<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Y. Zorenko، نويسنده , ◄ V. Gorbenko، نويسنده , ◄ V. Savchyn، نويسنده , ◄ T. Zorenko، نويسنده , ◄ M. Nikl، نويسنده , ◄ J.A. Mares، نويسنده , ◄ A. Beitlerova، نويسنده , ◄ V. Jary، نويسنده ,
2
Y. Zou، نويسنده , ◄ A. Beretvas، نويسنده , ◄ A. Caracappa، نويسنده , ◄ T. Devlin، نويسنده , ◄ H.T. Diehl، نويسنده , ◄ K. Krueger، نويسنده , ◄ S.S. Myung، نويسنده , ◄ S. Teige، نويسنده , ◄ G.B. Thomson، نويسنده , ◄ Jeffrey N. Grossman، نويسنده , ◄ K. Heller، نويسنده , ◄ K. Thorne، نويسنده , ◄ P. Border، نويسنده , ◄ M.J. Longo، نويسنده ,
3
Y. Zou، نويسنده , ◄ I.G. Kevrekidis، نويسنده , ◄ P. Chossat and D. Armbruster ، نويسنده ,
4
Y. Zou، نويسنده , ◄ K. Chakrabarty، نويسنده ,
5
Y. Zou، نويسنده , ◄ Y.S. Cheng، نويسنده , ◄ J. Francis، نويسنده ,
6
Y. Zubavichus، نويسنده , ◄ M. Zharnikov، نويسنده , ◄ A. Schaporenko and M. Grunze، نويسنده ,
7
Y. Zushi، نويسنده , ◄ I. Asaba، نويسنده , ◄ J. Ogawa، نويسنده , ◄ K. Yamagishi، نويسنده , ◄ O. Tsukamoto، نويسنده ,
8
Y. Eidelman، نويسنده , ◄ I. Gohberg، نويسنده ,
9
Y. Kuzyakov، نويسنده , ◄ A. Raskatov، نويسنده , ◄ M. Kaupenjohann، نويسنده ,
10
Y. Nikitin، نويسنده , ◄ E. Orsingher، نويسنده ,
11
Y. Q. Zheng، نويسنده , ◄ G. Yu، نويسنده , ◄ S. M. Wang، نويسنده , ◄ B. Xue، نويسنده , ◄ D. Q. Zhuo، نويسنده , ◄ X. M. Zeng، نويسنده , ◄ H. Q. Liu، نويسنده ,
12
Y., Musa MARDI Station, Malaysia
13
Y.. Bradfield، نويسنده , ◄ B.J. Kuhner، نويسنده , ◄ R.E. Gangnon، نويسنده ,
14
Y.. Chang، نويسنده , ◄ .Y. Teng، نويسنده , ◄ .H. Teng، نويسنده , ◄ Y.T. Chen، نويسنده , ◄ J.H. Haiao، نويسنده ,
15
Y.; Haccoun، نويسنده , ◄ J. and Piro، نويسنده , ◄ B. and Noël، نويسنده , ◄ V. D. Pham ، نويسنده , ◄ M.C.، نويسنده ,
16
Y.?. Y?ld?z، نويسنده , ◄ A.S. Koparal، نويسنده , ◄ B. Keskinler، نويسنده ,
17
Y.، نويسنده , ◄ S. Cheng; H.، نويسنده , ◄ C. Yeh; Guilmette، نويسنده , ◄ R. A.; Simpson، نويسنده , ◄ S. Q.; K.، نويسنده , ◄ H. Cheng; Swift، نويسنده , ◄ D. L، نويسنده ,
18
Y.، Adam, نويسنده , ◄ B.، Fillinger, نويسنده , ◄ I.، Astic, نويسنده , ◄ A.، Lahmadi, نويسنده , ◄ P.، Brigant, نويسنده ,
19
Y.، Akl, نويسنده , ◄ M.، El-Sayed, نويسنده , ◄ A.K.، Aboul-Seoud, نويسنده ,
20
Y.، Altunbasak, نويسنده , ◄ R.M.، Mersereau, نويسنده , ◄ A.J.، Patti, نويسنده ,
21
Y.، Altunbasak, نويسنده , ◄ R.M.، Mersereau, نويسنده , ◄ B.K.، Gunturk, نويسنده ,
22
Y.، Altunbasak, نويسنده , ◄ R.M.، Mersereau, نويسنده , ◄ G.، Al-Regib, نويسنده ,
23
Y.، Altunbasak, نويسنده , ◄ R.M.، Mersereau, نويسنده , ◄ Kim، Joohee نويسنده ,
24
Y.، Altunbasak, نويسنده , ◄ T.M.، Duman, نويسنده , ◄ I.، Bahceci, نويسنده ,
25
Y.، Ando, نويسنده , ◄ Guan، Ning نويسنده , ◄ K.، Yashiro, نويسنده , ◄ S.، Ohkawa, نويسنده , ◄ M.، Hayakawa, نويسنده ,
26
Y.، Ando, نويسنده , ◄ H.، Tahara, نويسنده , ◄ T.، Yoshikawa, نويسنده ,
27
Y.، Arai, نويسنده , ◄ T.، Yoshimura, نويسنده , ◄ M.، Ojima, نويسنده , ◄ K.، Asama, نويسنده ,
28
Y.، Arayashiki, نويسنده , ◄ Y.، Ohkubo, نويسنده , ◄ Y.، Amano, نويسنده , ◄ A.، Takagi, نويسنده , ◄ M.، Ejima, نويسنده , ◄ Y.، Matsuoka, نويسنده ,
29
Y.، Baba, نويسنده , ◄ M.، Ishii, نويسنده ,
30
Y.، Baba, نويسنده , ◄ M.، Ishii, نويسنده , ◄ R.K.، Pokharel, نويسنده ,
31
Y.، BAN نويسنده , ◄ A.، Saito, نويسنده , ◄ K.، Miyata, نويسنده , ◄ T.، Ishida, نويسنده , ◄ T.، Hamada, نويسنده , ◄ H.، Hashi, نويسنده , ◄ K.، Taniguchi, نويسنده ,
32
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ Chen، Huimin نويسنده , ◄ M.، Mallick, نويسنده ,
33
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ Chen، Huimin نويسنده , ◄ T.، Kirubarajan, نويسنده ,
34
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ Chen، Huimin نويسنده , ◄ X.R.، Li, نويسنده ,
35
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ S.-W.، Yeom, نويسنده , ◄ T.، Kirubarajan, نويسنده ,
36
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ T.، Kirubarajan, نويسنده ,
37
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ T.، Kirubarajan, نويسنده ,
38
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ T.، Kirubarajan, نويسنده ,
39
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ T.، Kirubarajan, نويسنده , ◄ A.، Sinha, نويسنده , ◄ W.D.، Blair, نويسنده ,
40
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ T.، Kirubarajan, نويسنده , ◄ H.، Chen, نويسنده , ◄ K.R.، Pattipati, نويسنده ,
41
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ T.، Kirubarajan, نويسنده , ◄ Lin، Xiangdong نويسنده ,
42
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ T.، Kirubarajan, نويسنده , ◄ M.L.، Hernandez, نويسنده ,
43
Y.، Bar-Shalom, نويسنده , ◄ W.D.، Blair, نويسنده , ◄ P.K.، Willett, نويسنده ,
44
Y.، Bergeron نويسنده , ◄ A.T.، Pham نويسنده , ◄ L.D.e.، Grandpré نويسنده , ◄ S.، Gauthier نويسنده ,
45
Y.، Bergeron نويسنده , ◄ C.، Messier نويسنده , ◄ D.، Paré نويسنده , ◄ S.، Brais نويسنده , ◄ B.D.، Harvey نويسنده , ◄ D.، Greene نويسنده , ◄ A.، Belleau نويسنده ,
46
Y.، Bergeron نويسنده , ◄ D.، Lesieur نويسنده , ◄ P.، Drapeau نويسنده , ◄ K.A.، Harper نويسنده ,
47
Y.، Bergeron نويسنده , ◄ S.، Haeussler نويسنده ,
48
Y.، Bergeron نويسنده , ◄ S.، Légaré نويسنده , ◄ D.، Paré نويسنده ,
49
Y.، Bergeron نويسنده , ◄ V.، DAoust نويسنده , ◄ D.، Kneeshaw نويسنده ,
50
Y.، Berkovich, نويسنده , ◄ B.، Axelrod, نويسنده , ◄ A.، Shenkman, نويسنده ,
51
Y.، Berkovich, نويسنده , ◄ B.، Axelrod, نويسنده , ◄ A.، Shenkman, نويسنده ,
52
Y.، Berkovich, نويسنده , ◄ B.، Axelrod, نويسنده , ◄ A.، Shenkman, نويسنده ,
53
Y.، Bertrand, نويسنده , ◄ T.، Paillat, نويسنده , ◄ O.، Moreau, نويسنده , ◄ G.، Touchard, نويسنده , ◄ L.، Onic, نويسنده , ◄ G.، Mortha, نويسنده , ◄ N.، Charvet, نويسنده ,
54
Y.، Boers, نويسنده , ◄ H.، Driessen, نويسنده ,
55
Y.، Bugoslavsky, نويسنده , ◄ M.، Polichetti, نويسنده , ◄ A.D.، Caplin, نويسنده ,
56
Y.، Cassivi, نويسنده , ◄ K.، Wu, نويسنده ,
57
Y.، Chen, نويسنده , ◄ Wang، Zhizhou نويسنده , ◄ B.C.، Vemuri, نويسنده , ◄ T.H.، Mareci, نويسنده ,
58
Y.، Cheng نويسنده , ◄ L.، Ohlsson نويسنده , ◄ R-D.، Duan نويسنده ,
59
Y.، Chitour, نويسنده , ◄ A.، Bicchi, نويسنده , ◄ A.، Marigo, نويسنده ,
60
Y.، Chutopa, نويسنده , ◄ B.، Yotsombat, نويسنده , ◄ I.G.، Brown, نويسنده ,
61
Y.، Dai, نويسنده , ◄ H.، Fan, نويسنده ,
62
Y.، Dai, نويسنده , ◄ H.، Fan, نويسنده ,
63
Y.، Degerli, نويسنده , ◄ N.، Fourches, نويسنده , ◄ M.، Rouger, نويسنده , ◄ P.، Lutz, نويسنده ,
64
Y.، Divin, نويسنده , ◄ P.، Shadrin, نويسنده , ◄ C.L.، Jia, نويسنده ,
65
Y.، Dolgin, نويسنده , ◄ E.، Zeheb, نويسنده ,
66
Y.، Dong, نويسنده , ◄ A.، Opal, نويسنده ,
67
Y.، Dong, نويسنده , ◄ D.، Cheng, نويسنده , ◄ H.، Qin, نويسنده ,
68
Y.، Dong, نويسنده , ◄ L.Q.، Ma, نويسنده , ◄ R.D، Rhue, نويسنده ,
69
Y.، Ebihara, نويسنده , ◄ T.، Hagiwara, نويسنده ,
70
Y.، Elboim, نويسنده , ◄ A.، Kolodny, نويسنده , ◄ R.، Ginosar, نويسنده ,
71
Y.، El-Ibiary, نويسنده ,
72
Y.، Enami, نويسنده , ◄ M.، Kawazu, نويسنده , ◄ A.K.Y.، Jen, نويسنده , ◄ G.، Meredith, نويسنده , ◄ N.، Peyghambarian, نويسنده ,
73
Y.، Enomoto, نويسنده , ◄ M.، Kitamura, نويسنده , ◄ J.، Kaneda, نويسنده , ◄ M.، Komuro, نويسنده ,
74
Y.، Ephraim, نويسنده , ◄ W.J.J.، Roberts, نويسنده , ◄ H.W.، Sabrin, نويسنده ,
75
Y.، Esteve, نويسنده , ◄ C.، Raymond, نويسنده , ◄ R.، De Mori, نويسنده , ◄ D.، Janiszek, نويسنده ,
76
Y.، Feldman, نويسنده , ◄ I.، Ermolina, نويسنده , ◄ Y.، Hayashi, نويسنده ,
77
Y.، Fu, نويسنده , ◄ R.، Shen, نويسنده , ◄ H.، Lu, نويسنده ,
78
Y.، Fujikura نويسنده , ◄ J.، Doleel نويسنده , ◄ J.، C?hal?kov? نويسنده , ◄ L.، B?gre نويسنده , ◄ E.، Heberle-Bors نويسنده , ◄ H.، Hirt نويسنده , ◄ P.، Binarov? نويسنده ,
79
Y.، Fujimoto, نويسنده , ◄ T.، Sekiguchi, نويسنده ,
80
Y.، Fujishima, نويسنده , ◄ S.، Wakao, نويسنده ,
81
Y.، Fukuyama, نويسنده , ◄ T.، Genji, نويسنده , ◄ T.، Yura, نويسنده , ◄ T.، Asakura, نويسنده , ◄ N.، Hayashi, نويسنده ,
82
Y.، Goletsis, نويسنده , ◄ C.، Papaloukas, نويسنده , ◄ D.I.، Fotiadis, نويسنده , ◄ A.، Likas, نويسنده , ◄ L.K.، Michalis, نويسنده ,
83
Y.، HAGA, نويسنده , ◄ M.، ESASHI, نويسنده ,
84
Y.، Han, نويسنده , ◄ B.، Jalali, نويسنده ,
85
Y.، Han, نويسنده , ◄ B.، Jalali, نويسنده ,
86
Y.، Han, نويسنده , ◄ B.، Jalali, نويسنده , ◄ J.، Chou, نويسنده ,
87
Y.، Han, نويسنده , ◄ B.، Jalali, نويسنده , ◄ J.، Chou, نويسنده ,
88
Y.، Han, نويسنده , ◄ G.، Li, نويسنده , ◄ C.، Kim, نويسنده ,
89
Y.، Han, نويسنده , ◄ Y.H.، Song, نويسنده ,
90
Y.، Hao, نويسنده , ◄ V.، Douvalis, نويسنده , ◄ C.G.، Parini, نويسنده ,
91
Y.، Hashimoto, نويسنده , ◄ S.، Yorozu, نويسنده , ◄ Y.، Kameda, نويسنده , ◄ S.، Tahara, نويسنده ,
92
Y.، Hashimoto, نويسنده , ◄ S.، Yorozu, نويسنده , ◄ Y.، Kameda, نويسنده , ◄ V.K.، Semenov, نويسنده ,
93
Y.، Hayashi, نويسنده , ◄ H.، Mitarai, نويسنده , ◄ Y.، Honkura, نويسنده ,
94
Y.، Hayashi, نويسنده , ◄ J.، Matsuki, نويسنده ,
95
Y.، Hayashi, نويسنده , ◄ J.، Matsuki, نويسنده ,
96
Y.، Hirayama, نويسنده , ◄ I.، Tamai, نويسنده , ◄ I.، Takekuma, نويسنده , ◄ Y.، Hosoe, نويسنده ,
97
Y.، Hishinuma, نويسنده , ◄ T.، Mito, نويسنده , ◄ N.، Yanagi, نويسنده , ◄ Y.، Ogawa, نويسنده , ◄ J.، Morikawa, نويسنده , ◄ K.، Ohkuni, نويسنده , ◄ M.، Iwakuma, نويسنده , ◄ T.، Uede, نويسنده , ◄ S.، Nose, نويسنده , ◄ I.، Itoh, نويسنده ,
98
Y.، Hishinuma, نويسنده , ◄ T.، Mito, نويسنده , ◄ N.، Yanagi, نويسنده , ◄ Y.، Ogawa, نويسنده , ◄ J.، Morikawa, نويسنده , ◄ K.، Ohkuni, نويسنده , ◄ M.، Iwakuma, نويسنده , ◄ T.، Uede, نويسنده , ◄ S.، Nose, نويسنده , ◄ I.، Itoh, نويسنده , ◄ S.، Fukui, نويسنده ,
99
Y.، Hong Xu   Hsu, نويسنده , ◄ M.J.، Kramer, نويسنده , ◄ K.W.، Dennis, نويسنده , ◄ I.E.، Anderson, نويسنده , ◄ R.W.، McCallum, نويسنده ,
100
Y.، Hong Xu   Hsu, نويسنده , ◄ X.، Yao, نويسنده ,
101
Y.، Honkura, نويسنده , ◄ O.، Gutfleisch, نويسنده , ◄ K.-H.، Muller, نويسنده , ◄ K.، Khlopkov, نويسنده , ◄ A.، Teresiak, نويسنده , ◄ G.، Drazic, نويسنده , ◄ C.، Mishima, نويسنده ,
102
Y.، Hori, نويسنده ,
103
Y.، Hori, نويسنده , ◄ C.، Chakraborty, نويسنده ,
104
Y.، Hori, نويسنده , ◄ T.، Hirai, نويسنده ,
105
Y.، Horio, نويسنده , ◄ K.، Aihara, نويسنده , ◄ O.، Yamamoto, نويسنده ,
106
Y.، Hu, نويسنده , ◄ B.، Casadei, نويسنده , ◄ J.-P.، Le Normand, نويسنده , ◄ B.، Cunin, نويسنده ,
107
Y.، Huang, نويسنده , ◄ D.C.، Larbalestier, نويسنده , ◄ Y.، Yuan, نويسنده , ◄ J.، Jiang, نويسنده , ◄ X.Y.، Cai, نويسنده , ◄ S.، Patnaik, نويسنده , ◄ A.A.، Polyanskii, نويسنده , ◄ E.E.، Hellstrom, نويسنده , ◄ D.M.، Feldmann, نويسنده ,
108
Y.، Huo, نويسنده , ◄ R.، Bansal, نويسنده , ◄ Q.، Zhu, نويسنده ,
109
Y.، Inoue, نويسنده , ◄ S.، Maeda, نويسنده , ◄ H.، Kuriyama, نويسنده , ◄ T.، Ipposhi, نويسنده , ◄ S.، Maegawa, نويسنده , ◄ M.، Inuishi, نويسنده , ◄ N.، Kotani, نويسنده , ◄ T.، Nishimura, نويسنده ,
110
Y.، Inoue, نويسنده , ◄ T.، Kominato, نويسنده , ◄ Y.، Hida, نويسنده ,
111
Y.، Ishii, نويسنده , ◄ N.، Tanaka, نويسنده , ◄ T.، Sakamoto, نويسنده , ◄ H.، Takahara, نويسنده ,
112
Y.، Ishii, نويسنده , ◄ S.، Koike, نويسنده , ◄ Y.، Arai, نويسنده , ◄ Y.، Ando, نويسنده ,
113
Y.، Jaouen, نويسنده , ◄ G.، Aubin, نويسنده , ◄ J.، Sapriel, نويسنده , ◄ V.Ya.، Molchanov, نويسنده , ◄ R.، Gabet, نويسنده , ◄ P.، Grosso, نويسنده , ◄ S.، Gosselin, نويسنده ,
114
Y.، Jiang نويسنده , ◄ M.B.A.، Jalil, نويسنده ,
115
Y.، Jimbo, نويسنده , ◄ K.، Yasuda, نويسنده , ◄ I.، Suzuki, نويسنده , ◄ Y.، Sugio, نويسنده , ◄ H.، Moriguchi, نويسنده , ◄ A.، Hattori, نويسنده ,
116
Y.، Jimbo, نويسنده , ◄ N.، Kasai, نويسنده , ◄ K.، Torimitsu, نويسنده , ◄ T.، Tateno, نويسنده , ◄ H.P.C.، Robinson, نويسنده ,
117
Y.، Jun, نويسنده , ◄ W.، Biyang, نويسنده , ◄ W.، Shicai, نويسنده ,
118
Y.، Kagan, Yan نويسنده , ◄ S.L.K.، Hsam نويسنده , ◄ J.، Yu نويسنده , ◄ Y.، Jiang نويسنده , ◄ F.J.، Zeller نويسنده ,
119
Y.، Kagan, Yan نويسنده , ◄ Wang، Jinli نويسنده , ◄ D.، Wheeler, نويسنده , ◄ Zhao، Jialin نويسنده , ◄ S.، Howard, نويسنده , ◄ A.، Seabaugh, نويسنده ,
120
Y.، Kamiya, نويسنده , ◄ O.، Besson, نويسنده ,
121
Y.، Katada, نويسنده , ◄ M.، Svinin, نويسنده , ◄ K.، Ohkura, نويسنده , ◄ K.، Ueda, نويسنده ,
122
Y.، Kataoka, نويسنده ,
123
Y.، Keller, نويسنده , ◄ A.، Averbuch, نويسنده ,
124
Y.، Kim, نويسنده , ◄ A.، Kerber, نويسنده , ◄ E.، Cartier, نويسنده , ◄ R.، Degraeve, نويسنده , ◄ L.، Pantisano, نويسنده , ◄ T.، Kauerauf, نويسنده , ◄ G.، Groeseneken, نويسنده , ◄ H.E.، Maes, نويسنده , ◄ U.، Schwalke, نويسنده , ◄ A.، Hou, نويسنده ,
