<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Serebrov، نويسنده , ◄ A and Mityukhlyaev، نويسنده , ◄ V and Zakharov، نويسنده , ◄ A and Kharitonov، نويسنده , ◄ A and Shustov، نويسنده , ◄ V and Kuzʹminov، نويسنده , ◄ V and Lasakov، نويسنده , ◄ M and Talʹdaev، نويسنده , ◄ R and Aldushchenkov، نويسنده , ◄ A and Varlamov، نويسنده , ◄ V and Vasilʹev، نويسنده , ◄ A and Sazhin، نويسنده , ◄ M and Greene، نويسنده , ◄ G and Bowles، نويسنده , ◄ T and Hill، نويسنده , ◄ R and Seestrom، نويسنده , ◄ S and، نويسنده ,
2
Serebrov، نويسنده , ◄ A and Vasiliev، نويسنده , ◄ A and Lasakov، نويسنده , ◄ M and Rudnev، نويسنده , ◄ Yu and Krasnoshekova، نويسنده , ◄ I and Geltenbort، نويسنده , ◄ P and Butterworth، نويسنده , ◄ J and Bowles، نويسنده , ◄ T and Morris، نويسنده , ◄ C and Seestrom، نويسنده , ◄ S and Smith، نويسنده , ◄ D and Young، نويسنده , ◄ A.R، نويسنده ,
3
Serebrov، نويسنده , ◄ A and Vasiliev، نويسنده , ◄ A and Lasakov، نويسنده , ◄ M and Rudnev، نويسنده , ◄ Yu and Krasnoshekova، نويسنده , ◄ I and Geltenbort، نويسنده , ◄ P and Butterworth، نويسنده , ◄ J and Bowles، نويسنده , ◄ T and Morris، نويسنده , ◄ C and Seestrom، نويسنده , ◄ S and Smith، نويسنده , ◄ D and Young، نويسنده , ◄ A.R، نويسنده ,
4
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P. and Aldushchenkov، نويسنده , ◄ A.V. and Lasakov، نويسنده , ◄ M.S. and Kuznetsov، نويسنده , ◄ I.A. and Stepanenko، نويسنده , ◄ I.V.، نويسنده ,
5
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P. and Aleksandrov، نويسنده , ◄ E.B. and Dovator، نويسنده , ◄ N.A. and Dmitriev، نويسنده , ◄ S.P. and Fomin، نويسنده , ◄ A.K. and Geltenbort، نويسنده , ◄ P. and Kharitonov، نويسنده , ◄ A.G. and Krasnoschekova، نويسنده , ◄ I.A. and Lasakov، نويسنده , ◄ M.S. and Murashkin، نويسنده , ◄ A.N. and Shmelev، نويسنده , ◄ G.E. and Varlamov، نويسنده , ◄ V.E. and Vassiljev، نويسنده , ◄ A.V. and Zherebtsov، نويسنده , ◄ O.M. and Zimmer، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
6
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P. and Geltenbort، نويسنده , ◄ P. and Shoka، نويسنده , ◄ I.V. and Shmelev، نويسنده , ◄ G.E. and Kharitonov، نويسنده , ◄ A.G. and Vassiliev، نويسنده , ◄ A.V. and Krasnoshekova، نويسنده , ◄ I.A. and Lasakov، نويسنده , ◄ M.S. and Siber، نويسنده , ◄ E.V. and Fomin، نويسنده , ◄ A.K. and Zimmer، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
7
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P. and Geltenbort، نويسنده , ◄ P. and Shoka، نويسنده , ◄ I.V. and Shmelev، نويسنده , ◄ G.E. and Kharitonov، نويسنده , ◄ A.G. and Vassiliev، نويسنده , ◄ A.V. and Krasnoshekova، نويسنده , ◄ I.A. and Lasakov، نويسنده , ◄ M.S. and Siber، نويسنده , ◄ E.V. and Fomin، نويسنده , ◄ A.K. and Zimmer، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
8
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P. and Lasakov، نويسنده , ◄ M.S. and Fomin، نويسنده , ◄ A.K. and Geltenbort، نويسنده , ◄ P. and Murashkin، نويسنده , ◄ A.N. and Krasnoshekova، نويسنده , ◄ I.A and Rudnev، نويسنده , ◄ Yu.P. and Vasiliev، نويسنده ,
9
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P. and Lasakov، نويسنده , ◄ M.S. and Fomin، نويسنده , ◄ A.K. and Geltenbort، نويسنده , ◄ P. and Murashkin، نويسنده , ◄ A.N. and Krasnoshekova، نويسنده , ◄ I.A and Rudnev، نويسنده , ◄ Yu.P. and Vasiliev، نويسنده , ◄ A.V.، نويسنده ,
10
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P. and Lebedev، نويسنده , ◄ V.T. and Lepekhin، نويسنده , ◄ A.V.، نويسنده ,
11
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P. and Lebedev، نويسنده , ◄ V.T. and Lepekhin، نويسنده , ◄ A.V.، نويسنده ,
12
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P. and Mityuklyaev، نويسنده , ◄ V.A. and Zakharov، نويسنده , ◄ A.A. and Erykalov، نويسنده , ◄ A.N. and Onegin، نويسنده , ◄ M.S. and Fomin، نويسنده , ◄ A.K. and Ilatovskiy، نويسنده , ◄ V.A. and Orlov، نويسنده , ◄ S.P. and Konoplev، نويسنده , ◄ K.A. and Krivshitch، نويسنده , ◄ A.G. and Samsonov، نويسنده , ◄ V.M. and Ezhov، نويسنده , ◄ V.F. and Fedorov، نويسنده , ◄ V.V. and Keshyshev، نويسنده , ◄ K.O. and Boldarev، نويسنده , ◄ S.T. and Marchenko، نويسنده , ◄ V.I.، نويسنده ,
13
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P. and Mityuklyaev، نويسنده , ◄ V.A. and Zakharov، نويسنده , ◄ A.A. and Erykalov، نويسنده , ◄ A.N. and Onegin، نويسنده , ◄ M.S. and Fomin، نويسنده , ◄ A.K. and Ilatovskiy، نويسنده , ◄ V.A. and Orlov، نويسنده , ◄ S.P. and Konoplev، نويسنده , ◄ K.A. and Krivshitch، نويسنده , ◄ A.G. and Samsonov، نويسنده , ◄ V.M. and Ezhov، نويسنده , ◄ V.F. and Fedorov، نويسنده , ◄ V.V. and Keshyshev، نويسنده , ◄ K.O. and Boldarev، نويسنده , ◄ S.T. and Marchenko، نويسنده , ◄ V.I.، نويسنده ,
14
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P، نويسنده ,
15
Serebrov، نويسنده , ◄ A.P، نويسنده ,
16
Serebrov، نويسنده , ◄ Alexei A. and Rudnev، نويسنده , ◄ Yu. and Murashkin، نويسنده , ◄ A. and Zherebtsov، نويسنده , ◄ O. and Kharitonov، نويسنده , ◄ A. and Korolev، نويسنده , ◄ V. and Morozov، نويسنده , ◄ T. and Fomin، نويسنده , ◄ A. and Pusenkov، نويسنده , ◄ V. and Schebetov، نويسنده , ◄ A. and Varlamov، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
17
Serebrov، نويسنده , ◄ Alexei A. and Rudnev، نويسنده , ◄ Yu. and Murashkin، نويسنده , ◄ A. and Zherebtsov، نويسنده , ◄ O. and Kharitonov، نويسنده , ◄ A. and Korolev، نويسنده , ◄ V. and Morozov، نويسنده , ◄ T. and Fomin، نويسنده , ◄ A. and Pusenkov، نويسنده , ◄ V. and Schebetov، نويسنده , ◄ A. and Varlamov، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
18
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor L and O’Connor، نويسنده , ◄ Christopher M and Gurbel، نويسنده , ◄ Paul A، نويسنده ,
19
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor L. and Atar، نويسنده , ◄ Dan، نويسنده ,
20
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor L. and Miller، نويسنده , ◄ Michael and Pokov، نويسنده , ◄ Alex N. and Malinin، نويسنده , ◄ Alex I. and Lowry، نويسنده , ◄ David R. and Tanguay، نويسنده , ◄ Jean-Francois and Hennekens، نويسنده , ◄ Charles H.، نويسنده ,
21
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor L. and Steinhubl، نويسنده , ◄ Steven R. and Berger، نويسنده , ◄ Peter B. and Malinin، نويسنده , ◄ Alex I. and Baggish، نويسنده , ◄ Jeffrey S. and Bhatt، نويسنده , ◄ Deepak L. and Topol، نويسنده , ◄ Eric J.، نويسنده ,
22
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor L.، نويسنده ,
23
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor L.، نويسنده ,
24
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor L.، نويسنده ,
25
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor L.، نويسنده ,
26
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor L.، نويسنده ,
27
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor L.، نويسنده ,
28
Serebruany، نويسنده , ◄ Victor، نويسنده ,
29
Serebryakov، نويسنده , ◄ Vladimir A. and Chilingar، نويسنده , ◄ George V. and Katz، نويسنده , ◄ Simon A.، نويسنده ,
30
Serebryakov، نويسنده , ◄ Vladimir A. and Chilingar، نويسنده , ◄ George V.، نويسنده ,
31
Serebryakova، نويسنده , ◄ Larissa T. and Sheremetieva، نويسنده , ◄ Marina E. and Lindblad، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
32
Serebryanaya، نويسنده , ◄ N.R and Blank، نويسنده , ◄ V.D and Ivdenko، نويسنده , ◄ V.A and Chernozatonskii، نويسنده , ◄ L.A، نويسنده ,
33
Serebryanaya، نويسنده , ◄ N.R. and Chernozatonskii، نويسنده , ◄ L.A.، نويسنده ,
34
Serebryany، نويسنده , ◄ Vladimir and Beigelman، نويسنده , ◄ Leonid، نويسنده ,
35
Sered، Susan نويسنده ,
36
Sereda، نويسنده , ◄ Grigoriy A. and Akhvlediani، نويسنده , ◄ David G.، نويسنده ,
37
Sereda، نويسنده , ◄ Grigoriy A. and Van Heukelom، نويسنده , ◄ Jesse and Ramreddy، نويسنده , ◄ Sudha، نويسنده ,
38
Sereda، نويسنده , ◄ Grigoriy A.، نويسنده ,
39
Sereda، نويسنده , ◄ Grigoriy A.، نويسنده ,
40
Sereda، نويسنده , ◄ Grigoriy and Rajpara، نويسنده , ◄ Vikul، نويسنده ,
41
Sereda، نويسنده , ◄ Luciane and Mar Lَpez-Gonzلlez، نويسنده , ◄ Leila Léa Yuan Visconte، نويسنده , ◄ Leila L and Nunes، نويسنده , ◄ Regina Célia R and Guimarمes Furtado، نويسنده , ◄ Cristina Russi and Riande، نويسنده , ◄ Evaristo، نويسنده ,
42
Sereda، نويسنده , ◄ Michal J. and Hartmann، نويسنده , ◄ Susanne and Büttner، نويسنده , ◄ Dietrich W. and Volkmer، نويسنده , ◄ Rudolf and Hovestنdt، نويسنده , ◄ Marc and Brattig، نويسنده , ◄ Norbert and Lucius، نويسنده , ◄ Richard، نويسنده ,
43
Sereda، نويسنده , ◄ P.، نويسنده , ◄ Bartroli، نويسنده , ◄ A.V.، نويسنده , ◄ A. W. Serlie، نويسنده , ◄ I.W.O.، نويسنده , ◄ Gerritsen، نويسنده , ◄ F.A.، نويسنده ,
44
Sereda، نويسنده , ◄ Yuriy V. and Ortoleva، نويسنده , ◄ Peter J.، نويسنده ,
45
Seredin، نويسنده , ◄ Vladimir V. and Dai، نويسنده , ◄ Shifeng and Sun، نويسنده , ◄ Yuzhuang and Chekryzhov، نويسنده , ◄ Igor Yu.، نويسنده ,
46
Seredova، Miroslava نويسنده Psychiatric Hospital in Havl?ckuv Brod, Havl?ckuv Brod, Czech Republic , ◄ Maskova، Andrea نويسنده Psychiatric Hospital in Havl?ckuv Brod, Havl?ckuv Brod, Czech Republic , ◄ Mrstinova، Martina نويسنده Psychiatric Hospital in Havl?ckuv Brod, Havl?ckuv Brod, Czech Republic , ◄ Volicer، Ladislav نويسنده University of South Florida, Tampa, FL, USA ,
47
Seredych، نويسنده , ◄ M. and Gierak، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
48
Seredych، نويسنده , ◄ Mykola and Bandosz، نويسنده , ◄ Teresa J.، نويسنده ,
49
Seredych، نويسنده , ◄ Mykola and Bandosz، نويسنده , ◄ Teresa J.، نويسنده ,
50
Seredych، نويسنده , ◄ Mykola and Bandosz، نويسنده , ◄ Teresa J.، نويسنده ,
51
Seredych، نويسنده , ◄ Mykola and Bandosz، نويسنده , ◄ Teresa J.، نويسنده ,
52
Seredych، نويسنده , ◄ Mykola and Deliyanni، نويسنده , ◄ Eleni and Bandosz، نويسنده , ◄ Teresa J.، نويسنده ,
53
Seredych، نويسنده , ◄ Mykola and Jagiello، نويسنده , ◄ Jacek and Bandosz، نويسنده , ◄ Teresa J.، نويسنده ,
54
Seredych، نويسنده , ◄ Mykola and Rodrيguez-Castellَn، نويسنده , ◄ Enrique and Biggs، نويسنده , ◄ Mark J. and Skinner، نويسنده , ◄ William and Bandosz، نويسنده , ◄ Teresa J.، نويسنده ,
55
Seredych، نويسنده , ◄ Mykola and Wu، نويسنده , ◄ Chi Tang and Brender، نويسنده , ◄ Patrice and Ania، نويسنده , ◄ Conchi O. and Vix-Guterl، نويسنده , ◄ Cathie and Bandosz، نويسنده , ◄ Teresa J.، نويسنده ,
56
Seredyuk، نويسنده , ◄ Maksym، نويسنده ,
57
Seredyuk، نويسنده , ◄ V and Alami، نويسنده , ◄ E and Nydén، نويسنده , ◄ M and Holmberg، نويسنده , ◄ K and Peresypkin، نويسنده , ◄ A.V and Menger، نويسنده , ◄ F.M، نويسنده ,
58
Seree Jintarkanon، نويسنده , ◄ Supatra Nakapiew، نويسنده , ◄ Nimit Tienudom، نويسنده , ◄ Paisan Suwannawong، نويسنده , ◄ David Wilson، نويسنده ,
59
Sereekhajornjaru، نويسنده , ◄ Narumon and Somboon، نويسنده , ◄ Chanat and Rattanajak، نويسنده , ◄ Roonglawan and Denny، نويسنده , ◄ William A. and Wilairat، نويسنده , ◄ Prapin and Auparakkitanon، نويسنده , ◄ Saranya، نويسنده ,
60
Sereenonchai، نويسنده , ◄ Kamonthip and Teerasong، نويسنده , ◄ Saowapak and Chan-Eam، نويسنده , ◄ Sumonmarn and Saetear، نويسنده , ◄ Phoonthawee and Choengchan، نويسنده , ◄ Nathawut and Uraisin، نويسنده , ◄ Kanchana and Amornthammarong، نويسنده , ◄ Natchanon and Motomizu، نويسنده , ◄ Shoji and Nacapricha، نويسنده , ◄ Duangjai، نويسنده ,
61
Seref Aktas، نويسنده , ◄ Michael D. Aiona، نويسنده , ◄ Michael Orendurff، نويسنده ,
62
Seref Ertul، نويسنده , ◄ Hac? Ahmet Tombak، نويسنده , ◄ Mevlut Bayrakci، نويسنده , ◄ Orhan Merter، نويسنده ,
63
Seref Kalem*، نويسنده ,
64
Seref Soylu، نويسنده ,
65
Seref Soylu، نويسنده ,
66
Seref Soylu، نويسنده ,
67
Seref Soylu، نويسنده , ◄ Jon Van Gerpen، نويسنده ,
68
Serefiddin، نويسنده , ◄ Feride and Schwarcz، نويسنده , ◄ Henry P. and Ford، نويسنده , ◄ Derek C. and Baldwin، نويسنده , ◄ Steve، نويسنده ,
69
Seregély، نويسنده , ◄ Zsolt and Deلk، نويسنده , ◄ Tamلs and Bisztray، نويسنده , ◄ Gyِrgy Dénes، نويسنده ,
70
Seregély، نويسنده , ◄ Zsolt and Farkas، نويسنده , ◄ Jَzsef and Tuboly، نويسنده , ◄ Eszter and Dalmadi، نويسنده , ◄ Istvلn، نويسنده ,
71
Sereika، نويسنده , ◄ Susan M. and Clochesy، نويسنده , ◄ John M.، نويسنده ,
72
Sereika، نويسنده , ◄ Susan M. and Tate، نويسنده , ◄ Judith A. and DiVirgilio-Thomas، نويسنده , ◄ Dana and Hoffman، نويسنده , ◄ Leslie A. and Swigart، نويسنده , ◄ Valerie A. and Broyles، نويسنده , ◄ Lauren and Roesch، نويسنده , ◄ Tricia and Happ، نويسنده , ◄ Mary Beth، نويسنده ,
73
Serel، نويسنده , ◄ Dogan A. Serel، نويسنده ,
74
Seremet، نويسنده , ◄ Victor and Bonnet، نويسنده , ◄ Guy، نويسنده ,
75
Seremet، نويسنده , ◄ Victor، نويسنده ,
76
Seremeta، نويسنده , ◄ Katia P. and Chiappetta، نويسنده , ◄ Diego A. and Sosnik، نويسنده , ◄ Alejandro، نويسنده ,
77
Seremeta، نويسنده , ◄ Katia P. and Tur، نويسنده , ◄ Marيa I. Reyes and Pérez، نويسنده , ◄ Sandra Martيnez and Hِcht، نويسنده , ◄ Christian and Taira، نويسنده , ◄ Carlos and Lَpez Hernلndez، نويسنده , ◄ Orestes D. and Sosnik، نويسنده , ◄ Alejandro، نويسنده ,
78
Seren، نويسنده , ◄ Seyda and Baykal، نويسنده , ◄ Ulku، نويسنده ,
79
Seren، نويسنده , ◄ Seyda and Ustun، نويسنده , ◄ Besti، نويسنده ,
80
Seren، A. نويسنده , ◄ Cavsak، H. نويسنده , ◄ Jacoby، W. نويسنده ,
81
Seren، A. نويسنده , ◄ Cavsak، H. نويسنده , ◄ Jacoby، W. R. نويسنده ,
82
Serena ، نويسنده , ◄ A. and Knudsen، نويسنده , ◄ K.E. Bach and Madsen، نويسنده ,
83
Serena ، نويسنده , ◄ Perli and Anna، نويسنده , ◄ Anna Brugnolli، نويسنده ,
84
Serena ، نويسنده , ◄ S. and Caballero-Mora، نويسنده , ◄ A. and Sainz، نويسنده , ◄ M.A.، نويسنده ,
85
Serena ، نويسنده , ◄ S. and Sainz، نويسنده , ◄ M.A. and Caballero، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
86
Serena ، نويسنده , ◄ S. and Sainz، نويسنده , ◄ M.A. and De Aza، نويسنده , ◄ S. and Caballero-Mora، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
87
Serena ، نويسنده , ◄ Sara and Sainz، نويسنده , ◄ M.Antonia and Caballero، نويسنده , ◄ Angel، نويسنده ,
