<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Amoroso، نويسنده , ◄ Alessandra and Maga، نويسنده , ◄ Giovanni and Daglia، نويسنده , ◄ Maria، نويسنده ,
2
Amoroso، نويسنده , ◄ Francesco A. and Cappuccino، نويسنده , ◄ Gregorio، نويسنده ,
3
Amoroso، نويسنده , ◄ Francesco and Cersosimo، نويسنده , ◄ Ulma and Del Zotto، نويسنده , ◄ Alessandro، نويسنده ,
4
Amoroso، نويسنده , ◄ Jake W. and Edwards، نويسنده , ◄ Doreen D.، نويسنده ,
5
Amoroso، نويسنده , ◄ Nicholas J. and D’Amore، نويسنده , ◄ Antonio and Hong، نويسنده , ◄ Yi and Rivera، نويسنده , ◄ Christian P. and Sacks، نويسنده , ◄ Michael S. and Wagner، نويسنده , ◄ William R.، نويسنده ,
6
Amoroso، نويسنده , ◄ Samuel and Hebert، نويسنده , ◄ Kirby and Levitan، نويسنده , ◄ Marc، نويسنده ,
7
Amoroso، Lee نويسنده , ◄ Pearthree، Philip A. نويسنده , ◄ Arrowsmith، J Ramon نويسنده ,
8
Amorَs، نويسنده , ◄ J.L. and Boix، نويسنده , ◄ J. and Llorens، نويسنده , ◄ D. and Mallol، نويسنده , ◄ Claudio G. Olivera-Fuentes، نويسنده , ◄ I. and Feliu، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
9
Amorَs، نويسنده , ◄ J.L. and Cantavella، نويسنده , ◄ V. and Jarque، نويسنده , ◄ J.C. and Felيu، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
10
Amorَs، نويسنده , ◄ J.L. and Cantavella، نويسنده , ◄ V. and Jarque، نويسنده , ◄ J.C. and Felيu، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
11
Amorَs، نويسنده , ◄ J.L. and Orts، نويسنده , ◄ M.J. and Garcيa-Ten، نويسنده , ◄ J. and Gozalbo، نويسنده , ◄ A. and Sلnchez، نويسنده , ◄ E.، نويسنده ,
12
Amorَs، نويسنده , ◄ J.L. and Orts، نويسنده , ◄ M.J. and Mestre، نويسنده , ◄ S. and Garcia-Ten، نويسنده , ◄ J. and Feliu، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
13
Amorَs، نويسنده , ◄ J.L. and Sلnchez، نويسنده , ◄ E. and Cantavella، نويسنده , ◄ V. and Jarque، نويسنده , ◄ J.C.، نويسنده ,
14
Amorَs، نويسنده , ◄ José Luis and Beltrلn، نويسنده , ◄ Vicente and Sanz، نويسنده , ◄ Vicente and Jarque، نويسنده , ◄ Juan Carlos، نويسنده ,
15
Amorَs، نويسنده , ◄ Pedro and Marcos، نويسنده , ◄ M.Dolores and Beltrلn-Porter، نويسنده , ◄ Aurelio and Beltrلn-Porter، نويسنده , ◄ Daniel، نويسنده ,
16
Amorsolo، نويسنده , ◄ Alberto V. and Funkenbusch، نويسنده , ◄ Paul D. and Kadin، نويسنده , ◄ Alan M.، نويسنده ,
17
Amorsolo، نويسنده , ◄ Alberto V. and Funkenbusch، نويسنده , ◄ Paul D. and Kadin، نويسنده , ◄ Alan M.، نويسنده ,
18
Amoruso، نويسنده , ◄ A. and Crescentini، نويسنده , ◄ L. and Berrino، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
19
Amoruso، نويسنده , ◄ S and Antonello، نويسنده , ◄ Giuseppe Aprili، نويسنده , ◄ P and Arneodo، نويسنده , ◄ F and Badertscher، نويسنده , ◄ A and Baiboussinov، نويسنده , ◄ B and Baldo Ceolin، نويسنده , ◄ M and Battistoni، نويسنده , ◄ G and Bekman، نويسنده , ◄ B and Benetti، نويسنده , ◄ P and Bernardini، نويسنده , ◄ E and Bischofberger، نويسنده , ◄ M and Borio di Tigliole، نويسنده , ◄ A and Brunetti، نويسنده , ◄ R and Bruzzese، نويسنده ,
20
Amoruso، نويسنده , ◄ S and Antonello، نويسنده , ◄ M and Aprili، نويسنده , ◄ P and Arneodo، نويسنده , ◄ F and Badertscher، نويسنده , ◄ A and Baiboussinov، نويسنده , ◄ B and Baldo Ceolin، نويسنده , ◄ M and Battistoni، نويسنده , ◄ G and Bekman، نويسنده , ◄ B and Benetti، نويسنده , ◄ P and Bernardini، نويسنده , ◄ E and Bischofberger، نويسنده , ◄ M and Borio di Tigliole، نويسنده , ◄ A and Brunetti، نويسنده , ◄ R and Bruzzese، نويسنده , ◄ R and Bueno، نويسنده , ◄ A and Buzzanca، نويسنده , ◄ M and Calligarich، نويسنده , ◄ E and Campanelli، نويسنده , ◄ M and Carbonara، نويسنده , ◄ F and Carpanese، نويسنده , ◄ C and Cavalli، نويسنده , ◄ D and Cavanna، نويسنده , ◄ F and Cennini، نويسنده , ◄ P and Centro، نويسنده , ◄ S and Cesana، نويسنده , ◄ A and Chen، نويسنده , ◄ C and Chen، نويسنده , ◄ D and Chen، نويسنده , ◄ D.B. and Chen، نويسنده , ◄ Y and Cie?lik، نويسنده , ◄ X and Cline، نويسنده , ◄ D and Cocco، نويسنده , ◄ A.G. and Dai، نويسنده , ◄ Z and De Vecchi، نويسنده , ◄ C and Da?browska، نويسنده , ◄ A and Di Cicco، نويسنده , ◄ A and Dolfini، نويسنده , ◄ R and Ereditato، نويسنده , ◄ A and Felcini، نويسنده , ◄ M and Ferrari، نويسنده , ◄ A and Ferri، نويسنده , ◄ F and Fiorillo، نويسنده , ◄ G and Galli، نويسنده , ◄ S and Ge، نويسنده , ◄ Y and Gibin، نويسنده , ◄ D and Gigli Berzolari، نويسنده , ◄ A and Gil-Botella، نويسنده , ◄ I and Graczyk، نويسنده , ◄ K and Grandi، نويسنده , ◄ L and Guglielmi، نويسنده , ◄ A and He، نويسنده , ◄ K and Holeczek، نويسنده , ◄ J and Huang، نويسنده , ◄ X and Juszczak، نويسنده , ◄ C and Kie?czewska، نويسنده , ◄ D and Kisiel، نويسنده , ◄ J and Koz?owski، نويسنده , ◄ T and Laffranchi، نويسنده , ◄ M and ?agoda، نويسنده , ◄ J and Li، نويسنده , ◄ Z and Lu، نويسنده , ◄ F and Ma، نويسنده , ◄ J and Mangano، نويسنده , ◄ G and Markiewicz، نويسنده , ◄ M and Martinez de la Ossa، نويسنده , ◄ A and Matthey، نويسنده , ◄ C and Mauri، نويسنده , ◄ F and Meng، نويسنده , ◄ G and Messina، نويسنده , ◄ M and Montanari، نويسنده , ◄ C and Muraro، نويسنده , ◄ S and Navas-Concha، نويسنده , ◄ S and Nurzia، نويسنده , ◄ G and Otwinowski، نويسنده , ◄ S and Ouyang، نويسنده , ◄ Q and Palamara، نويسنده , ◄ O and Pascoli، نويسنده , ◄ D and Periale، نويسنده , ◄ L and Piano Mortari، نويسنده , ◄ G.B and Piazzoli، نويسنده , ◄ A and Picchi، نويسنده , ◄ P and Pietropaolo، نويسنده , ◄ Henry M. Polchlopek، نويسنده , ◄ W and Rancati، نويسنده , ◄ T and Rappoldi، نويسنده , ◄ A and Raselli، نويسنده , ◄ G.L. and Rico، نويسنده , ◄ J and Rondio، نويسنده , ◄ E and Rossella، نويسنده , ◄ M and Rubbia، نويسنده , ◄ A and Rubbia، نويسنده , ◄ C and Sala، نويسنده , ◄ P and Santorelli، نويسنده , ◄ R and Scannicchio، نويسنده , ◄ D and Segreto، نويسنده , ◄ E and Seo، نويسنده , ◄ Y and Sergiampietri، نويسنده , ◄ F and Sobczyk، نويسنده , ◄ J and Spinelli، نويسنده , ◄ N and Stepaniak، نويسنده , ◄ J and Szarska، نويسنده , ◄ M and Szeptycka، نويسنده , ◄ M and Szleper، نويسنده , ◄ M and Terrani، نويسنده , ◄ M and Velotta، نويسنده , ◄ R and Ventura، نويسنده , ◄ S and Vignoli، نويسنده , ◄ C and Wang، نويسنده , ◄ H and Wang، نويسنده , ◄ X and Woo، نويسنده , ◄ J and Xu، نويسنده , ◄ G and Xu، نويسنده , ◄ Z and Zalewska، نويسنده , ◄ A and Zalipska، نويسنده , ◄ J and Zhang، نويسنده , ◄ C and Zhang، نويسنده , ◄ Q and Zhen، نويسنده , ◄ S and Zipper، نويسنده , ◄ W، نويسنده ,
21
Amoruso، نويسنده , ◄ S. and Antonello، نويسنده , ◄ M. and Aprili، نويسنده , ◄ P. and Arneodo، نويسنده , ◄ F. and Badertscher، نويسنده , ◄ A. and Baiboussinov، نويسنده , ◄ B. and Baldo-Ceolin، نويسنده , ◄ M. and Battistoni، نويسنده , ◄ G. and Bekman، نويسنده , ◄ B. and Benetti، نويسنده , ◄ P. and Bischofberger، نويسنده , ◄ M. and Borio di Tigliole، نويسنده , ◄ A. H. Brunetti، نويسنده , ◄ R. and Bruzzese، نويسنده , ◄ R. ، نويسنده ,
22
Amoruso، نويسنده , ◄ S. and Antonello، نويسنده , ◄ M. and Aprili، نويسنده , ◄ P. and Arneodo، نويسنده , ◄ F. and Badertscher، نويسنده , ◄ A. and Baiboussinov، نويسنده , ◄ B. and Baldo-Ceolin، نويسنده , ◄ M. and Battistoni، نويسنده , ◄ G. and Bekman، نويسنده , ◄ B. and Benetti، نويسنده , ◄ P. and Bischofberger، نويسنده , ◄ M. and Borio di Tigliole، نويسنده , ◄ A. H. Brunetti، نويسنده , ◄ R. and Bruzzese، نويسنده , ◄ R. and Bueno، نويسنده , ◄ A. and Buzzanca، نويسنده , ◄ M. and Calligarich، نويسنده , ◄ E. and Campanelli، نويسنده , ◄ M. and Carbonara، نويسنده , ◄ F. and Carpanese، نويسنده , ◄ C. and Cavalli، نويسنده , ◄ D. and Cavanna، نويسنده , ◄ F. and Cennini، نويسنده , ◄ P. and Centro، نويسنده , ◄ S. and Cesana، نويسنده , ◄ A. and Chen، نويسنده , ◄ C. and Chen، نويسنده , ◄ D. and Chen، نويسنده , ◄ D.B. and Chen، نويسنده , ◄ Y. and Cie?lik، نويسنده , ◄ K. and Cline، نويسنده , ◄ D. and Cocco، نويسنده , ◄ A.G. and Dai، نويسنده , ◄ Z. and De Vecchi، نويسنده , ◄ C. and D?browska، نويسنده , ◄ A. and Di Cicco، نويسنده , ◄ A. and Dolfini، نويسنده , ◄ R. and Ereditato، نويسنده , ◄ A. and Felcini، نويسنده , ◄ M. and Ferrari، نويسنده , ◄ A. and Ferri، نويسنده , ◄ F. and Fiorillo، نويسنده , ◄ Luca G. and Galli، نويسنده , ◄ S. and Ge، نويسنده , ◄ Y. and Gibin، نويسنده , ◄ D. and Gigli Berzolari، نويسنده , ◄ A. and Gil-Botella، نويسنده , ◄ I. and Graczyk، نويسنده , ◄ K. and Grandi، نويسنده , ◄ L. and Guglielmi، نويسنده , ◄ A. and He، نويسنده , ◄ K. and Holeczek، نويسنده , ◄ J. and Huang، نويسنده , ◄ X. and Juszczak، نويسنده , ◄ C. and Kie?czewska، نويسنده , ◄ D. and Kisiel، نويسنده , ◄ J. W. Kozlowski، نويسنده , ◄ T. and Laffranchi، نويسنده , ◄ M. and ?agoda، نويسنده , ◄ J. and Li، نويسنده , ◄ Z. and Lu، نويسنده , ◄ F. and Ma، نويسنده , ◄ J. and Mangano، نويسنده , ◄ G. Drabik-Markiewicz، نويسنده , ◄ M. and Martinez de la Ossa، نويسنده , ◄ A. and Matthey، نويسنده , ◄ C. and Mauri، نويسنده , ◄ F. and Meng، نويسنده , ◄ G. and Messina، نويسنده , ◄ M. and Montanari، نويسنده , ◄ C. and Muraro، نويسنده , ◄ S. and Navas-Concha، نويسنده , ◄ S. and Otwinowski، نويسنده , ◄ S. and Ouyang، نويسنده , ◄ Q. and Palamara، نويسنده , ◄ O. and Pascoli، نويسنده , ◄ D. and Periale، نويسنده , ◄ L. and Piano Mortari، نويسنده , ◄ G.B and Piazzoli، نويسنده , ◄ A. and Picchi، نويسنده , ◄ P. and Pietropaolo، نويسنده , ◄ F. and P??ch?opek، نويسنده , ◄ W. and Rancati، نويسنده , ◄ T. and Rappoldi، نويسنده , ◄ A. and Raselli، نويسنده , ◄ G.L. and Rico، نويسنده , ◄ J. and Rondio، نويسنده , ◄ E. and Rossella، نويسنده , ◄ M. and Rubbia، نويسنده , ◄ A. and Rubbia، نويسنده , ◄ C. and Sala، نويسنده , ◄ P.R. and Santorelli، نويسنده , ◄ R. and Scannicchio، نويسنده , ◄ D. and Segreto، نويسنده , ◄ E. and Seo، نويسنده , ◄ Y. and Sergiampietri، نويسنده , ◄ F. and Sobczyk، نويسنده , ◄ J. and Spinelli، نويسنده , ◄ N. and Stepaniak، نويسنده , ◄ J. and Sulej، نويسنده , ◄ R. and Szarska، نويسنده , ◄ M. and Szeptycka، نويسنده , ◄ M. and Terrani، نويسنده , ◄ M. and Velotta، نويسنده , ◄ R. and Ventura، نويسنده , ◄ S. and Vignoli، نويسنده , ◄ C. and Wang، نويسنده , ◄ H. and Wang، نويسنده , ◄ X. and Woo، نويسنده , ◄ J. and Xu، نويسنده , ◄ G. and Xu، نويسنده , ◄ Z. and Zalewska، نويسنده , ◄ A. and Zhang، نويسنده , ◄ C. and Zhang، نويسنده , ◄ Q. and Zhen، نويسنده , ◄ S. and Zipper، نويسنده , ◄ W.، نويسنده ,
23
Amoruso، Vitantonio نويسنده , ◄ Helali، Mohamed نويسنده , ◄ Lattarulo، Francesco نويسنده ,
24
Amory Bisserier، نويسنده , ◄ Reda Boukezzoula، نويسنده , ◄ Sylvie Galichet، نويسنده ,
25
Amory، نويسنده , ◄ J. and Chou، نويسنده , ◄ T.M. and Redberg، نويسنده , ◄ R.F. and Blake، نويسنده , ◄ L.M. and Vartanian، نويسنده , ◄ R.K.، نويسنده ,
26
Amorيn، نويسنده , ◄ H. and Kholkin، نويسنده , ◄ A.L. and Costa، نويسنده , ◄ M.E.V.، نويسنده ,
27
Amorيn، نويسنده , ◄ H. and Kholkin، نويسنده , ◄ A.L. and Costa، نويسنده , ◄ M.E.V.، نويسنده ,
28
Amorيn، نويسنده , ◄ Harvey and Ricote، نويسنده , ◄ Jesْs and Holc، نويسنده , ◄ Janez and Kosec، نويسنده , ◄ Marija and Alguerَ، نويسنده , ◄ Miguel، نويسنده ,
29
Amos ، Pigewh - Modibbo Adama University of Technology ► Louis ، Hitler - University of Calabar ► Adesina Adegoke ، Kayode Ladoke Akintola University of Technology ► Eno ، Ededet Akpan - University of Calabar ► Udochukwu ، Akakuru Ozioma Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering ► Odey Magub ، Thomas - University of Calabar
30
Amos A. Fatokun، نويسنده , ◄ Trevor W. Stone، نويسنده , ◄ Robert A. Smith، نويسنده ,
31
Amos Adeyemo Dawodu، نويسنده , ◄ Francesco Monti، نويسنده , ◄ Katsunori Iwashiro، نويسنده , ◄ Michele Schiariti، نويسنده , ◄ Roberta Chiavarelli، نويسنده , ◄ Paolo Emilio Puddu، نويسنده ,
32
Amos Albert and Wilfried Gerth ، نويسنده ,
33
Amos and Levingstone، نويسنده , ◄ Tanya J. and Matsiko، نويسنده , ◄ Amos and Dickson، نويسنده , ◄ Glenn R. and O’Brien، نويسنده , ◄ Fergal J. and Gleeson، نويسنده , ◄ John P.، نويسنده ,
34
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Adam K. Charnley، نويسنده , ◄ Hironori Harada، نويسنده , ◄ Jason J. Beiger، نويسنده , ◄ Louis-David Cantin، نويسنده , ◄ Craig S. Kenesky، نويسنده , ◄ Ralph Hirschmann، نويسنده , ◄ Sanjeev Munshi، نويسنده , ◄ David B. Olsen، نويسنده , ◄ Mark W. Stahlhut، نويسنده , ◄ William A. Schleif، نويسنده , ◄ Lawrence C. Kuo، نويسنده ,
35
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Anne-Marie L. Hogan، نويسنده , ◄ Zhuqing Liu، نويسنده , ◄ Thomas M. Razler، نويسنده , ◄ Regina M. Meis، نويسنده , ◄ Brandon I. Morinaka، نويسنده , ◄ Tadeusz F. Molinski، نويسنده ,
36
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ B. Scott Freeze، نويسنده ,
37
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ B. Scott Freeze، نويسنده , ◄ Matthew J. LaMarche، نويسنده , ◄ Jason Sager، نويسنده , ◄ Kenneth W. Kinzler، نويسنده , ◄ Bert Vogelstein، نويسنده ,
38
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Chris Sfouggatakis، نويسنده , ◄ Christina A. Risatti، نويسنده , ◄ Jeffrey B. Sperry، نويسنده , ◄ Wenyu Zhu، نويسنده , ◄ Victoria A. Doughty، نويسنده , ◄ Takashi Tomioka، نويسنده , ◄ Dimitar B. Gotchev، نويسنده , ◄ Clay S. Bennett، نويسنده , ◄ Satoshi Sakamoto، نويسنده , ◄ Onur Atasoylu، نويسنده , ◄ Shohei Shirakami، نويسنده , ◄ David Bauer، نويسنده , ◄ Makoto Takeuchi، نويسنده , ◄ Jyunichi Koyanagi، نويسنده , ◄ Yasuharu Sakamoto، نويسنده ,
39
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ David A. Favor، نويسنده , ◄ Paul A. Sprengeler، نويسنده , ◄ Mark C. Guzman، نويسنده , ◄ Patrick J. Carroll and Mohan Rao Kollipara، نويسنده , ◄ George T. Furst، نويسنده , ◄ Ralph Hirschmann، نويسنده ,
40
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Helmars Smits، نويسنده , ◄ Dae Shik Kim، نويسنده ,
41
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Jason J Chruma، نويسنده , ◄ Qiang Han، نويسنده , ◄ Joseph Barbosa، نويسنده ,
42
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Junying Zheng، نويسنده ,
43
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Qiyan Lin، نويسنده , ◄ Victoria A. Doughty، نويسنده , ◄ Linghang Zhuang، نويسنده , ◄ Mark D. McBriar، نويسنده , ◄ Jeffrey K. Kerns، نويسنده , ◄ Armen M. Boldi، نويسنده , ◄ Noriaki Murase، نويسنده , ◄ William H. Moser، نويسنده , ◄ Christopher S. Brook، نويسنده , ◄ Clay S. Bennett، نويسنده , ◄ Kiyoshi Nakayama، نويسنده , ◄ Masao Sobukawa، نويسنده , ◄ Robert E. Lee Trout، نويسنده ,
44
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Qiyan Lin، نويسنده , ◄ George R. Pettit، نويسنده , ◄ Jean-Charles Chapuis، نويسنده , ◄ Jean M. Schmidt، نويسنده ,
45
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ R. Michael Corbett، نويسنده , ◄ George R. Pettit، نويسنده , ◄ Jean-Charles Chapuis، نويسنده , ◄ Jean M. Schmidt، نويسنده , ◄ Ernest Hamel، نويسنده , ◄ M. Katherine Jung، نويسنده ,
46
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Setsuya Sasho، نويسنده , ◄ Bari A. Barwis، نويسنده , ◄ Paul Sprengeler، نويسنده , ◄ Joseph Barbosa، نويسنده , ◄ Ralph Hirschmann، نويسنده , ◄ Barry S. Cooperman، نويسنده ,
47
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Shuzhi Dong، نويسنده , ◄ Richard J. Fox، نويسنده , ◄ Jehrod B. Brenneman، نويسنده , ◄ John A. Vanecko، نويسنده , ◄ Tomohiro Maegawa، نويسنده ,
48
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Steven D. Knight، نويسنده , ◄ Paul A. Sprengeler، نويسنده , ◄ Ralph Hirschmann، نويسنده ,
49
Amos B. Smith III، نويسنده , ◄ Young-Shin Cho، نويسنده , ◄ G.Robert Pettit، نويسنده , ◄ Ralph Hirschmann، نويسنده ,
50
Amos Bardea، نويسنده , ◄ Arie Dagan، نويسنده , ◄ Itamar Willner، نويسنده ,
51
Amos Beimel، نويسنده ,
52
Amos Beimel، نويسنده , ◄ A.، نويسنده , ◄ Dolev، نويسنده , ◄ S.، نويسنده , ◄ Singer، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
53
Amos Beimel، نويسنده , ◄ Enav Weinreb، نويسنده ,
54
Amos Beimel، نويسنده , ◄ Felix Geller، نويسنده , ◄ Eyal Kushilevitz، نويسنده ,
55
Amos Beimel، نويسنده , ◄ Lior Malka ، نويسنده ,
56
Amos Beimel، نويسنده , ◄ Eyal Kushilevitz، نويسنده ,
57
Amos Bick، نويسنده , ◄ Fei Yang، نويسنده , ◄ Semion Shandalov، نويسنده , ◄ Gideon Oron، نويسنده ,
58
Amos Bick، نويسنده , ◄ Gideon Oron، نويسنده ,
59
Amos Bick، نويسنده , ◄ Gideon Oron، نويسنده ,
60
Amos Bick، نويسنده , ◄ Jaime G. Plazas T، نويسنده , ◄ Fei Yang، نويسنده , ◄ Adi Raveh، نويسنده , ◄ Josef Hagin، نويسنده , ◄ Gideon Oron، نويسنده ,
61
Amos D. Korczyn، نويسنده ,
62
Amos D. Korczyn، نويسنده ,
63
Amos D. Korczyn، نويسنده ,
64
Amos D. Korczyn، نويسنده ,
65
Amos Danielli a، نويسنده , ◄ ?، نويسنده , ◄ Yossi Yatir b، نويسنده , ◄ Oded Mor b، نويسنده ,
66
Amos Etzioni، نويسنده ,
67
Amos Fiat ، نويسنده , ◄ Haim Kaplan، نويسنده ,
68
Amos Fiat and Gerhard J. Woeginger ، نويسنده ,
69
Amos Fleischmann، نويسنده , ◄ Schmuel Hirschmann، نويسنده , ◄ Ornah T. Dolberg، نويسنده , ◄ Pinhas N. Dannon، نويسنده , ◄ Leon Grunhaus، نويسنده ,
70
Amos Frumkin، نويسنده , ◄ Aryeh Shimron، نويسنده ,
71
Amos Frumkin، نويسنده , ◄ Haim Gvirtzman، نويسنده ,
72
Amos G. Anderson، نويسنده , ◄ William A. Goddard III، نويسنده , ◄ Peter Schr?der، نويسنده ,
73
Amos Gaikwad، نويسنده , ◄ Josef T. Prchal، نويسنده ,
74
Amos Gaikwad، نويسنده , ◄ Roberto Nussenzveig، نويسنده , ◄ Enli Liu، نويسنده , ◄ Stephen Gottshalk، نويسنده , ◄ KoTung Chang، نويسنده , ◄ Josef T. Prchal، نويسنده ,
75
Amos Gaikwad، نويسنده , ◄ Srdan Verstovsek، نويسنده , ◄ Donghoon Yoon، نويسنده , ◄ KoTung Chang، نويسنده , ◄ Taghi Manshouri، نويسنده , ◄ Roberto Nussenzveig، نويسنده , ◄ Jorge Cortés and Manuel de Le?n، نويسنده , ◄ William Vainchenker، نويسنده , ◄ Josef T. Prchal، نويسنده ,
76
Amos Gilat، نويسنده , ◄ Ching-Shan Cheng، نويسنده ,
77
Amos Gilat، نويسنده , ◄ Robert K Goldberg، نويسنده , ◄ Gary D. Roberts، نويسنده ,
78
Amos Gilhar، نويسنده , ◄ Amos and Landau، نويسنده , ◄ Marina and Assy، نويسنده , ◄ Bedia and Ullmann، نويسنده , ◄ Yehuda and Shalaginov، نويسنده , ◄ Raya and Serafimovich، نويسنده , ◄ Sima and Kalish، نويسنده , ◄ Richard S، نويسنده ,
79
Amos Gilhar، نويسنده , ◄ Richard S. Kalish، نويسنده ,
80
Amos Golan، نويسنده , ◄ George Judge، نويسنده ,
81
Amos Golan، نويسنده , ◄ George Judge، نويسنده , ◄ Larry Karp، نويسنده ,
82
Amos Israeli، نويسنده , ◄ Amnon Shaham، نويسنده ,
83
Amos Israeli، نويسنده , ◄ Asaf Shirazi، نويسنده ,
84
Amos Israeli، نويسنده , ◄ Dror Rawitz، نويسنده , ◄ Oran Sharon، نويسنده ,
85
Amos Katz، نويسنده , ◄ Idit F. Liberty، نويسنده , ◄ Avi Porath، نويسنده , ◄ Ilya Ovsyshcher، نويسنده , ◄ Eric N. Prystowsky، نويسنده ,
86
Amos Korman، نويسنده ,
87
Amos Korman، نويسنده , ◄ David Peleg، نويسنده ,
88
Amos Korman، نويسنده , ◄ Shay Kutten، نويسنده ,
89
Amos Lakos، نويسنده ,
90
Amos Morris-Reich، نويسنده ,
91
Amos Morris-Reich، نويسنده ,
92
Amos Navon، نويسنده ,
93
Amos Necci، نويسنده , ◄ Francesca Argenti، نويسنده , ◄ Gabriele Landucci، نويسنده , ◄ Valerio Cozzani، نويسنده ,
94
Amos Necci، نويسنده , ◄ Giacomo Antonioni، نويسنده , ◄ Valerio Cozzani، نويسنده , ◄ Elisabeth Krausmann، نويسنده , ◄ Alberto Borghetti، نويسنده , ◄ Carlo Alberto Nucci، نويسنده ,
95
Amos Nevo ، نويسنده , ◄ Sundaram Thangavelu، نويسنده ,
96
Amos Nur، نويسنده , ◄ Eric H. Cline، نويسنده ,
97
Amos Race، نويسنده ,
98
Amos Race، نويسنده , ◄ Andrew A. Amis، نويسنده ,
99
Amos Race، نويسنده , ◄ Andrew A. Amis، نويسنده ,
100
Amos Race، نويسنده , ◄ Kenneth A. Mann، نويسنده , ◄ Avram A. Edidin، نويسنده ,
101
Amos Race، نويسنده , ◄ Mark A. Miller، نويسنده , ◄ David C. Ayers، نويسنده , ◄ Kenneth A. Mann، نويسنده ,
102
Amos Race، نويسنده , ◄ Mark A. Miller، نويسنده , ◄ Kenneth A. Mann، نويسنده ,
103
Amos Ron ، نويسنده , ◄ Zuowei Shen، نويسنده ,
104
Amos S. Ron، نويسنده ,
105
Amos Sawyer، نويسنده ,
106
Amos Yarom، نويسنده , ◄ Ram Brustein، نويسنده ,
107
AMOS ZEMEL، نويسنده , ◄ YAEL LUBIN، نويسنده ,
108
Amos، نويسنده , ◄ C.L and Sutherland، نويسنده , ◄ T.F and Cloutier، نويسنده , ◄ D and Patterson، نويسنده , ◄ S، نويسنده ,
109
Amos، نويسنده , ◄ C.L. and Umgiesser، نويسنده , ◄ Natale G. and Tosi، نويسنده , ◄ L. and Townend، نويسنده , ◄ I.H.، نويسنده ,
110
Amos، نويسنده , ◄ C.L. and Villatoro، نويسنده , ◄ M. and Helsby، نويسنده , ◄ R. and Thompson، نويسنده , ◄ C.E.L. and Zaggia، نويسنده , ◄ L. and Umgiesser، نويسنده , ◄ G. and Venturini، نويسنده , ◄ V. and Are، نويسنده , ◄ D. and Sutherland، نويسنده , ◄ T.F. and Mazzoldi، نويسنده , ◄ A. and Rizzetto، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
111
Amos، نويسنده , ◄ Carl L. and Umgiesser، نويسنده , ◄ G. and Ferrarin، نويسنده , ◄ C. and Thompson، نويسنده , ◄ C.E.L. and Whitehouse، نويسنده , ◄ R.J.S. and Sutherland، نويسنده , ◄ T.F. and Bergamasco، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
112
Amos، نويسنده , ◄ David and Davila، نويسنده , ◄ Randy and Pepper، نويسنده , ◄ Ryan، نويسنده ,
113
Amos، نويسنده , ◄ F.J.C.، نويسنده ,
114
Amos، نويسنده , ◄ Kathryn J. and Peakall، نويسنده , ◄ Jeff and Bradbury، نويسنده , ◄ P. William and Roberts، نويسنده , ◄ Mat and Keevil، نويسنده , ◄ Gareth and Gupta، نويسنده , ◄ Sanjeev، نويسنده ,
115
Amos، نويسنده , ◄ N. and Cremaldi، نويسنده , ◄ L. and Finocchiaro، نويسنده , ◄ G. and Gobbi، نويسنده , ◄ B. and Ng، نويسنده , ◄ K.K. and Manzella، نويسنده , ◄ V. and Peskov، نويسنده , ◄ V. and Rajagopalan، نويسنده , ◄ S. and Rubinov، نويسنده , ◄ P. and Schamberger، نويسنده , ◄ D. and Sellberg، نويسنده , ◄ G. and Steffens، نويسنده , ◄ J. and Tilden، نويسنده , ◄ R. and Wang، نويسنده , ◄ P. and Yu، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
116
Amos، نويسنده , ◄ N. and Cremaldi، نويسنده , ◄ L. and Finocchiaro، نويسنده , ◄ G. and Gobbi، نويسنده , ◄ B. and Ng، نويسنده , ◄ K.K. and Manzella، نويسنده , ◄ V. and Peskov، نويسنده , ◄ V. and Rajagopalan، نويسنده , ◄ S. and Rubinov، نويسنده , ◄ P. and Schamberger، نويسنده , ◄ D. and Sellberg، نويسنده , ◄ G. and Steffens، نويسنده , ◄ J. and Tilden، نويسنده , ◄ R. and Wang، نويسنده , ◄ P. and Yu، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
117
Amos، نويسنده , ◄ N.D. and Willix، نويسنده , ◄ J. and Chadderton، نويسنده , ◄ T. H. NORTH، نويسنده , ◄ M.F.، نويسنده ,
118
Amos، نويسنده , ◄ R.T and Henderson، نويسنده , ◄ G.S، نويسنده ,
119
Amos، نويسنده , ◄ Roger D، نويسنده ,
120
Amos، نويسنده , ◄ S. and Thoennessen، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
121
Amos، نويسنده , ◄ S. M. Gross، نويسنده , ◄ J.L. and Thoennessen، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
122
Amos، نويسنده , ◄ T.G and Huang، نويسنده , ◄ Q and Lynn، نويسنده , ◄ J.W and He، نويسنده , ◄ T and Cava، نويسنده , ◄ R.J، نويسنده ,
123
Amos، Carl L. نويسنده , ◄ Droppo، Ian G. نويسنده , ◄ Gomez، Eduardo A. نويسنده , ◄ Murphy، Tom P. نويسنده ,
124
Amos، Philip W. نويسنده , ◄ Younger، Paul L. نويسنده ,
125
Amoscato A. A.، نويسنده , ◄ Spiess R. R.، نويسنده , ◄ Sansoni S. B.، نويسنده , ◄ Herberman R. B.، نويسنده , ◄ Chambers W. H.، نويسنده ,
126
Amoskov، نويسنده , ◄ V. and Arslanova، نويسنده , ◄ D. and Belov، نويسنده , ◄ Zoya A. and Belyakov، نويسنده , ◄ V. and Belyakova، نويسنده , ◄ T. and Gapionok، نويسنده , ◄ E. M. Krylova ، نويسنده , ◄ N. and Kukhtin، نويسنده , ◄ V. and Lamzin، نويسنده , ◄ E. and Maximenkova، نويسنده , ◄ N. and Mazul، نويسنده , ◄ I. and Rozov، نويسنده , ◄ V. and Sytchevsky، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
127
Amoskov، نويسنده , ◄ V.M. and Belov، نويسنده , ◄ A.V. and Belyakov، نويسنده , ◄ V.A. and Chuyanov، نويسنده , ◄ V.A and Egorov، نويسنده , ◄ S.A. and Firsov، نويسنده , ◄ A.A. and Gribov، نويسنده , ◄ Yu.V. and Ivkin، نويسنده , ◄ V.G. and Kukhtin، نويسنده , ◄ V.P and Lamzin، نويسنده , ◄ E.A. and Lancetov، نويسنده , ◄ A.A. and Larionov، نويسنده , ◄ M.S. and Maximenkova، نويسنده , ◄ N.A. and Rodin، نويسنده , ◄ I.Yu. and Syt، نويسنده ,
128
Amosov، A. P. نويسنده , ◄ Fedotov، A. F. نويسنده ,
129
Amosov، Andrey نويسنده , ◄ Panasenko، Grigory نويسنده ,
130