125
Y.، Kim, نويسنده , ◄ D.-H.، Kwon, نويسنده ,
126
Y.، Kim, نويسنده , ◄ E.K.، Walton, نويسنده ,
127
Y.، Kim, نويسنده , ◄ H.، Jeong, نويسنده ,
128
Y.، Kim, نويسنده , ◄ J.، Park, نويسنده ,
129
Y.، Kim, نويسنده , ◄ M.، Narasimha, نويسنده , ◄ G.، Tsudik, نويسنده ,
130
Y.، Kimoto, نويسنده , ◄ H.، Koshiishi, نويسنده , ◄ H.، Matsumoto, نويسنده , ◄ T.، Goka, نويسنده ,
131
Y.، Kishinevsky, نويسنده , ◄ S.، Zelingher, نويسنده ,
132
Y.، Kitamoto, نويسنده , ◄ K.، Hamaya, نويسنده , ◄ R.، Moriya, نويسنده , ◄ A.، Oiwa, نويسنده , ◄ T.، Taniyama, نويسنده , ◄ H.، Munekata, نويسنده ,
133
Y.، Koh, نويسنده , ◄ Kim، Kiseon نويسنده ,
134
Y.، Kondo, نويسنده , ◄ S.، Tanaka, نويسنده , ◄ S.، Kobayashi, نويسنده , ◄ H.، Ota, نويسنده , ◄ Y.، Tamaki, نويسنده , ◄ S.، Noguchi, نويسنده ,
135
Y.، Kondo, نويسنده , ◄ Y.، Takano, نويسنده , ◄ H.، Mutoh, نويسنده , ◄ A.J.P.، Theuwissen, نويسنده , ◄ T.G.، Etoh, نويسنده , ◄ D.، Poggemann, نويسنده , ◄ G.، Kreider, نويسنده , ◄ A.، Ruckelshausen, نويسنده , ◄ H.، Maruno, نويسنده , ◄ K.، Takubo, نويسنده , ◄ H.، Soya, نويسنده , ◄ K.، Takehara, نويسنده , ◄ T.، Okinaka, نويسنده ,
136
Y.، Kotsuka, نويسنده , ◄ H.، Yamazaki, نويسنده ,
137
Y.، Koyanagi, نويسنده , ◄ T.، Tanaka, نويسنده , ◄ K.، Fujimoto, نويسنده , ◄ S.، Hayashida, نويسنده , ◄ H.، Morishita, نويسنده ,
138
Y.، Koyanagi, نويسنده , ◄ Y.، Nakagawa, نويسنده , ◄ M.، Mimura, نويسنده , ◄ K.، Miyano, نويسنده , ◄ K.، Fujimoto, نويسنده ,
139
Y.، Kubota, نويسنده , ◄ D.، Chen, نويسنده , ◄ Chang، Chung-Hee نويسنده , ◄ C.، Brucker, نويسنده , ◄ T.، Nolan, نويسنده , ◄ Lu، Bin نويسنده , ◄ M.، Plumer, نويسنده , ◄ Lu، Pu-Ling نويسنده , ◄ R.، Cronch, نويسنده , ◄ Chen، Jianping نويسنده , ◄ R.، Michel, نويسنده , ◄ G.، Parker, نويسنده , ◄ N.، Tabat, نويسنده ,
140
Y.، Kubota, نويسنده , ◄ Lu، Bin نويسنده , ◄ J.D.، Dutson, نويسنده , ◄ K.، O’Grady, نويسنده , ◄ C.L.، Platt, نويسنده ,
141
Y.، Kubota, نويسنده , ◄ T.، Teshima, نويسنده , ◄ N.، Nishimura, نويسنده , ◄ S.، Kanto, نويسنده , ◄ S.، Sakaguchi, نويسنده , ◄ Meng، Zhicong نويسنده , ◄ Y.، Nakata, نويسنده , ◄ T.، Okada, نويسنده ,
142
Y.، Kubota, نويسنده , ◄ T.، Teshima, نويسنده , ◄ N.، Nishimura, نويسنده , ◄ S.، Kanto, نويسنده , ◄ S.، Sakaguchi, نويسنده , ◄ Meng، Zhicong نويسنده , ◄ Y.، Nakata, نويسنده , ◄ T.، Okada, نويسنده ,
143
Y.، Kubota, نويسنده , ◄ X.، Wu, نويسنده , ◄ H.، Zhou, نويسنده , ◄ W.R.، Eppler, نويسنده , ◄ A.، Sunder, نويسنده , ◄ D.W.، Karns, نويسنده , ◄ E.M.، Kurtas, نويسنده , ◄ G.A.، Ju, نويسنده , ◄ P.A.A.، van der Heijden, نويسنده , ◄ Chang، Chung-Hee نويسنده ,
144
Y.، Kudoh, نويسنده , ◄ M.، Fukaishi, نويسنده , ◄ M.، Mizuno, نويسنده ,
145
Y.، Le Guennec, نويسنده , ◄ G.، Maury, نويسنده , ◄ B.، Cabon, نويسنده ,
146
Y.، Lee, نويسنده , ◄ J.-J.، Chen, نويسنده , ◄ J.-H.، Su, نويسنده , ◄ H.-Y.، Lin, نويسنده , ◄ C.-C.، Chang, نويسنده , ◄ T.-C.، Chen, نويسنده , ◄ H.-C.، Wang, نويسنده , ◄ K.-S.، Chang, نويسنده , ◄ P.-S.، Lin, نويسنده ,
147
Y.، Lee, نويسنده , ◄ J.J.، Kim, نويسنده , ◄ S.-B.، Park, نويسنده ,
148
Y.، Lee, نويسنده , ◄ Li، Handong نويسنده , ◄ S.J.، Fonash, نويسنده ,
149
Y.، Lee, نويسنده , ◄ W.، Parkes, نويسنده , ◄ G.، Bodammer, نويسنده , ◄ I.، Underwood, نويسنده ,
150
Y.، Li نويسنده , ◄ B.، Vucetic, نويسنده ,
151
Y.، Li نويسنده , ◄ B.، Vucetic, نويسنده ,
152
Y.، Li نويسنده , ◄ B.، Vucetic, نويسنده , ◄ A.، Santoso, نويسنده ,
153
Y.، Li نويسنده , ◄ D.، Ramadurai, نويسنده , ◄ B.، Kohanpour, نويسنده , ◄ D.، Alexson, نويسنده , ◄ P.، Shi, نويسنده , ◄ A.، Sethuraman, نويسنده , ◄ V.، Saini, نويسنده , ◄ M.، Dutta, نويسنده , ◄ M.A.، Stroscio, نويسنده ,
154
Y.، Li نويسنده , ◄ D.، Zelterman نويسنده , ◄ B.W.C.، Forsyth نويسنده ,
155
Y.، Li نويسنده , ◄ J.، XIE نويسنده , ◄ M.، Jones, نويسنده , ◄ V.، Selvamanickam, نويسنده , ◄ H.-G.، Lee, نويسنده , ◄ J.، Reeves, نويسنده , ◄ Y.، Qiao, نويسنده , ◄ Y.Y.، Xie, نويسنده , ◄ K.، Lenseth, نويسنده , ◄ G.، Carota, نويسنده , ◄ M.، Funk, نويسنده , ◄ K.، Zdun, نويسنده , ◄ K.، Likes, نويسنده , ◄ L.، Hope, نويسنده , ◄ D.W.، Hazelton, نويسنده ,
156
Y.، Li نويسنده , ◄ S.D.، Jackson, نويسنده ,
157
Y.، Li نويسنده , ◄ X.، Liu, نويسنده , ◄ M.H.، Hu, نويسنده , ◄ H.K.، Nguyen, نويسنده , ◄ C.-E.، Zah, نويسنده , ◄ K.K.، Song, نويسنده , ◄ N.J.، Visovsky, نويسنده , ◄ R.، Bhat, نويسنده ,
158
Y.، Li نويسنده , ◄ Z.A.، Bandar, نويسنده , ◄ D.، Mclean, نويسنده ,
159
Y.، Liao, نويسنده ,
160
Y.، Lin, D. نويسنده , ◄ G.، Gross, نويسنده ,
161
Y.، Lin, D. نويسنده , ◄ Y.، Xiang, نويسنده , ◄ W.L.، Lei, نويسنده , ◄ S.J.، Huang, نويسنده ,
162
Y.، Liu, نويسنده , ◄ M.T.، Hill, نويسنده , ◄ E.، Tangdiongga, نويسنده , ◄ H.، de Waardt, نويسنده , ◄ N.، Calabretta, نويسنده , ◄ G.D.، Khoe, نويسنده , ◄ H.J.S.، Dorren, نويسنده ,
163
Y.، Liu, نويسنده , ◄ M.T.، Hill, نويسنده , ◄ H.، de Waardt, نويسنده , ◄ G.D.، Khoe, نويسنده , ◄ H.J.S.، Dorren, نويسنده ,
164
Y.، Liu, نويسنده , ◄ M.T.، Hill, نويسنده , ◄ H.، de Waardt, نويسنده , ◄ G.D.، Khoe, نويسنده , ◄ H.J.S.، Dorren, نويسنده ,
165
Y.، Liu, نويسنده , ◄ M.T.، Hill, نويسنده , ◄ H.، de Waardt, نويسنده , ◄ G.D.، Khoe, نويسنده , ◄ H.J.S.، Dorren, نويسنده , ◄ N، Calabretta, نويسنده , ◄ A.، Srivatsa, نويسنده , ◄ F.M.، Huijskens, نويسنده ,
166
Y.، Liu, نويسنده , ◄ M.T.، Hill, نويسنده , ◄ H.، de Waardt, نويسنده , ◄ N.، Calabretta, نويسنده , ◄ G.D.، Khoe, نويسنده , ◄ H.J.S.، Dorren, نويسنده ,
167
Y.، Liu, نويسنده , ◄ M.T.، Hill, نويسنده , ◄ H.، de Waardt, نويسنده , ◄ N.، Calabretta, نويسنده , ◄ G.D.، Khoe, نويسنده , ◄ H.J.S.، Dorren, نويسنده ,
168
Y.، Liu, نويسنده , ◄ W.، Mikhael, نويسنده ,
169
Y.، Liu, نويسنده , ◄ X.-Y.، Li, نويسنده ,
170
Y.، Liu, نويسنده , ◄ Z.، Wang, نويسنده ,
171
Y.، Lu, نويسنده , ◄ I.، Dajani, نويسنده , ◄ R.J.، Knize, نويسنده ,
172
Y.، Lui, A. T. نويسنده ,
173
Y.، Ma نويسنده , ◄ S.T.، Chui نويسنده , ◄ J.C.، Kimball نويسنده ,
174
Y.، Maeda, نويسنده , ◄ L.، Occhi, نويسنده ,
175
Y.، Maeda, نويسنده , ◄ T.، Harada, نويسنده , ◄ T.، Arai, نويسنده , ◄ M.، Sugi, نويسنده , ◄ Y.، Aiyama, نويسنده ,
176
Y.، Maeda, نويسنده , ◄ T.، Tada, نويسنده ,
177
Y.، Makino, نويسنده , ◄ T.، Iwamiya نويسنده , ◄ Z.، Lei نويسنده ,
178
Y.، Marechal, نويسنده , ◄ J.-L.، Coulomb, نويسنده , ◄ S.، Giurgea, نويسنده , ◄ T.، Chevalier, نويسنده ,
179
Y.، Maron, نويسنده , ◄ D.B.، Sinars, نويسنده , ◄ L.، Gregorian, نويسنده , ◄ D.A.، Hammer, نويسنده ,
180
Y.، Maruyama, نويسنده , ◄ M.، Tokuyama, نويسنده , ◄ Xu، Junguo نويسنده , ◄ M.، Kurita, نويسنده ,
181
Y.، Matsumoto, نويسنده , ◄ K.، Fujii, نويسنده , ◄ A.، Sugiura, نويسنده , ◄ Y.، Yamanaka, نويسنده , ◄ T.، Umeda, نويسنده , ◄ A.، Nishikata, نويسنده ,
182
Y.، Matsumoto, نويسنده , ◄ K.، Togano, نويسنده , ◄ Yun، Kyung Sung نويسنده , ◄ S.، Arisawa, نويسنده , ◄ Y.، Takano, نويسنده , ◄ A.، Ishii, نويسنده , ◄ T.، Hatano, نويسنده , ◄ M.، Kawasaki, نويسنده , ◄ H.، Koinuma, نويسنده ,
183
Y.، Matsumoto, نويسنده , ◄ M.، Takeuchi, نويسنده , ◄ K.، Fujii, نويسنده , ◄ A.، Sugiura, نويسنده , ◄ Y.، Yamanaka, نويسنده ,
184
Y.، Matsuyama, نويسنده ,
185
Y.، Mitani, نويسنده , ◄ D.، Kasai, نويسنده , ◄ K.، Horio, نويسنده ,
186
Y.، Mitani, نويسنده , ◄ H.، Satake, نويسنده , ◄ Y.، Nakasaki, نويسنده , ◄ A.، Toriumi, نويسنده ,
187
Y.، Mitsui, نويسنده , ◄ Y.، Miyazaki, نويسنده , ◄ H.، Tada, نويسنده , ◄ Tokizaki، Shin-ya نويسنده , ◄ K.، Takagi, نويسنده , ◄ T.، Aoyagi, نويسنده ,
188
Y.، Mitsui, نويسنده , ◄ Y.، Miyazaki, نويسنده , ◄ H.، Tada, نويسنده , ◄ Tokizaki، Shin-ya نويسنده , ◄ K.، Takagi, نويسنده , ◄ T.، Aoyagi, نويسنده , ◄ Y.، Hanamaki, نويسنده ,
189
Y.، Mitsui, نويسنده , ◄ Y.، Yoshida, نويسنده , ◄ S.، Ikeda, نويسنده , ◄ K.، Ishibashi, نويسنده ,
190
Y.، Mizuno, نويسنده , ◄ J.J.، Elias نويسنده , ◄ S.M.، Mattessich نويسنده , ◄ M.، Kumagai نويسنده , ◄ A.J.، Cosgarea نويسنده , ◄ E.Y، Chao نويسنده ,
191
Y.، Muramatsu, نويسنده , ◄ S.، Kurosawa, نويسنده , ◄ M.، Furumiya, نويسنده , ◄ H.، Ohkubo, نويسنده , ◄ Y.، Nakashiba, نويسنده ,
192
Y.، Nagahara نويسنده ,
193
Y.، Naito, نويسنده , ◄ H.، Ikezaki, نويسنده , ◄ A.، Taniguchi, نويسنده , ◄ K.، Toko, نويسنده ,
194
Y.، Nakagawa, نويسنده , ◄ H.، Yamada, نويسنده , ◄ Y.، Mawatari, نويسنده , ◄ H.، Yamasaki, نويسنده ,
195
Y.، Nakagawa, نويسنده , ◄ N.، Kasai, نويسنده , ◄ N.، Izumi, نويسنده , ◄ H.، Ozaki, نويسنده , ◄ T.، Arikado, نويسنده ,
196
Y.، Nakagawa, نويسنده , ◄ Y.، Mawatari, نويسنده , ◄ H.، Yamasaki, نويسنده ,
197
Y.، Nakamura, نويسنده , ◄ H.، Saito, نويسنده , ◄ Y.، Okamoto, نويسنده , ◄ H.، Muraoka, نويسنده , ◄ H.، Osawa, نويسنده ,
198
Y.، Nakamura, نويسنده , ◄ K.، Yamane, نويسنده ,
199
Y.، Nakamura, نويسنده , ◄ K.، Yamane, نويسنده ,
200
Y.، Nakamura, نويسنده , ◄ N.، Honda, نويسنده , ◄ H.، Muraoka, نويسنده , ◄ K.، Ouchi, نويسنده , ◄ K.، Yamakawa, نويسنده , ◄ K.، Ise, نويسنده ,
201
Y.، Nakamura, نويسنده , ◄ S.، Ohshima, نويسنده , ◄ T.، Tsuchihata, نويسنده , ◄ S.، Kudo, نويسنده , ◄ T.، Kawamata, نويسنده , ◄ M.، Mukaida, نويسنده ,
202
Y.، Nakamura, نويسنده , ◄ T.، Shimatsu, نويسنده , ◄ H.، Muraoka, نويسنده , ◄ T.، Oikawa, نويسنده , ◄ Y.، Inaba, نويسنده ,
203
Y.، Nakamura, نويسنده , ◄ T.، Shimatsu, نويسنده , ◄ I.، Watanabe, نويسنده , ◄ H.، Muraoka, نويسنده , ◄ H.، Katada, نويسنده ,
204
Y.، Nakamura, نويسنده , ◄ Y.، Shiohara, نويسنده , ◄ T.، Izumi, نويسنده , ◄ T.، Honjo, نويسنده , ◄ H.، Fuji, نويسنده , ◄ R.، Teranishi, نويسنده , ◄ J.، Shibata, نويسنده ,
205
Y.، Nam, نويسنده , ◄ B.C.، Wheeler, نويسنده , ◄ G.J.، Brewer, نويسنده , ◄ J.، Chang, نويسنده , ◄ D.، Khatami, نويسنده ,
206
Y.، Nam, نويسنده , ◄ J.C.، Chang, نويسنده , ◄ B.C.، Wheeler, نويسنده , ◄ G.J.، Brewer, نويسنده ,
207
Y.، Nishida, نويسنده , ◄ Y.، Suzuki, نويسنده ,
208
Y.، Ogawa, نويسنده , ◄ A.، Oota, نويسنده , ◄ R.، Inada, نويسنده , ◄ N.، Inagaki, نويسنده , ◄ P.X.، Zhang, نويسنده ,
209
Y.، Okabe, نويسنده , ◄ H.، Sasaki, نويسنده ,
210
Y.، Okabe, نويسنده , ◄ H.، Sasaki, نويسنده ,
211
Y.، Okabe, نويسنده , ◄ Teh، Chen Kong نويسنده ,
212
Y.، Okada, نويسنده , ◄ H.، Kanebako, نويسنده ,
213
Y.، Okada, نويسنده , ◄ Y.، Kawase, نويسنده , ◄ Y.، Hisamatsu, نويسنده ,
214
Y.، Okamura, نويسنده , ◄ Y.، Suzuki, نويسنده , ◄ H.، Yamaguchi, نويسنده , ◄ K.، Oonuki, نويسنده , ◄ K.، Okano, نويسنده ,
215
Y.، Orlov, نويسنده ,
216
Y.، Petit, نويسنده , ◄ H.، Labelle, نويسنده , ◄ J.، Novosad, نويسنده , ◄ F.، Cheriet, نويسنده ,
217
Y.، Pourmohammadi-Fallah, نويسنده , ◄ K.، Asrar-Haghighi, نويسنده , ◄ H.، Alnuweiri, نويسنده ,
218
Y.، Rahmat-Samii, نويسنده , ◄ F.J.، Villegas, نويسنده , ◄ D.R.، Jackson, نويسنده ,
219
Y.، Rahmat-Samii, نويسنده , ◄ F.J.، Villegas, نويسنده , ◄ D.R.، Jackson, نويسنده ,
220
Y.، Rahmat-Samii, نويسنده , ◄ H.، Mosallaei, نويسنده ,
221
Y.، Rolain, نويسنده , ◄ W.، Van Moer, نويسنده ,
222
Y.، Rolain, نويسنده , ◄ W.، Van Moer, نويسنده ,
223
Y.، Rolain, نويسنده , ◄ W.، Van Moer, نويسنده ,
224
Y.، Rolain, نويسنده , ◄ W.، Van Moer, نويسنده , ◄ A.، Geens, نويسنده ,
225
Y.، Rolain, نويسنده , ◄ W.، Van Moer, نويسنده , ◄ A.، Geens, نويسنده ,
226
Y.، Rolain, نويسنده , ◄ W.، Van Moer, نويسنده , ◄ A.، Geens, نويسنده , ◄ K.، Vanhoenacker, نويسنده , ◄ J.، Schoukens, نويسنده ,
227
Y.، Rolain, نويسنده , ◄ W.، Van Moer, نويسنده , ◄ J.، Schoukens, نويسنده , ◄ G.، Vandersteen, نويسنده ,
228
Y.، Sadeh نويسنده , ◄ V.A.، Gaton نويسنده ,
229
Y.، Sadourny, نويسنده , ◄ V.، Conan, نويسنده ,
230
Y.، Sahithi نويسنده V. R. Siddhartha engineering college , ◄ Siddaiah، P. نويسنده University College of Engineering and Technology ,
231
Y.، Saito, نويسنده , ◄ T.، Ochiai, نويسنده , ◄ N.، Tezuka, نويسنده , ◄ K.، Inomata, نويسنده , ◄ S.، Sugimoto, نويسنده ,
232
Y.، Sano, نويسنده , ◄ T.، Yoshino, نويسنده ,
233
Y.، Sasaki, نويسنده , ◄ M.، Sato, نويسنده , ◄ M.، Kuramoto, نويسنده , ◄ F.، Kikuchi, نويسنده , ◄ T.، Kawashima, نويسنده , ◄ H.، Masuda, نويسنده , ◄ K.، Yano, نويسنده ,
234
Y.، Sato, نويسنده , ◄ T.، Hino, نويسنده , ◄ M.، Yokozeki, نويسنده , ◄ J.، Mitomo, نويسنده , ◄ H.، Narui, نويسنده ,
235
Y.، Satoh, نويسنده , ◄ K.، Togano, نويسنده , ◄ S.، Arisawa, نويسنده , ◄ Y.، Takano, نويسنده , ◄ A.، Ishii, نويسنده , ◄ T.، Hatano, نويسنده , ◄ Su، Yanjing نويسنده , ◄ T.، Awane, نويسنده ,
236
Y.، Savaria, نويسنده , ◄ N.، Chabini, نويسنده , ◄ I.، Chabini, نويسنده , ◄ E.M.، Aboulhamid, نويسنده ,
237
