده , ◄ B. and Gennser، نويسنده , ◄ U. and Grémion، نويسنده , ◄ E. and Hoffmann، نويسنده , ◄ C. and Leclercq، نويسنده , ◄ S. and Ulysse، نويسنده , ◄ Ch.، نويسنده ,
422
Yates، نويسنده , ◄ Susan P. and Otley، نويسنده , ◄ Marissa D. and Dawson، نويسنده , ◄ John F.، نويسنده ,
423
Yates، نويسنده , ◄ Timothy J.V. and Thomas، نويسنده , ◄ John Meurig and Fernandez، نويسنده , ◄ Jose-Jesus and Terasaki، نويسنده , ◄ Osamu and Ryoo، نويسنده , ◄ Ryong and Midgley، نويسنده , ◄ Paul A.، نويسنده ,
424
Yates، نويسنده , ◄ William R. and Meller، نويسنده , ◄ William H. and Lund، نويسنده , ◄ Brian C. and Thurber، نويسنده , ◄ Steve and Grambsch، نويسنده , ◄ Patricia L.، نويسنده ,
425
Yates، David نويسنده ,
426
Yates، David نويسنده , ◄ Warner، Thomas T. نويسنده , ◄ Brandes، Edward A. نويسنده , ◄ Leavesley، George H. نويسنده , ◄ Sun، Juanzhen نويسنده , ◄ Mueller، Cynthia K. نويسنده ,
427
Yates، J. K. نويسنده ,
428
Yates، John R. نويسنده , ◄ Kennedy، Scott R. نويسنده , ◄ Duchaine، Thomas F. نويسنده , ◄ Wohlschlegel، James A. نويسنده , ◄ Bei,Jr.، Yanxia نويسنده , ◄ Conte، Darryl نويسنده , ◄ Pang، KaMing نويسنده , ◄ Brownell، Daniel R. نويسنده , ◄ Harding، Sandra نويسنده , ◄ Mitani، Shohei نويسنده , ◄ Ruvkun، Gary نويسنده , ◄ Mello، Craig C. نويسنده ,
429
Yates، John R. نويسنده , ◄ Washburn، Michael P. نويسنده , ◄ Wolters، Dirk A. نويسنده ,
430
Yates، John R. نويسنده , ◄ Washburn، Michael P. نويسنده , ◄ Workman، Jerry L. نويسنده , ◄ Li، Bing نويسنده , ◄ Carrozza، Michael J. نويسنده , ◄ Florens، Laurence نويسنده , ◄ Suganuma، Tamaki نويسنده , ◄ Swanson، Selene K. نويسنده , ◄ Lee، Kenneth K. نويسنده , ◄ Shia، Wei-Jong نويسنده , ◄ Anderson، Scott نويسنده ,
431
Yates، Lyn نويسنده ,
432
Yates، Lyn نويسنده ,
433
YATES، SOL C. نويسنده , ◄ HAFEZ، MOHAMMED نويسنده , ◄ BELD، MARCEL نويسنده , ◄ LUKASHOV، VLADIMIR V. نويسنده , ◄ HASSAN، ZEINAB نويسنده , ◄ CARBONI، GIUSEPPINA نويسنده , ◄ KHALED، HUSSIEN نويسنده , ◄ McMORROW، MARTIN نويسنده , ◄ ATTIA، MOHAMMED نويسنده , ◄ GOUDSMIT، JAAP نويسنده ,
434
YATES، TUPPETT M. نويسنده ,
435
Yates، Zoe نويسنده , ◄ Lucock، Mark نويسنده ,
436
Yatham، نويسنده , ◄ Lakshmi N. and Fountoulakis، نويسنده , ◄ Konstantinos N. and Rahman، نويسنده , ◄ Zia and Ammerman، نويسنده , ◄ Diane and Fyans، نويسنده , ◄ Paula and Marler، نويسنده , ◄ Sabrina V. and Baker، نويسنده , ◄ Ross A. and Carlson، نويسنده , ◄ Berit X.، نويسنده ,
437
Yathavakilla، نويسنده , ◄ Santha V. Ketavarapu and Shah، نويسنده , ◄ Monika and Mounicou، نويسنده , ◄ Sandra and Caruso، نويسنده , ◄ Joseph A.، نويسنده ,
438
Yatheesh، نويسنده , ◄ V. and Bhattacharya، نويسنده , ◄ G.C. and Dyment، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
439
Yatheesh، نويسنده , ◄ V. and Bhattacharya، نويسنده , ◄ G.C. and Mahender، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
440
Yatheesh، نويسنده , ◄ V. and Kurian، نويسنده , ◄ P. John and Bhattacharya، نويسنده , ◄ G.C. and Rajan، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
441
Yat-Hung Chiang، نويسنده , ◄ Eddie W.-L. Cheng، نويسنده , ◄ Bo-sin Tang، نويسنده ,
442
Yat-Hung Chiang، نويسنده , ◄ Edwin Hon-Wan Chan، نويسنده , ◄ Lawrence Ka-Leung Lok، نويسنده ,
443
Yat-Hung Chiang، نويسنده , ◄ Bo-sin Tang، نويسنده ,
444
Ya-Ti Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Ping Kevin Huang، نويسنده ,
445
Yatim، نويسنده , ◄ M.Y.M. and Shanmugam، نويسنده , ◄ N.E. and Wan Badaruzzaman، نويسنده , ◄ W.H.، نويسنده ,
446
Yatim، Puan نويسنده Graduate School of Business, Universiti Kebangsaan Malaysia ,
447
Yatin P. Patil، نويسنده , ◄ William L. Jarrett، نويسنده , ◄ Kenneth A. Mauritz، نويسنده ,
448
Yatindra Kumar Batra، نويسنده , ◄ Gorav Kumar Malik، نويسنده ,
449
Yatindra Kumar Batra، نويسنده , ◄ Subramanyam Rajeev، نويسنده ,
450
Ya-Ting C. Yang and Heng-An Chou، نويسنده ,
451
Ya-Ting C. Yang and Ling-Yin Chang، نويسنده ,
452
Ya-Ting Chen، نويسنده , ◄ Viola Vaccarino، نويسنده , ◄ Christianna S. Williams، نويسنده , ◄ Javed Butler، نويسنده , ◄ Lisa F. Berkman، نويسنده , ◄ Harlan M. Krumholz، نويسنده ,
453
Ya-Ting Chen، نويسنده , ◄ Yun Wang، نويسنده , ◄ Martha J. Radford، نويسنده , ◄ Harlan M. Krumholz، نويسنده ,
454
Yating Huang، نويسنده , ◄ Dan Guo، نويسنده , ◄ Xinchun Lu، نويسنده , ◄ Jianbin Luo، نويسنده ,
455
Yating Huang، نويسنده , ◄ Dan Guo، نويسنده , ◄ Xinchun Lu، نويسنده , ◄ Jianbin Luo، نويسنده ,
456
Yating Huang، نويسنده , ◄ Xinchun Lu، نويسنده , ◄ Guoshun Pan، نويسنده , ◄ Bill Lee، نويسنده , ◄ Jianbin Luo، نويسنده ,
457
Ya-Ting Jan، نويسنده , ◄ Kuo-Shyang Jeng، نويسنده , ◄ Yu-Peng Liu، نويسنده , ◄ Fei-Shih Yang، نويسنده ,
458
Ya-Ting Lee، نويسنده , ◄ Chien-chih Chen، نويسنده , ◄ Young-Fo Chang، نويسنده , ◄ Ling-Yun Chiao، نويسنده ,
459
Ya-Ting Wang، نويسنده , ◄ Feng Lin Zhao، نويسنده , ◄ Ke An Li، نويسنده , ◄ Shen Yang Tong، نويسنده ,
460
YATING WU?، نويسنده , ◄ Lei Liu، نويسنده , ◄ Bin Shen، نويسنده , ◄ Wenbin Hu، نويسنده ,
461
Yating Xia، نويسنده , ◄ Min Cheng، نويسنده , ◄ Feng Guo، نويسنده , ◄ Xiangfang Wang، نويسنده , ◄ Jing-Cheng Lin، نويسنده ,
462
Yating Xia، نويسنده , ◄ Min Cheng، نويسنده , ◄ Feng Guo، نويسنده , ◄ Xiangfang Wang، نويسنده , ◄ Jing-Cheng Lin، نويسنده ,
463
Yatkin، نويسنده , ◄ S. and Gerboles، نويسنده , ◄ M. and Borowiak-Palen، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
464
Yatkin، نويسنده , ◄ S. and Gerboles، نويسنده , ◄ M. and Borowiak-Palen، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
465
Yatkin، نويسنده , ◄ S. and Gerboles، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
466
Yatkin، نويسنده , ◄ Sinan and Bayram، نويسنده , ◄ Abdurrahman، نويسنده ,
467
Yato، نويسنده , ◄ Y. and Kajihara، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
468
Yatomi، نويسنده , ◄ M. and OʹDowd، نويسنده , ◄ N.P. and Nikbin، نويسنده , ◄ K.M. and Webster، نويسنده , ◄ G.A.، نويسنده ,
469
Yatomi، نويسنده , ◄ M. and Tabuchi، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
470
Yatomi، نويسنده , ◄ Masataka and Davies، نويسنده , ◄ Catrin M. and Nikbin، نويسنده , ◄ Kamran M. Baig، نويسنده ,
471
Yatongchai، نويسنده , ◄ Chokchai and Wren، نويسنده , ◄ Anthony W. and Curran، نويسنده , ◄ Declan J. and Hornez، نويسنده , ◄ Jean-Christophe and Mark R.، نويسنده , ◄ Towler، نويسنده ,
472
Yatoo ، M. I. نويسنده - , ◄ Saxena ، A. نويسنده - , ◄ Malik ، M. H. نويسنده - , ◄ Kumar ، M. K. نويسنده - , ◄ Dimri ، U. نويسنده - ,
473
Yat-Pang Chau، نويسنده , ◄ Shine-Gwo Shiah، نويسنده , ◄ Ming-Jaw Don، نويسنده , ◄ Min-Liang Kuo، نويسنده ,
474
Yatsenko، نويسنده , ◄ A.V. and Zhukov، نويسنده , ◄ S.G. and Dʹyakov، نويسنده , ◄ V.A. and Etz، نويسنده , ◄ A. and Molleman، نويسنده , ◄ W. and Schenk، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
475
Yatsenko، نويسنده , ◄ Yuri، نويسنده ,
476
Yatsenko، A. V. نويسنده , ◄ Chernyshev، V. V. نويسنده , ◄ Schenk، H. نويسنده ,
477
Yatsenko، A. V. نويسنده , ◄ Chernyshev، V. V. نويسنده , ◄ Schenk، H. نويسنده ,
478
Yatsenko، A. V. نويسنده , ◄ Chernyshev، V. V. نويسنده , ◄ Schenk، H. نويسنده , ◄ Sonneveld، E. J. نويسنده , ◄ Popov، S. I. نويسنده ,
479
Yatsenko، A. V. نويسنده , ◄ Chernyshev، V. V. نويسنده , ◄ Schenk، H. نويسنده , ◄ Zhukov، S. G. نويسنده , ◄ Sonneveld، E. J. نويسنده ,
480
Yatsenko، A. V. نويسنده , ◄ Chernyshev، V. V. نويسنده , ◄ Schenk، H. نويسنده , ◄ Zhukov، S. G. نويسنده , ◄ Sonneveld، E. J. نويسنده ,
481
Yatsenko، A. V. نويسنده , ◄ Schenk، H. نويسنده , ◄ Sonneveld، E. J. نويسنده , ◄ Chemyshev، V. V. نويسنده , ◄ Tafeenko، V. A. نويسنده , ◄ Makarov، V. A. نويسنده ,
482
Yatsenko، A. V. نويسنده , ◄ Schenk، H. نويسنده , ◄ Sonneveld، E. J. نويسنده , ◄ Chemyshev، V. V. نويسنده , ◄ Tafeenko، V. A. نويسنده , ◄ Makarov، V. A. نويسنده ,
483
Yatsimirski، K.B. نويسنده , ◄ Kozachkova، A.N. نويسنده ,
484
Yatsimirskii، V.K. نويسنده , ◄ Boldyreva، O.Yu. نويسنده , ◄ Maksimovich، N.P. نويسنده , ◄ Telegeeva، A.G. نويسنده , ◄ Nikitina، N.V. نويسنده ,
485
Yatsimirskii، V.K. نويسنده , ◄ Lesnyak، V.V. نويسنده , ◄ Gut، I.N. نويسنده , ◄ Boldyreva، O.Yu. نويسنده ,
486
Yatsimirskii، V.K. نويسنده , ◄ Lesnyak، V.V. نويسنده , ◄ Gut، I.N. نويسنده , ◄ Boldyreva، O.Yu. نويسنده ,
487
Yatsimirskii، V.K. نويسنده , ◄ Lesnyak، V.V. نويسنده , ◄ Gut، I.N. نويسنده , ◄ Boldyreva، O.Yu. نويسنده ,
488
Yatsimirskii، V.K. نويسنده , ◄ Maksimovich، N.P. نويسنده , ◄ Telegeeva، A.G. نويسنده , ◄ Nikitina، N.V. نويسنده , ◄ Boldyreva، N.A. نويسنده ,
489
Yatsimirskii، V.K. نويسنده , ◄ Oleksenko، L.P. نويسنده , ◄ Lutsenko، L.V. نويسنده ,
490
Yatskiv، نويسنده , ◄ R. and Brus، نويسنده , ◄ V.V. and Verde، نويسنده , ◄ M. and Grym، نويسنده , ◄ J. and Gladkov، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
491
Yatskiv، نويسنده , ◄ R. and Grym، نويسنده , ◄ J. and Zdansky، نويسنده , ◄ K. and Pekarek، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
492
Yatskiv، نويسنده , ◄ R. and Grym، نويسنده , ◄ J. and Zdansky، نويسنده , ◄ K. and Pekarek، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
493
Yatskiv، نويسنده , ◄ R. and Zdansky، نويسنده , ◄ K. and Pekarek، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
494
Yatskiv، نويسنده , ◄ R. and Zdansky، نويسنده , ◄ K. and Pekarek، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
495
YATSL-YANAGI، FUMITO نويسنده , ◄ KAIUOU، HIROYUKI نويسنده , ◄ ITO، MAXAYOSHI نويسنده ,
496
YATSL-YANAGI، FUMITO نويسنده , ◄ KAIUOU، HIROYUKI نويسنده , ◄ ITO، MAXAYOSHI نويسنده ,
497
Yatsu، نويسنده , ◄ A. and Aydin، نويسنده , ◄ K.Y. and King، نويسنده , ◄ J.R. and McFarlane، نويسنده , ◄ G.A. and Chiba، نويسنده , ◄ S. K. Tadokoro، نويسنده , ◄ K. and Kaeriyama، نويسنده , ◄ M. and Watanabe، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
498
Yatsu، نويسنده , ◄ Akihiko and Kaeriyama، نويسنده , ◄ Masahide، نويسنده ,
499
Yatsu، نويسنده , ◄ Francini K.J. and Koester، نويسنده , ◄ Letيcia S. and Lula، نويسنده , ◄ Ivana and Passos، نويسنده , ◄ Joel J. and Sinisterra، نويسنده , ◄ Rubén and Bassani، نويسنده , ◄ Valquiria L. Bassani، نويسنده ,
500
Yatsu، نويسنده , ◄ Y. and Kuramoto، نويسنده , ◄ Y. and Kataoka، نويسنده , ◄ J. and Kotoku، نويسنده , ◄ J. and Saito، نويسنده , ◄ T. and Ikagawa، نويسنده , ◄ T. and Sato، نويسنده , ◄ R. and Kawai، نويسنده , ◄ N. and Kishimoto، نويسنده , ◄ S. and Mori، نويسنده , ◄ K. and Kamae، نويسنده , ◄ T. and Ishikawa، نويسنده , ◄ Y. and Kawabata، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
501