Amosov، G. G. نويسنده , ◄ Jr.، G. G. Amosov, نويسنده , ◄ Rozanova، O. S. نويسنده ,
131
Amosova، نويسنده , ◄ Svetlana V. and Elokhina، نويسنده , ◄ Valentina N. and Nakhmanovich، نويسنده , ◄ Anatoly S. and Larina، نويسنده , ◄ Lyudmila I. and Martynov، نويسنده , ◄ Alexander V. and Steele، نويسنده , ◄ Barry R. and Potapov، نويسنده , ◄ Vladimir A.، نويسنده ,
132
Amosova، نويسنده , ◄ Svetlana V. and Penzik، نويسنده , ◄ Maxim V. and Albanov، نويسنده , ◄ Alexander I. and Potapov، نويسنده , ◄ Vladimir A.، نويسنده ,
133
Amossé، نويسنده , ◄ Joël and Bettarel، نويسنده , ◄ Yvan and Bouvier، نويسنده , ◄ Corinne and Bouvier، نويسنده , ◄ Thierry and Tran Duc، نويسنده , ◄ Toan and Doan Thu، نويسنده , ◄ Thu-Thuy and Jouquet، نويسنده , ◄ Pascal، نويسنده ,
134
Amossé، نويسنده , ◄ Joël and Bettarel، نويسنده , ◄ Yvan and Bouvier، نويسنده , ◄ Corinne and Bouvier، نويسنده , ◄ Thierry and Tran Duc، نويسنده , ◄ Toan and Doan Thu، نويسنده , ◄ Thu-Thuy and Jouquet، نويسنده , ◄ Pascal، نويسنده ,
135
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Aviv Nisgav ، نويسنده , ◄ Boaz Patt-Shamir، نويسنده ,
136
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Grzegorz Malewicz، نويسنده ,
137
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Guy Kortsarz، نويسنده ,
138
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Magn?s M. Halld?rsson، نويسنده , ◄ Guy Kortsarz، نويسنده ,
139
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Mihir Bellare، نويسنده , ◄ Magn?s M. Halldorsson، نويسنده , ◄ Hadas Shachnai، نويسنده , ◄ Tami Tamir، نويسنده ,
140
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Richard E. Ladner، نويسنده ,
141
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Shlomo Kipnis، نويسنده , ◄ Baruch Schieber، نويسنده ,
142
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Shlomo Kipnis، نويسنده , ◄ Baruch Schieber، نويسنده ,
143
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Vladimir Dreizin ، نويسنده , ◄ Boaz Patt-Shamir، نويسنده ,
144
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Juan A. Garay، نويسنده , ◄ Amir Herzberg، نويسنده ,
145
Amotz Bar-Noy، نويسنده , ◄ Magnus M. Halldorsson، نويسنده , ◄ Guy Kortsarz، نويسنده , ◄ Ravit Salman، نويسنده , ◄ Hadas Shachnai، نويسنده ,
146
AMOTZ ZAHAVI، نويسنده ,
147
AMOTZ ZAHAVI، نويسنده ,
148
Amouei ، A. - Babol University of Medical Sciences ► Tashakkorian ، H. - Babol University of Medical Sciences ► Naghipour ، D. - Guilan University of Medical Sciences ► Mohammadi ، P. - Shiraz University of Medical Sciences
149
Amouei ، A. I. - Babol University of Medical Sciences ► Faraji ، H. Babol University of Medical Sciences ► Khalilpour ، A. - Babol University of Medical Sciences ► Fallah ، S. H. - Babol University of Medical Sciences ► Asgharnia ، H. A. - Babol University of Medical Sciences
150
Amouei ، Abdolhamid - Shahid Sadoughi University of Medical Sciences ► Babaei-Zarch ، Mojtaba - Shahid Sadoughi University of Medical Sciences ► Ehsani ، Fatemeh ► Tabataei ، Mostafa - Shahid Sadoughi University of Medical Sciences ► Asadi ، Mohammad Javad - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
151
AMOUEI ، Afsaneh - Mazandaran University of Medical Sciences ► JAHANDAR ، Hefzallah - Mazandaran University of Medical Sciences ► DARYANI ، Ahmad - Mazandaran University of Medical Sciences ► SHARIF ، Mehdi - Mazandaran University of Medical Sciences ► SARVI ، Shahabeddin - Mazandaran University of Medical Sciences ► MIZANI ، Azadeh - Mazandaran University of Medical Sciences ► HOSSEINI ، Abdollah - Mazandaran University of Medical Sciences ► SARAFRAZI ، Mohammad - Mazandaran University ► SIYADATPANAH ، Abolghasem - Mazandaran University of Medical Sciences ► GOHARDIEH ، Shaban - Mazandaran University of Medical Sciences ► BASTANI ، Reza - Mazandaran University of Medical Sciences ► GHOLAMI ، Shirzad - Mazandaran University of Medical Sciences
152
Amouei ، F نويسنده Tajk Agrarian University, Doshanbeh, Tajikistan , ◄ Valinassab ، T نويسنده Iranian Fisheries Research Organization, P.O.Box:116-13185, Tehran, Iran , ◄ Haitov، A نويسنده Tajk Agrarian University, Doshanbeh, Tajikistan ,
153
Amouei Arani, F Department of Mathematics - Payame Noor University, Tehran ► Eshaghi, Madjid Department of Mathematics - Semnan University, Semnan
154
Amouei Arani، Fatemeh نويسنده 1Department of Mathematics, Payamenoor University , P.O. Box.19395-4697, Tehran, Iran , ◄ Eshaghi Gordji، Madjid نويسنده , ◄ Talebi، Soraya نويسنده Payamenoor University , P.O. Box.19395-4697, Tehran, Iran ,
155
amouei foumani, sarah School of Nursing and Midwifery - Guilan University of Medical Sciences ► paryad, ezzat GI Cancer Screening and Prevention Research Center (GCSPRC) - Department of Nursing - School of Nursing and Midwifery - Guilan University of Medical Sciences ► ghanbari khanghah, atefeh Department of Nursing - School of Nursing and Midwifery - Guilan University of Medical Sciences ► kazemnezhad leili, ehsan Social Determinants of Health Research Center (SDHRC) - Guilan University of Medical Sciences
156
Amouei Torkmahalleh، نويسنده , ◄ M. and Zhao، نويسنده , ◄ Y. and Hopke، نويسنده , ◄ P.K. and Rossner، نويسنده , ◄ A. and Ferro، نويسنده , ◄ A.R.، نويسنده ,
157
Amouei Torkmahalleh، نويسنده , ◄ Mehdi and Lin، نويسنده , ◄ Lin and Holsen، نويسنده , ◄ Thomas M. and Rasmussen، نويسنده , ◄ Don H. and Hopke، نويسنده , ◄ Philip K.، نويسنده ,
158
Amouei, Abdoliman Department of Environmental Health Engineering - Environmental Health Research Center - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Asgharnia, Hosseinali Department of Environmental Health Engineering - Environmental Health Research Center - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Fallah, Hourieh Department of Environmental Health Engineering - Environmental Health Research Center - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Miri, Somayyeh Department of Environmental Health Engineering - Environmental Health Research Center - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Momeni, Habibe Environmental Health Department - School of Public Health - Center for Research on Social Determinants of Health - Birjand University of Medical Sciences, Birjand, Iran
159
Amouei, Abdoliman Environmental Health Research Center - Department of Environmental Health Engineering - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Faraji, Hossein Environmental Health Center - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Khosravi Samani, Amid Civil Engineering Department - Shahid Beheshti University, Tehran, Iran ► Khosravi Samani, Mahmood Oral Health Research Center - Department of Periodontics - Faculty of Dentistry - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
160
Amouei, Abdoliman Environmental Health Research Center (EHRC) - Department of Environmental Health - Babol University of Medical Sciences, IR Iran ► cherati, ali Agriculture and Natural Resources Center of Mazadaran Province, Mazandaran, IR Iran ► Naghipour, Dariush Department of Environmental Health - Guilan University of Medical Sciences, IR Iran
161
AMOUEI, Afsaneh Toxoplasmosis Research Center - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ► JAHANDAR, Hefzallah Student Research Committee - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ► DARYANI, Ahmad Toxoplasmosis Research Center - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ► SHARIF, Mehdi Toxoplasmosis Research Center - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ► SARVI, Shahabeddin Toxoplasmosis Research Center - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ► MIZANI, Azadeh Student Research Committee - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ► HOSSEINI, Abdollah Student Research Committee - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ► SARAFRAZI, Mohammad Mazandaran Provincial Veterinary Department of Medical Sciences, Sari, Iran ► SIYADATPANAH, Abolghasem Student Research Committee - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ► GOHARDIEH, Shaban Dept. of Parasitology - Faculty of Medicine - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ► BASTANI, Reza Dept. of Parasitology - Faculty of Medicine - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ► GHOLAMI, Shirzad Molecular and Cell Biology Research Center - Dept. of Parasitology - Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran
162
Amouei, Asiyeh Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Hadjibabaie, Molouk Tehran University of Medical Sciences ► Mansouri, Ava Tehran University of Medical Sciences ► Jafarzadeh kohneloo, Aarefeh Tehran University of Medical Sciences ► Taghizadeh-Ghehi, Maryam Tehran University of Medical Sciences
163
Amouei، A.I نويسنده Babol University Amouei, A.I ◄ Amooey، A.A نويسنده University of Mazandaran Amooey, A.A ◄ Asgharzadeh، F نويسنده Babol University Asgharzadeh, F
164
Amouei، Abdoliman نويسنده Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Paramedical Sciences, Babol University of Medical Sciences , ◄ Asgharnia، Hosseinali نويسنده Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Paramedical Sciences,Babol University of Medical Sciences , ◄ Fallah، Hourieh نويسنده Environmental Health Engineering Department, Para Medicine and Health Faculty, Babol University of Medical Sciences, Babol, IR Iran , ◄ Faraji، Hossein نويسنده Environmental Health Center, Babol University of Medical Sciences , ◄ Barari، Reyhaneh نويسنده Department of Environmental Health Engineering, Babol University of Medical Sciences, Babol, IR Iran , ◄ Naghipour ، Dariush نويسنده Naghipour , Dariush
165
Amouei، Abdoliman نويسنده Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Paramedical Sciences, Babol University of Medical Sciences , ◄ Asgharnia، Hosseinali نويسنده Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Paramedical Sciences,Babol University of Medical Sciences , ◄ Fallah، Hourieh نويسنده Environmental Health Engineering Department, Para Medicine and Health Faculty, Babol University of Medical Sciences, Babol, IR Iran , ◄ Yari، Ahmad Reza نويسنده Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Qom University of Medical Sciences, Qom, Iran , ◄ Mahmoudi، Maliheh نويسنده Environmental Health Department Mahmoudi, Maliheh
166
Amouei، Abdoliman نويسنده Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Paramedical Sciences, Babol University of Medical Sciences , ◄ Attarzadeh Hosseini ، Seyyed Reza نويسنده Assistant Professor in Sport Physiology Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran , ◄ Khafri، Sorayya نويسنده , ◄ Tirgar، Aram نويسنده , ◄ Aghalari، Zahra Aghalari نويسنده Student Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran , ◄ Faraji، Hossein نويسنده Environmental Health Center, Babol University of Medical Sciences , ◄ Barari، Reihaneh نويسنده Allameh Tabatabaei University, Barari, Reihaneh ◄ Namvar، Zahra نويسنده ,
167
Amouei، Abdoliman نويسنده Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Paramedical Sciences, Babol University of Medical Sciences , ◄ Hoseini، Reza Hoseini نويسنده Social Determinants of Health Research Center, Department of Social Medicine, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran , ◄ Asgharnia، HoseinaliAsgharnia نويسنده Department of Environmental Health Engineering, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran , ◄ Fallah، HouriehFallah نويسنده Department of Environmental Health Engineering, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran , ◄ Faraji، Hosein Faraji نويسنده Health Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran , ◄ Aghalari، Zahra Aghalari نويسنده Student Research Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ,
168
Amouei، Abdoliman نويسنده Associate Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Paramedical Sciences, Babol University of Medical Sciences , ◄ Khosravi، Mahmood نويسنده , ◄ Asgharnia، Hosseinali نويسنده Assistant Professor, Department of Environmental Health Engineering, Faculty of Paramedical Sciences,Babol University of Medical Sciences , ◄ Ghanbari، Habibollah نويسنده General Dentist , ◄ Faraji، Hossein نويسنده Environmental Health Center, Babol University of Medical Sciences ,
169
Amouei، Asiyeh نويسنده Research Center for Rational Use of Drugs, Tehran University of Medical Sciences. Tehran, Iran. Amouei, Asiyeh
170
Amouei، Flor نويسنده Department of Fish Pathology, University of Agriculture, Republic of Tajikistan , ◄ Abdovali، Hitov نويسنده Department of Fish Pathology, University of Agriculture, Republic of Tajikistan ,
171
Amoueian, S Department of Pathology - Emam Reza Hospital - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Saghafi, SH Department of Oral Pathology - Mashhad Dentistry School - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Farhadi, F Department of Pathology - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Sadegi, L ► Tohidi, E
172
Amoueian, S Department of Pathology - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► PourAlborzi, F Department of Pathology - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Tarhini, M Department of Pathology - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Montazer, M Department of Pathology - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Attaranzadeh, A Department of Molecular and Cytogenetic Pathology - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
173
Amoueian, Sakineh Department of Pathology - Imam Reza Hospital - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Tayyebi Meibodi, Naser Department of Pathology - Imam Reza Hospital - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Tavoosi, Hasan Department of Surgery - Imam Reza Hospital - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Ekramifard, Vahid-Reza Department of Surgery - Imam Reza Hospital - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Attaranzadeh, Armin Department of Pathology - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz ► Montazer, Mehdi Department of Pathology - Imam Reza Hospital - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
174
Amoueian، Sakineh نويسنده , ◄ Tayyebi، Naser نويسنده , ◄ Jangjoo، Ali نويسنده , ◄ Dehghanian، Paria نويسنده ,
175
Amoui، نويسنده , ◄ Mehran and Sheng، نويسنده , ◄ Matilda H.-C. and Chen، نويسنده , ◄ Shin-Tai and Baylink، نويسنده , ◄ David J. and Lau، نويسنده , ◄ K.-H. William، نويسنده ,
176
Amoui، M. Department of Nuclear Medicine - ShohadaTajrish Medical Center - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Pirayesh, E Department of Nuclear Medicine - ShohadaTajrish Medical Center - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Akhlaghpoor, Sh. Department of Interventional Radiology - Noor Medical Imaging Center, Tehran, Iran ► Khorrami، M. Department of Nuclear Medicine - ShohadaTajrish Medical Center - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Tolooee، Sh. Nuclear Science and Technology Institute - Iranian Atomic Energy Organization, Tehran, Iran ► Poorbeigi، H. Nuclear Science and Technology Institute - Iranian Atomic Energy Organization, Tehran, Iran ► Sheibani، Sh Nuclear Science and Technology Institute - Iranian Atomic Energy Organization, Tehran, Iran
177
AMOUIAN Sepideh نويسنده Neonatal and Children’s Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran ► ABBASI SHAYE Zahra نويسنده Community Medicine Department, Mashhad University of Medical Science, Mashhad, Iran ► MOHAMMADIAN Sakineh نويسنده Neonatal and Children’s Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran ► BAKHTIARI Matin نويسنده Neonatal and Children’s Health Research Center, Golestan University of Medical Sciences, Gorgan, Iran ► PARSIANMEHR Bahar نويسنده Medical student, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
178
AMOUIAN، SAKINEH نويسنده , ◄ Farzadnia، Mahdi نويسنده , ◄ Memar، Bahram نويسنده , ◄ Attaranzadeh، Armin نويسنده , ◄ Tayyebi، Naser نويسنده ,
179
Amounas، Fatima نويسنده - , ◄ Kinani، EL Hassan EL نويسنده - ,
180
Amour، نويسنده , ◄ Rabia and Tribeche، نويسنده , ◄ Mouloud، نويسنده ,
181
Amour، Laurent نويسنده , ◄ Grebert، Benoit نويسنده , ◄ Guillot، Jean-Claude نويسنده ,
182
Amoura، نويسنده , ◄ N. and Kebir، نويسنده , ◄ H. and Rechak، نويسنده , ◄ S. and Roelandt، نويسنده , ◄ J.M.، نويسنده ,
183
Amoureux، نويسنده , ◄ J.-P. and Bauer، نويسنده , ◄ F. and Ernst، نويسنده , ◄ H. and Fernandez، نويسنده , ◄ C. and Freude، نويسنده , ◄ D. and Michel، نويسنده , ◄ D. and Pingel، نويسنده , ◄ U.-T.، نويسنده ,
184
Amoureux، نويسنده , ◄ Jean-Paul and Fernandez، نويسنده , ◄ Christian and Frydman، نويسنده , ◄ Lucio، نويسنده ,
185
Amoureux، نويسنده , ◄ Jean-Paul and Huguenard، نويسنده , ◄ Clarisse and Engelke، نويسنده , ◄ Frank and Taulelle، نويسنده , ◄ Francis، نويسنده ,
186
Amoureux، Jean-Paul نويسنده , ◄ Flambard، Alexandrine نويسنده , ◄ Delevoye، Laurent نويسنده , ◄ Montagne، Lionel نويسنده ,
187
Amouri، نويسنده , ◄ A. and Chtourou، نويسنده , ◄ L. and Mnif، نويسنده , ◄ L. and Mdhaffar، نويسنده , ◄ M. S. Abid، نويسنده , ◄ M. Trabelsi-Ayedi، نويسنده , ◄ L. and Daoud، نويسنده , ◄ J. and Elloumi، نويسنده , ◄ M. and Boudawara، نويسنده , ◄ T. and Tahri، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
188
Amouroux، نويسنده , ◄ David and Liss، نويسنده , ◄ Peter S and Tessier، نويسنده , ◄ Emmanuel and Hamren-Larsson، نويسنده , ◄ Marie and Donard، نويسنده , ◄ Olivier F.X، نويسنده ,
189
Amouroux، David نويسنده , ◄ Liss، Peter S. نويسنده , ◄ Tessier، Emmanuel نويسنده , ◄ Hamren-Larsson، Marie نويسنده , ◄ Donard، Olivier F. X. نويسنده ,
190
Amoushahi ، Mahboobeh - Tarbiat Modares University ► Salehnia ، Mojdeh - Tarbiat Modares University
191
Amoushahi ، Mahboobeh - Tarbiat Modares University ► Salehnia ، Mojdeh - Tarbiat Modares University ► Mowla ، Javad - Tarbiat Modares University ► Ghorbanmehr ، Nassim - Alzahra University
192
Amoushahi, Mahboobeh Department of Anatomy - Tarbiat Modares University, Tehran, Iran ► Salehnia, Mojdeh Department of Anatomy - Tarbiat Modares University, Tehran, Iran ► Mowla, Javad Department of Biotechnology - Faculty of Biological Sciences - Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
193
Amoussa-Hounkpatin، نويسنده , ◄ Waliou and Mouquet-Rivier، نويسنده , ◄ Claire and Dossa، نويسنده , ◄ Romain A.M. and Picq، نويسنده , ◄ Christian and Avallone، نويسنده , ◄ Sylvie، نويسنده ,
194
Amoussou ، Yémalo C. - University of Abomey-Calavi
195
Amoutaghi, Hossein Department of Electrical Engineering - Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Isfahan, Iran ► Shojaeian, Shahrokh Department of Electrical Engineering - Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Isfahan, Iran ► Salleala Naeini, Ehsan Department of Electrical Engineering - Islamic Azad University, Khomeinishahr Branch, Isfahan, Iran
196
Amouyal، نويسنده , ◄ Yaron، نويسنده ,
197
Amouyal، Edmond نويسنده , ◄ Sasaki، Isabelle نويسنده , ◄ Bouskila، Allal نويسنده , ◄ Verchere-Beaur، Catherine نويسنده , ◄ Gaudemer، Alain نويسنده ,
198
Amouyal، Yaron نويسنده , ◄ Rabkin، Eugen نويسنده , ◄ Mishin، Yuri نويسنده ,
199
Amouzad Mahdirejei ، Hassan نويسنده Department Of Exercise Physiology, Faculty Of Physical Education & Sport Science, Islamic Azad University, Sari Branch, Sari, Iran , ◄ Fadaei Reyhan Abadei، Sajedeh نويسنده Department Of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Islamic Azad University Sari Branch, Sari, Iran , ◄ Abbaspour Seidi، Arshin نويسنده Department Of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Islamic Azad University Sari Branch, Sari, Iran , ◄ Eshaghei Gorji، Negar نويسنده Department Of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Islamic Azad University Sari Branch, Sari, Iran , ◄ Rahmani Kafshgari، Hassan نويسنده Physical Education and Sport Science Faculty, Shomal Non-Governmental University, Amol, Iran , ◄ Ebrahim Pour، Mostafa نويسنده Physical Education and Sport Science Faculty, Shomal Non-Governmental University, Amol, Iran , ◄ Bagheri Khalili، Habib نويسنده Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Payam Noor Behshahr Branch, Behshahr, Iran , ◄ Hajeizad، Farshad نويسنده Physical Education and Sport Science Faculty, Shomal Non-Governmental University, Amol, Iran , ◄ Khayeri، Mohamad نويسنده Physical Education and Sport Science Faculty, Shomal Non-Governmental University, Amol, Iran ,
200
Amouzadeh Khalili، Mohammad نويسنده Department of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, IR Iran , ◄ Bakhtiary، Amir Hoshang نويسنده Neuromuscular Rehabilitation Research Centre, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, IR Iran ,
201
Amouzadeh Khalili، Mohammad نويسنده Department of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, IR Iran , ◄ Bakhtiary، Amir Hoshang نويسنده Neuromuscular Rehabilitation Research Centre, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, IR Iran ,
202
Amouzadeh Khalili، Mohammad نويسنده Department of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, IR Iran , ◄ Binesh، Maryam نويسنده Department of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, IR Iran , ◄ Abri، Afsaneh نويسنده Department of Physiotherapy, Faculty of Rehabilitation, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, IR Iran ,
203
Amouzadeh Tabrizi، نويسنده , ◄ Mahmoud and Ebrahimi، نويسنده , ◄ Leila، نويسنده ,
204
Amouzadeh Tabrizi، نويسنده , ◄ Mahmoud and Tavakkoli، نويسنده , ◄ Azam and Dhand، نويسنده , ◄ Vivek and Rhee، نويسنده , ◄ Kyong Yop and Park، نويسنده , ◄ Soo-Jin، نويسنده ,
205
Amouzadeh، Fereshteh نويسنده Master of chamran University , ◄ ShetabBoushehri، Nahid نويسنده Assistant Professor of chamran University , ◄ Mehdi pur، Abdolrahman نويسنده Assistant Professor of chamran University ,
206
Amouzadi ، Azam نويسنده Electrical and Computer Engineering Department, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran. , ◄ Mirzaei، Abdolreza نويسنده Department of Electrical and Computer Engineering ,
207
Amouzagar, Saeide Research and Education Department - Razavi Hospital, Mashhad, Iran ► Mojaradi, Zahra Research and Education Department - Razavi Hospital, Mashhad, Iran ► Izanloo, Azra Research and Education Department - Razavi Hospital, Mashhad, Iran ► Beikzadeh, Somayeh Research and Education Department - Razavi Hospital, Mashhad, Iran ► Milani, Mahdieh Research and Education Department - Razavi Hospital, Mashhad, Iran
208
Amouzande، Mahdiye نويسنده MA in Library and Information Science, , ◄ Tajdaran، Mansuor نويسنده Ph D. in Library and Information Science, , ◄ Ghaebi، Amir نويسنده Ph D. in Library and Information Science, ,
209
Amouzandeh Nobaveh، Alireza نويسنده Department of Immunology and Microbiology, School of Medicine, Molecular and Medicine Research Center, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran , ◄ Aram and Zeiml، نويسنده , ◄ Matthias and Lackner، نويسنده , ◄ Roman، نويسنده ,
210
Amouzegar Hashemi, F Cancer Institute - Imam Khomeini Hospital - Tehran ► Ghaemmaghami, F Tehran University of Medical Sciences ► Behtash, N Tehran University of Medical Sciences
211
Amouzegar Hashemi، F. نويسنده Department of Radiation Oncology, Cancer Institute, Imam Khomeini Hospital, Keshavarz Blvd, Tehran, Iran Amouzegar Hashemi, F. ◄ Maddah Safaei، A. نويسنده Cancer Institute, Imam Khomeini Hospital Maddah Safaei, A. ◄ Esmati، E. نويسنده Cancer Institute, Imam Khomeini Hospital Esmati, E.
