<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Alison E. Parker، نويسنده ,
2
Alison E. Poole، نويسنده , ◄ Richard A. Stillman، نويسنده , ◄ Ken J. Norris، نويسنده ,
3
Alison E. Poole، نويسنده , ◄ David Bradley، نويسنده , ◄ Rosie Salazar، نويسنده , ◄ DAVID W. MACDONALD، نويسنده ,
4
Alison E. Prince، نويسنده , ◄ Titan S. Fan، نويسنده , ◄ Brian A. Skoczenski، نويسنده , ◄ Rodney J. Bushway، نويسنده ,
5
Alison E. Smith، نويسنده ,
6
Alison E. Smith، نويسنده , ◄ Lee Jussim، نويسنده , ◄ Jacquelynne Eccles، نويسنده , ◄ Michelle VanNoy، نويسنده , ◄ Stephanie Madon، نويسنده , ◄ Polly Palumbo، نويسنده ,
7
Alison E. Smith، نويسنده , ◄ Martin T Croft، نويسنده , ◄ Michael Moulin، نويسنده , ◄ Michael E Webb، نويسنده ,
8
Alison Edelman، نويسنده , ◄ Mark D. Nichols، نويسنده , ◄ Jeffrey Jensen Arnett، نويسنده ,
9
Alison Ehrlich، نويسنده , ◄ Donald V. Belsito، نويسنده ,
10
Alison Ehrlich، نويسنده , ◄ Michael Kucenic، نويسنده , ◄ Donald V. Belsito، نويسنده ,
11
Alison Evans Cuellar، نويسنده , ◄ Paul J. Gertler، نويسنده ,
12
Alison F. Kirk، نويسنده , ◄ Nanette Mutrie، نويسنده , ◄ Paul D. MacIntyre، نويسنده , ◄ Miles B. Fisher، نويسنده ,
13
Alison Fenney، نويسنده , ◄ Mandar S. Jog، نويسنده , ◄ Christian Duval and Laurent Guieu، نويسنده ,
14
Alison Ferguson، نويسنده , ◄ Peter Peterson، نويسنده ,
15
Alison Fiander، نويسنده ,
16
Alison Fry، نويسنده , ◄ Robert Rush، نويسنده , ◄ Camille Busby-Earle، نويسنده , ◄ Ann Cull، نويسنده ,
17
Alison G Power، نويسنده ,
18
Alison G. Cahill، نويسنده , ◄ Anthony Odibo، نويسنده , ◄ Denise M. Willers، نويسنده , ◄ Jen Jen Chang، نويسنده , ◄ Anthony Shanks، نويسنده , ◄ Kathrine Goetzinger، نويسنده ,
19
Alison G. Cahill، نويسنده , ◄ David M. Stamilio، نويسنده , ◄ Anthony O. Odibo، نويسنده , ◄ Jeffrey F. Peipert، نويسنده , ◄ Sarah J. Ratcliffe، نويسنده , ◄ Erika J. Stevens، نويسنده , ◄ Mary D. Sammel، نويسنده , ◄ George A. Macones، نويسنده ,
20
Alison G. Cahill، نويسنده , ◄ George A. Macones، نويسنده ,
21
Alison G. Kwok، نويسنده , ◄ Nicholas B. Rajkovich، نويسنده ,
22
Alison G. Kwoka ، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ Chungyoon Chunb، نويسنده ,
23
Alison G. Todman، نويسنده , ◄ Ela Claridge، نويسنده ,
24
Alison G. Vredenburgh، نويسنده ,
25
Alison G. Wishard، نويسنده , ◄ Eva Marie Shivers، نويسنده , ◄ Carollee Howes، نويسنده , ◄ Sharon Ritchie، نويسنده ,
26
Alison Gabriele، نويسنده ,
27
Alison Gabriele، نويسنده , ◄ Alonso Canales، نويسنده ,
28
Alison Gartland، نويسنده , ◄ Joshua Mechler، نويسنده , ◄ April Mason-Savas، نويسنده , ◄ Carole A. MacKay، نويسنده , ◄ Geneviève Mailhot، نويسنده , ◄ Sandy C. Marks Jr.، نويسنده , ◄ Paul R. Odgren، نويسنده ,
29
Alison Garton، نويسنده ,
30
Alison Gilbert، نويسنده ,
31
Alison Gillisa، نويسنده , ◄ David R. Millerb، نويسنده , ◄ U، نويسنده ,
32
Alison Gillwald، نويسنده ,
33
Alison Goode، نويسنده ,
34
Alison Gopnik، نويسنده , ◄ Laura Schulz، نويسنده ,
35
Alison Gopnik، نويسنده , ◄ Soonja Choi، نويسنده , ◄ Therese Baumberger، نويسنده ,
36
Alison Gould Boardman، نويسنده , ◄ Althea L. Woodruff، نويسنده ,
37
Alison Gray، نويسنده , ◄ William D. Pithers، نويسنده , ◄ Aida Busconi، نويسنده , ◄ Paul Houchens، نويسنده ,
38
Alison Gregg، نويسنده , ◄ Steven E. Bottle، نويسنده , ◄ Shane M. Devine، نويسنده , ◄ Heidi Figler، نويسنده , ◄ Joel Linden، نويسنده , ◄ Paul White، نويسنده , ◄ Colin W. Pouton، نويسنده , ◄ Vijay Urmaliya، نويسنده , ◄ Peter J. Scammells، نويسنده ,
39
Alison Grodzinski، نويسنده ,
40
Alison H. Banham، نويسنده ,
41
Alison H. Brand، نويسنده , ◄ James P. Scurry، نويسنده , ◄ Robert S. Planner، نويسنده , ◄ Peter T. Grant، نويسنده ,
42
Alison H. Chang، نويسنده , ◄ Wynne A. Lee، نويسنده , ◄ James L. Patton، نويسنده ,
43
Alison H. Kingston-Smith ، نويسنده , ◄ Joan E. Edwards، نويسنده , ◄ Sharon A. Huws، نويسنده , ◄ Eun J. Kim and Michael Abberton، نويسنده ,
44
Alison H. McQueen، نويسنده , ◄ Leslie Swartz، نويسنده ,
45
Alison Hall، نويسنده ,
46
Alison Hammond، نويسنده ,
47
Alison Hayman، نويسنده , ◄ Tony Elliman، نويسنده ,
48
Alison Henry، نويسنده ,
49
Alison Heywood، نويسنده , ◄ David Firman، نويسنده , ◄ Rob Sanson-Fisher، نويسنده , ◄ Peter Mudge، نويسنده , ◄ Ian Ring، نويسنده ,
50
Alison Hipwell، نويسنده , ◄ Kate Keenan، نويسنده , ◄ Kristen Kasza & Rolf Loeber، نويسنده , ◄ Magda Stouthamer-Loeber، نويسنده , ◄ Tammy، نويسنده ,
51
Alison Hitchens، نويسنده ,
52
Alison Hitchens، نويسنده , ◄ ELLEN SYMONS، نويسنده ,
53
Alison I. Piper، نويسنده ,
54
Alison J Beeho، نويسنده , ◄ Richard C. Prentice، نويسنده ,
55
Alison J Bradshaw، نويسنده , ◄ Caroline C Horwath، نويسنده , ◄ Lisa Katzer، نويسنده , ◄ Andrew Gray، نويسنده ,
56
Alison J Evans، نويسنده , ◄ Manette K Fine، نويسنده , ◄ W.Thomas London، نويسنده ,
57
Alison J Quayle، نويسنده , ◄ Paul Fidel Jr، نويسنده , ◄ Eric D. Rosenberg and Dina Prialnik، نويسنده ,
58
Alison J Tierney، نويسنده ,
59
Alison J. Blyth، نويسنده , ◄ Paul Farrimond، نويسنده , ◄ Martin Jones، نويسنده ,
60
Alison J. Brettle، نويسنده , ◄ Andrew F. Long، نويسنده ,
61
Alison J. Bruce، نويسنده , ◄ Roy S. Rogers III، نويسنده ,
62
Alison J. Cooper and David G. Crighton، نويسنده ,
63
Alison J. Donnell، نويسنده , ◄ Neil Pliskin، نويسنده , ◄ James Holdnack، نويسنده , ◄ Bradley Axelrod، نويسنده , ◄ Christopher Randolph، نويسنده ,
64
Alison J. Downard، نويسنده , ◄ Alisa D. Roddick، نويسنده , ◄ Alan M. Bond، نويسنده ,
65
Alison J. Downard، نويسنده , ◄ Jared Panther، نويسنده , ◄ Young-Chool Kim، نويسنده , ◄ H.Kipton J. Powell، نويسنده ,
66
Alison J. Downard، نويسنده , ◄ Nicholas J. Goodwin، نويسنده , ◄ William Henderson، نويسنده ,
67
Alison J. Fisher، نويسنده , ◄ Dale M. Woods، نويسنده , ◄ Lincoln-Smith، M. P. نويسنده , ◄ William L. Bruckart III، نويسنده ,
68
Alison J. Fisher، نويسنده , ◄ Dale M. Woods، نويسنده , ◄ Lincoln-Smith، M. P. نويسنده , ◄ William L. Bruckart III، نويسنده ,
69
Alison J. Frontier، نويسنده , ◄ Christina Collison، نويسنده ,
70
Alison J. Gilbert، نويسنده , ◄ Ron Janssen، نويسنده ,
71
Alison J. Hester، نويسنده , ◄ David R. Miller، نويسنده , ◄ Willie Towers، نويسنده ,
72
Alison J. King، نويسنده , ◄ Shelley A. Adamo، نويسنده , ◄ Roger T. Hanlon، نويسنده ,
73
Alison J. Kirby، نويسنده ,
74
Alison J. Kirby، نويسنده ,
75
Alison J. Macarthur، نويسنده , ◄ Sophie Gagnon، نويسنده , ◄ Luminita M. Tureanu، نويسنده , ◄ Kristi N. Downey، نويسنده ,
76
Alison J. Macarthur، نويسنده , ◄ Colin Macarthur، نويسنده ,
77
Alison J. McIntosh، نويسنده ,
78
Alison J. McIntosh، نويسنده ,
79
Alison J. McIntosh، نويسنده ,
80
Alison J. McIntosh، نويسنده ,
81
Alison J. McIntosh، نويسنده , ◄ Maree A. Thyne، نويسنده ,
82
Alison J. McIntosh، نويسنده , ◄ Richard C. Prentice، نويسنده ,
83
Alison J. Scott، نويسنده , ◄ Afsaneh Nabifar، نويسنده , ◄ Julio C. Hern?ndez-Ortiz، نويسنده , ◄ Neil T. McManus، نويسنده , ◄ Eduardo Vivaldo-Lima، نويسنده , ◄ Alexander Penlidis، نويسنده ,
84
Alison J. Wallace، نويسنده , ◄ Jim I. Mann، نويسنده , ◄ Wayne H. F. Sutherland، نويسنده , ◄ Sheila Williams، نويسنده , ◄ Alexandra Chisholm، نويسنده , ◄ C. Murray Skeaff، نويسنده , ◄ Vilmundur Gudnason، نويسنده , ◄ Philippa J. Talmud، نويسنده , ◄ Steve E. Humphries، نويسنده ,
85
Alison J. Wallace، نويسنده , ◄ Steve E. Humphries، نويسنده , ◄ Rachel M. Fisher، نويسنده , ◄ Jim I. Mann، نويسنده , ◄ Alexandra Chisholm، نويسنده , ◄ Wayne H. F. Sutherland، نويسنده ,
86
Alison J. Wearden، نويسنده , ◄ Louis Appleby، نويسنده ,
87
Alison J. Wearden، نويسنده , ◄ Naomi Lamberton، نويسنده , ◄ Nicola Crook، نويسنده , ◄ Victoria Walsh، نويسنده ,
88
Alison J. Wearden، نويسنده , ◄ Nicholas Tarrier، نويسنده , ◄ Christine Barrowclough، نويسنده , ◄ Thomas R. Zastowny، نويسنده , ◄ Alice Armstrong Rahill، نويسنده ,
89
Alison J. Wearden، نويسنده , ◄ Nicholas Tarrier، نويسنده , ◄ Rob Davies، نويسنده ,
90
Alison J. Wellington، نويسنده ,
91
Alison J. Williams، نويسنده ,
92
Alison J. Williams، نويسنده , ◄ Alex Jeffrey، نويسنده , ◄ Fiona McConnell، نويسنده , ◄ et al، نويسنده ,
93
Alison J. Yeoman، نويسنده , ◄ Janet M. Cooper، نويسنده , ◄ Christine J. Urquhart، نويسنده , ◄ Alyson Tyler، نويسنده ,
94
Alison J.S. Sanford، نويسنده , ◄ Anthony J. Sanford، نويسنده , ◄ Ruth Filik، نويسنده , ◄ Jo Molle، نويسنده ,
95
Alison Jolly، نويسنده ,
96
Alison K Death، نويسنده , ◄ Shirley Nakhla، نويسنده , ◄ Kristine C.Y McGrath، نويسنده , ◄ Sally Martell، نويسنده , ◄ Dennis K. Yue، نويسنده , ◄ Wendy Jessup، نويسنده , ◄ David S Celermajer، نويسنده ,
97
Alison K. Death، نويسنده , ◄ Elizabeth J. Fisher، نويسنده , ◄ Kristine C. Y. McGrath، نويسنده , ◄ Dennis K. Yue، نويسنده ,
98
Alison K. Gosby، نويسنده , ◄ Suzanne Soares-Wynter، نويسنده , ◄ Claudia Campbell، نويسنده , ◄ Asha Badaloo، نويسنده , ◄ Marion Antonelli، نويسنده , ◄ Rosemary M. Hall، نويسنده , ◄ Claudia Martinez-Cordero، نويسنده , ◄ Susan A. Jebb، نويسنده , ◄ Jennie Brand-Miller، نويسنده , ◄ Ian D. Caterson، نويسنده , ◄ Arthur D. Conigrave، نويسنده , ◄ Terrence G. Forrester، نويسنده , ◄ David Raubenheimer، نويسنده , ◄ Stephen J. Simpson، نويسنده ,
99
Alison K. Macpherson، نويسنده , ◄ Teresa M. To، نويسنده , ◄ Patricia C. Parkin، نويسنده , ◄ Byron Moldofsky، نويسنده , ◄ James G. Wright، نويسنده , ◄ Mary L. Chipman، نويسنده , ◄ Colin Macarthur، نويسنده ,
100
Alison K. Surridge، نويسنده , ◄ Daniel Osorio، نويسنده , ◄ Nicholas I. Mundy، نويسنده ,
101
Alison Karasz، نويسنده ,
102
Alison Karasz، نويسنده , ◄ Larry Dyche، نويسنده , ◄ Peter Selwyn، نويسنده ,
103
Alison Karasz، نويسنده , ◄ Matthew Anderson، نويسنده ,
104
Alison Kell، نويسنده , ◄ Natascia Ventura، نويسنده , ◄ Nate Kahn، نويسنده , ◄ Thomas E. Johnson، نويسنده ,
105
Alison Kelly-hawke، نويسنده ,
106
Alison Kitson، نويسنده ,
107
Alison Kitson، نويسنده ,
108
Alison Kulp، نويسنده , ◄ Joseph C. Hartman، نويسنده ,
109
Alison L Beck، نويسنده , ◄ Matthew J Pead، نويسنده , ◄ Edward Draper، نويسنده ,
110
Alison L Redington، نويسنده , ◄ Richard G. Derwent، نويسنده ,
111
Alison L. Black، نويسنده , ◄ Gail Halliwell، نويسنده ,
112
Alison L. Booth، نويسنده , ◄ Gylfi Zoega، نويسنده ,
113
Alison L. Booth، نويسنده , ◄ Marco Francesconi، نويسنده , ◄ Jeff Frank، نويسنده ,
114
Alison L. Booth، نويسنده , ◄ Melvyn Coles، نويسنده ,
115
Alison L. Calver، نويسنده , ◄ Lucy J. Blows، نويسنده , ◄ Sue Harmer، نويسنده , ◄ Keith D. Dawkins، نويسنده , ◄ Huon H. Gray، نويسنده , ◄ John H. Morgan، نويسنده , ◄ Iain A. Simpson، نويسنده ,
116
Alison L. Cameron، نويسنده , ◄ Paul Cornes، نويسنده , ◄ Hoda Al-Booz، نويسنده ,
117
Alison L. Cuff، نويسنده , ◄ Andrew CR Martin، نويسنده ,
118
Alison L. Doughty، نويسنده , ◄ Dorothy M. Painter، نويسنده , ◄ Geoffrey W. McCaughan، نويسنده ,
119
Alison L. Galvin، نويسنده , ◄ Joanne L. Tipper، نويسنده , ◄ Eileen Ingham، نويسنده , ◄ K. John Fisher، نويسنده ,
120
Alison L. Galvin، نويسنده , ◄ Sophie Williams، نويسنده , ◄ Peter Hatto، نويسنده , ◄ Jonathan Thompson، نويسنده , ◄ Graham Isaac، نويسنده , ◄ Martin Stone، نويسنده , ◄ Eileen Ingham، نويسنده , ◄ K. John Fisher، نويسنده ,
121
Alison L. George، نويسنده ,
122
Alison L. Gibbs ، نويسنده , ◄ Francis Edward Su، نويسنده ,
123
Alison L. Kay، نويسنده , ◄ Nicholas S. Reynard، نويسنده , ◄ Richard G. Jones، نويسنده ,
124
Alison L. Kay، نويسنده , ◄ Richard G. Jones، نويسنده , ◄ Nicholas S. Reynard، نويسنده ,
125
Alison L. Kelly، نويسنده , ◄ Donna C. Berthelsen، نويسنده ,
126
Alison L. Kitson، نويسنده ,
127
Alison L. Marsden، نويسنده , ◄ Jeffrey A. Feinstein، نويسنده , ◄ Irene E. Vignon and Charles A. Taylor، نويسنده ,
128
Alison L. Marshall، نويسنده , ◄ Eva R. Leslie، نويسنده , ◄ Adrian E. Bauman، نويسنده , ◄ Bess H. Marcus، نويسنده , ◄ Neville Owen، نويسنده ,
129
Alison L. Sheets، نويسنده , ◄ Mont Hubbard، نويسنده ,
130
Alison Lacombe، نويسنده , ◄ Christine McGivney، نويسنده , ◄ Shravani Tadepalli، نويسنده , ◄ Xiaohong Sun، نويسنده , ◄ Vivian C.H. Wu، نويسنده ,
131
Alison Lacombe، نويسنده , ◄ Vivian C.H. Wu، نويسنده , ◄ Jennifer White، نويسنده , ◄ Shravaini Tadepalli، نويسنده , ◄ Enroe E. Andre، نويسنده ,
132
Alison Lee، نويسنده , ◄ David I. Thurnham، نويسنده , ◄ Mridula Chopra، نويسنده ,
133
Alison Leitch، نويسنده ,
134
Alison Looby، نويسنده , ◄ C.A.; Lyden، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
135
Alison Looby، نويسنده , ◄ Mitch Earleywine، نويسنده ,
136
Alison M Duncan، نويسنده , ◄ Darrel P. Francis، نويسنده , ◄ Derek G Gibson، نويسنده , ◄ Michael Y Henein، نويسنده ,
137
Alison M Elliott، نويسنده , ◄ Blair H Smith، نويسنده , ◄ Kay I Penny، نويسنده , ◄ W Cairns Smith، نويسنده , ◄ W Alastair Chambers، نويسنده ,
138
Alison M Elliott، نويسنده , ◄ Blair H Smith، نويسنده , ◄ Kay I Penny، نويسنده , ◄ W Cairns Smith، نويسنده , ◄ W Alastair Chambers، نويسنده ,
139
Alison M Elliott، نويسنده , ◄ Jessica Nakiyingi، نويسنده , ◄ Maria A Quigley، نويسنده , ◄ Neil French، نويسنده , ◄ Charles F Gilks، نويسنده , ◄ James AG Whitworth، نويسنده ,
140
Alison M Featherstone، نويسنده , ◄ Paul R Boult، نويسنده , ◄ Barry V O’Grady، نويسنده , ◄ Edward C.V. Butler، نويسنده ,
141
Alison M Goate، نويسنده , ◄ John C Morris، نويسنده ,
142
Alison M Knox، نويسنده , ◄ James C du Preez، نويسنده , ◄ Stephanus G Kilian، نويسنده ,
143
Alison M Magill، نويسنده , ◄ David S. McGuinness، نويسنده , ◄ Kingsley J. Cavell، نويسنده , ◄ George J.P. Britovsek، نويسنده , ◄ Vernon C. Gibson، نويسنده , ◄ Andrew J.P White، نويسنده , ◄ David J Williams، نويسنده , ◄ Allan H. White، نويسنده , ◄ Brian W. Skelton، نويسنده ,
144
Alison M. Barnwell، نويسنده , ◄ David J. Kavanagh، نويسنده ,
145
Alison M. Baylis، نويسنده , ◄ Eric J. Thomas، نويسنده ,
146
Alison M. Bell، نويسنده ,
147
Alison M. Cheung، نويسنده , ◄ Tak W. Mak، نويسنده ,
148
Alison M. Cornish، نويسنده , ◄ Dr. Catherine McMahon and Judy A. Ungerer، نويسنده ,
149
Alison M. Daines، نويسنده , ◄ Ben W. Greatrex، نويسنده , ◄ Colin M. Hayman، نويسنده , ◄ Sarah M. Hook، نويسنده , ◄ Warren T. McBurney، نويسنده , ◄ Thomas Rades، نويسنده , ◄ Phillip M. Rendle، نويسنده , ◄ Ian M. Sims، نويسنده ,
150
Alison M. Duncan، نويسنده , ◄ Darrel P. Francis، نويسنده , ◄ Michael Y. Henein، نويسنده , ◄ Derek G. Gibson، نويسنده ,
151
Alison M. Duncan، نويسنده , ◄ Darrel P. Francis، نويسنده , ◄ Michael Y. Henein، نويسنده , ◄ Derek G. Gibson، نويسنده ,
152
Alison M. Duncan، نويسنده , ◄ Eric Lim، نويسنده , ◄ Derek G. Gibson، نويسنده , ◄ Michael Y. Henein، نويسنده ,
153
Alison M. Duncan، نويسنده , ◄ William R. Phipps، نويسنده , ◄ Mindy S. Kurzer، نويسنده ,
154
ALISON M. DUNN، نويسنده ,
155
ALISON M. DUNN، نويسنده , ◄ Jaimie T.A. Dick، نويسنده , ◄ MELANIE J. HATCHER، نويسنده ,
156
Alison M. Featherstone، نويسنده , ◄ Ashley T. Townsend، نويسنده , ◄ Glenn A. Jacobson، نويسنده , ◄ Gregory M. Peterson، نويسنده ,
157
Alison M. Fry، نويسنده , ◄ Maryanne Martin، نويسنده ,
158
Alison M. Fry، نويسنده , ◄ Maryanne Martin، نويسنده ,
159
Alison M. Gane، نويسنده , ◄ David Craik، نويسنده , ◄ Sharon L.A. Munro، نويسنده , ◄ Geoffrey J. Howlett، نويسنده , ◄ Adrienne E. Clarke، نويسنده , ◄ Antony Bacic، نويسنده ,
160
Alison M. Heinhold، نويسنده , ◄ Sandra L. Kerr، نويسنده , ◄ Lisa Palladino، نويسنده ,
161
Alison M. Heru، نويسنده ,
162
Alison M. Heru، نويسنده , ◄ Alison and E. Ryan، نويسنده , ◄ Christine، نويسنده ,
163
Alison M. Kerr، نويسنده , ◄ Pavel Belichenko، نويسنده , ◄ Tiffany Woodcock، نويسنده , ◄ Maureen Woodcock، نويسنده ,
164
Alison M. Kerr، نويسنده , ◄ Sarah J. Kirtley، نويسنده , ◄ Susan J. Hillman، نويسنده , ◄ Mariëtta L. van der Linden، نويسنده , ◄ M. Elizabeth Hazlewood، نويسنده , ◄ James E. Robb، نويسنده ,
165
Alison M. Kerr، نويسنده , ◄ Robin J. Prescott، نويسنده ,
166
Alison M. Kerr، نويسنده , ◄ Yoshiko Nomura، نويسنده , ◄ Dawna Armstrong، نويسنده , ◄ Maria Anvret، نويسنده , ◄ Pavel V. Belichenko، نويسنده , ◄ Sarojini Budden، نويسنده , ◄ Hilary Cass، نويسنده , ◄ John Christodoulou، نويسنده , ◄ Angus Clarke، نويسنده , ◄ Carolyn Ellaway، نويسنده , ◄ Maurizio dʹEsposito، نويسنده , ◄ Uta Francke، نويسنده , ◄ Maj Hulten، نويسنده , ◄ Peter Julu، نويسنده , ◄ Helen Leonard، نويسنده , ◄ SakkuBai Naidu، نويسنده , ◄ Carolyn Schanen، نويسنده , ◄ Tessa Webb، نويسنده , ◄ Ingegerd Witt Engerstrom، نويسنده , ◄ Yushiro Yamashita، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
167
Alison M. Macdonald، نويسنده , ◄ Padmal De Silva، نويسنده ,
168
Alison M. Mackay، نويسنده , ◄ Michael S. Bradnam، نويسنده , ◄ Ruth Hamilton، نويسنده ,
169
Alison M. McManus، نويسنده , ◄ Rich S.W. Masters، نويسنده , ◄ Raija M.T. Laukkanen، نويسنده , ◄ Clare C.W. Yu، نويسنده , ◄ Cindy H.P. Sit، نويسنده , ◄ Fiona C.M. Ling، نويسنده ,
170
Alison M. Morton، نويسنده ,
171
Alison M. P. Borrajo، نويسنده , ◄ Boris I. Gorin، نويسنده , ◄ Suzanne M. Dostaler، نويسنده , ◄ Richard J. Riopelle، نويسنده , ◄ Gregory R. J. Thatcher، نويسنده ,
172
Alison M. Pack، نويسنده , ◄ Lucia S. Olarte، نويسنده , ◄ Martha J. Morrell، نويسنده , ◄ Edith Flaster، نويسنده , ◄ Stanley R. Resor، نويسنده , ◄ Elizabeth Shane، نويسنده ,
173
Alison M. Pack، نويسنده , ◄ Martha J. Morrell، نويسنده ,
174
Alison M. Spitz MS MPH، نويسنده , ◄ Nancy C. Lee، نويسنده , ◄ Herbert B. Peterson، نويسنده ,
175
Alison M. Trinkoff، نويسنده , ◄ Jane A. Lipscomb، نويسنده , ◄ Jeanne Geiger-Brown، نويسنده , ◄ Carla L. Storr، نويسنده , ◄ Barbara A. Brady، نويسنده ,
176
Alison M. Ward، نويسنده , ◄ Nick de Klerk، نويسنده , ◄ Douglas Pritchard، نويسنده , ◄ Martin Firth، نويسنده , ◄ C. D’Arcy J. Holman، نويسنده ,
177
Alison Macarthur، نويسنده , ◄ L. Cook، نويسنده , ◄ J.K. Pollard، نويسنده , ◄ R. Brant، نويسنده ,
178
Alison Macaulay، نويسنده ,
179
Alison Macdonald، نويسنده ,
180
Alison Macdonald، نويسنده ,
181
Alison Mahr، نويسنده , ◄ John Nagle، نويسنده ,
182
Alison Mann، نويسنده , ◄ Mary M. Hoke، نويسنده , ◄ Jacquelyn C. Williams، نويسنده ,
183
Alison Martin، نويسنده , ◄ Chris Martin، نويسنده ,
184
Alison Matalanis، نويسنده , ◄ David Julian McClements، نويسنده ,
185
Alison Matalanis، نويسنده , ◄ Owen Griffith Jones، نويسنده , ◄ David Julian McClements، نويسنده ,
186
Alison Matalanis، نويسنده , ◄ Uri Lesmes، نويسنده , ◄ Eric Andrew Decker، نويسنده , ◄ David Julian McClements، نويسنده ,
187
Alison Mathie، نويسنده , ◄ Jennifer C. Greene، نويسنده ,
188
Alison McCook، نويسنده ,
189
Alison McCook، نويسنده ,
190
Alison McInnes، نويسنده ,
191
Alison McInnes، نويسنده ,
192
Alison Moriarty Daley، نويسنده , ◄ Lois Sadler، نويسنده , ◄ Jota M Leventhal، نويسنده , ◄ Polly Cromwell، نويسنده , ◄ Heather Reynolds، نويسنده ,
193
Alison Morrison، نويسنده ,
194
Alison Morrison، نويسنده ,
195
Alison Morrison، نويسنده ,
196
Alison Morrison، نويسنده ,
197
Alison Mostyn and Michael E. Symonds، نويسنده ,
198
Alison Mott، نويسنده , ◄ Kim Rolfe، نويسنده , ◄ Rosie James، نويسنده , ◄ Rupert Evans، نويسنده , ◄ Alison Kemp، نويسنده , ◄ Frank Dunstan، نويسنده , ◄ Kenneth Kemp، نويسنده , ◄ Jo Sibert، نويسنده ,
199
Alison Mountz، نويسنده ,
200
Alison Mountz، نويسنده ,
201
Alison Munro، نويسنده , ◄ H.E. Watson، نويسنده , ◄ Angus McFadyen، نويسنده ,
202
ALISON N. PEARCE، نويسنده , ◄ R. Beasley، نويسنده , ◄ J. Crane، نويسنده , ◄ C. Burgess، نويسنده , ◄ R. Jackson، نويسنده ,
203
Alison N. Rutstein، نويسنده , ◄ James Brazill-Boast، نويسنده , ◄ Simon C. Griffith، نويسنده ,
204
Alison Noble، نويسنده , ◄ David Best، نويسنده , ◄ Lan-Ho Man، نويسنده , ◄ Michael Gossop، نويسنده , ◄ John Strang، نويسنده ,
205
Alison Nordon، نويسنده , ◄ Angela Mills، نويسنده , ◄ Ross T. Burn، نويسنده , ◄ Fiona M. Cusick، نويسنده , ◄ David Littlejohn، نويسنده ,
206
Alison Nordon، نويسنده , ◄ Céline Meunier، نويسنده , ◄ Robert H Carr، نويسنده , ◄ Paul J. Gemperline، نويسنده , ◄ David Littlejohn، نويسنده ,
207
Alison P Hill، نويسنده , ◄ Juan Baeza، نويسنده ,
208
ALISON P. GALVANI، نويسنده ,
209
ALISON P. GALVANI، نويسنده , ◄ RONALD M. COLEMAN، نويسنده ,
210
Alison P. Hagy، نويسنده , ◄ J. Farley Ordovensky Staniec، نويسنده ,
211
Alison P. Lenton، نويسنده , ◄ Irene V. Blair، نويسنده , ◄ Reid Hastie، نويسنده ,
212
Alison P. McGuigan، نويسنده , ◄ Michael V. Sefton، نويسنده ,
213
Alison P. McGuigan، نويسنده , ◄ Michael V. Sefton، نويسنده ,
214
Alison Palkhivala، نويسنده ,
215
Alison Palkhivala، نويسنده ,
216
Alison Parkes، نويسنده ,
217
Alison Parkes، نويسنده , ◄ Ade Kearns، نويسنده ,
218
Alison Pawley ، نويسنده ,
219
Alison Pawley ، نويسنده ,
220
Alison Phinney، نويسنده , ◄ Catherine A. Chesla، نويسنده ,
221
Alison Pilnick، نويسنده ,
222
Alison Pilnick، نويسنده ,
223
Alison Pilnick، نويسنده , ◄ Tim Coleman، نويسنده ,
224
Alison Powell، نويسنده , ◄ Leslie Regan Shade ، نويسنده ,
225
Alison Prescott، نويسنده , ◄ Lew Bank، نويسنده , ◄ John B Reid، نويسنده , ◄ John F. Knutson، نويسنده , ◄ Bert O Burraston، نويسنده , ◄ J.Mark Eddy، نويسنده ,
226
Alison R. Fragale، نويسنده ,
227
Alison R. Joubert، نويسنده , ◄ Anthony Leiman، نويسنده , ◄ Helen M. de Klerk، نويسنده , ◄ Stephen Katua، نويسنده , ◄ J. Coenrad Aggenbach، نويسنده ,
228
Alison R. Keimowitz، نويسنده , ◄ H. James Simpson، نويسنده , ◄ Martin Stute، نويسنده , ◄ Saugata Datta، نويسنده , ◄ Steven N. Chillrud، نويسنده , ◄ James Ross McCown، نويسنده , ◄ Monique Tsang، نويسنده ,
229
Alison R. Moliterno، نويسنده , ◄ Donna M. Williams، نويسنده , ◄ Ophelia Rogers، نويسنده , ◄ Mary Ann Isaacs، نويسنده , ◄ Jerry L. Spivak، نويسنده ,
230
Alison R. Spouge، نويسنده , ◄ Lisa M. F. Thain، نويسنده ,
231
Alison R. Spouge، نويسنده , ◄ Lisa M. F. Thain، نويسنده ,
232
Alison R. Van Haeringen، نويسنده , ◄ Mark Dadds، نويسنده , ◄ Kenneth L. Armstrong، نويسنده ,
233
Alison Ramage، نويسنده ,
234
Alison Reid، نويسنده , ◄ Anna Callan، نويسنده , ◄ Ania Stasinska، نويسنده , ◄ Jane Heyworth، نويسنده , ◄ Duong Trong Phi، نويسنده , ◄ Jon O. Odland، نويسنده , ◄ Andrea Hinwood، نويسنده ,
235
Alison Richardson، نويسنده , ◄ Emma Kate Ream، نويسنده ,
236
Alison Rodger، نويسنده , ◄ Steven Taylor، نويسنده , ◄ Gareth Adlam، نويسنده , ◄ Ian S. Blagbrough، نويسنده , ◄ Ian S. Haworth، نويسنده ,
237
ALISON RODRIGUEZ، نويسنده , ◄ NIGEL KING، نويسنده ,
238
Alison Ross، نويسنده , ◄ Conrad Rusnak، نويسنده , ◄ Brian Weinerman، نويسنده , ◄ Peter Kuechler، نويسنده , ◄ Allan Hayashi، نويسنده , ◄ Gordon MacLachlan، نويسنده , ◄ Ewan Frew، نويسنده , ◄ William Dunlop، نويسنده ,
239
Alison Round، نويسنده ,
240
Alison Salloum، نويسنده , ◄ Michael S. Scheeringa، نويسنده , ◄ Judith A. Cohen، نويسنده , ◄ Eric A. Storch، نويسنده ,
241
Alison Sambrook، نويسنده , ◄ Kevin G. Cooper، نويسنده ,
242
Alison Sawdy، نويسنده , ◄ Clifford Price، نويسنده ,
243
Alison Sawdy، نويسنده , ◄ Clifford Price، نويسنده ,
244
Alison Scott، نويسنده , ◄ Anna Glasier، نويسنده ,
245
Alison Shapcott، نويسنده ,
246
Alison Shapcott، نويسنده ,
247
Alison Sills، نويسنده , ◄ Stefan Deiters، نويسنده , ◄ Peter Eggleton، نويسنده , ◄ Marc Freitag، نويسنده , ◄ Mirek Giersz، نويسنده , ◄ Douglas Heggie، نويسنده , ◄ Jarrod Hurley، نويسنده , ◄ Piet Hut، نويسنده , ◄ Natasha Ivanova، نويسنده , ◄ Ralf S. Klessen، نويسنده , ◄ Pavel Kroupa، نويسنده , ◄ James C. Lombardi Jr.، نويسنده , ◄ Steve McMillan، نويسنده , ◄ Simon Portegies Zwart and Hans Zinnecker، نويسنده ,
