<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Akira Kanazawa and Yoshiya Shimamoto ، نويسنده , ◄ Michael O’Dell، نويسنده , ◄ Roger P. Hellens، نويسنده , ◄ Ed Hitchin and Michael Metzlaff ، نويسنده ,
2
Akira Kanda، نويسنده , ◄ Yoshiki Kamiyama، نويسنده , ◄ Takeshi Kawaguchi، نويسنده ,
3
Akira Kaneko، نويسنده , ◄ George Taleo، نويسنده , ◄ Morris Kalkoa، نويسنده , ◄ James Yaviong، نويسنده , ◄ Paul A Reeve، نويسنده , ◄ Mary Ganczakowski، نويسنده , ◄ Chihiro Shirakawa، نويسنده , ◄ Kevin Palmer، نويسنده , ◄ Takatoshi Kobayakawa، نويسنده , ◄ Anders Bjorkman، نويسنده ,
4
Akira Kaneko، نويسنده , ◄ George Taleo، نويسنده , ◄ Morris Kalkoa، نويسنده , ◄ Sam Yamar، نويسنده , ◄ Takatoshi Kobayakawa، نويسنده , ◄ Anders Bj?rkman، نويسنده ,
5
Akira Kaneko، نويسنده , ◄ Osamu Kaneko، نويسنده , ◄ George Taleo، نويسنده , ◄ Anders Bj?rkman، نويسنده , ◄ Takatoshi Kobayakawa، نويسنده ,
6
AKIRA KASAHARA ، نويسنده , ◄ JOHN M. GARY، نويسنده ,
7
Akira Kawakami، نويسنده , ◄ Midori Yoshida، نويسنده ,
8
Akira Kawamura، نويسنده , ◄ Angelika Brekman، نويسنده , ◄ Yevgeniy Grigoryev، نويسنده , ◄ Tal H. Hasson، نويسنده , ◄ Anna Takaoka، نويسنده , ◄ Stephanie Wolfe، نويسنده , ◄ Clifford E. Soll، نويسنده ,
9
Akira Kawamura، نويسنده , ◄ Maria Iacovidou، نويسنده , ◄ Anna Takaoka، نويسنده , ◄ Clifford E. Soll، نويسنده , ◄ Michael Blumenstein، نويسنده ,
10
Akira Kawamura، نويسنده , ◄ Nina Berova، نويسنده , ◄ Verena Dirsch، نويسنده , ◄ Alfonso Mangoni، نويسنده , ◄ Koji Nakanishi، نويسنده , ◄ Gary Schwartz، نويسنده , ◄ Alicja Bielawska، نويسنده , ◄ Yusuf Hannun، نويسنده , ◄ Isao Kitagawa، نويسنده ,
11
Akira Kawamura، نويسنده , ◄ Sagit Hindi، نويسنده , ◄ Doina M. Mihai، نويسنده , ◄ Laurence James، نويسنده , ◄ Olga Aminova، نويسنده ,
12
Akira Kawasaki، نويسنده , ◄ Ryuzo Watanabe، نويسنده ,
13
Akira Kawase، نويسنده , ◄ Michinori Hirata، نويسنده , ◄ Koichi Endo، نويسنده , ◄ Noboru Kubodera، نويسنده ,
14
Akira Kikukawa، نويسنده , ◄ Naoki Kamezaki، نويسنده , ◄ Hidetoshi Ota، نويسنده ,
15
Akira Kinoshita، نويسنده , ◄ Katsunori Yanagida، نويسنده , ◄ Atsushi Yanai، نويسنده , ◄ Yoshinori Kida، نويسنده , ◄ Atsuhiro Funahashi، نويسنده , ◄ Toshiyuki Nohma، نويسنده , ◄ Ikuo Yonezu، نويسنده ,
16
Akira Kisanuki، نويسنده , ◄ Ryoji Matsushita، نويسنده , ◄ Takashi Murayama، نويسنده , ◄ Yutaka Otsuji، نويسنده , ◄ Yoshitaka Miyazono، نويسنده , ◄ Koichi Toyonaga، نويسنده , ◄ Shoichiro Nakao، نويسنده , ◄ Akira Taira، نويسنده , ◄ Hiromitsu Tanaka، نويسنده ,
17
Akira Kisanuki، نويسنده , ◄ Takashi Murayama، نويسنده , ◄ Ryoji Matsushita، نويسنده , ◄ Yutaka Otsuji، نويسنده , ◄ Koichi Toyonaga، نويسنده , ◄ Yoshitaka Miyazono، نويسنده , ◄ Shinichi Arima، نويسنده , ◄ Shoichiro Nakao، نويسنده , ◄ Akira Taira، نويسنده , ◄ Hiromitsu Tanaka، نويسنده ,
18
Akira Kishi، نويسنده , ◄ Minoru Umeda، نويسنده ,
19
Akira Kishi، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Inoue، نويسنده , ◄ Minoru Umeda، نويسنده ,
20
Akira Kishi، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Inoue، نويسنده , ◄ Sayoko Shironita، نويسنده , ◄ Minoru Umeda، نويسنده ,
21
Akira Kishimoto، نويسنده , ◄ Mako Obata، نويسنده , ◄ Kiminori Waku، نويسنده , ◄ Hidetaka Hayashi، نويسنده ,
22
Akira Kishimoto، نويسنده , ◄ Yasuyuki Okada، نويسنده , ◄ Hidetaka Hayashi، نويسنده ,
23
Akira Kishimoto، نويسنده , ◄ Yukari Kamakura، نويسنده , ◄ Takashi Teranishi، نويسنده , ◄ Hidetaka Hayashi، نويسنده ,
24
Akira Kitamura، نويسنده ,
25
Akira Kobayahi، نويسنده , ◄ Akemi aeki، نويسنده , ◄ Akira Nihimura، نويسنده , ◄ Yaunori egawa، نويسنده , ◄ Yutaka hirao، نويسنده , ◄ Kazuo Kawaaki، نويسنده ,
26
Akira Kobayahi، نويسنده , ◄ Hideaki Yokogawa، نويسنده , ◄ Kazuhia ugiyama، نويسنده ,
27
Akira Kobayahi، نويسنده , ◄ Tuyohi Yohita، نويسنده , ◄ Kazuhia ugiyama، نويسنده , ◄ cheffer C.G. Teng، نويسنده ,
28
Akira Kobayahi، نويسنده , ◄ Tuyohi Yohita، نويسنده , ◄ Yutaka hirao، نويسنده ,
29
Akira Kobayahi، نويسنده , ◄ Yohiro Mawatari، نويسنده , ◄ Hideaki Yokogawa، نويسنده , ◄ Kazuhia ugiyama، نويسنده ,
30
Akira Kobayashi، نويسنده ,
31
Akira Kobayashi، نويسنده , ◄ Shigeki Fujisawa، نويسنده ,
32
Akira Kohsaka، نويسنده ,
33
Akira Koizumi، نويسنده , ◄ Tomoyuki Morita، نويسنده , ◄ Yuji Murakami، نويسنده , ◄ Yasutaka Morita، نويسنده , ◄ Toshifumi Sakaguchi، نويسنده , ◄ Kenji Yokoyama، نويسنده , ◄ Eiichi Tamiya، نويسنده ,
34
Akira Kojima، نويسنده , ◄ Shintaro Ishijima، نويسنده ,
35
Akira Kojima، نويسنده , ◄ Manfred Morari، نويسنده ,
36
Akira Kondo، نويسنده , ◄ Katsuhito Yamaguchi، نويسنده , ◄ Hee Kwan Ahn، نويسنده ,
37
Akira Kono، نويسنده , ◄ Shuichi Tsukuda، نويسنده ,
38
Akira Kotani، نويسنده , ◄ Fumiyo Kusu، نويسنده , ◄ Kiyoko Takamura، نويسنده ,
39
Akira Kubota، نويسنده , ◄ eiyo Harino، نويسنده , ◄ Maahito Ohji، نويسنده , ◄ Yauo Tano، نويسنده ,
40
Akira Kubota، نويسنده , ◄ Hisato Iwata، نويسنده , ◄ Eun Young Kim، نويسنده ,
41
Akira Kubota، نويسنده , ◄ Kohji Nishida، نويسنده , ◄ Masayuki Yamato، نويسنده , ◄ Joseph Yang، نويسنده , ◄ Akihiko Kikuchi، نويسنده , ◄ Teruo Okano، نويسنده , ◄ Yasuo Tano، نويسنده ,
42
Akira Kubota، نويسنده , ◄ Maahito Ohji، نويسنده , ◄ hunji Kuaka، نويسنده , ◄ Atuhi Hayahi، نويسنده , ◄ Jun Hoohata، نويسنده , ◄ Takahi Fujikado، نويسنده , ◄ Yauo Tano، نويسنده ,
43
Akira Kubota، نويسنده , ◄ Hiroki Miyaoka، نويسنده , ◄ Masami Tsubota، نويسنده , ◄ Keiji Shimoda، نويسنده , ◄ Takayuki Ichikawa، نويسنده , ◄ Yoshitsugu Kojima، نويسنده ,
44
Akira Kudo، نويسنده ,
45
Akira Kudo، نويسنده , ◄ Michiyasu Suzuki، نويسنده , ◄ Akira Kitakami، نويسنده , ◄ Kiyoshi Kuroda، نويسنده , ◄ Akira Ogawa، نويسنده ,
46
Akira Kugaya، نويسنده , ◄ Catherine Chiles، نويسنده ,
47
Akira Kugaya، نويسنده , ◄ Gerard Sanacora، نويسنده , ◄ Nicolaas P. L. G. Verhoeff، نويسنده , ◄ Masahiro Fujita، نويسنده , ◄ Graeme F. Mason، نويسنده , ◄ Nicholas M. Seneca، نويسنده , ◄ Ali Bozkurt، نويسنده , ◄ Shaukat A. Khan، نويسنده , ◄ Amit Anand، نويسنده , ◄ Kathleen Degen، نويسنده , ◄ Dennis S. Charney، نويسنده , ◄ Sami S. Zoghbi، نويسنده , ◄ Ronald M. Baldwin، نويسنده , ◄ John P. Seibyl، نويسنده , ◄ Robert B. Innis، نويسنده ,
48
Akira Kugaya، نويسنده , ◄ Gerard Sanacora، نويسنده , ◄ Julie K. Staley، نويسنده , ◄ Robert T. Malison، نويسنده , ◄ Ali Bozkurt، نويسنده , ◄ Shaukat Khan، نويسنده , ◄ Amit Anand، نويسنده , ◄ Christopher H. van Dyck، نويسنده , ◄ Ronald M. Baldwin، نويسنده , ◄ John P. Seibyl، نويسنده , ◄ Dennis Charney، نويسنده , ◄ Robert B. Innis، نويسنده ,
49
Akira Kuibira، نويسنده , ◄ Hiroshi Okada، نويسنده , ◄ Hirohiko Nakata، نويسنده , ◄ Hirotatsu Kawaguchi، نويسنده , ◄ Junichi Tatami، نويسنده , ◄ Toru Wakihara، نويسنده , ◄ Takeshi Meguro، نويسنده , ◄ Katsutoshi Komeya، نويسنده ,
50
Akira Kuraishi، نويسنده , ◄ Stephen W. Tsai، نويسنده , ◄ Kevin K.S Liu، نويسنده ,
51
Akira Kuwahara، نويسنده , ◄ Shinya Suzuki، نويسنده , ◄ Masaru Miyayama، نويسنده ,
52
Akira Manaka، نويسنده , ◄ Masakazu Sato، نويسنده , ◄ Mari Aoki، نويسنده , ◄ Makoto Tanaka، نويسنده , ◄ Tomotake Ikeda، نويسنده , ◄ Yoshihisa Toda، نويسنده , ◄ Yuuko Yamane، نويسنده , ◄ Shiro Nakaike، نويسنده ,
53
Akira Marui، نويسنده , ◄ Takaaki Mochizuki، نويسنده , ◄ Norimasa Mitsui، نويسنده , ◄ Tadaaki Koyama، نويسنده , ◄ Mayumi Horibe، نويسنده ,
54
Akira Masago، نويسنده , ◄ Hiroshi Katayama-Yoshida، نويسنده , ◄ Naoshi Suzuki، نويسنده ,
55
Akira Masaoka MD، نويسنده , ◄ Yosuke Yamakawa MD، نويسنده , ◄ Hiroshi Niwa MD، نويسنده , ◄ Ichiro Fukai MD، نويسنده , ◄ Satoshi Kondo MD، نويسنده , ◄ Masayoshi Kobayashi MD، نويسنده , ◄ Yoshitaka Fujii MD، نويسنده , ◄ Yasumasa Monden MD، نويسنده ,
56
Akira Masuoka، نويسنده ,
57
Akira Masuoka، نويسنده ,
58
Akira Masuoka، نويسنده ,
59
Akira Masuoka، نويسنده ,
60
Akira Masuoka، نويسنده ,
61
Akira Masuoka، نويسنده ,
62
Akira Masuoka، نويسنده , ◄ Tadashi Yanai، نويسنده ,
63
Akira Matsuda and Fuyuhiko Inagaki، نويسنده , ◄ Haruyo Kosaki، نويسنده , ◄ Yuichi Yoshimura، نويسنده , ◄ Satoshi Shuto، نويسنده , ◄ Noriyuki Ashida، نويسنده , ◄ Kenji Konno، نويسنده , ◄ Shiro Shigeta، نويسنده ,
64
Akira Matsuda and Fuyuhiko Inagaki، نويسنده , ◄ Hideshi Hattori، نويسنده , ◄ Motohiro Tanaka، نويسنده , ◄ Takuma Sasaki، نويسنده ,
65
Akira Matsuda and Fuyuhiko Inagaki، نويسنده , ◄ Takamasa Kawamura، نويسنده , ◄ Chisato Mukai، نويسنده ,
66
Akira Matsui، نويسنده , ◄ Masami Dodoriki، نويسنده ,
67
Akira Matsumori، نويسنده ,
68
Akira Matsumori، نويسنده ,
69
Akira Matsumori، نويسنده , ◄ Koh Ono، نويسنده , ◄ Masaharu Okada، نويسنده , ◄ Tadashi Miyamoto، نويسنده , ◄ Yukihito Sato، نويسنده , ◄ Shigetake Sasayama، نويسنده ,
70
Akira Matsumori، نويسنده , ◄ Koh Ono، نويسنده , ◄ Yukihito Sato، نويسنده , ◄ Tetsuo Shioi، نويسنده , ◄ Yoshisuke Nose، نويسنده , ◄ Shigetake Sasayama، نويسنده ,
71
Akira Matsumori، نويسنده , ◄ Takehiko Yamada، نويسنده , ◄ Shigetake Sasayama، نويسنده ,
72
Akira Matsumori، نويسنده , ◄ Yutaka Furukawa، نويسنده , ◄ Tetsuo Hashimoto، نويسنده , ◄ Akira Yoshida، نويسنده , ◄ Koh Ono، نويسنده , ◄ Tetsuo Shioi، نويسنده , ◄ Masaharu Okada، نويسنده , ◄ Atsushi Iwasaki and Shinsuke Sakai، نويسنده , ◄ Ryosuke Nishio، نويسنده , ◄ Kouji Matsushima، نويسنده , ◄ Shigetake Sasayama، نويسنده ,
73
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Akiyoshi Ueda، نويسنده , ◄ Hiroyuki Aota، نويسنده , ◄ Jun-ichi Ikeda، نويسنده ,
74
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Hirofumi Yamasaki، نويسنده , ◄ Masahiro Katsumoto، نويسنده , ◄ Hiroyuki Aota، نويسنده , ◄ Yoshihiro Takayama، نويسنده , ◄ Akinori Kameyama، نويسنده , ◄ Tsuneo Nakanishi، نويسنده ,
75
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Masato Fujihashi، نويسنده , ◄ Hiroyuki Aota، نويسنده ,
76
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Ryosuke Tanno، نويسنده , ◄ Hiroyuki Aota، نويسنده , ◄ Jun-ichi Ikeda، نويسنده ,
77
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Satoru Asai، نويسنده , ◄ Shinji Shimizu، نويسنده , ◄ Hiroyuki Aota، نويسنده ,
78
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Tomonori Ohashi، نويسنده , ◄ Hiroyuki Aota، نويسنده ,
79
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Tsuyoshi Kubo، نويسنده , ◄ Katsuyuki Watanabe، نويسنده , ◄ Hiroyuki Aota، نويسنده , ◄ Yoshihiro Takayama، نويسنده , ◄ Akinori Kameyama، نويسنده , ◄ Tsuneo Nakanishi، نويسنده ,
80
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Yasuhiro Sato، نويسنده , ◄ Hiroyuki Ohno، نويسنده , ◄ Masao Tomeoka، نويسنده , ◄ Kosuke Matsumoto، نويسنده , ◄ Jun Kurihara، نويسنده , ◄ Tomohisa Ogino، نويسنده , ◄ Masuhisa Tanimoto، نويسنده , ◄ Yasushi Kishimoto، نويسنده , ◄ Yoshi Sato، نويسنده , ◄ Takuji Nakai، نويسنده ,
81
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Yasuhiro Sato، نويسنده , ◄ Hiroyuki Ohno، نويسنده , ◄ Masao Tomeoka، نويسنده , ◄ Kousuke Matsumoto، نويسنده , ◄ Tomohisa Ogino، نويسنده , ◄ Masuhisa Tanimoto، نويسنده , ◄ Yasushi Oka، نويسنده , ◄ Masayuki Okano، نويسنده ,
82
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Yasuhiro Sato، نويسنده , ◄ Hiroyuki Ono، نويسنده , ◄ Masuhisa Tanimoto، نويسنده , ◄ Yasushi Oka، نويسنده , ◄ Eiji Miyauchi، نويسنده ,
83
Akira Matsumoto، نويسنده , ◄ Yasuhiro Sato، نويسنده , ◄ Hiroyuki Ono، نويسنده , ◄ Yonjin Wang، نويسنده , ◄ Masayuki Yamamoto، نويسنده , ◄ Masuhisa Tanimoto، نويسنده , ◄ Yasushi Oka، نويسنده ,
84
Akira Matsumura، نويسنده , ◄ Tomonori Isobe، نويسنده , ◄ Shingo Takano، نويسنده , ◄ Hiraku Kawamura، نويسنده , ◄ Izumi Anno، نويسنده ,
85
Akira Matsunaga، نويسنده , ◄ Jun Sasaki، نويسنده , ◄ Mari Kugi، نويسنده , ◄ Takafumi Koga، نويسنده , ◄ Kikuo Arakawa، نويسنده ,
86
Akira Matsuno، نويسنده , ◄ Yoshio Ogino، نويسنده , ◄ Haruko Katayama، نويسنده , ◄ R. Yoshiyuki Osamura، نويسنده , ◄ Tadashi Nagashima، نويسنده ,
87
Akira Mende، نويسنده , ◄ Hajime Takano، نويسنده , ◄ Yasushi Kodama، نويسنده , ◄ Takamitsu Nakamura، نويسنده , ◄ Ken Umetani، نويسنده , ◄ Daisuke Fujioka، نويسنده , ◄ Yukio Saito، نويسنده , ◄ Tsuyoshi Kobayashi، نويسنده , ◄ Kenichi Kawabata، نويسنده , ◄ Jyun-ei Obata، نويسنده , ◄ Yoshinobu Kitta، نويسنده , ◄ Kiyotaka Kugiyama، نويسنده ,
88
Akira Mikuni Ryuichi Komatsu Ko Ikeda، نويسنده ,
89
Akira Mishima، نويسنده , ◄ Miki Asano، نويسنده , ◄ Shigeki Yamamoto، نويسنده , ◄ Takayuki Saito، نويسنده , ◄ Tadao Manabe، نويسنده ,
90
Akira Mitsuhashi، نويسنده , ◄ Koji Hanaoka، نويسنده , ◄ Toshio Teranaka، نويسنده ,
91
Akira Miura، نويسنده , ◄ Koji Nakazawa، نويسنده , ◄ Takahiro Takei، نويسنده , ◄ Nobuhiro Kumada، نويسنده , ◄ Nobukazu Kinomura، نويسنده , ◄ Ryosaku Ohki، نويسنده , ◄ Hiroki Koshiyama، نويسنده ,
92
Akira Miura، نويسنده , ◄ Michael Lowe، نويسنده , ◄ Brian M. Leonard، نويسنده , ◄ Chinmayee V. Subban، نويسنده , ◄ Yuji Masubuchi، نويسنده , ◄ Shinichi Kikkawa، نويسنده , ◄ Richard Dronskowski، نويسنده , ◄ Richard G. Hennig، نويسنده , ◄ Hector D. Abruna، نويسنده , ◄ Francis J. DiSalvo، نويسنده ,
93
Akira Miura، نويسنده , ◄ Takahiro Takei، نويسنده , ◄ Nobuhiro Kumada، نويسنده ,
94
Akira Miura، نويسنده , ◄ Xiaodong Wen، نويسنده , ◄ Hideki Abe، نويسنده , ◄ Grace Yau، نويسنده , ◄ Francis J. DiSalvo، نويسنده ,
95
Akira Miyachi، نويسنده , ◄ Atsushi Miyazaki، نويسنده , ◄ Yuko Shingu، نويسنده , ◄ Kazuhiro Matsuda، نويسنده , ◄ Hirofumi Dohi، نويسنده , ◄ Yoshihiro Nishida، نويسنده ,
96
Akira Miyahara، نويسنده , ◄ Min-Sun Kim، نويسنده , ◄ Ho-Chang Shin، نويسنده , ◄ Kak Yoon، نويسنده ,
97
Akira Miyake، نويسنده ,
98
Akira Miyake، نويسنده , ◄ Michael J. Emerson، نويسنده , ◄ Francisca Padilla، نويسنده , ◄ Jeung-chan Ahn، نويسنده ,
99
Akira Miyake، نويسنده , ◄ Naomi P. Friedman، نويسنده , ◄ Michael J. Emerson، نويسنده , ◄ Alexander H. Witzki، نويسنده , ◄ Amy Howerter، نويسنده , ◄ Tor D. Wager، نويسنده ,
100
Akira Miyamoto ، نويسنده , ◄ Shinichi Kuriyama، نويسنده , ◄ Yoshikazu Nishino، نويسنده , ◄ Yoshitaka Tsubono، نويسنده , ◄ Naoki Nakaya، نويسنده , ◄ Kaori Ohmori، نويسنده , ◄ Kayoko Kurashima، نويسنده , ◄ Daisuke Shibuya، نويسنده , ◄ Ichiro Tsuji، نويسنده ,
101
AKIRA MIYATA، نويسنده , ◄ RAY LEUNING، نويسنده , ◄ Owen Thomas Denmead، نويسنده , ◄ Joon Kim، نويسنده , ◄ By YOSHINOBU HARAZONO، نويسنده ,
102
AKIRA MIYATA، نويسنده , ◄ Hiroyuki Tominaga، نويسنده , ◄ Masatoshi Nagai، نويسنده ,
103
Akira Momota، نويسنده ,
104
Akira Momota، نويسنده , ◄ Ken Tabata، نويسنده , ◄ Koichi Futagami، نويسنده ,
105
Akira Momota، نويسنده , ◄ Yasuo Maeda، نويسنده ,
106
