<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Roberto Ballini، نويسنده , ◄ Giovanna Bosica، نويسنده , ◄ Dennis Fiorini، نويسنده , ◄ Alessandro Palmieri، نويسنده ,
2
Roberto Ballini، نويسنده , ◄ Giovanna Bosica، نويسنده , ◄ Gianluca Cioci، نويسنده , ◄ Dennis Fiorini، نويسنده , ◄ Marino Petrini، نويسنده ,
3
Roberto Ballini، نويسنده , ◄ Marino Petrini، نويسنده ,
4
Roberto Ballini، نويسنده , ◄ Serena Gabrielli، نويسنده , ◄ Alessandro Palmieri، نويسنده , ◄ Marino Petrini، نويسنده ,
5
Roberto Ballini، نويسنده , ◄ Dennis Fiorini، نويسنده , ◄ Maria Victoria Gil، نويسنده , ◄ Alessandro Palmieri، نويسنده ,
6
Roberto Ballini، نويسنده , ◄ Franca Bigi، نويسنده , ◄ Elena Gogni، نويسنده , ◄ Raimondo Maggi، نويسنده , ◄ Giovanni Sartori، نويسنده ,
7
Roberto Ballini، نويسنده , ◄ Luciano Barboni، نويسنده , ◄ Giovanna Bosica، نويسنده , ◄ Paolino Filippone، نويسنده , ◄ Sabina Peretti، نويسنده ,
8
Roberto Ballini، نويسنده , ◄ Luciano Barboni، نويسنده , ◄ Giovanna Bosica، نويسنده , ◄ Dennis Fiorini، نويسنده , ◄ Emanuela Mignini، نويسنده , ◄ Alessandro Palmieri، نويسنده ,
9
Roberto Ballini، نويسنده , ◄ Luciano Barboni، نويسنده , ◄ Giovanna Bosica، نويسنده , ◄ Dennis Fiorini، نويسنده , ◄ Emanuela Mignini، نويسنده , ◄ Alessandro Palmieri، نويسنده ,
10
Roberto Ballini، نويسنده , ◄ Luciano Barboni، نويسنده , ◄ Giovanna Bosica، نويسنده , ◄ Dennis Fiorini، نويسنده , ◄ Maria Victoria Gil، نويسنده , ◄ Marino Petrini، نويسنده ,
11
Roberto Baragona، نويسنده , ◄ Francesco Battaglia، نويسنده , ◄ Claudio Calzini، نويسنده ,
12
Roberto Baragona، نويسنده , ◄ Francesco Battaglia، نويسنده , ◄ Claudio Calzini، نويسنده ,
13
Roberto Barbuti ، نويسنده , ◄ Giulio Caravagna، نويسنده , ◄ Paolo Milazzo، نويسنده , ◄ Andrea Maggiolo-Schettini، نويسنده ,
14
Roberto Barbuti and Luca Tesei ، نويسنده ,
15
Roberto Barbuti، نويسنده , ◄ Giulio Caravagna، نويسنده , ◄ Andrea Maggiolo-Schettini، نويسنده ,
16
Roberto Barbuti، نويسنده , ◄ Nicoletta De Francesco، نويسنده , ◄ Antonella Santone، نويسنده , ◄ Gigliola Vaglini، نويسنده ,
17
Roberto Barbuti، نويسنده , ◄ Nicoletta De Francesco، نويسنده , ◄ Paolo Mancarella، نويسنده , ◄ Antonella Santone، نويسنده ,
18
Roberto Barbuti، نويسنده , ◄ Andrea Maggiolo-Schettini، نويسنده , ◄ Paolo Milazzo، نويسنده , ◄ Giovanni Pardini، نويسنده , ◄ Aureliano Rama، نويسنده ,
19
Roberto Barriales-Villa، نويسنده , ◄ César Mor?s، نويسنده ,
20
ROBERTO BARRIO، نويسنده ,
21
ROBERTO BARRIO، نويسنده , ◄ JESUS PALACIAN، نويسنده ,
22
ROBERTO BARRIO، نويسنده , ◄ Juan Manuel Pe?a، نويسنده , ◄ Tomas Sauer، نويسنده ,
23
ROBERTO BARRIO، نويسنده , ◄ Marcos Rodr?guez، نويسنده , ◄ Fernando Blesa، نويسنده ,
24
ROBERTO BARRIO، نويسنده , ◄ Sergio Serrano، نويسنده ,
25
ROBERTO BARRIO، نويسنده , ◄ Sergio Serrano، نويسنده ,
26
Roberto Basile، نويسنده ,
27
Roberto Battellini، نويسنده , ◄ Ardawan Julian Rastan، نويسنده , ◄ Alexander Fabricius، نويسنده , ◄ Martin Moscoso-Luduena، نويسنده , ◄ Nicole Lachmann، نويسنده , ◄ Friedrich-Wilhelm Mohr، نويسنده ,
28
Roberto Battellini، نويسنده , ◄ Michael A. Borger، نويسنده , ◄ Carlos Climente، نويسنده , ◄ Friedrich W. Mohr، نويسنده ,
29
Roberto Battistutta، نويسنده , ◄ Marco Mazzorana، نويسنده , ◄ Stefania Sarno، نويسنده , ◄ Zygmunt Kazimierczuk، نويسنده , ◄ Giuseppe Zanotti، نويسنده , ◄ Lorenzo A. Pinna، نويسنده ,
30
Roberto Battiti، نويسنده , ◄ FrancoMascia، نويسنده ,
31
Roberto Battiti، نويسنده , ◄ Marco Protasi، نويسنده ,
32
Roberto Bauza، نويسنده , ◄ Angel Rios، نويسنده , ◄ Agustina G?mez-Hens، نويسنده , ◄ Miguel Valc?rcel، نويسنده ,
33
Roberto Bauza، نويسنده , ◄ Angel Rios، نويسنده , ◄ Miguel Valc?rcel، نويسنده ,
34
Roberto Baviera، نويسنده , ◄ Davide Vergni، نويسنده , ◄ Angelo Vulpiani، نويسنده ,
35
Roberto Baviera، نويسنده , ◄ Michele Pasquini، نويسنده , ◄ Maurizio Serva، نويسنده , ◄ Davide Vergni، نويسنده , ◄ Angelo Vulpiani، نويسنده ,
36
Roberto Baviera، نويسنده , ◄ Michele Pasquini، نويسنده , ◄ Maurizio Serva، نويسنده , ◄ Davide Vergni، نويسنده , ◄ Angelo Vulpiani، نويسنده ,
37
Roberto Bellasio، نويسنده ,
38
Roberto Bellasio، نويسنده , ◄ Roberto Bianconi، نويسنده , ◄ Giovanni Graziani، نويسنده , ◄ Sonia Mosca، نويسنده ,
39
Roberto Benato، نويسنده , ◄ Antonio Paolucci، نويسنده ,
40
Roberto Benato، نويسنده , ◄ Antonio Paolucci، نويسنده ,
41
Roberto Benato، نويسنده , ◄ Antonio Paolucci، نويسنده , ◄ Roberto Turri، نويسنده ,
42
Roberto Beraldi، نويسنده ,
43
Roberto Beraldi، نويسنده ,
44
Roberto Bergamaschi، نويسنده ,
45
Roberto Bergamaschi، نويسنده , ◄ Guillaume Becouarn، نويسنده , ◄ Jean Ronceray، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Arnaud، نويسنده ,
46
Roberto Bergamaschi، نويسنده , ◄ Jean Jacques Tuech، نويسنده , ◄ Laurence Braconier، نويسنده , ◄ Ronald M?rvik، نويسنده , ◄ Jean Boyet، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Arnaud، نويسنده ,
47
Roberto Bergonzi، نويسنده , ◄ Giuseppe De Palma، نويسنده , ◄ Cristina Specchia، نويسنده , ◄ Mariadaniela Dinolfo، نويسنده , ◄ Cesare Tomasi، نويسنده , ◄ Tiziana Frusca، نويسنده , ◄ Pietro Apostoli، نويسنده ,
48
Roberto Bernabei and On behalf of The SAGE Study Group، نويسنده , ◄ Francesco Landi، نويسنده , ◄ Stefano Bonini، نويسنده , ◄ Graziano Onder، نويسنده , ◄ Alessandro Lambiase، نويسنده , ◄ Roberto Pola، نويسنده , ◄ Luigi Aloe، نويسنده ,
49
Roberto Bernabei and On behalf of The SAGE Study Group، نويسنده , ◄ Giuseppe Zuccalà، نويسنده , ◄ Claudio Pedone، نويسنده , ◄ Pierugo Carbonin، نويسنده ,
50
Roberto Berni Canani، نويسنده , ◄ S.F. and John، نويسنده , ◄ A.B. and Raymundi، نويسنده , ◄ M.G. and Schِnwald، نويسنده , ◄ S. and Menna Barreto، نويسنده , ◄ S.S.، نويسنده ,
51
Roberto Bevilacqua، نويسنده , ◄ Enrico Bozzo، نويسنده ,
52
Roberto Bevilacqua، نويسنده , ◄ Enrico Bozzo، نويسنده , ◄ Gianna M. Del Corso، نويسنده ,
53
Roberto Bevilacqua، نويسنده , ◄ Nazzareno Bonanni، نويسنده , ◄ Enrico Bozzo، نويسنده ,
54
Roberto Bevilacqua، نويسنده , ◄ Paolo Zellini، نويسنده ,
55
Roberto Bianchini، نويسنده , ◄ Giorgio Catelani، نويسنده , ◄ Riccardo Cecconi، نويسنده , ◄ Felicia D’Andrea، نويسنده , ◄ Elena Frino، نويسنده , ◄ Jalal Isaad، نويسنده , ◄ Massimo Rolla، نويسنده ,
56
Roberto Bianchini، نويسنده , ◄ Marco Bonanni، نويسنده , ◄ Massimo Corsi، نويسنده , ◄ Angela Simona Infantino، نويسنده ,
57
Roberto Bianchini، نويسنده , ◄ Massimo Rolla، نويسنده , ◄ Jalal Isaad، نويسنده , ◄ Giorgio Catelani، نويسنده , ◄ Lorenzo Guazzelli، نويسنده , ◄ Massimo Corsi، نويسنده , ◄ Marco Bonanni، نويسنده ,
58
Roberto Bianchini، نويسنده , ◄ Giovanni Melina، نويسنده , ◄ Umberto Benedetto، نويسنده , ◄ Michele Rossi، نويسنده , ◄ Brenno Fiorani، نويسنده , ◄ Manuela Iasenzaniro، نويسنده , ◄ Riccardo Sinatra، نويسنده ,
59
Roberto Bigazzi، نويسنده , ◄ Stefano Bianchi، نويسنده , ◄ Giorgio Baldari، نويسنده , ◄ Vito M. Campese، نويسنده ,
60
Roberto Bigazzi، نويسنده , ◄ Stefano Bianchi، نويسنده , ◄ Valentina Batini، نويسنده , ◄ Daniela Guzzo، نويسنده , ◄ Vito M. Campese، نويسنده ,
61
Roberto Bineli Muterle، نويسنده , ◄ Fabio Fabri، نويسنده , ◄ Regina Buffon، نويسنده , ◄ Wanda de Oliveira، نويسنده , ◄ Ulf Schuchardt، نويسنده ,
62
Roberto Bissio، نويسنده ,
63
Roberto Blancas، نويسنده , ◄ Armando Ancona، نويسنده , ◄ Alfredo Arévalo، نويسنده ,
64
Roberto Blancas-Espinosa، نويسنده , ◄ Armando Ancona-Alay?n، نويسنده , ◄ Alfredo Arévalo-L?pez، نويسنده ,
65
Roberto Bolli، نويسنده ,
66
Roberto Bolli، نويسنده , ◄ Buddhadeb Dawn، نويسنده , ◄ Yu-Ting Xuan، نويسنده ,
67
Roberto Bolli، نويسنده , ◄ Hani Jneid، نويسنده , ◄ Buddhadeb Dawn، نويسنده ,
68
Roberto Bolli، نويسنده , ◄ Ken Shinmura، نويسنده ,
69
Roberto Bolognesi، نويسنده , ◄ Ottavio Alfieri، نويسنده , ◄ Dimitri Tsialtas، نويسنده , ◄ Carlo Manca، نويسنده ,
70
Roberto Bonanni، نويسنده , ◄ Simona Cafazzo، نويسنده , ◄ Claudio Fantini، نويسنده , ◄ Dominique Pontier، نويسنده , ◄ Eugenia Natoli، نويسنده ,
71
Roberto Bonanni، نويسنده , ◄ Simona Cafazzo، نويسنده , ◄ Paola Valsecchi، نويسنده , ◄ Eugenia Natoli، نويسنده ,
72
Roberto Bonanni، نويسنده , ◄ Paola Valsecchi، نويسنده , ◄ Eugenia Natoli، نويسنده ,
73
Roberto Bonasio، نويسنده , ◄ Ulrich H. von Andrian، نويسنده ,
74
Roberto Bonciani، نويسنده , ◄ Stefano Catani، نويسنده , ◄ Michelangelo L. Mangano، نويسنده , ◄ Paolo Nason، نويسنده ,
75
Roberto Bonciani، نويسنده , ◄ Stefano Catani، نويسنده , ◄ Michelangelo L. Mangano، نويسنده , ◄ Paolo Nason، نويسنده ,
76
Roberto Bondesan، نويسنده , ◄ Jesper L. Jacobsen، نويسنده , ◄ Hubert Saleur، نويسنده ,
77
Roberto Bondesan، نويسنده , ◄ Jesper L. Jacobsen، نويسنده , ◄ Hubert Saleur، نويسنده ,
78
Roberto Bonetti، نويسنده , ◄ Iosif Bulboac?، نويسنده , ◄ Florin Cârstoiu، نويسنده , ◄ Ovidiu Dumitrescu، نويسنده ,
79
Roberto Bono، نويسنده , ◄ Elva H. Bugliosi، نويسنده , ◄ Tiziana Schilir?، نويسنده , ◄ Giorgio Gilli، نويسنده ,
80
Roberto Bono، نويسنده , ◄ Marco Vincenti، نويسنده , ◄ Valeria Meineri، نويسنده , ◄ Cristina Pignata، نويسنده , ◄ Umberto Saglia، نويسنده , ◄ Osvaldo Giachino، نويسنده , ◄ Enzo Scursatone، نويسنده ,
81
Roberto Bono، نويسنده , ◄ Walter Arossa، نويسنده , ◄ Enzo Scursatone، نويسنده , ◄ Valeria Meineri، نويسنده , ◄ Giorgio Gilli، نويسنده ,
82
Roberto Borsani، نويسنده , ◄ Silvio Rebagliati، نويسنده ,
83
Roberto Bove، نويسنده , ◄ Stefano Ubertini، نويسنده ,
84
Roberto Bove، نويسنده , ◄ Thomas Malkow، نويسنده , ◄ Antonio Saturnio، نويسنده , ◄ Georgios Tsotridis، نويسنده ,
85
Roberto Bove، نويسنده , ◄ Piero Lunghi، نويسنده ,
86
Roberto Bove، نويسنده , ◄ Piero Lunghi، نويسنده ,
87
Roberto Bovo، نويسنده , ◄ Marta Galceran، نويسنده , ◄ Joseph Petruccelli، نويسنده , ◄ Stavros Hatzopoulos، نويسنده ,
88
Roberto Braga Figueiredo، نويسنده , ◄ Ivete Peixoto Pinheiro، نويسنده , ◄ Maria Teresa Paulino Aguilar، نويسنده , ◄ Paulo José Modenesi، نويسنده , ◄ Paulo Roberto Cetlin، نويسنده ,
89
Roberto Brice?o-Le?n، نويسنده ,
90
Roberto Brighenti، نويسنده ,
91
Roberto Brighenti، نويسنده ,
92
Roberto Brighenti، نويسنده ,
93
Roberto Brighenti، نويسنده ,
94
Roberto Brighenti، نويسنده ,
95
Roberto Brighenti، نويسنده ,
96
Roberto Brighenti، نويسنده , ◄ Andrea Carpinteri، نويسنده ,
97
Roberto Brighenti، نويسنده , ◄ Andrea Carpinteri، نويسنده ,
98
Roberto Brighenti، نويسنده , ◄ Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ SABRINA VANTADORI، نويسنده ,
99
Roberto Bruni and Alberto Lluch Lafuente، نويسنده ,
100
Roberto Bruni، نويسنده , ◄ José Meseguer، نويسنده , ◄ Ugo Montanari، نويسنده , ◄ Vladimiro Sassone، نويسنده ,
101
Roberto Bruni، نويسنده , ◄ Ugo Montanari، نويسنده ,
102
Roberto Buffa، نويسنده , ◄ Giovanni Floris، نويسنده , ◄ Elisabetta Marini، نويسنده ,
103
Roberto Buffa، نويسنده , ◄ Giovanni Floris، نويسنده , ◄ Elisabetta Marini، نويسنده ,
104
Roberto Bugini، نويسنده , ◄ Marisa Laurenzi Tabasso، نويسنده , ◄ Marco Realini، نويسنده ,
105
Roberto Buonaurio، نويسنده , ◄ Luciano Scarponi، نويسنده , ◄ Mery Ferrara، نويسنده , ◄ Paola Sidoti ، نويسنده , ◄ Angelo Bertona ، نويسنده ,
106
Roberto Burattini، نويسنده , ◄ Francesco Di Nardo، نويسنده , ◄ Massimo Boemi، نويسنده , ◄ Paolo Fumelli، نويسنده ,
107
Roberto Burattini، نويسنده , ◄ Silvia Natalucci، نويسنده , ◄ Kenneth B. Campbell، نويسنده ,
108
Roberto Burattini، نويسنده , ◄ Vincenzo Carrozzo، نويسنده , ◄ Silvia Natalucci، نويسنده , ◄ David R. Gross، نويسنده ,
109
Roberto Burguet، نويسنده ,
110
Roberto Burguet، نويسنده ,
111
Roberto Burguet، نويسنده , ◄ J?zsef S?kovics، نويسنده ,
112
Roberto Burguet، نويسنده , ◄ Jaume Sempere، نويسنده ,
113
Roberto Burguet، نويسنده , ◄ Jorge Fern?ndez-Ruiz، نويسنده ,
114
Roberto Burguet، نويسنده , ◄ Ramon Caminal، نويسنده , ◄ Carmen Matutes، نويسنده ,
115
Roberto Burioni، نويسنده , ◄ Mario Perotti، نويسنده , ◄ Nicasio Mancini، نويسنده , ◄ Massimo Clementi، نويسنده ,
116
Roberto Burlando، نويسنده ,
117
Roberto Burlando، نويسنده , ◄ Steve Onyeiwu، نويسنده , ◄ John Tomer، نويسنده , ◄ Don Vitaliano، نويسنده ,
118
Roberto Busi، نويسنده , ◄ Severine Michel، نويسنده , ◄ Stephen B. Powles، نويسنده , ◄ Christophe Délye، نويسنده ,
119
Roberto C. Alamino، نويسنده , ◄ Carmen P. C. Prado، نويسنده ,
120
Roberto C. Dante، نويسنده , ◄ C.K. Kajdas، نويسنده ,
121
Roberto C. Dante، نويسنده , ◄ Pablo Mart?n-Ramos، نويسنده , ◄ Adriana Correa-Guimaraes، نويسنده , ◄ Jes?s Mart?n-Gil، نويسنده ,
122
Roberto C. Gamen and Virpi S. Niemela، نويسنده ,
123
Roberto C. Gutierrez Jr.، نويسنده , ◄ Christo A. Prinsky، نويسنده ,
124
Roberto C. Pavan، نويسنده , ◄ Branca F. Oliveira، نويسنده , ◄ Rogério J. Marczak and Guillermo J. Creus، نويسنده ,
125
Roberto C. Pavan، نويسنده , ◄ Rogério J. Marczak and Guillermo J. Creus، نويسنده , ◄ Samir Maghous، نويسنده ,
126
Roberto C. Spreafico، نويسنده , ◄ Ivo Krejci، نويسنده , ◄ Didier Dietschi، نويسنده ,
127
Roberto Cabeza، نويسنده , ◄ Peggy St Jacques، نويسنده ,
128
Roberto Cadenas، نويسنده ,
129
Roberto Calabress، نويسنده , ◄ Fermilab E835 Collaboration، نويسنده , ◄ G. Garzoglio، نويسنده , ◄ K. Gollwitzer، نويسنده , ◄ A. Hahn، نويسنده , ◄ W. Marsh، نويسنده , ◄ J. Peoples Jr.، نويسنده , ◄ S. Pordes، نويسنده , ◄ G. Stancari، نويسنده , ◄ J. Streets، نويسنده , ◄ S. Werkena، نويسنده , ◄ M. Ambrogiani، نويسنده , ◄ W. Baldini، نويسنده , ◄ D. Bettoni، نويسنده , ◄ R. Calabrese، نويسنده , ◄ P. Dalpiaz، نويسنده , ◄ E. Luppi، نويسنده , ◄ M. Martini، نويسنده , ◄ R. Mussa، نويسنده , ◄ M. Savriè، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
130
Roberto Caldelli، نويسنده , ◄ Francesco Filippini، نويسنده , ◄ and Rudy Becarelli، نويسنده ,
131
Roberto Caldon، نويسنده , ◄ Andrea Stocco، نويسنده , ◄ Roberto Turri، نويسنده ,
132
Roberto Camagni، نويسنده , ◄ Maria Cristina Gibelli، نويسنده , ◄ Paolo Rigamonti، نويسنده ,
133
Roberto Camagni، نويسنده , ◄ Roberta Capello، نويسنده , ◄ Peter Nijkamp، نويسنده ,
134
Roberto Camoirano، نويسنده , ◄ Giuseppe Dellepiane، نويسنده ,
135
Roberto Camporesi and Atsushi Higuchi، نويسنده ,
136
Roberto Camporesi*، نويسنده ,
137
Roberto Camporesi، نويسنده ,
138
Roberto Camporesi، نويسنده ,
139
Roberto Camus، نويسنده , ◄ Giulio E. Cantarella، نويسنده , ◄ Domenico Inaudi، نويسنده ,
140
Roberto Cangemi، نويسنده , ◄ Francesco Angelico، نويسنده , ◄ Lorenzo Loffredo، نويسنده , ◄ Maria Del Ben، نويسنده , ◄ Pasquale Pignatelli، نويسنده , ◄ Alessandra Martini، نويسنده , ◄ Francesco Violi، نويسنده ,
141
Roberto Cangemi، نويسنده , ◄ Lorenzo Loffredo، نويسنده , ◄ Roberto Carnevale، نويسنده , ◄ Pasquale Pignatelli، نويسنده , ◄ Francesco Violi، نويسنده ,
142
Roberto Canitano، نويسنده ,
143
Roberto Canitano، نويسنده , ◄ Andrea and Venturi، نويسنده , ◄ Giulietta and Borghi، نويسنده , ◄ Martina and Ammendolia، نويسنده , ◄ Maria Grazia and Fais، نويسنده , ◄ Stefano، نويسنده ,