212
Amouzegar Hashemi، Farnaz نويسنده Radiotherapy Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Kalaghchi، Bita نويسنده Cancer Research Center, Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. AND Department of Radiation Oncology, Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Kalaghchi, Bita ◄ Omranipoor، Ramesh نويسنده Surgical oncology Department, cancer Institute ,Tehran university of medical sciences Omranipoor, Ramesh ◄ Keyhani، Amanollah نويسنده Surgical oncology Department, cancer Institute ,Tehran university of medical sciences Keyhani, Amanollah ◄ Kazemian ، Ali نويسنده Department of Community Oral Health, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Haddad، Peyman نويسنده Department of Radiation Oncology, Cancer Institute, Imam Khomeini Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
213
Amouzegar Hashemi، Farnaz نويسنده Radiotherapy Research Center, Cancer Institute of Iran, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Torkamani، Marzieh نويسنده Radiation Oncology department, Cancer Institute, Tehran University of Medical science Torkamani, Marzieh
214
Amouzegar Seyed Mohammadreza نويسنده Department of Anesthesiology, School of Medical Sciences, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Lak Marzieh نويسنده Department of Anesthesiology, School of Medical Sciences, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
215
Amouzegar Zavareh, Mohammadreza Department of Anesthesiology - School of Medicine - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran ► Lak, Marzieh Department of Anesthesiology - School of Medicine - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran
216
Amouzegar, Atieh Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center - Research Institute for Endocrine Sciences - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Mehran, Ladan Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center - Research Institute for Endocrine Sciences - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Takyar, Miralireza Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center - Research Institute for Endocrine Sciences - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Abdi, Hengameh Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center - Research Institute for Endocrine Sciences - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Azizi, Fereidoun Endocrine Research Center and Prevention of Metabolic Disorders Research Center - Research Institute for Endocrine Sciences - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
217
Amouzegar, Atieh Endocrinologist - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Mehraein, Mehran General Physician ► Mehran, Ladan General Physician - Research Institute for Endocrine Sciences ► Safarkhani, Maryam Statistician - Endocrine Research Centre - Research Institute for Endocrine Sciences ► Azizi, Fereidoun Endocrinologist - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Hossein Delshad1,
218
Amouzegar، Hamed نويسنده Graduate Student, University of Isfahan, Iran Amouzegar, Hamed ◄ Tajmir Riahi، Hossein نويسنده Assistant Professor, Civil Engineering Department, University of Isfahan, Iran Tajmir Riahi, Hossein ◄ Daei، Maryam نويسنده Assistant Professor, Civil Engineering Department, University of Isfahan, Iran Daei, Maryam
219
Amouzegar، T نويسنده Department of Mathematics, Quchan University of Advanced Technologies, Quchan, Iran ,
220
Amouzegar، Tayyebeh نويسنده Quchan University of Advanced Technology ,
221
AMOUZEGAR-KALATI, T Mazandaran University - Department of mathematic ► KESKIN-TUTUNCU, D Hacettepe University - Mathematics Department
222
Amouzeshi ، Ahmad - Birjand University of Medical Sciences ► Amouzeshi ، Zahra - Birjand University of Medical Sciences ► Abbasi Teshnizi ، Mohammad - Mashhad University of Medical Sciences ► Moeinipour ، Ali Asghar - Mashhad University of Medical Sciences ► Hosseinzadeh Maleki ، Mahmood - Birjand University of Medical Sciences
223
Amouzeshi, Ahmad Department of General Surgery - Imam Reza University Hospital - Teleghani St, Birjand ► Dolatabadi, Mahtab Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Nakhaee, Samaneh Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Hosseinzadeh Maleki, Mahmood Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Mehrpour, Omid Birjand University of Medical Sciences, Birjand
224
Amouzeshi, Zahra Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Soltani, Narges Isfahan University of Medical, Isfahan ► Khatoon Taheri, Narjes Department of Nursing - Gaen Faculty of Nursing and Midwifery - Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Zare Bidaki, Majid Department of Microbiology - Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Mousavi, Ali Reza Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Nasirizade, Manizhe Isfahan University of Medical, Isfahan ► Safajou, Farzaneh Isfahan University of Medical, Isfahan
225
Amouzgarhashemi, F Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Vakilha, M Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Sardari, M Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences
226
Amouzouvi، نويسنده , ◄ K.F. and Clegg، نويسنده , ◄ L.J. and M??ner، نويسنده , ◄ C. and Tran، نويسنده , ◄ H. and Grant، نويسنده , ◄ A. P. M. Lockwood، نويسنده , ◄ D.J. and Labbé، نويسنده , ◄ H.J.، نويسنده ,
227
Amovilli، نويسنده , ◄ C. and March، نويسنده , ◄ N.H.، نويسنده ,
228
Amovilli، نويسنده , ◄ C. and March، نويسنده , ◄ N.H.، نويسنده ,
229
Amovilli، نويسنده , ◄ C. and March، نويسنده , ◄ N.H.، نويسنده ,
230
Amow، نويسنده , ◄ G. and Au، نويسنده , ◄ J. and Davidson، نويسنده , ◄ I.، نويسنده ,
231
Amow، نويسنده , ◄ N. G. P. Davidson، نويسنده , ◄ I.J. and Skinner، نويسنده , ◄ S.J.، نويسنده ,
232
Amoz Kats، نويسنده ,
233
Amozadeh ، Khosrou نويسنده Department of Cardiology, Yahyanejad Hospital, Babol University of Medical , ◄ Saravi ، Mehrdad نويسنده Department of Cardiology, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran. , ◄ Abrotan ، Saeed نويسنده General Physician, Babol University of Medical Sciences, abol, Iran , ◄ Soleimani Amiri ، Mohammad Jafar نويسنده Department of Laboratory Medicine, Yahyanejad Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ,
234
Amozadeh, Hajar Department of Physical Education and Sport Sciences - Faculty of Humanities - Rasht Branch Islamic Azad University, Rasht, Iran ► Shabani, Ramin Department of Physical Education and Sport Sciences - Faculty of Humanities - Rasht Branch Islamic Azad University, Rasht, Iran ► Nazari, Marzieh Young Researchers and Elite Club - Rasht Branch Islamic Azad University, Rasht, Iran
235
Ampa Luangpirom، نويسنده , ◄ and Nawaphat Taweebot، نويسنده ,
236
Ampa Luangpirom، نويسنده , ◄ Wanchat Sirisarn، نويسنده , ◄ and Jatupon Pontaisog، نويسنده ,
237
Ampai Chanachai، نويسنده , ◄ R Jiraratananon، نويسنده , ◄ Dudsadee Uttapap، نويسنده , ◄ G.Y Moon، نويسنده , ◄ W.A. Anderson، نويسنده , ◄ R.Y.M Huang، نويسنده ,
238
Ampai Kumlanghan، نويسنده , ◄ Proespichaya Kanatharana، نويسنده , ◄ Punnee Asawatreratanakul، نويسنده , ◄ Bo Mattiasson، نويسنده , ◄ Panote Thavarungkul، نويسنده ,
239
Ampan، نويسنده , ◄ P and Lapanantnoppakhun، نويسنده , ◄ Ponlayuth Sooksamiti، نويسنده , ◄ P and Jakmunee، نويسنده , ◄ Supaporn Kradtap Hartwell، نويسنده , ◄ Y. and Jayasvati، نويسنده , ◄ S and Christian، نويسنده , ◄ G.D and Grudpan، نويسنده , ◄ K، نويسنده ,
240
Ampan، نويسنده , ◄ P and Lapanantnoppakhun، نويسنده , ◄ Ponlayuth Sooksamiti، نويسنده , ◄ P and Jakmunee، نويسنده , ◄ Supaporn Kradtap Hartwell، نويسنده , ◄ Y. and Jayasvati، نويسنده , ◄ S and Christian، نويسنده , ◄ G.D and Grudpan، نويسنده , ◄ K، نويسنده ,
241
Amparo Alonso-Betanzos، نويسنده , ◄ Oscar Fontenla-Romero، نويسنده , ◄ Bertha Guijarro-Berdi?as، نويسنده , ◄ Elena Hern?ndez-Pereira، نويسنده , ◄ Mar?a Inmaculada Paz Andrade، نويسنده , ◄ Eulogio Jiménez، نويسنده , ◄ Jose Luis Legido Soto، نويسنده , ◄ Tarsy Carballas، نويسنده ,
242
Amparo Andrés-Pons، نويسنده , ◄ Amparo and Valiente، نويسنده , ◄ Miguel and Torres، نويسنده , ◄ Josema and Gil، نويسنده , ◄ Anabel and Roglل، نويسنده , ◄ Isabel and Ripoll، نويسنده , ◄ Francisca and Cervera، نويسنده , ◄ Javier and Pulido، نويسنده , ◄ Rafael، نويسنده ,
243
Amparo Arocas، نويسنده , ◄ Teresa Sanz، نويسنده , ◄ Mar?a Isabel Hernando، نويسنده , ◄ Susana M. Fiszman، نويسنده ,
244
Amparo Ba?llo، نويسنده ,
245
Amparo Ba?llo، نويسنده , ◄ Juan A. Cuesta-Albertos، نويسنده , ◄ Antonio Cuevas، نويسنده ,
246
Amparo Belloch، نويسنده , ◄ Carmen Morillo، نويسنده , ◄ Amparo Giménez، نويسنده ,
247
Amparo Belloch، نويسنده , ◄ Gema del Valle، نويسنده , ◄ Carmen Morillo، نويسنده , ◄ Carmen Carrio´، نويسنده , ◄ Elena Cabedo، نويسنده ,
248
Amparo Borrell، نويسنده , ◄ Mar?a Dolores Salvador، نويسنده , ◄ Emilio Ray?n، نويسنده , ◄ Felipe L. Pe?aranda-Foix، نويسنده ,
249
Amparo Canosa ، نويسنده , ◄ Gabriel Pinilla، نويسنده ,
250
Amparo Canosa ، نويسنده , ◄ Gabriel Pinilla، نويسنده ,
251
Amparo Caubet، نويسنده , ◄ Concepci?n L?pez، نويسنده , ◄ Xavier Solans، نويسنده , ◄ Mercè Font-Bardia، نويسنده ,
252
Amparo Caubet، نويسنده , ◄ Ramon Bosque، نويسنده , ◄ Elies Molins، نويسنده , ◄ Fernando J. Barros، نويسنده , ◄ Francisco Luna-Crespo، نويسنده ,
253
Amparo Chabas، نويسنده , ◄ Laura Gort، نويسنده , ◄ Anna Diaz-Font، نويسنده , ◄ Magdalena Montfort، نويسنده , ◄ Raül Santamar?a، نويسنده , ◄ Manuel Cidras، نويسنده , ◄ Daniel Grinberg، نويسنده , ◄ Lluïsa Vilageliu، نويسنده ,
254
Amparo Chiralt، نويسنده , ◄ Pau Talens، نويسنده ,
255
Amparo D. Nieto، نويسنده , ◄ Hamish Fraser، نويسنده ,
256
AMPARO E. MARTINEZ-RIQUELME، نويسنده , ◄ Simon P. Allison، نويسنده ,
257
Amparo F?ster-Sabater and Pedro Garc?a-Mochales، نويسنده ,
258
Amparo F?ster-Sabater، نويسنده , ◄ Dolores de la Gu?a-Mart?nez، نويسنده ,
259
Amparo F?ster-Sabater، نويسنده , ◄ Pedro Garc?a-Mochales، نويسنده ,
260
Amparo Gil، نويسنده , ◄ Javier Segura، نويسنده ,
261
Amparo Gil، نويسنده , ◄ Javier Segura، نويسنده ,
262
Amparo Gil، نويسنده , ◄ Javier Segura، نويسنده ,
263
Amparo Gil، نويسنده , ◄ Javier Segura، نويسنده , ◄ Nico M. Temme، نويسنده ,
264
Amparo Gil، نويسنده , ◄ Javier Segura، نويسنده , ◄ Nico M. Temme، نويسنده ,
265
Amparo Gonz?lez، نويسنده , ◄ Enrique Graciani، نويسنده , ◄ Federico Par?s، نويسنده ,
266
Amparo L?pez، نويسنده , ◄ Daniel Maisner، نويسنده , ◄ Enric Nart، نويسنده , ◄ Xavier Xarles، نويسنده ,
267
Amparo Lopez-Rubio، نويسنده , ◄ Ester Sanchez، نويسنده , ◄ Sabina Wilkanowicz، نويسنده , ◄ Yolanda Sanz and Ascension Marcos، نويسنده , ◄ Jose Maria Lagaron، نويسنده ,
268
Amparo Lopez-Rubio، نويسنده , ◄ Julie M. Clarke، نويسنده , ◄ Ben Scherer، نويسنده , ◄ David L. Topping، نويسنده , ◄ Elliot P. Gilbert، نويسنده ,
269
Amparo M. M?rmol، نويسنده , ◄ Justo Puerto، نويسنده , ◄ Francisco R. Fern?ndez، نويسنده ,
270
Amparo Mart?nez-Riquelme، نويسنده , ◄ Josephine Rawlings، نويسنده , ◄ Stephen Morley، نويسنده , ◄ J Kendall، نويسنده , ◄ David Hosking، نويسنده , ◄ Simon Allison، نويسنده ,
271
Amparo Moragues، نويسنده , ◄ Teresa Alcaide، نويسنده ,
272
Amparo N??ez-Reyes، نويسنده , ◄ Julio E. Normey-Rico، نويسنده , ◄ Carlos Bordons and Eduardo F. Camacho، نويسنده ,
273
Amparo Pérez-Ponce، نويسنده , ◄ Hector and Daul، نويسنده , ◄ Christian and Wolf، نويسنده , ◄ Didier and Noel، نويسنده , ◄ Alain، نويسنده ,
274
Amparo Pérez-Ponce، نويسنده , ◄ Hector and Daul، نويسنده , ◄ Christian and Wolf، نويسنده , ◄ Didier and Noel، نويسنده , ◄ Alain، نويسنده ,
275
Amparo Pérez-Ponce، نويسنده , ◄ Salvador Garrigues، نويسنده , ◄ Miguel de la Guardia، نويسنده ,
276
Amparo Pérez-Ponce، نويسنده , ◄ Salvador Garrigues، نويسنده , ◄ Miguel de la Guardia، نويسنده ,
277
Amparo S?nchez-Sandoval، نويسنده , ◄ Daniel Ram??rez-Rosales، نويسنده , ◄ Rafael Zamorano-Ulloa، نويسنده , ◄ Cecilio ?lvarez-Toledano، نويسنده , ◄ M?nica Moya-Cabrera، نويسنده , ◄ Yasmi Reyes-Ortega، نويسنده ,
278
Amparo Urios، نويسنده , ◄ M. Pilar L?pez-Gresa، نويسنده , ◄ M. Carmen Gonzalez Roa، نويسنده , ◄ Jaime Primo، نويسنده , ◄ Alicia Martinez Berzosa، نويسنده , ◄ Guadalupe Herrera، نويسنده , ◄ Juan C. Escudero، نويسنده , ◄ José-Enrique OʹConnor، نويسنده , ◄ Manuel Blanco، نويسنده ,
279
Amparo Urios، نويسنده , ◄ Martine Largeron، نويسنده , ◄ Maurice-Bernard Fleury، نويسنده , ◄ Manuel Blanco، نويسنده ,
280
Amparo Vallejo-Arboleda، نويسنده , ◄ José L. Vicente-Villard?n، نويسنده , ◄ M.P. Galindo-Villard?n، نويسنده ,
281
Amparo Vallejo-Arboleda، نويسنده , ◄ Jose L. Vicente-Villardon، نويسنده , ◄ M.P. Galindo-Villard?n، نويسنده ,
282
Amparo Victorio-Estrada، نويسنده ,
283
Amparo Victorio-Estrada، نويسنده , ◄ Ronald F. Mucha، نويسنده ,
284
Amparo Zapata، نويسنده , ◄ Yolanda Le?n، نويسنده , ◄ José M. Mato، نويسنده , ◄ Isabel Varela-Nieto، نويسنده , ◄ Soledad Penadés، نويسنده , ◄ Manuel Mart?n-Lomas، نويسنده ,
285
Amparore، نويسنده , ◄ Elvio Gilberto and Donatelli، نويسنده , ◄ Susanna، نويسنده ,
286
Amparyup، نويسنده , ◄ P. and Promrungreang، نويسنده , ◄ K. and Charoensapsri، نويسنده , ◄ W. and Sutthangkul، نويسنده , ◄ J. and Tassanakajon، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
287
Amparyup، نويسنده , ◄ Piti and Charoensapsri، نويسنده , ◄ Walaiporn and Tassanakajon، نويسنده , ◄ Anchalee، نويسنده ,
288
Amparyup، نويسنده , ◄ Piti and Jitvaropas، نويسنده , ◄ Rungrat and Pulsook، نويسنده , ◄ Naritsara and Tassanakajon، نويسنده , ◄ Anchalee، نويسنده ,
289
Ampatzidis، نويسنده , ◄ C.D. and Varka، نويسنده , ◄ E.-M.A. and Karapantsios، نويسنده , ◄ T.D.، نويسنده ,
290
Ampatzidis، نويسنده , ◄ C.D. and Varka، نويسنده , ◄ E-M.A. and Karapantsios، نويسنده , ◄ T.D.، نويسنده ,
291
Ampatzidis، نويسنده , ◄ C.D. and Varka، نويسنده , ◄ E-M.A. and Karapantsios، نويسنده , ◄ T.D.، نويسنده ,
292
Ampatzoglou، نويسنده , ◄ Apostolos and Frantzeskou، نويسنده , ◄ Georgia and Stamelos، نويسنده , ◄ Ioannis، نويسنده ,
293
Ampatzoglou، نويسنده , ◄ Apostolos and Stamelos، نويسنده , ◄ Ioannis، نويسنده ,
294
Ampawan Tansakul، نويسنده , ◄ Pawinee Chaisawang، نويسنده ,
295
Ampawan Tansakul، نويسنده , ◄ Rotjarek Lumyong، نويسنده ,
296
Ampe، نويسنده , ◄ Carole and Langohr، نويسنده , ◄ Roger، نويسنده ,
297
Ampe، نويسنده , ◄ Frédéric and Miambi، نويسنده , ◄ Edouard، نويسنده ,
298
Ampe، نويسنده , ◄ Frédéric and Sirvent، نويسنده , ◄ Audrey and Zakhia، نويسنده , ◄ Nadine، نويسنده ,
299
AMPEL، N. M. نويسنده ,
300
AMPEL، N. M. نويسنده ,
301
AMPEL، N. M. نويسنده , ◄ Neil M and Kramer، نويسنده , ◄ Larissa A، نويسنده ,
302
AMPEL، N. M. نويسنده , ◄ Neil M.، نويسنده ,
303
Amper ، R.A.L. - Central Mindanao University ► Puno ، G.R. - Central Mindanao University ► Puno ، R.C.C. - Central Mindanao University
304
Ampere A. Tseng and P. H. Chen، نويسنده ,
305
Ampere A. Tseng and P. H. Chen، نويسنده ,
306
Ampere A. Tseng and P. H. Chen، نويسنده , ◄ Chung-Feng Jeffrey Kuo ، نويسنده , ◄ Shyankay Jou، نويسنده , ◄ Shinya Nishimura، نويسنده , ◄ Jun-ichi Shirakashi، نويسنده ,
307
Amphaisri، نويسنده , ◄ Kanchanavadee and Palit، نويسنده , ◄ Meehir and Mallard، نويسنده , ◄ Gary، نويسنده ,
308
Amphawan، نويسنده , ◄ Komate and Lenca، نويسنده , ◄ Philippe and Surarerks، نويسنده , ◄ Athasit، نويسنده ,
309
Amphawan، نويسنده , ◄ Komate and Lenca، نويسنده , ◄ Philippe and Surarerks، نويسنده , ◄ Athasit، نويسنده ,
310
Ampika Rachakom، نويسنده , ◄ Sukanda Jiansirisomboon، نويسنده , ◄ Anucha Watcharapasorn، نويسنده ,
311
Ampika Rachakom، نويسنده , ◄ Sukanda Jiansirisomboon، نويسنده , ◄ Anucha Watcharapasorn، نويسنده ,
312
Ample، نويسنده , ◄ F. and Ami، نويسنده , ◄ S. and Joachim، نويسنده , ◄ C. and Thiemann، نويسنده , ◄ F. and Rapenne، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
313
Ample، نويسنده , ◄ F. W. Joachim Demnitz، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
314
Ample، نويسنده , ◄ F. W. Joachim Demnitz، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
315
Ample، نويسنده , ◄ Francisco and Clotet، نويسنده , ◄ Anna and Ricart، نويسنده , ◄ Josep M.، نويسنده ,
316
Ample، نويسنده , ◄ Francisco and Curulla، نويسنده , ◄ Daniel and Fuster، نويسنده , ◄ Franck and Clotet، نويسنده , ◄ Anna and Ricart، نويسنده , ◄ Josep M.، نويسنده ,
317
Ample، نويسنده , ◄ Francisco and Ricart، نويسنده , ◄ Josep M. and Clotet، نويسنده , ◄ Anna and Curulla، نويسنده , ◄ Daniel and (Hans) Niemantsverdriet، نويسنده , ◄ J.W.، نويسنده ,
318
Ampofo K. Darko، نويسنده , ◄ F. Chris Curran، نويسنده , ◄ Chloé Copin، نويسنده , ◄ Lisa McElwee-White، نويسنده ,
319
Ampofo، نويسنده , ◄ F. and Maidment، نويسنده , ◄ G.G and Missenden، نويسنده , ◄ J.F.، نويسنده ,
320
Ampofo، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
321
Ampofo، F. نويسنده , ◄ Karayiannis، T. G. نويسنده ,
322
Amponsah، نويسنده , ◄ N.Y. and Le Corre، نويسنده , ◄ O. and Lacarriere، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
323
Amponsah، نويسنده , ◄ N.Y. and Le Corre، نويسنده , ◄ O. and Lacarriere، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
324
Ampornrat، نويسنده , ◄ Pantip and Was، نويسنده , ◄ Gary S.، نويسنده ,
325
Ampoumogli، نويسنده , ◄ A. and Steriotis، نويسنده , ◄ Th. and Trikalitis، نويسنده , ◄ P. and Bardaji، نويسنده , ◄ E. Gil and Fichtner، نويسنده , ◄ M. and Stubos، نويسنده , ◄ A. and Charalambopoulou، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
326
Ampratwum، David B. نويسنده , ◄ Dorvlo، Atsu S.S. نويسنده ,
327
Ampuero، نويسنده , ◄ S. and Bosset، نويسنده , ◄ J.O.، نويسنده ,
328
Amr A. Nassr، نويسنده , ◄ A. Ghani Razaqpur، نويسنده , ◄ Michael J. Tait، نويسنده , ◄ Manuel Campidelli، نويسنده , ◄ Simon Foo، نويسنده ,
329
Amr Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ H. Christopher Frey، نويسنده ,
330
Amr Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ H. Christopher Frey، نويسنده ,
331
Amr Abdul Hameed Refat، نويسنده , ◄ Mohamed Salem Abdul Ghaffar، نويسنده ,
332
Amr Badr، نويسنده , ◄ Ahmed Fahmy، نويسنده ,
333
AMR Downs، نويسنده , ◄ KA Stafford، نويسنده , ◄ GC Coles، نويسنده ,
334
Amr E. Abbas، نويسنده , ◄ Christopher P. Appleton، نويسنده , ◄ Patrick T. Liu، نويسنده , ◄ John P. Sweeney، نويسنده ,
335
Amr E. Abbas، نويسنده , ◄ F. David Fortuin، نويسنده , ◄ Nelson B. Schiller، نويسنده , ◄ Christopher P. Appleton، نويسنده , ◄ Carlos A. Moreno، نويسنده , ◄ Steven J. Lester، نويسنده ,
336
Amr E. Abbas، نويسنده , ◄ Stacy D. Brewington، نويسنده , ◄ Simon R. Dixon، نويسنده , ◄ Judith A. Boura، نويسنده , ◄ Cindy L. Grines، نويسنده , ◄ William W. O’Neill، نويسنده ,
337
Amr E. Abbas، نويسنده , ◄ Steven J. Lester، نويسنده , ◄ Heidi Connolly، نويسنده ,
338
Amr El-Hag Ali Said، نويسنده ,
339
Amr Elmasry and Michael L. Fredman ، نويسنده ,
340
Amr Elmasry، نويسنده ,
341
Amr Elmasry، نويسنده , ◄ Claus Jensen and Jyrki Katajainen ، نويسنده ,
342
Amr Elnady، نويسنده , ◄ Magdy M.M.A. Salama، نويسنده ,
343
Amr El-Ragaby، نويسنده , ◄ Ehab El-Salakawy، نويسنده , ◄ Brahim Benmokrane ، نويسنده ,
344
Amr El-Ragaby، نويسنده , ◄ Ehab El-Salakawy، نويسنده , ◄ Brahim Benmokrane ، نويسنده ,
345
Amr Elsaadany، نويسنده , ◄ E.F.، نويسنده , ◄ Salama، نويسنده , ◄ M.M.A.، نويسنده , ◄ Chikhani، نويسنده , ◄ A.Y.، نويسنده ,
346
Amr Elsaadany، نويسنده , ◄ E.F.، نويسنده , ◄ Salama، نويسنده , ◄ M.M.A.، نويسنده , ◄ Chikhani، نويسنده , ◄ A.Y.، نويسنده ,
347
Amr Elsaadany، نويسنده , ◄ Mukesh Singhal، نويسنده , ◄ Ming T. Liu، نويسنده ,
348
Amr H. Nassar، نويسنده , ◄ Khaled A. El-Tarabily and Krishnapillai Sivasithamparam ، نويسنده ,
349
Amr M. Abbas، نويسنده , ◄ Ayman Z. Elsamanoudy، نويسنده , ◄ Adel Zalata، نويسنده ,
350
Amr M. Moursi، نويسنده , ◄ Alissa V. Winnard، نويسنده , ◄ Phillip L. Winnard، نويسنده , ◄ John J. Lannutti، نويسنده , ◄ Robert R. Seghi، نويسنده ,
351
Amr M. Youssef ?، نويسنده ,
352
Amr M. Youssef ?، نويسنده ,
353
Amr M.، نويسنده , ◄ Allam M.، نويسنده , ◄ Osmaan A. L.، نويسنده , ◄ Elbatanouni M.، نويسنده , ◄ Elsamra G.، نويسنده , ◄ Halim Z.، نويسنده ,
354
Amr Mabrouk، نويسنده , ◄ Ashraf Maher، نويسنده , ◄ Salah Nasser، نويسنده ,
355
Amr Mabrouk، نويسنده , ◄ Ahmed El-Badawy، نويسنده , ◄ Mahmod Magdy Sherif، نويسنده ,
356
Amr O. Elsayed، نويسنده ,
357
Amr O. Elsayed، نويسنده , ◄ Emad Z. Ibrahim، نويسنده , ◄ Sayed A. Elsayed، نويسنده ,
358
Amr R. Mabrouk، نويسنده , ◄ Abdel Nasser Mahmod Omar، نويسنده , ◄ Karim Massoud، نويسنده , ◄ Mahmod Magdy Sherif، نويسنده , ◄ Nahla El Sayed، نويسنده ,
359
Amr R. Mabrouk، نويسنده , ◄ Alaa Eldin H. El-Feky، نويسنده ,
360
Amr S. El-Dieb، نويسنده ,
361