Y.، Savaria, نويسنده , ◄ P.، Lavoie, نويسنده , ◄ E.، Granger, نويسنده ,
238
Y.، Sheng, نويسنده , ◄ A.M.، Kondoz, نويسنده , ◄ A.H.، Sadka, نويسنده ,
239
Y.، Shih, نويسنده ,
240
Y.، Shimada, نويسنده , ◄ K.، Sakurai, نويسنده ,
241
Y.، Shimada, نويسنده , ◄ M.، Abe, نويسنده , ◄ N.، Matsushita, نويسنده , ◄ A.I.، Shames, نويسنده ,
242
Y.، Shimizu, نويسنده , ◄ A.، Tanaka, نويسنده , ◄ Y.، Miura, نويسنده , ◄ H.، Oshima, نويسنده , ◄ K.، Nagasaka, نويسنده , ◄ Y.، Seyama, نويسنده , ◄ A.، Jogo, نويسنده ,
243
Y.، Shimizu, نويسنده , ◄ H.N.، Bertram, نويسنده ,
244
Y.، Song, نويسنده , ◄ G.، Hu, نويسنده ,
245
Y.، Sozer, نويسنده , ◄ D.A.، Torrey, نويسنده ,
246
Y.، Su نويسنده , ◄ G.، Raybon, نويسنده , ◄ Her، Tsing-Hua نويسنده , ◄ R.-J.، Essiambre, نويسنده ,
247
Y.، Su نويسنده , ◄ G.، Raybon, نويسنده , ◄ Wei، Xing نويسنده , ◄ Feng، Hao نويسنده , ◄ T.، Makino, نويسنده ,
248
Y.، Su نويسنده , ◄ S.، Chandrasekhar, نويسنده , ◄ A.H.، Gnauck, نويسنده , ◄ G.، Raybon, نويسنده , ◄ J.، Leuthold, نويسنده , ◄ P.J.، Winzer, نويسنده ,
249
Y.، Sun, نويسنده , ◄ B.، Yuan, نويسنده ,
250
Y.، Sun, نويسنده , ◄ I.T.، Nabney, نويسنده , ◄ P.، Tino, نويسنده , ◄ A.، Kaban, نويسنده ,
251
Y.، Suzuki, نويسنده , ◄ A.، Kanda, نويسنده , ◄ A.، Ohki, نويسنده , ◄ Y.، Akatsu, نويسنده ,
252
Y.، Takahashi, نويسنده , ◄ H.، Inokawa, نويسنده ,
253
Y.، Takahashi, نويسنده , ◄ H.، Inokawa, نويسنده , ◄ A.، Fujiwara, نويسنده ,
254
Y.، Takahashi, نويسنده , ◄ M.، Kushiro نويسنده , ◄ T.، Ide نويسنده ,
255
Y.، Takahashi, نويسنده , ◄ Y.، Nishida, نويسنده , ◄ H.، Nakagawa, نويسنده , ◄ Y.، Hirayama, نويسنده , ◄ I.، Takekuma, نويسنده , ◄ Y.، Hosoe, نويسنده , ◄ H.، Nemoto, نويسنده ,
256
Y.، Takahashi, نويسنده , ◄ Y.، Ono, نويسنده , ◄ H.، Inokawa, نويسنده , ◄ A.، Fujiwara, نويسنده , ◄ K.، Nishiguchi, نويسنده ,
257
Y.، Takai, نويسنده , ◄ Y.، Yoshida, نويسنده , ◄ I.، Hirabayashi, نويسنده , ◄ Y.، Ichino, نويسنده , ◄ K.، Sudoh, نويسنده ,
258
Y.، Takama, نويسنده , ◄ T.، Yamaguchi, نويسنده , ◄ E.، Sato, نويسنده ,
259
Y.، Tanaka, نويسنده , ◄ G.، Chen نويسنده , ◄ Y.، ZHAO نويسنده , ◄ A.E.، Davies, نويسنده , ◄ A.S.، Vaughan, نويسنده , ◄ T.، Takada, نويسنده ,
260
Y.، Tanaka, نويسنده , ◄ H.، Nakamura, نويسنده , ◄ S.G.، Johnson, نويسنده , ◄ N.، Ikeda, نويسنده , ◄ K.، Inoue, نويسنده , ◄ Y.، Sugimoto, نويسنده , ◄ K.، Asakawa, نويسنده ,
261
Y.، Tanaka, نويسنده , ◄ P.، Badica, نويسنده , ◄ A.، Sundaresan, نويسنده , ◄ A.، Crisan, نويسنده , ◄ A.، Iyo, نويسنده , ◄ S.، Fujiwara, نويسنده , ◄ Nie، Jia-Cai نويسنده ,
262
Y.، Tanaka, نويسنده , ◄ S.، Ohshima, نويسنده , ◄ A.، Sundaresan, نويسنده , ◄ H.، Asada, نويسنده , ◄ A.، Crisan, نويسنده , ◄ J.C.، Nie, نويسنده , ◄ H.، Kito, نويسنده , ◄ A.، Iyo, نويسنده , ◄ M.، Kusunoki, نويسنده ,
263
Y.، Tanaka, نويسنده , ◄ S.، Ohshima, نويسنده , ◄ M.، Mukaida, نويسنده , ◄ M.، Kusunoki, نويسنده , ◄ M.، Inadomaru, نويسنده , ◄ H.، Ihara, نويسنده ,
264
Y.، Tanaka, نويسنده , ◄ S.Y.، Set, نويسنده , ◄ K.، Kikuchi, نويسنده , ◄ M.، Jablonski, نويسنده , ◄ K.، Sato, نويسنده , ◄ D.، Tanaka, نويسنده , ◄ H.، Yaguchi, نويسنده , ◄ K.، Furuki, نويسنده , ◄ K.، Yamada, نويسنده , ◄ B.، Buchholtz, نويسنده ,
265
Y.، Tanaka, نويسنده , ◄ S.Y.، Set, نويسنده , ◄ M.، Jablonski, نويسنده , ◄ H.، Yaguchi, نويسنده ,
266
Y.، Tanguy, نويسنده , ◄ V.، Voignier, نويسنده , ◄ E.، ONeill, نويسنده , ◄ J.G.، McInerney, نويسنده , ◄ G.، Huyet, نويسنده , ◄ B.، Corbett, نويسنده ,
267
Y.، Tanimoto, نويسنده , ◄ H.، Takechi, نويسنده , ◄ A.، Tokuhiro, نويسنده , ◄ H.، Yamamoto, نويسنده ,
268
Y.، Tarutani, نويسنده , ◄ K.، Tanabe, نويسنده , ◄ H.، Sugiyama, نويسنده ,
269
Y.، Terada, نويسنده , ◄ I.، Yamamoto, نويسنده ,
270
Y.، Tian, نويسنده , ◄ R.J.، Scholes نويسنده , ◄ P.G.H.، Frost نويسنده ,
271
Y.، Tikhov, نويسنده , ◄ J.H.، Won, نويسنده ,
272
Y.، Tipsuwan, نويسنده , ◄ Chow، Mo-Yuen نويسنده ,
273
Y.، Tipsuwan, نويسنده , ◄ Chow، Mo-Yuen نويسنده ,
274
Y.، Tipsuwan, نويسنده , ◄ Chow، Mo-Yuen نويسنده ,
275
Y.، Toh, نويسنده , ◄ J.A.، McNeill, نويسنده ,
276
Y.، Tsividis, نويسنده , ◄ Y.، Palaskas, نويسنده ,
277
Y.، Tsuboi, نويسنده , ◄ H.، Ohsaki, نويسنده ,
278
Y.، Tsunawaki, نويسنده , ◄ Y.، Masaki, نويسنده , ◄ Y.، Okuda, نويسنده , ◄ N.، Ohigashi, نويسنده , ◄ M.، Kusaba, نويسنده , ◄ K.، Imasaki, نويسنده , ◄ K.، Mima, نويسنده ,
279
Y.، Uchimura, نويسنده , ◄ T.، Yakoh, نويسنده ,
280
Y.، Wang نويسنده ,
281
Y.، Wang نويسنده , ◄ A.K.C.، Wong, نويسنده ,
282
Y.، Wang نويسنده , ◄ B.، Chen, نويسنده , ◄ C.-Q.، Xu, نويسنده ,
283
Y.، Wang نويسنده , ◄ B.، Wang نويسنده , ◄ Y.، Guo, نويسنده ,
284
Y.، Wang نويسنده , ◄ C.، Ke نويسنده , ◄ M.B.، Brown نويسنده ,
285
Y.، Wang نويسنده , ◄ C.، Wang, نويسنده , ◄ J.، Lam نويسنده , ◄ H.، Gao, نويسنده ,
286
Y.، Wang نويسنده , ◄ H.-P.، Lin, نويسنده , ◄ R.-T.، Juang, نويسنده , ◄ C.-Y.، Ke, نويسنده , ◄ D.-B.، Lin, نويسنده ,
287
Y.، Wang نويسنده , ◄ K.، Alzoubi, نويسنده , ◄ X.-Y.، Li, نويسنده , ◄ P.-J.، Wan, نويسنده , ◄ O.، Frieder, نويسنده ,
288
Y.، Wang نويسنده , ◄ K.، Roy, نويسنده ,
289
Y.، Wang نويسنده , ◄ K.C.، Chan, نويسنده , ◄ J.، Abdul, نويسنده , ◄ N.، Guo, نويسنده , ◄ A.U.، Rehman, نويسنده ,
290
Y.، Wang نويسنده , ◄ P.، Charge, نويسنده , ◄ J.، Saillard, نويسنده ,
291
Y.، Wang نويسنده , ◄ P.، Frost Gorder, نويسنده , ◄ Y.، Tian, نويسنده , ◄ J.L، Privette نويسنده , ◄ G، Roberts نويسنده , ◄ R.J.، Scholes نويسنده , ◄ K.K.، Caylor نويسنده , ◄ M.، Mukelabai نويسنده ,
292
Y.، Watanabe نويسنده , ◄ A.، Sangiovanni-Vincentelli, نويسنده , ◄ F.، Balarin, نويسنده , ◄ H.، Hsieh, نويسنده , ◄ L.، Lavagno, نويسنده , ◄ C.، Passerone, نويسنده ,
293
Y.، Wu, نويسنده ,
294
Y.، Wu, نويسنده ,
295
Y.، Wu, نويسنده , ◄ H.C.، So, نويسنده , ◄ P.C.، Ching, نويسنده ,
296
Y.، Wu, نويسنده , ◄ J.X.، Chen, نويسنده , ◄ J.، Hodiak, نويسنده , ◄ P.K.L.، Yu, نويسنده ,
297
Y.، Xiao نويسنده , ◄ A.، Ikuta, نويسنده , ◄ L.، Ma, نويسنده , ◄ K.، Khorasani, نويسنده ,
298
Y.، Xue, نويسنده , ◄ X.، Zhu, نويسنده ,
299
Y.، Yamada, نويسنده , ◄ Kim، SeokBeom نويسنده , ◄ Yoo، Sang-Im نويسنده ,
300
Y.، Yamada, نويسنده , ◄ T.، Morizono, نويسنده , ◄ Y.، Umetani, نويسنده , ◄ H.، Konosu, نويسنده ,
301
Y.، Yamamoto, نويسنده , ◄ B.D.O.، Anderson, نويسنده , ◄ M.، Nagahara, نويسنده , ◄ Y.، Koyanagi, نويسنده ,
302
Y.، Yamamoto, نويسنده , ◄ K.، Inoue, نويسنده ,
303
Y.، Yamamoto, نويسنده , ◄ K.، Inoue, نويسنده , ◄ E.، Waks, نويسنده , ◄ W.D.، Oliver, نويسنده , ◄ E.، Diamanti, نويسنده ,
304
Y.، Yamamoto, نويسنده , ◄ T.، Sasaki, نويسنده , ◄ M.، Onishi, نويسنده , ◄ M.، Hirano, نويسنده , ◄ T.، Taru, نويسنده , ◄ S.، Ishikawa, نويسنده , ◄ E.، Sasaoka, نويسنده , ◄ Y.، Chigusa, نويسنده ,
305
Y.، Yang نويسنده , ◄ E.، Martinez-Victoria نويسنده , ◄ F.، Grilli, نويسنده , ◄ B.، Dutoit, نويسنده , ◄ P.، Tixador, نويسنده , ◄ C.، Beduz, نويسنده , ◄ M.، Costa, نويسنده , ◄ E.، Vinot, نويسنده ,
306
Y.، Yang نويسنده , ◄ E.A.، Young, نويسنده , ◄ M.، Lehmann, نويسنده , ◄ R.، Riddle, نويسنده , ◄ C.، Beduz, نويسنده ,
307
Y.، Yang نويسنده , ◄ J.، Wang, نويسنده ,
308
Y.، Yang نويسنده , ◄ R.A.، Monserud نويسنده , ◄ S.، Huang نويسنده ,
309
Y.، Yemez, نويسنده , ◄ F.، Schmitt, نويسنده ,
310
Y.، Yin, نويسنده , ◄ R.، Zane, نويسنده , ◄ J.، Glaser, نويسنده , ◄ R.، Erickson, نويسنده ,
311
Y.، Yin, نويسنده , ◄ R.، Zane, نويسنده , ◄ J.، Glaser, نويسنده , ◄ R.W.، Erickson, نويسنده ,
312
Y.، Yokomizu, نويسنده , ◄ T.، Matsumura, نويسنده , ◄ A.، Matsuda, نويسنده , ◄ H، Ohno, نويسنده ,
313
Y.، Yokomizu, نويسنده , ◄ T.، Matsumura, نويسنده , ◄ H.، Shimizu نويسنده , ◄ M.، Goto نويسنده , ◄ A.، Kimura, نويسنده ,
314
Y.، Yokomizu, نويسنده , ◄ T.، Matsumura, نويسنده , ◄ H.، Shimizu نويسنده , ◄ M.، Goto نويسنده , ◄ N.، Murayama, نويسنده ,
315
Y.، Yokomizu, نويسنده , ◄ T.، Matsumura, نويسنده , ◄ H.، Shimizu نويسنده , ◄ N.، Murayama, نويسنده , ◄ T.، Aritake, نويسنده , ◄ T.، Noda, نويسنده ,
316
Y.، Yokoyama, نويسنده , ◄ H.، Hatakeyama, نويسنده , ◄ K.، Kudo, نويسنده , ◄ M.، Yamaguchi, نويسنده ,
317
Y.، Yoshida, نويسنده , ◄ K.، Inoue, نويسنده , ◄ A.، Kikuchi, نويسنده , ◄ Y.، Iijima, نويسنده ,
318
Y.، Yoshida, نويسنده , ◄ K.، Takahashi, نويسنده , ◄ S.، Ikeda, نويسنده , ◄ K.، Ishibashi, نويسنده , ◄ S.، Kamohara, نويسنده , ◄ K.، Imato, نويسنده ,
319
Y.، Yoshikuni, نويسنده , ◄ H.، Sanjoh, نويسنده , ◄ K.، Tsuzuki, نويسنده ,
320
Y.، Yoshimura نويسنده , ◄ K.، Kato, نويسنده , ◄ M.، Tokuyama, نويسنده , ◄ Xu، Junguo نويسنده , ◄ M.، Kurita, نويسنده , ◄ R.، Tsuchiyama, نويسنده , ◄ H.، Kohira, نويسنده , ◄ Su، Lizhi نويسنده ,
321
Y.، Zeyada نويسنده , ◄ R.A.، Hess نويسنده ,
322
Y.، Zhang نويسنده , ◄ B.-Z.، Wang, نويسنده , ◄ J.، Hong, نويسنده ,
323
Y.، Zhang نويسنده , ◄ D.، Parikh, نويسنده , ◄ K.، Skadron, نويسنده , ◄ M.، Stan, نويسنده ,
324
Y.، Zhang نويسنده , ◄ G.C.، Hadjipanayis, نويسنده , ◄ H.L.، Wang, نويسنده , ◄ Z.Q.، Jin, نويسنده ,
325
Y.، Zhang نويسنده , ◄ G.C.، Hadjipanayis, نويسنده , ◄ Q.، Zeng, نويسنده , ◄ M.J.، Bonder, نويسنده , ◄ R.، Radhakrishnan, نويسنده ,
326
Y.، Zhang نويسنده , ◄ L.-S.، Shieh, نويسنده , ◄ A.C.، Dunn, نويسنده ,
327
Y.، Zhang نويسنده , ◄ M.، Jamshidian نويسنده ,
328
Y.، Zhang نويسنده , ◄ R.S.، Blum, نويسنده ,
329
Y.، Zhang نويسنده , ◄ S.A.، Kassam, نويسنده ,
330
Y.، ZHAO نويسنده , ◄ F.، Yan, نويسنده , ◄ S.، Aslam, نويسنده , ◄ R.E.، Vest, نويسنده , ◄ D.، Franz, نويسنده ,
331
Y.، ZHAO نويسنده , ◄ J.، XIE نويسنده ,
332
Y.، ZHAO نويسنده , ◄ J.P.، Wang, نويسنده , ◄ T.C.، Chong, نويسنده , ◄ T.J.، Zhou, نويسنده ,
333
Y.، Zhu, H. نويسنده , ◄ A.، Hadjifotiou, نويسنده ,
334
Y.، Zorian, نويسنده , ◄ S.، Shoukourian, نويسنده ,
335
Y.A Abu-Zeid، نويسنده ,
336
Y.A Antonov، نويسنده , ◄ P. Moldenaers، نويسنده ,
337
Y.A Antonov، نويسنده , ◄ P. Moldenaers، نويسنده ,
338
Y.A Antonov، نويسنده , ◄ P. Van Puyvelde، نويسنده , ◄ P. Moldenaers، نويسنده ,
339
Y.A Antonov، نويسنده , ◄ P. Van Puyvelde، نويسنده , ◄ P. Moldenaers، نويسنده ,
340
Y.A Antonov، نويسنده , ◄ Takahiro Sato، نويسنده ,
341
Y.A Demchenko، نويسنده , ◄ M Studenovsk?، نويسنده , ◄ Z Sedl?kova، نويسنده , ◄ I ?loufov?، نويسنده , ◄ J Baldrian، نويسنده , ◄ M Ilavsk? ، نويسنده ,
342
Y.A Demchenko، نويسنده , ◄ M. Studenovsk?، نويسنده , ◄ Z. Sedl?kov?، نويسنده , ◄ A. Sikora، نويسنده , ◄ J. Baldrian، نويسنده , ◄ M. Ilavsk?، نويسنده ,
343
Y.A Demchenko، نويسنده , ◄ Razina، M. G. نويسنده , ◄ Z Sedl?kova، نويسنده , ◄ A Sikora، نويسنده , ◄ J Baldrian، نويسنده , ◄ M Ilavsk? ، نويسنده ,
344
Y.A Erlangga، نويسنده , ◄ C Vuik، نويسنده , ◄ C.W. Oosterlee، نويسنده ,
345
Y.A Erlangga، نويسنده , ◄ C Vuik، نويسنده , ◄ C.W. Oosterlee، نويسنده ,
346
Y.A Erlangga، نويسنده , ◄ C. Vuik and P. Wesseling، نويسنده , ◄ C.W. Oosterlee، نويسنده ,
347
Y.A Khalid، نويسنده , ◄ C.L Chan، نويسنده , ◄ B.B Sahari، نويسنده , ◄ A.M.S. Hamouda، نويسنده ,
348
Y.A Khalid، نويسنده , ◄ F.A. Ali، نويسنده , ◄ B.B Sahari، نويسنده , ◄ E.M.A. Saad، نويسنده ,
349
Y.A Khalid، نويسنده , ◄ S.A. Mutasher، نويسنده , ◄ B.B Sahari، نويسنده , ◄ A.M.S. Hamouda، نويسنده ,
350
Y.A. Abdullahi، نويسنده , ◄ J.C. Akunna، نويسنده , ◄ N.A. White، نويسنده , ◄ P.D. Hallett، نويسنده , ◄ R. Wheatley، نويسنده ,
351
Y.A. Abramovich، نويسنده , ◄ A.W. Wickstead، نويسنده ,
352
Y.A. Abramovich، نويسنده , ◄ C.D. Aliprantis، نويسنده , ◄ O. Burkinshaw ، نويسنده ,
353
Y.A. Ahmed، نويسنده , ◄ G.I. Balogun، نويسنده , ◄ S.A. Jonah، نويسنده , ◄ I.I. Funtua، نويسنده ,
354
Y.A. Al-Gumaei، نويسنده , ◄ Dimyati K.، نويسنده ,
355
Y.A. Alzafin، نويسنده , ◄ A.-H.I. Mourad، نويسنده , ◄ M. Abou Zour and O.A. Abuzeid، نويسنده ,
356
Y.A. Alzafin، نويسنده , ◄ Y.A. and Mourad، نويسنده , ◄ A.-H.I. and Zour، نويسنده , ◄ M. Abou and Abuzeid، نويسنده , ◄ O.A.، نويسنده ,
357
Y.A. Amer، نويسنده ,
358
Y.A. Amer، نويسنده , ◄ U.H. Hegazy، نويسنده ,
359
Y.A. Amera، نويسنده , ◄ H.S. Bauomya، نويسنده , ◄ M. Sayed b، نويسنده ,
360
Y.A. Awoyinka، نويسنده , ◄ J.A.Akinwumi، نويسنده ,
361
Y.A. Bahturin and M.V. Zaicev، نويسنده ,
362
Y.A. Bahturin and M.V. Zaicev، نويسنده , ◄ A.A. Baranov، نويسنده , ◄ A.E. Zalesski، نويسنده ,
363
Y.A. Baranyshyn، نويسنده , ◄ S.P. Fisenko، نويسنده , ◄ O.G. Penyazkov، نويسنده ,
364
Y.A. Batta ، نويسنده ,
365
Y.A. Bedrov، نويسنده , ◄ O.E. Dick، نويسنده , ◄ S.P. Romanov، نويسنده ,
366
Y.A. Berezin، نويسنده , ◄ K. Hutter، نويسنده , ◄ L.A. Spodareva ، نويسنده ,
