<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Hsien-Chung Kao، نويسنده ,
2
Hsien-Chung Kao، نويسنده , ◄ Geoffrey Lovelace، نويسنده , ◄ Lynne H. Orr، نويسنده ,
3
Hsien-Chung Kao، نويسنده , ◄ David Atwood، نويسنده , ◄ Amarjit Soni، نويسنده ,
4
Hsien-Chung Kao، نويسنده , ◄ Kimyeong Lee، نويسنده , ◄ Taejin Lee، نويسنده ,
5
Hsien-Chung Kao، نويسنده , ◄ Kimyeong Lee، نويسنده , ◄ Choonkyu Lee، نويسنده , ◄ Taejin Lee، نويسنده ,
6
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
7
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
8
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
9
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
10
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
11
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
12
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
13
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
14
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
15
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
16
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
17
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
18
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
19
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
20
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
21
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
22
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
23
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
24
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
25
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
26
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
27
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
28
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
29
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
30
Hsien-Chung Wu، نويسنده ,
31
Hsien-Feng Kung، نويسنده , ◄ Tze-Ya Wang، نويسنده , ◄ Yu-Ru Huang، نويسنده , ◄ Chung-Saint Lin، نويسنده , ◄ Wen Sheng Wu، نويسنده , ◄ Chia-Min Lin، نويسنده , ◄ Yung-Hsiang Tsai، نويسنده ,
32
Hsien-Feng Kung، نويسنده , ◄ Yi-Chen Lee، نويسنده , ◄ Yu-Ru Huang، نويسنده , ◄ Wen-Feng Lin، نويسنده , ◄ Chia-Min Lin، نويسنده , ◄ Wen-Chieh Chen، نويسنده , ◄ Yung-Hsiang Tsai، نويسنده ,
33
Hsien-Feng Kung، نويسنده , ◄ Yiing-Horng Lee، نويسنده , ◄ Shu-Chen Chang، نويسنده , ◄ Cheng-I. Wei، نويسنده , ◄ Yung-Hsiang Tsai، نويسنده ,
34
Hsien-Ho Lin، نويسنده , ◄ Megan Murray، نويسنده , ◄ Ted Cohen، نويسنده , ◄ Caroline Colijn، نويسنده , ◄ Majid Ezzati، نويسنده ,
35
Hsien-Hsin Chou، نويسنده , ◄ Chih-Yu Hsu، نويسنده , ◄ Ying-Chang Hsu، نويسنده , ◄ Yu-Sheng Lin، نويسنده , ◄ Jiann T. Lin، نويسنده , ◄ Chiitang Tsai، نويسنده ,
36
Hsien-Hsun Wu، نويسنده , ◄ Jyh-Charn Liu، نويسنده , ◄ Chui، نويسنده , ◄ C. ، نويسنده ,
37
Hsien-Huang P. Wu and Yu-Hua Yu ، نويسنده ,
38
Hsien-Jane Chiu، نويسنده , ◄ Hana Farhangkhoee، نويسنده , ◄ Bing Ying Xu، نويسنده , ◄ Shali Chen، نويسنده , ◄ Biju George، نويسنده , ◄ Subrata Chakrabarti، نويسنده ,
39
Hsien-Jung Chen، نويسنده , ◄ Cheng-Ting Su، نويسنده , ◄ Chia-Hung Lin، نويسنده , ◄ Guan-Jhong Huang، نويسنده , ◄ Yaw-Huei Lin، نويسنده ,
40
Hsien-Jung Chen، نويسنده , ◄ Chin-Shu Huang، نويسنده , ◄ Guan-Jhong Huang، نويسنده , ◄ Te-Jin Chow، نويسنده , ◄ Yaw-Huei Lin، نويسنده ,
41
Hsien-Jung Chen، نويسنده , ◄ Sin-Dai Wu، نويسنده , ◄ Guan-Jhong Huang، نويسنده , ◄ Che-Yu Shen، نويسنده , ◄ Mufidah Afiyanti، نويسنده , ◄ Wei-Jhen Li، نويسنده , ◄ Yaw-Huei Lin، نويسنده ,
42
Hsien-Jung Chen، نويسنده , ◄ Sin-Dai Wu، نويسنده , ◄ Zhe-Wei Lin، نويسنده , ◄ Guan-Jhong Huang، نويسنده , ◄ Yaw-Huei Lin، نويسنده ,
43
Hsien-Jung Chen، نويسنده , ◄ Wen-Chi Hou، نويسنده , ◄ Chih-Yuan Yang، نويسنده , ◄ Dong-Jiann Huang، نويسنده , ◄ Jih-Shiou Liu، نويسنده , ◄ Yaw-Huei Lin، نويسنده ,
44
Hsien-Jung Chen، نويسنده , ◄ Wen-Chi Hou، نويسنده , ◄ Joseph Kucapos;، نويسنده , ◄ Yaw-Huei Lin، نويسنده ,
45
Hsien-Jung Chen، نويسنده , ◄ Wen-Chi Hou، نويسنده , ◄ Wann-Neng Jane، نويسنده , ◄ Yaw-Huei Lin، نويسنده ,
46
Hsien-Jung Chen، نويسنده , ◄ Zhe-Wei Lin، نويسنده , ◄ Guan-Jhong Huang، نويسنده , ◄ Yaw-Huei Lin، نويسنده ,
47
Hsien-Jung Chen، نويسنده , ◄ Zhe-Wei Lin، نويسنده , ◄ Guan-Jhong Huang، نويسنده , ◄ Yaw-Huei Lin، نويسنده ,
48
Hsien-Keng Chen، نويسنده ,
49
Hsien-Keng Chen، نويسنده ,
50
Hsien-Keng Chen، نويسنده , ◄ Ching-I Lee، نويسنده ,
51
Hsien-Keng Chen، نويسنده , ◄ Juhn-Horng Chen، نويسنده ,
52
Hsien-Keng Chen، نويسنده , ◄ Zheng-Ming Ge، نويسنده ,
53
HSIEN-KUANG LIU?، نويسنده , ◄ JIN. H. HUANG، نويسنده , ◄ CHIH-WEN HSIEH، نويسنده , ◄ HSIN-TSUNG TU، نويسنده ,
54
HSIEN-KUANG LIU?، نويسنده , ◄ Nyan-Hwa Tai، نويسنده , ◄ Wen-Hung Lee، نويسنده ,
55
Hsien-Kuei Hwang ، نويسنده ,
56
Hsien-Kuei Hwang ، نويسنده ,
57
Hsien-Kuei Hwang ، نويسنده ,
58
Hsien-Kuei Hwang ، نويسنده ,
59
Hsien-Kuo Chang، نويسنده , ◄ Jin-Cheng Liou and Ming-Yang Su، نويسنده ,
60
Hsien-Li Kao، نويسنده , ◄ Mao-Shin Lin، نويسنده , ◄ Chia-Sung Wang، نويسنده , ◄ Yen-Hong Lin، نويسنده , ◄ Lung-Chun Lin، نويسنده , ◄ Chia-Lun Chao، نويسنده , ◄ Jiann-Shing Jeng، نويسنده , ◄ Ping-Keung Yip، نويسنده , ◄ Shih-Chung Chen، نويسنده ,
61
Hsien-Li، نويسنده , ◄ Kao and Chau-Chung، نويسنده , ◄ Wu and Yi-Lwun، نويسنده , ◄ Ho and Wen-Jone، نويسنده , ◄ Chen and Chii-Ming، نويسنده , ◄ Lee and Ming-Fong، نويسنده , ◄ Chen and Chau-Suong، نويسنده , ◄ Liau and Yuan-Teh، نويسنده , ◄ Lee، نويسنده ,
62
Hsien-Ming Kao، نويسنده , ◄ Yun-Chu Chen، نويسنده , ◄ Chun-Chiang Ting، نويسنده , ◄ Po Tuan Chen، نويسنده , ◄ Jyh-Chiang Jiang، نويسنده ,
63
Hsien-Ming Lien، نويسنده , ◄ Ching-to Albert Ma، نويسنده , ◄ Thomas G. McGuire، نويسنده ,
64
Hsien-Ming Tsai، نويسنده , ◄ Ai-Chun Pang، نويسنده , ◄ Yung-Chun Lin، نويسنده , ◄ Yi-Bing Lin، نويسنده ,
65
Hsien-Pin Hsu، نويسنده , ◄ Hsien-Ming Hsu، نويسنده ,
66
Hsien-Ren Liao، نويسنده , ◄ Yih-Jiun Lin، نويسنده , ◄ Yu-Ma Chou، نويسنده , ◄ Fen-Tair Luo، نويسنده , ◄ Bo-Cheng Wang، نويسنده ,
67
Hsien-Tang Tsai، نويسنده , ◄ Chung-Gee Lin، نويسنده , ◄ Leo Huang، نويسنده ,
68
Hsien-Tang Tsai، نويسنده , ◄ Leo Huang، نويسنده , ◄ Chung-Gee Lin، نويسنده ,
69
Hsien-Tang Tsai، نويسنده , ◄ Shian-Yang Tzeng، نويسنده , ◄ Hwai-Hui Fu، نويسنده , ◄ Jerry Chun-Teh Wu، نويسنده ,
70
Hsien-Tang Tsai، نويسنده , ◄ Herbert Moskowitz، نويسنده , ◄ Lai-Hsi Lee، نويسنده ,
71
Hsien-Te Chen، نويسنده , ◄ Chi-Jen Chung، نويسنده , ◄ Tsai-Ching Yang، نويسنده , ◄ Chin-Hsin Tang، نويسنده , ◄ Ju-Liang He، نويسنده ,
72
Hsien-Tsai Chiua، نويسنده , ◄ c، نويسنده , ◄ Hong-Dar Isaac Wua، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Hsien-Wen Kuoc، نويسنده , ◄ d، نويسنده , ◄ ?، نويسنده ,
73
Hsien-Tsung Liao، نويسنده , ◄ David Enke، نويسنده , ◄ Henry Wiebe، نويسنده ,
74
Hsien-Tsung Lin، نويسنده , ◄ Yih-Chi Tan d، نويسنده , ◄ Chu-Hui Chen، نويسنده , ◄ Hwa-Lung Yu، نويسنده , ◄ Shih-Ching Wu، نويسنده , ◄ Kai-Yuan Ke، نويسنده ,
75
Hsien-Tung Tsai، نويسنده , ◄ Heng-Chiang Huang، نويسنده ,
76
Hsien-Tung Tsai، نويسنده , ◄ Heng-Chiang Huang، نويسنده ,
77
Hsien-Tung Tsai، نويسنده , ◄ Peiyu Pai، نويسنده ,
78
HSIEN-WANG OU، نويسنده ,
79
HSIEN-WANG OU، نويسنده ,
80
Hsien-Wen Tseng، نويسنده , ◄ Chi-Pin Hsieh، نويسنده ,
81
Hsien-Yeh Hsu، نويسنده , ◄ Shaw-Lan Chiu، نويسنده , ◄ Yuh-Ching Twu، نويسنده , ◄ Kuan-Li Kuo، نويسنده ,
82
Hsien-Yeh Hsu، نويسنده , ◄ Yuh-Ching Twu، نويسنده , ◄ Show-Lan Chiu، نويسنده , ◄ Kuan-Li Kuo، نويسنده ,
83
Hsien-Yuan Lane، نويسنده , ◄ Chieh-Liang Huang، نويسنده , ◄ Po-Lun Wu، نويسنده , ◄ Yi-Ching Liu، نويسنده , ◄ Yue-Cune Chang، نويسنده , ◄ Pao-Yen Lin، نويسنده , ◄ Po-Wei Chen، نويسنده , ◄ Guochuan Tsai، نويسنده ,
84
Hsien-Yuan Lane، نويسنده , ◄ Yi-Ching Liu، نويسنده , ◄ Chieh-Liang Huang، نويسنده , ◄ Yue-Cune Chang، نويسنده , ◄ Chun-Hui Liau، نويسنده , ◄ Cheng-Hwang Perng، نويسنده , ◄ Guochuan E. Tsai، نويسنده ,
85
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Cheng-Hsien Tsai، نويسنده , ◄ Mu-Rong Chao، نويسنده , ◄ Yi-Ling Su، نويسنده , ◄ Shu-Mei Chien، نويسنده ,
86
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Chia-Mei Chen، نويسنده ,
87
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Lien-Te Hsieh، نويسنده , ◄ Hsu-Chung Liu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hsuan Mi، نويسنده ,
88
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Lien-Te Hsieh، نويسنده , ◄ Min-Ching Lin، نويسنده , ◄ Hsiao-Hsuan Mi، نويسنده , ◄ Pei-Chuan Chen، نويسنده ,
89
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Lien-Te Hsieh، نويسنده , ◄ Shih-Kai Cheng، نويسنده ,
90
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Mei-Yu Lo، نويسنده , ◄ John Chi-Wei Lan، نويسنده , ◄ Jenn-Shye Wang، نويسنده , ◄ Dennis P.H. Hsieh، نويسنده ,
91
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Ray-Chen Jung، نويسنده , ◄ Ya-Fen Wang، نويسنده , ◄ Lien-Te Hsieh، نويسنده ,
92
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Shih-Kai Cheng، نويسنده , ◄ Lien-Te Hsieh، نويسنده ,
93
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Shu-Mei Chien، نويسنده , ◄ Hui-Ling Lee، نويسنده , ◄ Mu-Rong Chao، نويسنده , ◄ Hong-Wei Luo، نويسنده , ◄ Dennis P.H. Hsieh، نويسنده , ◄ Wen-Jhy Lee، نويسنده ,
94
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Shu-Mei Chien، نويسنده , ◄ Hui-Ling Lee، نويسنده , ◄ Mu-Rong Chao، نويسنده , ◄ Hong-Wei Luo، نويسنده , ◄ Dennis P.H. Hsieh، نويسنده , ◄ Wen-Jhy Lee، نويسنده ,
95
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Shu-Mei Chien، نويسنده , ◄ Mei-Yu Lo، نويسنده , ◄ John Chi-Wei Lan، نويسنده , ◄ Wen-Chang Lu، نويسنده , ◄ Yong-Yuan Ku، نويسنده ,
96
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Soon-Onn Lai، نويسنده , ◄ Lien-Te Hsieh، نويسنده , ◄ Hung-Junt Hsueh، نويسنده , ◄ Tze-Wen Chi، نويسنده ,
97
Hsi-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Wen-Jhy Lee، نويسنده , ◄ Long-Jhy Theen، نويسنده , ◄ Chi-Wang Kua، نويسنده ,
98
Hsi-Hui Chang، نويسنده ,
99
Hsihui Chang، نويسنده , ◄ Heli Koski، نويسنده , ◄ Sumit K. Majumdar، نويسنده ,
100
Hsihui Chang، نويسنده , ◄ Mei-Ai Cheng، نويسنده , ◄ Somnath Das، نويسنده ,
101
Hsihui Chang، نويسنده , ◄ Wen-Jing Chang، نويسنده , ◄ Somnath Das، نويسنده , ◄ Shu-Hsing Li، نويسنده ,
102
Hsi-Hung Chang، نويسنده , ◄ Jiann-Quo Tarn ، نويسنده ,
103
Hsi-Hung Chang، نويسنده , ◄ Jiann-Quo Tarn ، نويسنده ,
104
Hsi-Jian Lee، نويسنده , ◄ Cheng-Huang Tung، نويسنده ,
105
Hsi-Jian Lee، نويسنده , ◄ Jiumn-Shine Wang، نويسنده ,
106
Hsi-Jien Chen، نويسنده , ◄ Dyi-Hwa Tseng، نويسنده , ◄ Shir-Ly Huang، نويسنده ,
107
Hsi-Lin (Wayne) Liu، نويسنده ,
108
Hsi-Lin (Wayne) Liu، نويسنده , ◄ Ming-Ju Lee، نويسنده , ◄ Tang-Chung Kan، نويسنده , ◄ Tzung-Cheng TC Huan، نويسنده ,
109
Hsi-mei Chen، نويسنده ,
110
Hsi-mei Chen، نويسنده ,
111
Hsi-mei Chen، نويسنده , ◄ Cris Yu، نويسنده , ◄ Cheng-sian Chang، نويسنده ,
112
Hsi-Mei Hsu، نويسنده , ◄ Rodwell Mabaera، نويسنده , ◄ Chris Lowrey، نويسنده , ◄ David Martin، نويسنده , ◄ Steven Fiering، نويسنده ,
113
Hsi-Mei Hsu، نويسنده , ◄ Tai-Sheng Su، نويسنده , ◄ Muh-Cherng Wu، نويسنده , ◄ Liang-Chuan Huang، نويسنده ,
114
Hsi-Mei Hsu، نويسنده , ◄ Wen-Pai Wang، نويسنده ,
115
Hsi-Mei Hsu، نويسنده , ◄ Wen-Pai Wang، نويسنده ,
116
Hsi-Mei Hsu، نويسنده , ◄ Chen-Tung Chen، نويسنده ,
117
Hsi-Mei Hsu، نويسنده , ◄ Chen-Tung Chen، نويسنده ,
118
Hsin Hsin Chang، نويسنده ,
119
Hsin Hsin Chang، نويسنده ,
120
Hsin Hsin Chang، نويسنده , ◄ Hamid Rizal، نويسنده ,
121
Hsin Hsin Chang، نويسنده , ◄ Kit Hong Wong، نويسنده ,
122
Hsin Hsin Chang، نويسنده , ◄ Shuang-Shii Chuang، نويسنده ,
123
Hsin Hsin Chang، نويسنده , ◄ Su Wen Chen، نويسنده ,
124
Hsin Rau، نويسنده , ◄ Bing-Chang OuYang، نويسنده ,
125
Hsin Rau، نويسنده , ◄ Mou-Hsing Tsai، نويسنده , ◄ Chao-Wen Chen، نويسنده , ◄ Wei-Jung Shiang، نويسنده ,
126
Hsin Yu Low ، نويسنده , ◄ Hong Hao، نويسنده ,
127
Hsin Yu، نويسنده ,
128
Hsin Yu، نويسنده ,
129
Hsin Yu، نويسنده , ◄ Chiu-Hsiung Hou، نويسنده , ◄ Chung-Min Liao، نويسنده ,
130
Hsin Yu، نويسنده , ◄ Chung-Min Liao، نويسنده , ◄ Huang-Min Liang، نويسنده ,
131
Hsin Yu، نويسنده , ◄ Chung-Min Liao، نويسنده , ◄ Huang-Min Liang، نويسنده , ◄ Kuo-Chih Chiang، نويسنده ,
132
Hsin Yu، نويسنده , ◄ Li-John Jou، نويسنده , ◄ Huei-Tau Ouyang، نويسنده , ◄ Huang-Min Liang، نويسنده , ◄ Chung-Min Liao، نويسنده ,
133
Hsin، نويسنده , ◄ Wen-Jung and van de Liefvoort، نويسنده , ◄ Appie van de Liefvoort، نويسنده ,
134
Hsin-Bang Leu، نويسنده , ◄ Chih-Pei Lin، نويسنده , ◄ Wen-Tsai Lin، نويسنده , ◄ Tao-Cheng Wu، نويسنده , ◄ Shing-Jong Lin، نويسنده , ◄ Jaw-Wen Chen، نويسنده ,
135
Hsin-Bang Leu، نويسنده , ◄ Wen-Chung Yu، نويسنده , ◄ Tsui-Lieh Hsu، نويسنده ,
136
Hsin-Bang Leu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsiung Huang، نويسنده , ◄ Wen-Chung Yu، نويسنده , ◄ Tsui-Lieh Hsu، نويسنده ,
137
Hsin-Chang Chen، نويسنده , ◄ Pi-Lien Wang، نويسنده , ◄ Wang-Hsien Ding، نويسنده ,
138
Hsin-Chang Yang، نويسنده , ◄ Chung-Hong Lee، نويسنده ,
139
Hsin-Chang Yang، نويسنده , ◄ Chung-Hong Lee، نويسنده ,
140
Hsin-Chang Yang، نويسنده , ◄ Chung-Hong Lee، نويسنده ,
141
Hsin-Chang Yang، نويسنده , ◄ Han-Wei Hsiao، نويسنده , ◄ Chung-Hong Lee، نويسنده ,
142
Hsin-Cheng Chiu، نويسنده , ◄ Yi-Fong Lin، نويسنده , ◄ Yuan-Hung Hsu، نويسنده ,
143
Hsin-Cheng Huang، نويسنده , ◄ Noel Cressie، نويسنده ,
144
Hsin-Chia Cheng، نويسنده ,
145
Hsin-Chia Cheng، نويسنده , ◄ Konstantin T. Matchev، نويسنده ,
146
Hsin-Chia Cheng، نويسنده , ◄ Konstantin T. Matchev، نويسنده , ◄ Jing Wang، نويسنده ,
147
Hsin-Chia Cheng، نويسنده , ◄ Bogdan A. Dobrescu، نويسنده , ◄ Christopher T Hill، نويسنده ,
148
Hsin-Chia Cheng، نويسنده , ◄ Bogdan A. Dobrescu، نويسنده , ◄ Christopher T. Hill، نويسنده ,
149
Hsin-Chia Cheng، نويسنده , ◄ Bogdan A. Dobrescu، نويسنده , ◄ Konstantin T. Matchev، نويسنده ,
150
Hsin-Chia Cheng، نويسنده , ◄ Bogdan A. Dobrescu، نويسنده , ◄ Konstantin T. Matchev، نويسنده ,
151
Hsin-Chia Cheng، نويسنده , ◄ Yael Shadmi and Yuri Shirman، نويسنده ,
152
Hsin-Chia Fu، نويسنده , ◄ Yeong Yuh Xu، نويسنده ,
153