Amr S. Fawzy، نويسنده , ◄ Farid S. El-Askary، نويسنده , ◄ Mohamed A. Amer، نويسنده ,
362
Amr S. Soliman، نويسنده , ◄ Xuemei Wang، نويسنده , ◄ John DiGiovanni، نويسنده , ◄ Saad Eissa، نويسنده , ◄ Magda Morad، نويسنده , ◄ Sury Vulimiri، نويسنده , ◄ Khaled G. Mahgoub، نويسنده , ◄ Dennis A. Johnston، نويسنده , ◄ Kim-Anh Do، نويسنده , ◄ Ibrahim A. Seifeldin، نويسنده , ◄ Paolo Boffetta، نويسنده , ◄ Melissa L. Bondy، نويسنده ,
363
Amr Sadek، نويسنده , ◄ Nikolaos Limnios، نويسنده ,
364
Amr Zaky، نويسنده , ◄ Isabel Escobar، نويسنده , ◄ Amir Mohaghegh Motlagh، نويسنده , ◄ Cyndee Gruden، نويسنده ,
365
Amr، نويسنده , ◄ A. and Hadidi، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
366
Amr، نويسنده , ◄ A. and Hadidi، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
367
Amr، نويسنده , ◄ M.A. and Al-Saad، نويسنده , ◄ K.A. and Helal، نويسنده , ◄ A.I.، نويسنده ,
368
Amr، نويسنده , ◄ M.A. and Al-Saad، نويسنده , ◄ K.A. and Helal، نويسنده , ◄ A.I.، نويسنده ,
369
Amr، نويسنده , ◄ Mostafa and Volpe، نويسنده , ◄ Fernando Madalena، نويسنده ,
370
Amra Balic، نويسنده , ◄ M. Nastran، نويسنده ,
371
Amra Hadzipasic-Nazdrajic، نويسنده ,
372
Amra Mehmedbegovic-Zivanovic، نويسنده ,
373
Amra Vukovic، نويسنده , ◄ Selma Jakupovic، نويسنده , ◄ Selma Zukic، نويسنده , ◄ Sadeta Secic، نويسنده , ◄ Anita Bajsman، نويسنده ,
374
Amra, Babak Bamdad Respiratory and Sleep Research Center - Isfahan University of Medical Sciences ► Golshan, Mohammad Bamdad Respiratory and Sleep Research Center - Isfahan University of Medical Sciences ► Beigi Borougeni, Victoria Department of Internal Medicine - Isfahan University of Medical Sciences ► Soltaninejad, Forogh Department of Pulmonary Diseases - Noor Hospital - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
375
Amra, Babak Department of Internal Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Rahmani, Alireza Department of Internal Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Salimi, Sohrab Department of Anesthesiology - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Mohammadzadeh, Zahra Department of Internal Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Golshan, Mohammad Department of Internal Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
376
Amra, Babak Department of Internal Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Niknam, Nasim Department of Internal Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Mir Mohammad Sadeghi, Mohsen Department of Cardiac Surgery - Chamran Hospital, Isfahan, Iran ► Rabbani, Majid Department of Internal Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Fietze, Ingo Department of Cardiology and Pulmonology - Center of Sleep Medicine - Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany ► Penzel, Thomas Department of Cardiology and Pulmonology - Center of Sleep Medicine - Charité – Universitätsmedizin Berlin, Berlin, Germany
377
Amra, Babak Department of Internal Medicine - Respiratory Disease Research Center - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Ataabadi, Ghazal Department of Internal Medicine - Respiratory Disease Research Center - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Emami, Mohamad Hassan Department of Internal Medicine - Respiratory Disease Research Center - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Hassanzadeh, Akbar Department of Epidemiology and Biostatistics - School of Public Health - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Golshan, Mohammad Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Soltaninejad, Forogh Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord
378
Amra, Babak Department of Medicine - Bamdad Respiratory Research Center - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Peimanfar, Alireza Department of Internal Medicine - School of Medicine, Isfahan University of Medical Science ► Abdi, Elham Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Akbari, Mojtaba Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Penzel, Thomas Departments of Cardiology and Pulmology - Center of Sleep Medicine - Charité — Universitätsmedizin Berlin, Germany ► Fietze, Ingo ► Golshan, Mohammad Bamdad Respiratory Research Center, Isfahan
379
Amra, Babak Professor of Medicine - Pulmonary Unit - Department of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences ► Golshan, Mohammad Professor of Medicine - Managing Director of Bamdad Respiratory Research Center Isfahan ► Fietze, Ingo Professor of Medicine, Charité - Universitätsmedizin Berlin, Dept. of Cardiology and Pulmonogy - Center of Sleep Medicine - Luisenstr, 13a, D-10117 Berlin, Germany ► Penzel, Thomas Center of Sleep Medicine - Charité - Universitätsmedizin Berlin, Charitéplatz 1, DE-10117 Berlin (Germany) ► Welte, Tobias Professor of Medicine - Medizinische Hochschule, Hannover, Germany
380
Amَra، نويسنده , ◄ Sthenia Santos Albano and Bevilaqua، نويسنده , ◄ Claudia Maria Leal and Feijَ، نويسنده , ◄ Francisco Marlon Carneiro and Pereira، نويسنده , ◄ Romeika Hermيnia de Macedo Assunçمo and Alves، نويسنده , ◄ Nilza Dutra and Freire، نويسنده , ◄ Fْlvio Aurélio de Morais and Kamimura، نويسنده , ◄ Michel Toth and Oliveira، نويسنده , ◄ Diana Magalhمes de and Luna-Alves Lima، نويسنده , ◄ Elza ءurea and Rocha، نويسنده , ◄ Marcos Fلbio Gadelha، نويسنده ,
381
Amra، Babak نويسنده , ◄ Iraj، Bijan نويسنده , ◄ Seyyed Benakdar، Zahra نويسنده Associate Professor, Isfahan Cardiovascular Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran , ◄ Sanei، Hamid نويسنده Department of Internal Medicine , ◄ Golshan، Mohammad نويسنده Professor, Cardiac Rehabilitation Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ,
382
Amra، Babak نويسنده , ◄ Nouranian، Elham نويسنده Department of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan , ◄ Golshan، Mohammad نويسنده , ◄ Fietze، Ingo نويسنده Center of Sleep Medicine, Charité - University of Medical Sciences Berlin, Berlin , ◄ Penzel، Thomas نويسنده Center of Sleep Medicine, Charité - University of Medical Sciences Berlin, Berlin ,
383
Amra، Babak نويسنده , ◄ Sheikh Bahaee، Farideh نويسنده Isfahan Endocrine and Metabolism Research Centre (IEMRC), Isfahan , ◄ AMINI، MASOUD نويسنده , ◄ Golshan، Mohammad نويسنده , ◄ Fietze، Ingo نويسنده Center of Sleep Medicine, Charité - University of Medical Sciences Berlin, Berlin , ◄ Penzel، Thomas نويسنده Center of Sleep Medicine, Charité - University of Medical Sciences Berlin, Berlin ,
384
AMRABADI ، Omidreza - Shiraz University ► ORYAN ، Ahmad - Shiraz University ► MOAZENI ، Mohammad - Shiraz University ► SHARIFIYAZDI ، Hassan - Shiraz University ► AKBARI ، Maryam - Shiraz University
385
Amraee، Kamyar نويسنده Amraee, Kamyar ◄ Rastegar، Hassan Ali نويسنده Rastegar, Hassan Ali ◄ Beiranvand، Elahe نويسنده Beiranvand, Elahe
386
Amraee، Leila نويسنده Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran , ◄ Karimi، Farah نويسنده Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Shahed University, Tehran, Iran ,
387
Amraei ، Abuzar Department of Civil Engineering - University of Guilan ► Fallah ، Nosratollah Department of Civil Engineering - University of Guilan
388
Amraei ، Ahmadreza - Faculty of Science Islamic Azad University ► Amraei ، Ahmadreza - Faculty of Science Islamic Azad University ► Niazi ، Ali - Islamic Azad University ► Niazi ، Ali - Islamic Azad University ► Alimoradi ، Mohammad - Faculty of Science Islamic Azad University ► Alimoradi ، Mohammad - Faculty of Science Islamic Azad University ► Hosseini ، Mohammad - Faculty of Science Lorestan University ► Hosseini ، Mohammad - Faculty of Science Lorestan University
389
Amraei ، Ahmadreza - Islamic Azad University, Arak Branch ► Niazi ، Ali - Islamic Azad University, Arak Branch ► Alimoradi ، Mohammad - Islamic Azad University, Arak Branch
390
Amraei ، Ahmadreza - Lorestan University of Medical Sciences ► Hosseini ، Mohammad - Lorestan University ► Heydari ، Rouhollah - Lorestan University of Medical Sciences ► Niazi ، Ali - Islamic Azad University, Central Tehran Branch
391
Amraei ، Fatemeh - Khuzestan Ramin Agricultural and Natural Resources University ► Roshanfekr ، Hedayatollah - Khuzestan Ramin Agricultural and Natural Resources University ► Fayazi ، Jamal - Khuzestan Ramin Agricultural and Natural Resources University ► Bojarpour ، Mohammad - Khuzestan Ramin Agricultural and Natural Resources University
392
Amraei, Ahmadreza Department of Chemistry - Arak Branch of Islamic Azad University, Arak, Iran ► Niazi, Ali Department of Chemistry - Arak Branch of Islamic Azad University, Arak, Iran ► Alimmoradi, Mohammad Department of Chemistry - Arak Branch of Islamic Azad University, Arak, Iran ► Delfan, Bahram Lorestan University of Medical Sciences - Department of Physiology and Pharmacology Khorramabad, Iran
393
Amraei, Fatemeh Microbial Biotechnology Research Center- Iran University of Medical Science, Tehran ► Narimisa, Negar Microbial Biotechnology Research Center- Iran University of Medical Science, Tehran ► Sadeghi kalani, Behrooz Clinical Microbiology Research Center- Ilam University of Medical Sciences, Ilam ► Lohrasbi, Vahid Microbial Biotechnology Research Center- Iran University of Medical Science, Tehran ► Masjedian Jazi, Faramarz Microbial Biotechnology Research Center- Iran University of Medical Science, Tehran
394
Amraei، S نويسنده , ◄ Jafari، A نويسنده , ◄ Nouri، F نويسنده , ◄ Gorje، A.H نويسنده , ◄ Shabani، Gh نويسنده ,
395
Amraei، Siavash نويسنده Department of Biology, Ashkezar Branch, Islamic Azad University, Ashkezar, IR Iran , ◄ Hashemi Karouei، Seyed Masoud نويسنده Department of Biology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, IR Iran , ◄ Babakhani، Sajad نويسنده Department of Biology, Ashkezar Branch, Islamic Azad University, Ashkezar, IR Iran , ◄ Kazemi، Mohammad Javad نويسنده ,
396
Amraie، Hadis نويسنده Department of Microbiology, Lorestan University of Medical Sciences, Khorramabad, Iran. Amraie, Hadis ◄ Shakib، Pegah نويسنده Cellular and Molecular Research Center, Microbiology Department, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, IR Iran Shakib, Pegah ◄ Rouhi، Samaneh نويسنده Cellular and Molecular Research Center, Microbiology Department, Faculty of Medicine, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, IR Iran Rouhi, Samaneh ◄ Bakhshandeh، Neda نويسنده Applied Agriculture Branch, Semnan Applied Sciences and Technology University, Semnan, Iran. Bakhshandeh, Neda ◄ Zamanzad، Behnam نويسنده Medical Plant Research Center, Shahrekord University of Medical Sciences, Shahrekord, Iran Zamanzad, Behnam
397
Amram J. Cohen MD، نويسنده , ◄ Michael G. Katz MD PhD، نويسنده , ◄ Rama Katz MD، نويسنده , ◄ Doni Mayerfeld RPA-C، نويسنده , ◄ Eli Hauptman MD، نويسنده , ◄ Arie Schachner MD، نويسنده ,
398
Amram J. Cohen، نويسنده ,
399
Amram J. Cohen، نويسنده , ◄ Akiva Tamir، نويسنده , ◄ Ofer Yanai، نويسنده , ◄ Sion Houri، نويسنده , ◄ Arie Schachner، نويسنده ,
400
Amram J. Cohen، نويسنده , ◄ Akiva Tamir، نويسنده , ◄ Sion Houri، نويسنده , ◄ Belay Abegaz، نويسنده , ◄ Eli Gilad، نويسنده , ◄ Samuel Omohkdion، نويسنده , ◄ Deeb Zabeeda، نويسنده , ◄ Vadim Khazin، نويسنده , ◄ Antol Ciubotaru، نويسنده , ◄ Arie Schachner، نويسنده ,
401
Amram، نويسنده , ◄ Eytan and Freed، نويسنده , ◄ Mor and Khateb، نويسنده , ◄ Nihaya and Mikula، نويسنده , ◄ Inna and Blum، نويسنده , ◄ Shlomo and Spergser، نويسنده , ◄ Joachim and Sharir، نويسنده , ◄ Beny and Ozeri، نويسنده , ◄ Roni and Harrus، نويسنده , ◄ Shimon and Lysnyansky، نويسنده , ◄ Inna، نويسنده ,
402
Amram، نويسنده , ◄ Meirav and Friedman، نويسنده , ◄ Michael and Teicher، نويسنده , ◄ Mina، نويسنده ,
403
Amram، نويسنده , ◄ Meirav and Teicher، نويسنده , ◄ Mina and Uludag، نويسنده , ◄ A.Muhammed، نويسنده ,
404
Amram، نويسنده , ◄ N. and Ball، نويسنده , ◄ R. and Benhammou، نويسنده , ◄ Y. and Ben Moshe، نويسنده , ◄ M. and Dai، نويسنده , ◄ T. and Diehl، نويسنده , ◄ E.B. and Dubbert، نويسنده , ◄ J. and Etzion، نويسنده , ◄ E. and Ferretti، نويسنده , ◄ C. and Gregory، نويسنده , ◄ J. and Haider، نويسنده , ◄ S. and Hindes، نويسنده , ◄ J. and Levin، نويسنده , ◄ D.S. and Manilow، نويسنده , ◄ E. and Thun، نويسنده , ◄ R. and Wilson، نويسنده , ◄ A. and Weaverdyck، نويسنده ,
405
Amram، نويسنده , ◄ N. and Ball، نويسنده , ◄ R. and Benhammou، نويسنده , ◄ Y. and Ben Moshe، نويسنده , ◄ M. and Dai، نويسنده , ◄ T. and Diehl، نويسنده , ◄ E.B. and Dubbert، نويسنده , ◄ J. and Etzion، نويسنده , ◄ E. and Ferretti، نويسنده , ◄ C. and Gregory، نويسنده , ◄ J. and Haider، نويسنده , ◄ S. and Hindes، نويسنده , ◄ J. and Levin، نويسنده , ◄ D.S. and Manilow، نويسنده , ◄ E. and Thun، نويسنده , ◄ R. and Wilson، نويسنده , ◄ A. and Weaverdyck، نويسنده , ◄ C. and Wu، نويسنده , ◄ Y. and Yang، نويسنده , ◄ H. and Zhou، نويسنده , ◄ B. and Zimmermann، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
406
Amram، نويسنده , ◄ Nir and Bella، نويسنده , ◄ Gideon and Benhammou، نويسنده , ◄ Yan and Diaz، نويسنده , ◄ Marco A. and Duchovni، نويسنده , ◄ Ehud and Etzion، نويسنده , ◄ Erez and Hershenhorn، نويسنده , ◄ Alon and Klier، نويسنده , ◄ Amit and Lupu، نويسنده , ◄ Nachman and Mikenberg، نويسنده , ◄ Giora and Milstein، نويسنده , ◄ Dmitry and Munwes، نويسنده , ◄ Yonathan and Sasaki، نويسنده , ◄ Osamu and Shoa، نويسنده , ◄ Meir ، نويسنده ,
407
Amram، نويسنده , ◄ Nir and Bella، نويسنده , ◄ Gideon and Benhammou، نويسنده , ◄ Yan and Diaz، نويسنده , ◄ Marco A. and Duchovni، نويسنده , ◄ Ehud and Etzion، نويسنده , ◄ Erez and Hershenhorn، نويسنده , ◄ Alon and Klier، نويسنده , ◄ Amit and Lupu، نويسنده , ◄ Nachman and Mikenberg، نويسنده , ◄ Giora and Milstein، نويسنده , ◄ Dmitry and Munwes، نويسنده , ◄ Yonathan and Sasaki، نويسنده , ◄ Osamu and Shoa، نويسنده , ◄ Meir ، نويسنده ,
408
Amram، نويسنده , ◄ P and Anghinolfi، نويسنده , ◄ M and Anvar، نويسنده , ◄ S and Ardellier-Desages، نويسنده , ◄ F.E and Aslanides، نويسنده , ◄ E and Aubert، نويسنده , ◄ J.-J and Azoulay، نويسنده , ◄ R and Bailey، نويسنده , ◄ D and Basa، نويسنده , ◄ S and Battaglieri، نويسنده , ◄ M and Bellotti، نويسنده , ◄ R and Benhammou، نويسنده , ◄ Y and Bernard، نويسنده , ◄ F and Berthier، نويسنده , ◄ R and Bertin، نويسنده , ◄ V and Billault، نويسنده , ◄ M ، نويسنده ,
409
AMram، P. نويسنده , ◄ Anvar، S. نويسنده , ◄ Aslanides، E. نويسنده , ◄ Aubert، J-J. نويسنده , ◄ Azoulay، R. نويسنده , ◄ Basa، S. نويسنده , ◄ Benhammou، Y. نويسنده , ◄ Bernard، F. نويسنده , ◄ Bertin، V. نويسنده , ◄ Billault، M. نويسنده , ◄ Blanc، P-E. نويسنده , ◄ Blanc، F. نويسنده ,
410
AMram، P. نويسنده , ◄ Balkowski، C. نويسنده , ◄ Plana، H. نويسنده , ◄ Oliveira، C. Mendes de نويسنده , ◄ Boulesteix، J. نويسنده ,
411
AMram، P. نويسنده , ◄ Driel، W. van نويسنده , ◄ Balkowski، C. نويسنده , ◄ Marcelin، M. نويسنده , ◄ Cayatte، V. نويسنده , ◄ Chemin، L. نويسنده , ◄ Flores، H. نويسنده ,
412
AMram، P. نويسنده , ◄ Garrido، O. نويسنده , ◄ Marcelin، M. نويسنده , ◄ Boissin، O. نويسنده ,
413
Amrami، نويسنده , ◄ R. and Shani، نويسنده , ◄ G. and Hefetz، نويسنده , ◄ Y. and Pansky، نويسنده , ◄ A. and Wainer، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
414
Amrami، نويسنده , ◄ R. and Shani، نويسنده , ◄ G. and Hefetz، نويسنده , ◄ Y. and Pansky، نويسنده , ◄ A. and Wainer، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
415
Amran Awang، نويسنده , ◄ Zainal Ariffin Ahmad، نويسنده , ◄ Abdul Rashid Said Asghar، نويسنده , ◄ Khairul Anwar Subari، نويسنده , ◄ Shamsul Anaz Kassim، نويسنده ,
416
Amran Rasli، نويسنده , ◄ Ibrahim Danjuma، نويسنده , ◄ Lim Kim Yew، نويسنده , ◄ Muhammad Jawad Igbal، نويسنده ,
417
Amran, Farizah D Moeslem University of Indonesia - Indonesia
418
Amran، M.B نويسنده 1 Analytical Chemistry Research Division, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung - 40132, Indonesia , ◄ Panggabean، A.S نويسنده Department of Chemistry, University of Mulawarman, Samarinda, Indonesia , ◄ Sulaeman، A نويسنده Analytical Chemistry Research Division, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung - 40132, Indonesia , ◄ Rusnadi، M نويسنده 1 Analytical Chemistry Research Division, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Institut Teknologi Bandung, Jl. Ganesha 10 Bandung - 40132, Indonesia ,
419
Amrane، نويسنده , ◄ Na. and Soudini، نويسنده , ◄ B. and Amrane، نويسنده , ◄ N. and Aourag، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
420
Amrane، نويسنده , ◄ Na. and Soudini، نويسنده , ◄ B. and Amrane، نويسنده , ◄ N. and Aourag، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
421
Amrani، نويسنده , ◄ Abdelhak El and Camara، نويسنده , ◄ Bilal and Gaudillère، نويسنده , ◄ Jean-Pierre and Couée، نويسنده , ◄ Ivan، نويسنده ,
422
Amrani، نويسنده , ◄ B. and Achour، نويسنده , ◄ H. and Louhibi، نويسنده , ◄ S. and Tebboune، نويسنده , ◄ A. and Sekkal، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
423
Amrani، نويسنده , ◄ B. and Ahmed، نويسنده , ◄ Rashid and El Haj Hassan، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
424
Amrani، نويسنده , ◄ B. and Chiboub، نويسنده , ◄ I. and Hiadsi، نويسنده , ◄ S. and Benmessabih، نويسنده , ◄ T. and Hamdadou، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
425
Amrani، نويسنده , ◄ B. and El Haj Hassan، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
426
Amrani، نويسنده , ◄ M and Menezla، نويسنده , ◄ R and Sehil، نويسنده , ◄ H and Raoult، نويسنده , ◄ F and Boudiaf، نويسنده , ◄ H and Benamara، نويسنده , ◄ Z، نويسنده ,
427
Amrani، نويسنده , ◄ M and Menezla، نويسنده , ◄ R and Sehil، نويسنده , ◄ H and Raoult، نويسنده , ◄ F and Boudiaf، نويسنده , ◄ H and Benamara، نويسنده , ◄ Z، نويسنده ,
428
Amrani، نويسنده , ◄ M. and Benseddik، نويسنده , ◄ N. and Benamara، نويسنده , ◄ Z. and Menezla، نويسنده , ◄ R. and Chellali، نويسنده , ◄ M. and Tizi، نويسنده , ◄ S. and Mohammed-Brahim، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
429
Amrani، نويسنده , ◄ R. and Benlekehal، نويسنده , ◄ D. and Baghdad، نويسنده , ◄ R. and Senouci، نويسنده , ◄ D. and Zeinert، نويسنده , ◄ A. and Zellama، نويسنده , ◄ K. and Chahed، نويسنده , ◄ L. and Sib، نويسنده , ◄ J.D. and Bouizem، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
430
Amrani، نويسنده , ◄ Rachid and Pichot، نويسنده , ◄ Frederic and Podlecki، نويسنده , ◄ Jean and Foucaran، نويسنده , ◄ Alain and Chahed، نويسنده , ◄ Larbi and Cuminal، نويسنده , ◄ Yvan، نويسنده ,
431
Amrani، Abdelhak El نويسنده , ◄ Barakate، Abdellah نويسنده , ◄ Askari، Barak M. نويسنده , ◄ Li، Xuejun نويسنده , ◄ Roberts، Alison G. نويسنده , ◄ Ryan، Martin D. نويسنده , ◄ Halpin، Claire نويسنده ,
432
Amrani، M. نويسنده , ◄ Westfall، D.G. نويسنده , ◄ Moughli، L. نويسنده ,
433
Amraoui، نويسنده , ◄ Adnen El and Manier، نويسنده , ◄ Marie-Ange and Moudni، نويسنده , ◄ Abdellah El and Benrejeb، نويسنده , ◄ Mohamed، نويسنده ,
434
Amraoui، نويسنده , ◄ Adnen El and Manier، نويسنده , ◄ Marie-Ange and Moudni، نويسنده , ◄ Abdellah El and Benrejeb، نويسنده , ◄ Mohamed، نويسنده ,
435
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Latib، نويسنده , ◄ R. and Kabbaj، نويسنده , ◄ H. and Benjaafar، نويسنده , ◄ N. and Gueddari، نويسنده , ◄ B.E. and Jroundi، نويسنده , ◄ L. and Chami، نويسنده , ◄ I. and Boujida، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
436
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Latib، نويسنده , ◄ R. and Kabbaj، نويسنده , ◄ H. and Benjaafar، نويسنده , ◄ N. and Gueddari، نويسنده , ◄ B.E. and Jroundi، نويسنده , ◄ L. and Chami، نويسنده , ◄ I. and Boujida، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
437
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Latib، نويسنده , ◄ R. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Jroundi، نويسنده , ◄ L. and Chami، نويسنده , ◄ I. and Boujida، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
438
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Latib، نويسنده , ◄ R. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Jroundi، نويسنده , ◄ L. and Chami، نويسنده , ◄ I. and Boujida، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
439
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Latib، نويسنده , ◄ R. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Jroundi، نويسنده , ◄ L. and Chami، نويسنده , ◄ I. and Boujida، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
440
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Latib، نويسنده , ◄ R. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Jroundi، نويسنده , ◄ L. and Chami، نويسنده , ◄ I. and Boujida، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