88
Serena Agostini، نويسنده , ◄ Lian R. Hutchings، نويسنده ,
89
Serena Baldelli، نويسنده , ◄ Luca Lambertini، نويسنده ,
90
Serena Bandini، نويسنده ,
91
Serena Bandini، نويسنده ,
92
Serena Bandini، نويسنده , ◄ Carolina Mazzoni، نويسنده ,
93
Serena Bandini، نويسنده , ◄ Giulio C. Sarti، نويسنده ,
94
Serena Bandini، نويسنده , ◄ Jennifer Drei، نويسنده , ◄ Daniele Vezzani، نويسنده ,
95
Serena Benedetti، نويسنده , ◄ Antonio Lamorgese، نويسنده , ◄ Michele Piersantelli، نويسنده , ◄ Silvia Pagliarani، نويسنده , ◄ Francesca Benvenuti، نويسنده , ◄ Franco Canestrari، نويسنده ,
96
Serena Berardi، نويسنده , ◄ Valeria Conte، نويسنده , ◄ Giulia Fiorani، نويسنده , ◄ Barbara Floris، نويسنده , ◄ Pierluca Galloni، نويسنده ,
97
Serena Bernacchi، نويسنده , ◄ Stoyl Stoylov، نويسنده , ◄ Etienne Piémont، نويسنده , ◄ Damien Ficheux، نويسنده , ◄ Bernard P. Roques، نويسنده , ◄ Jean-Luc Darlix، نويسنده , ◄ Guy Duportail and Yves Mély ، نويسنده ,
98
Serena Bertarione، نويسنده , ◄ Domenica Scarano، نويسنده , ◄ Adriano Zecchina، نويسنده , ◄ Viktor Joh?nek، نويسنده , ◄ Jens Hoffmann، نويسنده , ◄ Swetlana Schauermann، نويسنده , ◄ J?rg Libuda، نويسنده , ◄ Günther Rupprechter and Christian Weilach، نويسنده , ◄ Hans-Joachim Freund، نويسنده ,
99
Serena Biella، نويسنده , ◄ Laura Prati، نويسنده , ◄ Michele Rossi، نويسنده ,
100
Serena Brianzoni، نويسنده , ◄ Elisabetta Michetti، نويسنده , ◄ Iryna Sushko، نويسنده ,
101
Serena Bugatti، نويسنده , ◄ Veronica Codullo، نويسنده , ◄ Roberto Caporali، نويسنده , ◄ Carlomaurizio Montecucco، نويسنده ,
102
Serena Bugatti، نويسنده , ◄ Veronica Codullo، نويسنده , ◄ Roberto Caporali، نويسنده , ◄ Carlomaurizio Montecucco، نويسنده ,
103
Serena C. Tarantino، نويسنده , ◄ Michele Zema، نويسنده , ◄ Tiziana Boffa Ballaran، نويسنده , ◄ Paolo Ghigna ، نويسنده ,
104
Serena Casilli، نويسنده ,
105
Serena Ciparis، نويسنده , ◄ Luke R. Iwanowicz، نويسنده , ◄ J. Reese Voshell، Jr. نويسنده ,
106
Serena Cortinovis، نويسنده , ◄ Silvana Galassi، نويسنده , ◄ Giulio Melone، نويسنده , ◄ Nicola Saino، نويسنده , ◄ Cinta Porte، نويسنده , ◄ Roberta Bettinetti، نويسنده ,
107
Serena DeBeer George، نويسنده , ◄ Serena and Petrenko، نويسنده , ◄ Taras and Neese، نويسنده , ◄ Frank، نويسنده ,
108
Serena DeBeer، نويسنده , ◄ Pernilla Wittung-Stafshede and Jianpeng Ma، نويسنده , ◄ Johan Leckner، نويسنده , ◄ Goran Karlsson، نويسنده , ◄ Jay R. Winkler، نويسنده , ◄ Harry B. Gray، نويسنده , ◄ Bo G Malmstr?m، نويسنده , ◄ Edward I. Solomon، نويسنده , ◄ Britt Hedman، نويسنده , ◄ Keith O. Hodgson، نويسنده ,
109
Serena Donati، نويسنده , ◄ Rawia Hamam، نويسنده , ◄ Emanuela Medda، نويسنده ,
110
Serena Doria، نويسنده ,
111
Serena Ellerslie and Charles Oppenheim، نويسنده ,
112
Serena Esposito، نويسنده , ◄ Maria Turco، نويسنده , ◄ Gianguido Ramis، نويسنده , ◄ Giovanni Bagnasco، نويسنده , ◄ Pasquale Pernice، نويسنده , ◄ Concetta Pagliuca، نويسنده , ◄ Maria Bevilacqua، نويسنده , ◄ Antonio Aronne، نويسنده ,
113
Serena Esposito، نويسنده , ◄ Maria Turco، نويسنده , ◄ Giovanni Bagnasco، نويسنده , ◄ Claudia Cammarano، نويسنده , ◄ Pasquale Pernice، نويسنده ,
114
Serena Esposito، نويسنده , ◄ Maria Turco، نويسنده , ◄ Giovanni Bagnasco، نويسنده , ◄ Claudia Cammarano، نويسنده , ◄ Pasquale Pernice، نويسنده , ◄ Antonio Aronne، نويسنده ,
115
Serena Falcocchio، نويسنده , ◄ Serena and Ruiz، نويسنده , ◄ Cristian and Pastor، نويسنده , ◄ F.I. Javier and Saso، نويسنده , ◄ Luciano and Diaz، نويسنده , ◄ Pilar، نويسنده ,
116
Serena Fantasia، نويسنده , ◄ Mario Manassero، نويسنده , ◄ Alessandro Pasini، نويسنده ,
117
Serena Fonda Umani، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ Luisella Milani a، نويسنده , ◄ Diego Borme a، نويسنده , ◄ Alessandra de Olazabal a، نويسنده , ◄ Stefania Parlato a، نويسنده , ◄ Robert Precali، نويسنده , ◄ Romina Kraus، نويسنده , ◄ Davor Luc?ic´ c، نويسنده , ◄ Jakica Njire c، نويسنده , ◄ Cecilia Totti، نويسنده , ◄ Tiziana Romagnoli a، نويسنده , ◄ Marinella Pompei، نويسنده , ◄ Monica Cangini، نويسنده ,
118
Serena Gabrielli، نويسنده , ◄ Alessandro Palmieri، نويسنده , ◄ Deepak S. Panmand، نويسنده , ◄ Daniela Lanari، نويسنده , ◄ Luigi Vaccaro، نويسنده , ◄ Roberto Ballini، نويسنده ,
119
Serena Guiducci، نويسنده , ◄ Roberto Giacomelli، نويسنده , ◄ Marco Matucci Cerinic، نويسنده ,
120
Serena Hartmann، نويسنده , ◄ Walter Reinhart MD، نويسنده ,
121
Serena J Cooper، نويسنده , ◄ Gordon A Leonard، نويسنده , ◄ Sean M McSweeney، نويسنده , ◄ Andrew W Thompson، نويسنده , ◄ James H Naismith، نويسنده , ◄ Seema Qamar، نويسنده , ◄ Andrew Plater، نويسنده , ◄ Alan Berry and William N Hunter، نويسنده ,
122
Serena Koenig، نويسنده , ◄ Joseph Chu، نويسنده ,
123
Serena Laschi، نويسنده , ◄ Dominika Ogo?czyk، نويسنده , ◄ Ilaria Palchetti، نويسنده , ◄ Marco Mascini، نويسنده ,
124
Serena Leone، نويسنده , ◄ Antonio Molinaro، نويسنده , ◄ Enrica Pessione، نويسنده , ◄ Roberto Mazzoli، نويسنده , ◄ Carlo Giunta، نويسنده , ◄ Luisa Sturiale، نويسنده , ◄ Domenico Garozzo، نويسنده , ◄ Rosa Lanzetta، نويسنده , ◄ Michelangelo Parrilli، نويسنده ,
125
Serena Leone، نويسنده , ◄ Antonio Molinaro، نويسنده , ◄ Fabiana Alfieri، نويسنده , ◄ Valeria Cafaro، نويسنده , ◄ Rosa Lanzetta، نويسنده , ◄ Alberto Di Donato، نويسنده , ◄ Michelangelo Parrilli، نويسنده ,
126
Serena Leone، نويسنده , ◄ Antonio Molinaro، نويسنده , ◄ Ian Dubery، نويسنده , ◄ Rosa Lanzetta، نويسنده , ◄ Michelangelo Parrilli، نويسنده ,
127
Serena Leone، نويسنده , ◄ Antonio Molinaro، نويسنده , ◄ Ida Romano، نويسنده , ◄ Barbara Nicolaus، نويسنده , ◄ Rosa Lanzetta، نويسنده , ◄ Michelangelo Parrilli، نويسنده , ◄ Otto Holst، نويسنده ,
128
Serena Leone، نويسنده , ◄ Antonio Molinaro، نويسنده , ◄ Isak B. Gerber، نويسنده , ◄ Natasha M. Sanabria and Ian A. Dubery ، نويسنده , ◄ Rosa Lanzetta، نويسنده , ◄ Michelangelo Parrilli، نويسنده ,
129
Serena Leone، نويسنده , ◄ Rosa Lanzetta، نويسنده , ◄ Roberta Scognamiglio، نويسنده , ◄ Fabiana Alfieri، نويسنده , ◄ Viviana Izzo، نويسنده , ◄ Alberto Di Donato، نويسنده , ◄ Michelangelo Parrilli، نويسنده , ◄ Otto Holst، نويسنده , ◄ Antonio Molinaro، نويسنده ,
130
Serena Leone، نويسنده , ◄ Viviana Izzo، نويسنده , ◄ Luisa Sturiale، نويسنده , ◄ Domenico Garozzo، نويسنده , ◄ Rosa Lanzetta، نويسنده , ◄ Michelangelo Parrilli، نويسنده , ◄ Antonio Molinaro، نويسنده , ◄ Alberto Di Donato، نويسنده ,
131
Serena Leone، نويسنده , ◄ Viviana Izzo، نويسنده , ◄ Rosa Lanzetta، نويسنده , ◄ Antonio Molinaro، نويسنده , ◄ Michelangelo Parrilli، نويسنده , ◄ Alberto Di Donato، نويسنده ,
132
Serena Lopez-Cazaux، نويسنده , ◄ Thomas Cordonnier، نويسنده , ◄ Marion Julien، نويسنده , ◄ Martial Masson، نويسنده , ◄ Maithe Gatius، نويسنده , ◄ Solmaz Khoshniat، نويسنده , ◄ Pierre Weiss، نويسنده , ◄ Jérôme Guicheux، نويسنده , ◄ Brigitte Alliot-Licht، نويسنده ,
133
Serena M. Cottrell، نويسنده , ◄ Kevin P. Morris، نويسنده , ◄ Paul Davies، نويسنده , ◄ David C. Bellinger، نويسنده , ◄ Richard A. Jonas، نويسنده , ◄ Jane W. Newburger، نويسنده ,
134
Serena M. Mershon، نويسنده , ◄ Allyson L. Anding، نويسنده , ◄ Jason S. Chapman، نويسنده , ◄ Margaret Clagett-Dame، نويسنده , ◄ Laura A. Stonerock، نويسنده , ◄ Robert W. Curley Jr، نويسنده ,
135
Serena M. Moseman، نويسنده , ◄ Lisa A. Levin، نويسنده , ◄ Carolyn Currin، نويسنده , ◄ Charlotte Forder، نويسنده ,
136
Serena Matucci، نويسنده ,
137
Serena Migliorini ، نويسنده , ◄ Fabio Vlacci، نويسنده ,
138
Serena Molina، نويسنده , ◄ Paula Carretero، نويسنده , ◄ Shivanand B. Teli، نويسنده , ◄ José G. de la Campa، نويسنده , ◄ Angel E. Lozano، نويسنده , ◄ Javier de Abajo، نويسنده ,
139
Serena Ng، نويسنده ,
140
Serena Nik-Zainal، نويسنده , ◄ Ludmil B. Alexandrov، نويسنده , ◄ David C. Wedge، نويسنده , ◄ Peter Van Loo، نويسنده , ◄ Christopher D. Greenman، نويسنده , ◄ Keiran Raine، نويسنده , ◄ David Jones، نويسنده , ◄ Jonathan Hinton، نويسنده , ◄ John Marshall Townsend، نويسنده , ◄ Lucy A. Stebbings، نويسنده , ◄ Andrew Menzies-Gow، نويسنده , ◄ Sancha Martin، نويسنده , ◄ Kenric Leung، نويسنده , ◄ Lina Chen، نويسنده , ◄ Catherine Leroy-Matheron، نويسنده , ◄ Manasa Ramakrishna، نويسنده , ◄ Richard Rance، نويسنده , ◄ King Wai Lau، نويسنده , ◄ Laura J. Mudie، نويسنده , ◄ Ignacio Varela، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
141
Serena Nik-Zainal، نويسنده , ◄ Peter Van Loo، نويسنده , ◄ David C. Wedge، نويسنده , ◄ Ludmil B. Alexandrov، نويسنده , ◄ Christopher D. Greenman، نويسنده , ◄ King Wai Lau، نويسنده , ◄ Keiran Raine، نويسنده , ◄ David Jones، نويسنده , ◄ John Marshall Townsend، نويسنده , ◄ Manasa Ramakrishna، نويسنده , ◄ Adam Shlien، نويسنده , ◄ Susanna L. Cooke، نويسنده , ◄ Jonathan Hinton، نويسنده , ◄ Andrew Menzies-Gow، نويسنده , ◄ Lucy A. Stebbings، نويسنده , ◄ Catherine Leroy-Matheron، نويسنده , ◄ Mingming Jia، نويسنده , ◄ Richard Rance، نويسنده , ◄ Laura J. Mudie، نويسنده , ◄ Stephen J. Gamble، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
142
Serena Perrone، نويسنده , ◄ Francesca Rosato، نويسنده , ◄ Antonio Salomone، نويسنده , ◄ Luigino Troisi، نويسنده ,
143
Serena Perrone، نويسنده , ◄ Tullio Pilati، نويسنده , ◄ Francesca Rosato، نويسنده , ◄ Antonio Salomone، نويسنده , ◄ Valeria Videtta، نويسنده , ◄ Luigino Troisi، نويسنده ,
144
Serena Perrone، نويسنده , ◄ Fabio Bona، نويسنده , ◄ Luigino Troisi، نويسنده ,
145
Serena Rigano، نويسنده , ◄ Maddalena Bozzo، نويسنده , ◄ Enrico Ferrazzi، نويسنده , ◄ Maria Bellotti، نويسنده , ◄ Frederick C. Battaglia، نويسنده , ◄ Henry L. Galan، نويسنده ,
146
Serena Righi، نويسنده , ◄ Massimo Andretta، نويسنده , ◄ Luigi Bruzzi، نويسنده ,
147
Serena Righi، نويسنده , ◄ Patrizia Lucialli، نويسنده , ◄ Luigi Bruzzi، نويسنده ,
148
Serena Righi، نويسنده , ◄ Patrizia Lucialli، نويسنده , ◄ Luigi Bruzzi، نويسنده ,
149
Serena Righi، نويسنده , ◄ Luigi Bruzzi، نويسنده ,
150
SERENA SANTOLAMAZZA-CARBONE، نويسنده , ◄ Arnau Rodr?guez-Illamola، نويسنده , ◄ Adolfo Cordero Rivera، نويسنده ,
151
Serena Scaldaferro، نويسنده , ◄ Stella Tinelli، نويسنده , ◄ Maria E Borgnetto، نويسنده , ◄ Alessandro Azzini، نويسنده , ◄ Giovanni Capranico، نويسنده ,
152
Serena Scapecchi، نويسنده , ◄ Elisabetta Martini، نويسنده , ◄ Dina Manetti، نويسنده , ◄ Carla Ghelardini، نويسنده , ◄ Cecilia Martelli، نويسنده , ◄ Silvia Dei، نويسنده , ◄ Nicoletta Galeotti، نويسنده , ◄ Luca Guandalini، نويسنده , ◄ Maria Novella Romanelli، نويسنده , ◄ Elisabetta Teodori، نويسنده ,
153
Serena Sordi، نويسنده ,
154
Serena Sordi، نويسنده , ◄ Alessandro Vercelli، نويسنده ,
155
Serena Sordi، نويسنده , ◄ Alessandro Vercelli، نويسنده ,
156
Serena Tolin، نويسنده , ◄ Gabriella Pasini، نويسنده , ◄ Andrea Curioni، نويسنده , ◄ Giorgio Arrigoni، نويسنده , ◄ Antonio Masi، نويسنده , ◄ Federica Mainente، نويسنده , ◄ Barbara Simonato، نويسنده ,
157
Serena Tolin، نويسنده , ◄ Gabriella Pasini، نويسنده , ◄ Barbara Simonato، نويسنده , ◄ Federica Mainente، نويسنده , ◄ Giorgio Arrigoni، نويسنده ,
158
Serena Tonstad، نويسنده , ◄ Lars-Erik Vollebaek، نويسنده , ◄ Leiv Ose، نويسنده ,
159
Serena V. Skaates، نويسنده , ◄ Anu Ramaswami، نويسنده , ◄ Larry G. Anderson، نويسنده ,
160
Serena Villata، نويسنده , ◄ Guido Boella، نويسنده , ◄ Dov M. Gabbay، نويسنده , ◄ Leendert van der Torre، نويسنده ,
161
Serena Viti، نويسنده , ◄ Estelle Bayet، نويسنده ,
162
Serena Wu، نويسنده , ◄ Masha Kocherginsky، نويسنده , ◄ Judith U. Hibbard، نويسنده ,
163
Serenari، نويسنده , ◄ Christopher and Bosak، نويسنده , ◄ Keith and Attarian، نويسنده , ◄ Aram، نويسنده ,
164
Serencam، نويسنده , ◄ Huseyin and Serencam، نويسنده , ◄ Ugur، نويسنده ,
165
Serenella Arangino، نويسنده , ◄ Serenella and Cagnacci، نويسنده , ◄ Angelo and Angiolucci، نويسنده , ◄ Marco and Vacca، نويسنده , ◄ Anna M.B and Longu، نويسنده , ◄ Giorgio and Volpe، نويسنده , ◄ Annibale and Melis، نويسنده , ◄ Gian Benedetto Melis، نويسنده ,
166
Serenella Arista، نويسنده , ◄ Simona De Grazia، نويسنده , ◄ Vito Di Marco، نويسنده , ◄ Rosa Di Stefano، نويسنده , ◄ Antonio Craxi، نويسنده ,
167
Serenella CABIDDU، نويسنده , ◄ Maria Cristina FOLLESA and Hiroyuki MOTOMURA، نويسنده , ◄ Cristina PORCU and Angelo CAU، نويسنده ,
168
Serenella Castelvecchio، نويسنده , ◄ Lorenzo Menicanti، نويسنده , ◄ Marco Ranucci، نويسنده , ◄ Marisa Di Donato، نويسنده ,
169
Serenella Sala، نويسنده , ◄ Marco Vighi، نويسنده ,
170
Serenella Seccia، نويسنده , ◄ Paola Fidente، نويسنده , ◄ Danilo Attard Barbini، نويسنده , ◄ Patrizia Morrica، نويسنده ,
171
Serenelli، نويسنده , ◄ M.J. and Bertinetti، نويسنده , ◄ M.A. and Signorelli، نويسنده , ◄ J.W.، نويسنده ,
172
Serenelli، نويسنده , ◄ M.J. and Bertinetti، نويسنده , ◄ M.A. and Signorelli، نويسنده , ◄ J.W.، نويسنده ,
173
Serenelli، نويسنده , ◄ M.J. and Bertinetti، نويسنده , ◄ M.A. and Signorelli، نويسنده , ◄ J.W.، نويسنده ,
174
Serengil، Yusuf نويسنده , ◄ Gokbulak، Ferhat نويسنده , ◄ Ozhan، Suleyman نويسنده , ◄ Hizal، Ahmet نويسنده , ◄ Sengonul، Kamil نويسنده , ◄ Balci، A. Nihat نويسنده , ◄ Ozyuvaci، Necdet نويسنده ,
175
Serenius، T نويسنده ,
176
Serenko، نويسنده , ◄ Alexander and Bontis، نويسنده , ◄ Nick، نويسنده ,
177
Serenko، نويسنده , ◄ Alexander and Bontis، نويسنده , ◄ Nick، نويسنده ,
178
Serenko، نويسنده , ◄ Alexander and Cox، نويسنده , ◄ Raymond A.K. and Bontis، نويسنده , ◄ Nick and Booker، نويسنده , ◄ Lorne D.، نويسنده ,
179
Serenko، نويسنده , ◄ Alexander and Dohan، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
180
Serenko، نويسنده , ◄ Alexander، نويسنده ,
181
Sereno, Sara Maternidade Dr. Alfredo da Costa, Lisbon, Portugal ► Leal, Isabel Psychology and Health Research Unit - Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lison, Portugal ► Maroco, Joao Psychology and Health Research Unit - Instituto Superior de Psicologia Aplicada, Lison, Portugal
182
Sereno، نويسنده , ◄ Matteo and Balbo، نويسنده , ◄ Gianfranco، نويسنده ,
183
Sereno، نويسنده , ◄ Matteo، نويسنده ,