248
Alison Smith، نويسنده , ◄ Ute Vollmer-Conna، نويسنده , ◄ Andrew Geczy، نويسنده , ◄ Heather Dunckley، نويسنده , ◄ Dr. Barbara Bennett، نويسنده , ◄ Ian Hickie، نويسنده , ◄ Andrew Lloyd، نويسنده ,
249
Alison Smith، نويسنده , ◄ Ute Vollmer-Conna، نويسنده , ◄ Dr. Barbara Bennett، نويسنده , ◄ Denis Wakefield، نويسنده , ◄ Ian Hickie، نويسنده , ◄ Andrew Lloyd، نويسنده ,
250
Alison Smith، نويسنده , ◄ Mary Lou Guerinot، نويسنده ,
251
Alison Snyder، نويسنده ,
252
Alison Snyder، نويسنده ,
253
Alison Snyder، نويسنده ,
254
Alison Snyder، نويسنده ,
255
Alison Snyder، نويسنده ,
256
Alison Stenton، نويسنده ,
257
Alison Stewart، نويسنده , ◄ Ron Zimmern، نويسنده ,
258
Alison Stopeck، نويسنده ,
259
Alison Straker and Milan Jaros، نويسنده ,
260
Alison Subiantoro، نويسنده , ◄ A. and Ooi، نويسنده , ◄ K.T.، نويسنده ,
261
Alison Subiantoro، نويسنده , ◄ A. and Ooi، نويسنده , ◄ K.T.، نويسنده ,
262
Alison Subiantoro، نويسنده , ◄ Alison and Ooi، نويسنده , ◄ Chun Yang and Kim Tiow Ooi ، نويسنده ,
263
Alison Subiantoro، نويسنده , ◄ Alison and Ooi، نويسنده , ◄ Chun Yang and Kim Tiow Ooi ، نويسنده ,
264
Alison Subiantoro، نويسنده , ◄ Alison and Ooi، نويسنده , ◄ Chun Yang and Kim Tiow Ooi ، نويسنده ,
265
Alison Subiantoro، نويسنده , ◄ Alison and Ooi، نويسنده , ◄ Chun Yang and Kim Tiow Ooi ، نويسنده ,
266
Alison Subiantoro، نويسنده , ◄ Alison and Yap، نويسنده , ◄ Ken Shaun and Ooi، نويسنده , ◄ Chun Yang and Kim Tiow Ooi ، نويسنده ,
267
Alison Sweeney، نويسنده , ◄ Sergio A. Sa?udo-Wilhelmy، نويسنده ,
268
Alison T. DeLeo، نويسنده , ◄ Tracy A. Dierks، نويسنده , ◄ Reed Ferber، نويسنده , ◄ Irene S. Davis، نويسنده ,
269
Alison T. Merryweather-Clarke، نويسنده , ◄ James and Summers، نويسنده , ◄ Farrel and Vitello، نويسنده , ◄ Lidia B. and Erman، نويسنده , ◄ James E.، نويسنده ,
270
Alison T. Stopeck، نويسنده ,
271
Alison T. Ung، نويسنده , ◄ Stephen G. Pyne، نويسنده , ◄ François Bischoff، نويسنده , ◄ Anne S.J. Lesage، نويسنده , ◄ Brian W. Skelton، نويسنده , ◄ Allan H. White، نويسنده ,
272
Alison T. Ung، نويسنده , ◄ Stephen G. Pyne، نويسنده , ◄ Uta Batenburg-Nguyen، نويسنده , ◄ Andrew S. Davis، نويسنده , ◄ Azlifa Sherif، نويسنده , ◄ François Bischoff، نويسنده , ◄ Anne S.J. Lesage، نويسنده ,
273
Alison Taylor، نويسنده ,
274
Alison Taylor، نويسنده , ◄ Dermot Neely، نويسنده , ◄ Susan Fairgrieve، نويسنده , ◄ Darrell Wang، نويسنده , ◄ Gail Norbury، نويسنده ,
275
Alison Thompson، نويسنده , ◄ Rita H. Pickler، نويسنده , ◄ Barbara Reyna، نويسنده ,
276
Alison Todes، نويسنده ,
277
Alison Twycross، نويسنده ,
278
Alison V. Davis، نويسنده , ◄ Martin T. Zanni، نويسنده , ◄ Christian Frischkorn، نويسنده , ◄ Mohammed Elhanine and Daniel M. Neumark، نويسنده ,
279
Alison Venn، نويسنده , ◄ Fiona Bruinsma، نويسنده , ◄ George Werther، نويسنده , ◄ Priscilla Pyett، نويسنده , ◄ Donna Baird، نويسنده , ◄ Penelope Jones، نويسنده , ◄ Jo Rayner، نويسنده , ◄ Judith Lumley، نويسنده ,
280
Alison Venn، نويسنده , ◄ Lyndsey Watson، نويسنده , ◄ Fiona Bruinsma، نويسنده , ◄ Graham Giles، نويسنده , ◄ David Healy، نويسنده ,
281
Alison Venn، نويسنده , ◄ David Healy، نويسنده , ◄ Robert McLachlan and Matthew Perlmutter، نويسنده ,
282
Alison Wain، نويسنده ,
283
Alison Wakeham، نويسنده , ◄ Roy Kennedy، نويسنده , ◄ Alastair McCartney ، نويسنده ,
284
Alison Watts، نويسنده ,
285
Alison Watts، نويسنده ,
286
Alison Watts، نويسنده ,
287
Alison Watts، نويسنده ,
288
Alison Watts، نويسنده ,
289
Alison Watts، نويسنده ,
290
Alison Wearden، نويسنده , ◄ Isabel Peters، نويسنده , ◄ Katherine Berry، نويسنده , ◄ Christine Barrowclough، نويسنده , ◄ Tom Liversidge، نويسنده ,
291
Alison Wearden، نويسنده , ◄ Lucy Cook، نويسنده , ◄ Joanne Vaughan-Jones، نويسنده ,
292
Alison Weatherly Watts، نويسنده , ◄ Thomas P. Ballestero، نويسنده , ◄ Kevin H. Gardner، نويسنده ,
293
Alison Webster، نويسنده , ◄ Eric May، نويسنده ,
294
Alison Whelan، نويسنده , ◄ Joel Appel، نويسنده , ◄ Eric J. Alper، نويسنده , ◄ Thomas M. De Fer، نويسنده , ◄ Todd A. Dickinson، نويسنده , ◄ Sara B. Fazio، نويسنده , ◄ Erica Friedman، نويسنده , ◄ Mary Ann Kuzma، نويسنده , ◄ Shalini Reddy، نويسنده ,
295
Alison While، نويسنده ,
296
Alison While، نويسنده ,
297
Alison Whitworth، نويسنده , ◄ Rob Stephenson، نويسنده ,
298
Alison Williams، نويسنده , ◄ Jonathan Sandy، نويسنده , ◄ Jonathan Sterne، نويسنده ,
299
Alison Wilson، نويسنده , ◄ Matthew J. Wall Jr.، نويسنده , ◄ Robert Maxson، نويسنده , ◄ Kenneth Mattox، نويسنده ,
300
Alison Wray، نويسنده ,
301
Alison Wray، نويسنده , ◄ George W. Grace، نويسنده ,
302
Alison Wright، نويسنده , ◄ James Walker، نويسنده ,
303
Alison Young، نويسنده ,
304
Alison Yueh Li، نويسنده , ◄ Jaeyong Lee، نويسنده , ◄ Dominika Borek، نويسنده , ◄ Zbyszek Otwinowski، نويسنده , ◄ Glen F. Tibbits، نويسنده , ◄ Mark Paetzel، نويسنده ,
305
Alison. S. Tomlin، نويسنده ,
306
Alison، Aughinbaugh, نويسنده , ◄ Gittleman.، Maury نويسنده ,
307
AlisonM. Elliott، نويسنده , ◄ AlwynG. Mwinga، نويسنده , ◄ SusanD. Foster، نويسنده , ◄ Anton Pozniak، نويسنده , ◄ Louis-Jacques van Bogaert، نويسنده ,
308
Alissa Bukrinskaya، نويسنده ,
309
Alissa C. Magwood، نويسنده , ◄ Maureen M. Mundia، نويسنده , ◄ Mark D. Baker، نويسنده ,
310
Alissa E. Setliff، نويسنده , ◄ Harvey H. C. Marmurek، نويسنده ,
311
Alissa Huston، نويسنده , ◄ Jason Brown، نويسنده , ◄ G. David Roodman، نويسنده ,
312
Alissa M. Connors، نويسنده , ◄ William E. Svensson، نويسنده , ◄ H. Dudley Sinnett، نويسنده , ◄ Sami Shousha، نويسنده ,
313
Alissa Melinger، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Koenig، نويسنده ,
314
Alissa S. Crans، نويسنده , ◄ Shaun M. Fallat، نويسنده , ◄ Michael I. Gekhtman and Charles R. Johnson، نويسنده ,
315
Alissa Sherry، نويسنده , ◄ Robin K. Henson، نويسنده ,
316
Alissa، نويسنده , ◄ Eman M. and Ahmed، نويسنده , ◄ Waqar H. and Al-ama، نويسنده , ◄ Nabeel and Ferns، نويسنده , ◄ Gordon A.A. Ferns، نويسنده ,
317
Alissa، نويسنده , ◄ Eman M. and Bahjri، نويسنده , ◄ Suhad M. and Ahmed، نويسنده , ◄ Waqar H. and Al-ama، نويسنده , ◄ Nabeel and Ferns، نويسنده , ◄ Gordon A.A. Ferns، نويسنده ,
318
Al-Issa، Ali S.M. نويسنده College of Education,Department of Curriculum and Instruction,Sultan Qaboos University,Muscat,Oman ,
319
Alissandratos، نويسنده , ◄ Apostolos and Halling، نويسنده , ◄ Peter J.، نويسنده ,
320
Alissandratos، نويسنده , ◄ Apostolos and Kim، نويسنده , ◄ Hye-Kyung and Easton، نويسنده , ◄ Christopher J.، نويسنده ,
321
Alisse Waterston، نويسنده ,
322
Alisson Dal Lago، نويسنده , ◄ Walter D. Gonzalez ، نويسنده , ◄ Aline De Lucas، نويسنده , ◄ Carlos Roberto Braga، نويسنده , ◄ Lucas Ramos Vieira، نويسنده , ◄ Tardelli Ronan Coelho Stekel، نويسنده , ◄ Marlos Rockenbach، نويسنده ,
323
Alisson F. Barbieri، نويسنده , ◄ David L. Carr، نويسنده ,
324
Alistair A. Young، نويسنده ,
325
Alistair Allen، نويسنده , ◄ Dejan Milenic، نويسنده ,
326
Alistair Allen، نويسنده , ◄ Dejan Milenic، نويسنده , ◄ Paul Sikora، نويسنده ,
327
Alistair B. A. Boxall، نويسنده , ◄ Lorraine Maltby، نويسنده ,
328
Alistair B. Jeffcoate، نويسنده , ◄ Tim Elliott، نويسنده , ◄ Alex Thomas، نويسنده , ◄ Claudia Bouman، نويسنده ,
329
Alistair B. Roberts، نويسنده , ◄ Jennifer M. Mitchell، نويسنده , ◄ Lesley M. McCowan، نويسنده , ◄ Sarah Barker، نويسنده ,
330
Alistair B. Roberts، نويسنده , ◄ Jennifer M. Mitchell، نويسنده , ◄ Yvonne Lake، نويسنده , ◄ Neil S. Pattison، نويسنده ,
331
Alistair B. Sproul، نويسنده ,
332
Alistair B. Sproul، نويسنده ,
333
Alistair Black، نويسنده ,
334
Alistair Bolton ، نويسنده , ◄ Alex Maltman، نويسنده ,
335
Alistair Boyer، نويسنده , ◄ Naohiro Isono، نويسنده , ◄ Sebastian Lackner، نويسنده , ◄ Mark Lautens، نويسنده ,
336
Alistair Broughton، نويسنده , ◄ Steven Pratt، نويسنده , ◄ Andy Shilton، نويسنده ,
337
Alistair Bruce، نويسنده , ◄ Rodion Skovoroda، نويسنده , ◄ Jay Fattorusso، نويسنده , ◄ Trevor Buck، نويسنده ,
338
Alistair Burns، نويسنده ,
339
Alistair Burns، نويسنده ,
340
Alistair Burns، نويسنده , ◄ Declan Murphy، نويسنده ,
341
Alistair Burns، نويسنده , ◄ E Jane Byrne، نويسنده , ◄ Konrad Maurer، نويسنده ,
342
Alistair Burns، نويسنده , ◄ Michael Zaudig، نويسنده ,
343
Alistair Burns، نويسنده , ◄ Robin Jacoby، نويسنده ,
344
Alistair C. Bruce، نويسنده , ◄ Johnnie E.V. Johnson، نويسنده ,
345
Alistair C. Lindsay، نويسنده , ◄ Rodney A. Foale، نويسنده , ◄ Oliver Warren، نويسنده , ◄ John A. Henry، نويسنده ,
346
Alistair Cobb، نويسنده , ◄ Rachna Murthy، نويسنده , ◄ Mehmet Manisali، نويسنده , ◄ Jimmy Uddin، نويسنده , ◄ Abad Toma، نويسنده ,
347
Alistair Cobb، نويسنده , ◄ Suziye Mehmet، نويسنده , ◄ Martin Vesely، نويسنده , ◄ Malcolm Bailey، نويسنده , ◄ Graham Smith، نويسنده ,
348
Alistair Cumming، نويسنده ,
349
Alistair D. Headley، نويسنده ,
350
Alistair Dieppe، نويسنده , ◄ Jérôme Henry، نويسنده ,
351
Alistair Fielder، نويسنده ,
352
Alistair Fielder، نويسنده , ◄ Hannah Vinyard، نويسنده ,
353
Alistair Fielder، نويسنده , ◄ John Swales، نويسنده ,
354
Alistair Fraser، نويسنده ,
355
Alistair Fraser، نويسنده ,
356
Alistair G. Royse، نويسنده , ◄ Colin F. Royse، نويسنده ,
357
Alistair G. Royse، نويسنده , ◄ Colin F. Royse، نويسنده , ◄ Andrew E. Ajani، نويسنده , ◄ Emma Symes، نويسنده , ◄ Paul Maruff، نويسنده , ◄ Steven Karagiannis، نويسنده , ◄ Richard P. Gerraty، نويسنده , ◄ Leeanne E. Grigg MBBS، نويسنده , ◄ Stephen M. Davis، نويسنده ,
358
Alistair G. Royse، نويسنده , ◄ Colin F. Royse، نويسنده , ◄ Atul Maleskar، نويسنده , ◄ Anurag Garg، نويسنده ,
359
Alistair G. Royse، نويسنده , ◄ Colin F. Royse، نويسنده , ◄ Jai S. Raman، نويسنده ,
360
Alistair G. Royse، نويسنده , ◄ Colin F. Royse، نويسنده , ◄ Karen L. Groves، نويسنده , ◄ Gang Yu، نويسنده ,
361
Alistair George Royse، نويسنده , ◄ Greg S. Chang، نويسنده , ◄ Danielle M. Nicholas، نويسنده , ◄ Colin F. Royse، نويسنده ,
362
Alistair Greig، نويسنده , ◄ Susana Rivas، نويسنده , ◄ Stephen Blackman ، نويسنده , ◄ Walid Tizani، نويسنده ,
363
Alistair H. Bingham، نويسنده , ◄ Richard J. Davenport، نويسنده , ◄ Lewis Gowers، نويسنده , ◄ Roland L. Knight، نويسنده , ◄ Christopher Lowe، نويسنده , ◄ David A. Owen، نويسنده , ◄ David M. Parry، نويسنده , ◄ Will R. Pitt، نويسنده ,
364
Alistair H. Bingham، نويسنده , ◄ Richard J. Davenport، نويسنده , ◄ Richard Fosbeary، نويسنده , ◄ Lewis Gowers، نويسنده , ◄ Roland L. Knight، نويسنده , ◄ Christopher Lowe، نويسنده , ◄ David A. Owen، نويسنده , ◄ David M. Parry، نويسنده , ◄ Will R. Pitt، نويسنده ,
365
Alistair Hall، نويسنده ,
366
Alistair Hall، نويسنده , ◄ Gordon D Murray، نويسنده , ◄ Stephen G Ball، نويسنده ,
367
Alistair Hetherington، نويسنده , ◄ Ming-Bo Wang and Peter M. Waterhouse ، نويسنده ,
368
Alistair J Gunn، نويسنده , ◄ Peter D Gluckman، نويسنده , ◄ John S. Wyatt، نويسنده , ◄ Marianne Thoresen، نويسنده , ◄ David Edwards، نويسنده ,
369
Alistair J. Bolton، نويسنده , ◄ Alex J. Maltman ، نويسنده , ◄ Quentin Fisher، نويسنده ,
370
Alistair J. Gunn، نويسنده , ◄ Linda Maxwell، نويسنده , ◄ Harmen H. de Haan، نويسنده , ◄ Laura Bennet، نويسنده , ◄ Christopher E. Williams، نويسنده , ◄ Peter D. Gluckman، نويسنده , ◄ Tania R. Gunn، نويسنده ,
371
Alistair J. Lax، نويسنده ,
372
Alistair J. MacDougall، نويسنده , ◄ Gary M Brett، نويسنده , ◄ Victor J. Morris، نويسنده , ◄ Neil M. Rigby، نويسنده , ◄ Michael J Ridout، نويسنده , ◄ Stephen G. Ring، نويسنده ,
373
Alistair J. MacDougall، نويسنده , ◄ Paul W. Needs، نويسنده , ◄ Neil M. Rigby، نويسنده , ◄ Stephen G. Ring، نويسنده ,
374
Alistair J. Thorpe، نويسنده , ◄ Roy M. Harrison، نويسنده , ◄ Paul G. Boulter، نويسنده , ◄ Ian S. McCrae، نويسنده ,
375
Alistair J. Usher، نويسنده , ◄ Gulliver T Dalton، نويسنده , ◄ Nigel T. Lucas، نويسنده , ◄ Susan M Waterman، نويسنده , ◄ Simon Petrie، نويسنده , ◄ Robert Stranger، نويسنده , ◄ Mark G Humphrey، نويسنده , ◄ Anthony C Willis، نويسنده ,
376
Alistair J. Usher، نويسنده , ◄ Mark G Humphrey، نويسنده , ◄ Anthony C Willis، نويسنده ,
377
Alistair J. Usher، نويسنده , ◄ Mark G. Humphrey، نويسنده , ◄ Anthony C. Willis، نويسنده ,
378
Alistair J. Wallace، نويسنده , ◄ Timothy J. Stillman، نويسنده , ◄ Angela Atkins، نويسنده , ◄ Stuart J. Jamieson، نويسنده , ◄ Per A. Bullough، نويسنده , ◄ Peter J. Artymiuk and Jeffrey Green، نويسنده , ◄ Peter J. Artymiuk، نويسنده ,
379
Alistair James McCormick، نويسنده , ◄ Michael D. Cramer، نويسنده , ◄ Derek A. Watt، نويسنده ,
380
Alistair Kelman، نويسنده ,
381
ALISTAIR KENNEDY AND DIANA INKPEN، نويسنده ,
382
Alistair Knott، نويسنده ,
383
Alistair Knott، نويسنده , ◄ Peter Vlugter، نويسنده ,
384
Alistair Knott، نويسنده , ◄ Ted Sanders، نويسنده ,
385
Alistair Lowe، نويسنده , ◄ Chris McMahon، نويسنده , ◄ Steve Culley، نويسنده ,
386
Alistair M. Hetherington، نويسنده ,
387
Alistair M. Preston، نويسنده ,
388
Alistair M. Preston، نويسنده , ◄ David J. Cooper، نويسنده , ◄ D. Paul Scarbrough، نويسنده , ◄ Robert C. Chilton، نويسنده ,
389
Alistair M. Preston، نويسنده , ◄ Christopher Wright، نويسنده , ◄ Joni J. Young، نويسنده ,
390
Alistair M. Preston، نويسنده , ◄ Joni J. Young، نويسنده ,
391
Alistair M. Preston، نويسنده , ◄ Wai Fong Chua، نويسنده , ◄ Dean Neu، نويسنده ,
392
Alistair McGown، نويسنده , ◄ Graham Green، نويسنده , ◄ Paul A. Rodgers ، نويسنده ,
393
Alistair McGregor، نويسنده , ◄ Fenyong Liu، نويسنده , ◄ Mark R. Schleiss، نويسنده ,
394
Alistair Miles José R. Pérez-Agüera، نويسنده ,
395
Alistair Milne، نويسنده ,
396
Alistair Milne، نويسنده ,
397
Alistair Milne، نويسنده ,
398
Alistair Milne، نويسنده ,
399
Alistair Milne، نويسنده , ◄ A Elizabeth Whalley، نويسنده ,
400
Alistair Milne، نويسنده , ◄ Donald Robertson، نويسنده ,
401
Alistair Moffat، نويسنده , ◄ Ola Petersson and Nicholas C. Wormald ، نويسنده ,
402
Alistair Moffat، نويسنده , ◄ Vo Ngoc Anh، نويسنده ,
403
Alistair Munro، نويسنده ,
404
Alistair Munro، نويسنده ,
405
Alistair Munro، نويسنده ,
406
Alistair Munro، نويسنده , ◄ Robert Sugden، نويسنده ,
407
Alistair Mutch، نويسنده ,
408
Alistair Mutch، نويسنده ,
409
Alistair Mutch، نويسنده ,
410
Alistair N. Garratt، نويسنده ,
411
Alistair P.D Elfick، نويسنده , ◄ Simon L Smith، نويسنده , ◄ Sarah A. Green، نويسنده , ◄ Anthony Unsworth، نويسنده ,
412
Alistair P.D Elfick، نويسنده , ◄ Simon L Smith، نويسنده , ◄ Sarah A. Green، نويسنده , ◄ Anthony Unsworth، نويسنده ,
413
Alistair Preston، نويسنده , ◄ Leslie Oakes، نويسنده ,
414
Alistair R Fielder، نويسنده , ◄ Clare Gilbert، نويسنده , ◄ Anna Ells، نويسنده , ◄ Graham E Quinn، نويسنده ,
415
Alistair R. Anderson، نويسنده , ◄ Claire J. Miller، نويسنده ,
416
Alistair R. Clark c، نويسنده ,
417
Alistair Richard Clark، نويسنده , ◄ Vinicius Amaral Armentano، نويسنده ,
418
Alistair Ring، نويسنده ,
419
Alistair S Hall، نويسنده , ◄ Gordon D Murray، نويسنده , ◄ Stephen G Ball ، نويسنده ,
420
Alistair S. Duff، نويسنده ,
421
Alistair S. Duff، نويسنده ,
422
Alistair Savage، نويسنده ,
423
Alistair Savage، نويسنده ,
424
Alistair Savage، نويسنده ,
425
Alistair Savage، نويسنده , ◄ Olivier Schiffmann، نويسنده ,
426
Alistair Stirling، نويسنده , ◄ Tony Worthington، نويسنده , ◄ Mohammed Rafiq Abdul-Kadir، نويسنده , ◄ Peter J. Lambert، نويسنده , ◄ Tom SJ Elliott، نويسنده ,
427
Alistair Sutcliffe ، نويسنده ,
428
Alistair Sutcliffe ، نويسنده ,
429
Alistair Sutcliffe and David Benyon ، نويسنده ,
430
Alistair Ulph، نويسنده ,
431
Alistair Ulph، نويسنده ,
432
Alistair Ulph، نويسنده ,
433
Alistair Ulph، نويسنده , ◄ David Ulph، نويسنده ,
434
Alistair Ulph، نويسنده , ◄ CHRISTIAN BARRY AND LAURA VALENTINI، نويسنده ,
435
Alistair W. G. Pike، نويسنده , ◄ Michael P. Richards، نويسنده ,
436
Alistair W.G. Pike، نويسنده , ◄ Mabs Gilmour، نويسنده , ◄ Paul Pettitt، نويسنده , ◄ Roger Jacobi، نويسنده , ◄ Sergio Ripoll، نويسنده , ◄ Paul Bahn، نويسنده , ◄ Francisco Mu?oz، نويسنده ,
437
Alistair Windsor، نويسنده ,
438
AlistairI.Miller، نويسنده , ◄ SamSuppiah، نويسنده , ◄ RomneyB.Duffey، نويسنده ,
439
Aliste-Prieto، نويسنده , ◄ Antonio J. and Del Mastro، نويسنده , ◄ Nélida L.، نويسنده ,
440
Aliste-Prieto، نويسنده , ◄ José and Zamora، نويسنده , ◄ José، نويسنده ,
441
Alister Cumming، نويسنده ,
442
Alister Cumming، نويسنده ,
443
Alister Cumming، نويسنده ,
444
Alister Cumming، نويسنده , ◄ Abdolmehdi Riazi، نويسنده ,
445
Alister Cumming، نويسنده , ◄ Robert Kantor، نويسنده , ◄ Kyoko Baba، نويسنده , ◄ Usman Erdosy، نويسنده , ◄ Keanre Eouanzoui، نويسنده , ◄ Mark James، نويسنده ,
446
Alister J. Page، نويسنده , ◄ Soma Minami، نويسنده , ◄ Yasuhito Ohta، نويسنده , ◄ Stephan Irle، نويسنده , ◄ Keiji Morokuma، نويسنده ,
447
Alister McFarquhar، نويسنده ,
448
Alister Scott، نويسنده , ◄ Peter Shannon، نويسنده ,
449
Alister Scott، نويسنده , ◄ Michael Christie، نويسنده , ◄ Peter Midmore، نويسنده ,
450
Alister V. Spain، نويسنده , ◄ Victoria Gordon، نويسنده , ◄ Paul Reddell، نويسنده , ◄ Ray Correll، نويسنده ,
451
Ali-Taleshi، Mohammad Saleh نويسنده Department of Environment, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Karaj, IR Iran , ◄ Nejadkoorki، Farhad نويسنده Department of Environment, Faculty of Natural Resources, Yazd University, Yazd, IR Iran ,
452
Alitalo، نويسنده , ◄ Anni and Alakukku، نويسنده , ◄ Laura and Aura، نويسنده , ◄ Erkki، نويسنده ,
453
Alitalo، نويسنده , ◄ Kari and Carmeliet، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
454
Alitaneh، s نويسنده 1 Department of Animal Science, Birjand University, Birjand, Iran , ◄ Naeeimipour، h نويسنده 1 Department of Animal Science, Birjand University, Birjand, Iran , ◄ Golsheykhi، m نويسنده 1 Department of Animal Science, Birjand University, Birjand, Iran ,
455
Alithe L. van den Akker، نويسنده , ◄ Maja Dekovi? & Peter Prinzie، نويسنده , ◄ Jessica J. Asscher، نويسنده ,
456
Aliu، نويسنده , ◄ D. E. T. Shepherd، نويسنده , ◄ J.J.، نويسنده ,
457
Aliuska Morales Helguera، نويسنده , ◄ M. Nat?lia D.S. Cordeiro، نويسنده , ◄ Miguel Angel Cabrera Pérez، نويسنده , ◄ Robert D. Combes، نويسنده , ◄ Maykel Pérez Gonz?lez، نويسنده ,
458
Aliuska Morales Helguera، نويسنده , ◄ Miguel Angel Cabrera Pérez، نويسنده , ◄ Maykel Pérez Gonz?lez، نويسنده , ◄ Reinaldo Molina Ruiz، نويسنده , ◄ Humberto Gonzalez-Diaz، نويسنده ,
459
Alivand ، Afsaneh - Islamic Azad University, Ahvaz Branch ► Doulah ، Abdolhassan - Islamic Azad University, Ahvaz Branch ► Ziagham ، Saeed - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences
460
Alivand، M.R. نويسنده 1Departments of Basic Science, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Islamic Republic of Iran , ◄ Rastgar Jazii، F. نويسنده 1Departments of Basic Science, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Islamic Republic of Iran , ◄ Zare، M. نويسنده 1Departments of Basic Science, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Islamic Republic of Iran , ◄ Karimi Nasseri، N. نويسنده 1Departments of Basic Science, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Islamic Republic of Iran , ◄ Banoei، M.M. نويسنده 1Departments of Basic Science, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Islamic Republic of Iran , ◄ Yazdanbod، M. نويسنده 2Departments of Surgery, Shariati Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Islamic Republic of Iran , ◄ Motalebi، E. نويسنده 1Departments of Basic Science, National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran, Islamic Republic of Iran , ◄ Azimi، C. نويسنده ,
461
Aliverdi، نويسنده , ◄ Reza and Moslemi Naeni، نويسنده , ◄ Leila and Salehipour، نويسنده , ◄ Amir، نويسنده ,
462
Aliverti، نويسنده , ◄ A. and Galaris، نويسنده , ◄ D. and Tsolas، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
463
Aliverti، نويسنده , ◄ Alessandro and Pandini، نويسنده , ◄ Vittorio and Pennati، نويسنده , ◄ Andrea and de Rosa، نويسنده , ◄ Matteo and Zanetti، نويسنده , ◄ Giuliana، نويسنده ,
464
Alivio ، M.B.T. - Central Mindanao University ► Puno ، G.R. - Central Mindanao University ► Talisay ، B.A.M. - Central Mindanao University
465
Alivirdizadeh، Mohammad نويسنده , ◄ Mahdavi Tabatabaei، Naser نويسنده , ◄ Demiroren، Aysen نويسنده , ◄ Boushehri، Narges Sadat نويسنده ,
466
Alivirdizadeh، Mohammad نويسنده , ◄ Tousi، Behrouz نويسنده , ◄ Ghahramani، Hassan نويسنده , ◄ Khazaie، Javad نويسنده , ◄ Rajebi، Saman نويسنده ,
467
Alivisatos، A. Paul نويسنده , ◄ Zhu، Ji نويسنده , ◄ Somorjai، Gabor A. نويسنده , ◄ Kiricsi، Imre نويسنده , ◄ K?nya، Zolt?n نويسنده , ◄ Szegedi، Agnes نويسنده ,
468
Alivizatos، نويسنده , ◄ Emmanouil G. and Petsios، نويسنده , ◄ Michail N. and Uzunoglu، نويسنده , ◄ Nikolaos K.، نويسنده ,
469
Aliwi، نويسنده , ◄ S.M. and Hassan، نويسنده , ◄ A.K.، نويسنده ,
470
Alix Cauvin، نويسنده , ◄ Rene B. Testa ، نويسنده ,
471
Alix Cauvin، نويسنده , ◄ Rene B. Testa ، نويسنده ,
472
Alix Dubes، نويسنده , ◄ Ghania Degobert، نويسنده , ◄ Hatem Fessi، نويسنده , ◄ Hélène Parrot-Lopez، نويسنده ,
473
Alix Fano، نويسنده ,
474
Alix Hopper، نويسنده , ◄ Brian Bisase، نويسنده , ◄ Cyrus Kerawala، نويسنده ,
475
Alix Lombard، نويسنده , ◄ Anny Cazenave، نويسنده , ◄ Kien DoMinh، نويسنده , ◄ Cecile Cabanes، نويسنده , ◄ R. Steven Nerem، نويسنده ,
476
Alix Lombard، نويسنده , ◄ Anny Cazenave، نويسنده , ◄ Pierre-Yves Le Traon، نويسنده , ◄ Masayoshi Ishii، نويسنده ,
477
Alix McNamara، نويسنده , ◄ Nguyen Thi Thanh Nga، نويسنده ,
478
Alix Munier Kordon، نويسنده ,
479
Alix Munier Kordon، نويسنده , ◄ Jean-Baptiste Note، نويسنده ,
480
Alix Munier-Kordon، نويسنده , ◄ Djamal Rebaine، نويسنده ,
481
Alix Munier-Kordon، نويسنده , ◄ Djamal Rebaine، نويسنده ,
482
Alix Peterson Zwane، نويسنده ,
483
Alix، نويسنده , ◄ S. and Colasse، نويسنده , ◄ L. and Morvan، نويسنده , ◄ C. and Lebrun، نويسنده , ◄ L. and Marais، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
484
Alix، نويسنده , ◄ S. and Lebrun، نويسنده , ◄ L. and Marais، نويسنده , ◄ S. and Philippe، نويسنده , ◄ E. and Bourmaud، نويسنده , ◄ A. and Baley، نويسنده , ◄ C. and Morvan، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
485
Alix، نويسنده , ◄ S. and Philippe، نويسنده , ◄ E. and Bessadok، نويسنده , ◄ A. and Lebrun، نويسنده , ◄ L. and Morvan، نويسنده , ◄ C. and Marais، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
486
Alixandra B. Yanus، نويسنده , ◄ Rinat Levi and Sela، نويسنده , ◄ Hagit and Borojovich، نويسنده , ◄ Eitan J.C. and Zakon، نويسنده , ◄ Yevgeni and Saphier، نويسنده , ◄ Magal and Nikolski، نويسنده , ◄ Andrey and Gutflais، نويسنده , ◄ Efi and Lorber، نويسنده , ◄ Avraham and Karpas، نويسنده , ◄ Zeev، نويسنده ,
487
AlixSeigneuric، نويسنده , ◄ Daniel Zagar، نويسنده , ◄ Fanny Meunier، نويسنده , ◄ Elsa Spinelli، نويسنده ,
488
Aliya C. Hines، نويسنده , ◄ Philip A. Cole، نويسنده ,
489
Aliya Hashmi Khan، نويسنده ,
490
Aliya Noor، نويسنده , ◄ Kenneth S. Knox، نويسنده ,
491
Aliya Qayyum، نويسنده , ◄ Gerard K. Lee، نويسنده , ◄ Benjamin M. Yeh، نويسنده , ◄ Jill N. Allen، نويسنده , ◄ Alan P. Venook، نويسنده , ◄ Fergus V. Coakley، نويسنده ,
492
Aliyali، Masoud نويسنده , ◄ Abdi، Roohollah نويسنده Department of Radiology, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. ,
493
Aliyali، Masoud نويسنده , ◄ Abedi، Siavash نويسنده Department of Internal Medicine, Pulmonary and Critical Care Division, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. ,