Yatsu، نويسنده , ◄ Y. and Kuramoto، نويسنده , ◄ Y. and Kataoka، نويسنده , ◄ J. and Kotoku، نويسنده , ◄ J. and Saito، نويسنده , ◄ T. and Ikagawa، نويسنده , ◄ T. and Sato، نويسنده , ◄ R. and Kawai، نويسنده , ◄ N. and Kishimoto، نويسنده , ◄ S. and Mori، نويسنده , ◄ K. and Kamae، نويسنده , ◄ T. and Ishikawa، نويسنده , ◄ Y. and Kawabata، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
502
Yatsuhisa Nagano، نويسنده , ◄ Meriem Gouali، نويسنده , ◄ Hideaki Monjushiro، نويسنده , ◄ Taro Eguchi، نويسنده , ◄ Takahiro Ueda، نويسنده , ◄ Nobuo Nakamura، نويسنده , ◄ Takao Fukumoto، نويسنده , ◄ Takayoshi Kimura، نويسنده , ◄ Yohji Achiba، نويسنده ,
503
Yatsumonji، نويسنده , ◄ Yasutaka and Ogata، نويسنده , ◄ Akitoshi and Tsubouchi، نويسنده , ◄ C.Akira and Takeda، نويسنده , ◄ Takeshi، نويسنده ,
504
Yatsunami، نويسنده , ◄ Jun and Fukuno، نويسنده , ◄ Yuji and Nagata، نويسنده , ◄ Masaki and Tsuruta، نويسنده , ◄ Nobuko and Aoki، نويسنده , ◄ Shigehisa and Tominaga، نويسنده , ◄ Masaki and Kawashima، نويسنده , ◄ Michihiro and Taniguchi، نويسنده , ◄ Shun’ichiro and Hayashi، نويسنده , ◄ Shin-ichiro، نويسنده ,
505
Yatsunami، نويسنده , ◄ Jun and Tsuruta، نويسنده , ◄ Nobuko and Hara، نويسنده , ◄ Nobuyuki and Hayashi، نويسنده , ◄ Shin-ichiro، نويسنده ,
506
Yatsunami، نويسنده , ◄ Jun and Tsuruta، نويسنده , ◄ Nobuko and Ogata، نويسنده , ◄ Kenichi and Wakamatsu، نويسنده , ◄ Kentaro and Takayama، نويسنده , ◄ Koichi and Kawasaki، نويسنده , ◄ Masayuki and Nakanishi، نويسنده , ◄ Yoichi and Hara، نويسنده , ◄ Nobuyuki and Hayashi، نويسنده , ◄ Shin-ichiro، نويسنده ,
507
Yatsuyanagi، نويسنده , ◄ Fumito and Suzuki، نويسنده , ◄ Nozomu and Ito، نويسنده , ◄ Masayoshi and Kaidou، نويسنده , ◄ Hiroyuki، نويسنده ,
508
Yatsuzuka، نويسنده , ◄ M and Miki، نويسنده , ◄ S and Morita، نويسنده , ◄ R and Azuma، نويسنده , ◄ K and Fujiwara، نويسنده , ◄ E، نويسنده ,
509
Yatsyshyn، نويسنده , ◄ Valentyna Y. and Ishchuk، نويسنده , ◄ Olena P. and Voronovsky، نويسنده , ◄ Andriy Y. and Fedorovych، نويسنده , ◄ Daria V. and Sibirny، نويسنده , ◄ Andriy A.، نويسنده ,
510
Yatta Kanu، نويسنده ,
511
Yatta Kanu، نويسنده ,
512
Yat-wah Wan، نويسنده , ◄ Raymond K. Cheung، نويسنده , ◄ Jiyin Liu، نويسنده , ◄ Judy H. Tong، نويسنده ,
513
Yat-wah Wan، نويسنده , ◄ Xi-Ren Cao، نويسنده ,
514
Yat-Yin Lam، نويسنده , ◄ Anna K.Y. Chan، نويسنده , ◄ Cheuk-Man Yu، نويسنده ,
515
Yat-Yin Lam، نويسنده , ◄ Mehmet G. Kaya، نويسنده , ◄ Omer Goktekin، نويسنده , ◄ Michael A. Gatzoulis، نويسنده , ◄ Wei Li، نويسنده , ◄ Michael Y. Henein، نويسنده ,
516
Yatziv، نويسنده , ◄ Liron and Bartesaghi، نويسنده , ◄ Alberto and Sapiro، نويسنده , ◄ Guillermo، نويسنده ,
517
Yau Hui، نويسنده , ◄ David S. Y. Wong، نويسنده , ◄ Ling-Yuen Wong، نويسنده , ◄ Wai Kuen Ho، نويسنده , ◄ William I. Wei، نويسنده ,
518
Yau, Muhammad A. Department of Mathematical Sciences - Nasarawa State University Keffi, Nigeria ► Adehi, M. U. Department of Mathematical Sciences - Nasarawa State University Keffi, Nigeria ► Garba, Muktari Department of Statistics - Waziri Umaru Federal Polytechnic Birnin-Kebbi, Nigeria.
519
Yau، نويسنده , ◄ Bao-Shun and Huang، نويسنده , ◄ Jow-Lay and Lii، نويسنده , ◄ Ding-Fwu and Sajgalik، نويسنده , ◄ Pavol، نويسنده ,
520
Yau، نويسنده , ◄ Bao-Shun and Huang، نويسنده , ◄ Jow-Lay and Lu، نويسنده , ◄ Horng-Hwa and Sajgalik، نويسنده , ◄ Pavol، نويسنده ,
521
Yau، نويسنده , ◄ Bao-Shun and Huang، نويسنده , ◄ Jow-Lay، نويسنده ,
522
Yau، نويسنده , ◄ D.T.W. and FUNG، نويسنده , ◄ E.H.K.، نويسنده ,
523
YAU، نويسنده , ◄ D.T.W. and FUNG، نويسنده , ◄ E.H.K.، نويسنده ,
524
Yau، نويسنده , ◄ Eric Y.H. and Lee، نويسنده , ◄ S.K.، نويسنده ,
525
Yau، نويسنده , ◄ Hellas C.M. and Chan، نويسنده , ◄ Hing Leung and Yang، نويسنده , ◄ Mengsu Yang، نويسنده ,
526
Yau، نويسنده , ◄ Hellas Choi Man and Wu، نويسنده , ◄ Shu Yuen and Ho، نويسنده , ◄ Ho Pui and Yang، نويسنده , ◄ Mengsu Yang، نويسنده ,
527
Yau، نويسنده , ◄ J.D. and Fr‎ba، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
528
YAU، نويسنده , ◄ J.-D. and WU، نويسنده , ◄ Y.-S. and YANG، نويسنده , ◄ Y.-B.، نويسنده ,
529
Yau، نويسنده , ◄ J.D. and Yang، نويسنده , ◄ Y.B.، نويسنده ,
530
Yau، نويسنده , ◄ J.D. and Yang، نويسنده , ◄ Y.B.، نويسنده ,
531
Yau، نويسنده , ◄ J.D. and Yang، نويسنده , ◄ Y.B.، نويسنده ,
532
Yau، نويسنده , ◄ J.D. and Yang، نويسنده , ◄ Y.B.، نويسنده ,
533
Yau، نويسنده , ◄ J.D. and Yang، نويسنده , ◄ Y.B.، نويسنده ,
534
Yau، نويسنده , ◄ J.D.، نويسنده ,
535
Yau، نويسنده , ◄ J.D.، نويسنده ,
536
Yau، نويسنده , ◄ J.D.، نويسنده ,
537
Yau، نويسنده , ◄ J.D.، نويسنده ,
538
Yau، نويسنده , ◄ J.D.، نويسنده ,
539
Yau، نويسنده , ◄ J.D.، نويسنده ,
540
Yau، نويسنده , ◄ J.K.F. and Lee، نويسنده , ◄ C.M. and Han، نويسنده , ◄ Y.S. and Shen، نويسنده , ◄ L.J. and Jin، نويسنده , ◄ X.، نويسنده ,
541
Yau، نويسنده , ◄ James M. and Alexander، نويسنده , ◄ John H. and Hafley، نويسنده , ◄ Gail and Mahaffey، نويسنده , ◄ Kenneth W. and Mack، نويسنده , ◄ Michael J. and Kouchoukos، نويسنده , ◄ Nicholas and Goyal، نويسنده , ◄ Abhinav and Peterson، نويسنده , ◄ Eric D. and Gibson، نويسنده , ◄ C. Michael and Califf، نويسنده , ◄ Robert M. and Harrington، نويسنده , ◄ Robert A. and Ferguson، نويسنده , ◄ T. B، نويسنده ,
542
Yau، نويسنده , ◄ Jonathan W. and Stafford، نويسنده , ◄ Alan R. and Liao، نويسنده , ◄ Peng and Fredenburgh، نويسنده , ◄ James C. and Roberts، نويسنده , ◄ Robin and Brash، نويسنده , ◄ John L. and Weitz، نويسنده , ◄ Jeffrey I.، نويسنده ,
543
Yau، نويسنده , ◄ Jong-Dar and Yang، نويسنده , ◄ Yeong-Bin، نويسنده ,
544
Yau، نويسنده , ◄ Lorraine and Pinsk، نويسنده , ◄ Maury and Zahradka، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
545
Yau، نويسنده , ◄ M. and Guarro، نويسنده , ◄ S. and Apostolakis، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
546
Yau، نويسنده , ◄ Michael and Apostolakis، نويسنده , ◄ George and Guarro، نويسنده , ◄ Sergio، نويسنده ,
547
Yau، نويسنده , ◄ P.S. and Lee، نويسنده , ◄ S.C and Cheng، نويسنده , ◄ Y. and Huang، نويسنده , ◄ Y. and Lai، نويسنده , ◄ S.C. and Xu، نويسنده , ◄ X.H.، نويسنده ,
548
Yau، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
549
Yau، نويسنده , ◄ Wai-Ping and Vathsala، نويسنده , ◄ Anantharaman and Lou، نويسنده , ◄ Huei-Xin and Chan، نويسنده , ◄ Eli، نويسنده ,
550
Yau، نويسنده , ◄ Wai-Ping and Vathsala، نويسنده , ◄ Anantharaman and Lou، نويسنده , ◄ Huei-Xin and Zhou، نويسنده , ◄ Shu Feng and Chan، نويسنده , ◄ Eli، نويسنده ,
551
Yau، نويسنده , ◄ Wallace W and Gillespie، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
552
Yau، نويسنده , ◄ Wallace W.، نويسنده ,
553
Yau، نويسنده , ◄ Y.H. and Hasbi، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
554
Yau، نويسنده , ◄ Y.H. and Ng، نويسنده , ◄ W.K.، نويسنده ,
555
Yau، نويسنده , ◄ Y.H. and Pean، نويسنده , ◄ H.L.، نويسنده ,
556
Yau، نويسنده , ◄ Y.H. and Rismanchi، نويسنده , ◄ Behzad، نويسنده ,
557
Yau، نويسنده , ◄ Y.H.، نويسنده ,
558
Yau، نويسنده , ◄ D.K.Y. Wong، نويسنده , ◄ Lam، نويسنده , ◄ S.S.، نويسنده ,
559
Yau، نويسنده , ◄ D.K.Y. Wong، نويسنده , ◄ Lam، نويسنده , ◄ S.S.، نويسنده ,
560
Yau، نويسنده , ◄ D.K.Y. Wong، نويسنده , ◄ Lui، نويسنده , ◄ J.C.S.، نويسنده , ◄ Feng Liang، نويسنده , ◄ Yeung Yam ، نويسنده ,
561
Yau، Hon-Fai نويسنده , ◄ Yih، Jenq-Nan نويسنده , ◄ Chien، Fan-Ching نويسنده , ◄ Lin، Chun-Yun نويسنده , ◄ Chen، Shean-Jen نويسنده ,
562
Yau، M.A. نويسنده Department of Mathematics, Nasarawa State University Keffi, ,
563
Yau، Muhammad Abdullahi نويسنده Department of Mathematical Sciences, Nasarawa State University, Keffi, P.M.B 1022 Keffi, Nasarawa State, Nigeria ,
564
Yau، N. J. N. نويسنده , ◄ Huang، Y. J. نويسنده ,
565
Yau، S. K. نويسنده , ◄ Bounejmate، M. نويسنده , ◄ Ryan، J. نويسنده , ◄ Baalbaki، R. نويسنده , ◄ Nassar، A. نويسنده , ◄ Maacaroun، R. نويسنده ,
566
Yau، Shing-Tung نويسنده , ◄ S.S.-T.، Yau, نويسنده ,
567
Yau، Shing-Tung نويسنده , ◄ T.F.، Chan, نويسنده , ◄ P.M.، Thompson, نويسنده , ◄ Gu، Xianfeng نويسنده , ◄ Wang، Yalin نويسنده ,
568
Yau، Shing-Tung نويسنده , ◄ Yau، Stephen S. T. نويسنده ,
569
Yau، Stephen S.-T. نويسنده ,
570
Yau-De Wang، نويسنده ,
571
Yauheni U. Paulechka، نويسنده , ◄ Sviataslau V. Kohut، نويسنده , ◄ Andrey V. Blokhin، نويسنده , ◄ Gennady J. Kabo، نويسنده ,
572
Yauheni Veryha and Jerzy Kurek ، نويسنده ,
573
Yauheni Veryha، نويسنده ,
574
Yauhi Iahiki، نويسنده , ◄ Yuya Kii، نويسنده , ◄ Norio Ohba، نويسنده , ◄ Maanori Nakagawa، نويسنده ,
575
Yauhi Ikuno، نويسنده , ◄ Fumi Gomi، نويسنده , ◄ Yauo Tano، نويسنده ,
576
Yauhi Ikuno، نويسنده , ◄ Kaori ayanagi، نويسنده , ◄ Maahito Ohji، نويسنده , ◄ Motohiro Kamei، نويسنده , ◄ Fumi Gomi، نويسنده , ◄ eiyo Harino، نويسنده , ◄ Takahi Fujikado، نويسنده , ◄ Yauo Tano، نويسنده ,
577
Yauhi Ikuno، نويسنده , ◄ Kaori ayanagi، نويسنده , ◄ Teturo Ohima، نويسنده , ◄ Fumi Gomi، نويسنده , ◄ hunji Kuaka، نويسنده , ◄ Motohiro Kamei، نويسنده , ◄ Maahito Ohji، نويسنده , ◄ Takahi Fujikado، نويسنده , ◄ Yauo Tano، نويسنده ,
578
Yauhi Ikuno، نويسنده , ◄ Maahito Ohji، نويسنده , ◄ hunji Kuaka، نويسنده , ◄ Fumi Gomi، نويسنده , ◄ Kou Nakata، نويسنده , ◄ Hideyuki Futamura، نويسنده , ◄ Yauo Tano، نويسنده ,
579
Yauhi Ikuno، نويسنده , ◄ Yauo Tano، نويسنده ,
580
Yauhi Ikuno، نويسنده , ◄ Yauo Tano، نويسنده ,
581
Yauhiro Maruyama، نويسنده , ◄ Yautaka Kimura، نويسنده , ◄ hoji Kihi، نويسنده , ◄ Koichi himizu، نويسنده ,
582
Yauhiro Murata، نويسنده , ◄ Koichiro Inada، نويسنده , ◄ Akira Negi، نويسنده ,
583
Yauhiro Nihida، نويسنده , ◄ Oamu Hayahi، نويسنده , ◄ Taichiro Miyake، نويسنده , ◄ Maahi Kakinoki، نويسنده , ◄ Kenichi Yohida، نويسنده , ◄ Tatuya Iwami، نويسنده , ◄ Atuhi Mekada، نويسنده , ◄ Hirohi Yakuhigawa، نويسنده , ◄ Mikio uzuki، نويسنده ,
584
Yau-Hwang Kuo، نويسنده , ◄ Chao-Lieh Chen، نويسنده ,
585
Yau-Hwang Kuo، نويسنده , ◄ Jang-Pong Hsu، نويسنده ,
586
Yau-Hwang Kuo، نويسنده , ◄ Chang-Shing Lee، نويسنده , ◄ Chao-Lieh Chen، نويسنده ,
587
Yauki Ito، نويسنده , ◄ Hiroko Teraaki، نويسنده , ◄ Tohimitu uzuki، نويسنده , ◄ Takehi Kojima، نويسنده , ◄ Maako Mori، نويسنده , ◄ Kohei Ihikawa، نويسنده , ◄ Yozo Miyake، نويسنده ,
588
Yau-Lin Tseng، نويسنده , ◄ Ming-Ho Wu، نويسنده , ◄ Mu-Yen Lin، نويسنده , ◄ Jing-Wei Lee، نويسنده ,
589
Yau-Lin Tseng، نويسنده , ◄ Shan-Tair Wang، نويسنده , ◄ Ming-Ho Wu، نويسنده , ◄ Mu-Yen Lin، نويسنده , ◄ Wu-Wei Lai، نويسنده , ◄ Fen-Fen Cheng، نويسنده ,
590
Yau-Ming Chen، نويسنده , ◄ Chung-Yung Sun، نويسنده ,
591
Yau-Ming Chen، نويسنده , ◄ Kun-Chieh Wang، نويسنده ,
592