184
Sereno، M. نويسنده ,
185
Seres، نويسنده , ◄ Gergely and Szl?vik، نويسنده , ◄ ?rp?d and Z?tonyi، نويسنده , ◄ J?nos and B??r?، نويسنده , ◄ J?zsef، نويسنده ,
186
Serés، نويسنده , ◄ Lluis and Valle، نويسنده , ◄ Vicente and Marrugat، نويسنده , ◄ Jaume and Sanz، نويسنده , ◄ Ginés and Masiل، نويسنده , ◄ Rafel and Lupَn، نويسنده , ◄ Josep and Curَs، نويسنده , ◄ Antoni and Sala، نويسنده , ◄ Joan and Molina، نويسنده , ◄ Lluis and Pavesi، نويسنده , ◄ Marco، نويسنده ,
187
Sereshki Farhang نويسنده Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology ► Saffari Amir نويسنده Faculty of Mining Engineering, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology, Shahrood, 3619995161, Iran Saffari Amir
188
Sereshki Farhang نويسنده Faculty of Mining, Petroleum and Geophysics, Shahrood University of Technology ► Ataei Mohammad نويسنده Department of Executive Management, Faculty of Accounting and Management, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran. ► Hoseini Morteza نويسنده Faculty of mining - petroleum and geophysics engineering - University of Shahrood, Shahrood
189
Sereshki, Nasrin Department of Immunology - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Andalib, Alireza Department of Immunology - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Ghahiri, Ataollah Department of Obstetrics and Gynecology - Al-Zahra Hospital - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Mehrabian, Ferdos Department of Obstetrics and Gynecology - Al-Zahra Hospital - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Sherkat, Roya Department of Obstetrics and Gynecology - Al-Zahra Hospital - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Rezaei, Abbas Department of Immunology - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
190
Sereshki, Nasrin Department of Immunology- School of Medicine- Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Andalib, Alireza Department of Immunology- School of Medicine- Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Ghahiri, Ataollah Department of Obstetrics and Gynecology-Al-Zahra Hospital- Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Mehrabian, Ferdos Department of Obstetrics and Gynecology-Al-Zahra Hospital- Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Sherkat, Roya Department of Obstetrics and Gynecology-Al-Zahra Hospital- Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Rezaei, Abbas Department of Immunology- School of Medicine- Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
191
Sereshki، Nasrin نويسنده Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran , ◄ Gharagozloo، Marjan نويسنده Departments of Immunology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan , ◄ Ostadi، Vajihe نويسنده Department of Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran , ◄ Ghahiri، Ataollah نويسنده , ◄ ROGHAEI، MOHAMMAD ALI نويسنده , ◄ Mehrabian، Ferdos نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Al-Zahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran , ◄ Andalib، Alireza نويسنده , ◄ Hassanzadeh، Akbar نويسنده Derpartment of Food Technology, Food Security Research Center, Isfahan University of Medical Science, Isfahan , ◄ Hosseini، Habibolla نويسنده Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran , ◄ REZAEI، ABBAS ALI نويسنده ,
192
Sereshti، نويسنده , ◄ Hassan and Entezari Heravi، نويسنده , ◄ Yeganeh and Samadi، نويسنده , ◄ Soheila، نويسنده ,
193
Sereshti، نويسنده , ◄ Hassan and Heidari، نويسنده , ◄ Reza and Samadi، نويسنده , ◄ Soheila، نويسنده ,
194
Sereshti، نويسنده , ◄ Hassan and Izadmanesh، نويسنده , ◄ Yahya and Samadi، نويسنده , ◄ Soheila، نويسنده ,
195
Sereshti، نويسنده , ◄ Hassan and Khojeh، نويسنده , ◄ Vahid and Samadi، نويسنده , ◄ Soheila، نويسنده ,
196
Sereshti، نويسنده , ◄ Hassan and Khosraviani، نويسنده , ◄ Marzieh and Sadegh Amini-Fazl، نويسنده , ◄ Mohammad، نويسنده ,
197
Sereshti، نويسنده , ◄ Hassan and Rohanifar، نويسنده , ◄ Ahmad and Bakhtiari، نويسنده , ◄ Sadjad and Samadi، نويسنده , ◄ Soheila، نويسنده ,
198
Sereshti، نويسنده , ◄ Hassan and Samadi، نويسنده , ◄ Soheila and Jalali-Heravi، نويسنده , ◄ Mehdi، نويسنده ,
199
Sereshti، نويسنده , ◄ Hassan and Samadi، نويسنده , ◄ Soheila، نويسنده ,
200
Sereshti، نويسنده , ◄ Hassan A. Karimi، نويسنده , ◄ Maryam and Samadi، نويسنده , ◄ Soheila، نويسنده ,
201
sereshti، h نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ bakhtiari، s نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ toghyani، r نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ samadi، s نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ Besharati-Seidani، t نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Guilan, 41335-1914, Rasht, Iran , ◄ Mahmoodi، n.o نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Guilan, 41335-1914, Rasht, Iran ,
202
Sereshti، h نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ Eskandarpour، n نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ Samadi، s نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran , ◄ Aliakbarzadeh، gh نويسنده Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Tehran, Tehran, Iran ,
203
Seress، نويسنده , ◄ Philip A. and Szabo، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
204
Seret، نويسنده , ◄ Alain and Bahri، نويسنده , ◄ Mohamed-Ali، نويسنده ,
205
Seret، نويسنده , ◄ Alex and vanden Broucke، نويسنده , ◄ Seppe K.L.M. and Baesens، نويسنده , ◄ Bart and Vanthienen، نويسنده , ◄ Jan، نويسنده ,
206
Sereti، نويسنده , ◄ Irini and Gea-Banacloche، نويسنده , ◄ Juan and Kan، نويسنده , ◄ Min-Ying and Hallahan، نويسنده , ◄ Claire W. and Lane، نويسنده , ◄ H.Clifford، نويسنده ,
207
Seretoudi، نويسنده , ◄ G. and Bikiaris، نويسنده , ◄ D. and Panayiotou، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
208
Serezhnikova، نويسنده , ◄ Ekaterina A. and Ivantsov، نويسنده , ◄ Andrey Yu.، نويسنده ,
209
Serfaty، نويسنده , ◄ Sylvia، نويسنده ,
210
Serfert، نويسنده , ◄ Y. and Drusch، نويسنده , ◄ S. and Schwarz، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
211
Serfert، نويسنده , ◄ Y. and Drusch، نويسنده , ◄ S. and Schwarz، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
212
Serfling، نويسنده , ◄ Robert and Xiao، نويسنده , ◄ Peng، نويسنده ,
213
Serfling، نويسنده , ◄ Robert، نويسنده ,
214
Serfontein، نويسنده , ◄ Dawid E. and Mulder، نويسنده ,
215
Serfontein، نويسنده , ◄ Dawid E. and Mulder، نويسنده , ◄ Eben J. and Reitsma، نويسنده , ◄ Frederik، نويسنده ,
216
Serfontein، نويسنده , ◄ Dawid E. and Mulder، نويسنده , ◄ Eben J. and Reitsma، نويسنده , ◄ Frederik، نويسنده ,
217
Serfontein، نويسنده , ◄ Dawid E. and Mulder، نويسنده , ◄ Eben J. and Reitsma، نويسنده , ◄ Frederik، نويسنده ,
218
Serfontein، نويسنده , ◄ Dawid E. and Mulder، نويسنده , ◄ Eben J.، نويسنده ,
219
Sergaki، نويسنده , ◄ Amalia and Kalaitzakis، نويسنده , ◄ Kostas، نويسنده ,
220
Sergan، نويسنده , ◄ Vassili V. and Sergan، نويسنده , ◄ Tatiana A. and Bos، نويسنده , ◄ Phillip J.، نويسنده ,
221
Sergawie، نويسنده , ◄ Assefa and Admassie، نويسنده , ◄ Shimelis and Mammo، نويسنده , ◄ Wendimagegn and Yohannes، نويسنده , ◄ Teketel and Solomon، نويسنده , ◄ Theodros، نويسنده ,
222
Sergawie، نويسنده , ◄ Assefa and Yohannes، نويسنده , ◄ Teketel and Solomon، نويسنده , ◄ Theodros، نويسنده ,
223
Serge A Svarovsky، نويسنده , ◄ Joseph J. Barchi Jr.، نويسنده ,
224
Serge A. Jabbour، نويسنده ,
225
Serge A. Jabbour، نويسنده , ◄ Batya B. Davidovici، نويسنده , ◄ Ronni Wolf، نويسنده ,
226
Serge A. Krashakov، نويسنده , ◄ Anton B. Teslyuk، نويسنده , ◄ Lev N. Shchur، نويسنده ,
227
Serge A. Mitchenko، نويسنده , ◄ Oleg V. Khazipov، نويسنده , ◄ Elena S. Mitchenko، نويسنده , ◄ Tatyana V. Krasnyakova، نويسنده ,
228
Serge Abiteboul، نويسنده , ◄ Christos H. Papadimitriou، نويسنده , ◄ V. Vianu، نويسنده ,
229
Serge Abiteboul، نويسنده , ◄ Dallan Quass، نويسنده , ◄ Jason McHugh، نويسنده , ◄ Jennifer Widom ، نويسنده , ◄ Janet L. Wiener ، نويسنده ,
230
Serge Abiteboul، نويسنده , ◄ Gabriel M. Kuper، نويسنده , ◄ Harry G. Mairson، نويسنده , ◄ Alex A. Shvartsman، نويسنده , ◄ Moshe Y. Vardi، نويسنده ,
231
Serge Abiteboul، نويسنده , ◄ Sophie Cluet، نويسنده , ◄ Vassilis Christophides، نويسنده , ◄ Tova Milo، نويسنده , ◄ Guido Moerkotte ، نويسنده , ◄ Jérôme Siméon ، نويسنده ,
232
Serge Abrate، نويسنده ,
233
Serge Abrate، نويسنده ,
234
Serge Abrate، نويسنده , ◄ Robert Dooley، نويسنده , ◄ Robert Kaste، نويسنده , ◄ Gary Thibault، نويسنده , ◄ William Millette، نويسنده ,
235
Serge Alex، نويسنده , ◄ Fabienne Biasotto، نويسنده , ◄ German Aroca، نويسنده ,
236
Serge and Ardhuin، نويسنده , ◄ Fabrice and Martin-Lauzer، نويسنده , ◄ François-Régis and Chapron، نويسنده , ◄ Bertrand and Craneguy، نويسنده , ◄ Philippe and Girard-Ardhuin، نويسنده , ◄ Fanny and Elfouhaily، نويسنده , ◄ Tanos، نويسنده ,
237
Serge and Miallier، نويسنده , ◄ Didier and Boivin، نويسنده , ◄ Pierre and Deniel، نويسنده , ◄ Catherine and Gourgaud، نويسنده , ◄ Alain and Lanos، نويسنده , ◄ Philippe and Sforna، نويسنده , ◄ Marie and Pilleyre، نويسنده , ◄ Thierry، نويسنده ,
238
Serge and Miallier، نويسنده , ◄ Didier and Michon، نويسنده , ◄ Laurent and ةvin، نويسنده , ◄ Jacques and Pilleyre، نويسنده , ◄ Thierry and Sanzelle، نويسنده , ◄ Serge and Vernet، نويسنده , ◄ Gérard، نويسنده ,
239
Serge and Miallier، نويسنده , ◄ Didier and Sanzelle، نويسنده , ◄ Serge and Pilleyre، نويسنده , ◄ Thierry and Vernet، نويسنده , ◄ Gérard and Brugière، نويسنده , ◄ Sarah and Danhara، نويسنده , ◄ Tohru، نويسنده ,
240
Serge and Rachebœuf، نويسنده , ◄ Patrick R. and Garcia، نويسنده , ◄ Jean-Pierre، نويسنده ,
241
Serge and Schنchter، نويسنده , ◄ L. and Schieber، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
242
Serge and Schنchter، نويسنده , ◄ Levi and Schieber، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
243
Serge and Van Wynsberge، نويسنده , ◄ Simon and Gilbert، نويسنده , ◄ Antoine and Guillemot، نويسنده , ◄ Nicolas and Payri، نويسنده , ◄ Claude and Andréfouët، نويسنده , ◄ Serge، نويسنده ,
244
Serge Andrianov، نويسنده ,
245
Serge Aron، نويسنده , ◄ Edward L. Vargot، نويسنده , ◄ Luc Passera، نويسنده ,
246
Serge Aron، نويسنده , ◄ Luc Passera، نويسنده ,
247
Serge Auvin، نويسنده , ◄ Bernadette Pignol، نويسنده , ◄ Edith Navet، نويسنده , ◄ Dominique Pons، نويسنده , ◄ Jean-G Marin، نويسنده , ◄ Dennis Bigg، نويسنده , ◄ Pierre-Etienne Chabrier، نويسنده ,
248
Serge Auvin، نويسنده , ◄ Bernadette Pignol، نويسنده , ◄ Edith Navet، نويسنده , ◄ Morgane Troadec، نويسنده , ◄ Denis Carré، نويسنده , ◄ José Câmara، نويسنده , ◄ Dennis Bigg، نويسنده , ◄ Pierre-E. Chabrier، نويسنده ,
249
Serge Auvin، نويسنده , ◄ Michel Auguet، نويسنده , ◄ Edith Navet، نويسنده , ◄ Jeremiah J. Harnett، نويسنده , ◄ Isabelle Viossat، نويسنده , ◄ Jocelyne Schulz، نويسنده , ◄ Dennis Bigg، نويسنده , ◄ Pierre-E. Chabrier، نويسنده ,
250
Serge B. Provost، نويسنده ,
251
Serge B. Provost، نويسنده , ◄ Young-Ho Cheong، نويسنده ,
252
Serge Bauwens، نويسنده , ◄ Els Verhoeyen، نويسنده , ◄ Janice de Almeida Engler، نويسنده , ◄ Marc Van Montagu and Gilbert Engler ، نويسنده ,
253
Serge Blondel، نويسنده , ◄ Youenn Lohéac، نويسنده , ◄ Stéphane Rinaudo، نويسنده ,
254
Serge Boiteux، نويسنده , ◄ Lionel Gellon، نويسنده , ◄ Nathalie Guibourt، نويسنده ,
255
Serge Bonnefoy، نويسنده , ◄ Robert Menard، نويسنده ,
256
Serge Bouaziz، نويسنده , ◄ Annie Magnan، نويسنده ,
257
Serge Bouc، نويسنده ,
258
Serge Bouc، نويسنده ,
259
Serge Bouc، نويسنده ,
260
Serge Bouc، نويسنده ,
261
Serge Bouc، نويسنده ,
262
Serge Bouc، نويسنده ,
263
Serge Bouc، نويسنده ,
264
Serge Bouc، نويسنده ,
265
Serge Bouc، نويسنده ,
266
Serge Bouc، نويسنده ,
267
Serge Bouc، نويسنده , ◄ Ergün Yalçin، نويسنده ,
268
Serge Bouc، نويسنده , ◄ Nadia Mazza، نويسنده ,
269
Serge Bouillaguet، نويسنده , ◄ Bernard Ciucchi، نويسنده , ◄ Thalia Jacoby، نويسنده , ◄ John C. Wataha، نويسنده , ◄ David Pashley، نويسنده ,
270
Serge Bouillaguet، نويسنده , ◄ Brandi Owen، نويسنده , ◄ John C. Wataha، نويسنده , ◄ Marino A. Campo، نويسنده , ◄ Norbert Lange، نويسنده , ◄ Jacques Schrenzel، نويسنده ,
271
Serge Bouillaguet، نويسنده , ◄ Sabra Troesch، نويسنده , ◄ John C. Wataha، نويسنده , ◄ Ivo Krejci، نويسنده , ◄ Jean-Marc Meyer، نويسنده , ◄ David H. Pashley، نويسنده ,
272
Serge Bourbigot a، نويسنده ,
273
Serge Bourbigot، نويسنده , ◄ Michel Le Bras، نويسنده , ◄ René Delobel، نويسنده , ◄ Patrice Bréant، نويسنده , ◄ Jean-michel Trémillon، نويسنده ,
274
Serge Bourbigot، نويسنده , ◄ Xavier Flambard، نويسنده , ◄ Bertrand Revel، نويسنده ,
275
Serge Brand، نويسنده , ◄ Torsten Reimer، نويسنده , ◄ Klaus Opwis، نويسنده ,
276
Serge Brédart، نويسنده ,
277
Serge Broka، نويسنده , ◄ Philippe M. Eucher، نويسنده , ◄ Anne Ducart، نويسنده , ◄ Edith Collard، نويسنده , ◄ Vincent Delire، نويسنده , ◄ Alain Mayné، نويسنده , ◄ Philippe Randour، نويسنده , ◄ Kurt Joucken، نويسنده ,
278
Serge Brouyère، نويسنده ,
279
Serge Brouyère، نويسنده , ◄ Alain Dassargues ، نويسنده , ◄ Vincent Hallet، نويسنده ,
280
Serge Brouyère، نويسنده , ◄ Jordi Batlle-Aguilar، نويسنده , ◄ Pascal Goderniaux، نويسنده , ◄ Alain Dassargues ، نويسنده ,
281
Serge Brunel، نويسنده , ◄ Véronique Brumas، نويسنده , ◄ Marina M.L. Fiallo، نويسنده ,
282
Serge Bruno Yamgoue and Timoleon Crepin Kofane، نويسنده ,
283
Serge Bruno Yamgoue and Timoleon Crepin Kofane، نويسنده ,
284
Serge Bruno Yamgoue and Timoleon Crepin Kofane، نويسنده ,
285
Serge Burckel، نويسنده ,
286
Serge Burckel، نويسنده ,
287
Serge Burckel، نويسنده ,
288
Serge Burckel، نويسنده ,
289
Serge Cescotto، نويسنده , ◄ Xiang Li، نويسنده ,
290
Serge Chiron، نويسنده , ◄ Amadeo Fernandez-Alba، نويسنده , ◄ Antonio Rodriguez، نويسنده , ◄ Eloy Garcia-Calvo، نويسنده ,
291
Serge Chivilev، نويسنده , ◄ Mikhail Ivanov، نويسنده ,
292