367
Y.A. Berkovich، نويسنده , ◄ N.M. Krivobok، نويسنده , ◄ Yu.Ye. Sinyak، نويسنده , ◄ S.O. Smolyanina، نويسنده , ◄ Yu.V. Grigoriev، نويسنده , ◄ S.Yu. Romanov، نويسنده , ◄ A.S. Guissenberg، نويسنده ,
368
Y.A. Berkovich، نويسنده , ◄ P.V. Chetirkin، نويسنده , ◄ R.M. Wheeler، نويسنده , ◄ J.C. Sager، نويسنده ,
369
Y.A. Budagov، نويسنده , ◄ J. and Chirikov-Zorin، نويسنده , ◄ I. and Glagolev، نويسنده , ◄ V. and Pantea، نويسنده , ◄ A. and Pantea، نويسنده , ◄ D. and Tokar’، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
370
Y.A. El-Nadi، نويسنده ,
371
Y.A. El-Nadi، نويسنده ,
372
Y.A. El-Nadi، نويسنده , ◄ J.A. Daoud، نويسنده , ◄ H.F. Aly، نويسنده ,
373
Y.A. El-Shekeil، نويسنده , ◄ S.M. Sapuan، نويسنده , ◄ K. Abdan، نويسنده , ◄ E.S. Zainudin، نويسنده ,
374
Y.A. Farkov، نويسنده ,
375
Y.A. Fiagbedzi، نويسنده ,
376
Y.A. Fiagbedzi، نويسنده ,
377
Y.A. Hassan، نويسنده , ◄ S. Banerjee، نويسنده ,
378
Y.A. Hassan، نويسنده , ◄ H.R. Barsamian، نويسنده ,
379
Y.A. Hassan، نويسنده , ◄ H.R. Barsamian، نويسنده ,
380
Y.A. Kholodov، نويسنده , ◄ A.S. Kholodov، نويسنده , ◄ E.L. Stupitzki، نويسنده , ◄ A.Y. Repin، نويسنده ,
381
Y.A. Khulief، نويسنده ,
382
Y.A. Khulief، نويسنده , ◄ H. Al-Naser، نويسنده ,
383
Y.A. Kim، نويسنده , ◄ H. Muramatsu، نويسنده , ◄ M. Kojima، نويسنده , ◄ T. Hayashi، نويسنده , ◄ C. Kim، نويسنده , ◄ M. Endo، نويسنده , ◄ M.S Dresselhaus، نويسنده ,
384
Y.A. Kim، نويسنده , ◄ T. Hayashi، نويسنده , ◄ M. Endo، نويسنده , ◄ Y. Kaburagi، نويسنده , ◄ T. Tsukada، نويسنده , ◄ J. Shan، نويسنده , ◄ K. Osato، نويسنده , ◄ S. Tsuruoka، نويسنده ,
385
Y.A. Kim، نويسنده , ◄ T. Matusita، نويسنده , ◄ T. Hayashi، نويسنده , ◄ M. Endo، نويسنده , ◄ M.S Dresselhaus، نويسنده ,
386
Y.A. Kinge، نويسنده , ◄ D B Sarode and N P Dakshinkar، نويسنده ,
387
Y.A. Kotov and O.M. Samatov، نويسنده ,
388
Y.-A. Lee، نويسنده , ◄ K.-P. Chen and Y.-C. Chang، نويسنده ,
389
Y.-A. Lee، نويسنده , ◄ K.-P. Chen and Y.-W. Hsu، نويسنده ,
390
Y.A. Lee، نويسنده , ◄ M. Hashibe، نويسنده , ◄ N.Y. You، نويسنده , ◄ W. CAO، نويسنده , ◄ S. Greenland، نويسنده , ◄ D.P. Tashkin، نويسنده , ◄ W. Cozen، نويسنده , ◄ T.M. Mack، نويسنده , ◄ H. Morgenstern، نويسنده , ◄ Z.F. Zhang، نويسنده ,
391
Y.-A. Lee، نويسنده , ◄ P.-C. Wu and H.-L. Liu، نويسنده ,
392
Y.A. Liao، نويسنده , ◄ Nan Zhou، نويسنده , ◄ Jie Qin، نويسنده , ◄ Yi-Zhi Li، نويسنده , ◄ You-Xuan Zheng، نويسنده , ◄ Jing-Lin Zuo، نويسنده ,
393
Y.A. Melnikov and M.Y. Melnikov، نويسنده ,
394
Y.A. Melnikov and M.Y. Melnikov، نويسنده ,
395
Y.A. Mohamed، نويسنده , ◄ W.G.M. Bastiaanssen، نويسنده , ◄ H.H.G. Savenije، نويسنده ,
396
Y.A. Mohamed، نويسنده , ◄ W.G.M. Bastiaanssen، نويسنده , ◄ H.H.G. Savenije، نويسنده ,
397
Y.A. Nefedyev، نويسنده , ◄ S.G. Valeev، نويسنده , ◄ R.R. Mikeev، نويسنده , ◄ A.O. Andreev، نويسنده , ◄ N.Y. Varaksina، نويسنده ,
398
Y.A. Odusote، نويسنده , ◄ Y.A. and Fayose، نويسنده , ◄ O.O. and Odigie، نويسنده , ◄ P.J.، نويسنده ,
399
Y.A. Odusote، نويسنده , ◄ Y.A. and Hussain، نويسنده , ◄ L.A. and Awe، نويسنده , ◄ O.E.، نويسنده ,
400
Y.A. Pusep، نويسنده , ◄ F.E.G. Guimar?es، نويسنده , ◄ H. Arakaki، نويسنده , ◄ C.A. de Souza، نويسنده ,
401
Y.A. Rios-Solis، نويسنده , ◄ F. Sourd، نويسنده ,
402
Y.A. Stepanyants، نويسنده ,
403
Y.A. Wang، نويسنده , ◄ J.X. Li، نويسنده , ◄ Y. Yan، نويسنده , ◄ L.J. Qiao، نويسنده ,
404
Y.A. Wang، نويسنده , ◄ J.X. Li، نويسنده , ◄ Y. Yan، نويسنده , ◄ L.J. Qiao، نويسنده ,
405
Y.-A. Yang، نويسنده , ◄ H.-Q. Wang، نويسنده , ◄ Z.-M. Cheng، نويسنده , ◄ T. Sano and S.-F. Li، نويسنده ,
406
Y.A. Zhang، نويسنده , ◄ C.X. Wu، نويسنده , ◄ Chau-Jy Lin، نويسنده , ◄ Z.X. Lin، نويسنده , ◄ T.L. Guo، نويسنده ,
407
Y.A. Zhang، نويسنده , ◄ Chau-Jy Lin، نويسنده , ◄ C.X. Wu، نويسنده , ◄ T.L. Guo، نويسنده ,
408
Y.A. Zhang، نويسنده , ◄ Chau-Jy Lin، نويسنده , ◄ T.L. Guo، نويسنده ,
409
Y.A. Zhu، نويسنده , ◄ Zh.J. Sui، نويسنده , ◄ T.J. Zhao، نويسنده , ◄ Y.Ch. Dai، نويسنده , ◄ Zh.M. Cheng، نويسنده , ◄ W.K. Yuan، نويسنده ,
410
Y.A.، Fiagbedzi, نويسنده , ◄ A.، Cherid, نويسنده ,
411
Y.A.، Hussein, نويسنده , ◄ S.M.، El-Ghazaly, نويسنده ,
412
Y.A.، Hussein, نويسنده , ◄ S.M.، El-Ghazaly, نويسنده ,
413
Y.A.، Hussein, نويسنده , ◄ S.M.، El-Ghazaly, نويسنده , ◄ S.M.، Goodnick, نويسنده ,
414
Y.A.، Sergeev نويسنده , ◄ C.F.، Barenghi نويسنده ,
415
Y.A.، Vlasov, نويسنده , ◄ G.L.، Larkins, نويسنده , ◄ R.، Socorregut, نويسنده ,
416
Y.A.، Zhang, نويسنده , ◄ Y.A.، Hu, نويسنده , ◄ F.L.، Lu, نويسنده ,
417
Y.A.C. Jande، نويسنده , ◄ W.S. Kim، نويسنده ,
418
Y.A.C. Jande، نويسنده , ◄ Y.A.C. and Kim، نويسنده , ◄ W.S.، نويسنده ,
419
Y.A.W. de Kort، نويسنده , ◄ A.L. Meijnders، نويسنده , ◄ A.A.G. Sponselee، نويسنده , ◄ W.A. Ijsselsteijn، نويسنده ,
420
Y.-A.Yoo-Ah Kim، نويسنده ,
421
Y.a، Nof, Shimon نويسنده ,
422
Y.A-H Mashal، نويسنده , ◄ M.H El-Axir، نويسنده , ◄ M.A. Kassem، نويسنده ,
423
Y.Anbu Selvam، نويسنده , ◄ R.Elangaimannan، نويسنده ,
424
Y.Anbu Selvam، نويسنده , ◄ R.Elangaimannan، نويسنده , ◄ M.Venkatesan، نويسنده , ◄ P.Karthikeyan، نويسنده , ◄ K.Palaniraja، نويسنده ,
425
Y.Aydinok، نويسنده , ◄ G.Nisli، نويسنده , ◄ K.KavakI، نويسنده , ◄ C.Coker، نويسنده , ◄ M.Kantar، نويسنده , ◄ N.Cetingul، نويسنده ,
426
Y.B and Kallush، نويسنده , ◄ S. and Kosloff، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
427
Y.B and Kallush، نويسنده , ◄ S. and Tannenbaum، نويسنده , ◄ E. and Segev، نويسنده , ◄ Bilha، نويسنده ,
428
Y.B Gui، نويسنده , ◄ R.Z Wang، نويسنده ,
429
Y.B Gui، نويسنده , ◄ R.Z Wang، نويسنده , ◄ W Wang، نويسنده , ◄ J.Y. Wu، نويسنده , ◄ Y.X. Xu، نويسنده ,
430
Y.B Guo، نويسنده ,
431
Y.B Guo، نويسنده , ◄ Dale W. Schwach، نويسنده ,
432
Y.B Guo، نويسنده , ◄ David W Yen، نويسنده ,
433
Y.B Guo، نويسنده , ◄ David W. Yen، نويسنده ,
434
Y.B Guo، نويسنده , ◄ Mark E. Barkey، نويسنده ,
435
Y.B Guo، نويسنده , ◄ R. Caslaru، نويسنده ,
436
Y.B Guo، نويسنده , ◄ Y Zhang، نويسنده , ◄ J.A Zhong، نويسنده , ◄ K Syoji، نويسنده ,
437
Y.B Guo، نويسنده , ◄ Y.K. Chou، نويسنده ,
438
Y.B. Acharya، نويسنده ,
439
Y.B. Altundas، نويسنده , ◄ G. Caginalp، نويسنده ,
440
Y.B. An، نويسنده , ◄ Peter W.H. Lee، نويسنده ,
441
Y.B. and Setiowaty، نويسنده , ◄ G. and Che Man، نويسنده , ◄ Y.B.، نويسنده ,
442
Y.B. Assoa a، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ C. Menezo، نويسنده , ◄ G. Fraisse، نويسنده , ◄ R. Yezou a، نويسنده , ◄ J. Brau، نويسنده ,
443
Y.B. Bolkhovityanov، نويسنده , ◄ A.S. Deryabin، نويسنده , ◄ A.K. Gutakovskii، نويسنده , ◄ L.V. Sokolov، نويسنده ,
444
Y.B. Che Man، نويسنده , ◄ A.A. Aida، نويسنده , ◄ A.R. Raha، نويسنده , ◄ R. Son، نويسنده ,
445
Y.-B. Chen، نويسنده , ◄ K.-H. Tan، نويسنده ,
446
Y.B. Chun، نويسنده , ◄ S.K Hwang، نويسنده ,
447
Y.B. Chun، نويسنده , ◄ S.L. Semiatin، نويسنده , ◄ S.K Hwang، نويسنده ,
448
Y.B. Chung، نويسنده ,
449
Y.B. de Rijke، نويسنده , ◄ P.N.M. Demacker، نويسنده , ◄ N.A. Assen، نويسنده , ◄ L.M. Sloots، نويسنده , ◄ MB Katan، نويسنده , ◄ AFH Stalenhoef، نويسنده ,
450
Y.B. Dudkina، نويسنده , ◄ M.N. Khrizanforov، نويسنده , ◄ T.V. Gryaznova، نويسنده , ◄ Y.H. Budnikova، نويسنده ,
451
Y.B. Fu، نويسنده , ◄ D.W. Brookes، نويسنده ,
452
Y.B. Fu، نويسنده , ◄ Y.T. Zhang، نويسنده ,
453
Y.B. Fu، نويسنده , ◄ RW Ogden and DA Sotiropoulos ، نويسنده ,
454
Y.B. Gerbig*، نويسنده , ◄ S.I.-U. Ahmed، نويسنده , ◄ D.G. Chetwynd، نويسنده ,
455
Y.B. Gerbig*، نويسنده , ◄ S.I.-U. Ahmed، نويسنده , ◄ D.G. Chetwynd، نويسنده ,
456
Y.B. Gerbig*، نويسنده , ◄ A.R Phani، نويسنده , ◄ H. Haefke، نويسنده ,
457
Y.B. Ghile، نويسنده , ◄ R.E. Schulze، نويسنده ,
458
Y.B. Gomceli، نويسنده , ◄ G. Kutlu، نويسنده , ◄ L. Cavdar، نويسنده , ◄ F. Sanivar، نويسنده , ◄ L.E. Inan، نويسنده ,
459
Y.B. Hahn، نويسنده ,
460
Y.B. Hahn، نويسنده ,
461
Y.B. He، نويسنده , ◄ J. Hufner، نويسنده , ◄ B.Z. Kopeliovich، نويسنده ,
462
Y.B. Hou، نويسنده ,
463
Y.-B. Jia، نويسنده ,
464
Y.B. Kang، نويسنده , ◄ D.J. Li، نويسنده , ◄ H.Y. Wang، نويسنده , ◄ J.Y. Yan، نويسنده , ◄ S. Zhang، نويسنده , ◄ X.Y. Deng، نويسنده ,
465
Y.B. Khollam، نويسنده , ◄ A.S. Deshpande، نويسنده , ◄ A.J. Patil، نويسنده , ◄ H.S. Potdar، نويسنده , ◄ S.B. Deshpande، نويسنده , ◄ S.K. Date، نويسنده ,
466
Y.B. Khollam، نويسنده , ◄ A.S. Deshpande، نويسنده , ◄ A.J. Patil، نويسنده , ◄ H.S. Potdar، نويسنده , ◄ S.B. Deshpande، نويسنده , ◄ S.K. Date، نويسنده ,
467
Y.B. Khollam، نويسنده , ◄ H.S. Potdar، نويسنده , ◄ S.B. Deshpande، نويسنده , ◄ A.B. Gaikwad، نويسنده ,
468
Y.B. Li، نويسنده , ◄ B.Q. Wei، نويسنده , ◄ J. Liang، نويسنده , ◄ Q. Yu، نويسنده , ◄ D.H. Wu، نويسنده ,
469
Y.-B. Lin، نويسنده , ◄ Lynn Z. Miller، نويسنده , ◄ M. Perkel، نويسنده , ◄ D. Pritikin، نويسنده , ◄ I.H. Sudborough، نويسنده ,
470
Y.B. Liu، نويسنده , ◄ G. Wang، نويسنده , ◄ J. Liu، نويسنده , ◄ X. Zhao، نويسنده , ◄ H.J. Tan، نويسنده , ◄ X.R. Li، نويسنده ,
471
Y.B. Liu، نويسنده , ◄ Y.D. Li، نويسنده , ◄ S.X. Li، نويسنده , ◄ Z.G. Yang، نويسنده , ◄ S.M. Chen، نويسنده , ◄ W.J. Hui، نويسنده , ◄ Y.Q. Weng، نويسنده ,
472
Y.B. Lu، نويسنده , ◄ Q.M. Li، نويسنده ,
473
Y.B. Lu، نويسنده , ◄ Q.M. Li، نويسنده ,
474
Y.B. Park، نويسنده , ◄ K.H. Lee، نويسنده ,
475
Y.-B. Qian، نويسنده , ◄ Z.-N. Wu، نويسنده , ◄ Q. Yang، نويسنده , ◄ L.-Y. Zhang، نويسنده , ◄ X.-Y. Wang، نويسنده ,
476
Y.B. Roh، نويسنده , ◄ K.M. Jeong، نويسنده , ◄ H.G. Cho، نويسنده , ◄ H.Y. Kang، نويسنده , ◄ Jodie Y.S. Lee، نويسنده , ◄ S.K. Ryu، نويسنده , ◄ B.S. Lee، نويسنده ,
477
Y.B. Tao، نويسنده , ◄ Y.L. He *، نويسنده ,
478
Y.B. Tao، نويسنده , ◄ Y.L. He ?، نويسنده , ◄ F.Q. Cui، نويسنده , ◄ CH Lin، نويسنده ,
479
Y.B. Tao، نويسنده , ◄ Y.L. He ?، نويسنده , ◄ Z.G. Qu، نويسنده ,
480
Y.B. Tao، نويسنده , ◄ Y.L. He، نويسنده , ◄ J. Huang، نويسنده , ◄ Z.G. Wu، نويسنده , ◄ W.Q. Tao، نويسنده ,
481
Y.B. Tao، نويسنده , ◄ Y.W. Liu، نويسنده , ◄ F. Gao، نويسنده , ◄ X.Y. Chen، نويسنده , ◄ Y.L. He، نويسنده ,
482
Y.B. Tian، نويسنده , ◄ L. Zhou، نويسنده , ◄ J. Shimizu، نويسنده , ◄ Y. Tashiro، نويسنده , ◄ R.K. Kang، نويسنده ,
483
Y.B. Wang، نويسنده ,
484
Y.B. Wang، نويسنده , ◄ B.X Wang، نويسنده , ◄ S.J. Jin، نويسنده , ◄ X. Qin، نويسنده , ◄ X.X. Bai، نويسنده , ◄ W.P. Liu، نويسنده , ◄ Z.H. Li، نويسنده , ◄ G. LIAN & J. WANG، نويسنده , ◄ S. Zeng، نويسنده , ◄ B. Guo، نويسنده , ◄ S.Q. Yan، نويسنده , ◄ J. Su، نويسنده , ◄ Y.J. Li، نويسنده , ◄ E.T. Li، نويسنده , ◄ X. Fang، نويسنده ,
485
Y.B. Wang، نويسنده , ◄ D.D. Qu، نويسنده , ◄ X.H. Wang، نويسنده , ◄ Y. Cao، نويسنده , ◄ X.Z Liao، نويسنده , ◄ M. Kawasaki، نويسنده , ◄ S.P. Ringer، نويسنده , ◄ Z.W. Shan، نويسنده , ◄ T.G Langdon، نويسنده , ◄ J. Shen، نويسنده ,
486
Y.B. Xie، نويسنده , ◄ X.Z. Li، نويسنده ,
487
Y.B. Yang، نويسنده , ◄ Angela S.P. Lin، نويسنده , ◄ C.S. Chen، نويسنده ,
488
Y.B. Yang، نويسنده , ◄ Angela S.P. Lin، نويسنده , ◄ C.S. Chen، نويسنده ,
489
Y.-B. YANG، نويسنده , ◄ S.-R. KUO، نويسنده , ◄ H.-H. HUNG، نويسنده ,
490
Y.B. Yi، نويسنده ,
491
Y.B. Yi، نويسنده , ◄ A. Bendawi، نويسنده ,
492
Y.B. Zhang، نويسنده , ◄ A. Godfrey، نويسنده , ◄ Q. Liu، نويسنده , ◄ W. Liu، نويسنده , ◄ D. Juul Jensen، نويسنده ,
493
Y.B. Zhang، نويسنده , ◄ L.Y. Chen، نويسنده ,
494
Y.B. Zhang، نويسنده , ◄ S Li، نويسنده , ◄ C.Q. Sun، نويسنده , ◄ S Widjaja، نويسنده , ◄ P Hing، نويسنده ,
495
Y.B. Zhang، نويسنده , ◄ S. Li، نويسنده , ◄ H. Ye and P. Hing ، نويسنده , ◄ S.X. Dou، نويسنده ,
496
Y.B. Zhao، نويسنده ,
497
Y.B. Zhao، نويسنده , ◄ Z.L. Lei، نويسنده , ◄ Y.B. Chen، نويسنده , ◄ W. Tao، نويسنده ,
498
Y.B. Zuo، نويسنده , ◄ A.W. Zeng، نويسنده , ◄ X.G. Yuan، نويسنده , ◄ K.T. Yu، نويسنده ,
499
Y.B.، Gianchandani, نويسنده , ◄ A.D.، Oliver, نويسنده , ◄ S.R.، Vigil, نويسنده ,
500
Y.B.، Huang, نويسنده , ◄ D.M.، Pooke, نويسنده , ◄ M.R.، Presland, نويسنده , ◄ O.R.، Mercier, نويسنده , ◄ F.، Li, نويسنده , ◄ A.، Otto, نويسنده ,
501
Y.B.VeraCastilloa H.W.Pritchardb، نويسنده , ◄ 2، نويسنده , ◄ A.Frijaa P.ChellattanVeettila J.A.CuevasSanchezc، نويسنده , ◄ P.VanDammed، نويسنده , ◄ 3، نويسنده , ◄ G.VanHuylenbroecka، نويسنده , ◄ 1، نويسنده ,
502
Y.Babykalpana، نويسنده , ◄ K.ThanushKodi، نويسنده ,
503
Y.C Chen، نويسنده , ◄ Y.S. Liao، نويسنده ,
504
Y.C Fiamegos، نويسنده , ◄ C.D. Stalikas، نويسنده , ◄ G.A. Pilidis، نويسنده , ◄ M.I. Karayannis، نويسنده ,
505
Y.C Lin، نويسنده , ◄ S.C. Chen، نويسنده ,
506
Y.C Lin، نويسنده , ◄ S.W. Wang، نويسنده , ◄ T.M. Chen، نويسنده ,