Akira Monkawa، نويسنده , ◄ Toshiyuki Ikoma، نويسنده , ◄ Shunji Yunoki، نويسنده , ◄ Tomohiko Yoshioka، نويسنده , ◄ Junzo Tanaka ، نويسنده , ◄ Dinko Chakarov، نويسنده , ◄ Bengt Kasemo، نويسنده ,
107
Akira Mori، نويسنده ,
108
Akira Mori، نويسنده , ◄ Brian Trudinger، نويسنده , ◄ Ranko Mori، نويسنده , ◄ Vivienne Reed، نويسنده , ◄ Yoshihiko Takeda، نويسنده ,
109
Akira Mori، نويسنده , ◄ Hiroki Yokoo، نويسنده , ◄ Toshihide Hatsui، نويسنده ,
110
Akira Mori، نويسنده , ◄ Noa Uchida، نويسنده , ◄ Yoko Ishiguro، نويسنده , ◄ Togo Atsuko، نويسنده , ◄ Mitsuzuka Kanako، نويسنده , ◄ Mikami Mikio، نويسنده ,
111
Akira Motomura، نويسنده ,
112
Akira Murakami، نويسنده ,
113
Akira Murakami، نويسنده , ◄ Guanxin Gao، نويسنده , ◄ Mitsuo Omura، نويسنده , ◄ Masamichi Yano، نويسنده , ◄ Chihiro Ito، نويسنده , ◄ Hiroshi Furukawa، نويسنده , ◄ DAISUKE TAKAHASHI، نويسنده , ◄ Koichi Koshimizu، نويسنده , ◄ Hajime Ohigashi، نويسنده ,
114
Akira Murakami، نويسنده , ◄ Keiko Fujiki، نويسنده , ◄ achiko Haegawa، نويسنده , ◄ hu Imamura، نويسنده , ◄ Hiroyuki Kawano، نويسنده , ◄ Atuhi Kanai، نويسنده , ◄ Tohiharu Matumoto، نويسنده ,
115
Akira Murata، نويسنده , ◄ Sadanari Mochizuki، نويسنده ,
116
Akira Murata، نويسنده , ◄ Sadanari Mochizuki، نويسنده ,
117
Akira Murata، نويسنده , ◄ Sadanari Mochizuki، نويسنده ,
118
Akira Murata، نويسنده , ◄ Sadanari Mochizuki، نويسنده ,
119
Akira Murata، نويسنده , ◄ Sadanari Mochizuki، نويسنده ,
120
Akira Murata، نويسنده , ◄ Sadanari Mochizuki، نويسنده ,
121
Akira Murata، نويسنده , ◄ Sadanari Mochizuki، نويسنده ,
122
Akira Nagamatsu، نويسنده , ◄ Chihiro Watanabe، نويسنده , ◄ Kwok L. Shum، نويسنده ,
123
Akira Nagatani، نويسنده ,
124
Akira Nagatani، نويسنده ,
125
Akira Nagumo، نويسنده , ◄ Kazunori Yasuda، نويسنده , ◄ Hironori Numazaki، نويسنده , ◄ Hirotaka Azuma، نويسنده , ◄ Yoshie Tanabe، نويسنده , ◄ Shin-ichi Kikuchi، نويسنده , ◄ Seikou Harata، نويسنده , ◄ Harukazu Tohyama، نويسنده ,
126
Akira Nakajima، نويسنده ,
127
Akira Nakajima، نويسنده , ◄ Kiyofumi Yamada، نويسنده , ◄ Li-Bo Zou، نويسنده , ◄ Yijin Yan، نويسنده , ◄ Makoto Mizuno، نويسنده , ◄ Toshitaka Nabeshima، نويسنده ,
128
Akira Nakajima، نويسنده , ◄ Tomohisa Koike، نويسنده , ◄ Sayaka Yanagida، نويسنده , ◄ Toshihiro Isobe، نويسنده , ◄ Yoshikazu Kameshima، نويسنده , ◄ Kiyoshi Okada، نويسنده ,
129
Akira Nakajima، نويسنده , ◄ Yoshinari Baba، نويسنده ,
130
Akira Nakamizo، نويسنده , ◄ Takanori Inamura، نويسنده , ◄ Satoshi Inoha، نويسنده , ◄ Hiroshi Kuba، نويسنده , ◄ Toshiyuki Amano، نويسنده , ◄ Masayuki Sasaki، نويسنده , ◄ Masashi Fukui، نويسنده ,
131
Akira Nakamura، نويسنده ,
132
Akira Nakamura، نويسنده , ◄ Azriel Rosenfeld، نويسنده ,
133
Akira Nakamura، نويسنده , ◄ Azriel Rosenfeld، نويسنده ,
134
Akira Nakamura، نويسنده , ◄ Chi Ly، نويسنده , ◄ Mirijana Cipetic، نويسنده , ◄ Natalie A. Sims، نويسنده , ◄ Jessica Vieusseux، نويسنده , ◄ Vicky Kartsogiannis، نويسنده , ◄ Stelios Bouralexis، نويسنده , ◄ Hasnawati Saleh، نويسنده , ◄ Hong Zhou، نويسنده , ◄ John T. Price، نويسنده , ◄ T. John Martin، نويسنده , ◄ Kong Wah Ng، نويسنده , ◄ Matthew T. Gillespie، نويسنده , ◄ Julian M.W. Quinn، نويسنده ,
135
Akira Nakamura، نويسنده , ◄ Kouhei Takumi، نويسنده , ◄ Kunio Miki، نويسنده ,
136
Akira Nakamura، نويسنده , ◄ Takashi Ohshima، نويسنده , ◄ Kazushi Mashima، نويسنده ,
137
Akira Nakamura، نويسنده , ◄ Toshiyuki Takai، نويسنده ,
138
Akira Nakamura، نويسنده , ◄ Kazushi Mashima، نويسنده ,
139
Akira Nakamura، نويسنده , ◄ Kazushi Mashima، نويسنده ,
140
Akira Nakanishi، نويسنده , ◄ Peggy P. Li، نويسنده , ◄ Qiumin Qu، نويسنده , ◄ Qumber H. Jafri، نويسنده , ◄ Harumi Kasamatsu، نويسنده ,
141
Akira Nakano، نويسنده , ◄ Jong Dae Lee، نويسنده , ◄ Hiromasa Shimizu، نويسنده , ◄ TAKANORI UEDA، نويسنده ,
142
Akira Nakayama، نويسنده , ◄ Eiji Suzuki، نويسنده , ◄ Takashi Ohmori، نويسنده ,
143
Akira Nakayama، نويسنده , ◄ Yoshihiko Sano، نويسنده ,
144
Akira Nakayama، نويسنده , ◄ Fujio Kuwahara، نويسنده , ◄ Masazumi Sugiyama، نويسنده , ◄ GUOLIANG XU، نويسنده ,
145
Akira Naya، نويسنده , ◄ Kensuke Kobayashi، نويسنده , ◄ Makoto Ishikawa، نويسنده , ◄ Kenji Ohwaki، نويسنده , ◄ Toshihiko Saeki، نويسنده , ◄ Kazuhito Noguchi، نويسنده , ◄ Norikazu Ohtake، نويسنده ,
146
Akira Naya، نويسنده , ◄ Makoto Ishikawa، نويسنده , ◄ Kenji Matsuda، نويسنده , ◄ Kenji Ohwaki، نويسنده , ◄ Toshihiko Saeki، نويسنده , ◄ Kazuhito Noguchi، نويسنده , ◄ Norikazu Ohtake، نويسنده ,
147
Akira Niijima، نويسنده , ◄ Go Miyata، نويسنده , ◄ Tomoi Sato، نويسنده , ◄ Michael M. Meguid، نويسنده ,
148
Akira Niijima، نويسنده , ◄ Katsuya Nagai، نويسنده ,
149
Akira Nishide، نويسنده , ◄ Minsoo Kim، نويسنده , ◄ Kenji Takagi، نويسنده , ◄ Ai Himeno، نويسنده , ◄ Takahito Sanada، نويسنده , ◄ Chihiro Sasakawa، نويسنده , ◄ Tsunehiro Mizushima، نويسنده ,
150
Akira Nishimura، نويسنده , ◄ Nobuyuki Komatsu، نويسنده , ◄ Go Mitsui، نويسنده , ◄ Masafumi Hirota، نويسنده , ◄ Eric Hu، نويسنده ,
151
Akira Nishimura، نويسنده , ◄ Tomokazu Hisada، نويسنده , ◄ Masafumi Hirota، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Kubota، نويسنده , ◄ Eric Hu، نويسنده ,
152
Akira Ogasawara، نويسنده , ◄ Arata Nakajima، نويسنده , ◄ Fumitake Nakajima، نويسنده , ◄ Ken-ichiro Goto، نويسنده , ◄ Masashi Yamazaki، نويسنده ,
153
Akira Ogawa، نويسنده , ◄ Satoshi Shuto، نويسنده , ◄ Osamu Inanami، نويسنده , ◄ Mikinori Kuwabara، نويسنده , ◄ Motohiro Tanaka، نويسنده , ◄ Takuma Sasaki، نويسنده , ◄ Akira Matsuda and Fuyuhiko Inagaki، نويسنده ,
154
Akira Ogose، نويسنده , ◄ Naoki Kondo، نويسنده , ◄ Hajime Umezu، نويسنده , ◄ Tetsuo Hotta، نويسنده , ◄ Hiroyuki Kawashima، نويسنده , ◄ Kunihiko Tokunaga، نويسنده , ◄ Tomoyuki Ito، نويسنده , ◄ Naoko Kudo، نويسنده , ◄ Makiko Hoshino، نويسنده , ◄ Wenguang Gu، نويسنده , ◄ Naoto Endo، نويسنده ,
155
Akira Oguri، نويسنده ,
156
Akira Oguri، نويسنده ,
157
Akira Oguri، نويسنده ,
158
Akira Ohashi، نويسنده , ◄ Satoshi Tsukahara، نويسنده , ◄ Hitoshi Watarai، نويسنده ,
159
Akira Ohashi، نويسنده , ◄ Satoshi Tsukahara، نويسنده , ◄ Hitoshi Watarai، نويسنده ,
160
Akira Ohgami، نويسنده , ◄ Tetsuya Mitsudomi، نويسنده , ◄ Kenji Sugio، نويسنده , ◄ Tohru Tsuda، نويسنده , ◄ Tsunehiro Oyama، نويسنده , ◄ Kinue Nishida، نويسنده , ◄ Toshihiro Osaki، نويسنده , ◄ Kosei Yasumoto، نويسنده ,
161
Akira Ohgami، نويسنده , ◄ Tohru Tsuda، نويسنده , ◄ Toshihiro Osaki، نويسنده , ◄ Tetsuya Mitsudomi، نويسنده , ◄ Yasuo Morimoto، نويسنده , ◄ Toshiaki Higashi، نويسنده , ◄ Kosei Yasumoto، نويسنده ,
162
Akira Ohnishi، نويسنده , ◄ Yuichi Hirata، نويسنده , ◄ Yasushi Nara، نويسنده , ◄ Shoji Shinmura، نويسنده , ◄ Yoshinori Akaishi، نويسنده ,
163
Akira Ohnishi، نويسنده , ◄ Jorgen Randrup، نويسنده ,
164
Akira Ohnishi، نويسنده , ◄ Jorgen Randrup، نويسنده ,
165
Akira Ohsumi، نويسنده , ◄ Kentaro Kameyama، نويسنده , ◄ Ken-Ichi Yamaguchi، نويسنده ,
166
Akira Ohta، نويسنده , ◄ Hizuru Koshina، نويسنده , ◄ Hiromi Okuno، نويسنده , ◄ Hiroyuki Murai، نويسنده ,
167
Akira Ohta، نويسنده , ◄ Ichiro Akiguchi، نويسنده , ◄ Naoyuki Seriu، نويسنده , ◄ Katsunori Ohnishi، نويسنده , ◄ Hideo Yagi، نويسنده , ◄ Keiichi Higuchi، نويسنده , ◄ Masanori Hosokawa، نويسنده ,
168
Akira Oikawa، نويسنده , ◄ Eriko Itoh، نويسنده , ◄ Atsushi Ishihara، نويسنده , ◄ Hajime Iwamura، نويسنده ,
169
Akira Oiwa، نويسنده , ◄ Tomasz S?upinski، نويسنده , ◄ Hiroo Munekata، نويسنده ,
170
Akira Oka، نويسنده , ◄ Makiko Saito، نويسنده , ◄ Masaya Kubota، نويسنده , ◄ Yoichi Sakakihara، نويسنده , ◄ Masayoshi Yanagisawa، نويسنده ,
171
Akira Oka، نويسنده , ◄ Masaya Kubota، نويسنده , ◄ Yoichi Sakakihara، نويسنده , ◄ Masayoshi Yanagisawa، نويسنده ,
172
Akira Okada MD FACS، نويسنده ,
173
Akira Okada، نويسنده ,
174
Akira Okada، نويسنده ,
175
Akira Okada، نويسنده , ◄ Arno Riedl، نويسنده ,
176
Akira Okada، نويسنده , ◄ Yoshiyuki Uno، نويسنده , ◄ Noriyasu Yabushita، نويسنده , ◄ Kensuke Uemura، نويسنده , ◄ Purwadi Raharjo، نويسنده ,
177
Akira Okamoto، نويسنده ,
178
Akira Okazaki، نويسنده , ◄ Emi Shoji-Hosaka، نويسنده , ◄ Kazuyasu Nakamura، نويسنده , ◄ Masako Wakitani، نويسنده , ◄ Kazuhisa Uchida، نويسنده , ◄ Shingo Kakita، نويسنده , ◄ Kouhei Tsumoto، نويسنده , ◄ Izumi Kumagai، نويسنده , ◄ Kenya Shitara، نويسنده ,
179
Akira Oku، نويسنده , ◄ Kohei Tomari، نويسنده , ◄ Tohru Kamada، نويسنده , ◄ Etsu Yamada، نويسنده , ◄ Hideaki Miyata، نويسنده , ◄ Osamu Aozasa، نويسنده ,
180
Akira Okumura، نويسنده , ◄ Masaaki Goto، نويسنده , ◄ Tetsuya Goto، نويسنده , ◄ Masao Yoshinari، نويسنده , ◄ Sadahiko Masuko، نويسنده , ◄ Takeshi Katsuki، نويسنده , ◄ Teruo Tanaka، نويسنده ,
181
Akira Omoto، نويسنده , ◄ Kumiaki Moriya، نويسنده , ◄ Hidetoshi Karasawa، نويسنده ,
182
Akira Onishi، نويسنده ,
183
Akira Onishi، نويسنده ,
184
Akira Onishi، نويسنده ,
185
Akira Onishi، نويسنده ,
186
Akira Ono and Hisashi Horiuchi، نويسنده ,
187
Akira Ono and Hisashi Horiuchi، نويسنده , ◄ Kuninao Tada، نويسنده , ◄ Kazuhiko Ichimi، نويسنده ,
188
Akira Ono and Hisashi Horiuchi، نويسنده , ◄ P. Danielewicz، نويسنده , ◄ W.A. Friedman، نويسنده , ◄ W.G. Lynch، نويسنده , ◄ M.B. Tsang، نويسنده ,
189
Akira Onozaki، نويسنده , ◄ Tetsuo Katoh، نويسنده , ◄ Tsuyoshi Watanabe، نويسنده ,
190
Akira Onuki، نويسنده ,
191
Akira Onuki، نويسنده ,
192
Akira Onuki، نويسنده ,
193
Akira Ooishi، نويسنده ,
194
Akira Otsuki، نويسنده , ◄ Je-Chul Park، نويسنده , ◄ Takehiko Fukushima، نويسنده , ◄ Morihiro Aizaki، نويسنده , ◄ Dog-Soo Kong، نويسنده ,
195
Akira Otsuki، نويسنده , ◄ Sonya Barry، نويسنده , ◄ Daniel Fornasiero، نويسنده ,
196
Akira Otsuki، نويسنده , ◄ Gjergj Dodbiba، نويسنده , ◄ Toyohisa Fujita، نويسنده ,
197
Akira Otsuki، نويسنده , ◄ Gjergj Dodbiba، نويسنده , ◄ Toyohisa Fujita، نويسنده ,
198
Akira Owada، نويسنده , ◄ Shin Suda، نويسنده , ◄ Toshihiko Hata، نويسنده ,
199
Akira R. Kinjo، نويسنده , ◄ Haruki Nakamura، نويسنده ,
200
Akira R. Kinjo، نويسنده , ◄ Reiko Yamashita and Haruki Nakamura، نويسنده ,
201
Akira Sadahiro، نويسنده , ◄ Manabu Shimasawa، نويسنده ,
202
Akira Saito، نويسنده , ◄ Norio Nakazawa، نويسنده , ◄ Masahiko Suzuki، نويسنده ,
203
Akira Saito، نويسنده , ◄ Tomoki Yamashita، نويسنده ,
204
Akira Saitoh، نويسنده ,
205
Akira Saitoh، نويسنده ,
206
Akira Sakakura، نويسنده , ◄ Kazufumi Shioya، نويسنده , ◄ Hirotaka Katsuzaki، نويسنده , ◄ Takashi Komiya، نويسنده , ◄ Toshikatsu Imamura، نويسنده , ◄ Yasuo Aizono، نويسنده , ◄ Kunio Imai، نويسنده ,
207
Akira Sakakura، نويسنده , ◄ Rei Kondo، نويسنده , ◄ Shuhei Umemura، نويسنده , ◄ Kazuaki Ishihara، نويسنده ,
208
Akira Sakakura، نويسنده , ◄ Shoko Nakagawa، نويسنده , ◄ Kazuaki Ishihara، نويسنده ,
209
Akira Sakakura، نويسنده , ◄ Yoshihiro Hayakawa، نويسنده ,
210
Akira Sakakura، نويسنده , ◄ Yui Takayanagi، نويسنده , ◄ Hiroki Shimogawa، نويسنده , ◄ Hideo Kigoshi، نويسنده ,
211
Akira Sakamoto*، نويسنده , ◄ Masahito Kuroda، نويسنده , ◄ Tomohisa Harada، نويسنده , ◄ Mitsuo Tasumi، نويسنده ,
212
Akira Sanada، نويسنده , ◄ Nobuo Tanaka، نويسنده ,
213
Akira Sasahara، نويسنده , ◄ Hiroshi Uetsuka، نويسنده , ◄ Taka-aki Ishibashi، نويسنده , ◄ Hiroshi Onishi، نويسنده ,
214
Akira Sasaki، نويسنده , ◄ Isao Kawaguchi، نويسنده , ◄ Akira Yoshimori، نويسنده ,
215
Akira Sasaki، نويسنده , ◄ Yasuo Oshima، نويسنده , ◄ Akio Fujimura، نويسنده ,
216
Akira Sasao، نويسنده ,
217
Akira Sassa، نويسنده , ◄ Toshihiro Ohta، نويسنده , ◄ Takehiko Nohmi، نويسنده , ◄ Masamitsu Honma، نويسنده , ◄ Manabu Yasui، نويسنده ,
218
Akira Sato، نويسنده ,
219
Akira Sato، نويسنده , ◄ Kazutaka Aonuma، نويسنده , ◄ Kyoko Imanaka-Yoshida، نويسنده , ◄ Toshimichi Yoshida، نويسنده , ◄ Mitsuaki Isobe، نويسنده , ◄ Daisuke Kawase، نويسنده , ◄ Noriaki Kinoshita، نويسنده , ◄ Yoshio Yazaki، نويسنده , ◄ Michiaki Hiroe، نويسنده ,
220
Akira Sato، نويسنده , ◄ Takefumi Okumura، نويسنده , ◄ Shin Nishimura، نويسنده , ◄ Hitoshi Yamamoto، نويسنده , ◄ Norikazu Ueyama، نويسنده ,
221
Akira Sato، نويسنده , ◄ Toshiyasu Sasaoka، نويسنده , ◄ Katsuya Yamazaki، نويسنده , ◄ Norio Nakamura، نويسنده , ◄ Rie Temaru، نويسنده , ◄ Manabu Ishiki، نويسنده , ◄ Michiyo Takata، نويسنده , ◄ Mika Kishida، نويسنده , ◄ Tsutomu Wada، نويسنده , ◄ Hajime Ishihara، نويسنده , ◄ Isao Usui، نويسنده , ◄ Masaharu Urakaze، نويسنده , ◄ Masashi Kobayashi، نويسنده ,
222
Akira Sato، نويسنده , ◄ Yoshiaki Hirakawa ، نويسنده , ◄ Katsuhiko Sugawara، نويسنده ,
223
Akira Sato، نويسنده , ◄ Junya Kano، نويسنده , ◄ Fumio Saito، نويسنده ,
224
Akira Satou، نويسنده , ◄ Alexander Chaplik، نويسنده , ◄ Victor Ryzhii، نويسنده , ◄ Michael S. Shur، نويسنده ,
225
Akira Satou، نويسنده , ◄ Haruki Madarame، نويسنده , ◄ Koji Okamoto، نويسنده ,
226
Akira Sawada، نويسنده , ◄ Koichi Mori، نويسنده , ◄ Shunitz Tanaka، نويسنده , ◄ Masami Fukushima، نويسنده , ◄ Kenji Tatsumi، نويسنده ,
227
Akira Sekikawa، نويسنده , ◄ EunRyoung Sa، نويسنده , ◄ Benjamin Acosta، نويسنده , ◄ Deborah J. Aaron، نويسنده , ◄ Ronald E. LaPorte، نويسنده ,
228
Akira Sekikawa، نويسنده , ◄ J. David Curb، نويسنده , ◄ Hirotsugu Ueshima، نويسنده , ◄ Aiman El-Saed، نويسنده , ◄ Takashi Kadowaki، نويسنده , ◄ Robert D. Abbott، نويسنده , ◄ Rhobert W. Evans، نويسنده , ◄ Beatriz L. Rodriguez، نويسنده , ◄ Tomonori Okamura، نويسنده , ◄ Kim Sutton-Tyrrell، نويسنده , ◄ Yasuyuki Nakamura، نويسنده , ◄ Kamal Masaki MD، نويسنده , ◄ Daniel Edmundowicz، نويسنده , ◄ Atsunori Kashiwagi، نويسنده , ◄ Bradley J. Willcox، نويسنده , ◄ Tomoko Takamiya، نويسنده , ◄ Ken-ichi Mitsunami، نويسنده , ◄ Todd B. Seto، نويسنده , ◄ Kiyoshi Murata، نويسنده , ◄ Roger L. White، نويسنده , ◄ et al.، نويسنده ,
229
Akira Sekiya، نويسنده ,
230
Akira Sekiyama and Shigemasa Suga، نويسنده ,
231
Akira Sezai، نويسنده , ◄ Latif Arusoglu، نويسنده , ◄ Kazutomo Minami، نويسنده , ◄ Aly El Banayosy، نويسنده , ◄ Reiner K?rfer، نويسنده ,
232
Akira Sezai، نويسنده , ◄ Motomi Shiono، نويسنده , ◄ Yukihiko Orime، نويسنده , ◄ Hiroaki Hata MD، نويسنده , ◄ Shinya Yagi، نويسنده , ◄ Nanao Negishi، نويسنده , ◄ Yukiyasu Sezai، نويسنده ,
233
Akira Sezai، نويسنده , ◄ Motomi Shiono، نويسنده , ◄ Yukihiko Orime، نويسنده , ◄ Hiroaki Hata MD، نويسنده , ◄ Mitsumasa Hata، نويسنده , ◄ Nanao Negishi، نويسنده , ◄ Yukiyasu Sezai، نويسنده ,
234
Akira Shibata، نويسنده , ◄ Kiyotaka Nakagawa، نويسنده , ◄ Hiroko Yamanoi، نويسنده , ◄ Tsuyoshi Tsuduki، نويسنده , ◄ Phumon Sookwong، نويسنده , ◄ Ohki Higuchi، نويسنده , ◄ Fumiko Kimura، نويسنده , ◄ Teruo Miyazawa، نويسنده ,
235
Akira Shibuya، نويسنده , ◄ Azusa Sato، نويسنده , ◄ Takeo Taguchi، نويسنده ,
