<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Seung-Hyun Kim، نويسنده , ◄ Kang Y. Huh، نويسنده , ◄ Liu Tao، نويسنده ,
2
Seung-Hyun Kim، نويسنده , ◄ Sang-Hyup Lee، نويسنده , ◄ Jong-Sup Yoon، نويسنده , ◄ Seong-Yong Moon، نويسنده , ◄ Cho-Hee Yoon، نويسنده ,
3
Seung-Hyun Kim، نويسنده , ◄ Seong-Yong Moon، نويسنده , ◄ Cho-Hee Yoon، نويسنده ,
4
Seung-Hyun Kim، نويسنده , ◄ Seong-Yong Moon، نويسنده , ◄ Cho-Hee Yoon، نويسنده , ◄ Seong-Keun Yim، نويسنده , ◄ Jaeweon Cho، نويسنده ,
5
Seunghyun Seo، نويسنده ,
6
Seunghyun Seo، نويسنده , ◄ Kyu Young Choi، نويسنده , ◄ Jung Yeon Hwang، نويسنده , ◄ Seungjoo Kim، نويسنده ,
7
Seung-Ie Yang، نويسنده , ◄ Dan M Frangopol، نويسنده , ◄ Luis C Neves، نويسنده ,
8
Seung-Ie Yang، نويسنده , ◄ Dan M. Frangopol، نويسنده , ◄ Yoriko Kawakami، نويسنده , ◄ Lu?s C. Neves، نويسنده ,
9
Seungil Han، نويسنده , ◄ Andrew S Arvai، نويسنده , ◄ Sheila B Clancy، نويسنده , ◄ John A Tainer، نويسنده ,
10
Seungil Han، نويسنده , ◄ Michael D. Forman، نويسنده , ◄ Pat Loulakis، نويسنده , ◄ Michelle H. Rosner، نويسنده , ◄ Zhi Xie، نويسنده , ◄ Hong Wang، نويسنده , ◄ Dennis E. Danley، نويسنده , ◄ Wei Yuan، نويسنده , ◄ John Schafer، نويسنده , ◄ Zuoyu Xu، نويسنده ,
11
Seungil Kim، نويسنده , ◄ Jerome J. Kukor، نويسنده , ◄ Kye-Heon Oh، نويسنده , ◄ Hyung-Yeel Kahng، نويسنده ,
12
Seung-Ill Moon، نويسنده , ◄ Kook-Hun Kim، نويسنده , ◄ Jong-Bo Ahn، نويسنده , ◄ Seog-Joo Kim، نويسنده , ◄ Jong-Moo Lee، نويسنده , ◄ So-Hyung Kim، نويسنده , ◄ Il-Do Yoo، نويسنده , ◄ Jung-Mun Kim، نويسنده ,
13
Seung-Jae Lee a، نويسنده , ◄ ?، نويسنده , ◄ Brian Bush، نويسنده , ◄ Ray George d، نويسنده ,
14
Seung-Jae Lee، نويسنده , ◄ Asterios Gavriilidis، نويسنده ,
15
Seung-Jae Lee، نويسنده , ◄ Asterios Gavriilidis، نويسنده ,
16
Seung-Jae Lee، نويسنده , ◄ Asterios Gavriilidis، نويسنده , ◄ Quentin A. Pankhurst، نويسنده , ◄ Andreas Kyek، نويسنده , ◄ Friederich E Wagner، نويسنده , ◄ Philip C.L Wong، نويسنده , ◄ King Lun Yeung، نويسنده ,
17
Seungjae Lee، نويسنده , ◄ Seong-Il Lim، نويسنده , ◄ Bokk-Shin Ahn، نويسنده ,
18
Seungjae Min، نويسنده , ◄ Shinji Nishiwaki، نويسنده , ◄ Noboru Kikuchi، نويسنده ,
19
Seungjae Moon، نويسنده , ◄ Mutsuko Hatano، نويسنده , ◄ Minghong Lee، نويسنده , ◄ Costas P. Grigoropoulos and Olgica Bakajin، نويسنده ,
20
Seung-Jae Roh a، نويسنده ,
21
SeungJae Shin، نويسنده , ◄ M.B.H.Martin B. H. Weiss، نويسنده , ◄ Hector Correa، نويسنده ,
22
Seung-Jea Tahk، نويسنده , ◄ Byoung-Joo Choi، نويسنده , ◄ So-Yeon Choi، نويسنده , ◄ Myeong-Ho Yoon، نويسنده , ◄ Hyeon-Cheol Gwon، نويسنده , ◄ Geu-Ru Hong، نويسنده , ◄ Young-Jo Kim، نويسنده , ◄ Seung-Ho Hur، نويسنده , ◄ Kwon-Bae Kim، نويسنده , ◄ Bon-Kwon Koo، نويسنده , ◄ Seung-Hwan Lee، نويسنده , ◄ Junghan Yoon، نويسنده ,
23
Seung-Jean Kim، نويسنده , ◄ In-Joong Ha، نويسنده ,
24
Seung-Jean Kim، نويسنده , ◄ In-Joong Ha، نويسنده ,
25
Seung-Jean Kim، نويسنده , ◄ In-Joong Ha، نويسنده ,
26
Seungjeong Yang *، نويسنده , ◄ Jongtae Rhee، نويسنده ,
27
Seung-Ji Kang، نويسنده , ◄ Leonard D. Tijing، نويسنده , ◄ Bo-sang Hwang، نويسنده , ◄ Zhe Jiang، نويسنده , ◄ Hak Yong Kim، نويسنده , ◄ Cheol Sang Kim، نويسنده ,
28
Seungji Yang، نويسنده , ◄ Sang Kyun Kim، نويسنده , ◄ Kyong Sok Seo، نويسنده , ◄ Yong Man Ro، نويسنده , ◄ Ji-Yeon Kim، نويسنده , ◄ Yang Suk Seo، نويسنده ,
29
Seungjin Choi، نويسنده ,
30
Seungjin Han، نويسنده ,
31
Seungjin Han، نويسنده ,
32
Seungjin Han، نويسنده , ◄ D.D.L. Chung، نويسنده ,
33
Seungjin Han، نويسنده , ◄ D.D.L. Chung، نويسنده ,
34
Seungjin Han، نويسنده , ◄ Jan T. Lin، نويسنده , ◄ Yasuhiro Yamada، نويسنده , ◄ D.D.L. Chung، نويسنده ,
35
Seungjin Han، نويسنده , ◄ Jiaping Qiu، نويسنده ,
36
Seungjin Kim، نويسنده , ◄ Gunol Kojasoy، نويسنده , ◄ Tangwen Guo، نويسنده ,
37
Seung-Jin Kim، نويسنده , ◄ Youngshim Choi، نويسنده , ◄ Youn-Hee Choi، نويسنده , ◄ Taesun Park، نويسنده ,
38
Seung-Jin Lee، نويسنده , ◄ Jeong Myeong Lee، نويسنده , ◄ Yoon Gon Kim، نويسنده , ◄ Soon Do Yoon، نويسنده , ◄ Jeong Woo Yun، نويسنده ,
39
Seung-Jin Lee، نويسنده , ◄ Mehmet Dilaver، نويسنده , ◄ Pyung-Kyu Park، نويسنده , ◄ Jae-Hong Kim، نويسنده ,
40
Seung-Jin Oh، نويسنده , ◄ Wongee Chun، نويسنده , ◄ Saffa B. Riffat، نويسنده , ◄ Young Il Jeon، نويسنده , ◄ Spencer Dutton، نويسنده , ◄ Hyun Joo Han، نويسنده ,
41
Seungjin Park، نويسنده , ◄ Seong-Moo Yoo، نويسنده ,
42
Seungjin Ryu، نويسنده , ◄ Hyun Jung، نويسنده , ◄ Jae-Min Oh، نويسنده , ◄ Jin-Kyu Lee، نويسنده , ◄ Jin-Ho Choy، نويسنده ,
43
SeungjinKim، نويسنده , ◄ JungHanPark، نويسنده , ◄ GunolKojasoy، نويسنده , ◄ JosephM.Kelly، نويسنده , ◄ ShawnO.Marshall، نويسنده ,
44
SeungjinKim، نويسنده , ◄ XiaodongSun، نويسنده , ◄ MamoruIshii، نويسنده , ◄ StephenG.Beus، نويسنده , ◄ F.Lincoln، نويسنده ,
45
SEUNG-JONG BAEK، نويسنده , ◄ BRIAN R. HUNT، نويسنده , ◄ EUGENIA KALNAY، نويسنده , ◄ EDWARD OTT، نويسنده , ◄ ISTVAN SZUNYOGH، نويسنده ,
46
Seung-Jong Choi، نويسنده , ◄ Woods، نويسنده , ◄ J.W.، نويسنده ,
47
Seung-Jong Park، نويسنده , ◄ Raghupathy Sivakumar، نويسنده ,
48
Seung-Joo Lee، نويسنده , ◄ Hee Chang Jeon، نويسنده , ◄ Tae Won Kang، نويسنده , ◄ Satofumi Souma، نويسنده ,
49
Seung-Joo Lee، نويسنده , ◄ Heon-Young Lee، نويسنده , ◄ Hong Koo Baik، نويسنده , ◄ Sung-Man Lee، نويسنده ,
50
Seung-Joo Lee، نويسنده , ◄ Heon-Young Lee، نويسنده , ◄ Sang-Hun Jeong، نويسنده , ◄ Hong Koo Baik، نويسنده , ◄ Sung-Man Lee، نويسنده ,
51
Seung-Joo Lee، نويسنده , ◄ Heon-Young Lee، نويسنده , ◄ Youngsin Park، نويسنده , ◄ Hong Koo Baik، نويسنده , ◄ Sung-Man Lee، نويسنده ,
52
Seung-Joo Lee، نويسنده , ◄ Jong-Ki Lee، نويسنده , ◄ Sang-Hun Chung، نويسنده , ◄ Heon-Young Lee، نويسنده , ◄ Sung-Man Lee، نويسنده , ◄ Hong Koo Baik، نويسنده ,
53
Seung-Joo Lee، نويسنده , ◄ Jun-Hyun Bae، نويسنده , ◄ Hee-Won Lee، نويسنده , ◄ Hong Koo Baik، نويسنده , ◄ Sung-Man Lee، نويسنده ,
54
Seung-Joo Lee، نويسنده , ◄ Philip Demokritou، نويسنده , ◄ Petros Koutrakis، نويسنده ,
55
Seung-Joo Lee، نويسنده , ◄ Philip Demokritou، نويسنده , ◄ Petros Koutrakis، نويسنده , ◄ Juana M. Delgado-Saborit، نويسنده ,
56
Seungjoon and Ibey، نويسنده , ◄ Bennett L. and Mixon، نويسنده , ◄ Dustin G. and Payne، نويسنده , ◄ Jason A. and Bowman، نويسنده , ◄ Angela and Sickendick، نويسنده , ◄ Karl and Wilmink، نويسنده , ◄ Gerald J. and Roach، نويسنده , ◄ W. Patrick and Pakhomov، نويسنده , ◄ Andrei G.، نويسنده ,
57
Seungjoon Hyun and Jae-Suk Park، نويسنده ,
58
Seungjoon Hyun، نويسنده ,
59
Seungjoon Hyun، نويسنده ,
60
Seungjoon Hyun، نويسنده ,
61
Seungjoon Hyun، نويسنده , ◄ Jaehoon Jeong، نويسنده , ◄ Bom Soo Kim، نويسنده ,
62
Seungjoon Hyun، نويسنده , ◄ Jaemo Park، نويسنده , ◄ Jae-Suk Park، نويسنده ,
63
Seungjoon Hyun، نويسنده , ◄ Jaemo Park، نويسنده , ◄ Hyeonjoon Shin، نويسنده ,
64
Seungjoon Hyun، نويسنده , ◄ Kyungho Oh، نويسنده , ◄ Jong-Dae Park، نويسنده , ◄ Sang-Heon Yi، نويسنده ,
65
Seungjoon Hyun، نويسنده , ◄ Hyeonjoon Shin، نويسنده ,
66
Seungjoon Hyun، نويسنده , ◄ Youngjai Kiem، نويسنده , ◄ Hyeonjoon Shin، نويسنده ,
67
Seungjoon Hyun، نويسنده , ◄ Youngjai Kiem، نويسنده , ◄ Hyeonjoon Shin، نويسنده ,
68
Seungjoon Lee، نويسنده , ◄ Chongkwon Kim، نويسنده ,
69
Seungjoon Lee، نويسنده , ◄ Young-Kook Lee، نويسنده , ◄ Aloysius Soon، نويسنده ,
70
Seung-Joon Oh، نويسنده , ◄ Jae-Yearn Kim، نويسنده ,
71
Seung-Joon Seok، نويسنده , ◄ Sung-Kwan Youm، نويسنده , ◄ Soo-Won kim، نويسنده , ◄ Chul-Hee Kang، نويسنده ,
72
Seungjoon Yang، نويسنده , ◄ Nguyen، نويسنده , ◄ T.Q.، نويسنده ,
73
Seung-Joon Yoo، نويسنده , ◄ Dong-Heui Kwak، نويسنده , ◄ Se-II Lee، نويسنده , ◄ Jin-Geol Kim، نويسنده , ◄ Jai Koo Park، نويسنده , ◄ Ho-Sung Yoon، نويسنده , ◄ Hee Dong Jang، نويسنده ,
74
Seung-Joon Yoo، نويسنده , ◄ Ho-Sung Yoon، نويسنده , ◄ Hee Dong Jang، نويسنده , ◄ Min-Jae Lee، نويسنده , ◄ Se-Il Lee، نويسنده , ◄ Seung Tae Hong، نويسنده , ◄ Hyung Sang Park، نويسنده ,
75
Seung-Ju Jeong، نويسنده , ◄ Chi-Guhn Lee، نويسنده , ◄ James H. Bookbinder، نويسنده ,
76
Seungju Kim، نويسنده , ◄ Hye Jin Jo، نويسنده , ◄ Young Moo Lee، نويسنده ,
77
Seungju Kim، نويسنده , ◄ Kyung Taek Woo، نويسنده , ◄ Jong Myeong Lee، نويسنده , ◄ Jeffrey R. Quay، نويسنده , ◄ M. Keith Murphy، نويسنده , ◄ Young Moo Lee، نويسنده ,
78
Seungju Kim، نويسنده , ◄ Sang Hoon Han، نويسنده , ◄ Young Moo Lee، نويسنده ,
79
Seungju Yeo، نويسنده ,
80
Seung-Jun Kwak، نويسنده , ◄ Seung-Hoon Yoo، نويسنده , ◄ Tai-Yoo Kim، نويسنده ,
81
Seung-Jun Kwon، نويسنده , ◄ Ha-Won Song، نويسنده ,
82
Seung-Jun Lee، نويسنده , ◄ Dong Seok Kim، نويسنده , ◄ Seung Hwan Jo، نويسنده , ◄ P. Muralidharan، نويسنده , ◄ Do Kyung Kim، نويسنده ,
83
SEUNGJUN LEE، نويسنده , ◄ Junghoon Oh، نويسنده , ◄ Rodney S. Ruoff، نويسنده , ◄ Sungjin Park، نويسنده ,
84
Seung-Jun Lee، نويسنده , ◄ Man Cheol Kim، نويسنده , ◄ Poong Hyun Seong، نويسنده ,
85
Seung-Jun Lee، نويسنده , ◄ Poong Hyun Seong، نويسنده ,
86
Seung-Jun O، نويسنده , ◄ Monty H. Cox، نويسنده , ◄ Rupak Mukherjee، نويسنده , ◄ Mark J. Clair، نويسنده , ◄ Fred A. Crawford Jr، نويسنده , ◄ Francis G. Spinale، نويسنده ,
87
Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Dae Yoon Chi، نويسنده , ◄ Christoph Mosdzianowski، نويسنده , ◄ Hee Seup Kil، نويسنده , ◄ Jin-Sook Ryu، نويسنده , ◄ Dae-Hyuk Moon، نويسنده ,
88
Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Dae-Hyuk Moon، نويسنده , ◄ Hyun-Joon Ha، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Seung-Jung Park، نويسنده , ◄ Tae Hyun Choi، نويسنده , ◄ Sang-Moo Lim، نويسنده , ◄ Chang Woon Choi، نويسنده , ◄ F. F. (Russ) Knapp Jr.، نويسنده , ◄ Hee-kyung Lee، نويسنده ,
89
Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Dae-Hyuk Moon، نويسنده , ◄ Won Woo Lee، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Seung-Jung Park، نويسنده , ◄ Dong-Ik Shin، نويسنده , ◄ Hee-kyung Lee، نويسنده ,
90
Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Jin-Sook Ryu، نويسنده , ◄ Eun Jin Yoon، نويسنده , ◄ Mun Sun Bae، نويسنده , ◄ Sun Joo Choi، نويسنده , ◄ Kyung Bae Park، نويسنده , ◄ Dae-Hyuk Moon، نويسنده ,
91
Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Jin-Sook Ryu، نويسنده , ◄ Joong Woo Shin، نويسنده , ◄ Eun Jin Yoon، نويسنده , ◄ Hyun-Joon Ha، نويسنده , ◄ Joon Hong Cheon، نويسنده , ◄ Hee-kyung Lee، نويسنده ,
92
Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Kyo Chul Lee، نويسنده , ◄ Sang-Yoon Lee، نويسنده , ◄ Eun Kyoung Ryu، نويسنده , ◄ Hideo Saji، نويسنده , ◄ Yearn Seong Choe، نويسنده , ◄ Dae Yoon Chi، نويسنده , ◄ Sang-Eun Kim، نويسنده , ◄ Jeewoo Lee، نويسنده , ◄ Byung-Tae Kim، نويسنده ,
93
Seungjun Oh، نويسنده , ◄ Mina Jung، نويسنده , ◄ Jieun Koo، نويسنده , ◄ Youngji Cho، نويسنده , ◄ Sungkuk Choi، نويسنده , ◄ Samnyung Yi، نويسنده , ◄ Gyungsuk Kil، نويسنده , ◄ Jiho Chang، نويسنده ,
94
Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Yearn Seong Choe، نويسنده , ◄ Dae Yoon Chi، نويسنده , ◄ Sang-Eun Kim، نويسنده , ◄ Yong Choi، نويسنده , ◄ Kyung-Han Lee، نويسنده , ◄ Hyun-Joon Ha، نويسنده , ◄ Byung-Tae Kim، نويسنده ,
95
Seungjun Roh، نويسنده , ◄ Sungho Tae، نويسنده , ◄ Sungwoo Shin، نويسنده , ◄ Jeehwan Woo، نويسنده ,
96
Seung-jun Wang، نويسنده , ◄ Domyung Paek، نويسنده , ◄ Rok-ho Kim، نويسنده , ◄ Bong-suk Cha، نويسنده ,
97
Seung-Jung Park MD PhD، نويسنده , ◄ FACC، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park MD PhD، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong MD، نويسنده , ◄ Sang-Sig Cheong MD، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee MD، نويسنده , ◄ Jae-Joong Kim MD، نويسنده , ◄ Mun K. Hong MD FACC، نويسنده , ◄ Gary S. Mintz MD FACC، نويسنده , ◄ Martin B. Leon MD FACC، نويسنده ,
98
Seung-Jung Park، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee، نويسنده , ◄ Jae-Joong Kim، نويسنده , ◄ Jae-Kwan Song، نويسنده , ◄ Duk-Hyun Kang، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Gary S. Mintz، نويسنده ,
99
Seung-Jung Park، نويسنده , ◄ Young-Hak Kim، نويسنده , ◄ Bong-Ki Lee، نويسنده , ◄ Seung-Whan Lee، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Jae-Joong Kim، نويسنده , ◄ Gary S. Mintz، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده ,
100
Seung-Kab Yanga، نويسنده , ◄ Jong-Sook Baea، نويسنده , ◄ Seong-Hoon Chob، نويسنده , ◄ ?، نويسنده ,
101
Seung-Kee Koh، نويسنده ,
102
Seung-Keun Hong، نويسنده , ◄ Mee-Kyung Cha، نويسنده , ◄ Il-Han Kim، نويسنده ,
103
SeungKeun Oh، نويسنده , ◄ Sang Ryu، نويسنده , ◄ YangHong Kim، نويسنده , ◄ Youngman Kim، نويسنده , ◄ MinTae Kim، نويسنده , ◄ DooSoo Kim، نويسنده ,
104
Seung-Keun Park، نويسنده , ◄ Hyun Woo Park ، نويسنده , ◄ Soobong Shin، نويسنده , ◄ Hae Sung Lee، نويسنده ,
105
SEUNG-KI MIN، نويسنده , ◄ STEPHANIE LEGUTKE، نويسنده , ◄ And REAS HENSE ، نويسنده , ◄ WON-TAE KWON، نويسنده ,
106
SEUNG-KI MIN، نويسنده , ◄ STEPHANIE LEGUTKE، نويسنده , ◄ And REAS HENSE ، نويسنده , ◄ WON-TAE KWON، نويسنده ,
107
Seung-Kil Lim، نويسنده , ◄ Yeong-Dae Kim، نويسنده ,
108
Seung-Kon Lee، نويسنده , ◄ Shin-Hyun Kim، نويسنده , ◄ Ji-Hwan Kang، نويسنده , ◄ Sung-Gyu Park، نويسنده , ◄ Won-Jong Jung، نويسنده , ◄ Se-Hoon Kim، نويسنده , ◄ Gi-Ra Yi and Seung-Man Yang ، نويسنده ,
109
Seungkon Ryu، نويسنده ,
110
Seungkon Ryu، نويسنده , ◄ Changho Lee، نويسنده , ◄ Kwanho Park، نويسنده , ◄ Heeyeon Kim، نويسنده , ◄ Xiaoping Yang، نويسنده ,
111
Seungkoo Lee، نويسنده , ◄ George Vachtsevanos، نويسنده ,
112
Seungkwan Hong، نويسنده , ◄ Praveen Krishna، نويسنده , ◄ Colin Hobbs، نويسنده , ◄ Dohee Kim، نويسنده , ◄ Jaeweon Cho، نويسنده ,
113
Seung-Kyu Baik، نويسنده , ◄ Myung-Hwan Sohn، نويسنده , ◄ Rock-Kil Ko، نويسنده , ◄ Young-Kil Kwon، نويسنده , ◄ Kang-Sik Ryu، نويسنده , ◄ Young-Sik Jo، نويسنده ,
114
Seung-Kyu Park، نويسنده , ◄ Sung-Hoon Baik، نويسنده , ◄ Cheol-Jung Kim and Sung Woong Ra، نويسنده ,
115
Seungkyu Yang، نويسنده , ◄ Hyungsub Kim، نويسنده , ◄ Caroline Sunyong Lee، نويسنده ,
116
Seung-Kyum Choi، نويسنده , ◄ Ramana V. Grandhi، نويسنده , ◄ Robert A. Canfield، نويسنده ,
117
Seung-Kyun Kang، نويسنده , ◄ Young-Cheon Kim، نويسنده , ◄ Kug-Hwan Kim، نويسنده , ◄ Ju-Young Kim، نويسنده , ◄ Dongil Kwon، نويسنده ,
118
Seung-Kyung Hann، نويسنده ,
119
Seung-Kyung Hann، نويسنده ,
120
Seung-Kyung Hann، نويسنده , ◄ Yoon-Kee Park، نويسنده , ◄ Woo Hyung Chun، نويسنده ,
121
Seung-Lok Parka، نويسنده , ◄ Jae-Duk Moonb، نويسنده , ◄ Seug-Hoon Leeb، نويسنده , ◄ Soo-Yeon Shinc، نويسنده ,
122
Seungman Sohn، نويسنده , ◄ Dongsu Kim، نويسنده ,
123
Seung-Mi Jeong، نويسنده , ◄ Masahiro Osako، نويسنده , ◄ Yong-Jin Kim، نويسنده ,
124
Seung-Min Lee، نويسنده , ◄ Wal-Jun Kim، نويسنده , ◄ Yong Hyup Kim، نويسنده ,
125
Seungmin Oh، نويسنده , ◄ Shripad T. Revankar and Doug Pollock، نويسنده ,
126
Seungmin Oh، نويسنده , ◄ Shripad T. Revankar and Doug Pollock، نويسنده ,
127
Seungmin Oh، نويسنده , ◄ Shripad T. Revankar and Doug Pollock، نويسنده ,
128
Seung-Min Oha، نويسنده , ◄ Kwangsik Parkb، نويسنده , ◄ Kyu-Hyuck Chunga، نويسنده , ◄ T، نويسنده ,
129
Seung-Min Oha، نويسنده , ◄ Se-Young Choungb، نويسنده , ◄ Yhun-Yhong Sheenc، نويسنده , ◄ Kyu-Hyuck Chunga، نويسنده , ◄ U، نويسنده ,
130
Seung-Min Paek، نويسنده , ◄ Hyun Jung، نويسنده , ◄ Young-Jun Lee، نويسنده , ◄ Nam-Gyu Park، نويسنده , ◄ Seong-Ju Hwang، نويسنده , ◄ Jin-Ho Choy، نويسنده ,
131
Seung-Min Paek، نويسنده , ◄ Jae-Up Jang، نويسنده , ◄ Seong-Ju Hwang، نويسنده , ◄ Jin-Ho Choy، نويسنده ,
132
Seungmin Ryu، نويسنده , ◄ Heekyung Park، نويسنده ,
133
SeungminOh، نويسنده , ◄ ShripadT.Revankar، نويسنده ,
134
Seungmo Kang، نويسنده , ◄ Yanfeng Ouyang، نويسنده ,
135
Seung-Mo Lim، نويسنده , ◄ Min-Chul Chae، نويسنده , ◄ Nam-Kyoung Kim، نويسنده , ◄ Byung-Ok Park، نويسنده ,
136
Seung-Mok Han، نويسنده , ◄ Joung-Hwan Cho، نويسنده , ◄ Il-Hoon Cho، نويسنده , ◄ Eui-Hwan Paek، نويسنده , ◄ Hee-Bok Oh، نويسنده , ◄ Bong-Su Kim، نويسنده , ◄ Chunsun Ryu، نويسنده , ◄ Kyunghee Lee، نويسنده , ◄ Young-Kee Kim، نويسنده , ◄ Se-Hwan Paek، نويسنده ,
137
Seung-Moo Noh، نويسنده ,
138
Seungmook Choi، نويسنده , ◄ Mark E. Wohar، نويسنده ,
139
Seung-Moon Kim، نويسنده , ◄ Yun-Jo Lee، نويسنده , ◄ Jong Wook Bae، نويسنده , ◄ H.S. Potdar، نويسنده , ◄ Ki-Won Jun، نويسنده ,
140
Seung-Moon Kim، نويسنده , ◄ Yun-Jo Lee، نويسنده , ◄ Ki-Won Jun، نويسنده , ◄ Jo-Yong Park، نويسنده , ◄ H.S. Potdar، نويسنده ,
141
Seungmoon Lee، نويسنده , ◄ Kwinam Park، نويسنده , ◄ Jinwon Park، نويسنده , ◄ Byung-Hwan Kim، نويسنده ,
142
Seungmoon Lee، نويسنده , ◄ Sanjeev Maken، نويسنده , ◄ Jung-Hwa Jang، نويسنده , ◄ Kwinam Park، نويسنده , ◄ Jinwon Park، نويسنده ,
143
Seungmoon Lee، نويسنده , ◄ Jinwon Park، نويسنده , ◄ Ho-Jun Song، نويسنده , ◄ Sanjeev Maken، نويسنده , ◄ Tom Filburn، نويسنده ,
144
Seung-Moon Park، نويسنده , ◄ Dae-Hyuk Kim، نويسنده , ◄ Nam Hai Truong، نويسنده , ◄ Yoshifumi Itoh، نويسنده ,
145
Seung-Muk Yi، نويسنده , ◄ Sandhya Reddy Pagilla، نويسنده , ◄ Yong-Chan Seo، نويسنده , ◄ William J. Mills، نويسنده , ◄ Thomas M. Holsen، نويسنده ,
146