144
Roberto Canogar، نويسنده ,
145
Roberto Canogar، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
146
Roberto Canogar، نويسنده , ◄ Roberto، نويسنده ,
147
Roberto Canziani، نويسنده , ◄ Valeria Emondi، نويسنده , ◄ Massimiliano Garavaglia، نويسنده , ◄ Francesca Malpei، نويسنده , ◄ Eleonora Pasinetti، نويسنده , ◄ Gianluigi Buttiglieri، نويسنده ,
148
Roberto Caporali، نويسنده , ◄ Francesca Bobbio-Pallavicini، نويسنده , ◄ Matteo Filippini، نويسنده , ◄ Roberto Gorla، نويسنده , ◄ Antonio Marchesoni، نويسنده , ◄ Ennio Giulio Favalli، نويسنده , ◄ Piercarlo Sarzi-Puttini، نويسنده , ◄ Fabiola Atzeni، نويسنده , ◄ Carlomaurizio Montecucco، نويسنده ,
149
Roberto Caporali، نويسنده , ◄ Marta Caprioli، نويسنده , ◄ Francesca Bobbio-Pallavicini، نويسنده , ◄ Carlomaurizio Montecucco، نويسنده ,
150
Roberto Caporali، نويسنده , ◄ Marta Caprioli، نويسنده , ◄ Francesca Bobbio-Pallavicini، نويسنده , ◄ Serena Bugatti، نويسنده , ◄ Carlomaurizio Montecucco، نويسنده ,
151
Roberto Caporali، نويسنده , ◄ Piercarlo Sarzi-Puttini، نويسنده , ◄ Fabiola Atzeni، نويسنده , ◄ Roberto Gorla، نويسنده , ◄ Matteo Filippini، نويسنده , ◄ Antonio Marchesoni، نويسنده , ◄ Ennio Giulio Favalli، نويسنده , ◄ Francesca Bobbio-Pallavicini، نويسنده , ◄ Carlomaurizio Montecucco، نويسنده ,
152
Roberto Capozucca، نويسنده ,
153
Roberto Capozucca، نويسنده ,
154
Roberto Capozucca، نويسنده ,
155
Roberto Capozucca، نويسنده ,
156
Roberto Capozucca، نويسنده ,
157
Roberto Capozucca، نويسنده ,
158
Roberto Capozucca، نويسنده ,
159
Roberto Capuzzo Dolcetta، نويسنده ,
160
Roberto Caracciolo and Alberto Trevisani ، نويسنده ,
161
Roberto Caracciolo and Alberto Trevisani ، نويسنده ,
162
Roberto Carapellucci، نويسنده , ◄ Adriano Milazzo، نويسنده ,
163
Roberto Carapellucci، نويسنده , ◄ Adriano Milazzo، نويسنده ,
164
Roberto Carella، نويسنده ,
165
Roberto Carlos dos Santos Pacheco، نويسنده , ◄ Vin?cius Medina Kern، نويسنده , ◄ Paulo Henrique S. Bermejo، نويسنده ,
166
Roberto Carniel، نويسنده ,
167
Roberto Carniel، نويسنده ,
168
Roberto Carniel، نويسنده , ◄ Paolo Pascolo، نويسنده ,
169
Roberto Casadio، نويسنده ,
170
Roberto Casadio، نويسنده ,
171
Roberto Casadio، نويسنده , ◄ Benjamin Harms، نويسنده ,
172
Roberto Casadio، نويسنده , ◄ Benjamin Harms، نويسنده ,
173
Roberto Casale، نويسنده , ◄ Giuseppe Frazzitta، نويسنده , ◄ Cira Fundar?، نويسنده , ◄ Pietro Balbi، نويسنده , ◄ Angela Del Rosso، نويسنده , ◄ Luca Bertinotti، نويسنده , ◄ Marco Matucci Cerinic، نويسنده ,
174
Roberto Casati، نويسنده ,
175
Roberto Casati، نويسنده , ◄ Alessandro Pignocchi، نويسنده ,
176
Roberto Casati، نويسنده , ◄ Elena Pasquinelli، نويسنده ,
177
Roberto Casati، نويسنده , ◄ Volker Scheer، نويسنده , ◄ RAINER VOGT، نويسنده , ◄ Thorsten Benter، نويسنده ,
178
Roberto Casero، نويسنده ,
179
Roberto Casero، نويسنده , ◄ Elias Kiritsis، نويسنده , ◄ Angel Paredes، نويسنده ,
180
Roberto Casolari، نويسنده , ◄ Fulvia Felluga، نويسنده , ◄ Vincenzo Frenna، نويسنده , ◄ Franco Ghelfi، نويسنده , ◄ Ugo M. Pagnoni، نويسنده , ◄ Andrew F. Parsons، نويسنده , ◄ Domenico Spinelli، نويسنده ,
181
Roberto Cassi، نويسنده , ◄ Imma Tolosa، نويسنده , ◄ Stephen de Mora، نويسنده ,
182
Roberto Castro، نويسنده ,
183
Roberto Castro، نويسنده , ◄ Corinne Peek-Asa، نويسنده , ◄ Lorena Garc?a، نويسنده , ◄ Agust?n Ruiz، نويسنده , ◄ Jess F. Kraus، نويسنده ,
184
Roberto Castro، نويسنده , ◄ Emanuel Orozco، نويسنده , ◄ PETER AGGLETON، نويسنده , ◄ Enrique Eroza، نويسنده , ◄ Juan Jacobo Hern?ndez، نويسنده ,
185
Roberto Catal?n، نويسنده , ◄ José M. Gallart، نويسنده , ◄ José M. Castellanos، نويسنده , ◄ Rosa Galard، نويسنده ,
186
Roberto Cavallaro، نويسنده , ◄ Giuseppe Galardi، نويسنده , ◄ Maria Cristina Cavallini، نويسنده , ◄ Marta Henin، نويسنده , ◄ Stefano Amodio، نويسنده , ◄ Laura Bellodi، نويسنده , ◄ Giancarlo Comi، نويسنده ,
187
Roberto Cavallaro، نويسنده , ◄ Paolo Cavedini، نويسنده , ◄ Pietro Mistretta، نويسنده , ◄ Tommaso Bassi، نويسنده , ◄ Sara Monica Angelone، نويسنده , ◄ Alessandro Ubbiali، نويسنده , ◄ Laura Bellodi، نويسنده ,
188
Roberto Cavoretto، نويسنده , ◄ Roberto and De Rossi، نويسنده , ◄ Alessandra، نويسنده ,
189
Roberto Cavoretto، نويسنده , ◄ Roberto and De Rossi، نويسنده , ◄ Alessandra، نويسنده ,
190
Roberto Cellini، نويسنده ,
191
Roberto Cellini، نويسنده , ◄ Luca Lambertini، نويسنده ,
192
Roberto Cellini، نويسنده , ◄ Luca Lambertini، نويسنده ,
193
Roberto Cellini، نويسنده , ◄ Luca Lambertini، نويسنده ,
194
Roberto Cellini، نويسنده , ◄ Luca Lambertini، نويسنده , ◄ Gianmarco I. P. Ottaviano، نويسنده ,
195
Roberto Cemin، نويسنده , ◄ Massimo Daves، نويسنده ,
196
Roberto Cemin، نويسنده , ◄ Rainer Oberhollenzer، نويسنده ,
197
Roberto Centore، نويسنده , ◄ Alain Fort، نويسنده , ◄ Barbara Panunzi، نويسنده , ◄ Antonio Roviello، نويسنده , ◄ Angela Tuzi، نويسنده ,
198
Roberto Centore، نويسنده , ◄ Giuseppina Roviello، نويسنده , ◄ Angela Tuzi، نويسنده ,
199
Roberto Ceravolo MD، نويسنده , ◄ Raffaele Maio، نويسنده , ◄ Arturo Pujia، نويسنده , ◄ Angela Sciacqua، نويسنده , ◄ Giorgio Ventura، نويسنده , ◄ Maria C. Costa، نويسنده , ◄ Giorgio Sesti، نويسنده , ◄ Francesco Perticone، نويسنده ,
200
Roberto Cevenini، نويسنده , ◄ Manuela Donati، نويسنده , ◄ Vittorio Sambri، نويسنده ,
201
Roberto Chang، نويسنده ,
202
Roberto Chang، نويسنده ,
203
Roberto Chang، نويسنده ,
204
Roberto Chang، نويسنده ,
205
Roberto Chang، نويسنده , ◄ Andrés Velasco، نويسنده ,
206
Roberto Chang، نويسنده , ◄ Andrés Velasco، نويسنده ,
207
Roberto Chang، نويسنده , ◄ Andrés Velasco، نويسنده ,
208
Roberto Chang، نويسنده , ◄ Andrés Velasco، نويسنده ,
209
Roberto Chang، نويسنده , ◄ Giovanni Majnoni، نويسنده ,
210
Roberto Chiarle، نويسنده , ◄ Yu Zhang، نويسنده , ◄ Richard L. Frock، نويسنده , ◄ Susanna M. Lewis، نويسنده , ◄ Benoit Molinie، نويسنده , ◄ Yu-Jui Ho، نويسنده , ◄ Darienne R. Myers، نويسنده , ◄ Vivian W. Choi، نويسنده , ◄ Mara Compagno، نويسنده , ◄ Daniel J. Malkin، نويسنده , ◄ Donna Neuberg، نويسنده , ◄ Stefano Monti، نويسنده , ◄ Cosmas C. Giallourakis، نويسنده , ◄ Monica Gostissa، نويسنده , ◄ Frederick W. Alt، نويسنده ,
211
Roberto Chignola، نويسنده , ◄ Alessio Del Fabbro، نويسنده , ◄ Edoardo Milotti، نويسنده ,
212
Roberto Chignola، نويسنده , ◄ Edoardo Milotti، نويسنده ,
213
Roberto Ciccocioppo، نويسنده , ◄ Daina Economidou، نويسنده , ◄ Roberto Rimondini، نويسنده , ◄ Wolfgang Sommer، نويسنده , ◄ Maurizio Massi، نويسنده , ◄ Markus Heilig، نويسنده ,
214
Roberto Cid Fernandes and Rosa M. Gonzalez Delgado، نويسنده ,
215
Roberto Cignoli، نويسنده , ◄ Antoni Torrens Torrell، نويسنده ,
216
Roberto Cignoli، نويسنده , ◄ Antoni Torrens Torrell، نويسنده ,
217
Roberto Cignoli، نويسنده , ◄ Antoni Torrens Torrell، نويسنده ,
218
Roberto Cignoli، نويسنده , ◄ Antoni Torrens Torrell، نويسنده ,
219
Roberto Cignoli، نويسنده , ◄ Daniele Mundici، نويسنده ,
220
Roberto Cignoli، نويسنده , ◄ Eduardo J. Dubuc، نويسنده , ◄ Daniele Mundici، نويسنده ,
221
Roberto Cignoli، نويسنده , ◄ Francesc Esteva، نويسنده , ◄ Lluis Godo، نويسنده , ◄ Franco Montagna، نويسنده ,
222
Roberto Cingolani، نويسنده , ◄ Ross Rinaldi، نويسنده , ◄ Giuseppe Maruccio، نويسنده , ◄ Adriana Biasco، نويسنده ,
223
Roberto Cioni، نويسنده , ◄ Barbara Gambardella، نويسنده , ◄ Luigi Marini، نويسنده ,
224
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Carmen E. Flores-Mendoza، نويسنده ,
225
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Carmen Flores-Mendoza، نويسنده , ◄ M ?ngeles Quiroga، نويسنده , ◄ Jes?s Privado، نويسنده ,
226
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Francisco J. Abad، نويسنده ,
227
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Francisco J. Abad، نويسنده , ◄ Irene Rebollo، نويسنده , ◄ Pei-Chun Shih، نويسنده ,
228
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Francisco J. Abad، نويسنده , ◄ Luis F. Garc?a، نويسنده , ◄ Manuel Juan-Espinosa، نويسنده ,
229
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Irene Rebollo، نويسنده , ◄ Antonio Palacios، نويسنده , ◄ Manuel Juan-Espinosa، نويسنده , ◄ Patrick C. Kyllonen، نويسنده ,
230
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Josep M Lluis-Font، نويسنده , ◄ Antonio Andrés-Pueyo، نويسنده ,
231
Roberto Colom، نويسنده , ◄ M? José Contreras، نويسنده , ◄ Juan Botella، نويسنده , ◄ José Santacreu، نويسنده ,
232
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Manuel Juan-Espinosa، نويسنده ,
233
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Manuel Juan-Espinosa، نويسنده , ◄ Francisco Abad، نويسنده , ◄ Lu?s F. Garc?a، نويسنده ,
234
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Manuel Juan-Espinosa، نويسنده , ◄ Lu?s F. Garc?a، نويسنده ,
235
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Mar?a ?ngeles Quiroga، نويسنده , ◄ Manuel Juan-Espinosa، نويسنده ,
236
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Oscar Garc?a-L?pez، نويسنده ,
237
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Rex E. Jung، نويسنده , ◄ Richard J. Haier، نويسنده ,
238
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Sergio Escorial، نويسنده , ◄ Irene Rebollo، نويسنده ,
239
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Sergio Escorial، نويسنده , ◄ Pei-Chun Shih، نويسنده , ◄ Jes?s Privado، نويسنده ,
240
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Pei-Chun Shih، نويسنده ,
241
Roberto Colom، نويسنده , ◄ Richard Lynn، نويسنده ,
242
Roberto Comesa?a، نويسنده , ◄ Miguel A. Gomez-Sanchez، نويسنده , ◄ Miguel A. ?lvarez، نويسنده , ◄ Pablo Egu?a، نويسنده ,
243
Roberto Compagnoni، نويسنده , ◄ Takao Hirajima ، نويسنده ,
244
Roberto Conti، نويسنده ,
245
Roberto Conti، نويسنده , ◄ Pierluigi Contucci، نويسنده , ◄ Corrado Falcolini، نويسنده ,
246
Roberto Contia، نويسنده ,
247
Roberto Contino، نويسنده , ◄ Luigi Pilo، نويسنده ,
248
Roberto Contino، نويسنده , ◄ Luigi Pilo، نويسنده ,
249
Roberto Contino، نويسنده , ◄ Yasunori Nomura، نويسنده , ◄ Alex Pomarol، نويسنده ,
250
Roberto Contreras، نويسنده , ◄ Rogelio Cuevas-Garcia، نويسنده , ◄ Jorge Ramirez Solis، نويسنده , ◄ Lena Ruiz-Azuara، نويسنده , ◄ A?da Gutiérrez-Alejandre، نويسنده , ◄ Ivan Puente-Lee، نويسنده , ◄ Perla Castillo-Villal?n، نويسنده , ◄ Cecilia Salcedo-Luna، نويسنده ,
251
Roberto Cordone، نويسنده ,
252
Roberto Cordone، نويسنده , ◄ Federico Gandellini، نويسنده , ◄ Giovanni Righini، نويسنده ,
253
Roberto Cordone، نويسنده , ◄ Francesco Maffioli، نويسنده ,
254
Roberto Corti، نويسنده , ◄ Julio I Osende، نويسنده , ◄ John A. Fallon، III نويسنده , ◄ Valentin Fuster، نويسنده , ◄ Gabor Mizsei، نويسنده , ◄ Hani Jneid، نويسنده , ◄ Samuel D Wright، نويسنده , ◄ William F. Chaplin، نويسنده , ◄ Juan J Badimon، نويسنده ,
255
Roberto Corti، نويسنده , ◄ Julio I. Osende، نويسنده , ◄ Zahi A. Fayad، نويسنده , ◄ John T. Fallon، نويسنده , ◄ Valentin Fuster، نويسنده , ◄ Gabor Mizsei، نويسنده , ◄ Elisha Dickstein، نويسنده , ◄ Burton Drayer، نويسنده , ◄ Juan J. Badimon، نويسنده ,
256
Roberto Corti، نويسنده , ◄ Julio Osende، نويسنده , ◄ Randolph Hutter، نويسنده , ◄ Juan F. Viles-Gonzalez، نويسنده , ◄ M. Urooj Zafar، نويسنده , ◄ Carolina Valdivieso، نويسنده , ◄ Gabor Mizsei، نويسنده , ◄ John T. Fallon، نويسنده , ◄ Valentin Fuster، نويسنده , ◄ Juan J. Badimon، نويسنده ,
257
Roberto Corti، نويسنده , ◄ Michael E. Farkouh، نويسنده , ◄ Juan Jose Badimon، نويسنده ,
258
Roberto Corti، نويسنده , ◄ Valentin Fuster، نويسنده , ◄ Juan Jose Badimon، نويسنده ,
259
Roberto Corti، نويسنده , ◄ Valentin Fuster، نويسنده , ◄ Zahi A. Fayad، نويسنده , ◄ Stephen G. Worthley، نويسنده , ◄ Gérard Helft، نويسنده , ◄ William F. Chaplin، نويسنده , ◄ J?rg Muntwyler، نويسنده , ◄ Juan F. Viles-Gonzalez، نويسنده , ◄ Jesse Weinberger، نويسنده , ◄ Donald A. Smith، نويسنده , ◄ Gabor Mizsei، نويسنده , ◄ Juan J. Badimon، نويسنده ,
260
Roberto Cossio، نويسنده , ◄ Alessandro Borghi، نويسنده ,
261
Roberto Costa، نويسنده ,
262
Roberto Cubelli، نويسنده , ◄ Lorella Lotto، نويسنده , ◄ Daniela Paolieri، نويسنده , ◄ Massimo Girelli، نويسنده , ◄ Remo Job، نويسنده ,
263
Roberto Curiel، نويسنده , ◄ Luis Rodr?guez-Plaza، نويسنده ,
264
Roberto Cusani، نويسنده , ◄ Tiziano Inzerilli، نويسنده , ◄ Luca Valentini، نويسنده ,
265
Roberto D. D. Costa، نويسنده , ◄ Walter J. Maciel، نويسنده , ◄ Thais E. P. Idiart، نويسنده ,
266
Roberto D. Galv?o، نويسنده , ◄ Luis Gonzalo Acosta Espejo، نويسنده , ◄ T. Brian Boffey، نويسنده ,
267
Roberto D. Galv?o، نويسنده , ◄ Luis Gonzalo Acosta Espejo، نويسنده , ◄ T. Brian Boffey، نويسنده ,
268
Roberto D. Galv?o، نويسنده , ◄ Luis Gonzalo Acosta Espejo، نويسنده , ◄ T. Brian Boffey، نويسنده , ◄ Derek Yates، نويسنده ,
269
Roberto D. Galv?o، نويسنده , ◄ Fernando Y. Chiyoshi، نويسنده , ◄ Reinaldo Morabito، نويسنده ,
270
Roberto D.D. Costa، نويسنده , ◄ Walter J. Maciel، نويسنده ,
271
Roberto D’Agosta، نويسنده , ◄ Giovanni Vignale، نويسنده , ◄ Roberto Raimondi، نويسنده ,
272
Roberto D’Alessio، نويسنده , ◄ Alberto Bargiotti، نويسنده , ◄ Suzanne Metz، نويسنده , ◄ M. Gabriella Brasca، نويسنده , ◄ Alexander Cameron، نويسنده , ◄ Antonella Ermoli، نويسنده , ◄ Aurelio Marsiglio، نويسنده , ◄ Paolo Polucci، نويسنده , ◄ Fulvia Roletto، نويسنده , ◄ Marcellino Tibolla، نويسنده , ◄ Michael L. Vazquez، نويسنده , ◄ Anna Vulpetti، نويسنده , ◄ Paolo Pevarello، نويسنده ,
273
Roberto D’Angi?، نويسنده ,
274
Roberto da Costa Quinino، نويسنده , ◄ Linda Lee Ho، نويسنده , ◄ Anderson L.G. Trindade، نويسنده ,
275
Roberto da Costa Quinino، نويسنده , ◄ Emerson C. Colin، نويسنده , ◄ Linda Lee Ho، نويسنده ,
276
Roberto da Silva، نويسنده , ◄ Gilson I. Wirth، نويسنده , ◄ Ralf Brederlow، نويسنده ,
277
Roberto da Silva، نويسنده , ◄ Henrique A. Fernandes، نويسنده , ◄ J.R. Drugowich de Fel?cio، نويسنده , ◄ Wagner Figueiredo، نويسنده ,
278
Roberto da Silva، نويسنده , ◄ Lucas Brusamarello، نويسنده , ◄ Gilson I. Wirth، نويسنده ,
279
Roberto da Silva، نويسنده , ◄ Marcelo Zembrzuski، نويسنده , ◄ Fabio C. Correa، نويسنده , ◄ Luis C. Lamb، نويسنده ,
280
Roberto da Silva، نويسنده , ◄ Nelson Alves Jr.، نويسنده ,
281
Roberto da Silva، نويسنده , ◄ Mendeli H. Vainstein، نويسنده , ◄ Luis C. Lamb، نويسنده , ◄ Sandra D. Prado، نويسنده ,
282
Roberto DallʹAgnol، نويسنده , ◄ Carol D. Frost ، نويسنده , ◄ O. Tapani R?m?، نويسنده ,
283
Roberto DallʹAgnol، نويسنده , ◄ Davis Carvalho de Oliveira، نويسنده ,
284
Roberto DallʹAgnol، نويسنده , ◄ Nilson P. Teixeira، نويسنده , ◄ O. Tapani R?m?، نويسنده , ◄ Candido A. V. Moura، نويسنده , ◄ Moacir J. B. Macambira، نويسنده , ◄ Davis C. de Oliveira، نويسنده ,
285
Roberto Dalledone Machado، نويسنده , ◄ Jo?o Elias Abdalla Filho، نويسنده , ◄ Marcelo Pinto da Silva، نويسنده ,
286
Roberto dʹAmore Osamu Saotome Karl Heinz Kienitz ، نويسنده ,
287