Yaun، نويسنده , ◄ Brian R. and Sumner، نويسنده , ◄ Susan S. and Eifert، نويسنده , ◄ Joseph D. and Marcy، نويسنده , ◄ Joseph E.، نويسنده ,
593
Yauo Kurimoto، نويسنده , ◄ Yumi Kaneko، نويسنده , ◄ Kaori Matuno، نويسنده , ◄ Maayuki Akimoto، نويسنده , ◄ Nagahia Yohimura، نويسنده ,
594
Yauo Tano، نويسنده ,
595
Yauo uzuki، نويسنده , ◄ Noriaki Wahio، نويسنده , ◄ Maato Hahimoto، نويسنده , ◄ Kenji Ohtuka، نويسنده ,
596
Yau-Pin Chyou، نويسنده , ◄ Tsang-Dong Chung، نويسنده , ◄ Jong-Sheng Chen، نويسنده , ◄ Ri-Fong Shie، نويسنده ,
597
Yau-PinChyou، نويسنده , ◄ Dung-DiYu، نويسنده , ◄ Yung-NengCheng، نويسنده ,
598
Yau-Tarng Juang، نويسنده , ◄ Chi-Lee Chang ، نويسنده ,
599
Yau-Tarng Juang، نويسنده , ◄ Shen-Lung Tung، نويسنده , ◄ Hung-Chih Chiu، نويسنده ,
600
Yau-Tarng Juang، نويسنده , ◄ Yun-Tien Chang، نويسنده , ◄ Chih-Peng Huang، نويسنده ,
601
Yau-Tarng Juang، نويسنده , ◄ Kuo-Chang Huang، نويسنده , ◄ Ing-Jr Ding، نويسنده ,
602
Yautomo Tukahara، نويسنده , ◄ higeru Honda، نويسنده , ◄ Hianori Imai، نويسنده , ◄ Naohi Kondo، نويسنده , ◄ higeki Fujii، نويسنده , ◄ Naoki Yokoyama، نويسنده , ◄ Akira Hirata، نويسنده , ◄ Takahiro Kawaji، نويسنده , ◄ Mikiko Fukuhima، نويسنده , ◄ Hidenobu Tanihara، نويسنده , ◄ Akira Negi، نويسنده ,
603
Yava Abdullah، نويسنده ,
604
Yava Abdullah، نويسنده ,
605
Yava?، نويسنده , ◄ Hasan and Ercan Alp، نويسنده , ◄ E. and Sinn، نويسنده , ◄ Harald and Alatas، نويسنده , ◄ Ahmet and Said، نويسنده , ◄ Ayman H. and Shvyd’ko، نويسنده , ◄ Yuri and Toellner، نويسنده , ◄ Thomas and Khachatryan، نويسنده , ◄ Ruben and Billinge، نويسنده , ◄ Simon J.L. and Zahid Hasan، نويسنده , ◄ M. and Sturhahn، نويسنده , ◄ Wolfgang، نويسنده ,
606
Yava?، نويسنده , ◄ Hasan and Ercan Alp، نويسنده , ◄ E. and Sinn، نويسنده , ◄ Harald and Alatas، نويسنده , ◄ Ahmet and Said، نويسنده , ◄ Ayman H. and Shvyd’ko، نويسنده , ◄ Yuri and Toellner، نويسنده , ◄ Thomas and Khachatryan، نويسنده , ◄ Ruben and Billinge، نويسنده , ◄ Simon J.L. and Zahid Hasan، نويسنده , ◄ M. and Sturhahn، نويسنده , ◄ Wolfgang، نويسنده ,
607
Yavangi ، Mahnaz نويسنده Infertility And Reproductive Health Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran and Department of Gynecology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran , ◄ Amirzargar، Mohammad Ali نويسنده Department of Urology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan , ◄ Amirzargar، Nasibeh نويسنده , ◄ Dadashpour، Maryam نويسنده Hamedan University of Medical Sciences, Hamedan, Iran ,
608
Yavangi ، Mahnaz نويسنده Infertility And Reproductive Health Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran and Department of Gynecology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran , ◄ Sohrabi، Mohammad Reza نويسنده , ◄ Alishahi-Tabriz، Amir نويسنده Social Determinants of Health Research Center and Community Medicine Department, Faculty of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences ,
609
Yavangi, Mahnaz Infertility and Reproductive Health Research Center - Shahid Beheshti University of Medical Sciences - Tehran, Iran ► Sohrabi, Mohammad Reza Department of Community Medicine - Social Determinants of Health Research Center - Faculty of Medicine - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Riazi, Sahand Department of Community Medicine - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
610
Yavar Kian، نويسنده ,
611
Yavaran Bakhshayesh, Abdollah Economic Statistics Department - Central Bank of I.R of Iran ► Nameni, Mehdi Economic Statistics Department - Central Bank of I.R of Iran
612
Yavari ، Hamidreza - Tabriz University of Medical Sciences ► Shahi ، Shahriar - Tabriz University of Medical Sciences ► Galledar ، Saeedeh - Ardabil University of Medical Sciences ► Samiei ، Mohammad - Tabriz University of Medical Sciences ► Janani ، Maryam - Tabriz University of Medical Sciences
613
Yavari ، Hossein - Amirkabir University of Technology ► Sabah ، Mohammad - Amirkabir University of Technology ► Khosravanian ، Rassoul - Amirkabir University of Technology ► Wood ، David. A DWA Energy Limited
614
Yavari ، Mahdieh - Shahid Beheshti University ► Salemkar ، Alireza - Shahid Beheshti University
615
Yavari ، Masoud - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Hassanpour ، Esmail - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Naghavi Ravandi ، Marzieh - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Niazi ، Feizollah - Shahid Beheshti University of Medical Sciences
616
Yavari ، Masoud - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Poorpezeshk ، Naghmeh - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Alizadeh Otaghvar ، Hamidreza - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Mohajerzadeh ، Leily - Shahid Beheshti University of Medical Sciences
617
Yavari ، Masoumeh - Islamic Azad University, Qazvin Branch ► Ayvazian ، Simon - University of Tehran
618
Yavari ، Mehri - Ferdowsi University of Mashhad ► Karami ، Morteza - Ferdowsi University of Mashhad ► Saeedi Rezvani ، Mahmood - Ferdowsi University of Mashhad ► Karimi Moonaghi ، Hossein - Mashhad University of Medical Sciences
619
Yavari ، Mohammad Reza Central Petroleum Ministry Hospital ► Zarrini ، Soraya Islamic Azad University, Tehran branch
620
Yavari ، Reza - Islamic Azad University, Parand Branch ► zaker bostanabad ، saeed - Islamic Azad University , Parand Branch ► Gharibi ، Armin - islamic azad university , central tehran branch
621
Yavari ، Shahriar - University of Tehran ► Yavari ، Shahriar - University of Tehran ► Nabian ، Sedigheh - University of Tehran ► Nabian ، Sedigheh - University of Tehran ► Ebrahimzade Abkooh ، Elahe - Ferdowsi University of Mashhad ► Ebrahimzade Abkooh ، Elahe - Ferdowsi University of Mashhad ► Shayan ، Parviz - University of Tehran ► Shayan ، Parviz - University of Tehran ► Shokrani ، Hamidreza - Lorestan University ► Shokrani ، Hamidreza - Lorestan University
622
Yavari kia, Parisa Department of Midwifery - Faculty of Nursing and Midwifery - Tabriz University of Medical Sciences ► Safajou, Farzaneh Department of Midwifery - Faculty of Nursing and Midwifery - Tabriz University of Medical Sciences ► Shahnazi, Mahnaz Department of Midwifery - Faculty of Nursing and Midwifery - Tabriz University of Medical Sciences ► Nazemiyeh, Hossein Nanotechnology Research Center - Faculty of Pharmaceutical - Tabriz University of Medical Sciences
623
Yavari Kia, Parisa Tabriz University of Medical Sciences - Tabriz ► Baradaran, Behzad Tabriz University of Medical Sciences - Tabriz ► Shahnazi, Mahnaz Tabriz University of Medical Sciences - Tabriz ► Asghari Jafarabadi, Mohammad Tabriz University of Medical Sciences - Tabriz ► Khaze, Vahid Tabriz University of Medical Sciences - Tabriz ► Pourasad Shahrak, Shakiba Tabriz University of Medical Sciences - Tabriz
624
Yavari M. نويسنده Department of Geology, Faculty of Science, University of Isfahan, 81746, Isfahan, Islamic Republic of Iran ► Yazdi M. نويسنده Department of Geology, Faculty of Science, University of Isfahan, 81746, Isfahan, Islamic Republic of Iran ► Ghalavand H. نويسنده Third Central Building, National Iranian Oil Company, Tehran, Islamic Republic of Iran ► Adabi M. H. نويسنده Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran. Islamic Republic of Iran
625
yavari, a. r. university of tehran - iran ► jafari, h. r. university of tehran - iran ► hashemi, s. m. university of tehran - iran
626
Yavari, Hamid Reza Dental School - Tabriz University of Medical Sciences ► Shahi, Shahriar Dental School - Tabriz University of Medical Sciences ► Rahimi, Saeed Dental School - Tabriz University of Medical Sciences ► Shakouie, Sahar Dental School - Tabriz University of Medical Sciences ► Roshangar, Leila Histology Department - Medical School - Tabriz University of Medical Sciences ► Mesgari Abassi, Mehran Member of Drug Applied Research Center - Tabriz University of Medical Sciences ► Sattari Khavas, Sahar
627
Yavari, Issa Department of Chemistry - Tarbiat Modares University ► Zahedi, Nooshin Department of Chemistry - Tarbiat Modares University ► Baoosi, Leila Department of Chemistry - Tarbiat Modares University
628
Yavari, Kamal Materials and Nuclear Research School - Nuclear Science and Technology Research Institute (NSTRI), Tehran, Iran ► Sabour, Behrouz Department of Chemistry - Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
629
Yavari, Maryam Department of Traditional Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Rouholamin, Safoura Department of Obstetrics and Gynecology - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Tansaz, Mojgan Department of Traditional Medicine - School of Traditional Medicine - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Esmaeili, Somayeh Traditional Medicine and Materia Medica Research Center (TMRC) - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
630
Yavari, Masoud Department of Hand and Microvasculer Surgery - Panzdeh-e-Khordad Hospital - Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Ghazisaidi, Mohammad Reza Department of Hand and Microvasculer Surgery - Panzdeh-e-Khordad Hospital - Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Hoseini Zahmatkesh, Shokufeh Department of Hand and Microvasculer Surgery - Panzdeh-e-Khordad Hospital - Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Jahadi, Ramin Department of Hand and Microvasculer Surgery - Panzdeh-e-Khordad Hospital - Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran
631
Yavari, Masoud Shahid Beheshti Medical University, Tehran ► Azimi, Leila Shahid Beheshti Medical University, Tehran ► Khosro Abadi, Ghassem Shahid Beheshti Medical University, Tehran ► Baladast, Mahnaz Shahid Beheshti Medical University, Tehran ► Salaj Mahmoudi, Sharareh Shahid Beheshti Medical University, Tehran ► Vahidi, Sheida Shahid Beheshti Medical University, Tehran
632
Yavari، نويسنده , ◄ A. and Heshmati-Manesh، نويسنده , ◄ A. and M’hamedi، نويسنده , ◄ M. and Haghbin، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
633
Yavari، نويسنده , ◄ A. and M’hamedi، نويسنده , ◄ M. and Haghbin، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
634
Yavari، نويسنده , ◄ A. and M’hamedi، نويسنده , ◄ M. and Haghbin، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
635
Yavari، نويسنده , ◄ A.R. and de Oliveira، نويسنده , ◄ M.F and Kiminami، نويسنده , ◄ C.S. and Inoue، نويسنده , ◄ A. and Botta F، نويسنده , ◄ W.J.، نويسنده ,