Seung-Muk Yi، نويسنده , ◄ Usama Shahin، نويسنده , ◄ Jakkris Sivadechathep، نويسنده , ◄ Sait C. Sofuoglu، نويسنده , ◄ Thomas M. Holsen، نويسنده ,
147
Seung-Muk Yi، نويسنده , ◄ Lisa A. Totten، نويسنده , ◄ Sathyapriya Thota، نويسنده , ◄ Shu Yan، نويسنده , ◄ John H. Offenberg، نويسنده , ◄ Steven J. Eisenreich، نويسنده , ◄ Joseph Graney، نويسنده , ◄ Thomas M. Holsen، نويسنده ,
148
Seung-Myeong Baek، نويسنده , ◄ Hee-Seok Ryoo، نويسنده , ◄ Sang-Hyun Kim، نويسنده ,
149
Seung-Myeong Baek، نويسنده , ◄ Jun Lee، نويسنده , ◄ Hyeon-Gweon Cheon، نويسنده , ◄ Mun Soo Yun، نويسنده , ◄ Hyun Hee Kim، نويسنده , ◄ Sang-Hyun Kim، نويسنده ,
150
Seung-Ook Lee، نويسنده , ◄ Sook-Jin Kim، نويسنده , ◄ Joel Wainwright، نويسنده ,
151
Seungphil Lee، نويسنده , ◄ Myeongkyu Lee، نويسنده , ◄ Kisoo Lim، نويسنده ,
152
Seung-Pil Yang، نويسنده , ◄ Dong-Goo Bae، نويسنده , ◄ Hyo Jung Kang، نويسنده , ◄ Byoung Joo Gwag، نويسنده , ◄ Yong Song Gho، نويسنده , ◄ Chi-Bom Chae، نويسنده ,
153
Seungpyo Hong، نويسنده , ◄ Pascale R. Leroueil، نويسنده , ◄ Istv?n J. Majoros، نويسنده , ◄ Bradford G. Orr، نويسنده , ◄ James R. Baker Jr.، نويسنده , ◄ Mark M. Banaszak Holl، نويسنده ,
154
Seung-Pyo Jun، نويسنده ,
155
SEUNGROHK OH، نويسنده , ◄ Hassan K. Khalil، نويسنده ,
156
Seung-Ryong Han، نويسنده , ◄ Seth D. Guikema، نويسنده , ◄ Steven M. Quiring، نويسنده , ◄ Kyung-Ho Lee، نويسنده , ◄ David Rosowsky، نويسنده , ◄ Rachel A. Davidson، نويسنده ,
157
Seung-Ryong Yang and William W. Wilson، نويسنده ,
158
Seung-Sik Park، نويسنده , ◄ Jin-Moo Lee، نويسنده , ◄ Seung-Il Yoon، نويسنده , ◄ Dong-Gu Lee، نويسنده , ◄ Sung-Jin Kim، نويسنده , ◄ Sang-Hyeob Kim، نويسنده , ◄ Sunglyul Maeng، نويسنده , ◄ Sang Woo Kim، نويسنده ,
159
Seungsin Baek، نويسنده , ◄ S.M. Iftiquar، نويسنده , ◄ Juyeon Jang، نويسنده , ◄ Sunhwa Lee، نويسنده , ◄ Minbum Kim، نويسنده , ◄ Junhee Jung، نويسنده , ◄ Hyeongsik Park، نويسنده , ◄ Jinjoo Park a، نويسنده , ◄ Youngkuk Kim a، نويسنده , ◄ Chonghoon Shin، نويسنده , ◄ Youn-Jung Lee، نويسنده , ◄ Junsin Yi، نويسنده ,
160
Seungsin Lee، نويسنده , ◄ Wei Zhao، نويسنده , ◄ Narasimha، نويسنده , ◄ R.، نويسنده , ◄ Rao، نويسنده , ◄ R.M.، نويسنده ,
161
Seung-Soo Kim، نويسنده , ◄ Byung Hee Chun، نويسنده , ◄ Sung Hyun Kim، نويسنده ,
162
Seung-Soo Kim، نويسنده , ◄ Jong-Ki Jeon، نويسنده , ◄ Young-Kwon Park، نويسنده , ◄ Seungdo Kim، نويسنده ,
163
Seung-Soo Kim، نويسنده , ◄ Foster A. Agblevor، نويسنده ,
164
Seung-Soo Kim، نويسنده , ◄ Seungdo Kim، نويسنده ,
165
Seungsoo Lee، نويسنده , ◄ Kwang H. Lee، نويسنده , ◄ Doheon Lee، نويسنده ,
166
Seungsu Kim، نويسنده , ◄ Seiji Miura، نويسنده , ◄ Stefano Ferri، نويسنده , ◄ Wakako Tsugawa، نويسنده , ◄ Koji Sode، نويسنده ,
167
Seungsuk Oh، نويسنده , ◄ Joong Kee Lee، نويسنده , ◄ Dongim Byun، نويسنده , ◄ Won Ii Cho، نويسنده , ◄ Byung Won Cho، نويسنده ,
168
Seung-Sup Kim، نويسنده , ◄ Rong-guang Zhang، نويسنده , ◄ Steve E. Braunstein، نويسنده , ◄ Andrzej Joachimiak، نويسنده , ◄ Ales Cvekl and Rashmi S. Hegde، نويسنده ,
169
Seung-Tae Lee، نويسنده , ◄ Robert Doug. Hooton، نويسنده , ◄ Ho-Seop Jung، نويسنده , ◄ Du-Hee Park، نويسنده , ◄ Chang Sik Choi، نويسنده ,
170
Seung-Tae Lee، نويسنده , ◄ Shin-Wook Jeon، نويسنده , ◄ Byung-Joo Yoo، نويسنده , ◄ Seung-Don Choi، نويسنده , ◄ Hyeong-Jin Kim، نويسنده , ◄ Sung-Man Lee، نويسنده ,
171
Seung-Taek Myung، نويسنده , ◄ Hoon Taek Chung، نويسنده ,
172
Seung-Taek Myung، نويسنده , ◄ Hoon Taek Chung، نويسنده , ◄ Shinichi Komaba، نويسنده , ◄ Naoaki Kumagai، نويسنده , ◄ Hal-Bon Gu، نويسنده ,
173
Seung-Taek Myung، نويسنده , ◄ Myung Hun Cho، نويسنده , ◄ Hyeon Taik Hong، نويسنده , ◄ Tae Hyuk Kang، نويسنده , ◄ Chi-Su Kim، نويسنده ,
174
Seungug Koh ، نويسنده ,
175
Seunguk Yeu، نويسنده , ◄ Jonathan D. Lunn، نويسنده , ◄ Heydi M. Rangel، نويسنده , ◄ Daniel F. Shantz، نويسنده ,
176
Seung-Wan Song، نويسنده , ◄ Kathryn A. Striebel، نويسنده , ◄ Xiangyun Song، نويسنده , ◄ Elton J. Cairns، نويسنده ,
177
Seungwha (Andy) Chung، نويسنده ,
178
Seungwha (Andy) Chung، نويسنده , ◄ Gyeong Mook Kim، نويسنده ,
179
Seung-Whan Kim، نويسنده , ◄ Young Rock Ha، نويسنده , ◄ Sung-Pil Chung، نويسنده , ◄ O-Yu Kwon، نويسنده ,
180
Seung-Whan Lee، نويسنده , ◄ Metini Janyasupab، نويسنده , ◄ Chung-Chiun Liu، نويسنده , ◄ R. Mohan Sankaran، نويسنده ,
181
Seung-Whan Lee، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee، نويسنده , ◄ Young-Hak Kim، نويسنده , ◄ Jae-Hyeong Park، نويسنده , ◄ Jae-Hwan Lee، نويسنده , ◄ Ki-Hoon Han، نويسنده , ◄ Jae-Joong Kim، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Seung-Jung Park، نويسنده ,
182
Seung-Whan Lee، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Jae-Hwan Lee، نويسنده , ◄ Young-Hak Kim، نويسنده , ◄ Dae-Hyuk Moon، نويسنده , ◄ Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee، نويسنده , ◄ Jae-Joong Kim، نويسنده , ◄ Seung-Jung Park، نويسنده ,
183
Seung-Whan Lee، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Young-Hak Kim، نويسنده , ◄ Bong-Ki Lee، نويسنده , ◄ Jong-Min Song، نويسنده , ◄ Ki-Hoon Han، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee، نويسنده , ◄ Duk-Hyun Kang، نويسنده , ◄ Jae-Kwan Song، نويسنده , ◄ Jae-Joong Kim، نويسنده , ◄ Seung-Jung Park، نويسنده ,
184
Seung-Whan Lee، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Young-Hak Kim، نويسنده , ◄ Jae-Hwan Lee، نويسنده , ◄ Jae-Hyeong Park، نويسنده , ◄ Dae-Hyuk Moon، نويسنده , ◄ Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee، نويسنده , ◄ Jae-Joong Kim، نويسنده , ◄ Seung-Jung Park، نويسنده ,
185
Seung-Whan Lee، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Young-Hak Kim، نويسنده , ◄ Ki-Hoon Han، نويسنده , ◄ Dae-Hyuk Moon، نويسنده , ◄ Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee، نويسنده , ◄ Jae-Joong Kim، نويسنده , ◄ Seung-Jung Park، نويسنده ,
186
Seung-Whan Lee، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Young-Hak Kim، نويسنده , ◄ Ki-Hoon Han، نويسنده , ◄ Jun Kim، نويسنده , ◄ Jae-Hyeong Park، نويسنده , ◄ Sung-Joo Oh، نويسنده , ◄ Dae-Hyuk Moon، نويسنده , ◄ Seung-Jun Oh، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee، نويسنده , ◄ Jae-Joong Kim، نويسنده , ◄ Seung-Jung Park، نويسنده ,
187
Seung-Whan Lee، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Young-Hak Kim، نويسنده , ◄ Sungcheol Yun، نويسنده , ◄ Duk-Woo Park، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ HyunSook Kim، نويسنده , ◄ Jae-Ki Ko، نويسنده , ◄ Jae-Hyeong Park، نويسنده , ◄ Jae-Hwan Lee، نويسنده , ◄ Si Wan Choi، نويسنده , ◄ In-Whan Seong، نويسنده , ◄ Yoon Haeng Cho، نويسنده , ◄ Nae-Hee Lee، نويسنده , ◄ June Hong Kim، نويسنده , ◄ Kook-Jin Chun، نويسنده , ◄ Seung-Jung Park، نويسنده ,
188
Seung-Whan Lee، نويسنده , ◄ Seong-Wook Park، نويسنده , ◄ Young-Hak Kim، نويسنده , ◄ Sungcheol Yun، نويسنده , ◄ Duk-Woo Park، نويسنده , ◄ Cheol Whan Lee، نويسنده , ◄ Myeong-Ki Hong، نويسنده , ◄ Kyoung-Suk Rhee، نويسنده , ◄ Jei Keon Chae، نويسنده , ◄ Jae-Ki Ko، نويسنده , ◄ Jae-Hyeong Park، نويسنده , ◄ Jae-Hwan Lee، نويسنده , ◄ Si Wan Choi، نويسنده , ◄ Jin-Ok Jeong، نويسنده , ◄ In-Whan Seong، نويسنده , ◄ Yoon Haeng Cho، نويسنده , ◄ Nae-Hee Lee، نويسنده , ◄ June Hong Kim، نويسنده , ◄ Kook-Jin Chun، نويسنده , ◄ HyunSook Kim، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
189
Seungwon Baek، نويسنده ,
190
Seungwon Baek، نويسنده , ◄ P. Ko، نويسنده , ◄ Jungil Lee، نويسنده , ◄ H.S. Song، نويسنده ,
191
Seungwon Baek، نويسنده , ◄ Pyungwon Ko، نويسنده ,
192
Seungwon Cha، نويسنده , ◄ Hyung Jin Kim، نويسنده , ◄ Nam-Hoon Kim، نويسنده , ◄ Yonghan Roh، نويسنده ,
193
Seungwon Choi، نويسنده , ◄ Hong-Min Son، نويسنده , ◄ Tapan K. Sarkar، نويسنده ,
194
Seungwon Jeon، نويسنده , ◄ Chan Su Park، نويسنده ,
195
Seung-Won Suh، نويسنده ,
196
Seung-Won Suh، نويسنده , ◄ Jung-Hoon Kim، نويسنده , ◄ In-Tae Hwang، نويسنده , ◄ Hye-Keun Lee، نويسنده ,
197
Seung-Woo Cho، نويسنده , ◄ Hee Jung Park، نويسنده , ◄ Ju Hee Ryu، نويسنده , ◄ Soo Hyun Kim، نويسنده , ◄ Young Ha Kim، نويسنده , ◄ Cha Yong Choi، نويسنده , ◄ Min-Jae Lee، نويسنده , ◄ Jong Sung Kim، نويسنده , ◄ Sung Jang Jin، نويسنده , ◄ Dong-Ik Kim، نويسنده , ◄ Byung-Soo Kim، نويسنده ,
198
Seung-Woo Cho، نويسنده , ◄ Il-Kwon Kim، نويسنده , ◄ Sang Hyun Lim، نويسنده , ◄ Dong-Ik Kim، نويسنده , ◄ Sun-Woong Kang، نويسنده , ◄ Soo Hyun Kim، نويسنده , ◄ Young Ha Kim، نويسنده , ◄ Eun Yeol Lee، نويسنده , ◄ Cha Yong Choi، نويسنده , ◄ Byung-Soo Kim، نويسنده ,
199
Seung-Woo Cho، نويسنده , ◄ Sang-Soo Kim، نويسنده , ◄ Jong Won Rhie، نويسنده , ◄ Hyun Mi Cho، نويسنده , ◄ Cha Yong Choi، نويسنده , ◄ Byung-Soo Kim، نويسنده ,
200
Seungwoo Han، نويسنده , ◄ Jin-Wook Shin، نويسنده , ◄ Dang-Hyok Yoon، نويسنده ,
201
Seungwoo Hong، نويسنده , ◄ Kyungsoo Kim، نويسنده , ◄ Sungyun Lee، نويسنده ,
202
Seung-Woo Jeong، نويسنده , ◄ M. Yavuz Corapcioglu، نويسنده ,
203
Seungwoo Kim، نويسنده , ◄ Sanghyun Park، نويسنده , ◄ Jung-Im Won، نويسنده , ◄ Sang-Wook Kim، نويسنده ,
204
Seung-woo Lee، نويسنده , ◄ Jack Drwiega، نويسنده , ◄ David Mazyck، نويسنده , ◄ Chang-Yu Wu، نويسنده , ◄ Wolfgang M. Sigmund، نويسنده ,
205
Seung-Woo Lee، نويسنده , ◄ Jeongrae Kim، نويسنده , ◄ Myeong-Sook Jeong، نويسنده , ◄ Young Jae Lee، نويسنده ,
206
Seung-Woo Lee، نويسنده , ◄ Seung-Goo Lee، نويسنده , ◄ Kyoo-Seung Han، نويسنده ,
207
Seung-Woo Pack، نويسنده , ◄ Min-Sun Jung، نويسنده , ◄ Ha-Won Song، نويسنده , ◄ Sang-Hyo Kim، نويسنده , ◄ Ki Yong Ann، نويسنده ,
208
Seung-Wook Chung، نويسنده , ◄ Hwang-Soo Joo، نويسنده , ◄ Kyoung-Soon Jang، نويسنده , ◄ Hwa-Jin Lee، نويسنده , ◄ Sun-Gu Lee، نويسنده , ◄ Byung-Gee Kim، نويسنده ,
209
Seungwook Park، نويسنده , ◄ Janet L. Hartley، نويسنده , ◄ Darryl Wilson، نويسنده ,
210
Seungwook Seo، نويسنده , ◄ Karl R. Matthews، نويسنده ,
211
Seung-Woon Rha، نويسنده , ◄ Young-Hoon Kim، نويسنده , ◄ Mun Kyung Hong، نويسنده , ◄ Young Moo Ro، نويسنده , ◄ Cheol Ung Choi، نويسنده , ◄ Soon Yong Suh، نويسنده , ◄ Jin Won Kim، نويسنده , ◄ Eung Ju Kim، نويسنده , ◄ Chang Gyu Park، نويسنده , ◄ Hong Seog Seo، نويسنده , ◄ Dong Joo Oh، نويسنده ,
212
Seung-Yeal Ha ، نويسنده ,
213
Seung-Yeal Ha ، نويسنده ,
214
Seung-Yeal Ha ، نويسنده , ◄ Shih-Hsien Yu، نويسنده ,
215
Seungyeol Lee، نويسنده , ◄ Seungnam Yu، نويسنده , ◄ Seokjong Yu and Changsoo Han، نويسنده ,
216
Seung-Yeol Park، نويسنده , ◄ Seon-Joo Yoon، نويسنده , ◄ Leonardo Freire-de-Lima، نويسنده , ◄ Jung Hoe Kim، نويسنده , ◄ Sen-itiroh Hakomori، نويسنده ,
217
Seung-Yeon Kim، نويسنده ,
218
Seung-Yeon Kim، نويسنده ,
219
Seung-Yeon Kim، نويسنده , ◄ Richard J. Creswick، نويسنده ,
220
Seung-Yeon Kim، نويسنده , ◄ Richard J. Creswick، نويسنده , ◄ Chi-Ning Chen، نويسنده , ◄ Chin-Kun Hu، نويسنده ,
221
Seung-Yeon Kim، نويسنده , ◄ Chi-Ok Hwang، نويسنده , ◄ Jin Min Kim، نويسنده ,
222
Seung-Yeon Kim، نويسنده , ◄ Julian Lee، نويسنده , ◄ Jooyoung Lee، نويسنده ,
223
Seung-Yeon Weon، نويسنده , ◄ Chan-Won Lee، نويسنده , ◄ Sang-Ill Lee، نويسنده , ◄ Ben Koopman، نويسنده ,
224
Seung-Yeong Song، نويسنده , ◄ Jae-Hun Jo، نويسنده , ◄ Myoung-Souk Yeo، نويسنده , ◄ Young-Don Kim، نويسنده , ◄ Kyoo-Dong Song، نويسنده ,
225
Seung-Yeong Song، نويسنده , ◄ June-Seong Yi، نويسنده , ◄ Bo-Kyoung Koo، نويسنده ,
226
Seung-Yo Lee، نويسنده , ◄ Arthur G. Pfaelzer، نويسنده , ◄ Jacobus Daniel van Wyk، نويسنده ,
227
Seung-Yo Lee، نويسنده , ◄ Willem Gerhardus Odendaal، نويسنده , ◄ Jacobus Daniel van Wyk، نويسنده ,
228
Seung-Yob Kim، نويسنده , ◄ Sangkun Park and Kunwoo Lee، نويسنده , ◄ Taejin Hwang، نويسنده ,
229
Seungyong Lee، نويسنده ,
230
Seung-Yong Lee، نويسنده , ◄ Chan-Oh Jang، نويسنده , ◄ Jung-Hwan Hyung، نويسنده , ◄ Tae-Hong Kim، نويسنده , ◄ Sang Kwon Lee، نويسنده ,
231
Seung-Yong Lee، نويسنده , ◄ Ahmad Umar، نويسنده , ◄ Duk-Il Suh، نويسنده , ◄ Ji-Eun Park، نويسنده , ◄ Yoon-Bong Hahn، نويسنده , ◄ Jeong-Yong Ahn، نويسنده , ◄ Sang Kwon Lee، نويسنده ,
232
Seung-Yong Lee، نويسنده , ◄ Gil-Sung Kim، نويسنده , ◄ Jongwoo Lim، نويسنده , ◄ Seungwoo Han، نويسنده , ◄ Baowen Li، نويسنده , ◄ John T.L. Thong، نويسنده , ◄ Young-Gui Yoon، نويسنده , ◄ Sang Kwon Lee، نويسنده ,
233
Seungyong Lee، نويسنده , ◄ S. Zokai and G. Wolberg، نويسنده , ◄ G.، نويسنده , ◄ Kyung-Yong Chwa، نويسنده , ◄ Sung Yong Shin، نويسنده ,
234
Seung-Yong Son، نويسنده , ◄ Yoong Lee، نويسنده , ◄ Dong Hyun Lee، نويسنده , ◄ Sang Done Kim، نويسنده , ◄ Su-Hwan Sung، نويسنده , ◄ Sang-Young Hong، نويسنده , ◄ Shin-Je Cho، نويسنده ,
235
Seung-Yong Yang، نويسنده , ◄ Wei Tong، نويسنده ,
236
Seung-Youb Back، نويسنده , ◄ Hyun-Ho Jin، نويسنده , ◄ Sun-Young Lee، نويسنده ,
237
Seung-Young Bae، نويسنده , ◄ Hyun-Seok Choi، نويسنده , ◄ Se-Young Choi، نويسنده , ◄ Young-Jei Oh، نويسنده ,
238
Seung-Young Kim، نويسنده , ◄ Ping Zhao، نويسنده , ◄ Masayuki Igarashi، نويسنده , ◄ Ryuichi Sawa، نويسنده , ◄ Takeo Tomita، نويسنده , ◄ Makoto Nishiyama، نويسنده , ◄ Tomohisa Kuzuyama، نويسنده ,
239
Seung-Yun Lee، نويسنده , ◄ Sungmin Yoon، نويسنده , ◄ Kyu-Jeong Choi، نويسنده , ◄ Nam-Yeal Lee، نويسنده , ◄ Young-Sam Park، نويسنده , ◄ Sang-Ouk Ryu، نويسنده , ◄ Byoung-Gon Yu، نويسنده , ◄ Sang-Hoon Kim، نويسنده , ◄ Sang-Heung Lee، نويسنده ,
240
Seung-Yup Lee، نويسنده , ◄ Jik-Hyun Yoon، نويسنده , ◄ Jong-Ryeul Kim، نويسنده , ◄ Dae-Won Park، نويسنده ,
241
Seung-Yup Lee، نويسنده , ◄ Mami Yamada، نويسنده , ◄ Mikio Miyake، نويسنده ,
242
Seuntjens، J. P. نويسنده , ◄ Olivares، M. نويسنده , ◄ DeBlois، F. نويسنده , ◄ Podgorsak، E. B. نويسنده ,
243
Seuntjens، J. P. نويسنده , ◄ Rogers، D. W. O. نويسنده , ◄ Ross، C. K. نويسنده , ◄ Shortt، K. R. نويسنده ,
244
Seuret، نويسنده , ◄ A. and Gouaisbaut، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
245
Seuret، نويسنده , ◄ Alexandre and Gomes Da Silva Jr.، نويسنده , ◄ Joمo M.، نويسنده ,
246
Seuret، نويسنده , ◄ Alexandre، نويسنده ,
247
Seuring، نويسنده , ◄ Stefan M. Gold، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
248
Seuring، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
249
Seuring، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
250
Seuront، نويسنده , ◄ Laurent and Leterme، نويسنده , ◄ Sophie C. and Seymour، نويسنده , ◄ Justin R. and Mitchell، نويسنده , ◄ James G. and Ashcroft، نويسنده , ◄ Daniel and Noble، نويسنده , ◄ Warwick and Thomson، نويسنده , ◄ Paul G. and Davidson، نويسنده , ◄ Andrew T. and van den Enden، نويسنده , ◄ Rick and Scott، نويسنده , ◄ Fiona J. and Wright، نويسنده , ◄ Simon W. and Schapira، نويسنده , ◄ Mathi، نويسنده ,
251
Seuront، نويسنده , ◄ Laurent and Schmitt، نويسنده , ◄ François and Lagadeuc، نويسنده , ◄ Yvan، نويسنده ,
252
Seuront، نويسنده , ◄ Laurent and Schmitt، نويسنده , ◄ François G.، نويسنده ,
253
Seuront، نويسنده , ◄ Laurent and Schmitt، نويسنده , ◄ François G.، نويسنده ,
254
Seuront، نويسنده , ◄ Laurent، نويسنده ,
255
Seurynck-Servoss، نويسنده , ◄ Shannon L. and Brown، نويسنده , ◄ Nathan J. and Dohm، نويسنده , ◄ Michelle T. and Wu، نويسنده , ◄ Cindy W. and Barron، نويسنده , ◄ Annelise E.، نويسنده ,
256
Seuss، نويسنده , ◄ B. and Titschack، نويسنده , ◄ J. and Seifert، نويسنده , ◄ S. C. Neubauer، نويسنده , ◄ J. and Nützel، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
257
Seuvre، نويسنده , ◄ A.M and Espinosa Diaz، نويسنده , ◄ M.A and Voilley، نويسنده , ◄ A، نويسنده ,
258
Seuvre، نويسنده , ◄ A.M. and Mathlouthi، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
259
Seuvre، نويسنده , ◄ Anne-Marie and Philippe، نويسنده , ◄ Ellen and Rochard، نويسنده , ◄ Sophie and Voilley، نويسنده , ◄ Andrée، نويسنده ,
260
Sev K. Keil، نويسنده , ◄ David Reibstein، نويسنده , ◄ Dick R. Wittink، نويسنده ,
261
Sev?ek، نويسنده , ◄ Ur?ka and Brus، نويسنده , ◄ Ji?? and Je?abek، نويسنده , ◄ Karel and Krajnc، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
262
Sevadjian، نويسنده , ◄ J.C. and McManus، نويسنده , ◄ M.A. and Benoit-Bird، نويسنده , ◄ K.J. and Selph، نويسنده , ◄ K.E.، نويسنده ,
263
Sevadjian، نويسنده , ◄ J.C. and McManus، نويسنده , ◄ M.A. and Ryan، نويسنده , ◄ J. and Greer، نويسنده , ◄ A.T. and Cowen، نويسنده , ◄ R.K. and Woodson، نويسنده , ◄ C.B.، نويسنده ,
264
SEVAL AND?C، نويسنده , ◄ OMER ZORBA AND YUSUF TUNCTURK، نويسنده ,
265
Seval Kutlu Akal Solmaz، نويسنده , ◄ G?khan Ekrem Ustün، نويسنده , ◄ A?k?n Birgül، نويسنده , ◄ Yücel Tasdemir، نويسنده ,
266
Seval Pinarbasi، نويسنده , ◄ Ugurhan Akyuz، نويسنده , ◄ Suleyman Kocak and Yalcin Mengi، نويسنده ,
267
Seval Pinarbasi، نويسنده , ◄ Suleyman Kocak and Yalcin Mengi، نويسنده ,
268
Seval S?zen، نويسنده , ◄ Senem Teksoy، نويسنده , ◄ Michael Papapetrou، نويسنده ,
269
Seval، نويسنده , ◄ Yasemin and Akkoyunlu، نويسنده , ◄ Gِkhan and Demir، نويسنده , ◄ Ramazan and Asar، نويسنده , ◄ Mevlüt، نويسنده ,
270
Sevald Christine A.، نويسنده , ◄ Dell Gary S.، نويسنده , ◄ Cole Jennifer S.، نويسنده ,
271
Sevane، نويسنده , ◄ N. and Armstrong، نويسنده , ◄ E. Ruiz-Cortés، نويسنده , ◄ O. and Wiener، نويسنده , ◄ P. and Wong، نويسنده , ◄ R. Pong and Dunner، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