Serge Cohen، نويسنده , ◄ Xavier Guyon، نويسنده , ◄ Olivier Perrin، نويسنده , ◄ Monique Pontier، نويسنده ,
293
Serge Cosnier، نويسنده , ◄ Andrés Novoa، نويسنده , ◄ Christine Mousty، نويسنده , ◄ Robert S Marks، نويسنده ,
294
Serge Cosnier، نويسنده , ◄ Ionel C?t?lin Popescu، نويسنده ,
295
Serge Crouzy، نويسنده , ◄ Florence Fauvelle، نويسنده , ◄ Jean-Claude Debouzy، نويسنده , ◄ Mathias G?schl، نويسنده , ◄ Yves Chapron، نويسنده ,
296
Serge D Muller، نويسنده ,
297
Serge D Steinfeld، نويسنده , ◄ Christine Delporte، نويسنده ,
298
Serge Darolles، نويسنده , ◄ Jean-Paul Laurent، نويسنده ,
299
Serge David، نويسنده ,
300
Serge David، نويسنده , ◄ Annie Malleron، نويسنده ,
301
Serge de Fontaine، نويسنده ,
302
Serge Dubuc، نويسنده ,
303
Serge Dubuc، نويسنده ,
304
Serge Dubuc، نويسنده , ◄ Bin Han، نويسنده , ◄ Jean-Louis Merrien and Paul Sablonni`ere، نويسنده , ◄ Bin Han and Qun Mo، نويسنده ,
305
Serge Dubuc، نويسنده , ◄ Jean-Louis Merrien and Paul Sablonni`ere، نويسنده ,
306
Serge Duckett، نويسنده ,
307
Serge Dulucq، نويسنده , ◄ Bruce E. Sagan، نويسنده ,
308
Serge Dumont، نويسنده , ◄ Olivier Goubet، نويسنده , ◄ Tuong Ha-Duong، نويسنده , ◄ Pierre Villon، نويسنده ,
309
Serge Durand-Vidal، نويسنده , ◄ Pierre Turq، نويسنده , ◄ Olivier Bernard، نويسنده , ◄ Claude Treiner، نويسنده , ◄ Lesser Blum، نويسنده ,
310
Serge Edou Ondo، نويسنده , ◄ Sasathorn Singkhornart، نويسنده , ◄ Gi Hyung Ryu، نويسنده ,
311
Serge Eric Attignon، نويسنده , ◄ Thibault Lachat، نويسنده , ◄ Brice Sinsin، نويسنده , ◄ Peter Nagel، نويسنده , ◄ Ralf Peveling، نويسنده ,
312
Serge Erlinger، نويسنده ,
313
Serge Evrard، نويسنده , ◄ Simone Mathoulin-Pélissier، نويسنده , ◄ Andrew Kramar، نويسنده ,
314
Serge Feneuille، نويسنده ,
315
Serge Flandrois، نويسنده ,
316
Serge Fourcade، نويسنده , ◄ Ramon Capdevila and Herve Diot ، نويسنده , ◄ Aziouz Ouabadi، نويسنده , ◄ François Martineau، نويسنده ,
317
Serge Fourcade، نويسنده , ◄ Laurent Trotignon، نويسنده , ◄ Philippe Boulvais، نويسنده , ◄ Isabelle Techer، نويسنده , ◄ Marcel Elie، نويسنده , ◄ Didier Vandamme، نويسنده , ◄ Elias Salameh، نويسنده , ◄ Hani Khoury، نويسنده ,
318
Serge Friedman، نويسنده , ◄ Christian Even، نويسنده , ◄ Jacques Thuile، نويسنده , ◄ Frédéric Rouillon، نويسنده , ◄ Julien Daniel Guelfi، نويسنده ,
319
Serge G. Huberson and Spyros G. Voutsinas، نويسنده ,
320
Serge Galam، نويسنده ,
321
Serge Galam، نويسنده ,
322
Serge Galam، نويسنده ,
323
Serge Galam، نويسنده ,
324
Serge Galam، نويسنده ,
325
Serge Galam، نويسنده ,
326
Serge Galam، نويسنده ,
327
Serge Galam، نويسنده ,
328
Serge Galam، نويسنده ,
329
Serge Galam، نويسنده ,
330
Serge Galam، نويسنده ,
331
Serge Galam، نويسنده , ◄ Alain Mauger، نويسنده ,
332
Serge Galam، نويسنده , ◄ Alain Mauger، نويسنده ,
333
Serge Galam، نويسنده , ◄ Annick Vignes، نويسنده ,
334
Serge Galam، نويسنده , ◄ Bastien Chopard، نويسنده , ◄ Michel Droz، نويسنده ,
335
Serge Galam، نويسنده , ◄ Bernard Walliser، نويسنده ,
336
Serge Galam، نويسنده , ◄ Frans Jacobs، نويسنده ,
337
Serge Galam، نويسنده , ◄ Jean-Daniel Zucker، نويسنده ,
338
Serge Garcia، نويسنده , ◄ Arnaud Reynaud، نويسنده ,
339
Serge Garcia، نويسنده , ◄ Michel Moreaux، نويسنده , ◄ Arnaud Reynaud، نويسنده ,
340
Serge Gaspers، نويسنده , ◄ Margaret-Ellen Messinger، نويسنده , ◄ Richard J. Nowakowski، نويسنده , ◄ Pawe? Pra?at، نويسنده ,
341
Serge Gauthier، نويسنده ,
342
Serge Gauthier، نويسنده , ◄ Barry Reisberg، نويسنده , ◄ Michael Zaudig، نويسنده , ◄ RONALD L. PETERSEN.، نويسنده , ◄ Karen Ritchie، نويسنده , ◄ Karl Broich، نويسنده , ◄ Sylvie Belleville، نويسنده , ◄ Henry Brodaty، نويسنده , ◄ David Bennett، نويسنده , ◄ Howard Chertkow، نويسنده , ◄ Jeffrey L. Cummings، نويسنده , ◄ Mony de Leon، نويسنده , ◄ Howard Feldman، نويسنده , ◄ Mary Ganguli، نويسنده , ◄ Harald Hampel، نويسنده , ◄ Philip Schelten، نويسنده ,
343
Serge Gauthier، نويسنده , ◄ Bruno Dubois and members of the PréAL study، نويسنده , ◄ Howard Feldman، نويسنده , ◄ Philip Scheltens، نويسنده ,
344
Serge Golay، نويسنده , ◄ Ralf Doepper، نويسنده , ◄ Albert Renken، نويسنده ,
345
Serge Gouin، نويسنده , ◄ Colin Macarthur، نويسنده , ◄ Patricia C. Parkin، نويسنده , ◄ Suzanne Schuh، نويسنده ,
346
Serge Gouin، نويسنده , ◄ Jocelyn Gravel، نويسنده , ◄ Devendra K. Amre، نويسنده , ◄ Sylvie Bergeron، نويسنده ,
347
Serge Gravel، نويسنده , ◄ Stephen P. Jackson، نويسنده ,
348
Serge Grisonl، نويسنده , ◄ Christian Huon، نويسنده , ◄ Jean-François Peyronel، نويسنده ,
349
Serge Guertin، نويسنده ,
350
Serge Guillas، نويسنده ,
351
Serge Guillas، نويسنده , ◄ Jinghui Bao، نويسنده , ◄ Yunsoo Choi، نويسنده , ◄ Yuhang Wang، نويسنده ,
352
Serge Guillaume، نويسنده , ◄ Brigitte Charnomordic، نويسنده ,
353
Serge Guillaume، نويسنده , ◄ Brigitte Charnomordic، نويسنده ,
354
Serge Guillaume، نويسنده , ◄ Brigitte Charnomordic، نويسنده , ◄ Patrice Loisel، نويسنده ,
355
Serge H and Ugarkar، نويسنده , ◄ A.G. and Nyamati، نويسنده , ◄ R.C.، نويسنده ,
356
Serge H and Ugarkar، نويسنده , ◄ A.G.، نويسنده ,
357
Serge Haddad and Denis Poitrenaud ، نويسنده ,
358
Serge Haddad، نويسنده , ◄ Patrice Moreaux، نويسنده ,
359
Serge Hercberg، نويسنده , ◄ Pilar Galan، نويسنده , ◄ Paul Preziosi، نويسنده , ◄ Maria-Jose Alfarez، نويسنده , ◄ Clotilde Vazquez، نويسنده ,
360
Serge I. Doronin، نويسنده , ◄ Edward B. Fel’dman، نويسنده ,
361
Serge Jennes، نويسنده , ◄ Ghuider Saidane، نويسنده , ◄ Jean-Philippe Fauville، نويسنده , ◄ Michel Ledoux، نويسنده , ◄ Benoît Colinet، نويسنده ,
362
Serge Jolicoeur، نويسنده , ◄ Stéphane O’Carroll، نويسنده ,
363
Serge Kokot، نويسنده , ◄ Pingyu Yang، نويسنده ,
364
Serge Kokot، نويسنده , ◄ Pingyu Yang، نويسنده , ◄ Christina Gilbert، نويسنده ,
365
Serge Kr?utleCorresponding author contact information، نويسنده ,
366
Serge Kruch، نويسنده , ◄ Nicolas Carrere، نويسنده , ◄ Jean-Louis Chaboche، نويسنده ,
367
Serge Kruch، نويسنده , ◄ Jean-Louis Chaboche، نويسنده ,
368
Serge L، نويسنده , ◄ en، نويسنده , ◄ Bernard Majerus، نويسنده , ◄ Veronique Delugeau، نويسنده ,
369
Serge L، نويسنده , ◄ en، نويسنده , ◄ Veronique Delugeau، نويسنده ,
370
Serge Lambert، نويسنده , ◄ Bernard Cyr، نويسنده , ◄ Georges Abdulnour، نويسنده , ◄ Jocelyn Drolet، نويسنده ,
371
Serge Laplante، نويسنده , ◄ Sylvie L. Turgeon، نويسنده , ◄ Paul Paquin، نويسنده ,
372
Serge Lawrencenko، نويسنده , ◄ Michael D. Plummer، نويسنده , ◄ Xiaoya Zha، نويسنده ,
373
Serge Lawrencenko، نويسنده , ◄ Serge and Negami، نويسنده , ◄ Seiya، نويسنده ,
374
Serge Lawrencenko، نويسنده , ◄ Serge and Negami، نويسنده , ◄ Seiya، نويسنده ,
375
Serge Lawrencenko، نويسنده , ◄ Seiya Negami، نويسنده , ◄ Arthur T. White، نويسنده ,
376
Serge Lazzarini، نويسنده ,
377
Serge Lazzarini، نويسنده , ◄ Thomas Schücker، نويسنده ,
378
Serge Lebel، نويسنده , ◄ Erik Trinkaus، نويسنده ,
379
Serge Leblanc، نويسنده , ◄ Jacques Saury، نويسنده , ◄ Carole Sève، نويسنده , ◄ Marc Durand، نويسنده , ◄ Jacques Theureau، نويسنده ,
380
Serge Léger، نويسنده , ◄ Christopher I. Bayly، نويسنده , ◄ W. Cameron Black، نويسنده , ◄ Sylvie Desmarais، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Falgueyret، نويسنده , ◄ Frédéric Massé، نويسنده , ◄ M. David Percival، نويسنده , ◄ Jean François Truchon، نويسنده ,
381
Serge Leroux، نويسنده ,
382
Serge M. Broka، نويسنده , ◄ Anne R. Ducart، نويسنده , ◄ Edith L. Collard، نويسنده , ◄ Kurt L. Joucken، نويسنده ,
383
Serge M. Pakhomou، نويسنده ,
384
Serge Marlet، نويسنده , ◄ Fethi Bouksila، نويسنده , ◄ Akissa Bahri، نويسنده ,
385
Serge Masson، نويسنده , ◄ Beatrice Arosio، نويسنده , ◄ Giuseppina Luvarà، نويسنده , ◄ Nicoletta Gagliano، نويسنده , ◄ Fabio Fiordaliso، نويسنده , ◄ Daniela Santambrogio، نويسنده , ◄ Carlo Vergani، نويسنده , ◄ Roberto Latini، نويسنده , ◄ Giorgio Annoni، نويسنده ,
386
Serge Masson، نويسنده , ◄ Roberto Latini، نويسنده , ◄ Inder S. Anand، نويسنده , ◄ Simona Barlera، نويسنده , ◄ Laura Angelici، نويسنده , ◄ Tarcisio Vago، نويسنده , ◄ Gianni Tognoni، نويسنده , ◄ Jay N. Cohn and Val-HeFT Investigators، نويسنده ,
387
Serge Michalet، نويسنده , ◄ Gilbert Cartier، نويسنده , ◄ Bruno David، نويسنده , ◄ Anne-Marie Mariotte، نويسنده , ◄ Marie-Geneviève Dijoux-franca، نويسنده , ◄ Glenn W. Kaatz، نويسنده , ◄ Michael Stavri، نويسنده , ◄ Simon Gibbons، نويسنده ,
388
Serge Mignani، نويسنده , ◄ Georg Andrees Bohme، نويسنده , ◄ Alain Boireau، نويسنده , ◄ Michel Chevé، نويسنده , ◄ Dominique Damour، نويسنده , ◄ Marc-Williams Debono، نويسنده , ◄ Arielle Genevois-Borella، نويسنده , ◄ Assunta Imperato، نويسنده , ◄ Patrick Jimonet، نويسنده , ◄ Jeremy Pratt، نويسنده , ◄ John C. R. Randle، نويسنده , ◄ Yves Ribeill، نويسنده , ◄ Marc Vuilhorgne، نويسنده , ◄ Jean-Marie Stutzmann، نويسنده ,
389
Serge Mignani، نويسنده , ◄ Georg Andrees Bohme، نويسنده , ◄ Guillaume Birraux، نويسنده , ◄ Alain Boireau، نويسنده , ◄ Patrick Jimonet، نويسنده , ◄ Dominique Damour، نويسنده , ◄ Arielle Genevois-Borella، نويسنده , ◄ Marc-Williams Debono، نويسنده , ◄ Jeremy Pratt، نويسنده , ◄ Marc Vuilhorgne، نويسنده , ◄ Florence Wahl، نويسنده , ◄ Jean-Marie Stutzmann، نويسنده ,
390
Serge Monneret، نويسنده , ◄ Federico Belloni and Olivier Soppera ، نويسنده ,
391
Serge Moore، نويسنده , ◄ Louis Vromet، نويسنده , ◄ Bernard Rondeau، نويسنده ,
392
Serge Mordon، نويسنده , ◄ Anne Françoise Eymard-Maurin، نويسنده , ◄ Benjamin Wassmer، نويسنده , ◄ Jean Ringot، نويسنده ,
393
Serge Moresi، نويسنده ,
394
Serge Moresi، نويسنده ,
395
SERGE MOSCOVICI، نويسنده ,
396
Serge Mrkobrada، نويسنده , ◄ Lorrie Boucher، نويسنده , ◄ Derek F.J. Ceccarelli، نويسنده , ◄ Mike Tyers، نويسنده , ◄ Frank Sicheri، نويسنده ,
397
Serge N. Timasheff، نويسنده ,
398
Serge N. Timasheff، نويسنده , ◄ Guifu Xie، نويسنده ,
399
Serge N. Vinogradov، نويسنده ,
400
Serge Nicaise، نويسنده ,
401
Serge Nicaise، نويسنده ,
402
Serge Nicolas، نويسنده , ◄ Anne Marchal، نويسنده ,
403
Serge Nyallang Nyamsi، نويسنده , ◄ Serge and Yang، نويسنده , ◄ Fusheng and Wu، نويسنده , ◄ Zhen and Bao، نويسنده , ◄ Zewei and Zhang، نويسنده , ◄ Zaoxiao، نويسنده ,
404
Serge Ouellet، نويسنده , ◄ Bruno Bussiere، نويسنده , ◄ Michel Aubertin ، نويسنده , ◄ Mostafa Benzaazoua، نويسنده ,
405
Serge Ovsienko، نويسنده ,
406
Serge P. Hoogendoorn، نويسنده , ◄ Piet H. L. Bovy، نويسنده ,
407
Serge P. Hoogendoorn، نويسنده , ◄ Piet H. L. Bovy، نويسنده ,
408
Serge P. Hoogendoorn، نويسنده , ◄ Piet H. L. Bovy، نويسنده ,
409
Serge P. von Duvillard، نويسنده , ◄ William A. Braun، نويسنده , ◄ Melissa Markofski، نويسنده , ◄ Ralph Beneke، نويسنده , ◄ Renate Leith?user، نويسنده ,
410
Serge Parent، نويسنده , ◄ Antoine Morin، نويسنده ,
411
Serge Parent، نويسنده , ◄ Antoine Morin، نويسنده , ◄ Daniel Gagnon، نويسنده ,
412
Serge Parmentier ، نويسنده , ◄ Romaric Pujol، نويسنده ,
413
Serge Perato، نويسنده , ◄ Anne Sophie Voisin-Chiret، نويسنده , ◄ Jana Sopkova-de Oliveira Santos، نويسنده , ◄ Rémi Legay، نويسنده , ◄ Hassan Oulyadi، نويسنده , ◄ Sylvain Rault، نويسنده ,
414
Serge Pérez، نويسنده , ◄ Anne Imberty، نويسنده , ◄ Soren B Engelsen، نويسنده , ◄ Jan Gruza، نويسنده , ◄ Karim Mazeau، نويسنده , ◄ Jesus Jimenez-Barbero، نويسنده , ◄ Ana Poveda، نويسنده , ◄ Juan Félix Espinosa، نويسنده , ◄ Bouke P van Eyck، نويسنده , ◄ Glenn Johnson، نويسنده , ◄ Alfred D. French، نويسنده , ◄ Marie Louise C.E Kouwijzer، نويسنده , ◄ Peter D.J Grootenuis، نويسنده , ◄ Anna Bernardi، نويسنده , ◄ Laura Raimondi، نويسنده , ◄ Hanoch Senderowitz، نويسنده , ◄ Viviane Durier، نويسنده , ◄ Gérard Vergoten، نويسنده , ◄ Kjeld Rasmussen، نويسنده ,
415
Serge Perrine، نويسنده ,
416
Serge Pinto، نويسنده , ◄ Canan Ozsancak، نويسنده , ◄ Elina Tripoliti، نويسنده , ◄ Stéphane Thobois، نويسنده , ◄ Patricia Limousin-Dowsey، نويسنده , ◄ Pascal Auzou، نويسنده ,
417
Serge Piperno and Sophie Depeyre، نويسنده ,
418
Serge Piperno، نويسنده , ◄ Charbel Farhat، نويسنده ,
419
Serge Piperno، نويسنده , ◄ Charbel Farhat، نويسنده , ◄ Bernard Larrouturou، نويسنده ,
420
Serge Prudhomme، نويسنده , ◄ J. Tinsley Oden، نويسنده , ◄ Tim Westermann، نويسنده , ◄ Jon Bass، نويسنده , ◄ Mark E. Botkin، نويسنده ,
421
Serge Przedborski، نويسنده , ◄ M.A. and Mitrovi?، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
422
Serge R. Banini، نويسنده , ◄ Michael R. Turner، نويسنده , ◄ Matthew M. Cummings، نويسنده , ◄ Bj?rn C.G. S?derberg، نويسنده ,
423
Serge Reichlin، نويسنده , ◄ Thomas Dieterle، نويسنده , ◄ Can Camli، نويسنده , ◄ Bernd Leimenstoll، نويسنده , ◄ Ronald A. Schoenenberger، نويسنده , ◄ Benedict Martina، نويسنده ,
424
Serge Rezzi، نويسنده , ◄ Carlos Cavaleiro، نويسنده , ◄ Ange Bighelli، نويسنده , ◄ Ligia Salgueiro، نويسنده , ◄ Antonio Proença da Cunha، نويسنده , ◄ Joseph Casanova، نويسنده ,
425
Serge Rezzi، نويسنده , ◄ Serge and Vera، نويسنده , ◄ Francia Arce and Martin، نويسنده , ◄ François-Pierre J. and Wang، نويسنده , ◄ Serena and Lawler، نويسنده , ◄ Dennis and Kochhar، نويسنده , ◄ Sunil، نويسنده ,
426
Serge Rezzi، نويسنده , ◄ David E. Axelson، نويسنده , ◄ Karoly Heberger، نويسنده , ◄ Fabiano Reniero، نويسنده , ◄ Carlo Mariani، نويسنده , ◄ Claude Guillou، نويسنده ,
427
Serge Richard، نويسنده ,
428
Serge Rivest، نويسنده ,
429
Serge Rozenberg، نويسنده , ◄ Fabienne Liebens، نويسنده , ◄ Hamphrey Ham، نويسنده ,
430
Serge Savary ، نويسنده , ◄ B. Mille، نويسنده , ◄ B. Roll، نويسنده , ◄ P. Lucas، نويسنده ,
431
Serge Savoie، نويسنده , ◄ Simon Tanguay، نويسنده , ◄ Hugo Centomo، نويسنده , ◄ Gilles Beauchamp، نويسنده , ◄ Maurice Anidjar، نويسنده , ◄ François Prince، نويسنده ,
432
Serge Schneider، نويسنده , ◄ Shunji Hashimoto، نويسنده , ◄ Takashi Yamamoto، نويسنده , ◄ Masatoshi Morita، نويسنده ,
433
Serge Schoeffert، نويسنده ,
434
Serge Sempé، نويسنده , ◄ Bruno Stuyvers، نويسنده , ◄ Liliane Tariosse، نويسنده , ◄ Gérard Gouverneur، نويسنده , ◄ Pierre Besse، نويسنده , ◄ Simone Bonoron-Adele، نويسنده ,
435
Serge Sevigny، نويسنده , ◄ Martin Cloutier، نويسنده , ◄ Marie-France Pelletier، نويسنده , ◄ Robert Ladouceur، نويسنده ,