636
Yavari، نويسنده , ◄ A.R. and de Oliveira، نويسنده , ◄ M.F and Kiminami، نويسنده , ◄ C.S. and Inoue، نويسنده , ◄ A. and Botta F، نويسنده , ◄ W.J.، نويسنده ,
637
Yavari، نويسنده , ◄ A.R. and Le Moulec، نويسنده , ◄ A. and Inoue، نويسنده , ◄ A. and Botta F.، نويسنده , ◄ Walter J. and Vaughan، نويسنده , ◄ G. and Kvick، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
638
Yavari، نويسنده , ◄ A.R. and Le Moulec، نويسنده , ◄ A. and Inoue، نويسنده , ◄ A. and Botta F.، نويسنده , ◄ Walter J. and Vaughan، نويسنده , ◄ G. and Kvick، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
639
Yavari، نويسنده , ◄ A.R. and Nikolov، نويسنده , ◄ N. and Nishiyama، نويسنده , ◄ N. and Zhang، نويسنده , ◄ T. K. Inoue، نويسنده , ◄ A. and Uriarte، نويسنده , ◄ J.L. and Heunen، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
640
Yavari، نويسنده , ◄ A.R. and Nikolov، نويسنده , ◄ N. and Nishiyama، نويسنده , ◄ N. and Zhang، نويسنده , ◄ T. K. Inoue، نويسنده , ◄ A. and Uriarte، نويسنده , ◄ J.L. and Heunen، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
641
Yavari، نويسنده , ◄ A.R.، نويسنده ,
642
Yavari، نويسنده , ◄ A.R.، نويسنده ,
643
Yavari، نويسنده , ◄ Arash and Angoshtari، نويسنده , ◄ Arzhang، نويسنده ,
644
Yavari، نويسنده , ◄ Arash and Khezrzadeh، نويسنده , ◄ Hamed، نويسنده ,
645
Yavari، نويسنده , ◄ Arash and Marsden، نويسنده , ◄ Jerrold E.، نويسنده ,
646
Yavari، نويسنده , ◄ Arash and Sarkani، نويسنده , ◄ Shahram، نويسنده ,
647
Yavari، نويسنده , ◄ Arash and Sarkani، نويسنده , ◄ Shahram، نويسنده ,
648
Yavari، نويسنده , ◄ Arash and Sarkani، نويسنده , ◄ Shahram، نويسنده ,
649
Yavari، نويسنده , ◄ H. and Erfan، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
650
Yavari، نويسنده , ◄ H. and Ghafournia، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
651
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Adib، نويسنده , ◄ Mehdi and Sayahi، نويسنده , ◄ Mohammad Hosein، نويسنده ,
652
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Ahmadian، نويسنده , ◄ Salome and Ghazanfarpur-Darjani، نويسنده , ◄ Majid and Solgi، نويسنده , ◄ Yazdan، نويسنده ,
653
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Alizadeh، نويسنده , ◄ Abdolali and Anary-Abbasinejad، نويسنده , ◄ Mohammad، نويسنده ,
654
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Alizadeh، نويسنده , ◄ Abdolali and Anary-Abbasinejad، نويسنده , ◄ Mohammad، نويسنده ,
655
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Anary-Abbasinejad، نويسنده , ◄ Mohammad Reza Alizadeh، نويسنده , ◄ Abdolali، نويسنده ,
656
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Bayat، نويسنده , ◄ Mohammad J. and Ghazanfarpour-Darjani، نويسنده , ◄ Majid، نويسنده ,
657
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Bayat، نويسنده , ◄ Mohammad J.، نويسنده ,
658
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Djahaniani، نويسنده , ◄ Hoorieh، نويسنده ,
659
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Djahaniani، نويسنده , ◄ Hoorieh، نويسنده ,
660
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Djahaniani، نويسنده , ◄ Hoorieh، نويسنده ,
661
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Ghazanfarpour-Darjani، نويسنده , ◄ Majid and Bayat، نويسنده , ◄ Mohammad J.، نويسنده ,
662
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Ghazanfarpour-Darjani، نويسنده , ◄ Majid and Sabbaghan، نويسنده , ◄ Maryam and Hossaini، نويسنده , ◄ Zinatossadat، نويسنده ,
663
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Hossaini، نويسنده , ◄ Zinatossadat and Sabbaghan، نويسنده , ◄ Maryam، نويسنده ,
664
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Hossaini، نويسنده , ◄ Zinatossadat and Sabbaghan، نويسنده , ◄ Maryam، نويسنده ,
665
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Hossaini، نويسنده , ◄ Zinatossadat Hossaini، نويسنده ,
666
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Hosseini، نويسنده , ◄ Nargess and Moradi، نويسنده , ◄ Loghman and Mirzaei، نويسنده , ◄ Anvar، نويسنده ,
667
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Karimi، نويسنده , ◄ Elham، نويسنده ,
668
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Khalili، نويسنده , ◄ Gholamhossein and Mirzaei، نويسنده , ◄ Anvar، نويسنده ,
669
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Kowsari، نويسنده , ◄ Elaheh، نويسنده ,
670
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Malekafzali، نويسنده , ◄ Alaleh and Skoulika، نويسنده , ◄ Stavroula، نويسنده ,
671
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Mirzaei، نويسنده , ◄ Anvar and Moradi، نويسنده , ◄ Loghman and Hosseini، نويسنده , ◄ Nargess، نويسنده ,
672
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Mirzaei، نويسنده , ◄ Anvar and Moradi، نويسنده , ◄ Loghman and Khalili، نويسنده , ◄ Gholamhossein، نويسنده ,
673
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Mokhtarporyani-Sanandaj، نويسنده , ◄ Ako and Moradi، نويسنده , ◄ Loghman، نويسنده ,
674
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Moradi، نويسنده , ◄ Loghman، نويسنده ,
675
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Nasiri، نويسنده , ◄ Farough and Moradi، نويسنده , ◄ Loghman and Djahaniani، نويسنده , ◄ Hoorieh، نويسنده ,
676
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Nematpour، نويسنده , ◄ Manijeh and Askarian-Amiri، نويسنده , ◄ Mohammad، نويسنده ,
677
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Nematpour، نويسنده , ◄ Manijeh and Damghani، نويسنده , ◄ Tahereh، نويسنده ,
678
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Nematpour، نويسنده , ◄ Manijeh and Ghazanfarpour-Darjani، نويسنده , ◄ Majid، نويسنده ,
679
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Nematpour، نويسنده , ◄ Manijeh and Yavari، نويسنده , ◄ Sima and Sadeghizadeh، نويسنده , ◄ Fatemeh، نويسنده ,
680
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Nematpour، نويسنده , ◄ Manijeh، نويسنده ,
681
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Nematpour، نويسنده , ◄ Manijeh، نويسنده ,
682
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Pashazadeh، نويسنده , ◄ Ramin and Hosseinpour، نويسنده , ◄ Reza Namdar Ghanbari، نويسنده , ◄ Ehsan، نويسنده ,
683
Yavari، نويسنده , ◄ Issa and Seyfi، نويسنده , ◄ Samereh and Hossaini، نويسنده , ◄ Zinatossadat، نويسنده ,
684
Yavari، نويسنده , ◄ Kamal and Taghikhani، نويسنده , ◄ Mohammad Ghannadi Maragheh، نويسنده , ◄ Mohammad Ghannadi and Mesbah-Namin، نويسنده , ◄ Seyed A. and Babaei، نويسنده , ◄ Mohammad Hosein، نويسنده ,
685
Yavari، نويسنده , ◄ M. and Pazuki، نويسنده , ◄ G.R. and Vossoughi، نويسنده , ◄ M. and Mirkhani، نويسنده , ◄ S.A. and Seifkordi، نويسنده , ◄ A.A.، نويسنده ,
686
Yavari، نويسنده , ◄ M.; Shoaei، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
687
Yavari، نويسنده , ◄ R. and Ahmadi، نويسنده , ◄ S.J and Huang، نويسنده , ◄ Y.D. and Khanchi، نويسنده , ◄ A.R and Bagheri Tirtashi، نويسنده , ◄ G. and He، نويسنده , ◄ J.M.، نويسنده ,
688
Yavari، A. نويسنده Mazandaran University of Science and Technology ,
689
Yavari، A.R نويسنده Department of Environmental Planning and Management, Faculty of Graduate Environment, University of Tehran, Tehran, Iran. , ◄ Sotoudeh، A نويسنده Department of Environmental Planning and Management, Faculty of Graduate Environment, University of Tehran, Tehran, Iran. , ◄ Parivar، P نويسنده Department of Environmental Planning and Management, Faculty of Graduate Environment, University of Tehran, Tehran, Iran. ,
690
Yavari، Abbas نويسنده Department of Physical Education, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, IR Iran , ◄ Javadi، Maryam نويسنده Isfahan Municipality Information & Communication Technology, Department of Software Engineering, University of Payam Noor, Tehran, Iran , ◄ Mirmiran، Parvin نويسنده Assistant Professor, Nutrition, Food Sciences and Obesity Research Center, Research Institute for Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Me , ◄ Bahadoran، Zahra نويسنده Nutrition and Endocrine Research Center, Research Institute of Endocrine Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ,
691
Yavari، Ali نويسنده Sama technical and vocational training college, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan, Iran , ◄ Musavi، Maryam نويسنده Mazandaran University of Sciences and Technology, Mazandaran, Iran , ◄ Momeni، Hossein Ali نويسنده Department of Management, karj Branch Islamic Azad University , ◄ Hamzehnia، Mahnaz نويسنده Mazandaran University of Sciences and Technology, Mazandaran, Iran ,
692
Yavari، B. نويسنده Department of Plant Biology and Halophytes Biotechnology Center , ◄ Sarami، S. نويسنده Department of Immunology, Faculty of Medical Sciences , ◄ Shahgaldi، S. نويسنده Department of Immunology, Faculty of Medical Sciences , ◄ Athari، SS نويسنده , ◄ Sharma، A. K. نويسنده ,
693
Yavari، Fateme نويسنده Master of Sport Management, Physical Education and Sport Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran , ◄ Heydarinejad، Dr. Sedighe نويسنده Associate Professor of Sport Management, Physical Education and Sport Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran , ◄ Habibi، Dr. Abdolhamid نويسنده Associate Professor of Sport Physiology, Physical Education and Sport Science Faculty, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran ,
694
Yavari، Fereshteh نويسنده , ◄ Ofoghi، Hamideh نويسنده Department of Biotechnology, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), P.O. Box 15815-3538, Tehran, I.R. Iran , ◄ Nazarain، Farhad نويسنده Faculty of Agriculture, University of Lorestan, Khorramabad, I.R. Iran ,
695
Yavari، Hamid Reza نويسنده , ◄ Samiei، Mohammad نويسنده Department of Endodontics, Dental School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ,Iran , ◄ Shahi1، Shahriar نويسنده Department of Endodontics, School of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran Shahi1, Shahriar ◄ Aghazadeh، Mohammad نويسنده Tabriz Research Center of Infectious and Tropical Diseases, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Jafari، Farnaz نويسنده Private Practice, Tabriz, Iran Jafari, Farnaz ◄ Abdolrahimi، Majid نويسنده Faculty of Dentistry, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Asgary، Saeed نويسنده ,
696