272
Sevarac، نويسنده , ◄ Zoran and Devedzic، نويسنده , ◄ Vladan and Jovanovic، نويسنده , ◄ Jelena، نويسنده ,
273
Sevasti S. Ispoglou، نويسنده , ◄ Alexandra Zormpala، نويسنده , ◄ Athena Androulaki، نويسنده , ◄ Nikolaos V. Sipsas، نويسنده ,
274
Sevasti V. Darviri، نويسنده , ◄ Stephen A. Woods، نويسنده ,
275
Sevastianov، نويسنده , ◄ P. and Dymova، نويسنده , ◄ L. and Bartosiewicz، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
276
Sevastik، نويسنده , ◄ Robin and Himo، نويسنده , ◄ Fahmi، نويسنده ,
277
Sevastjanov، نويسنده , ◄ P. and Dymova، نويسنده , ◄ L. and Bartosiewicz، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
278
Sevastjanova، نويسنده , ◄ Inga and Clements، نويسنده , ◄ Benjamin A. Hall، نويسنده , ◄ Robert and Belousova، نويسنده , ◄ Elena A. and Griffin، نويسنده , ◄ William L. and Pearson، نويسنده , ◄ Norman، نويسنده ,
279
Sevcan Unluturk، نويسنده , ◄ Mehmet R. At?lgan، نويسنده , ◄ A. Handan Baysal، نويسنده , ◄ Canan Tar?، نويسنده ,
280
Sevcenco ، Sabina 1Department of Urology ► Grubmuller ، Bernhard - University of Vienna ► Sonneck-Koenne ، Charlotte Department of Nuclear Medicine with PET-Center ► Ahmadi ، Yasaman Department of Nuclear Medicine with PET-Center ► Knoll ، Peter Department of Nuclear Medicine with PET-Center ► Floth ، Andreas Department of Urology ► Pokieser ، Wolfgang Department of Pathology ► Zandieh ، Shahin - Institute of Radiology and Nuclear Medicine ► Klingler ، Hans-Christoph Department of Urology ► Shariat ، Shahrokh - University of Vienna ► Mirzaei ، Siroos Department of Nuclear Medicine with PET-Center
281
Sevcik Rose A.، نويسنده ,
282
Sevcik، نويسنده , ◄ Richard S. and Mowery، نويسنده , ◄ Richard A. and Becker، نويسنده , ◄ Christopher and Chambliss، نويسنده , ◄ C. Kevin، نويسنده ,
283
Sevda Aydin، نويسنده , ◄ Tuba Erdogan، نويسنده , ◄ Dolunay Sakar، نويسنده , ◄ Gürkan Hizal، نويسنده , ◄ Ozlem Cankurtaran، نويسنده , ◄ Umit Tunca، نويسنده , ◄ Ferdane Karaman، نويسنده ,
284
Sevda Erer، نويسنده , ◄ Joseph Jankovic، نويسنده ,
285
Sevda Karaku? ?، نويسنده , ◄ Kamil Demirci ، نويسنده ,
286
Sevda Karaku? E-mail the corresponding author، نويسنده , ◄ Kamil DemirciCorresponding author contact information، نويسنده ,
287
Sevda Karaku¸، نويسنده ,
288
Sevda Sezer، نويسنده ,
289
Sevda Sezer، Sevda Sezer نويسنده Sevda Sezer, Sevda Sezer
290
Sevda، نويسنده , ◄ Surajbhan and Dominguez-Benetton، نويسنده , ◄ Xochitl and Vanbroekhoven، نويسنده , ◄ Karolien and De Wever، نويسنده , ◄ Heleen and Sreekrishnan، نويسنده , ◄ T.R. and Pant، نويسنده , ◄ Deepak، نويسنده ,
291
Sevdalina Lambova، نويسنده , ◄ Ulf Müller-Ladner، نويسنده ,
292
Sevdalis، نويسنده , ◄ Vassilis and Keller، نويسنده , ◄ Peter E.، نويسنده ,
293
Sevdalis، نويسنده , ◄ Vassilis and Keller، نويسنده , ◄ Peter E.، نويسنده ,
294
Sevdzhan Hakkaev، نويسنده , ◄ Kiril Kirchev، نويسنده ,
295
Sevdzhan Hakkaev، نويسنده , ◄ Iliya D. Iliev، نويسنده , ◄ Kiril Kirchev، نويسنده ,
296
Sève، نويسنده , ◄ F. and Andrianoely، نويسنده , ◄ M.A. and Berlioz، نويسنده , ◄ A. and Dufour، نويسنده , ◄ R. and Charreyron، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
297
Seve، نويسنده , ◄ Michel and Favier، نويسنده , ◄ Alain and Osman، نويسنده , ◄ Mireille and Hernandez، نويسنده , ◄ Daniel and Vaitaitis، نويسنده , ◄ Gisela and Flores، نويسنده , ◄ Natalia C. and McCord، نويسنده , ◄ Joe M. and Flores، نويسنده , ◄ Sonia C.، نويسنده ,
298
Sevedn Semsroth، نويسنده , ◄ Max Franz، نويسنده , ◄ Barbara Feltner، نويسنده , ◄ Karola Trescher، نويسنده , ◄ Harald Gasser، نويسنده , ◄ Seth Hallstroem، نويسنده , ◄ Tomas Szerafin، نويسنده , ◄ Ernst Woiner، نويسنده , ◄ Bruno K. Podesser، نويسنده ,
299
Sévellec، نويسنده , ◄ Florian and Fedorov، نويسنده , ◄ Alexey V.، نويسنده ,
300
Seven، نويسنده , ◄ Fahriye and Sahiner، نويسنده , ◄ Nurettin، نويسنده ,
301
Seven، نويسنده , ◄ Fahriye and Sahiner، نويسنده , ◄ Nurettin، نويسنده ,
302
Seven، نويسنده , ◄ Fahriye and Sahiner، نويسنده , ◄ Nurettin، نويسنده ,
303
Seven، نويسنده , ◄ O and Dindar، نويسنده , ◄ B and Aydemir، نويسنده , ◄ S and Metin، نويسنده , ◄ D and Ozinel، نويسنده , ◄ M.A and Icli، نويسنده , ◄ S، نويسنده ,
304
Seven، Arzu نويسنده , ◄ Civelek، S. نويسنده , ◄ Inci، E. نويسنده , ◄ Inci، F. نويسنده , ◄ Korkut، N. نويسنده , ◄ Burcak، G. نويسنده ,
305
Sevenard، نويسنده , ◄ Dmitri V and Lork، نويسنده , ◄ Enno، نويسنده ,
306
Sevenard، نويسنده , ◄ Dmitri V and Sosnovskikh، نويسنده , ◄ Vyacheslav Ya and Kolomeitsev، نويسنده , ◄ Alexander A and Kِnigsmann، نويسنده , ◄ Martin H and Rِschenthaler، نويسنده , ◄ Gerd-Volker، نويسنده ,
307
Sevenard، نويسنده , ◄ Dmitri V. and Kazakova، نويسنده , ◄ Olesya and Chizhov، نويسنده , ◄ Dmitri L. and Rِschenthaler، نويسنده , ◄ Gerd-Volker، نويسنده ,
308
Sevenard، نويسنده , ◄ Dmitri V. and Kazakova، نويسنده , ◄ Olesya and Lork، نويسنده , ◄ Enno and Dülcks، نويسنده , ◄ Thomas and Chizhov، نويسنده , ◄ Dmitri L. and Rِschenthaler، نويسنده , ◄ Gerd-Volker، نويسنده ,
309
Sevenard، نويسنده , ◄ Dmitri V. and Kirsch، نويسنده , ◄ Peer and Lork، نويسنده , ◄ Enno and Rِschenthaler، نويسنده , ◄ Gerd-Volker، نويسنده ,
310
Sevenard، نويسنده , ◄ Dmitri V، نويسنده ,
311
Sevenhans، نويسنده , ◄ J.، نويسنده , ◄ Zhong-Yyuan Chang، نويسنده ,
312
Sevenhuysen، نويسنده , ◄ G.P.، نويسنده ,
313
Sevenhuysen، نويسنده , ◄ Gustaaf P.، نويسنده ,
314
Sevenich، نويسنده , ◄ R. A. Bark، نويسنده , ◄ F. and Kleinstueck، نويسنده , ◄ John E. and Crews، نويسنده , ◄ C. and Pye، نويسنده , ◄ C. and Hradecky، نويسنده , ◄ J. and Reineke، نويسنده , ◄ K. and Lavilla، نويسنده , ◄ M. and Martinez-de-Maranon، نويسنده , ◄ I. and Briand، نويسنده , ◄ J.C. and Knorr، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
315
Sevenier، نويسنده , ◄ V. and Delannoy، نويسنده , ◄ S. Saint-André، نويسنده , ◄ S. and Fach، نويسنده , ◄ P. and Remize، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
316
Seveno، نويسنده , ◄ R and Limousin، نويسنده , ◄ P and Averty، نويسنده , ◄ D and Chartier، نويسنده , ◄ J.-L and Le Bihan، نويسنده , ◄ R and Gundel، نويسنده , ◄ H.W، نويسنده ,
317
Seveno، نويسنده , ◄ Raynald and Gundel، نويسنده , ◄ Hartmut W. and Averty، نويسنده , ◄ Dominique، نويسنده ,
318
Sevenster، نويسنده , ◄ Merlijn and Sandu، نويسنده , ◄ Gabriel، نويسنده ,
319
Sever ?kapin، نويسنده , ◄ A and Pejovnik، نويسنده , ◄ S and Jamnik، نويسنده , ◄ J، نويسنده ,
320
Sever A. Hirstoaga، نويسنده ,
321
Sever Achimescu، نويسنده , ◄ Abhishek Saha، نويسنده ,
322
Sever Bordeianu، نويسنده ,
323
Sever Bordeianu، نويسنده ,
324
Sever Bordeianu، نويسنده ,
325
Sever Bordeianu، نويسنده ,
326
Sever Bordeianu، نويسنده , ◄ Linda K. Lewis، نويسنده , ◄ Frances C. Wilkinson، نويسنده ,
327
Sever Ibrahim Halil نويسنده Department of Radiology, Marmara University Medical Faculty, Istanbul, Turkey ► Sucu Metin نويسنده Department of Radiology, Marmara University Medical Faculty, Istanbul, Turkey ► Biyikli Erhan نويسنده Department of Radiology, Marmara University Medical Faculty, Istanbul, Turkey
328
Sever M، نويسنده ,
329
Sever S. Dragomir، نويسنده ,
330
Sever S. Dragomir، نويسنده ,
331
Sever S. Dragomir، نويسنده ,
332
Sever S. Dragomir، نويسنده ,
333
Sever S. Dragomir، نويسنده ,
334
Sever S. Dragomir، نويسنده , ◄ Simon Fitzpatrick، نويسنده ,
335
Sever Scridon، نويسنده , ◄ and Ion Boldea، نويسنده , ◄ Lucian Tutelea، نويسنده , ◄ Frede Blaabjerg، نويسنده , ◄ and Andrew Ewen Ritchie، نويسنده ,
336
Sever Scridon، نويسنده , ◄ Tudor and Scridon، نويسنده , ◄ Cristiana and Skali، نويسنده , ◄ Hicham and Alvarez، نويسنده , ◄ Alberto and Goldhaber، نويسنده , ◄ Samuel Z. and Solomon، نويسنده , ◄ Scott D.، نويسنده ,
337
Sever Silvestru Dragomir، نويسنده ,
338
Sever Skapin، نويسنده , ◄ A. and Gaberscek، نويسنده , ◄ M. and Dominko، نويسنده , ◄ R. and Bele، نويسنده , ◄ M. and Drofenik، نويسنده , ◄ J. and Jamnik، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
339
Sever, Silvestru Dragomir Victoria University
340
Sever، نويسنده , ◄ Ivan، نويسنده ,
341
Sever، نويسنده , ◄ L. and Bols، نويسنده , ◄ N.C. and Dixon، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
342
Sever، نويسنده , ◄ Lital and Bols، نويسنده , ◄ Niels C. and Dixon، نويسنده , ◄ Brian، نويسنده ,
343
Sever، نويسنده , ◄ Martin and Lipov?ek، نويسنده , ◄ Benjamin and Kr?، نويسنده , ◄ Janez and ?ampa، نويسنده , ◄ Andrej and S?nchez Plaza، نويسنده , ◄ Guillermo and Haug، نويسنده , ◄ Franz-Josef and Duchamp، نويسنده , ◄ Martial and Soppe، نويسنده , ◄ Wim and Topi?، نويسنده , ◄ Marko، نويسنده ,
344
Sever، نويسنده , ◄ Peter S. and Poulter، نويسنده , ◄ Neil R. and Chang، نويسنده , ◄ Choon L. and Thom، نويسنده , ◄ Simon A.M. and Hughes، نويسنده , ◄ Alun D. and Welsh، نويسنده , ◄ Paul and Sattar، نويسنده , ◄ Naveed، نويسنده ,
345
Sever، نويسنده , ◄ Peter S. and Poulter، نويسنده , ◄ Neil R. and Dahlِf، نويسنده , ◄ Bjِrn and Wedel، نويسنده , ◄ Hans، نويسنده ,
346
Sever، نويسنده , ◄ Ronen and Gold، نويسنده , ◄ Aviram and Segal، نويسنده , ◄ Ortal and Regev، نويسنده , ◄ Gilad and Keynan، نويسنده , ◄ Ory and Salai، نويسنده , ◄ Moshe and Justo، نويسنده , ◄ Dan، نويسنده ,
347
Sever، Yurdal نويسنده Malatya Fen Lisesi,Malatya,Turkey ,
348
Severa، نويسنده , ◄ L. and M?chal، نويسنده , ◄ L. and ?v?bov?، نويسنده , ◄ L. and Mamica، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
349
Severa، نويسنده , ◄ Luk?? and V?vra، نويسنده , ◄ Jan and Kohoutov?، نويسنده , ◄ Anna and ???kov?، نويسنده , ◄ Martina and ??lov?، نويسنده , ◄ Tereza and H?vl، نويسنده , ◄ Jakub and ?aman، نويسنده , ◄ David and Pohl، نويسنده , ◄ Radek and Adriaenssens، نويسنده , ◄ Louis and Tepl?، نويسنده , ◄ Filip، نويسنده ,
350
Severac، نويسنده , ◄ E. and Serre، نويسنده , ◄ E.، نويسنده ,
351
Séverac، نويسنده , ◄ Etienne and Galy، نويسنده , ◄ Olivier and Turon، نويسنده , ◄ Fabrice and Monsan، نويسنده , ◄ Pierre and Marty، نويسنده , ◄ Alain، نويسنده ,
352
Séverac، نويسنده , ◄ F. and Cristiano، نويسنده , ◄ F. and Bedel-Pereira، نويسنده , ◄ E. and Lerch، نويسنده , ◄ W. and Paul، نويسنده , ◄ S. and Kheyrandish، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
353
Séverac، نويسنده , ◄ Marjorie and Leclaire، نويسنده , ◄ Julien and Sutra، نويسنده , ◄ Jean-Pierre and Caminade، نويسنده , ◄ Anne-Marie and Majoral، نويسنده , ◄ Jean-Pierre، نويسنده ,
354
Séverac، نويسنده , ◄ Marjorie and Pleux، نويسنده , ◄ Loïc Le and Scarpaci، نويسنده , ◄ Annabelle and Blart، نويسنده , ◄ Errol and Odobel، نويسنده , ◄ Fabrice، نويسنده ,
355
Several types of furanomycin analogues were synthesized and investigated with respect to their antibacterial activity. Two different synthetic pathways were developed، نويسنده , ◄ based on aldol reactions/ring closing metathesis and an ester enolate Claisen rearrangement. Only the natural product and its desmethyl derivative showed antibacterial activity، نويسنده , ◄ pointing towards a narrow structure–activity relationship.، نويسنده ,
356
Severcan، نويسنده , ◄ Feride and Okan Durmus، نويسنده , ◄ H and Eker، نويسنده , ◄ Fatma and Akinoglu، نويسنده , ◄ Bülent G and Haris، نويسنده , ◄ Parvez I، نويسنده ,
357
Severcan، نويسنده , ◄ Feride and Toyran، نويسنده , ◄ Neslihan and Kaptan، نويسنده , ◄ Ne?e and Turan، نويسنده , ◄ Belma، نويسنده ,
358
Severe burn injury from recreational gasoline use، نويسنده ,
359
Severen، نويسنده , ◄ M.-C. van and Piquemal، نويسنده , ◄ J.-P. and Parisel، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
360
Severi، نويسنده , ◄ Paula and Fiadeiro، نويسنده , ◄ José and Ekserdjian، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
361
Severi، نويسنده , ◄ Y. and Chappuis، نويسنده , ◄ P. and Giancarli، نويسنده , ◄ L. and Le Marois، نويسنده , ◄ G. and Poitevin، نويسنده , ◄ Y. and Rِdig، نويسنده , ◄ M. and Salavy، نويسنده , ◄ J.F. and Vieider، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
362
Severiano Mar?n-Bertol?n، نويسنده , ◄ Jorge Amorrortu-Velayos، نويسنده , ◄ Adolfo Aliaga Boniche، نويسنده ,
363
Severiano-Pérez، نويسنده , ◄ P. and Vivar-Quintana، نويسنده , ◄ A.M and Revilla، نويسنده , ◄ I.، نويسنده ,
364
Severin Borenstein، نويسنده ,
365
Severin Borenstein، نويسنده , ◄ Janet Netz، نويسنده ,
366
Severin Borenstein، نويسنده , ◄ James Bushnell، نويسنده ,
367
Severin Daum، نويسنده , ◄ Christophe Cellier، نويسنده , ◄ Chris J.J. Mulder، نويسنده ,
368
Severin Dietschi، نويسنده , ◄ Rolf Holderegger، نويسنده , ◄ Sonja Gehrig Schmidt، نويسنده , ◄ Peter Linder، نويسنده ,
369
Severin Grenoble، نويسنده , ◄ Martin Gouterman، نويسنده , ◄ Gamal Khalil، نويسنده , ◄ James Callis، نويسنده , ◄ Larry Dalton، نويسنده ,
370
Severin L?uchli، نويسنده , ◄ Rolf Heusser، نويسنده , ◄ Alois Tschopp، نويسنده , ◄ Felix Gutzwiller، نويسنده , ◄ The Research Group of the Swiss HIV Prevention Study، نويسنده ,
371
Severin Müller، نويسنده , ◄ Hans-Peter Schmid، نويسنده , ◄ Christian Schlatter، نويسنده ,
372
Severin P. Schwarzacher، نويسنده , ◄ Peter J. Fitzgerald، نويسنده , ◄ Jonas A. Metz، نويسنده , ◄ Alan C. Yeung، نويسنده , ◄ Steve N. Oesterle، نويسنده , ◄ Martin Belef، نويسنده , ◄ Robert S. Kernoff، نويسنده , ◄ Paul G. Yock، نويسنده ,
373
Severin Seifert، نويسنده , ◄ Juergen Neubauer، نويسنده , ◄ Friedlinde Goetz-Neunhoeffer، نويسنده ,
374
Severin V. Grabski، نويسنده , ◄ Stewart A. Leech، نويسنده ,
375
Severin Zimmermann، نويسنده , ◄ Manish K. Tiwari، نويسنده , ◄ Ingmar Meijer، نويسنده , ◄ Stephan Paredes، نويسنده , ◄ Bruno Michel، نويسنده , ◄ Dimos Poulikakos، نويسنده ,
376
Severin، نويسنده , ◄ Francisco J. and Eberhardt، نويسنده , ◄ Néstor E. and Leoni، نويسنده , ◄ L. and Fortin، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
377
Severin، نويسنده , ◄ Irina and El Abdi، نويسنده , ◄ Rochdi and Poulain، نويسنده , ◄ Marcel، نويسنده ,
378
Severin، نويسنده , ◄ N. and Groeper، نويسنده , ◄ S. and Kniprath، نويسنده , ◄ R. and Glowatzki، نويسنده , ◄ H. and Koch، نويسنده , ◄ N. and Sokolov، نويسنده , ◄ I.M. and Rabe، نويسنده , ◄ J.P.، نويسنده ,
379
Severin، نويسنده , ◄ N. and Groeper، نويسنده , ◄ S. and Kniprath، نويسنده , ◄ R. and Glowatzki، نويسنده , ◄ H. and Koch، نويسنده , ◄ N. and Sokolov، نويسنده , ◄ I.M. and Rabe، نويسنده , ◄ J.P.، نويسنده ,
380
Severin، نويسنده , ◄ T. and Conan، نويسنده , ◄ P. and Durrieu de Madron، نويسنده , ◄ X. and Houpert، نويسنده , ◄ L. and Oliver، نويسنده , ◄ M.J. and Oriol، نويسنده , ◄ L. and Caparros، نويسنده , ◄ J. and Ghiglione، نويسنده , ◄ J.F. and Pujo-Pay، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
381
Severin، Kay نويسنده , ◄ Saur، Isabelle نويسنده ,
382
Severina M. Jacinto، نويسنده , ◄ Mustafa F. Lokhandwala، نويسنده , ◄ Bhagavan S. Jandhyala، نويسنده ,
383
Severina Pacifico، نويسنده , ◄ Brigida D’Abrosca، نويسنده , ◄ Maria Teresa Pascarella، نويسنده , ◄ Marianna Letizia، نويسنده , ◄ Piera Uzzo، نويسنده , ◄ Vincenzo Piscopo، نويسنده , ◄ Antonio Fiorentino، نويسنده ,
384
Severinas Zub?، نويسنده ,
385
Séverine Alfonsi-Hourdin، نويسنده , ◄ Sylvie Longchamp، نويسنده , ◄ Olivier Gallet، نويسنده , ◄ Jean-Maxime Nigretto، نويسنده ,
386
Severine Bernardie، نويسنده , ◄ Jean-Pascal Gilbert، نويسنده , ◄ Francois Lebert، نويسنده , ◄ Hubert Fabriol ، نويسنده ,
387
Séverine Bleuse، نويسنده , ◄ François Cassim، نويسنده , ◄ Jean-Louis Blatt، نويسنده , ◄ Etienne Labyt، نويسنده , ◄ Philippe Derambure، نويسنده , ◄ Jean-Daniel Guieu، نويسنده , ◄ Luc Defebvre، نويسنده ,
388
Séverine Bleuse، نويسنده , ◄ François Cassim، نويسنده , ◄ Jean-Louis Blatt، نويسنده , ◄ Luc Defebvre، نويسنده , ◄ Philippe Derambure، نويسنده , ◄ Jean-Daniel Guieu، نويسنده ,
389
Séverine Brillouet، نويسنده , ◄ Sandra Dorbes، نويسنده , ◄ Frédéric Courbon، نويسنده , ◄ Claude Picard، نويسنده , ◄ Jean Pierre Delord، نويسنده , ◄ Eric Benoist، نويسنده , ◄ Marc Poirot، نويسنده , ◄ Béatrice Mestre-Voegtlé، نويسنده , ◄ Sandrine Silvente-Poirot، نويسنده ,
390
Severine Camy، نويسنده , ◄ Jean-Stephane Condoret، نويسنده ,
391
Séverine Cavret، نويسنده , ◄ Cyril Feidt، نويسنده ,
392
Séverine Cavret، نويسنده , ◄ S. and Lecoeur، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
393
Severine Cohen، نويسنده , ◄ Valerie Allasia، نويسنده , ◄ Paul Venard، نويسنده , ◄ Sylvia Notter، نويسنده , ◄ Christian Vernière ، نويسنده , ◄ Franck Panabières ، نويسنده ,
394
Séverine Derbré، نويسنده , ◄ Sophie Gil، نويسنده , ◄ Myriam Taverna، نويسنده , ◄ Céline Boursier، نويسنده , ◄ Valerie Nicolas، نويسنده , ◄ Emmanuelle Demey-Thomas، نويسنده , ◄ Joëlle Vinh، نويسنده , ◄ Santos A. Susin، نويسنده , ◄ Reynald Hocquemiller، نويسنده , ◄ Erwan Poupon، نويسنده ,
395
Séverine Desplanques، نويسنده , ◄ Frédéric Renou، نويسنده , ◄ Michel Grisel، نويسنده , ◄ Catherine Malhiac، نويسنده ,
396