Hsin-Chiang You، نويسنده , ◄ Chun-Ming Chang، نويسنده , ◄ Tzeng-Feng Liu، نويسنده , ◄ Chih-Chia Cheng، نويسنده , ◄ Feng-Chih Chang، نويسنده , ◄ Fu-Hsiang Ko، نويسنده ,
154
Hsin-Chieh Chen، نويسنده , ◄ Chun-Kuo Chen، نويسنده ,
155
Hsin-Chieh Chen، نويسنده , ◄ Jen-Fuh Chang، نويسنده , ◄ Jun-Juh Yan، نويسنده , ◄ Teh-Lu Liao، نويسنده ,
156
Hsin-Chieh Chiu، نويسنده , ◄ Chia-Hung Liu، نويسنده , ◄ Shiow-Ching Chen، نويسنده , ◄ Shing-Yi Suen، نويسنده ,
157
Hsin-Chieh Chiu، نويسنده , ◄ Chi-Wen Lin، نويسنده , ◄ Shing-Yi Suen، نويسنده ,
158
Hsin-Chien Lee، نويسنده , ◄ Herng-Ching Lin، نويسنده ,
159
Hsin-Chien Lee، نويسنده , ◄ Herng-Ching Lin، نويسنده , ◄ Shang-Ying Tsai، نويسنده ,
160
Hsin-Chih Lin، نويسنده , ◄ Chih-Yi Chiu، نويسنده , ◄ Shi-Nine Yang، نويسنده ,
161
Hsin-Chih Lin، نويسنده , ◄ Ling-Ling Wang، نويسنده , ◄ Shi-Nine Yang، نويسنده ,
162
Hsin-Chih Lin، نويسنده , ◄ Ling-Ling Wang، نويسنده , ◄ Shi-Nine Yang، نويسنده ,
163
Hsin-Chih Lin، نويسنده , ◄ Ling-Ling Wang، نويسنده , ◄ Shi-Nine Yang، نويسنده ,
164
Hsinchin Huang، نويسنده , ◄ Wen-Yen Ku and Hanna S. Yuan، نويسنده ,
165
Hsin-Chin Shih، نويسنده , ◄ Cheng-hsi Su، نويسنده , ◄ Chen-Hsen Lee، نويسنده ,
166
Hsin-Chin Shih، نويسنده , ◄ Min Liu، نويسنده , ◄ Ja-Kan Wu، نويسنده , ◄ Mu-Shun Hung، نويسنده , ◄ Tun-Jen Ko، نويسنده , ◄ Chen-Hsen Lee، نويسنده , ◄ Wing-Yiu Lui، نويسنده ,
167
Hsin-Chin Shih، نويسنده , ◄ Sheng-Chuan Hu، نويسنده , ◄ Chih-Chieh Yang، نويسنده , ◄ Tun-Jen Ko، نويسنده , ◄ Jer-Kan Wu، نويسنده , ◄ Chen-Hsen Lee، نويسنده ,
168
Hsin-Chou، Yang, نويسنده , ◄ Anne، Chao, نويسنده ,
169
Hsin-Chu Chen، نويسنده ,
170
Hsin-Chuan Chou، نويسنده , ◄ Ching-Hsue Cheng، نويسنده , ◄ Jing-Rong Chang، نويسنده ,
171
Hsinchun Chen Guest Editor، نويسنده ,
172
Hsinchun Chen، نويسنده , ◄ Ann M. Lally، نويسنده , ◄ Bin Zhu، نويسنده , ◄ Michael Chau، نويسنده ,
173
Hsinchun Chen، نويسنده , ◄ Haiyan Fan، نويسنده , ◄ Michael Chau، نويسنده , ◄ Daniel Zeng، نويسنده ,
174
Hsinchun Chen، نويسنده , ◄ Terence R. Smith، نويسنده , ◄ Mary L. Larsgaard، نويسنده , ◄ Linda L. Hill ، نويسنده , ◄ Marshall Ramsey ، نويسنده ,
175
Hsinchun Chen1، نويسنده , ◄ Wingyan Chung2، نويسنده , ◄ Jialun Qin3، نويسنده , ◄ Edna Reid4، نويسنده , ◄ Marc Sageman5، نويسنده , ◄ Gabriel Weimann6، نويسنده ,
176
Hsin-Chung Cheng، نويسنده , ◄ Da-Yen Wang، نويسنده , ◄ Wen-Chien Lan، نويسنده , ◄ Peiyi Wang، نويسنده , ◄ Shih-Fu Ou، نويسنده , ◄ Ya-JuH su، نويسنده , ◄ Keng-Liang Ou، نويسنده ,
177
Hsin-Chung Cheng، نويسنده , ◄ Duen-Jeng Wang، نويسنده , ◄ Wen-Chien Lan، نويسنده , ◄ Peiyi Wang، نويسنده , ◄ Shih-Fu Ou، نويسنده , ◄ Ya-Ju Hsu، نويسنده , ◄ Keng-Liang Ou، نويسنده ,
178
Hsin-Chung Cheng، نويسنده , ◄ Hsin Chien، نويسنده , ◄ Chia-Hui Liao، نويسنده , ◄ Yi-Yuan Yang، نويسنده , ◄ Shih-Yi Huang، نويسنده ,
179
Hsin-Chung Lu، نويسنده ,
180
Hsin-Chung Lu، نويسنده ,
181
Hsin-Chung Lu، نويسنده , ◄ Chung-Liang Chang، نويسنده , ◄ Jen-Chieh Hsieh، نويسنده ,
182
Hsin-Chung Lu، نويسنده , ◄ Ming-Lun Tsai، نويسنده , ◄ Chun-Jinn Tsai، نويسنده ,
183
Hsin-Chung Lu، نويسنده , ◄ Tseng-Shuo Chang، نويسنده ,
184
Hsin-Chung Lu، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ Chuen-Jinn Tsai ، نويسنده , ◄ I-Fu Hung، نويسنده ,
185
Hsin-Chung Lu، نويسنده , ◄ Guor-Cheng Fang، نويسنده ,
186
Hsin-Chung Lu، نويسنده , ◄ Guor-Cheng Fang، نويسنده ,
187
Hsin-Der Chen، نويسنده , ◄ Donald W. Hearn، نويسنده , ◄ Chung-Yee Lee، نويسنده ,
188
Hsin-Fu Huang، نويسنده , ◄ Markus Zahn ، نويسنده , ◄ Elisabeth Lemaire-Potteau، نويسنده ,
189
Hsin-Fu Huang، نويسنده , ◄ Markus Zahn ، نويسنده , ◄ Elisabeth Lemaire-Potteau، نويسنده ,
190
Hsin-Fu Huang، نويسنده , ◄ Markus Zahn ، نويسنده , ◄ Francois Peters، نويسنده , ◄ Elisabeth Lemaire-Potteau، نويسنده ,
191
Hsin-Fu Lin، نويسنده , ◄ Chiun-Yen Tung، نويسنده , ◄ Hong-Ming Lin، نويسنده , ◄ Shaw-Ling Hsu and Shen-Chih Lee، نويسنده ,
192
Hsin-Fu Lin، نويسنده , ◄ Hong-Ming Lin and Shaw-Ling Hsu، نويسنده ,
193
Hsing ، Yu نويسنده Professor of Economics, Department of Management & Business Administration, College of Business, Southeastern Louisiana University, Hammond, Louisiana Hsing , Yu
194
Hsing Hung Chen، نويسنده , ◄ Amy H. I. Lee، نويسنده ,
195
Hsing Hung Chen، نويسنده , ◄ Amy H.I. Lee، نويسنده , ◄ Yunhuan Tong، نويسنده ,
196
Hsing Hung Chen، نويسنده , ◄ Xiaoqiang Xing، نويسنده ,
197
Hsing K. Cheng، نويسنده , ◄ Marshall Freimer، نويسنده , ◄ William B. Richmond، نويسنده , ◄ Ushio Sumita، نويسنده ,
198
Hsing K. Cheng، نويسنده , ◄ Marshall Freimer، نويسنده , ◄ William B. Richmond، نويسنده , ◄ Ushio Sumita، نويسنده ,
199
HSING KENNETH CHENG، نويسنده ,
200
HSING KENNETH CHENG، نويسنده , ◄ Indranil Bose، نويسنده ,
201
HSING KENNETH CHENG، نويسنده , ◄ Qian Candy Tang، نويسنده ,
202
Hsing Luh and Hsin-Yi Wang، نويسنده ,
203
Hsing Luh، نويسنده ,
204
Hsing Luh، نويسنده , ◄ Ray Tsaih، نويسنده ,
205
Hsing، نويسنده , ◄ Tailen and Leadbetter، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
206
Hsing، نويسنده , ◄ Tailen Hsing، نويسنده ,
207
Hsing، نويسنده , ◄ Tailen Hsing، نويسنده ,
208
Hsing-Chang Tseng، نويسنده , ◄ Arun Kumar Gupta، نويسنده , ◄ Bor-Cherng Hong، نويسنده , ◄ Ju-Hsiou Liao، نويسنده ,
209
Hsing-Cheng Hsi، نويسنده , ◄ Tsung-Hsien Yu، نويسنده ,
210
Hsing-Cheng Hsi، نويسنده , ◄ Lin-Chi Wang، نويسنده , ◄ Tsung-Hsien Yu، نويسنده ,
211
Hsing-Cheng Hsi، نويسنده , ◄ Lin-Chi Wang، نويسنده , ◄ Tsung-Hsien Yu، نويسنده , ◄ Guo-Ping Chang-Chien، نويسنده ,
212
Hsingchi J. Lin، نويسنده , ◄ P.T. Charles، نويسنده , ◄ Joanne D. Andreadis، نويسنده , ◄ A.M. Churilla، نويسنده , ◄ David A. Stenger، نويسنده , ◄ J.J. Pancrazio، نويسنده ,
213
Hsing-Chia Kuo، نويسنده , ◄ Hui-Kuo Chang، نويسنده ,
214
Hsing-Chia Kuo، نويسنده , ◄ Hui-Kuo Chang، نويسنده , ◄ Yen-Zen Wang، نويسنده ,
215
Hsing-Chia Kuo، نويسنده , ◄ Hui-Kuo Chang، نويسنده , ◄ Yen-Zen Wang، نويسنده ,
216
Hsing-Chia Kuo، نويسنده , ◄ Li-Jen Wu، نويسنده ,
217
Hsing-Chia Kuo، نويسنده , ◄ Li-Jen Wu، نويسنده ,
218
Hsing-Chia Kuo، نويسنده , ◄ Li-Jen Wu، نويسنده , ◄ Jun-Horn Chen، نويسنده ,
219
Hsing-Chia Kuo، نويسنده , ◄ Wei-Yuan Dzan، نويسنده ,
220
Hsing-Chih Tsai، نويسنده ,
221
Hsing-Chu Chen، نويسنده , ◄ Cheng-I Chu، نويسنده , ◄ Ying-Hui Wang، نويسنده , ◄ Ling-Chu Lin، نويسنده ,
222
Hsing-Chung Chen، نويسنده , ◄ Shiuh-Jeng Wang، نويسنده , ◄ Jyh-Horng Wen، نويسنده ,
223
Hsing-Chung Chu، نويسنده , ◄ Michael D. Meyer، نويسنده ,
224
Hsing-Hsiang Shih، نويسنده , ◄ Yu-Chieh Huang، نويسنده ,
225
Hsing-Hsien Cheng ، نويسنده , ◄ Dar-Cherug Guo، نويسنده ,
226
Hsing-I Hsiang، نويسنده ,
227
Hsing-I Hsiang، نويسنده , ◄ Fu-Su Yen، نويسنده ,
228
Hsing-I Hsiang، نويسنده , ◄ Li-Then Mei، نويسنده , ◄ Shi-Wen Yang، نويسنده , ◄ Huei-Wen Chang Liao، نويسنده , ◄ Fu-Su Yen، نويسنده ,
229
Hsing-I Hsiang، نويسنده , ◄ Ren-Qian Yao، نويسنده ,
230
Hsing-I Hsiang، نويسنده , ◄ Shih-Chung Lin، نويسنده ,
231
Hsing-I Hsiang، نويسنده , ◄ Shih-Chung Lin، نويسنده ,
232
Hsing-I Hsiang، نويسنده , ◄ Tai-How Chen، نويسنده ,
233
Hsing-I Hsiang، نويسنده , ◄ Jaw-Yue Tsai، نويسنده ,
234
Hsing-I. Hsiang، نويسنده , ◄ Chia-Che Chuang، نويسنده , ◄ Tsung-Hao Chen، نويسنده , ◄ Fu-Su Yen، نويسنده ,
235
Hsing-I. Hsiang، نويسنده , ◄ Po-Wen Cheng، نويسنده , ◄ Fu-Su Yen، نويسنده ,
236
Hsing-I. Hsiang، نويسنده , ◄ Yu-Lun Chang، نويسنده , ◄ Chi-Yu Chen، نويسنده , ◄ Fu-Su Yen، نويسنده ,
237
Hsing-I. Hsiang، نويسنده , ◄ Yu-Lun Chang، نويسنده , ◄ Chi-Yu Chen، نويسنده , ◄ Fu-Su Yen، نويسنده ,
238
Hsing-I. Hsiang، نويسنده , ◄ Chi-Shiung Hsi، نويسنده , ◄ Chun-Chi Huang، نويسنده , ◄ Shen-Li Fu، نويسنده ,
239
Hsin-Ginn Hwang، نويسنده , ◄ I-Chiu Chang، نويسنده , ◄ Fu-Ji Chen، نويسنده , ◄ Su-Ying Wu، نويسنده ,
240
Hsing-Jang Liu، نويسنده , ◄ Tai Wei Ly، نويسنده , ◄ Chia-Liang Tai، نويسنده , ◄ Jen-Dar Wu، نويسنده , ◄ Jinn-Kwei Liang، نويسنده , ◄ Jiunn-Cheh Guo، نويسنده , ◄ Nai-Wen Tseng، نويسنده , ◄ Kak-Shan Shia، نويسنده ,
241
Hsingjin Liu، نويسنده , ◄ Catherine M. Verfaillie، نويسنده ,
242
Hsing-Juh Lin، نويسنده , ◄ Kwang-Tsao Shao، نويسنده , ◄ Rong-Quen Jan، نويسنده , ◄ Hwey-Lian Hsieh، نويسنده , ◄ Chang-po Chen، نويسنده , ◄ Li-Yung Hsieh، نويسنده , ◄ Yi-Ting Hsiao، نويسنده ,
243
Hsing-Juh Lin، نويسنده , ◄ Wen-Yuan Kao، نويسنده , ◄ Ya-Ting Wang، نويسنده ,
244
Hsing-Juh Lin، نويسنده , ◄ Xiao-Xun Dai، نويسنده , ◄ Kwang-Tsao Shao، نويسنده , ◄ Huei-Meei Su، نويسنده , ◄ Wen-Tseng Lo، نويسنده , ◄ Hwey-Lian Hsieh، نويسنده , ◄ Lee-Shing Fang، نويسنده , ◄ JIA-JANG HUNG، نويسنده ,
245
Hsing-Jung Huang، نويسنده , ◄ Ting-Hao Chang، نويسنده , ◄ Shu-Yu Hu، نويسنده , ◄ Polly Huang، نويسنده ,
246
Hsing-Lung Lien، نويسنده , ◄ Weixian Zhang، نويسنده ,
247
Hsing-Lung Lien، نويسنده , ◄ Richard T. Wilkin، نويسنده ,
248
Hsing-Lung Wang، نويسنده , ◄ A. Gopalan، نويسنده , ◄ Ten-Chin Wen، نويسنده ,
249
Hsing-Lung Wang، نويسنده , ◄ Ten-Chin Wen، نويسنده ,
250
Hsing-Mao Chu، نويسنده , ◄ Rey-Ting Guo، نويسنده , ◄ Ting-Wan Lin، نويسنده , ◄ Chia-Cheng Chou، نويسنده , ◄ Hui-Lin Shr، نويسنده , ◄ Hui-Lin Lai، نويسنده , ◄ Tsung-Yin Tang، نويسنده , ◄ Kuo-Joan Cheng، نويسنده , ◄ Brent L. Selinger and Andrew H. -J. Wang، نويسنده ,
251
Hsing-Pang Hsieh، نويسنده , ◄ James G. Muller، نويسنده , ◄ Cynthia J. Burrows، نويسنده ,
252
Hsing-Pang Hsieh، نويسنده , ◄ Jing-Ping Liou، نويسنده , ◄ Ying-Ting Lin، نويسنده , ◄ Neeraj Mahindroo، نويسنده , ◄ Jang-Yang Chang، نويسنده , ◄ Yung-Ning Yang، نويسنده , ◄ Shuenn-Shing Chern، نويسنده , ◄ Uan-Kang Tan، نويسنده , ◄ Chun-Wei Chang، نويسنده , ◄ Tung-Wei Chen، نويسنده , ◄ Chi-Hung Lin، نويسنده , ◄ Ying-Ying Chang، نويسنده , ◄ Chiung-Chiu Wang، نويسنده ,
253
Hsing-Pang Hsieh، نويسنده , ◄ Jing-Ping Liou، نويسنده , ◄ Ying-Ting Lin، نويسنده , ◄ Neeraj Mahindroo، نويسنده , ◄ Jang-Yang Chang، نويسنده , ◄ Yung-Ning Yang، نويسنده , ◄ Shuenn-Shing Chern، نويسنده , ◄ Uan-Kang Tan، نويسنده , ◄ Chun-Wei Chang، نويسنده , ◄ Tung-Wei Chen، نويسنده , ◄ Chi-Hung Lin، نويسنده , ◄ Ying-Ying Chang، نويسنده , ◄ Chiung-Chiu Wang، نويسنده ,
254
Hsing-Pang Hsieh، نويسنده , ◄ Ying-Ta Wu، نويسنده , ◄ Shui-Tein Chen، نويسنده , ◄ Kung-Tsung Wang، نويسنده ,
255
Hsing-Sung Chen، نويسنده , ◄ Pi-Tang Tseng and Shun-Fa Hwang، نويسنده ,
256
Hsing-Wen Sung، نويسنده , ◄ Chin-Sheng Hsu، نويسنده , ◄ Yuag-Shein Lee، نويسنده ,
257
Hsing-Wen Sung، نويسنده , ◄ Chiun-Nan Chen، نويسنده , ◄ Hsiang-Fa Liang، نويسنده , ◄ Min-Hao Hong، نويسنده ,
258
Hsing-Wen Sung، نويسنده , ◄ Chiun-Nan Chen، نويسنده , ◄ Rong-Nan Huang، نويسنده , ◄ Jer-Chen Hsu، نويسنده , ◄ Wen-Hsiang Chang، نويسنده ,
259
Hsing-Wen Sung، نويسنده , ◄ Chiun-Nan Chen، نويسنده , ◄ Yen Chang، نويسنده , ◄ Hsiang-Fa Liang، نويسنده ,
260
Hsing-Wen Sung، نويسنده , ◄ Hung-Liang Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Chin Shih، نويسنده , ◄ Der-Shyu Lin، نويسنده ,
261
Hsing-Wen Sung، نويسنده , ◄ Tsui-Lieh Hsu، نويسنده , ◄ Chi-How Hsu، نويسنده , ◄ Jer-Chen Hsu، نويسنده ,
262
Hsing-Wen Sung، نويسنده , ◄ Yen Chang، نويسنده , ◄ Chi-Tung Chiu، نويسنده , ◄ Chiun-Nan Chen، نويسنده , ◄ Huang-Chien Liang، نويسنده ,
263
Hsing-Wen Sung، نويسنده , ◄ Yen Chang، نويسنده , ◄ Yung-Tang Chiu، نويسنده , ◄ Hung-Liang Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Chin Shih، نويسنده , ◄ Jen-Chih Lu، نويسنده , ◄ Ping-Cheng Yang، نويسنده ,
264
Hsing-Yi Chang، نويسنده , ◄ Chii-Jun Chiou، نويسنده , ◄ Ming-Chu Lin، نويسنده , ◄ S.-H.Shu-Hui Lin، نويسنده , ◄ Tong-Yuan Tai، نويسنده ,
265
Hsing-Yi Chen، نويسنده , ◄ Pei-Kuen Li، نويسنده ,
266
Hsing-Yi Chen، نويسنده , ◄ Ying Suo، نويسنده , ◄ Cheng-Ta Kuo، نويسنده , ◄ Jinghui Qiu، نويسنده ,
267
Hsing-Yi Chen، نويسنده , ◄ Yu-Ching Chu، نويسنده ,
268
Hsing-Yi Chen، نويسنده , ◄ I-Young Tarn، نويسنده ,
269
Hsing-Yu Chen، نويسنده , ◄ Ching-Tu Chang، نويسنده , ◄ Shu-Jen Chiang، نويسنده , ◄ Biing-Jye Liaw، نويسنده , ◄ Yin-Zu Chen، نويسنده ,
270
Hsin-Hao Huang، نويسنده , ◄ H. -P. Ben Wang، نويسنده ,
271
Hsin-Hao Lai، نويسنده , ◄ Ko-Wei Lih، نويسنده , ◄ Li-Da Tong، نويسنده ,
272
Hsin-Hao Lai، نويسنده , ◄ Gerard J. Chang، نويسنده , ◄ Ko-Wei Lih، نويسنده ,
273
Hsin-Hsi Chen، نويسنده , ◄ Wen-Cheng Lin، نويسنده , ◄ and Changhua Yang، نويسنده , ◄ Wei-hao Lin، نويسنده ,
274
Hsin-Hsi Lai، نويسنده ,
275
Hsin-Hsi Lai، نويسنده ,
276
Hsin-Hsi Lai، نويسنده , ◄ Yang-Cheng Lin، نويسنده , ◄ Chung-Hsing Yeh، نويسنده ,
277
Hsin-Hsien Chou، نويسنده , ◄ Ju-Sheng Huang، نويسنده , ◄ Jing-Hong Jheng، نويسنده , ◄ Reiko Ohara، نويسنده ,
278
Hsin-Hsien Chou، نويسنده , ◄ Ju-Sheng Huang، نويسنده , ◄ Wen-Guang Chen، نويسنده , ◄ Reiko Ohara، نويسنده ,
279
HsinHsin Chang، نويسنده ,
280
Hsin-Hsin Lu، نويسنده , ◄ Shiuh-Jen Jiang، نويسنده ,
281
Hsin-Hsiung Wang، نويسنده , ◄ Krstic، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
282
Hsin-Hsiung Wang، نويسنده , ◄ Miroslav Krsti ، نويسنده , ◄ Georges Bastin، نويسنده ,
283
Hsin-Hsu Huang، نويسنده , ◄ Dyi-Hwa Tseng، نويسنده , ◄ Lain-Chuen Juang، نويسنده ,
284
Hsin-Hsuan Wu، نويسنده , ◄ Yuan-Yuan Hsiao، نويسنده , ◄ Hsiang-Sheng Huang، نويسنده , ◄ Ping-Huey Tang، نويسنده , ◄ Sih-Li Chen، نويسنده ,
285
Hsin-Huang Lin، نويسنده , ◄ Ho-Hsiang Wei، نويسنده ,
286
Hsin-Hui Chiu، نويسنده , ◄ Chan-Ming Chen، نويسنده , ◄ Ko-Chin Wang، نويسنده , ◄ Yen-Yuan Lu، نويسنده , ◄ Lein-Ray Mo، نويسنده ,
287
Hsin-Hui Chiu، نويسنده , ◄ Chan-Ming Chen، نويسنده , ◄ Lein-Ray Mo، نويسنده ,
288
Hsin-Hui Chiu، نويسنده , ◄ Chan-Ming Chen، نويسنده , ◄ Yen-Yuan Lu، نويسنده , ◄ Jackson Ching-Tzer Lin، نويسنده , ◄ Lein-Ray Mo، نويسنده ,
289
Hsin-hui I. H. Whited، نويسنده ,
290
Hsin-Hui Lin، نويسنده , ◄ Yi-Shun Wang، نويسنده ,
291
Hsin-Hui Lin، نويسنده , ◄ Yi-Shun Wang، نويسنده ,
292
Hsin-Hung Chou، نويسنده , ◄ Ming-Tat Ko، نويسنده , ◄ Chin-Wen Ho، نويسنده , ◄ Gen-Huey Chen، نويسنده ,
293
Hsin-Hung Huang، نويسنده , ◄ Hsuan-Hwai Lin، نويسنده , ◄ Yu-Lueng Shih، نويسنده , ◄ Peng-Jen Chen، نويسنده , ◄ Wei-Kuo Chang، نويسنده , ◄ Heng-Cheng Chu، نويسنده , ◄ Chia-Chen Chao، نويسنده , ◄ Tsai-Yuan Hsieh، نويسنده ,
294
Hsin-Hung Shih، نويسنده ,
295
Hsin-Hung Shih، نويسنده ,
296
Hsin-Hung Wu، نويسنده , ◄ Yung-Tai Tang، نويسنده , ◄ Jyh-Wei Shyu، نويسنده ,
