<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Andrea Bordoni، نويسنده , ◄ Rosa M. de Lederkremer، نويسنده , ◄ Carla Marino، نويسنده ,
2
Andrea Borella، نويسنده , ◄ Giovanni Cancellieri، نويسنده , ◄ Elena Pagani، نويسنده , ◄ Gian Paolo Rossi، نويسنده ,
3
Andrea Borella، نويسنده , ◄ Paolo Micucci، نويسنده ,
4
Andrea Borghi، نويسنده , ◄ Philippe Renard، نويسنده , ◄ Sandra Jenni، نويسنده ,
5
Andrea Bottacin-Busolina، نويسنده , ◄ Andrea Marionb، نويسنده , ◄ Tommaso Musnerc، نويسنده , ◄ Matteo Tregnaghia، نويسنده , ◄ Mattia Zaramellaa، نويسنده ,
6
Andrea Bottino، نويسنده , ◄ Aldo Laurentini، نويسنده ,
7
Andrea Bottino، نويسنده , ◄ Aldo Laurentini، نويسنده ,
8
Andrea Bottino، نويسنده , ◄ Aldo Laurentini، نويسنده , ◄ Luisa Rosano، نويسنده ,
9
Andrea Bottoni، نويسنده , ◄ Adriana Bottoni، نويسنده , ◄ Ana P. Cassulino، نويسنده , ◄ Fl?via Biet، نويسنده , ◄ Dirce M. Sigulem، نويسنده , ◄ Gabriela P.C. Oliveira، نويسنده , ◄ Denise Marco، نويسنده , ◄ Cristina Poliselli، نويسنده , ◄ Rita C. Rodrigues، نويسنده , ◄ Claudia R. Juzwiak، نويسنده , ◄ Maria L.T. da Silva، نويسنده , ◄ Isac de Castro، نويسنده , ◄ Dan L. Waitzberg، نويسنده ,
10
Andrea Bottoni، نويسنده , ◄ Gianluca Dini، نويسنده ,
11
Andrea Bottoni، نويسنده , ◄ Gian Pietro Miscione، نويسنده , ◄ M. Angels Carvajal، نويسنده , ◄ Juan J. Novoa، نويسنده ,
12
Andrea Bozzoli، نويسنده , ◄ Wieslaw Kazmierski، نويسنده , ◄ Gordon Kennedy، نويسنده , ◄ Alessandra Pasquarello، نويسنده , ◄ Angelo Pecunioso، نويسنده ,
13
Andrea Bradford، نويسنده , ◄ Cindy M. Meston، نويسنده ,
14
Andrea Braides، نويسنده ,
15
Andrea Braides، نويسنده , ◄ Lev Truskinovsky، نويسنده ,
16
Andrea Brambilla، نويسنده , ◄ Raffaele Pristera، نويسنده , ◄ Francesca Salvatori، نويسنده , ◄ Guido Poli، نويسنده , ◄ Elisa Vicenzi، نويسنده ,
17
Andrea Brancale، نويسنده , ◄ Christopher McGuigan، نويسنده , ◄ Berthe Algain، نويسنده , ◄ Pascal Savy، نويسنده , ◄ Rachid Benhida، نويسنده , ◄ Jean-Louis Fourrey، نويسنده , ◄ Graciela Andrei، نويسنده , ◄ Robert Snoeck، نويسنده , ◄ Erik De Clercq، نويسنده , ◄ Jan Balzarini، نويسنده ,
18
Andrea Brancale، نويسنده , ◄ Christopher McGuigan، نويسنده , ◄ Graciela Andrei، نويسنده , ◄ Robert Snoeck، نويسنده , ◄ Erik De Clercq، نويسنده , ◄ Jan Balzarini، نويسنده ,
19
Andrea Bressan، نويسنده ,
20
Andrea Brignole، نويسنده ,
21
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Anna Rossi، نويسنده ,
22
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Anna Rossi، نويسنده ,
23
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Anna Rossi، نويسنده ,
24
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Fabio Zwirner، نويسنده ,
25
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Ferruccio Feruglio، نويسنده , ◄ Fabio Zwirner، نويسنده ,
26
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Ferruccio Feruglio، نويسنده , ◄ Fabio Zwirner، نويسنده ,
27
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Ferruccio Feruglio، نويسنده , ◄ Fabio Zwirner، نويسنده ,
28
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Ferruccio Feruglio، نويسنده , ◄ Fabio Zwirner، نويسنده ,
29
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Ferruccio Feruglio، نويسنده , ◄ Fabio Zwirner، نويسنده ,
30
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Ferruccio Feruglio، نويسنده , ◄ Michelangelo L. Mangano، نويسنده , ◄ Fabio Zwirner، نويسنده ,
31
Andrea Brignole، نويسنده , ◄ Ferruccio Feruglio، نويسنده , ◄ Michelangelo L. Mangano، نويسنده , ◄ Fabio Zwirner، نويسنده ,
32
Andrea Britton، نويسنده , ◄ Julia Fisher، نويسنده ,
33
Andrea Brogi ، نويسنده ,
34
Andrea Brugnolo، نويسنده , ◄ A. M. Nobili، نويسنده , ◄ F. and Barbieri، نويسنده , ◄ M.P. and Dessi، نويسنده , ◄ B. and Ferro، نويسنده , ◄ A. and Girtler، نويسنده , ◄ N. and Palummeri، نويسنده , ◄ E. and Partinico، نويسنده , ◄ D. Codetta-Raiteri، نويسنده , ◄ U. and Regesta، نويسنده , ◄ G. and Servetto، نويسنده , ◄ G. and Tanganelli، نويسنده , ◄ P. and Uva، نويسنده , ◄ V. and Mazzei، نويسنده , ◄ D. and Donadio، نويسنده , ◄ S. and De Carli، نويسنده , ◄ F. ، نويسنده ,
35
Andrea Brutti، نويسنده , ◄ Pierpaolo Rovere، نويسنده , ◄ Serena Cavallero، نويسنده , ◄ Stefano D’Amelio، نويسنده , ◄ Patrizia Danesi، نويسنده , ◄ Giuseppe Arcangeli، نويسنده ,
36
Andrea Buondonno، نويسنده , ◄ Gian Franco Capra، نويسنده , ◄ Elio Coppola، نويسنده , ◄ et al، نويسنده ,
37
Andrea Buraschi، نويسنده , ◄ Alexei Jiltsov، نويسنده ,
38
Andrea Buraschi، نويسنده , ◄ Davide Menini، نويسنده ,
39
Andrea Buraschi، نويسنده , ◄ Francesco Corielli، نويسنده ,
40
Andrea Butturini، نويسنده , ◄ Tom J. Battin، نويسنده , ◄ Francesc Sabater، نويسنده ,
41
Andrea Buz?dy، نويسنده , ◄ J?nos Erosty?k، نويسنده , ◄ Béla Somogyi، نويسنده ,
42
Andrea Buz?dy، نويسنده , ◄ J?nos Erosty?k، نويسنده , ◄ Béla Somogyi، نويسنده ,
43
Andrea Buzas، نويسنده , ◄ Florin Istrate، نويسنده , ◄ Xavier F. Le Goff، نويسنده , ◄ Yann Odabachian، نويسنده , ◄ Fabien Gagosz، نويسنده ,
44
Andrea C Galvis-S?nchez، نويسنده , ◄ Susana C Fonseca، نويسنده , ◄ Alcina M.M.B Morais، نويسنده , ◄ F.Xavier Malcata، نويسنده ,
45
Andrea C. Alfaro، نويسنده ,
46
Andrea C. Alfaro، نويسنده ,
47
Andrea C. Alfaro، نويسنده , ◄ François-Thomas Michaud، نويسنده , ◄ Luce Sergent، نويسنده , ◄ Mark Duxbury، نويسنده ,
48
Andrea C. Babic، نويسنده , ◄ Elizabeth J. Little، نويسنده , ◄ Veena M. Manohar، نويسنده , ◄ Jurate Bitinaite، نويسنده , ◄ Nancy C. Horton، نويسنده ,
49
Andrea C. Berti، نويسنده , ◄ A. Sri Ranga، نويسنده ,
50
Andrea C. Bruttomesso، نويسنده , ◄ Dario Doller، نويسنده , ◄ Eduardo G. Gros، نويسنده ,
51
Andrea C. Burgess، نويسنده , ◄ David A. Pike، نويسنده ,
52
Andrea C. Carrero، نويسنده ,
53
Andrea C. Cook، نويسنده , ◄ Jeffrey Wadsworth، نويسنده , ◄ John R. Southon، نويسنده , ◄ Nikolaas J. van der Merwe، نويسنده ,
54
Andrea C. Dettling، نويسنده , ◄ Joram Feldon، نويسنده , ◄ Christopher R. Pryce، نويسنده ,
55
Andrea C. Fernandes، نويسنده , ◄ Richard D. Hayes، نويسنده , ◄ Vikram Patel، نويسنده ,
56
Andrea C. Ferrari، نويسنده , ◄ Kostya S. Novoselov، نويسنده , ◄ Manish Chhowalla، نويسنده , ◄ Liberato Manna، نويسنده , ◄ Andreia Luisa da Rosa، نويسنده ,
57
Andrea C. Galvis-S?nchez، نويسنده , ◄ Antonio S. Barros، نويسنده , ◄ Ivonne Delgadillo، نويسنده ,
58
Andrea C. Galvis-S?nchez، نويسنده , ◄ Ildik? V. T?th، نويسنده , ◄ Ana Portela، نويسنده , ◄ Ivonne Delgadillo، نويسنده , ◄ Antonio O.S.S. Rangel، نويسنده ,
59
Andrea C. King، نويسنده , ◄ Nancy C. Bernardy، نويسنده , ◄ Katherina Hauner، نويسنده ,
60
Andrea C. King، نويسنده , ◄ Nancy C. Bernardy، نويسنده , ◄ Oscar A. Parsons، نويسنده , ◄ William R. Lovallo، نويسنده ,
61
Andrea C. Knowles، نويسنده , ◄ Malcolm Irving، نويسنده , ◄ Yin-Biao Sun، نويسنده ,
62
Andrea C. Levi، نويسنده , ◄ Ugo Tartaglino، نويسنده ,
63
Andrea C. Pepin، نويسنده , ◄ Ravi Tandon، نويسنده , ◄ Valentino Cattori، نويسنده , ◄ Eva Niederer، نويسنده , ◄ Barbara Riond، نويسنده , ◄ Barbara Willi، نويسنده , ◄ Hans Lutz، نويسنده , ◄ Regina Hofmann-Lehmann، نويسنده ,
64
Andrea C. Pierno، نويسنده , ◄ Andrea Caria، نويسنده , ◄ Scott Glover، نويسنده , ◄ Umberto Castiello، نويسنده ,
65
Andrea C. R?nnau، نويسنده , ◄ Sherko v. Schmiedeberg، نويسنده , ◄ Peter Bielfeld، نويسنده , ◄ Thomas Ruzicka، نويسنده , ◄ Hans-Christian Schuppe، نويسنده ,
66
Andrea C. Rinaldi، نويسنده , ◄ Gustavo Ponticelli، نويسنده , ◄ Stefania Oliva، نويسنده , ◄ Antonio Di Giulio، نويسنده , ◄ Enrico Sanjust، نويسنده ,
67
Andrea C. Samson، نويسنده , ◄ Yonni Meyer، نويسنده ,
68
Andrea C. Vaiana، نويسنده , ◄ Kevin Y. Sanbonmatsu، نويسنده ,
69
Andrea C.M.E. Rayat، نويسنده , ◄ Gary J. Lye، نويسنده , ◄ Martina Micheletti، نويسنده ,
70
Andrea Caggese، نويسنده ,
71
Andrea Caggese، نويسنده ,
72
Andrea Caggese، نويسنده ,
73
ANDREA CAL? and DAVIDE MARTINENGHI، نويسنده ,
74
Andrea Cal?، نويسنده , ◄ Georg Gottlob، نويسنده , ◄ Andreas Pieris، نويسنده ,
75
Andrea Calcaterra، نويسنده , ◄ Alessandro Antonietti، نويسنده , ◄ Jean Underwood، نويسنده ,
76
Andrea Cali`، نويسنده , ◄ M. and Santarelli، نويسنده , ◄ M.G.L. and Leone، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
77
Andrea Cali`، نويسنده , ◄ Georg Gottlob، نويسنده , ◄ Andreas Pieris، نويسنده ,
78
Andrea Callegari، نويسنده , ◄ Sveva Bollini، نويسنده , ◄ Laura Iop، نويسنده , ◄ Angela Chiavegato، نويسنده , ◄ Gianluca Torregrossa، نويسنده , ◄ Michela Pozzobon، نويسنده , ◄ Gino Gerosa، نويسنده , ◄ Paolo De Coppi، نويسنده , ◄ Nicola Elvassore، نويسنده , ◄ Saverio Sartore، نويسنده ,
79
Andrea Calvagna، نويسنده , ◄ Aurelio La Corte، نويسنده , ◄ Sabrina Sicari، نويسنده ,
80
Andrea Calzetta Resio، نويسنده , ◄ Roberto J. Aguerre، نويسنده , ◄ Constantino Suarez، نويسنده ,
81
Andrea Camilletti، نويسنده , ◄ Natalia Moretti، نويسنده , ◄ Gilberta Giacchetti، نويسنده , ◄ Emanuela Faloia، نويسنده , ◄ Daniela Martarelli، نويسنده , ◄ Franco Mantero، نويسنده , ◄ Laura Mazzanti، نويسنده ,
82
Andrea Camperio Ciani، نويسنده , ◄ Loris Palentini، نويسنده , ◄ M. Arahou، نويسنده , ◄ L. Martinoli، نويسنده , ◄ C. Capiluppi، نويسنده , ◄ M. Mouna، نويسنده ,
83
Andrea Capocci، نويسنده , ◄ Franti ek Slanina، نويسنده , ◄ Yicheng Zhang، نويسنده ,
84
Andrea Capocci، نويسنده , ◄ Yicheng Zhang، نويسنده ,
85
Andrea Caporale، نويسنده , ◄ Fulvio Parisi، نويسنده , ◄ Domenico Asprone، نويسنده , ◄ Raimondo Luciano، نويسنده , ◄ Andrea Prota، نويسنده ,
86
Andrea Capotorti، نويسنده ,
87
Andrea Capotorti، نويسنده , ◄ Barbara Vantaggi، نويسنده ,
88
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Alessandro Donati، نويسنده , ◄ Maurizio Anzini، نويسنده , ◄ Salvatore Vomero، نويسنده , ◄ Pier G. De Benedetti، نويسنده , ◄ Maria Cristina Menziani، نويسنده , ◄ Thierry Langer، نويسنده ,
89
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Andrea Gallelli، نويسنده , ◄ Carlo Braile، نويسنده , ◄ Maurizio Anzini، نويسنده , ◄ Salvatore Vomero، نويسنده , ◄ Laura Mennuni، نويسنده , ◄ Francesco Makovec، نويسنده , ◄ M.Cristina Menziani، نويسنده , ◄ Pier G. De Benedetti، نويسنده , ◄ Alessandro Donati، نويسنده , ◄ Gianluca Giorgi، نويسنده ,
90
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Andrea Gallelli، نويسنده , ◄ Carlo Braile، نويسنده , ◄ Maurizio Anzini، نويسنده , ◄ Salvatore Vomero، نويسنده , ◄ Laura Mennuni، نويسنده , ◄ Francesco Makovec، نويسنده , ◄ M.Cristina Menziani، نويسنده , ◄ Pier G. De Benedetti، نويسنده , ◄ Alessandro Donati، نويسنده , ◄ Gianluca Giorgi، نويسنده ,
91
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Germano Giuliani، نويسنده , ◄ Andrea Gallelli، نويسنده , ◄ Salvatore Valenti، نويسنده , ◄ Maurizio Anzini، نويسنده , ◄ Laura Mennuni، نويسنده , ◄ Francesco Makovec، نويسنده , ◄ Aroldo Cupello، نويسنده , ◄ Salvatore Vomero، نويسنده ,
92
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Germano Giuliani، نويسنده , ◄ Maurizio Anzini، نويسنده , ◄ Daniela Riitano، نويسنده , ◄ Gianluca Giorgi، نويسنده , ◄ Salvatore Vomero، نويسنده ,
93
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Germano Giuliani، نويسنده , ◄ Salvatore Valenti، نويسنده , ◄ Maurizio Anzini، نويسنده , ◄ Salvatore Vomero، نويسنده , ◄ Gianluca Giorgi، نويسنده , ◄ Cristiana Sogliano، نويسنده , ◄ Elisabetta Maciocco، نويسنده , ◄ Giovanni Biggio، نويسنده , ◄ Alessandra Concas، نويسنده ,
94
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Giovanni Viola، نويسنده , ◄ Guillermo R. Zemba، نويسنده ,
95
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Giuseppe DʹAppollonio، نويسنده ,
96
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Guillermo R. Zemba، نويسنده ,
97
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Guillermo R. Zemba، نويسنده ,
98
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Marina Huerta، نويسنده , ◄ Guillermo R. Zemba، نويسنده ,
99
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Maurizio Anzini، نويسنده , ◄ Salvatore Vomero، نويسنده , ◄ Laura Mennuni، نويسنده , ◄ Francesco Makovec، نويسنده , ◄ Edith Doucet، نويسنده , ◄ Michel Hamon، نويسنده , ◄ M.Cristina Menziani، نويسنده , ◄ Pier G. De Benedetti، نويسنده , ◄ Gianluca Giorgi، نويسنده , ◄ Carla Ghelardini، نويسنده , ◄ Simona Collina، نويسنده ,
100
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Paolo Valtancoli، نويسنده ,
101
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Paolo Valtancoli، نويسنده , ◄ Luca Vergnano، نويسنده ,
102
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Carlo A. Trugenberger، نويسنده , ◄ Guillermo R. Zemba، نويسنده ,
103
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Lachezar S. Georgiev، نويسنده , ◄ Ivan T. Todorov، نويسنده ,
104
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Mario Matarrese، نويسنده , ◄ Rosa Maria Moresco، نويسنده , ◄ Salvatore Valenti، نويسنده , ◄ Maurizio Anzini، نويسنده , ◄ Salvatore Vomero، نويسنده , ◄ Elia Anna Turolla، نويسنده , ◄ Sara Belloli، نويسنده , ◄ Pasquale Simonelli، نويسنده , ◄ Maria Azzurra Filannino، نويسنده , ◄ Michela Lecchi، نويسنده , ◄ Ferruccio Fazio، نويسنده ,
105
Andrea Cappelli، نويسنده , ◄ Riccardo Guida، نويسنده , ◄ Nicodemo Magnoli، نويسنده ,
106
Andrea Carbonaro، نويسنده , ◄ Rob Walczak، نويسنده , ◄ Pasquale Mario Calderale، نويسنده , ◄ Mauro Ferrari، نويسنده ,
107
Andrea Caricasole، نويسنده , ◄ P. and Provenzano، نويسنده , ◄ M.R. and Hatcher، نويسنده , ◄ P.G. and Senesi، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
108
Andrea Caridi، نويسنده , ◄ Fabio Galvano، نويسنده , ◄ Alessio Tafuri، نويسنده , ◄ Alberto Ritieni ، نويسنده ,
109
Andrea Carlson Gielen، نويسنده ,
110
Andrea Carlson Gielen، نويسنده , ◄ Patricia J. O’Campo، نويسنده , ◄ Jacquelyn C. Campbell، نويسنده , ◄ Janet Schollenberger، نويسنده , ◄ Anne B. Woods، نويسنده , ◄ Alison S. Jones، نويسنده , ◄ Jacqueline A. Dienemann، نويسنده , ◄ Joan Kub، نويسنده , ◄ E. Clifford Wynne، نويسنده ,
111