236
Akira Shichi، نويسنده , ◄ Atsushi Satsuma، نويسنده , ◄ Tadashi Hattori، نويسنده ,
237
Akira Shichi، نويسنده , ◄ Atsushi Satsuma، نويسنده , ◄ Tadashi Hattori، نويسنده ,
238
Akira Shigenaga، نويسنده , ◄ Hiroko Hirakawa، نويسنده , ◄ Jun Yamamoto، نويسنده , ◄ Keiji Ogura، نويسنده , ◄ Masaya Denda، نويسنده , ◄ Keiko Yamaguchi، نويسنده , ◄ Daisuke Tsuji، نويسنده , ◄ Kohji Itoh، نويسنده , ◄ Akira Otaka، نويسنده ,
239
Akira Shigenaga، نويسنده , ◄ Jun Yamamoto، نويسنده , ◄ Hiroko Hirakawa، نويسنده , ◄ Keiko Yamaguchi، نويسنده , ◄ Akira Otaka، نويسنده ,
240
Akira Shigenaga، نويسنده , ◄ Jun Yamamoto، نويسنده , ◄ Naomi Nishioka، نويسنده , ◄ Akira Otaka، نويسنده ,
241
Akira Shigenaga، نويسنده , ◄ Ko Morishita، نويسنده , ◄ Keiko Yamaguchi، نويسنده , ◄ Xiu-hao Ding، نويسنده , ◄ Koji Ebisuno، نويسنده , ◄ Kohei Sato، نويسنده , ◄ Jun Yamamoto، نويسنده , ◄ Kenichi Akaji، نويسنده , ◄ Akira Otaka، نويسنده ,
242
Akira Shigenaga، نويسنده , ◄ Yoshitake Sumikawa، نويسنده , ◄ Shugo Tsuda، نويسنده , ◄ Kohei Sato، نويسنده , ◄ Akira Otaka، نويسنده ,
243
Akira Shimada، نويسنده ,
244
Akira Shimamoto، نويسنده , ◄ Timothy H. Pohlman، نويسنده , ◄ Shin Shomura، نويسنده , ◄ Tomohito Tarukawa، نويسنده , ◄ Motoshi Takao، نويسنده , ◄ Hideto Shimpo، نويسنده ,
245
Akira Shimamoto، نويسنده , ◄ Shinji Kanemitsu، نويسنده , ◄ Kazuya Fujinaga، نويسنده , ◄ Motoshi Takao، نويسنده , ◄ Koji Onoda، نويسنده , ◄ Takatsugu Shimono، نويسنده , ◄ Kuniyoshi Tanaka، نويسنده , ◄ Hideto Shimpo، نويسنده , ◄ Isao Yada، نويسنده ,
246
Akira Shimazu & Koichiro Ochimizu، نويسنده , ◄ Tomoki and Seki، نويسنده , ◄ Kanekazu and Yagi، نويسنده , ◄ Mikio and Halpern، نويسنده , ◄ Joshua B. and Okabe، نويسنده , ◄ Hideo، نويسنده ,
247
Akira Shimazu & Koichiro Ochimizu، نويسنده , ◄ Tsukasa Miyazaki، نويسنده , ◄ Kenichi Ikeda، نويسنده ,
248
Akira Shimizu، نويسنده , ◄ Hiroto Tachikawa، نويسنده ,
249
Akira Shimizu، نويسنده , ◄ Hiroto Tachikawa، نويسنده ,
250
Akira Shimizu، نويسنده , ◄ Hiroto Tachikawa، نويسنده ,
251
Akira Shimizu، نويسنده , ◄ Hiroto Tachikawa، نويسنده ,
252
Akira Shimizu، نويسنده , ◄ Hiroto Tachikawa، نويسنده ,
253
Akira Shimizu، نويسنده , ◄ Hiroto Tachikawa، نويسنده ,
254
Akira Soshiroda، نويسنده ,
255
Akira Sou، نويسنده , ◄ Shigeo Hosokawa، نويسنده , ◄ Akio Tomiyama، نويسنده ,
256
Akira Sugimoto، نويسنده , ◄ Mayuko Yamamoto، نويسنده , ◄ Motoyuki Suzuki، نويسنده , ◄ Toshiya Inoue، نويسنده , ◄ Shuji Nakamura، نويسنده , ◄ Ryuichi Motoda، نويسنده , ◄ Fumiyuki Yamasaki، نويسنده , ◄ Kunzo Orita، نويسنده ,
257
Akira Sugimoto، نويسنده , ◄ Ryoichi Hiraoka، نويسنده , ◄ Masahiro Kanayama Yasueda، نويسنده , ◄ Hirofumi Mukae، نويسنده , ◄ Kazuhiko Mizuno، نويسنده ,
258
Akira Sugiyama، نويسنده , ◄ Yasunaga Nara، نويسنده ,
259
Akira Suzuki، نويسنده ,
260
Akira Suzuki، نويسنده , ◄ Yosuke Sato، نويسنده ,
261
Akira Tachibana، نويسنده , ◄ Sumika Kaneko، نويسنده , ◄ Toshizumi Tanabe، نويسنده , ◄ Kiyoshi Yamauchi، نويسنده ,
262
Akira Takada، نويسنده , ◄ C. R. A. Catlow، نويسنده , ◄ G. D. Price، نويسنده , ◄ C. L. Hayward ، نويسنده ,
263
Akira Takagi، نويسنده , ◄ Takashi Ikawa، نويسنده , ◄ Yurio Kurita، نويسنده , ◄ Kozumo Saito، نويسنده , ◄ Kenji Azechi، نويسنده , ◄ Masahiro Egi، نويسنده , ◄ Yuji Itoh، نويسنده , ◄ Hiroaki Tokiwa، نويسنده , ◄ Yasuyuki Kita، نويسنده , ◄ Shuji Akai، نويسنده ,
264
Akira Takahara، نويسنده , ◄ Kengo Sakamoto، نويسنده , ◄ Atsushi Sugiyama، نويسنده ,
265
AKIRA TAKAHASHI ، نويسنده , ◄ Hirohisa Ishimaru، نويسنده , ◄ Yasushi Ikarashi، نويسنده , ◄ Eiko Kishi، نويسنده , ◄ Yuji Maruyama، نويسنده ,
266
AKIRA TAKAHASHI ، نويسنده , ◄ Hiroki Gomi، نويسنده , ◄ Masaki Aihara، نويسنده ,
267
AKIRA TAKAHASHI ، نويسنده , ◄ Mariko Aso، نويسنده , ◄ Masakazu Tanaka، نويسنده , ◄ Hiroshi Suemune، نويسنده ,
268
AKIRA TAKAHASHI ، نويسنده , ◄ Masaki Aihara، نويسنده , ◄ Hiroki Gomi، نويسنده , ◄ Hisashi Itoh، نويسنده ,
269
AKIRA TAKAHASHI ، نويسنده , ◄ Shin-ichi Fujita، نويسنده ,
270
AKIRA TAKAHASHI ، نويسنده , ◄ Tomihisa Koshino، نويسنده ,
271
Akira Takasu، نويسنده , ◄ Kentarou Morita، نويسنده , ◄ Naoyuki Kaneko، نويسنده , ◄ Toshihisa Sakamoto، نويسنده , ◄ Yoshiaki Okada، نويسنده ,
272
Akira Takeda، نويسنده , ◄ Kazuhiko Kimura، نويسنده , ◄ Shin-ichi Yamasaki، نويسنده ,
273
Akira Takeda، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ ?، نويسنده , ◄ Hirofumi Tsukada، نويسنده , ◄ Yuichi Takaku، نويسنده , ◄ Shunʹichi Hisamatsu a، نويسنده , ◄ Masami Nanzyo، نويسنده ,
274
Akira Takeda، نويسنده , ◄ Hirofumi Tsukada، نويسنده , ◄ Yuichi Takaku، نويسنده , ◄ Naofumi Akata، نويسنده , ◄ Shunʹichi Hisamatsu، نويسنده ,
275
Akira Takei، نويسنده , ◄ Yan Huang، نويسنده , ◄ Maria F. Lopes-Virella، نويسنده ,
276
Akira Takeishi، نويسنده , ◄ Kyoung-Joo Lee، نويسنده ,
277
Akira Tamaoka، نويسنده , ◄ Riuko Endoh، نويسنده , ◄ Shinichi Shoji، نويسنده , ◄ Hiroshi Takahashi، نويسنده , ◄ Katsuiku Hirokawa، نويسنده , ◄ David B. Teplow، نويسنده , ◄ Dennis J. Selkoe، نويسنده , ◄ Hiroshi Mori، نويسنده ,
278
Akira Tamura، نويسنده , ◄ Takayuki Hazuku، نويسنده , ◄ Junichi Kadota، نويسنده ,
279
Akira Tamura، نويسنده , ◄ Toru Watanabe، نويسنده , ◄ Kazuhiro Shinozaki، نويسنده , ◄ Munenori Kotoku، نويسنده , ◄ Shoji Yano، نويسنده , ◄ Junichi Kadota، نويسنده ,
280
Akira Tamura، نويسنده , ◄ Yoshiyuki Kawano، نويسنده , ◄ Toru Watanabe، نويسنده , ◄ Takanori Aso، نويسنده , ◄ Yusei Abe، نويسنده , ◄ Shoji Yano، نويسنده , ◄ Junichi Kadota، نويسنده ,
281
Akira Tanaka، نويسنده , ◄ Takeshi Abe، نويسنده , ◄ Juji Mondori، نويسنده , ◄ Chiharu Yamaguchi، نويسنده , ◄ Katsuhisa Tokumitsu، نويسنده , ◄ Hisaji Matsui، نويسنده ,
282
Akira Tanaka، نويسنده , ◄ Takeshi Terasawa، نويسنده , ◄ Hiroyuki Hagihara، نويسنده , ◄ Takayoshi Kinoshita، نويسنده , ◄ Yuri Sakuma، نويسنده , ◄ Noriko Ishibe، نويسنده , ◄ Masae Sawada، نويسنده , ◄ Hisashi Takasugi، نويسنده , ◄ Hirokazu Tanaka MD، نويسنده ,
283
Akira Tanaka، نويسنده , ◄ Takeshi Terasawa، نويسنده , ◄ Hiroyuki Hagihara، نويسنده , ◄ Yuri Sakuma، نويسنده , ◄ Noriko Ishibe، نويسنده , ◄ Masae Sawada، نويسنده , ◄ Hisashi Takasugi، نويسنده , ◄ Hirokazu Tanaka MD، نويسنده ,
284
Akira Tanaka، نويسنده , ◄ Hideyuki Imai، نويسنده , ◄ Mineichi Kudo، نويسنده , ◄ Masaaki Miyakoshi، نويسنده ,
285
Akira Tanaka، نويسنده , ◄ Kouji Hattori، نويسنده , ◄ Kiyoshi Taniguchi، نويسنده , ◄ Osamu Okitsu، نويسنده , ◄ Seiichiro Tabuchi، نويسنده , ◄ Mie Nishio، نويسنده , ◄ Yasunori Nagakura، نويسنده , ◄ Noriaki Maeda، نويسنده , ◄ Hidetsugu Murai، نويسنده , ◄ Jiro Seki، نويسنده ,
286
Akira Tani، نويسنده , ◄ Shungo Kato، نويسنده , ◄ Yoshizumi Kajii، نويسنده , ◄ Michael Wilkinson، نويسنده , ◄ Sue Owen، نويسنده , ◄ Nick Hewitt، نويسنده ,
287
Akira Tani، نويسنده , ◄ Yuijun Kawawata، نويسنده ,
288
Akira Taniguchi، نويسنده , ◄ Kazuaki Yasuda، نويسنده ,
289
Akira Taniguchi، نويسنده , ◄ Tomoki Akita، نويسنده , ◄ Kazuaki Yasuda، نويسنده , ◄ Yoshinori Miyazaki، نويسنده ,
290
Akira Tatehata، نويسنده , ◄ Keiji Maeda )، نويسنده ,
291
Akira Terada، نويسنده , ◄ Takenobu Tokunaga، نويسنده , ◄ Hozumi Tanaka، نويسنده ,
292
Akira Terui، نويسنده ,
293
Akira Todoroki، نويسنده ,
294
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Kazuomi Omagari، نويسنده , ◄ Yoshinobu Shimamura، نويسنده , ◄ Hideo Kobayashi، نويسنده ,
295
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Masato Sekishiro، نويسنده ,
296
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Miho Tanaka، نويسنده , ◄ Yoshinobu Shimamura، نويسنده ,
297
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Miho Tanaka، نويسنده , ◄ Yoshinobu Shimamura، نويسنده ,
298
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Miho Tanaka، نويسنده , ◄ Yoshinobu Shimamura، نويسنده ,
299
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Tetsuya Ishikawa and Keisuke Kobayashi، نويسنده ,
300
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Tetsuya Ishikawa and Keisuke Kobayashi، نويسنده ,
301
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Yasuyuki Tanaka، نويسنده , ◄ Yoshinobu Shimamura، نويسنده ,
302
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Raphael T. Haftka، نويسنده ,
303
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Yusuke Samejima، نويسنده , ◄ Yoshiyasu Hirano، نويسنده , ◄ Ryosuke Matsuzaki، نويسنده ,
304
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Yuuki Tanaka، نويسنده ,
305
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Yuuki Tanaka، نويسنده , ◄ Yoshinobu Shimamura، نويسنده ,
306
Akira Todoroki، نويسنده , ◄ Yuuki Tanaka، نويسنده , ◄ Yoshinobu Shimamura، نويسنده ,
307
Akira Tokumura، نويسنده , ◄ Yuko Nishioka، نويسنده , ◄ Osamu Yoshimoto، نويسنده , ◄ Junya Shinomiya، نويسنده , ◄ Kenji Fukuzawa، نويسنده ,
308
Akira Toriba، نويسنده , ◄ Yong Huang، نويسنده , ◄ Tomofumi Santa، نويسنده , ◄ Kazuhiro Imai، نويسنده ,
309
Akira Toyama، نويسنده , ◄ Kazuo Ohta، نويسنده , ◄ Hideo Takeuchi*، نويسنده ,
310
Akira Tsuge، نويسنده , ◄ Kiyoshi Nakane، نويسنده , ◄ Yoshinori Uwamino، نويسنده , ◄ Hisashi Morikawa، نويسنده , ◄ Katsuyoshi Naganuma and Toshio Ishizuka، نويسنده , ◄ Mutsuo Sando، نويسنده ,
311
Akira Tsuji، نويسنده , ◄ Sanae Okada، نويسنده , ◄ Pascal Hols، نويسنده , ◄ Eiichi Satoh، نويسنده ,
312
Akira Tsukamoto، نويسنده , ◄ Kei Tanaka، نويسنده , ◄ Tatsuya Kumata، نويسنده , ◄ Kenji Yoshida، نويسنده , ◄ Yoshiaki Watanabe، نويسنده , ◄ Shogo Miyata، نويسنده , ◄ Katsuko S. Furukawa، نويسنده , ◄ Takashi Ushida، نويسنده ,
313
Akira Uchimura، نويسنده , ◄ Toshiyuki Shimizu، نويسنده , ◄ Miiko Nakajima، نويسنده , ◄ Hitomi Ueno، نويسنده , ◄ Kazuhiro Motoki، نويسنده , ◄ Hideaki Fukushima، نويسنده , ◄ Takenori Natori، نويسنده , ◄ Yasuhiko Koezuka، نويسنده ,
314
Akira Uchimura، نويسنده , ◄ Toshiyuki Shimizu، نويسنده , ◄ Masahiro Morita، نويسنده , ◄ Hitomi Ueno، نويسنده , ◄ Kazuhiro Motoki، نويسنده , ◄ Hideaki Fukushima، نويسنده , ◄ Takenori Natori، نويسنده , ◄ Yasuhiko Koezuka، نويسنده ,
315
Akira Uchino، نويسنده , ◄ Akihiro Sawada، نويسنده , ◄ Yukinori Takase، نويسنده , ◄ Masamitsu Abe، نويسنده , ◄ Sho Kudo، نويسنده ,
316
Akira Uchino، نويسنده , ◄ Akihiro Sawada، نويسنده , ◄ Yukinori Takase، نويسنده , ◄ Sho Kudo، نويسنده ,
317
Akira Uchino، نويسنده , ◄ Akihiro Sawada، نويسنده , ◄ Yukinori Takase، نويسنده , ◄ Yuka Kan، نويسنده , ◄ Muneaki Matsuo، نويسنده , ◄ Sho Kudo، نويسنده ,
318
Akira Uchino، نويسنده , ◄ Akira Mizushima، نويسنده , ◄ Hitoshi Aibe، نويسنده , ◄ Makoto Tanaka، نويسنده ,
319
Akira Uchino، نويسنده , ◄ Hitoshi Aibe، نويسنده , ◄ Hiroaki Itoh، نويسنده , ◄ Yasutaka Aiko، نويسنده , ◄ Makoto Tanaka، نويسنده ,
320
Akira Uchino، نويسنده , ◄ Kanehiro Hasuo، نويسنده , ◄ Shunichi Matsumoto، نويسنده , ◄ Kiyotaka Fujii، نويسنده , ◄ Masashi Fukui، نويسنده , ◄ Kenji Horino، نويسنده , ◄ Yoshiki Tsukamoto، نويسنده , ◄ Kouji Masuda، نويسنده ,
321
Akira Ueda، نويسنده , ◄ Koichi Kato، نويسنده , ◄ Katsumi Mogi، نويسنده , ◄ Ed Mroczek، نويسنده , ◄ Ian A. Thain، نويسنده ,
322
Akira Uehara، نويسنده , ◄ Midori Yasukochi، نويسنده , ◄ Issei Imanaga، نويسنده ,
323
Akira Uehara، نويسنده , ◄ Midori Yasukochi، نويسنده , ◄ Issei Imanaga، نويسنده ,
324
Akira Ukawa، نويسنده ,
325
Akira Ukawa، نويسنده ,
326
Akira Umemura، نويسنده , ◄ Koichi Tomita، نويسنده ,
327
Akira Utsumi، نويسنده ,
328
Akira Utsunomiya، نويسنده , ◄ Shinji Wakamatsu، نويسنده ,
329
AKIRA WADA ، نويسنده , ◄ Koji Fukui، نويسنده , ◄ Yoshiyuki Sawai، نويسنده , ◄ Kazuho Imanaka، نويسنده , ◄ Shinichi Kiso، نويسنده , ◄ Shinji Tamura، نويسنده , ◄ Iichiro Shimomura، نويسنده , ◄ Norio Hayashi، نويسنده ,
330
Akira Watanabe، نويسنده ,
331
Akira Watanabe، نويسنده , ◄ Benito H. Purwanto، نويسنده , ◄ Ho Ando، نويسنده , ◄ Ken-ichi Kakuda، نويسنده , ◄ Foh-Shoon Jong، نويسنده ,
332
Akira Watanabe، نويسنده , ◄ Donald B. McPhail، نويسنده , ◄ Nagamitsu Maie، نويسنده , ◄ Shigeki Kawasaki، نويسنده , ◄ Hamish A. Anderson، نويسنده , ◄ Martin V. Cheshire، نويسنده ,
333
Akira Watanabe، نويسنده , ◄ Masahiro Kasuya، نويسنده , ◄ Ayumi Tsunekawa، نويسنده , ◄ Mieko Maeda، نويسنده , ◄ Atsuko Sugimoto، نويسنده , ◄ Makoto Kimura، نويسنده ,
334
Akira Watanabe، نويسنده , ◄ Nobuhide Fujitake، نويسنده ,
335
Akira Watanabe، نويسنده , ◄ Yutaka Ebizuka، نويسنده ,
336
Akira Watanabe، نويسنده , ◄ Hiromi Yamada، نويسنده , ◄ Makoto Kimura، نويسنده ,
337
Akira Yabuki، نويسنده ,
338
Akira Yagishita، نويسنده , ◄ Kouichi Hosaka and Jun-Ichi Adachi، نويسنده ,
339
Akira Yakita، نويسنده ,
340
Akira Yamada، نويسنده , ◄ Baosheng Sang، نويسنده , ◄ Makoto Konagai، نويسنده ,
341
Akira Yamada، نويسنده , ◄ Keisuke Imai، نويسنده , ◄ Takeru Nomachi، نويسنده , ◄ Takuya Fujimoto، نويسنده , ◄ Kuniyuki Morimoto، نويسنده ,
342
Akira Yamada، نويسنده , ◄ Kouji Hattori، نويسنده , ◄ Satoru Kuroda، نويسنده , ◄ Toshiyuki Chiba، نويسنده , ◄ Toshiaki Kamimura، نويسنده , ◄ Kazuo Sakane، نويسنده ,
343
Akira Yamadera، نويسنده , ◄ Eunju Kim، نويسنده , ◄ Takamoto Miyata، نويسنده , ◄ Takashi Nakamura، نويسنده ,
344
Akira Yamamoto، نويسنده , ◄ Mariko Harada-Shiba، نويسنده , ◄ Michinori Endo، نويسنده , ◄ Norio Kusakabe، نويسنده , ◄ Tsuneo Tanioka، نويسنده , ◄ Hiroshi Kato، نويسنده , ◄ Takashi Shoji، نويسنده ,
345
Akira Yamamoto، نويسنده , ◄ Mariko Harada-Shiba، نويسنده , ◄ Akito Kawaguchi، نويسنده , ◄ Keiko Oi، نويسنده , ◄ Hitoshi Kubo، نويسنده , ◄ Soichi Sakai، نويسنده , ◄ Yoshikazu Mikami، نويسنده , ◄ Tetsuya Imai، نويسنده , ◄ Toshiko Ito، نويسنده , ◄ Hiroshi Kato، نويسنده , ◄ Michinori Endo، نويسنده , ◄ Isamu Sato، نويسنده , ◄ Yasushi Suzuki، نويسنده , ◄ Hideshi Hori، نويسنده , ◄ Japan Atorvastatin/LDL-Aphersis Group، نويسنده ,
346
Akira Yamamoto، نويسنده , ◄ Masashi Miyazaki، نويسنده , ◄ Akitomo Rikuta، نويسنده , ◄ Hiroyasu Kurokawa، نويسنده , ◄ Toshiki Takamizawa، نويسنده ,
347
Akira Yamanaka، نويسنده , ◄ Takashi Hirai، نويسنده ,
348
Akira Yamanaka، نويسنده , ◄ Takashi Hirai، نويسنده , ◄ Toshio Fujimoto، نويسنده , ◄ Mitsuo Hase، نويسنده , ◄ Masato Noguchi، نويسنده , ◄ Fumio Konishi، نويسنده ,
349
Akira Yamanaka، نويسنده , ◄ Takashi Hirai، نويسنده , ◄ Toshio Fujimoto، نويسنده , ◄ Yohsuke Ohtake، نويسنده , ◄ Fumio Konishi، نويسنده ,
350
Akira Yamauchi، نويسنده , ◄ A. Mounir El Sayed، نويسنده ,
351
Akira Yamauchi، نويسنده , ◄ A. Mounir El Sayed، نويسنده , ◄ Kazuo Mizuguchi، نويسنده , ◄ Munemori Kodama، نويسنده , ◄ Yoshifumi Sugito، نويسنده ,
352