297
Hsin-I Huang، نويسنده , ◄ Hsiu-Yun Shih، نويسنده , ◄ Chien-Ming Lee، نويسنده , ◄ Thomas C. Yang، نويسنده , ◄ Jiunn-Jyi Lay، نويسنده , ◄ Yusen E. Lin، نويسنده ,
298
Hsin-I. Chiu، نويسنده , ◄ Yen-Chung Lin، نويسنده , ◄ Chen Yu-Cheng، نويسنده , ◄ Ming Cheng Tsai، نويسنده , ◄ Hon-Cheng Yu، نويسنده ,
299
Hsin-jay Wu، نويسنده , ◄ Sinn-wen Chen، نويسنده ,
300
Hsin-jay Wu، نويسنده , ◄ Sinn-wen Chen، نويسنده , ◄ Teruyuki Ikeda، نويسنده , ◄ G. Jeffrey Snyder، نويسنده ,
301
Hsin-jay Wu، نويسنده , ◄ Wei-jian Foo، نويسنده , ◄ Wojciech Gierlotka، نويسنده , ◄ Sinn-wen Chen، نويسنده , ◄ G. Jeffrey Snyder، نويسنده ,
302
Hsin-Ju Hsieh، نويسنده , ◄ R. Giridhar، نويسنده , ◄ Wen-Teng Wu، نويسنده ,
303
Hsin-Ju Wang، نويسنده ,
304
Hsin-Ju Wang، نويسنده ,
305
Hsin-Ju Wang، نويسنده ,
306
Hsin-Ju Wang، نويسنده ,
307
Hsin-Ju Wang، نويسنده ,
308
Hsin-Ju Wang، نويسنده ,
309
Hsin-Ju Wang، نويسنده ,
310
Hsin-Ju Wang، نويسنده ,
311
Hsin-Ju Wang، نويسنده ,
312
Hsin-Ju Wang، نويسنده ,
313
Hsin-Jyh Pan، نويسنده , ◄ Wu-Hsiung Ho، نويسنده ,
314
Hsin-Li Chang، نويسنده , ◄ Chun-Chih Yeh، نويسنده ,
315
Hsin-Li Chang، نويسنده , ◄ Chun-Chih Yeh، نويسنده ,
316
Hsin-Li Chang، نويسنده , ◄ Shun-Cheng Wu، نويسنده ,
317
Hsin-Li Chang، نويسنده , ◄ T. Hugh Woo، نويسنده , ◄ Chien-Ming Tseng، نويسنده ,
318
Hsin-Li Chang، نويسنده , ◄ Tsu-Hurng Yeh، نويسنده ,
319
Hsin-Li Chang، نويسنده , ◄ Tsu-Hurng Yeh، نويسنده ,
320
Hsin-liang Chen، نويسنده ,
321
Hsin-liang Chen، نويسنده , ◄ Barbara Albee، نويسنده ,
322
Hsin-liang Chen، نويسنده , ◄ Gilok Choi، نويسنده ,
323
Hsin-Liang Chen، نويسنده , ◄ James Patrick Williams، نويسنده ,
324
Hsin-Liang Huang and H. Paul Wang، نويسنده ,
325
Hsin-Ling Lee، نويسنده , ◄ Eugene Yu، نويسنده , ◄ How-Ran Guo، نويسنده ,
326
Hsin-Min Sun، نويسنده ,
327
Hsin-Min Sun، نويسنده ,
328
Hsin-min Wang، نويسنده ,
329
Hsin-Neng Wang، نويسنده , ◄ Andrew M. Fales، نويسنده , ◄ Aimee K. Zaas، نويسنده , ◄ Christopher W. Woods، نويسنده , ◄ Thomas Burke، نويسنده , ◄ Geoffrey S. Ginsburg، نويسنده , ◄ Tuan Vo-Dinh، نويسنده ,
330
Hsin-Ning Su، نويسنده ,
331
Hsin-Ning Su، نويسنده , ◄ Pei-Chun Lee، نويسنده ,
332
Hsin-Ning Su، نويسنده , ◄ Pei-Chun Lee، نويسنده , ◄ Min-Hua Tsai ، نويسنده , ◄ Kuo-Ming Chien ، نويسنده ,
333
Hsin-Ning Su، نويسنده , ◄ Carey Ming-Li Chen، نويسنده , ◄ Pei-Chun Lee، نويسنده ,
334
Hsin-Pao Chen، نويسنده , ◄ Hsin-Hung Kuo، نويسنده , ◄ Der-Min Tsay، نويسنده ,
335
Hsin-Sen Chu، نويسنده , ◄ Chung Yeh، نويسنده , ◄ Falin Chen، نويسنده ,
336
Hsin-Sen Chu، نويسنده , ◄ Fanghei Tsau، نويسنده , ◄ Yi-Yie Yan، نويسنده , ◄ Kan-Lin Hsueh، نويسنده , ◄ Fa-Lin Chen، نويسنده ,
337
Hsin-Su Yu، نويسنده , ◄ Kee-Lung Chang، نويسنده , ◄ Ying-Hsien Kao، نويسنده , ◄ Chia-Li Yu، نويسنده , ◄ Gwo-Shing Chen، نويسنده , ◄ Chung-Hsing Chang، نويسنده , ◄ Kan-Tang Fang، نويسنده ,
338
Hsin-Te Wu، نويسنده , ◄ W. Michael Childress، نويسنده , ◄ Hai-Yang Li، نويسنده , ◄ Richard D. Spence، نويسنده , ◄ Jizhou Ren، نويسنده ,
339
Hsin-Teng Sheu، نويسنده , ◄ Wu-Chih Hu، نويسنده ,
340
Hsin-Vonn Seow، نويسنده , ◄ Lyn C. Thomas، نويسنده ,
341
Hsin-Vonn Seow، نويسنده , ◄ Lyn C. Thomas، نويسنده ,
342
Hsin-Wen Huang، نويسنده , ◄ Bin-Lung Ou، نويسنده ,
343
Hsin-Yen Cheng، نويسنده , ◄ Jau-Wern Chiou، نويسنده , ◄ Jyh-Ming Ting، نويسنده , ◄ Jin-Ming Chen، نويسنده , ◄ Jyh-Fu Lee، نويسنده , ◄ Yonhua Tzeng، نويسنده ,
344
Hsinyi Chen، نويسنده , ◄ Jianjun Zhu، نويسنده ,
345
Hsin-Yi Huang، نويسنده , ◄ Shinn-Zong Lin، نويسنده , ◄ Jon-Son Kuo، نويسنده , ◄ Wu-Fu Chen and، نويسنده , ◄ Mei-Jen Wang، نويسنده ,
346
Hsin-Yi Kathy Cheng، نويسنده , ◄ Chun-Li Lin، نويسنده , ◄ Hsien-Wen Wang، نويسنده , ◄ Shih-Wei Chou، نويسنده ,
347
Hsin-Yi Kathy Cheng، نويسنده , ◄ Chun-Li Lin، نويسنده , ◄ Yu-Hao Lin، نويسنده , ◄ Alvin Chao-Yu Chen، نويسنده ,
348
Hsin-Yi Kuo، نويسنده , ◄ Tungyang Chen، نويسنده ,
349
Hsin-Yi Lai، نويسنده , ◄ Chaʹo-Kuang Chen and Yen-Liang Yeh، نويسنده ,
350
Hsin-Yi Lai، نويسنده , ◄ Hung-Ming Sung and Chao-Kuang Chen، نويسنده ,
351
Hsin-Yi Lai، نويسنده , ◄ Jung-Chang Hsu، نويسنده , ◄ Cha’o-Kuang Chen، نويسنده ,
352
Hsin-Yi Lai، نويسنده , ◄ Pei-Hsing Huang، نويسنده ,
353
Hsin-Yi Lee، نويسنده , ◄ C.-H. Hsu، نويسنده , ◄ Y.-W. Hsieh، نويسنده , ◄ Yen-Hua Chen، نويسنده , ◄ Yuan-Chang Liang، نويسنده , ◄ Tai-Bor Wu، نويسنده , ◄ L.J Chou، نويسنده ,
354
Hsin-Yi Lee، نويسنده , ◄ Jui-Yu Chou، نويسنده , ◄ Liplee Cheong، نويسنده , ◄ Nai-Hsin Chang، نويسنده , ◄ Shi-Yow Yang، نويسنده , ◄ Jun-Yi Leu، نويسنده ,
355
Hsin-Yi Lee، نويسنده , ◄ Yung-Wei Hsieh، نويسنده , ◄ C.-H. Hsu، نويسنده , ◄ Thomas K.S. Liang، نويسنده ,
356
Hsin-Yi Liao، نويسنده , ◄ Ming-Der Su، نويسنده , ◄ San-Yan Chu، نويسنده ,
357
Hsin-Yi Lin، نويسنده , ◄ Bonnie Bowers، نويسنده , ◄ John T. Wolan، نويسنده , ◄ Zhuo Cai، نويسنده , ◄ Joel D. Bumgardner، نويسنده ,
358
Hsin-Yi Lin، نويسنده , ◄ Joel D. Bumgardner، نويسنده ,
359
Hsin-Yi Lin، نويسنده , ◄ Joel D. Bumgardner، نويسنده ,
360
Hsin-Yi Lin، نويسنده , ◄ Tzong-Luen Wang، نويسنده , ◄ Chee-Fah Chong، نويسنده , ◄ Chien-Chih Chen، نويسنده ,
361
Hsin-Yi Shih، نويسنده , ◄ Yen-Chin Huang، نويسنده ,
362
Hsin-Yi Tseng ، نويسنده , ◄ Robert J. Pottorf، نويسنده ,
363
Hsin-Yi Tzeng، نويسنده , ◄ Bing-Ming Cheng، نويسنده , ◄ Teng-Ming Chen، نويسنده ,
364
Hsin-Yi Weng، نويسنده ,
365
Hsin-Yi Yang، نويسنده , ◄ Hsiao-Shan Lin، نويسنده , ◄ Jane C.J. Chao، نويسنده , ◄ Yi-Wen Chien، نويسنده , ◄ Hsiang-Chi Peng، نويسنده , ◄ Jiun-Rong Chen، نويسنده ,
366
Hsin-Yi Yang، نويسنده , ◄ Suh-Ching Yang، نويسنده , ◄ Shu-Tzu Chen، نويسنده , ◄ Jiun-Rong Chen، نويسنده ,
367
Hsin-Yi، نويسنده , ◄ Chen and Lan، نويسنده , ◄ Shiang-Li Yang، نويسنده , ◄ Po-Ching and Lin، نويسنده , ◄ Shang-Hong and Sun، نويسنده , ◄ Jen-Yu and Lin، نويسنده , ◄ Ching-Fuh Lin، نويسنده ,
368
Hsin-Yi، نويسنده , ◄ Cheng and Chou، نويسنده , ◄ Cheng-Chun، نويسنده ,
369
Hsin-yii Chen، نويسنده , ◄ Sinn-wen Chen، نويسنده , ◄ Shyr-harn Wu، نويسنده ,
370
Hsin-Ying and Taghaboni-Dutta، نويسنده , ◄ Fataneh and Trappey، نويسنده , ◄ Amy J.C. and Trappey، نويسنده , ◄ Charles V.، نويسنده ,
371
Hsin-Ying Lu، نويسنده , ◄ Jyun-Siang Peng، نويسنده , ◄ Ming Chen، نويسنده , ◄ Wei-Che Chang، نويسنده , ◄ Chi He Chen، نويسنده , ◄ Chia-Jung Tsai، نويسنده ,
372
Hsin-Yiu Chou، نويسنده , ◄ Tsui-Yi Peng، نويسنده , ◄ Su-Jung Chang، نويسنده , ◄ Ya-Li Hsu، نويسنده , ◄ Jen-Leih Wu، نويسنده ,
373
Hsin-Yu Lin، نويسنده , ◄ Hsien-Chang Yang، نويسنده , ◄ Wei-Lin Wang، نويسنده ,
374
Hsin-Yu Lin، نويسنده , ◄ Yu-Wen Chen، نويسنده ,
375
Hsin-Yu Lin، نويسنده , ◄ Yu-Wen Chen، نويسنده ,
376
Hsin-Yu Lin، نويسنده , ◄ Yu-Wen Chen، نويسنده , ◄ Chiuping Li، نويسنده ,
377
Hsin-Yu Lin، نويسنده , ◄ Yu-Wen Chen، نويسنده , ◄ Wei-Jye Wang ، نويسنده ,
378
Hsin-Yu Liu، نويسنده , ◄ Kai-Ping Wang، نويسنده , ◄ Hsisheng Teng، نويسنده ,
379
Hsin-Yu Shih، نويسنده ,
380
Hsin-Yu Shih، نويسنده , ◄ Pao-Long Chang، نويسنده ,
381
Hsin-Yuan Chang، نويسنده , ◄ Shang-Yu Chen، نويسنده ,
382
Hsin-Yuan Fang، نويسنده , ◄ Torng-Sen Lin، نويسنده , ◄ Ching-Yuan Cheng، نويسنده , ◄ Alan Ronald Talbot، نويسنده ,
383
Hsin-Yuan Mao، نويسنده , ◄ Dong-Sing Wuu، نويسنده , ◄ Bing-Rui Wu، نويسنده , ◄ Shih-Yung Lo، نويسنده , ◄ Ray-Hua Horng، نويسنده ,
384
Hsin-Yue Tsai، نويسنده , ◄ Benoit Masquida، نويسنده , ◄ Roopa Biswas، نويسنده , ◄ Eric Westhof، نويسنده , ◄ Venkat Gopalan، نويسنده ,
385
Hsin-Yun Hu، نويسنده , ◄ Zi-Cai Li، نويسنده ,
386
Hsin-Yun Hu، نويسنده , ◄ Zi-Cai Li، نويسنده , ◄ Alexander H.-D. Cheng، نويسنده ,
387
Hsin-Yun Lee، نويسنده , ◄ I-Tung Yang، نويسنده , ◄ Yu-Cheng Lin، نويسنده ,
388
Hsin-Yun Sun، نويسنده , ◄ Chi-Tai Fang، نويسنده , ◄ Jann-Tay Wang، نويسنده , ◄ Yee-Chun Chen، نويسنده , ◄ Shan-Chwen Chang، نويسنده ,
389
Hsiou-huai Wang، نويسنده , ◄ Bih-jen Fwu، نويسنده ,
390
Hsi-Peng Lu and Ming-Jen Chiou، نويسنده ,
391
Hsi-Peng Lu، نويسنده , ◄ Da-Chin Yeh، نويسنده ,
392
Hsi-Peng Lu، نويسنده , ◄ Huei-Ju Yu، نويسنده , ◄ Simon S. K. Lu، نويسنده ,
393
Hsipeng Lu، نويسنده , ◄ Judy Chuan-Chuan Lin، نويسنده ,
394
Hsipeng Lu، نويسنده , ◄ Judy Chuan-Chuan Lin، نويسنده ,
395
Hsi-Peng Lu، نويسنده , ◄ Jyun-Yu Wang، نويسنده ,
396
Hsi-Peng Lu، نويسنده , ◄ Kuo-Lun Hsiao، نويسنده ,
397
Hsi-Ping S. Shen، نويسنده , ◄ Jeremy Vanderover، نويسنده , ◄ Matthew A. Oehlschlaeger، نويسنده ,
398
Hsisheng Teng، نويسنده , ◄ Sheng-Chi Wang، نويسنده ,
399
Hsisheng Teng، نويسنده , ◄ Tien-Sheng Yeh، نويسنده , ◄ Li-Yeh Hsu ، نويسنده ,
400
Hsisheng Teng، نويسنده , ◄ Yao-Jen Chang، نويسنده , ◄ Chien-To Hsieh، نويسنده ,
401
Hsisheng Teng، نويسنده , ◄ Ying-Tsung Tu، نويسنده , ◄ Yu-Chung Lai، نويسنده , ◄ Chi-Cheng Lin، نويسنده ,
402
Hsisheng Teng، نويسنده , ◄ Ying-Tsung Tu، نويسنده , ◄ Yu-Chung Lai، نويسنده , ◄ Chi-Cheng Lin، نويسنده ,
403
Hsissou, Rachid Laboratory of Agricultural Resources - Polymers and Process Engineering (LARPPE) - Team of Polymer and Organic Chemistry (TPOC) - Department of Chemistry - Faculty of Sciences - Ibn Tofail University, Morocco ► Harfi, Ahmed El Laboratory of Agricultural Resources - Polymers and Process Engineering (LARPPE) - Team of Polymer and Organic Chemistry (TPOC) - Department of Chemistry - Faculty of Sciences - Ibn Tofail University, Morocco
404
Hsi-Tseng Chen، نويسنده , ◄ Cheng-Li Wu، نويسنده , ◄ Da Hsuan Feng، نويسنده , ◄ Akito Arima، نويسنده ,
405
Hsiu Fen Tsai، نويسنده , ◄ Bao Rong Chang، نويسنده ,
406
Hsiuao-Ying Chen، نويسنده , ◄ Chung-Lin Huang، نويسنده , ◄ Chih-Ming Fu، نويسنده ,
407
Hsiu-Bao Hsu، نويسنده , ◄ Yun-Ching Fu، نويسنده , ◄ Shih-Chuan Tsai، نويسنده , ◄ Ruoh-Fang Yen، نويسنده , ◄ Betau Hwang، نويسنده ,
408
Hsiu-Che Wang، نويسنده , ◄ Alexander V. Mamishev، نويسنده ,
409
Hsiu-Che Wang، نويسنده , ◄ Alexander V. Mamishev، نويسنده ,
410
Hsiuchen Chen، نويسنده , ◄ J. Michael McCaffery، نويسنده , ◄ David C. Chan، نويسنده ,
411
Hsiuchen Chen، نويسنده , ◄ Marc Vermulst، نويسنده , ◄ Yun E. Wang، نويسنده , ◄ Anne Chomyn، نويسنده , ◄ Tomas A. Prolla، نويسنده , ◄ J. Michael McCaffery، نويسنده , ◄ David C. Chan، نويسنده ,
412
Hsiu-Chen Chung، نويسنده , ◄ Mao-Jiun J. Wang، نويسنده ,
413
Hsiu-Chen Hong، نويسنده , ◄ Hsuan-Jung Huang، نويسنده ,
414
Hsiu-Chen Shih، نويسنده , ◄ Chih-Hsing Wu، نويسنده , ◄ Ming-Te Huang، نويسنده ,
415
Hsiu-Chi Liang، نويسنده , ◄ Ying-Yann Wu، نويسنده , ◄ Fang-Chu Chang، نويسنده , ◄ Pang-Yen Yang، نويسنده , ◄ Jhy-Der Chen، نويسنده , ◄ Ju-Chun Wang، نويسنده ,
416
Hsiu-Chu Wu، نويسنده , ◄ Chih-Ching Chang، نويسنده , ◄ Hui-Ping Tseng، نويسنده , ◄ Kang-Ning Lee، نويسنده , ◄ Cheng-Hsiang Tung، نويسنده , ◄ Cheng-Si Tsao، نويسنده , ◄ Ming-Sheng Yu، نويسنده , ◄ Woei Wu Pai، نويسنده , ◄ Yi-Ren Tzeng، نويسنده ,
417
Hsiu-chuan Huang، نويسنده ,
418
Hsiu-Chuan Yen، نويسنده , ◄ Hui-Ming Chang، نويسنده , ◄ Hideyuki J. Majima، نويسنده , ◄ Fan-Yi Chen، نويسنده , ◄ Sin-Hua Li، نويسنده ,
419
Hsiue، نويسنده , ◄ Ging H. and Chu، نويسنده , ◄ Li W. and Lin، نويسنده , ◄ I.N.، نويسنده ,
420
Hsiu-Fang Hsieh، نويسنده , ◄ Jing-Jy Wang، نويسنده ,
421
Hsiu-Fen Cheng، نويسنده , ◄ Ming-Hsien Yang، نويسنده , ◄ Kuo-Yung Chen، نويسنده , ◄ Ji-Tsung Ben Wu، نويسنده ,
422
Hsiu-Fen Lin، نويسنده ,
423
Hsiu-Fen Lin، نويسنده ,
424
Hsiu-Fen Lin، نويسنده ,
425
Hsiu-Fen Lin، نويسنده ,
426
Hsiu-Fen Lin، نويسنده , ◄ Shih-Chieh Liao، نويسنده , ◄ Sung-Wei Hung، نويسنده , ◄ Chen-Ti Hu، نويسنده ,
427
Hsiu-Fen Tan، نويسنده , ◄ Fang Li، نويسنده , ◄ Xiao-Xiao Zhang، نويسنده , ◄ Xu-Fan Wang، نويسنده , ◄ Hong-Gang Cheng، نويسنده , ◄ Jia-Rong Chen، نويسنده , ◄ Wen-Jing Xiao، نويسنده ,
428
Hsiu-feng Hsu، نويسنده , ◄ Sinn-wen Chen، نويسنده ,
429
Hsiu-Fu Hsu، نويسنده , ◄ John R. Shapley، نويسنده ,
430
Hsiu-Fung Cheng، نويسنده ,
431
Hsiu-Fung Cheng، نويسنده ,
432
Hsiu-Fung Cheng، نويسنده ,
433
Hsiu-Fung Cheng، نويسنده , ◄ Gong-Shing Chiou، نويسنده , ◄ Kou-Shung Liu، نويسنده , ◄ I-Nan Lin، نويسنده ,
434
Hsiu-Fung Cheng، نويسنده , ◄ Yi-Chun Chen، نويسنده , ◄ Hsiang-Lin Liu، نويسنده , ◄ Luu-Gen Hwa، نويسنده , ◄ Petr Ku?el، نويسنده , ◄ Jan Petzelt، نويسنده , ◄ I-Nan Lin، نويسنده ,
435
Hsiu-Hsueh Kao، نويسنده , ◄ Din-Horng Yeh، نويسنده , ◄ Yi-Hsien Wang، نويسنده , ◄ Jui-Cheng Hung، نويسنده ,
436
Hsiu-Hua Pai، نويسنده , ◄ Wei-Chen Chen، نويسنده , ◄ Chien-Fang Peng، نويسنده ,
437
Hsiu-Hua Pai، نويسنده , ◄ Y. C. Ko، نويسنده , ◄ E. R. Chen، نويسنده ,
438
Hsiu-hung Chen، نويسنده , ◄ Hong Shen، نويسنده , ◄ Shelly Heimfeld، نويسنده , ◄ Kenny K. Tran، نويسنده , ◄ Joanna Reems، نويسنده , ◄ Albert Folch، نويسنده , ◄ Dayong Gao، نويسنده ,
439
Hsiu-Ju Chiu، نويسنده , ◄ Eric Johnson، نويسنده , ◄ Imke Schr?der and Douglas C. Rees، نويسنده ,
440
HsiuJu Rebecca Yen، نويسنده , ◄ Eldon Y. Li، نويسنده , ◄ Brian P. Niehoff، نويسنده ,
441
Hsiu-Lang Chen، نويسنده , ◄ Werner De Bondt، نويسنده ,
442
Hsiu-Li Liao، نويسنده , ◄ Su-Houn Liu، نويسنده , ◄ Shih-Ming Pi، نويسنده , ◄ Yu-Chun Liu، نويسنده ,
443
Hsiu-Li Lin، نويسنده , ◄ Chih-Ren Hu، نويسنده , ◄ Shiau-Wu Lai، نويسنده , ◄ T. Leon Yu، نويسنده ,
444
Hsiu-Li Lin، نويسنده , ◄ Shih-Hua Wang، نويسنده ,
445
Hsiu-Li Lin، نويسنده , ◄ Shr-Hua Wang، نويسنده , ◄ Chiu-Kai Chiu، نويسنده , ◄ T. Leon Yu، نويسنده , ◄ Li-Chun Chen، نويسنده , ◄ Chen-Chiang Huang، نويسنده , ◄ Tai-Hong Cheng، نويسنده , ◄ Jian Min Lin، نويسنده ,
446
Hsiu-Li Lin، نويسنده , ◄ T. Leon Yu، نويسنده , ◄ Kun-Sheng Shen، نويسنده , ◄ Li-Ning Huang، نويسنده ,
447
Hsiu-Li Lin، نويسنده , ◄ T. Leon Yu، نويسنده , ◄ Wei-Kai Chang، نويسنده , ◄ Chien-Pang Cheng، نويسنده , ◄ Chih-Ren Hu، نويسنده , ◄ Guo-Bin Jung، نويسنده ,
448
Hsiu-Li Lin، نويسنده , ◄ T. Leon Yu، نويسنده , ◄ Li-Ning Huang، نويسنده , ◄ Li-Chung Chen، نويسنده , ◄ Kun-Sheng Shen، نويسنده , ◄ Guo-Bin Jung، نويسنده ,
449
Hsiu-Li Lin، نويسنده , ◄ Tsu-Jung Chang، نويسنده ,
450
Hsiu-Li Lin، نويسنده , ◄ Yi-Chung Chen، نويسنده , ◄ Chia-Chun Li، نويسنده , ◄ Chien-Pang Cheng، نويسنده , ◄ T. Leon Yu، نويسنده ,
451
Hsiu-Liang Chen، نويسنده , ◄ Shuo-Kai Chang، نويسنده , ◄ Chia Ying Lee، نويسنده , ◄ Li-Lin Chuang، نويسنده , ◄ Guor-Tzo Wei، نويسنده ,
452