494
Aliyali، Masoud نويسنده , ◄ Kashi ، Zahra نويسنده Internal Medicine Department, Endocrinology Division, Mazandaran University of Medical Sciences, MAZANDARAN-IRAN. , ◄ Torabizadeh، Zhila نويسنده ,
495
Aliyali، Masoud نويسنده , ◄ Mehravaran، Hossein نويسنده Department of Internal Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran , ◄ Abedi، Siavash نويسنده Department of Internal Medicine, Pulmonary and Critical Care Division, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. , ◄ Sharifpour، Ali نويسنده Internal Medicine Department, Pulmonary and Critical Care Division, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari-Iran , ◄ Yazdani Cherati، Jamshid نويسنده Department of Biostatistics, Health Sciences Research Center, Faculty of Health, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran ,
496
Aliyali، Masoud نويسنده , ◄ Sharifpour، Ali نويسنده Internal Medicine Department, Pulmonary and Critical Care Division, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari-Iran , ◄ Tavakoli، Abdolrasol نويسنده Internal Medicine Department, Pulmonary and Critical Care Division, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari-Iran ,
497
Aliyan ، Hamid - Islamic Azad University, Shahreza Branch
498
Aliyan, H Department of Chemistry, Islamic Azad University, Shahreza Shahreza ,Isfahan ► Fazaeli, R Department of Chemistry, Islamic Azad University, Shahreza Shahreza ,Isfahan ► Javaherian Naghash, H Department of Chemistry, Islamic Azad University, Shahreza Shahreza ,Isfahan ► Massah, A. R Department of Chemistry, Islamic Azad University, Shahreza Shahreza ,Isfahan ► Saliminejad, F Department of Chemistry, Islamic Azad University, Shahreza Shahreza ,Isfahan
499
Aliyan، Hamid نويسنده , ◄ Fazaeli، Razieh نويسنده , ◄ Massah، Ahmad Reza نويسنده , ◄ Javaherian Naghash، Hamid نويسنده , ◄ Moradi، Saeed نويسنده ,
500
Aliyan، Hamid نويسنده , ◄ Fazaeli، Razieh نويسنده , ◄ Tajsaeed، Nafiseh نويسنده Department of Chemistry, Shahreza Branch, Islamic Azad University, 86145-311, Iran ,
501
Aliyan، Hamid نويسنده Department of Chemistry,Islamic Azad University, Shahreza Branch,Shahreza,Iran ,
502
Aliyan، Hamid نويسنده Department of Chemistry,Islamic Azad University, Shahreza Branch,Shahreza,Iran , ◄ Shabani، Leili نويسنده Department of Chemistry,Islamic Azad University, Shahreza Branch,Shahreza,Iran ,
503
Aliyar Fouladkhah، نويسنده , ◄ Ifigenia Geornaras، نويسنده , ◄ Hua Yang، نويسنده , ◄ John N. Sofos، نويسنده ,
504
Aliyar Mousavi، نويسنده ,
505
Aliyar Zanjani ، N. - Islamic Azad University ► Piravi Vanak ، Z. - Standard Research Institute-ISIRI
506
Aliyari ، F. - Urmia University of Technology ► Afzal ، P. - Islamic Azad University, South Tehran Branch ► Abdollahi Sharif ، J. - Urmia University
507
Aliyari ، H. - Islamic Azad University, Karaj Branch ► Effatnejad ، R. - Islamic Azad University, Karaj Branch ► Savaghebi ، M. - Islamic Azad University, Karaj Branch
508
Aliyari Ghassabeh، نويسنده , ◄ Youness and Linder، نويسنده , ◄ Tamلs and Takahara، نويسنده , ◄ Glen، نويسنده ,
509
aliyari, hamed Department of Electrical Engineering, Faculty of Electrical, Biomedical and Mechatronics Engineering - Qazvin Branch - Islamic Azad University, Qazvin, Iran ► sahraiee, hedayat Neuroscience Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► kazemi, masoomeh Neuroscience Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► hadipour, mohammad mehdi Neuroscience Research Center - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
510
Aliyari، نويسنده , ◄ Farhang and Rastad، نويسنده , ◄ Ebrahim and Mohajjel، نويسنده , ◄ Mohammad and Arehart، نويسنده , ◄ Greg B.، نويسنده ,
511
Aliyari، Zeynab نويسنده Umbilical Cord Stem Cell Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Soleimanirad، Sara نويسنده Al-Zahra Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Sayyah Melli، Manizheh نويسنده MD, Professor, Departement of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran Sayyah Melli, Manizheh ◄ Tayefi Nasrabadi، Hamid نويسنده Tissue Engineering Research Group, Advanced Research School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Nozad Charoudeh، Hojjatollah نويسنده Stem Cell Research center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. ,
512
Aliyari، Hamed نويسنده Electrical Engineering Department, Alborz Science and Research Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran , ◄ Kazemi، Masoomeh نويسنده Department of Biology, School of Science, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran , ◄ Tekieh، Elaheh نويسنده Neuroscience Research Center, Baqyiatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Salehi، Maryam نويسنده Neuroscience Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Salehi, Maryam ◄ SAHRAEI، HEDAYAT نويسنده , ◄ Daliri، mohammad reza نويسنده Departments of Biomedical Engineering , ◄ Agaei، Hassan نويسنده Neuroscience Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Agaei, Hassan ◄ Minaei، Behroz نويسنده School of Computer Engineering, University of Science and Technology ,Tehran, Iran Minaei, Behroz ◄ Lashgari، Reza نويسنده Department of Electrical Engineering, University of Science and Technology ,Tehran, Iran Lashgari, Reza ◄ Srahian، Nahid نويسنده Neuroscience Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Srahian, Nahid ◄ Hadipour، Mohammad mehdi نويسنده Neuroscience Research Center, Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Hadipour, Mohammad mehdi ◄ Salehi، Mostafa نويسنده Industrial Engineering Department, K.N.Toosi university and technology Salehi, Mostafa ◄ Ranjbar Aghdam، Asghar نويسنده From Daj Scientific co-Research dept Ranjbar Aghdam, Asghar
513
Aliyari، Z نويسنده Stem Cell Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Alami، F نويسنده Stem Cell Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Mostafavi، T نويسنده Stem Cell Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Taiefi Nasrabadi، H نويسنده Tissue engineering Research group, Novin School of Advanced Medical School, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Soleimanirad، J نويسنده Tissue engineering group, Novin School of Advanced Medical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Nozad Charoudeh، H نويسنده Tissue engineering group, Novin School of Advanced Medical Sciences, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran ,
514
Aliyari، Zeynab نويسنده , ◄ Alemi، Forogh نويسنده , ◄ Brazvan، Balal نويسنده , ◄ Tayefi Nasrabadi، Hamid نويسنده , ◄ Nozad Charoudeh، Hojjatollah نويسنده ,
515
Aliye Altunda?، نويسنده , ◄ Arif Dastan، نويسنده , ◄ Michael M. McKee، نويسنده , ◄ Metin Balci، نويسنده ,
516
Aliye Arabac?، نويسنده , ◄ M. Faruk ?ksüz?mer، نويسنده ,
517
Aliye Asl? Esenp?nar، نويسنده , ◄ Ali R?za ?zkaya، نويسنده , ◄ Mustafa Bulut، نويسنده ,
518
Aliyenne، نويسنده , ◄ A. Ould and Khiari، نويسنده , ◄ J.E. and Kraïem، نويسنده , ◄ J. and Kacem، نويسنده , ◄ Y. and Hassine، نويسنده , ◄ B. Ben، نويسنده ,
519
Aliyev، نويسنده , ◄ V.P and Babayev، نويسنده , ◄ S.S and Mammadov، نويسنده , ◄ T.G and Seyidov، نويسنده , ◄ Mir-Hasan Yu and Suleymanov، نويسنده , ◄ R.A، نويسنده ,
520
Aliyev، Farid نويسنده , ◄ Erkan، Hakan نويسنده , ◄ Turkoglu، Cengizhan نويسنده ,
521
Aliyev، Farzali Fazil نويسنده , ◄ Hasanova، Rahila Aydin نويسنده , ◄ Hasanov، Eldar Rasul نويسنده ,
522
Aliyev، Isa نويسنده , ◄ Mousavi، Nasser نويسنده ,
523
Aliyeva Anutgan، نويسنده , ◄ T. and Anutgan، نويسنده , ◄ M. and Ozdemir، نويسنده , ◄ O. and Atilgan، نويسنده , ◄ I. and Katircioglu، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
524
Aliyeva، Shahla N. نويسنده Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan , ◄ Aliyeva، S. I. نويسنده Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan , ◄ Mehdiyev، Talat R. نويسنده Institute of Physics, Azerbaijan National Academy of Sciences, Baku, Azerbaijan ,
525
Aliyu ، G.A. - Universiti Putra Malaysia ► Jamil ، N.R.B. - Universiti Putra Malaysia ► Adam ، M.B. - Universiti Putra Malaysia ► Zulkeflee ، Z. - Universiti Putra Malaysia
526
Aliyu ، T.H - University of Ilorin ► Balogun ، O.S - University of Ilorin ► Namani ، C.S - University of Ilorin ► Olatinwo ، L.K - Federal University ► Aliyu ، A.S - University of Ilorin
527
Aliyu، نويسنده , ◄ B. and Agnew، نويسنده , ◄ B. and Douglas، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
528
Aliyu، نويسنده , ◄ M. and Hepher، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
529
Aliyu، نويسنده , ◄ M. and Hepher، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
530
Aliyu، نويسنده , ◄ Muktar H. and Wilson، نويسنده , ◄ Roneé E. and Zoorob، نويسنده , ◄ Roger and Chakrabarty، نويسنده , ◄ Sangita and Alio، نويسنده , ◄ Amina P. and Kirby، نويسنده , ◄ Russell S. and Salihu، نويسنده , ◄ Hamisu M. Salihu، نويسنده ,
531
Aliyu، Muhammad Mukhtar نويسنده Faculty of Modern Languages and Communication,Department of English,Universiti Putra Malaysia,Serdang,Malaysia , ◄ Fung، Yong Mei نويسنده Faculty of Modern Languages and Communication,Department of English,Universiti Putra Malaysia,Serdang,Malaysia , ◄ Abdullah، Mardziah H. نويسنده Faculty of Modern Languages and Communication,Department of English,Universiti Putra Malaysia,Serdang,Malaysia , ◄ Hoon، Tan Bee نويسنده Faculty of Modern Languages and Communication,Department of English,Universiti Putra Malaysia,Serdang,Malaysia ,
532
Aliza Amiel، نويسنده , ◄ Yona Kitay-Cohen، نويسنده , ◄ Moshe D. Fejgin، نويسنده , ◄ Michael Lishner، نويسنده ,
533
Aliza Dicker-Brown، نويسنده , ◄ Vivian A. Fonseca، نويسنده , ◄ Louis M. Fink، نويسنده , ◄ Philip A. Kern، نويسنده ,
534
Aliza Fleischer، نويسنده ,
535
Aliza Fleischer، نويسنده , ◄ Abraham Pizam، نويسنده ,
536
Aliza Fleischer، نويسنده , ◄ Abraham Pizam، نويسنده ,
537
Aliza Fleischer، نويسنده , ◄ Anat Tchetchik، نويسنده ,
538
Aliza Fleischer، نويسنده , ◄ Daniel Felsenstein، نويسنده ,
539
Aliza Fleischer، نويسنده , ◄ Daniel Freeman، نويسنده ,
540
Aliza Fleischer، نويسنده , ◄ Marcelo Sternberg، نويسنده ,
541
Aliza le Roux، نويسنده , ◄ Thore J. Bergman، نويسنده ,
542
Aliza le Roux، نويسنده , ◄ Michael I. Cherry، نويسنده , ◄ Marta B. Manser، نويسنده ,
543
Aliza Ovadia، نويسنده , ◄ Zhiming Zhang، نويسنده , ◄ Don M. Gash، نويسنده ,
544
Aliza P. Baltz، نويسنده , ◄ Anne B. Clark، نويسنده ,
545
Aliza P. Baltz، نويسنده , ◄ Anne B. Clark، نويسنده ,
546
Aliza Ravizky، نويسنده , ◄ Nissim Nadav، نويسنده ,
547
Aliza Steurer، نويسنده ,
548
Aliza Werner-Seidler، نويسنده , ◄ Rick Richardson، نويسنده ,
549
Alizad Ghandforoush، Nasrin نويسنده MSc, Department of Hematology, School of Allied Medical Sciences, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Alizad Ghandforoush, Nasrin ◄ Chahardouli، Bahram نويسنده , ◄ Rostami، Shahrbano نويسنده , ◄ Ghadimi، Habibeh نويسنده MSc Student, Hematology-Oncology and Stem Cell Transplantation Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Ghadimi, Habibeh ◄ Ghasemi، Ali نويسنده Department of Computer Science, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran , ◄ Alimoghaddam، Kamran نويسنده Alimoghaddam, K ◄ Ghavamzadeh، Ardeshir نويسنده , ◄ Nadali، Fatemeh نويسنده ,
550
Alizad, Vida University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran - Pediatric Neuro-rehabilitation Research center ► Vameghi, Roshanak University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran - Pediatric Neuro-rehabilitation Research center ► Sajedi, Firoozeh University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran - Pediatric Neuro-rehabilitation Research center ► Alaeddini, Farshid Health Research and development Institute, Tehran ► Hadian Jazy, Mohammad R Iran University of Medical Sciences, Tehran
551
Alizad، V. نويسنده Occupational therapist,University of Welfare & Rehabilitation Sciences , ◄ Sajedi، F. نويسنده , ◄ Vameghi، R. نويسنده Assistant Professor of Pediatrics, Department of Clinical Sciences, Pediatric Neurorehabilitation Research Center, ,
552
Alizade haghighi، E. نويسنده Mechanical Engineering Department, University of Urmia, Iran , ◄ Jafarmadar، S. نويسنده , ◄ Taghavifar، .H نويسنده Mechanical Engineering Department, University of Urmia, Iran ,
553
Alizade Pudeh ، Mohamad - Islamic Azad University, South Tehran Branch ► Rahimi ، Esmaeil - Islamic Azad University, South Tehran Branch ► Gholinejad ، Mehran - Islamic Azad University, South Tehran Branch ► Soeezi ، Amirhossein - University of Tehran
554
ALIZADE, Hesam Infectious and Tropical Diseases Research Center - Hormozgan Health Institute - Hormozgan University of Medical Sciences, Bandar Abbas, Iran
555
Ali-Zade، نويسنده , ◄ Parviz and Hajiyev، نويسنده , ◄ Chingiz and Hajiyeva، نويسنده , ◄ Ulviyya and Yilmaz، نويسنده , ◄ Murat، نويسنده ,
556
Ali-zade، نويسنده , ◄ Rasim A.، نويسنده ,
557
Alizade، Hesam نويسنده Research Center for Tropical and Infectious Diseases, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, I.R. Iran , ◄ Ghanbarpour، Reza نويسنده Department of Molecular Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University, Kerman, I.R. Iran , ◄ Nekoubin، Mojdeh نويسنده Department of Molecular Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahid Bahonar University, Kerman, I.R. Iran ,
558
Alizade، Hesam نويسنده Infectious and Tropical Disease Research Center, Hormozgan Health Institute,Hormozgan University of Medical Sciences,Bandar Abbas,Iran , ◄ Ghanbarpour، Reza نويسنده Zoonosis Research Committee,Kerman University of Medical Sciences,Kerman,Iran , ◄ Jajarami، Maziar نويسنده Faculty of Veterinary Medicine,Department of Pathobiology,Shahid Bahonar University,Kerman,Iran , ◄ Askari، Asma نويسنده Faculty of Veterinary Medicine,Department of Pathobiology,Shahid Bahonar University,Iran ,
559
Alizade، Hossein H.A نويسنده , ◄ Golpur، Iman نويسنده , ◄ Hassankhani، Roya نويسنده ,
560
Alizade، Kambiz نويسنده Department of Open Heart Surgery School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences , ◄ Maddah، Godratollah نويسنده Department of surgery, School of medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad , ◄ Jafarian، Amir Hosein نويسنده Department of Pathology, School of Medicine, Mashhad University of Medical sciences Mashhad , ◄ Khamene Bagheri، Arash نويسنده Sabzevar University of Medical Science Sabzevar , ◄ Jafarzadeh Esfehani، Reza نويسنده Sabzevar University of Medical Science Sabzevar , ◄ Mirzaeian، Sara نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ,
561
Alizade، Milad نويسنده Department of Biotechnology, Faculty of New Technologies Engineering, Shahid Beheshti University, G. C., Evin, Tehran, Iran , ◄ Askari، Hossein نويسنده ,
562
Alizadeasl, Azin Echocardiography Research Center - Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Noohi, Feridoun Echocardiography Research Center - Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Larti, Farnoosh Department of Cardiology - Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran ► Hosseini, Saeid Heart Valve Disease Research Center - Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Maleki, Majid Echocardiography Research Center - Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
563
Alizadeh Ali نويسنده ► Abbasi Ali Asghar نويسنده MS degree ► Ahmadian Mohammd Taghi نويسنده PhD degree ► Tarighi Sina نويسنده PhD student
564
Alizadeh ، A. - Azarbaijan Shahid Madani University ► Javan-Nikkhah ، M. - University of Tehran ► Salehi Jozani ، G. R. - Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) ► Fotouhifar ، KH.-B. - University of Tehran ► Roodbar Shojaei ، T. - University of Tehran ► Rahjoo ، V. - Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO) ► Taherkhani ، K. - Research and Training Institute
565
Alizadeh ، Amir Houshang Mohammad - Shaheed Beheshti University of Medical Sciences ► Ranjbar ، Mitra - Iran University of Medical Sciences ► Khosravi-Largani ، Matin - Iran University of Medical Sciences ► Nojomi ، Marzieh - Iran University of Medical Sciences
566
Alizadeh ، Bahram - Tabriz Islamic Art University ► Mirgholami ، Morteza - Islamic Arts University ► Dadashpoor ، Hashem - Tarbiat Modares University ► Farabiasl ، Nayyer - Islamic Azad University, Qazvin branch ► Allan ، Andrew - University of South Australia
567
Alizadeh ، Hamed نويسنده , ◄ Salouti، Mojtaba نويسنده , ◄ Shapouri، Reza نويسنده Biology Research Center Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, IR Iran ,
568
Alizadeh ، Kambiz - Mashhad University of Medical Sciences ► Tabari ، Masoomeh - Mashhad University of Medical Sciences ► Shirinzadeh Feizabadi ، Atefeh - Mashhad University of Medical Sciences ► Izanloo ، Azra
569
Alizadeh ، M نويسنده Inland Saltwater Fish Research Station, PO BOX: 89715-1123, Bagh, Iran , ◄ Hedayati، A نويسنده Khorramshahr Marine Science University, Fishery Group, Khorramshahr, Iran , ◄ Bahmani، M نويسنده Sturgeon International Research Institute, Rasht, Iran ,
570
Alizadeh ، M.H. - ‎Institute for Advanced Studies in Basic Sciences (IASBS)‎ ► Roohi ، M. - ‎Golestan University‎
571
Alizadeh ، Mahasti - Tabriz University of Medical Sciences ► Sayyah-Melli ، Manizheh - Tabriz University of Medical Sciences ► Ebrahimi ، Hanieh - Tabriz University of Medical Sciences ► Kazemi Shishavan ، Maryamalsadat - Tabriz University of Medical Sciences ► Rahmani ، Farzad - Tabriz University of Medical Sciences
572
Alizadeh ، Mahdieh - Payame Noor University ► Asad ، Mohammad Reza - Payame Noor University ► Faramarzi ، Mohammad - Shahrekord University ► Afroundeh ، Roghayeh - University of Mohaghegh Ardabili
573
Alizadeh ، Maryam - Birjand University of Medical Sciences ► Miri ، Mohammadreza - Birjand University of Medical Sciences ► Moasheri ، Bibi Narges - Birjand University of Medical Sciences ► Ataee ، Marzeyeh - Birjand University of Medical Sciences ► Moodi ، Mitra - Birjand University of Medical Sciences
574
Alizadeh ، Mohmmad Ali - Research Institute of Forests and Rangelands ► Sajjadi Jaghargh ، Syed Sedighe - University of Ardabili Mohaghegh ► Sharifi ، Rauf Seyed - University of Ardabili Mohaghegh ► Calagari ، Mohsen - Research Institute of Forests and Rangelands ► Sedghi ، Mohammad - University of Ardabili Mohaghegh
575
Alizadeh ، Mohsen - Lorestan University of Medical Sciences ► Mohammadrezaei Khorramabadi ، Reza - Lorestan University of Medical Sciences ► Beiranvand ، Fatemeh - Lorestan University of Medical Sciences ► Soori ، Jabar - Lorestan University of Medical Sciences ► Hasanvand ، Amin - Lorestan University of Medical Sciences
576
Alizadeh ، Mohsen - Semnan University ► Sayar ، Hassan - Semnan University ► Azadi ، Mohammad - Semnan University ► Jafari ، Seyed Mohammad - Shahid Beheshti University
577
Alizadeh ، Mostafa - Arak University of Medical Sciences ► Changizi-Ashtiyani ، Saeed - Arak University of Medical Sciences ► Hamidi ، Hamid - Arak University of Medical Sciences ► Gorji ، Narjes - Babol University of Medical Sciences
578
Alizadeh ، R. نويسنده Faculty of Mathematics and Computer Science, Amirkabir University of Technology (Tehran Polytechnic), 424 Hafez Avenue, 15914 Tehran, Islamic Republic of Iran , ◄ ESSLAMZADEH، G.H نويسنده ,
579
Alizadeh ، S Mohammad - Iran University of Science and Technology ► Mirkazemi ، S. M. - Iran University of Science and Technology ► Mohebbi ، H. - Niroo Research Institute (NRI) Iran University of Science and Tecnology
580
Alizadeh ، S.M. نويسنده , ◄ Mirarab-Razi، J. نويسنده ,
581
Alizadeh ، Siamak - Islamic Azad University ► Alizadeh ، Siamak - Islamic Azad University ► Mohammadi ، Tohid - Islamic Azad University ► Mohammadi ، Tohid - Islamic Azad University
582
alizadeh ، siamak - Islamic Azad University, Urmia Branch ► Veshkini ، Abbas - Islamic Azad University, Tehran Branch ► Rezaei ، Mehdi - Islamic Azad University, Urmia Branch
583
Alizadeh ، Siyamak - Iran University of Medical Sciences ► Rahbar ، Nariman - Iran University of Medical Sciences ► Ahadi ، Mohsen - Iran University of Medical Sciences ► Sameni ، Seyyed Jalal - Iran University of Medical Sciences
584
Alizadeh ، Soheil A. Islamic Azad University ► Pazoki ، Alireza - Islamic Azad University ► Habibi ، Hasan - Shahed University
585
Alizadeh ، Tajdar - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Keshavarz ، Zohreh - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Mirghafourvand ، Mojgan - Tabriz University of Medical sciences ► Zayeri ، Farid - Shahid Beheshti University of Medical
586
Alizadeh ، Vahi Islamic Azad University, Meibod Branch ► Shokri ، Vahid Islamic Azad University, Qaemshahr Branch ► Soltani ، Amir Islamic Azad University, Meibod Branch ► Yousefi ، Mohammad Ali Islamic Azad University, Branch Dezfoul
587
Alizadeh ، Yahya - University of Mohaghegh Ardabili ► Abdollahpour ، Mohammad Reza - University of Mohaghegh Ardabili
588
Alizadeh ، Zahra - Tehran University of Medical Sciences ► Mazinani ، Marzieh - Tehran University of Medical Sciences ► Mortaz ، Esmaeil - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Fazlollahi ، Mohammad Reza - Tehran University of Medical Sciences ► Adcock ، Ian - Imperial College London ► Moein ، Mostafa - Tehran University of Medical Sciences
589
Alizadeh ، Zahra - Tehran University of Medical Sciences ► Mortaz ، Esmaeil - Shahid Beheshti University of Medical Sciences ► Adcock ، Ian - Imperial College London ► Moin ، Mostafa - Tehran University of Medical Sciences
590
Alizadeh Behbahani Behrooz نويسنده Department of Food Science and Technology ► Tabatabaei Yazdi Farideh نويسنده Department of Food Science and Technology ► Mortazavi Ali نويسنده Department of Food Science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
591
Alizadeh Behbahani Behrooz نويسنده Department of Food Science and Technology ► Tabatabaei Yazdi Farideh نويسنده Department of Food Science and Technology ► Zendeboodi Fatemeh نويسنده Department of Food Science and Technology ► Vasiee Alireza نويسنده Department of Food Science and Technology ► Mortazavi Ali نويسنده Department of Food Science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran ► Mahdi Gholian Mohammad نويسنده Young researchers and elite Club, Aligoudarz Brunch, Islamic Azad University, Aligoudarz, Iran
592
Alizadeh Behbahani Behrooz نويسنده Department of Food Science and Technology ► Tabatabaei Yazdi Farideh نويسنده Department of Food Science and Technology ► Vasiee Alireza نويسنده Department of Food Science and Technology ► Tabatabaei Yazdi Forouzan نويسنده Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IR Iran ► Mortazavi Ali نويسنده Department of Food Science and Technology - Ferdowsi University of Mashhad
593