Akira Yamauchi، نويسنده , ◄ Junko Tateyama، نويسنده , ◄ Ban-ichiroh Etoh، نويسنده , ◄ Minoru Takizawa، نويسنده , ◄ Yoshifumi Sugito، نويسنده , ◄ Seiji Doi، نويسنده ,
353
Akira Yamauchi، نويسنده , ◄ Kazuki Togami، نويسنده , ◄ Ashraf M. Chaudry، نويسنده , ◄ A. Mounir El Sayed، نويسنده ,
354
Akira Yamauchi، نويسنده , ◄ Yu Mishima، نويسنده , ◄ A. Mounir El Sayed، نويسنده , ◄ Yoshifumi Sugito، نويسنده ,
355
Akira Yanagida، نويسنده , ◄ Jun Yanagimoto، نويسنده ,
356
Akira Yanagisawa، نويسنده , ◄ Toshikazu Ichikawa، نويسنده , ◄ Takayoshi Arai، نويسنده ,
357
Akira Yanagisawa، نويسنده , ◄ Yukari Matsumoto، نويسنده , ◄ Kenichi Asakawa، نويسنده , ◄ Hisashi Yamamoto، نويسنده ,
358
Akira Yanagisawa، نويسنده , ◄ Hiroshi Takahashi، نويسنده , ◄ Takayoshi Arai، نويسنده ,
359
Akira Yano and Soichi Nishiyama ، نويسنده , ◄ Mahiro Onoe، نويسنده , ◄ Josuke Nakata، نويسنده ,
360
Akira Yano and Soichi Nishiyama ، نويسنده , ◄ Satoka Aoyagi، نويسنده ,
361
Akira Yazawa، نويسنده , ◄ Shigeatsu Nakazawa، نويسنده , ◄ Nourreddine Menad، نويسنده ,
362
Akira Yokoyama، نويسنده , ◄ Tai Omori، نويسنده ,
363
Akira Yokoyama، نويسنده , ◄ Toshikazu Takagi، نويسنده , ◄ Hiromasa Ishii، نويسنده , ◄ Norihito Wada، نويسنده , ◄ Katsuya Maruyama، نويسنده , ◄ Satoshi Takagi، نويسنده , ◄ Motoi Hayashida، نويسنده ,
364
Akira Yoshida، نويسنده ,
365
Akira Yoshida، نويسنده , ◄ Thomas W. Twele، نويسنده , ◄ Vibha Dave، نويسنده , ◄ Ernest Beutler، نويسنده ,
366
Akira Yoshida، نويسنده , ◄ Yoshihiro Hishiyama، نويسنده , ◄ Munehiro Ishioka، نويسنده , ◄ Michio Inagaki، نويسنده ,
367
Akira Yoshida، نويسنده , ◄ Yutaka Kaburagi، نويسنده , ◄ Yoshihiro Hishiyama، نويسنده ,
368
Akira Yoshida، نويسنده , ◄ Yutaka Kaburagi، نويسنده , ◄ Yoshihiro Hishiyama، نويسنده ,
369
Akira Yoshida، نويسنده , ◄ Yutaka Kaburagi، نويسنده , ◄ Yoshihiro Hishiyama، نويسنده ,
370
Akira Yoshida، نويسنده , ◄ Yutaka Kaburagi، نويسنده , ◄ Yoshihiro Hishiyama، نويسنده ,
371
Akira Yoshida، نويسنده , ◄ Yutaka Kaburagi، نويسنده , ◄ Yoshihiro Hishiyama، نويسنده ,
372
Akira Yoshikawa، نويسنده , ◄ Toshimi Kaido، نويسنده , ◄ Shin-ichi Seto، نويسنده , ◄ Yasuhiro Katsuura، نويسنده , ◄ Masayuki Imamura، نويسنده ,
373
Akira Yoshikawa، نويسنده , ◄ Anis Jouini، نويسنده , ◄ Kei Kamada، نويسنده , ◄ Georges Boulon، نويسنده , ◄ Martin Nikl، نويسنده , ◄ Fumio Saito، نويسنده ,
374
Akira Yoshimori، نويسنده , ◄ Kazumasa Watanabe، نويسنده , ◄ Toshiaki Kakitani، نويسنده ,
375
Akira Yoshizawa، نويسنده ,
376
Akira Yunoki، نويسنده , ◄ Takahiro Yamada، نويسنده , ◄ Yasushi Sato، نويسنده , ◄ Yasushi Kawada، نويسنده , ◄ Yoshio Hino، نويسنده ,
377
Akira Yamaguchi، نويسنده ,
378
Akira Yamaguchi، نويسنده , ◄ Jun Watanabe، نويسنده , ◄ Mekawy M. Mahmoud، نويسنده , ◄ Rise Fujiwara، نويسنده , ◄ Kotaro Morita، نويسنده , ◄ Tomohisa Yamashita، نويسنده , ◄ Yosuke Amino، نويسنده , ◄ Yong Chen، نويسنده , ◄ Logudurai Radhakrishnan، نويسنده , ◄ Norio Teramae، نويسنده ,
379
Akira Yamaguchi، نويسنده , ◄ Peng Jin، نويسنده , ◄ Hiroshi Tsuchiyama، نويسنده , ◄ Takao Masuda، نويسنده , ◄ Kai Sun، نويسنده , ◄ Shigeki Matsuo، نويسنده , ◄ Hiroaki Misawa، نويسنده ,
380
Akira Yamaguchi، نويسنده , ◄ Takamichi Watanuki، نويسنده , ◄ Ryuichi Masutomi، نويسنده , ◄ Hidehiko Ishimoto، نويسنده ,
381
Akira Yamaguchi، نويسنده , ◄ Yuichi Tanaka، نويسنده , ◄ Hidehiko Ishimoto، نويسنده ,
382
Akira Yamaguchi، نويسنده , ◄ Yuji Tajima، نويسنده ,
383
Akira، Watanabe, نويسنده , ◄ Noriko، Noguchi, نويسنده , ◄ Etsuo، Niki, نويسنده ,
384
AkiraYamaguchi، نويسنده , ◄ YujiTajima، نويسنده ,
385
AkiraYamaguchi، نويسنده , ◄ YujiTajima، نويسنده ,
386
Akiro Uchino، نويسنده , ◄ Akihiro Sawada، نويسنده , ◄ Yukinori Takase، نويسنده , ◄ Takeshi Imaizumi، نويسنده , ◄ Ryoko Egashira، نويسنده , ◄ Muneaki Matsuo، نويسنده , ◄ Sho Kudo، نويسنده ,
387
Akis ، I. Department of Basic Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Istanbul University ► Ates ، A. Department of Basic Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Istanbul University ► Atmaca ، G. Department of Basic Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Istanbul University ► Oztabak ، K. O. Department of Basic Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Istanbul University ► Esen Gursel ، F. Department of Basic Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Istanbul University ► Yardibi ، H. Department of Basic Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Istanbul University ► Altunatmaz ، K. Department of Clinical Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Istanbul University ► Eravci Yalin ، E. Department of Clinical Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Istanbul University ► Karabagli ، M. Department of Clinical Sciences - Faculty of Veterinary Medicine - Istanbul University
388
Akis، نويسنده , ◄ R.، نويسنده , ◄ Ferry، نويسنده , ◄ D.K، نويسنده ,
389
Akis، نويسنده , ◄ R.، نويسنده , ◄ Ferry، نويسنده , ◄ D.K، نويسنده ,
390
Akis، نويسنده , ◄ Tolga، نويسنده ,
391
Akisanya، نويسنده , ◄ A.R. and Fleck، نويسنده , ◄ N.A.، نويسنده ,
392
Akisanya، نويسنده , ◄ A.R. and Fleck، نويسنده , ◄ N.A.، نويسنده ,
393
Akisanya، نويسنده , ◄ A.R. and Ivanovi?، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
394
Akisanya، نويسنده , ◄ Alfred R. and Obi، نويسنده , ◄ Udoka and Renton، نويسنده , ◄ Neill C.، نويسنده ,
395
Akisanya، نويسنده , ◄ Alfred R. and Zhang، نويسنده , ◄ Yu and Chandler، نويسنده , ◄ Howard W. and Henderson، نويسنده , ◄ Robert J.، نويسنده ,
396
Akisato Kubo، نويسنده ,
397
Akisato Kubo، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Lohéac، نويسنده ,
398
Akisetty، نويسنده , ◄ Chandra and Xiao، نويسنده , ◄ Feipeng and Gandhi، نويسنده , ◄ Tejash and Amirkhanian، نويسنده , ◄ Serji، نويسنده ,
399
Akisetty، نويسنده , ◄ Chandra K. and Lee، نويسنده , ◄ Soon-Jae and Amirkhanian، نويسنده , ◄ Serji N. Amirkhanian ، نويسنده ,
400
Akishi Kato، نويسنده , ◄ Yuji Satoh، نويسنده ,
401
Akishige Hokugo، نويسنده , ◄ Tomoaki Takamoto، نويسنده , ◄ Yasuhiko Tabata، نويسنده ,
402
Akiskal، نويسنده , ◄ H.S and Hantouche، نويسنده , ◄ E.G and Bourgeois، نويسنده , ◄ M.L and Azorin، نويسنده , ◄ J.M and Sechter، نويسنده , ◄ D and Allilaire، نويسنده , ◄ J.F and Chatenêt-Duchêne، نويسنده , ◄ L and Lancrenon، نويسنده , ◄ S، نويسنده ,
403
Akiskal، نويسنده , ◄ H.S. and Akiskal، نويسنده , ◄ K.K. and Lancrenon، نويسنده , ◄ Hagop S. and Hantouche، نويسنده , ◄ E.، نويسنده ,
404
Akiskal، نويسنده , ◄ H.S. and Azorin، نويسنده , ◄ J.M. and Hantouche، نويسنده , ◄ E.G.، نويسنده ,
405
Akiskal، نويسنده , ◄ H.S.، نويسنده ,
406
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop and Katona، نويسنده , ◄ Cornelius، نويسنده ,
407
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Akiskal، نويسنده , ◄ K. and Allilaire، نويسنده , ◄ J.-F. and Azorin، نويسنده , ◄ J.-M. and Bourgeois، نويسنده , ◄ M.L. and Sechter، نويسنده , ◄ D. and Fraud، نويسنده , ◄ J.-P. and Chatenêt-Duchêne، نويسنده , ◄ L. and Lancrenon، نويسنده , ◄ S. and Perugi، نويسنده , ◄ G. and Hantouche، نويسنده , ◄ E.G.، نويسنده ,
408
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Akiskal، نويسنده , ◄ Kareen K. and Haykal، نويسنده , ◄ Radwan F. and Manning، نويسنده , ◄ J. Sloan and Connor، نويسنده , ◄ Pamela D.، نويسنده ,
409
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Akiskal، نويسنده , ◄ Kareen K. and Lancrenon، نويسنده , ◄ Sylvie and Hantouche، نويسنده , ◄ Elie G. and Fraud، نويسنده , ◄ Jean-Philippe and Gury، نويسنده , ◄ Charles and Allilaire، نويسنده , ◄ Jean-Francois، نويسنده ,
410
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Akiskal، نويسنده , ◄ Kareen K. and Perugi، نويسنده , ◄ Giulio and Toni، نويسنده , ◄ Cristina and Ruffolo، نويسنده , ◄ Giuseppe and Tusini، نويسنده , ◄ Giuseppe، نويسنده ,
411
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Akiskal، نويسنده , ◄ Kareen K.، نويسنده ,
412
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Akiskal، نويسنده , ◄ Kareen K.، نويسنده ,
413
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Benazzi، نويسنده , ◄ Franco and Perugi، نويسنده , ◄ Giulio and Rihmer، نويسنده , ◄ Zoltلn، نويسنده ,
414
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Benazzi، نويسنده , ◄ Franco، نويسنده ,
415
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Benazzi، نويسنده , ◄ Franco، نويسنده ,
416
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Benazzi، نويسنده , ◄ Franco، نويسنده ,
417
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Benazzi، نويسنده , ◄ Franco، نويسنده ,
418
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Hantouche، نويسنده , ◄ Elie G. and Allilaire، نويسنده , ◄ Jean François، نويسنده ,
419
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Hantouche، نويسنده , ◄ Elie-Georges and Allilaire، نويسنده , ◄ Jean-François and Sechter، نويسنده , ◄ Daniel and Bourgeois، نويسنده , ◄ Marc L. and Azorin، نويسنده , ◄ Jean-Michel and Chatenêt-Duchêne، نويسنده , ◄ Liliane and Lancrenon، نويسنده , ◄ Sylvie، نويسنده ,
420
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Kilzieh، نويسنده , ◄ Nael and Maser، نويسنده , ◄ Jack D. and Clayton، نويسنده , ◄ Paula J. and Schettler، نويسنده , ◄ Pamela J. and Traci Shea، نويسنده , ◄ M. and Endicott، نويسنده , ◄ Jean and Scheftner، نويسنده , ◄ William and Hirschfeld، نويسنده , ◄ Robert M.A. and Keller، نويسنده , ◄ Martin B.، نويسنده ,
421
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S. and Mendlowicz، نويسنده , ◄ Mauro V. and Jean-Louis، نويسنده , ◄ Girardin and Rapaport، نويسنده , ◄ Mark H. and Kelsoe، نويسنده , ◄ John R. and Gillin، نويسنده , ◄ J.Christian and Smith، نويسنده , ◄ Tom L.، نويسنده ,
422
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S.، نويسنده ,
423
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S.، نويسنده ,
424
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S.، نويسنده ,
425
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S.، نويسنده ,
426
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S.، نويسنده ,
427
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S.، نويسنده ,
428
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S.، نويسنده ,
429
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S، نويسنده ,
430
Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop، نويسنده ,
431
Akiskal، نويسنده , ◄ Kareen K. and Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S.، نويسنده ,
432
Akiskal، نويسنده , ◄ Kareen K. and Savino، نويسنده , ◄ Mario and Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S.، نويسنده ,
433
Akissa Bahri، نويسنده ,
434
Akissoé، نويسنده , ◄ Noël and Hounhouigan، نويسنده , ◄ Joseph and Mestres، نويسنده , ◄ Christian and Nago، نويسنده , ◄ Mathurin، نويسنده ,
435
Akissoé، نويسنده , ◄ Noël and Hounhouigan، نويسنده , ◄ Joseph and Mestres، نويسنده , ◄ Christian and Nago، نويسنده , ◄ Mathurin، نويسنده ,
436
Akit، نويسنده , ◄ H. and Collins، نويسنده , ◄ C.L. and Fahri، نويسنده , ◄ F.T. and Hung، نويسنده , ◄ A.T. and DʹSouza، نويسنده , ◄ D.N. and Leury، نويسنده , ◄ B.J. and Dunshea، نويسنده , ◄ F.R.، نويسنده ,
437
Akita، نويسنده , ◄ Hidetoshi and Iizuka، نويسنده , ◄ Atsuhiko and Hashimoto، نويسنده , ◄ Yoshihiro and Kohri، نويسنده , ◄ Kenjiro and Ikeda، نويسنده , ◄ Kyoji and Nakanishi، نويسنده , ◄ Makoto، نويسنده ,
438
Akita، نويسنده , ◄ Hiroyuki and Kawahara، نويسنده , ◄ Eiji and Kishida، نويسنده , ◄ Masashi and Kato، نويسنده , ◄ Keisuke، نويسنده ,
439
Akita، نويسنده , ◄ Junichi and Shinmura، نويسنده , ◄ Toru and Sakurazawa، نويسنده , ◄ Shigeru and Yanagihara، نويسنده , ◄ Keisuke and Kunita، نويسنده , ◄ Mihoko and Toda، نويسنده , ◄ Masashi and Iwata، نويسنده , ◄ Kunio، نويسنده ,
440
Akita، نويسنده , ◄ Lailah Gifty and Frenzel، نويسنده , ◄ Peter and Haberzettl، نويسنده , ◄ Torsten and Kasper، نويسنده , ◄ Thomas and Wang، نويسنده , ◄ Junbo and Reicherter، نويسنده , ◄ Klaus، نويسنده ,
441
Akita، نويسنده , ◄ Masayuki and Tokaji، نويسنده , ◄ Keiro، نويسنده ,
442
Akita، نويسنده , ◄ Masumi and Fujita، نويسنده , ◄ Keiko and Asami، نويسنده , ◄ Yoshiko and Murata، نويسنده , ◄ Eiko and Kaneko، نويسنده , ◄ Katsuji and Tanaka، نويسنده , ◄ Kayoko، نويسنده ,
443
Akita، نويسنده , ◄ Motoko and Takahashi، نويسنده , ◄ Mai and Kobayashi، نويسنده , ◄ Keiji and Hayashi، نويسنده , ◄ Naoto and Tukada، نويسنده , ◄ Hideyuki، نويسنده ,
444
Akita، نويسنده , ◄ Saeka and Yano، نويسنده , ◄ Ayako and Ishii، نويسنده , ◄ Hiroshi and Satoh، نويسنده , ◄ Chikahiro and Akai، نويسنده , ◄ Nobuyuki and Nakata، نويسنده , ◄ Munetaka، نويسنده ,
445
Akita، نويسنده , ◄ Shohei and Sasaki، نويسنده , ◄ Hiroyuki and Watanabe، نويسنده , ◄ Kazuhiro and Seki، نويسنده , ◄ Atsushi، نويسنده ,
446
Akita، نويسنده , ◄ Tetsuya and Matsuda، نويسنده , ◄ Hiroyuki، نويسنده ,
447
Akita، نويسنده , ◄ Tetsuya and Sakai، نويسنده , ◄ Kenshi and Iwabuchi، نويسنده , ◄ Yuko and Hoshino، نويسنده , ◄ Yoshinobu and Ye، نويسنده , ◄ Xujun، نويسنده ,
448
Akita، نويسنده , ◄ Tetsuya and Sakai، نويسنده , ◄ Kenshi and Iwabuchi، نويسنده , ◄ Yuko and Hoshino، نويسنده , ◄ Yoshinobu and Ye، نويسنده , ◄ Xujun، نويسنده ,
449
Akita، نويسنده , ◄ Tomoki and Matsui، نويسنده , ◄ Yoshihisa and Yamamoto، نويسنده , ◄ Tatsuyuki، نويسنده ,
450
Akita، نويسنده , ◄ Tomoki and Yoshikiyo، نويسنده , ◄ Keisuke and Yamamoto، نويسنده , ◄ Tatsuyuki، نويسنده ,
451
Akita، نويسنده , ◄ Tomoyuki and Jin، نويسنده , ◄ Jinghua and Wakaki، نويسنده , ◄ Hirofumi، نويسنده ,
452
Akita، نويسنده , ◄ Toshiyuki، نويسنده ,
453
Akita، نويسنده , ◄ Yasuyuki and Kato، نويسنده , ◄ Yushi and Hosaka، نويسنده , ◄ Makoto and Ono، نويسنده , ◄ Yusaburo and Suzuki، نويسنده , ◄ Shunsuke and Nakajima، نويسنده , ◄ Akira and Yoshimoto، نويسنده , ◄ Mamoru، نويسنده ,
454
Akita، Munetaka نويسنده , ◄ Inagaki، Akiko نويسنده , ◄ Edure، Shinichi نويسنده , ◄ Yatsuda، Shinichi نويسنده ,
455
Akita، Munetaka نويسنده , ◄ Ozawa، Takehiro نويسنده ,
456
Akita، Munetaka نويسنده , ◄ Terada، Masako نويسنده , ◄ Higashihara، Gou نويسنده , ◄ Inagaki، Akiko نويسنده ,
457
Akita، T. نويسنده , ◄ Huang، S.M. نويسنده , ◄ Kitamura، A. نويسنده , ◄ Nakayama، S. نويسنده , ◄ Tokuno، H. نويسنده , ◄ Kuba، K. نويسنده ,
458
Akita، T. نويسنده , ◄ Komatsu، T. نويسنده , ◄ Sakumoto، R. نويسنده , ◄ Kasuya، E. نويسنده ,
459
Akitaka Dohtani، نويسنده ,
460
Akitaka Tujikawa، نويسنده , ◄ Kenji Yamahiro، نويسنده , ◄ Kaoruko Yamamoto، نويسنده , ◄ Atuhi Nonaka، نويسنده , ◄ Maahi Fujihara، نويسنده , ◄ Yauo Kurimoto، نويسنده ,