Hsiu-Lin Liu، نويسنده , ◄ Ching-Chung Chen ، نويسنده , ◄ Chan-Pin Lin ، نويسنده ,
453
Hsiu-Ling Chen، نويسنده , ◄ Ching-Yi Hsu a، نويسنده , ◄ Dong-Zong Hung c، نويسنده , ◄ Miao-Lin Hu، نويسنده , ◄ ?، نويسنده ,
454
Hsiu-Ling Chen، نويسنده , ◄ Tung-Sheng Shih، نويسنده , ◄ Po-Chin Huang، نويسنده , ◄ Chia-Yi Hsieh، نويسنده , ◄ Ching-Chang Lee، نويسنده ,
455
Hsiu-Ling Chen، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Huey-Jen Su، نويسنده , ◄ Yue-Liang Guo، نويسنده , ◄ Pao-Chi Liao، نويسنده , ◄ Chung-Feng Hung، نويسنده , ◄ Ching-Chang Lee، نويسنده , ◄ ?، نويسنده ,
456
Hsiu-Ling Chen، نويسنده , ◄ Ching-Chang Lee، نويسنده , ◄ Pao-Chi Liao، نويسنده , ◄ Yue-Liang Guo، نويسنده , ◄ Chia-Hui Chen، نويسنده , ◄ Huey-Jen Su، نويسنده ,
457
Hsiu-Ling Chen1، نويسنده , ◄ Huey-Jen Jenny Su، نويسنده , ◄ Li-Lin Lin2، نويسنده ,
458
Hsiu-Ling Chena، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Pao-Chi Liaoa، نويسنده , ◄ Huey-Jen Sua، نويسنده , ◄ Yue-Liang Guoa، نويسنده , ◄ Chia-Hui Chena، نويسنده , ◄ Ching-Chang Leea، نويسنده , ◄ *، نويسنده ,
459
Hsiu-Mei Chen، نويسنده , ◄ Kai-Ti Chen، نويسنده ,
460
Hsiu-Mei Huang، نويسنده ,
461
Hsiu-Mei Huang، نويسنده , ◄ JINJUN JI، نويسنده , ◄ KERANG LI، نويسنده , ◄ YUNFENG LIU، نويسنده , ◄ FENGTING YANG ، نويسنده , ◄ Bo-Tao Lin، نويسنده ,
462
Hsiu-Mei Huang، نويسنده , ◄ Shu-Sheng Liaw، نويسنده ,
463
Hsiu-Mei Lee، نويسنده , ◄ Wen Chuan Lee، نويسنده , ◄ Chia-Ling Lei، نويسنده , ◄ Jong-Wuu Wu، نويسنده ,
464
Hsiu-Mei Lin، نويسنده , ◄ Sheng-Tsang Kao، نويسنده , ◄ Kuo-Min Lin، نويسنده , ◄ Jen-Ray Chang، نويسنده , ◄ Shin-Guang Shyu، نويسنده ,
465
Hsiu-Ming Hsu، نويسنده , ◄ Guay-Fen Huang، نويسنده , ◄ Hsiao-Hua Chang، نويسنده , ◄ Yin-Lin Wang، نويسنده , ◄ Ming-Kuang Guo، نويسنده ,
466
Hsiu-Ming Hsu، نويسنده , ◄ Guay-Fen Huang، نويسنده , ◄ Hsiao-Hua Chang، نويسنده , ◄ Yin-Lin Wang، نويسنده , ◄ Ming-Kuang Guo، نويسنده ,
467
Hsiu-Ming Kuo، نويسنده , ◄ Hsiao-Wen Cheng، نويسنده , ◄ Hwo-Shuenn Sheu، نويسنده , ◄ Chung K. Lai، نويسنده ,
468
Hsiu-Ming Kuo، نويسنده , ◄ I Chu-Hsuan، نويسنده , ◄ Hwo-Shuenn Sheu، نويسنده , ◄ Chung K. Lai، نويسنده ,
469
Hsiu-Ming Kuo، نويسنده , ◄ Shao-Ling Tsai، نويسنده , ◄ Gene-Hsiang Lee، نويسنده , ◄ Hwo-Shuenn Sheu، نويسنده , ◄ Chung K. Lai، نويسنده ,
470
Hsiu-Ming Kuo، نويسنده , ◄ Sih-Yeh Li، نويسنده , ◄ Hwo-Shuenn Sheu، نويسنده , ◄ Chung K. Lai، نويسنده ,
471
Hsiung، نويسنده , ◄ Jeng-Shiow and Huang، نويسنده , ◄ Yi-Chin and Li، نويسنده , ◄ Kung-Cheh and Yang، نويسنده , ◄ Shinhao، نويسنده ,
472
Hsiung، نويسنده , ◄ K.-L.; Lee، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
473
Hsiung، نويسنده , ◄ L. and Fluss، نويسنده , ◄ M. and Tumey، نويسنده , ◄ S. and Kuntz، نويسنده , ◄ J. and El-Dasher، نويسنده , ◄ B. and Wall، نويسنده , ◄ M. and Choi، نويسنده , ◄ B. and Kimura، نويسنده , ◄ A. and Willaime، نويسنده , ◄ F. and Serruys، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
474
Hsiung، نويسنده , ◄ L.M and Nieh، نويسنده , ◄ T.G. and Choi، نويسنده , ◄ B.W. and Wadsworth، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
475
Hsiung، نويسنده , ◄ L.M and Nieh، نويسنده , ◄ T.G. and Choi، نويسنده , ◄ B.W. and Wadsworth، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
476
Hsiung، نويسنده , ◄ L.M and Nieh، نويسنده , ◄ T.G، نويسنده ,
477
Hsiung، نويسنده , ◄ L.M and Nieh، نويسنده , ◄ T.G، نويسنده ,
478
Hsiung، نويسنده , ◄ L.M and Nieh، نويسنده , ◄ T.G، نويسنده ,
479
Hsiung، نويسنده , ◄ L.M and Nieh، نويسنده , ◄ T.G، نويسنده ,
480
Hsiung، نويسنده , ◄ L.M. and Schwartz، نويسنده , ◄ A.J. and Nieh، نويسنده , ◄ T.G.، نويسنده ,
481
Hsiung، نويسنده , ◄ L.M. and Wadley، نويسنده , ◄ H.N.G.، نويسنده ,
482
Hsiung، نويسنده , ◄ L.M. and Wadley، نويسنده , ◄ H.N.G.، نويسنده ,
483
Hsiung، نويسنده , ◄ Luke L.، نويسنده ,
484
Hsiung، نويسنده , ◄ Paula L. Pyzik، نويسنده , ◄ A.J. and De Carlo، نويسنده , ◄ F. and Xiao، نويسنده , ◄ X. and Stock، نويسنده , ◄ S.R. and Faber، نويسنده , ◄ K.T.، نويسنده ,
485
Hsiung، نويسنده , ◄ Paula L. Pyzik، نويسنده , ◄ A.J. and Gulsoy، نويسنده , ◄ E.B. and De Carlo، نويسنده , ◄ F. and Xiao، نويسنده , ◄ X. and Faber، نويسنده , ◄ K.T.، نويسنده ,
486
Hsiung، Pao-Ann نويسنده ,
487
Hsiung، Pao-Ann نويسنده , ◄ Wang، Farn نويسنده ,
488
Hsiung، Pei-Lin نويسنده , ◄ Li، Xingde نويسنده , ◄ Chudoba، Christian نويسنده , ◄ Hartl، Ingmar نويسنده , ◄ Ko، Tony H. نويسنده , ◄ Fujimoto، James G. نويسنده ,
489
Hsiung، Yun-Mei نويسنده , ◄ Chen، Shi-Shuenn نويسنده , ◄ Chou، Yi-Chuan نويسنده ,
490
Hsiung1، Yun-mei نويسنده ,
491
Hsiu-Po Kuo، نويسنده , ◄ Hong-Ying Tseng، نويسنده , ◄ An-Ni Huang، نويسنده , ◄ Ruey-Chi Hsu، نويسنده ,
492
Hsiu-san Lin، نويسنده , ◄ Theodore DʹRosario، نويسنده ,
493
Hsiu-Wei Chen، نويسنده , ◄ Chiang-Yang Wang، نويسنده , ◄ Chien-Hui Yu، نويسنده , ◄ Lee-Ted Tseng، نويسنده , ◄ Ping-Hsi Liao، نويسنده ,
494
Hsiu-Wen Chen، نويسنده , ◄ Weng Kee Wong&Hongquan Xu، نويسنده ,
495
Hsiu-Wen Yang، نويسنده , ◄ Jem-Kun Chen، نويسنده , ◄ Chih-Chia Cheng، نويسنده , ◄ Shiao-Wei Kuo، نويسنده ,
496
Hsiu-Yi Chao، نويسنده , ◄ Bo-Chao Su، نويسنده , ◄ Cheng-Luan Li، نويسنده , ◄ Chi-Keung Lam، نويسنده , ◄ Xiao-Long Feng، نويسنده ,
497
Hsiu-Yi Chao، نويسنده , ◄ Li Wu، نويسنده , ◄ Bo-Chao Su، نويسنده , ◄ Xiao-Long Feng، نويسنده ,
498
Hsiu-Yi Cheng، نويسنده , ◄ Duen-Ren Hou، نويسنده ,
499
Hsiu-Yi Cheng، نويسنده , ◄ Yu-Shiang Lin، نويسنده , ◄ Chong-Si Sun، نويسنده , ◄ Ting-Wen Shih، نويسنده , ◄ Hui-Hsu (Gavin) Tsai، نويسنده , ◄ Duen-Ren Hou، نويسنده ,
500
Hsiu-Ying Huang، نويسنده , ◄ Tsao-Cheng Huang، نويسنده , ◄ Jui-Chi Lin، نويسنده , ◄ Jung-Hsiang Chang، نويسنده , ◄ Yu-Ting Lee، نويسنده , ◄ Jui-Ming Yeh، نويسنده ,
501
Hsiuying Wang&Shan-Lin Hung، نويسنده ,
502
Hsiuying Wang، نويسنده ,
503
Hsiuying Wang، نويسنده ,
504
Hsiuying Wang، نويسنده ,
505
Hsiuying Wang، نويسنده ,
506
Hsiuying Wang، نويسنده ,
507
Hsiuying Wang، نويسنده ,
508
Hsiuying Wang، نويسنده ,
509
Hsiu-Yu Chou، نويسنده , ◄ Teng-Ming Chen، نويسنده , ◄ Tseung-Yuen Tseng، نويسنده ,
510
Hsiu-Yuan Hu، نويسنده , ◄ Ching Chan Cheng، نويسنده , ◄ Shao-I Chiu، نويسنده , ◄ Fu-Yuan Hong، نويسنده ,
511
Hsiu-Yuan Hu، نويسنده , ◄ Shao-I Chiu، نويسنده , ◄ Ching Chan Cheng، نويسنده , ◄ Yi-Fang Hsieh، نويسنده ,
512
Hsiu-Yuan Tsao، نويسنده , ◄ Leyland F. Pitt، نويسنده , ◄ Pierre Berthon، نويسنده ,
513
Hsiu-Yuan Wang and Yi-Shun Wang، نويسنده ,
514
Hsiu-Yueh Su، نويسنده , ◄ Wayne H.-H. Sheu، نويسنده , ◄ Huei-Min L. Chin، نويسنده , ◄ Chii-Yuan Jeng، نويسنده , ◄ Y.-D. Ida Chen، نويسنده , ◄ Gerald M. Reaven، نويسنده ,
515
Hsiu-Yun Lee، نويسنده , ◄ Show-Lin Chen، نويسنده ,
516
Hsiu-Yun Lee، نويسنده , ◄ Jyh-Lin Wu، نويسنده ,
517
Hsi-Wen Nein، نويسنده , ◄ Chin-Teng Lin، نويسنده ,
518
Hsi-Wen Tien، نويسنده , ◄ Sheng-Tsung Hsiao، نويسنده , ◄ Wei-Hao Liao، نويسنده , ◄ Yi-Hsiuan Yu، نويسنده , ◄ Fong-Chi Lin، نويسنده , ◄ Yu-Sheng Wang، نويسنده , ◄ Shin-Ming Li، نويسنده , ◄ Chen-Chi M. Ma، نويسنده ,
519
Hsi-Wen Tien، نويسنده , ◄ Yuan-Li Huang، نويسنده , ◄ Shin-Yi Yang، نويسنده , ◄ Jen-Yu Wang، نويسنده , ◄ Chen-Chi M. Ma، نويسنده ,
520
Hsi-Wu Wong، نويسنده , ◄ Mark C. Cesa، نويسنده , ◄ Joseph T. Golab، نويسنده , ◄ James F. Brazdil، نويسنده , ◄ William H. Green، نويسنده ,
521
Hsi-Ya Chang، نويسنده , ◄ Kuo-Chan Huang، نويسنده , ◄ Cherng-Yeu Shen، نويسنده , ◄ Shou-Cheng Tcheng ، نويسنده , ◄ Chaur-Yi Chou، نويسنده ,
522
Hsi-Ya Huang، نويسنده , ◄ Cheng-Lan Lin، نويسنده , ◄ Cheng-You Wu، نويسنده , ◄ Yi-Jie Cheng، نويسنده , ◄ Chia-Her Lin، نويسنده ,
523
Hsi-Ya Huang، نويسنده , ◄ Cheng-Lan Lin، نويسنده , ◄ Shu-Huei Jiang، نويسنده , ◄ Brenda Singco، نويسنده , ◄ Yi-Jie Cheng، نويسنده ,
524
Hsi-Ya Huang، نويسنده , ◄ You-Zung Hsieh، نويسنده ,
525
Hsi-Ya Huang، نويسنده , ◄ Yu-Ru Lin، نويسنده , ◄ Shih-Huan Hsieh، نويسنده ,
526
Hsi-Ya، نويسنده , ◄ Huang and Chia-Ling، نويسنده , ◄ Chuang and Chen-Wen، نويسنده , ◄ Chiu and Jui-Ming، نويسنده , ◄ Yeh، نويسنده ,
527
Hsi-Yin Yeh، نويسنده , ◄ Yi-Shan Sung، نويسنده , ◄ Hsiao-Wen Yang، نويسنده , ◄ Wan-Chu Tsai، نويسنده , ◄ Dar-Zen Chen ، نويسنده ,
528
Hsi-Ying Hsieh، نويسنده , ◄ Chen-Huey Lin، نويسنده , ◄ Guan-Min Tu، نويسنده , ◄ Yun Chi، نويسنده , ◄ Gene-Hsiang Lee، نويسنده ,
529
Hsi-Yu Schive، نويسنده , ◄ Yu-Chih Tsai، نويسنده , ◄ Tzihong Chiueh، نويسنده ,
530
Hِskuldsson، نويسنده , ◄ Agnar and Rodionova، نويسنده , ◄ Oxana and Pomerantsev، نويسنده , ◄ Alexey، نويسنده ,
531
Hِskuldsson، نويسنده , ◄ Agnar، نويسنده ,
532
Hِskuldsson، نويسنده , ◄ Agnar، نويسنده ,
533
Hِskuldsson، نويسنده , ◄ Agnar، نويسنده ,
534
Hِskuldsson، نويسنده , ◄ Agnar، نويسنده ,
535
Hِskuldsson، نويسنده , ◄ Agnar، نويسنده ,
536
Hِskuldsson، نويسنده , ◄ Agnar، نويسنده ,
537
Hsouna، نويسنده , ◄ Anis Ben and Saoudi، نويسنده , ◄ Mongi and Trigui، نويسنده , ◄ Mohamed and Jamoussi، نويسنده , ◄ Kamel and Boudawara، نويسنده , ◄ Tahia and Jaoua، نويسنده , ◄ Samir and Feki، نويسنده , ◄ Abdelfattah El and Zourgui، نويسنده ,
538
Hsouna، نويسنده , ◄ Anis Ben and Trigui، نويسنده , ◄ Mohamed and Culioli، نويسنده , ◄ Gérald and Blache، نويسنده , ◄ Yves and Jaoua، نويسنده , ◄ Samir، نويسنده ,
539
Hsouna، نويسنده , ◄ Anis Ben and Trigui، نويسنده , ◄ Mohamed and Mansour، نويسنده , ◄ Riadh Ben and Jarraya، نويسنده , ◄ Raoudha Mezghani and Damak، نويسنده , ◄ Mohamed and Jaoua، نويسنده , ◄ Samir، نويسنده ,
540
HSS Amar Singh، نويسنده , ◄ Wong Woan Yiing، نويسنده , ◄ Hjh Noor Khatijah Nurani، نويسنده ,
541
Hssain Bih، نويسنده , ◄ Ismael Saadoune، نويسنده , ◄ Helmut Ehrenberg، نويسنده , ◄ Hartmut Fuess، نويسنده ,
542
Hssini ، El Miloud - Faculty of Sciences
543
Hِssjer، نويسنده , ◄ Ola and Jorde، نويسنده , ◄ Per Erik and Ryman، نويسنده , ◄ Nils، نويسنده ,
544
Hstau Y Liao، نويسنده , ◄ Gabor T. Herman، نويسنده ,
545
Hstau Y. Liao، نويسنده , ◄ Gabor T. Herman، نويسنده ,
546
Hsu (Xu Zuyao)، نويسنده , ◄ T.Y.، نويسنده ,
547
Hsu (Xu Zuyao)، نويسنده , ◄ T.Y.، نويسنده ,
548
Hsu ، Ping-Hui نويسنده , ◄ Teng ، Hui-Ming نويسنده , ◄ Ming Wee ، Hui نويسنده ,
549
Hsu Chao، نويسنده , ◄ Jeffrey T. Billheimer، نويسنده , ◄ Ann B. Kier، نويسنده , ◄ Friedhelm Schroeder، نويسنده ,
550
Hsu K. C. نويسنده Department of Business Administration - Aletheia‎ ‎University‎, ‎Tamsui‎ ► Hwang S. R. نويسنده China University of Science and Technology‎‎, ‎Taipei ► Tseng K. L. نويسنده Department of Applied Mathematics‎ - ‎Aletheia‎ ‎University‎, ‎Tamsui‎
551
Hsu LG، نويسنده ,
552
Hsu MD، نويسنده , ◄ PhD، نويسنده , ◄ Kwan-Lih and Tsai MD، نويسنده , ◄ PhD، نويسنده , ◄ Chang-Her and Chiang MD، نويسنده , ◄ PhD، نويسنده , ◄ Fu-Tien and Lo MD، نويسنده , ◄ Huey-Ming and Tseng MD، نويسنده , ◄ PhD، نويسنده , ◄ Chuen-Den and Ho BS، نويسنده , ◄ Shinn-Ge and Tseng MD، نويسنده , ◄ Yung-Zu، نويسنده ,
553
Hsu Schmitz، نويسنده , ◄ Shu-Fang، نويسنده ,
554
Hsu, Pei-Yi Department of Materials Science and Engineering - National Taiwan University,Taiwa ► Kuo, Hsiao-Chun Department of Materials Science and Engineering - National Taiwan University,Taiwa ► Tuan, Wei-Hsing Department of Materials Science and Engineering - National Taiwan University,Taiwa ► Shih, Shao-Ju Department of Materials Science and Engineering - National Taiwan University of Science and Technology, Taiwan ► Naito, Makio Joining and Welding Research Institute - Osaka University ► Lai, Po-Liang Department of Orthopedic Surgery - Bone and Joint Research Center - Chang Gung Memorial Hospital at Linkou - College of Medicine - Chang Gung University, Taiwan
555
Hsu, Wen-Ling Department of Nuclear Medicine - Kaohsiung Medical University Hospital, Kaohsiung, Taiwan ► Chang, Shu-Min Department of Nuclear Medicine - Kaohsiung Medical University Hospital, Kaohsiung, Taiwan ► Jong, Shiang-Bin Department of Nuclear Medicine - Kaohsiung Medical University Hospital, Kaohsiung, Taiwan ► Huang, Ying-Fong Department of Nuclear Medicine - Kaohsiung Medical University Hospital, Kaohsiung, Taiwan ► Chang, Chin-Chuan Department of Nuclear Medicine - Kaohsiung Medical University Hospital, Kaohsiung, Taiwan
556
Hsu، نويسنده , ◄ Andrew R. and Ghodadra، نويسنده , ◄ Neil S. and Provencher، نويسنده , ◄ CDR Matthew T. and Lewis، نويسنده , ◄ Paul B. and Bach، نويسنده , ◄ Bernard R.، نويسنده ,
557
Hsu، نويسنده , ◄ Angel and Reuben، نويسنده , ◄ Aaron and Shindell، نويسنده , ◄ Drew and de Sherbinin، نويسنده , ◄ Alex and Levy، نويسنده , ◄ Marc، نويسنده ,
558
Hsu، نويسنده , ◄ Annamalai، نويسنده , ◄ Lin، نويسنده , ◄ Chen، نويسنده , ◄ Chang & Lin، نويسنده ,
559
Hsu، نويسنده , ◄ Anne S. and Chater، نويسنده , ◄ Nick and Vitلnyi، نويسنده , ◄ Paul M.B.، نويسنده ,
560
Hsu، نويسنده , ◄ B.Y. and Pu، نويسنده , ◄ Y.S. and Inbaraj، نويسنده , ◄ B. Stephen and Chen، نويسنده , ◄ B.H.، نويسنده ,
561
Hsu، نويسنده , ◄ Betty and Coupar، نويسنده , ◄ Ian M and Ng، نويسنده , ◄ Ken، نويسنده ,
562
Hsu، نويسنده , ◄ Bi-Min and Chiang، نويسنده , ◄ Ching-Yi and Shu، نويسنده , ◄ Ming-Hung، نويسنده ,
563
Hsu، نويسنده , ◄ Bing-Mu and Huang، نويسنده , ◄ Chihpin Huang، نويسنده ,
564
Hsu، نويسنده , ◄ Bo Yang and Lu، نويسنده , ◄ Ting-Jang and Chen، نويسنده , ◄ Chia-Hui and Wang، نويسنده , ◄ Shing Jung and Hwang، نويسنده , ◄ Lucy Sun، نويسنده ,
565
Hsu، نويسنده , ◄ Brenda and Marin، نويسنده , ◄ Maria C. and McDonnell، نويسنده , ◄ Timothy J.، نويسنده ,
566
Hsu، نويسنده , ◄ C. and O’Reilly، نويسنده , ◄ K.A.Q. and Cantor، نويسنده , ◄ B. and Hamerton، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
567
Hsu، نويسنده , ◄ C. and O’Reilly، نويسنده , ◄ K.A.Q. and Cantor، نويسنده , ◄ B. and Hamerton، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
568
Hsu، نويسنده , ◄ C.A. and Yu، نويسنده , ◄ R.C. and Chou، نويسنده , ◄ C.C.، نويسنده ,
569
Hsu، نويسنده , ◄ C.A. and Yu، نويسنده , ◄ R.C. and Lee، نويسنده , ◄ S.L. and Chou، نويسنده , ◄ C.C.، نويسنده ,
570
Hsu، نويسنده , ◄ C.C. and Fink، نويسنده , ◄ and D. Rodney Hose، نويسنده , ◄ J. and Mirzoyan، نويسنده , ◄ R. and Reimann، نويسنده , ◄ O. and Shayduk، نويسنده , ◄ Jose M. and Teshima، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