507
Y.C Qin، نويسنده , ◄ S.Y He، نويسنده , ◄ D.Z. Yang، نويسنده ,
508
Y.C Toklu، نويسنده ,
509
Y.C. Ahn، نويسنده , ◄ J.K. Lee، نويسنده ,
510
Y.C. Bai، نويسنده , ◄ F.C. Wu، نويسنده , ◄ C.Q. Liu، نويسنده , ◄ W. Li، نويسنده , ◄ J.Y. Guo، نويسنده , ◄ P.Q. Fu، نويسنده , ◄ B.S. Xing، نويسنده , ◄ J. Zheng، نويسنده ,
511
Y.C. Chan، نويسنده , ◄ Gladys L.T. Lam، نويسنده , ◄ P.K.R. Chun، نويسنده , ◄ Moon Tong Ernest So، نويسنده ,
512
Y.C. Chana، نويسنده , ◄ U، نويسنده , ◄ P.D. Vowlesa، نويسنده , ◄ G.H. McTainsha، نويسنده , ◄ R.W. Simpsonb، نويسنده , ◄ D.D. Cohenc، نويسنده , ◄ G.M. Baileyc، نويسنده , ◄ G.D. McOristc، نويسنده ,
513
Y.-C. Chang and B.-S. Chen، نويسنده ,
514
Y.C. Chang and H.J. Keh، نويسنده ,
515
Y.C. Chang، نويسنده , ◄ Chien-wei Wu، نويسنده ,
516
Y.C. Chang، نويسنده , ◄ H.D. Yeh، نويسنده ,
517
Y.C. Chao ، نويسنده , ◄ D.S. Liu، نويسنده ,
518
Y.-C. Chao، نويسنده ,
519
Y.C. Chen، نويسنده ,
520
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ A. Gholinia and O. A. Maiorova، نويسنده , ◄ P.B. Prangnell، نويسنده ,
521
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ C.F. Ma، نويسنده , ◄ M. Qin، نويسنده , ◄ Y.X. Li، نويسنده ,
522
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ C.F. Ma، نويسنده , ◄ M. Qin، نويسنده , ◄ Y.X. Li، نويسنده ,
523
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ C.F. Ma، نويسنده , ◄ Z.X. Yuan، نويسنده , ◄ Z.Z. Xia، نويسنده , ◄ Z.Y. Guo، نويسنده ,
524
Y.-C. Chen، نويسنده , ◄ D. Bakavos، نويسنده , ◄ A. Gholinia and O. A. Maiorova، نويسنده , ◄ P.B. Prangnell، نويسنده ,
525
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ J.N. Chung، نويسنده , ◄ C.S. Wu، نويسنده , ◄ Y.F. Lue، نويسنده ,
526
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ K. Nakata، نويسنده ,
527
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ K. Nakata، نويسنده ,
528
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ L.J. Song، نويسنده , ◄ Z.L. Sun، نويسنده ,
529
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ S.F. Liu، نويسنده , ◄ D. Bakavos، نويسنده , ◄ P.B. Prangnell، نويسنده ,
530
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ T. Komazaki، نويسنده , ◄ Y.G. Kim، نويسنده , ◄ T. Tsumura، نويسنده , ◄ K. Nakata، نويسنده ,
531
Y.C. Chen، نويسنده , ◄ Y.Y. Huang، نويسنده , ◄ C.P. Chang، نويسنده , ◄ P.W. Kao، نويسنده ,
532
Y.C. Cheung، نويسنده , ◄ S.C. Chen، نويسنده , ◄ I.C. Hsieh، نويسنده , ◄ Y.F. Lo، نويسنده , ◄ H.P. Tsai، نويسنده , ◄ S. Hsueh، نويسنده , ◄ T.C. Yen، نويسنده ,
533
Y.-C. Chiang، نويسنده , ◄ S.-F. Jeng، نويسنده , ◄ M.-C. Yeh، نويسنده , ◄ Y.-T. Liu، نويسنده , ◄ H.-T. Chen، نويسنده , ◄ F.-C. Wei، نويسنده ,
534
Y.C. Ching، نويسنده , ◄ Hakan F. Oztop، نويسنده , ◄ M.M. Rahman، نويسنده , ◄ M.R. Islam، نويسنده , ◄ A. Ahsan Ejaz، نويسنده ,
535
Y.C. Chou، نويسنده , ◄ Y.P. Fang، نويسنده , ◄ Pei-Chun Yen، نويسنده , ◄ Gwo-Jen Hwang، نويسنده , ◄ S.F. Hu، نويسنده ,
536
Y.C. Chu، نويسنده , ◄ L.H. Wu، نويسنده , ◄ S-CJ Tsai، نويسنده ,
537
Y.C. Chuang، نويسنده , ◄ J.Y. Wu، نويسنده , ◄ M.F. Lin، نويسنده ,
538
Y.C. Chuang، نويسنده , ◄ George J.Y. Hsu، نويسنده ,
539
Y.C. Cozier، نويسنده , ◄ JR Palmer، نويسنده , ◄ N.J. Horton، نويسنده , ◄ L. Fredman، نويسنده , ◄ L. Rosenberg، نويسنده ,
540
Y.C. Du، نويسنده , ◄ R.K. Shiue، نويسنده ,
541
Y.C. Ee، نويسنده ,
542
Y.C. Fan، نويسنده , ◄ Y.M. Liu، نويسنده , ◄ Y.C. Chen، نويسنده , ◄ Y. Sung، نويسنده , ◄ M.D. Ger، نويسنده ,
543
Y.C. Fang، نويسنده , ◄ Y. Zhang، نويسنده , ◄ H.Y. Gao، نويسنده , ◄ L.G. Chen، نويسنده , ◄ B. Gao، نويسنده , ◄ W.Z. He، نويسنده , ◄ Q.S. Meng، نويسنده , ◄ C. Zhang، نويسنده , ◄ Z.C. Dong، نويسنده ,
544
Y.C. Fang، نويسنده , ◄ Z.J. Zhang، نويسنده , ◄ M. Lu، نويسنده ,
545
Y.C. Feng، نويسنده , ◄ L. Geng، نويسنده , ◄ A.B Li، نويسنده , ◄ Z.Z. Zheng، نويسنده ,
546
Y.C. Feng، نويسنده , ◄ L. Geng، نويسنده , ◄ G.H. Fan، نويسنده , ◄ A.B Li، نويسنده , ◄ Z.Z. Zheng، نويسنده ,
547
Y.C. Feng، نويسنده , ◄ L. Geng، نويسنده , ◄ P.Q. Zheng، نويسنده , ◄ Z.Z. Zheng، نويسنده , ◄ G.S. Wang، نويسنده ,
548
Y.C. Fraigneau، نويسنده , ◄ M. Gonzalez، نويسنده , ◄ A. Coppalle، نويسنده ,
549
Y.C. Fu، نويسنده , ◄ H.J. Xu، نويسنده , ◄ J.H. Xu، نويسنده ,
550
Y.-C. Fung، نويسنده ,
551
Y.C. Gao ، نويسنده ,
552
Y.C. Gao ، نويسنده ,
553
Y.C. Guan، نويسنده , ◄ G.K.L. Ng، نويسنده , ◄ H.Y. Zheng، نويسنده , ◄ M.H. Hong، نويسنده , ◄ S. Guha Roy and C. X. Hong، نويسنده , ◄ Z. Zhang، نويسنده ,
554
Y.C. Guan، نويسنده , ◄ W. Zhou، نويسنده , ◄ H.Y. Zheng، نويسنده , ◄ Z.L. Li، نويسنده ,
555
Y.C. Guan، نويسنده , ◄ W. Zhou، نويسنده , ◄ Z.L. Li، نويسنده , ◄ H.Y. Zheng، نويسنده ,
556
Y.C. Guan، نويسنده , ◄ W. Zhou، نويسنده , ◄ Z.L. Li، نويسنده , ◄ H.Y. Zheng، نويسنده ,
557
Y.-C. Ho، نويسنده ,
558
Y.C. Hon، نويسنده , ◄ E.G. Fan، نويسنده ,
559
Y.C. Hon، نويسنده , ◄ E.G. Fan، نويسنده ,
560
Y.C. Hon، نويسنده , ◄ E.G. Fan، نويسنده ,
561
Y.C. Hon، نويسنده , ◄ Engui Fan، نويسنده ,
562
Y.-C. Hou، نويسنده , ◄ J. Pan ، نويسنده ,
563
Y.C. Hsieh، نويسنده , ◄ T.C. Hsu، نويسنده , ◄ J.S. Chiou، نويسنده ,
564
Y.C. Hsu، نويسنده , ◄ J.H. Tsai، نويسنده , ◄ T.C. Lin، نويسنده ,
565
Y.C. Hsu، نويسنده , ◄ W.T. Lai، نويسنده , ◄ P.W. Li، نويسنده , ◄ David M.T. Kuo، نويسنده ,
566
Y.C. Hu، نويسنده , ◄ J.J. Ge، نويسنده , ◄ Q. Ji and S. Dai، نويسنده , ◄ Z.S. Jiang، نويسنده , ◄ X.S. Wu، نويسنده , ◄ G.F. Cheng، نويسنده ,
567
Y.-C. Hung ، نويسنده , ◄ P.J. Withers ، نويسنده ,
568
Y.-C. Hung ، نويسنده , ◄ JA Bennett، نويسنده , ◄ F.A. Garcia-Pastor، نويسنده , ◄ M. Di Michiel، نويسنده , ◄ J.-Y. Buffière، نويسنده , ◄ T.J.A. Doel، نويسنده , ◄ P. Bowen، نويسنده , ◄ P.J. Withers ، نويسنده ,
569
Y.C. Jang، نويسنده , ◄ J.K. Hong، نويسنده , ◄ J.H. Park، نويسنده , ◄ D.W. Kim، نويسنده , ◄ Y. Lee، نويسنده ,
570
Y.C. Jean، نويسنده ,
571
Y.C. Jean، نويسنده ,
572
Y.C. Jean، نويسنده , ◄ Wei-Song Hung، نويسنده , ◄ Chia-Hao Lo، نويسنده , ◄ Hongmin Chen، نويسنده , ◄ Guang Liu، نويسنده , ◄ Lakshmi Chakka، نويسنده , ◄ Mei-Ling Cheng، نويسنده , ◄ D. Nanda، نويسنده , ◄ Kuo-Lun Tung، نويسنده , ◄ Shu-Hsien Huang، نويسنده , ◄ Kueir-Rarn Lee، نويسنده , ◄ Juin-Yih Lai، نويسنده , ◄ Yi-Ming Sun، نويسنده , ◄ Chien-Chieh Hu، نويسنده , ◄ Chang-Cheng Yu، نويسنده ,
573
Y.C. Jiang، نويسنده , ◄ L.P. Li، نويسنده , ◄ S.Q. Zhao، نويسنده , ◄ Q.Y. Li، نويسنده , ◄ H.D. Chen and S.L. Ma، نويسنده ,
574
Y.C. June، نويسنده , ◄ H. Choi، نويسنده , ◄ Y. Ko، نويسنده , ◄ H. Hong، نويسنده , ◄ S. Seol، نويسنده , ◄ J. Je، نويسنده ,
575
Y.C. Kang، نويسنده , ◄ H.S Roh، نويسنده , ◄ H.D. Park، نويسنده , ◄ S.B. Park، نويسنده ,
576
Y.C. Kang، نويسنده , ◄ R.D. Ramsier، نويسنده ,
577
Y.-C. Kang، نويسنده , ◄ S.-H. Ok، نويسنده , ◄ and S.-H. Kang، نويسنده ,
578
Y.C. Kim، نويسنده , ◄ D.W. Kim، نويسنده , ◄ Vinaya K. Jha، نويسنده , ◄ Om K. Suwal، نويسنده , ◄ S.S. Choi، نويسنده ,
579
Y.C. Kim، نويسنده , ◄ J.Y. Jeong، نويسنده , ◄ J.Y. Hwang، نويسنده , ◄ S.D. Kim، نويسنده , ◄ S.C. Yi، نويسنده , ◄ W.J. Kim، نويسنده ,
580
Y.C. Kim، نويسنده , ◄ K.A. Blee، نويسنده , ◄ J. Robins، نويسنده , ◄ A.J. ، نويسنده , ◄ erson ، نويسنده ,
581
Y.C. Kim، نويسنده , ◄ S.H. Lee، نويسنده , ◄ H.M. Srivastava، نويسنده ,
582
Y.C. Ko، نويسنده , ◄ D. Jeon، نويسنده ,
583
Y.C. Kuo، نويسنده ,
584
Y.C. Kwok، نويسنده , ◄ D.P.H. Hsieh، نويسنده , ◄ P.K. Wong، نويسنده ,
585
Y.-C. LAI، نويسنده , ◄ V. I. WEINGARTEN، نويسنده , ◄ H. ESHRAGHI، نويسنده ,
586
Y.C. Lam، نويسنده , ◄ J.C. Chai، نويسنده , ◄ P. Rath، نويسنده , ◄ H. Zheng، نويسنده , ◄ V.M. Murukeshan، نويسنده ,
587
Y.C. Lam، نويسنده , ◄ Sunil C. Joshi، نويسنده , ◄ X.L. Liu، نويسنده ,
588
Y.C. Lam، نويسنده , ◄ X. Chen، نويسنده , ◄ K.W. Tan، نويسنده , ◄ J.C. Chai، نويسنده , ◄ S.C.M. Yu، نويسنده ,
589
Y.C. Lee، نويسنده ,
590
Y.C. Lee، نويسنده ,
591
Y.C. Lee، نويسنده , ◄ C.S. Yang، نويسنده , ◄ H.J. Huang، نويسنده , ◄ S.Y. Hu، نويسنده , ◄ J.W. Lee، نويسنده , ◄ Jason C.F Cheng، نويسنده , ◄ C.C. Huang، نويسنده , ◄ M.K. Tsai، نويسنده , ◄ H.C. Kuang، نويسنده ,
592
Y.C. Lee، نويسنده , ◄ D.A. Ingram، نويسنده , ◄ T.G. Phan، نويسنده ,
593
Y.C. Lee، نويسنده , ◄ H.M. Thompson and P.H. Gaskell ، نويسنده ,
594
Y.C. Lee، نويسنده , ◄ O.K. Tan، نويسنده , ◄ M.S. Tse، نويسنده , ◄ A. Srivastava، نويسنده ,
595
Y.C. Lee، نويسنده , ◄ Y.L. Liu *، نويسنده , ◄ C.K. Wang، نويسنده , ◄ J.L. Shen، نويسنده , ◄ P.W. Cheng، نويسنده , ◄ Jason C.F Cheng، نويسنده , ◄ C.-H. Ko، نويسنده , ◄ TY Lin، نويسنده ,
596
Y.C. Li، نويسنده , ◄ K.L. Yao، نويسنده , ◄ Z.L. Liu، نويسنده ,
597
Y.C. Li، نويسنده , ◄ Kelvin C.P Wang ، نويسنده , ◄ X.J. Liu، نويسنده ,
598
Y.C. Li، نويسنده , ◄ Kelvin C.P Wang ، نويسنده , ◄ X.J. Liu، نويسنده ,
599
Y.C. Li، نويسنده , ◄ L.W. Yang، نويسنده , ◄ S.X. Yu، نويسنده , ◄ Y. Li، نويسنده , ◄ P. Yang، نويسنده , ◄ X.L. Wei، نويسنده , ◄ J.X. Zhong، نويسنده ,
600
Y.C. Liang، نويسنده , ◄ D.P. Feng، نويسنده , ◄ G.R. Liu، نويسنده , ◄ X.W. Yang، نويسنده , ◄ X. Han، نويسنده ,
601
Y.C. Liang، نويسنده , ◄ G.H. Zhong، نويسنده , ◄ X.Y. Chen، نويسنده , ◄ D. Gao، نويسنده , ◄ Donald F. Hammer، نويسنده , ◄ F.S. Liu، نويسنده , ◄ J.Y. Hu، نويسنده , ◄ L.C. Deng and B. Zhang، نويسنده ,
602
Y.-C. Liang، نويسنده , ◄ R. Zhang، نويسنده , ◄ and J. M. Cioffi، نويسنده ,
603
Y.-C. Liang، نويسنده , ◄ S. Sun، نويسنده , ◄ C. K. Ho، نويسنده ,
604
Y.C. Liang، نويسنده , ◄ S.Y. Yin، نويسنده , ◄ Donald F. Hammer، نويسنده , ◄ L.C. Deng and B. Zhang، نويسنده , ◄ H. Flores، نويسنده ,
605
Y.C. Liao، نويسنده , ◄ S.W. Chang Chien، نويسنده , ◄ M.C. Wang، نويسنده , ◄ Y. Shen، نويسنده , ◄ P.L. Hung، نويسنده , ◄ Biswanath Das، نويسنده ,
606
Y.-C. Lin and J.-C. Lo، نويسنده ,
607
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ C.R. Hong، نويسنده , ◄ H.A. Chuang، نويسنده ,
608
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ C.Y. Hsu، نويسنده , ◄ S.K. Hung، نويسنده , ◄ C.H. Chang، نويسنده , ◄ D.C. Wen، نويسنده ,
609
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ C.Y. Hsu، نويسنده , ◄ S.K. Hung، نويسنده , ◄ D.C. Wen، نويسنده ,
610
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Feng - jiao Deng، نويسنده , ◄ Yu-Qiang Jiang، نويسنده , ◄ Dong-Xu Wen، نويسنده , ◄ Guan Liu، نويسنده ,
611
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Ge Liu، نويسنده , ◄ Ming-Song Chen، نويسنده , ◄ Jue Zhong، نويسنده ,
612
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ J.H. Jiang، نويسنده , ◄ W.T. Yen، نويسنده ,
613
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ J.H. Ke، نويسنده , ◄ W.T. Yen، نويسنده , ◄ S.C. Liang، نويسنده , ◄ C.H. Wu، نويسنده , ◄ C.T. Chiang، نويسنده ,
614
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ J.N. Chen، نويسنده ,
615
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ J.Y. Li، نويسنده , ◄ W.T. Yen، نويسنده ,
616
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ K.Y. Chang، نويسنده ,
617
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Ming-Song Chen، نويسنده , ◄ Jue Zhong، نويسنده ,
618
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Ming-Song Chen، نويسنده , ◄ Jue Zhong، نويسنده ,
619
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Ming-Song Chen، نويسنده , ◄ Jue Zhong، نويسنده ,
620
Y.-C. Lin، نويسنده , ◄ T.-H. Chiang، نويسنده , ◄ K.-Y. Su، نويسنده ,
621
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Xiaomin Chen، نويسنده ,
622
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Xiaomin Chen، نويسنده , ◄ Zhenghua Liu، نويسنده , ◄ Jian Chen، نويسنده ,
623
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Y.C. Jian، نويسنده , ◄ J.H. Jiang، نويسنده ,
624
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Y.J. Xie، نويسنده ,
625
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ S.W. Wang، نويسنده ,
626
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ S.W. Wang، نويسنده , ◄ Y.H. Cho، نويسنده ,
627
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Y.J. Weng، نويسنده , ◄ D.J. Pen، نويسنده , ◄ H.C. Li، نويسنده ,
628
Y.C. Lin، نويسنده , ◄ Yi Ding، نويسنده , ◄ Ming-Song Chen، نويسنده , ◄ Feng - jiao Deng، نويسنده ,
629
Y.C. Liou، نويسنده , ◄ V. Obukhovskii، نويسنده , ◄ J.C. Yao، نويسنده ,
630
Y.-C. Liu، نويسنده , ◄ M. L. Double، نويسنده , ◄ W. L. MacDonald ، نويسنده , ◄ Michael G. Milgroom، نويسنده ,