461
Akitaka Tujikawa، نويسنده , ◄ Manabu aahara، نويسنده , ◄ Atuhi Otani، نويسنده , ◄ Norimoto Gotoh، نويسنده , ◄ Takanori Kameda، نويسنده , ◄ Daiuke Iwama، نويسنده , ◄ Yuko Yodoi، نويسنده , ◄ Hirohi Tamura، نويسنده , ◄ Michiko Mandai، نويسنده , ◄ Nagahia Yohimura، نويسنده ,
462
Akitaka Yamamoto، نويسنده , ◄ Dipok Kumar Dhar، نويسنده , ◄ Osama Nazmy El-Assal، نويسنده , ◄ Masahiko Igarashi، نويسنده , ◄ Hideki Tabara، نويسنده , ◄ Naofumi Nagasue، نويسنده ,
463
Akitaka Yoshigoe، نويسنده , ◄ Kousuke Moritani، نويسنده , ◄ Yuden Teraoka*، نويسنده ,
464
Akitake Nakamura، نويسنده , ◄ Kozo Toyota، نويسنده , ◄ Masaaki Yoshifuji، نويسنده ,
465
Akitake Nakamura، نويسنده , ◄ Subaru Kawasaki، نويسنده , ◄ Kozo Toyota، نويسنده , ◄ Masaaki Yoshifuji، نويسنده ,
466
Akitake Yamashita، نويسنده , ◄ Nobuyuki Takahashi، نويسنده , ◄ Daisuke Mochizuki، نويسنده , ◄ Ryuichi Tsujita، نويسنده , ◄ Shinji Yamada، نويسنده , ◄ Hiromu Kawakubo، نويسنده , ◄ Yukio Suzuki، نويسنده , ◄ Hideyuki Watanabe، نويسنده ,
467
Akiteru Fujii، نويسنده , ◄ Mitsuru Yoneyama، نويسنده , ◄ Kei Ishihara، نويسنده , ◄ Shuichi Maeda، نويسنده , ◄ Tetsuo Murayama، نويسنده ,
468
Akiteru Hayashi، نويسنده , ◄ Yu Maruyama، نويسنده , ◄ Michio Saze، نويسنده , ◄ Emi Okada، نويسنده ,
469
Akito Arima، نويسنده ,
470
Akito Arima، نويسنده ,
471
Akito Arima، نويسنده ,
472
Akito Igarashi، نويسنده , ◄ Hiromichi Goko، نويسنده , ◄ Shinji Tsukamoto، نويسنده ,
473
Akito Imai، نويسنده , ◄ Shigemi Ishikawa، نويسنده , ◄ Ryota Nakamura، نويسنده , ◄ Yukinobu Goto، نويسنده , ◄ Mitsuaki Sakai، نويسنده , ◄ Masataka Onizuka، نويسنده , ◄ Yuzuru Sakakibara، نويسنده ,
474
Akito Kakizaki، نويسنده ,
475
Akito Kakuuchi، نويسنده , ◄ Akito and Taguchi*، نويسنده , ◄ Takeo and Hanzawa، نويسنده , ◄ Yuji، نويسنده ,
476
Akito Kakuuchi، نويسنده , ◄ Takeo Taguchi، نويسنده , ◄ Yuji Hanzawa، نويسنده ,
477
Akito Kawaguchi، نويسنده , ◄ Kunio Miyatake، نويسنده , ◄ Chikao Yutani، نويسنده , ◄ Shintarou Beppu، نويسنده , ◄ Motoo Tsushima، نويسنده , ◄ Taku Yamamura، نويسنده , ◄ Akira Yamamoto، نويسنده ,
478
Akito Masuhara، نويسنده , ◄ Zhenquan Tan، نويسنده , ◄ Hitoshi Kasai، نويسنده , ◄ Hachiro Nakanishi، نويسنده , ◄ Hidetoshi Oikawa، نويسنده ,
479
Akito Nagatsu، نويسنده , ◄ Rie Tanaka، نويسنده , ◄ Hajime Mizukami، نويسنده , ◄ Yukio Ogihara، نويسنده , ◄ Jinsaku Sakakibara، نويسنده ,
480
Akito Nomura، نويسنده ,
481
Akito Takasaki and Yoshio Furuya، نويسنده ,
482
Akito Takasaki and Yoshio Furuya، نويسنده , ◄ Hitoshi Matsumoto، نويسنده ,
483
Akito Tanaka، نويسنده , ◄ Hiroyoshi Sakai، نويسنده , ◄ Takatoshi Ishikawa، نويسنده , ◄ Isao Nakanishi، نويسنده , ◄ Mitsuru Ohkubo، نويسنده , ◄ Toshiaki Aoki، نويسنده , ◄ Yukio Motoyama، نويسنده , ◄ Hisashi Takasugi، نويسنده ,
484
Akito Tanaka، نويسنده , ◄ Hiroyoshi Sakai، نويسنده , ◄ Takatoshi Ishikawa، نويسنده , ◄ Toshiaki Aoki، نويسنده , ◄ Yukio Motoyama، نويسنده , ◄ Hisashi Takasugi، نويسنده ,
485
Akito Tanaka، نويسنده , ◄ Masayoshi Murata، نويسنده , ◄ Hideaki Fujiwara، نويسنده ,
486
Akito Tanaka، نويسنده , ◄ Tomoyuki Nishizaki، نويسنده ,
487
Akito Tsutsumi، نويسنده , ◄ Reiko Takahashi، نويسنده , ◄ Takayuki Sumida، نويسنده ,
488
Akito Yamada، نويسنده , ◄ Shin-Ichi Matsuyama، نويسنده , ◄ Masahiko Todoriki، نويسنده , ◄ Akiko Kashiwagi، نويسنده , ◄ Itaru Urabe، نويسنده , ◄ Tetsuya Yomo، نويسنده ,
489
Akito Yasuhara، نويسنده , ◄ Kazunari Sakagami، نويسنده , ◄ Ryoko Yoshikawa، نويسنده , ◄ Shigeyuki Chaki، نويسنده , ◄ Masato Nakamura، نويسنده , ◄ Atsuro Nakazato، نويسنده ,
490
Akito Yasuhara، نويسنده , ◄ Masato Nakamura، نويسنده , ◄ Kazunari Sakagami، نويسنده , ◄ Toshiharu Shimazaki، نويسنده , ◄ Ryoko Yoshikawa، نويسنده , ◄ Shigeyuki Chaki، نويسنده , ◄ Hiroshi Ohta، نويسنده , ◄ Atsuro Nakazato، نويسنده ,
491
Akito، نويسنده , ◄ Matsuyama and Shinichiro، نويسنده , ◄ Yano and Akihiro، نويسنده , ◄ Hisano and Michiaki، نويسنده , ◄ Kindaichi and Ikuko، نويسنده , ◄ Sonoda and Akihide، نويسنده , ◄ Tada and Hirokatsu، نويسنده , ◄ Akagi، نويسنده ,
492
Akitohi Yohida، نويسنده , ◄ Gilbert T. Feke، نويسنده , ◄ Fumihiko Mori، نويسنده , ◄ Taiji Nagaoka، نويسنده , ◄ Naoki Fujio، نويسنده , ◄ Hironobu Ogaawara، نويسنده , ◄ uguru Konno، نويسنده , ◄ J. Wallace Mcmeel، نويسنده ,
493
Akitomi، نويسنده , ◄ Hiroki and Tahara، نويسنده , ◄ Yusuke and Yasuura، نويسنده , ◄ Masato and Kobayashi، نويسنده , ◄ Yoshikazu and Ikezaki، نويسنده , ◄ Hidekazu and Toko، نويسنده , ◄ Kiyoshi، نويسنده ,
494
Akitomo Goto، نويسنده , ◄ Kanna Sasai، نويسنده , ◄ Shogo Suzuki، نويسنده , ◄ Tatsuya Fukutomi، نويسنده , ◄ Shigenori Ito، نويسنده , ◄ Toyoaki Matsushita، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Okamoto، نويسنده , ◄ Takahiko Suzuki، نويسنده , ◄ Makoto Itoh، نويسنده , ◄ Kuniko Okumura-Noji، نويسنده , ◄ Shinji Yokoyama، نويسنده ,
495
Akitomo Goto، نويسنده , ◄ Kanna Sasai، نويسنده , ◄ Shogo Suzuki، نويسنده , ◄ Tatsuya Fukutomi، نويسنده , ◄ Shigenori Ito، نويسنده , ◄ Toyoaki Matsushita، نويسنده , ◄ Mitsuhiro Okamoto، نويسنده , ◄ Takahiko Suzuki، نويسنده , ◄ Makoto Itoh، نويسنده , ◄ Kuniko Okumura-Noji، نويسنده , ◄ Shinji Yokoyama، نويسنده ,
496
Akitomo Tachibana، نويسنده , ◄ Ken Sakata، نويسنده ,
497
Akitomo Tachibana، نويسنده , ◄ Ken Sakata، نويسنده , ◄ Kiyoyuki Omoto، نويسنده ,
498
Akitomo Tachibana، نويسنده , ◄ Tasuku Yano، نويسنده ,
499
Akitomo Tachibana، نويسنده , ◄ Tasuku Yano، نويسنده ,
500
Akitomo Tachibana، نويسنده , ◄ Tasuku Yano، نويسنده ,
501
Akitomo، نويسنده , ◄ Kazunori and Awaji، نويسنده , ◄ Toshiyuki and Imasato، نويسنده , ◄ Norihisa، نويسنده ,
502
Akitomo، نويسنده , ◄ Kazunori، نويسنده ,
503
Akitomo، نويسنده , ◄ Kazunori، نويسنده ,
504
Akitorno Tachibana * ، نويسنده , ◄ Ken Sakata، نويسنده ,
505
Akitoshi Hasegawa، نويسنده , ◄ Katsufumi Otsuki، نويسنده , ◄ Yasushi Sasaki، نويسنده , ◄ Maki Sawada، نويسنده , ◄ Kaori Mitsukawa، نويسنده , ◄ Hiroshi Chiba، نويسنده , ◄ Masaaki Nagatsuka، نويسنده , ◄ Takashi Okai، نويسنده , ◄ Atsuko Kato، نويسنده ,
506
Akitoshi Hayashi، نويسنده , ◄ Ryoji Ohtsubo، نويسنده , ◄ Takamasa Ohtomo، نويسنده , ◄ Fuminori Mizuno، نويسنده , ◄ Masahiro Tatsumisago، نويسنده ,
507
Akitoshi Hayashi، نويسنده , ◄ Takanori Konishi، نويسنده , ◄ Kiyoharu Tadanaga، نويسنده , ◄ Tsutomu Minami، نويسنده , ◄ Masahiro Tatsumisago، نويسنده ,
508
Akitoshi Hayashi، نويسنده , ◄ Takashi Harayama، نويسنده , ◄ Fuminori Mizuno، نويسنده , ◄ Masahiro Tatsumisago، نويسنده ,
509
Akitoshi Hayashi، نويسنده , ◄ Keiichi Minami، نويسنده , ◄ Fuminori Mizuno، نويسنده , ◄ Masahiro Tatsumisago، نويسنده ,
510
Akitoshi Hotta، نويسنده , ◄ Hisashi Ninokata، نويسنده , ◄ Hiroyuki Takeuchi، نويسنده , ◄ Youjirou Suzawa، نويسنده ,
511
Akitoshi Nagasaki، نويسنده , ◄ Wakako Takamine، نويسنده , ◄ Nobuyuki Takasu، نويسنده ,
512
Akitoshi Okada، نويسنده , ◄ Kaori Sano، نويسنده , ◄ Koji Nagata، نويسنده , ◄ Shigeki Yasumasu، نويسنده , ◄ Jun Ohtsuka، نويسنده , ◄ Akihiro Yamamura، نويسنده , ◄ Keiko Kubota، نويسنده , ◄ Ichiro Iuchi، نويسنده , ◄ Masaru Tanokura، نويسنده ,
513
Akitoshi Tatsumi، نويسنده , ◄ Naoki Kanemitsu، نويسنده , ◄ Tatsuo Nakamura، نويسنده , ◄ Yasuhiko Shimizu، نويسنده ,
514
Akitoshi\Ito، نويسنده ,
515
Akitoshi\Ito، نويسنده , ◄ Mineko Takeda، نويسنده , ◄ Hidemasa Furue، نويسنده , ◄ Kensuke Shibata، نويسنده , ◄ Masayuki Hori، نويسنده , ◄ Hitoshi Sagai، نويسنده , ◄ Toyozo Sakurada، نويسنده , ◄ Megumu Yoshimura، نويسنده ,
516
AkitoshiHotta، نويسنده , ◄ HiroshiShirai، نويسنده , ◄ MieAzuma، نويسنده , ◄ MichioSadatomi، نويسنده , ◄ AkimaroKawahara، نويسنده , ◄ HisashiNinokata، نويسنده ,
517
Akitsa Imbusi, Elizabeth Department of Pediatrics and Child Health - College of Health Sciences - Mekelle University, Mekelle, Ethiopia ► Etim Ekanem, Peter Department of Anatomy - College of Health Sciences - Mekelle University, Mekelle, Ethiopia ► Gebrearegay, Hailemariam Department of Pediatrics and Child Health - College of Health Sciences - Mekelle University, Mekelle, Ethiopia ► Ambaye, Misikir Department of Pediatrics and Child Health - College of Health Sciences - Mekelle University, Mekelle, Ethiopia ► Tesfahunegn, Afewerki Department of Epidemiology - College of Health Sciences - Mekelle University, Mekelle, Ethiopia ► Nyaga, Kendi Department of Pediatrics and Child Health - College of Health Sciences - Mekelle University, Mekelle, Ethiopia ► Ekanem, Regina College of Health Sciences - Mekelle University, Mekelle, Ethiopia ► Peter, Nissi Houston Community College - Stafford Campus, Texas, USA
518
Akitsu Ogawa، نويسنده , ◄ Chikako Murakami، نويسنده , ◄ Shinji Kamisuki، نويسنده , ◄ Isoko Kuriyama، نويسنده , ◄ Hiromi Yoshida، نويسنده , ◄ Fumio Sugawara، نويسنده , ◄ Yoshiyuki Mizushina، نويسنده ,
519
Akitsu، نويسنده , ◄ Takashiro and Einaga، نويسنده , ◄ Yasuaki، نويسنده ,
520
Akitsu، نويسنده , ◄ Tetsuya and Ohkawa، نويسنده , ◄ Hiroshi and Tsuji، نويسنده , ◄ Masao and Kimura، نويسنده , ◄ Hideo and Kogoma، نويسنده , ◄ Masuhiro، نويسنده ,
521
Akitsu، Takashiro نويسنده , ◄ Komorita، Seiko نويسنده , ◄ Tamura، Hatsue نويسنده ,
522
Akiva Shoham، نويسنده , ◄ Majda Hadziahmetovic، نويسنده , ◄ Joshua L. Dunaief، نويسنده , ◄ Marc B. Mydlarski، نويسنده , ◄ Hyman M. Schipper، نويسنده ,
523
Akiva، نويسنده , ◄ Thomas and Cortina، نويسنده , ◄ Kai S. and Eccles، نويسنده , ◄ Jacquelynne S. and Smith، نويسنده , ◄ Charles، نويسنده ,
524
Akiva، نويسنده , ◄ Thomas and Cortina، نويسنده , ◄ Kai S. and Eccles، نويسنده , ◄ Jacquelynne S. and Smith، نويسنده , ◄ Charles، نويسنده ,
525
Akiva، نويسنده , ◄ Udi and Margel، نويسنده , ◄ Shlomo، نويسنده ,
526
Akiva-Kabiri، نويسنده , ◄ Lilach and Linkovski، نويسنده , ◄ Omer and Gertner، نويسنده , ◄ Limor and Henik، نويسنده , ◄ Avishai، نويسنده ,
527
Akivis، M.A. نويسنده , ◄ Goldberg، V.V. نويسنده ,
528
Akivis، Maks A. نويسنده , ◄ Goldberg، Vladislav V. نويسنده ,
529
Akiwowo، Akinsola نويسنده ,
530
Akiwumi، نويسنده , ◄ Melvasalo، نويسنده , ◄ T، نويسنده ,
531
Akiya Kozawa، نويسنده , ◄ Hidehiko Oho، نويسنده , ◄ Mitsuru Sano، نويسنده , ◄ Dorothy Brodd، نويسنده , ◄ Ralph Brodd، نويسنده ,
532
Akiya Miyamoto، نويسنده , ◄ Hisaki Hayashii، نويسنده ,
533
Akiya Ogawa، نويسنده ,
534
Akiya، Chiba, نويسنده , ◄ Mitsutaka، Komoda, نويسنده , ◄ Akifumi، Ueno, نويسنده ,
535
Akiyama ، Naomi Department of Patient Safety - Iwate Medical University Hospital ► Akiyama ، Tomoya School of Nursing Iwate Medical University ► Hayashida ، Kenshi Department of Medical Informatics and Management - Hospital of the University of Occupational and Environmental Health ► Igawa ، Junko Department of Nursing - Kyoto University Hospital ► Matsuno ، Tomomi Department of Nursing - Kyoto University Hospital ► Kono ، Riju Department of Nursing - Kyoto University Hospital ► Shiroiwa ، Takeru Center for Outcomes Research and Economic Evaluation for Health - National Institute of Public Health ► Koeda ، Keisuke Department of Patient Safety - Iwate Medical University Hospital ► Kanda ، Katsuya Aino University
536
Akiyama S.، نويسنده ,
537
Akiyama، نويسنده , ◄ Akiko and Numata، نويسنده , ◄ Kumiko and Mikami، نويسنده , ◄ Hiroshi، نويسنده ,
538
Akiyama، نويسنده , ◄ E. and Habazaki، نويسنده , ◄ H. and Kawashima، نويسنده , ◄ A. and Asami، نويسنده , ◄ K. and Hashimoto، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
539
Akiyama، نويسنده , ◄ E. and Habazaki، نويسنده , ◄ H. and Kawashima، نويسنده , ◄ A. and Asami، نويسنده , ◄ K. and Hashimoto، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
540
Akiyama، نويسنده , ◄ E. and Kaneko، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
541
Akiyama، نويسنده , ◄ Eiichi and Sugiyama، نويسنده , ◄ Seigo and Matsuzawa، نويسنده , ◄ Yasushi and Konishi، نويسنده , ◄ Masaaki and Suzuki، نويسنده , ◄ Hiroyuki and Nozaki، نويسنده , ◄ Toshimitsu and Ohba، نويسنده , ◄ Keisuke and Matsubara، نويسنده , ◄ Junichi and Maeda، نويسنده , ◄ Hirofumi and Horibata، نويسنده , ◄ Yoko and Sakamoto، نويسنده , ◄ Kenji and Sugamura، نويسنده , ◄ Koichi and Yamamuro، نويسنده , ◄ Megumi and Sumida، نويسنده , ◄ Hitoshi and Kaikita، نويسنده , ◄ Koichi and Iwashita، نويسنده , ◄ Satomi and Matsui، نويسنده , ◄ Kunihiko and Kimura، نويسنده , ◄ Kazuo and Umemura، نويسنده , ◄ Satoshi and Ogawa، نويسنده , ◄ Hisao، نويسنده ,
542
Akiyama، نويسنده , ◄ Eizo and Kaneko، نويسنده , ◄ Kunihiko، نويسنده ,
543
Akiyama، نويسنده , ◄ H. and Moise، نويسنده , ◄ C. and Yamanaka، نويسنده , ◄ T. and Jacobi، نويسنده , ◄ K. and Matsushima، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
544
Akiyama، نويسنده , ◄ Hidefumi and Pfeiffer، نويسنده , ◄ Loren N. and Pinczuk، نويسنده , ◄ Aron and West، نويسنده , ◄ Ken W. and Yoshita، نويسنده , ◄ Masahiro، نويسنده ,
545
Akiyama، نويسنده , ◄ Hidefumi and Sakaki، نويسنده , ◄ Hiroyuki، نويسنده ,
546
Akiyama، نويسنده , ◄ Hidefumi and Sakaki، نويسنده , ◄ Hiroyuki، نويسنده ,
547
Akiyama، نويسنده , ◄ Hidefumi and Someya، نويسنده , ◄ Takao and Sakaki، نويسنده , ◄ Hiroyuki، نويسنده ,
548
Akiyama، نويسنده , ◄ Hidefumi and Someya، نويسنده , ◄ Takao and Sakaki، نويسنده , ◄ Hiroyuki، نويسنده ,
549
Akiyama، نويسنده , ◄ Hidefumi and Yoshita، نويسنده , ◄ Masahiro and Pfeiffer، نويسنده , ◄ Loren N. and West، نويسنده , ◄ Ken W.، نويسنده ,
550
Akiyama، نويسنده , ◄ Hideo and Okuhata، نويسنده , ◄ Hiroshi and Onizuka، نويسنده , ◄ Takuo and Kanai، نويسنده , ◄ Shozo and Hirano، نويسنده , ◄ Masahiko and Tanaka، نويسنده , ◄ Satoshi and Sasaki، نويسنده , ◄ Ken and Miyasaka، نويسنده , ◄ Hitoshi، نويسنده ,
551
Akiyama، نويسنده , ◄ Hiroshi and Goda، نويسنده , ◄ Yukihiro and Tanaka، نويسنده , ◄ Toshitsugu and Toyoda، نويسنده , ◄ Masatake، نويسنده ,
552
Akiyama، نويسنده , ◄ Jin and Nakamura، نويسنده , ◄ Gisaku Nakamura، نويسنده ,
553
Akiyama، نويسنده , ◄ Katsuhiro and Mikami، نويسنده , ◄ Koichi، نويسنده ,
554
Akiyama، نويسنده , ◄ Katsuya and Pak، نويسنده , ◄ Haeyang and Takubo، نويسنده , ◄ Yoji and Tada، نويسنده , ◄ Toshiya and Ueki، نويسنده , ◄ Yasuaki and Yoshiie، نويسنده , ◄ Ryo and Naruse، نويسنده , ◄ Ichiro، نويسنده ,
555
Akiyama، نويسنده , ◄ Katsuya and Pak، نويسنده , ◄ Haeyang and Ueki، نويسنده , ◄ Yasuaki and Yoshiie، نويسنده , ◄ Ryo and Naruse، نويسنده , ◄ Ichiro، نويسنده ,
556