Andrea Carotti، نويسنده , ◄ Modesto de Candia، نويسنده , ◄ Marco Catto، نويسنده , ◄ Tatiana N. Borisova، نويسنده , ◄ Alexey V. Varlamov، نويسنده , ◄ Estefan?a Méndez-?lvarez، نويسنده , ◄ Ram?n Soto-Otero، نويسنده , ◄ Leonid G. Voskressensky، نويسنده , ◄ Cosimo Altomare، نويسنده ,
112
Andrea Carpenter، نويسنده ,
113
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ A. Spagnoli، نويسنده , ◄ S. VANTADORI، نويسنده ,
114
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Andrea Spagnoli، نويسنده ,
115
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Andrea Spagnoli، نويسنده ,
116
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Andrea Spagnoli، نويسنده , ◄ SABRINA VANTADORI، نويسنده ,
117
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Andrea Spagnoli، نويسنده , ◄ SABRINA VANTADORI، نويسنده ,
118
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Andrea Spagnoli، نويسنده , ◄ SABRINA VANTADORI، نويسنده ,
119
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Les P. Pook، نويسنده , ◄ Cetin Morris Sonsino، نويسنده ,
120
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Roberto Brighenti، نويسنده ,
121
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Roberto Brighenti، نويسنده ,
122
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Roberto Brighenti، نويسنده , ◄ Andrea Spagnoli، نويسنده ,
123
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Roberto Brighenti، نويسنده , ◄ Andrea Spagnoli، نويسنده ,
124
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Roberto Brighenti، نويسنده , ◄ Hans-J?rg Huth، نويسنده , ◄ SABRINA VANTADORI، نويسنده ,
125
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Roberto Brighenti، نويسنده , ◄ SABRINA VANTADORI، نويسنده ,
126
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Roberto Brighenti، نويسنده , ◄ SABRINA VANTADORI، نويسنده ,
127
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ Roberto Brighenti، نويسنده , ◄ rea Spagnoli، نويسنده ,
128
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ SABRINA VANTADORI، نويسنده ,
129
Andrea Carpinteri، نويسنده , ◄ rea Spagnoli، نويسنده , ◄ SABRINA VANTADORI، نويسنده ,
130
Andrea Carriero، نويسنده , ◄ MassimilianoMarcellino، نويسنده ,
131
Andrea Casalegno، نويسنده , ◄ Paolo Grassini، نويسنده , ◄ Renzo Marchesi، نويسنده ,
132
Andrea Casati، نويسنده , ◄ Marta Putzu، نويسنده ,
133
Andrea Cassioli ، نويسنده , ◄ MarcoLocatelli، نويسنده ,
134
Andrea Castelletti، نويسنده , ◄ Francesca Pianosi، نويسنده , ◄ Rodolfo Soncini-Sessa، نويسنده ,
135
Andrea Cataldo، نويسنده , ◄ Emanuele Piuzzi، نويسنده , ◄ Giuseppe Cannazza، نويسنده , ◄ Egidio De Benedetto، نويسنده ,
136
Andrea Cattanei، نويسنده , ◄ Riccardo Ghio، نويسنده , ◄ Alessandro Bongiov?`، نويسنده ,
137
Andrea Causin، نويسنده , ◄ Gian Pietro Pirola، نويسنده ,
138
Andrea Cavaglià، نويسنده , ◄ Davide Fioravanti، نويسنده , ◄ Roberto Tateo، نويسنده ,
139
Andrea Cavagna، نويسنده , ◄ Irene Giardina، نويسنده , ◄ Alberto Orlandi، نويسنده , ◄ Giorgio Parisi، نويسنده , ◄ Andrea Procaccini، نويسنده ,
140
Andrea Cavagna، نويسنده , ◄ Irene Giardina، نويسنده , ◄ Alberto Orlandi، نويسنده , ◄ Giorgio Parisi، نويسنده , ◄ Andrea Procaccini، نويسنده , ◄ Massimiliano Viale، نويسنده , ◄ Vladimir Zdravkovic، نويسنده ,
141
Andrea Cavalli and Michele Vendruscolo، نويسنده , ◄ Giovanni Greco، نويسنده , ◄ Ettore Novellino، نويسنده , ◄ Maurizio Recanatini، نويسنده ,
142
Andrea Cavallinia، نويسنده , ◄ U، نويسنده , ◄ Lucia Natalia، نويسنده , ◄ Mauro Durantea، نويسنده , ◄ Biancaelena Masertib، نويسنده ,
143
Andrea Cavani، نويسنده , ◄ Cristina Albanesi، نويسنده , ◄ Claudia Traidl، نويسنده , ◄ Silvia Sebastiani، نويسنده , ◄ Giampiero Girolomoni، نويسنده ,
144
Andrea Cavazzana، نويسنده , ◄ Angela Michelucci، نويسنده , ◄ Claudio Orlando، نويسنده , ◄ Stefania Gelmini، نويسنده ,
145
Andrea Cavicchi، نويسنده , ◄ Luigi Gambarotta، نويسنده ,
146
Andrea Cavicchioli، نويسنده , ◄ Ivano G.R. Gutz، نويسنده ,
147
Andrea Cedraro، نويسنده , ◄ Angelo Cappello، نويسنده , ◄ Lorenzo Chiari، نويسنده ,
148
Andrea Centrone، نويسنده , ◄ Luigi Brambilla، نويسنده , ◄ Thierry Renouard، نويسنده , ◄ Lileta Gherghel، نويسنده , ◄ Claude Mathis، نويسنده , ◄ Klaus Müllen، نويسنده , ◄ Giuseppe Zerbi، نويسنده ,
149
Andrea Cereatti، نويسنده , ◄ Valentina Camomilla، نويسنده , ◄ Aurelio Cappozzo، نويسنده ,
150
Andrea Cereatti، نويسنده , ◄ Valentina Camomilla، نويسنده , ◄ Giuseppe Vannozzi، نويسنده , ◄ Aurelio Cappozzo، نويسنده ,
151
Andrea Cerioli، نويسنده ,
152
Andrea Cerreta، نويسنده , ◄ Dusan Vobornik، نويسنده , ◄ Giovanni Dietler، نويسنده ,
153
Andrea Cherrington، نويسنده , ◄ Giselle Corbie-Smith، نويسنده , ◄ Donald E. Pathman، نويسنده ,
154
Andrea Chronis-Tuscano، نويسنده , ◄ Kelly A. O’Brien، نويسنده , ◄ Charlotte Johnston، نويسنده , ◄ Heather A. Jones & Tana L. Clarke، نويسنده , ◄ Veronica L. Raggi &Mary E. Rooney، نويسنده , ◄ Yamalis Diaz & Jessica Pian، نويسنده , ◄ Jessica Pian & Karen E. Seymour، نويسنده ,
155
Andrea Chronis-Tuscano، نويسنده , ◄ Veronica L. Raggi & Tana L. Clarke، نويسنده , ◄ Mary E. Rooney، نويسنده , ◄ Yamalis Diaz & Jessica Pian، نويسنده ,
156
Andrea Cianchi، نويسنده ,
157
Andrea Cianchi، نويسنده ,
158
Andrea Cianchi، نويسنده ,
159
Andrea Cianchi، نويسنده ,
160
Andrea Cianchi، نويسنده , ◄ Bianca Stroffolini، نويسنده ,
161
Andrea Ciani، نويسنده , ◄ Kai-Uwe Goss، نويسنده , ◄ René P. Schwarzenbach، نويسنده ,
162
Andrea Cignarella، نويسنده , ◄ Thomas Engel، نويسنده , ◄ Arnold von Eckardstein، نويسنده , ◄ Mario Kratz، نويسنده , ◄ Stefan Lorkowski، نويسنده , ◄ Aloys Lueken، نويسنده , ◄ Gerd Assmann، نويسنده , ◄ Paul Cullen، نويسنده ,
163
Andrea Ciliberto، نويسنده , ◄ Matthew J Petrus، نويسنده , ◄ John J. Tyson، نويسنده , ◄ Jill C. Sible، نويسنده ,
164
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Andrea and Thome، نويسنده , ◄ John R. and Lombardi، نويسنده , ◄ Carlo، نويسنده ,
165
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Andrea and Thome، نويسنده , ◄ John R. and Lombardi، نويسنده , ◄ Carlo، نويسنده ,
166
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Andrea and Thome، نويسنده , ◄ John R.، نويسنده ,
167
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Andrea and Thome، نويسنده , ◄ John R.، نويسنده ,
168
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Andrea and Thome، نويسنده , ◄ John R.، نويسنده ,
169
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Andrea and Thome، نويسنده , ◄ John R.، نويسنده ,
170
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Andrea and Thome، نويسنده , ◄ John R.، نويسنده ,
171
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Lorenzo Santini، نويسنده ,
172
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Lorenzo Santini، نويسنده ,
173
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Lorenzo Santini، نويسنده , ◄ Marco E. Ricotti، نويسنده ,
174
Andrea Cioncolini، نويسنده , ◄ Lorenzo Santini، نويسنده , ◄ Marco E. Ricotti، نويسنده ,
175
Andrea Cipollina، نويسنده , ◄ Angelo Bonfiglio، نويسنده , ◄ Giorgio Micale، نويسنده , ◄ Alberto Brucato، نويسنده ,
176
Andrea Cipollina، نويسنده , ◄ Giorgio Micale، نويسنده , ◄ Lucio Rizzuti، نويسنده ,
177
Andrea Cipollina، نويسنده , ◄ Giorgio Micale، نويسنده , ◄ Lucio Rizzuti، نويسنده ,
178
Andrea Cipollina، نويسنده , ◄ Corrado Sommariva، نويسنده , ◄ Giorgio Micale، نويسنده ,
179
Andrea Cipriani، نويسنده , ◄ Toshiaki A. Furukawa، نويسنده , ◄ Rachel Churchill، نويسنده , ◄ Corrado Barbui، نويسنده ,
180
Andrea Civera، نويسنده , ◄ Matteo Pavese، نويسنده , ◄ Guido Saracco، نويسنده , ◄ Vito Specchia، نويسنده ,
181
Andrea Clementi، نويسنده , ◄ Russell Impagliazzo، نويسنده ,
182
Andrea Clementi، نويسنده , ◄ Angelo Monti، نويسنده , ◄ Riccardo Silvestri، نويسنده ,
183
Andrea Colagrossi، نويسنده , ◄ B. Bouscasse، نويسنده , ◄ M. Antuono، نويسنده , ◄ S. Marrone، نويسنده ,
184
Andrea Colantonio، نويسنده , ◄ Robert B. Potter، نويسنده ,
185
ANDREA COLESANTI and DANIEL HUG، نويسنده ,
186
ANDREA COLESANTI and DANIEL HUG، نويسنده , ◄ Paolo Salani، نويسنده ,
187
Andrea Colli، نويسنده , ◄ Riccardo Campodonico، نويسنده , ◄ Tiziano Gherli، نويسنده ,
188
Andrea Colli، نويسنده , ◄ Tiziano Gherli، نويسنده , ◄ Carlos A. Mestres، نويسنده , ◄ José L. Pomar، نويسنده ,
189
Andrea Colombo، نويسنده , ◄ Emilio Benfenati، نويسنده , ◄ Mati Karelson، نويسنده , ◄ Uko Maran، نويسنده ,
190
Andrea Consiglio، نويسنده , ◄ Annalisa Russino، نويسنده ,
191
Andrea Consiglio، نويسنده , ◄ Flavio Cocco، نويسنده , ◄ Stavros A. Zenios، نويسنده ,
192
Andrea Consiglio، نويسنده , ◄ Stavros A. Zenios، نويسنده ,
193
Andrea Consiglio، نويسنده , ◄ B. David Saunders، نويسنده , ◄ Stavros A. Zenios، نويسنده ,
194
Andrea Conversano، نويسنده , ◄ John F. Walsh، نويسنده , ◄ Edward M. Geltman، نويسنده , ◄ Julio E. Perez، نويسنده , ◄ Steven R. Bergmann، نويسنده , ◄ Robert J. Gropler، نويسنده ,
195
Andrea Coppi، نويسنده , ◄ Alessio Mengoni، نويسنده , ◄ Federico Selvi، نويسنده ,
196
Andrea Corli، نويسنده , ◄ Monique Sablé-Tougeron، نويسنده ,
197
Andrea Cornia، نويسنده , ◄ Fulvia Felluga، نويسنده , ◄ Vincenzo Frenna، نويسنده , ◄ Franco Ghelfi، نويسنده , ◄ Andrew F. Parsons، نويسنده , ◄ Mariella Pattarozzi، نويسنده , ◄ Fabrizio Roncaglia، نويسنده , ◄ Domenico Spinelli، نويسنده ,
198
Andrea Cornwall، نويسنده , ◄ Alex Shankland، نويسنده ,
199
Andrea Cornwall، نويسنده , ◄ Rachel Jewkes، نويسنده ,
200
Andrea Correa، نويسنده , ◄ Giovanni Talarico، نويسنده , ◄ Luigi Cavallo، نويسنده ,
201
Andrea Corsi، نويسنده , ◄ Andrey Milchev، نويسنده , ◄ Vakhtang G. Rostiashvili، نويسنده , ◄ Thomas A. Vilgis، نويسنده ,
202
Andrea Corsonello، نويسنده , ◄ Claudio Pedone، نويسنده , ◄ Raffaele Antonelli Incalzi، نويسنده ,
203
Andrea Corsonello، نويسنده , ◄ Francesco Perticone، نويسنده , ◄ Riccardo Ientile، نويسنده , ◄ Mario Barbagallo، نويسنده , ◄ Francesco Corica، نويسنده ,
204
Andrea Corsonello، نويسنده , ◄ Maria Lucchetti، نويسنده , ◄ Francesco Corica، نويسنده , ◄ Giovanni Apolone، نويسنده , ◄ Giulio Marchesini، نويسنده ,
205
Andrea Corti، نويسنده ,
206
Andrea Corti، نويسنده , ◄ Daniele Fiaschi، نويسنده , ◄ Giampaolo Manfrida، نويسنده ,
207
Andrea Corti، نويسنده , ◄ Daniele Fiaschi، نويسنده , ◄ Lidia Lombardi، نويسنده ,
208
Andrea Corti، نويسنده , ◄ Lidia Lombardi، نويسنده ,
209
Andrea Corti، نويسنده , ◄ Lidia Lombardi، نويسنده ,
210
Andrea Cosentino، نويسنده , ◄ Salvatore Giacobbe، نويسنده ,
211
Andrea Costa، نويسنده , ◄ Jean Paris and Michel Perrier، نويسنده , ◄ Michael Towers، نويسنده , ◄ Thomas Browne، نويسنده ,
212
Andrea Crisanti، نويسنده , ◄ Luca Leuzzi، نويسنده ,
213
Andréa Cristiane Krause Bierhalz، نويسنده , ◄ Andrea C.K. and da Silva، نويسنده , ◄ Mariana A. and de Sousa، نويسنده , ◄ Hermيnio C. and Braga، نويسنده , ◄ Mara E.M. and Kieckbusch، نويسنده , ◄ Theo G.، نويسنده ,
214
Andréa Cristiane Krause Bierhalz، نويسنده , ◄ Mariana Altenhofen da Silva، نويسنده , ◄ Theo Guenter Kieckbusch، نويسنده ,
215
Andrea Critto a، نويسنده , ◄ Silvia Torresan a، نويسنده , ◄ Elena Semenzin، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Silvio Giove، نويسنده , ◄ Miranda Mesman d، نويسنده , ◄ A.J. Schouten d، نويسنده , ◄ M. Rutgers d، نويسنده , ◄ Antonio Marcomini، نويسنده , ◄ ?، نويسنده ,
216
Andrea Cucina، نويسنده , ◄ John Dudgeon، نويسنده , ◄ Hector Neff، نويسنده ,
217
Andrea Cutillo&Claudio Ceccarelli، نويسنده ,
218
Andrea D McGill، نويسنده , ◄ Wei Zhang، نويسنده , ◄ Joanne Wittbrodt، نويسنده , ◄ Jianqiang Wang، نويسنده , ◄ H.Bernhard Schlegel، نويسنده , ◄ Peng George Wang، نويسنده ,
219
Andréa D. A. Castanho، نويسنده , ◄ Paulo Artaxo، نويسنده ,
220
Andrea D. Birnbaum، نويسنده , ◄ Brian M. Fagan، نويسنده , ◄ Howard H. Teler، نويسنده , ◄ Debra A. Goldtein، نويسنده ,
221
Andrea D. Birnbaum، نويسنده , ◄ Howard H. Teler، نويسنده , ◄ Kara L. chultz، نويسنده , ◄ Marilyn D. Farber، نويسنده , ◄ Weihua Gao، نويسنده , ◄ Phoebe Lin، نويسنده , ◄ Frederick Oh، نويسنده , ◄ Debra A. Goldtein، نويسنده ,
222
Andrea D. Eckhart، نويسنده , ◄ Richard C. Fentzke، نويسنده , ◄ John Lepore، نويسنده , ◄ Roberto Lang، نويسنده , ◄ Hua Lin، نويسنده , ◄ Robert J. Lefkowitz، نويسنده , ◄ Walter J. Koch، نويسنده , ◄ Jeffrey M. Leiden، نويسنده ,
223
Andrea D. Eckhart، نويسنده , ◄ Walter J. Koch، نويسنده ,
224
Andrea D. Ellis، نويسنده , ◄ Julian Hill، نويسنده ,
225
Andrea D. Scheibner، نويسنده ,
226
Andrea D?az-Villase?or، نويسنده , ◄ Omar Granados، نويسنده , ◄ Berenice Gonz?lez-Palacios، نويسنده , ◄ Claudia Tovar-Palacio، نويسنده , ◄ Ivan Torre-Villalvazo، نويسنده , ◄ Ver?nica Olivares-Garc?a، نويسنده , ◄ Nimbe Torres، نويسنده , ◄ Armando R. Tovar، نويسنده ,
227
Andrea D?az-Villasenor، نويسنده , ◄ Marcia Hiriart، نويسنده , ◄ Mariano E. Cebrian، نويسنده , ◄ Rogelio Zacar?as-Castillo، نويسنده , ◄ Patricia Ostrosky-Wegman، نويسنده ,
228
Andrea D?rner، نويسنده , ◄ Mathias Pauschinger، نويسنده , ◄ Peter L. Schwimmbeck، نويسنده , ◄ Uwe Kühl، نويسنده , ◄ Heinz-Peter Schultheiss، نويسنده ,
229
Andrea D’Ariano، نويسنده , ◄ Dario Pacciarelli، نويسنده , ◄ Marco Pranzo، نويسنده ,
230
Andrea Dadone and Bernard Grossman، نويسنده ,
231
Andrea Dadone and Bernard Grossman، نويسنده ,
232
Andrea Dadone، نويسنده , ◄ Lorenzo Dambrosio، نويسنده ,
233
Andrea Dainese، نويسنده ,
234
Andrea Dainese، نويسنده , ◄ for the ALICE collaboration ، نويسنده ,
235
Andrea Dal Monte، نويسنده , ◄ Marco Raciti Castelli، نويسنده , ◄ Ernesto Benini، نويسنده ,
236
Andrea Dall’Aglio، نويسنده ,
237
Andrea Dall’Asta، نويسنده , ◄ Alessandro Zona، نويسنده ,
238
Andrea Dall’Asta، نويسنده , ◄ Alessandro Zona، نويسنده ,
239
Andrea Dallʹaglio، نويسنده , ◄ Luigi Orsina and Paolo Papi، نويسنده ,
240
Andrea Dallʹaglio، نويسنده , ◄ Massimo Grossi، نويسنده ,
241
Andrea DallʹAsta، نويسنده , ◄ Alessandro Zona، نويسنده ,
242
Andrea DallʹAsta، نويسنده , ◄ Alessandro Zona، نويسنده ,
243
Andrea DʹAlpaos، نويسنده , ◄ Stefano Lanzoni، نويسنده , ◄ Simon Marius Mudd، نويسنده , ◄ Sergio Fagherazzi، نويسنده ,
244
Andrea Damascelli، نويسنده , ◄ Zahid Hussain، نويسنده , ◄ and Zhi-Xun Shen، نويسنده ,