571
Hsu، نويسنده , ◄ C.C. and Fink، نويسنده , ◄ and D. Rodney Hose، نويسنده , ◄ J. and Mirzoyan، نويسنده , ◄ R. and Reimann، نويسنده , ◄ O. and Shayduk، نويسنده , ◄ Jose M. and Teshima، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
572
Hsu، نويسنده , ◄ C.C. and Lin، نويسنده , ◄ W.H. and Ou، نويسنده , ◄ Y.S. and Su، نويسنده , ◄ W.B. and Chang، نويسنده , ◄ C.S. and Wu، نويسنده , ◄ C.I. and Tsong، نويسنده , ◄ Tien T.، نويسنده ,
573
Hsu، نويسنده , ◄ C.-C.; Chang، نويسنده , ◄ S.-C.; Yu، نويسنده , ◄ C.-Y.، نويسنده ,
574
Hsu، نويسنده , ◄ C.-F.; Lin، نويسنده , ◄ C.-M.; Chen، نويسنده , ◄ T.-Y.، نويسنده ,
575
Hsu، نويسنده , ◄ C.-F.; Lin، نويسنده , ◄ C.-M.; Cheng، نويسنده , ◄ K.-H.، نويسنده ,
576
Hsu، نويسنده , ◄ C.H and Huang، نويسنده , ◄ K.H. and LIN، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
577
Hsu، نويسنده , ◄ C.-H. and Epstein، نويسنده , ◄ A.J.، نويسنده ,
578
Hsu، نويسنده , ◄ C.-H. and Shih، نويسنده , ◄ H. and Subramoney، نويسنده , ◄ S. and Epstein، نويسنده , ◄ A.J.، نويسنده ,
579
Hsu، نويسنده , ◄ C.-L.; Wang، نويسنده , ◄ F.-J.، نويسنده ,
580
Hsu، نويسنده , ◄ C.M. and Huang، نويسنده , ◄ R.F.، نويسنده ,
581
Hsu، نويسنده , ◄ C.-S.، نويسنده , ◄ Chen، نويسنده , ◄ M.-S.، نويسنده , ◄ Lee، نويسنده , ◄ W.-J.، نويسنده ,
582
Hsu، نويسنده , ◄ C.T. and Chang، نويسنده , ◄ C.C. and Chang، نويسنده , ◄ T.N. and Yen، نويسنده , ◄ S.K.، نويسنده ,
583
Hsu، نويسنده , ◄ C.-T. and Lyuu، نويسنده , ◄ H.-J. and Yang، نويسنده , ◄ T.-H. and Conte، نويسنده , ◄ E.D. and Zen، نويسنده , ◄ J.-M.، نويسنده ,
584
Hsu، نويسنده , ◄ C.-T.، نويسنده , ◄ Kang، نويسنده , ◄ M.-S.، نويسنده , ◄ Chen، نويسنده , ◄ C.-S.، نويسنده ,
585
Hsu، نويسنده , ◄ C.-W.; Kuo، نويسنده , ◄ T.-H.، نويسنده ,
586
Hsu، نويسنده , ◄ C.Y. and Ko، نويسنده , ◄ T.F. and Huang، نويسنده , ◄ Y.M.، نويسنده ,
587
Hsu، نويسنده , ◄ C.Y.; Wu، نويسنده , ◄ H.Y.، نويسنده ,
588
Hsu، نويسنده , ◄ Ch. R. Lin and S. T. Lin ، نويسنده , ◄ C.K. and Huang، نويسنده , ◄ K.H. and Ou، نويسنده , ◄ K.L.، نويسنده ,
589
Hsu، نويسنده , ◄ Chang-Lung and Chang، نويسنده , ◄ Yung-Huang and Chen، نويسنده , ◄ Tzu-Yin and Tseng، نويسنده , ◄ Chien-Chih and Wei، نويسنده , ◄ Kung-Hwa and Li، نويسنده , ◄ Lain-Jong، نويسنده ,
590
Hsu، نويسنده , ◄ Chang-Shun and Kannan، نويسنده , ◄ E.S. and Portal، نويسنده , ◄ J.-C. and Liang، نويسنده , ◄ C.-T. and Huang، نويسنده , ◄ C.F. and Lin، نويسنده , ◄ S.-D.، نويسنده ,
591
Hsu، نويسنده , ◄ Chao-Che and Liou، نويسنده , ◄ James J.H. and Chuang، نويسنده , ◄ Yen-Ching، نويسنده ,
592
Hsu، نويسنده , ◄ Chao-Hsiang and Cheng، نويسنده , ◄ Yi-Jie and Singco، نويسنده , ◄ Brenda and Huang، نويسنده , ◄ Hsi-Ya، نويسنده ,
593
Hsu، نويسنده , ◄ Chaug-Ing and Chen، نويسنده , ◄ Wei-Ting and Wu، نويسنده , ◄ Wei-Jen، نويسنده ,
594
Hsu، نويسنده , ◄ Chaug-Ing and Hsieh، نويسنده , ◄ Yu-Ping، نويسنده ,
595
Hsu، نويسنده , ◄ Chaug-Ing and Wen، نويسنده , ◄ Yuh-Horng Wen، نويسنده ,
596
Hsu، نويسنده , ◄ Che-Chang and Han، نويسنده , ◄ Ming-Feng and Chang، نويسنده , ◄ Shih-Hsing and Chung، نويسنده , ◄ Hung-Yuan، نويسنده ,
597
Hsu، نويسنده , ◄ Che-Chang and Wang، نويسنده , ◄ Kuo-Shong and Chang، نويسنده , ◄ Shih-Hsing، نويسنده ,
598
Hsu، نويسنده , ◄ Chen-Chien and Lin، نويسنده , ◄ Geng-Yu، نويسنده ,
599
Hsu، نويسنده , ◄ Chen-Chien and Lu، نويسنده , ◄ Ming-Chih and Wang، نويسنده , ◄ Wei-Yen and Lu، نويسنده , ◄ Yin-Yu، نويسنده ,
600
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-chin and Lin، نويسنده , ◄ Chun-che and Liao، نويسنده , ◄ Ting-sin and Yin، نويسنده , ◄ Mei-chin، نويسنده ,
601
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsing and Chang، نويسنده , ◄ Chia-Hao، نويسنده ,
602
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsing and Chang، نويسنده , ◄ Chia-Hao، نويسنده ,
603
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsing and He، نويسنده , ◄ Yi-Da، نويسنده ,
604
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsing and Tseng، نويسنده , ◄ Ching-Fang and Lai، نويسنده , ◄ Chun-Hung and Tung، نويسنده , ◄ Hsin-Han and Lin، نويسنده , ◄ Shih-Yao، نويسنده ,
605
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Chen، نويسنده , ◄ Kai-Lin and Lee، نويسنده , ◄ Chun-Ying and Lu، نويسنده , ◄ Kuan-Chain، نويسنده ,
606
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Chen، نويسنده , ◄ Kai-Lin and Lu، نويسنده , ◄ Jia-Hong، نويسنده ,
607
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Chen، نويسنده , ◄ Mingli and Hu، نويسنده , ◄ Chia-Jung، نويسنده ,
608
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Chen، نويسنده , ◄ Ming-Li and Lai، نويسنده , ◄ Kuei-Laing، نويسنده ,
609
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Huang، نويسنده , ◄ Dung-Hau and Ho، نويسنده , ◄ Weiyu and Huang، نويسنده , ◄ Li-Tien and Chang، نويسنده , ◄ Chi-Lung، نويسنده ,
610
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Lee، نويسنده , ◄ Shen-Chih and Shy، نويسنده , ◄ Yih-Hsun and Chiou، نويسنده , ◄ Wei-Tang، نويسنده ,
611
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Lee، نويسنده , ◄ Shen-Chih and Shy، نويسنده , ◄ Yih-Hsun and Chiou، نويسنده , ◄ Wei-Tang، نويسنده ,
612
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Lin، نويسنده , ◄ Kuan-Ting، نويسنده ,
613
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Lu، نويسنده , ◄ Jung-Kai and Tsai، نويسنده , ◄ Rung-Jie، نويسنده ,
614
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Lu، نويسنده , ◄ Jung-Kai and Tsai، نويسنده , ◄ Rung-Jie، نويسنده ,
615
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Lu، نويسنده , ◄ Jung-Kai and Tsai، نويسنده , ◄ Rung-Jie، نويسنده ,
616
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hsun and Teng، نويسنده , ◄ Hwei-Yuan Teng، نويسنده ,
617
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Kuang and Chang، نويسنده , ◄ Chen-Tien and Lu، نويسنده , ◄ Hsin-Yi and Chung، نويسنده , ◄ Yun-Chin، نويسنده ,
618
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Kuang and Chiang، نويسنده , ◄ Been-Huang and Chen، نويسنده , ◄ Yih-Shyuan and Yang، نويسنده , ◄ Joan-Hwa and Liu، نويسنده , ◄ Chia-Ling، نويسنده ,
619
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Kuang and Yeh، نويسنده , ◄ Jan-Ying and Wei، نويسنده , ◄ Ji-Hung، نويسنده ,
620
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Liang and Chang، نويسنده , ◄ Shoou-Jinn and Lin، نويسنده , ◄ Yanru and Li، نويسنده , ◄ Pin-Chou and Lin، نويسنده , ◄ Tzer-Shen and Tsai، نويسنده , ◄ Song-Yeu and Lu، نويسنده , ◄ Tsung-Heng and Chen، نويسنده , ◄ I-Cherng، نويسنده ,
621
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Liang and Chen، نويسنده , ◄ Kuan-Chao and Tsai، نويسنده , ◄ Tsung-Ying and Hsueh، نويسنده , ◄ Ting-Jen، نويسنده ,
622
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Liang and Gao، نويسنده , ◄ Yi-Dian and Chen، نويسنده , ◄ You-Syuan and Hsueh، نويسنده , ◄ Ting-Jen، نويسنده ,
623
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Liang and Lin، نويسنده , ◄ Yan-Ru and Chang، نويسنده , ◄ Shoou-Jinn and Lin، نويسنده , ◄ Tzer-Shen and Tsai، نويسنده , ◄ Song-Yeu and Chen، نويسنده , ◄ I-Cherng، نويسنده ,
624
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Shing and Huang، نويسنده , ◄ Cheng-Liang and Tseng، نويسنده , ◄ Jing-Fang and Huang، نويسنده , ◄ Chi-Yuen، نويسنده ,
625
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Shing and Huang، نويسنده , ◄ Cheng-Liang، نويسنده ,
626
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Ting and Chuang، نويسنده , ◄ Hui-Jen and Chen، نويسنده , ◄ Chao-Shun، نويسنده ,
627
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Ting and Huang، نويسنده , ◄ Gia-Yeh and Chu، نويسنده , ◄ Hsu-Shen and Yu، نويسنده , ◄ Ben and Yao، نويسنده , ◄ Da-Jeng، نويسنده ,
628
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Ting and Huang، نويسنده , ◄ Gia-Yeh and Chu، نويسنده , ◄ Hsu-Shen and Yu، نويسنده , ◄ Ben and Yao، نويسنده , ◄ Da-Jeng، نويسنده ,
629
Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Tzu Thomas and Punurai، نويسنده , ◄ Sun and Punurai، نويسنده , ◄ Wonsiri and Majdi، نويسنده , ◄ Yazdan، نويسنده ,
630
Hsu، نويسنده , ◄ Che-Wei and Lee، نويسنده , ◄ Sheng-Long and Hsu، نويسنده , ◄ Fu-Kai and Lin، نويسنده , ◄ Jing-Chie، نويسنده ,
631
Hsu، نويسنده , ◄ Che-Wei and Lee، نويسنده , ◄ Sheng-Long and Jeng، نويسنده , ◄ Rong-Ruey and Lin، نويسنده , ◄ Jing-Chie، نويسنده ,
632
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Chan and Chung، نويسنده , ◄ Hsiu-Ying and Yang، نويسنده , ◄ J.-M. and Shi، نويسنده , ◄ W. and Wu، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
633
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Chen and Huang، نويسنده , ◄ Tzer-Hsiang and Liu، نويسنده , ◄ Sean and Yeh، نويسنده , ◄ Fen-Fen and Jin، نويسنده , ◄ Bih-Yaw and Sattigeri، نويسنده , ◄ Jitendra A. and Shiau، نويسنده , ◄ Chung-Wai and Luh، نويسنده , ◄ Tien-Yau Luh، نويسنده ,
634
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Chen and Shu، نويسنده , ◄ Ching-Fong and Huang، نويسنده , ◄ Tzer-Hsiang and Wang، نويسنده , ◄ Ch. R. Lin and S. T. Lin ، نويسنده , ◄ Jiunn-Lih and Wang، نويسنده , ◄ Yuh-Kai and Zang، نويسنده , ◄ Yi-Liang، نويسنده ,
635
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Chen and Whang، نويسنده , ◄ Chen-Wen، نويسنده ,
636
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Chun and Wu، نويسنده , ◄ Yang-Chang and Farh، نويسنده , ◄ Lynn and Du، نويسنده , ◄ Ying-Chi and Tseng، نويسنده , ◄ Wei-Kung and Wu، نويسنده , ◄ Chau-Chung and Chang، نويسنده , ◄ Fang-Rong، نويسنده ,
637
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Hao and Chang، نويسنده , ◄ Chung-Chieh and Tseng، نويسنده , ◄ Chuan-Ming and Chan، نويسنده , ◄ Chih-Chieh and Chao، نويسنده , ◄ Wei-Hsiang and Wu، نويسنده , ◄ Yu-Ruei and Wen، نويسنده , ◄ Min-Hsueh and Hsieh، نويسنده , ◄ Yao-Tsung and Wang، نويسنده , ◄ Yi-Chih and Chen، نويسنده , ◄ Chi-Liang and Wang، نويسنده , ◄ Ming-jye and Wu، نويسنده , ◄ Maw-Kuen Wu، نويسنده ,
638
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Hao and Jagannathan، نويسنده , ◄ R. and Lu، نويسنده , ◄ Chung-Hsin، نويسنده ,
639
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Hsiu and Chang، نويسنده , ◄ Hua-Rong and Chuang، نويسنده , ◄ Feng-Chuan and Liu، نويسنده , ◄ Yu-Tzu and Huang، نويسنده , ◄ Zhi-Quan and Lin، نويسنده , ◄ Hsin and Ozolin?، نويسنده , ◄ Vidvuds and Bansil، نويسنده , ◄ Arun، نويسنده ,
640
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Hsiu and Ozolins، نويسنده , ◄ Vidvuds and Chuang، نويسنده , ◄ Fengchuan Liu، نويسنده ,
641
Hsu، نويسنده , ◄ Chiajen and Huang، نويسنده , ◄ Chienwen and Hao، نويسنده , ◄ Yaowu and Liu، نويسنده , ◄ Fuqiang، نويسنده ,
642
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Wei and Hu، نويسنده , ◄ Allen H. and Chiou، نويسنده , ◄ Cherng-Ying and Chen، نويسنده , ◄ Ta-Che، نويسنده ,
643
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Wei and Hu، نويسنده , ◄ Allen H.، نويسنده ,
644
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Wei and Kuo، نويسنده , ◄ Tsai-Chi and Chen، نويسنده , ◄ Sheng-Hung and Hu، نويسنده , ◄ Allen H.، نويسنده ,
645
Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Wei and Lee، نويسنده , ◄ Wen-Hao and Chao، نويسنده , ◄ Wei-Chung، نويسنده ,
646
Hsu، نويسنده , ◄ Chien-Chang and Ho، نويسنده , ◄ Chih-Chiang، نويسنده ,
647
Hsu، نويسنده , ◄ Chien-Chang and Shih، نويسنده , ◄ Ping-Ta، نويسنده ,
648
Hsu، نويسنده , ◄ Chien-Chang and Yuan، نويسنده , ◄ Pang-Chi، نويسنده ,
649
Hsu، نويسنده , ◄ Chien-Lung and Tseng، نويسنده , ◄ Kevin C. and Chuang، نويسنده , ◄ Yu-Hao، نويسنده ,
650
Hsu، نويسنده , ◄ Chiente; Kugler، نويسنده , ◄ Peter ، نويسنده ,
651
Hsu، نويسنده , ◄ Chih-Hsiang and Teng، نويسنده , ◄ Huan-Ping and Lu، نويسنده , ◄ Fu-Hsing، نويسنده ,
652
Hsu، نويسنده , ◄ Chih-Hsien and Sakai، نويسنده , ◄ Marcia Y.، نويسنده ,
653
Hsu، نويسنده , ◄ Chih-Hsiung and Chen، نويسنده , ◄ Dong-Hwang، نويسنده ,
654
Hsu، نويسنده , ◄ Chih-Hung، نويسنده ,
655
Hsu، نويسنده , ◄ Chih-Ming، نويسنده ,
656
Hsu، نويسنده , ◄ Chih-Ming، نويسنده ,
657
Hsu، نويسنده , ◄ Chih-Yu and Liao، نويسنده , ◄ Chun-Hao and Ho، نويسنده , ◄ Kuo-Chuan، نويسنده ,
658
Hsu، نويسنده , ◄ Chih-Yu and Vasantha، نويسنده , ◄ V.S. and Chen، نويسنده , ◄ Po-Yen and Ho، نويسنده , ◄ Kuo-Chuan، نويسنده ,
659
Hsu، نويسنده , ◄ Chi-I and Shih، نويسنده , ◄ Meng-Long and Huang، نويسنده , ◄ Biing-Wen and Lin، نويسنده , ◄ Bing-Yi and Lin، نويسنده , ◄ Chun-Nan، نويسنده ,
660
Hsu، نويسنده , ◄ Chin and Tsai، نويسنده , ◄ Tsung-Hsien and Li، نويسنده , ◄ You-Yi and Wu، نويسنده , ◄ Wen-Huey and Huang، نويسنده , ◄ Ching-Jang and Tsai، نويسنده , ◄ Po-Jung، نويسنده ,
661
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Cheng and Wu، نويسنده , ◄ N.L.، نويسنده ,
662
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Chuan and Wang، نويسنده , ◄ Wen-Hsiung، نويسنده ,
663
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Chuan and Wang، نويسنده , ◄ Wen-Hsiung، نويسنده ,
664
Hsu، نويسنده , ◄ Ching-Chi and Yongyut، نويسنده , ◄ Amaritsakul and Chao، نويسنده , ◄ Ching-Kong and Lin، نويسنده , ◄ Jinn، نويسنده ,
665
Hsu، نويسنده , ◄ Ching-Chun and Yeh، نويسنده , ◄ Ho-Ming، نويسنده ,
666
Hsu، نويسنده , ◄ Ching-Hung and Skipper، نويسنده , ◄ Paul L. and Tannenbaum، نويسنده , ◄ Steven R.، نويسنده ,
667
Hsu، نويسنده , ◄ Ching-Kuei and Lee، نويسنده , ◄ Chien-Li and Wang، نويسنده , ◄ Chen-Hua and Jou، نويسنده , ◄ Chih-Ju G.، نويسنده ,
668
Hsu، نويسنده , ◄ Ching-Lin and Cheng، نويسنده , ◄ Chin-Yuan and Lee، نويسنده , ◄ Chung-Te and Ding، نويسنده , ◄ Wang-Hsien، نويسنده ,
669
Hsu، نويسنده , ◄ Ching-Lin and Ding، نويسنده , ◄ Wang-Hsien، نويسنده ,
670
Hsu، نويسنده , ◄ Ching-Ling and McCullen، نويسنده , ◄ E.F. and Tobin، نويسنده , ◄ R.G.، نويسنده ,
671
Hsu، نويسنده , ◄ Ching-Ling and McCullen، نويسنده , ◄ E.F. and Tobin، نويسنده , ◄ R.G، نويسنده ,
672
Hsu، نويسنده , ◄ Ching-long and Lo، نويسنده , ◄ James and Yu، نويسنده , ◄ Jin and Lee، نويسنده , ◄ Xiao-gong and Tan، نويسنده , ◄ Paul، نويسنده ,
673