Alizadeh Behbahani, Behrooz Department of Food Science and Technology - Faculty of Animal Science and Food Technology - Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani ► Shahidi, Fakhri Department of Food Science and Technology - Faculty of Agriculture - Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad
594
Alizadeh Behbahani، Behrooz نويسنده Department of Food Science and Technology , ◄ Tabatabaei Yazdi، Farideh نويسنده Department of Food Science and Technology ,
595
Alizadeh Behbahani، Behrooz نويسنده Department of Food Science and Technology , ◄ Tabatabaei Yazdi، Farideh نويسنده Department of Food Science and Technology , ◄ Mortazavi، Ali نويسنده Department of Food Science and Technology , ◄ Zendeboodi، Fatemeh نويسنده Department of Food Science and Technology , ◄ Gholian ، Mohammad Mahdi نويسنده Department of Food Science and Technology , ◄ Vasiee، Alireza نويسنده Department of Food Science and Technology ,
596
Alizadeh Behbahani، Behrooz نويسنده Department of Food Science and Technology , ◄ Tabatabaei Yazdi، Farideh نويسنده Department of Food Science and Technology , ◄ Noorbakhsh، Hamid نويسنده Department of Food Sciences and Technology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IR Iran , ◄ Riazi، Fatemeh نويسنده M.Sc Student, Dept.of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran Riazi, Fatemeh ◄ Jajarmi، Amir نويسنده Department of Food Sciences and Technology, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IR Iran , ◄ Tabatabaei Yazdi، Forouzan نويسنده Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, IR Iran ,
597
Alizadeh Behbahani، Behrooz نويسنده Department of Food Science and Technology , ◄ Tabatabaei Yazdi، Farideh نويسنده Department of Food Science and Technology , ◄ Shahidi، Fakhri نويسنده Department of Food Science and Technology, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran , ◄ Riazi، Fatemeh نويسنده M.Sc Student, Dept.of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, Urmia University, Urmia, Iran Riazi, Fatemeh
598
Alizadeh Charandabi، Sakineh Mohammad نويسنده Department of Midwifery, Social Determinants of Health Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, IR Iran , ◄ Biglu، Mohammad Hossein نويسنده Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Yousefi Rad، Khatereh نويسنده Nursing & Midwifery Faculty, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran ,
599
Alizadeh Choobari، نويسنده , ◄ O. Alizadeh and Zawar-Reza، نويسنده , ◄ P. J. Sturman، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
600
Alizadeh Choobari، نويسنده , ◄ O. and Zawar-Reza، نويسنده , ◄ P. J. Sturman، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
601
Alizadeh Choobari، نويسنده , ◄ O. and Zawar-Reza، نويسنده , ◄ P. J. Sturman، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
602
Alizadeh Choobari، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
603
Alizadeh Diz، Abolfath نويسنده Cardiac Electrophysiology Research Center, Shaheed Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Ira ,
604
Alizadeh Eslami، P نويسنده , ◄ Moradi، Sh نويسنده , ◄ Abroomand Azar، P نويسنده , ◄ Abedini Khorrami، S نويسنده , ◄ Nasiri Laheghi، S نويسنده ,
605
Alizadeh Fard, Hossein Mohammad Department of Histopathology - Tabriz Branch - Islamic Azad University, Tabriz ► Afshari, Fatemehe Department of Histopathology - Tabriz Branch - Islamic Azad University, Tabriz ► Ghatre Samani, Zahra Department of Gynecology - Tabriz Branch - Islamic Azad University, Tabriz
606
Alizadeh Ghamsari Anahita نويسنده Pediatric Toxicologist, Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. ► Najari Fares نويسنده Department of Forensic Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Mousavi Seyyed Reza نويسنده Department of Clinical Toxicology and Medical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. ► Daadpour Bita نويسنده Fellowship of Clinical Toxicology, Assistant Professor of Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
607
Alizadeh Ghavidel, Leila Department of Ophthalmology - Nikookakari Eye Center - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Eftekhari Milani, Amir Department of Ophthalmology - Nikookakari Eye Center - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Bagheri, Masood Department of Ophthalmology - Nikookakari Eye Center - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz
608
Alizadeh Ghavidel, Leila Department of Ophthalmology - Nikookari Eye Center - Tabriz University of Medical Science, Tabriz ► Mousavi, Farideh Department of Ophthalmology - Nikookari Eye Center - Tabriz University of Medical Science, Tabriz ► Bagheri, Masood Department of Ophthalmology - Nikookari Eye Center - Tabriz University of Medical Science, Tabriz ► Asghari, Saba Department of Ophthalmology - Nikookari Eye Center - Tabriz University of Medical Science, Tabriz
609
Alizadeh Ghavidel, Leila Department of Ophthalmology - Nikookari Eye Center - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Arshadi, Mehdi Department of Parasitology and Mycology - School of Medicine - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Mousavi, Farideh Department of Ophthalmology - Nikookari Eye Center - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz
610
Alizadeh Ghavidel، Alireza نويسنده , ◄ Azarfarin، Rasoul نويسنده , ◄ Alizadehasl، Azin نويسنده , ◄ Sadeghpour Tabaei، Ali نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences , ◄ Totonchi، Ziae نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
611
Alizadeh Ghavidel، Alireza نويسنده , ◄ Basiri، Hosseinali نويسنده Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Totonchi، Ziae نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Mirmesdagh، Yalda نويسنده Rajaei Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Jalili-Shahandashti، Farshad نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Gholizadeh، Behnam نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ,
612
Alizadeh Ghavidel، Alireza نويسنده , ◄ Esmaeili، Vahid نويسنده Department of Embryology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedi- cine, ACECR, Tehran, Iran , ◄ Shahverdi، Abdolhossein نويسنده , ◄ Rashidi، Ladan نويسنده Institute of Standard and Industrial Research of Iran (ISIRI), Karaj, Iran ,
613
Alizadeh Ghavidel، Alireza نويسنده , ◄ Mirmesdagh، Yalda نويسنده Rajaei Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Sharifi، Mehrzad نويسنده Department of Cardiac Surgery, Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Sadeghpour، Anita نويسنده , ◄ Nakhaeizadeh، Reza نويسنده Heart Valve Disease Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center; Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Omrani، Gholamreza نويسنده Cardiac Surgeon at Department of Cardiovascular Surgery ,
614
Alizadeh Ghavidel، Alireza نويسنده , ◄ Nabavi، Salaheddin نويسنده Cardiac Surgery Fellow, Heart Valve Disease Research Center AND Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Haghjoo، Majid نويسنده Echocardiography Research Center, Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Toutonchi، Zia نويسنده Associate Professor, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Mirmesdagh، Yalda نويسنده Rajaei Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Javadikasgari، Hoda نويسنده Research Fellow, Heart Valve Disease Research Center AND Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ,
615
Alizadeh Ghavidel، Alireza نويسنده , ◄ Noorizadeh، Eskandar نويسنده Alinasab Hospital, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Pouraliakbar، Hamidreza نويسنده Heart Valve Disease Research Center, Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Mirmesdagh، Yalda نويسنده Rajaei Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Hosseini، Saeid نويسنده Heart Valve Disease Research Center, Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Asgari، Behnam نويسنده Heart Valve Disease Research Center, Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Gholamour Dehaki، Mahyar نويسنده Amir Kabir Research Institute, Tehran, Iran. ,
616
Alizadeh Ghavidel، Alireza نويسنده , ◄ Ramezannejad، Parisa نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Mirmesdagh، Yalda نويسنده Rajaei Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Sadeghpour Tabaei، Ali نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences ,
617
Alizadeh Ghavidel، Alireza نويسنده , ◄ Samiei، Niloofar نويسنده , ◄ Javadikasgari، Hoda نويسنده Research Fellow, Heart Valve Disease Research Center AND Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Bashirpour، Kamiar نويسنده Mechanical Engineering Departments, Amirkabir University of Technology, Tehran, IR Iran ,
618
Alizadeh Ghavidel، Alireza نويسنده , ◄ Taleb، Zeinab نويسنده Department of Animal Science, Saveh Branch, Islamic Azad University, Saveh, Iran , ◄ Ebrahimi، Bita نويسنده Department of Embryology at Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran , ◄ Shaverdi، Abdolhossein نويسنده Department of Embryology, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Reproductive Biomedicine, ACECR, Tehran, Iran , ◄ Nasr Esfahani، Mohammad Javad نويسنده , ◄ Kheimeh، Abolfazl نويسنده Animal Core Facility, Reproductive Biomedicine Research Center, Royan Institute for Biotechnology, ACECR, Tehran, Iran , ◄ Salman Yazdi، Reza نويسنده ,
619
Alizadeh Ghavidel، Alireza نويسنده , ◄ Totonchi، Ziae نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Hoseini، Abedin نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Ziyaeifard، Mohsen نويسنده Assistant Professor of Anesthesiology, Fellowship of Cardiac Anesthesia , ◄ Azarfarin، Rasoul نويسنده ,
620
Alizadeh Ghazijahani ، H - University of Tabriz ► Sharifi ، A. A. - University of Bonab ► Musevi Niya ، J - University of Tabriz ► Seyedarabi ، H - University of Tabriz
621
Alizadeh Goradel، Jaber نويسنده Young Researcher and Elite Club, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran. Alizadeh Goradel, Jaber ◄ Pouresmali، Asghar نويسنده Young Researcher and Elite Club, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran. Pouresmali, Asghar ◄ Mowlaie، Mehri نويسنده Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran. Mowlaie, Mehri ◄ Sadeghi Movahed، Fariba نويسنده Faculty of Medicine, Ardabil University of Medical Sciences, Ardabil, Iran ,
622
Alizadeh Kafeshani, F Department of Plant Protectionm - Faculty of Agriculture - Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan ► Rajabpour, A Department of Plant Protectionm - Faculty of Agriculture - Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan ► Aghajanzadeh, S Horticultural Science Research Institute - Citrus and Subtropical Fruits Research Center - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO ► Gholamian, E Horticultural Science Research Institute - Citrus and Subtropical Fruits Research Center - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO ► Farkhari, M Department of Plant Productions and Genetics - Faculty of Agriculture - Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan
623
Alizadeh Leila نويسنده ► Salehi Leili نويسنده Department of Health Education and Promotion, School of Public Health, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran
624
Alizadeh Mahasti نويسنده Education Development Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, ► Farajollahi Alireza نويسنده Department of Medical Physics, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran ► Ashrafi Hafez Asghar نويسنده Safety promotion and injury prevention research center, Shahid Beheshti University of medical sciences, Tehran ► Imanzad Masoumeh نويسنده Faculty of Medicine ► Sedagat Kamran نويسنده Department of sociology of socio-economic development, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
625
Alizadeh Moghadam، نويسنده , ◄ Amir and Aksikas، نويسنده , ◄ Ilyasse and Dubljevic، نويسنده , ◄ Stevan and Forbes، نويسنده , ◄ J. Fraser، نويسنده ,
626
Alizadeh Moghadam، M نويسنده , ◄ Noroozian ، R نويسنده , ◄ Jalilzadeh، S نويسنده ,
627
Alizadeh Najjarbashi، Faegheh نويسنده Mofid Children Hospital, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran Alizadeh Najjarbashi, Faegheh ◄ Mesdaghi، Mehrnaz نويسنده Pediatric Infections Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences , ◄ ALAEI، Mohammadreza نويسنده Assistant Professor of Pediatric Endocrinology, Pediatric Neurology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences(SBMU),Tehran, Iran , ◄ Shakiba، Marjan نويسنده Assistant Professor of Pediatric Endocrinology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Jami، Aliakbar نويسنده Department of Pediatric Cardiology, School of Medicine, Army University, Tehran, Iran Jami, Aliakbar ◄ Ghadimi، Farah نويسنده Department of Immunology, Mofid Children Hospital, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran Ghadimi, Farah
628
Alizadeh Nastaran نويسنده ► Bashardoust Nazanin نويسنده Department of Oral and Maxillofacial Pathology, Faculty of Dentistry, Gilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Modabbernia Shirin نويسنده Postgraduate Student, Dept. of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Hamadan University of Medical Sciences, Ham-adan, Iran. ► Bagheri Sara نويسنده ► Attarbashi Saedeh نويسنده Department of Oral & Maxillofacial Medicine - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Sciences
629
Alizadeh Nazarkandi ، Hossain - Islamic azad university, Marand Branch
630
Alizadeh Nazmi, Shiva Department of Toxicology - Ahar Branch - Islamic Azad University, Ahar ► Nourazarian, Alireza Department of Biochemistry and Clinical Laboratories - Faculty of Medicine - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Bahhaj, Reza Department of Parasitology and Mycology - Faculty of Medicine - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Khakikhatibi, Fatemeh Department of Biochemistry and Clinical Laboratories - Faculty of Medicine - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz
631
Alizadeh Oghyanous, Parastoo Department of English - Central Tehran Branch - Islamic Azad University, Tehran ► Khabiri, Mona Department of English - Central Tehran Branch - Islamic Azad University, Tehran
632
Alizadeh Osgouei، Haniyeh نويسنده Faculty of Chemistry, Sharif University of Technology, P.O. Box 11365-9516 Tehran, I.R. IRAN , ◄ Parsafar، Gholam Abbas نويسنده Faculty of Chemistry, Sharif University of Technology, P.O. Box 11365-9516 Tehran, I.R. IRAN , ◄ Akbarzadeh، Hamed نويسنده Faculty of Chemistry, Sharif University of Technology, P.O. Box 11365-9516 Tehran, I.R. IRAN ,
633
Alizadeh Oskoee ، Parnian - Tabriz University of Medical Sciences ► Pournaghi Azar ، Fatemeh - Tabriz University of Medical Sciences ► Jafari Navimipour ، Elmira - Tabriz University of Medical Sciences ► Ebrahimi chaharom ، Mohammad Esmaeel - Tabriz University of Medical Sciences ► Naser Alavi ، Fereshteh - Tabriz University of Medical Sciences ► Salari ، Ashkan - Tabriz University of Medical Sciences
634
Alizadeh Oskoee, P Department of operative dentistry - Dental School - Tabriz University of Medical Science, Tabriz ► Ebrahimi Chaharom, ME Department of operative dentistry - Dental School - Tabriz University of Medical Science, Tabriz ► Abed Kahnemui, M Department of operative dentistry - Dental School - Tabriz University of Medical Science, Tabriz ► Mohammadi, N Department of operative dentistry - Dental School - Tabriz University of Medical Science, Tabriz ► Pournaghi Azar, F Department of operative dentistry - research center for evidence-based medicine - Dental School - Tabriz University of medical science, Tabriz ► Vahedpour, H Department of operative dentistry - Dental School - Urmia University of Medical Science, Urmia ► Saadat, M Department of Periodontology - Dental School - Tabriz University of Medical Science, Tabriz
635
Alizadeh Oskoee, P Department of Operative Dentistry - School of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Ajami, AA Department of Operative Dentistry - School of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Savadi Oskoee, S Department of Operative Dentistry - School of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Pournaghi-Azar, F Department of Operative Dentistry - School of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz
636
Alizadeh Oskoee, P Department of Operative Dentistry - School of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Savadi Oskoee, S Department of Operative Dentistry - School of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Maapaar, M Department of Operative Dentistry - School of Dentistry - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz
637
Alizadeh Oskoee, Parnian Department of Operative Dentistry - Faculty of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Mohammadi, Narmin Department of Operative Dentistry - Faculty of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Ebrahimi Chaharom, Mohammad Esmaeel Department of Operative Dentistry - Faculty of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Kimyai, Soodabeh Department of Operative Dentistry - Faculty of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Pournaghi Azar, Fatemeh Department of Operative Dentistry - Faculty of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Rikhtegaran, Sahand Department of Operative Dentistry - Faculty of Dentistry - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Shojaeei, Maryam Department of Operative Dentistry - Faculty of Dentistry - Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin
638
Alizadeh Oskoee, Parnian Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Kimyai, Soodabeh Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Talatahari, Elham Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Rikhtegaran, Sahand Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Pournaghi-Azar, Fatemeh Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Sajadi Oskoee, Jafar Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz
639
Alizadeh Oskoee، Parnian نويسنده Dental and Periodontal Research Center, Faculty of Dentistry,Department of Operative Dentistry,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Nooroloyouni، Ahmad نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Endodontics,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Pornaghi Azar، Fatemeh نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Operative Dentistry,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Sajjadi Oskoee، Jafar نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Operative Dentistry,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Pirzadeh Ashraf، Ahmad نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Endodontics,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran ,
640
Alizadeh Oskoee، Parnian نويسنده Dental and Periodontal Research Center, Faculty of Dentistry,Department of Operative Dentistry,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Pournaghi-Azar، Fatemeh نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Operative Dentistry,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Jafari Navimipour، Elmira نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Operative Dentistry,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Ebrahimi chaharom، Mohammad Esmaeel نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Operative Dentistry,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Naser Alavi، Fereshteh نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Operative Dentistry,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Salari، Ashkan نويسنده Faculty of Dentistry,Department of Periodontics,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran ,
641
Alizadeh Oskooei ، P نويسنده Dept. of Operative Dentistry, School of Dentistry, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran , ◄ Abed Kahnamooei ، M نويسنده Dept. of Operative Dentistry, School of Dentistry, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran , ◄ Savadi Oskooei ، S نويسنده Dept. of Operative Dentistry, School of Dentistry, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran , ◄ Bahari ، M نويسنده Dept. of Operative Dentistry, School of Dentistry, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran ,
642
Alizadeh Pahlavani Mohammad Reza نويسنده ► Damroodi Hossein نويسنده Malek Ashtar University of Technology
643
Alizadeh Pahlavani Mohammad Reza نويسنده ► Seifouri Mahmood نويسنده Faculty of Electrical and Computer Engineering, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
644
Alizadeh Pahlavani، Hamed نويسنده Department of Physical Education, Behbahan Branch, Islamic Azad University, Behbahan ,Iran , ◄ Alam ، Shahram نويسنده Department of Physical Education, Shahr-e-Ray Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran , ◄ Bahmaei، Shahrokh نويسنده Department of Physical Education, Rahmhormoz Branch, Islamic Azad University, Rahmhormoz, Iran ,
645
Alizadeh Pahlavani، Mohammad Reza نويسنده , ◄ Allameh، Alireza نويسنده ,
646
Alizadeh Sahraie ، Mojtaba Shiraz University ► Rasekh Mahand ، Mohammad Bu-Ali Sina University
647
Alizadeh Salteh، Maghsoud نويسنده Instructor, Islamic Azad University, Khoy Branch, Iran , ◄ Ya??z، Oktay نويسنده Assistant Professor, Ataturk University, Turkey , ◄ Hamdami، reza نويسنده Instructor, Islamic Azad University, Khoy Branch, Iran , ◄ Sadeghi، Karim نويسنده Assistant Professor ,
648
Alizadeh Sanati, Mahboubeh Department of mathematics - Faculty of Sciences - Golestan University, Gorgan
649
Alizadeh Sani, Zahra Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Vojdanparast, Mohammad School of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Rezaeian, Nahid Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Seifi, Azin Department of Medical Sciences - School of Medicine - Islamic Azad University - Mashhad Branch, Mashhad ► Omidvar Tehrani, Sahar Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Nezafati, Pouya Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
650
Alizadeh Sani, Zahra Rajaie Cardiovascular Medical and Research Centre - Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Fazlinezhad, Afsoon Cardiovascular Research Center - School of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran ► Vojdan-Parast, Mohammad Cardiovascular Research Center - School of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran ► Sarafan-Sadeghi, Shadi Department of Medical Sciences - Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IR Iran ► Seifi, Azin Department of Medical Sciences - Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IR Iran ► Mirsadraee, Saeed University of Edinburgh - Little France Crescent, Edinburgh, United Kingdom ► Ghadrdoost, Behshid Rajaie Cardiovascular Medical and Research Centre - Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Behjati, Mohaddeseh Echocardiography Research Center - Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran
651
Alizadeh Sani, Zahra Rajaie Cardiovascular, Medical, and Research Centre - Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR, Iran ► Fazlinezhad, Afsoon Cardiovascular Research Centre - School Of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR, Iran ► Vojdan-parast, Mohammad Cardiovascular Research Centre - School Of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR, Iran ► Sarafan-Sadeghi, Shadi Department of Medical Sciences - Mashhad Branch - Islamic Azad University, Mashhad, IR, Iran ► Seifi, Azin Department of Medical Sciences - Mashhad Branch - Islamic Azad University, Mashhad, IR, Iran ► Mirsadraie, Saeed Senior Clinical Lecturer in Radiology - University of Edinburgh, Little France Crescent, Edinburgh, United Kingdom ► Ghadrdoost, Behshid Rajaie Cardiovascular, Medical, and Research Centre - Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR, Iran ► Behjati, Mohaddeseh Echocardiography Research Center - Rajaie Cardiovascular, Medical, and Research Centre - Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR, Iran
652
Alizadeh Sani، Zahra نويسنده Cardiac Imaging, Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Teharn , ◄ Fazlinezhad، Afsoon نويسنده , ◄ Moshkani Farahani، Maryam نويسنده , ◄ Sarafan Sadeghi، Shadi نويسنده Department of Medical Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IR Iran , ◄ Seifi، Azin نويسنده Department of Medical Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IR Iran , ◄ Shahri، Bahram نويسنده Cardiovascular Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran , ◄ Vojdanparast، Mohammad نويسنده Cardiovascular Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran ,
653
Alizadeh Sani، Zahra نويسنده Cardiac Imaging, Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Teharn , ◄ Heidari Bokavoli، Alireza نويسنده Cardiovascular Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran , ◄ Vojdanparast، Mohammad نويسنده Cardiovascular Research Center, School of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran , ◄ Seifi، Azin نويسنده Department of Medical Sciences, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, IR Iran ,
654
Alizadeh Sani، Zahra نويسنده Cardiac Imaging, Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Teharn , ◄ Madadi، Shabnam نويسنده Shaheed Rajaei Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Sadeghpour، Anita نويسنده , ◄ Khajali، Zahra نويسنده Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Golnari، Pedram نويسنده Shaheed Rajaei Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Kiavar، Majid نويسنده ,
655
Alizadeh Sani، Zahra نويسنده Cardiac Imaging, Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Teharn , ◄ Mozaffari، Kambiz نويسنده , ◄ Khajali، Zahra نويسنده Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. ,
656
Alizadeh Saravi ، L. نويسنده Department of Engineering, Science and Research Branch , ◄ KORAYEM، M. H. نويسنده , ◄ Nekoo، S. R. نويسنده Robotic Research Laboratory, Center of Excellence in Experimental Solid Mechanics and Dynamics, School of Mechanical Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran ,
657
Alizadeh Savareh, Behrouz School of Allied Medicine - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Bashiri, Azadeh Department of Health Information Management - School of Allied Medicine - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Mehrnaz Mostafavi Faculty of Allied Medicine - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
658
Alizadeh Shirazi، Mozhdeh نويسنده Faculty of Modern Languages and Communication,Universiti Putra Malaysia,Malaysia , ◄ Wan Yahya، Wan Roselezam نويسنده Faculty of Modern Languages and Communication,Universiti Putra Malaysia,Malaysia ,
659
Alizadeh Shirsavar Ali Akbar نويسنده ► Shaabani Mehrzad نويسنده Department of Exercise Physiology, Shahid Chamran University of Ahvaz (Islamic Republic of Iran), Ahvaz, Iran. ► Abolfathi Farzaneh نويسنده Department of Exercise Physiology, Shahid Chamran University of Ahvaz (Islamic Republic of Iran), Ahvaz, Iran.
660
Alizadeh Shirsavar، Ali Akbar نويسنده , ◄ Hamzeh-Mivehroud، Maryam نويسنده Biotechnology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Daneshgah Street , ◄ Dastmalchi، Siavoush نويسنده ,
661
Alizadeh Shirsavar، Ali Akbar نويسنده , ◄ Hamzeh-Mivehroud، Maryam نويسنده Biotechnology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Daneshgah Street , ◄ Dastmalchi، Siavoush نويسنده ,
662
Alizadeh Shirsavar، Ali Akbar نويسنده , ◄ Rahmani-Nia، Farhad نويسنده Department of Exercise Physiology, University of Guilan, Rasht, Iran , ◄ Mohebbi، Hamid نويسنده Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Guilan, Rasht, IR Iran , ◄ Zakerkish، Mehrnoosh نويسنده Department, Fellowship of Endocrinology, Diabetes Research Center, Ahwaz University of Medical Science, Ahwaz, Iran Zakerkish, Mehrnoosh
663
Alizadeh Shirsavar، Ali Akbar نويسنده , ◄ Rahmani-Nia، Farhad نويسنده Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Sciences , ◄ Mohebbi، Hamid نويسنده Department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, University of Guilan, Rasht, IR Iran , ◄ Zakerkish، Mehrnoosh نويسنده Department, Fellowship of Endocrinology, Diabetes Research Center, Ahwaz University of Medical Science, Ahwaz, Iran Zakerkish, Mehrnoosh
664
Alizadeh Shooshtari، Abbas نويسنده Department of Agriculture, Payame Noor University, Tehran, Iran , ◄ Amin، Mohammad Mehdi نويسنده , ◄ Nabizadeh، Ramin نويسنده Department of Environmental Health Engineering, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Jaafarzadeh، Nemat نويسنده Environmental Research Center, Ahwaz Jondishapour University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran ,
665
Alizadeh Tabaghi, Azadeh Faculty of English - University of Mazandaran ► Yaqubi, Baqer Faculty of English - University of Mazandaran ► Shirin Abadikhah Faculty of English - University of Mazandaran
666
Alizadeh Tabari, Zahra Department of Periodontics - Dental School - Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin ► Keshani, Forooz Department of Oral and Maxillofacial Pathology - Dental Research Center - School of Dentistry - Isfahan University of Medical Science, Isfahan ► Sharbatdaran, Majid Department of Pathology - Rohani Hospital - Babol University of Medical Sciences, Babol ► Banishahabadi, Amirhossein Department of Oral and Maxillofacial Surgery - School of Dentistry - Tabriz University of Medical Science, Tabriz ► Nejatifard, Marziyeh Department of Oral and Maxillofacial Surgery - School of Dentistry - Shahid Beheshti University of Medical Science, Tehran ► Ghorbani, Hossein Department of Pathology - Rohani Hospital - Babol University of Medical Sciences, Babol
667
Alizadeh Taghiabad ، Batool - Neyshabur University of Medical Sciences ► Ahrari ، Shahnaz - Gonabad University of Medical Sciences ► Garai ، Zahra Ferdowsi University
668
Alizadeh Taghiabad، Batool نويسنده Instructor, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Neyshabur University of Medical Sciences, Neyshabur, Iran Alizadeh Taghiabad, Batool ◄ Ahrari، Shahnaz نويسنده Social Development & Health Promotion Research Center, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery , ◄ Garai، Zahra نويسنده MSc in Mathematical Statistics, Ferdowsi University, Mashhad, Iran Garai, Zahra
669
ALIZADEH TAHERI, Peymaneh Dept. of Pediatrics - Tehran University of Medical Sciences ► NAVABI, Behdad Dept. of Pediatrics - Tehran University of Medical Sciences ► KHATIBI, Efat Dept. of Pediatrics - Tehran University of Medical Sciences
670
Alizadeh Taheri، Paymaneh نويسنده Department of Pediatrics, Bahrami Children Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Alizadeh Taheri, Paymaneh ◄ Sajjadian، Negar نويسنده Department of Pediatrics, Shariati Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Sajjadian, Negar ◄ Beyrami، Bahram نويسنده Department of Pediatrics, Bahrami Children Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Beyrami, Bahram ◄ Shariat، Mamak نويسنده ,
671
Alizadeh Taheri، Peymaneh نويسنده Department of Pediatrics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Alizadeh Taheri, Peymaneh ◄ Eslamieh، Hossein نويسنده Department of Pediatrics, Bahrami Hospital, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran. Eslamieh, Hossein ◄ SALAMATI، Peyman نويسنده Department of Community Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ,
672
Alizadeh Taheri، Peymaneh نويسنده Department of Pediatrics, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Alizadeh Taheri, Peymaneh ◄ Navabi، Behdad نويسنده Department of Pediatrics, Bahrami Children’s Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Shariat، Mamak نويسنده ,
673
Alizadeh Zarei Mehdi نويسنده Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Shojaee Marziye نويسنده Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Hasani Mehraban Afsoon نويسنده Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran
674
Alizadeh Zarei Mehdi نويسنده Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Lajevardi Laleh نويسنده Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Science, Tehran, IR Iran ► Ghorbani Kouhbanani Najme نويسنده Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Rahimzadegan Hawre نويسنده Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Shojaei Aghil نويسنده Department of Occupational Therapy, School of Rehabilitation Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran
675
Alizadeh Zarei, M. Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran ► Takhshid, M. A. Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran ► Behzad Behbahani, A. Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran ► Hosseini, S. Y. Bacteriology and Virology Department - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran ► Okhovat, M. A. Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran ► Rafiee Dehbidi, Gh. R. Diagnostic Laboratory Sciences and Technology Research Center - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran ► Mosleh Shirazi, M. A. Department of Radiotherapy and Oncology - Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
676
Alizadeh Zoeram ، Ali - Ferdowsi University of Mashhad ► Karimi Mazidi ، Ahmad Reza - Ferdowsi University of Mashhad
677
Alizadeh, A. Department of Radiology - Poursina Hospital - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Roudbari, S.A. Department of Neurology - Poursina Hospital - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Heidarzadeh, A. Department of Community Medicine - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Kouhsari, M. Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
678
Alizadeh, Ahmad Department of Radiology - Poursina Hospital - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Roudbari, Ali Department of Neurology - Poursina Hospital - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Heidarzadeh, Abtin Department of Community Medicine - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Babaei Jandaghi, Ali Department of Radiology - Poursina Hospital - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Bani Jamali, Maryam Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
679
Alizadeh, Ali Mohammad Cancer Research Centre of Institute Cancer -Tehran University of Medical Sciences ► Sohanaki, Hamid Department of Physiology - School of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Khaniki, Mahmod Department of Pathology - School of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Mohaghgheghi, Mohammad Ali Cancer Research Centre of Institute Cancer -Tehran University of Medical Sciences ► Ghmami, Giti Department of Pharmacology - School of Medicine -Tehran University of Medical Sciences ► Mosavi, Maryamsadat Cancer Research Centre of Institute Cancer -Tehran University of Medical Sciences
680
Alizadeh, Anahita Department of Clinical Toxicology - Imam Reza Hospital - School of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Naseri, Maryam Departments of Pediatrics - School of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Ravanshad, Yalda Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Sorouri, Shahabaddin School of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences ► Banihassan, Malihe Departments of Pediatrics - School of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Azarfar, Anoush School of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences
681
Alizadeh, Anahita Department of Pediatric - Medical Toxicology Center - Imam Reza Hospital - Mashhad University of Medical Sciences - School of Medicine, Mashhad ► Vahabzadeh, Maryam Department of Clinical Toxicology - Imam Reza Hospital - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Azarfar, Anoush Department of Pediatric Nephrology - Dr. Sheikh Hospital - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Ravanshad, Yalda School of Medicine - Ghaem Hospital - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
682
Alizadeh, Anahita Medical Toxicology Research Center - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Balali-Mood, Mahdi Medical Toxicology Research Center - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Mahdizadeh, Adeleh Medical Toxicology Research Center - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad ► Riahi-Zanjani, Bamdad Medical Toxicology Research Center - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad
683
Alizadeh, Azizeh Department of Clinical Psychology - 505 psychiatry hospital, Tehran, Iran ► Barati, Mohammad Infectious Diseases Research Center - AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Alizadeh, Eisa Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran ► Rahnejat, Amir Hossein Department of Military Psychology - AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Donyavi, Vahid Department of Military Psychology - AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Azizi, Maryam Department of Psychiatric Nursing - AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran
684
Alizadeh, F. Islamic Azad University, Yasooj Branch - Department of Microbiology ► Khodavandi, A. Islamic Azad University, Gachsaran Branch - Department of Biology ► Zalakian, S. Islamic Azad University, Yasooj Branch - Department of Microbiology
685
Alizadeh, Fahimeh Department of Microbiology - Islamic Azad University, Yasooj Branch ► Khodavandi, Alireza Department of Biology - Islamic Azad University, Gachsaran Branch ► Esfandyari, Samad Department of Microbiology - Islamic Azad University, Yasooj Branch ► Nouripour-Sisakht, Sadegh Cellular and Molecular Research Center - Yasuj University of Medical Sciences
686
Alizadeh, Fahimeh Department of Microbiology - Yasooj Branch - Islamic Azad University, Yasooj ► Sadat Faraji, Fatemeh Department of Microbiology - Yasooj Branch - Islamic Azad University, Yasooj ► Khodavandi, Alireza Department of Microbiology - Gachsaran Branch - Islamic Azad University, Gachsaran
687
Alizadeh, Farnosh Dentist - Private Practice - Rafsanjan ► Sadeghi, Mostafa Deptartment of Operative Dentistry - Dental School - Rafsanjan University of Medical Sciences
688
Alizadeh, H Nazarkandi Marand Branch - Islamic Azad University
689
Alizadeh, Hamed Department of Microbiology - Karaj Branch - Islamic Azad University, Karaj ► dezfulian, Mehrooz Department of Microbiology - Karaj Branch - Islamic Azad University, Karaj ► Rahnema, Mehdi Department of Microbiology - Zanjan Branch - Islamic Azad University, Zanjan ► Fallah, Jalil Lister Laboratory of Microbiology, Tehran ► Esmaeili, Davoud Department of Microbiology and Applied Microbiology Research Center - Systems Biology and Poisonings Institute - Baqiyatallah University of Medical Sciences - Applied Virology ResearchCenter - Baqiyatallah University of Medical Sciences, Tehran
690
Alizadeh, Hamid Exercise Physiology Department - Mazandaran University, Mazandaran, Babolsar, Iran ► Daryanoosh, Farhad Department of Physical Education - Shiraz University, Shiraz, Iran ► Moatari, Maryam Exercise Physiology Department - Shiraz University, Fars, Iran ► Hoseinzadeh, Khadijeh Exercise Physiology Department - Shiraz University, Fars, Iran
691
Alizadeh, Hamid Management Group - Khatam Anbia University, Tehran
692
Alizadeh, Hamzehali Water Engineering Department - Ilam University, Ilam, Iran ► Nazari, Bijan Water Engineering Department - Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
693
Alizadeh, Hasti Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Khaki, Arash Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Farzadi, Laya Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Nouri, Mohammad Department of Biochemistry - Faculty of Medicine - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Ahmadi-Asrbadr, Yadoulah Department of Urology - Faculty of Medicine - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Seyed-Ghiasi, Giti Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Shahnazi, Vahideh Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz
694
Alizadeh, Helen Department of English - Tabriz Branch - Islamic Azad University, Tabriz ► Saeidi, Mahnaz Department of English - Tabriz Branch - Islamic Azad University, Tabriz ► Hadidi Tamjid, Nasrin Department of English - Tabriz Branch - Islamic Azad University, Tabriz
695
Alizadeh, Javad Faculty of Communication and Information Technology - Imam Hossein University ► ,Aref, Mohammad Reza Information Systems and Security Lab. (ISSL) - Electrical Eng. Department - Sharif University of Technology ► Bagheri, Nasour Electrical Engineering Department - Shahid Rajaee Teacher Training University ► Rahimi, Alireza Faculty of Communication and Information Technology - Imam Hossein University
696
Alizadeh, Kambiz Department of Cardiovascular Surgery - Faculty of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran ► Ghodsi, Majid Department of Cardiovascular Surgery - Faculty of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran ► Mahdavi, Maryam Department of Dermatology - Faculty of Medicine - Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran ► Zargaran, Bita Faculty of Medicine - Islamic Azad University, Mashhad Branch, Mashhad, Iran ► Alavinejad, Roghaye Department of Cardiovascular Surgery - Faculty of Medicine - Mashhad University Of Medical Sciences ► Tabari, Masoomeh Department of Anaesthesiology - Faculty of Medicine, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
697
Alizadeh, Khodaverdi Department of Language and Linguistics - Ahar Branch - Islamic Azad University, Ahar ► Rezaloo, Mahmood Islamic Azad University, Ahar
698
Alizadeh, Leila Department of Maternal and Child Health - Ardabil Branch - Islamic Azad University ► Raoofi, Azam Department of Health Education and Promotion - School of Public Health - Alborz University of Medical Sciences ► Salehi, Leili Department of Health Education and Promotion - School of Public Health - Alborz University of Medical Sciences ► Ramzi, Mani Hematology Reaserch Center - Departement of Hematology and Medical Oncology - Shiraz University of Medical Sciences
699
ALIZADEH, M ► GOODARZI, A
700
Alizadeh, M Center for Food Sciences and Nutrition - Department of Nutrition and Biochemistry - School of Medicine - Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran ► Mohtadinia, J Department of Food Science and Technology - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran ► Pourghasem-Gargari, B Department of Biochemistry and Dietetics - Nutrition Research Center - School of Health and Nutrition - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran ► Esmaillzadeh, A Food Security Research Center - Department of Community Nutrition - School of Nutrition and Food Science - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
701
ALIZADEH, Mahdi Dept. of Iranian Traditional Medicine - School of Iranian Traditional Medicine - Tehran University of Medical Sciences, Tehran ► KHADEM, Ebrahim Dept. of Iranian Traditional Medicine - School of Iranian Traditional Medicine - Tehran University of Medical Sciences, Tehran ► ALIASL, Jale Research Institute for Islamic and Complementary Medicine - School of Iranian Traditional Medicine - Iran University of Medical Sciences, Tehran
702
Alizadeh, Maryam Agricultural Management Department - Shoushtar Branch Islamic Azad University, Shoushtar, Iran
703
Alizadeh, Maryam Departmant of Human Genetic - Mashhad University of Medical Sciences ► Sadr-Nabavi, Ariane Departmant of Human Genetic - Mashhad University of Medical Sciences - Iranian Academic Centres for Education - Culture and Research ACECR
704
Alizadeh, Maryam Department of Biochemistry and Biophysics - Faculty of Medicine - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Mahjoub, Soleiman Department of Biochemistry and Biophysics - Faculty of Medicine - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Esmaelzadeh, Seddigheh Fatemeh Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Hajian, Karimollah Fatemeh Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Basirat, Zahra Department of Epidemiology - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran ► Ghasemy, Maryam Fatemeh Zahra Infertility and Reproductive Health Research Center - Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
705
Alizadeh, Maryam Education Development Center - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Yamani, Nikoo Medical Education Research Centre - Ishfan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Taleghani, Fariba Nursing and Midwifery Care Research Centre - Nursing and Midwifery Faculty - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Khabaz-Mafinejad, Mahboobeh Education Development Center (EDC) - Department of Medical Education - School of Medicine - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
706
Alizadeh, Maryam Member of Student Research Committee - Faculty of Health - Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Miri, Mohammadreza Social Determinate of Health Research Center - Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Moasheri, Bibi Narges Social Determinate of Health Research Center - Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Ataee, Marzeyeh Vali-e-Asr Hospital - Birjand University of Medical Sciences, Birjand ► Moodi, Mitra Social Determinate of Health Research Center - Birjand University of Medical Sciences, Birjand
707
Alizadeh, Mohammad Department of Nutrition - School of Medicine - Food and Beverages Safety Research Center - Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran ► Gharaaghaji, Rasool Department of Vital Statistics and Epidemiology - School of Medicine, Urmia University of Medical Sciences, Urmia, Iran ► Pourghassem Gargari, Bahram School of Nutrition, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