Roberto Danovaro، نويسنده , ◄ Antonio DellʹAnno، نويسنده , ◄ Antonio Pusceddu، نويسنده , ◄ Mauro Fabiano، نويسنده , ◄ Anastasios Tselepides، نويسنده ,
288
Roberto Danovaro، نويسنده , ◄ Antonio DellʹAnno، نويسنده , ◄ Mauro Fabiano، نويسنده , ◄ Antonio Pusceddu، نويسنده , ◄ Anastasios Tselepides، نويسنده ,
289
Roberto Danovaro، نويسنده , ◄ Antonio Pusceddu، نويسنده ,
290
Roberto de Franchis، نويسنده ,
291
Roberto de Franchis، نويسنده ,
292
Roberto de Franchis، نويسنده ,
293
Roberto de Franchis، نويسنده ,
294
Roberto de Franchis، نويسنده ,
295
Roberto de Franchis، نويسنده , ◄ Alessandra DellʹEra، نويسنده ,
296
Roberto De Giorgio، نويسنده ,
297
Roberto de Lieto Vollaro، نويسنده , ◄ Lucia Fontana، نويسنده , ◄ Andrea Vallati، نويسنده ,
298
Roberto de Marco، نويسنده , ◄ Alessandro Marcon، نويسنده , ◄ Marta Rava، نويسنده , ◄ Lucia Cazzoletti، نويسنده , ◄ Vanda Pironi، نويسنده , ◄ Caterina Silocchi، نويسنده , ◄ Paolo Ricci، نويسنده ,
299
Roberto de Mizio، نويسنده , ◄ Stefania Romano، نويسنده , ◄ Fenesia DʹAmario، نويسنده , ◄ Antonio Giorgio Rossi، نويسنده , ◄ Mariano Scaglione، نويسنده , ◄ Roberto Grassi، نويسنده ,
300
Roberto De Philippis a، نويسنده , ◄ Cecilia Faraloni a، نويسنده , ◄ Claudio Sili b، نويسنده , ◄ Massimo Vincenzini a، نويسنده , ◄ *، نويسنده ,
301
Roberto De Pietri، نويسنده , ◄ Laurent Freidel، نويسنده , ◄ Kirill Krasnov، نويسنده , ◄ Carlo Rovelli، نويسنده ,
302
Roberto De Ponti، نويسنده , ◄ Riccardo Cappato، نويسنده , ◄ Antonio Curnis، نويسنده , ◄ Paolo Della Bella، نويسنده , ◄ Luigi Padeletti، نويسنده , ◄ Antonio Raviele، نويسنده , ◄ Massimo Santini، نويسنده , ◄ Jorge A. Salerno-Uriarte، نويسنده ,
303
Roberto De Prisc، نويسنده , ◄ Giuseppe Persiano، نويسنده ,
304
Roberto De Prisco، نويسنده , ◄ Alfredo De Santis، نويسنده ,
305
Roberto De Prisco، نويسنده , ◄ Alfredo De Santis، نويسنده ,
306
Roberto De Prisco، نويسنده , ◄ Giuseppe Parlati، نويسنده , ◄ Giuseppe Persiano، نويسنده ,
307
Roberto De Prisco، نويسنده , ◄ Sergio Rajsbaum، نويسنده ,
308
Roberto De Santis، نويسنده , ◄ Francesco Mollica، نويسنده , ◄ Davide Prisco، نويسنده , ◄ Sandro Rengo، نويسنده , ◄ Luigi Ambrosio، نويسنده , ◄ Luigi Nicolais، نويسنده ,
309
Roberto De Santis، نويسنده , ◄ Michelina Catauro، نويسنده , ◄ Lucy Di Silvio، نويسنده , ◄ Luigi Manto، نويسنده , ◄ Maria G. Raucci، نويسنده , ◄ Luigi Ambrosio، نويسنده , ◄ Luigi Nicolais، نويسنده ,
310
Roberto De Virgilio، نويسنده , ◄ Fausto Giunchiglia، نويسنده , ◄ Francesco Guerra، نويسنده , ◄ Letizia Tanca، نويسنده , ◄ Yannis Velegrakis، نويسنده ,
311
Roberto De Vogli، نويسنده , ◄ Eric Brunner، نويسنده , ◄ Michael G. Marmot، نويسنده ,
312
Roberto Deidda، نويسنده , ◄ Maria Grazia Badas، نويسنده , ◄ Enrico Piga، نويسنده ,
313
Roberto Deidda، نويسنده , ◄ Michelangelo Puliga، نويسنده ,
314
Roberto Del Bo، نويسنده , ◄ Marco Crimi، نويسنده , ◄ Monica Sciacco، نويسنده , ◄ Giulia Malferrari، نويسنده , ◄ Andreina Bordoni، نويسنده , ◄ Laura Napoli، نويسنده , ◄ Alessandro Prelle، نويسنده , ◄ Ida Biunno، نويسنده , ◄ Maurizio Moggio، نويسنده , ◄ Nereo Bresolin، نويسنده , ◄ Guglielmo Scarlato، نويسنده , ◄ Giacomo Pietro Comi، نويسنده ,
315
Roberto Del Bo، نويسنده , ◄ Marina Scarlato، نويسنده , ◄ Serena Ghezzi، نويسنده , ◄ Filippo Martinelli Boneschi، نويسنده , ◄ Stefania Corti، نويسنده , ◄ Federica Locatelli، نويسنده , ◄ Domenico Santoro، نويسنده , ◄ Alessandro Prelle، نويسنده , ◄ Chiara Briani، نويسنده , ◄ Martina Nardini، نويسنده , ◄ Gabriele Siciliano، نويسنده , ◄ Michelangelo Mancuso، نويسنده , ◄ Luigi Murri، نويسنده , ◄ Nereo Bresolin، نويسنده , ◄ Giacomo Pietro Comi، نويسنده ,
316
Roberto Del Bo، نويسنده , ◄ Marina Scarlato، نويسنده , ◄ Serena Ghezzi، نويسنده , ◄ Filippo Martinelli Boneschi، نويسنده , ◄ Chiara Fenoglio، نويسنده , ◄ Gloria Galimberti، نويسنده , ◄ Sara Galbiati، نويسنده , ◄ Roberta Virgilio، نويسنده , ◄ Daniela Galimberti، نويسنده , ◄ Carlo Ferrarese، نويسنده , ◄ Elio scarpini، نويسنده , ◄ Nereo Bresolin، نويسنده , ◄ Giacomo Pietro Comi، نويسنده ,
317
Roberto Del Bo، نويسنده , ◄ Serena Ghezzi، نويسنده , ◄ Marina Scarlato، نويسنده , ◄ Diego Albani، نويسنده , ◄ Daniela Galimberti، نويسنده , ◄ Ugo Lucca، نويسنده , ◄ Mauro Tettamanti، نويسنده , ◄ Elio scarpini، نويسنده , ◄ Gianluigi Forloni، نويسنده , ◄ Nereo Bresolin، نويسنده , ◄ Giacomo Pietro Comi، نويسنده ,
318
Roberto Della Pergola، نويسنده , ◄ Annalisa Sironi، نويسنده , ◄ Massimo Moret، نويسنده , ◄ Stefano Bergantin، نويسنده , ◄ Patrizia R. Mussini، نويسنده , ◄ Monica Panigati، نويسنده ,
319
Roberto Della Pergola، نويسنده , ◄ Eliano Diana، نويسنده , ◄ Luigi Garlaschelli، نويسنده , ◄ Giulia Peli، نويسنده , ◄ Mario Manassero، نويسنده , ◄ Mirella Sansoni، نويسنده , ◄ Donatella Strumolo، نويسنده ,
320
Roberto Della Pergola، نويسنده , ◄ Luigi Garlaschelli، نويسنده , ◄ Mario Manassero، نويسنده , ◄ Carlo Manassero، نويسنده , ◄ Annalisa Sironi، نويسنده , ◄ Donatella Strumolo، نويسنده , ◄ Serena Fedi، نويسنده , ◄ Emanuela Grigiotti، نويسنده , ◄ Piero Zanello*، نويسنده ,
321
Roberto Della Pergola، نويسنده , ◄ Luigi Garlaschelli، نويسنده , ◄ Mario Manassero، نويسنده , ◄ Mirella Sansoni، نويسنده , ◄ Annalisa Sironi، نويسنده , ◄ Donatella Strumolo، نويسنده ,
322
Roberto Della Pergola، نويسنده , ◄ Luigi Garlaschelli، نويسنده , ◄ Secondo Martinengo، نويسنده , ◄ Mario Manassero، نويسنده , ◄ Mirella Sansoni، نويسنده ,
323
Roberto Destefanis، نويسنده , ◄ Frank Schafer، نويسنده , ◄ Michel Lambert، نويسنده , ◄ Moreno Faraud، نويسنده , ◄ Eberhard Schneider، نويسنده ,
324
Roberto Di Bartolomeo، نويسنده , ◄ Davide Pacini، نويسنده , ◄ Marco Di Eusanio، نويسنده , ◄ Angelo Pierangeli، نويسنده ,
325
Roberto Di Cosmo، نويسنده , ◄ Davide Di Ruscio، نويسنده , ◄ Patrizio Pelliccione، نويسنده , ◄ Alfonso Pierantonio، نويسنده , ◄ Stefano Zacchiroli، نويسنده ,
326
Roberto Di Pietra، نويسنده ,
327
Roberto Di Pietro، نويسنده , ◄ Luigi V. Mancini، نويسنده , ◄ Claudio Soriente، نويسنده , ◄ Angelo Spognardi، نويسنده , ◄ IEEE Computer Society Gene Tsudik، نويسنده ,
328
Roberto Di Pietro، نويسنده , ◄ Luigi V. Mancini، نويسنده , ◄ Sushil Jajodia، نويسنده ,
329
Roberto Di Santo، نويسنده , ◄ Roberta Costi، نويسنده , ◄ Marino Artico، نويسنده , ◄ Silvio Massa، نويسنده , ◄ Giorgio Lampis، نويسنده , ◄ Delia Deidda، نويسنده , ◄ Raffaello Pompei، نويسنده ,
330
Roberto Di Santo، نويسنده , ◄ Roberta Costi، نويسنده , ◄ Marino Artico، نويسنده , ◄ Silvio Massa، نويسنده , ◄ Rino Ragno، نويسنده , ◄ Garland R. Marshall، نويسنده , ◄ Paolo La Colla، نويسنده ,
331
Roberto Dieci، نويسنده ,
332
Roberto Dieci، نويسنده , ◄ Alessandro Vercelli، نويسنده ,
333
Roberto Dieci، نويسنده , ◄ Laura Gardini، نويسنده ,
334
Roberto Dieci، نويسنده , ◄ Xue-Zhong He، نويسنده ,
335
Roberto Diéguez Galv?o، نويسنده , ◄ Charles Revelle، نويسنده ,
336
Roberto Diversi، نويسنده , ◄ Roberto Guidorzi، نويسنده , ◄ Umberto Soverini، نويسنده ,
337
Roberto Diversi، نويسنده , ◄ Roberto Guidorzi، نويسنده , ◄ Umberto Soverini، نويسنده ,
338
Roberto Docampo، نويسنده ,
339
Roberto Dore، نويسنده , ◄ Alfredo La Fianza، نويسنده , ◄ Lorenza Storti، نويسنده , ◄ Luciana Babilonti، نويسنده , ◄ Lorenzo Preda، نويسنده , ◄ Enrico Maria Di Maggio، نويسنده , ◄ Patrizia Tenti، نويسنده ,
340
Roberto E. Lagos، نويسنده , ◄ Tania Sim?es، نويسنده , ◄ Adolfo L. Godoy، نويسنده ,
341
Roberto Eduardo Bittar، نويسنده , ◄ Arlete Ayako Yamasaki، نويسنده , ◄ Solange Sasaki، نويسنده , ◄ Marcelo Zugaib، نويسنده ,
342
Roberto Eiki Oshiro، نويسنده , ◄ Marc?lio Alves، نويسنده ,
343
Roberto Eleopra، نويسنده , ◄ Valeria Tugnoli، نويسنده , ◄ Rocco Quatrale، نويسنده , ◄ Ernesto Gastaldo، نويسنده , ◄ Ornella Rossetto، نويسنده , ◄ Domenico De Grandis، نويسنده , ◄ Cesare Montecucco، نويسنده ,
344
Roberto Elias Villela Miguel، نويسنده , ◄ Luisa Lina Villa، نويسنده , ◄ Anoi Castro Cordeiro، نويسنده , ◄ Jose Carlos Mann Prado، نويسنده , ◄ Jo?o Sim?o Pereira Sobrinho، نويسنده , ◄ Luiz Paulo Kowalski، نويسنده ,
345
Roberto Elosua، نويسنده , ◄ Andreu Arquer، نويسنده , ◄ Llu?s Mont، نويسنده , ◄ Antonia Sambola، نويسنده , ◄ Lluis Molina، نويسنده , ◄ Emilio Garc?a-Mor?n، نويسنده , ◄ Josep Brugada، نويسنده , ◄ Jaume Marrugat، نويسنده ,
346
Roberto Elosua، نويسنده , ◄ Andreu Arquer، نويسنده , ◄ Llu?s Mont، نويسنده , ◄ Antonia Sambola، نويسنده , ◄ Lluis Molina، نويسنده , ◄ Emilio Garc?a-Mor?n، نويسنده , ◄ Josep Brugada، نويسنده , ◄ Jaume Marrugat، نويسنده ,
347
Roberto Elosua، نويسنده , ◄ L. Adrienne Cupples، نويسنده , ◄ Caroline S. Fox، نويسنده , ◄ Joseph F. Polak، نويسنده , ◄ Ralph A. D’Agostino Sr.، نويسنده , ◄ Philip A. Wolf، نويسنده , ◄ Christopher J. O’Donnell، نويسنده , ◄ Jose M. Ordovas، نويسنده ,
348
Roberto Emparan، نويسنده ,
349
Roberto Emparan، نويسنده ,
350
Roberto Emparan، نويسنده ,
351
Roberto Emparan، نويسنده ,
352
Roberto Emparan، نويسنده ,
353
Roberto Emparan، نويسنده , ◄ Edward Teo، نويسنده ,
354
Roberto Esposito، نويسنده ,
355
Roberto Esposti، نويسنده ,
356
Roberto Esposti، نويسنده , ◄ Pierpaolo Pierani، نويسنده ,
357
Roberto Ezcurra، نويسنده ,
358
Roberto Ezcurra، نويسنده ,
359
Roberto F de Souza، نويسنده , ◄ Katia Bernardo-Gusm?o، نويسنده , ◄ Guilherme A Cunha، نويسنده , ◄ Christophe Loup، نويسنده , ◄ François Leca، نويسنده , ◄ Régis Réau، نويسنده ,
360
Roberto F. Aguilera، نويسنده ,
361
Roberto F. de Souza، نويسنده , ◄ Janine C. Padilha، نويسنده , ◄ Reinaldo S. Gonçalves، نويسنده , ◄ Michele O. de Souza، نويسنده , ◄ Joelle Rault-Berthelot، نويسنده ,
362
Roberto F. E. Pedretti، نويسنده , ◄ Giovanni B. Migliori، نويسنده , ◄ Vittorio Mapelli، نويسنده , ◄ Gabriele Daniele، نويسنده , ◄ Philip J. Podrid، نويسنده , ◄ Roberto Tramarin، نويسنده ,
363
Roberto F. E. Pedretti، نويسنده , ◄ ORONZO CATALANO، نويسنده , ◄ Luigi Ballardini، نويسنده , ◄ David P. de Bono، نويسنده , ◄ Emanuela Radice، نويسنده , ◄ Roberto Tramarin، نويسنده ,
364
Roberto F. Machado، نويسنده , ◄ Medha-vini Londhe Nerkar، نويسنده , ◄ Raed A. Dweik، نويسنده , ◄ Jeffrey Hammel، نويسنده , ◄ Allison Janocha، نويسنده , ◄ Jacqueline Pyle، نويسنده , ◄ Daniel Laskowski، نويسنده , ◄ Constance Jennings، نويسنده , ◄ Alejandro C. Arroliga، نويسنده , ◄ Serpil C. Erzurum، نويسنده ,
365
Roberto F. Nespolo، نويسنده , ◄ Juan C. Opazo، نويسنده , ◄ Francisco Bozinovic، نويسنده ,
366
Roberto F. S. Andrade، نويسنده , ◄ Suani T. R. Pinho، نويسنده , ◄ Sandro C. Fraga، نويسنده , ◄ Ana P. M. Tanajura، نويسنده ,
367
Roberto F. Vieira، نويسنده , ◄ Renée J. Grayer، نويسنده , ◄ Alan Paton، نويسنده , ◄ James E. Simon، نويسنده ,
368
Roberto F.E. Pedretti، نويسنده , ◄ Enric Colombo، نويسنده , ◄ Simon Sarzi Braga، نويسنده , ◄ Luigi Ballardini، نويسنده , ◄ Bruno Carù، نويسنده ,
369
Roberto Farneti، نويسنده ,
370
Roberto Fattorusso، نويسنده , ◄ Maurizio Pellecchia، نويسنده , ◄ Francesca Viti، نويسنده , ◄ Paolo Neri، نويسنده , ◄ Dario Neri and Kurt Wüthrich، نويسنده ,
371
Roberto Fedele، نويسنده , ◄ Gabriele Milani، نويسنده ,
372
Roberto Fedele، نويسنده , ◄ Gabriele Milani، نويسنده ,
373
Roberto Felicetti، نويسنده ,
374
Roberto Fern?ndez de la Pradilla، نويسنده , ◄ Alma Viso، نويسنده , ◄ Sonia Castro، نويسنده , ◄ Jorge Fern?ndez، نويسنده , ◄ Pilar Manzano، نويسنده , ◄ Mariola Tortosa، نويسنده ,
375
Roberto Fernandez، نويسنده ,
376
Roberto Fernandez-Lafuente، نويسنده ,
377
Roberto Fernandez-Lafuente، نويسنده , ◄ José M. Guisan، نويسنده , ◄ Saiqa Ali، نويسنده , ◄ Don Cowan، نويسنده ,
378
Roberto Fernando de Souza، نويسنده , ◄ Daniel Thiele، نويسنده , ◄ Adriano Lisboa Monteiro، نويسنده ,
379
Roberto Fernando de Souza، نويسنده , ◄ Leonardo Coelho Simon، نويسنده , ◄ Maria do Carmo M. Alves، نويسنده ,
380
Roberto Ferrari، نويسنده , ◄ Claudio Ceconi، نويسنده , ◄ Salvatore Curello، نويسنده , ◄ Gianfranco Percoco، نويسنده , ◄ Tiziano Toselli، نويسنده , ◄ GianEnrico Antonioli، نويسنده ,
381
Roberto Ferrarini، نويسنده , ◄ Enrico Bocca، نويسنده , ◄ Agostino Cavazza، نويسنده ,
382
Roberto Ferrarini، نويسنده , ◄ Andrea Versari، نويسنده , ◄ Sergio Galassi، نويسنده ,
383
Roberto Ferretti، نويسنده ,
384
Roberto Fiammengo، نويسنده , ◄ Peter Timmerman، نويسنده , ◄ Jurrian Huskens، نويسنده , ◄ Kees Versluis، نويسنده , ◄ Patrick Cramer and Albert J.R. Heck، نويسنده , ◄ David N. Reinhoudt، نويسنده ,
385
Roberto Filippini، نويسنده , ◄ Andrés Silva، نويسنده ,
386
Roberto Floreanini، نويسنده , ◄ Luc Lapointe ، نويسنده , ◄ Luc Vinet، نويسنده ,
387
Roberto Floreanini، نويسنده , ◄ Luc Lapointe ، نويسنده , ◄ Luc Vinet، نويسنده ,
388
Roberto Flores Guevara، نويسنده , ◄ Marc A. Maier، نويسنده ,
389
Roberto Flores Guevara، نويسنده , ◄ Raffaella Giannuzzi، نويسنده , ◄ M?rcia de Oliveira Nosralla، نويسنده , ◄ Patricia Vignolo، نويسنده , ◄ Guy Moriette، نويسنده , ◄ Marc A. Maier، نويسنده ,
390
Roberto Focaccia، نويسنده , ◄ Hoel Sette Jr، نويسنده , ◄ OrlandoJ. G. Conceiç?o، نويسنده ,
391
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Luca Corradi، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده , ◄ Giuseppe Derosa، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده ,
392
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Luca Corradi، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Pierangelo Lazzari، نويسنده , ◄ Giuseppe Derosa، نويسنده ,
393
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Giuseppe Derosa، نويسنده , ◄ Gianluigi Marasi، نويسنده , ◄ Pierangelo Lazzari، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده ,
394
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده ,
395
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Luca Corradi، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Luigi Poletti، نويسنده , ◄ Paola Lusardi، نويسنده ,
396
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Luigi Poletti، نويسنده , ◄ Gianluigi Marasi، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Luca Corradi، نويسنده ,
397
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده , ◄ Gianluigi Marasi، نويسنده , ◄ Alessandro Vanasia، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده ,
398
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Elena Fogari، نويسنده , ◄ GianDomenico Malamani، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده ,
399
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ GianDomenico Malamani، نويسنده , ◄ Giuseppe Derosa، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده ,
400
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Giuseppe Derosa، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Pierangelo Lazzari، نويسنده , ◄ Maurizio Destro، نويسنده , ◄ Elena Fogari، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده ,
401