Yavari، Hamidreza نويسنده Department of Endodontics, Dental School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Majed Samiei، Mohammad Hasan نويسنده Iran University of Science and Technology , ◄ Eskandarinezhad، Mahsa نويسنده Department of Endodontics, Dental School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Shahi، Shahriar نويسنده , ◄ Aghazadeh، Marzieh نويسنده Department of Oral Medicine, Dental School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Pasvey، Yones نويسنده Private Practice, Tabriz, Iran ,
697
Yavari، Hamidreza نويسنده Department of Endodontics, Dental School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Samiei، Mohammad نويسنده Department of Endodontics, Dental School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ,Iran , ◄ Shahi، Shahriar نويسنده , ◄ Borna، Zahra نويسنده Department of Endodontics, Dental School, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran , ◄ Abdollahi، Amir Ardalan نويسنده Department of Endodontics, Dental and Periodontal Research Center, Dental School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran Abdollahi, Amir Ardalan ◄ Ghiasvand، Negar نويسنده Department of Operative Dentistry, Dental School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran Ghiasvand, Negar ◄ Shariati، Gholamreza نويسنده Narges Genetic Lab, Mihan St., Kianpars, Ahvaz, Iran. ,
698
Yavari، Hamidreza نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Endodontics,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Shahi، Shahriar نويسنده Dental and Periodontal Research Center,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Galledar، Saeedeh نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Endodontics,Ardabil University of Medical Sciences,Ardabil,Iran , ◄ Samiei، Mohammad نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Endodontics,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Janani، Maryam نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Endodontics,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran ,
699
Yavari، Mahin نويسنده Islamic Azad University, Maragheh Branch,Maragheh,Iran , ◄ Fard Kashani، Alireza نويسنده University of Science and Technology,Tehran,Iran ,
700
Yavari، Mandana نويسنده , ◄ PANAHPOUR، EBRAHIM نويسنده , ◄ HosseinMirzaee Beni، Zohreh نويسنده ,
701
Yavari، Maryam نويسنده Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Khodabandeh، Faezeh نويسنده Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran , ◄ Tansaz، Mojgan نويسنده Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Rouholamin، Safoura نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. ,
702
Yavari، Maryam نويسنده Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Rouholamin، Safoura نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. , ◄ Tansaz، Mojgan نويسنده Department of Traditional Medicine, School of Traditional Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Bioos، Soodabeh نويسنده Faculty of Traditional Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Esmaeili، Somayeh نويسنده ,
703
YAVARI، MASOUD نويسنده , ◄ Abdolrazaghi، Hossein Ali نويسنده Department of Hand Surgery, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran; , ◄ Riahi، Azadeh نويسنده Department of Occupational Therapy, 15th Khordad Hospital, Tehran, Iran ,
704
YAVARI، MASOUD نويسنده , ◄ Esmail Hassanpour، Seyed نويسنده Department of Plastic Surgery, 15 Khordad Educational Hospital, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Naghavi Ravandi، Marzieh نويسنده Department of Plastic Surgery, 15 Khordad Educational Hospital, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Niazi، Feizollah نويسنده Department of Plastic Surgery, 15 Khordad Educational Hospital, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ,
705
YAVARI، MASOUD نويسنده , ◄ HASSANPOUR، SEYED ESMAIL نويسنده , ◄ Khodayari، Mohammad نويسنده Department of Reconstructive Surgery, Shahid Behesti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
706
Yavari، Mazaher نويسنده Exploration Directorate of the National Iranian Oil Company , ◄ Yazdi، Mehdi نويسنده , ◄ Gahalavand، Hormoz نويسنده Exploration Directorate of the National Iranian Oil Company , ◄ Adabi، Mohammad H نويسنده Faculty of Earth Sciences, Shahid beheshti University ,
707
Yavari، Z. نويسنده Horticultural postgraduate student, Department of Horticulture, Sari Agricultural sciences & Natural Resources University sari , ◄ Moradi، H. نويسنده PhD degrees , ◄ Sadeghi، H. نويسنده , ◄ Barzegar Golchini، B. نويسنده Ph.D. student, Department of plant Biology, faculty of Natural Science, Tabriz University ,
708
Yavarian ، Jila - Tehran University of Medical Sciences ► Shafiei-Jandaghi ، Nazanin Zahra - Tehran University of Medical Sciences ► Mokhtari-Azad ، Talat - Tehran University of Medical Sciences
709
Yavarian ، M نويسنده Haemostasis and Thrombosis Unit, Haematology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Iran , ◄ Farsheedfar ، GR نويسنده The Thalassemia Medical Centre, Medical Faculty, Bandar Abbas University, Iran , ◄ Karimi ، M نويسنده Haemostasis and Thrombosis Unit, Haematology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Iran , ◄ Almoazzez ، M نويسنده Haemostasis and Thrombosis Unit, Haematology Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Iran , ◄ Harteveld ، CL نويسنده The Haemoglobinopathiees Laboratory, Dept. of Human and Clinical Genetics, Leiden University Medical Center, the Netherlands , ◄ Giordano ، PC نويسنده The Haemoglobinopathiees Laboratory, Dept. of Human and Clinical Genetics, Leiden University Medical Center, the Netherlands ,
710
Yavarian, Jila Tehran University of Medical Sciences ► Zahra Shafiei-Jandaghi, Nazanin Tehran University of Medical Sciences ► Rahimi-Foroushani, Abbas Tehran University of Medical Sciences ► Shadab, Azadeh Tehran University of Medical Sciences ► Ghamarchehreh, Masoumeh Tehran University of Medical Sciences ► Mokhtari-Azad, Talat Tehran University of Medical Sciences
711
Yavarian, M Hematology Research Center ► Karimi, M Hematology Research Center ► Mehrabani, D Stem Cell and Transgenic Technology Research Center ► SaberFiroozi, M Stem Cell and Transgenic Technology Research Center ► Amirizadeh, S Stem Cell and Transgenic Technology Research Center
712
Yavarian، Jila نويسنده Virology Department, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Gavvami، Nastaran نويسنده Virology Department, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Mamishi، Setareh نويسنده ,
713
Yavarian، Jila نويسنده Virology Department, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Shafiei Jandaghi، Nazanin Zahra نويسنده Virology Department, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Naseri ، Maryam نويسنده Payame Noor Tehran University , ◄ Mokhtari Azad، Talat نويسنده ,
714
Yavarian، Roya نويسنده Department of Psychiatry ,
715
Yavarikia، Parisa نويسنده MSc, Instructor, Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Shahnazi، Mahnaz نويسنده MSc, Instructor, Departement of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran Shahnazi, Mahnaz ◄ Hadavand Mirzaie، Samira نويسنده Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Javadzadeh، Yousef نويسنده Faculty of Pharmacy and Biotechnology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Lutfi، Razieh نويسنده Department of Midwifery, Faculty of Nursing and Midwifery, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran ,
716
Yavarpanah، Zeinab نويسنده Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box.386, Golestan, Gorgan, Iran , ◄ Alizadeh، Mahdi نويسنده Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box.386, Golestan, Gorgan, Iran , ◄ Seifi، Esmaeil نويسنده Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box.386, Golestan, Gorgan, Iran ,
717
Yavas، نويسنده , ◄ Omer and Corsini، نويسنده , ◄ Roberto and Braun، نويسنده , ◄ Hans and Sultansoy، نويسنده , ◄ Saleh and Guliyev، نويسنده , ◄ Ekber and Yigit، نويسنده , ◄ Senay and Ozcan، نويسنده , ◄ Aynur، نويسنده ,
718
Yavas، نويسنده , ◄ Omer and Corsini، نويسنده , ◄ Roberto and Braun، نويسنده , ◄ Hans and Sultansoy، نويسنده , ◄ Saleh and Guliyev، نويسنده , ◄ Ekber and Yigit، نويسنده , ◄ Senay and Ozcan، نويسنده , ◄ Aynur، نويسنده ,
719
Yavas، C. نويسنده Konya Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology Konya, Turkey , ◄ Karabagli، P. نويسنده Selcuk University, Department of Pathology Konya, Turkey , ◄ Yavas، G. نويسنده Selcuk University, Department of Radiation Oncology Konya, Turkey , ◄ Acar، H. نويسنده Selcuk University, Department of Medical Genetics Konya, Turkey , ◄ Ata، O. نويسنده Selcuk University, Department of Medical Oncology Konya, Turkey ,
720
Yavas، G. نويسنده Selcuk University, Department of Radiation Oncology Konya, Turkey , ◄ Yavas، C. نويسنده Konya Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology Konya, Turkey , ◄ Gul، O.V. نويسنده Medipol University, Department of Radiation Oncology, Istanbul, Turkey Gul, O.V. ◄ Acar، H. نويسنده Selcuk University, Department of Medical Genetics Konya, Turkey , ◄ Ata، O. نويسنده Selcuk University, Department of Medical Oncology Konya, Turkey ,
721
Yavdat Il’yasov، نويسنده ,
722
Yavdat Il’yasov، نويسنده , ◄ Sergey G. and Chikina، نويسنده , ◄ Maya V.، نويسنده ,
723
Yavdat Il’yasov، نويسنده , ◄ Thomas Runst، نويسنده , ◄ Abdellah Youssfi، نويسنده ,
724
Yavdat Il’yasov، نويسنده , ◄ Youri Egorov، نويسنده ,
725
Yave، نويسنده , ◄ Wilfredo and Quijada، نويسنده , ◄ Raْl and Ulbricht، نويسنده , ◄ Mathias and Benavente، نويسنده , ◄ Rosario، نويسنده ,
726
Yavetskiy، نويسنده , ◄ R.P. and Baumer، نويسنده , ◄ V.N. and Dulina، نويسنده , ◄ N.A. and Pazura، نويسنده , ◄ Yu.I. and Petrusha، نويسنده , ◄ I.A. and Tkach، نويسنده , ◄ V.N. and Tolmachev، نويسنده , ◄ A.V. and Turkevich، نويسنده , ◄ V.Z.، نويسنده ,
727
Yavetz، Zvi نويسنده ,
728
Yavin، نويسنده , ◄ Y and Frangos، نويسنده , ◄ C، نويسنده ,
729
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Ehlers، نويسنده , ◄ G.W. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
730
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C. and Miloh، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
731
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
732
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
733
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
734
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
735