Séverine Drunat، نويسنده , ◄ Nicole Moatti، نويسنده , ◄ Karine Demuth، نويسنده ,
397
Séverine Dubuisson، نويسنده , ◄ Jonathan Fabrizio، نويسنده ,
398
Séverine Dubuisson، نويسنده , ◄ Christophe Gonzales، نويسنده , ◄ Xuan Son Nguyen، نويسنده ,
399
Séverine Fauquette، نويسنده , ◄ Joël Guiot، نويسنده , ◄ Marianne Menut، نويسنده , ◄ Jacques-Louis de Beaulieu، نويسنده , ◄ Maurice Reille، نويسنده , ◄ Pascal Guenet، نويسنده ,
400
Séverine Fay، نويسنده , ◄ Michel Isingrini، نويسنده , ◄ Richard Ragot، نويسنده , ◄ Viviane Pouthas، نويسنده ,
401
Séverine Fay، نويسنده , ◄ Michel Isingrini، نويسنده , ◄ Viviane Pouthas، نويسنده ,
402
Severine Jannot، نويسنده , ◄ Pierre Schiano ، نويسنده , ◄ Pierre Boivin ، نويسنده ,
403
Séverine Le Gac، نويسنده , ◄ Jan C. T. Eijkel and albert van den Berg ، نويسنده ,
404
Severine Leidwanger، نويسنده ,
405
Severine Ligout، نويسنده , ◄ Richard H. Porter، نويسنده ,
406
Séverine Lorrain، نويسنده , ◄ Thierry Genoud، نويسنده , ◄ Christian Fankhauser، نويسنده ,
407
Severine M. Chavel، نويسنده , ◄ Michael Westerveld، نويسنده , ◄ Susan Spencer، نويسنده ,
408
Séverine Menguy، نويسنده ,
409
Séverine Petitprez، نويسنده , ◄ Hugues Abriel، نويسنده ,
410
Severine Rosat، نويسنده , ◄ Yves Rogister، نويسنده , ◄ David Crossley ، نويسنده , ◄ Jacques Hinderer ، نويسنده ,
411
Séverine Roué، نويسنده , ◄ Claude Lapinte، نويسنده ,
412
Séverine Thomas، نويسنده , ◄ Peter Ridd، نويسنده ,
413
Séverine Thomas، نويسنده , ◄ Peter V. Ridd، نويسنده , ◄ Geoff Day، نويسنده ,
414
Severine Trabado، نويسنده , ◄ Pascale Nguyen Van Binh، نويسنده , ◄ Chantal Martin، نويسنده , ◄ Christiane Lafarge-Frayssinet، نويسنده , ◄ Yu-Chun Lone، نويسنده , ◄ Jerzy Trojan، نويسنده , ◄ Jean-Michel Warnet، نويسنده , ◄ Huynh Thien Duc، نويسنده ,
415
Séverine Vandevoorde، نويسنده , ◄ Didier M. Lambert، نويسنده , ◄ Darren Smart، نويسنده , ◄ Kent-Olov Jonsson، نويسنده , ◄ Christopher J. Fowler، نويسنده ,
416
Severine Vermeire، نويسنده ,
417
Séverine Verneyre-Petitgirard، نويسنده ,
418
Séverine Vuilleumier، نويسنده , ◄ Chris Wilcox، نويسنده , ◄ Benjamin J. Cairns، نويسنده , ◄ Hugh P. Possingham، نويسنده ,
419
Séverine Vuilleumier، نويسنده , ◄ Roland Prélaz-Droux، نويسنده ,
420
Severinghaus، نويسنده , ◄ Jeffrey P. and Albert، نويسنده , ◄ Mary R. and Courville، نويسنده , ◄ Zoe R. and Fahnestock، نويسنده , ◄ Mark A. and Kawamura، نويسنده , ◄ Kenji and Montzka، نويسنده , ◄ Stephen A. and Mühle، نويسنده , ◄ Jens and Scambos، نويسنده , ◄ Ted A. and Shields، نويسنده , ◄ Erin and Shuman، نويسنده , ◄ Christopher A. and Suwa، نويسنده , ◄ Makoto and Tans، نويسنده , ◄ Pieter and W، نويسنده ,
421
Severinghaus، نويسنده , ◄ Jeffrey P. and Battle، نويسنده , ◄ Mark O.، نويسنده ,
422
Severinghaus، Jeffrey P. نويسنده , ◄ Grachev، Alexi نويسنده , ◄ Luz، Boaz نويسنده , ◄ Caillon، Nicolas نويسنده ,
423
Severinghaus، Jeffrey P. نويسنده , ◄ Grachev، Alexi M. نويسنده ,
424
SeverinGrabski، نويسنده ,
425
Severini، نويسنده , ◄ Carla and De Pilli، نويسنده , ◄ Teresa and Baiano، نويسنده , ◄ Antonietta، نويسنده ,
426
Severini، نويسنده , ◄ F. and Gallo، نويسنده , ◄ R. and Di Landro، نويسنده , ◄ L. and Pegoraro، نويسنده , ◄ M. G. Brambilla، نويسنده , ◄ L. and Tommasini، نويسنده , ◄ M. and Castiglioni، نويسنده , ◄ C. and Zerbi، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
427
Severini، نويسنده , ◄ Maurizio and Baumgنrtner، نويسنده , ◄ Johann and Limonta، نويسنده , ◄ Lidia، نويسنده ,
428
Severini، نويسنده , ◄ Maurizio and Baumgنrtner، نويسنده , ◄ Johann and Limonta، نويسنده , ◄ Lidia، نويسنده ,
429
Severini، نويسنده , ◄ Thomas A. and Tripathi، نويسنده , ◄ Gautam، نويسنده ,
430
Severini، نويسنده , ◄ Thomas A. and Tripathi، نويسنده , ◄ Gautam، نويسنده ,
431
Severini، نويسنده , ◄ Thomas A. and Tripathi، نويسنده , ◄ Gautam، نويسنده ,
432
Severino F. Gal?n، نويسنده , ◄ Francisco J. D?́ez، نويسنده ,
433
Severino J.G. Lima، نويسنده , ◄ R.F. ?vila، نويسنده , ◄ A.M. Abrao، نويسنده , ◄ M. Faustino، نويسنده , ◄ J. Paulo Davim، نويسنده ,
434
Severino Pereira Cavalcanti Marques، نويسنده , ◄ Dilze Cod? dos Santos Cavalcanti Marques، نويسنده , ◄ Jefferson Lins da Silva، نويسنده , ◄ M?rcio ، نويسنده , ◄ ré Ara?jo Cavalcante، نويسنده ,
435
Severino Rodrigues de Farias Neto، نويسنده , ◄ Arcelino and Martins، نويسنده , ◄ Ana Paula Varela Brown and Sلnchez-Ayala، نويسنده , ◄ Alfonso and Rabie، نويسنده , ◄ Abou Bakr Mahmoud and Novaes، نويسنده , ◄ Pedro Duarte and Rizzatti-Barbosa، نويسنده , ◄ Célia Marisa، نويسنده ,
436
Severino Rodrigues de Farias Neto، نويسنده , ◄ Jader Pereira and de Santana، نويسنده , ◄ Josimari Melo and de Santana-Filho، نويسنده , ◄ Valter Joviniano and Quintans-Junior، نويسنده , ◄ Lucindo José and de Lima Ferreira، نويسنده , ◄ Ana Paula and Bonjardim، نويسنده , ◄ Leonardo Rigoldi، نويسنده ,
437
Severino Rodrigues de Farias Neto، نويسنده , ◄ Patrick Legentilhomme، نويسنده , ◄ Jack Legrand، نويسنده ,
438
Severino Segato، نويسنده , ◄ Giorgio Marchesini، نويسنده , ◄ Igino Andrighetto، نويسنده ,
439
Severino V. Gervacio، نويسنده ,
440
Severino V. Gervacio، نويسنده , ◄ Hiroshi Maehara، نويسنده ,
441
Severino V. Gervacio، نويسنده , ◄ Isagani B. Jos، نويسنده ,
442
Severino V. Gervacio، نويسنده , ◄ Yvette F. Lim، نويسنده , ◄ Hiroshi Maehara، نويسنده ,
443
Severino، نويسنده , ◄ Liv S. and Lima، نويسنده , ◄ Rosiane L.S. and Lucena، نويسنده , ◄ Amanda M.A. and Freire، نويسنده , ◄ Maria A.O. and Sampaio، نويسنده , ◄ Lيgia R. and Veras، نويسنده , ◄ Ricardo P. and Medeiros، نويسنده , ◄ Katty A.A.L. and Sofiatti، نويسنده , ◄ Valdinei and Arriel، نويسنده , ◄ Nair H.C.، نويسنده ,
444
Severino، نويسنده , ◄ Patrيcia and Pinho، نويسنده , ◄ Samantha C. and Souto، نويسنده , ◄ Eliana B. and Santana، نويسنده , ◄ Maria H.A.، نويسنده ,
445
Severino، نويسنده , ◄ Patrيcia and Santana، نويسنده , ◄ Maria Helena A. and Souto، نويسنده , ◄ Eliana B.، نويسنده ,
446
Severino، نويسنده , ◄ Renato and Ferrari، نويسنده , ◄ Giovanna and Vu، نويسنده , ◄ Khanh Dang and Donsى، نويسنده , ◄ Francesco and Salmieri، نويسنده , ◄ Stéphane and Lacroix، نويسنده , ◄ Monique، نويسنده ,
447
Severino، نويسنده , ◄ Renato and Vu، نويسنده , ◄ Khanh Dang and Donsى، نويسنده , ◄ Francesco and Salmieri، نويسنده , ◄ Stephane and Ferrari، نويسنده , ◄ Giovanna and Lacroix، نويسنده , ◄ Monique، نويسنده ,
448
Severino، نويسنده , ◄ Sergio and Caso، نويسنده , ◄ Pio and Galderisi، نويسنده , ◄ Maurizio and De Simone، نويسنده , ◄ Luigi and Petrocelli، نويسنده , ◄ Antonio and de Divitiis، نويسنده , ◄ Oreste and Mininni، نويسنده , ◄ Nicola، نويسنده ,
449
Severino، نويسنده , ◄ Vanessa Gisele Pasqualotto and Cazal، نويسنده , ◄ Cristiane de Melo and Forim، نويسنده , ◄ Moacir Rossi and da Silva، نويسنده , ◄ Maria Fلtima das Graças Fernandes and Rodrigues-Filho، نويسنده , ◄ Edson and Fernandes، نويسنده , ◄ Joمo Batista and Vieira، نويسنده , ◄ Paulo Cezar، نويسنده ,
450
Severino، نويسنده , ◄ Viviane O. and Napimoga، نويسنده , ◄ Marcelo H. and de Lima Pereira، نويسنده , ◄ Sanivia A.، نويسنده ,
451
Severinsen M.، نويسنده , ◄ Andersen M. B.، نويسنده , ◄ Chen F.، نويسنده , ◄ Nyholm N.، نويسنده ,
452
Severmann، نويسنده , ◄ S. and Johnson، نويسنده , ◄ C.M. and Beard، نويسنده , ◄ B.L. and German، نويسنده , ◄ C.R. and Edmonds، نويسنده , ◄ H.N. and Chiba، نويسنده , ◄ H. and Green، نويسنده , ◄ D.R.H.، نويسنده ,
453
Severn، R. T. نويسنده ,
454
Severn، R. T. نويسنده ,
455
Severns، نويسنده , ◄ Paul M. and Wilson، نويسنده , ◄ Mark V.، نويسنده ,
456
Severns، نويسنده , ◄ R، نويسنده ,
457
Severo Salvadori، نويسنده , ◄ Claudio Trapella، نويسنده , ◄ Stella Fiorini، نويسنده , ◄ Lucia Negri، نويسنده , ◄ Roberta Lattanzi، نويسنده , ◄ Sharon D. Bryant، نويسنده , ◄ Yunden Jinsmaa، نويسنده , ◄ Lawrence H. Lazarus، نويسنده , ◄ Gianfranco Balboni، نويسنده ,
458
Severo Salvadori، نويسنده , ◄ Stella Fiorini، نويسنده , ◄ Claudio Trapella، نويسنده , ◄ Frank Porreca، نويسنده , ◄ Peg Davis، نويسنده , ◄ Yusuke Sasaki، نويسنده , ◄ Akihiro Ambo، نويسنده , ◄ Ewa D. Marczak، نويسنده , ◄ Lawrence H. Lazarus، نويسنده , ◄ Gianfranco Balboni، نويسنده ,
459
Severo، نويسنده , ◄ Elias Taylor Durgante and Calonego، نويسنده , ◄ Fred Willians and de Matos، نويسنده , ◄ Carlos Alberto Oliveira، نويسنده ,
460
Severo، نويسنده , ◄ Joseana and Tiecher، نويسنده , ◄ Aline and Chaves، نويسنده , ◄ Fلbio Clasen and Silva، نويسنده , ◄ Jorge Adolfo and Rombaldi، نويسنده , ◄ Cesar Valmor، نويسنده ,
461
Severo، نويسنده , ◄ Uberlandio and da Silva، نويسنده , ◄ Edcarlos D. da Silva، نويسنده ,
462
Severs، نويسنده , ◄ Christopher and White، نويسنده , ◄ Jacob A.، نويسنده ,
463
Severson H. H.، نويسنده , ◄ Andrews J. A.، نويسنده , ◄ Lichtenstein E.، نويسنده , ◄ Wall M.، نويسنده , ◄ Zoref L.، نويسنده ,
464
Severson، نويسنده , ◄ B.L. and Keer، نويسنده , ◄ L.M. and Ottino، نويسنده , ◄ J.M. and Snurr، نويسنده , ◄ R.Q.، نويسنده ,
465
Severson، نويسنده , ◄ E.D. and Lindbo، نويسنده , ◄ D.L. and Vepraskas، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
466
Severson، نويسنده , ◄ M. and Bissen، نويسنده , ◄ M. and Fisher، نويسنده , ◄ M.V. and Rogers، نويسنده , ◄ G. and Reininger، نويسنده , ◄ R. and Green، نويسنده , ◄ M. and Eisert، نويسنده , ◄ D. and Tredinnick، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
467
Severson، نويسنده , ◄ M. and Bissen، نويسنده , ◄ M. and Fisher، نويسنده , ◄ M.V. and Rogers، نويسنده , ◄ G. and Reininger، نويسنده , ◄ R. and Green، نويسنده , ◄ M. and Eisert، نويسنده , ◄ D. and Tredinnick، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
468
Severson، نويسنده , ◄ Rachel L. and Kahn، نويسنده , ◄ Jr.، نويسنده , ◄ Peter H.، نويسنده ,
469
Severson، نويسنده , ◄ Rachel L. and Kahn، نويسنده , ◄ Jr.، نويسنده , ◄ Peter H.، نويسنده ,
470
Severus، نويسنده , ◄ W.E. and Kleindienst، نويسنده , ◄ N. and Evoniuk، نويسنده , ◄ G. Tim Bowden، نويسنده , ◄ C. and Mِller، نويسنده , ◄ H.J. and Bohus، نويسنده , ◄ M. and Frangou، نويسنده , ◄ S. and Greil، نويسنده , ◄ W. and Calabrese، نويسنده , ◄ J.R.، نويسنده ,
471
Severyanov، نويسنده , ◄ V.M.، نويسنده ,
472
Severyanov، نويسنده , ◄ V.M، نويسنده ,
473
Severyn T. Bruyn، نويسنده ,
474
Seveso، نويسنده , ◄ Davide and Montano، نويسنده , ◄ Simone and Strona، نويسنده , ◄ Giovanni and Orlandi، نويسنده , ◄ Ivan and Galli، نويسنده , ◄ Paolo and Vai، نويسنده , ◄ Marina، نويسنده ,
475
Seveso، نويسنده , ◄ Davide and Montano، نويسنده , ◄ Simone and Strona، نويسنده , ◄ Giovanni and Orlandi، نويسنده , ◄ Ivan and Galli، نويسنده , ◄ Paolo and Vai، نويسنده , ◄ Marina، نويسنده ,
476
Seveso، نويسنده , ◄ Davide and Montano، نويسنده , ◄ Simone and Strona، نويسنده , ◄ Giovanni and Orlandi، نويسنده , ◄ Ivan and Vai، نويسنده , ◄ Marina and Galli Kienle، نويسنده , ◄ Paolo، نويسنده ,
477
Sevestre، نويسنده , ◄ Aurélie and Hélaine، نويسنده , ◄ Virgil and Guyot، نويسنده , ◄ Ghislain and Martin، نويسنده , ◄ Christine and Hecquet، نويسنده , ◄ Laurence، نويسنده ,
478
Sevgen، نويسنده , ◄ Selcuk and Arik، نويسنده , ◄ Sabri، نويسنده ,
479
Sevgi ensoz، نويسنده ,
480
Sevgi Bayar?، نويسنده ,
481
Sevgi Buyukbese Sarsu, Department of Pediatric Surgery - Cengiz Gokcek Obstetrics and Children’s Hospital - Sehitkamil - Gaziantep, Turkey
482
Sevgi Eskiocak، نويسنده , ◄ Filiz Tutunculer، نويسنده , ◄ Umit Nusret Basaran، نويسنده , ◄ Ali Taskiran، نويسنده , ◄ Erol Cakir، نويسنده ,
483
Sevgi Kocaoba، نويسنده ,
484
Sevgi Kocaoba، نويسنده , ◄ Tanil Akyuz، نويسنده ,
485
Sevgi Kocaoba، نويسنده , ◄ Yüksel Orhan، نويسنده , ◄ Tanil Akyuz، نويسنده ,
486
Sevgi O Aral، نويسنده , ◄ Adaora A. Adimora، نويسنده , ◄ Kevin A. Fenton، نويسنده ,
487
Sevgi O Aral، نويسنده , ◄ Thomas W. Peterman، نويسنده ,
488
Sevgi O. Aral، نويسنده , ◄ Janet S. St. Lawrence، نويسنده , ◄ Roman Dyatlov، نويسنده , ◄ Andrei Kozlov، نويسنده ,
489
Sevgi OZGUNGOR، نويسنده ,
490
Sevgi TUZUN RAD، نويسنده ,
491
Sevgi Yilmaz، نويسنده , ◄ Murat Zengin، نويسنده , ◄ Nalan Demircioglu Yildiz، نويسنده ,
492
Sevgi Yilmaz، نويسنده , ◄ Zohre Bulut، نويسنده ,
493
Sevgi Yilmaz، نويسنده , ◄ Suleyman Toy، نويسنده , ◄ M. Akif Irmak، نويسنده , ◄ Hasan Yilmaz، نويسنده ,
494
Sevgi Yurt Oncel، نويسنده , ◄ Mohammad Ahsanullah، نويسنده , ◄ Fazil A. Aliev، نويسنده , ◄ Funda Aygun، نويسنده ,
495
Sevgil Sadettin، نويسنده , ◄ Gonul Donmez، نويسنده ,
496
Sevgili، نويسنده , ◄ Lutfullah M.، نويسنده ,
497
Sevgin ?zlem ??eri، نويسنده , ◄ ?smail Ertu?rul Gedik، نويسنده , ◄ Can Erzik، نويسنده , ◄ Bahar Uslu، نويسنده , ◄ Serap Arbak، نويسنده , ◄ Nursal Gedik، نويسنده , ◄ Berrak C. Ye?en، نويسنده ,
498
Sevgin A. Eroglu، نويسنده ,
499
Sevgin A. Eroglu، نويسنده , ◄ H. Kocaoglu، نويسنده , ◄ S. Demirci، نويسنده , ◄ H. Akgül، نويسنده ,
500
Sevgin A. Eroglu، نويسنده , ◄ Karen A. Machleit، نويسنده , ◄ Lenita M. Davis، نويسنده ,
501
Sevgin Aki، نويسنده ,
502
Sevgin Akis، نويسنده , ◄ Nicos Peristianis، نويسنده , ◄ Jonathan Warner، نويسنده ,
503
Sevgin Akt، نويسنده ,
504
SevgiSensoz، نويسنده , ◄ ?lknur Demiral، نويسنده , ◄ Hasan Ferdi Gercel، نويسنده ,
505
SevgiSensoz، نويسنده , ◄ Dilek Ang?n، نويسنده ,
506
SevgiSensoz، نويسنده , ◄ Dilek Ang?n، نويسنده ,
507
Sevian، نويسنده , ◄ Armen and Ravikanth، نويسنده , ◄ M. and Ravindra Kumar، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
508
Sevic، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
509
Sevick، نويسنده , ◄ Mary Ann and Bradham، نويسنده , ◄ Douglas D.، نويسنده ,
510
Sevick، نويسنده , ◄ Mary Ann and Sereika، نويسنده , ◄ Susan and Hoffman، نويسنده , ◄ Leslie A. and Matthews، نويسنده , ◄ Judith T. and Chen، نويسنده , ◄ G.John، نويسنده ,
511
Sevick، E.M. نويسنده , ◄ Prabhakar، R. نويسنده , ◄ Williams، Stephen R. نويسنده , ◄ Searles، Debra J. نويسنده ,
512
Sevick-Muraca، Eva M. نويسنده , ◄ Balgi، Ganesh نويسنده , ◄ Reynolds، Jeffery نويسنده , ◄ Mayer، Ralf H. نويسنده , ◄ Cooley، Rick E. نويسنده ,
513
Sevick-Muraca، Eva M. نويسنده , ◄ Balgi، Ganesh نويسنده , ◄ Reynolds، Jeffery نويسنده , ◄ Mayer، Ralf H. نويسنده , ◄ Cooley، Rick E. نويسنده ,
514
Sevick-Muraca، Eva M. نويسنده , ◄ Huang، Yingqing نويسنده ,
515
Sevick-Muraca، Eva M. نويسنده , ◄ Sun، Zhigang نويسنده , ◄ Torrance، Sharnay نويسنده , ◄ McNeil-Watson، Fraser K نويسنده ,
516
Sevick-Muraca، Eva M. نويسنده , ◄ Thompson، Alan B. نويسنده , ◄ Hawrysz، Daniel J. نويسنده ,
517
Sevigny، نويسنده , ◄ Eric L. and Fuleihan، نويسنده , ◄ Brian K. and Ferdik، نويسنده , ◄ Frank V.، نويسنده ,
518
Sévigny، نويسنده , ◄ Marie-Claude and Everett، نويسنده , ◄ James and Grondin، نويسنده , ◄ Simon، نويسنده ,
519
Sevil ?zcan، نويسنده , ◄ Metin Balci، نويسنده ,
520
Sevil Cetinkaya، نويسنده , ◄ Emine Ya?ar، نويسنده ,
521
Sevil Cetinkaya، نويسنده , ◄ Solmaz Karabulut، نويسنده , ◄ Yavuz ?mamog?lu، نويسنده ,
522
Sevil Cetinkaya، نويسنده , ◄ Taner ?zker، نويسنده ,
523
Sevil Cetinkaya، نويسنده , ◄ Taner ?zker، نويسنده , ◄ Rifat Bayram، نويسنده ,
524
Sevil Dinçer، نويسنده , ◄ Volkan K?seli، نويسنده , ◄ Hande Kesim، نويسنده , ◄ Zakir M.O. Rzaev، نويسنده , ◄ Erhan Piskin، نويسنده ,
525
Sevil F. S?nmez، نويسنده ,
526
Sevil F. S?nmez، نويسنده , ◄ Alan R. Graefe، نويسنده ,
527
Sevil Kurban، نويسنده , ◄ Idris Mehmetoglu، نويسنده , ◄ Bulent Oran، نويسنده , ◄ Aysel Kiyici، نويسنده ,
528
Sevil S?nmez، نويسنده , ◄ Yorghos Apostolopoulos، نويسنده , ◄ Chong Ho Yu، نويسنده , ◄ Shiyi Yang، نويسنده , ◄ Anna Mattila، نويسنده , ◄ Lucy C. Yu، نويسنده ,
529
SEVIL SAGLAM AND CEMALETTIN YASAR CIFICI، نويسنده ,
530
Sevil Salur، نويسنده ,
531
Sevil Salur، نويسنده , ◄ STAR Collaboration، نويسنده ,
532
Sevil Sava?kan Y?lmaz، نويسنده , ◄ Dilek Kul، نويسنده , ◄ Muammer Erd?l، نويسنده , ◄ Mustafa ozdemir، نويسنده , ◄ R?za Abbaso?lu، نويسنده ,
533
Sevil Senturk، نويسنده , ◄ Nihal Erginel، نويسنده ,
534
Sevil، نويسنده , ◄ Tu?çe and Baran، نويسنده , ◄ Mehmet and Bilir، نويسنده , ◄ Turhan and Canbay، نويسنده , ◄ Erdem، نويسنده ,
535
Sevil، نويسنده , ◄ U.A and Güven، نويسنده , ◄ O and Birer، نويسنده , ◄ ? and Süzer، نويسنده , ◄ ?، نويسنده ,
536
Sevilay Cengiz، نويسنده , ◄ Levent Cavas، نويسنده ,
537
Sevilay DERViSOGLU، نويسنده ,
538
Sevilla D. Detera-Wadleigh، نويسنده , ◄ Francis J. McMahonv، نويسنده ,
539
Sevilla، نويسنده , ◄ Angel and Schmid، نويسنده , ◄ Joachim W. and Mauch، نويسنده , ◄ Klaus and Iborra، نويسنده , ◄ Jose L. and Reuss، نويسنده , ◄ Mathias and Cلnovas، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
540
Sevilla، نويسنده , ◄ I and Barrio، نويسنده , ◄ J.A and Fonseca، نويسنده , ◄ V، نويسنده ,
541
Sevilla، نويسنده , ◄ Lisa M. and Richter، نويسنده , ◄ Sarah S. and Miller، نويسنده , ◄ Jim، نويسنده ,
542
Sevilla، نويسنده , ◄ M. and Fuertes، نويسنده , ◄ A.B. and Mokaya، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
543
Sevilla، نويسنده , ◄ M. and Fuertes، نويسنده , ◄ A.B.، نويسنده ,
544
Sevilla، نويسنده , ◄ M.Jiménez and Moreno، نويسنده , ◄ J.P، نويسنده ,