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Giuseppe Derosa، نويسنده , ◄ Pierangelo Lazzari، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Elena Fogari، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده ,
402
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Luca Corradi، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Giuseppe Derosa، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده ,
403
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Luca Corradi، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Pierangelo Lazzari، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده ,
404
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Giuseppe Derosa، نويسنده , ◄ Gianluigi Marasi، نويسنده , ◄ Luca Corradi، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Luigi Poletti، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده ,
405
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Giuseppe Derosa، نويسنده , ◄ Luigi Poletti، نويسنده , ◄ Alessandra Banderali، نويسنده , ◄ Gianluigi Marasi، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده ,
406
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده , ◄ Luca Corradi، نويسنده , ◄ Carlo Pasotti، نويسنده , ◄ Luigi Poletti، نويسنده , ◄ Gianluigi Marasi، نويسنده , ◄ Giuseppe Derosa، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده , ◄ Carlo Voglini، نويسنده , ◄ Pierangelo Lazzari، نويسنده ,
407
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Luca Corradi، نويسنده , ◄ Carlo Pasotti، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده ,
408
Roberto Fogari، نويسنده , ◄ Paola Preti، نويسنده , ◄ Annalisa Zoppi، نويسنده , ◄ Luca Corradi، نويسنده , ◄ Carlo Pasotti، نويسنده , ◄ Andrea Rinaldi، نويسنده , ◄ Amedeo Mugellini، نويسنده ,
409
Roberto Fontana، نويسنده , ◄ Giovanni Pistone، نويسنده , ◄ Maria Piera Rogantin، نويسنده ,
410
Roberto Fontana، نويسنده , ◄ Aldo Geuna، نويسنده , ◄ Mireille Matt، نويسنده ,
411
Roberto Formigari، نويسنده , ◄ Marco Bonvicini، نويسنده , ◄ Andrea Donti، نويسنده , ◄ Gaetano Gargiulo، نويسنده , ◄ Fernando M. Picchio، نويسنده ,
412
Roberto Formigari، نويسنده , ◄ Roberto M Di Donato، نويسنده , ◄ Gaetano Gargiulo، نويسنده , ◄ Duccio Di Carlo، نويسنده , ◄ Cristiana Feltri، نويسنده , ◄ Fernando M Picchio، نويسنده , ◄ Bruno Marino، نويسنده ,
413
Roberto Formigari، نويسنده , ◄ Roberto M. Di Donato، نويسنده , ◄ Ennio Mazzera، نويسنده , ◄ Adriano Carotti، نويسنده , ◄ Gabriele Rinelli، نويسنده , ◄ Francesco Parisi Presicce، نويسنده , ◄ Luciano Pasquini، نويسنده , ◄ Luigi Ballerini، نويسنده ,
414
Roberto Fornasier، نويسنده , ◄ Franco Marcuzzi، نويسنده , ◄ Daniele Marton، نويسنده , ◄ Giancarlo Favero، نويسنده , ◄ Umberto Russo، نويسنده ,
415
Roberto Fortini، نويسنده , ◄ Dimitri Mugnai، نويسنده , ◄ Patrizia Pucci، نويسنده ,
416
Roberto Foschino، نويسنده , ◄ Claudia Picozzi، نويسنده , ◄ Alessandro Civardi، نويسنده , ◄ Michele Bandini، نويسنده , ◄ Paolo Faroldi، نويسنده ,
417
Roberto Foschino، نويسنده , ◄ Cristina Arrigoni، نويسنده , ◄ Claudia Picozzi، نويسنده , ◄ Diegoa Mora، نويسنده , ◄ Antonietta Galli، نويسنده ,
418
Roberto Franco-Saenz، نويسنده , ◄ Yasuo Tokita، نويسنده , ◄ Syed Latif، نويسنده , ◄ David J. Morris، نويسنده ,
419
Roberto Franzosi، نويسنده , ◄ Marco Pettini، نويسنده ,
420
Roberto Franzosi، نويسنده , ◄ Marco Pettini، نويسنده , ◄ Lionel Spinelli، نويسنده ,
421
Roberto Frezzotti، نويسنده , ◄ Karl Jansen، نويسنده ,
422
Roberto Frezzotti، نويسنده , ◄ Karl Jansen، نويسنده ,
423
Roberto Frezzotti، نويسنده , ◄ Karl Jansen، نويسنده ,
424
Roberto Frezzotti، نويسنده , ◄ Martin Hasenbusch، نويسنده , ◄ Ulli Wolff، نويسنده , ◄ Jochen Heitger، نويسنده , ◄ Karl Jansen، نويسنده ,
425
Roberto G. Abraham، نويسنده ,
426
Roberto G. Abraham، نويسنده ,
427
Roberto G. Francese، نويسنده , ◄ Antonio Galgaro، نويسنده , ◄ rea Grespan، نويسنده ,
428
Roberto G. Pereira، نويسنده , ◄ Cesar D. Oliveira، نويسنده , ◄ Jorge L. Oliveira، نويسنده , ◄ Paulo Cesar P. Oliveira، نويسنده , ◄ Carlos E. Fellows، نويسنده , ◄ Oscar E. Piamba، نويسنده ,
429
Roberto G. Quercia، نويسنده , ◄ A. Lazaro، نويسنده , ◄ J.W. Geus، نويسنده , ◄ H.J.H. Brouwers، نويسنده ,
430
Roberto G. Quercia، نويسنده , ◄ George W. McCarthy، نويسنده , ◄ Susan M. Wachter، نويسنده ,
431
Roberto G. Quercia، نويسنده , ◄ J.J.G. van der Putten، نويسنده , ◄ G. Hüsken، نويسنده , ◄ H.J.H. Brouwers، نويسنده ,
432
Roberto G. Quercia، نويسنده , ◄ R. Belisario، نويسنده , ◄ R. Rengifo، نويسنده ,
433
Roberto G. Quercia، نويسنده , ◄ G. Hüsken، نويسنده , ◄ H.J.H. Brouwers، نويسنده ,
434
Roberto G. Quercia، نويسنده , ◄ G. Hüsken، نويسنده , ◄ H.J.H. Brouwers، نويسنده ,
435
Roberto G. Quercia، نويسنده , ◄ G. Hüsken، نويسنده , ◄ H.J.H. Brouwers، نويسنده ,
436
Roberto G. Quercia، نويسنده , ◄ P. Spiesz، نويسنده , ◄ G. Hüsken، نويسنده , ◄ H.J.H. Brouwers، نويسنده ,
437
Roberto Gaeta، نويسنده , ◄ Salvatore Lentini، نويسنده , ◄ Francesco Monaco، نويسنده , ◄ Fabrizio Tancredi، نويسنده , ◄ Marcello Savasta، نويسنده ,
438
Roberto Gaggero، نويسنده , ◄ Paolo Tortori Donati، نويسنده , ◄ Roberto Curia، نويسنده , ◄ Maurizio De Negri، نويسنده ,
439
Roberto Gaggero، نويسنده , ◄ Raffaella Devescovi، نويسنده , ◄ Alessandra Zaccone، نويسنده , ◄ Giambattista Ravera، نويسنده ,
440
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده ,
441
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده ,
442
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده , ◄ Carlos J. G?mez Garc?a، نويسنده ,
443
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده , ◄ Cirlia Albornoz، نويسنده ,
444
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده , ◄ Jose Bonilla Platin، نويسنده ,
445
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده , ◄ Jose Bonilla Platin، نويسنده ,
446
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده , ◄ Jose Bonilla Platin، نويسنده ,
447
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده , ◄ Jose Ravigli Nascar، نويسنده ,
448
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده , ◄ Juan Ravigli، نويسنده , ◄ Samuel Quenza، نويسنده , ◄ Norma Valencia، نويسنده ,
449
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده , ◄ Juan Ravigli، نويسنده , ◄ Samuel Quenza، نويسنده , ◄ Norma Valencia، نويسنده ,
450
Roberto Galiasso Tailleur، نويسنده , ◄ Lino Caprioli، نويسنده ,
451
Roberto Galletto، نويسنده , ◄ Maria J. Jezewska، نويسنده , ◄ Wlodzimierz Bujalowski، نويسنده ,
452
Roberto Galletto، نويسنده , ◄ Maria J. Jezewska، نويسنده , ◄ Wlodzimierz Bujalowski، نويسنده ,
453
Roberto Galletto، نويسنده , ◄ Maria J. Jezewska، نويسنده , ◄ Wlodzimierz Bujalowski، نويسنده ,
454
Roberto Galli MD، نويسنده , ◄ Davide Pacini MD، نويسنده , ◄ Roberto Di Bartolomeo MD، نويسنده , ◄ Rossella Fattori MD، نويسنده , ◄ Bruno Turinetto MD، نويسنده , ◄ Giovanni Grillone MD، نويسنده , ◄ Angelo Pierangeli MD، نويسنده ,
455
Roberto Galloni، نويسنده ,
456
Roberto Gamberini، نويسنده ,
457
Roberto Gambino، نويسنده , ◄ Simona Bo، نويسنده , ◄ Giovanni Musso، نويسنده , ◄ Barbara Uberti، نويسنده , ◄ Natalina Alemanno، نويسنده , ◄ Federica Ghione، نويسنده , ◄ Sabrina Guidi، نويسنده , ◄ Elisa Tiozzo، نويسنده , ◄ Valentina Chiusano، نويسنده , ◄ Luigi Gentile، نويسنده , ◄ Marilena Durazzo، نويسنده , ◄ Gianfranco Pagano، نويسنده , ◄ Maurizio Cassader، نويسنده ,
458
Roberto Garc??a-Ruiz، نويسنده , ◄ Sarah N Pattinson، نويسنده , ◄ Brian A Whitton، نويسنده ,
459
Roberto Garc??a-Ruiz، نويسنده , ◄ Sarah N Pattinson، نويسنده , ◄ Brian A Whitton، نويسنده ,
460
Roberto Garc?a، نويسنده , ◄ Rosa Gil، نويسنده ,
461
Roberto Garc´?a-Ruiz1، نويسنده , ◄ Sarah N. Pattinson، نويسنده , ◄ Brian A. WhittonU، نويسنده ,
462
Roberto Garcia-Civera، نويسنده , ◄ Ricardo Ruiz-Granell، نويسنده , ◄ Salvador Morell-Cabedo، نويسنده , ◄ Rafael Sanjuan-Ma?ez، نويسنده , ◄ Francisco Perez-Alcala، نويسنده , ◄ Eva Plancha، نويسنده , ◄ Alejandro Navarro، نويسنده , ◄ Segismundo Botella، نويسنده , ◄ Angel Llàcer، نويسنده ,
463
Roberto Garrappa، نويسنده , ◄ Marina Popolizio، نويسنده ,
464
Roberto Garrappa، نويسنده , ◄ Roberto، نويسنده ,
465
Roberto Gasparini، نويسنده , ◄ Runjun Li، نويسنده , ◄ Don R. Collins، نويسنده ,
466
Roberto Gaudio، نويسنده , ◄ Samuele G. De Bartolo، نويسنده , ◄ Leonardo Primavera، نويسنده , ◄ Salvatore Gabriele، نويسنده , ◄ Massimo Veltri، نويسنده ,
467
Roberto Gazzi، نويسنده , ◄ Francesca Perazzolo، نويسنده , ◄ Silvana Sostero، نويسنده , ◄ Arlen Ferrari، نويسنده , ◄ Orazio Traverso، نويسنده ,
468
Roberto Gemello، نويسنده , ◄ Franco Mana، نويسنده , ◄ Dario Albesano، نويسنده , ◄ Renato De Mori، نويسنده ,
469
Roberto Genesio، نويسنده , ◄ Alberto Tesi، نويسنده , ◄ Francesca Villoresi، نويسنده ,
470
Roberto Gerli، نويسنده , ◄ Claudio Lunardi، نويسنده , ◄ Fabrizio Vinante، نويسنده , ◄ Onelia Bistoni، نويسنده , ◄ Giovanni Pizzolo، نويسنده , ◄ Costantino Pitzalis، نويسنده ,
471
Roberto Gerli، نويسنده , ◄ Giuseppe Nocentini، نويسنده , ◄ Alessia Alunno، نويسنده , ◄ Elena Bartoloni Bocci، نويسنده , ◄ Rodolfo Bianchini، نويسنده , ◄ Onelia Bistoni، نويسنده , ◄ Carlo Riccardi، نويسنده ,
472
Roberto Germano Costa، نويسنده ,
473
Roberto Germano Costa، نويسنده ,
474
Roberto Germano Costa، نويسنده ,
475
Roberto Ghiselli Ricci، نويسنده , ◄ Roberto and Mesiar، نويسنده , ◄ Radko and Mesiarovل-Zemلnkovل، نويسنده , ◄ Andrea، نويسنده ,
476
Roberto Ghiselli Ricci، نويسنده , ◄ Roberto and Mesiar، نويسنده , ◄ Radko، نويسنده ,
477
Roberto Ghiselli Ricci، نويسنده , ◄ Roberto، نويسنده ,
478
Roberto Ghiselli Ricci، نويسنده , ◄ Roberto، نويسنده ,
479
Roberto Ghiselli Ricci، نويسنده , ◄ Mirko Navara، نويسنده ,
480
Roberto Giacobazzi، نويسنده ,
481
Roberto Giacobazzi، نويسنده , ◄ Francesco Ranzato، نويسنده ,
482
Roberto Giacobazzi، نويسنده , ◄ Francesco Ranzato، نويسنده ,
483
Roberto Giacobazzi، نويسنده , ◄ Francesco Ranzato، نويسنده ,
484
Roberto Giamb? and Giulio Magli، نويسنده ,
485
Roberto Giambo، نويسنده ,
486
Roberto Giambo، نويسنده , ◄ Fabio Giannoni، نويسنده , ◄ Paolo Piccione، نويسنده ,
487
Roberto Giambo، نويسنده , ◄ Valentina Girolimetti، نويسنده ,
488
Roberto Giardino، نويسنده , ◄ Milena Fini، نويسنده , ◄ Nicol?Nicoli Aldini، نويسنده , ◄ Gianluca Giavaresi، نويسنده , ◄ Michele Rocca، نويسنده , ◄ Luca Orienti، نويسنده , ◄ Angelo De Lollis، نويسنده , ◄ Luca Fambri، نويسنده ,
489
Roberto Gilli، نويسنده , ◄ Marta Kacur?kov?، نويسنده , ◄ Mohamed Mathlouthi، نويسنده , ◄ Luciano Navarini، نويسنده , ◄ Sergio Paoletti، نويسنده ,
490
Roberto Gines، نويسنده , ◄ Deborah J. Bates، نويسنده ,
491
Roberto Gines، نويسنده , ◄ Edward Truemper، نويسنده ,
492
Roberto Golinelli، نويسنده , ◄ Riccardo Rovelli، نويسنده ,
493
Roberto Golinelli، نويسنده , ◄ Sandro Momigliano، نويسنده ,
494
Roberto Gonfiantini، نويسنده , ◄ Sonia Tonarini، نويسنده , ◄ Manfred Gr?ning، نويسنده , ◄ Alessandra Adorni-Braccesi، نويسنده , ◄ Assad S. Al-Ammar، نويسنده , ◄ Marcus Astner، نويسنده , ◄ Sebastien B?chler، نويسنده , ◄ Ramon M. Barnes، نويسنده , ◄ Randy L. Bassett، نويسنده , ◄ Alain Cocherie، نويسنده , ◄ Annette Deyhle، نويسنده , ◄ rea Dini، نويسنده , ◄ Giorgio Ferrara، نويسنده , ◄ Jerôme Gaillardet، نويسنده , ◄ Judith Grimm، نويسنده , ◄ Catherine Guerrot، نويسنده , ◄ Urs Kr?henbühl، نويسنده , ◄ Graham Layne، نويسنده , ◄ Damien Lemarchand، نويسنده , ◄ Anette Meixner، نويسنده , ◄ D. Jack Northington، نويسنده , ◄ Maddalena Pennisi، نويسنده , ◄ Eva Reitznerov?، نويسنده , ◄ Ilia Rodushkin، نويسنده , ◄ Naoji Sugiura، نويسنده , ◄ Regina Surberg، نويسنده , ◄ Sabine Tonn، نويسنده , ◄ Michael Wiedenbeck، نويسنده , ◄ Samuel Wunderli، نويسنده , ◄ Yingkai Xiao، نويسنده , ◄ Thomas Zack، نويسنده ,
495
Roberto Gonz?lez، نويسنده , ◄ Rupert Brown، نويسنده ,
496
Roberto Gonz?lez-Ib??ez، نويسنده , ◄ Muge Haseki، نويسنده , ◄ Chirag Shah، نويسنده ,
497
Roberto Gorrieri and Cristian Versari، نويسنده ,
498
Roberto Gorrieri، نويسنده , ◄ Fabio Martinelli، نويسنده ,
499
Roberto Grassi، نويسنده , ◄ Roberto di Mizio، نويسنده , ◄ Stefania Romano، نويسنده , ◄ Salvatore Cappabianca، نويسنده , ◄ Walter del Vecchio، نويسنده , ◄ Sandro Severini، نويسنده ,
500
Roberto Greco، نويسنده ,
501
Roberto Greco، نويسنده , ◄ Andrea Guida، نويسنده ,
502
Roberto Grena *، نويسنده ,
503
Roberto Grena *، نويسنده ,
504
Roberto Grena *، نويسنده ,
505
Roberto Grena *، نويسنده ,
506
Roberto Grena *، نويسنده , ◄ Raffaele Scafe`، نويسنده , ◄ Fabrizio Pisacane، نويسنده , ◄ Gianfranco Canti، نويسنده ,
507
Roberto Grena *، نويسنده , ◄ Raffaele Scafè، نويسنده , ◄ Fabrizio Pisacane، نويسنده , ◄ Renzo Pilato، نويسنده , ◄ Tommaso Crescenzi، نويسنده , ◄ Domenico Mazzei، نويسنده ,
508
Roberto Grilli، نويسنده , ◄ Angelo Penna، نويسنده , ◄ Paolo Zola، نويسنده , ◄ Alessandro Liberati، نويسنده ,
509
Roberto Grilli، نويسنده , ◄ Nicola Magrini، نويسنده , ◄ Angelo Penna، نويسنده , ◄ Giorgio Mura، نويسنده , ◄ Alessandro Liberati، نويسنده ,
510
Roberto Grisorio، نويسنده , ◄ Antonio DellʹAquila، نويسنده , ◄ Giuseppe Romanazzi، نويسنده , ◄ Gian Paolo Suranna، نويسنده , ◄ Piero Mastrorilli، نويسنده , ◄ Pynalisa Cosma، نويسنده , ◄ Domenico Acierno، نويسنده , ◄ Eugenio Amendola، نويسنده , ◄ Giuseppe Ciccarella، نويسنده , ◄ Cosimo Francesco Nobile، نويسنده ,
511
Roberto Grisorio، نويسنده , ◄ Claudia Piliego، نويسنده , ◄ Pinalysa Cosma، نويسنده , ◄ Paola Fini، نويسنده , ◄ Piero Mastrorilli، نويسنده , ◄ Giuseppe Gigli، نويسنده , ◄ Gian Paolo Suranna، نويسنده , ◄ Cosimo Francesco Nobile، نويسنده ,
512
Roberto Grossi، نويسنده , ◄ Elena Lodi، نويسنده ,
513
Roberto Grossi، نويسنده , ◄ Giuseppe F. Italiano، نويسنده ,
514
Roberto Grossi، نويسنده , ◄ Andrea Pietracaprina، نويسنده , ◄ Geppino Pucci، نويسنده ,
515
Roberto Guerrero Compe?n، نويسنده , ◄ Karen R. Polenske.، نويسنده ,
516
Roberto Gui?o de Souza Lima Junior، نويسنده , ◄ Francisco Gerson Ara?jo، نويسنده , ◄ Marilza Farias Maia، نويسنده , ◄ Andréa Seda da Silveira Braz Pinto، نويسنده ,
517
Roberto Guidorzi، نويسنده , ◄ Roberto Diversi، نويسنده ,
518
Roberto Guidorzi، نويسنده , ◄ Roberto Diversi، نويسنده , ◄ Umberto Soverini، نويسنده ,
519
Roberto H. Nussenzveig، نويسنده , ◄ Sabina I. Swierczek، نويسنده , ◄ Jaroslav Jelinek، نويسنده , ◄ Amos Gaikwad، نويسنده , ◄ Enli Liu، نويسنده , ◄ Srdan Verstovsek، نويسنده , ◄ Jaroslav F. Prchal، نويسنده , ◄ Josef T. Prchal، نويسنده ,
520
Roberto Herrero، نويسنده , ◄ Pablo Lodeiro، نويسنده , ◄ Carlos Rey-Castro، نويسنده , ◄ Teresa Vilari?o، نويسنده , ◄ Manuel E. Sastre de Vicente، نويسنده ,
521
Roberto Horacio Caraballo، نويسنده , ◄ Ricardo Oscar Cersosimo، نويسنده , ◄ Alberto Espeche، نويسنده , ◄ Natalio Fejerman، نويسنده ,
522
Roberto Horacio Caraballo، نويسنده , ◄ Ricardo Oscar Cersosimo، نويسنده , ◄ Edgardo Mazza، نويسنده , ◄ Natalio Fejerman، نويسنده ,