Akiyama، نويسنده , ◄ Kazuhiko and Sueki، نويسنده , ◄ Keisuke and Kodama، نويسنده , ◄ Takeshi and Kikuchi، نويسنده , ◄ Koichi and Takigawa، نويسنده , ◄ Yasutaka and Nakahara، نويسنده , ◄ Hiromichi and Ikemoto، نويسنده , ◄ Isao and Katada، نويسنده , ◄ Motomi، نويسنده ,
557
Akiyama، نويسنده , ◄ Kenichi، نويسنده ,
558
Akiyama، نويسنده , ◄ Kohki and Kawamoto، نويسنده , ◄ Souichi and Fujimoto، نويسنده , ◄ Haruhiro and Ishibashi، نويسنده , ◄ Masami، نويسنده ,
559
Akiyama، نويسنده , ◄ Masaharu and Iwase، نويسنده , ◄ Satsuki and Horiguchi-Yamada، نويسنده , ◄ Junko and Saito، نويسنده , ◄ Shinobu and Furukawa، نويسنده , ◄ Yusuke and Yamada، نويسنده , ◄ Osamu and Mizoguchi، نويسنده , ◄ Hideaki and Ohno، نويسنده , ◄ Tsuneya and Yamada، نويسنده , ◄ Hisashi، نويسنده ,
560
Akiyama، نويسنده , ◄ Masaharu and Ozaki، نويسنده , ◄ Kohji and Kawano، نويسنده , ◄ Takeshi and Yamada، نويسنده , ◄ Osamu and Kawauchi، نويسنده , ◄ Kiyotaka and Ida، نويسنده , ◄ Hiroyuki and Yamada، نويسنده , ◄ Hisashi، نويسنده ,
561
Akiyama، نويسنده , ◄ Masaharu and Yamada، نويسنده , ◄ Osamu and Kanda، نويسنده , ◄ Naotoshi and Akita، نويسنده , ◄ Shinobu and Kawano، نويسنده , ◄ Takeshi and Ohno، نويسنده , ◄ Tsuneya and Mizoguchi، نويسنده , ◄ Hideaki and Eto، نويسنده , ◄ Yoshikatsu and Anderson، نويسنده , ◄ Kenneth C and Yamada، نويسنده , ◄ Hisashi، نويسنده ,
562
Akiyama، نويسنده , ◄ Masakazu and Tero، نويسنده , ◄ Atsushi and Kobayashi، نويسنده , ◄ Ryo، نويسنده ,
563
Akiyama، نويسنده , ◄ Masaru and Kawasaki، نويسنده , ◄ Satoru، نويسنده ,
564
Akiyama، نويسنده , ◄ Masaru and Kawasaki، نويسنده , ◄ Satoru، نويسنده ,
565
Akiyama، نويسنده , ◄ Megumi and Awamura، نويسنده , ◄ Toshiki and Kimura، نويسنده , ◄ Kazuhito and Hosomi، نويسنده , ◄ Yoshimi and Kobayashi، نويسنده , ◄ Ayako and Tsuji، نويسنده , ◄ Kazutaka and Kuboki، نويسنده , ◄ Atsuhito and Ohira، نويسنده , ◄ Susumu، نويسنده ,
566
Akiyama، نويسنده , ◄ Megumi and Isoda، نويسنده , ◄ Yuichi and Nishimoto، نويسنده , ◄ Masato and Kobayashi، نويسنده , ◄ Aki and Togawa، نويسنده , ◄ Daisuke and Hirao، نويسنده , ◄ Nobuaki and Kuboki، نويسنده , ◄ Atsuhito and Ohira، نويسنده , ◄ Susumu، نويسنده ,
567
Akiyama، نويسنده , ◄ Megumi and Isoda، نويسنده , ◄ Yuichi and Nishimoto، نويسنده , ◄ Masato and Narazaki، نويسنده , ◄ Maiko and Oka، نويسنده , ◄ Hiroaki and Kuboki، نويسنده , ◄ Atsuhito and Ohira، نويسنده , ◄ Susumu، نويسنده ,
568
Akiyama، نويسنده , ◄ Megumi and Yoshida، نويسنده , ◄ Kazuhiro and Mori، نويسنده , ◄ Hideharu، نويسنده ,
569
Akiyama، نويسنده , ◄ Mitsuyoshi and Abe، نويسنده , ◄ Satoshi and Aoki، نويسنده , ◄ Nao and Suzuki، نويسنده , ◄ Motoyuki، نويسنده ,
570
Akiyama، نويسنده , ◄ Mitsuyoshi and Frangopol، نويسنده , ◄ Dan M. and Yoshida، نويسنده , ◄ Ikumasa Hidaka، نويسنده ,
571
Akiyama، نويسنده , ◄ R. and Yoshimori، نويسنده , ◄ A. and Kakitani، نويسنده , ◄ T. and Imamoto، نويسنده , ◄ Y. and Shichida، نويسنده , ◄ Y. and Hatano، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
572
Akiyama، نويسنده , ◄ Ryo and Kinoshita، نويسنده , ◄ Masahiro and Hirata، نويسنده , ◄ Fumio، نويسنده ,
573
Akiyama، نويسنده , ◄ S. and Dorfer، نويسنده , ◄ G. and Thuswaldner، نويسنده , ◄ J.M. and Winkler، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
574
Akiyama، نويسنده , ◄ Saburo and Ishikawa، نويسنده , ◄ Koji and Kawahara، نويسنده , ◄ Seiichi and Akiba، نويسنده , ◄ Isamu، نويسنده ,
575
Akiyama، نويسنده , ◄ Satoshi and Toriihara، نويسنده , ◄ Eisuke and Suzuki، نويسنده , ◄ Kazushi and Teruya، نويسنده , ◄ Toshiaki and Suenaga، نويسنده , ◄ Kiyotake، نويسنده ,
576
Akiyama، نويسنده , ◄ Shigeki and Lee، نويسنده , ◄ Jeong-Yup، نويسنده ,
577
Akiyama، نويسنده , ◄ T. and MIYAZAKI، نويسنده , ◄ A. and Nakanishi، نويسنده , ◄ H. and Hisa، نويسنده , ◄ M. and Tsutsumi، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
578
Akiyama، نويسنده , ◄ T. and Yamamoto، نويسنده , ◄ K. D. Squires، نويسنده , ◄ K.D. and Hishida، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
579
Akiyama، نويسنده , ◄ Takahiko and Atobe، نويسنده , ◄ Kohei and Shibata، نويسنده , ◄ Michiko and Mori، نويسنده , ◄ Keiji، نويسنده ,
580
Akiyama، نويسنده , ◄ Takahiko and Ogi، نويسنده , ◄ Satoshi and Fuchibe، نويسنده , ◄ Kohei، نويسنده ,
581
Akiyama، نويسنده , ◄ Takahiko and Sugano، نويسنده , ◄ Megumi and Kagoshima، نويسنده , ◄ Hirotaka، نويسنده ,
582
Akiyama، نويسنده , ◄ Takahiko and Takaya، نويسنده , ◄ Jun and Kagoshima، نويسنده , ◄ Hirotaka، نويسنده ,
583
Akiyama، نويسنده , ◄ Takeshi and Taniguchi، نويسنده , ◄ Tomoyo and Vanisaveth، نويسنده , ◄ Viengxay and Inamine، نويسنده , ◄ Yuba and Toma، نويسنده , ◄ Nami and Li، نويسنده , ◄ Changchun and Toma، نويسنده , ◄ Hiromu and Takeuchi، نويسنده , ◄ Rie Shimoju-Kobayashi، نويسنده , ◄ Jun and Kano، نويسنده , ◄ Shigeyuki and Hongvanthong، نويسنده , ◄ Bouasy and Watanabe، نويسنده , ◄ Hisami، نويسنده ,
584
Akiyama، نويسنده , ◄ Takumi and Yamada، نويسنده , ◄ Takashi and Maitani، نويسنده , ◄ Tamio، نويسنده ,
585
Akiyama، نويسنده , ◄ Tetsuo and Yamamuro، نويسنده , ◄ Koichi and Okutsu، نويسنده , ◄ Shoko، نويسنده ,
586
Akiyama، نويسنده , ◄ Tomo and Ishikawa، نويسنده , ◄ Yurie and Hara، نويسنده , ◄ Kazuhiro، نويسنده ,
587
Akiyama، نويسنده , ◄ Toru and Nakamura، نويسنده , ◄ Kohji and Ito، نويسنده , ◄ Tomonori، نويسنده ,
588
Akiyama، نويسنده , ◄ Toru and Saito، نويسنده , ◄ Yasutaka and Nakamura، نويسنده , ◄ Kohji and Ito، نويسنده , ◄ Tomonori، نويسنده ,
589
Akiyama، نويسنده , ◄ Toru and Tatematsu، نويسنده , ◄ Hiroaki and Nakamura، نويسنده , ◄ Kohji and Ito، نويسنده , ◄ Tomonori، نويسنده ,
590
Akiyama، نويسنده , ◄ Tsuyoshi and Fukuyama، نويسنده , ◄ Toshihide and Sugawa، نويسنده , ◄ Kosuke and Yoneda، نويسنده , ◄ Hiroyuki and Yamada، نويسنده , ◄ Sunao، نويسنده ,
591
Akiyama، نويسنده , ◄ Tsuyoshi and Inoue، نويسنده , ◄ Kazuma and Kuwahara، نويسنده , ◄ Yutaka and Terasaki، نويسنده , ◄ Nao and Niidome، نويسنده , ◄ Yasuro and Yamada، نويسنده , ◄ Sunao، نويسنده ,
592
Akiyama، نويسنده , ◄ Tsuyoshi and Miyazaki، نويسنده , ◄ Akinobu and Sutoh، نويسنده , ◄ Mizuki and Ichinose، نويسنده , ◄ Izumi and Kunitake، نويسنده , ◄ Toyoki and Yamada، نويسنده , ◄ Sunao، نويسنده ,
593
Akiyama، نويسنده , ◄ Tsuyoshi and Tsuda، نويسنده , ◄ Hitoshi and Matsumoto، نويسنده , ◄ Satoko and Miyake، نويسنده , ◄ Yuko and Kawamura، نويسنده , ◄ Yoshiya and Noda، نويسنده , ◄ Toshie and Akiskal، نويسنده , ◄ Kareen K. and Akiskal، نويسنده , ◄ Hagop S.، نويسنده ,
594
Akiyama، نويسنده , ◄ Y. and Fujita، نويسنده , ◄ S. and Senboku، نويسنده , ◄ H. and Rayner، نويسنده , ◄ C.M. and Brough، نويسنده , ◄ S.A. and Arai، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
595
Akiyama، نويسنده , ◄ Y. and Meng، نويسنده , ◄ X. and Fujita، نويسنده , ◄ S. and Chen، نويسنده , ◄ Y.-C. and Lu، نويسنده , ◄ N. and Cheng، نويسنده , ◄ H. and Zhao، نويسنده , ◄ F. and Arai، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
596
Akiyama، نويسنده , ◄ Yasuto and Maruyama، نويسنده , ◄ Kouji and Nara، نويسنده , ◄ Noriko and Hojo، نويسنده , ◄ Takashi and Cheng، نويسنده , ◄ Jin-Yan and Mori، نويسنده , ◄ Toshio and Wiltrout، نويسنده , ◄ Robert H and Yamaguchi، نويسنده , ◄ Ken، نويسنده ,
597
Akiyama، نويسنده , ◄ Yoshikatsu and Kikuchi، نويسنده , ◄ Akihiko and Yamato، نويسنده , ◄ Masayuki and Okano، نويسنده , ◄ Teruo، نويسنده ,
598
Akiyama، نويسنده , ◄ Yoshimitsu and Nagasaki، نويسنده , ◄ Hiromi and Yagi، نويسنده , ◄ Kenji Osmar and Nomizu، نويسنده , ◄ Tadashi and Yuasa، نويسنده , ◄ Yasuhito، نويسنده ,
599
Akiyama، نويسنده , ◄ Yoshimitsu and Yagi، نويسنده , ◄ Osmar Kenji and Ishikawa، نويسنده , ◄ Tomoko and Nagasaki، نويسنده , ◄ Hiromi and Saitoh، نويسنده , ◄ Kiyoshi and Yuasa، نويسنده , ◄ Yasuhito، نويسنده ,
600
Akiyama، نويسنده , ◄ Yuriko and Hiramatsu، نويسنده , ◄ Chiharu and Fukuhara، نويسنده , ◄ Tsuyoshi and Hara، نويسنده , ◄ Shoji، نويسنده ,
601
Akiyama، Fuminori نويسنده ,
602
Akiyama، Hiroshi نويسنده , ◄ Watanabe، Takahiro نويسنده , ◄ Wakabayashi، Kaoru نويسنده , ◄ Nakade، Shinsuke نويسنده , ◄ Yasui، Shuji نويسنده , ◄ Sakata، Kozue نويسنده , ◄ Chiba، Ryoko نويسنده , ◄ Spiegelhalter، Frank نويسنده , ◄ Hino، Akihiro نويسنده , ◄ Maitani، Tamio نويسنده ,
603
Akiyama، Juichiro نويسنده , ◄ Shige-eda، Mirei نويسنده ,
604
Akiyama، M. نويسنده , ◄ Kuboki، T. نويسنده , ◄ Furuta، H. نويسنده ,
605
Akiyama، Shizuka نويسنده , ◄ Wheeler، J. Craig نويسنده , ◄ Meier، David L. نويسنده , ◄ Lichtenstadt، Itamar نويسنده ,
606
AKIYAMA، T. نويسنده , ◄ HAYAKAWA، K. نويسنده ,
607
Akiyama، Takahiko نويسنده , ◄ Fuchibe، Kohei نويسنده , ◄ Matsuda، Keiichiro نويسنده ,
608
Akiyama، Takahiko نويسنده , ◄ Fuchibe، Kohei نويسنده , ◄ Suzuki، Akihiro نويسنده ,
609
Akiyama، Takahiko نويسنده , ◄ Nakashima، Saeko نويسنده , ◄ Yokota، Koji نويسنده , ◄ Fuchibe، Kohei نويسنده ,
610
Akiyama، Tomohiro نويسنده , ◄ Li، Liquan نويسنده , ◄ Yagi، Jun-ichiro نويسنده ,
611
Akiyama، Tomohiro نويسنده , ◄ Saita، Itoko نويسنده , ◄ Toshima، Takeshi نويسنده , ◄ Tanda، Satoshi نويسنده ,
612
Akiyasu Baba، نويسنده , ◄ Tsutomu Yoshikawa، نويسنده , ◄ Hideo Mitamura، نويسنده , ◄ Satoshi Ogawa، نويسنده ,
613
Akiyasu Baba، نويسنده , ◄ Tsutomu Yoshikawa، نويسنده , ◄ Michikado Iwata، نويسنده , ◄ Toshihisa Anzai، نويسنده , ◄ Iwao Nakamura، نويسنده , ◄ Yumiko Wainai، نويسنده , ◄ Satoshi Ogawa، نويسنده , ◄ Michael Fu، نويسنده ,
614
Akiyasu Baba، نويسنده , ◄ Tsutomu Yoshikawa، نويسنده , ◄ Satoshi Ogawa، نويسنده ,
615
Akiyasu Hirotani، نويسنده , ◄ Koichi Mizukami، نويسنده , ◄ Ryuji Miura، نويسنده , ◄ Hiromitsu Takaba، نويسنده , ◄ Takeshi Miya، نويسنده , ◄ Adil Fahmi، نويسنده , ◄ Andra´s Stirling، نويسنده , ◄ Momoji Kubo ، نويسنده , ◄ Akira Miyamoto ، نويسنده ,
616
Akiyasu Tomoeda، نويسنده , ◄ Katsuhiro Nishinari، نويسنده , ◄ Debashish Chowdhury، نويسنده , ◄ Andreas Schadschneider، نويسنده ,
617
Akiyau Kanamori، نويسنده , ◄ Makoto Nakamura، نويسنده , ◄ Michael F.T Ecano، نويسنده , ◄ Ryu eya، نويسنده , ◄ Hidetaka Maeda، نويسنده , ◄ Akira Negi، نويسنده ,
618
Akiyo Horii، نويسنده , ◄ Patrick McCue، نويسنده , ◄ Kalidas Shetty، نويسنده ,
619
Akiyo Nishimura، نويسنده , ◄ Taku Ogura، نويسنده , ◄ Hitoshi Hase، نويسنده , ◄ Atsushi Makinodan، نويسنده , ◄ Tatsuya Hojo، نويسنده , ◄ Yasukazu Katsumi، نويسنده , ◄ Hirohiko Shima and Katsumi Yagi، نويسنده , ◄ Yasuo Mikami، نويسنده , ◄ Toshikazu Kubo، نويسنده ,
620
Akiyoshi Fukushima ، Koshi Saito ، نويسنده ,
621
Akiyoshi Hirata، نويسنده , ◄ Kenji Sugimoto، نويسنده , ◄ Takashi Konno، نويسنده , ◄ Takashi Morii، نويسنده ,
622
Akiyoshi Hirata، نويسنده , ◄ Masaru Ueno، نويسنده , ◄ Yasunori Aizawa، نويسنده , ◄ Katsutoshi Ohkubo، نويسنده , ◄ Takashi Morii، نويسنده , ◄ Susumu Yoshikawa، نويسنده ,
623
Akiyoshi Hishikawa، نويسنده , ◄ Atsushi Iwamae، نويسنده , ◄ Kennosuke Hoshina، نويسنده , ◄ Mitsuhiko Kono، نويسنده , ◄ Hirokazu Hasegawa and Kaoru Yamanouchi، نويسنده ,
624
Akiyoshi Hishikawa، نويسنده , ◄ Hirokazu Hasegawa and Kaoru Yamanouchi، نويسنده ,
625
Akiyoshi Horiuchi، نويسنده , ◄ Katsutoshi Shimizu، نويسنده ,
626
Akiyoshi Horiuchi، نويسنده , ◄ Katsutoshi Shimizu، نويسنده ,
627
Akiyoshi Kamatani، نويسنده , ◄ Osamu Oku، نويسنده ,
628
Akiyoshi Kannari، نويسنده , ◄ David G. Streets، نويسنده , ◄ Yutaka Tonooka، نويسنده , ◄ Kentaro Murano، نويسنده , ◄ Tsuyoshi Baba، نويسنده ,
629
Akiyoshi Kannari، نويسنده , ◄ Yutaka Tonooka، نويسنده , ◄ Tsuyoshi Baba، نويسنده , ◄ Kentaro Murano، نويسنده ,
630
Akiyoshi Katada، نويسنده , ◄ Sakurako Hasegawa، نويسنده , ◄ Dan Ohira، نويسنده , ◄ Takako Kumagai، نويسنده , ◄ Tsuneo Harashima، نويسنده , ◄ Hisaki Ozaki، نويسنده , ◄ Hiroya Suzuki، نويسنده ,
631
Akiyoshi Kuzume، نويسنده , ◄ Yuu Miki، نويسنده , ◄ Masatoki Ito، نويسنده ,
632
Akiyoshi Matsui، نويسنده , ◄ Takashi Mashiko، نويسنده , ◄ Takashi Nagatani، نويسنده ,
633
Akiyoshi Minematsu، نويسنده ,
634
Akiyoshi Minematsu، نويسنده ,
635
Akiyoshi Mochizuki، نويسنده , ◄ Yumi Nakamoto، نويسنده , ◄ Hiroyuki Naito، نويسنده , ◄ Kouichi Uoto، نويسنده , ◄ Toshiharu Ohta، نويسنده ,
636
Akiyoshi Nishio، نويسنده , ◄ Ross Coppel، نويسنده , ◄ Hiromi Ishibashi، نويسنده , ◄ M. Eric Gershwin، نويسنده ,
637
Akiyoshi Ogimoto، نويسنده , ◄ Mareomi Hamada، نويسنده , ◄ Tetsuro Miki، نويسنده , ◄ Jitsuo Higaki، نويسنده ,
638
Akiyoshi Ogimoto، نويسنده , ◄ Yuji Shigematsu، نويسنده , ◄ Jitsuo Higaki، نويسنده , ◄ Tetsuro Miki، نويسنده ,
639
Akiyoshi Ogimoto، نويسنده , ◄ Yuji Shigematsu، نويسنده , ◄ Yuji Hara، نويسنده , ◄ Tomoaki Ohtsuka، نويسنده , ◄ Tetsuro Miki، نويسنده , ◄ Jitsuo Higaki، نويسنده ,
640
Akiyoshi Sawabe، نويسنده , ◄ Masanori Morita، نويسنده , ◄ Tatsuya Kiso، نويسنده , ◄ Hideki Kishine، نويسنده , ◄ Yoshikazu Ohtsubo، نويسنده , ◄ Toshie Minematsu، نويسنده , ◄ Yoshiharu Matsubara، نويسنده , ◄ Tadashi Okamoto، نويسنده ,
641
Akiyoshi Shioura، نويسنده ,
642
Akiyoshi Shioura، نويسنده ,
643
Akiyoshi Shioura، نويسنده ,
644
Akiyoshi Shioura، نويسنده , ◄ Takeaki Uno، نويسنده ,
645
Akiyoshi Shioura، نويسنده , ◄ Takeshi Tokuyama، نويسنده ,
646
Akiyoshi، نويسنده , ◄ Hideo and Sugii، نويسنده , ◄ Shunji and Nahid، نويسنده , ◄ Md. A. and Sone، نويسنده , ◄ Katsuhito and Tanaka، نويسنده , ◄ Toshiyuki and Zheng، نويسنده , ◄ Cao and Yijyun، نويسنده , ◄ Li and Aoki، نويسنده , ◄ Mica and Takenaka، نويسنده , ◄ Shigeo and Shimada، نويسنده , ◄ Terumasa and Shimizu، نويسنده , ◄ Junichiro and Kiyomiya، نويسنده , ◄ Ken-ichi and Ohashi، نويسنده , ◄ Fumihito، نويسنده ,
647
Akiyoshi، نويسنده , ◄ Hideo and Sugii، نويسنده , ◄ Shunji and Nahid، نويسنده , ◄ Md. A. and Sone، نويسنده , ◄ Katsuhito and Tanaka، نويسنده , ◄ Toshiyuki and Zheng، نويسنده , ◄ Cao and Yijyun، نويسنده , ◄ Li and Aoki، نويسنده , ◄ Mica and Takenaka، نويسنده , ◄ Shigeo and Shimada، نويسنده , ◄ Terumasa and Shimizu، نويسنده , ◄ Junichiro and Kiyomiya، نويسنده , ◄ Ken-ichi and Ohashi، نويسنده , ◄ Fumihito، نويسنده ,
648
Akiyoshi، نويسنده , ◄ M. and Takagi، نويسنده , ◄ I. and Yano، نويسنده , ◄ T. and Akasaka، نويسنده , ◄ N. and Tachi، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
649
Akiyoshi، نويسنده , ◄ Masafumi and Akasaka، نويسنده , ◄ Naoaki and Tachi، نويسنده , ◄ Yoshiaki and Yano، نويسنده , ◄ Toyohiko، نويسنده ,
650
Akiyoshi، نويسنده , ◄ Masafumi and Ichikawa، نويسنده , ◄ Kohki and Donomae، نويسنده , ◄ Takako and Yano، نويسنده , ◄ Toyohiko، نويسنده ,
651
Akiyoshi، نويسنده , ◄ Masafumi and Yano، نويسنده , ◄ Toyohiko and Tachi، نويسنده , ◄ Yoshiaki and Nakano، نويسنده , ◄ Hiromi، نويسنده ,