245
Andrea Dankwardt، نويسنده , ◄ Bertold Hock، نويسنده ,
246
Andrea Dankwardt، نويسنده , ◄ Jutta Müller، نويسنده , ◄ Bertold Hock، نويسنده ,
247
Andrea DʹAnnibale، نويسنده , ◄ Maurizio DAuria، نويسنده , ◄ Fabio Prati، نويسنده , ◄ Chiara Romagnoli، نويسنده , ◄ Sonia Stoia، نويسنده , ◄ Rocco Racioppi، نويسنده , ◄ Licia Viggiani، نويسنده ,
248
Andrea Davies، نويسنده , ◄ Richard Prentice، نويسنده ,
249
Andrea De Gottardi، نويسنده , ◄ Sidney Shaw PhD، نويسنده , ◄ Hans Sagesser، نويسنده , ◄ Jürg Reichen، نويسنده ,
250
Andrea De Luca، نويسنده , ◄ Gian Paolo Rossi، نويسنده ,
251
Andrea De Luca، نويسنده , ◄ Rita Murri، نويسنده , ◄ Fernando Damiano، نويسنده , ◄ Adriana Ammassari، نويسنده , ◄ Andrea Antinori، نويسنده ,
252
Andrea De Lucia، نويسنده , ◄ Eugenio Pompella، نويسنده , ◄ Silvio Stefanucci، نويسنده ,
253
Andrea De Lucia، نويسنده , ◄ Susan Elliott Sim، نويسنده ,
254
Andrea de Matteis، نويسنده , ◄ Francesco Nuzzo، نويسنده , ◄ Emanuela Rossi، نويسنده , ◄ Gabriella Landi، نويسنده , ◄ Francesco Perrone، نويسنده ,
255
Andrea de Silva، نويسنده , ◄ Maximilian de Courten، نويسنده , ◄ Paul Zimmet، نويسنده , ◄ Geoff Nicholson، نويسنده , ◄ Mark Kotowicz، نويسنده , ◄ Julie Pasco، نويسنده , ◄ Greg R. Collier، نويسنده ,
256
Andrea De Stefano، نويسنده , ◄ Nathalie Lefebvre ، نويسنده , ◄ Maya Kopylova ، نويسنده ,
257
Andrea De?k، نويسنده , ◄ G?bor T?rk?nyi، نويسنده ,
258
Andrea De?k، نويسنده , ◄ Szilvia K?rp?ti، نويسنده , ◄ Gy?rgy Vank?، نويسنده , ◄ Alajos K?lm?n، نويسنده , ◄ Ionel Haiduc، نويسنده ,
259
Andrea Decensi، نويسنده ,
260
Andrea Defant، نويسنده , ◄ Ines Mancini، نويسنده ,
261
Andrea Del Centina، نويسنده ,
262
Andrea Del Centina، نويسنده ,
263
Andrea Del Centina، نويسنده ,
264
Andrea Del Centina، نويسنده ,
265
Andrea Del Fattore، نويسنده , ◄ Alfredo Cappariello، نويسنده , ◄ Anna Teti، نويسنده ,
266
Andréa Dessen، نويسنده ,
267
Andréa Dessen، نويسنده ,
268
Andréa Dessen، نويسنده ,
269
Andrea Dettling، نويسنده , ◄ Florian Fischer، نويسنده , ◄ Svenja B?hler، نويسنده , ◄ Fee Ulrichs، نويسنده , ◄ Gisela Skopp، نويسنده , ◄ Matthias Graw، نويسنده , ◄ Hans-Thomas Haffner، نويسنده ,
270
Andrea Devenow، نويسنده , ◄ Ivo Welch، نويسنده ,
271
Andrea Di Giorgio، نويسنده , ◄ Carmelo Destito، نويسنده , ◄ Massimo Mercuri، نويسنده , ◄ Alfredo Wiel Marin، نويسنده ,
272
Andrea Di Giorgio، نويسنده , ◄ Luigi Sofo، نويسنده , ◄ Marco Pericoli Ridolfini، نويسنده , ◄ Sergio Alfieri، نويسنده , ◄ Giovanni Battista Doglietto، نويسنده ,
273
Andrea Di Giulio، نويسنده , ◄ Barbara Carrapa، نويسنده , ◄ Roberto Fantoni، نويسنده , ◄ Luciano Gorla and Antonio Valdisturlo ، نويسنده ,
274
Andrea Di Giuseppe، نويسنده , ◄ Marcello Crucianelli، نويسنده , ◄ Maurizio Passacantando، نويسنده , ◄ Stefano Nisi، نويسنده , ◄ Raffaele Saladino، نويسنده ,
275
Andrea Di Lenarda، نويسنده , ◄ Marino Scherillo، نويسنده , ◄ Aldo Pietro Maggioni، نويسنده , ◄ Nicola Acquarone، نويسنده , ◄ Giovanni Battista Ambrosio، نويسنده , ◄ Massimo Annicchiarico، نويسنده , ◄ Paolo Bellis، نويسنده , ◄ Paolo Bellotti، نويسنده , ◄ Renata De Maria، نويسنده , ◄ Rinaldo Lavecchia، نويسنده , ◄ Donata Lucci، نويسنده , ◄ Giovanni Mathieu، نويسنده , ◄ Cristina Opasich، نويسنده , ◄ Maurizio Porcu، نويسنده , ◄ Luigi Tavazzi، نويسنده , ◄ Massimo Cafiero، نويسنده , ◄ TEMISTOCLE Investigators، نويسنده ,
276
Andrea Di Lieto، نويسنده , ◄ Fabrizio Pollio، نويسنده , ◄ Marianna De Falco، نويسنده , ◄ Francesca Iannotti، نويسنده , ◄ Massimo Mascolo، نويسنده , ◄ Pasquale Somma، نويسنده , ◄ Stefania Staibano، نويسنده ,
277
Andrea Di Lieto، نويسنده , ◄ Francesca Iannotti، نويسنده , ◄ Marianna De Falco، نويسنده , ◄ Stefania Staibano، نويسنده , ◄ Fabrizio Pollio، نويسنده , ◄ Francesca Ciociola، نويسنده , ◄ Gaetano De Rosa، نويسنده ,
278
Andrea DiMartini، نويسنده , ◄ Mary Grace Fitzgerald، نويسنده , ◄ Judy Magill، نويسنده , ◄ Mimi Funovitz، نويسنده , ◄ Kareem Abu-Elmagd، نويسنده , ◄ Hiro Furukawa، نويسنده , ◄ Satoro Todo، نويسنده ,
279
Andrea Ditzer، نويسنده , ◄ Hans-Hubert Kirch، نويسنده , ◄ Ambili Nair، نويسنده , ◄ Dorothea Bartels، نويسنده ,
280
Andrea Dlaska، نويسنده ,
281
Andrea Dlugos، نويسنده , ◄ Christine Freitag، نويسنده , ◄ Christa Hohoff، نويسنده , ◄ Jennifer McDonald، نويسنده , ◄ Edwin H. Cook، نويسنده , ◄ Jürgen Deckert، نويسنده , ◄ Harriet de Wit، نويسنده ,
282
Andrea Donato، نويسنده , ◄ Tommaso Ruggeri ، نويسنده ,
283
Andrea Donini، نويسنده , ◄ Ferruccio Feruglio، نويسنده , ◄ Joaquira MatiaS، نويسنده , ◄ Fabio Zwirner، نويسنده ,
284
Andrea Donnellan and Diane L. Evans، نويسنده , ◄ Bruce P. Luyendyk، نويسنده ,
285
Andrea Donnellan and Diane L. Evans، نويسنده , ◄ John Rundle، نويسنده , ◄ Geoffrey Fox، نويسنده , ◄ Dennis McLeod، نويسنده , ◄ Lisa Grant، نويسنده , ◄ Terry Tullis، نويسنده , ◄ Marlon Pierce، نويسنده , ◄ Jay Parker، نويسنده , ◄ Greg Lyzenga، نويسنده , ◄ Robert Granat، نويسنده , ◄ Margaret Glasscoe ، نويسنده ,
286
Andrea Donnellan and Diane L. Evans، نويسنده , ◄ Peter Mora، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Matsu’ura، نويسنده , ◄ Xiang-Chu Yin ، نويسنده ,
287
Andrea Donnellan and Diane L. Evans، نويسنده , ◄ Peter Mora، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Matsu’ura، نويسنده , ◄ Xiang-chu Yin ، نويسنده ,
288
Andrea Doria، نويسنده , ◄ Luca Iaccarino، نويسنده , ◄ Anna Ghirardello، نويسنده , ◄ Sandra Zampieri، نويسنده , ◄ Elena Tarricone، نويسنده , ◄ Silvano Todesco، نويسنده ,
289
Andrea Doria، نويسنده , ◄ Luca Iaccarino، نويسنده , ◄ Anna Ghirardello، نويسنده , ◄ Sandra Zampieri، نويسنده , ◄ Silvia Arienti، نويسنده , ◄ Piercarlo Sarzi-Puttini، نويسنده , ◄ Fabiola Atzeni، نويسنده , ◄ Antonio Piccoli، نويسنده , ◄ Silvano Todesco، نويسنده ,
290
Andrea Doria، نويسنده , ◄ Pier Carlo Sarzi Puttini، نويسنده , ◄ Yehuda Shoenfeld، نويسنده ,
291
Andrea Doria، نويسنده , ◄ Sandra Zampieri، نويسنده , ◄ Piercarlo Sarzi-Puttini، نويسنده ,
292
Andrea Doria، نويسنده , ◄ Silvia Arienti، نويسنده , ◄ Mariaelisa Rampudda، نويسنده , ◄ Mariagrazia Canova، نويسنده , ◄ Michele Tonon، نويسنده , ◄ Piercalo Sarzi-Puttini، نويسنده ,
293
Andrea Doria، نويسنده , ◄ Piercarlo Sarzi-Puttini، نويسنده , ◄ Yehuda Shoenfeld، نويسنده ,
294
Andrea Doria، نويسنده , ◄ Piercarlo Sarzi-Puttini، نويسنده , ◄ Yehuda Shoenfeld، نويسنده ,
295
Andrea Dorigato، نويسنده , ◄ Andrea and Pegoretti، نويسنده , ◄ Alessandro and Quaresimin، نويسنده , ◄ Marino، نويسنده ,
296
Andrea Dorigato، نويسنده , ◄ Andrea and Pegoretti، نويسنده , ◄ Alessandro، نويسنده ,
297
Andrea Droghetti، نويسنده , ◄ Andrea Schiavini، نويسنده , ◄ Piergiorgio Muriana، نويسنده , ◄ Donatella Tomassoni، نويسنده , ◄ Barbara Canneto، نويسنده , ◄ Enrico Aitini، نويسنده , ◄ Alfredo Scalzini، نويسنده , ◄ Giovanni Muriana، نويسنده ,
298
Andrea Dunaif، نويسنده ,
299
Andrea Dzaja، نويسنده , ◄ Sara Arber، نويسنده , ◄ Jenny Hislop، نويسنده , ◄ Myriam Kerkhofs، نويسنده , ◄ Caroline Kopp، نويسنده , ◄ Thomas Pollm?cher، نويسنده , ◄ P?ivi Polo-Kantola، نويسنده , ◄ Debra J. Skene، نويسنده , ◄ Patricia Stenuit، نويسنده , ◄ Irene Tobler، نويسنده , ◄ Tarja Porkka-Heiskanen، نويسنده ,
300
Andrea E Errasti، نويسنده , ◄ Maria C Werneck de Avellar، نويسنده , ◄ Federico M Daray، نويسنده , ◄ Juli?n Tramontano، نويسنده , ◄ Laura I Luciani، نويسنده , ◄ Mar??a J Lina Bard، نويسنده , ◄ Elizabeth Mar?stica، نويسنده , ◄ Rodolfo Pedro Rothlin، نويسنده ,
301
Andrea E. Abele، نويسنده , ◄ Guido H.E. Gendolla، نويسنده ,
302
Andrea E. Bonny، نويسنده , ◄ Maria T. Britto، نويسنده , ◄ Bin Huang، نويسنده , ◄ Paul Succop، نويسنده , ◄ Gail B. Slap*، نويسنده ,
303
Andrea E. C. Griffin، نويسنده , ◄ Adrienne Colella، نويسنده , ◄ Srikanth Goparaju، نويسنده ,
304
Andrea E. Floyd، نويسنده ,
305
Andrea E. Johnson، نويسنده , ◄ Cheryl D. Knott، نويسنده , ◄ Bhayu Pamungkas، نويسنده , ◄ Monalisa Pasaribu، نويسنده , ◄ ANDREW J. MARSHALL، نويسنده ,
306
Andrea E. Prota، نويسنده , ◄ Franck Danel، نويسنده , ◄ Felix Bachmann، نويسنده , ◄ Katja Bargsten، نويسنده , ◄ Rubén M. Buey، نويسنده , ◄ Jens Pohlmann، نويسنده , ◄ Stefan Reinelt، نويسنده , ◄ Heidi Lane، نويسنده , ◄ Michel O. Steinmetz، نويسنده ,
307
Andrea E. Rizzoli، نويسنده , ◄ J. Richard Davis، نويسنده ,
308
Andrea E. Rizzoli، نويسنده , ◄ Nicoletta Fornara، نويسنده , ◄ Luca Maria Gambardella، نويسنده ,
309
Andrea E. Roche، نويسنده , ◄ Brett J. Bassett، نويسنده , ◄ Sadhana A. Samant، نويسنده , ◄ Wei Hong، نويسنده , ◄ Gerd A. Blobel، نويسنده , ◄ Eric C. Svensson، نويسنده ,
310
Andrea E. Russell، نويسنده , ◄ Sarah C. Ball، نويسنده , ◄ Stephanie Maniguet، نويسنده , ◄ David Thompsett، نويسنده ,
311
Andrea E. Russell، نويسنده , ◄ Stephanie Maniguet، نويسنده , ◄ Rebecca J. Mathew، نويسنده , ◄ Jun Yao، نويسنده , ◄ Mark A. Roberts، نويسنده , ◄ David Thompsett، نويسنده ,
312
Andrea E. Walters، نويسنده , ◄ Paul B. Myrdal، نويسنده , ◄ Samuel H. Yalkowsky، نويسنده ,
313
Andrea Eberhard، نويسنده ,
314
Andrea Edit Pap، نويسنده , ◄ Kriszti?n Kord?s، نويسنده , ◄ Raija Peura، نويسنده , ◄ Seppo Lepp?vuori، نويسنده ,
315
Andrea Egeskog، نويسنده , ◄ Julia Hansson، نويسنده , ◄ Goran Berndes، نويسنده , ◄ Sven Werner، نويسنده ,
316
Andrea Eick، نويسنده , ◄ Zhou Xiao، نويسنده , ◄ Peter Langer، نويسنده , ◄ Klaus Weisz، نويسنده ,
317
Andrea Elkind، نويسنده ,
318
Andrea Ellero، نويسنده , ◄ Giovanni Fasano، نويسنده , ◄ Annamaria Sorato، نويسنده ,
319
Andrea Erxleben، نويسنده ,
320
Andrea Erxleben، نويسنده , ◄ Jessica Kottmann، نويسنده ,
321
Andrea Erxleben، نويسنده , ◄ Lyuba Yovkova، نويسنده ,
322
Andrea Erxleben، نويسنده , ◄ Susanne Metzger، نويسنده , ◄ James F Britten، نويسنده , ◄ Colin J.L Lock، نويسنده , ◄ Alberto Albinati، نويسنده , ◄ Bernhard Lippert، نويسنده ,
323
Andrea Esuli، نويسنده ,
324
Andrea Eugenio Cavanna، نويسنده , ◄ Stefano Cavanna، نويسنده , ◄ Francesco Monaco، نويسنده ,
325
Andrea Everard، نويسنده , ◄ Raymond Henry، نويسنده ,
326
Andrea Everard، نويسنده , ◄ Scott McCoy ، نويسنده ,
327
Andrea F Arruda، نويسنده , ◄ Andres D Campiglia، نويسنده ,
328
Andrea F. Abate، نويسنده , ◄ MICHELE NAPPI، نويسنده , ◄ Daniel Riccio، نويسنده , ◄ Gabriele Sabatino، نويسنده ,
329
Andrea F. Corral، نويسنده , ◄ Umur Yenal، نويسنده , ◄ Roy Strickle، نويسنده , ◄ Dongxu Yan، نويسنده , ◄ Eric Holler، نويسنده , ◄ Chris Hill and Stanislaw Szczepanski ، نويسنده , ◄ Wendell P. Ela، نويسنده , ◄ Robert G. Arnold، نويسنده ,
330
Andrea F. DiMartini، نويسنده , ◄ Paula T. Trzepacz، نويسنده , ◄ Steve R. Daviss، نويسنده ,
331
Andrea F. Gull?، نويسنده , ◄ Lajos Gancs، نويسنده , ◄ Robert J. Allen، نويسنده , ◄ Sanjeev Mukerjee، نويسنده ,
332
Andrea F. Snell، نويسنده , ◄ Eric J. Sydell، نويسنده , ◄ Sarah B. Lueke، نويسنده ,
333
Andrea Fabbri، نويسنده , ◄ Giulio Marchesini، نويسنده , ◄ Massimo Dente، نويسنده , ◄ Tiziana Iervese، نويسنده , ◄ Marco Spada، نويسنده , ◄ Alberto Vandelli، نويسنده ,
334
ANDREA FABER TAYLOR، نويسنده , ◄ FRANCES E. KUO، نويسنده , ◄ WILLIAM C. SULLIVAN، نويسنده ,
335
Andrea Fabianelli، نويسنده , ◄ Andrea and Pollington، نويسنده , ◄ Sarah and Papacchini، نويسنده , ◄ Federica and Goracci، نويسنده , ◄ Cecilia and Cantoro، نويسنده , ◄ Amerigo and Ferrari، نويسنده , ◄ Marco and van Noort، نويسنده , ◄ Richard، نويسنده ,
336
Andrea Fabianelli، نويسنده , ◄ Andrea and Pollington، نويسنده , ◄ Sarah and Papacchini، نويسنده , ◄ Federica and Goracci، نويسنده , ◄ Cecilia and Cantoro، نويسنده , ◄ Amerigo and Ferrari، نويسنده , ◄ Marco and van Noort، نويسنده , ◄ Richard، نويسنده ,
337
Andrea Facoetti، نويسنده , ◄ Maria Luisa Lorusso، نويسنده , ◄ Carmen Cattaneo، نويسنده , ◄ Raffaella Galli، نويسنده , ◄ Massimo Molteni، نويسنده ,
338
Andrea Facoetti، نويسنده , ◄ Maria Luisa Lorusso، نويسنده , ◄ Pierluigi Paganoni، نويسنده , ◄ Carlo Umiltà، نويسنده , ◄ Gian Gastone Mascetti، نويسنده ,
339
Andrea Facoetti، نويسنده , ◄ Maria Luisa Lorusso، نويسنده , ◄ Pierluigi Paganoni، نويسنده , ◄ Carmen Cattaneo، نويسنده , ◄ Raffaella Galli، نويسنده , ◄ Carlo Umiltà، نويسنده , ◄ Gian Gastone Mascetti، نويسنده ,
340
Andrea Facoetti، نويسنده , ◄ Massimo Molteni، نويسنده ,
341
Andrea Facoetti، نويسنده , ◄ Massimo Molteni، نويسنده ,
342
Andrea Fekete، نويسنده , ◄ Istv?n F?ldv?ri، نويسنده , ◄ M?rton Hegedüs، نويسنده , ◄ K?roly M?dos، نويسنده , ◄ Gy?rgyi Ront?، نويسنده , ◄ G?sp?r Kov?cs، نويسنده , ◄ Attila Bérces، نويسنده , ◄ ?gnes Péter، نويسنده ,
343
Andrea Feltrin، نويسنده , ◄ Alex Freundlich، نويسنده ,
344
Andrea Ferencz، نويسنده , ◄ Kl?ra Nedvig، نويسنده , ◄ Dénes L?rinczy، نويسنده ,
345
Andrea Ferencz، نويسنده , ◄ Kl?ra Nedvig، نويسنده , ◄ Dénes L?rinczy، نويسنده ,
346
Andrea Ferencz، نويسنده , ◄ Kl?ra Nedvig، نويسنده , ◄ Eszter L?szl?، نويسنده , ◄ Tam?s Magyarlaki، نويسنده , ◄ Dénes L?rinczy، نويسنده ,
347
Andrea Ferrante، نويسنده , ◄ Jack Gorski، نويسنده ,
348
Andrea Ferrero، نويسنده ,
349
Andrea Ferrero، نويسنده ,
350
Andrea Ferroglia، نويسنده , ◄ Massimo Passera، نويسنده , ◄ Giampiero Passarino، نويسنده , ◄ Sandro Uccirati، نويسنده ,
351
Andrea Ferroglia، نويسنده , ◄ Massimo Passera، نويسنده , ◄ Giampiero Passarino، نويسنده , ◄ Sandro Uccirati، نويسنده ,
352
Andrea Flack، نويسنده , ◄ Benjamin Pettit، نويسنده , ◄ Robin Freeman، نويسنده , ◄ Tim Guilford، نويسنده , ◄ Dora Biro، نويسنده ,
353
Andrea Flack، نويسنده , ◄ Zsuzsa ?kos، نويسنده , ◄ M?té Nagy، نويسنده , ◄ Tam?s Vicsek، نويسنده , ◄ Dora Biro، نويسنده ,
354
Andrea Fleetwood، نويسنده , ◄ Neil A. Hughes، نويسنده ,
355
Andrea Folli، نويسنده , ◄ Claus Pade ، نويسنده , ◄ Tommy B?k Hansen، نويسنده , ◄ Tiziana De Marco، نويسنده , ◄ Donald E. Macphee، نويسنده ,
356
Andrea Forberg، نويسنده ,
357
ANDREA FORMISANO and ENRICO PONTELLI، نويسنده , ◄ Eugenio G. Omodeo، نويسنده , ◄ Marco Temperini، نويسنده ,
358
Andrea Fosfuri، نويسنده ,
359
Andrea Fosfuri، نويسنده ,
360
Andrea Fosfuri، نويسنده , ◄ Massimo Motta، نويسنده , ◄ Thomas R?nde، نويسنده ,
361
Andrea Fosfuri، نويسنده , ◄ Thomas R?nde، نويسنده ,
362
Andrea Fracasso، نويسنده , ◄ F. Gulcin Ozkan، نويسنده ,