523
Roberto Horacio Caraballo، نويسنده , ◄ Ricardo Oscar Cersosimo، نويسنده , ◄ Natalio Fejerman، نويسنده ,
524
Roberto I. Melendez، نويسنده , ◄ Zachary A. Rodd-Henricks، نويسنده , ◄ William J. McBride، نويسنده , ◄ James M. Murphy، نويسنده ,
525
Roberto Iengo، نويسنده , ◄ Jorge G. Russo، نويسنده ,
526
Roberto Incitti، نويسنده ,
527
Roberto J Guiloff، نويسنده , ◄ Ajith Goonetilleke، نويسنده , ◄ Jewad Emami، نويسنده ,
528
Roberto J. Aguerre، نويسنده , ◄ Constantino Suarez، نويسنده ,
529
Roberto J. Cordero، نويسنده , ◄ Jeffrey R. Bloomquist، نويسنده , ◄ Thomas P. Kuhar، نويسنده ,
530
Roberto J. Diaz، نويسنده , ◄ Gregory J. Wilson، نويسنده ,
531
Roberto J. Diaz، نويسنده , ◄ Michael Charnish، نويسنده , ◄ Jason Nobel، نويسنده , ◄ Michelle Batthish، نويسنده , ◄ Alina Hinek، نويسنده , ◄ Gregory J. Wilson، نويسنده ,
532
Roberto J. Diaz، نويسنده , ◄ Paul Salamone، نويسنده , ◄ Aislyn Griffin، نويسنده , ◄ Alina Hinek، نويسنده , ◄ Azadeh Boloorchi، نويسنده , ◄ Gregory J. Wilson، نويسنده ,
533
Roberto J. Diaz، نويسنده , ◄ Michelle Batthish، نويسنده , ◄ Alina Hinek، نويسنده , ◄ Gregory J. Wilson، نويسنده ,
534
Roberto J. Diaz، نويسنده , ◄ Michelle Batthish، نويسنده , ◄ Peter H. Backx، نويسنده , ◄ Gregory J. Wilson، نويسنده ,
535
Roberto J. Fern?ndez، نويسنده ,
536
Roberto J. Firpi، نويسنده , ◄ David R. Nelson، نويسنده ,
537
Roberto J. Mera، نويسنده , ◄ Dr. Dev Niyogi، نويسنده , ◄ Gregory S. Buol، نويسنده , ◄ Gail G. Wilkerson، نويسنده , ◄ Fredrick H.M. Semazzi، نويسنده ,
538
Roberto J. Rona، نويسنده , ◄ Nigel C. Smeeton، نويسنده , ◄ Hugo Amigo، نويسنده , ◄ Claudio Vargas، نويسنده ,
539
Roberto J. Serrallés، نويسنده ,
540
Roberto J.J. Williams، نويسنده , ◄ X. Deng، نويسنده , ◄ N. CHAWLA، نويسنده ,
541
Roberto J.J. Williams، نويسنده , ◄ Z. Flom، نويسنده , ◄ A.A. Amell، نويسنده , ◄ N. CHAWLA، نويسنده , ◄ X. Xiao، نويسنده , ◄ F. De Carlo، نويسنده ,
542
Roberto J.J. Williams، نويسنده , ◄ K.E. Yazzie، نويسنده , ◄ E. Padilla، نويسنده , ◄ N. CHAWLA، نويسنده , ◄ X. Xiao، نويسنده , ◄ F. De Carlo، نويسنده ,
543
Roberto Joseph and Charles M. Reigeluth، نويسنده ,
544
Roberto K. Kubo ، نويسنده , ◄ M. Fujiwara، نويسنده , ◄ S. Yamada، نويسنده , ◄ S. Arai ، نويسنده , ◄ M. Kanda، نويسنده ,
545
Roberto K. Kubo ، نويسنده , ◄ M. Kiyohara، نويسنده , ◄ K. Shimoyama، نويسنده , ◄ K. Yamabe، نويسنده ,
546
Roberto K. Kubo ، نويسنده , ◄ S. Arai ، نويسنده , ◄ S. Yamada، نويسنده , ◄ M. Kanda، نويسنده ,
547
Roberto K?ferstein، نويسنده , ◄ Lothar J?ger، نويسنده , ◄ Mandy Zenkner، نويسنده , ◄ Stefan G. Ebbinghaus، نويسنده ,
548
Roberto K?ferstein، نويسنده , ◄ Lothar J?ger، نويسنده , ◄ Mandy Zenkner، نويسنده , ◄ Thomas Müller، نويسنده , ◄ Hans-Peter Abicht، نويسنده ,
549
Roberto K?ferstein، نويسنده , ◄ Lothar J?ger، نويسنده , ◄ Mandy Zenkner، نويسنده , ◄ Hans-Peter Abicht، نويسنده ,
550
Roberto K?ferstein، نويسنده , ◄ Hans-Peter Abicht، نويسنده , ◄ J?rg Woltersdorf، نويسنده , ◄ Eckhard Pippel، نويسنده ,
551
Roberto Kalil-Filho MD، نويسنده , ◄ Cicero P. de Albuquerque MD، نويسنده , ◄ Robert G. Weiss MD، نويسنده , ◄ Amilcar Mocelim MD، نويسنده , ◄ Giovanni Bellotti MD، نويسنده , ◄ Giovanni Cerri MD، نويسنده , ◄ Fulvio Pileggi MD FACC، نويسنده ,
552
Roberto Kawakami Harrop Galv?o، نويسنده , ◄ Heronides Adonias Dantas Filho، نويسنده , ◄ Marcelo Nascimento Martins، نويسنده , ◄ Mario Cesar Ugulino Araujo، نويسنده , ◄ Celio Pasquini، نويسنده ,
553
Roberto Kawakami Harrop Galv?o، نويسنده , ◄ Maria Fernanda Pimentel، نويسنده , ◄ Mario Cesar Ugulino Araujo، نويسنده , ◄ Takashi Yoneyama، نويسنده , ◄ Valeria Visani، نويسنده ,
554
Roberto Kawakami Harrop Galv?o، نويسنده , ◄ Takashi Yoneyama، نويسنده , ◄ Tânia Nunes Rabello، نويسنده ,
555
Roberto Ko¨ferstein، نويسنده , ◄ Lothar Ja¨ger، نويسنده , ◄ Mandy Zenkner، نويسنده , ◄ Hans-Peter Abicht، نويسنده ,
556
Roberto L. De Souza، نويسنده , ◄ Maiko Matsuura، نويسنده , ◄ Felix Eckstein، نويسنده , ◄ Simon C.F. Rawlinson، نويسنده , ◄ Lance E. Lanyon، نويسنده , ◄ Andrew A. Pitsillides، نويسنده ,
557
Roberto L. Lede، نويسنده , ◄ Jose M. Belizan، نويسنده , ◄ Guillermo Carroli، نويسنده ,
558
Roberto L. Moreira، نويسنده , ◄ Anderson Dias، نويسنده ,
559
Roberto L. Pozzo، نويسنده , ◄ Rodolfo J. Br،i، نويسنده , ◄ José L. Giombi، نويسنده , ◄ Alberto E. Cassano، نويسنده , ◄ Miguel A. Baltan?s، نويسنده ,
560
Roberto L?pez-Valcarce ، نويسنده ,
561
Roberto Latini، نويسنده , ◄ Gianni Tognoni، نويسنده , ◄ Aldo P. Maggioni، نويسنده , ◄ Colin Baigent، نويسنده , ◄ Eugene Braunwald، نويسنده , ◄ Zheng-Ming Chen، نويسنده , ◄ Rory Collins، نويسنده , ◄ Marcus Flather، نويسنده , ◄ MariaGrazia Franzosi، نويسنده , ◄ John Kjekshus، نويسنده , ◄ Lars Kober، نويسنده , ◄ Lisheng Liu and CREATE-ECLA Investigators and Steering Committee، نويسنده , ◄ Richard Peto، نويسنده , ◄ Marc Pfeffer، نويسنده , ◄ Fabrizio Pizzetti، نويسنده , ◄ Eugenio Santoro، نويسنده ,
562
Roberto Latini، نويسنده , ◄ Lidia Staszewsky، نويسنده , ◄ Aldo P. Maggioni، نويسنده , ◄ Paolo Marino، نويسنده , ◄ Francisco Hernandez-Bernal، نويسنده , ◄ Gianni Tognoni، نويسنده , ◄ Violeta Labarta، نويسنده , ◄ Silvana Gramenzi، نويسنده , ◄ Federico Bianchi، نويسنده , ◄ Giuseppe Sarcina، نويسنده , ◄ Giovanni Cremonesi، نويسنده , ◄ Gian Luigi Nicolosi، نويسنده , ◄ Enrico Geraci، نويسنده , ◄ on the behalf of the Delapril Remodeling after Acute Myocardial Infarction (DRAMI) Collaborative Group، نويسنده ,
563
Roberto Latini، نويسنده , ◄ Serge Masson، نويسنده , ◄ Maylene Wong، نويسنده , ◄ Simona Barlera، نويسنده , ◄ Elisa Carretta، نويسنده , ◄ Lidia Staszewsky، نويسنده , ◄ Tarciso Vago، نويسنده , ◄ Aldo P. Maggioni، نويسنده , ◄ Inder S. Anand، نويسنده , ◄ Lip B. Tan، نويسنده , ◄ Gianni Tognoni، نويسنده , ◄ Jay N. Cohn and Val-HeFT Investigators، نويسنده ,
564
Roberto Laura، نويسنده , ◄ Mario Castagnino، نويسنده , ◄ Rodolfo M. Id Betan، نويسنده ,
565
Roberto Leal Pimentel، نويسنده , ◄ Ricardo Almeida de Melo، نويسنده , ◄ Ieure Amaral Rolim، نويسنده ,
566
Roberto Lede، نويسنده , ◄ Jose M. Belizan، نويسنده , ◄ Guillermo Carroll، نويسنده ,
567
Roberto Leombruni، نويسنده , ◄ Matteo Richiardi، نويسنده ,
568
Roberto Leon-Gonzalez، نويسنده , ◄ Riccardo Scarpa، نويسنده ,
569
Roberto Levi، نويسنده , ◄ Ryushi Maruyama، نويسنده , ◄ Neil C. E. Smith، نويسنده , ◄ Nahid Seyedi، نويسنده ,
570
Roberto Leyva-Ramos، نويسنده , ◄ Paola E. Diaz-Flores، نويسنده , ◄ Jesus Leyva-Ramos، نويسنده , ◄ Ricardo A. Femat-Flores، نويسنده ,
571
Roberto Licari، نويسنده , ◄ Ernesto Lo Valvo، نويسنده , ◄ Mario Piacentini، نويسنده ,
572
Roberto Lo Scalzo، نويسنده ,
573
Roberto Lo Scalzo، نويسنده , ◄ Christos Papadimitriu، نويسنده , ◄ Gianni Bertolo، نويسنده , ◄ Andrea Maestrelli، نويسنده , ◄ Danila Torreggiani، نويسنده ,
574
Roberto Lopez-Anido، نويسنده , ◄ Antonis P. Michael، نويسنده , ◄ Thomas C. S، نويسنده , ◄ ford، نويسنده ,
575
Roberto Lopez-Anido، نويسنده , ◄ Antonis P. Michael، نويسنده , ◄ Thomas C. S، نويسنده , ◄ ford، نويسنده ,
576
Roberto Lorenzoni، نويسنده , ◄ Guido Lazzerini، نويسنده , ◄ Franca Cocci، نويسنده , ◄ Raffaele De Caterina، نويسنده ,
577
Roberto Lorenzoni، نويسنده , ◄ Roberto Gistri، نويسنده , ◄ Franco Cecchi، نويسنده , ◄ Iacopo Olivotto، نويسنده , ◄ Giampaolo Chiriatti، نويسنده , ◄ Perry Elliott، نويسنده , ◄ William J. McKenna، نويسنده , ◄ Paolo G. Camici، نويسنده ,
578
Roberto Lorusso، نويسنده , ◄ Giuseppe Coletti، نويسنده , ◄ Antonio Della Valle، نويسنده , ◄ Giuseppe Steffenino، نويسنده , ◄ Giovanni Aliprandi، نويسنده , ◄ Ottavio Alfieri، نويسنده ,
579
Roberto Lorusso، نويسنده , ◄ Giuseppe Coletti، نويسنده , ◄ Pasquale Totaro، نويسنده , ◄ Roberto Maroldi، نويسنده , ◄ Mario Zogno، نويسنده ,
580
Roberto Lorusso، نويسنده , ◄ Ottavio Alfieri، نويسنده , ◄ Frederik van der Veen، نويسنده , ◄ Jan Schreuder، نويسنده ,
581
Roberto Lorusso، نويسنده , ◄ Giuseppe De Cicco، نويسنده , ◄ Cesare Beghi، نويسنده , ◄ Tiziano Gherli، نويسنده , ◄ Enzo Poli، نويسنده , ◄ Domenico Corradi، نويسنده , ◄ Roberta Maestri، نويسنده , ◄ Stefania Bonadonna، نويسنده , ◄ Tatiana Mancini، نويسنده , ◄ Andrea Giustina، نويسنده ,
582
Roberto Lorusso، نويسنده , ◄ Giuseppe De Cicco، نويسنده , ◄ Federica Ettori، نويسنده , ◄ Salvatore Curello، نويسنده , ◄ Sandro Gelsomino، نويسنده , ◄ Carlo Fucci، نويسنده ,
583
Roberto Lorusso، نويسنده , ◄ Sandro Gelsomino، نويسنده , ◄ Giuseppe De Cicco، نويسنده ,
584
Roberto Lucchetti، نويسنده , ◄ StefanoMorettib، نويسنده , ◄ FioravantePatronec، نويسنده , ◄ PaolaRadrizzania، نويسنده ,
585
Roberto Luiz Soraggi*، نويسنده ,
586
Roberto Luna-Arocas، نويسنده , ◄ Gustavo Guzman، نويسنده , ◄ Ismael Quintanilla، نويسنده , ◄ MinooFarhangmehr، نويسنده ,
587
Roberto Luzzati، نويسنده , ◄ Paola Del Bravo، نويسنده , ◄ Giovanni Di Perri، نويسنده , ◄ Aldo Luzzani، نويسنده , ◄ Ercole Concia، نويسنده ,
588
Roberto Luzzi، نويسنده , ◄ Aurea R. Vasconcellos، نويسنده ,
589
Roberto Luzzi، نويسنده , ◄ Aurea R. Vasconcellos، نويسنده , ◄ J. Galv?o Ramos، نويسنده ,
590
Roberto Luzzi، نويسنده , ◄ Aurea R. Vasconcellos، نويسنده , ◄ José Casas-Vazquez، نويسنده , ◄ David Jou، نويسنده ,
591
Roberto Luzzi، نويسنده , ◄ Aurea R. Vasconcellos، نويسنده , ◄ José Casas-Vazquez، نويسنده , ◄ David Jou، نويسنده ,
592
Roberto M. Amadio، نويسنده ,
593
Roberto M. Amadio، نويسنده ,
594
Roberto M. Boo، نويسنده , ◄ Daniel V. Pel?ez، نويسنده , ◄ Steve C. Bunting، نويسنده , ◄ Mirta D. Mayor، نويسنده , ◄ Omar R. El?a، نويسنده ,
595
Roberto M. Boo، نويسنده , ◄ Daniel V. Pel?ez، نويسنده , ◄ Steve C. Bunting، نويسنده , ◄ Omar R. El?a، نويسنده , ◄ Mirta D. Mayor، نويسنده ,
596
Roberto M. Cesar Jr.، نويسنده , ◄ Endika Bengoetxea، نويسنده , ◄ Isabelle Bloch، نويسنده , ◄ Pedro Larra?aga، نويسنده ,
597
Roberto M. Corval?n، نويسنده , ◄ David Vargas، نويسنده ,
598
Roberto M. deCastro، نويسنده ,
599
Roberto M. Fernandez، نويسنده , ◄ M.Teresa Lamy-Freund، نويسنده ,
600
Roberto M. Lang MD FACC، نويسنده , ◄ Uri Elkayam MD FACC، نويسنده , ◄ Laurence G. Yellen MD، نويسنده , ◄ Daniel Krauss MD FACC، نويسنده , ◄ Robert S. McKelvie MD، نويسنده , ◄ Douglas E. Vaughan MD FACC، نويسنده , ◄ Dawn E. Ney، نويسنده , ◄ Lukas Makris، نويسنده , ◄ Paul I. Chang MD on Behalf of the Losartan Pilot Exercise Study Investigators، نويسنده ,
601
Roberto M. Lang، نويسنده , ◄ Patrick D. Coon، نويسنده , ◄ Julius M. Gardin، نويسنده , ◄ Kirk T. Spencer، نويسنده , ◄ Theresa A. Tacy، نويسنده , ◄ Mani A. Vannan، نويسنده , ◄ Neil J. Weissman، نويسنده , ◄ William A. Zoghbi، نويسنده , ◄ Michael H. Picard، نويسنده ,
602
Roberto M. Lang، نويسنده , ◄ Victor Mor-Avi، نويسنده , ◄ Lissa Sugeng، نويسنده , ◄ Petra S. Nieman، نويسنده , ◄ David J. Sahn، نويسنده ,
603
Roberto M. Lemoli، نويسنده , ◄ Antonio Curti، نويسنده , ◄ Sante Tura، نويسنده ,
604
Roberto M. Rodr?guez، نويسنده , ◄ Teresa E. Alarc?n، نويسنده , ◄ Roberto W. Navarro and Leudis S. Cuello، نويسنده ,
605
Roberto M. Rodr?guez، نويسنده , ◄ Teresa E. M. Alarc?n and Ingrid B. Castellanos ، نويسنده ,
606
Roberto M. Samaniego، نويسنده ,
607
Roberto M. Samaniego، نويسنده ,
608
Roberto M. Samaniego، نويسنده ,
609
Roberto M. Samaniego، نويسنده ,
610
Roberto M. Samaniego، نويسنده ,
611
Roberto M. Saraiva، نويسنده , ◄ Luis Felipe Camillis، نويسنده , ◄ Ricardo M. Francisco، نويسنده , ◄ Marcelo V. Gomes، نويسنده ,
612
Roberto M. Veani، نويسنده , ◄ Robert Ritch، نويسنده , ◄ Jeffrey M Liebmann، نويسنده , ◄ Mark Jofe، نويسنده ,
613
Roberto M?nguez، نويسنده , ◄ Enrique Castillo، نويسنده , ◄ Ali S. Hadi، نويسنده ,
614
Roberto M?nguez، نويسنده , ◄ Enrique Castillo، نويسنده , ◄ Carmen Castillo، نويسنده , ◄ Miguel A. Losada، نويسنده ,
615
Roberto Maestri MS، نويسنده , ◄ Gian Domenico Pinn MS، نويسنده , ◄ Andre Mortar MD، نويسنده , ◄ Mari Teres L Rovere MD، نويسنده , ◄ Luigi Tavazzi MD FACC، نويسنده ,
616
Roberto Magnago، نويسنده , ◄ Osvaldo Moraes، نويسنده , ◄ Ot?vio Acevedo، نويسنده ,
617
Roberto Maieli، نويسنده , ◄ Paul Ruet، نويسنده ,
618
Roberto Mandrioli، نويسنده , ◄ Laura Mercolini، نويسنده , ◄ Anna Ferranti، نويسنده , ◄ Sandra Furlanetto، نويسنده , ◄ Giancarlo Boncompagni، نويسنده , ◄ Maria Augusta Raggi، نويسنده ,
619
Roberto Mandrioli، نويسنده , ◄ Laura Mercolini، نويسنده , ◄ Nadia Ghedini، نويسنده , ◄ Claudio Bartoletti، نويسنده , ◄ Salvatore Fanali، نويسنده , ◄ Maria Augusta Raggi، نويسنده ,
620
Roberto Mandrioli، نويسنده , ◄ Alessandro Musenga، نويسنده , ◄ Stefano Savino Lasaponara، نويسنده , ◄ Maria Addolorata Saracino، نويسنده , ◄ Salvatore Fanali، نويسنده , ◄ Maria Augusta Raggi، نويسنده ,
621
Roberto Manfredi، نويسنده ,
622
Roberto Manfredini، نويسنده , ◄ Benedetta Boari، نويسنده , ◄ Massimo Gallerani، نويسنده , ◄ Ingrid Nielsen، نويسنده , ◄ Raffaella Salmi، نويسنده ,
623
Roberto Manfredini، نويسنده , ◄ Benedetta Boari، نويسنده , ◄ Sabrina Bressan، نويسنده , ◄ Massimo Gallerani، نويسنده , ◄ Raffaella Salmi، نويسنده , ◄ Francesco Portaluppi، نويسنده , ◄ Rajendra H. Mehta، نويسنده ,
624
Roberto Manfredini، نويسنده , ◄ Francesco Portaluppi and on behalf of all authors، نويسنده ,
625
Roberto Manfredini، نويسنده , ◄ Francesco Portaluppi، نويسنده , ◄ Raffaella Salmi، نويسنده , ◄ Paolo Zamboni، نويسنده , ◄ Olga La Cecilia، نويسنده , ◄ HelEne Kuwornu Afi، نويسنده , ◄ Francois Regoli، نويسنده , ◄ Maurizio Bigoni، نويسنده , ◄ Massimo Gallerani، نويسنده ,
626
Roberto Manfredini، نويسنده , ◄ Francesco Portaluppi، نويسنده , ◄ Paolo Zamboni، نويسنده , ◄ Raffaella Salmi، نويسنده , ◄ Massimo Gallerani، نويسنده ,
627
Roberto Manfredini، نويسنده , ◄ Massimo Gallerani، نويسنده , ◄ Francesco Portaluppi، نويسنده ,
628
Roberto Manfredini، نويسنده , ◄ Olga La Cecilia، نويسنده , ◄ Benedetta Boari، نويسنده , ◄ Julia Steliu، نويسنده , ◄ Vincenzo Michelini†، نويسنده , ◄ Paolo Carli، نويسنده , ◄ Carlo Zanotti، نويسنده , ◄ Maurizio Bigoni، نويسنده , ◄ Massimo Gallerani، نويسنده ,
629
Roberto Manfredini، نويسنده , ◄ Olga La Cecilia، نويسنده , ◄ Gianni Ughi، نويسنده , ◄ Helen Kuwornu، نويسنده , ◄ Sabrina Bressan، نويسنده , ◄ Francois Regoli، نويسنده , ◄ Carlo Orzincolo، نويسنده , ◄ Carlo Daniele، نويسنده , ◄ Massimo Gallerani، نويسنده ,
630
Roberto Manfredini، نويسنده , ◄ Ilaria Casetta، نويسنده , ◄ Ezio Paolino، نويسنده , ◄ Olga La Cecilia، نويسنده , ◄ Benedetta Boari، نويسنده , ◄ Elisa Fallica، نويسنده , ◄ Enrico Granieri، نويسنده ,
631
Roberto Mantaci and Fanja Rakotondrajao، نويسنده ,
632
Roberto Mantovani، نويسنده , ◄ Lieta Marinelli، نويسنده , ◄ Lucia Bailoni، نويسنده , ◄ Gianfranco Gabai، نويسنده , ◄ Giovanni Bittante، نويسنده ,
633
Roberto Marangoni، نويسنده , ◄ Philippe Serp، نويسنده , ◄ Roselyne Feurer، نويسنده , ◄ Yolande Kihn، نويسنده , ◄ Philippe Kalck، نويسنده , ◄ Constantin Vahlas، نويسنده ,