545
Sevilla، نويسنده , ◄ Marta and Maciل-Agullَ، نويسنده , ◄ Juan Antonio and Fuertes، نويسنده , ◄ Antonio B.، نويسنده ,
546
Sevilla، نويسنده , ◄ Myrna and Meletzus، نويسنده , ◄ Dietmar and Teixeira، نويسنده , ◄ Katia and Lee، نويسنده , ◄ Sunhee and Nutakki، نويسنده , ◄ Anu and Baldani، نويسنده , ◄ Ivo and Kennedy، نويسنده , ◄ Christina، نويسنده ,
547
Sevilla، نويسنده , ◄ Pablo and Sandino، نويسنده , ◄ Clara and Arciniegas، نويسنده , ◄ Milena and Martيnez-Gomis، نويسنده , ◄ Jordi and Peraire، نويسنده , ◄ Maria and Gil، نويسنده , ◄ Francisco Javier، نويسنده ,
548
Sevilla، نويسنده , ◄ Ruben and Fernلndez-Méndez، نويسنده , ◄ Sonia، نويسنده ,
549
Sevilla، نويسنده , ◄ Ruben and Hassan، نويسنده , ◄ Oubay and Morgan، نويسنده , ◄ Kenneth، نويسنده ,
550
Sevilla، نويسنده , ◄ Sara and Forns، نويسنده , ◄ Pilar and Fernàndez، نويسنده , ◄ Joan-Carles and de la Figuera، نويسنده , ◄ Natalia and Eastwood، نويسنده , ◄ Paul and Albericio، نويسنده , ◄ Fernando، نويسنده ,
551
Sevilla، J. M. Fernandez نويسنده , ◄ Chisti، Y. نويسنده , ◄ Lopez، J. L. Casas نويسنده , ◄ Perez، J. A. Sanchez نويسنده , ◄ Porcel، E. M. Rodr?guez نويسنده , ◄ Alberola، I. Oller نويسنده , ◄ Martin، M. M. Ballesteros نويسنده ,
552
Sevilla، J. M. Fernandez نويسنده , ◄ Chisti، Y. نويسنده , ◄ Porcel، E. M. Rodriguez نويسنده , ◄ Lopez، J. L. Casas نويسنده , ◄ Perez، J. A. Sanchez نويسنده , ◄ Sanchez، J. L. Garcia نويسنده ,
553
Sevilla، J. M. Fernandez نويسنده , ◄ Garcia، M. C. Ceron نويسنده , ◄ Miron، A. Sanchez نويسنده , ◄ Belarbi، El Hassan نويسنده , ◄ Camacho، F. Garcia نويسنده , ◄ Grima، E. Molina نويسنده ,
554
Sevilla، Juli?n نويسنده , ◄ Gonz?lez-Vicent، Marta نويسنده , ◄ Madero، Luis نويسنده , ◄ Gonz?lez-Mediero، Imelda نويسنده , ◄ D?az، Miguel A. نويسنده ,
555
Sevilla-Esparza، نويسنده , ◄ Cristhian I. and Wegener، نويسنده , ◄ Jeffrey L. and Teshome، نويسنده , ◄ Sophonias and Rodriguez، نويسنده , ◄ Juan I. and Smith، نويسنده , ◄ Owen I. and Karagozian، نويسنده , ◄ Ann R.، نويسنده ,
556
Sevilla-Morلn، نويسنده , ◄ Beatriz and Sandيn-Espaٌa، نويسنده , ◄ Pilar and Vicente-Arana، نويسنده , ◄ M. Jesْs and Alonso-Prados، نويسنده , ◄ José L. and Garcيa-Baudيn، نويسنده , ◄ José M.، نويسنده ,
557
Sevillano، نويسنده , ◄ Xavier and Alيas، نويسنده , ◄ Francesc and Claudi Socorَ، نويسنده , ◄ Joan، نويسنده ,
558
Seville، نويسنده , ◄ J.P.K. and Willett، نويسنده , ◄ C.D. and Knight، نويسنده , ◄ P.C.، نويسنده ,
559
Seville، نويسنده , ◄ Jonathan، نويسنده ,
560
Seville، نويسنده , ◄ P.C. and Learoyd، نويسنده , ◄ T.P. and Li، نويسنده , ◄ H.-Y. and Williamson، نويسنده , ◄ I.J. and Birchall، نويسنده , ◄ J.C.، نويسنده ,
561
Sevim ، P. - Ministry of Food, Agriculture and Livestock ► Ozer ، S. - University of Mersin ► Rad ، F. - University of Mersin
562
Sevim Akyuz، نويسنده ,
563
Sevim Akyuz، نويسنده ,
564
Sevim Akyuz، نويسنده ,
565
Sevim Bilgiç، نويسنده , ◄ Nurgün S. Büyükk?dan، نويسنده , ◄ Bülent Büyükk?dan، نويسنده , ◄ Peter B. Hitchcock، نويسنده , ◄ John F. Nixon، نويسنده ,
566
Sevim Erdem، نويسنده , ◄ Serap Saygi، نويسنده , ◄ Abdurrahman Ci?er، نويسنده , ◄ Kaynak Selekler، نويسنده ,
567
Sevim Hamamci، نويسنده ,
568
Sevim Kaya، نويسنده , ◄ Ahmet Kaya، نويسنده ,
569
Sevim Kaya، نويسنده , ◄ Ali Cagri TEKiN، نويسنده ,
570
Sevim Kaya، نويسنده , ◄ Aysun Maskan، نويسنده ,
571
Sevim Kaya، نويسنده , ◄ Talip Kahyaoglu، نويسنده ,
572
Sevim Kaya، نويسنده , ◄ Talip Kahyaoglu، نويسنده ,
573
SEVIM McCUTCHEON، نويسنده ,
574
Sevim Sa?ol، نويسنده , ◄ Mahir Turhan، نويسنده , ◄ Sedat Sayar، نويسنده ,
575
Sevim Unügür Celik، نويسنده , ◄ Ayhan Bozkurt، نويسنده ,
576
Sevim Yolcular، نويسنده , ◄ ?zden Olgun، نويسنده ,
577
Sevim، نويسنده , ◄ Altu? Mert and Ar?kan، نويسنده , ◄ Sibel and ?zçe?meci، نويسنده , ◄ ?brahim and Gül، نويسنده , ◄ Ahmet، نويسنده ,
578
Sevim، نويسنده , ◄ Bar?? and Bayraktar، نويسنده , ◄ Alemdar and Altuni?ik، نويسنده , ◄ Ahmet Can and Atamtürktür، نويسنده , ◄ Sezer and Birinci، نويسنده , ◄ Fatma، نويسنده ,
579
Sevim، نويسنده , ◄ Umur Korkut and Tümen، نويسنده , ◄ Yakup، نويسنده ,
580
Sevim، نويسنده , ◄ Volkan and Rikvold، نويسنده , ◄ Per Arne، نويسنده ,
581
Sevim، P. نويسنده Provincial Directorate of Çorum,Ministry of Food, Agriculture and Livestock,Çorum,Turkey سِويم, پينار ◄ Ozer، S. نويسنده Faculty of Fisheries,Department of Aquaculture,University of Mersin,Mersin,Turkey اُزر, سلمين ◄ Rad، F. نويسنده Faculty of Fisheries,Department of Aquaculture,University of Mersin,Mersin,Turkey راد, فِريت
582
Sevimlican، نويسنده , ◄ Ali، نويسنده ,
583
Sevin Yeltekin، نويسنده ,
584
Sevin، نويسنده , ◄ Fatma and Sِkmen، نويسنده , ◄ Ikay and Düz، نويسنده , ◄ Bülent and Shevlin، نويسنده , ◄ Philip B.، نويسنده ,
585
Sevinç Biberoglu، نويسنده , ◄ Kevser and Tacal، نويسنده , ◄ ضzden and Akbulut، نويسنده , ◄ Hakan، نويسنده ,
586
Sevinc Ercan، نويسنده , ◄ Jason D. Lieb، نويسنده ,
587
Sevinc KeleSer، نويسنده , ◄ Yavuz Salt، نويسنده , ◄ Ayca Hasanoglu، نويسنده , ◄ Semra ozkan، نويسنده , ◄ Salih Dinçer، نويسنده ,
588
Sevinc KeleSer، نويسنده , ◄ Yavuz Salt، نويسنده , ◄ Ayca Hasanoglu، نويسنده , ◄ Semra ozkan، نويسنده , ◄ Salih Dinçer، نويسنده ,
589
Sevinc Korkmaz، نويسنده , ◄ Yavuz Salt، نويسنده , ◄ Ayca Hasanoglu، نويسنده , ◄ Semra ozkan، نويسنده , ◄ Inci Salt، نويسنده , ◄ Salih Dinçer، نويسنده ,
590
Sevinç Sirda?، نويسنده ,
591
SEVINC SIRDAS، نويسنده , ◄ ROBERT S. ROSS، نويسنده , ◄ T. N. Krishnamurti، نويسنده , ◄ A. Chakraborty and K. Kim ، نويسنده ,
592
Sevinc Zehra Topal، نويسنده , ◄ Ayse Gül Gürek، نويسنده , ◄ Kadriye Ertekin، نويسنده , ◄ Devrim Atilla، نويسنده , ◄ Berrin Yenigul، نويسنده , ◄ Vefa Ahsen، نويسنده ,
593
Sevinc، نويسنده , ◄ Duygu and Karasu، نويسنده , ◄ Feyza and Arsu، نويسنده , ◄ Nergis، نويسنده ,
594
Sevinç، نويسنده , ◄ G?khan and Küçük?z، نويسنده , ◄ Betül and Y?lmaz، نويسنده , ◄ Halil and ?irikçi، نويسنده , ◄ G?khan and Yaglioglu، نويسنده , ◄ H. Gul and Hayval?، نويسنده , ◄ Mustafa and Elmali، نويسنده , ◄ Ayhan، نويسنده ,
595
Sevinç، نويسنده , ◄ Pelin and Gündüz، نويسنده , ◄ Ufuk and Eroglu، نويسنده , ◄ Inci and Yücel، نويسنده , ◄ Meral، نويسنده ,
596
Sevinc، Cuneyd نويسنده , ◄ Akpinar، Haluk نويسنده , ◄ Tufek، Ilter نويسنده , ◄ Obek، Can نويسنده Department of Urology, Yeditepe University, Istanbul, , ◄ Kural، Ali Riza نويسنده Department of Urology, Medical School of Cerrahpasa, University of Istanbul, Istanbul, ,
597
Sevinçok، نويسنده , ◄ Levent and Erol، نويسنده , ◄ Atila، نويسنده ,
598
Seving SAKARYA MADEN، نويسنده ,
599
Sevini، نويسنده , ◄ F. and Merola، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
600
Sevink، نويسنده , ◄ J and Verstraten، نويسنده , ◄ J.M and Jongejans، نويسنده , ◄ J، نويسنده ,
601
Sevket Durucan، نويسنده , ◄ Anna Korre، نويسنده , ◄ Gabriela Munoz-Melendez، نويسنده ,
602
Sevket Gorgulu، نويسنده , ◄ Abdurrahman Eksik، نويسنده , ◄ Mehmet Eren، نويسنده , ◄ Seden Celik، نويسنده , ◄ Nevzat Uslu Ayd?n Yildirim، نويسنده , ◄ Bahadir Dagdeviren، نويسنده , ◄ Tuna Tezel، نويسنده ,
603
Sevket Gorgulu، نويسنده , ◄ Mehmet Eren، نويسنده , ◄ Nevzat Uslu، نويسنده , ◄ Orhan Ozer، نويسنده , ◄ Zekeriya Nurkalem، نويسنده ,
604
Sevket Gorgulu، نويسنده , ◄ Zekeriya Nurkalem، نويسنده , ◄ Ahmet Celebi، نويسنده , ◄ Mehmet Salih Bilal، نويسنده , ◄ Yalim Yalcin، نويسنده , ◄ Nihat Cine، نويسنده , ◄ Mehmet Eren، نويسنده ,
605
Sevket Ozden ، نويسنده , ◄ Erkan Akpinar، نويسنده ,
606
Sevket Tolga Camli، نويسنده , ◄ Fatih Buyukserin، نويسنده , ◄ Cafer T. Yavuz، نويسنده , ◄ Mustafa Selman Yavuz، نويسنده ,
607
Sevkiye Sence Turk، نويسنده ,
608
Sevkiye Sence Turk، نويسنده ,
609
Sevkli، نويسنده , ◄ Mehmet and Oztekin، نويسنده , ◄ Asil and Uysal، نويسنده , ◄ Ozgur and Torlak، نويسنده , ◄ Gِkhan and Turkyilmaz، نويسنده , ◄ Ali and Delen، نويسنده , ◄ Dursun، نويسنده ,
610
Sevkusic، نويسنده , ◄ Marija and Schuster، نويسنده , ◄ Lena and Rothmund، نويسنده , ◄ Lena and Dettinger، نويسنده , ◄ Katharina and Maier، نويسنده , ◄ Moritz and Hickel، نويسنده , ◄ Reinhard and Van Landuyt، نويسنده , ◄ Kirsten L. and Durner، نويسنده , ◄ Jürgen and Hِgg، نويسنده , ◄ Christof and Reichl، نويسنده , ◄ Franz-Xaver، نويسنده ,
611
Sevnur Keskin Do?ruyol، نويسنده , ◄ Zekeriya Do?ruyol، نويسنده , ◄ Nergis Arsu، نويسنده ,
612
Sevonius، نويسنده , ◄ Christoffer and Yrjas، نويسنده , ◄ Patrik and Hupa، نويسنده , ◄ Mikko، نويسنده ,
613
Sevostianov، نويسنده , ◄ I. and Gorbatikh، نويسنده , ◄ L. and Kachanov، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
614
Sevostianov، نويسنده , ◄ I. and Gorbatikh، نويسنده , ◄ L. and Kachanov، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
615
Sevostianov، نويسنده , ◄ I. and Kachanov، نويسنده , ◄ M. and Ruud، نويسنده , ◄ J. and Lorraine، نويسنده , ◄ P. and Dubois، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
616
Sevostianov، نويسنده , ◄ I. and Kachanov، نويسنده , ◄ M. and Ruud، نويسنده , ◄ J. and Lorraine، نويسنده , ◄ P. and Dubois، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
617
Sevostianov، نويسنده , ◄ I. and Kachanov، نويسنده , ◄ M. and Ruud، نويسنده , ◄ J. and Lorraine، نويسنده , ◄ P. and Dubois، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
618
Sevostianov، نويسنده , ◄ I. and Kachanov، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
619
Sevostianov، نويسنده , ◄ I. and Kachanov، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
620
Sevostianov، نويسنده , ◄ I. and Rodriguez-Ramos، نويسنده , ◄ R. and Guinovart-Diaz، نويسنده , ◄ R. and Bravo-Castillero، نويسنده , ◄ J. C. Sabina de Lis، نويسنده , ◄ F.J.، نويسنده ,
621
Sevostianov، نويسنده , ◄ Igor and Kachanov، نويسنده , ◄ Mark، نويسنده ,
622
Sevostianov، نويسنده , ◄ Igor and Kachanov، نويسنده , ◄ Mark، نويسنده ,
623
Sevostianov، نويسنده , ◄ Igor and Kachanov، نويسنده , ◄ Mark، نويسنده ,
624
Sevostianov، نويسنده , ◄ Igor and Kachanov، نويسنده , ◄ Mark، نويسنده ,
625
Sevostianov، نويسنده , ◄ Igor and Kachanov، نويسنده , ◄ Mark، نويسنده ,
626
Sevostianov، نويسنده , ◄ Igor and Kachanov، نويسنده , ◄ Mark، نويسنده ,
627
Sevostianov، نويسنده , ◄ Igor and Kov??ik، نويسنده , ◄ Jaroslav and Siman??k، نويسنده , ◄ Franti?ek، نويسنده ,
628
Sevostianov، نويسنده , ◄ Igor and Kushch، نويسنده , ◄ Volodymyr، نويسنده ,
629
Sevostianov، I. نويسنده , ◄ Klemperer، C.J. von نويسنده , ◄ Venjenko، V.E. نويسنده ,
630
Sevov، Slavi C. نويسنده , ◄ Bobev، Svilen نويسنده ,
631
Sevov، Slavi C. نويسنده , ◄ Bobev، Svilen نويسنده ,
632
Sevov، Slavi C. نويسنده , ◄ Calin، Nathalie نويسنده ,
633
Sevov، Slavi C. نويسنده , ◄ Gascoin، Franck نويسنده ,
634
Sevov، Slavi C. نويسنده , ◄ Gascoin، Franck نويسنده ,
635
Sevov، Slavi C. نويسنده , ◄ Sassoye، Capucine نويسنده , ◄ Norton، Kieran نويسنده ,
636
Sevov، Slavi C. نويسنده , ◄ Todorov، Iliya نويسنده ,
637
Sevov، Slavi C. نويسنده , ◄ Ugrinov، Angel نويسنده ,
638
Sevret، نويسنده , ◄ P. and Magné، نويسنده , ◄ N. and Chargari، نويسنده , ◄ C. and Beaudré، نويسنده , ◄ A. and Ferrand، نويسنده , ◄ R. and Habrand، نويسنده , ◄ J.-L.، نويسنده ,
639
Sevrioukova، نويسنده , ◄ Irina F. and Poulos، نويسنده , ◄ Thomas L.، نويسنده ,
640
Sevruk، نويسنده , ◄ B. and Chvيla، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
641
Sevruk، نويسنده , ◄ B. and Ondrلs، نويسنده , ◄ M. and Chvيla، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
642
Sevrukova، نويسنده , ◄ I.F. and Kanaeva، نويسنده , ◄ I.P. and Koen، نويسنده , ◄ Y.M. and Samenkova، نويسنده , ◄ N.F. and Bachmanova، نويسنده , ◄ G.I. and Archakov، نويسنده , ◄ A.I.، نويسنده ,
643
Sevtap Cinan، نويسنده ,
644
Sevtap Guler Gumus، نويسنده , ◄ Faz?l Ak?n Olgun and Hakan Adanacioglu، نويسنده ,
645
Sevtap Selcuk-Kestel، نويسنده , ◄ A. and Sebnem Duzgun، نويسنده , ◄ H. and Oduncuoglu، نويسنده , ◄ Lutfi، نويسنده ,
646
Sevtap Y?ld?z، نويسنده , ◄ Arif Nesrullajev، نويسنده ,
647
Sevtap Y?ld?z، نويسنده , ◄ Yesim Hepuzer Gursel، نويسنده , ◄ Yusuf Ya?c?، نويسنده , ◄ ?nder Pekcan، نويسنده ,
648
Sew Meng Chung، نويسنده , ◄ Adrian U. Jin Yap، نويسنده , ◄ Wee Kiat Koh، نويسنده , ◄ Kuo Tsing Tsai، نويسنده , ◄ Chwee Teck Lim، نويسنده ,
649
Se-W. Park، نويسنده ,
650
Sewall، نويسنده , ◄ Evan A. and Tafti، نويسنده , ◄ Danesh K. and Graham، نويسنده , ◄ Andrew B. and Thole، نويسنده , ◄ Karen A.، نويسنده ,
651
Sewall، نويسنده , ◄ Jacob O. and Fricke، نويسنده , ◄ Henry C.، نويسنده ,
652
Sewan Choi، نويسنده ,
653
Sewan Choi، نويسنده , ◄ Chungyen Won، نويسنده , ◄ Youngseok Kim، نويسنده , ◄ Chanki Kim، نويسنده ,
654
Sewan Choi، نويسنده , ◄ Chung-Yuen Won، نويسنده , ◄ and Gyu-Sik Kim، نويسنده ,
655
Seward B. Rutkove، نويسنده , ◄ Hui Zhang، نويسنده , ◄ David A. Schoenfeld، نويسنده , ◄ Elizabeth M. Raynor، نويسنده , ◄ Jeremy M. Shefner، نويسنده , ◄ Merit E. Cudkowicz، نويسنده , ◄ Anne B. Chin، نويسنده , ◄ Ronald Aaron، نويسنده , ◄ Carl A. Shiffman، نويسنده ,
656
Seward B. Rutkove، نويسنده , ◄ Kyungmouk S. Lee، نويسنده , ◄ Carl A. Shiffman، نويسنده , ◄ Ronald Aaron، نويسنده ,
657
Seward B. Rutkove، نويسنده , ◄ Margot A. Geffroy، نويسنده , ◄ Seth H. Lichtenstein، نويسنده ,
658
Seward B. Rutkove، نويسنده , ◄ Ramon A. Partida، نويسنده , ◄ Gregory J. Esper، نويسنده , ◄ Ronald Aaron، نويسنده , ◄ Carl A. Shiffman، نويسنده ,
659
Seward، نويسنده , ◄ D. and Pace، نويسنده , ◄ C. and Morrey، نويسنده , ◄ R. and Sommerville، نويسنده , ◄ I.، نويسنده ,
660
Seward، نويسنده , ◄ Diane and Grujic، نويسنده , ◄ Djordje and Schreurs، نويسنده , ◄ Guido، نويسنده ,
661
Seward، نويسنده , ◄ Diane and Kohn، نويسنده , ◄ Barry P.، نويسنده ,
662
Seward، نويسنده , ◄ James B. and Casaclang-Verzosa، نويسنده , ◄ Grace، نويسنده ,
663
Seward، نويسنده , ◄ Shelly and Semaan، نويسنده , ◄ Assaad and Qazi، نويسنده , ◄ Aamer M. and Gruzdyn، نويسنده , ◄ Oksana V. and Chamala، نويسنده , ◄ Sreedhar and Bryant، نويسنده , ◄ Christopher C. and Kumar، نويسنده , ◄ Sanjeev and Cameron، نويسنده , ◄ David and Sethi، نويسنده , ◄ Seema and Ali-Fehmi، نويسنده , ◄ Rouba and Morris، نويسنده , ◄ Robert and Bouwman، نويسنده , ◄ David L. and Munkarah، نويسنده , ◄ Adnan R. and Weaver، نويسنده , ◄ Donald W. and Gruber، نويسنده , ◄ Scott A. and Batchu، نويسنده , ◄ Ramesh B.، نويسنده ,
664
Seward، نويسنده , ◄ T.M and Henderson، نويسنده , ◄ C.M.B and Charnock، نويسنده , ◄ J.M، نويسنده ,
665
Seward، نويسنده , ◄ T.M. and Kerrick، نويسنده , ◄ D.M.، نويسنده ,
666
Seward، نويسنده , ◄ Terry M and Wesolowski، نويسنده , ◄ David J، نويسنده ,
667
Sewatkar، نويسنده , ◄ C.M. and Sharma، نويسنده , ◄ Atul and Agrawal، نويسنده , ◄ Amit، نويسنده ,
668
Sewdass، نويسنده , ◄ Nisha and Toit، نويسنده , ◄ Adeline du Toit، نويسنده ,
669
Sewell، نويسنده , ◄ A.M and Warburton، نويسنده , ◄ D.W and Boville، نويسنده , ◄ A and Daley، نويسنده , ◄ E.F and Mullen، نويسنده , ◄ K، نويسنده ,
670
Sewell، نويسنده , ◄ Adrian C. and Haskins، نويسنده , ◄ Mark E. and Giger، نويسنده , ◄ Urs، نويسنده ,
671
SEWELL، نويسنده , ◄ CHRISTOPHER and MORGAN، نويسنده , ◄ JEFFREY J. and LINDAHL، نويسنده , ◄ PAUL A.، نويسنده ,
672
Sewell، نويسنده , ◄ David and Beebee، نويسنده , ◄ Trevor J.C. and Griffiths، نويسنده , ◄ Richard A.، نويسنده ,
673
Sewell، نويسنده , ◄ E.C. and Trotter، نويسنده , ◄ L.E.، نويسنده ,
674
Sewell، نويسنده , ◄ Geoffrey L.، نويسنده ,
675
Sewell، نويسنده , ◄ Geoffrey L.، نويسنده ,
676
Sewell، نويسنده , ◄ Geoffrey L.، نويسنده ,
677
Sewell، نويسنده , ◄ Geoffrey L.، نويسنده ,
678
Sewell، نويسنده , ◄ Geoffrey، نويسنده ,
679
Sewell، نويسنده , ◄ Geoffrey، نويسنده ,
680
Sewell، نويسنده , ◄ H.I.; Stone، نويسنده , ◄ D.A.; Bingham، نويسنده , ◄ C.M.، نويسنده ,
681
Sewell، نويسنده , ◄ K.Lea and Breedveld، نويسنده , ◄ Ferdinand and Furrie، نويسنده , ◄ Elizabeth and OʹBrien، نويسنده , ◄ Joan and Brinckerhoff، نويسنده , ◄ Constance and Dynesius-Trentham، نويسنده , ◄ Roselynn and Nosaka، نويسنده , ◄ Yurika and Trentham، نويسنده , ◄ David E.، نويسنده ,
682
Sewell، نويسنده , ◄ M.M.H.، نويسنده ,
683
Sewell، نويسنده , ◄ Martin and Shawe-Taylor، نويسنده , ◄ John، نويسنده ,
684
Sewell، نويسنده , ◄ Mathew D. and Al-Hadithy، نويسنده , ◄ Nawfal and Higgs، نويسنده , ◄ Deborah and Bayley، نويسنده , ◄ Ian and Falworth، نويسنده , ◄ Mark E. Lambert، نويسنده , ◄ Simon، نويسنده ,
685
Sewell، نويسنده , ◄ Philip and Noroozi، نويسنده , ◄ Siamak and Vinney، نويسنده , ◄ John and Amali، نويسنده , ◄ Ramin and Andrews، نويسنده , ◄ Stephen، نويسنده ,
686
Sewell، نويسنده , ◄ Philip and Noroozi، نويسنده , ◄ Siamak and Vinney، نويسنده , ◄ John and Amali، نويسنده , ◄ Ramin and Andrews، نويسنده , ◄ Stephen، نويسنده ,
687
Sewell، نويسنده , ◄ Philip and Noroozi، نويسنده , ◄ Siamak and Vinney، نويسنده , ◄ John and Amali، نويسنده , ◄ Ramin and Andrews، نويسنده , ◄ Stephen، نويسنده ,
688
Sewell، نويسنده , ◄ Sarah L. and Giorgio، نويسنده , ◄ Todd D.، نويسنده ,
689