631
Y.C. Lo، نويسنده , ◄ J.C. Huang، نويسنده , ◄ S.P. Ju، نويسنده ,
632
Y.C. Lu، نويسنده , ◄ S.S. Yi، نويسنده , ◄ G.S. Luo، نويسنده ,
633
Y.C. Ma، نويسنده , ◄ X.W Kong، نويسنده , ◄ B. Yang، نويسنده , ◄ X.L. Zhang، نويسنده , ◄ X.Y. Yan، نويسنده , ◄ J.C. Yang، نويسنده , ◄ Z.Q. Xiong، نويسنده ,
634
Y.C. Minh and W.M. Irvine، نويسنده ,
635
Y.C. Minh، نويسنده , ◄ S.-J. Kim، نويسنده , ◄ Soojong Pak، نويسنده , ◄ Sungho Lee، نويسنده , ◄ W.M. Irvine and L.-?. Nyman، نويسنده ,
636
Y.C. Ni، نويسنده , ◄ C. Xu، نويسنده , ◄ P.M Hui، نويسنده , ◄ N.F Johnson، نويسنده ,
637
Y.C. Ou، نويسنده , ◄ Y.H. Chiu، نويسنده , ◄ J.M. Lu، نويسنده , ◄ W.P. Su، نويسنده , ◄ M.F. Lin، نويسنده ,
638
Y.C. Peng، نويسنده ,
639
Y.C. Ratnakaram، نويسنده , ◄ A. Vijaya kumar، نويسنده , ◄ D.Thirupathi Naidu، نويسنده , ◄ R.P.S. Chakradhar، نويسنده , ◄ K.P. Ramesh، نويسنده ,
640
Y.C. Ratnakaram، نويسنده , ◄ A. Vijaya kumar، نويسنده , ◄ R.P.S. Chakradhar، نويسنده ,
641
Y.C. Ratnakaram، نويسنده , ◄ D.Thirupathi Naidu، نويسنده , ◄ A Vijaya Kumar، نويسنده , ◄ J.L. Rao*، نويسنده ,
642
Y.C. Ratnakaram، نويسنده , ◄ Y.C and Viswanadha Reddy، نويسنده , ◄ A، نويسنده ,
643
Y.C. Ratnakaram، نويسنده , ◄ Y.C. and Balakrishna، نويسنده , ◄ A. Michael Rajesh، نويسنده , ◄ D. and Seshadri، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
644
Y.C. Ratnakaram، نويسنده , ◄ Y.C. and Naidu، نويسنده , ◄ D. Thirupathi and Chakradhar، نويسنده , ◄ R.P.S.، نويسنده ,
645
Y.C. Ratnakaram، نويسنده , ◄ Y.C. and Vijaya kumar، نويسنده , ◄ A. and Tirupathi Naidu، نويسنده , ◄ D. and Chakradhar، نويسنده , ◄ R.P.S.، نويسنده ,
646
Y.C. Sharma، نويسنده , ◄ S.N. Kaul، نويسنده , ◄ C.H. Weng، نويسنده ,
647
Y.C. Sharma، نويسنده , ◄ Uma، نويسنده , ◄ S.N. Singh، نويسنده , ◄ Paras، نويسنده , ◄ F. Gode، نويسنده ,
648
Y.C. Sharma، نويسنده , ◄ Uma، نويسنده , ◄ V. Srivastava، نويسنده , ◄ J. Srivastava، نويسنده , ◄ M. Mahto، نويسنده ,
649
Y.C. Shiah and Yi-Xiao Shi، نويسنده ,
650
Y.C. Shiah، نويسنده , ◄ B.J. Lee، نويسنده ,
651
Y.C. Shiah، نويسنده , ◄ C.Y. Lin، نويسنده ,
652
Y.C. Shiah، نويسنده , ◄ Y.H. Chen، نويسنده , ◄ W.S. Kuo، نويسنده ,
653
Y.C. Shiah، نويسنده , ◄ Yi-Xiao Shi، نويسنده ,
654
Y.C. Shu ، نويسنده ,
655
Y.C. Shu ، نويسنده , ◄ J.H. Yen، نويسنده ,
656
Y.-C. Shyu، نويسنده , ◄ Y.-C. Chou، نويسنده , ◄ H. Chen، نويسنده , ◄ C.-K.J. Shen، نويسنده ,
657
Y.C. Song، نويسنده , ◄ J.H. Woo، نويسنده , ◄ S.H. Park، نويسنده , ◄ I.S. Kim، نويسنده ,
658
Y.C. Soo Too، نويسنده , ◄ G.L. Morrison *، نويسنده , ◄ M. Behnia، نويسنده ,
659
Y.-C. Su، نويسنده , ◄ M.-T. Wu، نويسنده , ◄ C.-J. Huang، نويسنده , ◄ M.-F. Hou، نويسنده , ◄ S.-F. Yang، نويسنده , ◄ C.-Y. Chai، نويسنده ,
660
Y.C. Sui، نويسنده , ◄ B.Z Cui، نويسنده , ◄ R Guardi?n، نويسنده , ◄ D.R. Acosta، نويسنده , ◄ L Mart??nez، نويسنده , ◄ R Perez، نويسنده ,
661
Y.C. Sui، نويسنده , ◄ J.A. Gonz?lez-Le?n، نويسنده , ◄ A. Berm?dez، نويسنده , ◄ J.M. Saniger-Blesa، نويسنده ,
662
Y.C. Sun، نويسنده , ◄ J.Y. Yang، نويسنده ,
663
Y.C. Sunil Kumar، نويسنده , ◄ Manish Malviya، نويسنده , ◄ J.N. Narendra Sharath Chandra، نويسنده , ◄ C.T. Sadashiva، نويسنده , ◄ C.S. Ananda Kumar، نويسنده , ◄ S.B. Benaka Prasad، نويسنده , ◄ D.S. Prasanna، نويسنده , ◄ M.N. Subhash، نويسنده , ◄ K.S. Rangappa، نويسنده ,
664
Y.C. Ta?an، نويسنده , ◄ M.B. de Rooij، نويسنده , ◄ D.J. Schipper، نويسنده ,
665
Y.C. Tay، نويسنده , ◄ Bing Tian Dai، نويسنده , ◄ Daniel T. Wang، نويسنده , ◄ Eldora Y. Sun، نويسنده , ◄ Yong Lin، نويسنده , ◄ Yuting Lin، نويسنده ,
666
Y.-C. Tian، نويسنده , ◄ F. Zhao، نويسنده , ◄ B.H. Bisowarno and M.O. Tade¤، نويسنده ,
667
Y.-C. Wang، نويسنده , ◄ W.-H. Ip، نويسنده ,
668
Y.C. Whang، نويسنده , ◄ L.F. Burlaga، نويسنده ,
669
Y.C. Wu *، نويسنده ,
670
Y.C. Wu *، نويسنده ,
671
Y.C. Wu *، نويسنده , ◄ B. Wang، نويسنده , ◄ S.J. Wang، نويسنده ,
672
Y.-C. Wu and E. Serpedin، نويسنده ,
673
Y.-C. Wu، نويسنده , ◄ D.-R. Chen، نويسنده , ◄ S.-J. Kuo، نويسنده ,
674
Y.C. Xiang، نويسنده , ◄ J.C. Zeng، نويسنده , ◄ S.Q. Yan، نويسنده ,
675
Y.C. Xu، نويسنده , ◄ Q.R. Shen، نويسنده , ◄ M.L. Li، نويسنده , ◄ K. Dittert and B. Sattelmacher ، نويسنده ,
676
Y.C. Yang، نويسنده , ◄ B.Y. Chou، نويسنده ,
677
Y.-C. Yang، نويسنده , ◄ M.-L. Lu، نويسنده , ◄ W. CAO، نويسنده , ◄ W. L. Cai and G. Chen، نويسنده , ◄ H. Wallerand، نويسنده , ◄ C. Cordon-Cardo، نويسنده , ◄ V. Reute، نويسنده , ◄ D.K. Chopin، نويسنده , ◄ J.-Y. Rao، نويسنده , ◄ Z.-F. Zhang، نويسنده ,
678
Y.C. Yee، نويسنده , ◄ K.N. Choong، نويسنده , ◄ Andy L.Y. Low، نويسنده , ◄ S.W. Tan، نويسنده , ◄ S.F. Chien، نويسنده ,
679
Y.C. Yeh، نويسنده , ◄ C.W. Huang، نويسنده , ◄ J.T. Lue، نويسنده ,
680
Y.C. Zeng، نويسنده , ◄ J.P. Yang and C.W. Yu، نويسنده ,
681
Y.C. Zhang، نويسنده , ◄ X. Chen، نويسنده , ◄ X. Wang، نويسنده ,
682
Y.C. Zhang، نويسنده , ◄ X. Wang، نويسنده ,
683
Y.C. Zhou، نويسنده ,
684
Y.C. Zhou، نويسنده , ◄ B.H. Xu، نويسنده , ◄ R.P. Zou، نويسنده , ◄ A.B. Yu، نويسنده , ◄ P. Zulli، نويسنده ,
685
Y.C. Zhou، نويسنده , ◄ J.X. Chen، نويسنده , ◄ J.Y. Wang، نويسنده ,
686
Y.C. Zhou، نويسنده , ◄ T. Hashida، نويسنده ,
687
Y.-C. Zhu، نويسنده , ◄ S. Ohtani، نويسنده , ◄ Y. Sato، نويسنده , ◄ N. Iwamoto، نويسنده ,
688
Y.C. Zhu، نويسنده , ◄ W.D. Zeng، نويسنده , ◄ J.L. Liu، نويسنده , ◄ Y.Q. Zhao، نويسنده , ◄ Y.G. Zhou، نويسنده , ◄ H.Q Yu، نويسنده ,
689
Y.C. Zou، نويسنده , ◄ Z.G. Dai، نويسنده ,
690
Y.-C.، Chan, نويسنده , ◄ C.-T.، Chan, نويسنده , ◄ Y.-C.، Chen, نويسنده ,
691
Y.-C.، Chang, نويسنده ,
692
Y.-C.، Chang, نويسنده , ◄ S.-S.، Chen, نويسنده , ◄ S.-F.، Su, نويسنده , ◄ T.-T.، Lee, نويسنده ,
693
Y.C.، Cheng, نويسنده , ◄ Y.-S.، Liu, نويسنده ,
694
Y.C.، Chung, نويسنده , ◄ E.S.، Son, نويسنده , ◄ K.H.، Han, نويسنده , ◄ J.K.، Kim, نويسنده ,
695
Y.C.، Chung, نويسنده , ◄ K.J.، Park, نويسنده , ◄ S.B.، Jun, نويسنده ,
696
Y.C.، Eldar, نويسنده ,
697
Y.C.، Eldar, نويسنده ,
698
Y.C.، Eldar, نويسنده ,
699
Y.C.، Eldar, نويسنده , ◄ A.M.، Chan, نويسنده ,
700
Y.C.، Eldar, نويسنده , ◄ A.M.، Chan, نويسنده ,
701
Y.C.، Eldar, نويسنده , ◄ A.V.، Oppenheim, نويسنده ,
702
Y.C.، Eldar, نويسنده , ◄ A.V.، Oppenheim, نويسنده ,
703
Y.C.، Eldar, نويسنده , ◄ H.، Bolcskei, نويسنده ,
704
Y.C.، Eldar, نويسنده , ◄ N.، Merhav, نويسنده ,
705
Y.C.، Kim, نويسنده , ◄ L.H.، Keel, نويسنده , ◄ S.P.، Bhattacharyya, نويسنده ,
706
Y.-C.، Lai, نويسنده , ◄ W.-H.، Li, نويسنده ,
707
Y.C.، Lee, نويسنده , ◄ B.، Amir Parviz, نويسنده , ◄ J.A.، Chiou, نويسنده , ◄ Chen، Shaochen نويسنده ,
708
Y.C.، Lin, نويسنده , ◄ E.Y.، Chang, نويسنده , ◄ G.J.، Chen, نويسنده , ◄ H.M.، Lee, نويسنده , ◄ G.W.، Huang, نويسنده , ◄ D.، Biswas, نويسنده , ◄ C.-Y.، Chang, نويسنده ,
709
Y.C.، Soh, نويسنده , ◄ T.S.، Koh, نويسنده , ◄ L.H.، Cheong, نويسنده , ◄ Z.، Hou, نويسنده ,
710
Y.-C.، Wang, نويسنده , ◄ J.-A.، Jiang, نويسنده , ◄ R.-G.، Chu, نويسنده ,
711
Y.-C.، Xiao, نويسنده , ◄ P.، Wei, نويسنده , ◄ X.-C.، Xiao, نويسنده , ◄ H.-M.، Tai, نويسنده ,
712
Y.C.E. Lee، نويسنده , ◄ H.W.J. Lee، نويسنده ,
713
Y.C.G.J. Paquay، نويسنده , ◄ J.E. de Ruijter، نويسنده , ◄ J.P.C.M. van der Waerden، نويسنده , ◄ J.A. Jansen، نويسنده ,
714
Y.C.Lin، نويسنده , ◄ Y.J.Xie، نويسنده , ◄ X.H.Wang، نويسنده ,
715
Y.-C.LlN، نويسنده , ◄ CHEN، W.-T. نويسنده , ◄ CHOU، R.-G.R. نويسنده ,
716
Y.C.S. Adjovi، نويسنده , ◄ S. Bailly، نويسنده , ◄ B.J.G. Gnonlonfin، نويسنده , ◄ S. Tadrist، نويسنده , ◄ A. Querin، نويسنده , ◄ A. Sanni، نويسنده , ◄ I.P. Oswald، نويسنده , ◄ O. Puel، نويسنده , ◄ J.D. Bailly، نويسنده ,
717
Y.-C.Yi-Chun Lin، نويسنده , ◄ Ying-Ming Chang، نويسنده , ◄ Jia-Ming Yu، نويسنده , ◄ Jeng-Hsien Yen، نويسنده , ◄ Jan-Gowth Chang، نويسنده , ◄ Chaur-Jong Hu، نويسنده ,
718
Y.Charles Li، نويسنده ,
719
Y.Chen، نويسنده , ◄ S.H.Guo، نويسنده , ◄ Z.B.Li، نويسنده , ◄ S.Marculescu، نويسنده , ◄ L.Schulke، نويسنده ,
720
Y.D Chung، نويسنده , ◄ I Muta، نويسنده , ◄ T Hoshino، نويسنده , ◄ T Nakamura، نويسنده , ◄ M.H Shon، نويسنده ,
721
Y.D Gong، نويسنده , ◄ B Wang، نويسنده , ◄ W.S. Wang، نويسنده ,
722
Y.D. Bao، نويسنده , ◄ Y. He، نويسنده ,
723
Y.D. Chong، نويسنده , ◄ R.B. Laughlin، نويسنده ,
724
Y.D. Gao، نويسنده , ◄ J. Ding، نويسنده , ◄ Q. Chen، نويسنده , ◄ G.V.S. Rao، نويسنده , ◄ B.V.R. Chowdari، نويسنده ,
725
Y.D. Han، نويسنده , ◄ H.Y. Jing، نويسنده , ◄ L.Y. Xu، نويسنده ,
726
Y.D. Hou، نويسنده , ◄ M.K. Zhu، نويسنده , ◄ J.L. Tang، نويسنده , ◄ X.M Song، نويسنده , ◄ C.S. Tian، نويسنده , ◄ H. Yan، نويسنده ,
727
Y.D. Hou، نويسنده , ◄ X.C. Wang، نويسنده , ◄ L. Wu، نويسنده , ◄ X.F. Chen، نويسنده , ◄ Z.X. Ding، نويسنده , ◄ X.X. Wang، نويسنده , ◄ X.Z. Fu، نويسنده ,
728
Y.D. Huang *، نويسنده , ◄ L Froyen، نويسنده ,
729
Y.D. Huang *، نويسنده , ◄ L Liu، نويسنده , ◄ J.H. Qiu، نويسنده , ◄ L Shao، نويسنده ,
730
Y.D. Huang *، نويسنده , ◄ N. Hort، نويسنده , ◄ H. Dieringa، نويسنده , ◄ K.U. Kainer، نويسنده ,
731
Y.D. Huang *، نويسنده , ◄ N. Hort، نويسنده , ◄ H. Dieringa، نويسنده , ◄ K.U. Kainer، نويسنده , ◄ Y.L. Liu *، نويسنده ,
732
Y.D. Huang *، نويسنده , ◄ N. Hort، نويسنده , ◄ H. Dieringa، نويسنده , ◄ P. Maier، نويسنده , ◄ K.U. Kainer، نويسنده ,
733
Y.D. Huang *، نويسنده , ◄ W.Y. Yang، نويسنده , ◄ Z.Q. Sun، نويسنده ,
734
Y.D. Huang *، نويسنده , ◄ W.Y. Yang، نويسنده , ◄ Z.Q. Sun، نويسنده , ◄ L Froyen، نويسنده ,
735
Y.D. Jang، نويسنده , ◄ J.S. Yim، نويسنده , ◄ U.H. Lee، نويسنده , ◄ D. Lee، نويسنده , ◄ J.W. Jang، نويسنده , ◄ K.H. Park، نويسنده , ◄ W.G. Jeong، نويسنده , ◄ J.H. Lee، نويسنده , ◄ D.K. Oh، نويسنده ,
736
Y.D. Jing، نويسنده , ◄ Z.L. He، نويسنده , ◄ X.E. Yang، نويسنده ,
737
Y.D. Kale، نويسنده , ◄ Y.H. Gandhi، نويسنده ,
738
Y.D. Kale، نويسنده , ◄ Y.H. Gandhi، نويسنده , ◄ R.K. Gartia، نويسنده ,
739
Y.D. Kuang، نويسنده , ◄ X.Q. He، نويسنده ,
740
Y.D. Kuang، نويسنده , ◄ X.Q. He، نويسنده , ◄ C.Y. Chen، نويسنده , ◄ G.Q. Li، نويسنده ,
741
Y.D. Kuang، نويسنده , ◄ X.Q. He، نويسنده , ◄ C.Y. Chen، نويسنده , ◄ G.Q. Li، نويسنده ,
742
Y.D. Su، نويسنده , ◄ C.Q. Hu، نويسنده , ◄ C. Wang، نويسنده , ◄ C. M. Wen ، نويسنده , ◄ D.S. Liu، نويسنده , ◄ W.T. Zheng and Chang Q. Sun، نويسنده ,
743
Y.D. Wang، نويسنده , ◄ C.L. Ma، نويسنده , ◄ H.D Li، نويسنده , ◄ S. Zhang، نويسنده ,
744
Y.D. Wang، نويسنده , ◄ E.W. Huang، نويسنده , ◄ Y. Ren، نويسنده , ◄ Z.H. Nie، نويسنده , ◄ G. Wang، نويسنده , ◄ Y.D. Liu، نويسنده , ◄ J.N. Deng، نويسنده , ◄ T. H. Choo، نويسنده , ◄ P.K. Liaw، نويسنده , ◄ D.E. Brown، نويسنده , ◄ L. ZUO، نويسنده ,
745
Y.D. Wang، نويسنده , ◄ R Lin Peng، نويسنده , ◄ X.-L Wang، نويسنده , ◄ R.L. McGreevy، نويسنده ,
746
Y.D. Wang، نويسنده , ◄ S. Zhang، نويسنده , ◄ C.L. Ma، نويسنده , ◄ H.D Li، نويسنده ,
747
Y.D. Wang، نويسنده , ◄ T. Al-Shemmeri، نويسنده , ◄ P. Eames، نويسنده , ◄ J. McMullan، نويسنده , ◄ N. Hewitt، نويسنده , ◄ Y. Huang، نويسنده , ◄ S. Rezvani، نويسنده ,
748
Y.D. Yan *، نويسنده , ◄ T. Sun، نويسنده , ◄ S. Dong، نويسنده , ◄ X.C. Luo، نويسنده , ◄ Y.C. Liang، نويسنده ,
749
Y.-D. Yoon and S.-K. Sul، نويسنده ,
750
Y.D. Yu، نويسنده , ◄ C.X. Li، نويسنده ,
751
Y.D. Zhang، نويسنده , ◄ C. ESLING، نويسنده , ◄ J.S. Lecomte، نويسنده , ◄ C.S. He، نويسنده , ◄ X. Zhao، نويسنده , ◄ L. ZUO، نويسنده ,
752
Y.D. Zhen، نويسنده , ◄ A.I.Y. Tok، نويسنده , ◄ S.P. Jiang، نويسنده , ◄ F.Y.C. Boey، نويسنده ,
753
Y.D. Zhen، نويسنده , ◄ A.I.Y. Tok، نويسنده , ◄ S.P. Jiang، نويسنده , ◄ F.Y.C. Boey، نويسنده ,
754
Y.D. Zhen، نويسنده , ◄ Jian Li، نويسنده , ◄ San Ping Jiang، نويسنده ,
755
Y.D. Zhu، نويسنده , ◄ C. Shu، نويسنده , ◄ J. Qiu، نويسنده , ◄ J. TANI، نويسنده ,
756
Y.D. Zhuang، نويسنده ,
757
Y.D. Zhuang، نويسنده ,
758
Y.D.، Yao, نويسنده , ◄ Y.W.، Huang, نويسنده , ◄ C.K.، Lo, نويسنده , ◄ Ju، Jau-Jiu نويسنده , ◄ Jeng، Tzuan-Ren نويسنده , ◄ J.H.، Huang, نويسنده ,
759
Y.D.Ying D. Lei، نويسنده , ◄ Frank Wania، نويسنده ,
760
Y.Daniel Liang، نويسنده ,
761
Y.E. Benkli، نويسنده , ◄ M.F. Can، نويسنده , ◄ & & M. Turan، نويسنده , ◄ M.S. Celik، نويسنده ,
762
Y.E. Chen، نويسنده , ◄ S. Yuan، نويسنده , ◄ Y.Q. Su، نويسنده , ◄ L. Wang، نويسنده ,
763
Y.E. Filinchuk، نويسنده , ◄ K. Yvon، نويسنده ,
764
Y.E. Ge، نويسنده , ◄ Jennifer C. Hou، نويسنده , ◄ Sunghyun Choi، نويسنده ,
765
Y.E. Gutiérrez-Tovar، نويسنده ,
766
Y.E. Kalay، نويسنده , ◄ I. Kalay، نويسنده , ◄ Jinwoo Hwang، نويسنده , ◄ P.M. Voyles، نويسنده , ◄ M.J. Kramer، نويسنده ,
767