634
Roberto Marchioli، نويسنده , ◄ Alberta di Pasquale، نويسنده , ◄ Rosa Maria Marfisi، نويسنده , ◄ Gianni Tognoni ، نويسنده ,
635
Roberto Marchioli، نويسنده , ◄ Gianni Tognoni Investigators and on behalf of GISSI-Prevenzione، نويسنده ,
636
Roberto Marchioli، نويسنده , ◄ Gianni Tognoni، نويسنده ,
637
Roberto Marchioli، نويسنده , ◄ Gianni Tognoni، نويسنده , ◄ Franco Valagussa and on behalf of GISSI-Prevenzione Investigators، نويسنده ,
638
Roberto Marcondes Cesar Junior، نويسنده , ◄ Luciano Da Fontoura Costa، نويسنده ,
639
Roberto Mariani، نويسنده , ◄ Darlene Chen، نويسنده , ◄ B?rbel Schr?felbauer، نويسنده , ◄ Francisco Navarro، نويسنده , ◄ Renate K?nig، نويسنده , ◄ Brooke Bollman، نويسنده , ◄ Carsten Münk، نويسنده , ◄ Henrietta Nymark-McMahon، نويسنده , ◄ Nathaniel R. Landau، نويسنده ,
640
Roberto Marmo، نويسنده , ◄ Sabrina Amodio، نويسنده , ◄ Roberto Tagliaferri، نويسنده , ◄ Vittoria Ferreri، نويسنده , ◄ Giuseppe Longo، نويسنده ,
641
Roberto Mart?nez، نويسنده , ◄ J. Gustavo ?vila، نويسنده , ◄ Ma. Teresa Ram?rez، نويسنده , ◄ Araceli Pérez، نويسنده , ◄ Angeles Martinéz Campos، نويسنده ,
642
Roberto Mart?nez، نويسنده , ◄ Angel Clara-Sosa، نويسنده , ◄ Ma. Teresa Ram?rez Apan، نويسنده ,
643
Roberto Mart?nez-Espi?eira، نويسنده ,
644
Roberto Mart?nez-Villa، نويسنده ,
645
Roberto Mart?nez-Villa، نويسنده , ◄ Dan Zacharia، نويسنده ,
646
Roberto Mart?nez-Villa، نويسنده , ◄ Manuel Saor?n، نويسنده ,
647
Roberto Mart?nez-Villa، نويسنده , ◄ Manuel Saor?n، نويسنده ,
648
Roberto Marti´nez Villa، نويسنده , ◄ Alex Martsinkovsky، نويسنده ,
649
Roberto Martin-Asenjo، نويسنده , ◄ Laura Teruel، نويسنده , ◄ Carmela Aprile، نويسنده , ◄ Jose F. Cabeza، نويسنده , ◄ Mercedes Alvaro، نويسنده , ◄ Hermenegildo Garcia، نويسنده ,
650
Roberto Martinez Blanco، نويسنده , ◄ Margarita Tagle Villanueva، نويسنده , ◄ Jose Enrique S?nchez Ur??a، نويسنده , ◄ Alfredo Sanz Medel، نويسنده ,
651
Roberto Mascagni، نويسنده , ◄ Nawwar Al Attar، نويسنده , ◄ Mauro Lamarra، نويسنده , ◄ Simone Calvi، نويسنده , ◄ Alberto Tripodi، نويسنده , ◄ Alexandre Mebazaa، نويسنده , ◄ Arrigo Lessana، نويسنده ,
652
Roberto Matarrese، نويسنده , ◄ Hanna H?relind Ingelsten، نويسنده , ◄ Magnus Skoglundh، نويسنده ,
653
Roberto Matarrese، نويسنده , ◄ Lidia Castoldi، نويسنده , ◄ Luca Lietti، نويسنده ,
654
Roberto Matarrese، نويسنده , ◄ Nancy Artioli، نويسنده , ◄ Lidia Castoldi، نويسنده , ◄ Luca Lietti، نويسنده , ◄ Pio Forzatti، نويسنده ,
655
Roberto Mathias Susin، نويسنده , ◄ Guilherme Anrain Lindner، نويسنده , ◄ Viviana Cocco Mariani، نويسنده , ◄ K?tia Cordeiro Mendonça، نويسنده ,
656
Roberto Matorras، نويسنده , ◄ Fernando Rodr?guez، نويسنده , ◄ Jose Ignacio Pijoan، نويسنده , ◄ Enrique Soto، نويسنده , ◄ JUAN CARLOS PEREZ، نويسنده , ◄ Olga Ram?n، نويسنده , ◄ Francisco Rodr?guez-Escudero، نويسنده ,
657
Roberto Matorras، نويسنده , ◄ Jose Ignacio Pijoan، نويسنده , ◄ Adela Garc?a-Perea، نويسنده ,
658
Roberto Mattone، نويسنده ,
659
Roberto Mazzanti، نويسنده , ◄ Ornella Fantappie، نويسنده , ◄ Paola Fabrizio، نويسنده , ◄ Stefania Pacini، نويسنده , ◄ Patrizia Relli، نويسنده , ◄ Franco Casamassima، نويسنده , ◄ Franco Milano، نويسنده , ◄ Marco Ruggiero، نويسنده ,
660
Roberto Mazzara، نويسنده , ◄ G.Patrika and Briggs، نويسنده , ◄ Richard W. S. Wu، نويسنده , ◄ Zhen and Steinbach، نويسنده , ◄ Barbara G.، نويسنده ,
661
Roberto Mazzoleni، نويسنده ,
662
Roberto Mazzoleni، نويسنده ,
663
Roberto Mazzoleni، نويسنده , ◄ Richard R Nelson، نويسنده ,
664
Roberto Mazzoleni، نويسنده , ◄ Richard R. Nelson، نويسنده ,
665
Roberto Mazzoli، نويسنده , ◄ Cristina Lamberti، نويسنده , ◄ Enrica Pessione، نويسنده ,
666
Roberto Medeiros، نويسنده , ◄ Carlos Brito، نويسنده , ◄ Antonio M. Frias Martins، نويسنده , ◄ Kurt Jordaens، نويسنده , ◄ Patrick Van Riel، نويسنده , ◄ Hans De Wolf، نويسنده , ◄ Karin Breugelmans، نويسنده , ◄ Thierry Backeljau، نويسنده ,
667
Roberto Melgar-Fern?ndez، نويسنده , ◄ Patricia Demare، نويسنده , ◄ Enrique Hong، نويسنده , ◄ Miguel Angel Rosas، نويسنده , ◄ Jaime Escalante، نويسنده , ◄ Omar Mu?oz-Mu?iz، نويسنده , ◄ Eusebio Juaristi، نويسنده , ◄ Ignacio Regla، نويسنده ,
668
Roberto Melgar-Fern?ndez، نويسنده , ◄ Rodrigo Gonz?lez-Olvera، نويسنده , ◄ Eusebio Juaristi، نويسنده ,
669
Roberto Melli، نويسنده , ◄ Enrico Sciubba، نويسنده ,
670
Roberto Menzel، نويسنده , ◄ Stephan Kupfer، نويسنده , ◄ Ralf Mede، نويسنده , ◄ Helmar G?rls، نويسنده , ◄ Leticia Gonz?lez، نويسنده , ◄ Rainer Beckert، نويسنده ,
671
Roberto Menzel، نويسنده , ◄ Dieter Weiss، نويسنده , ◄ Eric T?uscher، نويسنده , ◄ Rainer Beckert، نويسنده , ◄ Helmar G?rls، نويسنده ,
672
Roberto Mester، نويسنده , ◄ Tamar Mozes، نويسنده , ◄ Rachel Blumensohn، نويسنده , ◄ Haya Fluhr، نويسنده , ◄ Baruch Spivak، نويسنده , ◄ Roni Heguesh، نويسنده , ◄ Moshe Kalian، نويسنده ,
673
Roberto Miatello، نويسنده , ◄ Marcela V?zquez، نويسنده , ◄ Nicol?s Renna، نويسنده , ◄ Montserrat Cruzado، نويسنده , ◄ Amira Ponce Zumino، نويسنده , ◄ Norma Risler، نويسنده ,
674
Roberto Miatello، نويسنده , ◄ Norma Risler، نويسنده , ◄ Susana Gonzalez، نويسنده , ◄ Claudia Castro، نويسنده , ◄ Mariel Rüttler، نويسنده , ◄ Montserrat Cruzado، نويسنده ,
675
Roberto Miatello، نويسنده , ◄ Norma Risler، نويسنده , ◄ Claudia Castro، نويسنده , ◄ Susana Gonzalez، نويسنده , ◄ Mariel Rüttler، نويسنده , ◄ Montserrat Cruzado، نويسنده ,
676
Roberto Miatello، نويسنده , ◄ Susana Gonz?lez، نويسنده , ◄ Norma Risler، نويسنده , ◄ Montserrat Cruzado، نويسنده , ◄ Amira Ponce Zumino، نويسنده ,
677
Roberto Miguez، نويسنده , ◄ Michael Georgiopoulos، نويسنده , ◄ Assem Kaylani، نويسنده ,
678
Roberto Milani، نويسنده , ◄ Alfio Quarteroni، نويسنده , ◄ Gianluigi Rozza، نويسنده ,
679
Roberto Millini، نويسنده , ◄ Francesco Frigerio، نويسنده , ◄ Giuseppe Bellussi، نويسنده , ◄ Giannino Pazzuconi، نويسنده , ◄ Carlo Perego، نويسنده , ◄ Paolo Pollesel، نويسنده , ◄ Ugo Romano، نويسنده ,
680
Roberto Miniero، نويسنده , ◄ Anna Maria Ingelido، نويسنده , ◄ Anna Laura Iamiceli، نويسنده , ◄ Fabiola Ferri، نويسنده , ◄ Nicola Iacovella، نويسنده , ◄ Anna Rita Fulgenzi، نويسنده , ◄ Elena De Felip، نويسنده , ◄ Alessandro di Domenico، نويسنده ,
681
Roberto Minutolo، نويسنده , ◄ Carmela Iodice، نويسنده , ◄ Mario M. Balletta، نويسنده , ◄ Giuseppe Conte، نويسنده , ◄ Vincenzo Bellizzi، نويسنده , ◄ Luca De Nicola، نويسنده ,
682
Roberto Molina Garza، نويسنده , ◄ Zinnia Judith and Bazaldْa-Rodrيguez، نويسنده , ◄ Aldo Fabio and Quintanilla-Licea، نويسنده , ◄ Ramiro and Galaviz-Silva، نويسنده , ◄ Lucio، نويسنده ,
683
Roberto Monastero، نويسنده , ◄ Gianluca Lopez، نويسنده , ◄ Marina Mannino، نويسنده , ◄ Rosolino Camarda، نويسنده ,
684
Roberto Monetti، نويسنده , ◄ Alejandro Rozenfeld، نويسنده , ◄ Ezequiel Albano، نويسنده ,
685
Roberto Montemanni، نويسنده ,
686
Roberto Montemanni، نويسنده , ◄ DerekH.Smithb، نويسنده ,
687
Roberto Montemanni، نويسنده , ◄ Valeria Leggieri، نويسنده , ◄ Chefi Triki، نويسنده ,
688
Roberto Montero-Granados، نويسنده , ◄ Juan de Dios Jiménez، نويسنده , ◄ José Mart?n، نويسنده ,
689
Roberto Montes-Belmont، نويسنده , ◄ Ignacio Méndez-Ram?rez، نويسنده , ◄ Elizabet Flores-Moctezuma، نويسنده ,
690
Roberto Moreno-D?az، نويسنده , ◄ Arminda Moreno-D?az، نويسنده ,
691
Roberto Mortari، نويسنده ,
692
Roberto Moscetti، نويسنده , ◄ Ron P. Haff، نويسنده , ◄ Ben Aernouts، نويسنده , ◄ Wouter Saeys، نويسنده , ◄ Danilo Monarca، نويسنده , ◄ Massimo Cecchini، نويسنده , ◄ Riccardo Massantini، نويسنده ,
693
Roberto Mosheim، نويسنده ,
694
Roberto Mosteiro، نويسنده , ◄ Alberto Fern?ndez، نويسنده , ◄ Margarita L?pez-Torres، نويسنده , ◄ Digna V?zquez-Garc?a، نويسنده , ◄ Leticia Naya، نويسنده , ◄ Juan M. Ortigueira، نويسنده , ◄ José M. Vila، نويسنده , ◄ Jes?s J. Fern?ndez، نويسنده ,
695
Roberto Motterlini، نويسنده , ◄ Roberta Foresti، نويسنده , ◄ Rekha Bassi، نويسنده , ◄ Colin J. Green، نويسنده ,
696
Roberto Murcio، نويسنده , ◄ Suemi Rodriguez-Romo، نويسنده ,
697
Roberto N De Guzman، نويسنده , ◄ Hong-Yu Liu، نويسنده , ◄ Maria Martinez-Yamout، نويسنده , ◄ H.Jane Dyson، نويسنده , ◄ Peter E Wright، نويسنده ,
698
Roberto N. De Guzman، نويسنده , ◄ Natalie K. Goto، نويسنده , ◄ H. Jane Dyson، نويسنده , ◄ Peter E. Wright، نويسنده ,
699
Roberto N. Onody، نويسنده , ◄ Carlos A. P. Silva، نويسنده ,
700
Roberto N. Onody، نويسنده , ◄ Paulo A. de Castro، نويسنده ,
701
Roberto N. Onody، نويسنده , ◄ Paulo A. de Castro، نويسنده ,
702
Roberto N. Onody، نويسنده , ◄ Reginaldo A. Zara، نويسنده ,
703
Roberto Natalini، نويسنده ,
704
Roberto Navigli، نويسنده , ◄ Simone Paolo Ponzetto، نويسنده ,
705
Roberto Nistic?، نويسنده , ◄ Giuliana Magnacca، نويسنده , ◄ Maria Giulia Faga، نويسنده , ◄ Giovanna Gautier، نويسنده , ◄ Domenico D’Angelo، نويسنده , ◄ Emanuele Ciancio، نويسنده , ◄ Roberta Lamberti، نويسنده , ◄ Selanna Martorana، نويسنده ,
706
Roberto Nistic?، نويسنده , ◄ Maria Giulia Faga، نويسنده , ◄ Giovanna Gautier، نويسنده , ◄ Giuliana Magnacca، نويسنده , ◄ Domenico D’Angelo، نويسنده , ◄ Emanuele Ciancio، نويسنده , ◄ Giacomo Piacenza، نويسنده , ◄ Roberta Lamberti، نويسنده , ◄ Selanna Martorana، نويسنده ,
707
Roberto Nuevo، نويسنده , ◄ Ignacio Montorio، نويسنده , ◄ Thomas D. Borkovec، نويسنده ,
708
Roberto Ojeda، نويسنده , ◄ B. Gangadhara Prusty، نويسنده , ◄ Norman Lawrence، نويسنده , ◄ Giles Thomas، نويسنده ,
709
Roberto Olivera، نويسنده , ◄ Raul SanMartin، نويسنده , ◄ Imanol Tellitu، نويسنده , ◄ Esther Dom??nguez، نويسنده ,
710
Roberto Otsubo، نويسنده , ◄ Maria de Lourdes Higuchi، نويسنده , ◄ Paulo Sampaio Gutierrez، نويسنده , ◄ Luiz Alberto Benvenuti، نويسنده , ◄ Paulo Celso Bosco Massarollo، نويسنده , ◄ Anderson Lino Costa، نويسنده , ◄ José Antonio Franchini Ramires، نويسنده ,
711
Roberto P. Casula، نويسنده , ◄ Serban C. Stoica، نويسنده , ◄ John Wallwork، نويسنده , ◄ John Dunning، نويسنده ,
712
Roberto P. Guidorzi، نويسنده ,
713
Roberto P. Mignani، نويسنده ,
714
Roberto P. Munoz، نويسنده , ◄ L. F. Barrientos، نويسنده , ◄ B. P. Koester، نويسنده , ◄ D. G. Gilbank، نويسنده , ◄ M. D. Gladders، نويسنده , ◄ H. K. C. Yee، نويسنده ,
715
Roberto Padrini، نويسنده , ◄ Ghazwan Butrous، نويسنده , ◄ A. John Camm، نويسنده , ◄ Marek Malik، نويسنده ,
716
Roberto Padrini، نويسنده , ◄ Ghazwan Butrous، نويسنده , ◄ Deborah Statters، نويسنده , ◄ A John Camm، نويسنده , ◄ Marek Malik، نويسنده ,
717
Roberto Paludetto، نويسنده , ◄ CRISTIANO VIOLANI، نويسنده , ◄ Maria Laura Orabona، نويسنده , ◄ Giuseppina Mansi، نويسنده , ◄ Francesco Raimondi، نويسنده ,
718
Roberto Pantani، نويسنده ,
719
Roberto Pantani، نويسنده , ◄ Giuliana Gorrasi، نويسنده , ◄ Giovanni Vigliotta، نويسنده , ◄ Marius Murariu، نويسنده , ◄ Philippe Dubois، نويسنده ,
720
Roberto Paoletti، نويسنده ,
721
Roberto Paoletti، نويسنده ,
722
Roberto Paolucci، نويسنده , ◄ Ezio Faccioli، نويسنده , ◄ Fabio Maggio ، نويسنده ,
723
Roberto Paredes، نويسنده , ◄ Enrique Vidal، نويسنده ,
724
Roberto Paredes، نويسنده , ◄ Enrique Vidal، نويسنده ,
725
Roberto Parise Filho، نويسنده , ◄ Carla Maria de Souza Menezes، نويسنده , ◄ Pedro Luiz Silva Pinto، نويسنده , ◄ Gilberto Alvarenga Paula، نويسنده , ◄ Carlos Alberto Brandt، نويسنده , ◄ Maria Amélia Barata da Silveira، نويسنده ,
726
Roberto Paroni ، نويسنده ,
727
Roberto Paroni and Chi-Sing Man ، نويسنده ,
728
Roberto Parra، نويسنده , ◄ David Aldred ، نويسنده , ◄ David B Archer، نويسنده , ◄ Naresh Magan، نويسنده ,
729
Roberto Parra، نويسنده , ◄ David Aldred ، نويسنده , ◄ Naresh Magan، نويسنده ,
730
Roberto Pascual، نويسنده , ◄ Alvaro Escribano، نويسنده , ◄ Mikel Tapia، نويسنده ,
731
Roberto Pascual، نويسنده , ◄ Bartolomé Pascual-Fuster، نويسنده , ◄ Francisco Climent، نويسنده ,
732
Roberto Pastres، نويسنده , ◄ Stefano Ciavatta، نويسنده ,
733
Roberto Patrizi، نويسنده , ◄ Vincenzo Pasceri، نويسنده , ◄ Alessandro Sciahbasi، نويسنده , ◄ Francesco Summaria، نويسنده , ◄ Giuseppe M.C. Rosano، نويسنده , ◄ Ernesto Lioy، نويسنده ,
734
Roberto Patuelli، نويسنده , ◄ Peter Nijkamp، نويسنده , ◄ Eric Pels، نويسنده ,
735
Roberto Pedrinelli، نويسنده , ◄ Ezio Degli Esposti، نويسنده , ◄ Giulia Dell’Omo، نويسنده ,
736
Roberto Pedrinelli، نويسنده , ◄ Giulia Dell?Omo، نويسنده , ◄ Giuseppe Penno، نويسنده , ◄ Davide Giorgi، نويسنده , ◄ Vitantonio Di Bello، نويسنده , ◄ Mario Mariani، نويسنده ,
737
Roberto Pedrinelli، نويسنده , ◄ Giulia Dell’Omo، نويسنده , ◄ Simona Bandinelli، نويسنده , ◄ Giuseppe Penno، نويسنده , ◄ Mario Mariani، نويسنده ,
738
Roberto Pellicciari، نويسنده , ◄ Gabriele Costantino، نويسنده , ◄ Emiliano Giovagnoni، نويسنده , ◄ Luisa Mattoli، نويسنده , ◄ Isabelle Brabet، نويسنده , ◄ Jean-Philippe Pin، نويسنده ,
739
Roberto Pellicciari، نويسنده , ◄ Gabriele Costantino، نويسنده , ◄ Maura Marinozzi، نويسنده , ◄ Antonio Macchiarulo، نويسنده , ◄ Laura Amori، نويسنده , ◄ Peter Josef Flor، نويسنده , ◄ Fabrizio Gasparini، نويسنده , ◄ Rainer Kuhn، نويسنده , ◄ Stephan Urwyler، نويسنده ,
740
Roberto Perdisci، نويسنده , ◄ Andrea Lanzi، نويسنده , ◄ Wenke Lee، نويسنده ,
741
Roberto Perdisci، نويسنده , ◄ Giorgio Giacinto، نويسنده , ◄ Fabio Roli، نويسنده ,
742
Roberto Perdomo، نويسنده , ◄ Carmelo Alvarez، نويسنده , ◄ José Monti، نويسنده , ◄ Ciro Ferreira، نويسنده , ◄ Antonio Chiesa، نويسنده , ◄ Alberto Carb?، نويسنده , ◄ Ruben Alvez، نويسنده , ◄ Rosario Grauert، نويسنده , ◄ Dafna Stern، نويسنده , ◄ Carlos Carmona، نويسنده , ◄ Luis Yarzabal، نويسنده ,
743
Roberto Pereira، نويسنده , ◄ Jorge P. Arenas?، نويسنده , ◄ Ernesto Zumelzu ، نويسنده ,
744
Roberto Perez، نويسنده , ◄ Hugo Rojas، نويسنده , ◄ Georg Walder، نويسنده , ◄ René Flükiger، نويسنده ,
745
Roberto Perli، نويسنده ,
746
Roberto Perli، نويسنده , ◄ William I. Nayda، نويسنده ,
747
Roberto Perricone، نويسنده , ◄ Carlo Perricone، نويسنده , ◄ Caterina De Carolis، نويسنده , ◄ Yehuda Shoenfeld، نويسنده ,
748
Roberto Perrone، نويسنده , ◄ Francesco Berardi، نويسنده , ◄ Nicola A Colabufo، نويسنده , ◄ Marcello Leopoldo، نويسنده , ◄ Vincenzo Tortorella، نويسنده ,
749
Roberto Perrone، نويسنده , ◄ Francesco Berardi، نويسنده , ◄ Nicola A. Colabufo، نويسنده , ◄ Marcello Leopoldo، نويسنده , ◄ Vincenzo Tortorella، نويسنده ,
750
Roberto Persiani، نويسنده , ◄ Alberto Biondi، نويسنده , ◄ Francesco Buccelletti، نويسنده , ◄ Stefano Rausei، نويسنده , ◄ Nicol? Gentiloni Silveri، نويسنده ,
751
Roberto Peruzzi، نويسنده , ◄ Tommaso Poli، نويسنده , ◄ Lucia Toniolo، نويسنده ,
752
Roberto Pini، نويسنده , ◄ Salvatore Siano، نويسنده , ◄ Renzo Salimbeni، نويسنده , ◄ Marinella Pasquinucci، نويسنده , ◄ Marcello Miccio، نويسنده ,
753
Roberto Pini، نويسنده , ◄ Salvatore Siano، نويسنده , ◄ Renzo Salimbeni، نويسنده , ◄ Valter Piazza، نويسنده , ◄ Marco Giamello، نويسنده , ◄ Giuseppe Sabatini، نويسنده , ◄ Fabio Bevilacqua، نويسنده ,