708
Alizadeh, Mohammad Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Daneghian, Sevana Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Ghaffari, Aida Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Ostadrahimi, Alireza Department of Nutrition - Faculty of Health and Nutrition - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Safaeiyan, Abdolrasoul Department of Vital Statistics and Epidemiology - Faculty of Health and Nutrition - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Estakhri, Rassul Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz ► Pourghasem Gargari, Bahram Department of Nutrition - Faculty of Health and Nutrition - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz
709
Alizadeh, Morad Persian Gulf University ► Yousof, Haitham M Benha University ► Rasekhi, Mahdi Malayer University ► Altun, Emrah Bartin University
710
Alizadeh, Nina Department of Chemistry - Gilan University - Rasht ► Amini, Mohammad K. Department of Chemistry - Isfahan University - Isfahan
711
Alizadeh, Nina Department of Chemistry - University of Guilan - Rasht, I.R. IRAN ► Amani Tavani, Zahra Department of Chemistry - University of Guilan - Rasht, I.R. IRAN
712
Alizadeh, Nina Department of Chemistry - University of Guilan, Namjoo Street - Rasht ► Barari Shahidani, Maryam
713
Alizadeh, Nina Department of Chemistry - University of Guilan, Rasht ► Mahjoub, Mohammad Department of Chemistry - University of Guilan, Rasht
714
Alizadeh, Nina Department of Chemistry - University of Guilan, Rasht ► Shamsipur, Mojtaba Department of Chemistry - Razi University, Kermanshah
715
Alizadeh, Omid Department of Agriculture - Firooz Abad Branch, Islamic Azad University, Firooz Abad, Iran ► Parsaeimehr, Ali G. S. Davtyan Institute of Hydroponics Problems - National Academy of Sciences, Yerevan, Republic of Armenia
716
Alizadeh, R Department of Parasitology - School of Medicine - Kashan University of Medical Sciences, Kashan ► Hooshyar, H Department of Parasitology - School of Medicine - Kashan University of Medical Sciences, Kashan ► Arbabi, M Department of Parasitology - School of Medicine - Kashan University of Medical Sciences, Kashan ► Kazemi, F Department of Parasitology - School of Medicine - Kashan University of Medical Sciences, Kashan ► Talari, A Department of Parasitology - School of Medicine - Kashan University of Medical Sciences, Kashan ► Bandehpor, M Cellular and Molecular Biology Research Center - Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Kazemi, B Cellular and Molecular Biology Research Center - Shaheed Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
717
ALIZADEH, Reza Dept. of Anesthesiology and Pain - AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► SHARIAT, Ardalan Dept. of Anesthesiology and Pain - AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► NAKHOSTIN ANSARI, Noureddin Sports Medicine Research Center - Neuroscience Institute - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► KORDI, Ramin Sports Medicine Research Center - Neuroscience Institute - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► CLELAND, Joshua A Dept. of Physical Therapy - Franklin Pierce University, Manchester, New Hampshire, USA ► HAKAKZADEH, Azadeh Sports Medicine Research Center - Neuroscience Institute - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► KARGAR-FARD, Mehdi Dept. of Exercise Physiology - Faculty of Sport Sciences - University of Isfahan, Isfahan, Iran
718
Alizadeh, Safa Tehran University of Medical Sciences ► Mohebbi, Niayesh Department of Clinical Pharmacy - Faculty of Pharmacy - Tehran University of Medical Sciences ► Gholami, Kheirollah Research Center for Rational Use of Drugs - Tehran University of Medical Sciences ► Jabbarvand, Mahmoud Eye Research Center - Farabi Eye Hospital - Tehran University of Medical Sciences, Tehran
719
Alizadeh, Safar Ali Department of Pathobiology - School of Public Health - Tehran University of Medical Sciences ► Eshraghi, Saeed Department of Pathobiology - School of Public Health - Tehran University of Medical Sciences ► Pourmand, Mohammad Reza Department of Pathobiology - School of Public Health - Tehran University of Medical Sciences ► Naserpour, Taghi Department of Microbiology - Molecular Research Center - Qazvin University of Medical Sciences ► Abdollahpour, Gholamreza Faculty of Veterinary Medicine - University of Tehran ► Rahimiforoshani, Abbas Department of Epidemiology and Biostatistics - School of Public Health - Tehran University of Medical Sciences ► Najafipour, Reza Department of Biochemistry - Genetics Research Center - Qazvin University of Medical Sciences
720
Alizadeh, Sattar Department of Mathematics - Marand Branch - Islamic Azad University, Marand ► Moradlou, Fridoun Department of Mathematics - Sahand University of Technology, Tabriz
721
Alizadeh, Sattar Department of Mathematics - Marand Branch - Islamic Azad University, Marand ► Moradlou, Fridoun Department of Mathematics - Sahand University of Technology, Tabriz
722
Alizadeh, Shahab Department of Energy - Materials & Energy Research Centre, Karaj ► Haghgou, Hamid Reza Department of Energy - Materials & Energy Research Centre, Karaj
723
Alizadeh, Siamak Department of Clinical Sciences - Faculty of veterinary medicine - Urmia Branch - Islamic Azad University ► Azimzadeh, Kaveh Department of Clinical Sciences - Faculty of veterinary medicine - Urmia Branch - Islamic Azad University
724
Alizadeh, Siamak Department of Clinical Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Urmia Branch - Islamic Azad University ► Hayatrouhi, Ali Department of Clinical Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Urmia Branch - Islamic Azad University
725
Alizadeh, Taher Department of Analytical Chemistry - Faculty of Chemistry - University College of Science, University of Tehran, Iran
726
Alizadeh, Taher Department of Analytical Chemistry - School of Chemistry - College of Science - University of Tehran ► Akhoundian, Maedeh epartment of Analytical Chemistry - School of Chemistry - College of Science - University of Tehran
727
Alizadeh, Taher Department of Analytical Chemistry - School of Chemistry - University College of Science - University of Tehran, Tehran, Iran ► Nayeri, Sahar Department of Applied Chemistry - Faculty of Science - University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
728
Alizadeh, Yaser Department of Mathematics - Hakim Sabzevari University - Sabzevar, Iran.
729
Alizadeh, Yousef Eye Research Center - Amiralmomenin Hospital - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Panjtanpanah, Mohammad Reza Eye Research Center - Amiralmomenin Hospital - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Mohammadi, Mohammad Javad Eye Research Center - Amiralmomenin Hospital - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Behboudi, Hassan Eye Research Center - Amiralmomenin Hospital - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran ► Kazemnezhad Leili, Ehsan Eye Research Center - Amiralmomenin Hospital - Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran
730
alizadeh, zahra Blood Transfusion Research Center - High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran ► milani, saiedeh Blood Transfusion Research Center - High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran ► sharifi, zohreh Blood Transfusion Research Center - High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine, Tehran, Iran
731
Alizadeh, Zahra Tehran University of Medical Sciences ► Khosravi, Shahrzad Tehran University of Medical Sciences ► Borna, Sima Tehran University of Medical Sciences
732
Alizadeh، نويسنده , ◄ A. and Khodaei، نويسنده , ◄ M.M. and Kordestani، نويسنده , ◄ D. and Beygzadeh، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
733
Alizadeh، نويسنده , ◄ A. and Taheri-Nassaj، نويسنده , ◄ E. and Ehsani، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
734
Alizadeh، نويسنده , ◄ A. and Taheri-Nassaj، نويسنده , ◄ E.، نويسنده ,
735
Alizadeh، نويسنده , ◄ A.H. and Khishvand، نويسنده , ◄ M. B. Ioannidis، نويسنده , ◄ M.A. and Piri، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
736
Alizadeh، نويسنده , ◄ A.R. and Ghorbani، نويسنده , ◄ G.R. and Alikhani، نويسنده , ◄ M. and Rahmani، نويسنده , ◄ H.R. and Nikkhah، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
737
Alizadeh، نويسنده , ◄ Abdolali and Movahedi، نويسنده , ◄ Farnaz and Esmaili، نويسنده , ◄ Abbas Ali، نويسنده ,
738
Alizadeh، نويسنده , ◄ Abdolali and Rostamnia، نويسنده , ◄ Sadegh and Zhu، نويسنده , ◄ Long-Guan، نويسنده ,
739
Alizadeh، نويسنده , ◄ Abdolali and Rostamnia، نويسنده , ◄ Sadegh and Zohreh، نويسنده , ◄ Nasrin and Hosseinpour، نويسنده , ◄ Reza، نويسنده ,
740
Alizadeh، نويسنده , ◄ Abdolali and Sheikhi، نويسنده , ◄ Ehsan، نويسنده ,
741
Alizadeh، نويسنده , ◄ Abdolhamid and Khodaei، نويسنده , ◄ Mohammad Mahdi and Hamidi، نويسنده , ◄ Zohreh and Shamsuddin، نويسنده , ◄ Mustaffa bin، نويسنده ,
742
Alizadeh، نويسنده , ◄ Abdolhamid and Khodaei، نويسنده , ◄ Mohammd Mehdi and Nazari، نويسنده , ◄ Ehsan، نويسنده ,
743
Alizadeh، نويسنده , ◄ Akram and Lَpez Martيnez، نويسنده , ◄ Margarita and Sarkarinejad، نويسنده , ◄ Khalil، نويسنده ,
744
Alizadeh، نويسنده , ◄ Ali and Parsafar، نويسنده , ◄ GolamAbbas، نويسنده ,
745
Alizadeh، نويسنده , ◄ Ash A. and Majeti، نويسنده , ◄ Ravindra، نويسنده ,
746
Alizadeh، نويسنده , ◄ Bahram and Najjari، نويسنده , ◄ Saeid and Kadkhodaie-Ilkhchi، نويسنده , ◄ Ali، نويسنده ,
747
Alizadeh، نويسنده , ◄ Bahram and Sarafdokht، نويسنده , ◄ Hashem and Rajabi، نويسنده , ◄ Mojtaba and Opera، نويسنده , ◄ Ali and Janbaz، نويسنده , ◄ Mohadeseh، نويسنده ,
748
Alizadeh، نويسنده , ◄ Ebrahim and Bertrand، نويسنده , ◄ François and Chaouki، نويسنده , ◄ Jamal، نويسنده ,
749
Alizadeh، نويسنده , ◄ Ebrahim and Farhadi، نويسنده , ◄ Mousa and Sedighi، نويسنده , ◄ Kurosh and Ebrahimi-Kebria، نويسنده , ◄ H.R. and Ghafourian، نويسنده , ◄ Akbar، نويسنده ,
750
Alizadeh، نويسنده , ◄ Ebrahim and Sedighi، نويسنده , ◄ Kurosh and Farhadi، نويسنده , ◄ Mousa and Ebrahimi-Kebria، نويسنده , ◄ H.R.، نويسنده ,
751
Alizadeh، نويسنده , ◄ Kamal and Nemati، نويسنده , ◄ Hadi and Zohrevand، نويسنده , ◄ Somaieh and Hashemi، نويسنده , ◄ Payman and Kakanejadifard، نويسنده , ◄ Ali and Shamsipur، نويسنده , ◄ Mojtaba and Ganjali، نويسنده , ◄ Mohammad Reza and Faridbod، نويسنده , ◄ Farnoush، نويسنده ,
752
Alizadeh، نويسنده , ◄ Kamal and Rezaei، نويسنده , ◄ Behrooz and Khazaeli، نويسنده , ◄ Elaheh، نويسنده ,
753
Alizadeh، نويسنده , ◄ M. and Abbasi، نويسنده , ◄ F. and Khoshfetrat، نويسنده , ◄ A.B. and Ghaleh، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
754
Alizadeh، نويسنده , ◄ M.H. and Mirzaei، نويسنده , ◄ S. M. A. Razavi، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
755
Alizadeh، نويسنده , ◄ Meysam and Jolai، نويسنده , ◄ Fariborz and Aminnayeri، نويسنده , ◄ Majid and Rada، نويسنده , ◄ Roy، نويسنده ,
756
Alizadeh، نويسنده , ◄ Mohammad and Hamedi، نويسنده , ◄ M. and Khosroshahi، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
757
Alizadeh، نويسنده , ◄ Mohammad H. and Mirzaei، نويسنده , ◄ Masoud and Salimi، نويسنده , ◄ Ali R. and Razavi، نويسنده , ◄ Hossein، نويسنده ,
758
Alizadeh، نويسنده , ◄ Mojtaba and Ganjefar، نويسنده , ◄ Soheil and Alizadeh، نويسنده , ◄ Morteza، نويسنده ,
759
Alizadeh، نويسنده , ◄ Mojtaba and Ganjefar، نويسنده , ◄ Soheil and Alizadeh، نويسنده , ◄ Morteza، نويسنده ,
760
Alizadeh، نويسنده , ◄ Morteza and beni، نويسنده , ◄ Hossein Akbari beni، نويسنده ,
761
Alizadeh، نويسنده , ◄ Morteza and Paydar، نويسنده , ◄ M.H.، نويسنده ,
762
Alizadeh، نويسنده , ◄ Morteza and Salahinejad، نويسنده , ◄ Erfan، نويسنده ,
763
Alizadeh، نويسنده , ◄ Morteza، نويسنده ,
764
Alizadeh، نويسنده , ◄ Mostafa and Jenabali Jahromi، نويسنده , ◄ Ahmad and Abouali، نويسنده , ◄ Omid، نويسنده ,
765
Alizadeh، نويسنده , ◄ Mostafa and Moshirfarahi، نويسنده , ◄ Mohammad Mahdi and Rasaie، نويسنده , ◄ Mohammad Reza، نويسنده ,
766
Alizadeh، نويسنده , ◄ Mostafa and Talebian، نويسنده , ◄ Milad، نويسنده ,
767
Alizadeh، نويسنده , ◄ Naader and Farokhcheh، نويسنده , ◄ Alireza، نويسنده ,
768
Alizadeh، نويسنده , ◄ Naader and Khodaei-Tazekendi، نويسنده , ◄ Hasan، نويسنده ,
769
Alizadeh، نويسنده , ◄ Naader and Mohammadi، نويسنده , ◄ Abdorreza and Tabrizchi، نويسنده , ◄ Mahmoud، نويسنده ,
770
Alizadeh، نويسنده , ◄ Naader and Ranjbar، نويسنده , ◄ Bijan and Mahmodian، نويسنده , ◄ Morteza، نويسنده ,
771
Alizadeh، نويسنده , ◄ P and Marghussian، نويسنده , ◄ V.K، نويسنده ,
772
Alizadeh، نويسنده , ◄ P and Marghussian، نويسنده , ◄ V.K، نويسنده ,
773
Alizadeh، نويسنده , ◄ P and Yekta، نويسنده , ◄ B.Eftekhary and Gervei، نويسنده , ◄ A، نويسنده ,
774
Alizadeh، نويسنده , ◄ Parvin and Eftekhari Yekta، نويسنده , ◄ Bijan and Javadi، نويسنده , ◄ Tannaz، نويسنده ,
775
Alizadeh، نويسنده , ◄ R. and Mahmudi، نويسنده , ◄ Paulo R. and Langdon، نويسنده , ◄ T.G.، نويسنده ,
776
Alizadeh، نويسنده , ◄ R. and Mahmudi، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
777
Alizadeh، نويسنده , ◄ R. and Mahmudi، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
778
Alizadeh، نويسنده , ◄ T. and Zeynali، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
779
Alizadeh، نويسنده , ◄ Taher and Amjadi، نويسنده , ◄ Somaye، نويسنده ,
780
Alizadeh، نويسنده , ◄ Taher and Ganjali، نويسنده , ◄ Mohamad Reza and Zare، نويسنده , ◄ Mashaalah and Norouzi، نويسنده , ◄ Parviz، نويسنده ,
781
Alizadeh، نويسنده , ◄ Taher and Ganjali، نويسنده , ◄ Mohammad Reza and Norouzi، نويسنده , ◄ Parviz and Zare، نويسنده , ◄ Mashallah and Zeraatkar، نويسنده , ◄ Ali، نويسنده ,
782
Alizadeh، نويسنده , ◄ Taher and Rezaloo، نويسنده , ◄ Fatema، نويسنده ,
783
Alizadeh، نويسنده , ◄ Taher، نويسنده ,
784
Alizadeh، نويسنده , ◄ Vahid and Helwany، نويسنده , ◄ Sam and Ghorbanpoor، نويسنده , ◄ Al and Sobolev، نويسنده , ◄ Konstantin، نويسنده ,
785
Alizadeh، نويسنده , ◄ Yaser and Iranmanesh، نويسنده , ◄ Ali and Do?li?، نويسنده , ◄ Tomislav، نويسنده ,
786
Alizadeh، نويسنده , ◄ M. H. PAYDAR، نويسنده , ◄ M.H. and Terada، نويسنده , ◄ D. and Tsuji، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
787
Alizadeh، Leila نويسنده Department of Maternal and Child Health, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran , ◄ Salehi، Leili نويسنده Department of Health Education and Promotion, School of Public Health, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran ,
788
Alizadeh، .M نويسنده , ◄ Jenabali-Jahromi، .S.A نويسنده ,
789
Alizadeh، A نويسنده , ◄ Alizade، v نويسنده , ◄ Nassery، L نويسنده , ◄ Eivazi، A نويسنده ,
790
Alizadeh، A. نويسنده Department of Plant Protection,Azarbaijan Shahid Madani University,Tabriz,Iran , ◄ Javan-Nikkhah، M. نويسنده College of Agriculture and Natural Resources,Department of Plant Protection,University of Tehran,Karaj,Iran , ◄ Zare، R. نويسنده Iranian Research Institute of Plant Protection,Department of Botany,Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO),Tehran,Iran , ◄ Fotouhifar، Kh. B. نويسنده College of Agriculture and Natural Resources,Department of Plant Protection,University of Tehran,Karaj,Iran , ◄ Damm، U. نويسنده Senckenberg Museum of Natural History Görlitz,Görlitz,Germany , ◄ Stukenbrock، E. H. نويسنده Botanical Institute,Christian-Albrechts University of Kiel,Kiel,Germany ,
791
Alizadeh، Abdolali نويسنده , ◄ Rostamnia، Sadegh نويسنده , ◄ Hu، Mao-Lin نويسنده ,
792
Alizadeh، Abdolhamid نويسنده Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry and Nanoscience& Nanotechnology Research Center (NNRC), Razi University, Kermanshah, 67149 Iran , ◄ Khodaei، Mohamad Mehdi نويسنده Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry and Nanoscience& Nanotechnology Research Center (NNRC), Razi University, Kermanshah, 67149 Iran , ◄ Abdi، Gisya نويسنده Faculty of Chemistry, Department of Organic Chemistry, Razi University, Kermanshah 67149, Iran , ◄ Ghouzivand، Sohrab نويسنده Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry and Nanoscience& Nanotechnology Research Center (NNRC), Razi University, Kermanshah, 67149 Iran. , ◄ Fakhari، Mitra نويسنده Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry and Nanoscience& Nanotechnology Research Center (NNRC), Razi University, Kermanshah, 67149 Iran. , ◄ Beygzadeh، Mojtaba نويسنده Department of Organic Chemistry, Faculty of Chemistry and Nanoscience& Nanotechnology Research Center (NNRC), Razi University, Kermanshah, 67149 Iran. , ◄ Fallah، Amir Hossein نويسنده IbnuSina Institute for Fundamental Science Studies, Universiti Teknologi Malaysia, 81310 UTM, Johor Baharu, Johor, Malaysia ,
793
Alizadeh، Afshin Mohammad نويسنده , ◄ Zamani، Nasim نويسنده ,
794
Alizadeh، Akram نويسنده Department of Tissue Engineering, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Bijeh، Nahid نويسنده Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran , ◄ Hakak Dokht، Elham نويسنده Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Ferdowsi University of Mashhad ,
795
Alizadeh، Akram نويسنده Department of Tissue Engineering, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Sarkarinejad، Khalil نويسنده Department of Earth Sciences, College of Sciences , ◄ Sattarzadeh، Yousef نويسنده Department of Geology ,
796
Alizadeh، Ali Mohammad نويسنده Cancer Research Center, Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Alizadeh, Ali Mohammad ◄ Roudbar Mohammadi، Shahla Roudbar نويسنده Department of Mycology, Tarbiat Modares University of Medical Science, Tehran , ◄ Roudbary، Maryam نويسنده Department of Medical Mycology, School of Medicine, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Roudbary, Maryam ◄ Khaniki، Mahmod نويسنده Department of Pathology, School of Medicine, Tehran University of Medical Science, Tehran, Iran Khaniki, Mahmod ◄ Sharifi، Zohreh نويسنده , ◄ Semnani، Shahryar نويسنده , ◄ Roshandel، Gholam Reza نويسنده Golestan Research Center of Gatroenterology & Hepatology, Golestan university of Medical Sciences, Tehran, Iran Roshandel, Gholam Reza ◄ Ghiasian، Seyed Amir نويسنده Medical Parasitology and Mycology Department, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Hamadan , ◄ Khosravi، Ali Reza نويسنده Mycology Research Center, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran, Tehran, IR Iran , ◄ Amini-Najafi، Fatemeh نويسنده Department of Pathology, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Amini-Najafi, Fatemeh ◄ Mosavi، Maryamsadat نويسنده Cancer Research Center, of Cancer Institute, Tehran University of medical sciences, Tehran, Iran Mosavi, Maryamsadat
797
Alizadeh، Ali Mohammad نويسنده Cancer Research Center, Cancer Institute, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Alizadeh, Ali Mohammad ◄ Azizian، Saleh نويسنده Cancer Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, I.R. Iran Azizian, Saleh ◄ Fayazi، Hamid Reza نويسنده Azad Islamic University-Varamin Pishvar Branch, Varamin, I.R. Iran Fayazi, Hamid Reza ◄ Mousavi، Maryam-Sadat نويسنده Cancer Research Center, Tehran University of Medical Science, Tehran, I.R. Iran Mousavi, Maryam-Sadat ◄ Nabavi Chashmi، Seyed Ali نويسنده ,
798
Alizadeh، Assadollah نويسنده , ◄ Xlilova، Xuraman نويسنده , ◄ EIVAZI، ALIREZA نويسنده ,
799
Alizadeh، Azizeh نويسنده M. A. Department Psychology, Islamic Azad University, Roudehen, Iran, , ◄ Azizi، Maryam نويسنده , ◄ Barati، Mohammad نويسنده , ◄ Soleimani، Fatemeh نويسنده , ◄ Morad، Rezvaneh نويسنده Department of Clinical Psychology, 505 Psychiatry Hospital, Tehran, IR Iran Morad, Rezvaneh ◄ Rahnejat، Amirmohsen نويسنده Department of Clinical Psychology, 505 Psychiatry Hospital, Tehran, IR Iran Rahnejat, Amirmohsen ◄ Donyavi، Vahid نويسنده Department of Psychiatry, Faculty of Medicine, AJA University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran Donyavi, Vahid
800
ALIZADEH، B نويسنده Department of Geology, Faculty of Science, University of Shahid Chamran, Ahvaz, I. R. of Iran , ◄ Adabi، M.H. نويسنده 1Department of Geology, Faculty of Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Islamic Republic of Iran , ◄ TEZHEH، F نويسنده Department of Geology, Faculty of Science, University of Shahid Chamran, Ahvaz, I. R. of Iran ,
801
Alizadeh، B. نويسنده , ◄ Jadid، S. نويسنده ,
802
Alizadeh، Bahram نويسنده , ◄ Alipour، Majid نويسنده Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran Alipour, Majid ◄ Habibnia، Bahram نويسنده Abadan Faculty of Petroleum Engineering , ◄ Gandomi-Sani، Ahmad Reza نويسنده National Iranian Oil Company (Exploration Directorate), Tehran, Iran Gandomi-Sani, Ahmad Reza ◄ Khani، Behzad نويسنده Department of Geology, Research Institute of Petroleum Industry (RIPI), Tehran, Iran Khani, Behzad ◄ Shirvani، Saber نويسنده Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran Shirvani, Saber ◄ Jahangard، Amir Abbas نويسنده Department of Geology, Faculty of Earth Sciences, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran Jahangard, Amir Abbas
803
Alizadeh، Bahram نويسنده , ◄ Khani، Behzada نويسنده , ◄ Alipour، Majid نويسنده National Iranian South Oil Company , ◄ Hosseini Sharifi، Seyed Hossein Hosseini Sharifi نويسنده Urology and Nephrology Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. ,
804
Alizadeh، Behzad نويسنده , ◄ Badiee، Zahra نويسنده , ◄ Mahmoudi، Mahmoud نويسنده , ◄ Mohajery، Mahsa نويسنده ,
805
Alizadeh، E نويسنده Department of political geography, science & Research Branch, Islamic Azad University (IAU) , Tehran , Iran , ◄ Pishgahi Fard، Z نويسنده Department of geography,University of Tehran,Tehran Iran ,
806
Alizadeh، E نويسنده Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran AND Department of Microbiology, Faculty of Biological Science, Shahid Beheshti University, G.C., Tehran, Iran. Alizadeh, E ◄ Kheiri، MT نويسنده Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran. Kheiri, MT ◄ Bashar، R نويسنده Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran. Bashar, R ◄ Tabatabaeian، M نويسنده Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran. Tabatabaeian, M ◄ Hosseini ، Seyed Masoud نويسنده Department of Microbiology, Faculty of Biological Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran Hosseini , Seyed Masoud ◄ Mazaheri، V نويسنده Influenza Unit, Pasteur Institute of Iran, Tehran, Iran. Mazaheri, V
807
Alizadeh، E. نويسنده Fuel Cell Technology Research Laboratory,Malek Ashtar University of Technology,Freydunkenar,Iran , ◄ Khorshidian، M. نويسنده Fuel Cell Technology Research Laboratory,Malek Ashtar University of Technology,Freydunkenar,Iran , ◄ Masrori Saadat، S. H. نويسنده Fuel Cell Technology Research Laboratory,Malek Ashtar University of Technology,Freydunkenar,Iran , ◄ Rahgoshay، S. M. نويسنده Fuel Cell Technology Research Laboratory,Malek Ashtar University of Technology,Freydunkenar,Iran , ◄ Rahimi-Esbo، M. نويسنده Fuel Cell Technology Research Laboratory,Malek Ashtar University of Technology,Freydunkenar,Iran ,