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Hsun and Lee، نويسنده , ◄ Su-Chen and Yang، نويسنده , ◄ Yuan-Chieh and Lian، نويسنده , ◄ Shen-Tsuen and Shin، نويسنده , ◄ Shyi-Jang and Lin، نويسنده , ◄ Shiu-Ru، نويسنده ,
674
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Jung and Wang، نويسنده , ◄ Der-Yean and Tseng، نويسنده , ◄ Kuo-Fung and Fong، نويسنده , ◄ Yi-Chin and Hsu، نويسنده , ◄ Horng-Chaung and Jim، نويسنده , ◄ Yick-Fung، نويسنده ,
675
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Lin and Chang، نويسنده , ◄ Yuan-Yen and Chiu، نويسنده , ◄ Chih-Hsien and Yang، نويسنده , ◄ Kuo-Tai and Wang، نويسنده , ◄ Yu and Fu، نويسنده , ◄ Shih-Guei and Chen، نويسنده , ◄ Yi-Chen، نويسنده ,
676
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Lin and Chen، نويسنده , ◄ Wenlung and Weng، نويسنده , ◄ Yih-Ming and Tseng، نويسنده , ◄ Chin-Yin، نويسنده ,
677
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Lin and Shyu، نويسنده , ◄ Ming-Huan and Lin، نويسنده , ◄ Jer-An and Yen، نويسنده , ◄ Gow-Chin and Fang، نويسنده , ◄ Song-Chwan، نويسنده ,
678
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Mu and Tsai، نويسنده , ◄ Fuu-Jen and Tsai، نويسنده , ◄ Yuhsin Tsai، نويسنده ,
679
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-Mu and Yu، نويسنده , ◄ Song-Cu and Tsai، نويسنده , ◄ Fuu-Jen and Tsai، نويسنده , ◄ Yuhsin Tsai، نويسنده ,
680
Hsu، نويسنده , ◄ Chin-You and Juan، نويسنده , ◄ Chien-Chang and Wang، نويسنده , ◄ Woei-Ren and Sheu، نويسنده , ◄ Tsing-Shien and Yeh، نويسنده , ◄ Jien-Wei and Chen، نويسنده , ◄ Swe-Kai، نويسنده ,
681
Hsu، نويسنده , ◄ Chi-Shiang and Chen، نويسنده , ◄ Huey-Ing and Chang، نويسنده , ◄ Chung-Fu and Chen، نويسنده , ◄ Tai-You and Huang، نويسنده , ◄ Chien-Chang and Chou، نويسنده , ◄ Po-Cheng and Liu، نويسنده , ◄ Wen-Chau، نويسنده ,
682
Hsu، نويسنده , ◄ Chi-Shiang and Lin، نويسنده , ◄ Kun-Wei and Chen، نويسنده , ◄ Huey-Ing and Chen، نويسنده , ◄ Tai-You and Huang، نويسنده , ◄ Chien-Cheng and Chou، نويسنده , ◄ Po-Cheng and Liu، نويسنده , ◄ Rong-Chau and Liu، نويسنده , ◄ Wen-Chau، نويسنده ,
683
Hsu، نويسنده , ◄ Chiung-Chih and Hsu، نويسنده , ◄ Ray-Quen and Wu، نويسنده , ◄ Yue-Han and Chi، نويسنده , ◄ Tung-Wei and Chiang، نويسنده , ◄ Chen-Hao and Chen، نويسنده , ◄ Jenn-Fang and Chang، نويسنده , ◄ Mao-Nan، نويسنده ,
684
Hsu، نويسنده , ◄ Chiung-Chih and Hsu، نويسنده , ◄ Ray-Quen and Wu، نويسنده , ◄ Yue-Han and Chi، نويسنده , ◄ Tung-Wei and Chiang، نويسنده , ◄ Chen-Hao and Chen، نويسنده , ◄ Jenn-Fang and Chang، نويسنده , ◄ Mao-Nan، نويسنده ,
685
Hsu، نويسنده , ◄ Chiung-Wen and Chang، نويسنده , ◄ Pao-Long and Hsiung، نويسنده , ◄ Chih-Min and Lin، نويسنده , ◄ Chiu-Yue، نويسنده ,
686
Hsu، نويسنده , ◄ Chiung-Wen and Chang، نويسنده , ◄ Pao-Long and Hsiung، نويسنده , ◄ Chih-Min، نويسنده ,
687
Hsu، نويسنده , ◄ Chiung-Wen and Lee، نويسنده , ◄ Yusin and Liao، نويسنده , ◄ Chun-Hsiung، نويسنده ,
688
Hsu، نويسنده , ◄ Chiung-Wen and Li، نويسنده , ◄ Ya-Chieh and Chu، نويسنده , ◄ Chen-Yeon and Liu، نويسنده , ◄ Chun-Min and Wu، نويسنده , ◄ Shu-Yii، نويسنده ,
689
Hsu، نويسنده , ◄ Chiung-Wen، نويسنده ,
690
Hsu، نويسنده , ◄ Chiung-Wen، نويسنده ,
691
Hsu، نويسنده , ◄ Chuan-Liang and Chang، نويسنده , ◄ Ku-Shang and Lai، نويسنده , ◄ Ming-Zhang and Chang، نويسنده , ◄ Tsan-Chang and Chang، نويسنده , ◄ Yi-Huang and Jang، نويسنده , ◄ Hung-Der Jang، نويسنده ,
692
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Cheng، نويسنده ,
693
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Chin and Chen، نويسنده , ◄ Mu-Chen and Chen، نويسنده , ◄ Long-Sheng، نويسنده ,
694
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Fei and Chiu، نويسنده , ◄ Chien-Jung and Tsai، نويسنده , ◄ Jang-Zern Tsai، نويسنده ,
695
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Fei and Chung، نويسنده , ◄ Chao-Ming and Lin، نويسنده , ◄ Chih-Min and Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Yu، نويسنده ,
696
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Fei and Lee، نويسنده , ◄ Bore-Kuen Lee، نويسنده ,
697
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Fei، نويسنده ,
698
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Fei، نويسنده ,
699
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Fei، نويسنده ,
700
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Fei، نويسنده ,
701
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Fei، نويسنده ,
702
Hsu، نويسنده , ◄ Chunliang and Yang، نويسنده , ◄ Shengyuan and Wu، نويسنده , ◄ Wei-bin، نويسنده ,
703
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Liang، نويسنده ,
704
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Liang، نويسنده ,
705
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Ting and Jacobs، نويسنده , ◄ Arthur M. and Conrad، نويسنده , ◄ Markus، نويسنده ,
706
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Wei and Yang، نويسنده , ◄ Ming-Chang، نويسنده ,
707
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Wei and Yang، نويسنده , ◄ Ming-Chang، نويسنده ,
708
Hsu، نويسنده , ◄ Chun-Yao and Tsang، نويسنده , ◄ Chih-Hao، نويسنده ,
709
Hsu، نويسنده , ◄ Chyong Fang and Zhang، نويسنده , ◄ Lijuan and Peng، نويسنده , ◄ Hui and Travas-Sejdic، نويسنده , ◄ Jadranka and Kilmartin، نويسنده , ◄ Paul A.، نويسنده ,
710
Hsu، نويسنده , ◄ Chyong Fang and Zhang، نويسنده , ◄ Lijuan and Peng، نويسنده , ◄ Hui and Travas-Sejdic، نويسنده , ◄ Jadranka and Kilmartin، نويسنده , ◄ Paul A.، نويسنده ,
711
Hsu، نويسنده , ◄ David D.، نويسنده ,
712
Hsu، نويسنده , ◄ David W.L. and Yuan، نويسنده , ◄ Benjamin J.C. Yuan، نويسنده ,
713
Hsu، نويسنده , ◄ David W.L. and Yuan، نويسنده , ◄ Benjamin J.C. Yuan، نويسنده ,
714
Hsu، نويسنده , ◄ Day-Shin and Hsu، نويسنده , ◄ Chi-Wei، نويسنده ,
715
Hsu، نويسنده , ◄ Day-Shin and Juo، نويسنده , ◄ Bing-Chiuan، نويسنده ,
716
Hsu، نويسنده , ◄ Der-Jen and Huang، نويسنده , ◄ Hsiao-Lin، نويسنده ,
717
Hsu، نويسنده , ◄ Dur-Zong and Wan، نويسنده , ◄ Chang-Hsin and Hsu، نويسنده , ◄ Hua-Fen and Lin، نويسنده , ◄ Yung-Ming and Liu، نويسنده , ◄ Ming-Yie Liu، نويسنده ,
718
Hsu، نويسنده , ◄ E.P.، نويسنده ,
719
Hsu، نويسنده , ◄ Erin L. and Chen، نويسنده , ◄ Natalie and Westbrook، نويسنده , ◄ Aya and Wang، نويسنده , ◄ Feng and Zhang، نويسنده , ◄ Ruixue and Taylor، نويسنده , ◄ Robert T. and Hankinson، نويسنده , ◄ Oliver، نويسنده ,
720
Hsu، نويسنده , ◄ Fang-Chi and Lindstrِm، نويسنده , ◄ Sara and Sun، نويسنده , ◄ Jielin and Wiklund، نويسنده , ◄ Fredrik and Chen، نويسنده , ◄ Shyh-Huei and Adami، نويسنده , ◄ Hans-Olov and Turner، نويسنده , ◄ Aubrey R. and Liu، نويسنده , ◄ Wennuan and Bنlter، نويسنده , ◄ Katarina and Kim، نويسنده , ◄ Jin Woo and Stattin، نويسنده , ◄ Pنr and Chang، نويسنده , ◄ Bao-li and Isaacs، نويسنده , ◄ William B. and Xu، نويسنده ,
721
Hsu، نويسنده , ◄ Fangming and Lin-Gibson، نويسنده , ◄ Yu-Tzeng and Ho، نويسنده , ◄ Tu-Kuang Ho، نويسنده ,
722
Hsu، نويسنده , ◄ Fang-Ming and Lu، نويسنده , ◄ Li-Pang and Lin، نويسنده , ◄ Chun-Min، نويسنده ,
723
Hsu، نويسنده , ◄ Feng-Cheng and Lin، نويسنده , ◄ Sheng Hsien and Wang، نويسنده , ◄ Juen-Kai and Wu، نويسنده ,
724
Hsu، نويسنده , ◄ Feng-Hao and Wu، نويسنده , ◄ Tzong-Ming، نويسنده ,
725
Hsu، نويسنده , ◄ Feng-Hao and Wu، نويسنده , ◄ Tzong-Ming، نويسنده ,
726
Hsu، نويسنده , ◄ Feng-Hao and Wu، نويسنده , ◄ Tzong-Ming، نويسنده ,
727
Hsu، نويسنده , ◄ Feng-Lin and Chou، نويسنده , ◄ Cheng-Jen and Chang، نويسنده , ◄ Yi-Chieh and Chang، نويسنده , ◄ Tun-Tschu and Lu، نويسنده , ◄ Mei-Kuang، نويسنده ,
728
Hsu، نويسنده , ◄ Fong-Fu and Turk، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
729
Hsu، نويسنده , ◄ Fu-Kai and Hsu، نويسنده , ◄ Che-Wei and Chang، نويسنده , ◄ Jeng-Kuei and Lin، نويسنده , ◄ Chih-Kuang and Lee، نويسنده , ◄ Sheng-Long and Jiang، نويسنده , ◄ Cheng-En، نويسنده ,
730
Hsu، نويسنده , ◄ Fu-Yin and Hung، نويسنده , ◄ Yi-Sheng and Liou، نويسنده , ◄ Hau-Min and Shen، نويسنده , ◄ Chia-Hao، نويسنده ,
731
Hsu، نويسنده , ◄ Fu-Yung and Klaar، نويسنده , ◄ Hans-Joochim and Wang، نويسنده , ◄ G.-X. and Dahms، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
732
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
733
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
734
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
735
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
736
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
737
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
738
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
739
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
740
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
741
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
742
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
743
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
744
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
745
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
746
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
747
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
748
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
749
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
750
Hsu، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
751
Hsu، نويسنده , ◄ H.F and Hsu، نويسنده , ◄ H.C and Chiang، نويسنده , ◄ T.F. and Chen، نويسنده , ◄ L.J and Hsiao، نويسنده , ◄ H.L، نويسنده ,
752
Hsu، نويسنده , ◄ H.F and Hsu، نويسنده , ◄ H.C and Chiang، نويسنده , ◄ T.F. and Chen، نويسنده , ◄ L.J and Hsiao، نويسنده , ◄ H.L، نويسنده ,
753
Hsu، نويسنده , ◄ H.F and Hsu، نويسنده , ◄ H.C and Chiang، نويسنده , ◄ T.F. and Chen، نويسنده , ◄ L.J and Hsiao، نويسنده , ◄ H.L، نويسنده ,
754
Hsu، نويسنده , ◄ H.-H and Chen، نويسنده , ◄ J and Ing، نويسنده , ◄ H and Clifford، نويسنده , ◄ E.T.H and McLean، نويسنده , ◄ T، نويسنده ,
755
Hsu، نويسنده , ◄ H.-H and Chen، نويسنده , ◄ J and Ing، نويسنده , ◄ H and Clifford، نويسنده , ◄ E.T.H and McLean، نويسنده , ◄ T، نويسنده ,
756
Hsu، نويسنده , ◄ H.-L and Chi، نويسنده , ◄ P.-S، نويسنده ,
757
Hsu، نويسنده , ◄ H.-L and Juang، نويسنده , ◄ J.-L، نويسنده ,
758
Hsu، نويسنده , ◄ H.-L and Shyu، نويسنده , ◄ Y.-F، نويسنده ,
759
Hsu، نويسنده , ◄ H.-L. and Tsao، نويسنده , ◄ J.-W.، نويسنده ,
760
Hsu، نويسنده , ◄ H.S. and Lu، نويسنده , ◄ P.E. and Chang، نويسنده , ◄ C.W. and Sun، نويسنده , ◄ S.J. and Lee، نويسنده , ◄ C.H. and Su، نويسنده , ◄ H.C. and Chin، نويسنده , ◄ Robin Y.Y. and Lin، نويسنده , ◄ H.J. and Chen، نويسنده , ◄ C.T. and Huang، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
761
Hsu، نويسنده , ◄ H.W. and Chang، نويسنده , ◄ Y.H and Chen، نويسنده , ◄ G.J and Lin، نويسنده , ◄ K.J، نويسنده ,
762
Hsu، نويسنده , ◄ H.W. and Chang، نويسنده , ◄ Y.H and Chen، نويسنده , ◄ G.J and Lin، نويسنده , ◄ K.J، نويسنده ,
763
Hsu، نويسنده , ◄ Han and Umemoto، نويسنده , ◄ Koichiro and Blaha، نويسنده , ◄ Peter and Wentzcovitch، نويسنده , ◄ Renata M.، نويسنده ,
764
Hsu، نويسنده , ◄ Han and Umemoto، نويسنده , ◄ Koichiro and Cococcioni، نويسنده , ◄ Matteo and Wentzcovitch، نويسنده , ◄ Renata M.، نويسنده ,
765
Hsu، نويسنده , ◄ Han and Yu، نويسنده , ◄ Yonggang G. and Wentzcovitch، نويسنده , ◄ Renata M.، نويسنده ,
766
Hsu، نويسنده , ◄ Han-Lun and Yanites، نويسنده , ◄ Brian J. and Chen، نويسنده , ◄ Chien-Chih and Chen، نويسنده , ◄ Yue-Gau، نويسنده ,
767
Hsu، نويسنده , ◄ Hao-Jen and Sheu، نويسنده , ◄ Sheh-Yi and Tsay، نويسنده , ◄ Ruey-Yug، نويسنده ,
768
Hsu، نويسنده , ◄ Hao-Lin and Jehng، نويسنده , ◄ Jih-Mirn، نويسنده ,
769
Hsu، نويسنده , ◄ He-Chu and Hou، نويسنده , ◄ Duen-Ren، نويسنده ,
770
Hsu، نويسنده , ◄ Heng-Tung and Ting، نويسنده , ◄ Kuan-Chung and Yang، نويسنده , ◄ Tzong-Jer and Wu، نويسنده , ◄ Chien-Jang، نويسنده ,
771
Hsu، نويسنده , ◄ Horng-Chaung and Luo، نويسنده , ◄ Zong-Ping and Cofield، نويسنده , ◄ Robert H. and An، نويسنده , ◄ Kai-Nan، نويسنده ,
772
Hsu، نويسنده , ◄ Howard H.T. and Tawfik، نويسنده , ◄ Ossama and Sun، نويسنده , ◄ Francis، نويسنده ,
773
Hsu، نويسنده , ◄ Hsia-Fen and Houng، نويسنده , ◄ Jer-Yiing and Kuo، نويسنده , ◄ Chih-Feng and Tsao، نويسنده , ◄ Nina and Wu، نويسنده , ◄ Yang-Chang، نويسنده ,
774
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiang-Wen and Kempf، نويسنده , ◄ Sascha and Jackman، نويسنده , ◄ Caitriona M.، نويسنده ,
775
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hsien and Adamkiewicz، نويسنده , ◄ Gary and Andres Houseman، نويسنده , ◄ E. and Vallarino، نويسنده , ◄ Jose and Melly، نويسنده , ◄ Steven J. and Wayson، نويسنده , ◄ Roger L. and Spengler، نويسنده , ◄ John D. and Levy، نويسنده , ◄ Jonathan I.، نويسنده ,
776
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hsien and Adamkiewicz، نويسنده , ◄ Gary and Houseman، نويسنده , ◄ E. Andres and Spengler، نويسنده , ◄ John D. and Levy، نويسنده , ◄ Jonathan I.، نويسنده ,
777
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hsuan and Chang، نويسنده , ◄ Chun-Yen and Cheng، نويسنده , ◄ Chun-Hu، نويسنده ,
778
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hua and Kearfott، نويسنده , ◄ Kimberlee J، نويسنده ,
779
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hua and Kearfott، نويسنده , ◄ Kimberlee J، نويسنده ,
780
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hua and Kearfott، نويسنده , ◄ Kimberlee J، نويسنده ,
781
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hua and Kearfott، نويسنده , ◄ Kimberlee J، نويسنده ,
782
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hua and Vasilik، نويسنده , ◄ Dennis G. and Chen، نويسنده , ◄ Jing، نويسنده ,
783
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hung and Chiang، نويسنده , ◄ Ming-Feng and Chen، نويسنده , ◄ Yen-Chen، نويسنده ,
784
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hung and Tsay، نويسنده , ◄ Leu-Wen، نويسنده ,
785
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hung and Tsay، نويسنده , ◄ Leu-Wen، نويسنده ,
786
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiao-Hung and Wu، نويسنده , ◄ Yen-Chieh and Tsay، نويسنده , ◄ Leu-Wen، نويسنده ,
787