363
Andrea Franzetti، نويسنده , ◄ Patrizia Di Gennaro، نويسنده , ◄ Alessandro Bevilacqua، نويسنده , ◄ Maddalena Papacchini، نويسنده , ◄ Giuseppina Bestetti، نويسنده ,
364
Andrea Fraser ?، نويسنده ,
365
Andrea Fromm، نويسنده , ◄ Michael Bonitz، نويسنده , ◄ James Dufty، نويسنده ,
366
Andrea Frustaci، نويسنده , ◄ Maurizio Pieroni، نويسنده , ◄ Cristina Chimenti، نويسنده ,
367
Andrea Fusiello، نويسنده ,
368
Andrea Fuso، نويسنده , ◄ Vincenzina Nicolia، نويسنده , ◄ Rosaria A. Cavallaro، نويسنده , ◄ Sigfrido Scarpa، نويسنده ,
369
Andrea G. Backscheider، نويسنده , ◄ Susan A. Gelman، نويسنده , ◄ Ivelisse Martinez، نويسنده , ◄ Jennifer Kowieski، نويسنده ,
370
Andrea G. Campos Bianchi، نويسنده , ◄ Marinilce F. Dos Santos، نويسنده , ◄ Dânia E. Hamassaki Britto، نويسنده , ◄ Luciano da F. Costa، نويسنده ,
371
Andrea G. Cochran، نويسنده ,
372
Andrea G. Cutti، نويسنده , ◄ Michele Raggi، نويسنده , ◄ Angelo Davalli، نويسنده , ◄ Angelo Cappello، نويسنده ,
373
Andrea G. Cutti، نويسنده , ◄ Pietro Garofalo، نويسنده , ◄ Angelo Davalli، نويسنده , ◄ Angelo Cappello، نويسنده ,
374
Andrea G. Rockall، نويسنده , ◄ Rodney H. Reznek، نويسنده ,
375
Andrea G. Schaufu?، نويسنده , ◄ H. Wayne Nesbitt، نويسنده , ◄ Ilkka Kartio، نويسنده , ◄ Kari Laajalehto، نويسنده , ◄ G. Michael Bancroft and Rüdiger Szargan، نويسنده ,
376
Andrea G. Witlin، نويسنده , ◄ Farid M. Mattar، نويسنده , ◄ George R. Saade، نويسنده , ◄ James W. Van Hook، نويسنده , ◄ Baha M. Sibai، نويسنده ,
377
Andrea G. Witlin، نويسنده , ◄ Farid Mattar، نويسنده , ◄ Baha M. Sibai، نويسنده ,
378
Andrea G. Witlin، نويسنده , ◄ Pandu R. R. Gangula، نويسنده , ◄ Mindy L. Thompson، نويسنده , ◄ Chandra Yallampalli، نويسنده ,
379
Andrea G. Witlin، نويسنده , ◄ Steven A. Friedman، نويسنده , ◄ Baha M. Sibai، نويسنده ,
380
Andrea G. Witlin، نويسنده , ◄ Steven A. Friedman، نويسنده , ◄ Robert S. Egerman، نويسنده , ◄ Antoine Y. Frangieh، نويسنده , ◄ Baha M. Sibai، نويسنده ,
381
Andrea G. Witlin، نويسنده , ◄ William C. Mabie، نويسنده , ◄ Baha M. Sibai، نويسنده ,
382
Andrea G. Witlin، نويسنده , ◄ William C. Mabie، نويسنده , ◄ Baha M. Sibai، نويسنده ,
383
Andrea G. Witlin، نويسنده , ◄ George R. Saade، نويسنده , ◄ Farid Mattar، نويسنده , ◄ Baha M Sibai، نويسنده ,
384
Andrea G. Witlin، نويسنده , ◄ George R. Saade، نويسنده , ◄ Farid Mattar، نويسنده , ◄ Baha M. Sibai، نويسنده ,
385
Andrea G. Zetlin، نويسنده , ◄ Lois A. Weinberg، نويسنده ,
386
Andrea G. Zetlin، نويسنده , ◄ Lois A. Weinberg، نويسنده , ◄ Christina Kimm، نويسنده ,
387
Andrea G.P.R. Figueiredo، نويسنده , ◄ Augusto C. Tome، نويسنده , ◄ Artur M.S. Silva، نويسنده , ◄ José A.S. Cavaleiro، نويسنده ,
388
Andrea Gabrieli، نويسنده , ◄ Giovanni Ridolfi، نويسنده ,
389
Andrea Gabrielli، نويسنده , ◄ Andrea Baldassarri، نويسنده , ◄ Miguel-Angel Munoz، نويسنده , ◄ Bernard Sapoval، نويسنده ,
390
Andrea Galassi، نويسنده , ◄ Kristi Reynolds، نويسنده , ◄ Jiang He، نويسنده ,
391
Andrea Galeotti، نويسنده , ◄ Sanjeev Goyal، نويسنده , ◄ Jurjen Kamphorst، نويسنده ,
392
Andrea Gallego، نويسنده , ◄ Ana Mart?n-Gonz?lez، نويسنده , ◄ Ruth Ortega، نويسنده , ◄ Juan C. Gutiérrez، نويسنده ,
393
Andrea Gamba، نويسنده , ◄ Lamberto Rondoni، نويسنده ,
394
Andrea Gamba، نويسنده , ◄ Marco Grilli، نويسنده , ◄ Claudio Castellani، نويسنده ,
395
Andrea Gambotto، نويسنده , ◄ Simon M Barratt-Boyes، نويسنده , ◄ Menno D de Jong، نويسنده , ◄ Gabriele Neumann، نويسنده , ◄ Yoshihiro Kawaoka، نويسنده ,
396
Andrea Garratt، نويسنده , ◄ Mike Jackson، نويسنده , ◄ Peter Burden، نويسنده , ◄ Jon Wallis، نويسنده ,
397
Andrea Garulli، نويسنده ,
398
Andrea Garzelli، نويسنده , ◄ Filippo Nencini، نويسنده ,
399
Andrea Gasparella، نويسنده , ◄ Giovanni A. Longo، نويسنده , ◄ Rocco Marra، نويسنده ,
400
Andrea Gasparri، نويسنده , ◄ Stefano Panzieri، نويسنده , ◄ Federica Pascucci and Giovanni Ulivi ، نويسنده ,
401
Andrea Gatto، نويسنده , ◄ Elena Bassoli، نويسنده , ◄ Lucia Denti، نويسنده , ◄ Luca Iuliano، نويسنده ,
402
Andrea Gaunersdorfer، نويسنده ,
403
Andrea Gavosto، نويسنده , ◄ Guido Pellegrini، نويسنده ,
404
Andrea Gayle Allgood، نويسنده , ◄ Doug Barrick، نويسنده ,
405
Andréa Gazzinelli، نويسنده , ◄ Gustavo Velasquez-Melendez، نويسنده , ◄ Sara B. Crawford&John J. Hanfelt، نويسنده , ◄ Philip T. LoVerde، نويسنده , ◄ Rodrigo Corrêa-Oliveira، نويسنده , ◄ Helmut Kloos، نويسنده ,
406
Andrea Geiss، نويسنده , ◄ Nicolas Rohleder، نويسنده , ◄ Fernand Anton، نويسنده ,
407
Andrea Genoese، نويسنده , ◄ Alessandra Genoese، نويسنده , ◄ Antonio Bilotta، نويسنده , ◄ Giovanni Garcea، نويسنده ,
408
Andrea Germini، نويسنده , ◄ Annalisa Masola، نويسنده , ◄ Paola Carnevali، نويسنده , ◄ Rosangela Marchelli، نويسنده ,
409
Andrea Ghiselli، نويسنده , ◄ Fausta Natella، نويسنده , ◄ Alessia Guidi، نويسنده , ◄ Luigi Montanari، نويسنده , ◄ Paolo Fantozzi، نويسنده , ◄ Cristina Scaccini، نويسنده ,
410
Andrea Ghiselli، نويسنده , ◄ Mauro Serafini، نويسنده , ◄ Fausta Natella، نويسنده , ◄ Cristina Scaccini، نويسنده ,
411
Andrea Ghiselli، نويسنده , ◄ Mauro Serafini، نويسنده , ◄ Giuseppe Maiani، نويسنده , ◄ Elena Azzini، نويسنده , ◄ Anna Ferro-Luzzi، نويسنده ,
412
Andrea Giachetti، نويسنده ,
413
Andrea Giansanti، نويسنده , ◄ Alessandro Campa، نويسنده ,
414
Andrea Ginzburg، نويسنده , ◄ Annamaria Simonazzi، نويسنده ,
415
Andrea Giostri، نويسنده , ◄ Marco Binotti، نويسنده , ◄ Marco Astolfi، نويسنده , ◄ Paolo Silva، نويسنده , ◄ Ennio Macchi، نويسنده , ◄ Giampaolo Manzolini ?، نويسنده ,
416
Andrea Giovanni Cutti، نويسنده , ◄ Gabriele Paolini، نويسنده , ◄ Marco Troncossi، نويسنده , ◄ Angelo Cappello، نويسنده , ◄ Angelo Davalli، نويسنده ,
417
Andrea Gissi، نويسنده , ◄ Orazio Nicolotti، نويسنده , ◄ Angelo Carotti، نويسنده , ◄ Domenico Gadaleta، نويسنده , ◄ Anna Lombardo، نويسنده , ◄ Emilio Benfenati، نويسنده ,
418
Andrea Giustina، نويسنده , ◄ Maurizio Volterrani، نويسنده , ◄ Filippo Manelli، نويسنده , ◄ Paolo Desenzani، نويسنده , ◄ Claudio Poiesi، نويسنده , ◄ Roberto Lorusso، نويسنده , ◄ Amerigo Giordano، نويسنده ,
419
Andrea Giustina، نويسنده , ◄ Maurizio Volterrani، نويسنده , ◄ Paolo Desenzani، نويسنده ,
420
Andrea Giustina، نويسنده , ◄ Roberto Lorusso، نويسنده , ◄ Valentino Borghetti، نويسنده , ◄ Giovanna Bugari، نويسنده , ◄ Valentina Misitano، نويسنده , ◄ Ottavio Alfieri، نويسنده ,
421
Andrea Golato، نويسنده ,
422
Andrea Golato، نويسنده ,
423
Andrea Goldstein، نويسنده ,
424
Andrea Gombani، نويسنده ,
425
Andrea Gori، نويسنده , ◄ Francesco Caredda، نويسنده , ◄ Fabio Franzetti، نويسنده , ◄ Annalisa Ridolfo، نويسنده , ◄ Stefano Rusconi، نويسنده , ◄ Mauro Moroni، نويسنده ,
426
Andrea Gozzo، نويسنده , ◄ Daniel Lesieur، نويسنده , ◄ Patrick Duriez، نويسنده , ◄ Jean-Charles Fruchart، نويسنده , ◄ Elisabeth Teissier، نويسنده ,
427
Andrea Grafmüller، نويسنده , ◄ Eva G. Noya، نويسنده , ◄ Gregory A. Voth، نويسنده ,
428
Andrea Grafmüller، نويسنده , ◄ Martin and Beyerer، نويسنده , ◄ Jürgen، نويسنده ,
429
Andrea Grassi، نويسنده , ◄ Roberto Montanari، نويسنده ,
430
Andrea Graziani، نويسنده , ◄ Alla Zamyatina، نويسنده , ◄ Paul Kosma، نويسنده ,
431
Andrea Gregori، نويسنده ,
432
Andrea Gregori، نويسنده , ◄ Costas Kounnas، نويسنده ,
433
Andrea Gregori، نويسنده , ◄ Costas Kounnas، نويسنده , ◄ P. Marios Petropoulos، نويسنده ,
434
Andrea Gregori، نويسنده , ◄ Costas Kounnas، نويسنده , ◄ P. Marios Petropoulos، نويسنده ,
435
Andrea Griesmacher، نويسنده , ◄ Marlene Kindhauser، نويسنده , ◄ Sylvia E. Andert، نويسنده , ◄ Wolfgang Schreiner، نويسنده , ◄ Cyril Toma، نويسنده , ◄ Paul Knoebl، نويسنده , ◄ Peter Pietschmann، نويسنده , ◄ Rudolf Prager، نويسنده , ◄ Christoph Schnack، نويسنده , ◄ Guntram Schemthaner، نويسنده , ◄ Mathias M. Mueller، نويسنده ,
436
Andrea Grill، نويسنده , ◄ Daniel F. R. Cleary، نويسنده ,
437
Andrea Groo، نويسنده , ◄ Thoma H. Moley، نويسنده , ◄ Ronald Klein، نويسنده , ◄ David J. Couper، نويسنده , ◄ Gabriella Tikelli، نويسنده , ◄ Tien Y. Wong and Atherocleroi Rik in Communitie tudy، نويسنده ,
438
Andrea Gualandi، نويسنده , ◄ Francesco Manoni، نويسنده , ◄ Magda Monari، نويسنده , ◄ Diego Savoia، نويسنده ,
439
Andrea Gualmini، نويسنده ,
440
Andrea Guerrini، نويسنده , ◄ Greta Varchi، نويسنده , ◄ Rizzo Daniele، نويسنده , ◄ Cristian Samor?، نويسنده , ◄ Arturo Battaglia، نويسنده ,
441
Andrea Guidarelli، نويسنده , ◄ Clara Sciorati، نويسنده , ◄ Emilio Clementi، نويسنده , ◄ Orazio Cantoni، نويسنده ,
442
Andrea Guidarelli، نويسنده , ◄ Liana Cerioni، نويسنده , ◄ Ilaria Tommasini، نويسنده , ◄ Mara Fiorani، نويسنده , ◄ Bernhard Brüne، نويسنده , ◄ Orazio Cantoni، نويسنده ,
443
Andrea Guidarelli، نويسنده , ◄ Letizia Palomba، نويسنده , ◄ Mara Fiorani، نويسنده , ◄ Orazio Cantoni، نويسنده ,
444
Andrea Guidarelli، نويسنده , ◄ Piero Sestili، نويسنده , ◄ Mara Fiorani، نويسنده , ◄ Orazio Cantoni، نويسنده ,
445
Andrea Guiotto، نويسنده , ◄ Michela Pozzobon، نويسنده , ◄ Chiara Sanavio، نويسنده , ◄ Oddone Schiavon، نويسنده , ◄ Piero Orsolini، نويسنده , ◄ Francesco M. Veronese، نويسنده ,
446
Andrea Guiotto، نويسنده , ◄ Mirta Canevari، نويسنده , ◄ Michela Pozzobon، نويسنده , ◄ Stefano Moro، نويسنده , ◄ Piero Orsolini، نويسنده , ◄ Francesco M. Veronese، نويسنده ,
447
Andrea Guiotto، نويسنده , ◄ Mirta Canevari، نويسنده , ◄ Piero Orsolini، نويسنده , ◄ Olivier Lavanchy، نويسنده , ◄ Christine Deuschel، نويسنده , ◄ Norimasa Kaneda، نويسنده , ◄ Akinobu Kurita، نويسنده , ◄ Takeshi Matsuzaki، نويسنده , ◄ Takeshi Yaegashi، نويسنده , ◄ Seigo Sawada، نويسنده , ◄ Francesco M. Veronese، نويسنده ,
448
Andrea Guiotto، نويسنده , ◄ Paolo Ruzza، نويسنده , ◄ Mark A. Babizhayev، نويسنده , ◄ Andrea Calderan، نويسنده ,
449
Andrea Guiotto، نويسنده , ◄ Philip W. Howard، نويسنده , ◄ Pier Giovanni Baraldi، نويسنده , ◄ David E. Thurston، نويسنده ,
450
Andrea Gurmankin Levy، نويسنده , ◄ John C. Hershey، نويسنده ,
451
Andrea Gurtner، نويسنده , ◄ Franziska Tschan، نويسنده , ◄ Norbert K. Semmer، نويسنده , ◄ Christof N?gele، نويسنده ,
452
Andrea H. Tapia، نويسنده , ◄ Lynette Kvasny & Mark Keil، نويسنده , ◄ Julio Angel Ortiz، نويسنده ,
453
Andrea H.M. Hulshof، نويسنده , ◄ David W. Blowes، نويسنده , ◄ W. Douglas Gould، نويسنده ,
454
Andrea H?nscheid، نويسنده , ◄ Svenja Dubben، نويسنده , ◄ Lothar Rink، نويسنده , ◄ Hajo Haase، نويسنده ,
455
Andrea Hackmann، نويسنده , ◄ Arnfried Kemnitz، نويسنده ,
456
Andrea Haentein، نويسنده , ◄ Alexander A. Bialaiewicz، نويسنده , ◄ Gibert Richard، نويسنده ,
457
Andrea Hafner، نويسنده , ◄ Achim Langenbucher، نويسنده , ◄ Berthold eitz، نويسنده ,
458
Andrea Hall، نويسنده , ◄ Banumathi Sankaran and William N. Zagotta، نويسنده , ◄ Leslie B. Poole، نويسنده , ◄ P. Andrew Karplus، نويسنده ,
459
Andrea Hall، نويسنده , ◄ Derek Parsonage، نويسنده , ◄ Leslie B. Poole، نويسنده , ◄ P. Andrew Karplus، نويسنده ,
460
Andréa Helena Vidal، نويسنده , ◄ André Mariano Batista، نويسنده , ◄ Ellen Cordeiro Bento da Silva، نويسنده , ◄ Wilton Arruda Gomes، نويسنده , ◄ Marina Arruda Pelinca، نويسنده , ◄ Sildivane Valc?cia Silva، نويسنده , ◄ Maria Madalena Pessoa Guerra، نويسنده ,
461
Andrea Heymer، نويسنده , ◄ Daniel Haddad، نويسنده , ◄ Meike Weber، نويسنده , ◄ Uwe Gbureck، نويسنده , ◄ Peter M. Jakob، نويسنده , ◄ Jochen Eulert، نويسنده , ◄ Ulrich N?th، نويسنده ,
462
Andrea Hinkova، نويسنده , ◄ Ivan Bohacenko، نويسنده , ◄ Zdenek Bubnik، نويسنده , ◄ Marketa Hrstkova، نويسنده , ◄ Petra Jankovska، نويسنده ,
463
Andrea Hopmeyer Gorman، نويسنده , ◄ Janna Kim، نويسنده , ◄ Anne Schimmelbusch، نويسنده ,
464
Andrea Horaczek، نويسنده , ◄ Helmut Viernstein، نويسنده ,
465
Andrea Houben، نويسنده , ◄ Eline Meulenberg، نويسنده , ◄ Theo Noij، نويسنده , ◄ Coen Gronert، نويسنده , ◄ Peter Stoks، نويسنده ,
466
Andrea Hund، نويسنده , ◄ Steffen Genkinger and Ekkehard Ramm، نويسنده ,
467
Andrea Huneeus، نويسنده , ◄ Andrea Schilling، نويسنده , ◄ Eleonora Horvath، نويسنده , ◄ Miguel Pinochet، نويسنده , ◄ Oriana Carrasco، نويسنده ,
468
Andrea Huwiler، نويسنده , ◄ Thomas Kolter، نويسنده , ◄ Josef Pfeilschifter، نويسنده , ◄ Konrad Sandhoff، نويسنده ,
469
Andrea I Licht، نويسنده , ◄ Helmut G Alt، نويسنده ,
470
Andrea I Licht، نويسنده , ◄ Helmut G Alt، نويسنده ,
471
Andrea I Licht، نويسنده , ◄ Katharina J Schneider، نويسنده , ◄ Helmut G Alt، نويسنده ,
472
Andrea I. Alford، نويسنده , ◄ Kurt D. Hankenson، نويسنده ,
473
Andrea I. Licht، نويسنده , ◄ Helmut G. Alt، نويسنده ,
474
Andrea I. Moreno Switt، نويسنده , ◄ Henk C. den Bakker، نويسنده , ◄ Kitiya Vongkamjan، نويسنده , ◄ Karin Hoelzer، نويسنده , ◄ Lorin D. Warnick، نويسنده , ◄ Kevin J. Cummings، نويسنده , ◄ Martin Wiedmann، نويسنده ,
475
Andrea I. Pasquini، نويسنده , ◄ Karina L. Lecomte، نويسنده , ◄ Pedro J. Depetris، نويسنده ,
476
Andrea I. Pasquini، نويسنده , ◄ Pedro J. Depetris، نويسنده ,
477
Andrea I. Pasquini، نويسنده , ◄ Pedro J. Depetris، نويسنده ,
478
Andrea I. Sch?fer، نويسنده , ◄ Bryce S. Richards، نويسنده ,
479
Andrea I. Sch?fer، نويسنده , ◄ Long D. Nghiem، نويسنده , ◄ Nadine Oschmann، نويسنده ,
480
Andrea Ichino، نويسنده , ◄ Michele Polo، نويسنده , ◄ Enrico Rettore، نويسنده ,
481
Andrea Ichino، نويسنده , ◄ Rudolf Winter-Ebmer، نويسنده ,
482
Andrea Ienco، نويسنده , ◄ Stefano Midollini، نويسنده , ◄ Annabella Orlandini، نويسنده , ◄ Alberto Vacca، نويسنده ,
483
Andrea Ilari، نويسنده , ◄ Flaminia Alaleona، نويسنده , ◄ Patrizia Petrarca، نويسنده , ◄ Andrea Battistoni، نويسنده , ◄ Emilia Chiancone، نويسنده ,
484
Andrea Ilari، نويسنده , ◄ Kenneth A Johnson، نويسنده , ◄ Vassilios Nastopoulos، نويسنده , ◄ Daniela Verzili، نويسنده , ◄ Carlotta Zamparelli، نويسنده , ◄ Gianni Colotti، نويسنده , ◄ Demetrius Tsernoglou، نويسنده , ◄ Emilia Chiancone، نويسنده ,
485
Andrea Ingerl، نويسنده , ◄ Karl Justus، نويسنده , ◄ Veronika Hellwig، نويسنده , ◄ Wolfgang Steglich، نويسنده ,
486
Andrea J Tenner، نويسنده ,
487
Andrea J. and Rainka، نويسنده , ◄ Matthew P. and Peters، نويسنده , ◄ Andrea and Soloveichik، نويسنده , ◄ Grigorii، نويسنده ,
488