808
Alizadeh، E. نويسنده Fuel Cell Technology Research Laboratory,Malek Ashtar University of Technology,Fridonkenar,Iran , ◄ Khorshidian، M. نويسنده Fuel Cell Technology Research Laboratory,Malek Ashtar University of Technology,Fridonkenar,Iran , ◄ Rahgoshay، S.M. نويسنده Fuel Cell Technology Research Laboratory,Malek Ashtar University of Technology,Fridonkenar,Iran , ◄ Masrori Saadat، S.H. نويسنده Fuel Cell Technology Research Laboratory,Malek Ashtar University of Technology,Fridonkenar,Iran , ◄ Rahimi-Esbo، M. نويسنده Fuel Cell Technology Research Laboratory,Malek Ashtar University of Technology,Fridonkenar,Iran ,
809
Alizadeh، Farhad نويسنده Department of Agronomy and Plant Breeding, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran , ◄ Taghizadeh، Reza نويسنده Department of Agronomy and Plant Breeding, Astara Branch, Islamic Azad University, Astara, Iran , ◄ Aminzadeh، Gholamreza نويسنده ,
810
Alizadeh، Farshid نويسنده Isfahan Urology and Renal Transplantation Research Center, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ,
811
Alizadeh، Farshid نويسنده Isfahan Urology and Renal Transplantation Research Center, Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran , ◄ Khorrami، Mohammad Hatef نويسنده No. 33, Olfat Alley, Apadana Dovom St, Isfahan , ◄ Izadpanahi، Mohammad Hossein نويسنده Isfahan Urology and Renal Transplantation Research Center (IURC), Alzahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan , ◄ Nouri-Mahdavi، Kia نويسنده , ◄ Mohammadi Sichani، Mehrdad نويسنده ,
812
Alizadeh، Farzad نويسنده , ◄ Zayer، Rasool نويسنده , ◄ Dadashi، Mehdi نويسنده ,
813
Alizadeh، Ghasem نويسنده Department of Electrical Engineering, University of Tabriz, Tabriz, Iran , ◄ Ghasemi ، Kobra نويسنده Isfahan University of Technology Ghasemi , Kobra
814
Alizadeh، H نويسنده Department of Architecture and Urban Planning, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran , ◄ Habibi، K نويسنده Department of Architecture and Urban Planning, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran ,
815
Alizadeh، H. نويسنده His research field is antimicrobial agents and microbial resistance, working at the Young Researchers Club. , ◄ Salouti، M. نويسنده Department of Biology, Faculty of Sciences, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran , ◄ Shapouri، R. نويسنده head of the Microbiology Department and the Biology Research Center of the Islamic Azad University, ,
816
Alizadeh، Hamid نويسنده PhD Student of Exercise Physiology, Exercise Physiology Department , ◄ Bazgir، Behzad نويسنده PhD student, Exercise Physiology Research Center , ◄ Daryanoosh، Farhad نويسنده Department of Exercise Physiology, Faculty of Educational and Psychology, Shiraz University, Shiraz, Iran Daryanoosh, Farhad ◄ Koushki، Maryam نويسنده Assistant Professor of Sport Physiology, Department of Physical Education , ◄ Sobhani، Vahid نويسنده Assistant Prof. Sport Medicine, Exercise Physiology Research Center ,
817
Alizadeh، Hassan نويسنده Ministry of Culture Alizadeh, Hassan ◄ Sadeghi Bigham، Bahram نويسنده Amirkabir University, Sadeghi Bigham, B ◄ Afsari، Hossein نويسنده Ministry of Culture Afsari, Hossein
818
Alizadeh، Kamal نويسنده , ◄ Rezaei، Behrooz نويسنده Department of Chemistry, Lorestan University, Khorramabad, Iran , ◄ Kamalian، Sasan نويسنده Department of Chemistry, Lorestan University, Khorramabad, Iran ,
819
Alizadeh، Kambiz نويسنده Faculty of Medicine,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran , ◄ Tabari، Masoomeh نويسنده Faculty of Medicine,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran , ◄ Hasanzadeh Mofrad، Maliheh نويسنده Faculty of Medicine,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran , ◄ Sheybani، Shima نويسنده Faculty of Medicine,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran ,
820
Alizadeh، Kambiz نويسنده Faculty of Medicine,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran , ◄ Tabari، Masoomeh نويسنده Faculty of Medicine,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran , ◄ Shirinzadeh Feizabadi، Atefeh نويسنده Department of Anesthesiology,Mashhad University of Medical Sciences,Mashhad,Iran , ◄ Izanloo، Azra نويسنده Msc in Medical Education, Department of Radiology Technology, Faculty of Paramedical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran. ,
821
Alizadeh، Keivan نويسنده Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Pouralizadeh، Saloomeh نويسنده Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Parchami Ghazaee، Sepideh نويسنده Physiologist Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaei Cardiovascular, Medical and Research Center , ◄ Zavvarehee، Abbas نويسنده Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Abdi، Seifollah نويسنده Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Shakerian Ghahferokhi، Farshad نويسنده Cardiovascular Intervention Research Center, Shaheed Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, , ◄ Ghadrdoost، Behshid نويسنده Laboratory of Learning and Memory, Research Center and Department of Physiology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. , ◄ Khaleghparast، Shiva نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Salehi، Negar نويسنده Rajaei Cardiovascular, Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Firouzi، Ata نويسنده Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaie Cardiovascular, Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Maadani، Mohsen نويسنده ,
822
Alizadeh، Leila نويسنده Medical Ethics and Law Research Center, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Omani Samani، Reza نويسنده ,
823
Alizadeh، Leila نويسنده , ◄ Salehi، Leili نويسنده Department of Health Education and Promotion, School of Public Health, Alborz University of Medical Sciences, Karaj, Iran ,
824
Alizadeh، Leily نويسنده Faculty of physical education and sport sciences Urmia University , ◄ Hosseini، Fatemeh Sadat نويسنده Faculty of physical education and sport sciences Urmia University , ◄ Mohammadzadeh، Hassan نويسنده Faculty of physical education and sport, Uremia University, uremia, Iran ,
825
Alizadeh، M نويسنده , ◄ Mahdavi، M نويسنده , ◄ Jouri، M.H نويسنده ,
826
Alizadeh، M نويسنده Department of Bioengineering, Temple University, Philadelphia, USA , ◄ Qaradaghi، V نويسنده Department of Electrical Engineering, University of Texas at Dallas, Dallas, USA ,
827
Alizadeh، M. نويسنده , ◄ Maghsoudipour، A. نويسنده , ◄ AHMADI RENANI، K. نويسنده ,
828
Alizadeh، M. نويسنده , ◄ Homayouni، M. Homayouni نويسنده , ◄ Alvani، S. M. A. نويسنده ,
829
Alizadeh، M. نويسنده Department of Industrial Engineering Mazandaran University of Science & Technology, Babol, Iran , ◄ Mahdavi، I. نويسنده , ◄ Shiripour، S. نويسنده Department of Industrial Engineering Mazandaran University of Science & Technology, Babol, Iran , ◄ Asadi، H. نويسنده Department of Industrial Engineering Mazandaran University of Science & Technology, Babol, Iran ,
830
Alizadeh، M. نويسنده Department of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan,8415683111, Iran Alizadeh, M ◄ Edris، H. نويسنده , ◄ Shafyei، A. نويسنده ,
831
Alizadeh، M. نويسنده Department of Materials Science and Engineering, International Center for Science, High Technology & Environmental Sciences, Kerman, Iran Alizadeh, M. ◄ Jenabali Jahromi، S. A. نويسنده ,
832
Alizadeh، M. نويسنده Materials and Energy Research Center, P.O. Box 31787-316, Karaj, Tehran, Iran ,
833
Alizadeh، M. نويسنده Department of Horticulture, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Golestan, Iran. Alizadeh, M. ◄ Singh، S. K. نويسنده Division of Fruits and Horticultural Technology, Indian Agricultural Research Institute, NewDelhi, India. Singh, S. K. ◄ Patel، V. B. نويسنده Division of Fruits and Horticultural Technology, Indian Agricultural Research Institute, NewDelhi, India. Patel, V. B.
834
Alizadeh، M. نويسنده Department of Materials Engineering,Isfahan University of Technology,Isfahan,Iran , ◄ Palizdar، Y. نويسنده Nanotechnology and Advanced Materials Department,Materials and Energy Research Center,Karaj,Iran ,
835
Alizadeh، M.J. نويسنده M.Sc., Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. Alizadeh, M.J. ◄ Kolahdoozan، M. نويسنده , ◄ Tahershamsi، A. نويسنده 3Associate professor, Department of Civil and Environmental Engineering, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran. Tahershamsi, A. ◄ Abdolali، A. نويسنده Ph.D. Candidate, Department of Civil and Environmental Engineering, University of Roma Tre. Abdolali, A.
836
Alizadeh، Mahasti نويسنده Education Development Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, ,
837
Alizadeh، Mahasti نويسنده Education Development Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, , ◄ Jabbari Birami، Hossein نويسنده Department of Health system management, Social Determinants of Health Research Center, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran , ◄ Moradi، Siavash نويسنده Department of Community Medicine, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Science, Tabriz, Iran ,
838
Alizadeh، Mahasti نويسنده Education Development Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, , ◄ Tabrizi، Jafarsadegh نويسنده Medical Education Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Kia، Naimsadat نويسنده Medical Education Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Khanlarzadeh، Elham نويسنده Community Medicine Department, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Khamnian، Zhila نويسنده Community Medicine Department, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran ,
839
Alizadeh، Mahbobeh نويسنده Department of Infectious Diseases, Baharlou Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran Alizadeh, Mahbobeh ◄ Shahnavaz، Hengameh نويسنده Department of Pathology, Baharlou Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran Shahnavaz, Hengameh ◄ Nasser Hojjati، Haleh نويسنده Department of Pediatric Urology, Ziaeian Hospital, 3Department of Pediatric Urology, Ziaeian Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran, Tehran, IR Iran Nasser Hojjati, Haleh
840
Alizadeh، Mahbobeh نويسنده Department of Infectious Diseases, Baharlou Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran Alizadeh, Mahbobeh ◄ Mowlavi، Gholamreza نويسنده Department of Parasitology and Mycology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran AND Center for Research of Endemic Parasites of Iran (CREPI), Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Mowlavi, Gholamreza ◄ Kargar، Faranak نويسنده , ◄ Nateghpour، Mehdi نويسنده Department of Medical Parasitology and Mycology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Nateghpour, Mehdi ◄ Akbarzadeh ، Kamran نويسنده Department of Medical Entomology and Vector Control, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Hajenorouzali-Tehrani، Maryam نويسنده Department of Pediatric Dentistry, Torabinejad Dental Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran. Hajenorouzali-Tehrani, Maryam
841
Alizadeh، Mahdi نويسنده 1Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, P.O. Box 386, Golestan, Gorgan, Iran , ◄ Kumar Singh، Sanjay نويسنده 2Division of Fruits and Horticultural Technology, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi 110012, India , ◄ Bandhu Patel ، Vishaw نويسنده 2Division of Fruits and Horticultural Technology, Indian Agricultural Research Institute, New Delhi 110012, India ,
842
Alizadeh، Maryam Sadat نويسنده Department of Plant Protection, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. , ◄ Mossadegh ، Mohammad Saeed نويسنده Department of Plant Protection, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. , ◄ Esfandiari، Mehdi نويسنده Department of Plant Protection, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. ,
843
Alizadeh، Medhi نويسنده Department of Pediatrics, Mofid Children Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Alizadeh, Medhi ◄ Ghasemi Hashtroodi، Leila نويسنده Department of Pediatrics, Mofid Children Hospital, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Ghasemi Hashtroodi, Leila ◄ Chavoshzadeh، Zahra نويسنده , ◄ Rezaei، Nima نويسنده ,
844
Alizadeh، Mohamad Reza نويسنده Department of Agricultural Engineering, Rice Research Institute of Iran, Rasht, Iran , ◄ Allameh، Alireza نويسنده ,
845
Alizadeh، Mohammad نويسنده Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran , ◄ Aalami، Ali نويسنده Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran , ◄ Shirzadian-Khorramabad، Reza نويسنده Department of Plant Biotechnology, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran , ◄ Ebadi، Ali-Akbar نويسنده Rice Research Institute of Iran, Rasht, Iran , ◄ Azizi، Heydar نويسنده Department of Agronomy and Plant Breeding, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, Rasht, Iran ,
846
Alizadeh، Mohammad نويسنده Faculty of Medicine, Food and Beverages Safety Research Center,Department of Nutrition,Urmia University of Medical Sciences,Urmia,Iran , ◄ Didarloo، Alireza نويسنده Faculty of Medicine, Social Determinants of Health Research Center,Department of Health and Preventive Medicine,Urmia University of Medical Sciences,Urmia,Iran , ◄ Esmaillzadeh، Ahmad نويسنده Food Security Research Center,Isfahan University of Medical Sciences,Isfahan,Iran ,
847
Alizadeh، Mohammad Ali نويسنده Research Institutes of Forests and Rangelands, Tehran, Iran , ◄ Adeli، Negin نويسنده Islamic Azad University, Karaj Branch, Karaj, Iran , ◄ Jafari، Ali Ashraf نويسنده Prof. Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran, Iran. ,
848
Alizadeh، Mostafa نويسنده Department of Environmental Health, Zahedan University of Medical Sciences, Zahedan, Iran , ◄ Ghahremani، Esmaeil نويسنده Environmental Health Research Center, Kurdistan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran , ◄ sadeghi، shahram نويسنده ,
849
Alizadeh، Naader نويسنده , ◄ Shafiee-Dastjerdi، Leila نويسنده ,
850
Alizadeh، Nazila نويسنده Immunology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, IR Iran. Tel: +98-4133291555 , ◄ Majidi، Jafar نويسنده Immunology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Movassaghpoor، Aliakbar نويسنده Hematology and Oncology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, IR Iran , ◄ Farzadi، Laya نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Faculty of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Mohammadian، Mozhdeh نويسنده Immunology Research Center (IRC), Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Baradaran، Behzad نويسنده Department of Immunology, Tabriz University of Medical Sciences, Immunology research center, Tabriz, Iran Baradaran, Behzad
851
Alizadeh، Neda نويسنده Agricultural Research, Education and Extension Organization , ◄ Sadighi، Hassan نويسنده Associate Professor of Agricultural Extension and Education Department, College of Agriculture, Tarbiat Modares University, , ◄ Pezeshki Rad، Reza نويسنده Associate Professor in Tarbiat Modares University , ◄ Alipur، Hassan نويسنده Associate Professor in Higher Education Organization ,
852
ALIZADEH، OMID نويسنده ,
853
ALIZADEH، OMID نويسنده , ◄ farsinejad ، karim نويسنده , ◄ korani، siavash نويسنده , ◄ Azarpanah، Arash نويسنده ,
854
Alizadeh، P نويسنده Former M.Sc. student of agroecology, Faculty of Agriculture, Shahrekord University , ◄ Fallah، S نويسنده bAssistant professor of agroecology, Faculty of Agriculture, Shahrekord University. , ◄ Raiesi، F نويسنده Professor of soil science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University ,
855
ALIZADEH، R نويسنده Department of Mathematics, Shahed University, P. O. Box 18151-159, Tehran, I. R. of Iran , ◄ Esslamzadeh، G. H. نويسنده ,
856
Alizadeh، R. نويسنده , ◄ Majidpour، M. نويسنده Department of Management, Science and Technology, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran , ◄ Maknoon، R. نويسنده , ◄ Salimi، J. نويسنده ,
857
Alizadeh، Rafieh نويسنده Department of Anatomy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Mehrabi، Soraya نويسنده Department of Neuroscience, School of Advanced Medical Technologies, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Hadjighassem، Mahmoudreza نويسنده Department of Neuroscience, School of Advanced Medical Technologies, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
858
Alizadeh، Rahmat نويسنده Department of Business Management, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran , ◄ Nabavi Chashmi، Seyed Ali نويسنده , ◄ Jahani Bahnamiri ، Asghar نويسنده M.A., Department of Business Management, Babol Branch, Islamic Azad University (IAU), Babol, Iran ,
859
Alizadeh، S. نويسنده *Corresponding author; Master of Geography, Climatology in environmental planning, Department of Geography, Islamic Azad University, Ardabil, Iran. ,
860
Alizadeh، S. نويسنده Department of Nano Chemical Engineering, Shiraz University, Shiraz, Iran. , ◄ Sabbaghi، S. نويسنده , ◄ Soleymani، M. نويسنده Assistant Professor ,
861
Alizadeh، Safarali نويسنده Cellular and Molecular Research Center, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, IR Iran , ◄ Abdolahpour، Gholamreza نويسنده Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran. Abdolahpour, Gholamreza ◄ Pourmand، Mohammadreza نويسنده , ◄ Naserpour Farivar، Taghi نويسنده , ◄ Najafipour، Reza نويسنده Cellular and Molecular Research Centre, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran , ◄ Eshraghi، SeyyedSaeed نويسنده Department of Pathobiology, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran Eshraghi, SeyyedSaeed
862
Alizadeh، Samaneh نويسنده Nursing & Midwifery Faculty, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Shams Vahdati، Samad نويسنده , ◄ Seyyed Rasooli، Alehe نويسنده Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Asghari Jafarabadi، Mohammad نويسنده Medical Education Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Amir Farhangi، Saba نويسنده Faculty of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran , ◄ Tajoddini، Shahrad نويسنده Kerman Neuroscience Research Center, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran ,
863
Alizadeh، Seyed Shamseddin نويسنده Department of Occupational Health Engineering, , Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran , ◄ Mortazavi، Seyed Bagher نويسنده Department of Occupational and Environmental Health, School of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran , ◄ Sepehri، Mohammad Mehdi نويسنده , Associate Professor, Industrial Engineering Department ,
864
Alizadeh، SH نويسنده Dept. of Surgery, Valiasr Hospital, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran , ◄ Kaviani، A نويسنده Department of Hematology, Allied Medical School, Tehran University of Medical sciences, Tehran, Iran. , ◄ Soleimani، M نويسنده Department of Hematology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. , ◄ Abroun، S نويسنده Department of Hematology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. , ◄ Kashani-Khatib، Z نويسنده Department of Hematology, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. , ◄ Asgharzadeh، A نويسنده Department of Hematology, Mashad University of Medical sciences, Mashhad, Iran. , ◄ Dargahi، H نويسنده Department of Health care services, Medical School, Tehran University of Medical sciences, Tehran, Iran. , ◄ Mousavi، R نويسنده Department of Hematology, Allied Medical School, Tehran University of Medical sciences, Tehran, Iran. ,
865
Alizadeh، SH نويسنده Dept. of Surgery, Valiasr Hospital, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran , ◄ Mortazavi، S.B. نويسنده Ph D. Candidate of Occupational Health Engineering, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. , ◄ Sepehri، M.M. نويسنده Associate Professor of Department of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Tarbiat Modares University,Tehran, Iran. ,
866
Alizadeh، Shaban Ali نويسنده Department of Surgery, School of Medicine, Arak University of Medical Sciences, Arak, Iran , ◄ Azizi، Seyed Ghader نويسنده Hematology Department, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Azizi, Seyed Ghader ◄ Soleimani، Masoud نويسنده , ◄ Farshi، Yadollah نويسنده Hematology Department, School of Allied Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Farshi, Yadollah ◄ Kashani Khatib، Zahra نويسنده Students Scientific Research Center (SSRC), Allied Medical School, Tehran University of Medical Sciences ,
867
Alizadeh، Shamseddin نويسنده Health Faculty,Department of Occupational Health Engineering,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Mortazavi، Bagher نويسنده Health Faculty,Department of Occupational Health Engineering,Tabriz University of Medical Sciences,Tabriz,Iran , ◄ Sepehri، Mohammad Mehdi نويسنده Faculty of Engineering,Department of Industrial Engineering,Tarbiat Modares University,Tehran,Iran ,
868
Alizadeh، Taher نويسنده Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran ,
869
Alizadeh، Taher نويسنده Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran , ◄ Zare، Mashalah نويسنده Center of Excellence in Electrochemistry, Faculty of Chemistry, University of Tehran, Tehran, Iran ,
870
Alizadeh، Taher نويسنده Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran , ◄ Akhondian، Maedeh نويسنده Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran , ◄ Movahed، Zohreh نويسنده Department of Applied Chemistry, Faculty of Science, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran ,
871
Alizadeh، Y. نويسنده ,
872
Alizadeh، Yousef نويسنده , ◄ Zarkesh، Marjaneh نويسنده , ◄ Soltani Moghadam، Reza نويسنده , ◄ Esfandiarpour، Bahareh نويسنده , ◄ Behboudi، Hassan نويسنده , ◄ Karambin، Mohammad-Mehdi نويسنده , ◄ Heidarzade، Abtin نويسنده ,
873
Alizadeh، Zahra نويسنده Endocrinology and Metabolism Research Institute, Shariati Hospital , ◄ Kordi، Ramin نويسنده , ◄ Rostami، Mohsen نويسنده Sports Medicine Research Center,School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran , ◄ Mansournia، Mohammad A. نويسنده Sports Medicine Research Center,School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran , ◄ Hosseinzadeh-Attar، Seyyed M. J. نويسنده Department of Nutrition and Biochemistry, School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran , ◄ Fallah، Javad نويسنده Sports Medicine Research Center,School of Public Health, Tehran University of Medical Sciences, Tehran ,
874