436
Serge Simoëns، نويسنده , ◄ James M. Wallace، نويسنده ,
437
Serge Simoëns، نويسنده , ◄ Michel Ayrault، نويسنده , ◄ James M. Wallace، نويسنده ,
438
Serge Skryabin، نويسنده ,
439
Serge Skryabin، نويسنده ,
440
Serge Skryabin، نويسنده ,
441
Serge Skryabin، نويسنده ,
442
Serge Skryabin، نويسنده ,
443
Serge Skryabin، نويسنده ,
444
Serge Skryabin، نويسنده ,
445
Serge Skryabin، نويسنده ,
446
Serge Skryabin، نويسنده ,
447
Serge Skryabin، نويسنده ,
448
Serge Skryabin، نويسنده ,
449
Serge Skryabin، نويسنده ,
450
Serge Skryabin، نويسنده , ◄ Freddy Van Oystaeyen، نويسنده ,
451
Serge Tchamango، نويسنده , ◄ Charles P. Nanseu-Njiki، نويسنده , ◄ Emmanuel Ngameni a، نويسنده , ◄ Dimiter Hadjiev، نويسنده , ◄ André Darchen b، نويسنده ,
452
Serge Trussart، نويسنده , ◄ Danielle Messier، نويسنده , ◄ Vincent Roquet، نويسنده , ◄ Shuichi Aki، نويسنده ,
453
Serge Turcaud، نويسنده , ◄ Serge and Martens، نويسنده , ◄ Thierry and Sierecki، نويسنده , ◄ Emma and Pérard-Viret، نويسنده , ◄ Joëlle and Royer، نويسنده , ◄ Jacques، نويسنده ,
454
Serge Turcaud، نويسنده , ◄ Walter Gonzalez، نويسنده , ◄ Jean-Baptiste Michel، نويسنده , ◄ Bernard P. Roques، نويسنده , ◄ Marie-Claude Fournie-Zaluski، نويسنده ,
455
Serge Ulrich، نويسنده , ◄ Abohachem Laguecir ، نويسنده , ◄ Serge Stoll ، نويسنده ,
456
Serge V. Onyper، نويسنده , ◄ Timothy L. Carr، نويسنده , ◄ John S. Farrar، نويسنده , ◄ Brittney R. Floyd، نويسنده ,
457
Serge Van Sint Jan، نويسنده , ◄ Stéphane Sobzack، نويسنده , ◄ Pierre-Michel Dugailly، نويسنده , ◄ Véronique Feipel، نويسنده , ◄ Philippe Lefèvre، نويسنده , ◄ Jean-Louis Lufimpadio، نويسنده , ◄ Patrick Salvia، نويسنده , ◄ MARCO VICECONTI، نويسنده , ◄ Marcel Rooze، نويسنده ,
458
Serge Vassal، نويسنده , ◄ Loïc Favennec، نويسنده , ◄ Jean-Jacques Ballet، نويسنده , ◄ Philippe Brasseur، نويسنده ,
459
Serge Vetter، نويسنده , ◄ Volker Abetz، نويسنده , ◄ Guenter Goerigk، نويسنده , ◄ Irmgard Buder، نويسنده , ◄ Suzana Pereira Nunes، نويسنده ,
460
Serge Vulliemoz، نويسنده , ◄ Olivier Raineteau، نويسنده , ◄ Denis Jabaudon، نويسنده ,
461
Serge Weis، نويسنده , ◄ Ida C. Llenos، نويسنده ,
462
Serge Wilmouth، نويسنده , ◄ Christel Bufferne-Perret، نويسنده , ◄ Christine Flouzat، نويسنده , ◄ Grégoire Humblot، نويسنده , ◄ Christiane Ray، نويسنده , ◄ Nadine Simbille، نويسنده ,
463
Serge Winitzki and Arthur Kosowsky، نويسنده ,
464
Serge Yu. Potapenko، نويسنده ,
465
Serge Zaugg، نويسنده , ◄ Mike van der Schaar، نويسنده , ◄ Ludwig Houégnigan، نويسنده , ◄ Cédric Gervaise، نويسنده , ◄ Michel André، نويسنده ,
466
Serge Zaugg، نويسنده , ◄ Mike van der Schaar، نويسنده , ◄ Ludwig Houégnigan، نويسنده , ◄ Michel André، نويسنده ,
467
Serge Zhandarov، نويسنده , ◄ Edith M?der، نويسنده ,
468
Serge Zhandarov، نويسنده , ◄ Yulia Gorbatkina، نويسنده , ◄ Edith M?der، نويسنده ,
469
Serge Zhuiykov، نويسنده ,
470
Sergeant، نويسنده , ◄ A.D. and Samarin، نويسنده , ◄ S. and Williams، نويسنده , ◄ J.F.، نويسنده ,
471
Sergeant، نويسنده , ◄ P. and Dupre، نويسنده , ◄ L. and Melkebeek، نويسنده , ◄ J. and Vandenbossche، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
472
Sergeant، نويسنده , ◄ P.; Dupre، نويسنده , ◄ L.; Melkebeek، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
473
Sergeant، نويسنده , ◄ P.; Van Den Bossche، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
474
Serge-Christophe Kolm، نويسنده ,
475
Serge-Christophe Kolm، نويسنده ,
476
Sergeenkov، نويسنده , ◄ S. and Araujo-Moreira، نويسنده , ◄ F.M.، نويسنده ,
477
Sergeenkov، نويسنده , ◄ S. and Rivera، نويسنده , ◄ V.A.G. and Marega، نويسنده , ◄ E. and Araujo-Moreira، نويسنده , ◄ F.M.، نويسنده ,
478
Sergeev، نويسنده , ◄ Alexey G. and Artamkina، نويسنده , ◄ Galina A. and Beletskaya، نويسنده , ◄ Irina P.، نويسنده ,
479
Sergeev، نويسنده , ◄ Armen، نويسنده ,
480
Sergeev، نويسنده , ◄ Dmitry S. and Dijkstra، نويسنده , ◄ Arjan H. and Meisel، نويسنده , ◄ Thomas and Brügmann، نويسنده , ◄ Gerhard and Sergeev، نويسنده , ◄ Sergey A.، نويسنده ,
481
Sergeev، نويسنده , ◄ G.B. and Shabatina، نويسنده , ◄ T.I.، نويسنده ,
482
Sergeev، نويسنده , ◄ Gleb B. and Shabatina، نويسنده , ◄ Tatyana I.، نويسنده ,
483
Sergeev، نويسنده , ◄ Maxim E. and Morgia، نويسنده , ◄ Federica and Javed، نويسنده , ◄ Muhammad R. and Doi، نويسنده , ◄ Mami and Keng، نويسنده , ◄ Pei Y. Tong، نويسنده ,
484
Sergeev، نويسنده , ◄ Maxim E. and Morgia، نويسنده , ◄ Federica and Javed، نويسنده , ◄ Muhammad R. and Doi، نويسنده , ◄ Mami and Keng، نويسنده , ◄ Pei Y. Tong، نويسنده ,
485
Sergeev، نويسنده , ◄ Maxim E. and Voyushina، نويسنده , ◄ Tatiana L. and Sergeeva، نويسنده , ◄ Olga A. and Belozerskaya، نويسنده , ◄ Galina G.، نويسنده ,
486
Sergeev، نويسنده , ◄ Maxim E. and Voyushina، نويسنده , ◄ Tatiana L.، نويسنده ,
487
Sergeev، نويسنده , ◄ N.V and Gloukhova، نويسنده , ◄ N.S and Nazimov، نويسنده , ◄ I.V and Gulyaev، نويسنده , ◄ V.A and Shvets، نويسنده , ◄ S.V and Donetsky، نويسنده , ◄ I.A and Miroshnikov، نويسنده , ◄ A.I، نويسنده ,
488
Sergeev، نويسنده , ◄ R.A. and Batorsky، نويسنده , ◄ R.E. and Coffin، نويسنده , ◄ J.M. and Rouzine، نويسنده , ◄ I.M.، نويسنده ,
489
Sergeev، نويسنده , ◄ R.A. and Batorsky، نويسنده , ◄ R.E. and Rouzine، نويسنده , ◄ I.M.، نويسنده ,
490
Sergeev، نويسنده , ◄ Sergei A. and Meier، نويسنده , ◄ Martin and Steiger، نويسنده , ◄ Rudolf H.، نويسنده ,
491
Sergeev، نويسنده , ◄ V.N.، نويسنده ,
492
Sergeev، نويسنده , ◄ V.S.، نويسنده ,
493
Sergeev، نويسنده , ◄ V.Yu and Kostrukov، نويسنده , ◄ A.Yu and Shibaev، نويسنده , ◄ S.A، نويسنده ,
494
Sergeev، نويسنده , ◄ V.Yu and Polivaev، نويسنده , ◄ D.A، نويسنده ,
495
Sergeev، نويسنده , ◄ Vladimir Yu. and Kuteev، نويسنده , ◄ Boris V. and Bykov، نويسنده , ◄ Aleksey S. and Krylov، نويسنده , ◄ Sergey V. and Skokov، نويسنده , ◄ Viacheslav G. and Timokhin، نويسنده , ◄ Vladimir M.، نويسنده ,
496
Sergeev، V. I. نويسنده ,
497
Sergeeva، نويسنده , ◄ Anna and Kolonin، نويسنده , ◄ Mikhail G. and Molldrem، نويسنده , ◄ Jeffrey J. and Pasqualini، نويسنده , ◄ Renata and Arap، نويسنده , ◄ Wadih، نويسنده ,
498
Sergeeva، نويسنده , ◄ Natalia N. and Golubev، نويسنده , ◄ Alexander S. and Hennig، نويسنده , ◄ Lothar and Findeisen، نويسنده , ◄ Matthias and Paetzold، نويسنده , ◄ Eckhard and Oehme، نويسنده , ◄ Gunther and Burger، نويسنده , ◄ Klaus، نويسنده ,
499
Sergeeva، نويسنده , ◄ Natalia N. and Senge، نويسنده , ◄ Mathias O.، نويسنده ,
500
Sergeeva، نويسنده , ◄ Olga A.، نويسنده ,
501
Sergeeva، نويسنده , ◄ T.I. and Gromov، نويسنده , ◄ S.P. and Vedernikov، نويسنده , ◄ A.I. and Kapichnikova، نويسنده , ◄ M.S. and Alfimov، نويسنده , ◄ M.V. and Lieu، نويسنده , ◄ Vinh-Thuan and Mِbius، نويسنده , ◄ D. and Tsarkova، نويسنده , ◄ M.S. and Zaitsev، نويسنده , ◄ S.Yu.، نويسنده ,
502
Sergeeva، نويسنده , ◄ T.I. and Gromov، نويسنده , ◄ S.P. and Vedernikov، نويسنده , ◄ A.I. and Kapichnikova، نويسنده , ◄ M.S. and Alfimov، نويسنده , ◄ M.V. and Mِbius، نويسنده , ◄ D. and Zaitsev، نويسنده , ◄ S.Yu.، نويسنده ,
503
Sergeeva، نويسنده , ◄ T.I. and Gromov، نويسنده , ◄ S.P. and Zaitsev، نويسنده , ◄ S. Yu. and Mِbius، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
504
Sergeeva، نويسنده , ◄ Victoria S and Efremenko، نويسنده , ◄ Elena N and Kazankov، نويسنده , ◄ Gregory M and Varfolomeyev، نويسنده , ◄ Sergei D، نويسنده ,
505
Sergeeva، Ludmila V. نويسنده ,
506
Sergeev-Cherenkov، نويسنده , ◄ A.N. and Antipina، نويسنده , ◄ M.N. and Yurova، نويسنده , ◄ T.V. and Rakhnyanskaya، نويسنده , ◄ A.A. and Gainutdinov، نويسنده , ◄ R.V. and Tolstikhina، نويسنده , ◄ A.L. and Kislov، نويسنده , ◄ V.V. and Khomutov، نويسنده , ◄ G.B.، نويسنده ,
507
Sergeevich Dzhimak Stepan نويسنده Department of Radiophysics and Nanotechnology, Kuban State University, Krasnodar, Russia ► Alexandrovich Basov Alexandr نويسنده Department of Fundamental and Clinical Biochemistry, Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia ► Anatolyevna Elkina Anna نويسنده Department of Radiophysics and Nanotechnology, Kuban State University, Krasnodar, Russia ► Viacheslavovna Fedulova Liliya نويسنده Experimental Clinic - Laboratory of Biologically Active Substances of Animal Origin, The V.M. Gorbatov All-Russian Meat Research Institute, Moscow, Russia ► Alexandrovna Kotenkova Elena نويسنده Experimental Clinic - Laboratory of Biologically Active Substances of Animal Origin, The V.M. Gorbatov All-Russian Meat Research Institute, Moscow, Russia ► Romanovna Vasilevskaya Ekaterina نويسنده Experimental Clinic - Laboratory of Biologically Active Substances of Animal Origin, The V.M. Gorbatov All-Russian Meat Research Institute, Moscow, Russia ► Mikhailovna Lyasota Oxana نويسنده Department of Radiophysics and Nanotechnology, Kuban State University, Krasnodar, Russia ► Gennadievich Baryshev Mikhail نويسنده Department of Radiophysics and Nanotechnology, Kuban State University, Krasnodar, Russia
508
Sergei A. Abramov، نويسنده ,
509
Sergei A. Abramov، نويسنده ,
510
Sergei A. Abramov، نويسنده , ◄ Marko Petkovsek، نويسنده , ◄ Anna Ryabenko، نويسنده ,
511
Sergei A. Abramov، نويسنده , ◄ Peter Paule، نويسنده , ◄ Marko Petkovsek، نويسنده ,
512
Sergei A. Abramov، نويسنده , ◄ Peter Paule، نويسنده , ◄ Marko Petkovsek، نويسنده ,
513
Sergei A. and Averitt، نويسنده , ◄ R.D. and Pippenger، نويسنده , ◄ P.M. and Papanyan، نويسنده , ◄ V.O. and Dura، نويسنده , ◄ J.A. and Nordlander، نويسنده , ◄ P. and Halas، نويسنده , ◄ N.J.، نويسنده ,
514
Sergei A. Avdonin، نويسنده ,
515
Sergei A. Filatyev، نويسنده , ◄ Mathew P. Thariyan، نويسنده , ◄ Robert P. Lucht، نويسنده , ◄ Jay P. Gore ، نويسنده ,
516
Sergei A. Fomin، نويسنده , ◄ Alexander V. Wilchinsky، نويسنده ,
517
Sergei A. Fomina، نويسنده , ◄ Vladimir A. Chugunovb، نويسنده , ◄ Toshiyuki Hashidac، نويسنده ,
518
Sergei A. Frolov، نويسنده , ◄ Lewis M. Rothstein، نويسنده ,
519
Sergei A. Ivanov، نويسنده , ◄ Chi-Sing Man، نويسنده , ◄ and Gen Nakamura ، نويسنده ,
520
Sergei A. Jerebets، نويسنده , ◄ Mingqin Zou، نويسنده , ◄ Roger D. Willett، نويسنده ,
521
Sergei A. Klioner، نويسنده ,
522
Sergei A. Kuznetsov، نويسنده ,
523
Sergei A. Kuznetsov، نويسنده , ◄ Katherine E. Huang، نويسنده , ◄ Grayson W. Marshall Jr.، نويسنده , ◄ Pamela G. Robey، نويسنده , ◄ Mahesh H. Mankani، نويسنده ,
524
Sergei A. Pisarevsky، نويسنده , ◄ Tapas Kumar Biswal، نويسنده , ◄ Xuan-Ce Wang، نويسنده , ◄ et al، نويسنده ,
525
Sergei A. schapkin، نويسنده , ◄ Alexei N. Gusev، نويسنده , ◄ Julius Kuhl، نويسنده ,
526
Sergei A. Shipilov and Iain Le May، نويسنده ,
527
Sergei A. Shipilov and Iain Le May، نويسنده ,
528
Sergei A. Trushin، نويسنده , ◄ Ko-ichi Sugawara، نويسنده , ◄ Kenji Koga and Harutoshi Takeo، نويسنده ,
529
Sergei A. Voloshin، نويسنده ,
530
Sergei A. Voloshin، نويسنده ,
531
Sergei A. Voloshin، نويسنده , ◄ for the ALICE collaboration ، نويسنده ,
532
Sergei A. Voloshin، نويسنده , ◄ STAR Collaboration، نويسنده ,
533
Sergei A. Zelepouga، نويسنده , ◄ Alexei V. Saveliev، نويسنده , ◄ Lawrence A. Kennedy، نويسنده , ◄ Alexander A. Fridman، نويسنده ,
534
Sergei Abramov، نويسنده , ◄ Robert Glück، نويسنده ,
535
Sergei Alex، نويسنده , ◄ rov، نويسنده ,
536
Sergei Alexandrov، نويسنده ,
537
Sergei Alexandrov، نويسنده , ◄ Emiliano Imeroni، نويسنده ,
538
Sergei and Tsandev، نويسنده , ◄ I. and Slomp، نويسنده , ◄ C.P.، نويسنده ,
539
Sergei and Tsandev، نويسنده , ◄ Iana and Reed، نويسنده , ◄ Daniel C. and Slomp، نويسنده , ◄ Caroline P.، نويسنده ,
540
Sergei Artëmov، نويسنده , ◄ Vladimir Krupski، نويسنده ,
541
Sergei B. Filippov، نويسنده , ◄ Eliza M. Haseganu ، نويسنده , ◄ Andrei L. Smirnov، نويسنده ,
542
Sergei B. Gulin، نويسنده , ◄ Gennady G. Polikarpov، نويسنده , ◄ Victor N. Egorov، نويسنده ,
543
Sergei B. Koralov، نويسنده , ◄ Stefan A. Muljo، نويسنده , ◄ Gunther R. Galler، نويسنده , ◄ Azra Krek، نويسنده , ◄ Tirtha Chakraborty، نويسنده , ◄ Chryssa Kanellopoulou، نويسنده , ◄ Kari Jensen، نويسنده , ◄ Bradley S. Cobb، نويسنده , ◄ Matthias Merkenschlager، نويسنده , ◄ Nikolaus Rajewsky، نويسنده , ◄ Klaus Rajewsky، نويسنده ,
544
Sergei B. Malykh، نويسنده , ◄ Nikita V. Iskoldsky، نويسنده , ◄ Elena D. Gindina، نويسنده ,
545
Sergei Batishche، نويسنده ,
546
Sergei Bespamyatnikh، نويسنده ,
547
Sergei Bespamyatnikh، نويسنده , ◄ Michael Segal، نويسنده ,
548
Sergei Bespamyatnikh، نويسنده , ◄ Michael Segal، نويسنده ,
549
Sergei Bezrukov، نويسنده , ◄ Burkhard Monien، نويسنده , ◄ Walter Unger، نويسنده , ◄ Gerd Wechsung، نويسنده ,
550
Sergei Bezrukov، نويسنده , ◄ Dalibor Froncek، نويسنده , ◄ Steven J. Rosenberg، نويسنده , ◄ Petr Kovar، نويسنده ,
551
Sergei Bogovski، نويسنده , ◄ Boris Sergeyev، نويسنده , ◄ Vladimir Muzyka، نويسنده , ◄ Svetlana Karlova، نويسنده ,
552
Sergei Boudko، نويسنده , ◄ Sabine Frank، نويسنده , ◄ Richard A. Kammerer، نويسنده , ◄ J?rg Stetefeld، نويسنده , ◄ Therese Schulthess، نويسنده , ◄ Ruth Landwehr، نويسنده , ◄ Ariel Lustig، نويسنده , ◄ Hans Peter B?chinger، نويسنده , ◄ Kenji Okuyama and Jürgen Engel، نويسنده ,
553
Sergei Bratkovsky، نويسنده , ◄ Ellen Aasum، نويسنده , ◄ Rudolph A. Riemersma، نويسنده , ◄ Terje S. Larsen، نويسنده ,
554
Sergei Chubanov، نويسنده , ◄ Mikhail Y. Kovalyov، نويسنده , ◄ Erwin Pesch، نويسنده ,
555
Sergei D. Kirik، نويسنده , ◄ Julia N. Zaitseva، نويسنده ,
556
Sergei D. Odintsov، نويسنده ,
557
Sergei D. Odintsov، نويسنده , ◄ A. Wipf، نويسنده ,
558
Sergei D. Silvestrov، نويسنده , ◄ Jun Tomiyama، نويسنده ,
559
Sergei Dodzin، نويسنده , ◄ Athanasios Vamvakidis، نويسنده ,
560
Sergei E. Nefedov، نويسنده , ◄ Elena V. Perova، نويسنده , ◄ Ilya A. Yakushev، نويسنده , ◄ Natalia Yu. Kozitsyna، نويسنده , ◄ Michael N. Vargaftik، نويسنده , ◄ Ilya I. Moiseev، نويسنده ,
561
Sergei E. Nefedov، نويسنده , ◄ Ilya A. Yakushev، نويسنده , ◄ Natalia Yu. Kozitsyna، نويسنده , ◄ Zhanna V. Dobrokhotova، نويسنده , ◄ Vladimir N. Ikorsky، نويسنده , ◄ Michael N. Vargaftik، نويسنده , ◄ Ilya I. Moiseev، نويسنده ,