441
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Latib، نويسنده , ◄ R. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Kabbaj، نويسنده , ◄ H. and Benjaafar، نويسنده , ◄ N. and El Gueddari، نويسنده , ◄ B. and Jroundi، نويسنده , ◄ L. and Chami، نويسنده , ◄ I. and Boujida، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
442
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Latib، نويسنده , ◄ R. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Kabbaj، نويسنده , ◄ H. and Benjaafar، نويسنده , ◄ N. and El Gueddari، نويسنده , ◄ B. and Jroundi، نويسنده , ◄ L. and Chami، نويسنده , ◄ I. and Boujida، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
443
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Latib، نويسنده , ◄ R. and Taha، نويسنده , ◄ R. and Aassab، نويسنده , ◄ R. and Jroundi، نويسنده , ◄ L. and Chami، نويسنده , ◄ I. and Boujida، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
444
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Latib، نويسنده , ◄ R. and Taha، نويسنده , ◄ R. and Aassab، نويسنده , ◄ R. and Jroundi، نويسنده , ◄ L. and Chami، نويسنده , ◄ I. and Boujida، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
445
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Benaissa، نويسنده , ◄ L. and Amil، نويسنده , ◄ T. and Chaouir، نويسنده , ◄ S. and El Kharras، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
446
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Benaissa، نويسنده , ◄ L. and Amil، نويسنده , ◄ T. and Chaouir، نويسنده , ◄ S. and El Kharras، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
447
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Benaissa، نويسنده , ◄ L. and Amil، نويسنده , ◄ T. and Chaouir، نويسنده , ◄ S. and El Kharras، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
448
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Benaissa، نويسنده , ◄ L. and Amil، نويسنده , ◄ T. and Chaouir، نويسنده , ◄ S. and El Kharras، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
449
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Edderai، نويسنده , ◄ M. and Amil، نويسنده , ◄ T. and Boumdain، نويسنده , ◄ H. and En-Nouali، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
450
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Lechgar، نويسنده , ◄ I. and Edderai، نويسنده , ◄ M. and Amil، نويسنده , ◄ T. and Boumdain، نويسنده , ◄ H. and En-Nouali، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
451
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Taha، نويسنده , ◄ R. and Benaissa، نويسنده , ◄ L. and Amil، نويسنده , ◄ T. and Mahi، نويسنده , ◄ M. and Chaouir، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
452
Amraoui، نويسنده , ◄ F. and Taha، نويسنده , ◄ R. and Benaissa، نويسنده , ◄ L. and Amil، نويسنده , ◄ T. and Mahi، نويسنده , ◄ M. and Chaouir، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
453
Amraoui، نويسنده , ◄ Fouad and Razack، نويسنده , ◄ Moumtaz and Bouchaou، نويسنده , ◄ Lhoussaine، نويسنده ,
454
Amraoui، نويسنده , ◄ M. and DaCamara، نويسنده , ◄ C.C. and Pereira، نويسنده , ◄ J.M.C.، نويسنده ,
455
Amraqui، نويسنده , ◄ Samir and Mezrhab، نويسنده , ◄ Ahmed and Abid، نويسنده , ◄ Chérifa، نويسنده ,
456
Amre Nasr، نويسنده , ◄ Gehad Elghazali، نويسنده , ◄ Hayder Giha، نويسنده , ◄ Marita Troye-Blomberg، نويسنده , ◄ Klavs Berzins، نويسنده ,
457
Amre Shahwan، نويسنده , ◄ Michael Farrell، نويسنده , ◄ Norman Delanty، نويسنده ,
458
Amrei، نويسنده , ◄ M.M. and Tafreshi، نويسنده , ◄ H. Vahedi، نويسنده ,
459
Amrein، نويسنده , ◄ Mario and Wihler، نويسنده , ◄ Thomas P.، نويسنده ,
460
Amrein، نويسنده , ◄ W.O. and Pearson، نويسنده , ◄ D.B.، نويسنده ,
461
Amrendra K Roy، نويسنده , ◄ Rajaraman B، نويسنده , ◄ Sanjay Batra، نويسنده ,
462
Amrendra Vijay، نويسنده , ◄ D.N. Sathyanarayana، نويسنده ,
463
Amresh Baliarsing، نويسنده , ◄ Jane Lim، نويسنده , ◄ T. C. Lim، نويسنده , ◄ Walter T. L. Tan، نويسنده ,
464
Amresh Raina، نويسنده , ◄ Thomas Pickering، نويسنده , ◄ Daichi Shimbo، نويسنده ,
465
Amrey Krause، نويسنده ,
466
Amrhein، نويسنده , ◄ M. and Srinivasan، نويسنده , ◄ B. and Bonvin، نويسنده , ◄ D. and Schumacher، نويسنده , ◄ M.M.، نويسنده ,
467
Amrhein، نويسنده , ◄ M. and Srinivasan، نويسنده , ◄ B. and Bonvin، نويسنده , ◄ D. and Schumacher، نويسنده , ◄ M.M.، نويسنده ,
468
Amri ، Jamal - Arak University of Medical Sciences ► Farahani ، Heidar - Arak University of Medical Sciences ► Baghinia ، Mahmoud-Reza - Arak University of Medical Sciences
469
Amri ، Jamal - Arak University of Medical Sciences ► latifi ، amirhossein - Arak University of Medical Sciences ► salemi ، Zahra - Arak University of Medical Sciences ► khalaj ، Zohreh - Arak University of Medical Sciences
470
Amri Maleh ، Parviz - Babol University of Medical Sciences ► Damavandi ، Fatemeh - Babol University of Medical Sciences ► Heidarnia ، Fatemeh - Babol University of Medical Sciences
471
Amri, Parviz Babol University of Medical Sciences, Babol ► Nahrini, Sheyda Babol University of Medical Sciences, Babol ► Hajian-Tilaki, Karimollah Babol University of Medical Sciences, Babol ► Hamidian, Mohammadtaghi Babol University of Medical Sciences, Babol ► Alipour, Fatemeh Babol University of Medical Sciences, Babol ► Hamidi, Hossein Babol University of Medical Sciences, Babol ► Rajaei, Shima Babol University of Medical Sciences, Babol ► Shokri-Shirvani, Javad Babol University of Medical Sciences, Babol
472
Amri، نويسنده , ◄ Ahlem and Ben Youssef، نويسنده , ◄ Mohamed and Ghanmi، نويسنده , ◄ Mohamed، نويسنده ,
473
Amri، نويسنده , ◄ Amun and Jiang، نويسنده , ◄ Zhong-Tao and Pryor، نويسنده , ◄ Trevor and Yin، نويسنده , ◄ Chun-Yang and Xie، نويسنده , ◄ Zonghan and Mondinos، نويسنده , ◄ Nick، نويسنده ,
474
Amri، نويسنده , ◄ Amun and Jiang، نويسنده , ◄ Zhong-Tao and Zhao، نويسنده , ◄ Xiaoli and Xie، نويسنده , ◄ Zonghan and Yin، نويسنده , ◄ Chun-Yang and Ali، نويسنده , ◄ Nurshahidah and Mondinos، نويسنده , ◄ Nick and Rahman، نويسنده , ◄ M. Mahbubur and Habibi، نويسنده , ◄ Daryoush، نويسنده ,
475
Amri، نويسنده , ◄ Isma and Benoit، نويسنده , ◄ Mathieu and Ceuleneer، نويسنده , ◄ Georges، نويسنده ,
476
Amri، نويسنده , ◄ M. and Zouari، نويسنده , ◄ N. and Mhiri، نويسنده , ◄ T. and Daoud، نويسنده , ◄ A. and Gravereau، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
477
Amri، نويسنده , ◄ Redha and Gibbon، نويسنده , ◄ D. and Rezoug، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
478
Amri، Faisal نويسنده Doctoral Program on Environmental Science Study, Postgraduate Program on University of Diponegoro, Semarang, Centre Java of Indonesia , ◄ Bambang,، Azis Nur نويسنده Lecturer on Environmental Science Study, Postgraduate Program on University of Diponegoro, Semarang, Centre Java of Indonesia , ◄ Azwar، Azrul نويسنده Lecturer on Faculty of Medical, University of Indonesia, Jakarta, Indonesia , ◄ Sunoko، Henna Rya نويسنده Lecturer on Environmental Science Study, Postgraduate Program on University of Diponegoro, Semarang, Centre Java of Indonesia ,
479
Amrik S. Sohal، نويسنده ,
480
Amrik S. Sohal، نويسنده ,
481
Amrik S. Sohal، نويسنده ,
482
Amrik S. Sohal، نويسنده ,
483
Amrik S. Sohal، نويسنده , ◄ Brian DʹNetto، نويسنده , ◄ Paul Fitzpatrick، نويسنده , ◄ Hamid Noori، نويسنده ,
484
Amrik S. Sohal، نويسنده , ◄ Marcia Perry، نويسنده , ◄ Trevor Pratt، نويسنده ,
485
Amrik S. Sohal، نويسنده , ◄ Peter-John Gordon، نويسنده , ◄ Greg Fuller، نويسنده , ◄ Alan Simon، نويسنده ,
486
Amrik S. Sohal، نويسنده , ◄ Trevor Pratt، نويسنده , ◄ Richard Schroder، نويسنده ,
487
Amrik S. Sohal، نويسنده , ◄ Damien J. Power، نويسنده , ◄ Milé Terziovski، نويسنده ,
488
Amrik S. Sohal، نويسنده , ◄ Milé Terziovski، نويسنده , ◄ Ambika Zutshi، نويسنده ,
489
Amrik Sahota، نويسنده , ◄ Min Yang، نويسنده , ◄ Huey B. McDaniel، نويسنده , ◄ Richard A. Sidner، نويسنده , ◄ Benita Book، نويسنده , ◄ Robert Barr، نويسنده , ◄ Zacharie Brahmi، نويسنده , ◄ Rahul M. Jindal، نويسنده ,
490
Amrik Singh، نويسنده , ◄ Arun Upneja، نويسنده ,
491
Amrikachi، نويسنده , ◄ Mojghan and Lopez، نويسنده , ◄ Lou and Cutler، نويسنده , ◄ David and Boor، نويسنده , ◄ Paul J، نويسنده ,
492
Amri-Maleh, Valiollah Department of Internal Medicine - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Monadi, Mahmood Department of Internal Medicine - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Hidari, Behzad Department of Internal Medicine - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Amri-Maleh, Parviz Department of Anesthesiology - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Bijani, Ali Social Determinates of Health Research Center - Health Research Institute - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
493
Amrinder Arora، نويسنده , ◄ Fanchun Jin، نويسنده , ◄ Gokhan Sahin، نويسنده , ◄ Hosam Mahmoud and Hyeong-Ah Choi، نويسنده ,
494
Amrit B. Tiwana، نويسنده ,
495
Amrit Kaur Bansal، نويسنده , ◄ Gurmail Singh Bilaspuri، نويسنده ,
496
Amrit Pal Singh Bhinder، نويسنده , ◄ Sandip Sarkar، نويسنده , ◄ Amaresh Dalal and Manab Kumar Das، نويسنده ,
497
Amrit Pal Singh، نويسنده , ◄ Sudesh K. Khanduja، نويسنده ,
498
Amrit Tiwana، نويسنده ,
499
Amrit، نويسنده , ◄ Chintan and Daneva، نويسنده , ◄ Maya and Damian، نويسنده , ◄ Daniela، نويسنده ,
500
Amrita Agarwal، نويسنده , ◄ Murali Pujari، نويسنده , ◄ R. Uppaluri، نويسنده , ◄ A. Verma، نويسنده ,
501
Amrita Agarwal، نويسنده , ◄ Murali Pujari، نويسنده , ◄ R. Uppaluri، نويسنده , ◄ A. Verma، نويسنده ,
502
Amrita Basu، نويسنده , ◄ Nicole E. Bodycombe، نويسنده , ◄ Jaime H. Cheah، نويسنده , ◄ Edmund V. Price، نويسنده , ◄ Ke Liu، نويسنده , ◄ Giannina I. Schaefer، نويسنده , ◄ Richard Y. Ebright، نويسنده , ◄ Michelle L. Stewart، نويسنده , ◄ Daisuke Ito، نويسنده , ◄ Stephanie Wang، نويسنده , ◄ Abigail L. Bracha، نويسنده , ◄ Ted Liefeld، نويسنده , ◄ Mathias Wawer، نويسنده , ◄ Joshua C. Gilbert، نويسنده , ◄ Andrew J. Wilson، نويسنده , ◄ Nicolas Stransky، نويسنده , ◄ Gregory V. Kryukov، نويسنده , ◄ Vlado Dancik، نويسنده , ◄ Jordi Barretina، نويسنده , ◄ Levi A. Garraway، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
503
Amrita Chakraborty، نويسنده , ◄ Samiran Kar، نويسنده , ◄ D N Nath and Nikhil Guchhait، نويسنده ,
504
Amrita Dasgupta، نويسنده , ◄ Jayant B. Udgaonkar and G. Krishnamoorthy، نويسنده ,
505
Amrita Dhillon، نويسنده , ◄ Emmanuel Petrakis، نويسنده ,
506
Amrita Dhillon، نويسنده , ◄ Jean François Mertens، نويسنده ,
507
Amrita Dhillon، نويسنده , ◄ Jean François Mertens، نويسنده ,
508
Amrita Dhillon، نويسنده , ◄ Ben Lockwood، نويسنده ,
509
Amrita Dutta، نويسنده , ◄ Matthew Schaller، نويسنده , ◄ Aime T. Franco، نويسنده , ◄ Kavitha Sankavaram، نويسنده , ◄ Bruce J. Grattan، نويسنده , ◄ Hedley C. Freake، نويسنده ,
510
Amrita G. Daniere، نويسنده , ◄ Lois M. Takahashi، نويسنده ,
511
Amrita G. de Soyza، نويسنده , ◄ Justin W. Van Zee، نويسنده , ◄ Walter G. Whitford and Robert L. Steiner ، نويسنده , ◄ Anne Neale، نويسنده , ◄ Nita Tallent-Hallsel، نويسنده , ◄ Jeffrey E. Herrick، نويسنده , ◄ Kris M. Havstad، نويسنده ,
512
Amrita G. de Soyza، نويسنده , ◄ Keith T. Killingbeck، نويسنده , ◄ Walter G. Whitford and Robert L. Steiner ، نويسنده ,
513
Amrita G. de Soyza، نويسنده , ◄ Walter G. Whitford and Robert L. Steiner ، نويسنده , ◄ Jeffrey E. Herrick، نويسنده , ◄ Justin W. Van Zee، نويسنده , ◄ Kris M. Havstad، نويسنده ,
514
Amrita G. Sawhney، نويسنده , ◄ Mary Katherine Hayes، نويسنده , ◄ Alexander Swistel، نويسنده , ◄ Syed Hoda، نويسنده , ◄ Dattatreyudu Nori، نويسنده ,
515
Amrita Goldar، نويسنده , ◄ Jaya Bhanot، نويسنده , ◄ Kazushige Shimpo، نويسنده ,
516
Amrita Gupta، نويسنده , ◄ P.Hari Kumar، نويسنده , ◄ T.K Dineshkumar، نويسنده , ◄ Umesh Varshney، نويسنده , ◄ Hosahalli S Subramanya، نويسنده ,
517
Amrita Jay، نويسنده , ◄ Jagtar Dhanda، نويسنده , ◄ Peter L. Chiodini، نويسنده , ◄ Charles J. Woodrow، نويسنده , ◄ Paula M. Farthing، نويسنده , ◄ James Evans، نويسنده , ◄ H. Rolf Jager، نويسنده ,
518
Amrita Madray، نويسنده ,
519
Amrita Malik، نويسنده , ◄ Romà Tauler، نويسنده ,
520
Amrita Mohan، نويسنده , ◄ Christopher J. Oldfield، نويسنده , ◄ Predrag Radivojac، نويسنده , ◄ Vladimir Vacic، نويسنده , ◄ Marc S. Cortese، نويسنده , ◄ Lilia M. Iakoucheva and A. Keith Dunker، نويسنده , ◄ Vladimir N. Uversky، نويسنده ,
521
Amrita Mondal، نويسنده , ◄ Sumana Sarkar، نويسنده , ◄ Deepak Chopra، نويسنده , ◄ Kajal Krishna Rajak، نويسنده ,
522
Amrita Pal، نويسنده , ◄ Karina Yew-Hoong Gin، نويسنده , ◄ Angela Yu-Chen Lin، نويسنده , ◄ Martin Reinhard، نويسنده ,
523
Amrita Roy Choudhury، نويسنده , ◄ Spela Zuperl، نويسنده , ◄ Sabina Passamonti، نويسنده , ◄ Marjana Novic، نويسنده ,
524
Amrita S Kulkarni، نويسنده , ◄ Radha V. Jayaram، نويسنده ,
525
Amrita Sarkar، نويسنده , ◄ Niraja Kedia، نويسنده , ◄ Pradipta Purkayastha، نويسنده , ◄ Sanjib Bagchi، نويسنده ,
526
Amrita Sarkar، نويسنده , ◄ Niraja Kedia، نويسنده , ◄ Pradipta Purkayastha، نويسنده , ◄ Sanjib Bagchi، نويسنده ,
527
Amrita Singh، نويسنده , ◄ G.C.Hazarika، نويسنده , ◄ A.Phukan1 and P.Hussain، نويسنده ,
528
Amrita Srivastava، نويسنده , ◄ Babu Varghese، نويسنده , ◄ Duraikkannu Loganathan، نويسنده ,
529
Amritanjali، نويسنده , ◄ G. Sahoo، نويسنده ,
530
Amritanshu Palariaa، نويسنده , ◄ Eniko T. Enikovb، نويسنده , ◄ E-mail the corresponding author، نويسنده ,
531
Amritanshu Prasad، نويسنده ,
532
Amritanshu Prasad، نويسنده ,
533
Amrith S Gunasekara، نويسنده , ◄ James G. Donovan، نويسنده , ◄ Peter Veneman and Baoshan Xing ، نويسنده ,
534
Amritkar Charusheela، نويسنده , ◄ Lali Arvind، نويسنده ,
535
Amritkar، نويسنده , ◄ Amit and Deb، نويسنده , ◄ Surya and Tafti، نويسنده , ◄ Danesh، نويسنده ,
536
Amritpal Kaur، نويسنده , ◄ Rajeev Manhas، نويسنده ,
537
Amritphale، نويسنده , ◄ S.S. and Anshul، نويسنده , ◄ Avneesh and Chandra، نويسنده , ◄ Navin and Ramakrishnan، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
538
Amritphale، نويسنده , ◄ S.S. and Anshul، نويسنده , ◄ Avneesh and Chandra، نويسنده , ◄ Navin and Ramakrishnan، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
539
Amrizal، نويسنده , ◄ N. and Chemisana، نويسنده , ◄ D. and Rosell، نويسنده , ◄ J.I. and Barrau، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
540
Amrizal، نويسنده , ◄ N. and Chemisana، نويسنده , ◄ D. and Rosell، نويسنده , ◄ J.I.، نويسنده ,
541
Amro A. El-Baz، نويسنده , ◄ M. Kamal T. Ewida، نويسنده , ◄ M. Abbas Shouman، نويسنده , ◄ Mahmoud M. El-Halwagi ، نويسنده ,
542
Amro A. El-Baz، نويسنده , ◄ M. Kamal T. Ewida، نويسنده , ◄ M. Abbas Shouman، نويسنده , ◄ Mahmoud M. El-Halwagi ، نويسنده ,
543
Amro El-Karef، نويسنده , ◄ Masahiko Kaito، نويسنده , ◄ Hideaki Tanaka، نويسنده , ◄ Kazuo Ikeda، نويسنده , ◄ Tomohiro Nishioka، نويسنده , ◄ Naoki Fujita، نويسنده , ◄ Hiroyasu Inada، نويسنده , ◄ Yukihiko Adachi، نويسنده , ◄ Norifumi Kawada، نويسنده , ◄ Yuji Nakajima، نويسنده , ◄ Kyoko Imanaka-Yoshida، نويسنده , ◄ Toshimichi Yoshida، نويسنده ,
544
Amro Hanora، نويسنده , ◄ Amro and Bernaudat، نويسنده , ◄ Florent and Plieva، نويسنده , ◄ Fatima M. and Dainiak، نويسنده , ◄ Maria B. and Bülow، نويسنده , ◄ Leif and Galaev، نويسنده , ◄ Igor Yu and Mattiasson، نويسنده , ◄ Bo، نويسنده ,
545
Amro M. Al-Qutub، نويسنده , ◄ Ibrahim M. Allam، نويسنده , ◄ M. A. Abdul Samad، نويسنده ,
546
Amro M. El Badawy، نويسنده , ◄ Kirk G. Scheckel، نويسنده , ◄ Makram Suidan، نويسنده , ◄ Thabet Tolaymat، نويسنده ,
547
Amro M. Ragheb، نويسنده , ◄ Michael A. Brook، نويسنده , ◄ Michael Hrynyk، نويسنده ,
548
Amro M. Ragheb، نويسنده , ◄ Oliver E. Hileman، نويسنده , ◄ Michael Brook، نويسنده ,
549
Amro M.M. Elfeki، نويسنده ,
550
Amro Satti، نويسنده , ◄ Patrick Larpent، نويسنده , ◄ Yurii Gun’ko، نويسنده ,
551
Amro, Hosam Regional Technical Service Manager
552
Amro، نويسنده , ◄ H. and Becchetti، نويسنده , ◄ F.D. and Jiang، نويسنده , ◄ Hao and Ojaruega، نويسنده , ◄ M. and Kolata، نويسنده , ◄ J.J. and Skorodumov، نويسنده , ◄ B. and Peaslee، نويسنده , ◄ G. and Young، نويسنده , ◄ P.D and Denby، نويسنده , ◄ D. and Hinnefeld، نويسنده , ◄ J.D.، نويسنده ,
553
Amro، نويسنده , ◄ H. and Becchetti، نويسنده , ◄ F.D. and Jiang، نويسنده , ◄ Hao and Ojaruega، نويسنده , ◄ M. and Kolata، نويسنده , ◄ J.J. and Skorodumov، نويسنده , ◄ B. and Peaslee، نويسنده , ◄ G. and Young، نويسنده , ◄ P.D and Denby، نويسنده , ◄ D. and Hinnefeld، نويسنده , ◄ J.D.، نويسنده ,
554
Amro، نويسنده , ◄ Mohammed M.، نويسنده ,
555
Amrollah Mostafazadeh، نويسنده , ◄ Mehrdad Saravi ، نويسنده , ◄ Haleh Akhavan Niaki، نويسنده , ◄ Jos Drabbels، نويسنده , ◄ Haji Mohammad Gholipour، نويسنده , ◄ Milad Minagar، نويسنده , ◄ Ezatola Mosavi، نويسنده , ◄ Farzad Jalali، نويسنده , ◄ Ali Bijani، نويسنده ,
556
Amrollah Mostafazadeh، نويسنده , ◄ Mehrdad Saravi ، نويسنده , ◄ Haleh Akhavan Niaki، نويسنده , ◄ Jos Drabbels، نويسنده , ◄ Haji Mohammad Gholipour، نويسنده , ◄ Milad Minagar، نويسنده , ◄ Ezatola Mosavi، نويسنده , ◄ Farzad Jalali، نويسنده , ◄ Ali Bijani، نويسنده ,
557
Amrollahi Bioki، Hojjat H نويسنده اطلاعاتي از وابستگي سازماني در دست نمي باشد. , ◄ Borhani Zarandi، Mahmood نويسنده ,
558
Amrollahi Byoki, Elham Payam Noor University of Tehran ► Zare Mirakabadi, Abbas Department of Venomous Animals and Antivenom Production - Razi Vaccine and Serum Research Institute, Karaj
559
Amrollahi far، Jinus نويسنده Department of Psychology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran , ◄ Hatami، Hamidreza نويسنده Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran , ◄ Ahadi، Hassan نويسنده Department of Psychology, Faculty of Academic and Psychology, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran Ahadi, Hassan
560
Amrollahi, Hadi Department of Medical Mycology and Parasitology - Faculty of Medicine - Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran ► Pazoki, Ramin Department of Medical Mycology and Parasitology - Faculty of Medicine - Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran ► Imani, Sohrab Department of Medical Mycology and Parasitology - Faculty of Medicine - Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran
561
Amrollahi, Mohammad Ali Department of Chemistry - Yazd University, Yazd ► Kheilkordi, Zohreh Department of Chemistry - Yazd University, Yazd
562
Amrollahi, Mohsen Department of Environmental Health Engineering - Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd ► Ghaneian, Mohammad Taghi Department of Environmental Health Engineering - Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd ► Tabatabaee, Masoumeh Department of chemistry - Yazd Branch - Islamic Azad University, Yazd ► Ehrampoush, Mohammad Hassan Department of Environmental Health Engineering - Shahid Sadoughi University of Medical Sciences, Yazd
563
Amrollahi، نويسنده , ◄ Zohreh and Rezaei، نويسنده , ◄ Farzin and Salehi، نويسنده , ◄ Bahman and Modabbernia، نويسنده , ◄ Amir-Hossein and Maroufi، نويسنده , ◄ Azad and Esfandiari، نويسنده , ◄ Gholam-Reza and Naderi، نويسنده , ◄ Mehrangiz and Ghebleh، نويسنده , ◄ Fariba and Ahmadi-Abhari، نويسنده , ◄ Seyed-Ali and Sadeghi، نويسنده , ◄ Majid and Tabrizi، نويسنده , ◄ Mina and Akhondzadeh، نويسنده , ◄ Shahin، نويسنده ,
564
Amromin، نويسنده , ◄ E.L.، نويسنده ,
565
Amromin، نويسنده , ◄ Eduard and Kovinskaya، نويسنده , ◄ Svetlana، نويسنده ,
566
Amromin، Gene نويسنده , ◄ Liang، Nellie نويسنده ,
567
Amrose، نويسنده , ◄ S. and Boggs، نويسنده , ◄ S.E. and Coburn، نويسنده , ◄ W. and Lin، نويسنده , ◄ R.P. and Smith، نويسنده , ◄ D.M.، نويسنده ,
568
Amrose، نويسنده , ◄ S. and Boggs، نويسنده , ◄ S.E. and Coburn، نويسنده , ◄ W. and Lin، نويسنده , ◄ R.P. and Smith، نويسنده , ◄ D.M.، نويسنده ,
569
Amrouche، نويسنده , ◄ Abderrahmane and Debyeche، نويسنده , ◄ Mohamed and Taleb-Ahmed، نويسنده , ◄ Abdelmalik and Michel Rouvaen، نويسنده , ◄ Jean and Yagoub، نويسنده , ◄ Mustapha C.E.، نويسنده ,
570
Amrouche، نويسنده , ◄ Abderrahmane and Debyeche، نويسنده , ◄ Mohamed and Taleb-Ahmed، نويسنده , ◄ Abdelmalik and Michel Rouvaen، نويسنده , ◄ Jean and Yagoub، نويسنده , ◄ Mustapha C.E.، نويسنده ,
571
Amrouche، نويسنده , ◄ B. and Sicot، نويسنده , ◄ L. and Guessoum، نويسنده , ◄ A. and Belhamel، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
572
Amrouche، نويسنده , ◄ Badia and Guessoum، نويسنده , ◄ Abderrezak and Belhamel، نويسنده , ◄ Maiouf، نويسنده ,
573
Amrouche، نويسنده , ◄ Badia and Le Pivert، نويسنده , ◄ Xavier، نويسنده ,
574
Amrouche، نويسنده , ◄ Chérif and Nguyen، نويسنده , ◄ Huy Hoang، نويسنده ,
575