Sewell، نويسنده , ◄ William A.C.، نويسنده ,
690
SEWELL، ANDREW نويسنده ,
691
SEWELL، H. F. نويسنده , ◄ FURMONAVICTENE، R. نويسنده , ◄ TIGHE، P. J. نويسنده , ◄ CLARK، M. R. نويسنده , ◄ SHAKIB، E. نويسنده ,
692
SEWELL، H. F. نويسنده , ◄ McALINDON، M. E. نويسنده , ◄ GALVIN، A. نويسنده , ◄ McKAIG، B. نويسنده , ◄ GRAYI، T. نويسنده , ◄ MAHIDA، Y. R. نويسنده ,
693
Sewell، Robert D. E. نويسنده Cardiff School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Cardiff University, Redwood Building, King Edward VII Ave., Cardiff CF10 3NB, UK Sewell, Robert D. E. ◄ Rafieian-kopaei، Mahmoud نويسنده Department of Pharmacology, Medical Plants Research Center, Shahr-e-kord University of Medical Sciences, Shahr-e-Kord, Iran Rafieian-kopaei, Mahmoud
694
SEWELL، W. A. C. نويسنده , ◄ NORTH، M. E. نويسنده , ◄ CAMBRONERO، R. نويسنده , ◄ WEBSTER، A. D. B. نويسنده , ◄ FARRANT، J. نويسنده ,
695
Seweryn، نويسنده , ◄ Andrzej and Lukaszewicz، نويسنده , ◄ Andrzej، نويسنده ,
696
Seweryn، نويسنده , ◄ K. and Skocki، نويسنده , ◄ K. and Banaszkiewicz، نويسنده , ◄ M. and Grygorczuk، نويسنده , ◄ J. and Kolano، نويسنده , ◄ M. and Kuci?ski، نويسنده , ◄ T. and Mazurek، نويسنده , ◄ Ryszard J. and Morawski، نويسنده , ◄ M. and Bia?ek، نويسنده , ◄ Evelyn A. and Rickman، نويسنده , ◄ H. and Wawrzaszek، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
697
Sewin Chan، نويسنده ,
698
Sewin Chan، نويسنده ,
699
Sewَn، نويسنده , ◄ L and Laine، نويسنده , ◄ M and Karjalainen، نويسنده , ◄ Women and Leimola-Virtanen، نويسنده , ◄ R and Hiidenkari، نويسنده , ◄ T and Helenius، نويسنده , ◄ H، نويسنده ,
700
Sewَn، نويسنده , ◄ Liisi and Laine، نويسنده , ◄ Merja and Karjalainen، نويسنده , ◄ Sلra and Doroguinskaia، نويسنده , ◄ Anguelina and Lehtonen-Veromaa، نويسنده , ◄ Marjo، نويسنده ,
701
Se-Won Baek، نويسنده , ◄ Jeong-Rang Kim، نويسنده , ◄ Son-Ki Ihm، نويسنده ,
702
Se-Won Kim، نويسنده , ◄ Hee Cheon No، نويسنده ,
703
Se-Won Kim، نويسنده , ◄ Hyunggun Kim، نويسنده , ◄ Byung-Eui Lee، نويسنده , ◄ Hyeon-Hwan Hwang، نويسنده , ◄ Dong-Heon Baek، نويسنده , ◄ Seon-Yle Ko، نويسنده ,
704
Sewon Oh، نويسنده , ◄ Jean M. Andino، نويسنده ,
705
Sewon Oh، نويسنده , ◄ Jean M. Andino، نويسنده ,
706
Sewook Jung، نويسنده , ◄ Alexander Chang، نويسنده , ◄ Mario Gerla، نويسنده ,
707
Se-Woon Hong، نويسنده , ◄ In-Bok Lee، نويسنده , ◄ Il-Hwan Seo، نويسنده , ◄ Kyeong-Seok Kwon، نويسنده , ◄ Tae-Wan Kim، نويسنده , ◄ Young-Hwan Son، نويسنده , ◄ Minyoung Kim، نويسنده ,
708
Sewter، C P نويسنده , ◄ Digby، J E نويسنده , ◄ Blows، F نويسنده , ◄ Prins، J نويسنده , ◄ ORahilly، S نويسنده ,
709
Sex ، the Collections، نويسنده ,
710
Sex is by far the most predominant mode of reproduction among eukaryotes. Nevertheless، نويسنده ,
711
Sexton، نويسنده , ◄ Joseph O. and Ramsey، نويسنده , ◄ R. Douglas and Bartos، نويسنده , ◄ Dale L.، نويسنده ,
712
Sexton، نويسنده , ◄ Joseph O. and Ramsey، نويسنده , ◄ R. Douglas and Bartos، نويسنده , ◄ Dale L.، نويسنده ,
713
Sexton، نويسنده , ◄ Joseph O. and Song، نويسنده , ◄ Xiao-Peng and Huang، نويسنده , ◄ Chengquan and Channan، نويسنده , ◄ Saurabh and Baker، نويسنده , ◄ Matthew E. and Townshend، نويسنده , ◄ John R.، نويسنده ,
714
Sexton، نويسنده , ◄ Joseph O. and Urban، نويسنده , ◄ Dean L. and Donohue، نويسنده , ◄ Michael J. and Song، نويسنده , ◄ Conghe، نويسنده ,
715
Sexton، نويسنده , ◄ M.B. and Hardiman، نويسنده , ◄ S.J. and Mِbius، نويسنده , ◄ M.E. and Hutzler، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
716
Sexton، نويسنده , ◄ Margaret and Raven، نويسنده , ◄ Geoff and Holds، نويسنده , ◄ Geoff and Pointon، نويسنده , ◄ Andrew and Kiermeier، نويسنده , ◄ Andreas and Sumner، نويسنده , ◄ John، نويسنده ,
717
Sexton، نويسنده , ◄ Philip F. and Barker، نويسنده , ◄ Stephen، نويسنده ,
718
Sexton، نويسنده , ◄ Philip F. and Norris، نويسنده , ◄ Richard D.، نويسنده ,
719
Sexton، نويسنده , ◄ Philip F. and Wilson، نويسنده , ◄ Paul A. and Pearson، نويسنده , ◄ Paul N.، نويسنده ,
720
Sexton، Minden B. نويسنده Mental Health Service, VA Ann Arbor Healthcare System, Ann Arbor, USA , ◄ Muzik، Maria نويسنده Department of Psychiatry, University of Michigan, Ann Arbor, USA , ◄ McGinnis، Ellen G. نويسنده Department of Psychiatry, University of Michigan, Ann Arbor, USA , ◄ Rodriguez، Kelsie Thelan نويسنده Department of Psychiatry, University of Michigan, Ann Arbor, USA , ◄ Flynn، Heather A. نويسنده Department of Psychiatry, University of Michigan, Ann Arbor, USA , ◄ Rosenblum، Katherine L. نويسنده Department of Psychiatry, University of Michigan, Ann Arbor, USA ,
721
Sey Kim، نويسنده ,
722
Sey، نويسنده , ◄ Benjamin K. and Manceur، نويسنده , ◄ Ameur M. and Whalen، نويسنده , ◄ Joann K. and Gregorich، نويسنده , ◄ Edward G. and Rochette، نويسنده , ◄ Philippe، نويسنده ,
723
Sey، نويسنده , ◄ Benjamin K. and Manceur، نويسنده , ◄ Ameur M. and Whalen، نويسنده , ◄ Joann K. and Gregorich، نويسنده , ◄ Edward G. and Rochette، نويسنده , ◄ Philippe، نويسنده ,
724
Sey، نويسنده , ◄ Irina I. and Kalacheva، نويسنده , ◄ Elena D.، نويسنده ,
725
Seya، نويسنده , ◄ K. and Kobayashi، نويسنده , ◄ Y. and Nakamura، نويسنده , ◄ T. and Takahashi، نويسنده , ◄ T. and Osako، نويسنده , ◄ Y. and Kobayashi، نويسنده , ◄ H. and Kato، نويسنده , ◄ R. and Kobayashi، نويسنده , ◄ A. and Iguchi، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
726
Seya، نويسنده , ◄ Tsukasa، نويسنده ,
727
SEYA، T. نويسنده , ◄ KURITA، M. نويسنده , ◄ MATSUMOTO، M. نويسنده , ◄ TSUJI، S. نويسنده , ◄ KAWAKAMI، M. نويسنده , ◄ SlJZlJKI، Y. نويسنده , ◄ HAYASHI، H. نويسنده , ◄ TOYOSHIMA، K. نويسنده ,
728
Seyab، نويسنده , ◄ R.K.A.; Cao، نويسنده , ◄ Y.; Yang، نويسنده , ◄ S.H.، نويسنده ,
729
SEYAL، T. نويسنده , ◄ HANIF، A. نويسنده ,
730
Seyam، Emaduldin Mostafa نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, El Minya University, Minya, Egypt , ◄ Hassan، Momen Mohamed نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, El Minya University, Minya, Egypt , ◄ Gad، Mohamed Tawfeek Mohamed Sayed نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Al Fayoum General Hospital, Fayoum, Egypt , ◄ Mahmoud، Hazem Salah نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Al Fayoum General Hospital, Fayoum, Egypt , ◄ Ibrahim، Mostafa Gamal نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Al Fayoum General Hospital, Fayoum, Egypt ,
731
Seyam، Emaduldin Mostafa نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, El Minya University, Minya, Egypt , ◄ Hassan، Momen Mohamed نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, El Minya University, Minya, Egypt , ◄ Sayed Gad، Mohamed Tawfeek Mohamed نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, College of Medicine, El Minya University, Minya, Egypt , ◄ Mahmoud، Hazem Salah نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Al Fayoum General Hospital, Fayoum, Egypt , ◄ Gamal Ibrahim، Mostafa نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Al Fayoum General Hospital, Faiyum, Egypt ,
732
Seyama، نويسنده , ◄ Haruhiko and Soma، نويسنده , ◄ Mitsuyuki and Tanaka، نويسنده , ◄ Atsushi، نويسنده ,
733
Seyama، نويسنده , ◄ Michiko and Sugimoto، نويسنده , ◄ Iwao and Katoh، نويسنده , ◄ Tadashi، نويسنده ,
734
Seyama، نويسنده , ◄ Tomoaki and Adachi، نويسنده , ◄ Kenta and Yamazaki، نويسنده , ◄ Suzuko، نويسنده ,
735
Seybold، نويسنده , ◄ C.A and Herrick، نويسنده , ◄ J.E، نويسنده ,
736
Seybold، C. A. نويسنده , ◄ Elrashidi، M. A. نويسنده , ◄ Mays، M. D. نويسنده , ◄ Fares، A. نويسنده , ◄ Harder، J. L. نويسنده , ◄ Peaslee، S. D. نويسنده , ◄ VanNeste، Pam نويسنده ,
737
Seybold، C. A. نويسنده , ◄ Grossman، R. B. نويسنده ,
738
Seybold، C. A. نويسنده , ◄ Schroeder، Edward D. نويسنده , ◄ Elrashidi، M. A. نويسنده , ◄ Mays، M. D. نويسنده , ◄ Harder، J. نويسنده , ◄ Brakhage، P. نويسنده , ◄ Peaslee، S. نويسنده , ◄ Schaecher، C. نويسنده ,
739
Seyboth، نويسنده , ◄ Georg S. and Dimarogonas، نويسنده , ◄ Dimos V. and Johansson، نويسنده , ◄ Karl H.، نويسنده ,
740
Seychelle M. Vos، نويسنده , ◄ Imsang Lee، نويسنده , ◄ James M. Berger، نويسنده ,
741
Seychelles، نويسنده , ◄ F. and Mergui، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
742
Seyda Erdogan، نويسنده , ◄ E. Handan Zeren، نويسنده , ◄ Mustafa Emre، نويسنده , ◄ Ozlem Aydin، نويسنده , ◄ Derya Gumurdulu، نويسنده ,
743
Seyda Topaloglu، نويسنده ,
744
Seyda Topaloglu، نويسنده ,
745
Seyda Topaloglu، نويسنده , ◄ Irem Ozkarahan، نويسنده ,
746
Seyda Topaloglu، نويسنده , ◄ IremOzkarahan ، نويسنده ,
747
Seyda، نويسنده , ◄ Agnieszka and Robinson، نويسنده , ◄ Brian H.، نويسنده ,
748
Seydali Route، Maryam نويسنده Department of Genetics, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran , ◄ Tahmasebi Fard، Zahra نويسنده Assistant Professor, Department of Biology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran ,
749
Seydao?lu، نويسنده , ◄ M. and Blanes، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
750
Seydel، نويسنده , ◄ J. and Olson، نويسنده , ◄ D.L.، نويسنده ,
751
Seydel، نويسنده , ◄ Roland C.، نويسنده ,
752
Seydel، نويسنده , ◄ Rüdiger، نويسنده ,
753
Seydel، نويسنده , ◄ Johannes Gerd Becker، نويسنده , ◄ Michael and Ivers-Tiffée، نويسنده , ◄ Ellen J. Hahn، نويسنده , ◄ Horst، نويسنده ,
754
Seydewitz، نويسنده , ◄ V. and Krumova، نويسنده , ◄ Gary M. and Michler، نويسنده , ◄ G.H. and Park، نويسنده , ◄ Jy-Yeon Kim، نويسنده , ◄ S.C.، نويسنده ,
755
Seydi ، Azar Agricultural and Natural Resources Research and Education Center ► Faryabi ، Elham - Payame Noor University of Iran ► Kianersi ، Farzad
756
Seydi ، Niloofar - Razi University ► Ghashghaii ، Ali - Razi University
757
Seydi Ghomsheh, Vahid Faculty of Computer Engineering - Artificial Intelligence Department - Islamic Azad University ► Teshnehlab, Mohamad Faculty of Electrical Engineering - Control Department - K. N. Toosi University of Tech ► Aliyari Shoordeli, Mehdi Faculty of the Department of Mechatronics - K. N. Toosi University of Tech
758
Seydi Karakus، نويسنده , ◄ Hakan Salim Caglayan، نويسنده , ◄ Hamdi Pepe، نويسنده ,
759
Seydi V. Aksut، نويسنده , ◄ Christopher Mallavarapu، نويسنده , ◄ Joseph Russell، نويسنده , ◄ Jaekyeong Heo، نويسنده , ◄ Abdulmassih S. Iskandrian، نويسنده ,
760
Seydi V. Aksut، نويسنده , ◄ Samir Pancholy، نويسنده , ◄ David Cassel، نويسنده , ◄ Virginia Cave، نويسنده , ◄ Jaekyeong Heo، نويسنده , ◄ Abdulmassih S. Iskandrian، نويسنده ,
761
Seydi Vakkas Ustün، نويسنده , ◄ Metin Demirtas، نويسنده ,
762
Seydi, Shima Department of Horticultural Science - Rasht Branch - Islamic Azad University - Master of Science and Ph.D. Student - Hyrcan Agricultural Sciences and Biotechnology Research Institute, Amol ► Negahdar, Naser Department of Horticultural Science - Rasht Branch - Islamic Azad University - Master of Science and Ph.D. Student - Hyrcan Agricultural Sciences and Biotechnology Research Institute, Amol ► Taghizadeh Andevari, Raziye Master of Science - Hyrcan Agricultural Sciences and Biotechnology Research Institute, Amol ► Ansari, Mohammad Hossein Department of Agronomy - Rasht Branch - Islamic Azad University ► Kaviani, Behzad Department of Horticultural Science - Rasht Branch - Islamic Azad University
763
Seydi، Enayatollah نويسنده Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Motallebi، Abbasali نويسنده Iranian Fisheries Research Organization, P.O. Box 14155/6116, Tehran, I.R. Iran , ◄ Dastbaz، Maryam نويسنده Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Dehghan، Sahar نويسنده Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Salimi، Ahmad نويسنده Department of Pharmacology and Toxicology, Faculty of Pharmacy, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Nazemi، Melika نويسنده Research and Education and Extension Organization (AREEO) and Iranian Fisheries Research Organization, Ministry of Jihad-e-Agriculture, Tehran, IR Iran , ◄ Pourahmad، Jalal نويسنده ,
764
Seydi، N نويسنده Department of Surgery, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran , ◄ Dehghani، S N نويسنده Department of Surgery, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz, Iran ,
765
Seydim، نويسنده , ◄ A.C. and Acton، نويسنده , ◄ J.C. and Hall، نويسنده , ◄ M.A. and Dawson، نويسنده , ◄ P.L.، نويسنده ,
766
Seydou Ouattara، نويسنده , ◄ Pierre Loslever، نويسنده , ◄ Thierry Marie Guerra، نويسنده ,
767
Seydou Tiho and Csaba Csuzdi ، نويسنده , ◄ Guy Josens، نويسنده ,
768
Seydou Traore، نويسنده , ◄ Yu-Min Wang، نويسنده , ◄ Tienfuan Kerh، نويسنده ,
769
Seydou، نويسنده , ◄ F. and Duraiswami، نويسنده , ◄ R. and Seppنnen، نويسنده , ◄ T. and Gumerov، نويسنده , ◄ N.A.، نويسنده ,
770
Seydou، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
771
Seydou، نويسنده , ◄ M. and Gillet، نويسنده , ◄ J.C. and Li، نويسنده , ◄ X. and Wang، نويسنده , ◄ Barbara H. and Posner، نويسنده , ◄ G.H. and Grégoire، نويسنده , ◄ G. and Schermann، نويسنده , ◄ J.P. and Bowen، نويسنده , ◄ K.H. and Desfrançois، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
772
Seydoux-Guillaume، نويسنده , ◄ Anne-Magali and Bingen، نويسنده , ◄ Bernard and Paquette، نويسنده , ◄ Jean-Louis and Bosse، نويسنده , ◄ Valérie، نويسنده ,
773
Seydoux-Guillaume، نويسنده , ◄ Anne-Magali and Montel، نويسنده , ◄ Jean-Marc and Bingen، نويسنده , ◄ Bernard and Bosse، نويسنده , ◄ Valérie and de Parseval، نويسنده , ◄ Philippe and Paquette، نويسنده , ◄ Jean-Louis and Janots، نويسنده , ◄ Emilie and Wirth، نويسنده , ◄ Richard، نويسنده ,
774
Seydoux-Guillaume، نويسنده , ◄ Anne-Magali and Montel، نويسنده , ◄ Jean-Marc and Wirth، نويسنده , ◄ Richard and Moine، نويسنده , ◄ Bernard، نويسنده ,
775
Seyed A. Dastgheib، نويسنده , ◄ David A. Rockstraw، نويسنده ,
776
Seyed A. Dastgheib، نويسنده , ◄ David A. Rockstraw، نويسنده ,
777
Seyed A. Dastgheib، نويسنده , ◄ David A. Rockstraw، نويسنده ,
778
Seyed A. Dastgheib، نويسنده , ◄ TANJU KARANFIL، نويسنده , ◄ Wei Cheng، نويسنده ,
779
Seyed A. Shahrestani، نويسنده , ◄ David J. Hill، نويسنده ,
780
Seyed Abbas Taher، نويسنده , ◄ Hadi Besharat، نويسنده ,
781
Seyed Abbas Taher، نويسنده , ◄ Reza Hematti، نويسنده ,
782
Seyed Abbas Taher، نويسنده , ◄ Reza Hematti، نويسنده , ◄ Ali Abdolalipour، نويسنده , ◄ Seyed Hadi Tabei، نويسنده ,
783
Seyed Abbas Taher، نويسنده , ◄ Seyed Mohammad Hadi Tabei، نويسنده ,
784
Seyed Abbas Taher، نويسنده , ◄ Shahabeddin Akbari، نويسنده , ◄ Ali Abdolalipour، نويسنده , ◄ Reza Hematti، نويسنده ,
785
Seyed Abbas Taher، نويسنده , ◄ Shahabeddin Akbari، نويسنده , ◄ Ali Abdolalipour، نويسنده , ◄ Reza Hematti، نويسنده ,
786
Seyed Abdolkarim Sajjadi، نويسنده , ◄ Said Nategh، نويسنده , ◄ Mihaiela Isac، نويسنده , ◄ Seyed Mojtaba Zebarjad، نويسنده ,
787
Seyed Abolfazl Hosseini، نويسنده , ◄ Naser Vosoughi، نويسنده ,
788
Seyed Abolhasan Sadati، نويسنده , ◄ Farahnaz Rostami Ghobadi، نويسنده , ◄ Seyed Abolghasem Sadati، نويسنده , ◄ Yaser Mohamadi، نويسنده , ◄ Omid Sharifi، نويسنده , ◄ Abass Asakereh، نويسنده ,
789
Seyed Abolhasan Sadati، نويسنده , ◄ Hosain Shaabanali Fami، نويسنده , ◄ Seyed Abolghasem Sadati، نويسنده , ◄ Seyyed Mahmoud Hashemi، نويسنده ,
790
Seyed Ahmad Dehdast، نويسنده , ◄ Hedayatollah Ghourchian، نويسنده , ◄ Hossain Ali Rafiee-pour، نويسنده ,
791
Seyed Ahmad Mirbagheri، نويسنده , ◄ Maryam Khalilzadeh Poshtegal، نويسنده , ◄ Mohammad Sadeg Parisai، نويسنده ,
792
Seyed Ahmad Mireei، نويسنده , ◄ Morteza Sadeghi، نويسنده ,
793
Seyed Ahmad Mohajeri، نويسنده , ◄ Gholamreza Karimi، نويسنده , ◄ Mehdi Rajabnia Khansari، نويسنده ,
794
Seyed Ahmadi Nejad ، Farnaz Sadat - Islamic Azad University, Branch of Kerman ► seyed ahmadi nejad ، Fahimeh Imam Ali Hospital ► Golmakani ، Nahid - Mashhad University of Medical Sciences ► Khajehpoor ، Mahin - Bam University of Medical Sciences ► Azizi Mayvan ، Fatemeh - Mashhad University of Medical Sciences
795
Seyed Ahmadian، نويسنده , ◄ Seyed Masood and Azamat، نويسنده , ◄ Jafar and Atabay، نويسنده , ◄ Maryam، نويسنده ,
796
Seyed Akbar Mostafavi، نويسنده , ◄ Mehdi Dehghan، نويسنده ,
797
Seyed Ali Ahmadi Abhari، نويسنده , ◄ Mahnaz Moinfar، نويسنده , ◄ Katayoun Gohari-Moghaddam، نويسنده , ◄ Moslem Bahadori، نويسنده ,
798
Seyed Ali Ahmadi Abhari، نويسنده , ◄ Mahsa Davari، نويسنده , ◄ Ahmadreza Dehpour، نويسنده , ◄ Maryam Tabatabaee، نويسنده , ◄ Shahin Akhondzadeh، نويسنده , ◄ Seyed Sina Ahmadi abhari، نويسنده ,
799
Seyed Ali Ahmadi Abhari، نويسنده , ◄ Mitra Monir Abbasi، نويسنده , ◄ P. Jafar Nejad، نويسنده , ◄ H. Zerrati، نويسنده ,
800
Seyed Ali Ahmadi Abhari، نويسنده , ◄ Mohammad Ali Boroumand، نويسنده , ◄ Katayoun Gohari-Moghaddam، نويسنده , ◄ Parvin Tajik، نويسنده , ◄ Seyed-Mohammad Dibaj، نويسنده ,
801
Seyed Ali Akbar Ahmadi، نويسنده , ◄ Azita Ashrafjahani، نويسنده ,
802
Seyed Ali Akbar Ahmadi، نويسنده , ◄ Najmeh Jalalian، نويسنده , ◄ Yashar Salamzadeh، نويسنده , ◄ Mohammadreza Daraei، نويسنده , ◄ Azam Tadayon، نويسنده ,