Hsu، نويسنده , ◄ Hsien-Yi and Hsieh، نويسنده , ◄ Hsin-Hsin and Tuan، نويسنده , ◄ Hsing-Yu and Hwang، نويسنده , ◄ Jen-Loong، نويسنده ,
788
Hsu، نويسنده , ◄ Hsi-Mei and Hsiung، نويسنده , ◄ Yai and Chen، نويسنده , ◄ Ying-Zhi and Wu، نويسنده , ◄ Muh-Cherng، نويسنده ,
789
Hsu، نويسنده , ◄ Hsin-Yun and SilkeWittemann and Schneider، نويسنده , ◄ E. Marion and Weiss، نويسنده , ◄ Manfred and Joos، نويسنده , ◄ Thomas O.، نويسنده ,
790
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiu-Ching and Chiu، نويسنده , ◄ Chin-Yi and Tuan، نويسنده , ◄ Wei-Hsing and Lee، نويسنده , ◄ Hsin-Yi، نويسنده ,
791
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiu-Ching and Tuan، نويسنده , ◄ Wei-Hsing and Lee، نويسنده , ◄ Hsin-Yi، نويسنده ,
792
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiu-Feng and Jhuo، نويسنده , ◄ Yu-Sheng and Kumar، نويسنده , ◄ Mathava and Ma، نويسنده , ◄ Ying-Shih and Lin، نويسنده , ◄ Jih-Gaw Lin، نويسنده ,
793
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiu-Hua and Chuang، نويسنده , ◄ Tin-Chen and Lin، نويسنده , ◄ Hung-Chou and Huang، نويسنده , ◄ Yu-Ru and Lin، نويسنده , ◄ Chia-Min and Kung، نويسنده , ◄ Hsien-Feng and Tsai، نويسنده , ◄ Yung-Hsiang، نويسنده ,
794
Hsu، نويسنده , ◄ Hsiu-Yueh and Lee، نويسنده , ◄ Lai-Liang and Fu، نويسنده , ◄ Chia-Yun and Tang، نويسنده , ◄ Chi-Chieh، نويسنده ,
795
Hsu، نويسنده , ◄ Hsuan Yu and Tsou، نويسنده , ◄ Hung-Tai، نويسنده ,
796
Hsu، نويسنده , ◄ Hsu-Cheng and Hsieh، نويسنده , ◄ Wen-Feng، نويسنده ,
797
Hsu، نويسنده , ◄ Hsueh-Chuan and Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Kuang and Wu، نويسنده , ◄ Shih-Ching and Lee، نويسنده , ◄ Chih-Jhan and Ho، نويسنده , ◄ Wen-Fu، نويسنده ,
798
Hsu، نويسنده , ◄ Hsueh-Chuan and Wu، نويسنده , ◄ Shih-Ching and Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Kuang and Chang، نويسنده , ◄ Yu-Chen and Ho، نويسنده , ◄ Wen-Fu، نويسنده ,
799
Hsu، نويسنده , ◄ Hsueh-Chuan and Wu، نويسنده , ◄ Shih-Ching and Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Kuang and Chen، نويسنده , ◄ Chien-Yu and Ho، نويسنده , ◄ Wen-Fu، نويسنده ,
800
Hsu، نويسنده , ◄ Hsueh-Chuan and Wu، نويسنده , ◄ Shih-Ching and Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Kuang and Kao، نويسنده , ◄ Wei-Hao and Ho، نويسنده , ◄ Wen-Fu، نويسنده ,
801
Hsu، نويسنده , ◄ Hsueh-Chuan and Wu، نويسنده , ◄ Shih-Ching and Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Kuang and Li، نويسنده , ◄ Yu-Chi and Ho، نويسنده , ◄ Wen-Fu، نويسنده ,
802
Hsu، نويسنده , ◄ Hsueh-Chuan and Wu، نويسنده , ◄ Shih-Ching and Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Kuang and Sung، نويسنده , ◄ Yu-Chih and Ho، نويسنده , ◄ Wen-Fu، نويسنده ,
803
Hsu، نويسنده , ◄ Hsueh-Chuan and Wu، نويسنده , ◄ Shih-Ching and Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Kuang and Syu، نويسنده , ◄ Jhen-Yi and Ho، نويسنده , ◄ Wen-Fu، نويسنده ,
804
Hsu، نويسنده , ◄ Hsue-Yin and Tsang، نويسنده , ◄ Shih-Fang and Lin، نويسنده , ◄ Kai-Wei and Yang، نويسنده , ◄ Shyh-Chyun and Lin، نويسنده , ◄ Chun-Nan، نويسنده ,
805
Hsu، نويسنده , ◄ Hsue-Yin and Yang، نويسنده , ◄ Jenq-Jer and Lin، نويسنده , ◄ Chun-Ching، نويسنده ,
806
Hsu، نويسنده , ◄ Hsue-Yin and Yang، نويسنده , ◄ Jenq-Jer and Lin، نويسنده , ◄ Shan-Yeh and Lin، نويسنده , ◄ Chun-Ching، نويسنده ,
807
Hsu، نويسنده , ◄ Hsun-Feng and Lee، نويسنده , ◄ Chien-Wei، نويسنده ,
808
Hsu، نويسنده , ◄ Hsun-Feng and Lee، نويسنده , ◄ Chien-Wei، نويسنده ,
809
Hsu، نويسنده , ◄ Hui-Chieh and Lee، نويسنده , ◄ Shiuan-Shinn and Chang، نويسنده , ◄ Yu-Chao، نويسنده ,
810
Hsu، نويسنده , ◄ Hui-Chuan، نويسنده ,
811
Hsu، نويسنده , ◄ Hui-Huang and Hsieh، نويسنده , ◄ Cheng-Wei and Lu، نويسنده , ◄ Ming-Da، نويسنده ,
812
Hsu، نويسنده , ◄ Hung-Chu، نويسنده ,
813
Hsu، نويسنده , ◄ Hung-Hseng and Hu، نويسنده , ◄ Yi-Qiang and Wu، نويسنده , ◄ Bing-Fei، نويسنده ,
814
Hsu، نويسنده , ◄ Hung-Hsiou، نويسنده ,
815
Hsu، نويسنده , ◄ Hung-Hsiou، نويسنده ,
816
Hsu، نويسنده , ◄ Hung-Hsiou، نويسنده ,
817
Hsu، نويسنده , ◄ Hung-Jung and Hsu، نويسنده , ◄ Cheng-Hang and Tsai، نويسنده , ◄ Chuang-Chuang، نويسنده ,
818
Hsu، نويسنده , ◄ Ian C and Trzeciak، نويسنده , ◄ Walter S، نويسنده ,
819
Hsu، نويسنده , ◄ Ian C. and Chu، نويسنده , ◄ Cha-Ching and Chen، نويسنده , ◄ L.S. and Chen، نويسنده , ◄ H.C. and Cho، نويسنده , ◄ C.L.، نويسنده ,
820
Hsu، نويسنده , ◄ Ian C. and Chu، نويسنده , ◄ Cha-Ching and Chen، نويسنده , ◄ L.S. and Chen، نويسنده , ◄ H.C. and Cho، نويسنده , ◄ C.L.، نويسنده ,
821
Hsu، نويسنده , ◄ I-Ching، نويسنده ,
822
Hsu، نويسنده , ◄ I-Ching، نويسنده ,
823
Hsu، نويسنده , ◄ I-Hsiang and Chen، نويسنده , ◄ Wen-Hung and Wu، نويسنده , ◄ Tung-Kung and Sun، نويسنده , ◄ Yuh-Chang، نويسنده ,
824
Hsu، نويسنده , ◄ J.H. and Wei، نويسنده , ◄ P.K. and Fann، نويسنده , ◄ W.S. and Chuang، نويسنده , ◄ K.R. and Chen، نويسنده , ◄ S.A.، نويسنده ,
825
Hsu، نويسنده , ◄ J.H. and Wei، نويسنده , ◄ P.K. and Fann، نويسنده , ◄ W.S. and Chuang، نويسنده , ◄ K.R. and Chen، نويسنده , ◄ S.A.، نويسنده ,
826
Hsu، نويسنده , ◄ J.P and Chen، نويسنده , ◄ C.Y. and Yeh، نويسنده , ◄ L.H. and Tseng، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
827
Hsu، نويسنده , ◄ J.P. and Yeh، نويسنده , ◄ S.J. and Tseng، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
828
Hsu، نويسنده , ◄ J.P. and Yeh، نويسنده , ◄ S.J.، نويسنده ,
829
Hsu، نويسنده , ◄ J.P. and Yeh، نويسنده , ◄ S.J.، نويسنده ,
830
Hsu، نويسنده , ◄ J.S. ، نويسنده ,
831
Hsu، نويسنده , ◄ J.S.، نويسنده ,
832
Hsu، نويسنده , ◄ J.S.، نويسنده ,
833
Hsu، نويسنده , ◄ J.S.، نويسنده ,
834
Hsu، نويسنده , ◄ J.S.، نويسنده , ◄ Kueck، نويسنده , ◄ J.D.، نويسنده , ◄ Olszewski، نويسنده , ◄ M.، نويسنده , ◄ Casada، نويسنده , ◄ D.A.، نويسنده , ◄ Otaduy، نويسنده , ◄ P.J.، نويسنده , ◄ Tolbert، نويسنده , ◄ L.M.، نويسنده ,
835
Hsu، نويسنده , ◄ Jack S. and Liang، نويسنده , ◄ T.P. and Wu، نويسنده , ◄ Shelly P.J. and Klein، نويسنده , ◄ Gary and Jiang، نويسنده , ◄ James J.، نويسنده ,
836
Hsu، نويسنده , ◄ Jack S.C. and Chang، نويسنده , ◄ Jamie Y.T. and Klein، نويسنده , ◄ Gary and Jiang، نويسنده , ◄ James J.، نويسنده ,
837
Hsu، نويسنده , ◄ Jack Shih-Chieh and Lin، نويسنده , ◄ Tung-Ching and Zheng، نويسنده , ◄ Guang-Ting and Hung، نويسنده , ◄ Yu-Wen، نويسنده ,
838
Hsu، نويسنده , ◄ Jack Shih-Chieh and Shih، نويسنده , ◄ Sheng-Pao and Chiang، نويسنده , ◄ Jerry C. and Liu، نويسنده , ◄ Julie Yu-Chih، نويسنده ,
839
Hsu، نويسنده , ◄ James and Arcot، نويسنده , ◄ Jayashree and Alice Lee، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
840
Hsu، نويسنده , ◄ Jason C. and Schwartz، نويسنده , ◄ Eduardo S.، نويسنده ,
841
Hsu، نويسنده , ◄ Jason E. and Anakwenze، نويسنده , ◄ Okechukwu A. and Warrender، نويسنده , ◄ William J. and Abboud، نويسنده , ◄ Joseph A.، نويسنده ,
842
Hsu، نويسنده , ◄ Jason E. and Nacke، نويسنده , ◄ Elliot and Park، نويسنده , ◄ Min J. and Sennett، نويسنده , ◄ Brian J. and Huffman، نويسنده , ◄ G. Russell، نويسنده ,
843
Hsu، نويسنده , ◄ Jason E. and Ricchetti، نويسنده , ◄ Eric T. and Huffman، نويسنده , ◄ G. Russell and Iannotti، نويسنده , ◄ Joseph P. and Glaser، نويسنده , ◄ David L.، نويسنده ,
844
Hsu، نويسنده , ◄ Jen-Chuah and Yen، نويسنده , ◄ Ya-Hew and Chu، نويسنده , ◄ Yen-Ho، نويسنده ,
845
Hsu، نويسنده , ◄ Jen-Hsien and Newkirk، نويسنده , ◄ Joseph W. and Kim، نويسنده , ◄ Cheol-Woon and Brow، نويسنده , ◄ Richard K. and Schlesinger، نويسنده , ◄ Mark E. and Ray، نويسنده , ◄ Chandra S. and Day، نويسنده , ◄ Delbert E.، نويسنده ,
846
Hsu، نويسنده , ◄ Jenn-Chung and Lin، نويسنده , ◄ Chung-Yi and Wen-Shyg Chiou، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
847
Hsu، نويسنده , ◄ Jenn-Chung and Lu، نويسنده , ◄ Ta-Wei and Chiou، نويسنده , ◄ Peter W.S. and Yu، نويسنده , ◄ Bi، نويسنده ,
848
Hsu، نويسنده , ◄ Jen-Yung and Nandan، نويسنده , ◄ Bhanu and Chen، نويسنده , ◄ Mei-Chun and Chiu، نويسنده , ◄ Fang-Choyu and Chen، نويسنده , ◄ Hsin-Lung، نويسنده ,
849
Hsu، نويسنده , ◄ Jiann-wien and Huang، نويسنده , ◄ Ding-wei، نويسنده ,
850
Hsu، نويسنده , ◄ Jing-Fang and Chang، نويسنده , ◄ Yu-chen Karen Chen-Wiegart، نويسنده , ◄ Ting-Hsing and Lin، نويسنده , ◄ Lung-Cheng and Liao، نويسنده , ◄ Pao-Chi، نويسنده ,
851
Hsu، نويسنده , ◄ Jonathan C. and Badhwar، نويسنده , ◄ Nitish and Lee، نويسنده , ◄ Byron K. and Vedantham، نويسنده , ◄ Vasanth and Tseng، نويسنده , ◄ Zian H. and Marcus، نويسنده , ◄ Gregory M.، نويسنده ,
852
Hsu، نويسنده , ◄ Jonathan C. and Li، نويسنده , ◄ Yongmei and Marcus، نويسنده , ◄ Gregory M. and Hsue، نويسنده , ◄ Priscilla Y. and Scherzer، نويسنده , ◄ Rebecca and Grunfeld، نويسنده , ◄ Carl and Shlipak، نويسنده , ◄ Michael G.، نويسنده ,
853
Hsu، نويسنده , ◄ Jonathan C. and Marcus، نويسنده , ◄ Gregory M. and Al-Khatib، نويسنده , ◄ Sana M. and Wang، نويسنده , ◄ Yongfei and Curtis، نويسنده , ◄ Jeptha P. and Sood، نويسنده , ◄ Nitesh and Parker، نويسنده , ◄ Matthew W. and Kluger، نويسنده , ◄ Jeffrey and Lampert، نويسنده , ◄ Rachel and Russo، نويسنده , ◄ Andrea M.، نويسنده ,
854
Hsu، نويسنده , ◄ Jonathan C. and Solomon، نويسنده , ◄ Scott D. and Bourgoun، نويسنده , ◄ Mikhail and McNitt، نويسنده , ◄ Scott and Goldenberg، نويسنده , ◄ Ilan and Klein، نويسنده , ◄ Helmut and Moss، نويسنده , ◄ Arthur J. and Foster، نويسنده , ◄ Elyse، نويسنده ,
855
Hsu، نويسنده , ◄ Jonathan C. and Solomon، نويسنده , ◄ Scott D. and McNitt، نويسنده , ◄ Scott and Moss، نويسنده , ◄ Arthur J. and Foster، نويسنده , ◄ Elyse، نويسنده ,
856
Hsu، نويسنده , ◄ Jong Pyng، نويسنده ,
857
Hsu، نويسنده , ◄ Jui-Hung and Fann، نويسنده , ◄ Wunshain Fann، نويسنده ,
858
Hsu، نويسنده , ◄ Jui-Ling and Leong، نويسنده , ◄ Pui-Kei and Ho، نويسنده , ◄ Yunn-Fang and Hsu، نويسنده , ◄ Lih-Ching and Lu، نويسنده , ◄ Pin-Hsuan and Chen، نويسنده , ◄ Ching-Shih and Guh، نويسنده , ◄ Jih-Hwa، نويسنده ,
859
Hsu، نويسنده , ◄ Jui-Ting and Chang، نويسنده , ◄ Chih-Han and Huang، نويسنده , ◄ Heng-Li and Zobitz، نويسنده , ◄ Mark E. and Chen، نويسنده , ◄ Weng-Pin and Lai، نويسنده , ◄ Kuo-An and An، نويسنده , ◄ Kai-Nan، نويسنده ,
860
Hsu، نويسنده , ◄ Julia W.P.، نويسنده ,
861
Hsu، نويسنده , ◄ Jung-Chang and Lai، نويسنده , ◄ Hsin-Yi and Chen، نويسنده , ◄ C.K.، نويسنده ,
862
Hsu، نويسنده , ◄ Jung-Chang and Lai، نويسنده , ◄ Hsin-Yi and Chen، نويسنده , ◄ Cha’o-Kuang، نويسنده ,
863
Hsu، نويسنده , ◄ Jung-Chang and Lee، نويسنده , ◄ Haw-Long and Chang، نويسنده , ◄ Win-Jin، نويسنده ,
864
Hsu، نويسنده , ◄ Jung-Lung and Chou، نويسنده , ◄ Huey-Wen and Chang، نويسنده , ◄ Hsiu-Hua، نويسنده ,
865
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Chang، نويسنده , ◄ Yeun-Tsong، نويسنده ,
866
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Chen، نويسنده , ◄ Wei-Jyh and Tseng، نويسنده , ◄ Shiojenn and Chen، نويسنده , ◄ Chur-Jen، نويسنده ,
867
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Chou، نويسنده , ◄ Chih-Hao and Kuo، نويسنده , ◄ Chao-Chung and Tseng، نويسنده , ◄ Shiojenn and Wu، نويسنده , ◄ R.M.، نويسنده ,
868
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Chou، نويسنده , ◄ Chih-Hao and Kuo، نويسنده , ◄ Chao-Chung and Tseng، نويسنده , ◄ Shiojenn and Wu، نويسنده , ◄ R.M.، نويسنده ,
869
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Huang، نويسنده , ◄ Chih-Hua، نويسنده ,
870
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Lin، نويسنده , ◄ Sung-Hwa and Tseng، نويسنده , ◄ Shiojenn، نويسنده ,
871
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Lin، نويسنده , ◄ Sung-Hwa، نويسنده ,
872
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Lin، نويسنده , ◄ Sung-Hwa، نويسنده ,
873
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Nacu، نويسنده , ◄ Anca، نويسنده ,
874
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Weng، نويسنده , ◄ Ying-Lun and Lee، نويسنده , ◄ Duu-Jong and Tseng، نويسنده , ◄ Shiojenn and Su، نويسنده , ◄ Ay and Chen، نويسنده , ◄ Chur-Jen، نويسنده ,
875
Hsu، نويسنده , ◄ Jyh-Ping and Wong، نويسنده , ◄ Jinn-Jong Sheu، نويسنده ,
876
Hsu، نويسنده , ◄ K.T. and Lin، نويسنده , ◄ K.K. and Kuo، نويسنده , ◄ C.H. and Hu، نويسنده , ◄ K.H and Chen، نويسنده , ◄ C.S. and Chen، نويسنده , ◄ J.S and Chen، نويسنده , ◄ J and Chen، نويسنده , ◄ C.T، نويسنده ,
877
Hsu، نويسنده , ◄ K.T. and Lin، نويسنده , ◄ K.K. and Kuo، نويسنده , ◄ C.H. and Hu، نويسنده , ◄ K.H and Chen، نويسنده , ◄ C.S. and Chen، نويسنده , ◄ J.S. and Chen، نويسنده , ◄ J and Chen، نويسنده , ◄ C.T، نويسنده ,
878
Hsu، نويسنده , ◄ Karl and Look، نويسنده , ◄ A.Thomas، نويسنده ,
879
Hsu، نويسنده , ◄ Kelvin W.K. and Chu، نويسنده , ◄ S.Y and Muٌoz-Picone، نويسنده , ◄ E and Boldْ، نويسنده , ◄ J.L and Firth، نويسنده , ◄ S and Franchi، نويسنده , ◄ P and Roberts، نويسنده , ◄ B.P and Schilder، نويسنده , ◄ A and Terrones، نويسنده , ◄ H and Grobert، نويسنده , ◄ N and Zhu، نويسنده , ◄ Y.Q and Terrones، نويسنده , ◄ M and McHenry، نويسنده , ◄ M.E and Kroto، نويسنده , ◄ H.W and Walton، نويسنده , ◄ D.R.M، نويسنده ,
880
Hsu، نويسنده , ◄ Keng-Chang and Lee، نويسنده , ◄ Cheng-Fa and Tseng، نويسنده , ◄ Wei-Chang and Chao، نويسنده , ◄ Yu-Ying and Huang، نويسنده , ◄ Yeou-Lih، نويسنده ,
881
Hsu، نويسنده , ◄ Kenneth and Vincent، نويسنده , ◄ Tyrone and Wolodkin، نويسنده , ◄ Greg and Rangan، نويسنده , ◄ Sundeep and Poolla، نويسنده , ◄ Kameshwar، نويسنده ,
882
Hsu، نويسنده , ◄ Ker-Tah Hsu، نويسنده ,
883
Hsu، نويسنده , ◄ Kevin Chihcheng and Li، نويسنده , ◄ Ming-Zhong، نويسنده ,
884
Hsu، نويسنده , ◄ Kuo-Chiang and Hwang، نويسنده , ◄ Jyh-Sheng and Yu، نويسنده , ◄ Chi-Cheng and Jao، نويسنده , ◄ Chia-Ling، نويسنده ,
885
Hsu، نويسنده , ◄ Kuo-Chiang and Li-Chan، نويسنده , ◄ Eunice C.Y. and Jao، نويسنده , ◄ Chia-Ling، نويسنده ,
886
Hsu، نويسنده , ◄ Kuo-Chiang، نويسنده ,
887
HSU، نويسنده , ◄ L. X. Min، نويسنده , ◄ L.J. and FAVRETTO، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
888
Hsu، نويسنده , ◄ Leslie and Pelletier، نويسنده , ◄ Jon D، نويسنده ,
889
Hsu، نويسنده , ◄ Liang-Yan and Jin، نويسنده , ◄ Bih-Yaw، نويسنده ,
890
Hsu، نويسنده , ◄ Lichang and Wang، نويسنده , ◄ Chao-Hung، نويسنده ,
891
Hsu، نويسنده , ◄ Li-Chang، نويسنده ,
892
Hsu، نويسنده , ◄ Li-Chang، نويسنده ,
893