754
Roberto Pizarro ، نويسنده , ◄ Pablo Garcia-Chevesich، نويسنده , ◄ Rodrigo Valdes، نويسنده , ◄ Francina Dominguez، نويسنده , ◄ Faisal Hossain، نويسنده , ◄ Peter Ffolliott، نويسنده , ◄ Claudio Olivares، نويسنده , ◄ Carolina Morales، نويسنده , ◄ Francisco Balocchi، نويسنده , ◄ Per Bro، نويسنده ,
755
Roberto Pizarro ، نويسنده , ◄ Sandra Araya، نويسنده , ◄ Cristi?n Jord?n، نويسنده , ◄ César Far?´as، نويسنده , ◄ Juan P. Flores، نويسنده , ◄ Per Bj. Bro، نويسنده ,
756
Roberto Pola، نويسنده , ◄ Andrea Flex، نويسنده , ◄ Eleonora Gaetani، نويسنده , ◄ Angelo Santoliquido، نويسنده , ◄ Michele Serricchio، نويسنده , ◄ Paolo Pola، نويسنده , ◄ Roberto Bernabei and On behalf of The SAGE Study Group، نويسنده ,
757
Roberto Pola، نويسنده , ◄ Tamar R. Aprahamian، نويسنده , ◄ Marta Bosch-Marcé، نويسنده , ◄ Cynthia Curry، نويسنده , ◄ Eleonora Gaetani، نويسنده , ◄ Andrea Flex، نويسنده , ◄ Roy C. Smith، نويسنده , ◄ Jeffrey M. Isner، نويسنده , ◄ Douglas W. Losordo، نويسنده ,
758
Roberto Pontremoli، نويسنده , ◄ Clizia Nicolella، نويسنده , ◄ Francesca Viazzi، نويسنده , ◄ Maura Ravera، نويسنده , ◄ Antonella Sofia، نويسنده , ◄ Valeria Berruti، نويسنده , ◄ Gian Paolo Bezante، نويسنده , ◄ Massimo Del Sette، نويسنده , ◄ Carlo Martinoli، نويسنده , ◄ Giorgo Sacchi، نويسنده , ◄ Giacomo Deferrari، نويسنده ,
759
Roberto Posenato، نويسنده , ◄ Massimo Santini، نويسنده ,
760
Roberto Pozzan، نويسنده , ◄ Andre A. Brand?o، نويسنده , ◄ Ayrton P. Brandatildeio، نويسنده ,
761
Roberto Pozzi-Mucelli، نويسنده ,
762
Roberto Pozzi-Mucelli، نويسنده ,
763
Roberto Quevedo، نويسنده , ◄ L?pez-G. Carlos، نويسنده , ◄ José M. Aguilera، نويسنده , ◄ Laura Cadoche، نويسنده ,
764
Roberto Quevedo، نويسنده , ◄ Marcela Jaramillo، نويسنده , ◄ Oscar D?az، نويسنده , ◄ Franco Pedreschi، نويسنده , ◄ José Miguel Aguilera، نويسنده ,
765
Roberto Quintana-Sol?rzano، نويسنده , ◄ Joris W. Thybaut، نويسنده , ◄ Guy B. Marin، نويسنده , ◄ Rune L?deng، نويسنده , ◄ Anders Holmén، نويسنده ,
766
Roberto Quiroza، نويسنده , ◄ Peter Poppb، نويسنده , ◄ Roberto Urrutiaa، نويسنده , ◄ Coretta Bauerb، نويسنده , ◄ Alberto Aranedaa، نويسنده , ◄ Hanns-Christian Treutlerb، نويسنده , ◄ Ricardo Barraa، نويسنده , ◄ T، نويسنده ,
767
Roberto R. Braga، نويسنده , ◄ Jack L. Ferracane، نويسنده , ◄ John R. Condon، نويسنده ,
768
Roberto R. Braga، نويسنده , ◄ Leticia C.C. Boaro، نويسنده , ◄ Toshifumi Kuroe، نويسنده , ◄ Caio L.N. Azevedo، نويسنده , ◄ Julio M. Singer، نويسنده ,
769
Roberto R. Braga، نويسنده , ◄ Rafael Y. Ballester، نويسنده , ◄ Jack L. Ferracane، نويسنده ,
770
Roberto R. Filgueira، نويسنده , ◄ Lidia L. Fournier، نويسنده , ◄ Cecilia I. Cerisola، نويسنده , ◄ Pablo Gelati، نويسنده , ◄ Mirta G. Garc?a، نويسنده ,
771
Roberto R. Giraldez، نويسنده , ◄ Robert P. Giugliano، نويسنده , ◄ Satishkumar Mohanavelu، نويسنده , ◄ Sabina A. Murphy، نويسنده , ◄ Carolyn H. McCabe*، نويسنده , ◄ Christopher P. Cannon، نويسنده , ◄ Eugene Braunwald، نويسنده ,
772
Roberto R. Kampfner، نويسنده ,
773
Roberto R. Kampfner، نويسنده ,
774
Roberto R. Kampfner، نويسنده ,
775
Roberto R. Kampfner، نويسنده ,
776
Roberto Raimondi، نويسنده , ◄ Peter Schwab، نويسنده ,
777
Roberto Ram?n Enr?quez-Andrade، نويسنده , ◄ Juan Guillermo Vaca-Rodr?guez، نويسنده ,
778
Roberto Ranzi، نويسنده , ◄ Thanh Hung Le، نويسنده , ◄ Maria Cristina Rulli، نويسنده ,
779
Roberto Raschetti، نويسنده , ◄ Paolo Bruzzi and Di Bella Multitreatment Italian Trial Coordinating Group، نويسنده ,
780
Roberto Realfonzo، نويسنده , ◄ Annalisa Napoli، نويسنده ,
781
Roberto Recio، نويسنده , ◄ Laura Palacio، نويسنده , ◄ Pedro Pr?danos، نويسنده , ◄ Antonio Hern?ndez، نويسنده , ◄ ?ngel E. Lozano، نويسنده , ◄ ?ngel Marcos، نويسنده , ◄ José G. de la Campa، نويسنده , ◄ Javier de Abajo، نويسنده ,
782
Roberto Recio، نويسنده , ◄ Laura Palacio، نويسنده , ◄ Pedro Pr?danos، نويسنده , ◄ Antonio Hern?ndez، نويسنده , ◄ Angel E. Lozano، نويسنده , ◄ ?ngel Marcos، نويسنده , ◄ José G. de la Campa، نويسنده , ◄ Javier de Abajo، نويسنده ,
783
Roberto Reinoso، نويسنده , ◄ Eloy Becares، نويسنده ,
784
Roberto Ren?، نويسنده ,
785
Roberto Ren?، نويسنده ,
786
Roberto Ren?، نويسنده , ◄ Rosario Rizza، نويسنده ,
787
Roberto Rendeiro Mart?n-Cejas، نويسنده ,
788
Roberto Rendeiro Mart?n-Cejas، نويسنده ,
789
Roberto Rendeiro Martin-Cejas، نويسنده ,
790
Roberto Ricci Maccarini، نويسنده , ◄ Anna Saetta، نويسنده , ◄ Renato Vitaliani، نويسنده ,
791
Roberto Ricci، نويسنده , ◄ Claudio Coletta، نويسنده , ◄ Vincenzo Ceci، نويسنده , ◄ Giuseppe Pajes، نويسنده , ◄ Rita Lucia Putini، نويسنده , ◄ Alessandro Salustri، نويسنده , ◄ Giorgio Bottero، نويسنده , ◄ Massimo Pasquale and on behalf of the RIMA Researchers، نويسنده ,
792
Roberto Ricci، نويسنده , ◄ Giovanni Mimmi and Paolo Pennacchi، نويسنده ,
793
Roberto Riggio، نويسنده , ◄ Tinku Rasheed، نويسنده , ◄ Stefano Testi، نويسنده , ◄ Fabrizio Granelli، نويسنده , ◄ Imrich Chlamtac، نويسنده ,
794
Roberto Rigobon، نويسنده ,
795
Roberto Rigobon، نويسنده ,
796
Roberto Rigobon، نويسنده ,
797
Roberto Rigobon، نويسنده ,
798
Roberto Rigobon، نويسنده ,
799
Roberto Rigobon، نويسنده , ◄ Brian Sack، نويسنده ,
800
Roberto Rigolio، نويسنده , ◄ Roberta and Perseghin، نويسنده , ◄ Paolo and Jonsson، نويسنده , ◄ Svante and Petersson، نويسنده , ◄ Jesper and Cavaletti، نويسنده , ◄ Guido and Cilio، نويسنده , ◄ Corrado Maria، نويسنده ,
801
Roberto Rinaldi ، نويسنده , ◄ Fred Y. Fujiwara، نويسنده , ◄ Ulf Schuchardt، نويسنده ,
802
Roberto Rinaldi ، نويسنده , ◄ Fred Y. Fujiwara، نويسنده , ◄ Ulf Schuchardt، نويسنده ,
803
Roberto Rinaldi ، نويسنده , ◄ Fred Y. Fujiwara، نويسنده , ◄ Wolfgang H?lderich، نويسنده , ◄ Ulf Schuchardt، نويسنده ,
804
Roberto Rinaldi ، نويسنده , ◄ Ulf Schuchardt، نويسنده ,
805
Roberto Rinaldi ، نويسنده , ◄ Ulf Schuchardt، نويسنده ,
806
Roberto Riva، نويسنده , ◄ Hans Miessner، نويسنده , ◄ Roberto Vitali، نويسنده , ◄ Gastone Del Piero، نويسنده ,
807
Roberto Rivelino، نويسنده , ◄ Angelo M. Maniero، نويسنده , ◄ Frederico V. Prudente، نويسنده , ◄ Luis S. Costa، نويسنده ,
808
Roberto Rivera، نويسنده , ◄ Irene Yacobson، نويسنده , ◄ David Grimes، نويسنده ,
809
Roberto Rocci، نويسنده , ◄ Maurizio Vichi، نويسنده ,
810
Roberto Roch Giraldez، نويسنده , ◄ Raymond Broderick، نويسنده , ◄ Yong Xia، نويسنده , ◄ Scherer P. Sanders، نويسنده , ◄ Jay L. Zweier، نويسنده ,
811
Roberto Rocha-e-Silva، نويسنده , ◄ Pablo M.A. Pomerantzeff، نويسنده , ◄ Robinson T. Munhoz، نويسنده , ◄ Domingos D. Lourenço Filho، نويسنده , ◄ Luiz F. Canêo، نويسنده , ◄ Sergio A. de Oliveira، نويسنده ,
812
Roberto Rodr?guez and Oriana Pacheco ، نويسنده ,
813
Roberto Rodr?guez Madrera، نويسنده , ◄ Belén Su?rez Valles، نويسنده ,
814
Roberto Rodr?guez، نويسنده , ◄ Teresa E. Alarc?n and Juan J. Abad ، نويسنده ,
815
Roberto Rodr?guez-Ram?rez، نويسنده , ◄ Aar?n F. Gonz?lez-C?rdova، نويسنده , ◄ Belinda Vallejo-Cordoba، نويسنده ,
816
Roberto RodrIguez Lopez، نويسنده ,
817
Roberto Rodriguez-Suarez، نويسنده , ◄ Deming Xu، نويسنده , ◄ Karynn Veillette، نويسنده , ◄ John Davison، نويسنده , ◄ Susan Sillaots، نويسنده , ◄ Sarah Kauffman، نويسنده , ◄ Wenqi Hu، نويسنده , ◄ Joel Bowman، نويسنده , ◄ Nick Martel، نويسنده , ◄ Steve Trosok، نويسنده , ◄ Hao Wang، نويسنده , ◄ Li Zhang، نويسنده , ◄ Li-Yin Huang، نويسنده , ◄ Yang Li، نويسنده , ◄ Fariba Rahkhoodaee، نويسنده , ◄ Tara Ransom، نويسنده , ◄ Daniel Gauvin، نويسنده , ◄ Cameron Dougl، نويسنده ,
818
Roberto Rojas-Cessa، نويسنده , ◄ Chuan-Bi Lin، نويسنده ,
819
Roberto Romani، نويسنده ,
820
Roberto Romani، نويسنده ,
821
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Baha M. Sibai، نويسنده , ◄ Luis Sanchez-Ramos، نويسنده , ◄ Guillermo J. Valenzuela، نويسنده , ◄ Jean-Claude Veille، نويسنده , ◄ Bannie Tabor، نويسنده , ◄ Kenneth G. Perry Jr، نويسنده , ◄ Michael Varner، نويسنده , ◄ T.Murphy Goodwin، نويسنده , ◄ Rosanne Lane، نويسنده , ◄ Judith Smith، نويسنده , ◄ Gary Shangold، نويسنده , ◄ George W. Creasy، نويسنده ,
822
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Gerard Tromp، نويسنده ,
823
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Gerard Tromp، نويسنده ,
824
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Helena Kuivaniemi، نويسنده , ◄ Gerard Tromp، نويسنده , ◄ Jane M. Olson، نويسنده ,
825
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Jimmy Espinoza، نويسنده , ◄ Offer Erez، نويسنده , ◄ Sonia Hassan، نويسنده ,
826
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Jimmy Espinoza، نويسنده , ◄ Offer Erez، نويسنده , ◄ Sonia Hassan، نويسنده ,
827
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Thomas J. Garite، نويسنده ,
828
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Thomas J. Garite، نويسنده , ◄ Moon H. Kim، نويسنده , ◄ Richard C. Bump، نويسنده , ◄ Sandra A. Carson، نويسنده , ◄ Philip J. Di Saia، نويسنده , ◄ Steven G. Gabbe، نويسنده , ◄ Jay D. Iams، نويسنده , ◄ Sarah J. Kilpatrick، نويسنده , ◄ George A. Macones، نويسنده , ◄ Frederick Zuspan، نويسنده , ◄ Edward Quilligan، نويسنده ,
829
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Tinnakorn Chaiworapongsa، نويسنده , ◄ Jimmy Espinoza، نويسنده , ◄ Ricardo Gomez-Flores، نويسنده , ◄ Bo Hyun Yoon، نويسنده , ◄ Sam Edwin، نويسنده , ◄ Moshe Mazor، نويسنده , ◄ Eli Maymon، نويسنده , ◄ Stanley Berry، نويسنده ,
830
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Eli Maymon، نويسنده , ◄ Percy Pacora، نويسنده , ◄ Ricardo Gomez-Flores، نويسنده , ◄ Moshe Mazor، نويسنده , ◄ Bo Hyun Yoon، نويسنده , ◄ Stanley M. Berry، نويسنده ,
831
Roberto Romero، نويسنده , ◄ Ricardo Gomez-Flores، نويسنده , ◄ Fabio Ghezzi، نويسنده , ◄ Bo Hyun Yoon، نويسنده , ◄ Moshe Mazor، نويسنده , ◄ Samuel S. Edwin، نويسنده , ◄ Stanley M. Berry، نويسنده ,
832
Roberto Romo، نويسنده , ◄ Jorge Villavicencio، نويسنده , ◄ M.L. Ladr?n de Guevara، نويسنده ,
833
Roberto Rosa، نويسنده , ◄ Andrea Pugliese، نويسنده ,
834
Roberto Rosa، نويسنده , ◄ Andrea Pugliese، نويسنده , ◄ Alessandro Villani، نويسنده , ◄ Annapaola Rizzoli، نويسنده ,
835
Roberto Rossi، نويسنده , ◄ S. Armagan Tarim، نويسنده , ◄ Brahim Hnich، نويسنده , ◄ Steven Prestwich، نويسنده , ◄ Cahit Guran، نويسنده ,
836
Roberto Rudari، نويسنده , ◄ Dara Entekhabi، نويسنده , ◄ Giorgio Roth، نويسنده ,
837
Roberto Rudge Ramos، نويسنده ,
838
Roberto Ruggiero Braga، نويسنده , ◄ Eugenio Procaccini، نويسنده , ◄ Pasquale Piazza، نويسنده , ◄ Giovanni Docimo، نويسنده , ◄ Francesco Iovino، نويسنده , ◄ Giulio Antoniol، نويسنده , ◄ Eduardo Irlandese، نويسنده , ◄ Simona Gili، نويسنده , ◄ Francesco Lo Schiavo، نويسنده ,
839
Roberto Ruiz، نويسنده , ◄ José C. Riquelme، نويسنده , ◄ Jes?s S. Aguilar-Ruiz، نويسنده ,
840
Roberto Ruiz، نويسنده , ◄ Maria Angeles Cordova، نويسنده , ◄ Milagros Sierra، نويسنده , ◄ Jesus Fernando Escanero، نويسنده , ◄ Luis Borque، نويسنده ,
841
Roberto Ruiz-Medrano، نويسنده , ◄ Beatriz Xoconostle-Cazares، نويسنده , ◄ Friedrich Kragler، نويسنده ,
842
Roberto Ruiz-Medrano، نويسنده , ◄ Beatriz Xoconostle-Cazares، نويسنده , ◄ William J. Lucas، نويسنده ,
843
Roberto Rusconi، نويسنده , ◄ Wesley C. Williams، نويسنده , ◄ Jacopo Buongiorno، نويسنده , ◄ Roberto Piazza and Lin-Wen Hu ، نويسنده ,
844
Roberto S. Accolla، نويسنده , ◄ Andrea De Lerma Barbaro، نويسنده , ◄ Stefania Mazza، نويسنده , ◄ Claudio Casoli، نويسنده , ◄ Andrea De Maria، نويسنده , ◄ Giovanna Tosi، نويسنده ,
845
Roberto S. Inoue، نويسنده , ◄ Adriano A. G. Siqueira and Marco H. Terra، نويسنده ,
846
Roberto Sabatino، نويسنده ,
847
Roberto Sabatino، نويسنده , ◄ Jose Manuel de Arce، نويسنده ,
848
Roberto Sacco، نويسنده , ◄ Roberto Militerni، نويسنده , ◄ Alessandro Frolli، نويسنده , ◄ Carmela Bravaccio، نويسنده , ◄ Antonella Gritti، نويسنده , ◄ Maurizio Elia، نويسنده , ◄ Paolo Curatolo، نويسنده , ◄ Barbara Manzi، نويسنده , ◄ Simona Trillo، نويسنده , ◄ Carlo Lenti، نويسنده , ◄ Monica Saccani، نويسنده , ◄ Cindy Schneider، نويسنده , ◄ Raun Melmed، نويسنده , ◄ Karl-Ludvig Reichelt، نويسنده , ◄ Tiziana Pascucci، نويسنده , ◄ Stefano Puglisi-Allegra، نويسنده , ◄ Antonio M. Persico، نويسنده ,
849
Roberto Sacile، نويسنده ,
850
Roberto Salcedo، نويسنده , ◄ Ana Martinez، نويسنده , ◄ Luis E Sansores، نويسنده ,
851
Roberto Salcedo، نويسنده , ◄ Luis E Sansores، نويسنده , ◄ Ana Martinez، نويسنده , ◄ Larissa Alexandrova، نويسنده , ◄ Montserrat Garc??a، نويسنده ,
852
Roberto Saliba، نويسنده , ◄ Claudio Padra، نويسنده , ◄ Marcelo J. Venere، نويسنده , ◄ Edgardo Taroco، نويسنده , ◄ RaUl A. FeijOo، نويسنده ,
853
Roberto Salvati، نويسنده , ◄ Ira D. Sasowsky، نويسنده ,
854
Roberto Salvatori، نويسنده ,
855
Roberto Sanchis، نويسنده , ◄ Ignacio Pe?arrocha، نويسنده , ◄ Pedro Albertos، نويسنده ,
856
Roberto Sans Diez، نويسنده , ◄ Brian Adger، نويسنده , ◄ Erick Moran Carreira، نويسنده ,
857
Roberto Santambrogio، نويسنده , ◄ Marco Montorsi، نويسنده , ◄ Paolo Bianchi، نويسنده , ◄ Angelo Mantovani، نويسنده , ◄ Filippo Ghelma، نويسنده , ◄ Maurizio Mezzetti، نويسنده ,
858
Roberto Scazzieri، نويسنده ,
859
Roberto Scazzieri، نويسنده ,
860
Roberto Scazzieri، نويسنده ,
861
Roberto Scazzieri، نويسنده , ◄ Ulrich Witt، نويسنده ,
862
Roberto Schaeffer، نويسنده ,
863
Roberto Schaeffer، نويسنده , ◄ Alexandre Salem Szklo، نويسنده ,
864
Roberto Schaeffer، نويسنده , ◄ AndréLeal de S?، نويسنده ,
865
Roberto Sciagrà MD، نويسنده , ◄ Gianni Bisi MD، نويسنده , ◄ Giovanni M. Santoro MD، نويسنده , ◄ Francesc Zerauschek MD، نويسنده , ◄ Stelvio Sestini MD، نويسنده , ◄ Paol Pedenovi MD، نويسنده , ◄ Ruggiero Pappagallo NMT، نويسنده , ◄ Pier Filippo Fazzini MD، نويسنده ,
866
Roberto Sciagrà MD، نويسنده , ◄ Marco Pellegri، نويسنده , ◄ Alberto Pupi، نويسنده , ◄ Leonardo Bolognese، نويسنده , ◄ Gianni Bisi MD، نويسنده , ◄ Vito Carnovale، نويسنده , ◄ Giovanni M. Santoro، نويسنده ,
867
Roberto Scotta، نويسنده , ◄ Renato Vitaliani، نويسنده , ◄ Anna Saetta، نويسنده , ◄ Eugenio Onate، نويسنده , ◄ Alex Hanganu، نويسنده ,
868
Roberto Scrofani، نويسنده , ◄ Carlo Antona، نويسنده ,
869
Roberto Scrofani، نويسنده , ◄ Cristina Carro، نويسنده , ◄ Luigi Beretta، نويسنده , ◄ Carlo Antona، نويسنده ,
870
Roberto Scrofani، نويسنده , ◄ Maurizio Salati، نويسنده , ◄ Carmine Santoli، نويسنده ,
871
Roberto Scrofani، نويسنده , ◄ Stefano Moriggia، نويسنده , ◄ Maurizio Salati، نويسنده , ◄ Pino Fundaro، نويسنده , ◄ Paolo Danna، نويسنده , ◄ Carmine Santoli، نويسنده ,
872
Roberto Secades-Villa، نويسنده , ◄ Jose Ram?n Fern?ndez-Hermida، نويسنده ,
873
Roberto Sega، نويسنده , ◄ GianCarlo Cesana، نويسنده , ◄ Giovanni Costa، نويسنده , ◄ Marco Ferrario and Jaakko Tuomilehto for the WHO MONICA Project، نويسنده , ◄ Michele Bombelli، نويسنده , ◄ Giuseppe Mancia، نويسنده ,
874
Roberto Segala، نويسنده ,