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
736
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
737
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
738
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
739
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
740
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
741
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
742
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
743
Yavin، نويسنده , ◄ Y. and Frangos، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
744
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
745
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
746
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
747
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
748
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
749
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
750
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
751
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
752
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
753
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
754
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
755
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
756
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
757
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
758
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
759
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
760
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
761
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
762
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
763
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
764
Yavin، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
765
Yavin، نويسنده , ◄ Y، نويسنده ,
766
Yavin، نويسنده , ◄ Y، نويسنده ,
767
YAVIN، Y. نويسنده ,
768
Yavor Chapanov and Daniel Gambis، نويسنده ,
769
Yavor Chapanov and Daniel Gambis، نويسنده ,
770
Yavor Chapanov، نويسنده , ◄ Jan Vondrak and Cyril Ron، نويسنده ,
771
Yavor، نويسنده , ◄ M.I. and Berdnikov، نويسنده , ◄ A.S.، نويسنده ,
772
Yavor، نويسنده , ◄ M.I. and Strigova، نويسنده , ◄ E.V.، نويسنده ,
773
Yavor، نويسنده , ◄ M.I. and Weick، نويسنده , ◄ H. and Wollnik، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
774
Yavor، نويسنده , ◄ M.I. and Weick، نويسنده , ◄ H. and Wollnik، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
775
Yavor، نويسنده , ◄ S.Y، نويسنده ,
776
Yavor، نويسنده , ◄ S.Y، نويسنده ,
777
Yavor، نويسنده , ◄ S.Ya.، نويسنده ,
778
Yavor، نويسنده , ◄ Yinon and Goroshin، نويسنده , ◄ Sam and Bergthorson، نويسنده , ◄ Jeffrey M. and Frost، نويسنده , ◄ David L. and Stowe، نويسنده , ◄ Robert and Ringuette، نويسنده , ◄ Sophie، نويسنده ,
779
Yavorskyy، نويسنده , ◄ Alexander and Shvydkiv، نويسنده , ◄ Oksana and Nolan، نويسنده , ◄ Kieran and Hoffmann، نويسنده , ◄ Norbert and Oelgemِller، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
780
Yavuz ?zçelik، نويسنده ,
781
Yavuz A. Bozer and Rim Suk-Chul، نويسنده ,
782
Yavuz A. Bozer، نويسنده , ◄ Ying-Jiun Hsieh، نويسنده ,
783
Yavuz B. Türko?ullar?، نويسنده , ◄ Necati Aras، نويسنده , ◄ ?. Kuban Alt?nel، نويسنده , ◄ Cem Ersoy، نويسنده ,
784
Yavuz Ba ar، نويسنده , ◄ Mikhail Itskov، نويسنده ,
785
Yavuz Ba?ar، نويسنده , ◄ Mehmet H. Omurtag، نويسنده ,
786
Yavuz Bo?aç Türko?ullar?، نويسنده , ◄ Necati Aras، نويسنده , ◄ ?. Kuban Alt?nel، نويسنده , ◄ Cem Ersoy، نويسنده ,
787
Yavuz Burak Canbolat، نويسنده , ◄ Kenneth Chelst، نويسنده , ◄ Nitin Garg، نويسنده ,
788
Yavuz Cakir، نويسنده , ◄ Zhen Yang، نويسنده , ◄ Cynthia A. Knight، نويسنده , ◄ Melissa Pompilius، نويسنده , ◄ David Westbrook، نويسنده , ◄ Shannon M. Bailey، نويسنده , ◄ Kent E. Pinkerton، نويسنده , ◄ Scott W. Ballinger، نويسنده ,
789
Yavuz Cokal، نويسنده , ◄ Ayhan Dagdelen، نويسنده , ◄ Osman Cenet، نويسنده , ◄ Ugur Gunsen، نويسنده ,
790
Yavuz Coskun، نويسنده , ◄ Ziya Bayraktaroglu، نويسنده ,
791
Yavuz Erdogan، نويسنده ,
792
Yavuz Gurbuz ?، نويسنده ,
793
Yavuz Inal and Kursat Cagiltay، نويسنده ,
794
Yavuz Kilagiz، نويسنده , ◄ Ahmet Baran، نويسنده , ◄ Zerrin Yildiz، نويسنده , ◄ Murat Cetin، نويسنده ,
795
Yavuz KOCABEY، نويسنده , ◄ Omer TASER، نويسنده , ◄ Mahmut Nedim DORAL، نويسنده , ◄ Mehmet DEMiRHAN، نويسنده , ◄ Erdem Ugur ISIKAN، نويسنده , ◄ John Nyland، نويسنده , ◄ Sezgin Sarban، نويسنده , ◄ Ergun BOZDAG، نويسنده , ◄ Emin SUNBULOGLU، نويسنده , ◄ David CABORN، نويسنده ,
796
Yavuz KOCABEY، نويسنده , ◄ Samet and Ceylan، نويسنده , ◄ Hakan and Tekinay، نويسنده , ◄ Ayse B. and Guler، نويسنده , ◄ Mustafa O.، نويسنده ,
797
Yavuz Pehlivanli، نويسنده , ◄ Berna and Koç، نويسنده , ◄ ?ükrü and Sari، نويسنده , ◄ Ali، نويسنده ,
798
Yavuz Selim QAKMAK، نويسنده , ◄ Gokalp Ozmen GULER and Abdurrahman AKTUMSEK، نويسنده ,
799
Yavuz Sensoz، نويسنده , ◄ Mehmet Ozkokeli، نويسنده , ◄ Mehmet Ates، نويسنده , ◄ Murat Akçar، نويسنده ,
800
Yavuz Solmaz، نويسنده , ◄ M. Halidun KELESTEMUR، نويسنده ,
801
Yavuz Sun، نويسنده , ◄ Hayrettin Ahlatci، نويسنده ,
802
Yavuz Sutbeyaz، نويسنده , ◄ Harun Ucuncu، نويسنده , ◄ R. Murat Karasen، نويسنده , ◄ Cemal Gundogdu، نويسنده ,
803
Yavuz Ugurlu a، نويسنده , ◄ Dogan Kaya، نويسنده ,
804
Yavuz Ugurlu a، نويسنده , ◄ ?، نويسنده , ◄ Dogan Kayaa، نويسنده , ◄ Ibrahim E. Inan، نويسنده ,
805
Yavuz Uyar، نويسنده , ◄ Cagatay Han Ulku، نويسنده , ◄ Ugur Erongun، نويسنده ,
806
Yavuz Yasemin نويسنده ► Faruk Savluk Omer نويسنده Kartal Kosuyolu High Training and Education Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, Denizer street.Cevizli, Kartal, Istanbul ► Guzelmeric Fusun نويسنده Kartal Kosuyolu High Training and Education Hospital, Anesthesiology and Reanimation Clinic, Denizer street.Cevizli, Kartal, Istanbul ► Akyuz Muhammet نويسنده Kartal Kosuyolu High Training and Education Hospital, Pediatric Cardiovascular Surgery Clinic ► Cevirme Deniz نويسنده Kartal Kosuyolu High Training and Education Hospital, Pediatric Cardiovascular Surgery Clinic ► Tongut Aybala نويسنده Kartal Kosuyolu High Training and Education Hospital, Pediatric Cardiovascular Surgery Clinic ► Ozbek Baburhan نويسنده Kartal Kosuyolu High Training and Education Hospital, Pediatric Cardiovascular Surgery Clinic ► Can Hatemi Ali نويسنده Kartal Kosuyolu High Training and Education Hospital, Pediatric Cardiovascular Surgery Clinic ► Ceyran Hakan نويسنده Kartal Kosuyolu High Training and Education Hospital, Pediatric Cardiovascular Surgery Clinic
807
Yavuz اelik، نويسنده , ◄ Mustafa and Sabah، نويسنده , ◄ Eyüp، نويسنده ,
808
Yavuz A. Bozer، نويسنده , ◄ Jung H. Park، نويسنده ,
809
Yavuz, Alpaslan Department of Radiology - Yuzuncu Yil University Hospital, Van, Turkey ► Ceken, Kagan Department of Radiology - Akdeniz University, Kampus Antalya, Turkey ► Alimoglu, Emel Department of Radiology - Akdeniz University, Kampus Antalya, Turkey ► Akkaya, Bahar Department of Pathology - Akdeniz University, Kampus Antalya, Turkey
810
Yavuz، نويسنده , ◄ A.B. and Topal، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
811
Yavuz، نويسنده , ◄ A.B. and Turk، نويسنده , ◄ N. and Koca، نويسنده , ◄ M.Y.، نويسنده ,
812
Yavuz، نويسنده , ◄ A.B. and Turk، نويسنده , ◄ N. and Koca، نويسنده , ◄ M.Y.، نويسنده ,
813
Yavuz، نويسنده , ◄ Ay?e Gül and G?k، نويسنده , ◄ Ay?egül، نويسنده ,
814
Yavuz، نويسنده , ◄ Ayse Gul and Uygun، نويسنده , ◄ Aysegul and Bhethanabotla، نويسنده , ◄ Venkat R.، نويسنده ,
815
Yavuz، نويسنده , ◄ Ayse Gul and Uygun، نويسنده , ◄ Aysegul and Bhethanabotla، نويسنده , ◄ Venkat R.، نويسنده ,
816
Yavuz، نويسنده , ◄ Ayse Gul and Uygun، نويسنده , ◄ Aysegul and Bhethanabotla، نويسنده , ◄ Venkat R.، نويسنده ,
817
Yavuz، نويسنده , ◄ Emre and Tokal?o?lu، نويسنده , ◄ ?erife and ?ahan، نويسنده , ◄ Halil and Patat، نويسنده , ◄ ?aban، نويسنده ,
818
Yavuz، نويسنده , ◄ Emre and Tokal?o?lu، نويسنده , ◄ ?erife and ?ahan، نويسنده , ◄ Halil and Patat، نويسنده , ◄ ?aban، نويسنده ,
819
Yavuz، نويسنده , ◄ Erdem and Bayramo?lu، نويسنده , ◄ Gülay and ?enkal، نويسنده , ◄ B. Filiz and Ar?ca، نويسنده , ◄ M. Yakup، نويسنده ,
820
Yavuz، نويسنده , ◄ Fahri and Bilgic، نويسنده , ◄ Abdulbaki and Terin، نويسنده , ◄ Mustafa O. Guler، نويسنده , ◄ Irfan O.، نويسنده ,
821
Yavuz، نويسنده , ◄ Fuat and Karakaya، نويسنده , ◄ Necati and Y?ld?r?m، نويسنده , ◄ Demet K. and Karakaya، نويسنده , ◄ Muazzez C. and Kumral، نويسنده , ◄ Mustafa، نويسنده ,
822
Yavuz، نويسنده , ◄ Handan and Duru، نويسنده , ◄ Erol and Genç، نويسنده , ◄ ضmer and Denizli، نويسنده , ◄ Adil، نويسنده ,
823
Yavuz، نويسنده , ◄ Handan and Say، نويسنده , ◄ Ridvan and Denizli، نويسنده , ◄ Adil، نويسنده ,
824
Yavuz، نويسنده , ◄ Hulusi and Ceylan، نويسنده , ◄ Mehmet، نويسنده ,
825
Yavuz، نويسنده , ◄ Hulusi and Ceylan، نويسنده , ◄ Mehmet، نويسنده ,
826
Yavuz، نويسنده , ◄ Ilhan and Ciftçio?lu، نويسنده , ◄ G?kçen Alev A.، نويسنده ,
827
Yavuz، نويسنده , ◄ Izzet and Baskan، نويسنده , ◄ Zelal and Ulku، نويسنده , ◄ Refik and Dulgergil، نويسنده , ◄ Turksel Coruh and Dari، نويسنده , ◄ Osman and Ece، نويسنده , ◄ Aydin and Yavuz، نويسنده , ◄ Yasemin and Dari، نويسنده , ◄ Kadriye Oya، نويسنده ,
828
Yavuz، نويسنده , ◄ M. Metin، نويسنده ,
829
Yavuz، نويسنده , ◄ Meryem، نويسنده ,
830
Yavuz، نويسنده , ◄ Mesut and Oztaysi، نويسنده , ◄ Basar and Cevik Onar، نويسنده , ◄ Sezi and Kahraman، نويسنده , ◄ Cengiz، نويسنده ,
831
Yavuz، نويسنده , ◄ Musa ، نويسنده ,
832
Yavuz، نويسنده , ◄ Musa ، نويسنده ,
833
Yavuz، نويسنده , ◄ Mustafa and Tilki، نويسنده , ◄ Tahir and Karabacak، نويسنده , ◄ Cigdem and Erol، نويسنده , ◄ Ozlem and Ibrahim Unal، نويسنده , ◄ H. and Uluturk، نويسنده , ◄ Mehmet and Cabuk، نويسنده , ◄ Mehmet، نويسنده ,
834
Yavuz، نويسنده , ◄ Mustafa and Tilki، نويسنده , ◄ Tahir and Karabacak، نويسنده , ◄ Cigdem and Erol، نويسنده , ◄ Ozlem and Ibrahim Unal، نويسنده , ◄ H. and Uluturk، نويسنده , ◄ Mehmet and Cabuk، نويسنده , ◄ Mehmet، نويسنده ,
835
Yavuz، نويسنده , ◄ Nursel and Yuksel، نويسنده , ◄ Sureyya Aydin and Karsli، نويسنده , ◄ Adem and Gunes، نويسنده , ◄ Serap، نويسنده ,
836
Yavuz، نويسنده , ◄ O and Berlouis، نويسنده , ◄ L.E.A and Hitchman، نويسنده , ◄ M.L and Sarac، نويسنده , ◄ A.S، نويسنده ,
837
Yavuz، نويسنده , ◄ Ozlem and Cam، نويسنده , ◄ Meryem and Bukan، نويسنده , ◄ Neslihan and Guven، نويسنده , ◄ Aysel and Silan، نويسنده , ◄ Fatma، نويسنده ,
838
Yavuz، نويسنده , ◄ R and Küçükbayrak، نويسنده , ◄ S، نويسنده ,