803
Seyed Ali Akbar Ahmadi، نويسنده , ◄ Vahid Johari Majd، نويسنده ,
804
Seyed Ali Ghassemi، نويسنده , ◄ Shahnaz Danesh، نويسنده ,
805
Seyed Ali Jazayeri، نويسنده , ◄ Ehsan Molla Hasanzadeh Khoei، نويسنده ,
806
Seyed Ali Salehizadeh، نويسنده , ◄ Dariush Souri، نويسنده ,
807
Seyed Alinaghi, Ahmad Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA) - Tehran University of Medical Sciences ► Kheirandish, Parastoo Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA) - Tehran University of Medical Sciences ► Karami, Nazli Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA) - Tehran University of Medical Sciences ► Salem, Sepehr Urology Research Center - Sina Hospital - School of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Shirzad, Hadi Research Center-Head Quarter of Police Force Medicine, Tehran ► Jahani, Mohammad Reza Department of Medicine - Baghiyat-Allah University of Medical Sciences, Tehran ► Seyed Ahmadian, Mohammad Reza Research Center-Head Quarter of Police Force Medicine, Tehran ► Valiollahi, Pegah Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA) - Tehran University of Medical Sciences ► Hosseini, Mostafa Department of Epidemiology and Biostatistics - School of Public Health - Tehran University of Medical Sciences ► Mohraz, Minoo Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA) - Tehran University of Medical Sciences ► McFarland, Willi Department of Epidemiology and Biostatistics - University of California - San Francisco, USA
808
Seyed Alinaghi، Seyed Ahmad نويسنده Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA), Imam Khomeini Hospital , Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Vaghari، Bahram نويسنده Department of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Roham، Maryam نويسنده Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA), Imam Khomeini Hospital , Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Moradmand-Badie، Banafsheh نويسنده , ◄ Jam، Sara نويسنده , ◄ Foroughi، Maryam نويسنده Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA), Imam Khomeini Hospital , Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Esmaeeli Djavid، Gholamreza نويسنده Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA), Imam Khomeini Hospital , Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Mahboubeh، Mahboubeh نويسنده Iranian Research Center for HIV/AIDS (IRCHA), Imam Khomeini Hospital , Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Hosseini، Mostafa نويسنده , ◄ Mohraz، Minoo نويسنده , ◄ McFarland، Willi نويسنده CAPS and the Institute for Global Health, University of California, San Francisco, USA ,
809
Seyed Alireza Sadat Rezai، نويسنده , ◄ Yvonne Traa، نويسنده ,
810
Seyed Alizadeh Ganji، S.M نويسنده School of Mining, Petroleum & Geophysics Engineering, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran , ◄ Shafaie، S.Z نويسنده School of Mining Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ Goudarzi، N. نويسنده Faculty of Chemistry, Shahrood University of Technology, Shahrood, Iran ,
811
Seyed Amin Hosseini Seno، نويسنده , ◄ Rahmat Budiarto، نويسنده , ◄ Tat-Chee Wan، نويسنده ,
812
Seyed Amir Kassaei، نويسنده , ◄ Majid Valizadeh، نويسنده , ◄ Saeideh Mazloomzadeh، نويسنده , ◄ Sepideh Sokhanvar، نويسنده , ◄ Reza Hasanzadeh Makoie، نويسنده ,
813
Seyed Amir Mohsen Ziaee، نويسنده ,
814
Seyed Amirhossein Seyedmehdi، نويسنده , ◄ Hui Zhang، نويسنده , ◄ Jing-Xu (Jesse) Zhu، نويسنده ,
815
Seyed Askari, Seyed Mostafa Shafa Clinical Research Committee - Kerman University of Medical Sciences, Kerman ► Beigzadeh, Amin Institute for Futures Studies in Health - Kerman University of Medical Sciences, Kerman ► Naghibzadeh Tahami, Ahmad Institute for Futures Studies in Health - Kerman University of Medical Sciences, Kerman ► Rezaei, Habibolah Education Development Center - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Bahmanbijari, Bahareh Medical School - Kerman University of Medical Sciences, Kerman ► Nazarieh, Mehrdad Faculty of Foreign Languages - Kerman Institute of Higher Education, Kerman
816
Seyed Ata Rezaei، نويسنده , ◄ Robert J. Gilkes، نويسنده ,
817
Seyed Ata Rezaei، نويسنده , ◄ Robert J. Gilkes، نويسنده ,
818
Seyed Ata Rezaei، نويسنده , ◄ Robert J. Gilkes، نويسنده , ◄ Susan S. Andrews، نويسنده ,
819
Seyed Attaran, Mona ► Hosseini, Masoud Department of Microbiology - Faculty of Life Sciences and Technology - Shahid Beheshti University, Tehran ► Fakhari, Javad Department of Microbiology - Faculty of Life Sciences and Technology - Shahid Beheshti University, Tehran ► Sharifi, Zohreh
820
Seyed Behzad Behravesh، نويسنده , ◄ Hamid Jahed، نويسنده , ◄ Steve Lambert، نويسنده ,
821
Seyed Behzad Behravesh، نويسنده , ◄ Hamid Jahed، نويسنده , ◄ Steve Lambert، نويسنده ,
822
Seyed Danesh، Seyed Yahya نويسنده Assistant professor,Department of Industrial Managment,Payame Noor University,Po Box 19395-3697 Tehran,Iran , ◄ Danaei، Habibollah نويسنده , ◄ Bazghaleh، Leila نويسنده ,
823
Seyed Danesh، Seyed Yahya نويسنده Assistant professor,Department of Industrial Managment,Payame Noor University,Po Box 19395-3697 Tehran,Iran , ◄ Hashemnia، Shahram نويسنده , ◄ KhorramKhah، Hasti نويسنده , ◄ Payman، Seyed Javad نويسنده ,
824
Seyed Danesh، Seyed Yahya نويسنده Assistant professor,Department of Industrial Managment,Payame Noor University,Po Box 19395-3697 Tehran,Iran , ◄ Hashemnia، Shahram نويسنده , ◄ Samie، Samieh نويسنده ,
825
Seyed Danesh، Seyed Yahya نويسنده Assistant professor,Department of Industrial Managment,Payame Noor University,Po Box 19395-3697 Tehran,Iran , ◄ Hassanzadeh، Mohammad Sadegh نويسنده , ◄ Gholipour Bazkiagourab، Zahra نويسنده ,
826
Seyed Danesh، Seyed Yahya Seyed Danesh نويسنده , ◄ Hashemnia، Shahram نويسنده , ◄ Sirousbakht، Sanaz نويسنده , ◄ Kia، Ensie نويسنده ,
827
Seyed Danesh، Seyedeh Mahsa نويسنده Department of Chemistry, Payame noor University, Qazvin , ◄ Shariati، Shahab نويسنده Department of Chemistry, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran , ◄ Mizani، Farhang نويسنده , ◄ Bozorgzadeh، Elahe نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, Guilan University, Rasht, Iran ,
828
Seyed Danseh، Seyed Yahya نويسنده , ◄ Hashemnia، Shahram نويسنده , ◄ Rouhi Sefidmazgi، Marayam نويسنده ,
829
Seyed Dorraji، نويسنده , ◄ M.S. and Ahadzadeh، نويسنده , ◄ I. and Rasoulifard، نويسنده , ◄ M.H.، نويسنده ,
830
Seyed Ebrahim Ahmadi، نويسنده , ◄ Hamid Reza Ghassemzadeh، نويسنده , ◄ Morteza Sadeghi، نويسنده , ◄ Mohammad Moghaddam، نويسنده , ◄ Saeed Zarif Neshat، نويسنده ,
831
Seyed Ebrahim Ahmadi، نويسنده , ◄ Mohammad Reza Nateghi، نويسنده , ◄ Hamid Gourabi، نويسنده , ◄ Ramin Mozafari Kermani، نويسنده , ◄ Farnoush Jarollahi، نويسنده , ◄ Sodabeh Afsharpour، نويسنده , ◄ Jalil Kouhpayehzadeh، نويسنده , ◄ Abolhasan Shahzadeh Fazeli، نويسنده , ◄ Mahnaz Ashrafi، نويسنده ,
832
Seyed Ebrahim Hosseini، نويسنده , ◄ Rahim Faez، نويسنده ,
833
Seyed Ehsan Shafiei and Mohammad Reza Soltanpour، نويسنده ,
834
Seyed Ehsan Shafiei and Mohammad Reza Soltanpour، نويسنده , ◄ Yadollah Saboohi، نويسنده , ◄ Mohammad B. Ghofrani، نويسنده ,
835
Seyed Ehsan Shafiei and Mohammad Reza Soltanpour، نويسنده , ◄ Yadollah Saboohi، نويسنده , ◄ Mohammad B. Ghofrani، نويسنده ,
836
Seyed Ehsan Shakib، نويسنده , ◄ Majid Amidpour، نويسنده , ◄ Cyrus Aghanajafi، نويسنده ,
837
Seyed Ehsan Shakib، نويسنده , ◄ Seyed Reza Hosseini، نويسنده , ◄ Majid Amidpour، نويسنده , ◄ Cyrus Aghanajafi، نويسنده ,
838
Seyed Esfandiar Akhavan Niaki، نويسنده , ◄ Hamed Shafaroodi، نويسنده , ◄ Mehdi Ghasemi، نويسنده , ◄ Bijan Shakiba، نويسنده , ◄ Ali Fakhimi، نويسنده , ◄ Ahamd Reza Dehpour، نويسنده ,
839
Seyed Esmail Hassanpour، نويسنده , ◄ Naser Mohammadkhah، نويسنده , ◄ Ehsan Arasteh، نويسنده ,
840
Seyed Esmail Hassanpour، نويسنده , ◄ Sadrollah Motamed، نويسنده , ◄ Mohammadreza Ghazisaidi، نويسنده ,
841
Seyed Farshad Motevalizadeh، نويسنده , ◄ Mehdi Khoobi، نويسنده , ◄ Meisam Shabanian، نويسنده , ◄ Zahra Asadgol، نويسنده , ◄ Mohammad Ali Faramarzi، نويسنده , ◄ Abbas Shafiee، نويسنده ,
842
Seyed Foad Mousavi، نويسنده , ◄ Mostafa Jafari، نويسنده , ◄ Mansoor Kazemimoghadam، نويسنده , ◄ Toraj Mohammadi، نويسنده ,
843
Seyed Ghasemi ، S.M. - Shahrood University of Technology ► Azizi ، A. - Shahrood University of Technology
844
Seyed Ghasemi, Mahyar Faculty of Mining - Petroleum and Geophysics - Shahrood University of Technology - Shahrood, I.R. IRAN ► Azizi, Asghar Faculty of Mining - Petroleum and Geophysics - Shahrood University of Technology - Shahrood, I.R. IRAN
845
Seyed H. Ghaffari، نويسنده , ◄ Bahram Chahardouli، نويسنده , ◄ Ardashir Gavamzadeh، نويسنده , ◄ Kamran Alimoghaddam، نويسنده ,
846
Seyed H. Tabatabaei، نويسنده , ◄ Pierre J. Carreau، نويسنده , ◄ Abdellah Ajji، نويسنده ,
847
Seyed H. Tabatabaei، نويسنده , ◄ Pierre J. Carreau، نويسنده , ◄ Abdellah Ajji، نويسنده ,
848
Seyed Hadi Ghaderi، نويسنده , ◄ Hassan Moslemi Naeini، نويسنده , ◄ Gholam Hossein Liaghat، نويسنده ,
849
Seyed Hadi Ghaderi، نويسنده , ◄ Kazuyuki Hokamoto، نويسنده , ◄ Masahiro Fujita، نويسنده ,
850
Seyed Hadi Mousavi، نويسنده , ◄ Jalil Tavakkol Afshari، نويسنده , ◄ Azam Brook، نويسنده ,
851
Seyed Hadi Nasseri، نويسنده ,
852
Seyed Hamid Ahmadi، نويسنده , ◄ Finn Plauborg، نويسنده , ◄ Mathias N. Andersen، نويسنده , ◄ Ali Reza Sepaskhah، نويسنده , ◄ Christian R. Jensen، نويسنده , ◄ S?ren Hansen، نويسنده ,
853
Seyed Hamid Ahmadi، نويسنده , ◄ Mathias N. Andersen، نويسنده , ◄ Finn Plauborg، نويسنده , ◄ Rolf T. Poulsen، نويسنده , ◄ Christian R. Jensen، نويسنده , ◄ Ali Reza Sepaskhah، نويسنده , ◄ S?ren Hansen، نويسنده ,
854
Seyed Hamid Ahmadi، نويسنده , ◄ Mathias N. Andersen، نويسنده , ◄ Finn Plauborg، نويسنده , ◄ Rolf T. Poulsen، نويسنده , ◄ Christian R. Jensen، نويسنده , ◄ Ali Reza Sepaskhah، نويسنده , ◄ S?ren Hansen، نويسنده ,
855
Seyed Hamid Ahmadi، نويسنده , ◄ Mathias N. Andersen، نويسنده , ◄ Rolf T. Poulsen، نويسنده , ◄ Finn Plauborg، نويسنده , ◄ S?ren Hansen، نويسنده ,
856
Seyed Hamid Ahmadi، نويسنده , ◄ Mohammad Agharezaee، نويسنده , ◄ Ali Akbar Kamgar-Haghighi، نويسنده , ◄ Ali Reza Sepaskhah، نويسنده ,
857
Seyed Hamid Ahmadi، نويسنده , ◄ Seifollah Amin، نويسنده , ◄ Ali Reza Keshavarzi، نويسنده , ◄ Naser Mirzamostafa، نويسنده ,
858
Seyed Hamid Khodadad Hosseini، نويسنده , ◄ Soheila Khoddami، نويسنده , ◄ Asghar Moshabaki، نويسنده , ◄ Adel Azar، نويسنده ,
859
Seyed Hamid Reza Alavi، نويسنده , ◄ Narguess Yassa، نويسنده , ◄ Mohamad Reza Fazeli، نويسنده ,
860
Seyed Hamid Reza Alavi، نويسنده , ◄ Narguss Yassa، نويسنده , ◄ Fatemeh Fouladi، نويسنده , ◄ Mohammad Ali Maasumi، نويسنده , ◄ Yousef Ajani، نويسنده , ◄ Abbas Hadjiakhondi، نويسنده ,
861
Seyed Hamid Zahiri، Seyed Hamid Zahiri نويسنده Seyed Hamid Zahiri, Seyed Hamid Zahiri
862
Seyed Hamidreza Sadeghi، نويسنده , ◄ Vahid Moosavi، نويسنده , ◄ Ayoob Karami، نويسنده , ◄ Negin Behnia، نويسنده ,
863
Seyed Hassan Tonekaboni، نويسنده , ◄ Narguess Beyraghi، نويسنده , ◄ Hosseinzadeh Sahar Tahbaz، نويسنده , ◄ Seyed Abdolmajid Bahreynian، نويسنده , ◄ Mehran Aghamohammadpoor، نويسنده ,
864
Seyed Hassan Tonekaboni، نويسنده , ◄ Parvin Mostaghimi، نويسنده , ◄ Parvin Mirmiran، نويسنده , ◄ Ali Abbaskhanian، نويسنده , ◄ Fatemeh Abdollah Gorji، نويسنده , ◄ Mohammad Ghofrani، نويسنده , ◄ Fereidoun Azizi، نويسنده ,
865
Seyed Hejazi ، Mahin Tabriz University of Medical Sciences ► Karami ، Tohid Tabriz University of Medical Sciences ► Sheikhzadeh ، Daryoush Tabriz University of Medical Sciences ► Aliakbari Sharabiani ، Behzad Tabriz University of Medical Sciences ► Farzin ، Haleh Tabriz University of Medical Sciences
866
Seyed Hessameddin Zegordi، نويسنده , ◄ Kenji Itoh، نويسنده , ◄ Takao Enkawa، نويسنده ,
867
Seyed Hoseini ، Mohammad Ali - Islamic Azad University ► Eizadi ، Mojtaba - Islamic Azad University ► Amini ، Ashraf - Amirkabir University of Technology ► Mirakhori ، Zahra - Amirkabir University of Technology
868
Seyed Hossein Hosseini، نويسنده , ◄ Mehran Sabahi، نويسنده , ◄ Ali Yazdanpanah Goharrizi، نويسنده ,
869
Seyed Hosseini ، Seyed Mahdi - Islamic azad University ► Agha Mohammadi ، Mohammad - Islamic Azad University ► Mousavi ، Mohsen - Islamic azad University
870
Seyed Hosseini Seyed Mohamad نويسنده ► Pishvaee Mir Saman نويسنده University of Tehran ► Zarindast Atousa نويسنده School of Industrial Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
871
Seyed Hosseini، Nekoo نويسنده School of Chemical Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, I.R. IRAN , ◄ Fatemi، Shohreh نويسنده ,
872
Seyed Hosseini، Seyed Mostafa نويسنده Department of Cardiology, Cardiac Electrophysiology Center, Afshar Hospital, Shahid Sadooghi University of Medical Sciences, Yazd, Iran. , ◄ Mardanshahi، Alireza نويسنده Department of radiology, faculty of medicine, Mazandaran University of medical sciences, sari, Iran , ◄ Heidari، Seyede Samira نويسنده MD Student, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences-Yazd, Iran. , ◄ Sadr-Bafghi، Seyed Mohamad Hossein نويسنده MD, Cardiologist, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences-Yazd, Iran , ◄ Sadr Bafghi، Seyed Ali نويسنده MD, Cardiologist, Afshar Hospital, Shahid Sadoughi University of Medical Sciences-Yazd, Iran ,
873
Seyed hosseini-Davarani ، hossein - Tehran University of Medical Sciences ► Nejati ، Amir - Tehran University of Medical Sciences ► Hossein-Nejad ، Hooman - Tehran University of Medical Sciences ► Mousavi ، Mohammad - Tehran University of Medical Sciences ► Sedaghat ، Mojtaba - Tehran University of Medical Sciences ► Arbab ، Mona - Harvard Medical School ► Bagheri-Hariri ، Shahram - Tehran University of Medical Sciences
874
Seyed Jafar Sadjadi، نويسنده ,
875
Seyed Jafar Sadjadi، نويسنده , ◄ K. Ponnambalam، نويسنده ,
876
Seyed Jafar Sadjadi، نويسنده , ◄ R. Soltani، نويسنده ,
877
Seyed Jafar Sadjadi، نويسنده , ◄ Mir-Bahador Aryanezhad، نويسنده , ◄ Armin Jabbarzadeh، نويسنده ,
878
Seyed Jalili، Y نويسنده , ◄ Soderberg، E نويسنده , ◄ Bennett، A.J. نويسنده , ◄ Parry، G نويسنده ,
879
Seyed Jalili، Yousef نويسنده , ◄ Stavrinou، Paul N نويسنده , ◄ Parry ، Gareth نويسنده ,
880
Seyed Jamal F. Hosseini، نويسنده , ◄ Mehrdad Niknami، نويسنده , ◄ Gholamreza H. Hosseini Nejad، نويسنده ,
881
Seyed Jamal Farajallah Hosseini، نويسنده , ◄ Afrooz Saboonchi، نويسنده ,
882
Seyed Jamal Hosseini، نويسنده , ◄ Sahar Dehyouri، نويسنده ,
883
Seyed Jamshid Mousavi، نويسنده , ◄ Kamran Shokrvand Moghaddam and Abbas Seifi ، نويسنده ,
884
Seyed Jamshid Mousavi، نويسنده , ◄ Kourosh Mahdizadeh، نويسنده , ◄ Abbas Afshar، نويسنده ,
885
Seyed Jamshid Mousavi، نويسنده , ◄ Mohammad Karamouz، نويسنده ,
886
Seyed Javad Ahmadi، نويسنده , ◄ Christian G’Sell، نويسنده , ◄ YUDONG HUANG?، نويسنده , ◄ Nanqi Ren، نويسنده , ◄ Ahmad Mohaddespour، نويسنده , ◄ Jean-Marie Hiver، نويسنده ,
887
Seyed Javad Ahmadi، نويسنده , ◄ YUDONG HUANG?، نويسنده , ◄ Wei Li، نويسنده ,
888
Seyed Javad Ahmadi، نويسنده , ◄ Yu-Dong Huang، نويسنده , ◄ Nanqi Ren، نويسنده , ◄ Ahmad Mohaddespour، نويسنده , ◄ Seyed Yousef Ahmadi-Brooghani، نويسنده ,
889
Seyed Javad Hosseinifard، نويسنده , ◄ Hossein Khademi، نويسنده , ◄ Mahmoud Kalbasi، نويسنده ,
890
Seyed Kamran Bagheri، نويسنده , ◄ Hamid Azizi Moradpour، نويسنده , ◄ Morteza Rezapour، نويسنده ,
891
Seyed Karim Mousavi، نويسنده , ◄ Raul Primicerio، نويسنده , ◄ Per-Arne Amundsen، نويسنده ,
892
Seyed Khalil Mousavian، نويسنده , ◄ Mario Misale، نويسنده , ◄ Francesco DAuria، نويسنده , ◄ Mahmoud A. Salehi، نويسنده ,
893
Seyed M. Emadian، نويسنده , ◄ E. Martin Caravati، نويسنده , ◄ Robert D. Herr، نويسنده ,
894
Seyed M. Emadlan، نويسنده , ◄ Wally W. Lee، نويسنده ,
895
Seyed M. Hasheminejad، نويسنده ,
896
Seyed M. Kashefipour، نويسنده , ◄ Roger A. Falconer، نويسنده ,
897
Seyed M. Mirsattari، نويسنده , ◄ Donald H Lee، نويسنده , ◄ A. Daniel Jones، III نويسنده , ◄ Frank Bihari، نويسنده , ◄ John R. Ives، نويسنده ,
898
Seyed M. Mirsattari، نويسنده , ◄ Nancy J. Wilde، نويسنده , ◄ Susan E. Pigott، نويسنده ,
899
Seyed M.A. Razavi، نويسنده , ◄ A. Mohammad Amini، نويسنده , ◄ A. Rafe، نويسنده , ◄ B. Emadzadeh، نويسنده ,
900
Seyed M.A. Razavi، نويسنده , ◄ A. Rafe، نويسنده , ◄ T. Mohammadi Moghaddam، نويسنده , ◄ A. Mohammad Amini، نويسنده ,
901
Seyed M.A. Razavi، نويسنده , ◄ B. Emadzadeh، نويسنده , ◄ A. Rafe، نويسنده , ◄ A. Mohammad Amini، نويسنده ,
902
Seyed M.A. Razavi، نويسنده , ◄ Hesam Taheri، نويسنده , ◄ Lida A. Quinchia، نويسنده ,
903
Seyed M.A. Razavi، نويسنده , ◄ Hojjat Karazhiyan، نويسنده ,
904
Seyed M.A. Razavi، نويسنده , ◄ Masoud Taghizadeh، نويسنده ,
905