562
Sergei E. Nefedov، نويسنده , ◄ Michael N. Vargaftik، نويسنده , ◄ Ilya I. Moiseev، نويسنده ,
563
Sergei E. Nefedov، نويسنده , ◄ Natalia Yu. Kozitsyna، نويسنده , ◄ Nailya S. Akhmadullina، نويسنده , ◄ Natalia V. Cherkashina، نويسنده , ◄ Michael N. Vargaftik، نويسنده , ◄ Ilya I. Moiseev، نويسنده ,
564
Sergei E. Nefedov، نويسنده , ◄ Natalia Yu. Kozitsyna، نويسنده , ◄ Natalia V. Cherkashina، نويسنده , ◄ Georgy K. Fukin، نويسنده , ◄ Michael N. Vargaftik، نويسنده , ◄ Ilya I. Moiseev، نويسنده ,
565
Sergei Evdokimov، نويسنده , ◄ Ilia Ponomarenko، نويسنده ,
566
Sergei Evdokimov، نويسنده , ◄ Ilia Ponomarenko، نويسنده , ◄ Gottfried Tinhofer، نويسنده ,
567
Sergei Evdokimov، نويسنده , ◄ Marek Karpinski، نويسنده , ◄ Ilia Ponomarenko، نويسنده ,
568
Sergei F Vasilevsky، نويسنده , ◄ Svetlana V Klyatskaya، نويسنده , ◄ José Elguero، نويسنده ,
569
Sergei F. Boulyga، نويسنده , ◄ Klaus G. Heumann، نويسنده ,
570
Sergei F. Lyuksyutov، نويسنده , ◄ Igor F and Everts، نويسنده , ◄ H.-U and Pfnür، نويسنده , ◄ H، نويسنده ,
571
Sergei F. Lyuksyutov، نويسنده , ◄ Mindaugas Rackaitis، نويسنده , ◄ Victoria Nedashkivska، نويسنده ,
572
Sergei F. Lyuksyutov، نويسنده , ◄ S.F. and Paramonov، نويسنده , ◄ P.B. and Mayevska، نويسنده , ◄ O.V. and Reagan، نويسنده , ◄ M.A. and Sancaktar، نويسنده , ◄ E. and Vaia، نويسنده , ◄ R.A. and Juhl، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
573
Sergei F. Lyuksyutov، نويسنده , ◄ S.F. and Paramonov، نويسنده , ◄ P.B. and Mayevska، نويسنده , ◄ O.V. and Reagan، نويسنده , ◄ M.A. and Sancaktar، نويسنده , ◄ E. and Vaia، نويسنده , ◄ R.A. and Juhl، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
574
Sergei F. Vasilevsky، نويسنده , ◄ Olga L. Krivenko، نويسنده , ◄ Vitalii R. Gorelik، نويسنده , ◄ Igor V. Alabugin، نويسنده ,
575
Sergei Fabrika، نويسنده , ◄ Alexei Medvedev، نويسنده ,
576
Sergei Fedotov، نويسنده , ◄ Andrei Zubarev، نويسنده ,
577
Sergei Fedotov، نويسنده , ◄ Irina Bashkirtseva، نويسنده , ◄ Lev Ryashko، نويسنده ,
578
Sergei Fedotov، نويسنده , ◄ Stephanos Panayides، نويسنده ,
579
Sergei G Tevosian، نويسنده , ◄ Anne E. Deconinck، نويسنده , ◄ Makoto Tanaka، نويسنده , ◄ Martina Schinke، نويسنده , ◄ Silvio H. Litovsky، نويسنده , ◄ Seigo Izumo، نويسنده , ◄ Yuko Fujiwara، نويسنده , ◄ Stuart H. Orkin، نويسنده ,
580
Sergei G. Grishutin، نويسنده , ◄ Alexander V. Gusakov، نويسنده , ◄ Ekaterina I. Dzedzyulya، نويسنده , ◄ Arkady P. Sinitsyn، نويسنده ,
581
Sergei G. Kazarian، نويسنده , ◄ K. L. Andrew Chan، نويسنده , ◄ Véronique Maquet، نويسنده , ◄ Aldo R. Boccaccini ، نويسنده ,
582
Sergei G. Romanov، نويسنده , ◄ Marc Egen، نويسنده , ◄ Rudolf Zentel، نويسنده , ◄ Clivia M. Sotomayor Torres، نويسنده ,
583
Sergei G. Zavarukhin، نويسنده , ◄ Gennady G. Kuvshinov، نويسنده ,
584
Sergei G. Zavarukhin، نويسنده , ◄ Gennady G. Kuvshinov، نويسنده ,
585
Sergei Gamburzev، نويسنده , ◄ A. John Appleby، نويسنده ,
586
Sergei Glavatskih، نويسنده , ◄ Sergei B. and Uusitalo، نويسنده , ◄ ضsten and Spohn، نويسنده , ◄ Daniel J.، نويسنده ,
587
Sergei Gorlatch and Christian Lengauer ، نويسنده ,
588
Sergei Gorlatch and Christian Lengauer ، نويسنده ,
589
Sergei Gukov and Vipul Periwal، نويسنده ,
590
Sergei Gukov and Vipul Periwal، نويسنده ,
591
Sergei Gukov and Vipul Periwal، نويسنده ,
592
Sergei Gukov and Vipul Periwal، نويسنده , ◄ ?yvind Tafjord، نويسنده ,
593
Sergei Gukov and Vipul Periwal، نويسنده , ◄ Anton Kapustin، نويسنده ,
594
Sergei Gukov and Vipul Periwal، نويسنده , ◄ Cumrun Vafa، نويسنده , ◄ Edward Witten، نويسنده ,
595
Sergei Gukov and Vipul Periwal، نويسنده , ◄ Igor Polyubin، نويسنده ,
596
Sergei Gukov and Vipul Periwal، نويسنده , ◄ James Sparks، نويسنده ,
597
Sergei Gukov and Vipul Periwal، نويسنده , ◄ Michael Haack، نويسنده ,
598
Sergei Guriev، نويسنده ,
599
Sergei Guriev، نويسنده , ◄ Dmitri Kvassov، نويسنده ,
600
Sergei Guriev، نويسنده , ◄ Igor Makarov، نويسنده , ◄ Mathilde Maurel، نويسنده ,
601
Sergei I. Badulin and Victor I. Shrira، نويسنده ,
602
Sergei I. Grivennikov، نويسنده , ◄ Florian R. Greten، نويسنده , ◄ Michael Karin، نويسنده ,
603
Sergei I. Ipatov and Michael F. AʹHearn، نويسنده ,
604
Sergei I. Ipatov، نويسنده ,
605
Sergei I. Ipatov، نويسنده ,
606
Sergei I. Ipatov، نويسنده , ◄ Michael F. A’Hearn، نويسنده ,
607
Sergei I. Mukhin، نويسنده , ◄ L. Jos de Jongh، نويسنده ,
608
Sergei I. Prokofjev، نويسنده , ◄ Erik Johnson، نويسنده , ◄ Victor M. Zhilin، نويسنده , ◄ Ulrich Dahmen، نويسنده ,
609
Sergei I. Snovida، نويسنده , ◄ Edward D. Bodnar، نويسنده , ◄ Rosa Viner، نويسنده , ◄ Julian Saba، نويسنده , ◄ Hélène Perreault، نويسنده ,
610
Sergei Ivanov، نويسنده , ◄ Lyuba Miteva، نويسنده , ◄ Vera Alexieva، نويسنده , ◄ Hristo Karjin، نويسنده , ◄ Emanuil Karanov، نويسنده ,
611
Sergei Izvekov، نويسنده , ◄ Peter W. Chung، نويسنده , ◄ Betsy M. Rice، نويسنده ,
612
Sergei K. Suslov، نويسنده ,
613
Sergei Katsev، نويسنده , ◄ Ivan L’Heureux، نويسنده ,
614
Sergei Khrapunov، نويسنده , ◄ Michael Brenowitz، نويسنده ,
615
Sergei Khrushchev، نويسنده ,
616
Sergei Khrushchev، نويسنده ,
617
Sergei Klishevich، نويسنده , ◄ Mikhail Plyushchay، نويسنده ,
618
Sergei Konyagin، نويسنده , ◄ Francesco Pappalardi، نويسنده ,
619
Sergei Konyagin، نويسنده , ◄ Francesco Pappalardi، نويسنده ,
620
Sergei Konyagin، نويسنده , ◄ Izabella aba، نويسنده ,
621
Sergei Kopeikin، نويسنده ,
622
Sergei Kopeikin، نويسنده ,
623
Sergei Krutelevich، نويسنده ,
624
Sergei Krutelevich، نويسنده ,
625
Sergei Kucherenko، نويسنده , ◄ Balazs Feil، نويسنده , ◄ Nilay Shah، نويسنده , ◄ Wolfgang Mauntz، نويسنده ,
626
Sergei Kucherenko، نويسنده , ◄ Pietro Belotti، نويسنده , ◄ Leo Liberti، نويسنده , ◄ Nelson Maculan، نويسنده ,
627
Sergei L Shmakov، نويسنده ,
628
Sergei L. Bezrukov، نويسنده ,
629
Sergei L. Bezrukov، نويسنده ,
630
Sergei L. Bezrukov، نويسنده , ◄ Miquel Rius، نويسنده , ◄ Oriol Serra، نويسنده ,
631
Sergei L. Bezrukov، نويسنده , ◄ Oriol Serra، نويسنده ,
632
Sergei L. Bezrukov، نويسنده , ◄ Roberto Battiti، نويسنده ,
633
Sergei L. Leonov، نويسنده ,
634
Sergei L. Lukyanov، نويسنده ,
635
Sergei L. Lukyanov، نويسنده ,
636
Sergei L. Lukyanov، نويسنده ,
637
Sergei L. Lukyanov، نويسنده , ◄ Alexander B. Zamolodchikov، نويسنده ,
638
Sergei L. Lukyanov، نويسنده , ◄ Alexander B. Zamolodchikov، نويسنده ,
639
Sergei L. Lukyanov، نويسنده , ◄ Alexei M. Tsvelik، نويسنده , ◄ Alexander B. Zamolodchikov، نويسنده ,
640
Sergei L. Shmakov، نويسنده ,
641
Sergei Lebedev، نويسنده , ◄ Jan Boonen، نويسنده , ◄ Jeannot Trampert، نويسنده ,
642
Sergei Lebedkin، نويسنده , ◄ Peter Schweiss، نويسنده , ◄ Burkhard Renker، نويسنده , ◄ Sharali Malik، نويسنده , ◄ Frank Hennrich، نويسنده , ◄ Marco Neumaier، نويسنده , ◄ Carsten Stoermer، نويسنده , ◄ Manfred M. Kappes، نويسنده ,
643
Sergei Lobov، نويسنده , ◄ Malgorzata Wilczynska، نويسنده , ◄ Fredrik Bergstr?m، نويسنده , ◄ Lennart B.-?. Johansson، نويسنده , ◄ Tor Ny، نويسنده ,
644
Sergei Lukyanov، نويسنده ,
645
Sergei Lukyanov، نويسنده ,
646
Sergei Lukyanov، نويسنده ,
647
Sergei Lukyanov، نويسنده ,
648
Sergei Lukyanov، نويسنده , ◄ Alexander Zamolodchikov، نويسنده ,
649
Sergei Lukyanov، نويسنده , ◄ Alexander Zamolodchikov، نويسنده ,
650
Sergei Lukyanov، نويسنده , ◄ Véronique Terras، نويسنده ,
651
Sergei Lukyanov، نويسنده , ◄ Yaroslav Pugai، نويسنده ,
652
Sergei M. Butorin، نويسنده ,
653
Sergei M. Danilov، نويسنده , ◄ Elena Sadovnikova، نويسنده , ◄ Nicole Scharenborg، نويسنده , ◄ Irina V. Balyasnikova، نويسنده , ◄ Daria A. Svinareva، نويسنده , ◄ Elena L. Semikina، نويسنده , ◄ Elena N. Parovichnikova، نويسنده , ◄ Valery G. Savchenko، نويسنده , ◄ Gosse J. Adema، نويسنده ,
654
Sergei M. Kuzenko، نويسنده ,
655
Sergei M. Kuzenko، نويسنده ,
656
Sergei M. Kuzenko، نويسنده , ◄ Gabriele Tartaglino-Mazzucchelli، نويسنده ,
657
Sergei M. Kuzenko، نويسنده , ◄ Ian N. McArthur، نويسنده ,
658
Sergei Manzhos، نويسنده , ◄ Hans-Peter Loock، نويسنده ,
659
Sergei Manzhos، نويسنده , ◄ Koichi Yamashita، نويسنده , ◄ Tucker Carrington Jr.، نويسنده ,
660
Sergei Manzhos، نويسنده , ◄ Roman A. and Krivenko، نويسنده , ◄ Aleksandr G. and Doronin، نويسنده , ◄ Sergey V. and Choba، نويسنده , ◄ Maria A. and Safonov، نويسنده , ◄ Victor A.، نويسنده ,
661
Sergei Manzhos، نويسنده , ◄ Sergei and Carrington Jr.، نويسنده , ◄ Tucker and Yamashita، نويسنده , ◄ Koichi، نويسنده ,
662
Sergei Manzhos، نويسنده , ◄ Sergei and Schmauder، نويسنده , ◄ Siegfried and Koh، نويسنده , ◄ Adrian and Poh، نويسنده , ◄ Leong Hien and Joshi، نويسنده , ◄ Shailendra and Tan، نويسنده , ◄ Vincent، نويسنده ,
663
Sergei Manzhos، نويسنده , ◄ Sergei and Yamashita، نويسنده , ◄ Koichi، نويسنده ,
664
Sergei Maslov، نويسنده ,
665
Sergei Maslov، نويسنده ,
666
Sergei Maslov، نويسنده , ◄ Mark Mills، نويسنده ,
667
Sergei Maslov، نويسنده , ◄ Yicheng Zhang، نويسنده ,
668
Sergei Maslov، نويسنده , ◄ Yicheng Zhang، نويسنده ,
669
Sergei Maslov، نويسنده , ◄ Bertrand M. Roehner، نويسنده ,
670
Sergei Maslov، نويسنده , ◄ Kim Sneppen، نويسنده , ◄ Alexei Zaliznyak، نويسنده ,
671
Sergei Matveev، نويسنده , ◄ Thomas Stachel ، نويسنده ,
672
Sergei Minyaev، نويسنده , ◄ Ruslan M. and Minkin، نويسنده , ◄ Vladimir I. and Wales، نويسنده , ◄ David J.، نويسنده ,
673
Sergei Minyaev، نويسنده , ◄ Ruslan M.، نويسنده ,
674
Sergei Mitnovetski، نويسنده , ◄ Aubrey A. Almeida، نويسنده , ◄ Althea Barr، نويسنده , ◄ William S. Peters، نويسنده , ◄ F. Paget Milsom، نويسنده , ◄ Betty Ho، نويسنده , ◄ Julian A. Smith، نويسنده ,
675
Sergei Modestovich Lomakin، نويسنده , ◄ Lyudmila A. Novokshonova، نويسنده , ◄ Peter N. Brevnov، نويسنده , ◄ Alexander N. Shchegolikhin، نويسنده ,
676
Sergei N Konchenko، نويسنده , ◄ Nikolai A Pushkarevsky، نويسنده , ◄ Manfred Scheer، نويسنده ,
677
Sergei N. and Kruglik، نويسنده , ◄ Sergei G. and Mizutani، نويسنده , ◄ Yasuhisa and Kitagawa، نويسنده , ◄ Teizo، نويسنده ,
678
Sergei N. and Kruglik، نويسنده , ◄ Sergie G. and Ermolenkov، نويسنده , ◄ Vladimir V. and Shvedko، نويسنده , ◄ Alexander G. and Orlovich، نويسنده , ◄ Valentine A. and Galievsky، نويسنده , ◄ Victor A. and Chirvony، نويسنده , ◄ Vladimir S. and Otto، نويسنده , ◄ Cees and Turpin، نويسنده , ◄ Pierre-Yves، نويسنده ,
679
Sergei N. Orlov، نويسنده , ◄ Johanne Tremblay، نويسنده , ◄ Pavel Hamet، نويسنده ,
680
Sergei N. Orlov، نويسنده , ◄ Sergei A. Kuznetsov، نويسنده , ◄ Nickolai I Pokudin، نويسنده , ◄ Johanne Tremblay، نويسنده , ◄ Pavel Hamet، نويسنده ,
681
Sergei N. Shchelkunov، نويسنده , ◄ Alex V. Totmenin، نويسنده , ◄ Lev S. Sandakhchiev، نويسنده ,
682
Sergei N. Shchelkunov، نويسنده , ◄ Robert F. Massung، نويسنده , ◄ Joseph J. Esposito، نويسنده ,
683
Sergei Nayakshin، نويسنده ,
684
Sergei Nechaev، نويسنده , ◄ E. Peter Geiduschek، نويسنده ,
685
Sergei Nechaev، نويسنده , ◄ Raphaël Voituriez، نويسنده ,
686
Sergei Nechaev، نويسنده , ◄ Yulia Yuzenkova، نويسنده , ◄ Anita Niedziela-Majka، نويسنده , ◄ Tomasz Heyduk، نويسنده , ◄ Konstantin Severinov، نويسنده ,
687
Sergei Nirenburg & Victor Raskin، نويسنده ,
688
Sergei O. Kuznetsov، نويسنده , ◄ Sergei Obiedkov، نويسنده ,
689
Sergei Ovchinnikov and Alexander Dukhovny، نويسنده ,
690
Sergei Ovchinnikov، نويسنده ,
691
Sergei Ovchinnikov، نويسنده ,
692
Sergei Ovchinnikov، نويسنده ,
693
Sergei Ovchinnikov، نويسنده ,
694
Sergei Ovchinnikov، نويسنده ,
695
Sergei Ovchinnikov، نويسنده ,
696
Sergei Ovchinnikov، نويسنده ,
697
Sergei Ovchinnikov، نويسنده ,
698
Sergei Ovchinnikov، نويسنده , ◄ Alexander Dukhovny، نويسنده ,
699
Sergei P. Agashichev، نويسنده ,
700
Sergei P. Agashichev، نويسنده ,
701
Sergei P. Agashichev، نويسنده ,
702
Sergei P. Agashichev، نويسنده , ◄ Ali M. El-Nashar، نويسنده ,
703
Sergei P. Agashichev، نويسنده , ◄ Dmitry V. Falalejev، نويسنده ,
704
Sergei P. Agashichev، نويسنده , ◄ Khaled N. Lootahb، نويسنده ,
705
Sergei P. Agashichev، نويسنده , ◄ M.E. El-Dahshan، نويسنده ,
706
Sergei P. Atamas، نويسنده ,
707
Sergei P. Aukutsionek، نويسنده , ◄ Alexis V. Belianin، نويسنده ,
708
Sergei P. Boudko، نويسنده , ◄ Kenji Okuyama and Jürgen Engel، نويسنده ,
709
Sergei P. Boudko، نويسنده , ◄ Richard J. Kuhn and Michael G. Rossmann، نويسنده , ◄ Michael G. Rossmann، نويسنده ,
710
Sergei P. Boudko، نويسنده , ◄ Sergei V. Strelkov، نويسنده , ◄ Kenji Okuyama and Jürgen Engel، نويسنده , ◄ J?rg Stetefeld، نويسنده ,
711
Sergei P. Boudko، نويسنده , ◄ Takako Sasaki، نويسنده , ◄ Kenji Okuyama and Jürgen Engel، نويسنده , ◄ Thomas F. Lerch، نويسنده , ◄ Jay Nix، نويسنده , ◄ Michael S. Chapman، نويسنده , ◄ Hans Peter B?chinger، نويسنده ,
712
Sergei P. Fedotov، نويسنده ,
713
Sergei P. Fisenko، نويسنده ,
714
Sergei P. Karlov، نويسنده , ◄ Dmitry A. Kazenin، نويسنده , ◄ Andrey V. Vyazmin، نويسنده ,
715
Sergei P. Maydanyuk، نويسنده ,
716
Sergei P. Yushanov، نويسنده , ◄ Alex، نويسنده , ◄ er E. Bogdanovich، نويسنده ,
717
Sergei P. Yushanov، نويسنده , ◄ Alex، نويسنده , ◄ er E. Bogdanovich، نويسنده ,
718
Sergei Pak، نويسنده , ◄ Jack H. Lunsford، نويسنده ,
719
Sergei Panyukov، نويسنده , ◄ Igor Potemkin، نويسنده ,
720
Sergei Panyukov، نويسنده , ◄ Yitzhak Rabin، نويسنده ,
721
SERGEI PERESADA، نويسنده , ◄ Andrea Tilli and Alberto Tonielli، نويسنده ,
722
Sergei Pletnev، نويسنده , ◄ Fedor V. Subach، نويسنده , ◄ Zbigniew Dauter، نويسنده , ◄ Alexander Wlodawer، نويسنده , ◄ Vladislav V. Verkhusha، نويسنده ,
723
Sergei Preis، نويسنده , ◄ Anna Kachina، نويسنده , ◄ Nuria Capdet Santiago، نويسنده , ◄ Juha Kallas، نويسنده ,
724
Sergei Prozorov، نويسنده ,
725
Sergei Radaev، نويسنده , ◄ Michael Kattah، نويسنده , ◄ Bertha Rostro، نويسنده , ◄ Marco Colonna and Peter D. Sun، نويسنده ,
726
Sergei Romanov and Kazunobu Tanaka، نويسنده ,
727
Sergei Rudenja، نويسنده , ◄ Nan Zhao، نويسنده , ◄ Song Liu، نويسنده ,
728
Sergei Rudenko، نويسنده , ◄ Michiel Otten، نويسنده , ◄ Pieter Visser، نويسنده , ◄ Remko Scharroo، نويسنده , ◄ Tilo Sch?ne، نويسنده , ◄ Saskia Esselborn، نويسنده ,
729