Amrouche، نويسنده , ◄ F. and Erickson، نويسنده , ◄ P. and Park، نويسنده , ◄ J. and Varnhagen، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
576
Amrouche، نويسنده , ◄ Fethia and Benzaoui، نويسنده , ◄ Ahmed and Erickson، نويسنده , ◄ Paul and Mahmah، نويسنده , ◄ Bouziane and Herouadi، نويسنده , ◄ Farid and Belhamel، نويسنده , ◄ Maiouf، نويسنده ,
577
Amrouche، نويسنده , ◄ Nawel and Yan، نويسنده , ◄ Ruiliang، نويسنده ,
578
Amrouche، A. نويسنده , ◄ Mesmacque، G. نويسنده , ◄ Garcia، S. نويسنده , ◄ Talha، A. نويسنده ,
579
Amrtha Bhide، نويسنده , ◄ K. Hariharan، نويسنده ,
580
Amrtha Bhide، نويسنده , ◄ K. Hariharan، نويسنده ,
581
Amrtha Bhide، نويسنده , ◄ K. Hariharan، نويسنده ,
582
Amru، Malothu نويسنده Samskruti College of Engineering & Technology , ◄ S، Subrahmanya Sastry نويسنده Tirumala College of Engineering , ◄ Satyanarayana، P. نويسنده Samskruti college of Engineering & Technology ,
583
Amrut Nagasunder، نويسنده , ◄ Bharath Boregowda، نويسنده , ◄ Madhu Venkatesha، نويسنده , ◄ Ananthanarayana V. S.، نويسنده ,
584
Amrut S. Lanje، نويسنده , ◄ Satish J. Sharma، نويسنده , ◄ Raghumani S. Ningthoujam، نويسنده , ◄ J.-S. Ahn، نويسنده , ◄ Ramchandra B. Pode، نويسنده ,
585
Amruta R. Poreddy، نويسنده , ◄ Otto F. Schall، نويسنده , ◄ Garland R. Marshall، نويسنده , ◄ Colin Ratledge and Roland K. Strong، نويسنده , ◄ Urszula Slomczynska، نويسنده ,
586
Amruta R. Poreddy، نويسنده , ◄ Otto F. Schall، نويسنده , ◄ Garland R. Marshall، نويسنده , ◄ Colin Ratledge and Roland K. Strong، نويسنده , ◄ Urszula Slomczynska، نويسنده ,
587
Amrutha K.P، نويسنده , ◄ R.Sundararajan، نويسنده ,
588
Amruthwar، نويسنده , ◄ Shruti S. and Janorkar، نويسنده , ◄ Amol V.، نويسنده ,
589
Amrutkar، نويسنده , ◄ P.P. and Chaudhari، نويسنده , ◄ P.D. and Patil، نويسنده , ◄ S.B.، نويسنده ,
590
Amrutkar، نويسنده , ◄ Suyog Madhav and Banoth، نويسنده , ◄ Linga and Banerjee، نويسنده , ◄ Uttam Chand Banerjee، نويسنده ,
591
AMS Chesser، نويسنده , ◄ MJ Carroll، نويسنده , ◄ KE Britton، نويسنده , ◄ LRI Baker، نويسنده ,
592
AMS Collaboration، نويسنده ,
593
AMS Collaboration، نويسنده , ◄ J. Alcaraz، نويسنده , ◄ B. Alpat، نويسنده , ◄ G. Ambrosi، نويسنده , ◄ H. Anderhub، نويسنده , ◄ L. Ao، نويسنده , ◄ A. Arefiev، نويسنده , ◄ P. Azzarello، نويسنده , ◄ E. Babucci، نويسنده , ◄ L. Baldini، نويسنده , ◄ M. Basile، نويسنده , ◄ D. Barancourt، نويسنده , ◄ F. Barao، نويسنده , ◄ G. Barbier، نويسنده , ◄ G. Barreira، نويسنده , ◄ R. Battiston، نويسنده , ◄ R. Becker، نويسنده , ◄ U. Becker، نويسنده , ◄ L. Bellagamba، نويسنده , ◄ P. Béné، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
594
AMS Collaboration، نويسنده , ◄ J. Alcaraz، نويسنده , ◄ B. Alpat، نويسنده , ◄ G. Ambrosi، نويسنده , ◄ H. Anderhub، نويسنده , ◄ L. Ao، نويسنده , ◄ A. Arefiev، نويسنده , ◄ P. Azzarello، نويسنده , ◄ E. Babucci، نويسنده , ◄ L. Baldini، نويسنده , ◄ M. Basile، نويسنده , ◄ D. Barancourt، نويسنده , ◄ F. Barao، نويسنده , ◄ G. Barbier، نويسنده , ◄ G. Barreira، نويسنده , ◄ R. Battiston، نويسنده , ◄ R. Becker، نويسنده , ◄ U. Becker، نويسنده , ◄ L. Bellagamba، نويسنده , ◄ P. Béné، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
595
AMS Collaboration، نويسنده , ◄ J. Alcaraz، نويسنده , ◄ B. Alpat، نويسنده , ◄ G. Ambrosi، نويسنده , ◄ H. Anderhub، نويسنده , ◄ L. Ao، نويسنده , ◄ A. Arefiev، نويسنده , ◄ P. Azzarello، نويسنده , ◄ E. Babucci، نويسنده , ◄ L. Baldini، نويسنده , ◄ M. Basile، نويسنده , ◄ D. Barancourt، نويسنده , ◄ F. Barao، نويسنده , ◄ G. Barbier، نويسنده , ◄ G. Barreira، نويسنده , ◄ R. Battiston، نويسنده , ◄ R. Becker، نويسنده , ◄ U. Becker، نويسنده , ◄ L. Bellagamba، نويسنده , ◄ P. Béné، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
596
AMS Collaboration، نويسنده , ◄ J. Alcaraz، نويسنده , ◄ D. Alvisi، نويسنده , ◄ B. Alpat، نويسنده , ◄ G. Ambrosi، نويسنده , ◄ H. Anderhub، نويسنده , ◄ L. Ao، نويسنده , ◄ A. Arefiev، نويسنده , ◄ P. Azzarello، نويسنده , ◄ E. Babucci، نويسنده , ◄ L. Baldini، نويسنده , ◄ M. Basile، نويسنده , ◄ D. Barancourt، نويسنده , ◄ F. Barao، نويسنده , ◄ G. Barbier، نويسنده , ◄ G. Barreira، نويسنده , ◄ R. Battiston، نويسنده , ◄ R. Becker، نويسنده , ◄ U. Becker، نويسنده , ◄ L. Bellagamba، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
597
AMS Collaboration، نويسنده , ◄ J. Alcaraz، نويسنده , ◄ D. Alvisi، نويسنده , ◄ B. Alpat، نويسنده , ◄ G. Ambrosi، نويسنده , ◄ H. Anderhub، نويسنده , ◄ L. Ao، نويسنده , ◄ A. Arefiev، نويسنده , ◄ P. Azzarello، نويسنده , ◄ E. Babucci، نويسنده , ◄ L. Baldini، نويسنده , ◄ M. Basile، نويسنده , ◄ D. Barancourt، نويسنده , ◄ F. Barao، نويسنده , ◄ G. Barbier، نويسنده , ◄ G. Barreira، نويسنده , ◄ R. Battiston، نويسنده , ◄ R. Becker، نويسنده , ◄ U. Becker، نويسنده , ◄ L. Bellagamba، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
598
Ams، نويسنده , ◄ David A and Maurice، نويسنده , ◄ Patricia A and Hersman، نويسنده , ◄ Larry E and Forsythe، نويسنده , ◄ Jennifer H، نويسنده ,
599
Amsalem، نويسنده , ◄ Etya and Shpigler، نويسنده , ◄ Hagai and Bloch، نويسنده , ◄ Guy and Hefetz، نويسنده , ◄ Abraham، نويسنده ,
600
Amsalem، نويسنده , ◄ Orit and Aserin، نويسنده , ◄ Abraham and Garti، نويسنده , ◄ Nissim، نويسنده ,
601
Amsalem، نويسنده , ◄ Orit and Yuli-Amar، نويسنده , ◄ Idit and Aserin، نويسنده , ◄ Abraham and Garti، نويسنده , ◄ Nissim، نويسنده ,
602
Amsalem، نويسنده , ◄ P. and Giovanelli، نويسنده , ◄ L. and Themlin، نويسنده , ◄ J.M. and Koudia، نويسنده , ◄ M. and Abel، نويسنده , ◄ M. and Oison، نويسنده , ◄ V. and Ksari، نويسنده , ◄ Y. and Mossoyan، نويسنده , ◄ M. C. Porté-Durrieu، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
603
Amsalu، نويسنده , ◄ Aklilu and Stroosnijder، نويسنده , ◄ Leo and Graaff، نويسنده , ◄ Jan de، نويسنده ,
604
Amsbaugh، نويسنده , ◄ J.F. and Anaya، نويسنده , ◄ J.M. and Banar، نويسنده , ◄ Erin J. Aiello Bowles، نويسنده , ◄ T.J. and Browne، نويسنده , ◄ M.C. and Bullard، نويسنده , ◄ T.V. and Burritt، نويسنده , ◄ T.H. and Cox-Mobrand، نويسنده , ◄ G.A. and Dai، نويسنده , ◄ Y. B. Fan and X. Y. Deng، نويسنده , ◄ H. and Di Marco، نويسنده , ◄ M. and Doe، نويسنده , ◄ P.J. and Dragowsky، نويسنده , ◄ M.R. and Duba، نويسنده , ◄ C.A. and Duncan، نويسنده , ◄ F.A. and Earle، نويسنده , ◄ E.D. and Elliott، نويسنده , ◄ S.R. and Esch، نويسنده , ◄ E.-I. and Fergani، نويسنده , ◄ H. and Formaggio، نويسنده , ◄ J.A. and Fowler، نويسنده , ◄ M.M. and Franklin، نويسنده , ◄ J.E. and Geissbühler، نويسنده , ◄ P. and Germani، نويسنده , ◄ J.V. and Goldschmidt، نويسنده , ◄ A. and Guillian، نويسنده , ◄ E. and Hallin، نويسنده , ◄ A.L. and Harper، نويسنده , ◄ G. and Harvey، نويسنده , ◄ P.J. and Hazama، نويسنده , ◄ Mats R. and Heeger، نويسنده , ◄ K.M. and Heise، نويسنده , ◄ J. and Hime، نويسنده , ◄ A. and Howe، نويسنده , ◄ M.A. and Huang، نويسنده , ◄ M. and Kormos، نويسنده , ◄ L.L. and Kraus، نويسنده , ◄ C. and Krauss، نويسنده , ◄ C.B. and Law، نويسنده , ◄ J. and Lawson، نويسنده , ◄ I.T. and Lesko، نويسنده , ◄ K.T. and Loach، نويسنده , ◄ J.C. and Majerus، نويسنده , ◄ S. and Manor، نويسنده , ◄ J. and McGee، نويسنده , ◄ S. and Miknaitis، نويسنده , ◄ K.K.S. and Miller، نويسنده , ◄ G.G. and Morissette، نويسنده , ◄ B. and Myers، نويسنده , ◄ A. and Oblath، نويسنده , ◄ N.S. and O’Keeffe، نويسنده , ◄ H.M. and Ollerhead، نويسنده , ◄ R.W. and Peeters، نويسنده , ◄ S.J.M. and Poon، نويسنده , ◄ A.W.P. and Prior، نويسنده , ◄ G. and Reitzner، نويسنده , ◄ S.D. and Rielage، نويسنده , ◄ K. M. Robertson، نويسنده , ◄ R.G.H. and Skensved، نويسنده , ◄ P. and Smith، نويسنده , ◄ A.R. and Smith، نويسنده , ◄ M.W.E and Steiger، نويسنده , ◄ T.D. and Stonehill، نويسنده , ◄ L.C. and Thornewell، نويسنده , ◄ P.M. and Tolich، نويسنده , ◄ N. and VanDevender، نويسنده , ◄ B.A. and Van Wechel، نويسنده , ◄ T.D. and Wall، نويسنده , ◄ B.L. and Wan Chan Tseung، نويسنده , ◄ H. and Wendland، نويسنده , ◄ J. and West، نويسنده , ◄ N. and Wilhelmy، نويسنده , ◄ J.B. and Wilkerson، نويسنده , ◄ J.F. and Wouters، نويسنده , ◄ J.M.، نويسنده ,
605
Amsbaugh، نويسنده , ◄ J.F. and Anaya، نويسنده , ◄ J.M. and Banar، نويسنده , ◄ J. and Bowles، نويسنده , ◄ T.J. and Browne، نويسنده , ◄ M.C. and Bullard، نويسنده , ◄ T.V. and Burritt، نويسنده , ◄ T.H. and Cox-Mobrand، نويسنده , ◄ G.A. and Dai، نويسنده , ◄ Y. B. Fan and X. Y. Deng، نويسنده , ◄ H. and Di Marco، نويسنده , ◄ M. and Doe، نويسنده , ◄ P.J. and Dragowsky، نويسنده , ◄ M.R. and Duba، نويسنده , ◄ C.A. and Duncan، نويسنده , ◄ F.A. and Earle، نويسنده , ◄ E.D. and Elliott، نويسنده , ◄ S.R. and Esch، نويسنده , ◄ E.-I. and Fergani، نويسنده , ◄ H. and Formaggio، نويسنده , ◄ J.A. and Fowler، نويسنده , ◄ M.M. and Franklin، نويسنده , ◄ J.E. and Geissbühler، نويسنده , ◄ P. and Germani، نويسنده , ◄ J.V. and Goldschmidt، نويسنده , ◄ A. and Guillian، نويسنده , ◄ E. and Hallin، نويسنده , ◄ A.L. and Harper، نويسنده , ◄ G. and Harvey، نويسنده , ◄ P.J. and Hazama، نويسنده , ◄ Mats R. and Heeger، نويسنده , ◄ K.M. and Heise، نويسنده , ◄ J. and Hime، نويسنده , ◄ A. and Howe، نويسنده , ◄ M.A. and Huang، نويسنده , ◄ M. and Kormos، نويسنده , ◄ L.L. and Kraus، نويسنده , ◄ C. and Krauss، نويسنده , ◄ C.B. and Law، نويسنده , ◄ J. and Lawson، نويسنده , ◄ I.T. and Lesko، نويسنده , ◄ K.T. and Loach، نويسنده , ◄ J.C. and Majerus، نويسنده , ◄ S. and Manor، نويسنده , ◄ J. and McGee، نويسنده , ◄ S. and Miknaitis، نويسنده , ◄ K.K.S. and Miller، نويسنده , ◄ G.G. and Morissette، نويسنده , ◄ B. and Myers، نويسنده , ◄ A. and Oblath، نويسنده , ◄ N.S. and O’Keeffe، نويسنده , ◄ H.M. and Ollerhead، نويسنده , ◄ R.W. and Peeters، نويسنده , ◄ S.J.M. and Poon، نويسنده , ◄ A.W.P. and Prior، نويسنده , ◄ G. and Reitzner، نويسنده , ◄ S.D. and Rielage، نويسنده , ◄ K. M. Robertson، نويسنده , ◄ R.G.H. and Skensved، نويسنده , ◄ P. and Smith، نويسنده , ◄ A.R. and Smith، نويسنده , ◄ M.W.E and Steiger، نويسنده , ◄ T.D. and Stonehill، نويسنده , ◄ L.C. and Thornewell، نويسنده , ◄ P.M. and Tolich، نويسنده , ◄ N. and VanDevender، نويسنده , ◄ B.A. and Van Wechel، نويسنده , ◄ T.D. and Wall، نويسنده , ◄ B.L. and Wan Chan Tseung، نويسنده , ◄ H. and Wendland، نويسنده , ◄ J. and West، نويسنده , ◄ N. and Wilhelmy، نويسنده , ◄ J.B. and Wilkerson، نويسنده , ◄ J.F. and Wouters، نويسنده , ◄ J.M.، نويسنده ,
606
Amsden، نويسنده , ◄ Brian، نويسنده ,
607
Amsel، نويسنده , ◄ Eric and Johnston، نويسنده , ◄ Adam، نويسنده ,
608
Amsel، نويسنده , ◄ Eric and Johnston، نويسنده , ◄ Adam، نويسنده ,
609
Amsel، نويسنده , ◄ Eric and Johnston، نويسنده , ◄ Adam، نويسنده ,
610
Amsel، نويسنده , ◄ Eric and Johnston، نويسنده , ◄ Adam، نويسنده ,
611
amshidirad ، Mohammad Sadegh نويسنده , ◄ Hosseini Alaee، Fatemeh نويسنده ,
612
amshidzadeh, Akram Pharmaceutical Research Center - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz ► Abbasian, Marjan Department of Pharmacology and Toxicology - Faculty of Pharmacy - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz ► Rezaeian Mehrabadi, Abbas Department of Pharmacology and Toxicology - Faculty of Pharmacy - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz ► Niknahad, Hossein pharmaceutical Research Center - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz
613
Amsif، نويسنده , ◄ M. and Marrero-Lَpez، نويسنده , ◄ D. and Magrasَ، نويسنده , ◄ A. and Peٌa-Martيnez، نويسنده , ◄ J. and Ruiz-Morales، نويسنده , ◄ J.C. and Nٌْez، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
614
Amsif، نويسنده , ◄ M. and Marrero-Lَpez، نويسنده , ◄ D. and Ruiz-Morales، نويسنده , ◄ J.C. and Savvin، نويسنده , ◄ S. and Nٌْez، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
615
Amsler، نويسنده , ◄ C and Avenier، نويسنده , ◄ M and Bagieu، نويسنده , ◄ G and Barnoux، نويسنده , ◄ C and Becker، نويسنده , ◄ H.-W and Brissot، نويسنده , ◄ R and Broggini، نويسنده , ◄ C and Busto، نويسنده , ◄ J and Cavaignac، نويسنده , ◄ J.-F and Farine، نويسنده , ◄ J and Filippi، نويسنده , ◄ D and Gervasio، نويسنده , ◄ G and Giarritta، نويسنده , ◄ P and Grgi?، نويسنده , ◄ L and Guerre-Chaley، نويسنده , ◄ B and Joergens، نويسنده , ◄ V and Koang، نويسنده , ◄ D.H and Lebrun، نويسنده , ◄ D and Luescher، نويسنده , ◄ R and Mattioli، نويسنده , ◄ Camille Negrello، نويسنده , ◄ M and Ould-Saada، نويسنده , ◄ F and Pai?، نويسنده , ◄ A and Piovan، نويسنده , ◄ O and Puglierin، نويسنده , ◄ G and Schenker، نويسنده , ◄ D and Stutz، نويسنده , ◄ A. Tadsen، نويسنده , ◄ A and Treichel، نويسنده , ◄ M and Vuilleumier، نويسنده , ◄ J.-L and Vuilleumier، نويسنده , ◄ J.-M، نويسنده ,
616
Amsler، نويسنده , ◄ C and Avenier، نويسنده , ◄ M and Bagieu، نويسنده , ◄ J and Barnoux، نويسنده , ◄ C and Becker، نويسنده , ◄ H.-W and Brissot، نويسنده , ◄ R and Broggini، نويسنده , ◄ C and Busto، نويسنده , ◄ J and Cavaignac، نويسنده , ◄ J.-F and Farine، نويسنده , ◄ J and Filippi، نويسنده , ◄ D and Gervasio، نويسنده , ◄ G and Giarritta، نويسنده , ◄ P and Grgi?، نويسنده , ◄ L and Guerre-Chaley، نويسنده , ◄ B and Joergens، نويسنده , ◄ V and Koan، نويسنده ,
617
Amsler، نويسنده , ◄ C and Bِsiger، نويسنده , ◄ K and Glنttli، نويسنده , ◄ M and Kaufmann، نويسنده , ◄ R and Ould-Saada، نويسنده , ◄ F and Regenfus، نويسنده , ◄ C and Riedler، نويسنده , ◄ P and Spanier، نويسنده , ◄ S، نويسنده ,
618
Amsler، نويسنده , ◄ C and Bِsiger، نويسنده , ◄ K and Glنttli، نويسنده , ◄ M and Kaufmann، نويسنده , ◄ R and Ould-Saada، نويسنده , ◄ F and Regenfus، نويسنده , ◄ C and Riedler، نويسنده , ◄ P and Spanier، نويسنده , ◄ S، نويسنده ,
619
Amsler، نويسنده , ◄ C and Grِgler، نويسنده , ◄ C. and Joffrain، نويسنده , ◄ W and Lindelِf، نويسنده , ◄ D and Marchesotti، نويسنده , ◄ M and Niederberger، نويسنده , ◄ P and Pruys، نويسنده , ◄ H and Regenfus، نويسنده , ◄ C and Riedler، نويسنده , ◄ P and Rotondi، نويسنده , ◄ A، نويسنده ,
620
Amsler، نويسنده , ◄ C and Grِgler، نويسنده , ◄ C. and Joffrain، نويسنده , ◄ Lindelِf، نويسنده , ◄ D and Marchesotti، نويسنده , ◄ M and Niederberger، نويسنده , ◄ P and Pruys، نويسنده , ◄ H and Regenfus، نويسنده , ◄ C and Riedler، نويسنده , ◄ P and Rotondi، نويسنده , ◄ A، نويسنده ,
621
Amsler، نويسنده , ◄ Claude and Tِrnqvist، نويسنده , ◄ Nils A.، نويسنده ,
622
Amsler، نويسنده , ◄ Claude and Tِrnqvist، نويسنده , ◄ Nils A.، نويسنده ,
623
Amsler، نويسنده , ◄ Mario L. and Ramonell، نويسنده , ◄ Carlos G. and Toniolo، نويسنده , ◄ Horacio A.، نويسنده ,
624
Amso، نويسنده , ◄ Dima and Haas، نويسنده , ◄ Sara and McShane، نويسنده , ◄ Lauren and Badre، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
625
Amstalden van Hove، نويسنده , ◄ Erika R. and Smith، نويسنده , ◄ Donald F. and Heeren، نويسنده , ◄ Ron M.A.، نويسنده ,
626
Amstalden، نويسنده , ◄ M. and Harms، نويسنده , ◄ P.G. and Welsh Jr.، نويسنده , ◄ T.H. and Randel، نويسنده , ◄ R.D. and Williams، نويسنده , ◄ G.L.، نويسنده ,
627
Amster، نويسنده , ◄ P. and De Nلpoli، نويسنده , ◄ P. and Zubelli، نويسنده , ◄ J.P.، نويسنده ,
628
Amster، نويسنده , ◄ Pablo and Déboli، نويسنده , ◄ Alberto، نويسنده ,
629
Amster، نويسنده , ◄ Pablo and Idels، نويسنده , ◄ Lev، نويسنده ,
630
Amsterdam، نويسنده , ◄ Abraham and Raanan، نويسنده , ◄ Calanit and Polin، نويسنده , ◄ Nava and Melzer، نويسنده , ◄ Ehud and Givol، نويسنده , ◄ David Servan-Schreiber، نويسنده , ◄ Letizia، نويسنده ,
631
Amsterdam، نويسنده , ◄ Abraham and Raanan، نويسنده , ◄ Calanit and Schreiber، نويسنده , ◄ Letizia and Freyhan، نويسنده , ◄ Ora and Fabrikant، نويسنده , ◄ Yakov and Melzer، نويسنده , ◄ Ehud and Givol، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
632
Amsterdam، نويسنده , ◄ Abraham and Raanan، نويسنده , ◄ Calanit and Schreiber، نويسنده , ◄ Letizia and Freyhan، نويسنده , ◄ Ora and Schechtman، نويسنده , ◄ Lea and Givol، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
633
Amsterdam، نويسنده , ◄ Abraham and Raanan، نويسنده , ◄ Calanit and Shpigner، نويسنده , ◄ Lotem and Shwiqi، نويسنده , ◄ Arafat and Melzer، نويسنده , ◄ Ehud and Schreiber، نويسنده , ◄ Letizia، نويسنده ,
634
Amsterdam، نويسنده , ◄ Abraham and Shezen، نويسنده , ◄ Elias and Raanan، نويسنده , ◄ Calanit and Schreiber، نويسنده , ◄ Letizia and Slilat، نويسنده , ◄ Yasmin and Fabrikant، نويسنده , ◄ Yakov and Melzer، نويسنده , ◄ Ehud and Seger، نويسنده , ◄ Rony، نويسنده ,
635
Amsterdam، نويسنده , ◄ Abraham and Shpigner، نويسنده , ◄ Lotem and Raanan، نويسنده , ◄ Calanit and Schreiber، نويسنده , ◄ Letizia and Melzer، نويسنده , ◄ Ehud and Seger، نويسنده , ◄ Rony، نويسنده ,
636
Amsterdam، نويسنده , ◄ Abraham، نويسنده ,
637
Amsterdam، نويسنده , ◄ E. and Goodall، نويسنده , ◄ R. and Mortensen، نويسنده , ◄ A. and Onck، نويسنده , ◄ P.R. and De Hosson، نويسنده , ◄ J.Th.M.، نويسنده ,
638
Amsterdam، نويسنده , ◄ Jan van and Opperhuizen، نويسنده , ◄ Antoon and Brink، نويسنده , ◄ Wim van den، نويسنده ,
639
Amsterdam، نويسنده , ◄ Jay D and Garcia-Espaٌa، نويسنده , ◄ Felipe، نويسنده ,
640
Amsterdam، نويسنده , ◄ Jay D. and Newberg، نويسنده , ◄ Andrew B. and Soeller، نويسنده , ◄ Irene and Shults، نويسنده , ◄ Justine، نويسنده ,
641
Amsterdam، نويسنده , ◄ Jay D. and Shults، نويسنده , ◄ Justine، نويسنده ,
642
Amsterdam، نويسنده , ◄ Jay D. and Shults، نويسنده , ◄ Justine، نويسنده ,
643
Amsterdam، نويسنده , ◄ Jay D. and Shults، نويسنده , ◄ Justine، نويسنده ,
644
Amsterdam، نويسنده , ◄ Jay D. and Wang، نويسنده , ◄ Chia-Hao and Shwarz، نويسنده , ◄ Michelle and Shults، نويسنده , ◄ Justine، نويسنده ,
645
Amstislavsky، نويسنده , ◄ Sergei and Lindeberg، نويسنده , ◄ Heli and Aalto، نويسنده , ◄ Jussi and Jنrvinen، نويسنده , ◄ Mikko and Valtonen، نويسنده , ◄ Maija and Kizilova، نويسنده , ◄ Elena and Zudova، نويسنده , ◄ Galina and Ternovskaya، نويسنده , ◄ Yulia، نويسنده ,
646
Amstislavsky، نويسنده , ◄ Sergei and Ternovskaya، نويسنده , ◄ Yulia، نويسنده ,
647
Amstutz، نويسنده , ◄ S. and Novotny، نويسنده , ◄ A.A. and de Souza Neto، نويسنده , ◄ E.A.، نويسنده ,
648
Amstutz، نويسنده , ◄ Samuel and Andrن، نويسنده , ◄ Heiko، نويسنده ,
649
AMT surveys over 2D resistivity structures are often interpreted using !D automatic inversion. Fernando A. Monteiro Santos، نويسنده ,
650
AMT surveys over 2D resistivity structures are often interpreted using !D automatic inversion. Fernando A. Monteiro Santos، نويسنده , ◄ Eugenio P. Almeida، نويسنده , ◄ Antonio Mateus، نويسنده , ◄ Hugo C. Matias، نويسنده , ◄ Liliana Matos، نويسنده , ◄ Luis A. Mendes-Victor، نويسنده ,
651
AMT surveys over 2D resistivity structures are often interpreted using !D automatic inversion. Fernando A. Monteiro Santos، نويسنده , ◄ Liliana Matos، نويسنده , ◄ Eugenio Almeida، نويسنده , ◄ Antonio Mateus، نويسنده , ◄ Hugo Matias، نويسنده , ◄ Luis A. Mendes-Victor، نويسنده ,
652
Amtmann، نويسنده , ◄ Maria، نويسنده ,
653
Amtmann، نويسنده , ◄ Maria، نويسنده ,
654
Amu Hubert نويسنده Department of Population and Behavioural Sciences, School of Public Health, University of Health and Allied Sciences, Hohoe, Ghana ► Setorwu Adde Kenneth نويسنده Department of Population and Health, University of Cape Coast, Cape Coast, Ghana
655
Amuamuha، Leila نويسنده , ◄ Pirzad ، Alireza نويسنده , ◄ Hadi، Hashem نويسنده ,
656
Amuda، نويسنده , ◄ O.S. and Adelowo، نويسنده , ◄ F.E. and Ologunde، نويسنده , ◄ M.O.، نويسنده ,
657
Amudavi، David M. نويسنده Biovision Africa Trust, C/O ICIPE, PO Box 30772-00100 Duduville Kasarani, Off Thika Road, Nairobi, Kenya , ◄ Ombati، Justus M. نويسنده Department of Agricultural Education & Extension, Egerton University, PO Box 536-20115 Egerton, Kenya. , ◄ Nkurumwa Oywaya ، Agnes نويسنده Lecturer, Department of Agricultural Education & Extension, Egerton University, Kenya. , ◄ Ngigi، Margaret نويسنده Agricultural Economics & Agribusiness Management ,
658
Amudha ، Palani - Sri Akilandeswari Women’s College ► Famitha ، Hamith - Sri Akilandeswari Women’s College ► Selvaraj ، Varathan - Sri Akilandeswari Women’s College ► Sathiyaraj ، Manickam - Pachaiyappa’s College ► Venkatesh ، Perumal - Pachaiyappa’s College ► Rajendran ، Venugopal - Pachaiyappa’s College
659
Amuei، M. نويسنده School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran. , ◄ Emamy، M. نويسنده , ◄ Khorshidi، R. نويسنده School of Metallurgy and Materials Engineering, College of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran. , ◄ Akrami، M. A. نويسنده ,
660
amuel G. Alpert، نويسنده , ◄ Jacqueline Fergeron، نويسنده , ◄ Léon-Paul Noël، نويسنده ,
661
amuel Maket، نويسنده ,
662
amuel Maket، نويسنده ,
663
amuel Packer، نويسنده , ◄ Mara Peare Burke، نويسنده ,
664
amuel Packer، نويسنده , ◄ Mara Peare Burke، نويسنده ,
665
Amuguleng Bai، نويسنده , ◄ Hiroshi Kojima، نويسنده , ◄ Mitsuo Hori، نويسنده , ◄ Nobuo Nara، نويسنده , ◄ Takuya Komeno، نويسنده , ◄ Yuichi Hasegawa، نويسنده , ◄ Haruhiko Ninomiya، نويسنده , ◄ Tsukasa Abe، نويسنده , ◄ Toshiro Nagasawa، نويسنده ,