652
Akiyoshi، نويسنده , ◄ Masafumi، نويسنده ,
653
Akiyuki Hamasaki، نويسنده , ◄ Eiji Yamamoto، نويسنده , ◄ Hisashi Itoh، نويسنده , ◄ Makoto Tokunaga، نويسنده ,
654
Akiyuki Hamasaki، نويسنده , ◄ Hayato Naka، نويسنده , ◄ Fuyuhiko Tamanoi، نويسنده , ◄ Kazuo Umezawa، نويسنده , ◄ Masami Otsuka، نويسنده ,
655
Akiyuki Hiraga، نويسنده , ◄ Satoshi Kuwabara، نويسنده ,
656
Akizawa، نويسنده , ◄ Hiromichi and Uehara، نويسنده , ◄ Tomoya and Arano، نويسنده , ◄ Yasushi، نويسنده ,
657
Akizawa، Hiromichi نويسنده , ◄ Meares، Claude F. نويسنده , ◄ Whetstone، Paul A. نويسنده ,
658
Akizuki، نويسنده , ◄ M. and Matsuo، نويسنده , ◄ J. and Harada، نويسنده , ◄ M. and Ogasawara، نويسنده , ◄ Gary S. and Doi، نويسنده , ◄ A. and Yamada، نويسنده , ◄ I.، نويسنده ,
659
Akizuki، نويسنده , ◄ M. and Matsuo، نويسنده , ◄ J. and Harada، نويسنده , ◄ M. and Ogasawara، نويسنده , ◄ S. and Doi، نويسنده , ◄ A. and Yamada، نويسنده , ◄ I.، نويسنده ,
660
Akizuki، نويسنده , ◄ Makoto and Oshima، نويسنده , ◄ Yoshito، نويسنده ,
661
Akizuki، نويسنده , ◄ Makoto and Tomita، نويسنده , ◄ Kengo and Oshima، نويسنده , ◄ Yoshito، نويسنده ,
662
Akizumi Tsutsumi، نويسنده , ◄ Kazunori Kayaba، نويسنده , ◄ Kumi Hirokawa، نويسنده , ◄ Shizukiyo Ishikawa and The Jichi Medical School Cohort Study Group، نويسنده ,
663
Akizumi Tsutsumi، نويسنده , ◄ Norito Kawakami، نويسنده ,
664
AkizumiTsutsumi، نويسنده , ◄ Makiko Nagami، نويسنده , ◄ Kanehisa Morimoto، نويسنده , ◄ TsunetakaMatoba، نويسنده ,
665
Akjouj، نويسنده , ◄ A. and Mir، نويسنده , ◄ A. and Djafari-Rouhani، نويسنده , ◄ B. and Vasseur، نويسنده , ◄ J.O. and Dobrzynski، نويسنده , ◄ L. and Al-Wahsh، نويسنده , ◄ H. and Deymier، نويسنده , ◄ P.A.، نويسنده ,
666
Akjouj، نويسنده , ◄ A. and Mir، نويسنده , ◄ A. and Djafari-Rouhani، نويسنده , ◄ B. and Vasseur، نويسنده , ◄ J.O. and Dobrzynski، نويسنده , ◄ L. and Al-Wahsh، نويسنده , ◄ H. and Deymier، نويسنده , ◄ P.A.، نويسنده ,
667
Akjouj، نويسنده , ◄ Abdellatif and Lévêque، نويسنده , ◄ Gae¨tan and Szunerits، نويسنده , ◄ Sabine and Pennec، نويسنده , ◄ Yan and Djafari-Rouhani، نويسنده , ◄ Bahram and Boukherroub، نويسنده , ◄ Rabah and Dobrzy?ski، نويسنده , ◄ Leonard، نويسنده ,
668
Akk?z، نويسنده , ◄ Hikmet and Bayram، نويسنده , ◄ Süleyman and Bekar، نويسنده , ◄ Aynur and ?zdil، نويسنده , ◄ Burhan and Akg?llü، نويسنده , ◄ Ersin and Sümbül، نويسنده , ◄ Ahmet Taner and Demiryürek، نويسنده , ◄ Haluk and Doran، نويسنده , ◄ Figen، نويسنده ,
669
Akk?z، نويسنده , ◄ Hikmet and Bayram، نويسنده , ◄ Süleyman and Bekar، نويسنده , ◄ Aynur and Akg?llü، نويسنده , ◄ Ersin and ?zdil، نويسنده , ◄ Burhan، نويسنده ,
670
Akk?z، نويسنده , ◄ Hikmet and Sümbül، نويسنده , ◄ Ahmet Taner and Bayram، نويسنده , ◄ Süleyman and Bekar، نويسنده , ◄ Aynur and Akg?llü، نويسنده , ◄ Ersin، نويسنده ,
671
Akka?، نويسنده , ◄ H. Deniz and ?veço?lu، نويسنده , ◄ M. Lütfi and Tano?lu، نويسنده , ◄ Metin، نويسنده ,
672
Akkad، نويسنده , ◄ Rami and Schwack، نويسنده , ◄ Wolfgang، نويسنده ,
673
Akkad، نويسنده , ◄ Rami and Schwack، نويسنده , ◄ Wolfgang، نويسنده ,
674
Akkahat، نويسنده , ◄ Piyaporn and Hoven، نويسنده , ◄ Voravee P.، نويسنده ,
675
AKKAKOSON ، SONGYUT
676
Akkal، نويسنده , ◄ B and Benamara، نويسنده , ◄ Z and Gruzza، نويسنده , ◄ B and Bideux، نويسنده , ◄ L and Bachir Bouiadjra، نويسنده , ◄ N، نويسنده ,
677
Akkal، نويسنده , ◄ B. and Benamara، نويسنده , ◄ Z. and Boudissa، نويسنده , ◄ A. and Bachir Bouiadjra، نويسنده , ◄ N. and Amrani، نويسنده , ◄ M. and Bideux، نويسنده , ◄ L. and Gruzza، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
678
Akkal، نويسنده , ◄ B. and Benamara، نويسنده , ◄ Z. and Boudissa، نويسنده , ◄ A. and Bachir Bouiadjra، نويسنده , ◄ N. and Amrani، نويسنده , ◄ M. and Bideux، نويسنده , ◄ L. and Gruzza، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
679
Akkal، نويسنده , ◄ R. and Cohaut، نويسنده , ◄ N. and Khodja، نويسنده , ◄ M. and Ahmed-Zaid، نويسنده , ◄ T. and Bergaya، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
680
Akkamma Ravi، نويسنده , ◄ Lourdes Z. Nisce، نويسنده , ◄ Dattatreyudu Nori، نويسنده ,
681
AKKAN, Yasar Gümüshane University - Department of Mathematical Engineering, TURKEY
682
Akkanat, Salih Gümüşhane Üniversitesi - İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Turkey
683
Akkar، Sinan D. نويسنده , ◄ Metin، Asli نويسنده ,
684
Akkara، Watchara نويسنده , ◄ Vaseenonta، Chanin نويسنده , ◄ Kirdmalai، Nantakan نويسنده , ◄ Promnin، Varathon نويسنده ,
685
Akkaram Srikanth، نويسنده , ◄ Nicholas Zabaras، نويسنده ,
686
Akkaram Srikanth، نويسنده , ◄ Nicholas Zabaras، نويسنده ,
687
Akkaram Srikanth، نويسنده , ◄ Nicholas Zabaras، نويسنده ,
688
Akkaramongkolporn, Prasert Silpakorn University - Faculty of Pharmacy, Thailand ► Ngawhirunpat, Tanasait Silpakorn University - Faculty of Pharmacy, Thailand ► Opanasopit, Praneet Silpakorn University - Faculty of Pharmacy, Thailand
689
Akkari، نويسنده , ◄ F. Chaffar and Kanzari، نويسنده , ◄ M. and Rezig، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
690
Akkari، نويسنده , ◄ H. and Ben Salem، نويسنده , ◄ H. and Gharbi، نويسنده , ◄ M. A. Abidi، نويسنده , ◄ S. and Darghouth، نويسنده , ◄ M.A.، نويسنده ,
691
AKKAS, Mehmet Dumlupınar University - Department of Ceramic Engineering, TURKEY ► TASÇI, Eda Dumlupınar University - Department of Ceramic Engineering, TURKEY ► YILMAZ, Bülent Dumlupınar University - Department of Ceramic Engineering, TURKEY ► ISIK, Iskender Dumlupınar University - Department of Ceramic Engineering, TURKEY
692
Akkas، نويسنده , ◄ S.B. and Severcan، نويسنده , ◄ M. and Yilmaz، نويسنده , ◄ O. and Severcan، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
693
Akkasi, A Department of Computer Engineering - Bandar Abbas Branch - Islamic Azad University - Bandar Abbas, Iran ► Varoglu, E Computer Engineering Department - Eastern Mediterranean University - Famagusta - North Cyprus - Via Mersin 10, Turkey
694
Akkasit Jongjareonrak، نويسنده , ◄ Akkasit and Benjakul، نويسنده , ◄ Soottawat and Visessanguan، نويسنده , ◄ Wonnop and Nagai، نويسنده , ◄ Takeshi and Tanaka، نويسنده , ◄ Munehiko، نويسنده ,
695
Akkasit Jongjareonrak، نويسنده , ◄ Soottawat Benjakul، نويسنده , ◄ Wonnop Visessanguan، نويسنده , ◄ Munehiko Tanaka، نويسنده ,
696
Akkasit Jongjareonrak، نويسنده , ◄ Soottawat Benjakul، نويسنده , ◄ Wonnop Visessanguan، نويسنده , ◄ Munehiko Tanaka، نويسنده ,
697
Akkasit Jongjareonrak، نويسنده , ◄ Soottawat Benjakul، نويسنده , ◄ Wonnop Visessanguan، نويسنده , ◄ Thummanoon Prodpran، نويسنده , ◄ Munehiko Tanaka، نويسنده ,
698
AKKAYA , Burcu PhD Candidate - Ankara University - akkaya, TURKEY
699
AKKAYA YILMAZ, Mavi Adnan Menderes University, Aydın, TURKEY ► KARAKUŞ, Ufuk Gazi University, Ankara, TURKEY
700
Akkaya, A. V. Department of Mechanical Engineering - Yildiz Technical University, Istanbul, TURKEY
701
Akkaya, Gökmen Department of Cardiovascular Surgery - Faculty of Medicine - Dokuz Eylül University - İzmir - Turkey ► Bilen, Çağatay Department of Cardiovascular Surgery - Çiğli Bölge Hospital - İzmir - Turkey ► Gençpınar, Tuğra Department of Cardiovascular Surgery - Faculty of Medicine - Dokuz Eylül University - İzmir - Turkey ► Akokay, Pınar Department of Histology and Embryology - Faculty of Medicine - Dokuz Eylül University - İzmir - Turkey ► Uğurlu, Baran Department of Cardiovascular Surgery - Faculty of Medicine - Dokuz Eylül University - İzmir - Turkey
702
Akkaya, Hasan Erciyes University - Medical Faculty - Department of Cardiology, Turkey ► Oğuzhan, Abdurrahman Erciyes University - Faculty of Medicine - Department of Cardiology, Turkey ► Borlu, Murat Erciyes University - Faculty of Medicine - Department of Dermatology, Turkey ► Kulluk, Pınar Erciyes University - Faculty of Medicine - Department of Dermatology, Turkey ► Günebakmaz, Özgür Erciyes University - Medical Faculty - Department of Cardiology, Turkey ► Şarlı, Bahadır Erciyes University - Faculty of Medicine - Department of Cardiology, Turkey ► Kaya, Mehmet Güngör Erciyes University - Faculty of Medicine - Department of Cardiology, Turkey ► Doğdu, Orhan Erciyes University - Medical Faculty - Department of Cardiology, Turkey
703
Akkaya, Özlem Yeditepe Üniversitesi - İletişim Fakültesi, Turkey
704
Akkaya, S.E. Department of Environmental Engineering - Faculty of Engineering - Ondokuz Mayıs University, Samsun, TURKEY ► Ergun, O.N. Department of Environmental Engineering - Faculty of Engineering - Ondokuz Mayıs University, Samsun, TURKEY
705
AKKAYA, Sezen Department - Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Istanbul, Turkey
706
AKKAYA, Sezen department of Ophthalmology - Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital, Turkey
707
Akkaya, Sezen Fatih Sultan Mehmet Education and Training Hospital - Ophthalmology Clinics, Bostancı, Istanbul, Turkey
708
AKKAYA, Sezen Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital - Ophthalmology Department - E-5 uzeri, ust bostanci, Istanbul, Turkey ► Buyru OZKURT, Yelda Fatih Sultan Mehmet Training and Research Hospital - Ophthalmology Department - E-5 uzeri, ust bostanci, Istanbul, Turkey
709
AKKAYA, Taylan DiskapiTraining and Research Hospital - Department of Anesthesiology and Reanimation, TURKEY ► TOYGAR, Pinar Diskapi Training and Research Hospital - Department of Anesthesiology and Reanimation, TURKEY ► BEDIRLI, Nurdan Diskapi Training and Research Hospital - Department of Anesthesiology and Reanimation, TURKEY ► YAZICIOGLU, Dilek Diskapi Training and Research Hospital - Department of Anesthesiology and Reanimation, TURKEY ► GÜMÜS, Haluk Diskapi Training and Research Hospital - Department of Anesthesiology and Reanimation, TURKEY
710
Akkaya, Zülfiye Yeliz Hacettepe Üniversitesi - Tip Fakültesi - Tibbi Biyoloji Anabilim Dali, Turkey ► Peynircioglu, Banu Hacettepe Üniversitesi - Tip Fakültesi - Tibbi Biyoloji Anabilim Dali, Turkey
711
Akkaya، نويسنده , ◄ A.D. and Yücemen، نويسنده , ◄ M.S.، نويسنده ,
712
Akkaya، نويسنده , ◄ Ali and Genc، نويسنده , ◄ Gaye and Tugcu، نويسنده , ◄ Tuna، نويسنده ,
713
Akkaya، نويسنده , ◄ Ali Volkan Akkaya، نويسنده ,
714
Akkaya، نويسنده , ◄ Ali Volkan and Sahin، نويسنده , ◄ Bahri and Huseyin Erdem، نويسنده , ◄ Hasan، نويسنده ,
715
Akkaya، نويسنده , ◄ Ali Volkan and Sahin، نويسنده , ◄ Bahri and Huseyin Erdem، نويسنده , ◄ Hasan، نويسنده ,
716
Akkaya، نويسنده , ◄ Alper and Uslan، نويسنده , ◄ Arif Hikmet، نويسنده ,
717
Akkaya، نويسنده , ◄ Aysen D and Yücemen، نويسنده , ◄ M.Semih، نويسنده ,
718
Akkaya، نويسنده , ◄ Birnur and Uzun، نويسنده , ◄ Lokman and Candan، نويسنده , ◄ Ferda and Denizli، نويسنده , ◄ Adil، نويسنده ,
719
Akkaya، نويسنده , ◄ Birnur، نويسنده ,
720
Akkaya، نويسنده , ◄ M.S. and Welcsh، نويسنده , ◄ P.L. and Wolfe، نويسنده , ◄ M.A. and Duerr، نويسنده , ◄ B.K. and Becktel، نويسنده , ◄ W.J. and Breitenberger، نويسنده , ◄ C.A.، نويسنده ,
721
Akkaya، نويسنده , ◄ Recep and Akkaya، نويسنده , ◄ Birnur، نويسنده ,
722
Akkaya، نويسنده , ◄ Recep and Ulusoy، نويسنده , ◄ Ulvi، نويسنده ,
723
Akkaya، نويسنده , ◄ Recep and Ulusoy، نويسنده , ◄ Ulvi، نويسنده ,
724
Akkaya، نويسنده , ◄ Recep، نويسنده ,
725
Akkaya، نويسنده , ◄ Recep، نويسنده ,
726
Akkaya، نويسنده , ◄ S. Sinan and Sireli، نويسنده , ◄ Erdem and Alkan، نويسنده , ◄ Berk and Kazmanli، نويسنده , ◄ M. Kursat and ـrgen، نويسنده , ◄ Mustafa، نويسنده ,
727
Akkaya، نويسنده , ◄ S.S. and Vasyliev، نويسنده , ◄ V.V. and Reshetnyak، نويسنده , ◄ E.N. and Kazmanl?، نويسنده , ◄ K. and Solak، نويسنده , ◄ N. and Strelʹnitskij، نويسنده , ◄ V.E. and Urgen، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
728
Akke K. van der Bij، نويسنده , ◄ Miranda G. H. Laurant، نويسنده , ◄ Michel Wensing، نويسنده ,
729
Akke S. J. Suiker، نويسنده , ◄ RenE De Borst، نويسنده ,
730
Akke S. J. Suiker، نويسنده , ◄ Sergio Turteltaub، نويسنده ,
731
AKKEMIK, Ebru Atatürk University - Faculty of Science - Department of Chemistry, TURKEY ► SENTÜRK, Murat Agri Ibrahim Çeçen University - Faculty of Art and Science - Department of Chemistry, TURKEY ► ÖZGERIS, Fatma Betül Atatürk University - Faculty of Science - Department of Biochemistry, TURKEY ► TASER, Pinar ► ÇIFTCI, Mehmet Atatürk University - Faculty of Science - Department of Chemistry, TURKEY
732
AKKEMIK, Unal Istanbul University - Faculty of Forestry - Department of Forest Botany, TURKEY ► KOSE, Nesibe Istanbul University - Faculty of Forestry - Department of Forest Botany, TURKEY ► TURKOGLU, Necla Ankara Üniversitesi - Faculty of Letters - Department of Geography, TURKEY ► CICEK, Ihsan Ankara Üniversitesi - Faculty of Letters - Department of Geography, TURKEY ► POOLE, Imogen University of Utrecht Branch - National Herbarium of the Netherlands - Wood Anatomy Section, THE NETHERLANDS ► GURGEN, Gürcan Ankara Üniversitesi - Faculty of Education, TURKEY
733
Akkemik، نويسنده , ◄ K. Ali and Gِksal، نويسنده , ◄ Koray and Li، نويسنده , ◄ Jia، نويسنده ,
734
Akkemik، نويسنده , ◄ K. Ali، نويسنده ,
735
Akkerman، نويسنده , ◄ I. and Bazilevs، نويسنده , ◄ Y. and Kees، نويسنده , ◄ C.E. and Farthing، نويسنده , ◄ M.W.، نويسنده ,
736
Akkerman، نويسنده , ◄ I. and van der Zee، نويسنده , ◄ K.G. and Hulshoff، نويسنده , ◄ S.J.، نويسنده ,
737
Akkerman، نويسنده , ◄ Ida and Janssen، نويسنده , ◄ Marcel and Rocha، نويسنده , ◄ Jorge and Wijffels، نويسنده , ◄ René H.، نويسنده ,
738
Akkerman، نويسنده , ◄ S.F.، نويسنده ,
739
Akkerman، نويسنده , ◄ Sanne F. and Bakker، نويسنده , ◄ Arthur، نويسنده ,
740
Akkerman، V. نويسنده , ◄ Bychkov، V. نويسنده ,
741
Akkiliç، نويسنده , ◄ K. and Aydin، نويسنده , ◄ M.E. and Uzun، نويسنده , ◄ ?. and K?l?ço?lu، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
742
Akkiliç، نويسنده , ◄ K. and Ocak، نويسنده , ◄ Y.S. and ?lhan، نويسنده , ◄ S. and K?l?ço?lu، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
743
Akkiliç، نويسنده , ◄ K. and Türüt، نويسنده , ◄ A. and Cankaya، نويسنده , ◄ G. and Kiliço?lu، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
744
Akkiliç، نويسنده , ◄ Kemal and Uzun، نويسنده , ◄ ?lhan and K?l?ço?lu، نويسنده , ◄ Tahsin، نويسنده ,
745
Akkini Devi, Thangavel PG and Research Department of Chemistry - V.O. Chidambaram College - Tuticorin, India ► Ananthi, Narayanan PG and Research Department of Chemistry - V.O. Chidambaram College - Tuticorin, India ► Peter Amaladhas, Thomas PG and Research Department of Chemistry - V.O. Chidambaram College - Tuticorin, India