Y.E. Kim، نويسنده , ◄ A.L. Zubarev، نويسنده ,
768
Y.E. Meza، نويسنده , ◄ E. Williams، نويسنده , ◄ S. Salazar، نويسنده , ◄ C.J. Fasano، نويسنده ,
769
Y.E. Santoso، نويسنده , ◄ T.S. Chung، نويسنده , ◄ K.Y. Wang، نويسنده , ◄ M. Weber، نويسنده ,
770
Y.E.R. Von SchirndingCorresponding author contact information، نويسنده , ◄ a، نويسنده , ◄ R.F. Fuggleb، نويسنده ,
771
Y.F Gao، نويسنده , ◄ P.J Chi، نويسنده , ◄ G Le، نويسنده , ◄ C.T Russell، نويسنده , ◄ D.M. Yang، نويسنده , ◄ X Zhou، نويسنده , ◄ S.F. Yang، نويسنده , ◄ V Angelopoulos، نويسنده , ◄ F.K Chun، نويسنده ,
772
Y.F Lian، نويسنده , ◄ Z.J Shi، نويسنده , ◄ X.H. Zhou، نويسنده , ◄ Z.N Gu، نويسنده , ◄ H.Z. Xiao، نويسنده , ◄ J.Z. Wang، نويسنده ,
773
Y.F. Chang، نويسنده , ◄ Y.H. Chen، نويسنده , ◄ M.S. Sheu ، نويسنده , ◄ G.C. Yao، نويسنده ,
774
Y.F. Chang1، نويسنده , ◄ C.-M. Chen2، نويسنده , ◄ *، نويسنده ,
775
Y.F. Cheng، نويسنده ,
776
Y.F. Cheng، نويسنده ,
777
Y.F. Cheng، نويسنده , ◄ A. WIEDENSOHLER، نويسنده , ◄ H. Eichler، نويسنده , ◄ H. Su، نويسنده , ◄ T. Gnauk، نويسنده , ◄ E. Brüggemann، نويسنده , ◄ H. Herrmann، نويسنده , ◄ J. HEINTZENBERG، نويسنده , ◄ J. Slanina، نويسنده , ◄ T. Tuch، نويسنده , ◄ M. Hu، نويسنده , ◄ Y.H. Zhang، نويسنده ,
778
Y.F. Cheng، نويسنده , ◄ A. WIEDENSOHLER، نويسنده , ◄ H. Eichler، نويسنده , ◄ J. HEINTZENBERG، نويسنده , ◄ D. V. Giri and F. M. Tesche، نويسنده , ◄ A. Ansmann، نويسنده , ◄ M. WENDISCH، نويسنده , ◄ H. Su، نويسنده , ◄ D. Althausen، نويسنده , ◄ H. Herrmann، نويسنده , ◄ T. Gnauk، نويسنده , ◄ E. Brüggemann، نويسنده , ◄ M. Hu، نويسنده , ◄ Y.H. Zhang، نويسنده ,
779
Y.F. Contoyiannis، نويسنده , ◄ C. Nomicos، نويسنده , ◄ J. Kopanas، نويسنده , ◄ G. Antonopoulos، نويسنده , ◄ L. Contoyianni، نويسنده , ◄ K. Eftaxias، نويسنده ,
780
Y.-F. Deng، نويسنده , ◄ R.A. McCoy، نويسنده , ◄ R.B. Marr، نويسنده , ◄ R.F. Peierls، نويسنده , ◄ O. Yasar، نويسنده ,
781
Y.F. Fan، نويسنده , ◄ L.H. Gong، نويسنده , ◄ X.D. Xu، نويسنده , ◄ L.F. Li، نويسنده , ◄ L. Zhang، نويسنده , ◄ L.Y. Xiao، نويسنده ,
782
Y.F. Fan، نويسنده , ◄ X.X. Zhang، نويسنده , ◄ S.Z. Wu، نويسنده , ◄ X.C. Wang، نويسنده ,
783
Y.F. Fan، نويسنده , ◄ X.X. Zhang، نويسنده , ◄ X.C. Wang، نويسنده , ◄ J Li، نويسنده , ◄ Q.B Zhu، نويسنده ,
784
Y.F. Fu، نويسنده , ◄ Theresa Y.L. Wong، نويسنده , ◄ C.S. Poon، نويسنده , ◄ C.A. Tang، نويسنده ,
785
Y.F. Fung، نويسنده , ◄ M.F. Ercan، نويسنده , ◄ T.K. Ho، نويسنده , ◄ William W.L. Cheung، نويسنده ,
786
Y.F. Gao ، نويسنده , ◄ B. Yang، نويسنده , ◄ T.G Nieh، نويسنده ,
787
Y.F. Gao ، نويسنده , ◄ L. Wang، نويسنده , ◄ H. Bei، نويسنده , ◄ T.G Nieh، نويسنده ,
788
Y.F. Gao ، نويسنده , ◄ W. Lu، نويسنده , ◄ Z. Suo، نويسنده ,
789
Y.F. Ge، نويسنده , ◄ J.H. Xu، نويسنده , ◄ H. Yang، نويسنده , ◄ S.B. Luo، نويسنده , ◄ Y.C. Fu، نويسنده ,
790
Y.F. Gu، نويسنده ,
791
Y.F. Gu، نويسنده , ◄ S.F. Tuan، نويسنده ,
792
Y.F. Gu، نويسنده , ◄ X.H. Li، نويسنده ,
793
Y.-F. Han، نويسنده , ◄ D. Kumar، نويسنده , ◄ D.W. Goodman، نويسنده ,
794
Y.-F. Han، نويسنده , ◄ D. Kumar، نويسنده , ◄ C. Sivadinarayana، نويسنده , ◄ D.W. Goodman، نويسنده ,
795
Y.-F. Han، نويسنده , ◄ J.-H. Wang، نويسنده , ◄ D. Kumar، نويسنده , ◄ Z. Yan، نويسنده , ◄ D.W. Goodman، نويسنده ,
796
Y.F. Han، نويسنده , ◄ W.D. Zeng، نويسنده , ◄ Y.Q. Zhao، نويسنده , ◄ Y. Sun، نويسنده , ◄ X. Ma، نويسنده ,
797
Y.F. Han، نويسنده , ◄ Y.B. Dai، نويسنده , ◄ J. Wang، نويسنده , ◄ D. Shu، نويسنده , ◄ B.D. Sun، نويسنده ,
798
Y.F. Huang and K.S. Cheng، نويسنده , ◄ C. Wei، نويسنده , ◄ S.C. Chang، نويسنده ,
799
Y.F. Huang and K.S. Cheng، نويسنده , ◄ D.O. Chernyshov، نويسنده , ◄ V. Dogiel، نويسنده ,
800
Y.F. Huang، نويسنده , ◄ G.H. Huang، نويسنده , ◄ Z.Y. Hu، نويسنده , ◄ I. Maqsood، نويسنده , ◄ A. Chakma، نويسنده ,
801
Y.F. Huang، نويسنده , ◄ G.H. Huang، نويسنده , ◄ G.Q. Wang، نويسنده , ◄ Q.G. Lin، نويسنده , ◄ A. Chakma، نويسنده ,
802
Y.F. Huang، نويسنده , ◄ W.H. Kuan، نويسنده , ◄ S.L. Lo، نويسنده , ◄ C.F. Lin، نويسنده ,
803
Y.F. Huang، نويسنده , ◄ Y.F. Huang and K.S. Cheng، نويسنده , ◄ Y. Lu، نويسنده ,
804
Y.F. Huang، نويسنده , ◄ G.Q. Wang، نويسنده , ◄ G.H. Huang، نويسنده , ◄ H.N. Xiao، نويسنده , ◄ A. Chakma، نويسنده ,
805
Y.F. Huangfu، نويسنده , ◄ Z.W. Yan، نويسنده ,
806
Y.F. Jia، نويسنده , ◄ C.J. Steele، نويسنده , ◄ I.P. Hayward، نويسنده , ◄ K.M. Thomas، نويسنده ,
807
Y.F. Li a، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ A.V. Zhulidov b، نويسنده , ◄ R.D. Robarts c، نويسنده , ◄ L.G. Korotova d، نويسنده , ◄ D.A. Zhulidov b، نويسنده , ◄ T.Yu. Gurtovaya b، نويسنده , ◄ L.P. Ge e، نويسنده ,
808
Y.F. Li)، نويسنده , ◄ X.L. Ye، نويسنده , ◄ F.Q. Liu، نويسنده , ◄ B. Xu، نويسنده , ◄ D. Ding، نويسنده , ◄ W.H. Jiang، نويسنده , ◄ Z.Z. Sun، نويسنده , ◄ H.Y. Liu، نويسنده , ◄ Y.C. Zhang، نويسنده , ◄ Z.G. WANG، نويسنده ,
809
Y.F. Li، نويسنده , ◄ G. Sansavini، نويسنده , ◄ E. Zio، نويسنده ,
810
Y.F. Li، نويسنده , ◄ G.H. Huang، نويسنده , ◄ Y.P. Li، نويسنده , ◄ Y. Xu، نويسنده , ◄ W.T. Chen، نويسنده ,
811
Y.F. Li، نويسنده , ◄ X. R. Peng ، نويسنده ,
812
Y.F. Li، نويسنده , ◄ B. Yao and W.K. Chow، نويسنده ,
813
Y.F. Lia، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ R.W. Macdonaldb، نويسنده ,
814
Y.F. Liu، نويسنده ,
815
Y.-F. Liu، نويسنده , ◄ C. Masuda ، نويسنده , ◄ R. Yuuki ، نويسنده ,
816
Y.F. Lu، نويسنده , ◄ T.E. Loh، نويسنده , ◄ H.G. Soh، نويسنده , ◄ T.S. Low، نويسنده ,
817
Y.F. Lu، نويسنده , ◄ W.D. Song، نويسنده , ◄ K.D. Ye، نويسنده , ◄ M.H. Hong، نويسنده , ◄ D.M. Liu، نويسنده , ◄ D.S.H. Chan، نويسنده , ◄ T.S. Low، نويسنده ,
818
Y.F. Lu، نويسنده , ◄ Y. Zhang، نويسنده , ◄ Y.H. Wan، نويسنده , ◄ W.D. Song، نويسنده ,
819
Y.F. Lu، نويسنده , ◄ Y.P. Lee، نويسنده , ◄ M.H. Hong، نويسنده , ◄ T.S. Low، نويسنده ,
820
Y.F. Lung، نويسنده , ◄ M.C. Lin، نويسنده , ◄ H.C. Lin، نويسنده , ◄ K.M. Lin، نويسنده ,
821
Y.F. Ma، نويسنده , ◄ J.Y. Li، نويسنده ,
822
Y.F. Mei، نويسنده ,
823
Y.F. Mei، نويسنده ,
824
Y.F. Mei، نويسنده ,
825
Y.F. Mei، نويسنده , ◄ G.G. Siu، نويسنده , ◄ Y. Yang، نويسنده , ◄ Ricky K.Y. Fu، نويسنده , ◄ T.F. Hung، نويسنده , ◄ Paul K. Chu، نويسنده , ◄ X.L. Wu، نويسنده ,
826
Y.F. Mei، نويسنده , ◄ G.S. Huang، نويسنده , ◄ Z.M. Li، نويسنده , ◄ G.G. Siu، نويسنده , ◄ Ricky K.Y. Fu، نويسنده , ◄ Y.M. Yang، نويسنده , ◄ X.L. Wu، نويسنده , ◄ Z.K. Tang، نويسنده , ◄ Paul K. Chu، نويسنده ,
827
Y.F. Nie، نويسنده , ◄ D. Telesca، نويسنده , ◄ J.I. Budnick، نويسنده , ◄ B. Sinkovic، نويسنده , ◄ T. R. Ramprasad، نويسنده , ◄ B.O. Wells، نويسنده ,
828
Y.F. Shen، نويسنده , ◄ Y.D. Wang، نويسنده , ◄ X.P Liu، نويسنده , ◄ X. Sun، نويسنده , ◄ R. Lin Peng، نويسنده , ◄ S.Y. Zhang، نويسنده , ◄ L. ZUO، نويسنده , ◄ P.K. Liaw، نويسنده ,
829
Y.F. Song، نويسنده , ◄ B.-M. Wilke، نويسنده , ◄ X.Y. Song، نويسنده , ◄ P. Gong، نويسنده , ◄ Q.X. Zhou، نويسنده , ◄ G.F. Yang، نويسنده ,
830
Y.-F. Su، نويسنده , ◄ H. Kim، نويسنده , ◄ S. Kovenklioglu، نويسنده , ◄ W.Y. Lee، نويسنده ,
831
Y.F. Sun، نويسنده , ◄ H. Fujii، نويسنده , ◄ N. Takaki، نويسنده , ◄ Y. Okitsu، نويسنده ,
832
Y.F. Sun، نويسنده , ◄ H. Fujii، نويسنده , ◄ N. Takaki، نويسنده , ◄ Y. Okitsu، نويسنده ,
833
Y.F. Sun، نويسنده , ◄ J.M. Shen b، نويسنده , ◄ Y. Morisada، نويسنده , ◄ H. Fujii، نويسنده ,
834
Y.F. Sun، نويسنده , ◄ Y. Konishi، نويسنده , ◄ M. Kamai، نويسنده , ◄ H. Fujii، نويسنده ,
835
Y.F. Tan، نويسنده , ◄ P Martin، نويسنده , ◄ C Lescalier، نويسنده , ◄ O Bomont، نويسنده , ◄ R Bigot، نويسنده , ◄ J Arzur، نويسنده ,
836
Y.F. Tan، نويسنده , ◄ P.D Weng، نويسنده , ◄ B.J. Xiao، نويسنده ,
837
Y.F. Tsang، نويسنده , ◄ H. Chua، نويسنده , ◄ S.N. Sin، نويسنده , ◄ S.Y. Chan، نويسنده ,
838
Y.F. Tsang، نويسنده , ◄ S.N. Sin، نويسنده , ◄ H. Chua، نويسنده ,
839
Y.F. Wang، نويسنده , ◄ X.Y. Cui، نويسنده , ◄ Y.B. Hao، نويسنده , ◄ X.R. Mei، نويسنده , ◄ G.R. Yu، نويسنده , ◄ X.Z. Huang، نويسنده , ◄ X.M. Kang، نويسنده , ◄ X.Q. Zhou، نويسنده ,
840
Y.F. Xie، نويسنده , ◄ S. Zhang، نويسنده , ◄ C.Y. Chiang، نويسنده , ◄ J.W. Hu، نويسنده , ◄ J.O. Dostrovsky، نويسنده , ◄ B.J. Sessle، نويسنده ,
841
Y.F. Xing، نويسنده , ◄ B. Liu، نويسنده ,
842
Y.F. Xing، نويسنده , ◄ L. Chen، نويسنده ,
843
Y.F. Xing، نويسنده , ◄ L. Chen، نويسنده ,
844
Y.F. Xing، نويسنده , ◄ T.F. Xu، نويسنده ,
845
Y.F. Xing، نويسنده , ◄ Y. Yang، نويسنده ,
846
Y.F. Xing، نويسنده , ◄ Y. Yang، نويسنده , ◄ By X.M. WANG، نويسنده ,
847
Y.F. Xu، نويسنده ,
848
Y.F. Xu، نويسنده , ◄ H.J. Zhang، نويسنده , ◄ H.Y. Li، نويسنده , ◄ S.N. Bao، نويسنده , ◄ P. He *، نويسنده ,
849
Y.F. Xu، نويسنده , ◄ Ping Dong، نويسنده ,
850
Y.F. Xu، نويسنده , ◄ Yangping Yao، نويسنده ,
851
Y.F. Xue، نويسنده , ◄ H.N. Cai، نويسنده , ◄ L. Wang، نويسنده , ◄ F.C. Wang، نويسنده , ◄ H.F. Zhang، نويسنده , ◄ Z.Q. Hu، نويسنده ,
852
Y.F. Yamada، نويسنده , ◄ A. Ohtomo، نويسنده , ◄ M. Kawasaki، نويسنده ,
853
Y.F. Yang، نويسنده , ◄ G.S. Gai، نويسنده , ◄ S.M. Fan، نويسنده , ◄ X.Y. Hao، نويسنده , ◄ Q.R. Chen، نويسنده ,
854
Y.F. Yang، نويسنده , ◄ Q.C. Jiang، نويسنده ,
855
Y.F. Yao، نويسنده , ◄ T.G. Thomas، نويسنده , ◄ N.D. Sandham and J.J.R. Williams ، نويسنده ,
856
Y.F. Yap، نويسنده , ◄ J.C. Chai، نويسنده , ◄ K.C. Toh، نويسنده , ◄ T.N. Wong، نويسنده , ◄ Y.C. Lam، نويسنده ,
857
Y.F. Yin، نويسنده ,
858
Y.F. You، نويسنده , ◄ B. Ch. Xu، نويسنده , ◄ S.S. Xu، نويسنده , ◄ S. Cao، نويسنده , ◄ J.P Wang، نويسنده , ◄ Y.B. Huang، نويسنده , ◄ S.Q. Shi، نويسنده ,
859
Y.F. Yuan، نويسنده , ◄ J.P. Tu، نويسنده , ◄ S.Y. Guo، نويسنده , ◄ J.B. Wu، نويسنده , ◄ M. Ma، نويسنده , ◄ J.L. Yang، نويسنده , ◄ X.L. Wang، نويسنده ,
860
Y.F. Yuan، نويسنده , ◄ J.P. Tu، نويسنده , ◄ H.M. Wu، نويسنده , ◄ C.Q. Zhang، نويسنده , ◄ S.F. Wang، نويسنده , ◄ Simon X.B. Zhao، نويسنده ,
861
Y.F. Yuan، نويسنده , ◄ J.P. Tu، نويسنده , ◄ H.M. Wu، نويسنده , ◄ Y. Li، نويسنده , ◄ D.Q. Shi، نويسنده , ◄ Simon X.B. Zhao، نويسنده ,
862
Y.F. Yuan، نويسنده , ◄ X.H. Xia، نويسنده , ◄ J.B. Wu، نويسنده , ◄ J.S. Gui، نويسنده , ◄ Y.B. Chen، نويسنده , ◄ S.Y. Guo، نويسنده ,
863
Y.F. Yuan، نويسنده , ◄ H.M. Wu، نويسنده , ◄ S.Y. Guo، نويسنده , ◄ J.B. Wu، نويسنده , ◄ J.L. Yang، نويسنده , ◄ X.L. Wang، نويسنده , ◄ J.P. Tu، نويسنده ,
864
Y.F. Zhang، نويسنده , ◄ J. Zheng، نويسنده , ◄ L. Zheng، نويسنده , ◄ X.Y. Shi، نويسنده , ◄ L.M. Qian، نويسنده , ◄ Z.R Zhou، نويسنده ,
865
Y.F. Zhang، نويسنده , ◄ Lih-Jyh Fuh، نويسنده ,
866
Y.F. Zhang، نويسنده , ◄ O. Gicquel، نويسنده , ◄ J. Taine، نويسنده ,
867
Y.F. Zhang، نويسنده , ◄ R. Vicquelin، نويسنده , ◄ O. Gicquel، نويسنده , ◄ J. Taine، نويسنده ,
868
Y.F. Zhang، نويسنده , ◄ R. Vicquelin، نويسنده , ◄ O. Gicquel، نويسنده , ◄ J. Taine، نويسنده ,
869
Y.F. Zhang، نويسنده , ◄ Samuel Y.S. Wong، نويسنده , ◄ H.T. Loh، نويسنده , ◄ Y.F. Wu، نويسنده ,
870
Y.F. Zhang، نويسنده , ◄ Y.B. Liu، نويسنده , ◄ Z.Y. Cao، نويسنده , ◄ Q.Q. Zhang، نويسنده , ◄ L. Zhang، نويسنده ,
871
Y.F. Zhao، نويسنده , ◄ M. Xiao، نويسنده , ◄ S.J. Wang، نويسنده , ◄ X.C. Ge، نويسنده , ◄ Y.Z. Meng، نويسنده ,
872
Y.F. Zheng، نويسنده , ◄ D. Liu، نويسنده , ◄ X.L. Liu، نويسنده , ◄ L. Li، نويسنده ,
873
Y.-F. Zheng، نويسنده , ◄ M. Satir ، نويسنده , ◄ P. Metz ، نويسنده ,
874
Y.F. Zheng، نويسنده , ◄ W Cai، نويسنده , ◄ J.X. Zhang، نويسنده , ◄ L.C. Zhao، نويسنده , ◄ H.Q. Ye، نويسنده ,
875
Y.F. Zhu، نويسنده , ◄ D.H. Fan، نويسنده , ◄ G.H. Zhou، نويسنده , ◄ Y.B. Lin، نويسنده , ◄ L. Liu، نويسنده ,
876
Y.F. Zhu، نويسنده , ◄ G.H. Zhou، نويسنده , ◄ H.Y. Ding، نويسنده , ◄ AH Liu، نويسنده , ◄ Y.B. Lin، نويسنده , ◄ N.L. Li، نويسنده ,
877
Y.F. Zhu، نويسنده , ◄ S.L. Allman ، نويسنده , ◄ R.C. Phillips، نويسنده , ◄ W.R. Garrett، نويسنده , ◄ C.H. Chen، نويسنده ,
878
Y.F. Zhu، نويسنده , ◄ W.Z. Shen، نويسنده ,
879
Y.F.، Li, نويسنده , ◄ D.، Bi, نويسنده ,
880
Y.F.، Li, نويسنده , ◄ S.Y.، Chen, نويسنده ,
881
Y.F.، Zheng, نويسنده , ◄ He، Chao نويسنده , ◄ Dong، Jianyu نويسنده , ◄ Gao، Zhigang نويسنده ,
882
Y.F.، Zheng, نويسنده , ◄ J.P.، Wang, نويسنده , ◄ Y.Y.، Zou, نويسنده , ◄ C.H.، Hee, نويسنده , ◄ T.C.، Chong, نويسنده ,
883
Y.F.R. Sancler-Silva، نويسنده , ◄ C. Ramires Neto، نويسنده , ◄ A.P.V. Martinho، نويسنده , ◄ G.A. Monteiro، نويسنده , ◄ R.F. Soares، نويسنده , ◄ F.J.P. Listoni، نويسنده , ◄ J.A. Dellʹaqua Jr.، نويسنده , ◄ A.C. Paes، نويسنده , ◄ F.O. Papa، نويسنده , ◄ M.A Alvarenga، نويسنده ,
884
Y.-F.S. Petermann and J.-L. Remy، نويسنده ,
885