666
Amulya K. Saxena، نويسنده ,
667
Amulya Mohan، نويسنده , ◄ Louis Levinger، نويسنده ,
668
Amulya، نويسنده , ◄ K. and Venkateswar Reddy، نويسنده , ◄ M. and Venkata Mohan، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
669
Amun Amri، نويسنده , ◄ XiaoFei Duan، نويسنده , ◄ Chun-Yang Yin، نويسنده , ◄ Zhong-Tao Jiang، نويسنده , ◄ M. Mahbubur Rahman، نويسنده , ◄ Trevor Pryor، نويسنده ,
670
Amund Ringvold، نويسنده ,
671
Amundsen، نويسنده , ◄ Hilde B. and Laberg، نويسنده , ◄ Jan Sverre and Vorren، نويسنده , ◄ Tore O. and Haflidason، نويسنده , ◄ Haflidi and Forwick، نويسنده , ◄ Matthias and Buhl-Mortensen، نويسنده , ◄ Pهl، نويسنده ,
672
Amundsen، نويسنده , ◄ I. and طiestad، نويسنده , ◄ إ.M.L. and Ekeberg، نويسنده , ◄ D. and Kristoffersen، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
673
Amundsen، نويسنده , ◄ Lotta K. and Sirén، نويسنده , ◄ Heli، نويسنده ,
674
Amundsen، نويسنده , ◄ Lotta Karina and Kokkonen، نويسنده , ◄ Juha T and Rovio، نويسنده , ◄ Stella and Sirén، نويسنده , ◄ Heli، نويسنده ,
675
Amundson، نويسنده , ◄ J. and Pellico، نويسنده , ◄ W. and Spentzouris، نويسنده , ◄ L. and Spentzouris، نويسنده , ◄ P. and Sullivan، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
676
Amundson، نويسنده , ◄ J. and Pellico، نويسنده , ◄ W. and Spentzouris، نويسنده , ◄ L. and Spentzouris، نويسنده , ◄ P. and Sullivan، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
677
Amundson، نويسنده , ◄ J. and Spentzouris، نويسنده , ◄ P. and Qiang، نويسنده , ◄ J. and Ryne، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
678
Amundson، نويسنده , ◄ Ronald and Heimsath، نويسنده , ◄ Arjun and Owen، نويسنده , ◄ Justine and Yoo، نويسنده , ◄ Kyungsoo and Dietrich، نويسنده , ◄ William E.، نويسنده ,
679
Amunom، نويسنده , ◄ Immaculate and Stephens، نويسنده , ◄ Laura J. and Tamasi، نويسنده , ◄ Viola and Cai، نويسنده , ◄ Jian and Pierce Jr.، نويسنده , ◄ William M. and Conklin، نويسنده , ◄ Daniel J. and Bhatnagar، نويسنده , ◄ Aruni and Srivastava، نويسنده , ◄ S. and Martin، نويسنده , ◄ Martha V. and Guengerich، نويسنده , ◄ F. Peter and Prough، نويسنده , ◄ Russell A.، نويسنده ,
680
Amunts، نويسنده , ◄ Alexey and Nelson، نويسنده , ◄ Nathan، نويسنده ,
681
Amunts، نويسنده , ◄ Katrin and von Cramon، نويسنده , ◄ D. Yves، نويسنده ,
682
Amure، نويسنده , ◄ O. and Hanson، نويسنده , ◄ S. and Cloke، نويسنده , ◄ M. and Patrick، نويسنده , ◄ J.W.، نويسنده ,
683
Amuri Kilonda، نويسنده , ◄ Francesco and Ottaviano، نويسنده , ◄ Gianmarco I.P. and Peri، نويسنده , ◄ Giovanni، نويسنده ,
684
Amuri Kilonda، نويسنده , ◄ Frans Compernolle ، نويسنده , ◄ Koen Peeters، نويسنده , ◄ Gert J Joly، نويسنده , ◄ Suzanne Toppet، نويسنده , ◄ Georges J Hoornaert، نويسنده ,
685
Amurisana Bao، نويسنده , ◄ Chunyan Tao، نويسنده , ◄ Hua Yang، نويسنده ,
686
Amurisana Bao، نويسنده , ◄ Hua Yang، نويسنده , ◄ Chunyan Tao، نويسنده , ◄ Ying Zhang، نويسنده , ◄ Lili Han ، نويسنده ,
687
Amusan ، Oluwatobi O. - University of Ilorin ► Louis ، Hitler - University of Calabar ► Zafar ، Saud-uz - University of Chinese Academy of Sciences ► Hamzat ، Adejoke T. - University of Ilorin ► Peter ، Dass M. - Modibbo Adama University of Technology
688
Amusan ، Oluwatobi O. - University of Ilorin ► Louis ، Hitler - University of Chinese Academy of Sciences ► Hamzat ، Adejoke T. - University of Ilorin ► Oluwatobi Omotola ، Amusan - University of Ilorin ► Oyebanji ، Oluwatomisin - University of Ibadan ► Alagbe ، Ayodeji T. - University of Ilorin ► Magu ، Thomas O. - Institute of Chemistry, University of Chinese Academy of Sciences
689
Amushahi، نويسنده , ◄ M.H. and Ashrafizadeh، نويسنده , ◄ F. and Shamanian، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
690
Amusi Odi، نويسنده ,
691
Amusi Odi، نويسنده ,
692
Amusi Odi، نويسنده ,
693
Amusia، M.Ya. نويسنده , ◄ Connerade، J-P نويسنده ,
694
Amusia، M.Ya. نويسنده , ◄ Shaginyan، V.R. نويسنده ,
695
Amutha ، Meenakshisundaram - Manonmaniam Sundaranar University ► Muralidharan ، Murugan - Manonmaniam Sundaranar University
696
Amutha، نويسنده , ◄ R and Subramanian، نويسنده , ◄ V and Unni Nair، نويسنده , ◄ Balachandran، نويسنده ,
697
Amutha، نويسنده , ◄ R. Shankar Subramanian، نويسنده , ◄ V. and Unni Nair، نويسنده , ◄ Balachandran، نويسنده ,
698
Amutio، نويسنده , ◄ Maider and Lopez، نويسنده , ◄ Gartzen and Aguado، نويسنده , ◄ Roberto and Artetxe، نويسنده , ◄ Maite and Bilbao، نويسنده , ◄ Javier and Olazar، نويسنده , ◄ Martin، نويسنده ,
699
Amutio، نويسنده , ◄ Maider and Lopez، نويسنده , ◄ Gartzen and Alvarez، نويسنده , ◄ Jon and Moreira، نويسنده , ◄ Rui O. Duarte، نويسنده , ◄ Gustavo and Nunes، نويسنده , ◄ Joao and Olazar، نويسنده , ◄ Martin and Bilbao، نويسنده , ◄ Javier، نويسنده ,
700
Amvrazi، نويسنده , ◄ E.G. and Tsiropoulos، نويسنده , ◄ N.G.، نويسنده ,
701
Amvrazi، نويسنده , ◄ Elpiniki G. and Albanis، نويسنده , ◄ Triantafyllos A.، نويسنده ,
702
Amvrazi، نويسنده , ◄ Elpiniki G. and Tsiropoulos، نويسنده , ◄ Nikolaos G.، نويسنده ,
703
AMW Porter، نويسنده ,
704
Amwayi، نويسنده , ◄ Peris W. and Masiga، نويسنده , ◄ Daniel K. and Govender، نويسنده , ◄ Prem and Teal، نويسنده , ◄ Peter E.A. and Torto، نويسنده , ◄ Baldwyn، نويسنده ,
705
Amy A Ernst، نويسنده , ◄ Kevin M Takakuwa، نويسنده , ◄ Craig Letner، نويسنده , ◄ Steven J Weiss، نويسنده ,
706
Amy A Ernst، نويسنده , ◄ Thomas Thomson، نويسنده , ◄ MaryLou Haynes، نويسنده , ◄ Steven J Weiss، نويسنده ,
707
Amy A Ernst، نويسنده , ◄ Todd G Nick، نويسنده , ◄ Steven J Weiss، نويسنده , ◄ Debra Houry، نويسنده , ◄ Trevor Mills، نويسنده ,
708
Amy A. Dan، نويسنده , ◄ Lisa M. Martin، نويسنده , ◄ Cathy Crone، نويسنده , ◄ Janus P. Ong، نويسنده , ◄ Denise W. Farmer، نويسنده , ◄ Thomas Wise، نويسنده , ◄ Sean C. Robbins، نويسنده , ◄ Zobair M. Younossi، نويسنده ,
709
Amy A. Ellis، نويسنده , ◄ Peter Winch، نويسنده , ◄ Zana Daou، نويسنده , ◄ Kate E. Gilroy، نويسنده , ◄ Eric Swedberg، نويسنده ,
710
Amy A. Ernst، نويسنده ,
711
Amy A. Ernst، نويسنده , ◄ Debra Houry، نويسنده , ◄ Steven J. Weiss، نويسنده ,
712
Amy A. Ernst، نويسنده , ◄ Eduardo Marvez-Valls، نويسنده , ◄ Todd G. Nick، نويسنده , ◄ Steven J. Weiss، نويسنده ,
713
Amy A. Ernst، نويسنده , ◄ Elaine Green، نويسنده , ◄ M. Troy Ferguson، نويسنده , ◄ Steven J. Weiss، نويسنده , ◄ William M. Green، نويسنده ,
714
Amy A. Ernst، نويسنده , ◄ Jack Pomerantz، نويسنده , ◄ Todd G. Nick، نويسنده , ◄ Judith Limbaugh، نويسنده , ◄ Melissa L، نويسنده , ◄ ry، نويسنده ,
715
Amy A. Ernst، نويسنده , ◄ Mary Lou Haynes، نويسنده , ◄ Todd G. Nick، نويسنده , ◄ Steven J. Weiss، نويسنده ,
716
Amy A. Ernst، نويسنده , ◄ Steven J. Weiss، نويسنده , ◄ Sun Park، نويسنده , ◄ Kevin M. Takakuwa، نويسنده , ◄ Deborah B. Diercks، نويسنده ,
717
Amy A. Eyler، نويسنده , ◄ Ross C. Brownson، نويسنده , ◄ Rebecca J. Donatelle، نويسنده , ◄ Abby C. King، نويسنده , ◄ David Brown، نويسنده , ◄ James F. Sallis، نويسنده ,
718
Amy A. Gorin، نويسنده , ◄ Suzanne Phelan، نويسنده , ◄ James O. Hill، نويسنده , ◄ Rena R. Wing، نويسنده ,
719
Amy A. Heller، نويسنده , ◄ James H. Weber، نويسنده ,
720
Amy A. Larkin، نويسنده , ◄ Dan J. Woltz، نويسنده , ◄ Ralph E. Reynolds، نويسنده , ◄ Elaine Clark، نويسنده ,
721
Amy A. Overman، نويسنده , ◄ Justin Sun، نويسنده , ◄ Abbe C. Golding، نويسنده , ◄ Darius Prevost، نويسنده ,
722
Amy Adams Quark، نويسنده ,
723
Amy Adelberg، نويسنده , ◄ Angela Blotzer، نويسنده , ◄ Gary Koch، نويسنده , ◄ Rachael Moise، نويسنده , ◄ Nancy Chescheir، نويسنده , ◄ Kenneth J. Moise Jr.، نويسنده , ◄ Honor Wolfe، نويسنده ,
724
Amy Aldous Bergerson، نويسنده ,
725
Amy Ann Devitt، نويسنده , ◄ Richard D. Mattes، نويسنده ,
726
Amy B Middleman، نويسنده , ◄ Andrea D Guajardo، نويسنده , ◄ Edward Sunwoo، نويسنده , ◄ Kim M Sansaricq، نويسنده ,
727
Amy B Middleman، نويسنده , ◄ Matthew N. and Lush، نويسنده , ◄ Richard M. and Sartor، نويسنده , ◄ Oliver and Reed، نويسنده , ◄ Eddie and Figg، نويسنده , ◄ William D.، نويسنده ,
728
Amy B. Adcock، نويسنده , ◄ Molly H. Duggan، نويسنده , ◄ Ginger S. Watson and Lee A. Belfore، نويسنده ,
729
Amy B. Curtis، نويسنده , ◄ David S. Strogatz، نويسنده , ◄ Sherman A. James، نويسنده , ◄ Trivellore E. Raghunathan، نويسنده ,
730
Amy B. Curtis، نويسنده , ◄ Eugene McCray، نويسنده , ◄ Matthew McKenna، نويسنده , ◄ Ida M. Onorato، نويسنده ,
731
Amy B. Dounay، نويسنده , ◄ Gordon J Florence، نويسنده , ◄ Akira Saito، نويسنده , ◄ Craig J. Forsyth، نويسنده ,
732
Amy B. Jordan، نويسنده ,
733
Amy B. Jordan، نويسنده , ◄ Kelly L. Schmitt، نويسنده , ◄ Emory H. WoodardIV، نويسنده ,
734
Amy B. Pedersen، نويسنده , ◄ ANDY FENTON، نويسنده ,
735
Amy B. Silverman، نويسنده , ◄ Helen Z. Reinherz، نويسنده , ◄ Rose M. Giaconia، نويسنده ,
736
Amy B. Thompson، نويسنده , ◄ James F. Hare، نويسنده ,
737
Amy B. Welsh، نويسنده ,
738
Amy B. Woszczynski، نويسنده , ◄ Philip L. Roth، نويسنده , ◄ Albert H. Segars، نويسنده ,
739
Amy B. Zavatsky، نويسنده , ◄ Helen J. K. Wright، نويسنده ,
740
Amy B. Zemanek، نويسنده , ◄ Tae-Seok Ko، نويسنده , ◄ Jyothi Thimmapuram، نويسنده , ◄ Freddi A. Hammerschlag، نويسنده , ◄ Schuyler S. Korban، نويسنده ,
741
Amy B.M. Tsui، نويسنده , ◄ Doris Y.K. Law، نويسنده ,
742
Amy Barsby، نويسنده , ◄ Jennifer M. McKinley، نويسنده , ◄ Ulrich Ofterdinger، نويسنده , ◄ Mike Young، نويسنده , ◄ Mark R. Cave، نويسنده , ◄ Joanna Wragg، نويسنده ,
743
Amy Barton Burns، نويسنده , ◄ George R. Bailie، نويسنده , ◄ George Eisele، نويسنده , ◄ M. Donald McGoldrick، نويسنده , ◄ Thomas Swift، نويسنده , ◄ Thomas G. Rosano، نويسنده ,
744
Amy Bellmore، نويسنده , ◄ Amy and Ma، نويسنده , ◄ Ting-Lan and You، نويسنده , ◄ Ji-in and Hughes، نويسنده , ◄ Maria، نويسنده ,
745
Amy Below، نويسنده ,
746
Amy Berrington de Gonzalez، نويسنده , ◄ Sarah Darby، نويسنده ,
747
Amy Berrington de Gonzalez، نويسنده , ◄ Sarah Darby، نويسنده ,
748
Amy Berrington، نويسنده , ◄ Jane Green and Carol Hermon on behalf of the UK National Case-Control Study of Cervical Cancer، نويسنده , ◄ Robert Newton، نويسنده ,
749
Amy Berrington، نويسنده , ◄ Prabhat Jha، نويسنده , ◄ Julian Peto، نويسنده , ◄ Jane Green and Carol Hermon on behalf of the UK National Case-Control Study of Cervical Cancer، نويسنده ,
750
Amy Bishop، نويسنده , ◄ John C. Marquis، نويسنده , ◄ Neil R. Cashman، نويسنده , ◄ Bruce Demple، نويسنده ,
751
Amy Bishop، نويسنده , ◄ Mercedes A. Paz، نويسنده , ◄ Paul M. Gallop، نويسنده , ◄ Manfred L. Karnovsky، نويسنده ,
752
Amy Boudousquie، نويسنده , ◄ Alan C. and Lawce، نويسنده , ◄ Helen J. and Sherman، نويسنده , ◄ Richard and Olson، نويسنده , ◄ Susan and Magenis، نويسنده , ◄ R.Ellen and Corless، نويسنده , ◄ Christopher L.، نويسنده ,
753
Amy Bowman، نويسنده , ◄ Ronald I. Smith، نويسنده , ◄ Duncan H. Gregory، نويسنده ,
754
Amy Bowman، نويسنده , ◄ Ronald I. Smith، نويسنده , ◄ Duncan H. Gregory، نويسنده ,
755
Amy Brock، نويسنده , ◄ Sui Huang، نويسنده ,
756
Amy Brock، نويسنده , ◄ Sui Huang، نويسنده ,
757
Amy Brock، نويسنده , ◄ Sui Huang، نويسنده ,
758
Amy Brock-Hon، نويسنده , ◄ Sarah Ellen Johnston، نويسنده ,
759
Amy Brown، نويسنده , ◄ Adrian Furnham، نويسنده , ◄ Louise Glanville، نويسنده , ◄ Viren Swami، نويسنده ,
760
Amy Bruckman، نويسنده ,
761
Amy Buss Gautam*، نويسنده , ◄ Ivar Strand†، نويسنده , ◄ James Kirkley‡، نويسنده ,
762
Amy C Anderson، نويسنده , ◄ Robert H O’Neil، نويسنده , ◄ Toral S Surti، نويسنده , ◄ Robert M Stroud، نويسنده ,
763
Amy C Rosenzweig، نويسنده ,
764
Amy C Rosenzweig، نويسنده , ◄ David L Huffman، نويسنده , ◄ Melody Y Hou، نويسنده , ◄ Amy K Wernimont، نويسنده , ◄ Robert A Pufahl and Thomas V O’Halloran، نويسنده ,
765
Amy C. Anderson، نويسنده ,
766
Amy C. Berger، نويسنده , ◄ Craig M. Bethke، نويسنده , ◄ James L. Krumhansl، نويسنده ,
767
Amy C. Cohn، نويسنده , ◄ Carmel Toome، نويسنده , ◄ Catherine Potter، نويسنده , ◄ Katherine V. Town، نويسنده , ◄ Alex W. Hewitt، نويسنده , ◄ Chri F. Inglehearn، نويسنده , ◄ Jamie E. Craig، نويسنده , ◄ David A. Mackey، نويسنده ,
768
Amy C. Courtney، نويسنده , ◄ Wilson C. Hayes، نويسنده , ◄ Lorna J. Gibson.، نويسنده ,
769
Amy C. Degnim، نويسنده , ◄ Carol Reynolds، نويسنده , ◄ Gouri Pantvaidya، نويسنده , ◄ Shaheen Zakaria، نويسنده , ◄ Tanya Hoskin، نويسنده , ◄ Sunni Barnes، نويسنده , ◄ Margaret V. Roberts، نويسنده , ◄ Peter C. Lucas، نويسنده , ◄ Kevin Oh، نويسنده , ◄ Meryem Koker، نويسنده , ◄ Michael S. Sabel، نويسنده , ◄ Lisa A. Newman، نويسنده ,
770
Amy C. Edmondson، نويسنده , ◄ Michael A. Roberto، نويسنده , ◄ MICHAEL D. WATKINS MAXH. BAZERMAN، نويسنده ,
771
Amy C. Ganguli، نويسنده ,
772
Amy C. Groth، نويسنده , ◄ Michele P. Calos، نويسنده ,
773
Amy C. Halliday، نويسنده , ◄ Ian M. Devonshire، نويسنده , ◄ Susan A. Greenfield، نويسنده , ◄ and Eleanor J. Dommett، نويسنده ,
774
Amy C. Ho، نويسنده , ◄ Karen M. Horton، نويسنده , ◄ Elliot K. Fishman، نويسنده ,
775
Amy C. Ho، نويسنده , ◄ Karen M. Horton، نويسنده , ◄ Elliot K. Fishman، نويسنده ,
776
Amy C. Krull، نويسنده ,
777
Amy C. Lewis، نويسنده , ◄ Steven J. Sherman، نويسنده ,
778
Amy C. MacPherson، نويسنده , ◄ Raymond M. Klein، نويسنده , ◄ Chris Moore، نويسنده ,
779
Amy C. Raymond، نويسنده , ◄ Marc C. Rideout، نويسنده , ◄ Bart Staker، نويسنده , ◄ Kathryn Hjerrild، نويسنده , ◄ Alex B. Burgin Jr، نويسنده ,
780
Amy C. Richards Grayson، نويسنده , ◄ Amy C. and Scheidt Shawgo، نويسنده , ◄ Rebecca and Li، نويسنده , ◄ Yawen and Cima، نويسنده , ◄ Michael J.، نويسنده ,
781
Amy C. Richards Grayson، نويسنده , ◄ Robert S. Langer and Michael J. Cima.، نويسنده , ◄ Robert Langer.، نويسنده ,
782
Amy C. Rogers، نويسنده , ◄ Raoul A. Mulder، نويسنده , ◄ Naomi E. Langmore، نويسنده ,
783
Amy C. Rosenzweig، نويسنده , ◄ P?r Nordlund، نويسنده , ◄ Patricia M. Takahara، نويسنده , ◄ Christin A. Frederick، نويسنده , ◄ Stephen J. Lippard، نويسنده ,
784
Amy C. Sims، نويسنده , ◄ Susan E. Burkett، نويسنده , ◄ Boyd Yount، نويسنده , ◄ Raymond J. Pickles، نويسنده ,
785
Amy Cada، نويسنده , ◄ J. C. de la Torre، نويسنده , ◄ F. Gonzalez–Lima، نويسنده ,
786
Amy Chung، نويسنده , ◄ Qiang Gao، نويسنده , ◄ Weiyuan John Kao، نويسنده ,
787
Amy Coenen، نويسنده , ◄ Claudia Bartz، نويسنده ,
788
Amy Cohn، نويسنده , ◄ Melinda Davey، نويسنده , ◄ Lisa Schkade، نويسنده , ◄ Amanda Siegel، نويسنده , ◄ Caris Wong، نويسنده ,
789
Amy Colbert، نويسنده , ◄ Reuven R. Levary، نويسنده , ◄ Michael C. Shaner، نويسنده ,
790
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ D.Y. Kim، نويسنده , ◄ J.S. Kang، نويسنده , ◄ S.S. Myung، نويسنده , ◄ K. Abe، نويسنده , ◄ Y. Fujii، نويسنده , ◄ Y. Kurihara، نويسنده , ◄ M.H. Lee، نويسنده , ◄ A. Maki، نويسنده , ◄ T. Nozaki، نويسنده , ◄ T. Omori، نويسنده , ◄ T. Suzuki and H. Sagawa، نويسنده , ◄ K. Ohshita and Y. Sakai، نويسنده , ◄ T. Sasaki، نويسنده , ◄ Y. Sugimoto، نويسنده , ◄ Y. Takaiwa، نويسنده , ◄ Lance S. Terada، نويسنده , ◄ P. Kirk، نويسنده , ◄ T.J. Wang، نويسنده , ◄ A. Abashian، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
791
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ H.S. Ahn، نويسنده , ◄ H.J. Kim، نويسنده , ◄ S.K. Kim، نويسنده , ◄ J.S. Kang، نويسنده , ◄ D.Y. Kim، نويسنده , ◄ S.S. Myung، نويسنده , ◄ M.H. Lee، نويسنده , ◄ K. Abe، نويسنده , ◄ Y. Fujii، نويسنده , ◄ S. Igarashi، نويسنده , ◄ Y. Kurihara، نويسنده , ◄ A. Maki، نويسنده , ◄ T. Nozaki، نويسنده , ◄ T. Omori، نويسنده , ◄ T. Suzuki and H. Sagawa، نويسنده , ◄ K. Ohshita and Y. Sakai، نويسنده , ◄ Y. Sugimoto، نويسنده , ◄ Y. Takaiwa، نويسنده , ◄ N. Takashimizu، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
792
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ K. Ueno، نويسنده , ◄ S. Kanda، نويسنده , ◄ S.L. Olsen، نويسنده , ◄ P. Kirk، نويسنده , ◄ T.J. Wang، نويسنده , ◄ A. Abashian، نويسنده , ◄ K. Gotow، نويسنده , ◄ L. Piilonen، نويسنده , ◄ S.K. Choi، نويسنده , ◄ C. Rosenfeld، نويسنده , ◄ L.Y. Zheng، نويسنده , ◄ Winston Ko، نويسنده , ◄ R.E. Breedon، نويسنده , ◄ R.L. Lander، نويسنده , ◄ J. Rowe، نويسنده , ◄ K. Abe، نويسنده , ◄ Y. Fujii، نويسنده , ◄ S. Igarashi، نويسنده , ◄ Y. Kurihara، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
793
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ M Shirai، نويسنده , ◄ H Miyata، نويسنده , ◄ T Sasaki، نويسنده , ◄ N Nakajima، نويسنده , ◄ A Kimura، نويسنده , ◄ K Miyano، نويسنده , ◄ M Sato، نويسنده , ◄ Y Yamashita، نويسنده , ◄ T Aso، نويسنده , ◄ A Bacala، نويسنده , ◄ K Abe، نويسنده , ◄ Y Fujii، نويسنده , ◄ Y Kurihara، نويسنده , ◄ M.H. Lee، نويسنده , ◄ A Maki، نويسنده , ◄ T Nozaki، نويسنده , ◄ T Omori، نويسنده , ◄ H Sagawa، نويسنده , ◄ Y Sakai، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
794
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ N. Takashimizu، نويسنده , ◄ T. Sasaki، نويسنده , ◄ H. Miyata، نويسنده , ◄ T. Aso، نويسنده , ◄ K. Miyano، نويسنده , ◄ N. Nakajima، نويسنده , ◄ K. Ohkubo، نويسنده , ◄ M. Sato، نويسنده , ◄ M. Shirai، نويسنده , ◄ Y. Yamashita، نويسنده , ◄ K. Abe، نويسنده , ◄ Y. Fujii، نويسنده , ◄ S. Igarashi، نويسنده , ◄ Y. Kurihara، نويسنده , ◄ M.H. Lee، نويسنده , ◄ F. Liu، نويسنده , ◄ A. Maki، نويسنده , ◄ T. Nozaki، نويسنده , ◄ T. Omori، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
795
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ N. Takashimizu، نويسنده , ◄ T. Sasaki، نويسنده , ◄ H. Miyata، نويسنده , ◄ T. Aso، نويسنده , ◄ K. Miyano، نويسنده , ◄ N. Nakajima، نويسنده , ◄ K. Ohkubo، نويسنده , ◄ M. SATOU، نويسنده , ◄ M. Shirai، نويسنده , ◄ Y. Yamashita، نويسنده , ◄ K. Abe، نويسنده , ◄ Y. Fujii، نويسنده , ◄ S. Igarashi، نويسنده , ◄ Y. Kurihara، نويسنده , ◄ M.H. Lee، نويسنده , ◄ F. Liu، نويسنده , ◄ A. Maki، نويسنده , ◄ T. Nozaki، نويسنده , ◄ T. Omori، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
796
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ S. Behari، نويسنده , ◄ A. Murakami، نويسنده , ◄ S. Kanda، نويسنده , ◄ H. Fujimoto، نويسنده , ◄ S. Kobayashi، نويسنده , ◄ S.K. Sahu، نويسنده , ◄ M. Yang، نويسنده , ◄ S.L. Olsen، نويسنده , ◄ K. Ueno، نويسنده , ◄ P. Kirk، نويسنده , ◄ T.J. Wang، نويسنده , ◄ A. Abashian، نويسنده , ◄ K. Gotow، نويسنده , ◄ L. Piilonen، نويسنده , ◄ S.K. Choi، نويسنده , ◄ C. Rosenfeld، نويسنده , ◄ L.Y. Zheng، نويسنده , ◄ R.E. Breedon، نويسنده , ◄ Winston Ko، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
797
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ S.K. Choi، نويسنده , ◄ R.C. Walker، نويسنده , ◄ A. Bodek، نويسنده , ◄ B.J. Kim، نويسنده , ◄ C. Velissaris، نويسنده , ◄ P. Kirk، نويسنده , ◄ A. Abashian، نويسنده , ◄ K. Gotow، نويسنده , ◄ M.E. Mattson، نويسنده , ◄ L. Piilonen، نويسنده , ◄ K.L. Sterner، نويسنده , ◄ C. Rosenfeld، نويسنده , ◄ L.Y. Zheng، نويسنده , ◄ C.A. Fry، نويسنده , ◄ R. TANAKA، نويسنده , ◄ R.E. Breedon، نويسنده , ◄ Winston Ko، نويسنده , ◄ R.L. Lander، نويسنده , ◄ J. Rowe، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
798
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ T. Aso، نويسنده , ◄ H. Miyata، نويسنده , ◄ T. Sasaki، نويسنده , ◄ K. Miyano، نويسنده , ◄ N. Nakajima، نويسنده , ◄ K. Ohkubo، نويسنده , ◄ M. Oyoshi، نويسنده , ◄ M. Sato، نويسنده , ◄ M. Shirai، نويسنده , ◄ N. Takashimizu، نويسنده , ◄ Y. Yamashita، نويسنده , ◄ K. Abe، نويسنده , ◄ Y. Fujii، نويسنده , ◄ Y. Kurihara، نويسنده , ◄ M.H. Lee، نويسنده , ◄ F. Liu، نويسنده , ◄ A. Maki، نويسنده , ◄ T. Nozaki، نويسنده , ◄ T. Omori، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
799
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ T. Kojima، نويسنده , ◄ T. Nozaki، نويسنده , ◄ K. Abe، نويسنده , ◄ Y. Fujii، نويسنده , ◄ Y. Kurihara، نويسنده , ◄ M.H. Lee، نويسنده , ◄ A. Maki، نويسنده , ◄ T. Omori، نويسنده , ◄ T. Suzuki and H. Sagawa، نويسنده , ◄ K. Ohshita and Y. Sakai، نويسنده , ◄ T. Sasaki، نويسنده , ◄ Y. Sugimoto، نويسنده , ◄ Y. Takaiwa، نويسنده , ◄ Lance S. Terada، نويسنده , ◄ P. Kirk، نويسنده , ◄ T.J. Wang، نويسنده , ◄ A. Abashian، نويسنده , ◄ K. Gotow، نويسنده , ◄ L. Piilonen، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
800
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ Y. Sugimoto، نويسنده , ◄ K. Abe، نويسنده , ◄ Y. Fujii، نويسنده , ◄ S. Igarashi، نويسنده , ◄ Y. Kurihara، نويسنده , ◄ M.H. Lee، نويسنده , ◄ F. Liu، نويسنده , ◄ A. Maki، نويسنده , ◄ T. Nozaki، نويسنده , ◄ T. Omori، نويسنده , ◄ T. Suzuki and H. Sagawa، نويسنده , ◄ K. Ohshita and Y. Sakai، نويسنده , ◄ T. Sasaki، نويسنده , ◄ Y. Takaiwa، نويسنده , ◄ Lance S. Terada، نويسنده , ◄ P. Kirk، نويسنده , ◄ T.J. Wang، نويسنده , ◄ A. Abashian، نويسنده , ◄ K. Gotow، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
801