Andrea J. Apter، نويسنده , ◄ Judith L. Kinman، نويسنده , ◄ Warren B. Bilker، نويسنده , ◄ Maximilian Herlim، نويسنده , ◄ David J. Margolis، نويسنده , ◄ Ebbing Lautenbach، نويسنده , ◄ Sean Hennessy PharmD، نويسنده , ◄ Brian L. Strom، نويسنده ,
489
Andrea J. Baker، نويسنده ,
490
Andrea J. Britton، نويسنده , ◄ Julia M. Fisher، نويسنده ,
491
Andrea J. Carpenter، نويسنده , ◄ Gary M. Feinman، نويسنده ,
492
Andrea J. Conlisk، نويسنده , ◄ Deborah A. Galuska، نويسنده ,
493
Andrea J. Copeland، نويسنده ,
494
Andrea J. Copeland، نويسنده ,
495
Andrea J. Cussons، نويسنده , ◄ Bronwyn G.A. Stuckey، نويسنده , ◄ Gerald F. Watts، نويسنده ,
496
Andrea J. Day، نويسنده , ◄ Yongping Bao، نويسنده , ◄ Michael R. A. Morgan، نويسنده , ◄ Gary Williamson، نويسنده ,
497
Andrea J. Dooley، نويسنده , ◄ Nice Shindo، نويسنده , ◄ Barbara Taggart، نويسنده , ◄ Jewn-Giew Park، نويسنده , ◄ Yuan-Ping Pang، نويسنده ,
498
Andrea J. Ericksen، نويسنده , ◄ Charlotte N. Markey، نويسنده , ◄ Barbara J. Tinsley، نويسنده ,
499
Andrea J. Farwell، نويسنده , ◄ Susanne Vesely، نويسنده , ◄ Vincent Nero، نويسنده , ◄ Hilda Rodriguez، نويسنده , ◄ Kimberley McCormack، نويسنده ,
500
Andrea J. Ikeda، نويسنده , ◄ Mark F. Abel، نويسنده , ◄ Kevin P. Granata، نويسنده , ◄ Diane L. Damiano، نويسنده ,
501
Andrea J. Lindahl، نويسنده , ◄ Sam D. Lhatoo، نويسنده , ◄ Malcolm J. Campbell، نويسنده , ◄ Garth Nicholson، نويسنده , ◄ Seth Love، نويسنده ,
502
Andréa J. Oliveira، نويسنده , ◄ Magda L. Nunes، نويسنده , ◄ Alaides Fojo-Olmos، نويسنده , ◄ Fernando M. Reis، نويسنده , ◄ Jaderson C. da Costa، نويسنده ,
503
Andréa J. Oliveira، نويسنده , ◄ Magda L. Nunes، نويسنده , ◄ L?cia M. Haertel، نويسنده , ◄ Fernando M. Reis، نويسنده , ◄ Jaderson C. da Costa، نويسنده ,
504
Andrea J. Phelps، نويسنده , ◄ David Forbes، نويسنده , ◄ Mark Creamer، نويسنده ,
505
Andrea J. Prentice، نويسنده , ◄ Elizabeth A. Webb، نويسنده ,
506
Andrea J. Rapkin، نويسنده ,
507
Andrea J. Rapkin، نويسنده , ◄ Jennie C.I. Tsao، نويسنده , ◄ Norman Turk، نويسنده , ◄ Martin Anderson، نويسنده , ◄ Lonnie K. Zeltzer، نويسنده ,
508
Andrea J. Sedlak، نويسنده , ◄ Dana Schultz، نويسنده , ◄ Susan J. Wells، نويسنده , ◄ Peter Lyons، نويسنده , ◄ Howard J. Doueck، نويسنده , ◄ Frances Gragg، نويسنده ,
509
Andrea J. Szuchman-Sapir، نويسنده , ◄ David I. Pattison، نويسنده , ◄ Natasha A. Ellis، نويسنده , ◄ Clare L. Hawkins، نويسنده , ◄ Michael J. Davies، نويسنده , ◄ Paul K. Witting، نويسنده ,
510
Andrea J. Tenner، نويسنده ,
511
Andrea J. Vernall، نويسنده , ◄ Steven Ballet، نويسنده , ◄ Andrew D. Abell، نويسنده ,
512
Andrea J.C. Semi?o، نويسنده , ◄ Andrea I. Sch?fer، نويسنده ,
513
Andrea J.C. Semi?o، نويسنده , ◄ Andrea I. Sch?fer، نويسنده ,
514
Andrea J.C. Semi?o، نويسنده , ◄ Matthieu Foucher، نويسنده , ◄ Andrea I. Sch?fer، نويسنده ,
515
Andrea J.C. Semi?o، نويسنده , ◄ Helfrid M.A. Rossiter، نويسنده , ◄ Andrea I. Sch?fer، نويسنده ,
516
Andrea Jaeschke، نويسنده , ◄ Michael D. Lewan، نويسنده , ◄ Ellen C. Hopmans، نويسنده , ◄ Stefan Schouten، نويسنده , ◄ Jaap S. Sinninghe Damsté، نويسنده ,
517
Andrea Janes، نويسنده , ◄ Marco Scotto، نويسنده , ◄ Witold Pedrycz، نويسنده , ◄ Barbara Russo، نويسنده , ◄ Milorad Stefanovic، نويسنده , ◄ Giancarlo Succi، نويسنده ,
518
Andrea Japzon، نويسنده ,
519
Andrea Japzon، نويسنده ,
520
Andrea Jennings-Sanders، نويسنده , ◄ Andrea and Jury، نويسنده , ◄ Lucy، نويسنده ,
521
Andrea Jennings-Sanders، نويسنده , ◄ Elizabeth T. Anderson، نويسنده ,
522
Andrea Jobbagy، نويسنده , ◄ Norbert Németh، نويسنده , ◄ Rolf H. Altermatt، نويسنده , ◄ Wolfgang M. Samhaber، نويسنده ,
523
Andrea Jordan، نويسنده , ◄ C. and Akay، نويسنده , ◄ Galip، نويسنده ,
524
Andrea K. Borsodi، نويسنده , ◄ Istvan Farkas، نويسنده , ◄ Péter Kurdi، نويسنده ,
525
Andrea K. Buzas، نويسنده , ◄ Florin M. Istrate، نويسنده , ◄ Fabien Gagosz، نويسنده ,
526
Andrea K. Hubbard، نويسنده , ◄ Robert Rothlein، نويسنده ,
527
Andrea K. Ioannou، نويسنده , ◄ Despina K. Alexiadou، نويسنده , ◄ Sofia A. Kouidou، نويسنده , ◄ Anastasios N. Voulgaropoulos، نويسنده , ◄ Stella Th. Girousi، نويسنده ,
528
Andrea K. Lawrance، نويسنده , ◄ Liyuan Deng، نويسنده , ◄ Lawrence C. Brody، نويسنده , ◄ Richard H. Finnell، نويسنده , ◄ Barry Shane، نويسنده , ◄ Rima Rozen، نويسنده ,
529
Andrea K. Murray، نويسنده , ◄ David C. Attrill، نويسنده , ◄ Mark R. Dickinson، نويسنده ,
530
Andrea K. Murray، نويسنده , ◄ David C. Attrill، نويسنده , ◄ Mark R. Dickinson، نويسنده ,
531
Andrea K. Shreve-Neiger، نويسنده , ◄ Barry A. Edelstein، نويسنده ,
532
Andrea K. Smiley، نويسنده , ◄ Jennifer M. Klingenberg، نويسنده , ◄ Steven T. Boyce، نويسنده , ◄ Dorothy M. Supp، نويسنده ,
533
Andrea K. Stone، نويسنده , ◄ Michael T. Nickerson، نويسنده ,
534
Andrea Kahler، نويسنده , ◄ Michael Zimmermann، نويسنده , ◄ Wolfgang Langhans، نويسنده ,
535
ANDREA KARPATI، نويسنده ,
536
Andrea Kassai، نويسنده , ◄ L?szl? Illyés، نويسنده , ◄ Hossein Z. Mirdamadi، نويسنده , ◄ Ildiko Seres، نويسنده , ◄ T?mea Kalm?r، نويسنده , ◄ M?ria Audikovszky، نويسنده , ◄ Gy?rgy Paragh، نويسنده ,
537
ANDREA KATHRYN TALENTINO، نويسنده ,
538
Andrea Katuya Lauer، نويسنده , ◄ John L. Wobig، نويسنده , ◄ William T. hult، نويسنده , ◄ Edward A. Neuwelt، نويسنده , ◄ Matthew W. Wilon، نويسنده ,
539
Andrea Katuya Lauer، نويسنده , ◄ teven O. Rimmer، نويسنده ,
540
Andrea Kaval?rov?، نويسنده , ◄ Marie Posp??ilov?، نويسنده , ◄ Rolf Karl??ek، نويسنده ,
541
Andrea Kiesel، نويسنده , ◄ Annika Wagener، نويسنده , ◄ Wilfried Kunde، نويسنده , ◄ Joachim Hoffmann، نويسنده , ◄ Andreas J. Fallgatter، نويسنده , ◄ Christian St?cker، نويسنده ,
542
ANDREA KILLICK، نويسنده ,
543
Andrea Klausch، نويسنده , ◄ Holger Althues، نويسنده , ◄ Christian Schrage، نويسنده , ◄ Paul Simon، نويسنده , ◄ Adam Szatkowski، نويسنده , ◄ Michael Bredol، نويسنده , ◄ Dieter Adam، نويسنده , ◄ Stefan Kaskel، نويسنده ,
544
Andrea Klauser، نويسنده , ◄ Michael Schirmer، نويسنده , ◄ Ferdinand Frauscher، نويسنده ,
545
Andrea Klauser، نويسنده , ◄ Ferdinand Frauscher، نويسنده ,
546
Andrea Kleinova، نويسنده , ◄ Peter Fodran، نويسنده , ◄ Lucia Brncalova، نويسنده , ◄ Jan CvengroS، نويسنده ,
547
Andrea Kne?evi?، نويسنده , ◄ Mladen Martinis، نويسنده , ◄ Goran Krsta?i?، نويسنده , ◄ Emil Vargovi?، نويسنده ,
548
Andrea Kohn Maikovich، نويسنده , ◄ Karestan C. Koenen & Sara R. Jaffee، نويسنده ,
549
Andrea Koschinsky، نويسنده , ◄ Andreas Winkler، نويسنده , ◄ Ulrich Fritsche، نويسنده ,
550
Andrea Kovacs، نويسنده , ◄ Mark Connors، نويسنده ,
551
Andrea Kovacs، نويسنده , ◄ Steven S Wasserman، نويسنده , ◄ David Burns، نويسنده , ◄ David J Wright، نويسنده , ◄ Jonathan Cohn، نويسنده , ◄ Alan Landay، نويسنده , ◄ Kathleen Weber، نويسنده , ◄ Mardge Cohen، نويسنده , ◄ Alexandra Levine، نويسنده , ◄ Howard Minkoff، نويسنده , ◄ Paolo Miotti، نويسنده , ◄ Joel Palefsky، نويسنده , ◄ Mary Young، نويسنده , ◄ Patricia Reichelderfer and the DATRI and WIHS Study Groups، نويسنده ,
552
Andrea Kramer، نويسنده , ◄ Torsten Boeck، نويسنده , ◄ Peter Schramm، نويسنده , ◄ Roberto Fornari، نويسنده ,
553
Andrea Kranz، نويسنده , ◄ Christoph Rau، نويسنده , ◄ Matthias Kochs، نويسنده , ◄ Johannes Waltenberger، نويسنده ,
554
Andrea Krautheim، نويسنده , ◄ Harald P. M. Gollnick، نويسنده ,
555
Andrea Krej??، نويسنده , ◄ Sulaiman Al-Khattaf، نويسنده , ◄ Muhammad Ashraf Ali، نويسنده , ◄ Martina Bejblov?، نويسنده , ◄ Ji?? ?ejka، نويسنده ,
556
Andrea L Gropman، نويسنده , ◄ William D. Gaillard، نويسنده , ◄ Pamela Campbell، نويسنده , ◄ Sampath V Charya، نويسنده ,
557
Andrea L Shaw، نويسنده , ◄ Siba K Samal، نويسنده , ◄ K Subramanian and BV Venkataram Prasad، نويسنده ,
558
Andrea L. Barrocas، نويسنده , ◄ Benjamin L. Hankin، نويسنده ,
559
Andrea L. Canada، نويسنده , ◄ Nancy W. Fawzy، نويسنده , ◄ Fawzy I. Fawzy، نويسنده ,
560
Andrea L. Clements، نويسنده , ◄ John H. Seinfeld، نويسنده ,
561
Andrea L. Coffee، نويسنده , ◄ Thomas J. Kuehl، نويسنده , ◄ Sherilyn Willis، نويسنده , ◄ Patricia J. Sulak، نويسنده ,
562
Andrea L. Coffee، نويسنده , ◄ Thomas J. Kuehl، نويسنده , ◄ Sherilyn Willis، نويسنده , ◄ Patricia J. Sulak، نويسنده ,
563
Andrea L. Cromer، نويسنده , ◄ Svitlana O. Hutsell، نويسنده , ◄ Susan C. Latham، نويسنده , ◄ Kathy G. Bryant، نويسنده , ◄ Bonnie B. Wacker، نويسنده , ◄ Sheila A. Smith، نويسنده , ◄ Heather A. Bendyk، نويسنده , ◄ Gregory T. Valainis، نويسنده , ◄ Michelle C. Carney، نويسنده ,
564
Andrea L. Dunn، نويسنده , ◄ Madhukar H. Trivedi، نويسنده , ◄ James B. Kampert، نويسنده , ◄ Camillia G. Clark، نويسنده , ◄ Heather O. Chambliss، نويسنده ,
565
Andrea L. Dunn، نويسنده , ◄ Ross E. Andersen، نويسنده , ◄ John M. Jakicic، نويسنده ,
566
Andrea L. Dunn، نويسنده , ◄ Bess H. Marcus، نويسنده , ◄ James B. Kampert، نويسنده , ◄ Melissa E. Garcia، نويسنده , ◄ Harold W. Kohl III، نويسنده , ◄ Steven N. Blair، نويسنده ,
567
Andrea L. Edwards، نويسنده , ◄ Robert T. Batey، نويسنده ,
568
Andrea L. Edwards، نويسنده , ◄ Tsutomu Matsui، نويسنده , ◄ Thomas M. Weiss، نويسنده , ◄ Chaitan Khosla، نويسنده ,
569
Andrea L. Eisfeldt، نويسنده ,
570
Andrea L. Eisfeldt، نويسنده ,
571
Andrea L. Eisfeldt، نويسنده ,
572
Andrea L. Eisfeldt، نويسنده , ◄ Andrea L. and Kuhnen، نويسنده , ◄ Camelia M.، نويسنده ,
573
Andrea L. Eisfeldt، نويسنده , ◄ Andrea L. and Rampini، نويسنده , ◄ Adriano A.، نويسنده ,
574
Andrea L. Eisfeldt، نويسنده , ◄ Adriano A. Rampini، نويسنده ,
575
Andrea L. Eisfeldt، نويسنده , ◄ Adriano A. Rampini، نويسنده ,
576
Andrea L. Eisfeldt، نويسنده , ◄ Adriano A. Rampini، نويسنده ,
577
Andrea L. Fick، نويسنده , ◄ Vickie A. Feldstein، نويسنده , ◄ Mary E. Norton، نويسنده , ◄ Christina Wassel Fyr، نويسنده , ◄ Aaron B. Caughey، نويسنده , ◄ Geoffrey A. Machin، نويسنده ,
578
Andrea L. Glenn، نويسنده , ◄ Spassena Koleva، نويسنده , ◄ Ravi Iyer، نويسنده , ◄ Jesse Graham، نويسنده , ◄ Peter H. D، نويسنده ,
579
Andrea L. Hinwood، نويسنده , ◄ Clemencia Rodriguez، نويسنده , ◄ Tina Runnion، نويسنده , ◄ Drew Farrar، نويسنده , ◄ Frank Murray ، نويسنده , ◄ Anthony Horton، نويسنده , ◄ Deborah Glass، نويسنده , ◄ Vicky Sheppeard، نويسنده , ◄ John W. Edwards، نويسنده , ◄ Lynnette Denison، نويسنده , ◄ Tom Whitworth، نويسنده , ◄ Chris Eiser، نويسنده , ◄ Max Bulsara، نويسنده , ◄ Rob W. Gillett، نويسنده , ◄ Jenny Powell، نويسنده , ◄ S. Lawson، نويسنده , ◄ Ian Weeks، نويسنده , ◄ Ian Galbally، نويسنده ,
580
Andrea L. Hinwood، نويسنده , ◄ Malcolm R. Sim، نويسنده , ◄ Nick de Klerk، نويسنده , ◄ Olaf Drummer، نويسنده , ◄ Jim Gerostamoulos، نويسنده , ◄ Elisa B. Bastone، نويسنده ,
581
Andrea L. Hinwooda، نويسنده , ◄ ?، نويسنده , ◄ 1، نويسنده , ◄ Masooma Troutb، نويسنده , ◄ John Murbyb، نويسنده , ◄ Caroline Bartona، نويسنده , ◄ Bob Symonsb، نويسنده , ◄ 2، نويسنده ,
582
Andrea L. Huseth، نويسنده , ◄ Kevin M. Thompson، نويسنده , ◄ Stephen A. Wonderlich، نويسنده , ◄ ROSS D. CROSBY، نويسنده ,
583
Andrea L. Joyce، نويسنده , ◄ Jocelyn G. Millar، نويسنده , ◄ Timothy D. Paine، نويسنده , ◄ Lawrence M. Hanks، نويسنده ,
584
Andrea L. Joyce، نويسنده , ◄ Thomas S. Bellows Jr.، نويسنده ,
585
Andrea L. Lyons، نويسنده , ◄ William L. Gaines، نويسنده , ◄ Christopher Servheen، نويسنده ,
586
Andrea L. Manuell، نويسنده , ◄ Kenichi Yamaguchi، نويسنده , ◄ Paul A. Haynes، نويسنده , ◄ Ronald A. Milligan، نويسنده , ◄ Stephen P. Mayfield، نويسنده ,
587
Andrea L. Martin-Pichora، نويسنده , ◄ Martin M. Antony، نويسنده ,
588
Andrea L. Patalano، نويسنده , ◄ Seth Chin-Parker، نويسنده , ◄ Brian H. Ross، نويسنده ,
589
Andrea L. Patalano، نويسنده , ◄ Steven M. Wengrovitz، نويسنده ,
590
Andrea L. Patalano، نويسنده , ◄ Colleen M. Seifert، نويسنده ,
591
Andrea L. Saul، نويسنده , ◄ Kathryn E. Grant & Jocelyn Smith Carter، نويسنده ,
592
Andrea L. Schocha، نويسنده , ◄ Keith E. Schillingb، نويسنده , ◄ Kung-Sik Chana، نويسنده ,
593
Andrea L. Thomaz، نويسنده , ◄ Cynthia Breazeal، نويسنده ,
594
Andrea L. Utz، نويسنده , ◄ Elizabeth A. Lawson، نويسنده , ◄ Madhusmita Misra، نويسنده , ◄ Diane Mickley، نويسنده , ◄ Suzanne Gleysteen، نويسنده , ◄ David B. Herzog، نويسنده , ◄ Anne Klibanski، نويسنده , ◄ Karen K. Miller، نويسنده ,
595
Andrea L. Weigel، نويسنده , ◄ Hisashi Ida، نويسنده , ◄ Sharon A. Boylan، نويسنده , ◄ Leonard M. Hjelmeland، نويسنده ,
596
Andrea L. Weigel، نويسنده , ◄ James T. Handa، نويسنده , ◄ Leonard M. Hjelmeland، نويسنده ,
597
Andrea Lachance، نويسنده , ◄ Jere Confrey، نويسنده ,
598
Andrea Laghi، نويسنده , ◄ Riccardo Iannaccone، نويسنده , ◄ Carlo Catalano، نويسنده , ◄ Roberto Passariello، نويسنده ,
599
Andrea Laghi، نويسنده , ◄ Riccardo Iannaccone، نويسنده , ◄ Iacopo Carbone، نويسنده , ◄ Carlo Catalano، نويسنده , ◄ Emilio Di Giulio، نويسنده , ◄ Alberto Schillaci، نويسنده , ◄ Roberto Passariello، نويسنده ,
600
Andrea LAUKOVA، نويسنده , ◄ Monika Simonov?، نويسنده , ◄ Viola Strompfov?، نويسنده ,
601
Andrea Lavezzi، نويسنده ,
602
Andrea Lazzaretto، نويسنده , ◄ Fabio Segato، نويسنده ,
603
Andrea Lazzaretto، نويسنده , ◄ Andrea Toffolo، نويسنده ,
604
Andrea Lazzaretto، نويسنده , ◄ Andrea Toffolo، نويسنده ,
605
Andrea Lazzaretto، نويسنده , ◄ Cristian Carraretto، نويسنده ,
606
Andrea Lazzaretto، نويسنده , ◄ George Tsatsaronis، نويسنده ,
607
Andrea Lecchini، نويسنده , ◄ Michel Gevers، نويسنده ,
608
Andrea Lee Hinwood، نويسنده , ◄ Pierre Horwitz، نويسنده , ◄ Steve Appleyard، نويسنده , ◄ Caroline Barton، نويسنده , ◄ Magda Wajrak، نويسنده ,
609
ANDREA LEGGE، نويسنده , ◄ DEBORAH LEWIS، نويسنده , ◄ MURRAY LEGGE، نويسنده ,
610
Andrea Lehmann، نويسنده , ◄ Katharina Janek، نويسنده , ◄ Beate Braun، نويسنده , ◄ Peter-Michael Kloetzel، نويسنده , ◄ Cordula Enenkel، نويسنده ,
611
Andrea LEINENKUGEL، نويسنده , ◄ Patrick and Esch، نويسنده , ◄ Thomas and Kuenzer، نويسنده , ◄ Claudia، نويسنده ,
612
Andrea LEINENKUGEL، نويسنده , ◄ Patrick and Kuenzer، نويسنده , ◄ Claudia and Oppelt، نويسنده , ◄ Natascha and Dech، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
613
Andrea Leonardi، نويسنده , ◄ Franco Borghean، نويسنده , ◄ Diego Faggian، نويسنده , ◄ Maimo DePaoli، نويسنده , ◄ Antonio G. ecchi، نويسنده , ◄ Mario Plebani، نويسنده ,