Seyed M.A. Razavi، نويسنده , ◄ T. Mohammadi Moghaddam، نويسنده , ◄ B. Emadzadeh، نويسنده ,
906
Seyed M.A. Razavi، نويسنده , ◄ T. Mohammadi Moghaddam، نويسنده , ◄ B. Emadzadeh، نويسنده , ◄ F. Salehi، نويسنده ,
907
Seyed M.A. Razavi، نويسنده , ◄ Mohammad B. Habibi Najafi، نويسنده , ◄ Zahra Alaee، نويسنده ,
908
Seyed M.H. Shafaatian، نويسنده , ◄ Alireza Akhavan، نويسنده , ◄ Hamed Maraghechi، نويسنده , ◄ Farshad Rajabipour، نويسنده ,
909
Seyed M.R. Iravani، نويسنده , ◄ Bora Kolfal، نويسنده ,
910
Seyed M.R. Iravani، نويسنده , ◄ S. Tangestaninejad، نويسنده , ◄ M.H. Habibi and V. Mirkhani، نويسنده ,
911
Seyed Mahdavi Chabok Javad نويسنده ► Rashki Zohreh نويسنده Department of Electrical Engineering - Mashhad Branch, Islamic Azad University
912
Seyed Mahdi Homayouni، نويسنده , ◄ Sai Hong Tang، نويسنده , ◄ Napsiah Ismail، نويسنده ,
913
Seyed Mahmood Ghoraishian، نويسنده , ◄ Seyed Hossein Hekmati Moghaddam، نويسنده , ◄ Mohammad Afkhami-Ardekani، نويسنده ,
914
Seyed Mahmood Tabatabaei، نويسنده , ◄ Abdoljalil Kalantar-Hormozi، نويسنده , ◄ Mohsen Asadi، نويسنده ,
915
Seyed Mahmoud Hosseini، نويسنده ,
916
Seyed Mahmoud Hosseini، نويسنده , ◄ Farzad Shahabian، نويسنده ,
917
Seyed Mahmoud Sadjjadi، نويسنده , ◄ Hassan Abidi، نويسنده , ◄ Bahador Sarkari2، نويسنده , ◄ Ahmad Izadpanah، نويسنده , ◄ Sakineh Kazemian، نويسنده ,
918
Seyed Mahmoud Sadjjadi، نويسنده , ◄ Sadreddin Mohseni Ardehali، نويسنده , ◄ Reza Adibmanesh، نويسنده , ◄ Ezzatollah Basiri، نويسنده ,
919
Seyed Majid and Waskasi، نويسنده , ◄ Morteza Moghimi and Hashemianzadeh، نويسنده , ◄ Seyed Majid and Mostajabi Sarhangi، نويسنده , ◄ Omolbanin (Setare) and Harzandi، نويسنده , ◄ Asqar Pourhassan، نويسنده ,
920
Seyed Majid and Waskasi، نويسنده , ◄ Morteza Moghimi and Hashemianzadeh، نويسنده , ◄ Seyed Majid and Sarhangi، نويسنده , ◄ Omolbanin (Setare) Mostajabi and Hashemianzadeh، نويسنده ,
921
Seyed Majid Musavi، نويسنده , ◄ Javad Amani، نويسنده , ◄ Niku Omidian، نويسنده ,
922
Seyed Masih Ayat، نويسنده ,
923
Seyed Masoud Etezad، نويسنده , ◄ Khosro Khajeh، نويسنده , ◄ Mohammadreza Soudi، نويسنده , ◄ Parisa Tajer Mohammad Ghazvini، نويسنده , ◄ Bahareh Dabirmanesh، نويسنده ,
924
Seyed Masoud Seyedi، نويسنده , ◄ Mehrdad Taherzadeh، نويسنده , ◄ Mohammad Reza Dalvand، نويسنده , ◄ Mohammad Hadi Zohdi، نويسنده , ◄ Mohadese Hasani، نويسنده ,
925
Seyed Mehdi Kalantar، نويسنده , ◄ Mohammad Javad Kazemi، نويسنده , ◄ Mohammad Hassan Sheikhha، نويسنده , ◄ Abbas Aflatoonian، نويسنده , ◄ Farzad Kafilzadeh، نويسنده ,
926
Seyed Meysam Mousavi، Seyed Meysam Mousavi نويسنده Department of Industrial Engineering, Faculty of Engi- neering, Shahed University, Tehran, Iran* , ◄ Behnam Vahdani، Behnam Vahdani نويسنده Faculty of Industrial and Mechanical Engineering, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran Behnam Vahdani, Behnam Vahdani ◄ Shadan Sadigh Behzadi، Shadan Sadigh Behzadi نويسنده Department of Mathematics, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran ,
927
Seyed Mirzaei, Mahdi Gastroenterology and Hepatology Research Center - Kerman University of medical Sciences ► Zahedi, Mohammad Javad Gastroenterology and Hepatology Research Center - Kerman University of medical Sciences ► Shafiei pour, Sara Gastroenterology and Hepatology Research Center - Kerman University of medical Sciences
928
Seyed Moayed Alavian، نويسنده , ◄ Hussain Akbari، نويسنده , ◄ Masoud Ahmadzad-Asl، نويسنده , ◄ Majid Kazem، نويسنده , ◄ Amir Davoudi، نويسنده , ◄ Hamid Tavangar، نويسنده ,
929
Seyed Moayed Alavian، نويسنده , ◄ Hussain Kachuee، نويسنده , ◄ Maryam Moghani Lankarani، نويسنده , ◄ Shervin Assari، نويسنده , ◄ Hanieh Farmanara، نويسنده ,
930
Seyed Moayed Alavian، نويسنده , ◄ Peyman Adibi، نويسنده , ◄ Mohammad Reza Zali، نويسنده ,
931
Seyed Mohammad Abdollahi Keyvani، نويسنده ,
932
Seyed Mohammad Akrami، نويسنده ,
933
Seyed Mohammad Amin Khatami، Seyed Mohammad Amin Khatami نويسنده Department of Mathematics and Computer Science, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran Seyed Mohammad Amin Khatami, Seyed Mohammad Amin Khatami ◄ Massoud Pourmahdian، Massoud Pourmahdian نويسنده Department of Mathematics and Computer Science, Amirk- abir University of Technology, Tehran, Iran Massoud Pourmahdian, Massoud Pourmahdian
934
Seyed Mohammad Assadi، نويسنده , ◄ Mohammad Reza Nakhaei، نويسنده , ◄ Fatima Najafi، نويسنده , ◄ Seena Fazel، نويسنده ,
935
Seyed Mohammad Hashem Hosseini، نويسنده , ◄ Zahra Emam-Djomeh، نويسنده , ◄ Seyed Hadi Razavi، نويسنده , ◄ Ali Akbar Moosavi-Movahedi، نويسنده , ◄ Ali Akbar Saboury، نويسنده , ◄ Maliheh Sadat Atri، نويسنده , ◄ Paul Van der Meeren، نويسنده ,
936
Seyed Mohammad Hossein Ghazanfari، نويسنده , ◄ Ali Zamanian، نويسنده ,
937
Seyed Mohammad Hossein Hosseini، نويسنده , ◄ Abdolreza Kharaghani، نويسنده , ◄ Christoph Kirsch، نويسنده , ◄ Ulrich Gabbert، نويسنده ,
938
Seyed Mohammad Hossein Hosseini، نويسنده , ◄ Ulrich Gabbert، نويسنده ,
939
Seyed Mohammad Hossein Kashfi، Seyed Mohammad Hossein Kashfi Seyed Mohammad Hossein Kashfi نويسنده Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Seyed Mohammad Hossein Kashfi, Seyed Mohammad Hossein Kashfi Seyed Mohammad Hossein Kashfi ◄ Behboudi Farahbakhsh، Faeghe Faeghe نويسنده Basic and Molecular Epidemiology of Gastrointestinal Disorders Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Behboudi Farahbakhsh, Faeghe Faeghe ◄ Golmohammadi، Mina Mina نويسنده Basic and Molecular Epidemiology of Gastrointestinal Disorders Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Golmohammadi, Mina Mina ◄ Nazemalhosseini Mojarad، Ehsan Ehsan نويسنده Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Nazemalhosseini Mojarad, Ehsan Ehsan ◄ Azimzadeh، Pedram نويسنده Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran , ◄ Asadzadeh Aghdaie، Hamid Hamid نويسنده Basic and Molecular Epidemiology of Gastrointestinal Disorders Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Asadzadeh Aghdaie, Hamid Hamid
940
Seyed Mohammad Hossein Kashfi، Seyed Mohammad Hossein Kashfi Seyed Mohammad Hossein Kashfi نويسنده Gastroenterology and Liver Diseases Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Seyed Mohammad Hossein Kashfi, Seyed Mohammad Hossein Kashfi Seyed Mohammad Hossein Kashfi ◄ Maleki، Camelia نويسنده Shahid Beheshti University, Tehran, Iran , ◄ Ghane، Ali Akbar نويسنده Shahid Beheshti University, Tehran, Iran ,
941
Seyed Mohammad Hosseini Nabavi، نويسنده , ◄ Kazuhisa Yuki، نويسنده , ◄ Hidetoshi Hashizume، نويسنده ,
942
Seyed Mohammad Hosseini Nabavi، نويسنده , ◄ Nazanin Alsadat Hosseinipoor، نويسنده , ◄ Somayeh Hajforoosh، نويسنده ,
943
Seyed Mohammad Mahmoudi، نويسنده , ◄ Fereydun Verdinejad، نويسنده , ◄ Gholamreza Jandaghi، نويسنده , ◄ Ali Mokhtari Mughari، نويسنده ,
944
Seyed Mohammad Mahmoudi، نويسنده , ◄ Mostafa Sahrai، نويسنده , ◄ Seyede Masoumeh Mousavi، نويسنده ,
945
Seyed Mohammad Mahmoudi، نويسنده , ◄ Narges Nozari، نويسنده , ◄ Azar Vafafard، نويسنده , ◄ Mostafa Sahrai، نويسنده ,
946
Seyed Mohammad Majedi، نويسنده , ◄ Barry C. Kelly، نويسنده , ◄ Hian Kee Lee، نويسنده ,
947
Seyed Mohammad Nasehi، نويسنده , ◄ Sara Ansari، نويسنده , ◄ Mohammad Sarshar، نويسنده ,
948
Seyed Mohammad Sadeq Khaksar، نويسنده , ◄ Khaled Nawaser، نويسنده , ◄ Asghar Afshar Jahanshahi، نويسنده , ◄ Amin Reza Kamalian، نويسنده ,
949
Seyed Mohammad Seyedi، نويسنده , ◄ Hamid Sadeghian، نويسنده , ◄ Atena Jabbari، نويسنده , ◄ Amir Assadi، نويسنده , ◄ Hamideh Momeni، نويسنده ,
950
Seyed Mohammad Seyedi، نويسنده , ◄ Hossein Eshghi، نويسنده , ◄ Zeinab Jafari، نويسنده , ◄ Neda Attaran، نويسنده , ◄ Hamid Sadeghian، نويسنده , ◄ Mohammad Reza Saberi، نويسنده , ◄ Mohammad Mahdi Riazi، نويسنده ,
951
Seyed Mohammad Taghi Gharibzahedi، نويسنده , ◄ Seyed Mohammad Mousavi، نويسنده , ◄ Manouchehr Hamedi، نويسنده , ◄ Mehran Ghasemlou، نويسنده ,
952
Seyed Mohsen Dehghani، نويسنده , ◄ Mahmood Haghighat، نويسنده , ◄ Mohammad-Hadi Imanieh، نويسنده , ◄ Mozhgan Zahmatkeshan، نويسنده , ◄ Mohammad Borzooei، نويسنده , ◄ Hamid Amoozegar، نويسنده , ◄ Mahmood Zamirian، نويسنده , ◄ Siavash Gholami، نويسنده , ◄ Ali Bahador، نويسنده , ◄ Saman Nikeghbalian، نويسنده , ◄ Heshmatollah Salahi، نويسنده , ◄ Seyed-Ali Malek-Hosseini، نويسنده ,
953
Seyed Mohsen Haeri، نويسنده , ◄ Amir Hamidi ، نويسنده ,
954
Seyed Mohsen Hoseyni، نويسنده , ◄ Mohammad Pourgol-Mohammad، نويسنده , ◄ Ali Abbaspour Tehranifard، نويسنده , ◄ Faramarz Yousefpour، نويسنده ,
955
Seyed Mohsen Mirhosseini، نويسنده , ◄ Sarvinder Kaur Sandhu، نويسنده ,
956
Seyed Mojtaba Sohrevardi، نويسنده , ◄ Mahmood Reza Heidari، نويسنده ,
957
Seyed Mojtaba Sohrevardi، نويسنده , ◄ Mojtaba Mojtahedzadeh، نويسنده ,
958
Seyed Morteza Ghasemi، نويسنده , ◄ Naser Mohammadi، نويسنده ,
959
Seyed Mosallaie ، Pouria - Islamic Azad University, Qazvin Branch ► Khastou ، Maryam - Islamic Azad University, Qazvin Branch
960
Seyed Mostafa Mirhedayatian، نويسنده , ◄ Seyed Ebrahim Vahdat، نويسنده , ◄ Mostafa Jafarian Jelodar، نويسنده , ◄ Reza Farzipoor Saen، نويسنده ,
961
Seyed N. Khaleghi Miran، نويسنده , ◄ Mohammad A. Karimi Torshizi، نويسنده , ◄ Mohammad R. Bassami and Hamid Jandaghi، نويسنده ,
962
Seyed naghavi ، vahid - Islamic Azad University, Maragheh Branch ► Maleki ، Ahmad - Islamic Azad University, Maragheh Branch
963
Seyed Naser Azizi، نويسنده , ◄ Mohammad Javad Chaichi، نويسنده , ◄ Parmis Shakeri، نويسنده , ◄ Ahmadreza Bekhradnia، نويسنده ,
964
Seyed Naser Azizi، نويسنده , ◄ Salma Ehsani Tilami، نويسنده ,
965
Seyed Naser Emadi، نويسنده , ◄ Alireza Hosseini-khalili، نويسنده , ◄ Mohammad Reza Soroush، نويسنده , ◄ Seyed Masoud Davoodi، نويسنده , ◄ Seyed Samad Aghamiri، نويسنده ,
966
Seyed Naser Ostad، نويسنده , ◄ Hamid Reza Monsef-Esfahani، نويسنده , ◄ Samira Taheri، نويسنده , ◄ Ebrahim Azizi، نويسنده , ◄ Mohammad Ali Faramarzi، نويسنده ,
967
Seyed Nasir Shirin نويسنده Department of Soil Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran ► Nikfarjam Hossein نويسنده Department of Horticulture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
968
Seyed Nejat Hosseini، نويسنده , ◄ Seyed Nouraddin Mousavinasab، نويسنده , ◄ Mojtaba Fallahnezhad، نويسنده ,
969
Seyed Nejat Hosseini، نويسنده , ◄ Seyed Nouraddin Mousavinasab، نويسنده , ◄ Mojtaba Fallahnezhat، نويسنده ,
970
Seyed nezhad fahim، S. R. نويسنده M.Sc. Accounting, Member of Faculty, Department of Accounting , ◄ Maleki، M. نويسنده , ◄ Yousefnezhad، S. نويسنده M.Sc. Accounting, Member of Faculty, Department of Accounting ,
971
Seyed Razi ، Nina - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Arast ، Yalda - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Nazemi ، Melika - Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) ► Pourahmad ، Jalal - Shahid Beheshti University of Medical Sciences
972
Seyed Razzaghi, S.A Department of Civil Engineering - Payame Noor University - Tehran, Iran ► Hatami, H.R Department of Civil Engineering - Payame Noor University - Tehran, Iran
973
Seyed Reihani ، Fatemeh - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Khosravi-Darani ، Kianoush - Shahid Beheshti University of Medical Sciences
974
Seyed Reza Ghoreishi، نويسنده ,
975
Seyed Reza Ghoreishi، نويسنده ,
976
Seyed Reza Hejazi Seyed Reza Hejazi نويسنده Seyed Reza Hejazi Seyed Reza Hejazi ► Rasti-Barzoki Morteza نويسنده Department of Industrial and Systems Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan Iran Rasti-Barzoki Morteza
977
Seyed Reza Hosseini، نويسنده , ◄ Majid Amidpour، نويسنده , ◄ Ali Behbahaninia، نويسنده ,
978
Seyed Reza Hosseini، نويسنده , ◄ Majid Amidpour، نويسنده , ◄ Seyed Ehsan Shakib، نويسنده ,
979
Seyed Reza Mahmoudi، نويسنده , ◄ Kazimierz adamiak ، نويسنده , ◄ G.S. Peter Castle، نويسنده ,
980
Seyed Reza Miraei-Ashtiani، نويسنده ,
981
Seyed Reza Yousefi، نويسنده , ◄ Farzaneh Shemirani، نويسنده ,
982
Seyed S. Mahini، نويسنده , ◄ Hamid R. Ronagh، نويسنده ,
983
Seyed Saadat، Nazanin نويسنده , ◄ Mohammadghasemi، Fahimeh نويسنده , ◄ Ebrahimi، Hannan نويسنده , ◄ Rafati Sajedi، Hanieh نويسنده , ◄ Chatrnour، Gelayol نويسنده ,
984
Seyed Sadjadi، Mirabdollah نويسنده Islamic Azad University- Science and Research Branch, Iran. Tel +98 2144120326 , ◄ Meskinfam ، M. نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, Lahijan Branch, Islamic Azad University , Lahijan, Iran , ◄ Jazdarreh ، H. نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, Lahijan Branch, Islamic Azad University , Lahijan, Iran ,
985
Seyed Sadjadi، Seyed Abolfazl نويسنده Department of chemistry, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, 16846-13114, Iran Seyed Sadjadi, Seyed Abolfazl ◄ Bohlooli، Fatemeh نويسنده Department of chemistry, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, 16846-13114, Iran Bohlooli, Fatemeh ◄ Zare-Dorabei، Rouholah نويسنده Research Laboratory of Spectrometry & Micro and Nano Extraction, Department of Chemistry, Iran University of Science and Technology, Narmak, Tehran, 16846-13114, Iran Zare-Dorabei, Rouholah
986
Seyed Saeid Hosseini Davarani، نويسنده , ◄ Na Peng، نويسنده , ◄ Tai-Shung Chung، نويسنده ,
987
Seyed Saeid Hosseini Davarani، نويسنده , ◄ Yi Li، نويسنده , ◄ Tai-Shung Chung، نويسنده , ◄ Ye Liu، نويسنده ,
988
Seyed Saeid Hosseini Davarani، نويسنده , ◄ Tai-Shung Chung، نويسنده ,
989
Seyed Sajad Mirjavadi، نويسنده , ◄ Mohammad Alipour، نويسنده , ◄ A.M.S. Hamouda، نويسنده , ◄ M.K. Besharati Givi، نويسنده , ◄ M. Emamy، نويسنده ,
990
Seyed Sajjadi, Mansur IsIAO ► Moradi, Hossein University of Tehran
991
Seyed Salehi M. نويسنده Department of materials science and engineering - Toosi University of Technology, Tehran ► Anjabin N. نويسنده Department of Materials Science and Engineering - School of engineering - Shiraz University
992
Seyed Salehi، نويسنده , ◄ M. and Serajzadeh، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
993
Seyed Salehi، نويسنده , ◄ M. and Serajzadeh، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
994
Seyed Salehi، M. نويسنده Department of Materials Science and Engineering, K. N. Toosi University of Technology, Tehran, Iran , ◄ Anjabin، N. نويسنده Department of Materials Science and Engineering, School of Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran , ◄ Mansoori، R. نويسنده Research and Development Center, Turbine Machine Middle East Co., Tehran, Iran ,
995
Seyed Salehi، Seyed Alireza نويسنده Islamic Azad University, Qazvin Branch , ◄ Rajabi، Farahnaz Keshtkar نويسنده Islamic Azad University, Qazvin Branch ,
996
Seyed Sayyah ، P. - Islamic Azad University, Urmia Branch ► Golestani Eimani ، Bahram - Islamic Azad University, Urmia branch ► Pilehchian Langroudi ، Reza - Agricultural Research, Education and Extension Organization
997
SEYED SHAHABI، Nosratollah نويسنده Neonatal Health Research Center (NHRC), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ FAKHRAE، Hossain نويسنده Neonatal Health Research Center (NHRC), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ KAZEMIAN، Mohammad نويسنده Neonatal Health Research Center (NHRC), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Afjeh، Seyyed Abolfazl نويسنده Pediatric Infections Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences , ◄ Fallahi، Minoo نويسنده Neonatal Health Research Center (NHRC), Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Khoshnood Shariati، Maryam نويسنده Neonatal Unit, Mahdiyeh Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Abdollah Gorji، Fatemeh نويسنده ,
998
Seyed Shahaboddin SHAMSHIRBAND، نويسنده , ◄ Hossein SHIRGAHI، نويسنده , ◄ Saeed SETAYESHI، نويسنده ,
999
Seyed Shariatdoost, Azita Department of chemistry - Science and Research Branch - Islamic Azad University, Tehran ► Yousefi, Mohammad Department of chemistry - Science and Research Branch - Islamic Azad University, Tehran ► Derakhshi, Pirouz Department of chemistry - North Tehran Branch - Islamic Azad University, Tehran ► Safekordi, Aliakbar Department of chemistry - Science and Research Branch - Islamic Azad University, Tehran ► Larijani, Kambiz Department of chemistry - Science and Research Branch - Islamic Azad University, Tehran
1000
Seyed Sharifi ، Seyed Hassan نويسنده MD Student, Research Committee, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, Iran. Seyed Sharifi , Seyed Hassan ◄ Rezapour، Taha Mohammad نويسنده Student Research Committee, School of Medicine, North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd, IR Iran , ◄ Yaghubi ، Mohsen نويسنده BSc in Nursing, Intensive Cardiac Care Unit, 9Day Hospital, Torbat Heydariyeh University of Medical Sciences, Torbat Heydariyeh, Iran. Yaghubi , Mohsen
بازگشت