Y.Fukaya، نويسنده , ◄ T.Okubo، نويسنده , ◄ S.Uchikawa، نويسنده ,
886
Y.G Im، نويسنده , ◄ B.H. Cho، نويسنده , ◄ S.H. Seo، نويسنده , ◄ J.H Son، نويسنده , ◄ S.I Chung، نويسنده , ◄ H.D Jeong، نويسنده ,
887
Y.G Im، نويسنده , ◄ S.I Chung، نويسنده , ◄ J.H Son، نويسنده , ◄ Y.D Jung، نويسنده , ◄ J.G Jo، نويسنده , ◄ H.D Jeong، نويسنده ,
888
Y.-G Ma، نويسنده , ◄ A Siwek، نويسنده , ◄ J Péter، نويسنده , ◄ F. Gulminelli، نويسنده , ◄ R Dayras، نويسنده , ◄ L Nalpas، نويسنده , ◄ B Tamain، نويسنده , ◄ E. Vient، نويسنده , ◄ G Auger، نويسنده , ◄ Ch.O Bacri، نويسنده , ◄ J Benlliure، نويسنده , ◄ E. Bisquer، نويسنده , ◄ B Borderie، نويسنده , ◄ R Bougault، نويسنده , ◄ R Brou، نويسنده , ◄ J.L. Charvet، نويسنده , ◄ A. Chbihi، نويسنده , ◄ J Colin، نويسنده , ◄ D Cussol، نويسنده , ◄ E De Filippo، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
889
Y.G Pan، نويسنده , ◄ AJ Watson، نويسنده , ◄ B. Hobbs، نويسنده ,
890
Y.G Yang، نويسنده , ◄ X.W. Zhou، نويسنده , ◄ Peter RA Johnson، نويسنده , ◄ H.N.G. Wadley، نويسنده ,
891
Y.G Yang، نويسنده , ◄ Z.L. He، نويسنده , ◄ Y. Lin، نويسنده , ◄ P.J. Stoffella، نويسنده ,
892
Y.G. Adewuyi، نويسنده ,
893
Y.G. Adewuyi، نويسنده , ◄ D.J. Klocke، نويسنده , ◄ J.S. Buchanan، نويسنده ,
894
Y.G. An، نويسنده , ◄ H. Vegter، نويسنده ,
895
Y.G. An، نويسنده , ◄ H. Vegter، نويسنده , ◄ J. Heijne، نويسنده ,
896
Y.G. An، نويسنده , ◄ H. Vegter، نويسنده , ◄ L. Elliott، نويسنده ,
897
Y.G. An، نويسنده , ◄ H. Vegter، نويسنده , ◄ S. Melzer ، نويسنده , ◄ P. Romano Triguero، نويسنده ,
898
Y.G. Cao، نويسنده , ◄ Q.X. Li، نويسنده ,
899
Y.-G. Chen، نويسنده ,
900
Y.G. Chen، نويسنده , ◄ J.B. Wang، نويسنده ,
901
Y.G. Cornelissens، نويسنده , ◄ B. Partoens، نويسنده , ◄ F.M. Peeters، نويسنده ,
902
Y.G. Dave، نويسنده , ◄ A.V.R. Reddy، نويسنده ,
903
Y.G. Gillij، نويسنده , ◄ R.M. Gleiser، نويسنده , ◄ J.A. Zygadlo، نويسنده ,
904
Y.G. Gudage، نويسنده , ◄ N.G. Deshpande، نويسنده , ◄ Ramphal Sharma a، نويسنده ,
905
Y.G. Li، نويسنده , ◄ A.T.S. Wee، نويسنده , ◄ C.H.A Huan، نويسنده , ◄ J.C Zheng، نويسنده ,
906
Y.G. Li، نويسنده , ◄ H.T. Liu، نويسنده , ◄ X.M. Zhao، نويسنده , ◄ T. Huang، نويسنده , ◄ Derek G. Chetwynd، نويسنده ,
907
Y.G. Li، نويسنده , ◄ M.H Loretto، نويسنده , ◄ D Rugg، نويسنده , ◄ W Voice، نويسنده ,
908
Y.G. Liu، نويسنده , ◄ D.C. Jia، نويسنده , ◄ Y Zhou، نويسنده ,
909
Y.G. Liu، نويسنده , ◄ D.C. Jia، نويسنده , ◄ Y. Zhou، نويسنده , ◄ M.H. Fang، نويسنده , ◄ Z.H. Huang، نويسنده ,
910
Y.G. Liu، نويسنده , ◄ J. Luo، نويسنده , ◄ M.Q. Li، نويسنده ,
911
Y.G. Liu، نويسنده , ◄ Y. Zhou، نويسنده , ◄ D.C. Jia، نويسنده , ◄ Y.Z. Li، نويسنده ,
912
Y.-G. Ma، نويسنده ,
913
Y.G. Ma، نويسنده , ◄ J.B. Natowitz، نويسنده , ◄ R. Wada ، نويسنده , ◄ K. Hagel، نويسنده , ◄ J. Wang، نويسنده , ◄ T. Keutgen، نويسنده , ◄ Z. Majka، نويسنده , ◄ M. Murray، نويسنده , ◄ L. Qin، نويسنده , ◄ P. Smith، نويسنده , ◄ J. R. Alfaro and C. Jaren، نويسنده , ◄ J. Cibor، نويسنده , ◄ M. Cinausero، نويسنده , ◄ Y. El Masri، نويسنده , ◄ D. Fabris، نويسنده , ◄ E. Fioretto، نويسنده , ◄ A. Keksis، نويسنده , ◄ M. Lunardon، نويسنده , ◄ A. Makeev، نويسنده , ◄ N. Marie، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
914
Y.G. Ma، نويسنده , ◄ J.H. Chen، نويسنده , ◄ G.L. Ma، نويسنده ,
915
Y.G. Ma، نويسنده , ◄ M.Z Jin، نويسنده , ◄ M.L. Liu، نويسنده , ◄ G Chen، نويسنده , ◄ Y Sui، نويسنده , ◄ Y Tian، نويسنده , ◄ G.J. Zhang، نويسنده , ◄ Y.Q Jia، نويسنده ,
916
Y.G. Ma، نويسنده , ◄ T.Z. Yan، نويسنده , ◄ X.Z. Cai، نويسنده , ◄ J.G. Chen and H. Zhang، نويسنده , ◄ D.Q. Fang، نويسنده , ◄ W. Guo، نويسنده , ◄ G.H. Liu، نويسنده , ◄ Ronald C.W. Ma، نويسنده , ◄ E.J. Ma، نويسنده , ◄ W.Q. Shen، نويسنده , ◄ Y. Shi، نويسنده , ◄ Q.M. Su، نويسنده , ◄ W.D. Tian، نويسنده , ◄ H.W. Wang، نويسنده , ◄ K. Wang، نويسنده ,
917
Y.G. Ma، نويسنده , ◄ X.Z. Cai، نويسنده , ◄ J.G. Chen and H. Zhang، نويسنده , ◄ D.Q. Fang، نويسنده , ◄ W. Guo، نويسنده , ◄ G.H. Liu، نويسنده , ◄ Ronald C.W. Ma، نويسنده , ◄ E.J. Ma، نويسنده , ◄ W.Q. Shen، نويسنده , ◄ Y. Shi، نويسنده , ◄ Q.M. Su، نويسنده , ◄ W.D. Tian، نويسنده , ◄ H.W. Wang، نويسنده , ◄ K. Wang، نويسنده , ◄ Y.B. Wei، نويسنده , ◄ T.Z. Yan، نويسنده ,
918
Y.G. Park، نويسنده , ◄ M.Y. Ha، نويسنده , ◄ H.S Yoon، نويسنده ,
919
Y.G. Shen، نويسنده , ◄ Y.W. Mai، نويسنده ,
920
Y.G. Shen، نويسنده , ◄ D.J. OʹConnor، نويسنده , ◄ J. Yao1، نويسنده ,
921
Y.G. Shi، نويسنده ,
922
Y.G. Shi، نويسنده ,
923
Y.G. Shi، نويسنده ,
924
Y.G. Shi، نويسنده ,
925
Y.G. Shi، نويسنده ,
926
Y.G. Shi، نويسنده , ◄ A.A. Belik، نويسنده , ◄ Vilma M. Tachibana، نويسنده , ◄ M. Tanaka، نويسنده , ◄ Y. Katsuya، نويسنده , ◄ K. Kobayashi، نويسنده , ◄ K. YAMAURA، نويسنده , ◄ E. Takayama-Muromachi، نويسنده ,
927
Y.G. Shi، نويسنده , ◄ Y.F. Guo، نويسنده , ◄ S. Yu، نويسنده , ◄ M. Arai، نويسنده , ◄ A.A. Belik، نويسنده , ◄ A. Sato، نويسنده , ◄ K. YAMAURA، نويسنده , ◄ E. Takayama-Muromachi، نويسنده , ◄ T. Varga، نويسنده , ◄ J.F. Mitchell، نويسنده ,
928
Y.G. Uarrota، نويسنده ,
929
Y.G. Wang، نويسنده , ◄ L.C. Zhang، نويسنده , ◄ A. Biddut، نويسنده ,
930
Y.-G. Wang، نويسنده , ◄ Y.-C. Chang، نويسنده , ◄ S. Ishida، نويسنده , ◄ Y. Korai، نويسنده , ◄ I. Mochida، نويسنده ,
931
Y.G. Xu، نويسنده , ◄ G.R Liu، نويسنده ,
932
Y.-G. Xu، نويسنده , ◄ M. A. Menzies، نويسنده , ◄ J.-L. Bodinier، نويسنده , ◄ R. M. Bedini، نويسنده , ◄ P. Vroon ، نويسنده , ◄ J.-C. C. Mercier ، نويسنده ,
933
Y.G. Yapi، نويسنده , ◄ O.J.T. Briët، نويسنده , ◄ S. Diabaté، نويسنده , ◄ P. Vounatsou، نويسنده , ◄ E. Akodo، نويسنده , ◄ M. Tanner، نويسنده , ◄ T. Teuscher، نويسنده ,
934
Y.G. Yohanis a، نويسنده , ◄ O.S. Popel، نويسنده , ◄ S.E. Frid b، نويسنده ,
935
Y.G. Yohanis a، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ O. Popel b، نويسنده , ◄ S.E. Frid b، نويسنده , ◄ B. Norton c، نويسنده ,
936
Y.G. Youssif and A.E. Elshoraky، نويسنده ,
937
Y.-G. Zhang، نويسنده , ◄ M.A Nearing، نويسنده , ◄ X.-C. Zhang، نويسنده , ◄ Y. Xie، نويسنده , ◄ H. Wei، نويسنده ,
938
Y.G. Zheng، نويسنده , ◄ H. Yu، نويسنده , ◄ S.L. Jiang، نويسنده , ◄ Z.M. Yao، نويسنده ,
939
Y.G.، Wang, نويسنده , ◄ D.B.، Scott, نويسنده , ◄ J.، Wu, نويسنده , ◄ J.L.، Waller, نويسنده , ◄ J.، Hu, نويسنده , ◄ K.، Liu, نويسنده , ◄ V.، Ukraintsev, نويسنده ,
940
Y.G.M. AbdEl-Hafeiz، نويسنده , ◄ K.A.A. Abou Gazia and I.G.A. Ibrahim، نويسنده ,
941
Y.G.M. AbdEl-Hafeiz، نويسنده , ◄ K.N. Metias and l.G.A. Ibrahim، نويسنده ,
942
Y.G.N.S. Wijewardana، نويسنده , ◄ L.W. Galagedara، نويسنده ,
943
Y.H Chang، نويسنده , ◄ Christopher R.H. Martin، نويسنده ,
944
Y.H Chang، نويسنده , ◄ M.D. Scrimshaw، نويسنده , ◄ R.H.C. Emmerson، نويسنده , ◄ J.N. Lester، نويسنده ,
945
Y.H Chang، نويسنده , ◄ S.W. Cui، نويسنده , ◄ K.T. Roberts، نويسنده , ◄ P.K.W. Ng، نويسنده , ◄ Q. Wang، نويسنده ,
946
Y.H Chang، نويسنده , ◄ S.T. Lim، نويسنده , ◄ B. Yoo، نويسنده ,
947
Y.H Chee، نويسنده , ◄ G. Karunasiri، نويسنده ,
948
Y.H Chen، نويسنده , ◄ J Ma، نويسنده , ◄ T Li، نويسنده ,
949
Y.H Choi، نويسنده , ◄ D.A. Bohan، نويسنده , ◄ S.J. Powers، نويسنده , ◄ C.W Wiltshire، نويسنده , ◄ D.M. Glen، نويسنده , ◄ M.A. Semenov، نويسنده ,
950
Y.H Choi، نويسنده , ◄ J.H. Kweon، نويسنده , ◄ D.I. Kim، نويسنده , ◄ S. Lee، نويسنده ,
951
Y.H Choi، نويسنده , ◄ Y.K Chung، نويسنده , ◄ Y.W. Park، نويسنده , ◄ J.B. LEE، نويسنده , ◄ Gery Wilkowski، نويسنده ,
952
Y.H Choi، نويسنده , ◄ Anselm C.W. Lee، نويسنده , ◄ S.R Kim، نويسنده , ◄ J.H Lee، نويسنده , ◄ J.S Jo، نويسنده ,
953
Y.H Choi، نويسنده , ◄ E.T. Ong and K.M. Lim، نويسنده , ◄ D Yu، نويسنده , ◄ H.G Park، نويسنده , ◄ Y.G Choi، نويسنده , ◄ Thomas C.M. Lee، نويسنده ,
954
Y.H Choi، نويسنده , ◄ E.T. Ong and K.M. Lim، نويسنده , ◄ H.G Park، نويسنده , ◄ D.W. Park، نويسنده , ◄ H.S. Kang، نويسنده , ◄ H.S. Lee، نويسنده ,
955
Y.H Guan، نويسنده , ◄ R.B. Kemp، نويسنده ,
956
Y.H Guan، نويسنده , ◄ T.H Lilley، نويسنده , ◄ A.H Brook، نويسنده ,
957
Y.H He، نويسنده , ◄ C.J. Tay and L.J. Chen، نويسنده , ◄ P.K. Liaw، نويسنده , ◄ R.L McDaniels، نويسنده , ◄ C.R Brooks، نويسنده , ◄ R.R Seeley، نويسنده , ◄ D.L. Klarstrom، نويسنده ,
958
Y.H Jung، نويسنده , ◄ D.W. Lee، نويسنده , ◄ J.S. Kim، نويسنده , ◄ H.S. Mok، نويسنده ,
959
Y.H Kim، نويسنده , ◄ J.J. Park، نويسنده ,
960
Y.H Kim، نويسنده , ◄ J.R. Cho، نويسنده , ◄ K.S. Kim، نويسنده , ◄ H.S Jeong، نويسنده , ◄ S.S. Yoon، نويسنده ,
961
Y.H Lee، نويسنده , ◄ K.C Pan، نويسنده , ◄ Y.Y. Lin، نويسنده , ◄ T Prem Kumar، نويسنده , ◄ G.T.K. Fey، نويسنده ,
962
Y.H Matsuda، نويسنده , ◄ N. Miura، نويسنده ,
963
Y.H Matsuda، نويسنده , ◄ T Ikaida، نويسنده , ◄ N Miura، نويسنده , ◄ M.A. Zudov، نويسنده , ◄ J Kono، نويسنده , ◄ H Munekata، نويسنده ,
964
Y.H Wang، نويسنده , ◄ J.B. Zang، نويسنده , ◄ M.Z. Wang and Shuli Sun ، نويسنده , ◄ Y Guan، نويسنده , ◄ Y.Z Zheng، نويسنده ,
965
Y.H Yi، نويسنده , ◄ T.C. Chen، نويسنده ,
966
Y.H. and Rabiah Nizah، نويسنده , ◄ M.F. and Taufiq-Yap، نويسنده , ◄ Y.H. and Rashid، نويسنده , ◄ Umer and Teo، نويسنده , ◄ Siow Hwa and Shajaratun Nur، نويسنده , ◄ Z.A. and Islam، نويسنده , ◄ Aminul، نويسنده ,
967
Y.H. Andoh، نويسنده , ◄ B. Lips، نويسنده ,
968
Y.H. Cai، نويسنده , ◄ J. Hu، نويسنده , ◄ H.P. Ma، نويسنده , ◄ B.L. Yi، نويسنده , ◄ H.M. Zhang، نويسنده ,
969
Y.H. Chan، نويسنده , ◄ T.S. Zhao and Z.L. Guo، نويسنده , ◄ R. Chen، نويسنده , ◄ C. Xu، نويسنده ,
970
Y.H. Chan، نويسنده , ◄ T.S. Zhao and Z.L. Guo، نويسنده , ◄ R. Chen، نويسنده , ◄ C. Xu، نويسنده ,
971
Y.-H. CHan1، نويسنده ,
972
Y.H. Chen، نويسنده ,
973
Y.H. Chen، نويسنده , ◄ C.Y. Kung، نويسنده , ◄ J.D. Hwang، نويسنده , ◄ H.Y. Lin، نويسنده , ◄ H.J. Chan، نويسنده , ◄ P.S. Chen and H.T. Yang، نويسنده ,
974
Y.H. Chen، نويسنده , ◄ J. Ma، نويسنده , ◄ T. Li، نويسنده ,
975
Y.H. Chen، نويسنده , ◄ T. Li، نويسنده , ◄ F.Y.C. Boey، نويسنده , ◄ J. Ma، نويسنده ,
976
Y.H. Chen، نويسنده , ◄ Wen-June Wang، نويسنده , ◄ Chih-Hui Chiu، نويسنده ,
977
Y.H. Cheng، نويسنده ,
978
Y.H. Cheng، نويسنده , ◄ H Kupfer، نويسنده , ◄ F Richter، نويسنده , ◄ Andreea Maria Paraian، نويسنده ,
979
Y.H. Cheng، نويسنده , ◄ T. Browne، نويسنده , ◄ B. Heckerman، نويسنده ,
980
Y.H. Cheng، نويسنده , ◄ Z.H. Sun، نويسنده , ◄ B.K. Tay، نويسنده , ◄ S.P. Lau، نويسنده , ◄ X.L. Qiao، نويسنده , ◄ J.G. Chen and H. Zhang، نويسنده , ◄ Y.P. Wu، نويسنده , ◄ C.S. Xie، نويسنده , ◄ Y.Q. Wang، نويسنده , ◄ D.S. Xu، نويسنده , ◄ S.B. Mo، نويسنده , ◄ Y.B. Sun، نويسنده ,
981
Y.H. Chenga، نويسنده , ◄ ?، نويسنده , ◄ S.Y. Kunga، نويسنده , ◄ C.K. Lawa، نويسنده , ◄ W.C. Lian b، نويسنده ,
982
Y.H. Chew، نويسنده , ◄ B.S. Yeo، نويسنده , ◄ D.C.M. Kuan، نويسنده ,
983
Y.H. Chiu، نويسنده , ◄ Y.H. Lai، نويسنده , ◄ J.H. Ho، نويسنده , ◄ D.S. Chuu، نويسنده , ◄ M.F. Lin، نويسنده ,
984
Y.H. Choi، نويسنده , ◄ I.C. Velez، نويسنده , ◄ B. Macias Garcia، نويسنده , ◄ K. Hinrichs، نويسنده ,
985
Y.-H. Choi، نويسنده , ◄ X. Bulliard، نويسنده , ◄ A. Benayad، نويسنده , ◄ Y. Leterrier، نويسنده , ◄ J.-A.E. M?nson، نويسنده , ◄ K.-H. Lee، نويسنده , ◄ D. Choi، نويسنده , ◄ J.-J. Park، نويسنده , ◄ J. Kim، نويسنده ,
986
Y.H. Chou، نويسنده , ◄ P.L. Chao، نويسنده , ◄ M.J. Tsai، نويسنده , ◄ H.H. Cheng، نويسنده , ◄ K.B. Chen، نويسنده , ◄ D.M. Yang، نويسنده , ◄ C.H. Yang، نويسنده , ◄ A.M.Y. Lin، نويسنده ,
987
Y.H. Chung، نويسنده , ◄ K. Kato، نويسنده , ◄ N. Otake، نويسنده ,
988
Y.H. Diao، نويسنده , ◄ Y. Liu، نويسنده , ◄ R. Wang، نويسنده , ◄ K. Lu and Y.H. Zhao، نويسنده , ◄ L. Guo، نويسنده , ◄ X. Tang، نويسنده ,
989
Y.H. Ding، نويسنده , ◄ S.J. Li، نويسنده ,
990
Y.H. Duan، نويسنده , ◄ Y. Sun، نويسنده , ◄ M.J. Peng، نويسنده , ◄ S.G. Zhou، نويسنده ,
991
Y.H. Farzin، نويسنده ,
992
Y.H. Fei، نويسنده , ◄ C.Z. Huang، نويسنده , ◄ H.L. Liu، نويسنده , ◄ B. Zou، نويسنده ,
993
Y.H. Guo، نويسنده , ◄ B. Xu، نويسنده , ◄ Y.D. Xia، نويسنده , ◄ J. Yin، نويسنده , ◄ Z.G. Liu، نويسنده ,
994
Y.H. Guu*، نويسنده ,
995
Y.H. HATZOR، نويسنده , ◄ M. LEVIN، نويسنده ,
996
Y.-H. Henry Chen، نويسنده , ◄ John M. Reilly، نويسنده , ◄ Sergey Paltsev، نويسنده ,
997
Y.H. Ho، نويسنده , ◄ G.W. Ho، نويسنده , ◄ TS Li، نويسنده , ◄ M.F. Lin، نويسنده ,
998
Y.H. Ho، نويسنده , ◄ Y.H. Chiu، نويسنده , ◄ J.M. Lu، نويسنده , ◄ M.F. Lin، نويسنده ,
999
Y.H. Ho، نويسنده , ◄ C.P. Chang، نويسنده , ◄ F.L. Shyu، نويسنده , ◄ R.B. Chen، نويسنده , ◄ S.C. Chen، نويسنده , ◄ M.F. Lin، نويسنده ,
1000
Y.H. Huang، نويسنده , ◄ G.B. Chen، نويسنده ,
بازگشت