614
Andrea Leone-Bay، نويسنده , ◄ Daoyi Chen، نويسنده ,
615
Andrea Leporati، نويسنده , ◄ Dante Catellani، نويسنده , ◄ Michele Suman، نويسنده , ◄ Roberta Andreoli، نويسنده , ◄ Paola Manini، نويسنده , ◄ Wilfried M.A. Niessen، نويسنده ,
616
Andrea Lionetto، نويسنده , ◄ Antonio Racioppi، نويسنده ,
617
Andrea Lipparini، نويسنده , ◄ Luciano Fratocchi، نويسنده ,
618
Andréa Litva، نويسنده ,
619
Andréa Litva، نويسنده , ◄ Joanna Coast، نويسنده , ◄ Jenny Donovan، نويسنده , ◄ John Eyles، نويسنده , ◄ Michael Shepherd، نويسنده , ◄ Jo Tacchi، نويسنده , ◄ Julia Abelson، نويسنده , ◄ Kieran Morgan، نويسنده ,
620
Andréa Litva، نويسنده , ◄ John Eyles، نويسنده ,
621
Andrea Lodi، نويسنده , ◄ Kim Allemand، نويسنده , ◄ Thomas M. Liebling، نويسنده ,
622
Andrea Lodi، نويسنده , ◄ Silvano Martello، نويسنده , ◄ Michele Monaci، نويسنده ,
623
Andrea Lodi، نويسنده , ◄ Silvano Martello، نويسنده , ◄ Daniele Vigo، نويسنده ,
624
Andrea Lodi، نويسنده , ◄ Silvano Martello، نويسنده , ◄ Daniele Vigo، نويسنده ,
625
Andrea Lodi، نويسنده , ◄ Silvano Martello، نويسنده , ◄ Daniele Vigo، نويسنده ,
626
Andrea Lodi، نويسنده , ◄ Daniele Vigo، نويسنده , ◄ Cinzia Zannoni، نويسنده ,
627
Andrea Lofaro، نويسنده ,
628
Andrea Loi، نويسنده ,
629
Andrea Loi، نويسنده ,
630
Andrea Lomander، نويسنده , ◄ Paul Schreuders، نويسنده , ◄ Estelle Russek-Cohen، نويسنده , ◄ Laila Ali، نويسنده ,
631
Andrea Lord، نويسنده , ◄ Joseph R. Waas، نويسنده , ◄ John Innes، نويسنده ,
632
Andrea Lord، نويسنده , ◄ Joseph R. Waas، نويسنده , ◄ John Innes، نويسنده , ◄ Mark J. Whittingham، نويسنده ,
633
Andrea Loreti، نويسنده , ◄ Marcella Sturla، نويسنده , ◄ Stefano Gentilesch، نويسنده , ◄ Roberto Bracaglia، نويسنده , ◄ Eugenio Farallo، نويسنده , ◄ Guido Fadda، نويسنده , ◄ Yaime Prat، نويسنده ,
634
Andrea Louis، نويسنده , ◄ John Condon، نويسنده , ◄ Rosalyn Shute، نويسنده , ◄ Rob Elzinga، نويسنده ,
635
Andrea Lucchini، نويسنده ,
636
Andrea Lucchini، نويسنده , ◄ Federico Menegazzo، نويسنده ,
637
Andrea Lucke، نويسنده , ◄ J?rg Te?mar، نويسنده , ◄ Edith Schnell، نويسنده , ◄ Georg Schmeer، نويسنده , ◄ Achim G?pferich، نويسنده ,
638
Andrea Luigi Cavalot، نويسنده , ◄ Francesca Palonta، نويسنده , ◄ Giuliana Preti، نويسنده , ◄ et al، نويسنده ,
639
Andrea Luke، نويسنده , ◄ Hannes Struebing، نويسنده , ◄ Bjoern C.F. Mueller، نويسنده ,
640
Andrea Luvisi، نويسنده , ◄ Alessandra Panattoni، نويسنده , ◄ Roberto Bandinelli، نويسنده , ◄ Enrico Rinaldelli، نويسنده , ◄ Mario Pagano، نويسنده , ◄ Enrico Triolo، نويسنده ,
641
Andrea Luvisi، نويسنده , ◄ Alessandra Panattoni، نويسنده , ◄ Roberto Bandinelli، نويسنده , ◄ Enrico Rinaldelli، نويسنده , ◄ Mario Pagano، نويسنده , ◄ Enrico Triolo، نويسنده ,
642
Andréa M Almeida، نويسنده , ◄ Etelvino J.H Bechara، نويسنده , ◄ Anibal E. Vercesi، نويسنده , ◄ Iseli L. Nantes، نويسنده ,
643
Andrea M. Bassi، نويسنده , ◄ Joel S. Yudken، نويسنده ,
644
Andrea M. Bassi، نويسنده , ◄ Joel S. Yudken، نويسنده , ◄ Matthias Ruth، نويسنده ,
645
Andrea M. Bastiani، نويسنده , ◄ Margaret Altemus، نويسنده , ◄ Teresa A. Pigott، نويسنده , ◄ Cheryl Rubenstein، نويسنده , ◄ Theodore E. Weltzin، نويسنده , ◄ Walter H. Kaye، نويسنده ,
646
Andrea M. Bauer، نويسنده , ◄ Chritoph Fiehn، نويسنده , ◄ Matthia D. Becker، نويسنده ,
647
Andrea M. Begotka، نويسنده , ◄ Douglas W. Woods، نويسنده , ◄ Chad T. Wetterneck، نويسنده ,
648
Andrea M. Berlin، نويسنده , ◄ Terry Ball، نويسنده , ◄ Robert Thompson، نويسنده , ◄ Sharon C. Herbert، نويسنده ,
649
Andrea M. Berzlanovich، نويسنده , ◄ Barbara Fazeny-D?rner، نويسنده , ◄ Thomas Waldhoer، نويسنده , ◄ Peter Fasching، نويسنده , ◄ Wolfgang Keil، نويسنده ,
650
Andrea M. Berzlanovich، نويسنده , ◄ Johann Missliwetz، نويسنده , ◄ Ernst Sim، نويسنده , ◄ Barbara Fazeny-D?rner، نويسنده , ◄ Peter Fasching، نويسنده , ◄ Christine Marosi، نويسنده , ◄ Thomas Waldhoer، نويسنده , ◄ Manfred Muhm، نويسنده ,
651
Andrea M. Berzlanovich، نويسنده , ◄ Manfred Muhm، نويسنده , ◄ Ernst Sim، نويسنده , ◄ Georg Bauer ، نويسنده ,
652
Andrea M. Carpentieri، نويسنده , ◄ B. Paternoster، نويسنده ,
653
Andrea M. Chronis، نويسنده , ◄ Gregory A. Fabiano، نويسنده , ◄ Elizabeth M. Gnagy، نويسنده , ◄ Brian T. Wymbs، نويسنده , ◄ Lisa Burrows-MacLean، نويسنده , ◄ William E. Pelham Jr.، نويسنده ,
654
Andrea M. Chronis، نويسنده , ◄ Heather A. Jones، نويسنده , ◄ Veronica L. Raggi، نويسنده ,
655
Andrea M. Cooper، نويسنده , ◄ Alejandra Solache، نويسنده , ◄ Shabaana A. Khader، نويسنده ,
656
Andrea M. Cooper، نويسنده , ◄ Shabaana A. Khader، نويسنده ,
657
Andrea M. DʹArmini، نويسنده , ◄ John J. Lemasters، نويسنده , ◄ Thomas M. Egan، نويسنده ,
658
Andrea M. Dietrich، نويسنده , ◄ Timothy M. C. LaBreche، نويسنده , ◄ Natalie Shepherd، نويسنده ,
659
Andréa M. do Nascimento، نويسنده , ◄ Dionéia C. R. de Oliveira، نويسنده ,
660
Andréa M. do Nascimento، نويسنده , ◄ Felipe Sousa e Silva، نويسنده , ◄ Dionéia C. R. de Oliveira، نويسنده ,
661
Andrea M. Duarte de Farias، نويسنده , ◄ Ana P.M.G. Barandas، نويسنده , ◄ Rafael F. Perez، نويسنده , ◄ Marco A. Fraga، نويسنده ,
662
Andrea M. Duarte de Farias، نويسنده , ◄ Pascal Bargiela، نويسنده , ◄ Maria da Graça C. Rocha، نويسنده , ◄ Marco A. Fraga، نويسنده ,
663
Andrea M. Duarte de Farias، نويسنده , ◄ Wilma de A. Gonzalez، نويسنده , ◄ Paulo G. Pries de Oliveira، نويسنده , ◄ Jean Guillaume Eon، نويسنده , ◄ Jean-Marie Herrmann، نويسنده , ◄ Mimoun Aouine، نويسنده , ◄ Stéphane Loridant، نويسنده , ◄ Jean-Claude Volta، نويسنده ,
664
Andrea M. Dunn، نويسنده , ◄ Stephen E. Silliman، نويسنده , ◄ Srisuda Dhamwichukorn، نويسنده , ◄ Charles F. Kulpa، نويسنده ,
665
Andrea M. Geyer، نويسنده , ◄ Michael J. Holland، نويسنده , ◄ Robyn L. Gdula، نويسنده , ◄ Joel E. Goodman، نويسنده , ◄ Marc J.A. Johnson، نويسنده , ◄ Jeff W. Kampf، نويسنده ,
666
Andrea M. Goforth، نويسنده , ◄ Cheng-Yong Su، نويسنده , ◄ Rachael Hipp، نويسنده , ◄ René B. Macquart، نويسنده , ◄ Mark D. Smith، نويسنده , ◄ Hans-Conrad zur Loye.، نويسنده ,
667
Andrea M. Goforth، نويسنده , ◄ James R. Gardinier، نويسنده , ◄ Mark D. Smith، نويسنده , ◄ LeRoy Peterson Jr.، نويسنده , ◄ Hans-Conrad zur Loye.، نويسنده ,
668
Andrea M. Goforth، نويسنده , ◄ LeRoy Peterson Jr.، نويسنده , ◄ Mark D. Smith، نويسنده , ◄ Hans-Conrad zur Loye.، نويسنده ,
669
Andrea M. Hussong &Wenjing Huang & Patrick J. Curran، نويسنده , ◄ Laurie Chassin، نويسنده , ◄ Robert A. Zucker، نويسنده ,
670
Andrea M. Hussong، نويسنده ,
671
Andrea M. Hussong، نويسنده ,
672
Andrea M. Hussong، نويسنده ,
673
Andrea M. Hussong، نويسنده ,
674
Andrea M. Hussong، نويسنده , ◄ Wenjing Huang، نويسنده , ◄ Daniel Serrano & Patrick J. Curran، نويسنده , ◄ Laurie Chassin، نويسنده ,
675
Andrea M. Larsen، نويسنده , ◄ F. Scott Rikard، نويسنده , ◄ William C. Walton، نويسنده , ◄ Covadonga R. Arias، نويسنده ,
676
Andrea M. Maechler، نويسنده , ◄ Kathleen M. McDill، نويسنده ,
677
Andrea M. Matwyshyn، نويسنده ,
678
Andrea M. McNeilly and Elaine M. Murtagh، نويسنده , ◄ Colin A.G. Boreham، نويسنده , ◄ Alan Nevill، نويسنده , ◄ Lesley G. Hare، نويسنده , ◄ Marie H. Murphy، نويسنده ,
679
Andrea M. McNeilly and Elaine M. Murtagh، نويسنده , ◄ Colin A. G. Boreham، نويسنده , ◄ Marie H. Murphy، نويسنده ,
680
Andrea M. Peier، نويسنده , ◄ Andrea M. and Meloni، نويسنده , ◄ Aurelia M. and Erling، نويسنده , ◄ Marcus A. and Sandberg، نويسنده , ◄ Avery A.، نويسنده ,
681
Andrea M. Peier، نويسنده , ◄ Aziz Moqrich، نويسنده , ◄ Anne C. Hergarden، نويسنده , ◄ Alison J. Reeve، نويسنده , ◄ David A. Andersson، نويسنده , ◄ Gina M. Story، نويسنده , ◄ Taryn J. Earley، نويسنده , ◄ Ilaria Dragoni، نويسنده , ◄ Peter McIntyre، نويسنده , ◄ Stuart Bevan، نويسنده , ◄ Ardem Patapoutian، نويسنده ,
682
Andrea M. Rediske، نويسنده , ◄ Andrea L. Koenig، نويسنده , ◄ Nazir Barekzi، نويسنده , ◄ Linda Cash Ameen، نويسنده , ◄ Jeffrey B. Slunt، نويسنده , ◄ David W. Grainger، نويسنده ,
683
Andrea M. Rose، نويسنده , ◄ Brenda J. Mellett، نويسنده , ◄ Roland ValdesJr، نويسنده , ◄ Joel E. Kleinman، نويسنده , ◄ Mary M. Herman، نويسنده , ◄ Rena Li، نويسنده , ◄ Rif S. El-Mallakh، نويسنده ,
684
Andrea M. Rossa، نويسنده , ◄ Franco Laudanna Del Guerra، نويسنده , ◄ Marco Borga، نويسنده , ◄ Francesco Zanon، نويسنده , ◄ Tommaso Settin، نويسنده , ◄ Daniel Leuenberger، نويسنده ,
685
Andrea M. Russo، نويسنده , ◄ Francis E. Marchlinski، نويسنده ,
686
Andrea M. Sanfilippo، نويسنده , ◄ Suketu M. Mansuria، نويسنده ,
687
Andrea M. Sass-Kortsak، نويسنده , ◄ Paul N. Corey، نويسنده , ◄ James McD. Robertson، نويسنده ,
688
Andrea M. Victor، نويسنده , ◄ Debra H. Bernat، نويسنده , ◄ Gail A. Bernstein، نويسنده , ◄ Ann E. Layne، نويسنده ,
689
Andrea M?nster، نويسنده , ◄ Louis Villain، نويسنده , ◄ Thomas Scheper، نويسنده , ◄ Sascha Beutel، نويسنده ,
690
Andrea Machmuller، نويسنده ,
691
Andrea Madrigrano، نويسنده , ◄ Lynn Westphal، نويسنده , ◄ Irene Wapnir، نويسنده ,
692
Andrea Maestrelli، نويسنده , ◄ R Lo Scalzo، نويسنده , ◄ G.L Rotino، نويسنده , ◄ N Acciarri، نويسنده , ◄ A Spena، نويسنده , ◄ G Vitelli، نويسنده , ◄ G Bertolo، نويسنده ,
693
Andrea Maestrelli، نويسنده , ◄ Roberto Lo Scalzo، نويسنده , ◄ Daniela Lupi، نويسنده , ◄ Gianni Bertolo، نويسنده , ◄ Danila Torreggiani، نويسنده ,
694
Andrea Maggiolo-Schettini، نويسنده , ◄ Simone Tini، نويسنده ,
695
Andrea Magnuson، نويسنده , ◄ Lawrence W. Harding Jr.، نويسنده , ◄ Michael E. Mallonee، نويسنده , ◄ Jason E. Adolf، نويسنده ,
696
Andrea Maier، نويسنده , ◄ Claire Chabanet، نويسنده , ◄ Benoist Schaal، نويسنده , ◄ Peter Leathwood، نويسنده , ◄ Sylvie Issanchou، نويسنده ,
697
Andrea Maier، نويسنده , ◄ Zata Vickers، نويسنده , ◄ J. Jeffrey Inman، نويسنده ,
698
Andrea Maione، نويسنده , ◄ Floriane André، نويسنده , ◄ Patricio Ruiz، نويسنده ,
699
Andrea Maiorano، نويسنده , ◄ Massimo Blandino، نويسنده , ◄ Amedeo Reyneri، نويسنده , ◄ Francesca Vanara، نويسنده ,
700
ANDREA MAJOR، نويسنده ,
701
Andrea Majzik، نويسنده , ◄ Etelka Tomb?cz، نويسنده ,
702
Andrea Majzik، نويسنده , ◄ Etelka Tomb?cz، نويسنده ,
703
Andrea Malchiodi، نويسنده ,
704
Andrea Maldotti، نويسنده , ◄ Alessandra Molinari، نويسنده , ◄ Graziano Varani، نويسنده , ◄ Maurizio Lenarda، نويسنده , ◄ Loretta Storaro، نويسنده , ◄ Franca Bigi، نويسنده , ◄ Raimondo Maggi، نويسنده , ◄ Alessandro Mazzacani، نويسنده , ◄ Giovanni Sartori، نويسنده ,
705
Andrea Malone، نويسنده ,
706
Andrea Malone، نويسنده ,
707
Andrea Malone، نويسنده ,
708
Andrea Malone، نويسنده ,
709
Andrea Malone، نويسنده ,
710
Andrea Malone، نويسنده ,
711
Andrea Malone، نويسنده ,
712
Andrea Malone، نويسنده ,
713
Andrea Malone، نويسنده ,
714
Andrea Malone، نويسنده ,
715
Andrea Manasse، نويسنده , ◄ Marcello Mellini، نويسنده ,
716
Andrea Mancuso، نويسنده , ◄ Konrad Fung، نويسنده , ◄ Maria Mela، نويسنده , ◄ John Tibballs، نويسنده , ◄ Anthony Watkinson، نويسنده , ◄ Andrew K. Burroughs، نويسنده , ◄ David Patch، نويسنده ,
717
Andrea Maneschi، نويسنده ,
718
Andrea Mangàni، نويسنده ,
719
Andrea Mangàni، نويسنده ,
720
Andrea Manica، نويسنده ,
721
Andrea Mariani، نويسنده , ◄ Maurice J. Webb، نويسنده , ◄ Gary L. Keeney، نويسنده , ◄ Michael G. Haddock، نويسنده , ◄ Giliola Calori، نويسنده , ◄ Karl C. Podratz، نويسنده ,
722
Andrea Mariani، نويسنده , ◄ Thomas J. Sebo، نويسنده , ◄ Jerry A. Katzmann، نويسنده , ◄ Gary L. Keeney، نويسنده , ◄ Patrick C. Roche، نويسنده , ◄ Timothy G. Lesnick، نويسنده , ◄ Karl C. Podratz، نويسنده ,
723
Andrea Marini and Michele Cini، نويسنده ,
724
Andrea Marini and Michele Cini، نويسنده , ◄ Conor Hogan، نويسنده , ◄ Myrta Grüning، نويسنده , ◄ Daniele Varsano، نويسنده ,
725
Andréa Marins de Oliveira، نويسنده , ◄ Ione Maluf Baibich، نويسنده , ◄ Nadia R.C. Fernandes-Machado، نويسنده , ◄ Marcelo Luiz Mignoni، نويسنده , ◄ Sibele B.C. Pergher، نويسنده ,
726
Andrea Markova، نويسنده ,
727
Andrea Markova-Stup anova، نويسنده ,
728
Andrea Marks، نويسنده ,
729
Andrea Martocchia، نويسنده , ◄ A. and Frugoni، نويسنده , ◄ P. and Indiano، نويسنده , ◄ I. and Tafaro، نويسنده , ◄ L. and Comite، نويسنده , ◄ F. and Amici، نويسنده , ◄ A. and Cacciafesta، نويسنده , ◄ M. and Marigliano، نويسنده , ◄ V. and Falaschi، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
730
Andrea Martocchia، نويسنده , ◄ A. and Indiano، نويسنده , ◄ I. and Tafaro، نويسنده , ◄ L. and Frugoni، نويسنده , ◄ P. and Amici، نويسنده , ◄ A. and Cacciafesta، نويسنده , ◄ M. and Marigliano، نويسنده , ◄ V. and Falaschi، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
731
Andrea Martocchia، نويسنده , ◄ Tomaso Belloni، نويسنده , ◄ Marco Feroci، نويسنده , ◄ Vladim?r Karas، نويسنده , ◄ Giorgio Matt، نويسنده ,
732
Andrea Marzoli، نويسنده , ◄ Fred Jourdan، نويسنده , ◄ Francois Bussy، نويسنده , ◄ Massimo Chiaradia، نويسنده , ◄ Fidel Costa، نويسنده ,
733
Andrea Marzoli، نويسنده , ◄ Fred Jourdan، نويسنده , ◄ John H. Puffer، نويسنده , ◄ et al، نويسنده ,
734
Andrea Marzoli، نويسنده , ◄ Paul R. Renne، نويسنده , ◄ Enzo M. Piccirillo، نويسنده , ◄ Castorina Francesca، نويسنده , ◄ Giuliano Bellieni، نويسنده , ◄ Adolpho J. Melfi، نويسنده , ◄ Jean B. Nyobe ، نويسنده , ◄ Jean nni ، نويسنده ,
735
Andrea Marzoli، نويسنده , ◄ Francesco Princivalle، نويسنده , ◄ Leone Melluso، نويسنده , ◄ Don Baker، نويسنده ,
736
Andrea Masini، نويسنده , ◄ Emanuela Menichetti، نويسنده ,
737
Andrea Masotti، نويسنده , ◄ Fabiola Moretti، نويسنده , ◄ Francesca Mancini، نويسنده , ◄ Giuseppina Russo، نويسنده , ◄ Nicoletta Di Lauro، نويسنده , ◄ Paola Checchia، نويسنده , ◄ Carlotta Marianecci، نويسنده , ◄ Maria Carafa، نويسنده , ◄ Eleonora Santucci، نويسنده , ◄ Giancarlo Ortaggi، نويسنده ,
738
Andrea Massiah، نويسنده ,
739
Andrea Massiah، نويسنده ,
740
Andrea Massiah، نويسنده ,
741
Andrea Massiah، نويسنده ,
742
Andrea Masunari، نويسنده , ◄ Leoberto Costa Tavares، نويسنده ,
743
Andrea Matern، نويسنده , ◄ Claudia Drees، نويسنده , ◄ Meike Kleinw?chter، نويسنده , ◄ Thorsten Assmann، نويسنده ,
744
Andrea Matta، نويسنده , ◄ Yves Dallery، نويسنده , ◄ Maria Di Mascolo، نويسنده ,
745
Andrea Mattevi، نويسنده ,
746