Alizadeh، Zahra نويسنده , ◄ FAZLOLLAHI، MOHAMMAD REZA نويسنده , ◄ Eshghi، Payman نويسنده Department of Pediatrics Department, Mofid Children Hospital, Shaheed Beheshti Medical University, Tehran, Iran Eshghi, Payman ◄ Hamidieh، Amir Ali نويسنده Hematology-Oncology & SCT Research Centre, Shariati Hospital, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran Hamidieh, Amir Ali ◄ Pourpak، Zahra نويسنده , ◄ Ghadami، Mohsen نويسنده Assistant professor, Tehran Science and Research Islamic Azad University ,
875
Alizadeh، Zahra نويسنده , ◄ Fereidoni، Masoud نويسنده Organization Fereidoni, Masoud ◄ Behnam Rassouli، Morteza نويسنده , ◄ Hosseini، Shirin نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
876
Alizadeh، Zahra نويسنده , ◄ Mostafaee، Masoumeh نويسنده Sports Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Mazaheri، Reza نويسنده Sports Medicine Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Younespour، Shima نويسنده Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health ,
877
Alizadeh، Zohreh نويسنده Endometrium and Endometriosis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran , ◄ Faramarzi، Shamila نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. , ◄ Saidijam، Massoud نويسنده Research Center for Molecular Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran , ◄ Alizamir، Tahereh نويسنده Department of Anatomy, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran , ◄ Esna-Ashari، Farzaneh نويسنده Department of Epidemiology, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran , ◄ Shabab، Nooshin نويسنده Research Center for Molecular Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran. Shabab, Nooshin ◄ Farimani Sanoee، Marzieh نويسنده Endometrium and Endometriosis Research Center, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran ,
878
Alizadehasl, Azin Echocardiography Research Center - Rajaie Cardiovascular, Medical, and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Sadeghpour, Anita Echocardiography Research Center - Rajaie Cardiovascular, Medical, and Research Center - Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ► Akiash, Nehzat Atherosclerosis Research Center - Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran
879
Alizadehasl، Azin نويسنده ,
880
Alizadehasl، Azin نويسنده , ◄ Azarfarin، Rasoul نويسنده ,
881
Alizadehasl، Azin نويسنده , ◄ Azarfarin، Rasoul نويسنده , ◄ Parvizi، Rezayat نويسنده , ◄ Sepasi، Farnaz نويسنده , ◄ Ghaffari، Shamsi نويسنده ,
882
Alizadehasl، Azin نويسنده , ◄ Gholampour، Mazyar نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Madani، Mohsen نويسنده Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Peighambari، Mohammad Mehdi نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Pazouki، Mahbubeh نويسنده Rasoul General Hospital, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Kazem Mousavi، Ali نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
883
Alizadehasl، Azin نويسنده , ◄ Pourhosseinali، Samaneh نويسنده Fellow of Echocardiography, Rajaie Cardiovascular, Medical, and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ,
884
Alizadehasl، Azin نويسنده , ◄ Sohrabi، Bahram نويسنده Department of Cardiology, Cardiovascular Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran. , ◄ Panjavi، Laleh نويسنده Madani Cardiovascular Medical and Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, IR Iran , ◄ Sadeghpour، Anita نويسنده , ◄ Azarfarin، Rasoul نويسنده , ◄ Ghadrdoost، Behshid نويسنده Laboratory of Learning and Memory, Research Center and Department of Physiology, School of Medicine, Semnan University of Medical Sciences, Semnan, Iran. , ◄ Zolfaghari، Reza نويسنده Salman Farsi University of Kazerun Zolfaghari, Reza ◄ Habibzadeh، Afshin نويسنده Hematology and Oncology Research Center, Tabriz University of Medical sciences, Tabriz, Iran. ,
885
Alizadehasl، Azin نويسنده , ◄ Ziyaeifard، Mohsen نويسنده Assistant Professor of Anesthesiology, Fellowship of Cardiac Anesthesia , ◄ Peighambari، Mohammadmehdi نويسنده Cardiovascular Intervention Research Center, Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Azarfarin، Rasoul نويسنده , ◄ Golbargian، Ghodrat نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Bakhshandeh، Hooman نويسنده ,
886
Alizadeh-Ghamsari ، A نويسنده Department of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran , ◄ Dadpour، B نويسنده Department of Clinical Toxicology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran , ◄ Najari ، F نويسنده Department of Forensic Medicine and Toxicology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran ,
887
Alizadeh-Gheshlaghi، نويسنده , ◄ Ebrahim and Shaabani، نويسنده , ◄ Behrouz and Khodayari، نويسنده , ◄ Ali and Azizian-Kalandaragh، نويسنده , ◄ Yashar and Rahimi، نويسنده , ◄ Rahmatollah، نويسنده ,
888
Alizadeh-Hesar، Mahsa نويسنده Department of Bacteriology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, IR Iran. Alizadeh-Hesar, Mahsa ◄ Bakhshi، Bita نويسنده Department of Medical Bacteriology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, IR Iran , ◄ Najar-peerayeh، Shahin نويسنده Department of Bacteriology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, IR Iran. Najar-peerayeh, Shahin
889
Alizadehjamal، M. نويسنده Islamic Azad University, Mashhad Baranch, Mashhad, Iran , ◄ Farahi، M. H. نويسنده , ◄ Mahdipour، S. A. نويسنده Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran ,
890
Alizadehkhaiyat، نويسنده , ◄ Omid and Kyriakos، نويسنده , ◄ Alexandros and Singer، نويسنده , ◄ Mohamed S. and Frostick، نويسنده , ◄ Simon P.، نويسنده ,
891
Alizadeh-Pahlavan، نويسنده , ◄ Amir and Aliakbar، نويسنده , ◄ Vahid and Vakili-Farahani، نويسنده , ◄ Farzad and Sadeghy، نويسنده , ◄ Kayvan، نويسنده ,
892
Alizadeh-Pahlavan، نويسنده , ◄ Amir and Sadeghy، نويسنده , ◄ Kayvan، نويسنده ,
893
Alizadeh-Salteh، S. نويسنده Department of horticultural science, University of Tabriz, Tabriz, Iran , ◄ Arzani، K. نويسنده , ◄ Imani ، A. A. نويسنده ,
894
Alizadeh-Sani ، Mahmood - Tabriz University of Medical Sciences ► Hamishehkar ، Hamed - Tabriz University of Medical Sciences ► Khezerlou ، Arezou - Tabriz University of Medical Sciences ► Azizi-Lalabadi ، Maryam - Tabriz University of Medical Sciences ► Azadi ، Yaghob - Tabriz University of Medical Sciences ► Nattagh-Eshtivani ، Elyas - Tabriz University of Medical Sciences ► Fasihi ، Mehdi - Tabriz University of Medical Sciences ► Ghavami ، Abed - Tabriz University of Medical Sciences ► Aynehchi ، Aydin - Tabriz University of Medical Sciences ► Ehsani ، Ali - Tabriz University of Medical Sciences
895
Alizadehsani، Roohallah نويسنده Department of Computer Engineering , ◄ Habibi، Jafar نويسنده Department of Computer Engineering , ◄ Alizadeh Sani، Zahra نويسنده Cardiac Imaging, Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Teharn , ◄ Mashayekhi، Hoda نويسنده Department of Computer Engineering , ◄ boghrati، reihane  نويسنده Department of Computer Engineering , ◄ Ghandeharioun، Asma نويسنده Department of Computer Engineering , ◄ Khozeimeh، Fahime نويسنده Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran , ◄ Alizadeh-Sani، Fariba نويسنده Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, IR Iran ,
896
Alizadehsani، Roohallah نويسنده Department of Computer Engineering , ◄ Habibi، Jafar نويسنده Department of Computer Engineering , ◄ Bahadorian، Behdad نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center , ◄ Mashayekhi، Hoda نويسنده Department of Computer Engineering , ◄ Ghandeharioun، Asma نويسنده Department of Computer Engineering , ◄ boghrati، reihane  نويسنده Department of Computer Engineering , ◄ Alizadeh Sani، Zahra نويسنده Cardiac Imaging, Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Teharn ,
897
Alizadeh-Sani، Zahra نويسنده Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran , ◄ Vakili-Zarch، Anoushiravan نويسنده Rajaei Cardiovascular, Medical and Research Center, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. , ◄ Kiavar، Majid نويسنده , ◄ Bahadorian، Behdad نويسنده Rajaie Cardiovascular Medical and Research Center , ◄ Nabavi، Abas نويسنده Rajaei Cardiovascular Medical and Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, IR Iran ,
898
Alizadeh-Taheri, Paymaneh Department of Pediatrics - Tehran University of Medical Sciences ► Sajjadian, Negar Department of Pediatrics - Tehran University of Medical Sciences ► Eivazzadeh, Bahareh Department of Pediatrics - Tehran University of Medical Sciences
899
Alizai، نويسنده , ◄ Anwar and Carter، نويسنده , ◄ Andrew and Clift، نويسنده , ◄ Peter D. and VanLaningham، نويسنده , ◄ Sam and Williams، نويسنده , ◄ Jeremy C. and Kumar، نويسنده , ◄ Ravindra، نويسنده ,
900
Alizamir M. نويسنده Ph.D. student, Department of Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran ► Azhdary Moghadam M. نويسنده Associate Professor, Department of Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran ► Hashemi Monfared A. نويسنده Assistant Professor, Department of Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran ► Shamsipour A.A. نويسنده Associate Professor, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
901
Alizamir, Meysam Department of Civil Engineering - Young Researchers and Elite Club, Hamadan Branch, Islamic Azad University, Hamadan, Iran ► Sobhanardakani, Soheil Department of the Environment - School of Basic Sciences, Hamedan Branch - Islamic Azad University, Hamedan, Iran
902
Alizamir, Meysam Young Researchers & Elite Club - Hamedan Branch Islamic Azad University ► Sobhanardakani, Soheil Department of the Environment - College of Basic Sciences - Hamedan Branch Islamic Azad University ► Taghavi, Lobat Department of the Environmental Pollution - College of Environment and Energy - Science and Research Branch Islamic Azad University Tehran
903
Alja Ule، نويسنده , ◄ Richard J. Boucherie، نويسنده ,
904
Alja Vlahoviimage، نويسنده , ◄ Aleksandar N. Neimagekoviimage، نويسنده , ◄ Milica Dekleva، نويسنده , ◄ Biljana Putnikoviimage، نويسنده , ◄ Zoran B. Popoviimage، نويسنده , ◄ Petar Otaimageeviimage، نويسنده , ◄ Miodrag Ostojiimage، نويسنده ,
905
Alja Westerbeek، نويسنده , ◄ Jan G.E. van Leeuwen، نويسنده , ◄ Wiktor Szymanski، نويسنده , ◄ Ben L. Feringa، نويسنده , ◄ Dick B. Janssen، نويسنده ,
906
Alja? Osterman، نويسنده , ◄ Bernd Bachert، نويسنده , ◄ Brane Sirok، نويسنده , ◄ Matevz Dular، نويسنده ,
907
Aljaberi، نويسنده , ◄ Ahmad and Spelios، نويسنده , ◄ Michael and Kearns، نويسنده , ◄ Molinda and Selvi، نويسنده , ◄ Bilge and Savva، نويسنده , ◄ Michalakis، نويسنده ,
908
Al-Jabri، نويسنده , ◄ Khalifa and Baawain، نويسنده , ◄ Mahad and Taha، نويسنده , ◄ Ramzi and Al-Kamyani، نويسنده , ◄ Zahran Saif and Al-Shamsi، نويسنده , ◄ Khalid and Ishtieh، نويسنده , ◄ Aysser، نويسنده ,
909
Al-Jabri، نويسنده , ◄ Khalifa S. and Al-Saidy، نويسنده , ◄ Abdullah H. and Taha، نويسنده , ◄ Ramzi، نويسنده ,
910
Al-Jabri، نويسنده , ◄ Khalifa S. and Hisada، نويسنده , ◄ Makoto and Al-Saidy، نويسنده , ◄ Abdullah H. and Al-Oraimi، نويسنده , ◄ S.K.، نويسنده ,
911
Al-Jabri، نويسنده , ◄ Khalifa S.، نويسنده ,
912
Aljadaani ، Mashael H. - King Abdulaziz University ► Al-Sharqi ، Laila M. - King Abdulaziz University
913
Aljadeff E.، نويسنده , ◄ Sonn J.، نويسنده ,
914
Aljadeff E.، نويسنده , ◄ Sonn J.، نويسنده ,
915
Aljadeff E.، نويسنده , ◄ Sonn J.، نويسنده ,
916
Aljadeff E.، نويسنده , ◄ Sonn J.، نويسنده ,
917
Aljadi، نويسنده , ◄ A.M. and Kamaruddin، نويسنده , ◄ M.Y.، نويسنده ,
918
AL-JAFARI، A. A. نويسنده , ◄ Abdulaziz A and Al-Khwyter، نويسنده , ◄ Fareeda and Kamal، نويسنده , ◄ Mohammad A، نويسنده ,
919
AL-JAFARI، A. A. نويسنده , ◄ JAHROMI، H. EGHBALI نويسنده , ◄ MOHTASEBI، S.S. نويسنده , ◄ OMID، M. نويسنده ,
920
Al-Jahwari ، Yahya Ministry of Education ► Al-Humaidi ، Salma Sultan Qaboos University
921
Al-Jalil, Tahereh Student Research Committee - School of Nursing and Midwifery - North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd ► Gray, Golbahar Student Research Committee - School of Nursing and Midwifery - North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd ► Rasouli, Maryam Department of Pediatric Nursing - School of Nursing and Midwifery - Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran ► Hoseini-Azizi, Tooba Department of Nursing - School of Nursing and Midwifery - North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd ► Hejazi, Sima-Sadat Department of Nursing - School of Nursing and Midwifery - North Khorasan University of Medical Sciences, Bojnurd
922
Al-Jalil، نويسنده , ◄ H.F and Khdair، نويسنده , ◄ A and Mukahal، نويسنده , ◄ W، نويسنده ,
923
Aljaloud، نويسنده , ◄ Keith A.A. and Yan، نويسنده , ◄ T. and Abdukader، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
924
Al-Jamal، نويسنده , ◄ Khuloud T. and Ramaswamy، نويسنده , ◄ Chandrasekaran and Florence، نويسنده , ◄ Alexander T.، نويسنده ,
925
Al-Jamal، نويسنده , ◄ Khuloud T. and Sakthivel، نويسنده , ◄ Thiagarajan and Florence، نويسنده , ◄ Alexander T.، نويسنده ,
926
Al-Jamal، نويسنده , ◄ O.M. and Hinduja، نويسنده , ◄ S. and Li، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
927
Al-Jamal، نويسنده , ◄ Wafa and Mahmoud، نويسنده , ◄ Nidal، نويسنده ,
928
Al-Jamel، A نويسنده ,
929
Al-Jamel، A نويسنده , ◄ Serhan، M نويسنده , ◄ Abusini، M نويسنده ,
930
AL-Janabi, Ali Abdul Hussein S Department of Clinical Laboratory - College of Pharmacy - University of Karbala, Iraq
931
Al-Janabi، Shaimaa نويسنده , ◄ Huisman، André نويسنده , ◄ Jonges، Geertruida N. نويسنده , ◄ ten Kate، Fiebo J.W. نويسنده , ◄ Goldschmeding، Roel نويسنده , ◄ van Diest، Paul J. نويسنده ,
932
Al-Janobi، Abdulrahman نويسنده ,
933
Al-Jarba، نويسنده , ◄ K.A and Fuchs، نويسنده , ◄ G.E، نويسنده ,
934
Al-Jarba، نويسنده , ◄ K.A and Fuchs، نويسنده , ◄ G.E، نويسنده ,
935
Al-Jarf، Reima نويسنده King Saud University ,
936
Al-Jarf، Reima Sado نويسنده King Saud University at Riyadh ,
937
Aljarilla، Ana نويسنده , ◄ Murcia، M. Carmen نويسنده , ◄ Plumet، Joaquin نويسنده ,
938
Al-Jaroudi، نويسنده , ◄ Said S. and Ul-Hamid، نويسنده , ◄ Anwar and Al-Moumen، نويسنده , ◄ Mohammed A.، نويسنده ,
939
Al-Jaroudi، نويسنده , ◄ Said S. and Ul-Hamid، نويسنده , ◄ Anwar and Mohammed، نويسنده , ◄ Abdul-Rashid I. and Saner، نويسنده , ◄ Salih، نويسنده ,
940
AlJaroudi، نويسنده , ◄ Wael and Alraies، نويسنده , ◄ M. Chadi and Halley، نويسنده , ◄ Carmel and Rodriguez، نويسنده , ◄ Leonardo and Grimm، نويسنده , ◄ Richard A. and Thomas، نويسنده , ◄ James D. and Jaber، نويسنده , ◄ Wael A.، نويسنده ,
941
Al-Jaroudi، نويسنده , ◄ Wael and Iqbal، نويسنده , ◄ Fahad and Heo، نويسنده , ◄ Jaekyeong and Iskandrian، نويسنده , ◄ Ami E.، نويسنده ,
942
AlJaroudi، نويسنده , ◄ Wael and Koneru، نويسنده , ◄ Jayanth and Iqbal، نويسنده , ◄ Fahad and Aggarwal، نويسنده , ◄ Himanshu and Heo، نويسنده , ◄ Jaekyeong and Iskandrian، نويسنده , ◄ Ami E.، نويسنده ,
943
Al-Jarrah، نويسنده , ◄ A. and Dempsey، نويسنده , ◄ K.M. and Glasser، نويسنده , ◄ M.L.، نويسنده ,
944
Aljarrah، نويسنده , ◄ M. and Aghaulor، نويسنده , ◄ U. and Medraj، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
945
Aljarrah، نويسنده , ◄ M. and Medraj، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
946
Al-Jarrah، نويسنده , ◄ M.A. and Hasan، نويسنده , ◄ M.M.، نويسنده ,
947
Al-Jarrah، نويسنده , ◄ O.M.; Al-Rousan، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
948
Al-Jarrah، Omar نويسنده , ◄ Halawani، Alaa نويسنده ,
949
Aljassim، نويسنده , ◄ Obaid and Svensson، نويسنده , ◄ Gunnar and Houltz، نويسنده , ◄ Erik and Bech-Hanssen، نويسنده , ◄ Odd، نويسنده ,
950
Al-Jawad، نويسنده , ◄ Maisoon and Addison، نويسنده , ◄ Owen and Khan، نويسنده , ◄ Malik Arshman and James، نويسنده , ◄ Alison and Hendriksz، نويسنده , ◄ Christian J.، نويسنده ,
951
Al-Jawad، نويسنده , ◄ Maisoon and Addison، نويسنده , ◄ Owen and Khan، نويسنده , ◄ Malik Arshman and James، نويسنده , ◄ Alison and Hendriksz، نويسنده , ◄ Christian J.، نويسنده ,
952
Aljawadi ، Hussein Fadhil Musa - Misan University ► Ali ، Esraa Abd Al-Muhsen - Misan University
953
AL-Jawary، نويسنده , ◄ M.A. and Wrobel، نويسنده , ◄ L.C.، نويسنده ,
954
AL-Jawary، نويسنده , ◄ M.A. and Wrobel، نويسنده , ◄ L.C.، نويسنده ,
955
Aljawfi، نويسنده , ◄ Rezq Naji and Rahman، نويسنده , ◄ F. and Batoo، نويسنده , ◄ Khalid M.، نويسنده ,
956
Aljawi، نويسنده , ◄ A.A.N. and Alghamdi، نويسنده , ◄ A.A.A. and Abu-Mansour، نويسنده , ◄ T.M.N. and Akyurt، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
957
Aljawish، نويسنده , ◄ Abdulhadi and Chevalot، نويسنده , ◄ Isabelle and Jasniewski، نويسنده , ◄ Jordane and Paris، نويسنده , ◄ Cédric and Scher، نويسنده , ◄ Joël and Muniglia، نويسنده , ◄ Lionel، نويسنده ,
958
Aljawish، نويسنده , ◄ Abdulhadi and Chevalot، نويسنده , ◄ Isabelle and Jasniewski، نويسنده , ◄ Jordane and Revol-Junelles، نويسنده , ◄ Anne-Marie and Scher، نويسنده , ◄ Joël and Muniglia، نويسنده , ◄ Lionel، نويسنده ,
959
Aljawish، نويسنده , ◄ Abdulhadi and Chevalot، نويسنده , ◄ Isabelle and Piffaut، نويسنده , ◄ Bernadette and Rondeau-Mouro، نويسنده , ◄ Corinne and Girardin، نويسنده , ◄ Michel and Jasniewski، نويسنده , ◄ Jordane and Scher، نويسنده , ◄ Joël and Muniglia، نويسنده , ◄ Lionel، نويسنده ,
960
Aljayyoussi، Ghaith نويسنده Cardiff School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Cardiff University, CF10 3NB, UK , ◄ Ghaith and Gumbleton، نويسنده , ◄ Mark، نويسنده ,
961
Aljayyoussi، Ghaith نويسنده Cardiff School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Cardiff University, CF10 3NB, UK , ◄ Abdulkareem، Muthanna نويسنده Cardiff School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Cardiff University, CF10 3NB, UK , ◄ Griffiths، Peter C. نويسنده , ◄ Gumbleton، Mark نويسنده Cardiff School of Pharmacy and Pharmaceutical Science, Cardiff University, CF10 3NB, UK ,
962
Aljbour، نويسنده , ◄ Salah and Tagawa، نويسنده , ◄ Tomohiko and Yamada، نويسنده , ◄ Hiroshi، نويسنده ,
963
Aljbour، نويسنده , ◄ Salah and Yamada، نويسنده , ◄ Hiroshi and Tagawa، نويسنده , ◄ Tomohiko، نويسنده ,
964
Al-Jeboori، F. H. A نويسنده 1Ministry of Science and Technology, Baghdad, Iraq , ◄ Hammud، K. K نويسنده 1Ministry of Science and Technology, Baghdad, Iraq , ◄ Al-Jeboori، M. J نويسنده 2College of Education-Ibn-Al-Haitham, Baghdad University, Baghdad, Iraq ,
965
Al-Jedah، نويسنده , ◄ J.H and Ali، نويسنده , ◄ M.Z and Robinson، نويسنده , ◄ R.K، نويسنده ,
966
Aljedaibi ، Wajdi - King Abdulaziz University ► Khamis ، Sufian King Abdulaziz University
967
Aljia Afli، نويسنده , ◄ Souhir Gharbi، نويسنده , ◄ Rachid El Gharbi، نويسنده , ◄ Yves Le Bigot، نويسنده , ◄ Alessandro Gandini and Mohamed Naceur Belgacem، نويسنده ,
968
Al-Jibbouri، نويسنده , ◄ Sattar، نويسنده ,
969
Al-Jibbouri، نويسنده , ◄ Sattar، نويسنده ,
970
Al-Jibori، نويسنده , ◄ Subhi A. and Ahmed، نويسنده , ◄ Shihab A.O. and Wagner، نويسنده , ◄ Christoph and Schmidt، نويسنده , ◄ Harry and Hogarth، نويسنده , ◄ Graeme، نويسنده ,
971
Al-Jibori، نويسنده , ◄ Subhi A. and Al-Jibori، نويسنده , ◄ Mohamed H.S. and Hogarth، نويسنده , ◄ Graeme، نويسنده ,
972
Al-Jibori، نويسنده , ◄ Subhi A. and Al-Jibori، نويسنده , ◄ Qusay K.A. and Schmidt، نويسنده , ◄ Harry and Merzweiler، نويسنده , ◄ Kurt and Wagner، نويسنده , ◄ Christoph and Hogarth، نويسنده , ◄ Graeme، نويسنده ,
973
Al-Jibori، نويسنده , ◄ Subhi A. and Al-Nassiry، نويسنده , ◄ Amina I.A. and Hogarth، نويسنده , ◄ Graeme and Salassa، نويسنده , ◄ Luca، نويسنده ,
974
Aljihmani، نويسنده , ◄ Lilia and Petkov، نويسنده , ◄ Kiril and Vassilev، نويسنده , ◄ Venceslav، نويسنده ,
975
Aljinovic، Jure نويسنده Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University Hospital Center Split, Croatia , ◄ Vukojevic، Katarina نويسنده Department of Anatomy, Histology and Embryology, School of Medicine in Split, Croatia , ◄ Saraga-Babic، Mirna نويسنده Department of Anatomy, Histology and Embryology, School of Medicine in Split, Croatia , ◄ Marinovic Guic، Maja نويسنده Department of Radiology, University Hospital Center Split, Croatia , ◄ Kosta، Vana نويسنده Department of Neurology, University Hospital Center Split, Croatia , ◄ Poljicanin، Ana نويسنده Department of Physical Medicine and Rehabilitation, University Hospital Center Split, Croatia , ◄ Grkovic، Ivica نويسنده Department of Anatomy, Histology and Embryology, School of Medicine in Split, Croatia ,
976
ALJINOVIC، Slaven نويسنده , ◄ D. and Isozaki، نويسنده , ◄ Y. and Sremac، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
977
Al-Jlil، نويسنده , ◄ Saad A. and Alsewailem، نويسنده , ◄ Fares D.، نويسنده ,
978
Aljo?a Peperko، نويسنده ,
979
AL-Jobori، Kamil M. M نويسنده Institute of Genetic Engineering and Biotechnology for Post Studies- Baghdad Univ.-Iraq , ◄ AL-Hadithy، Saifedin A نويسنده Desert Research Center-Al Anbar Univ.-Iraq ,
980
Al-Joboury ، Istabraq M. - Al-Nahrain University ► Al-Hemiary ، Emad H. - Al-Nahrain University
981
Aljoboury، نويسنده , ◄ A.I. and Mourad، نويسنده , ◄ A.-H.I. and Alawar، نويسنده , ◄ A. and Abou Zour، نويسنده , ◄ Mohamed M. and Abuzeid، نويسنده , ◄ O.A.، نويسنده ,
982
Aljosa Bavec، نويسنده ,
983
Aljoscha C. Neubauer، نويسنده , ◄ Evelyn Knorr، نويسنده ,
984
Aljoscha C. Neubauer، نويسنده , ◄ Evelyn Knorr، نويسنده ,
985
Aljoscha C. Neubauer، نويسنده , ◄ Frank M. Spinath، نويسنده , ◄ Rainer Riemann، نويسنده , ◄ Peter Borkenau، نويسنده , ◄ Alois Angleitner، نويسنده ,
986
Aljoscha C. Neubauer، نويسنده , ◄ Rainer Riemann، نويسنده , ◄ Ralf Mayer، نويسنده , ◄ Alois Angleitner، نويسنده ,
987
Aljoscha C. Neubauer، نويسنده , ◄ Roland H. Grabner، نويسنده , ◄ H. Harald Freudenthaler، نويسنده , ◄ Jens F. Beckmann، نويسنده , ◄ Jürgen Guthke، نويسنده ,
988
Aljoscha C. Neubauer، نويسنده , ◄ Roland H. Grabner، نويسنده , ◄ Andreas Fink، نويسنده , ◄ Christa Neuper، نويسنده ,
989
Aljoscha C. Neubauer، نويسنده , ◄ Valentin Bucik، نويسنده ,
990
Aljoscha C. Neubauer، نويسنده , ◄ Andreas Fink، نويسنده ,
991
Aljoscha C. Neubauer، نويسنده , ◄ Andreas Fink، نويسنده , ◄ Dietmar G. Schrausser، نويسنده ,
992
Aljoscha Kaus، نويسنده , ◄ Frank Jacobsen، نويسنده , ◄ Michael Sorkin، نويسنده , ◄ Andrea Rittig، نويسنده , ◄ Bruno Voss، نويسنده , ◄ Adrien Daigeler، نويسنده , ◄ Holger Sudhoff، نويسنده , ◄ Hans Ulrich Steinau، نويسنده , ◄ Lars Steinstraesser، نويسنده ,
993
Aljoscha Klose، نويسنده , ◄ Rudolf Kruse، نويسنده ,
994
Aljoscha Neubauer، نويسنده , ◄ Heribert H. Freudenthaler، نويسنده , ◄ Gert Pfurtscheller، نويسنده ,
995
Aljoufie، نويسنده , ◄ Mohammed and Brussel، نويسنده , ◄ Mark and Zuidgeest، نويسنده , ◄ Mark and van Maarseveen، نويسنده , ◄ Martin، نويسنده ,
996
Al-Jowder، نويسنده , ◄ O. and Kemsley، نويسنده , ◄ E.K. and Wilson، نويسنده , ◄ R.H.، نويسنده ,
997
Al-Jowder، نويسنده , ◄ Raed and Roche، نويسنده , ◄ Philip J.R. and Narayanaswamy، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
998
Al-Juaied، Mohammed نويسنده , ◄ Koros، W. J. نويسنده ,
999
Al-Juaied، Mohammed نويسنده , ◄ Rochelle، Gary T. نويسنده ,
1000
Aljuaythin ، Wafa - King Saud University
بازگشت