839
Yavuz، نويسنده , ◄ Reha and Akyildiz، نويسنده , ◄ Hanife and Karatepe، نويسنده , ◄ Nilgün and اetinkaya، نويسنده , ◄ Eda، نويسنده ,
840
Yavuz، نويسنده , ◄ Tahir and Koç، نويسنده , ◄ Emre and Kaynak، نويسنده , ◄ Bahad?r، نويسنده ,
841
Yavuz، نويسنده , ◄ Tahir and Koç، نويسنده , ◄ Emre، نويسنده ,
842
Yavuz، نويسنده , ◄ ضmer and Saka، نويسنده , ◄ Cafer، نويسنده ,
843
Yavuz، نويسنده , ◄ ضzlem and Ram، نويسنده , ◄ Manoj K. and Aldissi، نويسنده , ◄ Matt and Poddar، نويسنده , ◄ Pankaj and Srikanth، نويسنده , ◄ Hariharan، نويسنده ,
844
Yavuz، نويسنده , ◄ H. Tarik Ozkahraman ، نويسنده , ◄ T. and Demirdag، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
845
Yavuz، Arzu نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Kocaeli Derince Education and Research Hospital, Kocaeli, Turkey. , ◄ Demirci، Oya نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Zeynep Kamil Gynecologic and Pediatric Training Research Hospital, 34668, ?stanbul, Turkey , ◄ S?zen، Hamdullah نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Zeynep Kamil Gynecologic and Pediatric Training Research Hospital, 34668, ?stanbul, Turkey , ◄ Uludo?an، Mehmet نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Zeynep Kamil Gynecologic and Pediatric Training Research Hospital, 34668, ?stanbul, Turkey ,
846
Yavuz، D. نويسنده Faculty of Agriculture,Department of Farm Structure and Irrigation,Selcuk University,Konya,Turkey , ◄ Yavuz، N. نويسنده Faculty of Agriculture,Department of Farm Structure and Irrigation,Selcuk University,Konya,Turkey , ◄ Suheri، S. نويسنده Faculty of Agriculture,Department of Farm Structure and Irrigation,Selcuk University,Konya,Turkey ,
847
Yavuz، Hasbi نويسنده , ◄ Durmayaz، Ahmet نويسنده ,
848
Yavuz، Hasbi نويسنده , ◄ KAYA، SADI نويسنده ,
849
Yavuz، Mustafa نويسنده , ◄ Gode، Fethiye نويسنده , ◄ Ozmert، Sema نويسنده , ◄ Sharma، Yogesh C. نويسنده ,
850
Yavuz، Omer نويسنده , ◄ Altunkaynak، Yalcin نويسنده , ◄ Guzel، Fuat نويسنده ,
851
Yavuz، Omer نويسنده , ◄ ANBARLI BOZATAY، Seniz نويسنده Canakkale Onsekiz Mart Universitesi ,
852
Yavuz، Ridvan نويسنده Department of Surgery,Diyarbakir Education and Research Hospital,Diyarbakir,Turkey , ◄ Akbulut، Sami نويسنده Liver Transplant Institute, Faculty of Medicine,Department of Surgery,Inonu University,Malatya,Turkey , ◄ Babur، Mehmet نويسنده Department of Surgery,Diyarbakir Education and Research Hospital,Diyarbakir,Turkey , ◄ Demircan، Firat نويسنده Department of Surgery,Diyarbakir Education and Research Hospital,Diyarbakir,Turkey ,
853
Yavuz، Veysel نويسنده Cardiology Department, Akhisar State Hospital, Manisa, Turkey , ◄ Cetin، Nurulah نويسنده Cardiology Department, Ercis State Hospital, Van, Turkey , ◄ Tuncer، Esref نويسنده Cardiology Department, Central Hospital, Izmir, Turkey , ◄ Dalgic، Onur نويسنده Cardiology Department, Turkan Ozilhan State Hospital, Izmir, Turkey , ◄ Taskin، Ugur نويسنده Cardiology Department, Celal Bayar University, Manisa, Turkey , ◄ Bilge، Ali Riza نويسنده Cardiology Department, Celal Bayar University, Manisa, Turkey , ◄ Tikiz، Hakan نويسنده Cardiology Department, Celal Bayar University, Manisa, Turkey ,
854
Yavuzcan، نويسنده , ◄ H. Güçlü and Matthies، نويسنده , ◄ Dietmar and Auernhammer، نويسنده , ◄ Hermann، نويسنده ,
855
Yavuzcan، نويسنده , ◄ H. Güçlü and Matthies، نويسنده , ◄ Dietmar and Auernhammer، نويسنده , ◄ Hermann، نويسنده ,
856
Yavuzer Gunes، نويسنده , ◄ Oken Oznur، نويسنده , ◄ Elhan Atilla، نويسنده , ◄ Stam Henk، نويسنده ,
857
Yavuz-I??k، نويسنده , ◄ Nurdan and Demirci، نويسنده , ◄ Cengiz، نويسنده ,
858
Yaw Asare Afrane، نويسنده , ◄ Eveline Klinkenberg، نويسنده , ◄ Pay Drechsel، نويسنده , ◄ Kofi Owusu-Daaku، نويسنده , ◄ Rolf Garms، نويسنده , ◄ Thomas Kruppa، نويسنده ,
859
Yaw D Yeboah، نويسنده , ◄ Yong Xu، نويسنده , ◄ Atul Sheth، نويسنده , ◄ Anuradha Godavarty، نويسنده , ◄ Pradeep K. Agrawal، نويسنده ,
860
Yaw Kai Yan، نويسنده , ◄ Keai-Fong Tan، نويسنده , ◄ Mohamedally Kurmoo، نويسنده ,
861
Yaw M. Mensah، نويسنده ,
862
Yaw M. Mensah، نويسنده , ◄ Catherine C. Chiang، نويسنده ,
863
Yaw M. Mensah، نويسنده , ◄ Robert Werner، نويسنده ,
864
Yaw M. Mensah، نويسنده , ◄ Xiaofei Song، نويسنده , ◄ Simon S. M. Ho، نويسنده ,
865
Yaw Nyarko، نويسنده ,
866
Yaw Nyarko، نويسنده , ◄ Lars J. Olson، نويسنده ,
867
Yaw Sun Lim، نويسنده , ◄ Thomas Schiestel، نويسنده , ◄ Christiane Chaumette، نويسنده ,
868
Yaw Wang Chai، نويسنده , ◄ Yoshisato Kimura، نويسنده ,
869
Yawadio Nsimba، نويسنده , ◄ Robert and Kikuzaki، نويسنده , ◄ Hiroe and Konishi، نويسنده , ◄ Yotaro، نويسنده ,
870
Yawadio، نويسنده , ◄ Robert and Morita، نويسنده , ◄ Naofumi، نويسنده ,
871
Yawadio، نويسنده , ◄ Robert and Tanimori، نويسنده , ◄ Shinji and Morita، نويسنده , ◄ Naofumi، نويسنده ,
872
Ya-Wei Chen، نويسنده , ◄ Jiun-Sheng Lin، نويسنده , ◄ Jenny Hwai-Jen Fong، نويسنده , ◄ I-Kai Wang، نويسنده , ◄ Shen-Ju Chou، نويسنده , ◄ Chen-Hsian Wu، نويسنده , ◄ Man-Tin Lui، نويسنده , ◄ Che-Shoa Chang، نويسنده , ◄ Shou-Yen Kao، نويسنده ,
873
Ya-Wei Dong، نويسنده , ◄ Guan-Wu Wang، نويسنده , ◄ Lei Wang، نويسنده ,
874
Yawei Du، نويسنده , ◄ Lixin Xie، نويسنده , ◄ Jie Liu، نويسنده , ◄ Yuxin Wang، نويسنده , ◄ Yingjun Xu، نويسنده , ◄ Shichang Wang، نويسنده ,
875
Yawei Hu، نويسنده , ◄ Siya Huang، نويسنده , ◄ Shan Liu، نويسنده , ◄ Wei Pan، نويسنده ,
876
Yawei J. Yang، نويسنده , ◄ Andrew E. Baltus، نويسنده , ◄ Rebecca S. Mathew، نويسنده , ◄ Elisabeth A. Murphy، نويسنده , ◄ Gilad D. Evrony، نويسنده , ◄ Dilenny M. Gonzalez، نويسنده , ◄ Estee P. Wang، نويسنده , ◄ Christine A. Marshall-Walker، نويسنده , ◄ Brenda J. Barry، نويسنده , ◄ Jernej Murn، نويسنده , ◄ Antonis Tatarakis، نويسنده , ◄ Muktar A. Mahajan، نويسنده , ◄ Herbert H. Samuels، نويسنده , ◄ Yang Shi، نويسنده , ◄ Jeffrey A. Golden، نويسنده , ◄ Muhammad Mahajnah، نويسنده , ◄ Ruthie Shenhav، نويسنده , ◄ Christopher A. Walsh، نويسنده ,
877
Yawei Li، نويسنده , ◄ Ming Luo، نويسنده , ◄ Shengli Jin، نويسنده , ◄ Shaobai Sang، نويسنده , ◄ Lei Zhao، نويسنده ,
878
Yawei Li، نويسنده , ◄ Qinghu Wang، نويسنده , ◄ Haibing Fan، نويسنده , ◄ Shaobai Sang، نويسنده , ◄ Yuanbing Li، نويسنده , ◄ Lei Zhao، نويسنده ,
879
Yawei Li، نويسنده , ◄ Shaobai Sang، نويسنده , ◄ Shengli Jin، نويسنده , ◄ Chunyan Yang، نويسنده , ◄ Nan Li، نويسنده ,
880
Ya-Wei Qiang، نويسنده , ◄ Motoo Kitagawa، نويسنده , ◄ Morihiro Higashi، نويسنده , ◄ Genichiro Ishii، نويسنده , ◄ Chikao Morimoto، نويسنده , ◄ Kenichi Harigaya، نويسنده ,
881
Ya-Wei Qiang، نويسنده , ◄ Bart Barlogie، نويسنده , ◄ Stuart Rudikoff، نويسنده , ◄ John D. Shaughnessy Jr.، نويسنده ,
882
Yawei Ren، نويسنده , ◄ Deli Yang، نويسنده , ◄ Xinjun Diao، نويسنده ,
883
Yawei Wang، نويسنده , ◄ Ruiqiang Yang، نويسنده , ◄ Guibin Jiang، نويسنده ,
884
Yawei Wang، نويسنده , ◄ Shili Shu، نويسنده , ◄ Feng Qiu، نويسنده , ◄ Dongshuai Zhou، نويسنده , ◄ Jinguo Wang، نويسنده , ◄ Qichuan Jiang، نويسنده ,
885
Yawei Wang، نويسنده , ◄ Sulian Gao، نويسنده , ◄ Yuhong Gao، نويسنده , ◄ Shuhui Liu، نويسنده , ◄ Mancang Liu، نويسنده , ◄ Zhide Hu، نويسنده , ◄ Botao Fan، نويسنده ,
886
Yawei Wang، نويسنده , ◄ Xiaoyun Zhang، نويسنده , ◄ Xiaojun Yao، نويسنده , ◄ Yuhong Gao، نويسنده , ◄ Mancang Liu، نويسنده , ◄ Zhide Hu، نويسنده , ◄ Botao Fan، نويسنده ,
887
Yawei Wang، نويسنده , ◄ Chunyan Zhao، نويسنده , ◄ Weiping Ma، نويسنده , ◄ Hanxia Liu، نويسنده , ◄ Thanh Wang، نويسنده , ◄ Guibin Jiang، نويسنده ,
888
Yawei Wang، نويسنده , ◄ Qinghua Zhang، نويسنده , ◄ Jianxia Lv، نويسنده , ◄ An Li، نويسنده , ◄ Hanxia Liu، نويسنده , ◄ Guogang Li، نويسنده , ◄ Guibin Jiang، نويسنده ,
889
Yawei Yang، نويسنده , ◄ John F. OʹBrien، نويسنده ,
890
Yawei Zhang، نويسنده , ◄ Barry I. Graubard، نويسنده , ◄ Matthew P. Longnecker، نويسنده , ◄ Frank Z. Stanczyk، نويسنده , ◄ Mark A. Klebanoff، نويسنده , ◄ Katherine A. McGlynn، نويسنده ,
891
Yawen Cheng، نويسنده , ◄ Chun-Wan Chen، نويسنده , ◄ Chiou-Jong Chen، نويسنده , ◄ Tung-liang Chiang، نويسنده ,
892
Yawen Cheng، نويسنده , ◄ Ko-Jung Chen، نويسنده , ◄ Chi-Jane Wang، نويسنده , ◄ Shih Hung Chan، نويسنده , ◄ Wei-Ching Chang، نويسنده , ◄ Jyh-Hong Chen، نويسنده ,
893
Ya-Wen Chou، نويسنده , ◄ Fei-Bin Hsiao، نويسنده , ◄ Cheng-Chiang Hsu، نويسنده , ◄ Jiann-Min Huang، نويسنده ,
894
Yawen Dai، نويسنده , ◄ Mingqing Sun، نويسنده , ◄ Chenguo Liu، نويسنده , ◄ Zhuoqiu Li، نويسنده ,
895
Ya-Wen Hsiao، نويسنده , ◄ Ulf Ryde، نويسنده ,
896
Yawen Huang، نويسنده , ◄ Peng Zhang، نويسنده , ◄ Jianwei Fu، نويسنده , ◄ Yubo Zhou، نويسنده , ◄ Xiaobin Huang، نويسنده , ◄ Xiaozhen Tang، نويسنده ,
897
Ya-Wen Koa، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ Chi-Hung Chob، نويسنده ,
898
Ya-Wen Shiau، نويسنده , ◄ Yon-Cheong Wong، نويسنده , ◄ Chip-Jin Ng، نويسنده , ◄ Jih-Chang Chen، نويسنده , ◄ Te-Fa Chiu، نويسنده ,
899
Yawen Tang، نويسنده , ◄ Shuang Cao، نويسنده , ◄ Yu Chen، نويسنده , ◄ Tianhong Lu، نويسنده , ◄ Yiming Zhou، نويسنده , ◄ LUDE LU، نويسنده , ◄ Jianchun Bao، نويسنده ,
900
Yawen Tang، نويسنده , ◄ Lingling Zhang، نويسنده , ◄ Yanen Wang، نويسنده , ◄ Yiming Zhou، نويسنده , ◄ Ying Gao، نويسنده , ◄ Changpeng Liu، نويسنده , ◄ Wei Xingand، نويسنده , ◄ Tianhong Lu، نويسنده ,
901
Ya-Wen Wang، نويسنده , ◄ Pei-Hong Yuan، نويسنده , ◄ Caimei Fan، نويسنده , ◄ Yan Wang، نويسنده , ◄ Guang-Yue Ding، نويسنده , ◄ Yunfang Wang، نويسنده ,
902
Ya-wen Yu، نويسنده , ◄ Hsiao-Cheng Yu، نويسنده , ◄ Holly Itoga، نويسنده , ◄ Tyng-Ruu Lin، نويسنده ,
903
Yawen Zhao a، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Hui Hong a، نويسنده , ◄ ?، نويسنده , ◄ Xiaosong Zhang a، نويسنده , ◄ Hongguang Jin، نويسنده ,
904
Ya-weng Tseng، نويسنده , ◄ John P. Scholz، نويسنده ,
905
Yawer، نويسنده , ◄ Mirza A. and Hussain، نويسنده , ◄ Ibrar and Iqbal، نويسنده , ◄ Inam and Spannenberg، نويسنده , ◄ Anke and Langer، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
906
Yawer، Mohd نويسنده Department of chemistry, University of Jammu, Jammu-1800 06, India.. , ◄ Sanotra، Sumit نويسنده Department of chemistry, University of Jammu, Jammu-1800 06, India.. , ◄ Kariem، Mukaddus نويسنده Department of chemistry, University of Jammu, Jammu-1800 06, India , ◄ Sheikh، Haq N. نويسنده Department of chemistry, University of Jammu, Jammu-1800 06, India ,
907
Yawetz، نويسنده , ◄ Aminadav and Fishelson، نويسنده , ◄ Lev and Bresler، نويسنده , ◄ Vladimir and Manelis، نويسنده , ◄ Rami، نويسنده ,
908