Andrea Mattevi، نويسنده , ◄ Gabriella Tedeschi، نويسنده , ◄ Luca Bacchella، نويسنده , ◄ Alessandro Coda، نويسنده , ◄ Armando Negri and Severino Ronchi، نويسنده ,
747
Andrea Mattevi، نويسنده , ◄ Marco W Fraaije، نويسنده , ◄ Andrea Mozzarelli، نويسنده , ◄ Luca Olivi، نويسنده , ◄ Alessandro Coda، نويسنده , ◄ Willem JH van Berkel، نويسنده ,
748
Andrea Matucci، نويسنده , ◄ Gianluca Veneri، نويسنده , ◄ Chiara Dalla Pellegrina، نويسنده , ◄ Gianni Zoccatelli، نويسنده , ◄ Simone Vincenzi، نويسنده , ◄ Roberto Chignola، نويسنده , ◄ Angelo D.B. Peruffo، نويسنده , ◄ Corrado Rizzi، نويسنده ,
749
Andrea Melchior، نويسنده , ◄ Silvia Peressini، نويسنده , ◄ Roberto Portanova، نويسنده , ◄ Claudio Sangregorio، نويسنده , ◄ Claudio Tavagnacco، نويسنده , ◄ Marilena Tolazzi، نويسنده ,
750
Andrea Mele، نويسنده , ◄ Giuseppina Raffaini، نويسنده , ◄ Fabio Ganazzoli، نويسنده , ◄ Markus Juza، نويسنده , ◄ Volker Schurig، نويسنده ,
751
Andrea Mele، نويسنده , ◄ Raniero Mendichi، نويسنده , ◄ Antonio Selva، نويسنده ,
752
Andrea Mele، نويسنده , ◄ Raniero Mendichi، نويسنده , ◄ Antonio Selva، نويسنده , ◄ Peter Molnar، نويسنده , ◄ Gyula Toth، نويسنده ,
753
Andréa Mendes do Nascimento، نويسنده , ◄ Dionéia Camilo Rodrigues de Oliveira، نويسنده ,
754
Andrea Mentrelli، نويسنده , ◄ Andrea and Negulescu، نويسنده , ◄ Claudia، نويسنده ,
755
Andrea Mercatanti، نويسنده ,
756
Andrea Mesiarov?، نويسنده ,
757
Andrea Meucci، نويسنده , ◄ Carlotta Giusti، نويسنده , ◄ Franco Davide Pacati، نويسنده ,
758
Andrea Meucci، نويسنده , ◄ Carlotta Giusti، نويسنده , ◄ Franco Davide Pacati، نويسنده ,
759
Andrea Meucci، نويسنده , ◄ Carlotta Giusti، نويسنده , ◄ Franco Davide Pacati، نويسنده ,
760
Andrea Meucci، نويسنده , ◄ Carlotta Giusti، نويسنده , ◄ Franco Davide Pacati، نويسنده ,
761
Andrea Meyer، نويسنده , ◄ Manolo Mazariegos، نويسنده , ◄ Noel W. Solomons، نويسنده , ◄ PETER FURST، نويسنده ,
762
Andrea Mezzetti، نويسنده , ◄ Domenico Lapenna، نويسنده , ◄ Sante D. Pierdomenico، نويسنده , ◄ Antonio M. Calafiore، نويسنده , ◄ Fabrizio Costantini، نويسنده , ◄ Giuseppe Riario-Sforza، نويسنده , ◄ Tiziana Imbastaro، نويسنده , ◄ Matteo Neri، نويسنده , ◄ Franco Cuccurullo، نويسنده ,
763
Andrea Mezzetti، نويسنده , ◄ Sante D. Pierdomenico، نويسنده , ◄ Fabrizio Costantini، نويسنده , ◄ Ferdinando Romano، نويسنده , ◄ Anna Bucci، نويسنده , ◄ Mario Di Gioacchino، نويسنده , ◄ Franco Cuccurullo، نويسنده ,
764
Andrea Mezzetti، نويسنده , ◄ Sante D. Pierdomenico، نويسنده , ◄ Fabrizio Costantini، نويسنده , ◄ Ferdinando Romano، نويسنده , ◄ Domenico De Cesare، نويسنده , ◄ Franco Cuccurullo، نويسنده , ◄ Tiziana Imbastaro، نويسنده , ◄ Giuseppe Riario-Sforza، نويسنده , ◄ Franco Di Giacomo، نويسنده , ◄ Giovanni Zuliani، نويسنده , ◄ Renato Fellin، نويسنده ,
765
Andrea Milani، نويسنده , ◄ Giacomo Tommei، نويسنده , ◄ David Vokrouhlicky، نويسنده , ◄ Emanuele Latorre and Stefano Cicalo، نويسنده ,
766
Andrea Mingoli، نويسنده , ◄ Paolo Sapienza، نويسنده , ◄ Giovanna Sgarzini، نويسنده , ◄ Giovanni Luciani، نويسنده , ◄ Gilberto De Angelis، نويسنده , ◄ Claudio Modini، نويسنده , ◄ Flavia Ciccarone، نويسنده , ◄ Richard J. Feldhaus، نويسنده ,
767
Andrea Mingoli، نويسنده , ◄ Paolo Sapienza، نويسنده , ◄ Luca di Marzo، نويسنده , ◄ Antonino Cavallaro، نويسنده ,
768
Andrea Minuto، نويسنده , ◄ Giovanna Gilardi، نويسنده , ◄ M. L. Gullino، نويسنده , ◄ Angelo Garibaldi ، نويسنده ,
769
Andrea Minuto، نويسنده , ◄ Giovanni Minuto، نويسنده , ◄ Quirico Migheli، نويسنده , ◄ Massimo Mocioni، نويسنده , ◄ M.Lodovica Gullino، نويسنده ,
770
Andrea Minuto، نويسنده , ◄ Davide Spadaro، نويسنده , ◄ Angelo Garibaldi ، نويسنده , ◄ Maria Lodovica Gullino ، نويسنده ,
771
Andrea Moffat، نويسنده , ◄ Adam Auer، نويسنده ,
772
Andrea Moglia، نويسنده , ◄ Arianna Menciassi، نويسنده , ◄ Paolo Dario، نويسنده , ◄ and Alfred Cuschieri ، نويسنده ,
773
Andrea Mondoni، نويسنده , ◄ Robin Probert، نويسنده , ◄ Graziano Rossi، نويسنده , ◄ Fiona Hay، نويسنده ,
774
Andrea Montebelli، نويسنده , ◄ Carlo Giorgio Visconti، نويسنده , ◄ Gianpiero Groppi، نويسنده , ◄ Enrico Tronconi، نويسنده , ◄ Cristina Ferreira، نويسنده , ◄ Stefanie Kohler، نويسنده ,
775
Andrea Monti Guarnieri ، نويسنده , ◄ Alessandro Zatta، نويسنده ,
776
Andrea Monti Guarnieri ، نويسنده , ◄ Nicola Di Virgilio، نويسنده , ◄ Gianpietro Venturi، نويسنده ,
777
Andrea Morelli، نويسنده , ◄ Goran Ekstrom، نويسنده , ◄ Marco Olivieri ، نويسنده ,
778
Andrea Morelli، نويسنده , ◄ Stefania Danesi، نويسنده ,
779
Andrea Morganti، نويسنده , ◄ Silvia Becagli، نويسنده , ◄ Emiliano Castellano، نويسنده , ◄ Mirko Severi، نويسنده , ◄ Rita Traversi، نويسنده , ◄ Roberto Udisti، نويسنده ,
780
Andrea Moro، نويسنده , ◄ Peter Norman، نويسنده ,
781
Andrea Mortara، نويسنده , ◄ Maria Teresa La Rovere، نويسنده , ◄ Gian Domenico Pinna، نويسنده , ◄ Paolo Parziale، نويسنده , ◄ Roberto Maestri، نويسنده , ◄ Soccorso Capomolla، نويسنده , ◄ Cristina Opasich، نويسنده , ◄ Franco Cobelli، نويسنده , ◄ Luigi Tavazzi، نويسنده ,
782
Andrea Mortara، نويسنده , ◄ Maria Teresa La Rovere، نويسنده , ◄ Gian Domenico Pinna، نويسنده , ◄ Roberto Maestri، نويسنده , ◄ Soccorso Capomolla، نويسنده , ◄ Franco Cobelli، نويسنده ,
783
Andrea Motta، نويسنده , ◄ Pietro Amodeo، نويسنده , ◄ Paola Fucile، نويسنده , ◄ Maria A Castiglione Morelli، نويسنده , ◄ Bj?rn Bremnes، نويسنده , ◄ Oddmund Bakke، نويسنده ,
784
Andrea Motto، نويسنده , ◄ Piercarlo Ballo، نويسنده ,
785
Andrea Moura Bernardes، نويسنده , ◄ Denise Crocce Romano Espinosa، نويسنده , ◄ Jorge Alberto Soares Tenorio، نويسنده ,
786
Andrea Musacchio and Zygmunt S. Derewenda، نويسنده ,
787
Andrea N Moor، نويسنده , ◄ Rakhilya Murtazina، نويسنده , ◄ Larry Fliegel، نويسنده ,
788
Andrea N Szil?gyi، نويسنده , ◄ Minakshi Ghosh، نويسنده , ◄ Elspeth Garman، نويسنده , ◄ M?ria Vas، نويسنده ,
789
Andrea N. Alsobrook، نويسنده , ◄ Evgeny V. Alekseev، نويسنده , ◄ Wulf Depmeier، نويسنده , ◄ Thomas E. Albrecht-Schmitt، نويسنده ,
790
Andrea N. Calzetta Resio، نويسنده , ◄ Roberto J. Aguerre، نويسنده , ◄ Constantino Suarez، نويسنده ,
791
Andrea N. Calzetta Resio، نويسنده , ◄ Roberto J. Aguerre، نويسنده , ◄ Constantino Suarez، نويسنده ,
792
Andrea N. Calzetta Resio، نويسنده , ◄ Roberto J. Aguerre، نويسنده , ◄ Constantino Suarez، نويسنده ,
793
Andrea N. Calzetta Resio، نويسنده , ◄ Marcela P. Tolaba، نويسنده , ◄ Constantino Suarez، نويسنده ,
794
Andrea N. Garcia، نويسنده , ◄ Kushang V. Patel، نويسنده , ◄ Jack M. Guralnik، نويسنده ,
795
Andrea N. Lay، نويسنده , ◄ Chris J. Hass، نويسنده , ◄ Robert J. Gregor، نويسنده ,
796
Andrea N. Lay، نويسنده , ◄ Chris J. Hass، نويسنده , ◄ Robert J. Gregor، نويسنده ,
797
Andrea N. Lay، نويسنده , ◄ Chris J. Hass، نويسنده , ◄ T. Richard Nichols، نويسنده , ◄ Robert J. Gregor، نويسنده ,
798
Andrea N. Welder، نويسنده , ◄ Frank and Paul، نويسنده , ◄ Beverly and Nakazumi، نويسنده , ◄ Hiroyuki and Yagi، نويسنده , ◄ Shigeyuki and Colyer، نويسنده , ◄ Christa L، نويسنده ,
799
Andrea N. Welder، نويسنده , ◄ Susan A. Graham، نويسنده ,
800
Andréa Name Colado Sim?o، نويسنده , ◄ Jane Bandeira Dichi، نويسنده , ◄ Décio Sabbatini Barbosa، نويسنده , ◄ Rubens Cecchini، نويسنده , ◄ Isaias Dichi، نويسنده ,
801
Andrea Nardini، نويسنده , ◄ Hern?n Blanco، نويسنده , ◄ Carmen Senior، نويسنده ,
802
Andrea Natale، نويسنده , ◄ Keith H. Newby، نويسنده , ◄ Ennio Pisan?، نويسنده , ◄ Fabio Leonelli، نويسنده , ◄ Raffaele Fanelli، نويسنده , ◄ Domenico Potenza، نويسنده , ◄ Salwa Beheiry، نويسنده , ◄ Gery Tomassoni، نويسنده ,
803
Andrea Nava، نويسنده , ◄ Barbara Bauce، نويسنده , ◄ Cristina Basso، نويسنده , ◄ Michela Muriago، نويسنده , ◄ Alessandra Rampazzo، نويسنده , ◄ Carla Villanova، نويسنده , ◄ Luciano Daliento، نويسنده , ◄ Gianfranco Buja، نويسنده , ◄ Domenico Corrado، نويسنده , ◄ Gian Antonio Danieli، نويسنده , ◄ Gaetano Thiene، نويسنده ,
804
Andrea Needham ، نويسنده ,
805
Andrea Nicolini، نويسنده , ◄ Angelo Carpi، نويسنده ,
806
Andrea Nicolini، نويسنده , ◄ Angelo Carpi، نويسنده , ◄ Claudio Michelassi، نويسنده , ◄ Claudio Spinelli، نويسنده , ◄ Massimo Conte، نويسنده , ◄ Paolo Miccoli، نويسنده , ◄ M. Fini، نويسنده , ◄ R. Giardino، نويسنده ,
807
Andrea Nightingale، نويسنده ,
808
Andrea Nunes Vaz Pedroso، نويسنده , ◄ Richard A. and Lennon، نويسنده , ◄ Geoffrey W.، نويسنده ,
809
Andrea Nunes Vaz Pedroso، نويسنده , ◄ Richard A.، نويسنده ,
810
Andrea O. Rossetti، نويسنده ,
811
Andrea O. Rossetti، نويسنده , ◄ Edward B. Bromfield، نويسنده ,
812
Andrea OʹDonnell، نويسنده ,
813
Andrea OʹDonnell، نويسنده ,
814
Andrea OʹDonnell، نويسنده ,
815
Andrea OʹDonnell، نويسنده ,
816
Andrea Oess، نويسنده , ◄ Martin V. Cheshire، نويسنده , ◄ Donald B. McPhail، نويسنده , ◄ Serge Stoll ، نويسنده , ◄ Mazen El Alaili، نويسنده , ◄ Jean-Claude Védy، نويسنده ,
817
Andrea Olivani، نويسنده , ◄ Giulio Solero، نويسنده , ◄ Fabio Cozzi، نويسنده , ◄ Aldo Coghe، نويسنده ,
818
Andrea Ollo-L?pez، نويسنده , ◄ M. Elena Aramend?a-Muneta، نويسنده ,
819
Andrea Omicini، نويسنده , ◄ Alessandro Ricci، نويسنده , ◄ Mirko Viroli، نويسنده ,
820
Andrea Omicini، نويسنده , ◄ Enrico Denti، نويسنده ,
821
Andrea Ongaro، نويسنده ,
822
Andrea Ordanini، نويسنده , ◄ Annalisa Pol، نويسنده ,
823
Andrea Ordanini، نويسنده , ◄ Gaia Rubera and Robert DeFillippi، نويسنده ,
824
Andrea Ordanini، نويسنده , ◄ Gaia Rubera and Robert DeFillippi، نويسنده ,
825
Andrea Ordanini، نويسنده , ◄ Stefano Micelli، نويسنده , ◄ Eleonora Di Maria، نويسنده ,
826
Andrea Orlando، نويسنده , ◄ Yves Thibault، نويسنده , ◄ Alan D. Edgar ، نويسنده ,
827
Andrea P Metkus، نويسنده , ◄ Philip P Trabulsy، نويسنده , ◄ Richard S Schlobohm، نويسنده , ◄ Michael S Hickey، نويسنده ,
828
Andrea P. and Shalَm، نويسنده , ◄ D.E. and Pastoriza، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
829
Andrea P. Chioqueta، نويسنده , ◄ Tore C. Stiles، نويسنده ,
830
Andrea Padovan، نويسنده , ◄ Davide Del Col، نويسنده , ◄ Luisa Rossetto، نويسنده ,
831
Andrea Palamidessi، نويسنده , ◄ Emanuela Frittoli، نويسنده , ◄ Massimiliano Garré، نويسنده , ◄ Mario Faretta، نويسنده , ◄ Marina Mione، نويسنده , ◄ Ilaria Testa، نويسنده , ◄ Alberto Diaspro، نويسنده , ◄ Letizia Lanzetti، نويسنده , ◄ Giorgio Scita، نويسنده , ◄ Pier Paolo Di Fiore، نويسنده ,
832
Andrea Panteghini، نويسنده , ◄ Francesco Genna، نويسنده , ◄ Edoardo Piana، نويسنده ,
833
Andrea Panting-Kemp، نويسنده , ◄ Stacie E. Geller، نويسنده , ◄ Tuan Nguyen، نويسنده , ◄ Louise Simonson، نويسنده , ◄ Bahij Nuwayhid، نويسنده , ◄ Lony Castro، نويسنده ,
834
Andrea Panting-Kemp، نويسنده , ◄ Tuan Nguyen، نويسنده , ◄ Elaine Chang، نويسنده , ◄ Ed Quillen، نويسنده , ◄ Lony Castro، نويسنده ,
835
Andrea Panting-Kemp، نويسنده , ◄ Tuan Nguyen، نويسنده , ◄ Lony Castro، نويسنده ,
836
Andrea Paoli، نويسنده , ◄ Stéphane Lafortune، نويسنده ,
837
Andrea Papazzoni، نويسنده , ◄ Cesare and Trevisani، نويسنده , ◄ Enrico، نويسنده ,
838
Andrea Papola، نويسنده ,
839
Andrea Papp، نويسنده , ◄ Ilona Nemeth، نويسنده , ◄ Eszter Karg، نويسنده , ◄ Eszter Papp، نويسنده ,
840
Andrea Parisi، نويسنده , ◄ Mathis Plapp، نويسنده ,
841
Andrea Pascucci ? and Sergio Polidoro، نويسنده ,
842
Andrea Pasquinucci، نويسنده , ◄ Kaj Roland، نويسنده ,
843
Andrea Pasquinucci، نويسنده , ◄ Kaj Roland، نويسنده ,
844
Andrea Pasquinucci، نويسنده , ◄ Kaj Roland، نويسنده ,
845
Andrea Pasquinucci، نويسنده , ◄ Kaj Roland، نويسنده ,
846
Andrea Pasquinucci، نويسنده , ◄ Kaj Roland، نويسنده ,
847
Andrea Pasquinucci، نويسنده , ◄ Kaj Roland، نويسنده ,
848
Andrea Pasquinucci، نويسنده , ◄ Michela Petrini، نويسنده ,
849
Andrea Passantino، نويسنده , ◄ Rocco Lagioia، نويسنده , ◄ Filippo Mastropasqua، نويسنده , ◄ Domenico Scrutinio، نويسنده ,
850
Andréa Paula Ottoboni، نويسنده , ◄ Itamar de Souza، نويسنده , ◄ Genésio JoséMenon، نويسنده , ◄ Rogério Joséda Silva، نويسنده ,
851
Andrea Peirano، نويسنده , ◄ Valentina Damasso، نويسنده , ◄ Monica Montefalcone، نويسنده , ◄ Carla Morri، نويسنده , ◄ Carlo Nike Bianchi، نويسنده ,
852
Andrea Pelissetto، نويسنده , ◄ Ettore Vicari، نويسنده ,
853
Andrea Pelissetto، نويسنده , ◄ Ettore Vicari، نويسنده ,
854
Andrea Pelissetto، نويسنده , ◄ Ettore Vicari، نويسنده ,
855
Andrea Pelissetto، نويسنده , ◄ Ettore Vicari، نويسنده ,
856
Andrea Pelissetto، نويسنده , ◄ Gian Paolo Rossi، نويسنده , ◄ Ettore Vicari، نويسنده ,
857
Andrea Pelissetto، نويسنده , ◄ Gian Paolo Rossi، نويسنده , ◄ Ettore Vicari، نويسنده ,
858
Andrea Peluso، نويسنده , ◄ Carmine Garzillo، نويسنده , ◄ Giuseppe Del Re، نويسنده ,
859
Andrea Perna، نويسنده , ◄ Sergi Valverde، نويسنده , ◄ Jacques Gautrais، نويسنده , ◄ Christian Jost، نويسنده , ◄ Ricard Solé، نويسنده , ◄ Pascale Kuntz، نويسنده , ◄ Guy Theraulaz، نويسنده ,
860
Andrea Peruzzi، نويسنده , ◄ O. Kerkhof and M. J. de Groot ، نويسنده ,
861
Andrea Petermann، نويسنده , ◄ Juan Ignacio Guzm?n، نويسنده , ◄ John E. Tilton، نويسنده ,
862
Andrea Petrella، نويسنده , ◄ Alessandro Sapio، نويسنده ,
863
Andrea Petrelli، نويسنده ,
864
Andrea Petrelli، نويسنده , ◄ Matteo Cacciari، نويسنده , ◄ Mario Greco، نويسنده , ◄ Fabio Maltoni، نويسنده , ◄ Michelangelo L. Mangano، نويسنده ,
865
Andrea Pettenazzo، نويسنده , ◄ Elena and Bottio، نويسنده , ◄ Tomaso and Thiene، نويسنده , ◄ Gaetano and Gozzi، نويسنده , ◄ Glauco and Gatti، نويسنده , ◄ Morena and Mikus، نويسنده , ◄ Piero M and Valente، نويسنده , ◄ Marialuisa، نويسنده ,
866
Andrea Pfennig، نويسنده , ◄ Heike E. Künzel، نويسنده , ◄ Nikola Kern، نويسنده , ◄ Marcus Ising، نويسنده , ◄ Matthias Majer، نويسنده , ◄ Brigitte Fuchs، نويسنده , ◄ Gertrud Ernst، نويسنده , ◄ Florian Holsboer، نويسنده , ◄ Elisabeth B. Binder، نويسنده ,
867
Andrea Piatesi، نويسنده , ◄ Caroline Aldag، نويسنده , ◄ Donald Hilvert، نويسنده ,
868
Andrea Picchianti Diamanti، نويسنده , ◄ M. Manuela Rosado، نويسنده , ◄ Rita Carsetti، نويسنده , ◄ Guido Valesini، نويسنده ,
869
Andrea Piccin، نويسنده , ◄ William G. Murphy، نويسنده , ◄ Owen P. Smith، نويسنده ,
870
Andrea Piccioli، نويسنده , ◄ Paolo Prandoni، نويسنده , ◄ Bruce M. Ewenstein، نويسنده , ◄ Samuel Z. Goldhaber MD FACC، نويسنده ,