875
Roberto Segala، نويسنده , ◄ Rainer Gawlick، نويسنده , ◄ J?rgen S?gaard-Andersen، نويسنده , ◄ Nancy Lynch، نويسنده ,
876
Roberto Sep?lveda، نويسنده , ◄ Oscar Castillo، نويسنده , ◄ Patricia Melin، نويسنده , ◄ Antonio Rodr?guez-D?az، نويسنده , ◄ Oscar Montiel، نويسنده ,
877
Roberto Serpieri، نويسنده , ◄ R. and Rosati، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
878
Roberto Serra، نويسنده , ◄ Marco Villani، نويسنده , ◄ Luca Agostini، نويسنده ,
879
Roberto Serrano، نويسنده ,
880
Roberto Serrano، نويسنده ,
881
Roberto Serrano، نويسنده ,
882
Roberto Serrano، نويسنده , ◄ I?igo Zapater، نويسنده ,
883
Roberto Serrano، نويسنده , ◄ Ken-Ichi Shimomura، نويسنده ,
884
Roberto Serrano، نويسنده , ◄ Rajiv Vohra، نويسنده ,
885
Roberto Serrano، نويسنده , ◄ Rajiv Vohra، نويسنده ,
886
Roberto Serrano، نويسنده , ◄ Rajiv Vohra، نويسنده ,
887
Roberto Serrano، نويسنده , ◄ Oscar Volij، نويسنده ,
888
Roberto Serrano، نويسنده , ◄ Oscar Volij، نويسنده ,
889
Roberto Simoni، نويسنده , ◄ Andrea Piga Carboni and Daniel Martins، نويسنده ,
890
Roberto Solano، نويسنده , ◄ Joseph R. Ecker، نويسنده ,
891
Roberto Soldati، نويسنده , ◄ Lorenzo Sorbo، نويسنده ,
892
Roberto Solis-Oba، نويسنده , ◄ Aida and Hudlicky، نويسنده , ◄ Tomas and Koroniak، نويسنده , ◄ Lukasz and Frey، نويسنده , ◄ Dean، نويسنده ,
893
Roberto Sommariva، نويسنده , ◄ Michael Trainer، نويسنده , ◄ Joost A. de Gouw، نويسنده , ◄ James M. Roberts، نويسنده , ◄ Carsten Warneke، نويسنده , ◄ Elliot Atlas، نويسنده , ◄ Frank Flocke، نويسنده , ◄ Paul D. Goldan، نويسنده , ◄ William C. Kuster، نويسنده , ◄ Aaron L. Swanson، نويسنده , ◄ Fred C. Fehsenfeld، نويسنده ,
894
Roberto Soria، نويسنده , ◄ Zdenka Kuncic، نويسنده ,
895
Roberto Sorrentino، نويسنده , ◄ Raffaella Aversa، نويسنده , ◄ Valeria Ferro، نويسنده , ◄ Tommaso Auriemma، نويسنده , ◄ Fernando Zarone، نويسنده , ◄ Marco Ferrari، نويسنده , ◄ Antonio Apicella، نويسنده ,
896
Roberto Sosaa، نويسنده , ◄ Guillermo Artanab، نويسنده , ◄ E-mail the corresponding author، نويسنده ,
897
Roberto Sozzi، نويسنده , ◄ Federica Rossi، نويسنده , ◄ Teodoro Georgiadis، نويسنده ,
898
Roberto Spallino، نويسنده , ◄ Georg Thierauf، نويسنده ,
899
Roberto Spina، نويسنده , ◄ Luigi M. Galantucci، نويسنده , ◄ Michele Dassisti، نويسنده ,
900
Roberto Spoladore، نويسنده , ◄ Dina Garroni، نويسنده , ◄ Gabriele Fragasso، نويسنده , ◄ Altin Palloshi، نويسنده , ◄ Stefano Amadio، نويسنده , ◄ Chiara Montano، نويسنده , ◄ Angelo Corti، نويسنده , ◄ Alberto Margonato، نويسنده ,
901
Roberto Stasi، نويسنده , ◄ Edmondo Terzoli، نويسنده ,
902
Roberto Stasi، نويسنده , ◄ Elisa Stipa، نويسنده , ◄ Mario Masi، نويسنده , ◄ Manrico Cecconi، نويسنده , ◄ Maria Teresa Scim?، نويسنده , ◄ Felicia Oliva، نويسنده , ◄ Alessandro Sciarra، نويسنده , ◄ Alessio P. Perrotti، نويسنده , ◄ Gaspare Adomo، نويسنده , ◄ Sergio Amadori، نويسنده , ◄ Giuseppe Papa، نويسنده ,
903
Roberto Stasi، نويسنده , ◄ Maurizio Brunetti، نويسنده , ◄ Adalberto Pagano، نويسنده , ◄ Elisa Stipa، نويسنده , ◄ Mario Masi، نويسنده , ◄ Sergio Amadori، نويسنده ,
904
Roberto Stasi، نويسنده , ◄ Zaccaria Rossi، نويسنده , ◄ Elisa Stipa، نويسنده , ◄ Sergio Amadori، نويسنده , ◄ Adrian C. Newland، نويسنده , ◄ Drew Provan، نويسنده ,
905
Roberto Stasi، نويسنده , ◄ Sergio Amadori، نويسنده ,
906
Roberto Sterzi، نويسنده , ◄ Livia Candelise، نويسنده , ◄ Monica Gattinoni، نويسنده , ◄ Anna Bersano، نويسنده , ◄ Giuseppe Micieli، نويسنده ,
907
Roberto Sturman، نويسنده ,
908
Roberto Susino، نويسنده , ◄ Alessandro Bemporad، نويسنده , ◄ Sergio Dolei، نويسنده , ◄ Angelos Vourlidas، نويسنده ,
909
Roberto T. Alves، نويسنده , ◄ Roy P. Bateman، نويسنده , ◄ Chris Prior، نويسنده , ◄ Simon R. Leather، نويسنده ,
910
Roberto Tadei، نويسنده , ◄ Nicoletta Ricciardi، نويسنده ,
911
Roberto Tadei، نويسنده , ◄ Nicola Bellomo and Abdelghani Bellouquid، نويسنده ,
912
Roberto Tamassia، نويسنده ,
913
Roberto Tamma، نويسنده , ◄ Graziana Colaianni، نويسنده , ◄ Adriana Di Benedetto، نويسنده , ◄ Claudia Camerino، نويسنده , ◄ Giovanni Greco، نويسنده , ◄ Maurizio Strippoli، نويسنده , ◄ Rosaria Vergari، نويسنده , ◄ Antonella Grano، نويسنده , ◄ Lucia Mancini، نويسنده , ◄ Alberta Zallone، نويسنده ,
914
Roberto Tapia Conyer، نويسنده ,
915
Roberto Tauraso، نويسنده ,
916
Roberto Tempo، نويسنده ,
917
Roberto Terzano، نويسنده , ◄ Matteo Spagnuolo، نويسنده , ◄ Luca Medici، نويسنده , ◄ Fabio Tateo، نويسنده , ◄ Bart Vekemans، نويسنده , ◄ Koen Janssens، نويسنده , ◄ Patrizia Ricciuti and Pacifico Ruggiero ، نويسنده ,
918
Roberto Testa، نويسنده , ◄ Roberto Franceschini، نويسنده , ◄ Edoardo Giannini، نويسنده , ◄ Angelo Cataldi، نويسنده , ◄ Federica Botta، نويسنده , ◄ Alberto Fasoli، نويسنده , ◄ Pasquale Tenerelli، نويسنده , ◄ Ermanno Rolandi، نويسنده , ◄ Tommaso Barreca، نويسنده ,
919
Roberto Tinterri، نويسنده , ◄ Michele Drago، نويسنده , ◄ Alberto Consonni، نويسنده , ◄ Giancarlo Davoli ، نويسنده , ◄ Emiliano Mutti، نويسنده ,
920
Roberto Tinterri، نويسنده , ◄ Roberto and Lipparini، نويسنده , ◄ Lorenzo، نويسنده ,
921
Roberto Tinterri، نويسنده , ◄ Roberto and Muzzi Magalhaes، نويسنده , ◄ Pierre، نويسنده ,
922
Roberto Todeschini، نويسنده ,
923
Roberto Todeschini، نويسنده , ◄ Viviana Consonni، نويسنده , ◄ Andrea Mauri، نويسنده , ◄ Manuela Pavan، نويسنده ,
924
Roberto Todeschini، نويسنده , ◄ Davide Ballabio، نويسنده , ◄ Viviana Consonni، نويسنده , ◄ Faizan Sahigara، نويسنده , ◄ Peter Filzmoser، نويسنده ,
925
Roberto Todeschini، نويسنده , ◄ Lutgarde Buydens، نويسنده ,
926
Roberto Tognetti، نويسنده , ◄ Alessio Giovannelli، نويسنده , ◄ Antonella Lavini، نويسنده , ◄ Giovanni Morelli، نويسنده , ◄ Fulvio Fragnito، نويسنده , ◄ Riccardo d’Andria، نويسنده ,
927
Roberto Tolando، نويسنده , ◄ Aleksandra Jovanoviimage، نويسنده , ◄ Regina Brigelius-Flohé، نويسنده , ◄ Fulvio Ursini، نويسنده , ◄ Matilde Maiorino، نويسنده ,
928
Roberto Torretti، نويسنده ,
929
Roberto Torretti، نويسنده ,
930
Roberto Torretti، نويسنده ,
931
Roberto Torretti، نويسنده ,
932
Roberto Torretti، نويسنده ,
933
Roberto Torrini، نويسنده ,
934
Roberto Tovo، نويسنده ,
935
Roberto Tovo، نويسنده ,
936
Roberto Trevisan، نويسنده , ◄ Antonio Tiengo and North-East Italy Microalbuminuria Study Group، نويسنده ,
937
Roberto Tuchman، نويسنده ,
938
Roberto Tuchman، نويسنده , ◄ Isabelle Rapin، نويسنده ,
939
Roberto Tumbarello، نويسنده , ◄ Ian Adatia، نويسنده , ◄ Anji Yetman، نويسنده , ◄ Christine Boutin، نويسنده , ◄ Teruo Izukawa، نويسنده , ◄ Robert M. Freedom، نويسنده ,
940
Roberto V. Veloso، نويسنده , ◄ Marcia Q. Latorraca، نويسنده , ◄ Vanessa C. Arantes، نويسنده , ◄ Marise A.B. Reis، نويسنده , ◄ Fabiano Ferreira، نويسنده , ◄ Antonio C. Boschero، نويسنده , ◄ Everardo M. Carneiro، نويسنده ,
941
Roberto Valenzuela، نويسنده , ◄ David Contreras، نويسنده , ◄ Claudia Oviedo، نويسنده , ◄ Juanita Freer، نويسنده , ◄ Jaime Rodriguez، نويسنده ,
942
Roberto Valle، نويسنده , ◄ Cristina Canali، نويسنده , ◄ Sabrina Barro، نويسنده , ◄ Loredano Milani، نويسنده ,
943
Roberto Valle، نويسنده , ◄ Nadia Aspromonte، نويسنده , ◄ Emanuele Carbonieri، نويسنده , ◄ Alessandra DʹEri، نويسنده , ◄ Mauro Feola، نويسنده , ◄ Prospero Giovinazzo، نويسنده , ◄ Federica Noventa، نويسنده , ◄ Carolina Prevaldi، نويسنده , ◄ Sabrina Barro، نويسنده , ◄ Loredano Milani، نويسنده ,
944
Roberto Valverde، نويسنده , ◄ Irina Pozdnyakova، نويسنده , ◄ Tommi Kajander، نويسنده , ◄ Janani Venkatraman and Lynne Regan، نويسنده ,
945
Roberto Vargas-Ayala، نويسنده , ◄ Rodrigo Rodr?guez-K?bana، نويسنده , ◄ Gareth Morgan-Jones، نويسنده , ◄ John A. McInroy، نويسنده , ◄ Joseph W. Kloepper ، نويسنده ,
946
Roberto Veloso Gontijo، نويسنده , ◄ Fernando Augusto Proietti، نويسنده , ◄ Carlos Faria Santos Amaral، نويسنده , ◄ Nilton Alves de Rezende، نويسنده ,
947
Roberto Venditti، نويسنده , ◄ Xiangchun Xuan and Dongqing Li ، نويسنده ,
948
Roberto Veneziani، نويسنده ,
949
Roberto Veneziani، نويسنده , ◄ Simon Mohun، نويسنده ,
950
Roberto Verzicco، نويسنده ,
951
Roberto Vetrugno، نويسنده , ◄ Roberto D’Angelo، نويسنده , ◄ Pietro Cortelli، نويسنده , ◄ Giuseppe Plazzi، نويسنده , ◄ Luca Vignatelli، نويسنده , ◄ Pasquale Montagna، نويسنده ,
952
Roberto Vetrugno، نويسنده , ◄ Rocco Liguori، نويسنده , ◄ Federica Provini، نويسنده , ◄ Giuseppe Plazzi، نويسنده , ◄ Pasquale Montagna، نويسنده ,
953
Roberto Virdone، نويسنده , ◄ Nicole and Agresti، نويسنده , ◄ Juri and Bertolini، نويسنده , ◄ Alessandro and DeSalvo، نويسنده , ◄ Riccardo and Stellacci، نويسنده , ◄ Rosalia and Kamp، نويسنده , ◄ Justin and Mantovani، نويسنده , ◄ Maddalena and Sannibale، نويسنده , ◄ Virginio and Tarallo، نويسنده , ◄ Marco and Kaltenegger، نويسنده , ◄ Lisa، نويسنده ,
954
Roberto Virdone، نويسنده , ◄ Nicole and Agresti، نويسنده , ◄ Juri and Bertolini، نويسنده , ◄ Alessandro and DeSalvo، نويسنده , ◄ Riccardo and Stellacci، نويسنده , ◄ Rosalia and Kamp، نويسنده , ◄ Justin and Mantovani، نويسنده , ◄ Maddalena and Sannibale، نويسنده , ◄ Virginio and Tarallo، نويسنده , ◄ Marco and Kaltenegger، نويسنده , ◄ Lisa، نويسنده ,
955
Roberto Vitturi، نويسنده , ◄ Angelo Libertini، نويسنده , ◄ Luca Sineo، نويسنده , ◄ Ignazio Sparacio، نويسنده , ◄ Antonella Lannino ، نويسنده , ◄ Arm، نويسنده , ◄ Gregorini، L. نويسنده , ◄ Mariastella Colomba، نويسنده ,
956
Roberto Vitturi، نويسنده , ◄ Mariastella Colomba، نويسنده , ◄ Salvatrice Vizzini، نويسنده , ◄ Angelo Libertini، نويسنده , ◄ Rainer Barbieri ، نويسنده , ◄ Antonio Mazzola، نويسنده ,
957
Roberto von Sohsten، نويسنده , ◄ Christine Kopistansky، نويسنده , ◄ Marc Cohen، نويسنده , ◄ William G. Kussmaul III، نويسنده ,
958
Roberto W. Ferrero، نويسنده , ◄ Jorge F. Rivera، نويسنده , ◄ S.M. Shahidehpour، نويسنده ,
959
Roberto W. Ferrero، نويسنده , ◄ S.M. Shahidehpour، نويسنده ,
960
Roberto Wayhs، نويسنده , ◄ Allan Zelinger، نويسنده , ◄ Paolo Raggi، نويسنده ,
961
Roberto Winkler، نويسنده ,
962
Roberto Wolfler Calvo، نويسنده , ◄ Fabio de Luigi، نويسنده , ◄ Palle Haastrup، نويسنده , ◄ Vittorio Maniezzo، نويسنده ,
963
Roberto Z. Freire، نويسنده , ◄ Gustavo H.C. Oliveira، نويسنده , ◄ Nathan Mendes، نويسنده ,
964
Roberto Z. Freire، نويسنده , ◄ Gustavo H.C. Oliveira، نويسنده , ◄ Nathan Mendes، نويسنده ,
965
Roberto Zamparelli، نويسنده ,
966
Roberto Zamparelli، نويسنده ,
967
Roberto Zanasi، نويسنده , ◄ Riccardo Morselli، نويسنده ,
968
Roberto Zanetti، نويسنده , ◄ Stefano Rosso، نويسنده ,
969
Roberto Zeppellini، نويسنده , ◄ Roberto and Scho¨n، نويسنده , ◄ Frank and Gheno، نويسنده , ◄ Giuseppe and Drozdz، نويسنده , ◄ Jaroslaw and Balzereit، نويسنده , ◄ Anja and Cucchini، نويسنده , ◄ Francesco and Erbel، نويسنده , ◄ Raimund، نويسنده ,
970
Roberto Zerboni، نويسنده , ◄ Anna Grazia Angius، نويسنده , ◄ Marco Cusini، نويسنده , ◄ Gloria Tarantini، نويسنده , ◄ Guido Carminati، نويسنده ,
971
Roberto Zoboli، نويسنده , ◄ A. and Boscardin، نويسنده , ◄ M. and Bosisio، نويسنده , ◄ L. and Dalla Betta، نويسنده , ◄ G.-F. and Gabos، نويسنده , ◄ P. and Piemonte، نويسنده , ◄ C. and Ronchin، نويسنده , ◄ S. and Zorzi، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
972
Roberto Zoncu، نويسنده , ◄ Rushika M. Perera، نويسنده , ◄ Daniel M. Balkin، نويسنده , ◄ Michelle Pirruccello، نويسنده , ◄ Derek Toomre، نويسنده , ◄ Pietro De Camilli and Vinzenz M. Unger، نويسنده ,
973
Roberto Zonta، نويسنده , ◄ Margherita Botter، نويسنده , ◄ Daniele Cassin، نويسنده , ◄ Roberto Pini، نويسنده , ◄ Mario Scattolin، نويسنده , ◄ Luca Zaggia، نويسنده ,
974
Roberto Zonta، نويسنده , ◄ Stefano Guerzoni، نويسنده , ◄ angel Pérez-Ruzafa، نويسنده , ◄ Victor N. De Jonge، نويسنده ,
975
Roberto Zulli، نويسنده , ◄ Franco Nicosia، نويسنده , ◄ Barbara Borroni، نويسنده , ◄ Chiara Agosti، نويسنده , ◄ Paola Prometti، نويسنده , ◄ Paolo Donati، نويسنده , ◄ Massimiliano De Vecchi، نويسنده , ◄ Daniele Turini، نويسنده , ◄ Giuseppe Romanelli، نويسنده , ◄ Vittorio Grassi، نويسنده , ◄ Alessandro Padovani، نويسنده ,
976
Roberto J. Diaz، نويسنده , ◄ Stephen C. Armstrong، نويسنده , ◄ Michelle Batthish، نويسنده , ◄ Peter H. Backx، نويسنده , ◄ Charles E. Ganote، نويسنده , ◄ Gregory J. Wilson، نويسنده ,
977
Roberto, Menicagli Department Federico II ENT - Menicagli Roberto Roma Biomed Research Lab - Marotta Ortensio University, Naples, Italy ► Ortensio, Marotta Department Federico II ENT - Menicagli Roberto Roma Biomed Research Lab - Marotta Ortensio University, Naples, Italy
978
Roberto، نويسنده , ◄ Francisco F. and Barnes، نويسنده , ◄ Joni M. and Bruhn، نويسنده , ◄ Debby F.، نويسنده ,
979
Roberto، نويسنده , ◄ Karen A. and Richter، نويسنده , ◄ Judith M. and Bottenberg، نويسنده , ◄ Donna J. and Campbell، نويسنده , ◄ Sean، نويسنده ,
980
Roberto، نويسنده , ◄ Marisa and Kash، نويسنده , ◄ Thomas L. and Mulholland، نويسنده , ◄ Patrick J. and Marty، نويسنده , ◄ Vincent N. and Gilpin، نويسنده , ◄ Nicholas W. and Walker، نويسنده , ◄ Brendan M.، نويسنده ,
981
Roberto، نويسنده , ◄ Marisa and Koob، نويسنده , ◄ George F.، نويسنده ,
982
Roberto، نويسنده , ◄ N. and Baldini، نويسنده , ◄ L. and Facheris، نويسنده , ◄ Travis L. and Chandrasekar، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
983
Roberto، نويسنده , ◄ Rodrيguez Madrera and Garcيa، نويسنده , ◄ Noemي Palacios and Hevia، نويسنده , ◄ Ana Garcيa and Valles، نويسنده , ◄ Belén Suلrez، نويسنده ,
984
Roberto، Dominique نويسنده , ◄ Cariati، Elena نويسنده , ◄ Dragonetti، Claudia نويسنده , ◄ Lucenti، Elena نويسنده , ◄ Ugo، Renato نويسنده ,
985
Roberto، Ines C. نويسنده , ◄ Mussatto، Solange I. نويسنده ,
986
RobertoGrosso ، نويسنده , ◄ ThomasErtl، نويسنده ,
987
RobertoJara-Rojasa، نويسنده , ◄ BorisE.Bravo-Uretaa، نويسنده , ◄ JoséD?aza، نويسنده ,
988
Roberton C. Williams III، نويسنده ,
989
Roberton C. Williams III، نويسنده ,
990
Roberton، نويسنده , ◄ R.A.، نويسنده , ◄ Harald Bornes، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
991
Roberto-Neto، نويسنده , ◄ Orlando and Machado، نويسنده , ◄ Francisco B.C. and Ornellas، نويسنده , ◄ Fernando R.، نويسنده ,
992
Roberto-Neto، نويسنده , ◄ Orlando and Machado، نويسنده , ◄ Francisco B.C.، نويسنده ,
993
Roberto-Neto، نويسنده , ◄ Orlando and Ornellas، نويسنده , ◄ Fernando R. and Machado، نويسنده , ◄ Francisco B.C.، نويسنده ,
994
RobertoO.Valdiviaa، نويسنده , ◄ JohnM.Antlea، نويسنده , ◄ JetseJ.Stoorvogelb، نويسنده ,
995
RobertP. Anderson، نويسنده , ◄ Katherine McGrath، نويسنده , ◄ Alison Street، نويسنده ,
996
RobertP. Byington، نويسنده , ◄ CurtD. Furberg، نويسنده ,
997
RobertP.Martin، نويسنده , ◄ LarryD.O’Dell، نويسنده ,
998
Robert-Paul Berben، نويسنده , ◄ Teunis Brosens، نويسنده ,
999
Robert-Paul Berben، نويسنده , ◄ W. Jos Jansen، نويسنده ,
1000
Robert-Peillard، نويسنده , ◄ A.، نويسنده , ◄ Rotkin، نويسنده , ◄ S.V.، نويسنده ,
بازگشت