Hsu، نويسنده , ◄ Li-Chang، نويسنده ,
894
Hsu، نويسنده , ◄ Li-Chuan and Hsu، نويسنده , ◄ Yawen and Hong، نويسنده , ◄ Chih-Chun and Pan، نويسنده , ◄ Tzu-Ming، نويسنده ,
895
Hsu، نويسنده , ◄ Lih-Hsing and Tan، نويسنده , ◄ Jimmy J.M. and Cheng، نويسنده , ◄ Eddie and Liptلk، نويسنده , ◄ Lلszlَ and Lin، نويسنده , ◄ Cheng-Kuan and Tsai، نويسنده , ◄ Ming، نويسنده ,
896
Hsu، نويسنده , ◄ Li-Jin and Jan، نويسنده , ◄ Ming-Shiou and Lin، نويسنده , ◄ Yee-Shin، نويسنده ,
897
Hsu، نويسنده , ◄ Lijin and Lin، نويسنده , ◄ Yee-Shin، نويسنده ,
898
Hsu، نويسنده , ◄ Li-Ling and Hsieh، نويسنده , ◄ Suh-Ing، نويسنده ,
899
Hsu، نويسنده , ◄ Ling-Yuan and Horng، نويسنده , ◄ Shi-Jinn and Fan، نويسنده , ◄ Pingzhi and Khan، نويسنده , ◄ Muhammad Khurram and Wang، نويسنده , ◄ Yuh-Rau and Run، نويسنده , ◄ Ray-Shine and Lai، نويسنده , ◄ Jui-Lin and Chen، نويسنده , ◄ Rong-Jian، نويسنده ,
900
Hsu، نويسنده , ◄ Ling-Yuan and Horng، نويسنده , ◄ Shi-Jinn and He، نويسنده , ◄ Mingxing and Fan، نويسنده , ◄ Pingzhi and Kao، نويسنده , ◄ Tzong-Wann and Khan، نويسنده , ◄ Muhammad Khurram and Run، نويسنده , ◄ Ray-Shine and Lai، نويسنده , ◄ Jui-Lin and Chen، نويسنده , ◄ Rong-Jian، نويسنده ,
901
Hsu، نويسنده , ◄ Ling-Yuan and Horng، نويسنده , ◄ Shi-Jinn and Kao، نويسنده , ◄ Tzong-Wann and Chen، نويسنده , ◄ Yuan-Hsin and Run، نويسنده , ◄ Ray-Shine and Chen، نويسنده , ◄ Rong-Jian and Lai، نويسنده , ◄ Jui-Lin and Kuo، نويسنده , ◄ I-Hong، نويسنده ,
902
Hsu، نويسنده , ◄ Li-Sung and Ho، نويسنده , ◄ Hsieh-Hsun and Lin، نويسنده , ◄ Ming-Cheng and Chyau، نويسنده , ◄ Charng-Cherng and Peng، نويسنده , ◄ Jih-Shin and Wang، نويسنده , ◄ Chau-Jong، نويسنده ,
903
Hsu، نويسنده , ◄ Li-Yeh and Teng، نويسنده , ◄ Hsisheng Teng، نويسنده ,
904
Hsu، نويسنده , ◄ Li-Yeh and Teng، نويسنده , ◄ Hsisheng Teng، نويسنده ,
905
Hsu، نويسنده , ◄ Li-Yeh and Teng، نويسنده , ◄ Hsisheng Teng، نويسنده ,
906
Hsu، نويسنده , ◄ M.-C. and Bazilevs، نويسنده , ◄ Y. and Calo، نويسنده , ◄ V.M. and Tezduyar، نويسنده , ◄ T.E. and Hughes، نويسنده , ◄ T.J.R.، نويسنده ,
907
Hsu، نويسنده , ◄ Mei-Chi and Creedy، نويسنده , ◄ Debra and Moyle، نويسنده , ◄ Wendy and Venturato، نويسنده , ◄ Lorraine and Tsay، نويسنده , ◄ Shiow-Luan and Ouyang، نويسنده , ◄ Wen-Chen، نويسنده ,
908
Hsu، نويسنده , ◄ Mei-Chi and Moyle، نويسنده , ◄ Wendy and Creedy، نويسنده , ◄ Debra and Venturato، نويسنده , ◄ Lorraine and Ouyang، نويسنده , ◄ Wen-Chen and Tsay، نويسنده , ◄ Shiow-Luan، نويسنده ,
909
Hsu، نويسنده , ◄ Mei-Hua and Cheng، نويسنده , ◄ Shihmin Lo ، نويسنده ,
910
Hsu، نويسنده , ◄ Mei-Hua، نويسنده ,
911
Hsu، نويسنده , ◄ Mei-Hua، نويسنده ,
912
Hsu، نويسنده , ◄ Meiling and Chen، نويسنده , ◄ Shiuh-Wei and Lin، نويسنده , ◄ Kwang-Huei and Liao، نويسنده , ◄ Shun-Kuei and Chang، نويسنده , ◄ Kenneth S.S.، نويسنده ,
913
Hsu، نويسنده , ◄ Ming-Chen and Bazilevs، نويسنده , ◄ Yuri، نويسنده ,
914
Hsu، نويسنده , ◄ Ming-Hsuan and Chiang، نويسنده , ◄ Meng-Ling and Chen، نويسنده , ◄ Jyh-Kwei، نويسنده ,
915
Hsu، نويسنده , ◄ Ming-Kuang and Liu، نويسنده , ◄ Antony K and Liu، نويسنده , ◄ Cheng، نويسنده ,
916
Hsu، نويسنده , ◄ Ming-Lun and Chia-Hsuan Wu، نويسنده , ◄ Jacqueline and Yu، نويسنده , ◄ Ling-Ming، نويسنده ,
917
Hsu، نويسنده , ◄ Min-Hsiang and Chen، نويسنده , ◄ Po-Han and Yu، نويسنده , ◄ Peichen and Huang، نويسنده , ◄ Jen-Hsien and Chang، نويسنده , ◄ Chia-Hua and Cheng، نويسنده , ◄ Yu-Chih and Chu، نويسنده , ◄ Chih-Wei، نويسنده ,
918
Hsu، نويسنده , ◄ Mu-Hsiang and Chang، نويسنده , ◄ Chi-Jung، نويسنده ,
919
Hsu، نويسنده , ◄ Nan-Jung and Tsai، نويسنده , ◄ Henghsiu، نويسنده ,
920
Hsu، نويسنده , ◄ Pang-Kuei and Lin، نويسنده , ◄ Kuo-Min and Chau، نويسنده , ◄ Chi-Fai، نويسنده ,
921
Hsu، نويسنده , ◄ Pei-Fang and Ray، نويسنده , ◄ Soumya and Li-Hsieh، نويسنده , ◄ Yu-Yu، نويسنده ,
922
Hsu، نويسنده , ◄ Pei-I. and Liu، نويسنده , ◄ Chun-Hung and Tseng، نويسنده , ◄ Deng-Yu and Lee، نويسنده , ◄ Pai-Po and Cheng، نويسنده , ◄ Winton، نويسنده ,
923
Hsu، نويسنده , ◄ Pei-Shou and Yang، نويسنده , ◄ En-Cheng، نويسنده ,
924
Hsu، نويسنده , ◄ Pei-Yung and Tsai، نويسنده , ◄ Ah-Lim and Wang، نويسنده , ◄ Lee-Ho، نويسنده ,
925
Hsu، نويسنده , ◄ Pei-Yung and Wang، نويسنده , ◄ Lee-Ho، نويسنده ,
926
Hsu، نويسنده , ◄ Po-Hsuan and Tian، نويسنده , ◄ Xuan and Xu، نويسنده , ◄ Yan، نويسنده ,
927
Hsu، نويسنده , ◄ Po-Hsuan and Wang، نويسنده ,
928
Hsu، نويسنده , ◄ Po-Hsuan and Wang، نويسنده , ◄ Chong and Wu، نويسنده , ◄ Chaopeng، نويسنده ,
929
Hsu، نويسنده , ◄ Polly Yingshan and Harmer، نويسنده , ◄ Stacey L.، نويسنده ,
930
Hsu، نويسنده , ◄ Polly Yingshan and Harmer، نويسنده , ◄ Stacey L.، نويسنده ,
931
Hsu، نويسنده , ◄ Po-Yen and Lin، نويسنده , ◄ Jing-Jenn and Wu، نويسنده , ◄ Lin Chi-Hung، نويسنده , ◄ Wen-Chang and Cullis، نويسنده , ◄ A.G.، نويسنده ,
932
Hsu، نويسنده , ◄ Q.C. and Wu، نويسنده , ◄ C.D. and Fang، نويسنده , ◄ T.H.، نويسنده ,
933
Hsu، نويسنده , ◄ Ray T. and Liu، نويسنده , ◄ James T. and Su، نويسنده , ◄ Chih-Chieh and Kao، نويسنده , ◄ Shuh-Ji and Chen، نويسنده , ◄ Shih-Nan and Kuo، نويسنده , ◄ Fang-Hsu and Huang، نويسنده , ◄ Jeff C.، نويسنده ,
934
Hsu، نويسنده , ◄ Ray T. and Liu، نويسنده , ◄ James T.، نويسنده ,
935
Hsu، نويسنده , ◄ Ren-mu Kang، نويسنده , ◄ Yen-Wen and Fang، نويسنده , ◄ Jung-Ying and Lee، نويسنده , ◄ Geng-Yen and Chyi، نويسنده , ◄ Jen-Inn and Chang، نويسنده , ◄ Chung-ke and Huang، نويسنده , ◄ Chih-Cheng and Hsu، نويسنده , ◄ Chen-Pin and Huang، نويسنده , ◄ Tai-huang and Huang، نويسنده , ◄ Yu-Fen and Sun، نويسنده , ◄ Yuh-Chang and Hsu، نويسنده , ◄ Chia-Hsien and Chen، نويسنده , ◄ Chih-Chen and Li، نويسنده , ◄ Sheng-Shian and Yeh، نويسنده , ◄ J. Andrew and Yao، نويسنده , ◄ Da-Jeng and Ren، نويسنده , ◄ Fan and Wang، نويسنده , ◄ Yu-Lin، نويسنده ,
936
Hsu، نويسنده , ◄ Robert Wen-Wei and Yang، نويسنده , ◄ Chun-Chen and Huang، نويسنده , ◄ Ching-An and Chen، نويسنده , ◄ Yi-Sui، نويسنده ,
937
Hsu، نويسنده , ◄ Robert Wen-Wei and Yang، نويسنده , ◄ Chun-Chen and Huang، نويسنده , ◄ Ching-An and Chen، نويسنده , ◄ Yi-Sui، نويسنده ,
938
Hsu، نويسنده , ◄ Robert Wen-Wei and Yang، نويسنده , ◄ Chun-Chen and Huang، نويسنده , ◄ Ching-An and Chen، نويسنده , ◄ Yi-Sui، نويسنده ,
939
Hsu، نويسنده , ◄ S.B. and Li، نويسنده , ◄ Yen-Sheng and Waltman، نويسنده , ◄ Paul، نويسنده ,
940
Hsu، نويسنده , ◄ S.-B. and Waltman، نويسنده , ◄ Paul، نويسنده ,
941
Hsu، نويسنده , ◄ S.-h. and Huang، نويسنده , ◄ S. and Wang، نويسنده , ◄ Y.-C. and Kuo، نويسنده , ◄ Y.-C.، نويسنده ,
942
Hsu، نويسنده , ◄ S.M. and Gates، نويسنده , ◄ R.S.، نويسنده ,
943
Hsu، نويسنده , ◄ S.M. and Wu، نويسنده , ◄ J.J. and Yung، نويسنده , ◄ S.W. and Chin، نويسنده , ◄ T.S. and Zhang، نويسنده , ◄ T. and Lee، نويسنده , ◄ Y.M. and Chu، نويسنده , ◄ C.M. and Ding، نويسنده , ◄ J.Y.، نويسنده ,
944
Hsu، نويسنده , ◄ Shang Hwa and Kao، نويسنده , ◄ Ching-Han and Wu، نويسنده , ◄ Muh-Cherng Wu، نويسنده ,
945
Hsu، نويسنده , ◄ Shang-Wei and Liao، نويسنده , ◄ Kuo-Chi، نويسنده ,
946
Hsu، نويسنده , ◄ Shan-hui and Chang، نويسنده , ◄ Yu-Bin and Tsai، نويسنده , ◄ Ching-Lin and Fu، نويسنده , ◄ Keng-Yen and Wang، نويسنده , ◄ Shu-Hua and Tseng، نويسنده , ◄ Hsiang-Jung Tsai، نويسنده ,
947
Hsu، نويسنده , ◄ Shan-hui and Tang، نويسنده , ◄ Cheng-Ming and Tseng، نويسنده , ◄ Hsiang-Jung Tsai، نويسنده ,
948
Hsu، نويسنده , ◄ Shan-hui and Tsai، نويسنده , ◄ I-jine and Lin، نويسنده , ◄ Dajun and Chen، نويسنده , ◄ David C.، نويسنده ,
949
Hsu، نويسنده , ◄ Shan-hui and Wang، نويسنده , ◄ Ming-Chien and Lin، نويسنده , ◄ Jiang-Jen، نويسنده ,
950
Hsu، نويسنده , ◄ Shaw Ling and Karasz، نويسنده , ◄ F. and Hoagland، نويسنده , ◄ D.A. and Vogl، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
951
Hsu، نويسنده , ◄ Sheng-Hao and Chen، نويسنده , ◄ Rung-Shu and Chang، نويسنده , ◄ Yuan-Ling and Chen، نويسنده , ◄ Min-Huey and Cheng، نويسنده , ◄ Kuo-Chung and Su، نويسنده , ◄ Wei-Fang، نويسنده ,
952
Hsu، نويسنده , ◄ Sheng-Hsun and Hsieh، نويسنده , ◄ JJ Po-An and Chih، نويسنده , ◄ Ting-Chih and Hsu، نويسنده , ◄ Kuei-Chu، نويسنده ,
953
Hsu، نويسنده , ◄ Sheng-Kuei and Lin، نويسنده , ◄ Shi-Jen and Huang، نويسنده ,
954
Hsu، نويسنده , ◄ Shih Feng and Lee، نويسنده , ◄ Chung-Chun and Hu، نويسنده , ◄ Andrew T. and Chen، نويسنده , ◄ Chin H.، نويسنده ,
955
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Chieh and Kao، نويسنده , ◄ Shuh-Ji and Jeng، نويسنده , ◄ Woei-Lih، نويسنده ,
956
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Chieh and Lin، نويسنده , ◄ Fei-Jan and Jeng، نويسنده , ◄ Woei-Lih and Chung، نويسنده , ◄ Yu-chia and Shaw، نويسنده , ◄ Lih-Ming and Hung، نويسنده , ◄ Kuo-Wei، نويسنده ,
957
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Chieh and Lin، نويسنده , ◄ Fei-Jan and Liu، نويسنده , ◄ Tsun-Hsien and Lin، نويسنده , ◄ Shuen-Hsin and Kao، نويسنده , ◄ Shuh-Ji and Tseng، نويسنده , ◄ Chun-Mao and Huang، نويسنده , ◄ Chao-Hao، نويسنده ,
958
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Chieh and Wong، نويسنده , ◄ George T.F. and Gong، نويسنده , ◄ Gwo-Ching and Shiah، نويسنده , ◄ Fuh-Kwo and Huang، نويسنده , ◄ Yi-Tang and Kao، نويسنده , ◄ Shuh-Ji and Tsai، نويسنده , ◄ Fujung and Candice Lung، نويسنده , ◄ Shih-Chun and Lin، نويسنده , ◄ Fei-Jan and Lin، نويسنده , ◄ I-I and Hung، نويسنده , ◄ Chin-Chang and Tseng، نويسنده , ◄ Chun-Mao، نويسنده ,
959
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Chung and Ou، نويسنده , ◄ Chien-Chih and Chuang، نويسنده , ◄ Tzu-Chao and Li، نويسنده , ◄ Jhy-Wei and Lee، نويسنده , ◄ Yi-Jen and Wang، نويسنده , ◄ Vinchi and Liu، نويسنده , ◄ Jah-Yao and Chen، نويسنده , ◄ Chin-Shiang and Lin، نويسنده , ◄ Song-Chow and Kao، نويسنده , ◄ Ming-Ching، نويسنده ,
960
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Hsun and Kuan، نويسنده , ◄ Chung-Ming، نويسنده ,
961
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Hsun and Kuan، نويسنده , ◄ Chung-Ming، نويسنده ,
962
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Hsun and Kuan، نويسنده , ◄ Chung-Ming، نويسنده ,
963
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Hsun and Kuan، نويسنده , ◄ Chung-Ming، نويسنده ,
964
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Lan and Cheng، نويسنده , ◄ Chi-Chih and Shi، نويسنده , ◄ Yi-Ru and Chiang، نويسنده , ◄ Chi-Wu، نويسنده ,
965
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Lan and Lin، نويسنده , ◄ Hsing-Mei and Chou، نويسنده , ◄ Chen-Kung، نويسنده ,
966
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Lan and Wu، نويسنده , ◄ Wen-Sheng and Tyan، نويسنده , ◄ Yeu-Sheng and Chou، نويسنده , ◄ Chen-Kung، نويسنده ,
967
Hsu، نويسنده , ◄ Shih-Yun and Dehuang، نويسنده , ◄ Ning and Woodside، نويسنده , ◄ Arch G.، نويسنده ,
968
Hsu، نويسنده , ◄ Shou-Chian and Whang، نويسنده , ◄ Wha-Tzong and Hung، نويسنده , ◄ Chin-Hsien، نويسنده ,
969
Hsu، نويسنده , ◄ Shu-Chen and Tsen، نويسنده , ◄ Hau-Yang، نويسنده ,
970
Hsu، نويسنده , ◄ Shuchen and Wang، نويسنده , ◄ Tien-Chin، نويسنده ,
971
Hsu، نويسنده , ◄ Shu-Hau and Woan، نويسنده , ◄ Karran and Sigmund، نويسنده , ◄ Wolfgang، نويسنده ,
972
Hsu، نويسنده , ◄ Shu-Kun and Lo، نويسنده , ◄ Chung-Liang، نويسنده ,
973
Hsu، نويسنده , ◄ Shu-Kun and Sibuet، نويسنده , ◄ Jean-Claude، نويسنده ,
974
Hsu، نويسنده , ◄ Shukun and Wang، نويسنده , ◄ Shiou-Ya and Liao، نويسنده , ◄ Yen-Che and Yang، نويسنده , ◄ Tsanyao F. and Jan، نويسنده , ◄ Sen and Lin، نويسنده , ◄ Jingyi and Chen، نويسنده , ◄ Song-Chuen، نويسنده ,
975
Hsu، نويسنده , ◄ Shu-Kun and Yeh، نويسنده , ◄ Yi-Ching and Sibuet، نويسنده , ◄ Jean-Claude and Doo، نويسنده , ◄ Wen-Bin and Tsai، نويسنده , ◄ Ching-Hui، نويسنده ,
976
Hsu، نويسنده , ◄ Shu-Kun، نويسنده ,
977
Hsu، نويسنده , ◄ Shu-Lu، نويسنده ,
978
Hsu، نويسنده , ◄ Shun-Pin and Arapostathis، نويسنده , ◄ Ari، نويسنده ,
979
Hsu، نويسنده , ◄ Shun-Pin and Hsu، نويسنده , ◄ Shun-Liang، نويسنده ,
980
Hsu، نويسنده , ◄ Shu-Yu، نويسنده ,
981
Hsu، نويسنده , ◄ Stephen M، نويسنده ,
982
Hsu، نويسنده , ◄ Stephen M، نويسنده ,
983
Hsu، نويسنده , ◄ Steve Lien-Chung and Chang، نويسنده , ◄ Keng-Chuan، نويسنده ,
984
Hsu، نويسنده , ◄ Steve Lien-Chung and Chen، نويسنده , ◄ Wan-Chi، نويسنده ,
985
Hsu، نويسنده , ◄ Steve Lien-Chung and Fan، نويسنده , ◄ Ming Hsin، نويسنده ,
986
Hsu، نويسنده , ◄ Steve Lien-Chung and Wang، نويسنده , ◄ Ulin and King، نويسنده , ◄ Jinn-Shing and Jeng، نويسنده , ◄ Jyh-Long Tuh، نويسنده ,
987
Hsu، نويسنده , ◄ Sung-Chi and Chang، نويسنده , ◄ Chin-Ming، نويسنده ,
988
Hsu، نويسنده , ◄ Sung-Chi and Nelson، نويسنده , ◄ Priscilla P، نويسنده ,
989
Hsu، نويسنده , ◄ Sung-Hao and Kuo، نويسنده , ◄ Wen-Chun and Chen، نويسنده , ◄ Yu-Tzu and Yen، نويسنده , ◄ Chen-Tung Arthur Chen، نويسنده , ◄ Ying-Fang and Chen، نويسنده , ◄ Ko-Shao and Huang، نويسنده , ◄ Wen-Cheng and Cheng، نويسنده , ◄ Henrich، نويسنده ,
990
Hsu، نويسنده , ◄ Sung-Nien and Bi، نويسنده , ◄ Jialin and Wang، نويسنده , ◄ Wen-Feng and Yeh، نويسنده , ◄ Chuin-Tih and Wang، نويسنده , ◄ Chen-Bin، نويسنده ,
991
Hsu، نويسنده , ◄ Sze-Bi and Hwang، نويسنده , ◄ Tzy-Wei and Kuang، نويسنده , ◄ Yang، نويسنده ,
992
Hsu، نويسنده , ◄ Sze-Bi and Roeger، نويسنده , ◄ Lih-Ing W.، نويسنده ,
993
Hsu، نويسنده , ◄ Sze-Bi and Tzeng، نويسنده , ◄ Yun-Huei and Li، نويسنده ,
994
Hsu، نويسنده , ◄ T.C. and Wu، نويسنده , ◄ Xifeng and Trizna، نويسنده , ◄ Zoltan، نويسنده ,
995
Hsu، نويسنده , ◄ T.C. and Zhao، نويسنده , ◄ Yi-jue and Wang، نويسنده , ◄ Rui-yu and Wu، نويسنده , ◄ Y.F. and Spitz، نويسنده , ◄ Margaret R. and Hong، نويسنده , ◄ Waun K.، نويسنده ,
996
Hsu، نويسنده , ◄ T.-F. and Hsiung، نويسنده , ◄ T.-L. and Wang، نويسنده , ◄ James and Huang، نويسنده , ◄ Y.-J. and Paul Wang، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
997
Hsu، نويسنده , ◄ T.-F. and Hsiung، نويسنده , ◄ T.-L. and Wang، نويسنده , ◄ James and Huang، نويسنده , ◄ Y.-J. and Paul Wang، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
998
Hsu، نويسنده , ◄ T.-I.، نويسنده , ◄ Wilson، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
999
Hsu، نويسنده , ◄ T.Y and Zuyao، نويسنده , ◄ Xu، نويسنده ,
1000
Hsu، نويسنده , ◄ T.Y and Zuyao، نويسنده , ◄ Xu، نويسنده ,
بازگشت