871
Andrea Piccioli، نويسنده , ◄ Paolo Prandoni، نويسنده , ◄ Samuel Z. Goldhaber MD FACC، نويسنده ,
872
Andrea Piccione، نويسنده ,
873
Andrea Piccione، نويسنده , ◄ Giovanni Ridolfi، نويسنده ,
874
Andrea Pichler، نويسنده , ◄ Andreas Gast، نويسنده , ◄ Jacob S. Seeler، نويسنده , ◄ Anne Dejean، نويسنده , ◄ Frauke Melchior، نويسنده ,
875
Andrea Pickering، نويسنده , ◄ Anne Farmer، نويسنده , ◄ Peter McGuffin، نويسنده ,
876
Andrea Pietila، نويسنده , ◄ Ian Beausoleil-Morrison، نويسنده , ◄ GUY R. NEWSHAM، نويسنده ,
877
Andrea Pietracaprina، نويسنده , ◄ Geppino Pucci، نويسنده ,
878
Andrea Pietro Reverberi، نويسنده , ◄ Aldo Chiarioni، نويسنده , ◄ Francesco Vegli?، نويسنده , ◄ Adriana Del Borghi، نويسنده ,
879
Andrea Pietro Reverberi، نويسنده , ◄ Patrizia Bagnerini، نويسنده , ◄ Luigi Maga، نويسنده , ◄ Agostino Giacinto Bruzzone، نويسنده ,
880
Andrea Piga Carboni and Daniel Martins، نويسنده ,
881
Andrea Piga Carboni and Daniel Martins، نويسنده , ◄ Raul Guenther، نويسنده ,
882
Andrea Pilar S?nchez-Camargo، نويسنده , ◄ Maria Angela Almeida Meireles، نويسنده , ◄ Bruna Let?cia Fontoura Lopes، نويسنده , ◄ Fernando Antonio Cabral، نويسنده ,
883
Andrea Pilastro، نويسنده , ◄ Matteo Griggio، نويسنده , ◄ Giuliano Matessi، نويسنده ,
884
Andrea Pilastro، نويسنده , ◄ Matteo Griggio، نويسنده , ◄ Luca Biddau، نويسنده , ◄ Toni Mingozzi، نويسنده ,
885
Andrea Pilastro، نويسنده , ◄ Stefano Benetton، نويسنده , ◄ ANGELO BISAZZA، نويسنده ,
886
Andrea Pirondini، نويسنده , ◄ Urbana Bonas، نويسنده , ◄ Elena Maestri، نويسنده , ◄ Giovanna Visioli، نويسنده , ◄ Marta Marmiroli، نويسنده , ◄ Nelson Marmiroli، نويسنده ,
887
Andrea Piserchio، نويسنده , ◄ Gregory D Salinas، نويسنده , ◄ Tao Li، نويسنده , ◄ John Marshall Townsend، نويسنده , ◄ Mark R. Spaller، نويسنده , ◄ Dale F. Mierke، نويسنده ,
888
Andrea Piserchio، نويسنده , ◄ Pravin A. Nair، نويسنده , ◄ Stewart Shuman، نويسنده , ◄ Ranajeet Ghose، نويسنده ,
889
Andrea Poli، نويسنده , ◄ Arturo Pujia، نويسنده ,
890
Andrea Porzel، نويسنده , ◄ Trinh Phuong Lien، نويسنده , ◄ Jürgen Schmidt، نويسنده , ◄ Susanne Drosihn، نويسنده , ◄ Christoph Wagner، نويسنده , ◄ Kurt Merzweiler، نويسنده , ◄ Tran Van Sung، نويسنده , ◄ Gunter Adam and others، نويسنده ,
891
Andrea Porzionato، نويسنده ,
892
Andrea Porzionato، نويسنده ,
893
Andrea Porzionato، نويسنده , ◄ Andrea and Macchi، نويسنده , ◄ Veronica and Parenti، نويسنده , ◄ Anna and De Caro، نويسنده , ◄ Raffaele، نويسنده ,
894
Andrea Porzionato، نويسنده , ◄ Andrea and Montisci، نويسنده , ◄ Massimo and Basso، نويسنده , ◄ Cristina، نويسنده ,
895
Andrea Posilicano، نويسنده ,
896
Andrea Posilicano، نويسنده , ◄ Andrea، نويسنده ,
897
Andrea Prat، نويسنده ,
898
Andrea Prat، نويسنده ,
899
Andrea Prat، نويسنده ,
900
Andrea Prencipe، نويسنده ,
901
Andrea Prencipe، نويسنده ,
902
Andrea Prencipe، نويسنده , ◄ Fredrik Tell، نويسنده ,
903
Andréa Presotto، نويسنده , ◄ Patricia Izar، نويسنده ,
904
Andrea Previtali، نويسنده ,
905
Andrea Previtali، نويسنده ,
906
Andrea Procaccini، نويسنده , ◄ Alberto Orlandi، نويسنده , ◄ Andrea Cavagna، نويسنده , ◄ Irene Giardina، نويسنده , ◄ Francesca Zoratto، نويسنده , ◄ Daniela Santucci، نويسنده , ◄ Flavia Chiarotti، نويسنده , ◄ Charlotte K. Hemelrijk، نويسنده , ◄ ENRICO ALLEVA، نويسنده , ◄ Giorgio Parisi، نويسنده , ◄ CLAUDIO CARERE، نويسنده ,
907
Andrea Prota، نويسنده , ◄ Gaetano Manfredi، نويسنده , ◄ Edoardo Cosenza، نويسنده ,
908
Andrea Pugliese، نويسنده ,
909
Andrea Pugliese، نويسنده ,
910
Andrea Quarti، نويسنده , ◄ Claudio and Fazzi، نويسنده , ◄ Daniele and Tommasini، نويسنده , ◄ Matteo، نويسنده ,
911
Andrea Quarti، نويسنده , ◄ Claudio and Villafiorita-Monteoleone، نويسنده , ◄ Francesca and Botta، نويسنده , ◄ Chiara and Daita، نويسنده , ◄ Valentina and Perdicchia، نويسنده , ◄ Dario and Del Buttero، نويسنده , ◄ Paola and Del Zoppo، نويسنده , ◄ Mirella، نويسنده ,
912
Andrea R. Borton، نويسنده , ◄ Jennifer C. Hirsch، نويسنده , ◄ Faris P. Albayya، نويسنده , ◄ Stan A. Forfa، نويسنده , ◄ Joseph M. Metzger، نويسنده ,
913
Andrea R. Conlan، نويسنده , ◄ Herbert L. Axelrod، نويسنده , ◄ Aina E. Cohen، نويسنده , ◄ Edward C. Abresch، نويسنده , ◄ John Zuris، نويسنده , ◄ David Yee، نويسنده , ◄ Rachel Nechushtai، نويسنده , ◄ Patricia A. Jennings، نويسنده , ◄ Mark L. Paddock، نويسنده ,
914
Andrea R. Gerson a، نويسنده ,
915
Andrea R. Guastalli، نويسنده , ◄ F. Xavier Simon، نويسنده , ◄ Ywann Penru، نويسنده , ◄ Alexis de Kerchove، نويسنده , ◄ Joan Llorens، نويسنده , ◄ Sylvie Baig، نويسنده ,
916
Andrea R. Guastalli، نويسنده , ◄ Jordi Labanda، نويسنده , ◄ Joan Llorens، نويسنده ,
917
Andrea R. Kasowitz، نويسنده , ◄ Mark McCusker، نويسنده , ◄ Patricia Coury-Doniger، نويسنده , ◄ Wendy P. Neal، نويسنده , ◄ Debbie Indyk، نويسنده , ◄ Robert D. Burk، نويسنده , ◄ Stephen G. Jenkins، نويسنده , ◄ Vaughn I. Rickert، نويسنده , ◄ Betsy C. Herold، نويسنده ,
918
Andrea R. Kells، نويسنده , ◄ Dave Goulson، نويسنده ,
919
Andrea R. McCrindle، نويسنده , ◄ Carol A. Christensen، نويسنده ,
920
Andrea R. Mueller، نويسنده , ◄ Klaus-Peter Platz، نويسنده , ◄ Bernd Kremer، نويسنده ,
921
Andrea R. Spence، نويسنده , ◄ Patricia Goggin، نويسنده , ◄ Eduardo L. Franco، نويسنده ,
922
Andrea R. Voegelin، نويسنده , ◄ Thomas Pettke، نويسنده , ◄ Nicolas D. Greber، نويسنده , ◄ Brigitte von Niederh?usern، نويسنده , ◄ Thomas F. Nagler، نويسنده ,
923
Andrea Radtke، نويسنده , ◄ Konstantin Popov، نويسنده , ◄ Adolfo M. Bronstein، نويسنده , ◄ Michael A. Gresty، نويسنده ,
924
Andrea Ram?rez، نويسنده , ◄ Corry de Keizer، نويسنده , ◄ Jeroen P. Van der Sluijs، نويسنده , ◄ Jos Olivier، نويسنده , ◄ Laurens Brandes، نويسنده ,
925
Andrea Ramirez-Ramirez، نويسنده , ◄ R Colas، نويسنده , ◄ N F Garza-Montes-de-Oca، نويسنده ,
926
Andrea Ramirez-Ramirez، نويسنده , ◄ V??ctor M. and Peir?-Garc??a، نويسنده , ◄ Julio and Nebot-Gil، نويسنده , ◄ Ignacio، نويسنده ,
927
Andrea Rangone، نويسنده ,
928
Andrea Reese، نويسنده ,
929
Andrea Refolli، نويسنده , ◄ Alberto Santambrogio، نويسنده , ◄ Niccoloʹ Terzi، نويسنده , ◄ Daniela Zanon، نويسنده ,
930
Andrea Refolli، نويسنده , ◄ Niccoloʹ Terzi، نويسنده , ◄ Daniela Zanon، نويسنده ,
931
Andrea Refolli، نويسنده , ◄ Niccoloʹ Terzi، نويسنده , ◄ Daniela Zanon، نويسنده ,
932
Andrea Reinecke، نويسنده , ◄ Juergen Hoyer، نويسنده ,
933
Andréa Remondino-Müller، نويسنده , ◄ Fabio and Bِhm، نويسنده , ◄ Jan، نويسنده ,
934
Andréa Remondino-Müller، نويسنده , ◄ Fabio and Boehm، نويسنده , ◄ Jan، نويسنده ,
935
Andréa Remondino-Müller، نويسنده , ◄ Fabio، نويسنده ,
936
Andréa Remondino-Müller، نويسنده , ◄ Marco and Boella، نويسنده , ◄ Guido، نويسنده ,
937
Andréa Remondino-Müller، نويسنده , ◄ Nathalie Rosenblatt-Velin، نويسنده , ◄ Christophe Montessuit، نويسنده , ◄ Isabelle Tardy، نويسنده , ◄ Irène Papageorgiou، نويسنده , ◄ Pierre-André Dorsaz، نويسنده , ◄ Manuel Jorge-Costa، نويسنده , ◄ René Lerch، نويسنده ,
938
Andrea Resca ، نويسنده ,
939
Andrea Resmini، نويسنده , ◄ Keith Instone، نويسنده ,
940
Andrea Resti، نويسنده ,
941
Andrea Resti، نويسنده ,
942
Andrea Revell، نويسنده ,
943
Andrea Revesz، نويسنده ,
944
Andrea Ricci، نويسنده ,
945
Andrea Ricci، نويسنده , ◄ Elisa Fasani، نويسنده , ◄ Mariella Mella، نويسنده , ◄ Angelo Albini، نويسنده ,
946
Andrea Ricci-Maccarini، نويسنده , ◄ Vincenzo De Maio، نويسنده , ◄ Thomas Murry، نويسنده , ◄ Antonio Schindler، نويسنده ,
947
Andrea Richter، نويسنده , ◄ Silke Richter، نويسنده , ◄ Sebastian Recknagel، نويسنده ,
948
Andrea Riedel، نويسنده , ◄ Christine Michel، نويسنده , ◄ Michel Gosselin، نويسنده , ◄ Bernard LeBlanc، نويسنده ,
949
Andrea Ries Thurman، نويسنده , ◄ Lisa L. Steed، نويسنده , ◄ Thomas Hulsey، نويسنده , ◄ David E. Soper، نويسنده ,
950
Andrea Ries Thurman، نويسنده , ◄ Natalie Hammond، نويسنده , ◄ Helen E. Brown، نويسنده , ◄ Mary Ellen Roddy، نويسنده ,
951
Andrea Ries Thurman، نويسنده , ◄ Natalie Hammond، نويسنده , ◄ Helen E. Brown، نويسنده , ◄ Mary Ellen Roddy، نويسنده ,
952
Andrea Rignano، نويسنده , ◄ Guido C. Keller، نويسنده , ◄ Michele Carmo، نويسنده , ◄ Giovanni B. Anguissola، نويسنده , ◄ Piergiorgio G. Settembrini، نويسنده ,
953
Andrea Rinaldo، نويسنده , ◄ Jayanth R. Banavar، نويسنده , ◄ Vittoria Colizza، نويسنده , ◄ Jayanth R. Banavar and Amos Maritan، نويسنده ,
954
Andrea Ripoli، نويسنده , ◄ Alessandro Pingitore، نويسنده , ◄ Brunella Favilli، نويسنده , ◄ Antonio Bottoni، نويسنده , ◄ Stefano Turchi، نويسنده , ◄ Nael F. Osman، نويسنده , ◄ Daniele De Marchi، نويسنده , ◄ Massimo Lombardi، نويسنده , ◄ Antonio LʹAbbate، نويسنده , ◄ Giorgio Iervasi، نويسنده ,
955
Andrea Ripoli، نويسنده , ◄ G Palagi، نويسنده , ◄ D Franchi، نويسنده , ◄ V Rizzo، نويسنده , ◄ R Bedini، نويسنده ,
956
Andrea Risdon، نويسنده , ◄ Chris Eccleston، نويسنده , ◄ Geert Crombez، نويسنده , ◄ Lance McCracken، نويسنده ,
957
Andrea Rocco، نويسنده , ◄ Bruce J. West، نويسنده ,
958
Andrea Romanino، نويسنده ,
959
Andrea Romanino، نويسنده , ◄ Alessandro Strumia، نويسنده ,
960
Andrea Romanino، نويسنده , ◄ Alessandro Strumia، نويسنده ,
961
Andrea Romanino، نويسنده , ◄ Alessandro Strumia، نويسنده ,
962
Andrea Romano، نويسنده , ◄ Raffaella Gandolfi، نويسنده , ◄ Francesco Molinari، نويسنده , ◄ Attilio Converti، نويسنده , ◄ Mario Zilli، نويسنده , ◄ Marco Del Borghi، نويسنده ,
963
Andrea Ross، نويسنده , ◄ Jeremy Rowan-Robinson، نويسنده , ◄ William Walton، نويسنده ,
964
Andrea Rossi، نويسنده ,
965
Andrea Rossi، نويسنده , ◄ Lorenzo Franceschini، نويسنده , ◄ Massimilano Fusaro، نويسنده , ◄ Mariantonietta Cicoira، نويسنده , ◄ Alejandra Amado Eleas، نويسنده , ◄ Giorgio Golia، نويسنده , ◄ Stefano Bonapace، نويسنده , ◄ Francesco Santini، نويسنده , ◄ Giuseppe Sangiorgi، نويسنده , ◄ Piero Zardini، نويسنده , ◄ Corrado Vassanelli، نويسنده ,
966
Andrea Rossi، نويسنده , ◄ Marco Tomaino، نويسنده , ◄ Giorgio Golia، نويسنده , ◄ Maurizio Anselmi، نويسنده , ◄ Giuseppe Fuca، نويسنده , ◄ Piero Zardini، نويسنده ,
967
Andrea Rossi، نويسنده , ◄ Mariantonietta Cicoira، نويسنده , ◄ Luisa Zanolla، نويسنده , ◄ Rita Sandrini، نويسنده , ◄ Giorgio Golia، نويسنده , ◄ Piero Zardini، نويسنده , ◄ Maurice Enriquez-Sarano، نويسنده ,
968
Andrea Rossi، نويسنده , ◄ Mariantonietta Cicoira، نويسنده , ◄ Viorel G. Florea، نويسنده , ◄ Giorgio Golia، نويسنده , ◄ Natalia D. Florea، نويسنده , ◄ Ashfaq A. Khan، نويسنده , ◄ Sara T.M. Murray، نويسنده , ◄ John T. Nguyen، نويسنده , ◄ Patrick OʹCallaghan، نويسنده , ◄ Inder S. Anand، نويسنده , ◄ Andrew Coats، نويسنده , ◄ Piero Zardini، نويسنده , ◄ Corrado Vassanelli، نويسنده , ◄ Michael Henein، نويسنده ,
969
Andrea Rossi، نويسنده , ◄ Maurice Enriquez-Sarano، نويسنده , ◄ John C. BurnettJr.، نويسنده , ◄ Amir Lerman، نويسنده , ◄ Martin D. Abel، نويسنده , ◄ James B. Seward، نويسنده ,
970
Andrea Rotnitzky، نويسنده , ◄ Andrea and Holcroft، نويسنده , ◄ Christina A and Robins، نويسنده , ◄ James M، نويسنده ,
971
Andrea Rubboli، نويسنده , ◄ Freek W.A. Verheugt، نويسنده ,
972
Andrea Rubboli، نويسنده , ◄ Mauro Colletta، نويسنده , ◄ Giuseppe Di Pasquale، نويسنده ,
973
Andrea Ruf، نويسنده , ◄ Ludwig Beck، نويسنده ,
974
Andrea Ruggiero، نويسنده , ◄ Matthew J. Fuchter، نويسنده , ◄ Okanya J. Kokas، نويسنده , ◄ Mihaela Negru، نويسنده , ◄ Andrew J.P White، نويسنده , ◄ Peter R. Haycock، نويسنده , ◄ John D. Lipscomb and Brian M. Hoffman، نويسنده , ◄ Anthony G.M. Barrett، نويسنده ,
975
Andrea Russo، نويسنده , ◄ Rosario Sinatra، نويسنده , ◄ Fengfeng Xi، نويسنده ,
976
Andrea S. Griffin، نويسنده ,
977
Andrea S. Griffin، نويسنده , ◄ Françoise Lermite، نويسنده , ◄ Marjorie Perea، نويسنده , ◄ David Guez، نويسنده ,
978
Andrea S. Griffin، نويسنده , ◄ Hayley M. Boyce، نويسنده ,
979
Andrea S. Griffin، نويسنده , ◄ Hayley M. Boyce، نويسنده , ◄ Geoff R. MacFarlane، نويسنده ,
980
Andrea S. Griffin، نويسنده , ◄ Kathryn Haythorpe، نويسنده ,
981
Andrea S. Griffin، نويسنده , ◄ Marie Diquelou، نويسنده , ◄ Marjorie Perea، نويسنده ,
982
Andrea S. Griffin، نويسنده , ◄ Rahul S. Savani، نويسنده , ◄ Kristina Hausmanis، نويسنده , ◄ Louis Lefebvre، نويسنده ,
983
Andrea S. Griffin، نويسنده , ◄ Bennett G. Galef Jr.، نويسنده ,
984
Andrea S. Griffin، نويسنده , ◄ Christopher S. Evans، نويسنده ,
985
Andrea S. Griffin، نويسنده , ◄ Christopher S. Evans، نويسنده , ◄ Daniel T. Blumstein، نويسنده ,
986
Andrea S. Haibara، نويسنده , ◄ Edwin Tamashiro، نويسنده , ◄ Marcelo V. Olivan، نويسنده , ◄ Leni G. H. Bonagamba، نويسنده , ◄ Benedito H. Machado، نويسنده ,
987
Andrea S. Hakimi، نويسنده , ◄ Marianna V. Spanaki، نويسنده , ◄ Lori A. Schuh، نويسنده , ◄ Brien J. Smith، نويسنده , ◄ Lonni Schultz، نويسنده ,
988
Andrea S. Kelly، نويسنده , ◄ Suzanne C. Purdy، نويسنده , ◄ Peter R. Thorne، نويسنده ,
989
Andrea S. Wiley، نويسنده ,
990
Andrea S. Winkler، نويسنده , ◄ Dorothy Blair، نويسنده , ◄ Joanne T. Marsden، نويسنده , ◄ Timothy J. Peters، نويسنده , ◄ Simon Wessely، نويسنده , ◄ Anthony J. Cleare، نويسنده ,
991
Andrea S.C. Fonseca، نويسنده , ◄ M. Sameiro T. Gonçalves، نويسنده , ◄ Susana P.G. Costa، نويسنده ,
992
Andrea S.C. Fonseca، نويسنده , ◄ M. Sameiro T. Gonçalves، نويسنده , ◄ Susana P.G. Costa، نويسنده ,
993
Andrea S.C. Fonseca، نويسنده , ◄ Ana M.S. Soares، نويسنده , ◄ M. Sameiro T. Gonçalves، نويسنده , ◄ Susana P.G. Costa، نويسنده ,
994
Andrea Sabrina Hartmann، نويسنده , ◄ Winfried Rief، نويسنده , ◄ Anja Hilbert، نويسنده ,
995
Andrea Saccani، نويسنده , ◄ MARIA CHIARA BIGNOZZI، نويسنده ,
996
Andrea Sagripanti، نويسنده , ◄ Edoardo Benedetti، نويسنده , ◄ Emilia Bramanti، نويسنده , ◄ Federico Papineschi، نويسنده , ◄ Enzo Benedetti، نويسنده ,
997
Andrea Saltelli، نويسنده ,
998
Andrea Saltelli، نويسنده , ◄ Francesca Campolongo، نويسنده , ◄ Jessica Cariboni a، نويسنده ,
999
Andrea Saltelli، نويسنده , ◄ Ricardo Bolado، نويسنده ,
1000
Andrea Saltelli، نويسنده , ◄ Marco Ratto، نويسنده , ◄ Stefano Tarantola، نويسنده , ◄ Francesca Campolongo، نويسنده , ◄ European Commission، نويسنده , ◄ Joint Research Centre of Ispra (I).، نويسنده ,
بازگشت