Sergei S Zinovyev، نويسنده , ◄ Alvise Perosa، نويسنده , ◄ Pietro Tundo، نويسنده ,
730
Sergei S. Demidov and Ioannis M. Vandoulakis، نويسنده ,
731
Sergei S. Gavriushin، نويسنده ,
732
Sergei S. Meshalkin، نويسنده , ◄ Alexei A. Ariskin، نويسنده ,
733
Sergei S. Sazhin، نويسنده ,
734
Sergei Savikhin، نويسنده , ◄ Daniel R. Buck، نويسنده , ◄ Walter S. Struve، نويسنده ,
735
Sergei Savikhin، نويسنده , ◄ Paula I. van Noort، نويسنده , ◄ Yinwen Zhu، نويسنده , ◄ Su Lin، نويسنده , ◄ Robert E. Blankenship، نويسنده , ◄ Walter S. Struve، نويسنده ,
736
Sergei Savikhin، نويسنده , ◄ Walter S. Struve، نويسنده ,
737
Sergei Shubin، نويسنده ,
738
Sergei Soloviev، نويسنده , ◄ Zhaohui Luo، نويسنده ,
739
Sergei Stanchits، نويسنده , ◄ Sergio Vinciguerra، نويسنده , ◄ Georg Dresen ، نويسنده ,
740
Sergei Tatevosov، نويسنده ,
741
Sergei Treil، نويسنده ,
742
Sergei Treil، نويسنده , ◄ Brett D. Wick، نويسنده ,
743
Sergei Treil، نويسنده , ◄ S and Volberg، نويسنده , ◄ A، نويسنده ,
744
Sergei Treil، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
745
Sergei Tretiak، نويسنده , ◄ Vladimir Chernyak، نويسنده , ◄ Satoshi Tanaka and Shaul Mukamel، نويسنده ,
746
Sergei Tupailo، نويسنده ,
747
Sergei V Jargin، نويسنده ,
748
Sergei V Strelkov، نويسنده , ◄ Harald Herrmann، نويسنده , ◄ Norbert Geisler، نويسنده , ◄ Ariel Lustig، نويسنده , ◄ Sergei Ivaninskii، نويسنده , ◄ Ralf Zimbelmann، نويسنده , ◄ Peter Burkhard، نويسنده , ◄ Ueli Aebi، نويسنده ,
749
Sergei V. Astashkin، نويسنده ,
750
Sergei V. Chetyrkin، نويسنده , ◄ Missy E. Mathis، نويسنده , ◄ Amy-Joan L. Ham، نويسنده , ◄ David L. Hachey، نويسنده , ◄ Billy G. Hudson، نويسنده , ◄ Paul A. Voziyan، نويسنده ,
751
Sergei V. Dzyadevich، نويسنده , ◄ Valentina N. Arkhipova، نويسنده , ◄ Alexei P. Soldatkin، نويسنده , ◄ Anna V. Elʹskaya، نويسنده , ◄ Alexandre A. Shulʹga، نويسنده ,
752
Sergei V. Dzyadevych، نويسنده , ◄ Alexey P. Soldatkin، نويسنده , ◄ Anna V. Elʹskaya، نويسنده , ◄ Claude Martelet، نويسنده , ◄ Nicole Jaffrezic-Renault، نويسنده ,
753
Sergei V. Dzyadevych، نويسنده , ◄ Alexey P. Soldatkin، نويسنده , ◄ Jean-Marc Chovelon، نويسنده ,
754
Sergei V. Dzyadevych، نويسنده , ◄ Valentina N. Arkhypova، نويسنده , ◄ Yaroslav I. Korpan، نويسنده , ◄ Anna V. El’skaya، نويسنده , ◄ Alexey P. Soldatkin، نويسنده , ◄ Nicole Jaffrezic-Renault، نويسنده , ◄ Claude Martelet، نويسنده ,
755
Sergei V. Gusev، نويسنده ,
756
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
757
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
758
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
759
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
760
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
761
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
762
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
763
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
764
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
765
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
766
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
767
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
768
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
769
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
770
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
771
Sergei V. Ketov، نويسنده ,
772
Sergei V. Ketov، نويسنده , ◄ Christine Unkmeir، نويسنده ,
773
Sergei V. Ketov، نويسنده , ◄ S.V. and Louzguina-Luzgina، نويسنده , ◄ L.V. and Churyumov، نويسنده , ◄ A.Yu. and Solonin، نويسنده , ◄ A.N. and Miracle، نويسنده , ◄ D.B. and Louzguine-Luzgin، نويسنده , ◄ D.V. and Inoue، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
774
Sergei V. Ketov، نويسنده , ◄ Olaf Lechtenfeld، نويسنده ,
775
Sergei V. Klinov، نويسنده , ◄ Boris I. Kurganov، نويسنده ,
776
Sergei V. Kostjuk، نويسنده , ◄ Alexei Yu. Dubovik، نويسنده , ◄ Irina V. Vasilenko، نويسنده , ◄ Alexander N. Frolov، نويسنده , ◄ Fyodor N. Kaputsky، نويسنده ,
777
Sergei V. Lepeshkevich، نويسنده ,
778
Sergei V. Nekrasov، نويسنده , ◄ Olga V. Agafonova، نويسنده , ◄ Nataly G. Belogurova، نويسنده , ◄ Eugene P. Delver، نويسنده , ◄ Anatol A. Belogurov، نويسنده ,
779
Sergei V. Pereverzev ، نويسنده , ◄ Eberhard Schock، نويسنده ,
780
Sergei V. Petrovskii، نويسنده , ◄ Horst Malchow، نويسنده ,
781
Sergei V. Petrovskii، نويسنده , ◄ Horst Malchow، نويسنده ,
782
Sergei V. Pletnev، نويسنده , ◄ Wei Zhang، نويسنده , ◄ Suchetana Mukhopadhyay، نويسنده , ◄ Bonnie R. Fisher، نويسنده , ◄ Raquel Hernandez، نويسنده , ◄ Dennis T. Brown، نويسنده , ◄ Max L. Nibert and Timothy S. Baker، نويسنده , ◄ Michael G. Rossmann، نويسنده , ◄ Richard J. Kuhn and Michael G. Rossmann، نويسنده ,
783
Sergei V. Pogrebenko، نويسنده , ◄ Leonid I. Gurvits، نويسنده , ◄ Moshe Elitzur، نويسنده , ◄ Cristiano B. Cosmovici، نويسنده , ◄ Ian M. Avruch، نويسنده , ◄ Salvatore Pluchino، نويسنده , ◄ Stelio Montebugnoli، نويسنده , ◄ Emma Salerno، نويسنده , ◄ Giuseppe Maccaferri، نويسنده , ◄ Ari Mujunen، نويسنده , ◄ Jouko Ritakari، نويسنده , ◄ Guifre Molera، نويسنده , ◄ Jan Wagner، نويسنده , ◄ Minttu Uunila، نويسنده , ◄ Giuseppe Cimo، نويسنده ,
784
Sergei V. Selyugin، نويسنده ,
785
Sergei V. Semovski، نويسنده , ◄ Nickolai Yu. Mogilev، نويسنده , ◄ Pavel P. Sherstyankin، نويسنده ,
786
Sergei V. Shabanov، نويسنده ,
787
Sergei V. Shabanov، نويسنده ,
788
Sergei V. Shabanov، نويسنده ,
789
Sergei V. Shabanov، نويسنده , ◄ John R. Klauder، نويسنده ,
790
Sergei V. Shabanov، نويسنده , ◄ John R. Klauder، نويسنده ,
791
Sergei V. Sharov، نويسنده , ◄ Andrei D. Zaikin، نويسنده ,
792
Sergei V. Spitsin، نويسنده , ◄ Gwen S. Scott، نويسنده , ◄ Tatiana Mikheeva، نويسنده , ◄ Anna Zborek، نويسنده , ◄ Rhonda B. Kean، نويسنده , ◄ Christine M. Brimer، نويسنده , ◄ Hilary Koprowski، نويسنده , ◄ D. Craig Hooper، نويسنده ,
793
Sergei V. Stankus، نويسنده , ◄ Rashid A. Khairulin، نويسنده ,
794
Sergei V. Strelkov، نويسنده , ◄ Jens Schumacher، نويسنده , ◄ Peter Burkhard، نويسنده , ◄ Ueli Aebi، نويسنده , ◄ Harald Herrmann، نويسنده ,
795
Sergei V. Voitekhovich، نويسنده , ◄ Alexander S. Lyakhov، نويسنده , ◄ Ludmila S. Ivashkevich، نويسنده , ◄ Vadim E. Matulis، نويسنده , ◄ Yury V. Grigoriev، نويسنده , ◄ Pavel N. Gaponik، نويسنده , ◄ Oleg A. Ivashkevich، نويسنده ,
796
Sergei V. Voitekhovich، نويسنده , ◄ Juliya V. Filippova، نويسنده , ◄ Anna G. Sukhanova، نويسنده , ◄ Alexander S. Lyakhov، نويسنده , ◄ Ludmila S. Ivashkevich، نويسنده , ◄ Gennady T. Sukhanov، نويسنده , ◄ Yuri V. Grigoriev، نويسنده ,
797
Sergei V. Voitekhovich، نويسنده , ◄ Pavel N. Gaponik، نويسنده , ◄ Alexander S. Lyakhov، نويسنده , ◄ Oleg A. Ivashkevich، نويسنده ,
798
Sergei V. Voitekhovich، نويسنده , ◄ Sergei V. and Gaponik، نويسنده , ◄ Pavel N. and Lyakhov، نويسنده , ◄ Alexander S. and Filipova، نويسنده , ◄ Juliya V. and Sukhanova، نويسنده , ◄ Anna G. and Sukhanov، نويسنده , ◄ Gennady T. and Ivashkevich، نويسنده , ◄ Oleg A.، نويسنده ,
799
Sergei V. Voitekhovich، نويسنده , ◄ Sergei V. and Lyakhov، نويسنده , ◄ Alexander S. and Ivashkevich، نويسنده , ◄ Ludmila S. and Gaponik، نويسنده , ◄ Pavel N.، نويسنده ,
800
Sergei V. Voitekhovich، نويسنده , ◄ Sergei V. and Lyakhov، نويسنده , ◄ Alexander S. and Ivashkevich، نويسنده , ◄ Ludmila S. and Gaponik، نويسنده , ◄ Pavel N.، نويسنده ,
801
Sergei V. Voitekhovich، نويسنده , ◄ Sergei V. and Lyakhov، نويسنده , ◄ Alexander S. and Ivashkevich، نويسنده , ◄ Ludmila S. and Schleife، نويسنده , ◄ Frederik and Schnorr، نويسنده , ◄ Rene and Kersting، نويسنده , ◄ Berthold and Gaponik، نويسنده , ◄ Pavel N.، نويسنده ,
802
Sergei V. Voitekhovich، نويسنده , ◄ Tatiyana V. Serebryanskaya، نويسنده , ◄ Pavel N. Gaponik، نويسنده , ◄ Ludmila S. Ivashkevich، نويسنده , ◄ Alexander S. Lyakhov، نويسنده , ◄ Oleg A. Ivashkevich، نويسنده ,
803
Sergei V. Zaitsev، نويسنده , ◄ Jooho Moon، نويسنده , ◄ Hiroyoshi Takagi، نويسنده , ◄ Masanobu Awano، نويسنده ,
804
Sergei V. Zenkin، نويسنده ,
805
Sergei V. Zenkin، نويسنده ,
806
Sergei Vaclavovich Kondrichin، نويسنده ,
807
Sergei Vakulovsky، نويسنده ,
808
Sergei Vatolin، نويسنده , ◄ Kapila Navaratne، نويسنده , ◄ Robert J. Weil، نويسنده ,
809
Sergei Viazov، نويسنده , ◄ Marion Riffelmann، نويسنده , ◄ Silke Sarr، نويسنده , ◄ Antje Ballauff، نويسنده , ◄ Helga Meisel، نويسنده , ◄ Michael Roggendorf، نويسنده ,
810
Sergei Vorobyov، نويسنده ,
811
Sergei Vorobyov، نويسنده ,
812
Sergei Vorobyov، نويسنده ,
813
Sergei Y. Davydov، نويسنده ,
814
Sergei Y. Davydov، نويسنده ,
815
Sergei Y. Davydov، نويسنده ,
816
Sergei Y. Noskov، نويسنده , ◄ Benoît Roux، نويسنده ,
817
Sergei Yu. Alexandrov، نويسنده , ◄ Vladimir A. Kazakov، نويسنده , ◄ Ivan K. Kostov، نويسنده ,
818
Sergei Yu. Alexandrov، نويسنده , ◄ Vladimir A. Kazakov، نويسنده , ◄ Ivan K. Kostov، نويسنده ,
819
Sergei Yu. Annenkov and Victor I. Shrira، نويسنده ,
820
Sergei Yu. Davydov، نويسنده ,
821
Sergei Yu. Noskov، نويسنده , ◄ Benoît Roux، نويسنده ,
822
Sergei Yu. Pilyugin، نويسنده , ◄ Sergey B. Tikhomirov، نويسنده ,
823
Sergei Yu. Vasilovsky، نويسنده ,
824
Sergei Yu. Vasilovsky، نويسنده ,
825
Sergei Zinovyev، نويسنده , ◄ Alvise Perosa، نويسنده , ◄ Sergei Yufit، نويسنده , ◄ Pietro Tundo، نويسنده ,
826
Sergei Chobanyan، نويسنده , ◄ V. Mandrekar، نويسنده ,
827
Sergei? Sergeev، نويسنده ,
828
Sergei، Dikanov, نويسنده , ◄ Alexandr، Shubin, نويسنده , ◄ Asako، Kounosu, نويسنده , ◄ Toshio، Iwasaki, نويسنده , ◄ Rimma، Samoilova, نويسنده ,
829
Sergej elikovsky، نويسنده , ◄ Eduardo Aranda-Bricaire، نويسنده ,
830
Sergej elikovsky، نويسنده , ◄ Henk Nijmeijer، نويسنده ,
831
Sergej A. Nikolaenko، نويسنده , ◄ Ulrich Lohbauer، نويسنده , ◄ Matthias Roggendorf، نويسنده , ◄ Anselm Petschelt، نويسنده , ◄ Walter Dasch، نويسنده , ◄ Roland Frankenberger، نويسنده ,
832
Sergej Aman، نويسنده , ◄ Jurgen Tomas، نويسنده ,
833
Sergej B. Kuksin، نويسنده ,
834
Sergej Belosjorow، نويسنده , ◄ Ines Bolle، نويسنده , ◄ Alexej Duschin، نويسنده , ◄ Gerd Heusch، نويسنده , ◄ Rainer Schulz، نويسنده ,
835
Sergej Celikovsky، نويسنده ,
836
Sergej Celikovsky، نويسنده , ◄ Guanrong Chen، نويسنده ,
837
Sergej Celikovsky، نويسنده , ◄ S. and Lynnyk، نويسنده , ◄ V. and Chen، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
838
Sergej Celikovsky، نويسنده , ◄ S. ، نويسنده ,
839
Sergej Flere، نويسنده , ◄ Rudi Klanj?ek، نويسنده , ◄ Miran Lavri?، نويسنده , ◄ Bojan Musil، نويسنده ,
840
Sergej Kakorin، نويسنده , ◄ Ute Brinkmann، نويسنده , ◄ Eberhard Neumann، نويسنده ,
841
Sergej Kshevetskii and Anna Perelomova، نويسنده ,
842
Sergej Lysenko، نويسنده , ◄ Constantin G. Daniliuc، نويسنده , ◄ Peter G. Jones ، نويسنده , ◄ Matthias Tamm، نويسنده ,
843
Sergej Moroz، نويسنده ,
844
Sergej Moroz، نويسنده , ◄ David Richard Schmidt، نويسنده ,
845
Sergej N Osipov، نويسنده , ◄ Pavel Tsouker، نويسنده , ◄ Lothar Hennig، نويسنده , ◄ Klaus Bürger، نويسنده ,
846
Sergej N. Melikhov 1، نويسنده ,
847
Sergej Olenin، نويسنده , ◄ Dan Minchin، نويسنده , ◄ Darius Daunys، نويسنده ,
848
Sergej Olenin، نويسنده , ◄ Jean-Paul Ducrotoy، نويسنده ,
849
Sergej Pasko، نويسنده , ◄ Liliane G. Hubert-Pfalzgraf، نويسنده , ◄ Philippe Richard، نويسنده , ◄ Adulfas Abrutis، نويسنده ,
850
Sergej Polisski، نويسنده , ◄ Bernhard Goller، نويسنده , ◄ Karen Wilson، نويسنده , ◄ Dmitry Kovalev، نويسنده , ◄ Vladimir Zaikowskii، نويسنده , ◄ Alexei Lapkin، نويسنده ,
851
Sergej Rjasanow، نويسنده , ◄ Wolfgang Wagner، نويسنده ,
852
Sergej Rozhkov، نويسنده , ◄ Ludmila Ivantcheva، نويسنده ,
853
Sergej V. Aksenov، نويسنده , ◄ Michael A. Savageau، نويسنده , ◄ Ulrich D. Jentschura، نويسنده , ◄ Jens Becher، نويسنده , ◄ GERHARD SOFF، نويسنده , ◄ Peter J. Mohr and Barry N. Taylor، نويسنده ,
854
Sergeja VIDAKOVIC and Helena ABRAMOVIC، نويسنده , ◄ Biljana F. and Anderluh، نويسنده , ◄ Vesna B. and Topalov، نويسنده , ◄ An?elka S. and Ga?l، نويسنده , ◄ Ferenc F.، نويسنده ,
855
Sergeja VIDAKOVIC and Helena ABRAMOVIC، نويسنده , ◄ Helena and Butinar، نويسنده , ◄ Bojan and Nikoli?، نويسنده , ◄ Vojko، نويسنده ,
856
Sergeja VIDAKOVIC and Helena ABRAMOVIC، نويسنده , ◄ Helena and Ko?merl، نويسنده , ◄ Tatjana and Poklar Ulrih، نويسنده , ◄ Nata?a and Cigi?، نويسنده , ◄ Bla?، نويسنده ,
857
Sergeja VIDAKOVIC and Helena ABRAMOVIC، نويسنده , ◄ Mojca Jamnik، نويسنده , ◄ Lina Burkan، نويسنده , ◄ Milica Ka?، نويسنده ,
858
Sergejev، نويسنده , ◄ Fjodor and Peetsalu، نويسنده , ◄ Priidu and Sivitski، نويسنده , ◄ Alina and Saarna، نويسنده , ◄ Mart and Adoberg، نويسنده , ◄ Eron، نويسنده ,
859
Sergelidis، نويسنده , ◄ D. and Abrahim، نويسنده , ◄ A. and Sarimvei، نويسنده , ◄ A. and Panoulis، نويسنده , ◄ C. and Karaioannoglou، نويسنده , ◄ Pr. and Genigeorgis، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
860
Serge-Mithérand Tengho Toguem، نويسنده , ◄ Imran Malik، نويسنده , ◄ Munawar Hussain Chaudhary، نويسنده , ◄ Jamshed Iqbal، نويسنده , ◄ Alexander Villinger، نويسنده , ◄ Peter Langer، نويسنده ,
861
Serge-Mithérand Tengho Toguem، نويسنده , ◄ Serge-Mithérand Tengho and Fatunsin، نويسنده , ◄ Olumide and Villinger، نويسنده , ◄ Alexander and Langer، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
862
Serge-Mithérand Tengho Toguem، نويسنده , ◄ Serge-Mithérand Tengho and Hussain، نويسنده , ◄ Munawar and Malik، نويسنده , ◄ Imran and Villinger، نويسنده , ◄ Alexander and Langer، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
863
Sergent، نويسنده , ◄ A.-S. and Jorand، نويسنده , ◄ James F. and Hanna، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
864
Sergent، نويسنده , ◄ Anne and Joubert، نويسنده , ◄ Patrice and Xin، نويسنده , ◄ Shihe and Le Quéré، نويسنده , ◄ Patrick، نويسنده ,
865
Sergent، نويسنده , ◄ Anne and Xin، نويسنده , ◄ Shihe and Joubert، نويسنده , ◄ Patrice and Le Quéré، نويسنده , ◄ Patrick and Salat، نويسنده , ◄ Jacques and Penot، نويسنده , ◄ François، نويسنده ,
866