Yaw-Huei Hwang، نويسنده , ◄ Han-Yueh Chiang، نويسنده , ◄ Mei-Chu Yen-Jean، نويسنده , ◄ Jung-Der Wang، نويسنده ,
909
Yaw-Huei Hwang، نويسنده , ◄ Robert L. Bornschein، نويسنده , ◄ Joann Grote، نويسنده , ◄ William Menrath، نويسنده , ◄ Sandy Roda، نويسنده ,
910
Yaw-Huei Hwang، نويسنده , ◄ Yi Ko، نويسنده , ◄ Chien-Dai Chiang، نويسنده , ◄ Shih-Penn Hsu، نويسنده , ◄ Yu-Hsiang Lee، نويسنده , ◄ Chun-Hsien Yu، نويسنده , ◄ Chuen-Hua Chiou، نويسنده , ◄ Jung-Der Wang، نويسنده , ◄ Hung-Yi Chuang، نويسنده ,
911
Yaw-Huei Hwang، نويسنده , ◄ Zhih-Young Lee، نويسنده , ◄ Jung-Der Wang، نويسنده , ◄ Yu-Mei Hsueh، نويسنده , ◄ I-Chun Lu، نويسنده , ◄ Wan-Lin Yao، نويسنده ,
912
Yaw-Huei Hwanga، نويسنده , ◄ Ching-Wen Changb، نويسنده , ◄ Kun-Yu Chaoc، نويسنده , ◄ d، نويسنده , ◄ Fu-Tsan Hsiaoa، نويسنده , ◄ Hui-Ling Changa، نويسنده , ◄ Hsin-Zuo Hanc، نويسنده ,
913
Yaw-Huei Wang، نويسنده , ◄ AneelKeswani، نويسنده , ◄ Stephen J. Taylor، نويسنده ,
914
Yawistha Limpipatwattana، نويسنده , ◄ Santi Tip-pyang، نويسنده , ◄ Suttira Khumkratok، نويسنده ,
915
Yaw-Jian Lin، نويسنده , ◄ Ampere Lee، نويسنده , ◄ Li-Shan Teng، نويسنده , ◄ Haw Tarn Lin، نويسنده ,
916
Yawjian Lin، نويسنده , ◄ Gian Gupta، نويسنده , ◄ Joel Baker، نويسنده ,
917
Yaw-Jian Lin، نويسنده , ◄ Hsiang-Chao Liu، نويسنده , ◄ Zeng-Yei Hseu، نويسنده , ◄ Wan-Jheng Wu، نويسنده ,
918
Yaw-Jian Lin، نويسنده , ◄ Li-Shan Teng، نويسنده , ◄ Ampere Lee، نويسنده , ◄ Yi-ling Chen ، نويسنده ,
919
Yaw-Jian Lin، نويسنده , ◄ Makesh Karuppiah، نويسنده , ◄ Anugrah Shaw، نويسنده , ◄ Gian Gupta، نويسنده ,
920
Yaw-Juen Wang، نويسنده ,
921
Yaw-Juen Wang، نويسنده , ◄ Benoit Pierrat، نويسنده , ◄ L، نويسنده ,
922
Yaw-Juen Wang، نويسنده , ◄ Jung-Hsiang Wang، نويسنده ,
923
Yaw-Nan Chang، نويسنده , ◄ Jen-Chang Huang، نويسنده , ◄ Chih-Chen Lee، نويسنده , ◄ Ing-Lung Shih، نويسنده , ◄ Yew-Min Tzeng، نويسنده ,
924
Yawny، نويسنده , ◄ A and Lovey، نويسنده , ◄ F.C and Sade، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
925
Yawny، نويسنده , ◄ A and Sade، نويسنده , ◄ M and Lovey، نويسنده , ◄ F.C، نويسنده ,
926
Yawny، نويسنده , ◄ A. and Eggeler، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
927
Yawny، نويسنده , ◄ A. and Eggeler، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
928
Yawny، نويسنده , ◄ A. and Eggeler، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
929
Yawny، نويسنده , ◄ Jason A. and Olbricht، نويسنده , ◄ J. and Sade، نويسنده , ◄ M. and Eggeler، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
930
Yaw-Shun Hong، نويسنده , ◄ William O.J. Boo، نويسنده , ◄ Daniell L. Mattern، نويسنده ,
931
Yaw-Terng Chern، نويسنده , ◄ Jeng-Tay Twu، نويسنده , ◄ Jyh-Chien Chen، نويسنده ,
932
Yaw-Terng Su، نويسنده , ◄ Song-Her Liu، نويسنده , ◄ Yung-Wei Chen، نويسنده ,
933
Yaw-Terng Su، نويسنده , ◄ Tu-Chieh Hung، نويسنده , ◄ Chia-Ching Ou، نويسنده ,
934
Yaw-Terng Su، نويسنده , ◄ Tu-Chieh Hung، نويسنده , ◄ Chuen-Chyi Horng، نويسنده ,
935
Yawu Chi، نويسنده , ◄ Steven S.C. Chuang، نويسنده ,
936
Yawu Jing، نويسنده , ◄ Jie Yang، نويسنده , ◄ Yumei Wang، نويسنده , ◄ Hui Li، نويسنده , ◄ Yuying Chen، نويسنده , ◄ Qingshen Hu، نويسنده , ◄ Guiying Shi، نويسنده , ◄ Xueming Tang، نويسنده , ◄ Jing Yi، نويسنده ,
937
Ya-Wu Wang، نويسنده , ◄ Fei Yang، نويسنده , ◄ Qiong Wu، نويسنده , ◄ Yin-chung Cheng، نويسنده , ◄ Peter H. F. Yu، نويسنده , ◄ Jinchun Chen، نويسنده , ◄ Guo-Qiang Chen، نويسنده ,
938
Ya-Wu Wang، نويسنده , ◄ Qiong Wu، نويسنده , ◄ Guo-Qiang Chen، نويسنده ,
939
Ya-Wu Wang، نويسنده , ◄ Qiong Wu، نويسنده , ◄ Guo-Qiang Chen، نويسنده ,
940
Ya-Wu Wang، نويسنده , ◄ Qiong Wu، نويسنده , ◄ Jinchun Chen، نويسنده , ◄ Guo-Qiang Chen، نويسنده ,
941
Ya-Wu Wang، نويسنده , ◄ Qiong Wu، نويسنده , ◄ Jinchun Chen، نويسنده , ◄ Guo-Qiang Chen، نويسنده ,
942
Ya-Wun Yang، نويسنده , ◄ Jyh-Chyang Yang، نويسنده ,
943
Ya-Wun Yang، نويسنده , ◄ Nadeem A. Sheikh، نويسنده , ◄ W. J. W. Morrow، نويسنده ,
944
Ya-Wun Yang، نويسنده , ◄ Paul Yueh-Jen Hsu، نويسنده ,
945
Yawvi A. Fiagbedzi، نويسنده ,
946
Yawvi A. Fiagbedzi، نويسنده ,
947
Yaw-Wen Chang، نويسنده , ◄ Chang-Biau Yang، نويسنده ,
948
Ya-Xi Huang، نويسنده , ◄ Walter Schnelle، نويسنده , ◄ Hui Zhang، نويسنده , ◄ Horst Borrmann، نويسنده , ◄ Rudiger Kniep، نويسنده ,
949
Yaxian Yuan، نويسنده , ◄ Jianlin Yao، نويسنده , ◄ Jun Lu، نويسنده , ◄ Yong Zhang، نويسنده , ◄ Renao Gu، نويسنده ,
950
Ya-Xian Zhu، نويسنده , ◄ Jing Tian Peng، نويسنده , ◄ Yong Zhang، نويسنده ,
951
Yaxiang Lu، نويسنده , ◄ Li Li، نويسنده , ◄ Yaping Ding، نويسنده , ◄ Fenfen Zhang، نويسنده , ◄ Yaping Wang، نويسنده , ◄ Weijun Yu، نويسنده ,
952
Yaxiao Chen، نويسنده , ◄ Dongzi Yang، نويسنده , ◄ Lin Li، نويسنده , ◄ Xiaoli Chen، نويسنده ,
953
Yaxin Bi، نويسنده ,
954
Yaxin Bi، نويسنده , ◄ Jiwen Guan، نويسنده , ◄ David Bell، نويسنده ,
955
Yaxin Liu، نويسنده , ◄ Etienne E. Kerre، نويسنده ,
956
Yaxin Liu، نويسنده , ◄ Etienne E. Kerre، نويسنده ,
957
Yaxin Su، نويسنده , ◄ Yuru Mao، نويسنده ,
958
Yaxin Wang، نويسنده ,
959
Yaxin Wang، نويسنده ,
960
Yaxin Wang، نويسنده , ◄ Xiaoyu Zhao، نويسنده , ◄ Shiquan Lu، نويسنده , ◄ Bo Yu، نويسنده , ◄ Xiangwei Meng، نويسنده , ◄ Yongjun Zhang، نويسنده , ◄ Jinghai Yang، نويسنده , ◄ Chengwei Fu، نويسنده , ◄ Yuan Ji، نويسنده ,
961
Yaxin Wang، نويسنده , ◄ Xiaoyu Zhao، نويسنده , ◄ Shiquan Lu، نويسنده , ◄ Xiangwei Meng، نويسنده , ◄ Yongjun Zhang، نويسنده , ◄ Bo Yu، نويسنده , ◄ Xiuyan Li، نويسنده , ◄ Yingrui Sui، نويسنده , ◄ Jinghai Yang، نويسنده , ◄ Chengwei Fu، نويسنده , ◄ Yuan Ji، نويسنده ,
962
Ya-xin Yang، نويسنده , ◄ Xin-min Wu، نويسنده , ◄ Zhong-ying Jiang، نويسنده , ◄ Weixing Wang، نويسنده , ◄ Ji-gen Lu، نويسنده , ◄ Z. Jun Lin، نويسنده , ◄ Lei-Ming Wang، نويسنده , ◄ Yuan-fu Hsia، نويسنده ,
963
Yaxin Ye، نويسنده , ◄ Lihong Wang، نويسنده , ◄ Xiaohua Huang، نويسنده , ◄ Tianhong Lu، نويسنده , ◄ Xiaolan Ding، نويسنده , ◄ Qing Zhou، نويسنده , ◄ Shaofen Guo، نويسنده ,
964
Yaxin Yu، نويسنده , ◄ Kexin Zhang، نويسنده , ◄ Shuqing Sun، نويسنده ,
965
Ya-Xin Zhen، نويسنده , ◄ Bo Fang، نويسنده , ◄ Ye Tang، نويسنده ,
966
Yaxin Zhou، نويسنده , ◄ Chang Liu، نويسنده , ◄ Ming He، نويسنده , ◄ Xiaohua Lu، نويسنده , ◄ Xin Feng، نويسنده , ◄ Zhuhong Yang، نويسنده ,
967
Yaxing Wang، نويسنده , ◄ Liang Xu، نويسنده , ◄ Jot B. Jona، نويسنده ,
968
Yaxing Wang، نويسنده , ◄ Liang Xu، نويسنده , ◄ Jot B. Jona، نويسنده ,
969
Yaxing Wei، نويسنده , ◄ Liping Di، نويسنده , ◄ Baohua Zhao، نويسنده , ◄ Guangxuan Liao، نويسنده , ◄ Aijun Chen، نويسنده ,
970
Yaxley، نويسنده , ◄ Gregory M. and Kamenetsky، نويسنده , ◄ Vadim and Green، نويسنده , ◄ David H. and Falloon، نويسنده , ◄ Trevor J.، نويسنده ,
971
Yaxley، نويسنده , ◄ Gregory M. and Kamenetsky، نويسنده , ◄ Vadim، نويسنده ,
972
Yaxley، نويسنده , ◄ Richard H. and Zwaan، نويسنده , ◄ Rolf A.، نويسنده ,
973
Yaxley، Gregory M. نويسنده , ◄ Kamenetsky، Vadim نويسنده ,
974
Yaxu Wu، نويسنده , ◄ James E. Ferguson III، نويسنده , ◄ Hong Wang، نويسنده , ◄ Rusty Kelley، نويسنده , ◄ Rongqin Ren، نويسنده , ◄ Holly McDonough، نويسنده , ◄ James Meeker، نويسنده , ◄ Peter C. Charles، نويسنده , ◄ Hengbin Wang، نويسنده , ◄ Cam Patterson، نويسنده ,
975
Yaxuan Yu، نويسنده , ◄ Hongqing Zhang، نويسنده ,
976
Yaxuan Yu، نويسنده , ◄ Qi Wang and Hongqing Zhang، نويسنده ,
977
Yaxuan Yu، نويسنده , ◄ Caixia Gao، نويسنده ,
978
Yaxun Zhou، نويسنده , ◄ Jun Wang، نويسنده , ◄ Shixun Dai، نويسنده , ◄ Tiefeng Xu، نويسنده , ◄ Qiuhua Nie، نويسنده , ◄ Shanglian Huang، نويسنده ,
979
Yaxun Zhou، نويسنده , ◄ Na GAI، نويسنده , ◄ Jun Wang، نويسنده ,
980
Yaxun Zhou، نويسنده , ◄ Na GAI، نويسنده , ◄ Jun Wang، نويسنده , ◄ Fen Chen، نويسنده , ◄ Gaobo Yang، نويسنده ,
981
Yaya ، Sanni - University of Ottawa ► Ghose ، Bishwajit - University of Ottawa
982
Yaya Liu، نويسنده , ◄ Pamela L. Donner، نويسنده , ◄ John K. Pratt، نويسنده , ◄ Wen W. Jiang، نويسنده , ◄ Teresa Ng، نويسنده , ◄ Vijaya Gracias، نويسنده , ◄ Steve Baumeister، نويسنده , ◄ Paul E. Wiedeman، نويسنده , ◄ Linda Traphagen، نويسنده , ◄ Usha Warrior، نويسنده , ◄ Clarence Maring، نويسنده , ◄ Warren M. Kati، نويسنده , ◄ Stevan W. Djuric، نويسنده , ◄ Akhteruzzaman Molla، نويسنده ,
983
Yaya Sissoko، نويسنده , ◄ Sel Dibooglu، نويسنده ,
984
Yaya Wei، نويسنده , ◄ Chuang Lin، نويسنده , ◄ Fengyuan Ren، نويسنده , ◄ Raad Raad، نويسنده , ◄ Eryk Dutkiewicz، نويسنده ,
985
Ya-Yan Bao، نويسنده , ◄ Lihua Bi، نويسنده , ◄ Lixin Wu، نويسنده ,
986
Yayeh Zewdie، نويسنده , ◄ Paul W. Bosland، نويسنده ,
987
Ya-Yen Sun، نويسنده ,
988
Yayi Hou، نويسنده ,
989
Ya-Yin Chen، نويسنده , ◄ Chin-Ping Yang، نويسنده , ◄ Sheng-Huei Hsiao، نويسنده ,
990
Yaying Du، نويسنده , ◄ Yuqin Fu، نويسنده , ◄ Yongli Shi، نويسنده , ◄ Xiaodan Lü، نويسنده , ◄ Changli Lü، نويسنده , ◄ Zhongmin Su، نويسنده ,
991
Yaying Ji، نويسنده , ◄ Ad M.J. van der Eerden، نويسنده , ◄ Vincent Koot، نويسنده , ◄ Patricia J. Kooyman، نويسنده , ◄ Johannes D. Meeldijk، نويسنده , ◄ Bert M. Weckhuysen، نويسنده , ◄ Diek C. Koningsberger، نويسنده ,
992
Yaying Ji، نويسنده , ◄ Courtney Fisk، نويسنده , ◄ Vencon Easterling، نويسنده , ◄ Uschi Graham، نويسنده , ◄ Adam Poole، نويسنده , ◄ Mark Crocker، نويسنده , ◄ Jae-Soon Choi، نويسنده , ◄ William Partridge، نويسنده , ◄ Karen Wilson، نويسنده ,
993
Yaying Ji، نويسنده , ◄ Vincent Koot، نويسنده , ◄ Ad M.J. van der Eerden، نويسنده , ◄ Bert M. Weckhuysen، نويسنده , ◄ Diek C. Koningsberger، نويسنده , ◄ David E. Ramaker، نويسنده ,
994
Yaying Ji، نويسنده , ◄ Wenzhao Li، نويسنده , ◄ Hengyong Xu، نويسنده , ◄ Yanxin Chen، نويسنده ,
995
Yaying Ji، نويسنده , ◄ Jae-Soon Choi، نويسنده , ◄ Todd J. Toops، نويسنده , ◄ Mark Crocker، نويسنده , ◄ Mojghan Naseri، نويسنده ,
996
Ya-Ying Zhao، نويسنده , ◄ Fu-Ming Tao، نويسنده , ◄ Eddy Y. Zeng، نويسنده ,
997
Ya-Ying Zhao، نويسنده , ◄ Fu-Ming Tao، نويسنده , ◄ Eddy Y. Zeng، نويسنده ,
998
Yayl?، نويسنده , ◄ Nurettin and Küçük، نويسنده , ◄ Murat and Uçüncü، نويسنده , ◄ Osman and Ya?ar، نويسنده , ◄ Ahmet and Yayl?، نويسنده , ◄ Nuran and Karao?lu، نويسنده , ◄ ?engül Alpay، نويسنده ,
999
Yayl?، نويسنده , ◄ Nurettin and Sivrikaya، نويسنده , ◄ Serpil ?. and Ya?ar، نويسنده , ◄ Ahmet and Uçüncü، نويسنده , ◄ Osman and Güleç، نويسنده , ◄ Canan and Kolayl?، نويسنده , ◄ Sevgi and Küçük، نويسنده , ◄ Murat and Celik، نويسنده , ◄ Elif، نويسنده ,
1000
Yayl?، نويسنده , ◄ Nurettin and Uçüncü، نويسنده , ◄ Osman and Ayd?n، نويسنده , ◄ Ebru and G?k، نويسنده , ◄ Ya?ar and Ya?ar، نويسنده , ◄ Ahmet and Baltac?، نويسنده , ◄ Cemalettin and Y?ld?r?m، نويسنده , ◄ Nuri and Küçük، نويسنده , ◄ Murat، نويسنده ,
بازگشت