AMY Collaboration، نويسنده , ◄ Y.K. Li، نويسنده , ◄ T. Suzuki and H. Sagawa، نويسنده , ◄ A. Bodek، نويسنده , ◄ B.J. Kim، نويسنده , ◄ T. Kumita، نويسنده , ◄ C. Velisarris، نويسنده , ◄ R. Walker، نويسنده , ◄ K. Abe، نويسنده , ◄ R.E. Breedon، نويسنده , ◄ Y. Fujii، نويسنده , ◄ Y. Kurihara، نويسنده , ◄ F. Liu، نويسنده , ◄ A. Maki، نويسنده , ◄ T. Nozaki، نويسنده , ◄ T. Omori، نويسنده , ◄ K. Ohshita and Y. Sakai، نويسنده , ◄ T. Sasaki، نويسنده , ◄ Y. Sugimoto، نويسنده , ◄ Y. Takaiwa، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
802
Amy Crews Cutts، نويسنده , ◄ Edgar O. Olsen، نويسنده ,
803
Amy Cutrell، نويسنده , ◄ Cindy Brothers، نويسنده , ◄ Jane Yeo، نويسنده , ◄ Jamie Hernandez، نويسنده , ◄ Didier Lapierre، نويسنده ,
804
Amy D Gelinas، نويسنده , ◄ Knut Langsetmo، نويسنده , ◄ Joseph Toth، نويسنده , ◄ Kelley A Bethoney، نويسنده , ◄ Walter F Stafford، نويسنده , ◄ Celia J Harrison، نويسنده ,
805
Amy D. Brockmeyer، نويسنده , ◄ Jason D. Wright، نويسنده , ◄ Feng Gao، نويسنده , ◄ Matthew A. Powell، نويسنده ,
806
Amy D. Crews، نويسنده , ◄ Robert M. Dunksy، نويسنده , ◄ James R. Follain، نويسنده ,
807
Amy D. DiVasta، نويسنده , ◄ Marc R. Laufer، نويسنده , ◄ Catherine M. Gordon، نويسنده ,
808
Amy D. DiVasta، نويسنده , ◄ Marc R. Laufer، نويسنده , ◄ Catherine M. Gordon، نويسنده ,
809
Amy D. Gelinas، نويسنده , ◄ Joseph Toth، نويسنده , ◄ Kelley A. Bethoney، نويسنده , ◄ Walter F. Stafford، نويسنده , ◄ Celia J. Harrison، نويسنده ,
810
Amy D. Hartman، نويسنده , ◄ Annique Wilson-Weekes، نويسنده , ◄ Attaya Suvannasankha، نويسنده , ◄ Gem S. Burgess، نويسنده , ◄ Carissa A. Phillips، نويسنده , ◄ Katie J. Hincher، نويسنده , ◄ Larry D. Cripe، نويسنده , ◄ H. Scott Boswell، نويسنده ,
811
Amy D. Herschell، نويسنده ,
812
Amy D. Herschell، نويسنده , ◄ Esther J. Calzada، نويسنده , ◄ Sheila M. Eyberg، نويسنده , ◄ Cheryl B. McNeil، نويسنده ,
813
Amy D. Herschell، نويسنده , ◄ Esther J. Calzada، نويسنده , ◄ Sheila M. Eyberg، نويسنده , ◄ Cheryl B. McNeil، نويسنده ,
814
Amy D. Lu، نويسنده , ◄ Dev Desai، نويسنده , ◄ Bryan D. Myers، نويسنده , ◄ Donald C. Dafoe، نويسنده , ◄ Edward J. Alfrey، نويسنده ,
815
Amy D. Marshall، نويسنده , ◄ Jillian Panuzio، نويسنده , ◄ Casey T. Taft، نويسنده ,
816
Amy D. Proal، نويسنده , ◄ Paul J. Albert، نويسنده , ◄ Trevor Marshall، نويسنده ,
817
Amy D. Wilson، نويسنده , ◄ Russell E. King، نويسنده , ◄ James R. Wilson، نويسنده ,
818
Amy D. Wyrzykowski، نويسنده , ◄ A. Pattek-Janczyk، نويسنده , ◄ T. Maniecki، نويسنده , ◄ K. Zaremba، نويسنده , ◄ Z. Warnke، نويسنده ,
819
Amy Davidoff، نويسنده , ◄ Linda Blumberg، نويسنده , ◄ Len Nichols، نويسنده ,
820
Amy Davidson، نويسنده , ◄ Darren W. Begley، نويسنده , ◄ Carmen Lau، نويسنده , ◄ Gabriele Varani، نويسنده ,
821
Amy Deep-Soboslay، نويسنده , ◄ Mayada Akil، نويسنده , ◄ Catherine E. Martin، نويسنده , ◄ Llewelyn B. Bigelow، نويسنده , ◄ Mary M. Herman، نويسنده , ◄ Thomas M. Hyde، نويسنده , ◄ Joel E. Kleinman، نويسنده ,
822
Amy Del Medico and Qingkai Kong، نويسنده ,
823
Amy Demorest، نويسنده , ◄ Paul Crits-Christoph، نويسنده , ◄ Mary Hatch، نويسنده , ◄ Lester Luborsky، نويسنده ,
824
Amy Dhirapong، نويسنده , ◄ Ana Lleo، نويسنده , ◄ Patrick Leung، نويسنده , ◄ M. Eric Gershwin، نويسنده , ◄ Fu-Tong Liu، نويسنده ,
825
Amy Diegelman-Parente، نويسنده , ◄ Philip C. Bevilacqua، نويسنده ,
826
Amy Dindal، نويسنده , ◄ Stephen Billets، نويسنده ,
827
Amy Dittmar، نويسنده , ◄ Jan Mahrt-Smith، نويسنده ,
828
Amy Driedger، نويسنده , ◄ Ern? Staub، نويسنده , ◄ Ulrich Pinkernell، نويسنده , ◄ Benito Mari?as، نويسنده , ◄ Wolfgang K?ster، نويسنده , ◄ Urs von Gunten، نويسنده ,
829
Amy Duckmanton، نويسنده , ◄ Anoop Kumar، نويسنده , ◄ Young Tae Chang، نويسنده , ◄ Jeremy P. Brockes، نويسنده ,
830
Amy Dykeman، نويسنده ,
831
Amy E Beilstein، نويسنده , ◄ Mark W. Grinstaff، نويسنده ,
832
Amy E Pollack، نويسنده , ◄ Rachael N Pine، نويسنده , ◄ Christina Wypijewska، نويسنده ,
833
Amy E. Arnett، نويسنده , ◄ Svata M. Louda، نويسنده ,
834
Amy E. Bader، نويسنده , ◄ Kevin M. Heinz، نويسنده , ◄ Robert A. Wharton، نويسنده , ◄ Carlos E. Bogr?n، نويسنده ,
835
Amy E. Bonomi، نويسنده , ◄ Robert S. Thompson، نويسنده , ◄ Melissa Anderson، نويسنده , ◄ Robert J. Reid، نويسنده , ◄ David Carrell، نويسنده , ◄ Jane A. Dimer، نويسنده , ◄ Frederick P. Rivara، نويسنده ,
836
Amy E. Bonomi، نويسنده , ◄ Victoria L. Holt، نويسنده , ◄ Robert S. Thompson، نويسنده , ◄ Diane P. Martin، نويسنده ,
837
Amy E. Bonomi، نويسنده , ◄ David G. Allen، نويسنده , ◄ Victoria L. Holt، نويسنده ,
838
Amy E. Booth، نويسنده ,
839
Amy E. Childress، نويسنده , ◄ Pierre Le-Clech، نويسنده , ◄ Joanne L. Daugherty، نويسنده , ◄ Caifeng Chen، نويسنده , ◄ Greg L. Leslie، نويسنده ,
840
Amy E. Clough، نويسنده ,
841
Amy E. Daniels، نويسنده , ◄ Katie Painter، نويسنده , ◄ Jane Southworth، نويسنده ,
842
Amy E. Donaldson، نويسنده , ◄ Lawrence J. Cook، نويسنده , ◄ Caroline B. Hutchings، نويسنده , ◄ J. Michael Dean، نويسنده ,
843
Amy E. Dunham، نويسنده ,
844
Amy E. Dunham، نويسنده , ◄ Elizabeth M. Erhart، نويسنده , ◄ Deborah J. Overdorff، نويسنده , ◄ Patricia C. Wright، نويسنده ,
845
Amy E. Geddis، نويسنده , ◄ Norma E. Fox، نويسنده , ◄ Kenneth Kaushansky، نويسنده ,
846
Amy E. Gildemeister، نويسنده , ◄ Joseph Graney، نويسنده , ◄ Gerald J. Keeler، نويسنده ,
847
Amy E. Gildemeister، نويسنده , ◄ Philip K. Hopke، نويسنده , ◄ Eugene Kim، نويسنده ,
848
Amy E. Hughes، نويسنده , ◄ Sheila E. Crowell، نويسنده , ◄ Lauren Uyeji & James A. Coan، نويسنده ,
849
Amy E. Jablonski، نويسنده , ◄ Anthony J. Lang، نويسنده , ◄ Sergey Vyazovkin، نويسنده ,
850
Amy E. Kerdok، نويسنده , ◄ Mark P. Ottensmeyer، نويسنده , ◄ Robert D. Howe، نويسنده ,
851
Amy E. Kerdok، نويسنده , ◄ Stephane M. Cotin، نويسنده , ◄ Mark P. Ottensmeyer، نويسنده , ◄ Anna M. Galea، نويسنده , ◄ Robert D. Howe، نويسنده , ◄ Steven L. Dawson، نويسنده ,
852
Amy E. Kinkennon، نويسنده , ◄ David B. Green، نويسنده , ◄ Ben Hutchinson، نويسنده ,
853
Amy E. Kochsiek، نويسنده , ◄ Johannes M.H. Knops، نويسنده , ◄ Daniel T. Walters، نويسنده , ◄ Timothy J. Arkebauer، نويسنده ,
854
Amy E. Lansing، نويسنده , ◄ John S. Lyons، نويسنده , ◄ Linda C. Martens، نويسنده , ◄ Michael T. OʹMahoney، نويسنده , ◄ Sheldon I. Miller، نويسنده , ◄ Alexander Obolsky، نويسنده ,
855
Amy E. Lansing، نويسنده , ◄ Robert J. Ivnik، نويسنده , ◄ C. Munro Cullum، نويسنده , ◄ Christopher Randolph، نويسنده ,
856
Amy E. Learmonth، نويسنده , ◄ Rebecca Lamberth، نويسنده , ◄ Carolyn Rovee-Collier، نويسنده ,
857
Amy E. Learmonth، نويسنده , ◄ Rebecca Lamberth، نويسنده , ◄ Carolyn Rovee-Collier، نويسنده ,
858
Amy E. Learmonth، نويسنده , ◄ Nora S. Newcombe، نويسنده , ◄ Janellen Huttenlocher، نويسنده ,
859
Amy E. Lesen، نويسنده ,
860
Amy E. Medlock، نويسنده , ◄ Michael Carter، نويسنده , ◄ Tamara A. Dailey، نويسنده , ◄ Harry A. Dailey، نويسنده , ◄ William N. Lanzilotta، نويسنده ,
861
Amy E. Medlock، نويسنده , ◄ Tamara A. Dailey، نويسنده , ◄ Teresa A. Ross، نويسنده , ◄ Harry A. Dailey، نويسنده , ◄ William N. Lanzilotta، نويسنده ,
862
Amy E. Moseley، نويسنده , ◄ Marc H. Cougnon، نويسنده , ◄ Ingrid L. Grupp، نويسنده , ◄ Jo El Schultz، نويسنده , ◄ Jerry B. Lingrel، نويسنده ,
863
Amy E. Palmer، نويسنده , ◄ Marta Giacomello، نويسنده , ◄ Tanja Kortemme، نويسنده , ◄ S. Andrew Hires، نويسنده , ◄ Varda Lev-Ram، نويسنده , ◄ David Baker، نويسنده , ◄ Roger Y. Tsien، نويسنده ,
864
Amy E. Palmer، نويسنده , ◄ Philip J. Dittmer، نويسنده ,
865
Amy E. Palmer، نويسنده , ◄ Yan Qin، نويسنده , ◄ Jungwon Genevieve Park، نويسنده , ◄ Janet E. McCombs، نويسنده ,
866
Amy E. Pinkham، نويسنده , ◄ Andrew T. Gloege، نويسنده , ◄ Steven Flanagan، نويسنده , ◄ David L. Penn، نويسنده ,
867
Amy E. Porter، نويسنده , ◄ Jonathan Auth، نويسنده , ◄ Michele Prince، نويسنده , ◄ Alessandro Ghidini، نويسنده , ◄ Douglas E. Brenneman، نويسنده , ◄ Catherine Y. Spong، نويسنده ,
868
Amy E. Schmidt، نويسنده , ◄ Jonathan E. Stewart، نويسنده , ◄ Akash Mathur، نويسنده , ◄ Sriram Krishnaswamy، نويسنده , ◄ S. Paul Bajaj، نويسنده ,
869
Amy E. Thompson، نويسنده , ◄ Andrei S. Batsanov، نويسنده , ◄ Martin R. Bryce، نويسنده , ◄ Nezire Saygili، نويسنده , ◄ Paul R. Parry، نويسنده , ◄ Brian Tarbit، نويسنده ,
870
Amy E. Trunkfield، نويسنده , ◄ Sudagar S. Gurcha، نويسنده , ◄ Gurdyal S. Besra، نويسنده , ◄ Timothy D.H. Bugg، نويسنده ,
871
Amy E. Tyler، نويسنده , ◄ Gregory M. Karst، نويسنده ,
872
Amy E. Wallace، نويسنده , ◄ Todd A. MacKenzie، نويسنده , ◄ William B. Weeks، نويسنده ,
873
Amy E. Walters، نويسنده , ◄ Alice F. Stuhlmacher، نويسنده , ◄ Lia L. Meyer، نويسنده ,
874
Amy E. Webb، نويسنده , ◄ Marsha A. Rose، نويسنده , ◄ Eric Westhof، نويسنده , ◄ Kevin M. Weeks، نويسنده ,
875
Amy E. Witter، نويسنده , ◄ David A. Hutchins، نويسنده , ◄ Alison Butler، نويسنده , ◄ George W. Luther III، نويسنده ,
876
Amy E. Witter، نويسنده , ◄ George W. Luther III، نويسنده ,
877
Amy E. Witter، نويسنده , ◄ George W. Luther III، نويسنده ,
878
Amy E. Zartman، نويسنده , ◄ Le T. Duong، نويسنده , ◄ Carmen Fernandez-Metzler، نويسنده , ◄ George D. Hartman، نويسنده , ◄ Chih-Tai Leu، نويسنده , ◄ Thomayant Prueksaritanont، نويسنده , ◄ Gideon A. Rodan، نويسنده , ◄ Sevgi B. Rodan، نويسنده , ◄ Mark E. Duggan، نويسنده , ◄ Robert S. Meissner، نويسنده ,
879
Amy E. Zosel، نويسنده , ◄ Michelle M. Smith، نويسنده , ◄ Timothy L. Smith، نويسنده , ◄ Mauricio Castillo، نويسنده ,
880
Amy Ellen Schwartz، نويسنده , ◄ Ingrid Gould Ellen، نويسنده , ◄ Ioan Voicu، نويسنده , ◄ Michael H. Schill، نويسنده ,
881
Amy Erica Lin، نويسنده , ◄ T.K.Tak K. Mak، نويسنده ,
882
Amy Evangelisto، نويسنده , ◄ Richard Wakefield، نويسنده , ◄ Paul Emery، نويسنده ,
883
Amy Evenson، نويسنده , ◄ Peter Mowschenson، نويسنده , ◄ Helen Wang، نويسنده , ◄ James Connolly، نويسنده , ◄ Savvas Mendrinos، نويسنده , ◄ Sareh Parangi، نويسنده , ◄ Per-Olof Hasselgren، نويسنده ,
884
Amy F. Dean، نويسنده , ◄ Stephen M. Bollens، نويسنده , ◄ Charles Simenstad، نويسنده , ◄ Jeffery Cordell، نويسنده ,
885
Amy F. Fyn، نويسنده ,
886
Amy F. Gaudette، نويسنده , ◄ Autumn W. Burns، نويسنده , ◄ John R. Hayes، نويسنده , ◄ Mica C. Smith، نويسنده , ◄ Richard H. Bowker، نويسنده , ◄ Takele Seda، نويسنده , ◄ Mark E. Bussell، نويسنده ,
887
Amy F. T. Arnsten، نويسنده ,
888
Amy F. T. Arnsten، نويسنده , ◄ C. Huie Lin، نويسنده , ◄ Christopher H. van Dyck، نويسنده , ◄ Kelly J. Stanhope، نويسنده ,
889
Amy F. T. Arnsten، نويسنده , ◄ Rex Mathew، نويسنده , ◄ Ravi Ubriani، نويسنده , ◄ Jane R. Taylor، نويسنده , ◄ Baoming Li، نويسنده ,
890
Amy F. Wolkin، نويسنده , ◄ Manish Patel، نويسنده , ◄ William Watson، نويسنده , ◄ Martin Belson، نويسنده , ◄ Carol Rubin، نويسنده , ◄ Joshua Schier، نويسنده , ◄ Edwin M. Kilbourne، نويسنده , ◄ Carol Gotway Crawford، نويسنده , ◄ Wendy Wattigney، نويسنده , ◄ Toby Litovitz، نويسنده ,
891
Amy F.T. Arnsten، نويسنده , ◄ Baoming Li، نويسنده ,
892
Amy F.T. Arnsten، نويسنده , ◄ Brian P. Ramos، نويسنده , ◄ Shari G. Birnbaum، نويسنده , ◄ Jane R. Taylor، نويسنده ,
893
Amy Farmer and Paul Pecorino، نويسنده ,
894
Amy Farmer، نويسنده , ◄ Jill Tiefenthaler، نويسنده ,
895
Amy Farmer، نويسنده , ◄ Jill Tiefenthaler، نويسنده ,
896
Amy Farmer، نويسنده , ◄ Paul Pecorino، نويسنده ,
897
Amy Farmer، نويسنده , ◄ Paul Pecorino، نويسنده ,
898
Amy Farmer، نويسنده , ◄ Paul Pecorino، نويسنده ,
899
Amy Farmer، نويسنده , ◄ Paul Pecorino، نويسنده ,
900
Amy Farmer، نويسنده , ◄ James R. Kahn، نويسنده , ◄ Judith A. McDonald، نويسنده , ◄ Robert OʹNeill، نويسنده ,
901
Amy Felty، نويسنده , ◄ Laurent Théry، نويسنده ,
902
Amy Finkelstein، نويسنده ,
903
Amy Fix، نويسنده , ◄ Valerie J. Lang، نويسنده ,
904
Amy Fleischman، نويسنده , ◄ Harriet Paltiel، نويسنده , ◄ Jeanne Chow، نويسنده , ◄ Julie Ringelheim، نويسنده , ◄ Catherine M. Gordon، نويسنده ,
905
AMY FRAPPIER، نويسنده , ◄ THOMAS KNUTSON، نويسنده , ◄ Kam-biu Liu، نويسنده , ◄ KERRY EMANUEL، نويسنده ,
906
Amy Freeman، نويسنده ,
907
Amy Friedlander، نويسنده ,
908
Amy Fry، نويسنده , ◄ Linda Rich، نويسنده ,
909
AMY G. LAM، نويسنده , ◄ NOLAN W. S. ZANE، نويسنده ,
910
Amy G. M. Lam، نويسنده , ◄ Tanuja Koppal، نويسنده , ◄ Keith T. Akama، نويسنده , ◄ Ling Guo، نويسنده , ◄ Jeffrey M. Craft، نويسنده , ◄ Barat Samy، نويسنده , ◄ James P. Schavocky، نويسنده , ◄ D. Martin Watterson، نويسنده , ◄ Linda J. Van Eldik، نويسنده ,
911
Amy G. Vandergast، نويسنده , ◄ Andrew J. Bohonak، نويسنده , ◄ Stacie A. Hathaway، نويسنده , ◄ Joshua Boys، نويسنده , ◄ Robert N. Fisher، نويسنده ,
912
Amy G. Weisman de Mamani، نويسنده , ◄ Naomi Tuchman، نويسنده , ◄ Eugenio A. Duarte، نويسنده ,
913
Amy Gilbert، نويسنده , ◄ Norma Kanarek، نويسنده ,
914
Amy Glen and Jacques Justin، نويسنده ,
915
Amy Glen، نويسنده , ◄ Aaron Lauve، نويسنده , ◄ Franco V. Saliola، نويسنده ,
916
Amy Goodrich، نويسنده ,
917
Amy Greenwald، نويسنده , ◄ Eric J. Friedman، نويسنده , ◄ Scott Shenker، نويسنده ,
918
Amy Gross McMillan، نويسنده , ◄ John P. Scholz، نويسنده ,
919
Amy Grubb، نويسنده , ◄ Julie Harrower، نويسنده ,
920
Amy Gutmann، نويسنده , ◄ Dennis Thompson، نويسنده ,
921
Amy H. Criss، نويسنده ,
922
Amy H. Criss، نويسنده , ◄ James L. McClelland، نويسنده ,
923
Amy H. Kaji، نويسنده ,
924
Amy H. Kaji، نويسنده , ◄ Joseph F. Waeckerle، نويسنده ,
925
Amy H. Kao، نويسنده , ◄ Susan Manzi، نويسنده ,
926
Amy H. Lin، نويسنده , ◄ Paula M. Cannon، نويسنده ,
927
Amy H. Maxwell، نويسنده , ◄ Joseph A. Rossin، نويسنده ,
928
Amy H. Ringwood، نويسنده , ◄ Jennifer Hoguet، نويسنده , ◄ Charles J. Keppler، نويسنده ,
929
AMY H. TURNER، نويسنده ,
930
Amy H.I. Lee، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ Hsing-Jen Chang b، نويسنده , ◄ Chun-Yu Lin، نويسنده ,
931
Amy H.I. Lee، نويسنده , ◄ Wen-Chin Chen، نويسنده , ◄ Ching-Jan Chang، نويسنده ,
932
Amy Hagopian، نويسنده , ◄ Anthony Ofosu، نويسنده , ◄ Adesegun Fatusi، نويسنده , ◄ Richard Biritwum، نويسنده , ◄ Ama Essel، نويسنده , ◄ L. Gary Hart، نويسنده , ◄ Carolyn Watts، نويسنده ,
933
Amy Harris-Solomon، نويسنده ,
934
Amy Haskins، نويسنده , ◄ Shankha Mukhopadhyay، نويسنده , ◄ Penelope Pekow، نويسنده , ◄ Glenn Markenson، نويسنده , ◄ Elizabeth Bertone-Johnson، نويسنده , ◄ Elena Carbone، نويسنده , ◄ Renée Turzanski Fortner، نويسنده , ◄ Lisa Chasan-Taber، نويسنده ,
935
Amy Hauck Newman، نويسنده , ◄ Mu-Fa Zou، نويسنده , ◄ Jasmine V. Ferrer، نويسنده , ◄ Jonathan A. Javitch، نويسنده ,
936
Amy Hauck Newman، نويسنده , ◄ Jianjing Cao، نويسنده , ◄ Christina J. Bennett، نويسنده , ◄ Michael J. Robarge، نويسنده , ◄ Rebekah A. Freeman، نويسنده , ◄ Robert R. Luedtke، نويسنده ,
937
Amy Helstrom، نويسنده , ◄ Kent Hutchison، نويسنده , ◄ Angela Bryan، نويسنده ,
938
Amy Hequembourg، نويسنده , ◄ Sara Brallier، نويسنده ,
939
Amy Hing Ling Lau، نويسنده , ◄ Hon-Shiang Lau، نويسنده ,
940
Amy Hing Ling Lau، نويسنده , ◄ Hon-Shiang Lau، نويسنده , ◄ Jian-Cai Wang، نويسنده ,
941
Amy Hing Ling Lau، نويسنده , ◄ Hon-Shiang Lau، نويسنده ,
942
Amy Hing Ling Lau، نويسنده , ◄ Hon-Shiang Lau، نويسنده ,
943
Amy Hing Ling Lau، نويسنده , ◄ Hon-Shiang Lau، نويسنده ,
944
Amy Hing Ling Lau، نويسنده , ◄ Hon-Shiang Lau، نويسنده , ◄ Jian-Cai Wang، نويسنده ,
945
Amy Hing Ling Lau، نويسنده , ◄ Hon-Shiang Lau، نويسنده , ◄ Jian-Cai Wang، نويسنده ,
946
Amy Hing Ling Lau، نويسنده , ◄ Hon-Shiang Lau، نويسنده , ◄ Jian-Cai Wang، نويسنده ,
947
Amy Hing Ling Lau، نويسنده , ◄ Hon-Shiang Lau، نويسنده , ◄ Yong-Wu Zhou، نويسنده ,
948
Amy Hing-Ling Lau، نويسنده ,
949
Amy Hing-Ling Lau، نويسنده , ◄ Hon-Shiang Lau، نويسنده ,
950
Amy Holtzworth-Munroe، نويسنده , ◄ Leonard Bates، نويسنده , ◄ Natalie Smutzler، نويسنده , ◄ Elizabeth Sandin، نويسنده ,
951
Amy Holtzworth-Munroe، نويسنده , ◄ Natalie Smutzler، نويسنده , ◄ Elizabeth Sandin، نويسنده ,
952
Amy Holtzworth-Munroe، نويسنده , ◄ Natalie Smutzler، نويسنده , ◄ Leonard Bates، نويسنده ,
953
Amy Hostetter، نويسنده , ◄ James C. Ritchie Jr.، نويسنده , ◄ Zachary N. Stowe، نويسنده ,
954
Amy Huffman Ringwood، نويسنده , ◄ Marius Brouwer، نويسنده ,
955
Amy Hurford، نويسنده , ◄ Mark Hebblewhite، نويسنده , ◄ Mark A. Lewis، نويسنده ,
956
Amy I. Lynch، نويسنده , ◄ Donna K. Arnett، نويسنده , ◄ Larry D. Atwood، نويسنده , ◄ Richard B. Devereux، نويسنده , ◄ Dalane W. Kitzman، نويسنده , ◄ Paul N. Hopkins، نويسنده , ◄ Albert Oberman، نويسنده , ◄ Dabeeru C. Rao، نويسنده ,
957
Amy I. Whitsel، نويسنده , ◄ Eleanor C. Capeless، نويسنده , ◄ David E. Abel، نويسنده , ◄ Gretchen S. Stuart، نويسنده ,
958
Amy Ione، نويسنده ,
959
Amy Iversen، نويسنده , ◄ Trudie Chalder، نويسنده , ◄ Simon Wessely، نويسنده ,
960
Amy J Behrman، نويسنده , ◄ Frances S. Shofer، نويسنده ,
961
Amy J Maneker، نويسنده , ◄ Emory M Petrack، نويسنده , ◄ Steven E Krug، نويسنده ,
962
Amy J. Cunnings، نويسنده , ◄ Ian and Clahsen، نويسنده , ◄ Harald، نويسنده ,
963
Amy J. Davidoff، نويسنده , ◄ Tiina M. Maki، نويسنده , ◄ ?yvind Ellingsen، نويسنده , ◄ James D. Marsh، نويسنده ,
964
Amy J. Elliott، نويسنده , ◄ Raymond G. Miltenberger، نويسنده , ◄ John Rapp، نويسنده , ◄ Ethan S. Long، نويسنده , ◄ Rochelle McDonald، نويسنده ,
965
Amy J. Hackenberg، نويسنده ,
966
Amy J. Hatfield، نويسنده , ◄ Shana D. Kelley، نويسنده ,
967
Amy J. Hilbelink، نويسنده ,
968
Amy J. Karlsson، نويسنده , ◄ Hyung-Kwon Lim، نويسنده , ◄ Hansen Xu، نويسنده , ◄ Mark A. Rocco، نويسنده , ◄ Matthew A. Bratkowski، نويسنده , ◄ Ailong Ke، نويسنده , ◄ Matthew P. DeLisa، نويسنده ,
969
Amy J. Kercher، نويسنده , ◄ Ronald M. Rapee & Carolyn A. Schniering، نويسنده ,
970
Amy J. Lind، نويسنده , ◄ Hartwell H. Welsh Jr.، نويسنده ,
971
Amy J. Meath، نويسنده , ◄ Patrick S. Ramsey، نويسنده , ◄ Tammy A. Mulholland، نويسنده , ◄ Robert G. Rosenquist، نويسنده , ◄ Timothy Lesnick، نويسنده , ◄ Kirk D. Ramin، نويسنده ,
972
Amy J. Mikolajewski، نويسنده , ◄ Nicholas P. Allan، نويسنده , ◄ Sara A. Hart & Christopher J. Lonigan، نويسنده , ◄ Jeanette Taylor، نويسنده ,
973
Amy J. Morgan، نويسنده , ◄ Scott A. Inks، نويسنده ,
974
Amy J. Pfizenmayer، نويسنده , ◄ Joshi Ramanjulu، نويسنده , ◄ Matthew D. Vera، نويسنده , ◄ Xiaobin Ding، نويسنده , ◄ Dong Xiao، نويسنده , ◄ Wei-Chuan Chen، نويسنده , ◄ Madeleine M. Joullié، نويسنده ,
975
Amy J. Pfizenmayer، نويسنده , ◄ Matthew D. Vera، نويسنده , ◄ Xiaobin Ding، نويسنده , ◄ Dong Xiao، نويسنده , ◄ Wei-Chuan Chen، نويسنده , ◄ Madeleine M. Joullié، نويسنده , ◄ Deepika Tandon، نويسنده , ◄ Peter L. Toogood، نويسنده ,
976
Amy J. Ray، نويسنده , ◄ Curtis J. Donskey، نويسنده ,
977
Amy J. Schulz، نويسنده , ◄ Barbara A. Israel، نويسنده , ◄ Paula Lantz، نويسنده ,
978
Amy J. Schulz، نويسنده , ◄ Barbara A. Israel، نويسنده , ◄ Shannon N. Zenk، نويسنده , ◄ Edith A. Parker، نويسنده , ◄ Richard Lichtenstein، نويسنده , ◄ Sheryl Shellman-Weir، نويسنده , ◄ Laura Klem A.B.، نويسنده ,
979
Amy J. Sehnert، نويسنده , ◄ Susan E. Daniels، نويسنده , ◄ Michael Elashoff، نويسنده , ◄ James A. Wingrove، نويسنده , ◄ Christopher R. Burrow، نويسنده , ◄ Benjamin Horne، نويسنده , ◄ Joseph B. Muhlestein، نويسنده , ◄ Mark Donahue، نويسنده , ◄ Stephen B. Liggett، نويسنده , ◄ Jeffrey L. Anderson، نويسنده , ◄ William E. Kraus، نويسنده ,
980
Amy J. Wagers، نويسنده , ◄ Richard C. Allsopp، نويسنده , ◄ Irving L. Weissman، نويسنده ,
981
Amy J. Williams، نويسنده , ◄ C. Brannon Andersen، نويسنده , ◄ Gregory P. Lewis، نويسنده ,
982
Amy J.C. Trappey، نويسنده , ◄ Charles Trappey، نويسنده , ◄ C.T. Hsiao، نويسنده , ◄ Jerry J.R. Ou، نويسنده , ◄ S.J. Li، نويسنده , ◄ Kevin W.P. Chen، نويسنده ,
983
Amy J.C. Trappey، نويسنده , ◄ Fu-Chiang Hsu، نويسنده , ◄ Charles V. Trappey، نويسنده , ◄ Chia-I. Lin، نويسنده ,
984
Amy Jansen، نويسنده , ◄ Alistar I. Robertson، نويسنده ,
985
Amy Jansen، نويسنده , ◄ Michael Healey، نويسنده ,
986
Amy Jeffers، نويسنده , ◄ Eric G. Benotsch، نويسنده , ◄ Stephen Koester، نويسنده ,
987
Amy Jocelyn Glass، نويسنده ,
988
Amy Jocelyn Glass، نويسنده , ◄ Kamal Saggi، نويسنده ,
989
Amy Jocelyn Glass، نويسنده , ◄ Kamal Saggi، نويسنده ,
990
Amy Jocelyn Glass، نويسنده , ◄ Kamal Saggi، نويسنده ,
991
Amy Jocelyn Glass، نويسنده , ◄ Kamal Saggi، نويسنده ,
992
Amy Jocelyn Glass، نويسنده , ◄ Kamal Saggi، نويسنده ,
993
Amy Jocelyn Glass، نويسنده , ◄ Xiaodong Wu، نويسنده ,
994
Amy Juntunen، نويسنده , ◄ Melanie Hwalek، نويسنده , ◄ Anne Victoria Neale، نويسنده ,
995
Amy K. Burkoth، نويسنده , ◄ Kristi S. Anseth، نويسنده ,
996
Amy K. Cuellar، نويسنده , ◄ Sheri L. Johnson، نويسنده , ◄ Ray Winters، نويسنده ,
997
Amy K. Edwards، نويسنده ,
998
Amy K. Ferketich، نويسنده , ◄ Alvin G. Wee، نويسنده , ◄ Jennifer Shultz، نويسنده , ◄ Mary Ellen Wewers، نويسنده ,
999
Amy K. Ferketich، نويسنده , ◄ Alvin G. Wee، نويسنده , ◄ Jennifer Shultz، نويسنده , ◄ Mary Ellen Wewers، نويسنده ,
1000
Amy K. Ferketich، نويسنده , ◄ Jeanette Pohorence Ferguson، نويسنده , ◄ Philip F. Binkley، نويسنده ,
بازگشت