Sergent، نويسنده , ◄ Michelle and Mathieu، نويسنده , ◄ Didier and Phan-Tan-Luu، نويسنده , ◄ Roger and Drava، نويسنده , ◄ Giuliana، نويسنده ,
867
Sergent، نويسنده , ◄ Nicolas and Epifani، نويسنده , ◄ Mauro and Comini، نويسنده , ◄ Elisabetta and Faglia، نويسنده , ◄ Guido and Pagnier، نويسنده , ◄ Thierry، نويسنده ,
868
Sergent، نويسنده , ◄ Nicolas and Epifani، نويسنده , ◄ Mauro and Comini، نويسنده , ◄ Elisabetta and Faglia، نويسنده , ◄ Guido and Pagnier، نويسنده , ◄ Thierry، نويسنده ,
869
Sergent، نويسنده , ◄ Nicolas and Gélin، نويسنده , ◄ Patrick and Périer-Camby، نويسنده , ◄ Laurent and Praliaud، نويسنده , ◄ Marie-Hélène Véronneau & Thomas J. Dishion، نويسنده , ◄ Gérard، نويسنده ,
870
Sergent، نويسنده , ◄ Thérèse and Ribonnet، نويسنده , ◄ Laurence and Kolosova، نويسنده , ◄ Anna and Garsou، نويسنده , ◄ Serge and Schaut، نويسنده , ◄ Annelore and De Saeger، نويسنده , ◄ Sarah and Van Peteghem، نويسنده , ◄ Carlos and Larondelle، نويسنده , ◄ Yvan and Pussemier، نويسنده , ◄ Luc and Schneider، نويسنده , ◄ Yves-Jacques، نويسنده ,
871
Sergent، نويسنده , ◄ Thérèse and Vanderstraeten، نويسنده , ◄ Jessica and Winand، نويسنده , ◄ Julie and Beguin، نويسنده , ◄ Pauline and Schneider، نويسنده , ◄ Yves-Jacques، نويسنده ,
872
Sergenton، نويسنده , ◄ Anne-Christelle and Allan، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
873
Sergey A Kurzeev، نويسنده , ◄ Gregory M Kazankov، نويسنده , ◄ Alexander D Ryabov، نويسنده ,
874
Sergey A Kurzeev، نويسنده , ◄ Gregory M Kazankov، نويسنده , ◄ Alexander D Ryabov، نويسنده ,
875
Sergey A. and Rysgaard، نويسنده , ◄ Robert S. and Mortensen، نويسنده , ◄ J. and Juul-Pedersen، نويسنده , ◄ T. and Sّrensen، نويسنده , ◄ L.L. and Lennert، نويسنده , ◄ K. and Sّgaard، نويسنده , ◄ D.H. and Arendt، نويسنده , ◄ K.E. and Blicher، نويسنده , ◄ M.E. and Sejr، نويسنده , ◄ M.K. and Bendtsen، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
876
Sergey A. Avilov، نويسنده , ◄ G. Lepeshov، نويسنده , ◄ U. Pietsch، نويسنده , ◄ V. Tsirelson، نويسنده ,
877
Sergey A. Avilov، نويسنده , ◄ Vladimir I. Kalinin، نويسنده , ◄ Alexey V. Smirnov، نويسنده ,
878
Sergey A. Belov، نويسنده , ◄ Roman S. Kirsanov، نويسنده , ◄ Dmitrii P. Krut’ko، نويسنده , ◄ Dmitrii A. Lemenovskii، نويسنده , ◄ Andrei V. Churakov، نويسنده , ◄ Judith A.K. Howard، نويسنده ,
879
Sergey A. Brykalov، نويسنده , ◄ Yaroslav A. Latushkin، نويسنده ,
880
Sergey A. Bulat، نويسنده , ◄ Irina A. Alekhina، نويسنده , ◄ Dominique Marie، نويسنده , ◄ Jean Martins، نويسنده , ◄ Jean Robert Petit، نويسنده ,
881
Sergey A. Butsyk، نويسنده , ◄ PHENIX Collaboration، نويسنده ,
882
Sergey A. Cherkis، نويسنده , ◄ Anton Kapustin، نويسنده ,
883
Sergey A. Denisov، نويسنده ,
884
Sergey A. Denisov، نويسنده ,
885
Sergey A. Denisov، نويسنده ,
886
Sergey A. Denisov، نويسنده ,
887
Sergey A. Denisov، نويسنده ,
888
Sergey A. Denisov، نويسنده ,
889
Sergey A. Denisov، نويسنده , ◄ 1، نويسنده ,
890
Sergey A. Ermilov، نويسنده , ◄ David R. Murdock، نويسنده , ◄ Feng Qian، نويسنده , ◄ William E. Brownell، نويسنده , ◄ Bahman Anvari، نويسنده ,
891
Sergey A. Grinshpun، نويسنده , ◄ Byung-Uk Lee، نويسنده , ◄ Mikhail Yermakov، نويسنده , ◄ Roy McKay، نويسنده ,
892
Sergey A. Grinshpun، نويسنده , ◄ James M. Clark، نويسنده ,
893
Sergey A. Gutnik، نويسنده ,
894
Sergey A. Ivanenko، نويسنده , ◄ Galina V. Muratova، نويسنده ,
895
Sergey A. Ivanenko، نويسنده , ◄ Stanislav S. Makhanov، نويسنده , ◄ Mud-Armeen Munlin، نويسنده ,
896
Sergey A. Ivanov، نويسنده , ◄ Sten Gunnar Eriksson، نويسنده , ◄ Roland Tellgren، نويسنده , ◄ H?kan Rundl?f، نويسنده ,
897
Sergey A. Lakatosh، نويسنده , ◄ Yuri N. Luzikov، نويسنده , ◄ Maria N. Preobrazhenskaya، نويسنده ,
898
Sergey A. Lakatosh، نويسنده , ◄ Yuri N. Luzikov، نويسنده , ◄ Maria N. Preobrazhenskaya، نويسنده ,
899
Sergey A. Lermontov، نويسنده , ◄ Alena N. Malkova، نويسنده , ◄ El’mira Kh. Lermontova، نويسنده , ◄ Andrei V. Churakov، نويسنده ,
900
Sergey A. Lurie، نويسنده , ◄ Alex، نويسنده , ◄ er L. Kalamkarov، نويسنده ,
901
Sergey A. Lurie، نويسنده , ◄ Alex، نويسنده , ◄ er L. Kalamkarov، نويسنده ,
902
Sergey A. Mitchenko، نويسنده , ◄ Eugeniy V. Khomutov، نويسنده , ◄ Alexander N Vdovichenko، نويسنده , ◄ Igor V. Zhikharev، نويسنده , ◄ Anatoliy F Popov، نويسنده , ◄ Irina P. Beletskaya، نويسنده ,
903
Sergey A. Mitchenko، نويسنده , ◄ Eugeniy V. Khomutov، نويسنده , ◄ Vitaliy V. Kovalenko، نويسنده , ◄ Anatoliy F. Popov، نويسنده , ◄ Irina P. Beletskaya، نويسنده ,
904
Sergey A. Nepogodiev، نويسنده , ◄ Simone Dedola، نويسنده , ◄ Laurence Marmuse، نويسنده , ◄ Marcelo T. de Oliveira، نويسنده , ◄ Robert A. Field، نويسنده ,
905
Sergey A. Nizkorodov، نويسنده , ◄ Sergey A. and Roth، نويسنده , ◄ Doris and Olkhov، نويسنده , ◄ Rouslan V. and Maier، نويسنده , ◄ John P. and Dopfer، نويسنده , ◄ Otto، نويسنده ,
906
Sergey A. Perminov، نويسنده , ◄ Evgeny V. Lipnyagov، نويسنده , ◄ German V. Ermakov، نويسنده , ◄ Maria A. Parshakova، نويسنده ,
907
Sergey A. Piletsky، نويسنده , ◄ Susan Alcock، نويسنده , ◄ Anthony P.F. Turner، نويسنده ,
908
Sergey A. Popov، نويسنده ,
909
Sergey A. Potekhin، نويسنده , ◄ Alexander A. Senin، نويسنده , ◄ Railya S. Khusainova، نويسنده ,
910
Sergey A. Smirnov، نويسنده , ◄ Don L. Boyer، نويسنده ,
911
Sergey A. Solovyov، نويسنده ,
912
Sergey A. Solovyov، نويسنده ,
913
Sergey A. Solovyov، نويسنده ,
914
Sergey A. Solovyov، Sergey A. Solovyov نويسنده Sergey A. Solovyov, Sergey A. Solovyov
915
Sergey A. Solovyov، Sergey A. Solovyov نويسنده Sergey A. Solovyov, Sergey A. Solovyov
916
Sergey A. Solovyov، Sergey A. Solovyov نويسنده Sergey A. Solovyov, Sergey A. Solovyov
917
Sergey A. Solovyov، Sergey A. Solovyov نويسنده Sergey A. Solovyov, Sergey A. Solovyov
918
Sergey A. Suslov ، نويسنده ,
919
Sergey A. Suslov ، نويسنده ,
920
Sergey A. Suslov ، نويسنده , ◄ Samuel Paolucci، نويسنده ,
921
Sergey A. Usachev، نويسنده , ◄ Boris I. Usachev، نويسنده , ◄ Vyacheslav Ya Sosnovskikh، نويسنده ,
922
Sergey A. Vishnivetskiy، نويسنده , ◄ Derek Francis، نويسنده , ◄ Ned Van Eps، نويسنده , ◄ Miyeon Kim، نويسنده , ◄ Susan M. Hanson، نويسنده , ◄ Candice S. Klug، نويسنده , ◄ Wayne L. Hubbell، نويسنده , ◄ Vsevolod V. Gurevich، نويسنده ,
923
Sergey A. Yermolayev، نويسنده , ◄ Nickolay Yu. Gorobets، نويسنده , ◄ Oleg V. Shishkin، نويسنده , ◄ Svetlana V. Shishkina، نويسنده , ◄ Nicholas E. Leadbeater، نويسنده ,
924
Sergey A. Yermolayev، نويسنده , ◄ Nikolay Yu. Gorobets، نويسنده , ◄ Elena V. Lukinova، نويسنده , ◄ Oleg V. Shishkin، نويسنده , ◄ Svetlana V. Shishkina، نويسنده , ◄ Sergey M. Desenko، نويسنده ,
925
Sergey Alexandrovich Korneyev، نويسنده ,
926
Sergey Alexandrovich Stroev، نويسنده , ◄ Ekaterina Iosifovna Tjulkova، نويسنده , ◄ Michail Olegovich Samoilov، نويسنده , ◄ Markku Tapio Pelto-Huikko، نويسنده ,
927
Sergey and Furletova، نويسنده , ◄ Julia and Furletov، نويسنده , ◄ Sergey، نويسنده ,
928
Sergey Arkhipov ، نويسنده , ◄ Dennis Gaitsgory، نويسنده ,
929
Sergey Arnautov، نويسنده , ◄ Elena Nechvolodova، نويسنده , ◄ Sergei Lomakin، نويسنده , ◄ Alexander Shchegolikhin، نويسنده ,
930
Sergey Avgustinovich، نويسنده , ◄ Amy Glen، نويسنده , ◄ Bjarni V. Halld?rsson، نويسنده , ◄ Sergey Kitaev، نويسنده ,
931
Sergey Avgustinovich، نويسنده , ◄ Sergey Kitaev، نويسنده ,
932
Sergey B. Borzakov، نويسنده , ◄ S.B and Chrien، نويسنده , ◄ R.E and Faikow-Stanczyk، نويسنده , ◄ H and Grigoriev، نويسنده , ◄ Yu.V and Panteleev، نويسنده , ◄ Ts.Ts and Pospisil، نويسنده , ◄ S and Smotritsky، نويسنده , ◄ L.M and Telezhnikov، نويسنده , ◄ S.A، نويسنده ,
933
Sergey B. Borzakov، نويسنده , ◄ S.B and Chrien، نويسنده , ◄ R.E and Faikow-Stanczyk، نويسنده , ◄ H and Grigoriev، نويسنده , ◄ Yu.V and Panteleev، نويسنده , ◄ Ts.Ts and Pospisil، نويسنده , ◄ S and Smotritsky، نويسنده , ◄ L.M and Telezhnikov، نويسنده , ◄ S.A، نويسنده ,
934
Sergey B. Bravyi، نويسنده , ◄ Alexei Yu. Kitaev، نويسنده ,
935
Sergey B. Rutin، نويسنده , ◄ Aleksandr A. Smotritskiy، نويسنده , ◄ Aleksandr A. Starostin، نويسنده , ◄ Yuriy S. Okulovsky، نويسنده , ◄ Pavel V. Skripov، نويسنده ,
936
Sergey B. Rutin، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
937
Sergey B. Rutin، نويسنده , ◄ Pavel V. Skripov، نويسنده ,
938
Sergey B. Rutin، نويسنده , ◄ Pavel V. Skripov، نويسنده ,
939
Sergey B. Zaets، نويسنده , ◄ Tamara L. Berezina، نويسنده , ◄ Da-Zhong Xu، نويسنده , ◄ Qi Lu، نويسنده , ◄ John Ricci، نويسنده , ◄ Marc-David Cohen، نويسنده , ◄ Preya Ananthakrishnan، نويسنده , ◄ Edwin A. Deitch، نويسنده , ◄ George W. Machiedo، نويسنده ,
940
Sergey Balashov، نويسنده , ◄ M.Zafri Humayun، نويسنده ,
941
Sergey Bastrukov، نويسنده , ◄ Dmitry Podgainy، نويسنده ,
942
Sergey Belyi and Govind Menon، نويسنده , ◄ Eduard Tsekanovskii، نويسنده ,
943
Sergey Belyi، نويسنده , ◄ Eduard Tsekanovskii، نويسنده ,
944
Sergey Belyi، نويسنده , ◄ Seppo Hassi، نويسنده , ◄ Henk de Snoo، نويسنده , ◄ Eduard Tsekanovskii?، نويسنده ,
945
Sergey Bereg، نويسنده ,
946
Sergey Bereg، نويسنده , ◄ Hao Wang، نويسنده ,
947
Sergey Biryukov، نويسنده ,
948
Sergey Bobkov، نويسنده ,
949
Sergey Bondarenko، نويسنده ,
950
Sergey Bondarenko، نويسنده , ◄ Eugene Levin، نويسنده , ◄ C.-I. Tan، نويسنده ,
951
Sergey Bratus، نويسنده , ◄ Igor Pak، نويسنده ,
952
Sergey Bravyi، نويسنده , ◄ Bernhard Leemhuis، نويسنده , ◄ Barbara M. Terhal، نويسنده ,
953
Sergey Bravyi، نويسنده , ◄ David P. DiVincenzo ، نويسنده , ◄ Daniel Loss، نويسنده ,
954
Sergey Cherkis، نويسنده , ◄ John H. Schwarz، نويسنده ,
955
Sergey Cheskis، نويسنده ,
956
Sergey Cheskis، نويسنده ,
957
Sergey D. Shandakov، نويسنده , ◄ Albert G. Nasibulin، نويسنده , ◄ Esko I. Kauppinen، نويسنده ,
958
Sergey Dikalov، نويسنده , ◄ Bruno Fink، نويسنده , ◄ Mikhail Skatchkov، نويسنده , ◄ Eberhard Bassenge، نويسنده ,
959
Sergey E. Dmitriev، نويسنده , ◄ Elena A. Stolboushkina، نويسنده , ◄ Ilya M. Terenin، نويسنده , ◄ Dmitri E. Andreev، نويسنده , ◄ Maria B. Garber، نويسنده , ◄ Ivan N. Shatsky، نويسنده ,
960
Sergey E. Ilyin، نويسنده , ◄ Stanley M. Belkowski، نويسنده , ◄ Carlos R. Plata-Salamàn، نويسنده ,
961
Sergey E. Lyubimov، نويسنده , ◄ Andrey A. Tyutyunov، نويسنده , ◄ Pavel A. Vologzhanin، نويسنده , ◄ Anton S. Safronov، نويسنده , ◄ Pavel V. Petrovskii، نويسنده , ◄ Valery N. Kalinin، نويسنده , ◄ Konstantin N. Gavrilov، نويسنده , ◄ Vadim A. Davankov، نويسنده ,
962
Sergey E. Lyubimov، نويسنده , ◄ Ilya V. Kuchurov، نويسنده , ◄ Andrei A. Vasil’ev، نويسنده , ◄ Andrey A. Tyutyunov، نويسنده , ◄ Valery N. Kalinin، نويسنده , ◄ Vadim A. Davankov، نويسنده , ◄ Sergei G. Zlotin، نويسنده ,
963
Sergey E. Lyubimov، نويسنده , ◄ Vadim A. Davankov، نويسنده , ◄ Nikolay M. Loim، نويسنده , ◄ Lyudmila N. Popova، نويسنده , ◄ Pavel V. Petrovskii، نويسنده , ◄ Petr M. Valetskii، نويسنده , ◄ Konstantin N. Gavrilov، نويسنده ,
964
Sergey E. Lyubimov، نويسنده , ◄ Vadim A. Davankov، نويسنده , ◄ Pavel V. Petrovskii، نويسنده , ◄ Evamarie Hey-Hawkins، نويسنده , ◄ Andrey A. Tyutyunov، نويسنده , ◄ Evgeny G. Rys، نويسنده , ◄ Valery N. Kalinin، نويسنده ,
965
Sergey Edward Lyshevski، نويسنده ,
966
Sergey Edward Lyshevski، نويسنده ,
967
Sergey Edward Lyshevski، نويسنده ,
968
Sergey Edward Lyshevski، نويسنده ,
969
Sergey Edward Lyshevski، نويسنده ,
970
Sergey Edward Lyshevski، نويسنده ,
971
Sergey Edward Lyshevski، نويسنده ,
972
Sergey Edward Lyshevski، نويسنده ,
973
Sergey Edward Lyshevski، نويسنده ,
974
Sergey Eremenko، نويسنده , ◄ Alexander Ankilov، نويسنده ,
975
Sergey Ermakov، نويسنده , ◄ Ida Malkin، نويسنده , ◄ Eugene Kobyliansky، نويسنده , ◄ Gregory Livshits، نويسنده ,
976
Sergey Ershov، نويسنده , ◄ Konstantin Kolchin ، نويسنده , ◄ Karol Myszkowski، نويسنده ,
977
Sergey F. Golovashchenko، نويسنده , ◄ Alan J. Gillard، نويسنده , ◄ Alexander V. Mamutov، نويسنده ,
978
Sergey F. Golovashchenko، نويسنده , ◄ Sergey F.، نويسنده ,
979
Sergey F. Golovashchenko، نويسنده , ◄ Sergey F.، نويسنده ,
980
Sergey F. Golovashchenko، نويسنده , ◄ Nicholas M. Bessonov، نويسنده , ◄ Andrey M. Ilinich، نويسنده ,
981
Sergey F. Solodovnikov، نويسنده , ◄ Zoya A. Solodovnikova، نويسنده , ◄ Evgeniya S. Zolotova، نويسنده , ◄ Lyudmila I. Yudanova، نويسنده , ◄ Tatyana Yu. Kardash، نويسنده , ◄ Anatoly A. Pavlyuk، نويسنده , ◄ Vladimir A. Nadolinny، نويسنده ,
982
Sergey F. Vasilevsky، نويسنده , ◄ Anastasiya I. Govdi، نويسنده , ◄ El’vira E. Shults، نويسنده , ◄ Makhmut M. Shakirov، نويسنده , ◄ Irina V. Sorokina، نويسنده , ◄ Tatyana G. Tolstikova، نويسنده , ◄ Dmitry S. Baev، نويسنده , ◄ Genrikh A. Tolstikov، نويسنده , ◄ Igor V. Alabugin، نويسنده ,
983
Sergey Fomin and Andrei Zelevinsky، نويسنده ,
984
Sergey Fomin، نويسنده , ◄ Claudio Procesi، نويسنده ,
985
Sergey Fomin، نويسنده , ◄ Curtis Greene، نويسنده ,
986
Sergey Fomin، نويسنده , ◄ Curtis Greene، نويسنده ,
987
Sergey Fomin، نويسنده , ◄ Anatol N. KirilloV، نويسنده ,
988
Sergey Frolov، نويسنده , ◄ Igor R. Klebanov، نويسنده , ◄ Arkady A. Tseytlin، نويسنده ,
989
Sergey G. Bondarenko، نويسنده , ◄ Andrey A. Sapronov، نويسنده ,
990
Sergey G. Lebedev، نويسنده ,
991
Sergey G. Odintsov، نويسنده , ◄ Izabela Sabala، نويسنده , ◄ Gleb Bourenkov، نويسنده , ◄ Vladimir Rybin، نويسنده , ◄ Matthias Bochtler، نويسنده ,
992
Sergey G. Odintsov، نويسنده , ◄ Izabela Sabala، نويسنده , ◄ Malgorzata Marcyjaniak، نويسنده , ◄ Matthias Bochtler، نويسنده ,
993
Sergey G. Sakharov، نويسنده , ◄ Ivan V. Skabitsky، نويسنده , ◄ Alexander A. Pasynskii، نويسنده ,
994
Sergey Gavrilets، نويسنده ,
995
Sergey Gavrilets، نويسنده , ◄ Sergey and Gravner، نويسنده , ◄ Janko، نويسنده ,
996
Sergey Gavrilets، نويسنده , ◄ Sergey and Hastings، نويسنده , ◄ Alan، نويسنده ,
997
Sergey Gavrilets، نويسنده , ◄ Sergey، نويسنده ,
998
Sergey Gavrilets، نويسنده , ◄ Sergey، نويسنده ,
999
Sergey Gredeskul، نويسنده , ◄ Igor Kuzmenko، نويسنده , ◄ Konstantin Kikoin، نويسنده , ◄ Yshai Avishai، نويسنده ,
1000
Sergey Gunko، نويسنده , ◄ Svetlana Verbych، نويسنده , ◄ Mykhaylo Bryk، نويسنده , ◄ Nidal Hilal، نويسنده ,
بازگشت