746
AKKİPRİK, Mustafa Marmara University - Faculty of Medicine - Department of Medical Biology, TURKEY ► ÖZDEMİR SERTOĞLU, Filiz Marmara University - Faculty of Medicine - Department of Medical Biology, TURKEY ► ÇAĞLAYAN, Sinan GATA Haydarpaşa Teaching Hospital - Division of Endocrinology, TURKEY ► ARAL, Cenk Namık Kemal University - Faculty of Arts and Sciences - Department of Molecular Biology, TURKEY ► ÖZIŞIK, Gökhan GATA Haydarpaşa Teaching Hospital - Division of Endocrinology, TURKEY ► ATABEY, Zehra Marmara University - Faculty of Medicine - Department of Medical Biology, TURKEY ► ÖZATA, Metin GATA Haydarpaşa Teaching Hospital - Division of Endocrinology, TURKEY ► ÖZER, Sıdıka Ayşe Marmara University - Faculty of Medicine - Department of Medical Biology, TURKEY
747
Akkiraju، نويسنده , ◄ Vyasulu V. and Roy، نويسنده , ◄ Sukanta، نويسنده ,
748
Akkiraju، نويسنده , ◄ Vyasulu V. and Roy، نويسنده , ◄ Sukanta، نويسنده ,
749
Akkirala Venkat Narsaiah، نويسنده ,
750
AKKIRAZ, MEHMET SERKAN Dokuz Eylül University - Department of Geological Engineering, Turkey ► MKAYSERI, MINE SEZGÜL Dokuz Eylül University - Department of Geological Engineering, Turkey ► AKGÜN, FUNDA Dokuz Eylül University - Department of Geological Engineering, Turkey
751
Akkiraz، نويسنده , ◄ M.S. and Akgün، نويسنده , ◄ F. and Utescher، نويسنده , ◄ T. and Bruch، نويسنده , ◄ A.A. and Mosbrugger، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
752
Akkiz, Hikmet Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► Carr, Brian I Izmir Biomedicine and Genome Institute - Dokuz Eylul University, Turkey ► Kuran, Sedef Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► KaraoLullarJndan, Ümit Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► Üsküdar, Oguz Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► Tokmak, Salih Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► Arslan, Burcu Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► Doran, Figen Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► Tugsan Balli, Hüseyin Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► Ülkü, Abdulalh Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► Akçam, Tolga AtJlgan Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► Ebrahim Bahçeci, Halil Fırat University, Turkey ► YalçJn Polatx, Kamil istanbul Memorial Hospital, Turkey ► Örmeci, Necati Ankara University, Turkey ► FimGek, Halis Hacettepe University, Turkey ► Sonsuz, Abdullah Istanbul Cerrahpasa University, Turkey ► Demir, Ali Konya Necmettin Erbakan University, Turkey ► AltJntaG, Engin Mersin University, Turkey ► Demir, Mehmet Hatay Mustafa Kemal University, Turkey ► YalçJn, Kendal Dicle University, Turkey ► Ekinci, NazJm Dicle University, Turkey ► HarmancJ Özakyol, AyGegül Eskis¸ehir Osmangazi University, Turkey ► Yücesoy, Mehmet Erciyes University, Turkey ► Uygun, Ahmet Haydarpasa Sultan Abdulhamid Egitim Aras tırma Hospital, Turkey ► Guerra, Vito Trials Centre - National Institute for Digestive Diseases - IRCCS Saverio de Bellis, Bari, Italy ► Delik, AnJl Cukurova University Gastroenterology Department, Adana, Turkey ► Tokat, Yaman Florence Nightingale Hospital, Istanbul, Turkey ► Yilmaz, Sezai Inonu University, Malatya, Turkey ► BektaG, Ahmet Ondokuz Mayıs University, Turkey ► KJlJç, Murat Izmir Kent Hospital, Turkey
753
AkkJz, Hikmet Professor of Gastroenterology and Hepatology - Head of Gastroenterology and HepatologyC - ukurova University, Turkey
754
Akkoc, Ahmet Uludag University. - Faculty of Veterinary Medicine - Department of Pathology, Turkey. ► Kocabiyik, A. Levent Uludag University. - Faculty of Veterinary Medicine - Department of Microbiology, Turkey. ► Ozyigit, M. Ozgur Uludag University. - Faculty of Veterinary Medicine - Department of Pathology, Turkey. ► Cangul, I. Taci Uludag University. - Faculty of Veterinary Medicine - Department of Pathology, Turkey. ► Yilmaz, Rahsan Uludag University. - Faculty of Veterinary Medicine - Department of Pathology, Turkey. ► Ozakin, Cuneyt Uludag University. - Faculty of Medicine - Department of Pathology, Turkey.
755
AKKOÇ, Feden Adnan Menderes Üniversitesi, Turkey ► DEMİR, Sezgin Adnan Menderes Üniversitesi, Turkey
756
Akkoç، نويسنده , ◄ Senem and G?k، نويسنده , ◄ Yetkin and Akkurt، نويسنده , ◄ Mehmet and Tahir، نويسنده , ◄ Muhammad Nawaz، نويسنده ,
757
Akkoca, Muzaffer Department of General Surgery - University of Health Sciences - Dışkapı Training and Research Hospital - Ankara - Turkey ► Emel Usanmaz, Suzan Department of Medical Pharmacology - Faculty of Medicine - Ankara University - Ankara - Turkey ► Tokgöz, Serhat Department of General Surgery - University of Health Sciences - Dışkapı Training and Research Hospital - Ankara - Turkey ► Köksoy, Cüneyt Department of Vascular Surgery - Faculty of Medicine - Ankara University - Ankara - Turkey ► Demirel Yilmaz, Emine Department of Medical Pharmacology - Faculty of Medicine - Ankara University - Ankara - Turkey
758
akkök, elif arıca ankara university - faculty of languages and history-geography - department of linguistics, Ankara, Turkey ► uzun, ipek pınar ankara university - faculty of languages and history-geography - department of linguistics, Ankara, Turkey
759
Akkol، نويسنده , ◄ Esra Küpeli and Orhan، نويسنده , ◄ Ilkay Erdogan and Ye?ilada، نويسنده , ◄ Erdem، نويسنده ,
760
Akkoli, K. M. Hirasugar Institute of Technlogy - Nidasoshi, India ► Goudadi, S. A. Hirasugar Institute of Technlogy - Nidasoshi, India ► Shivashimpi, M. M. Hirasugar Institute of Technlogy - Nidasoshi, India ► Topannavar, S. N. Hirasugar Institute of Technlogy - Nidasoshi, India
761
Akkose، Mehmet نويسنده , ◄ Ahmet and Akta?، نويسنده , ◄ Nesimi، نويسنده ,
762
Akkose، Mehmet نويسنده , ◄ Ahmet and Akta?، نويسنده , ◄ Nesimi، نويسنده ,
763
Akkose، Mehmet نويسنده , ◄ M. and Bayraktar، نويسنده , ◄ A. and Dumanoglu، نويسنده , ◄ A.A.، نويسنده ,
764
Akkouchi، نويسنده , ◄ Mohamed، نويسنده ,
765
Akkouchi، MOMAMED نويسنده ,
766
Akkoyun، نويسنده , ◄ A and Kohen، نويسنده , ◄ V.F and Bilitewski، نويسنده , ◄ U، نويسنده ,
767
Akkoyun، نويسنده , ◄ Ozgur and Fuat Toprak، نويسنده , ◄ Z.، نويسنده ,
768
Akkoyun، نويسنده , ◄ Ozgur، نويسنده ,
769
Akkoyun، نويسنده , ◄ S. and Algora، نويسنده , ◄ Martin A. and Alikhani، نويسنده , ◄ B. and Ameil، نويسنده , ◄ F. and De Angelis، نويسنده , ◄ G. and Arnold، نويسنده , ◄ L. and Astier، نويسنده , ◄ A. and Ataç، نويسنده , ◄ A. and Aubert، نويسنده , ◄ Y. and Aufranc، نويسنده , ◄ C. and Austin، نويسنده , ◄ and A. C. Aydin ، نويسنده , ◄ S. and Azaïez، نويسنده , ◄ F. and Badoer، نويسنده , ◄ S. and Balabanski، نويسنده , ◄ D.L. and Barrientos، نويسنده , ◄ D. and B، نويسنده ,
770
Akkoyun، Ibrahim نويسنده Department of Pediatric Surgery, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey ,
771
Akkoyun، Ibrahim نويسنده Department of Pediatric Surgery, Konya Education and Research Hospital, Konya, Turkey ,
772
Akkoyunlu, Yasemin Bezmialem Vakif University - Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul, Turkey ► Ceylan, Bahadir Bezmialem Vakif University - Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul, Turkey ► Iraz, Meryem Bezmialem Vakif University - Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul, Turkey ► Elmadag, Nuh Mehmet Bezmialem Vakif University - Department of Orthopaedics and Traumatology, Istanbul, Turkey ► Aslan, Turan Bezmialem Vakif University - Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul, Turkey
773
Akkoyunlu، نويسنده , ◄ Atilla and Akiner، نويسنده , ◄ Muhammed E. Oruc، نويسنده ,
774
Akkoyunlu، نويسنده , ◄ G?khan and Demir، نويسنده , ◄ Ramazan and Ustünel، نويسنده , ◄ ?smail، نويسنده ,
775
Akkoyunlu، نويسنده , ◄ G?khan and Erdo?ru، نويسنده , ◄ Tibet and Seval، نويسنده , ◄ Yasemin and Ustunel، نويسنده , ◄ ?smail and K?ksal، نويسنده , ◄ Türker and Usta، نويسنده , ◄ Mustafa F. and Baykara، نويسنده , ◄ Mehmet Akif Demir، نويسنده , ◄ Ramazan، نويسنده ,
776
Akkoyunlu، نويسنده , ◄ G?khan and Tepekoy، نويسنده , ◄ Filiz and Bebi?، نويسنده , ◄ Ayd?n and Uysal، نويسنده , ◄ Fatma، نويسنده ,
777
Akkoyunlu، Yasemin نويسنده Bezmialem Vakif University, School of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul, Turkey , ◄ Iraz، Meryem نويسنده Department of Clinical Microbiology, School of Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey , ◄ Kocaman، Gulsen نويسنده Department of Neurology, School of Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey , ◄ Ceylan، Bahadir نويسنده Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, School of Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey , ◄ Aydin، Cemalettin نويسنده Department of Cardiovasculer Surgery, School of Medicine, Bezmialem Vakif University, Istanbul, Turkey , ◄ Aslan، Turan نويسنده Bezmialem Vakif University, School of Medicine, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Istanbul, Turkey ,
778
AKKURT, Adnan Gazi Üniversitesi - Faculty of Industrial Arts Education, Turkey
779
AKKURT, Adnan Gazi Üniversitesi - Technology Faculty - Department of Industrial Design Engineering, TURKEY ► KURT, Abdullah Gazi Üniversitesi - Technology Faculty - Department of Manufacturing Engineering, TURKEY ► ÖZDEMIR, Ahmet Gazi Üniversitesi - Technology Faculty - Department of Manufacturing Engineering, TURKEY ► SEKER, Ulvi Gazi Üniversitesi - Technology Faculty - Department of Manufacturing Engineering, TURKEY
780
AKKURT, Gökhan General Surgery Clinic - Keçiören Research and Training Hospital, Keçiören, Ankara, Turkey ► BULUŞ, Hakan General Surgery Clinic - Keçiören Research and Training Hospital, Keçiören, Ankara, Turkey ► TAŞ, Adnan Gastroenterology Clinic - Osmaniye Public Hospital, Osmaniye, Adana, Turkey ► CİHAN, Mehmethan General Surgery Clinic - Keçiören Research and Training Hospital, Keçiören, Ankara, Turkey ► ÜNSAL, Abdulkadir General Surgery Clinic - Keçiören Research and Training Hospital, Keçiören, Ankara, Turkey
781
Akkurt, I. Suleyman Demirel University - Science and Arts Faculty - Physics Department, Turkey ► Gunoglu, K. Suleyman Demirel University - Science and Arts Faculty - Physics Department, Turkey ► Tekin, H.O. Suleyman Demirel University - Science and Arts Faculty - Physics Department, Turkey ► Demirci, Z.N. Suleyman Demirel University - Science and Arts Faculty - Physics Department, Turkey ► Yegin, G. Celal Bayar University - Science and Arts Faculty - Physics Department, Turkey ► Demir, N. Uludag University - Science and Arts Faculty - Physics Department, Turkey
782
Akkurt, I. Suleyman Demirel University - Science Faculty - Physics Department, Turkey ► Canakci, H. Gaziantep University - Engineering Faculty - Civil Engine Department, Turkey
783
Akkurt, Mehmet Department of Physics - Faculty of Sciences - Erciyes University, Turkey ► Akkurt, Mehmet Department of Physics - Faculty of Sciences - Erciyes University, Turkey ► Askerova, Ulviyya F. Department of Physics - Faculty of Sciences - Erciyes University, Turkey ► Mukhtarova, Sevinc H. Department of Physics - Faculty of Sciences - Erciyes University, Turkey ► Mammadova, Gunay Z. Department of Physics - Faculty of Sciences - Erciyes University, Turkey ► Toze, Flavien A. A. Department of Chemistry - Faculty of Sciences - University of Douala, Republic of Cameroon
784
Akkurt, Mehmet Department of Physics - Faculty of Sciences - Erciyes University, Turkey ► Marae, Islam S. Chemistry Department - Faculty of Science - Assiut University, Egypt ► Mague, Joel T. Department of Chemistry - Tulane University, USA ► Mohamed, Shaaban K. Chemistry and Environmental Division - Manchester Metropolitan University, England ► Bakhite, Etify A. Chemistry Department - Faculty of Science - Assiut University, Egypt ► Al-Waleedy, Safiyyah A. H. Department of Chemistry - Faculty of Science - Taiz University, Taiz, Yemen
785
Akkurt, Mehmet Department of Physics - Faculty of Sciences - Erciyes University, Turkey ► Shikhaliyev, Namiq Q. Organic Chemistry Department - Baku State University, Azerbaijan ► Suleymanova, Gulnar T. Organic Chemistry Department - Baku State University, Azerbaijan ► Babayeva, Gulnare V. Organic Chemistry Department - Baku State University, Azerbaijan ► Mammadova, Gunay Z. Organic Chemistry Department - Baku State University, Azerbaijan ► Niyazova, Ayten A. Organic Chemistry Department - Baku State University, Azerbaijan ► Shikhaliyeva, Irada M. Organic Chemistry Department - Baku State University, Azerbaijan ► Toze, Flavien A. A. Department of Chemistry - Faculty of Sciences - University of Douala, Cameroon
786
AKKURT, Murat Ankara Üniversitesi - Faculty of Agriculture - Department of Horticulture, Turkey ► ÇAKIR, Atilla Ankara Üniversitesi - Faculty of Agriculture - Department of Horticulture, Turkey ► SHİDFAR, Mina Ankara Üniversitesi - Faculty of Agriculture - Department of Horticulture, Turkey ► MUTAF, Filiz Ankara Üniversitesi - Biotechnology Institute, Turkey ► SÖYLEMEZOĞLU, Gökhan Ankara Üniversitesi - Faculty of Agriculture - Department of Horticulture, Turkey
787
AKKURT, Mustafa Gebze Institute of Technology - Department of Mathematics, Turkey ► AKKURT, Emira Gebze Institute of Technology - Department of Mathematics, Turkey ► BARKER, George Phillip University of Missouri Kansas City - Department of Mathematics, USA
788
Akkurt، نويسنده , ◄ H. and Holloway، نويسنده , ◄ J.P. and Smith، نويسنده , ◄ L.E.، نويسنده ,
789
Akkurt، نويسنده , ◄ H. and Holloway، نويسنده , ◄ J.P. and Smith، نويسنده , ◄ L.E.، نويسنده ,
790
Akkurt، نويسنده , ◄ Hatice and Wagner، نويسنده , ◄ John and Eckerman، نويسنده , ◄ Keith، نويسنده ,
791
Akkurt، نويسنده , ◄ Hatice and Wagner، نويسنده , ◄ John and Eckerman، نويسنده , ◄ Keith، نويسنده ,
792
Akkurt، نويسنده , ◄ I. and Aky?ld?r?m، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
793
Akkurt، نويسنده , ◄ I. and Ba?yigit، نويسنده , ◄ C. and Kilincarslan، نويسنده , ◄ S. and Beycioglu، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
794
Akkurt، نويسنده , ◄ Iskender and Calik، نويسنده , ◄ Adnan and Aky?ld?r?m، نويسنده , ◄ Hakan، نويسنده ,
795
AKKURT، HATICE نويسنده , ◄ ABDURRAHMAN، NAEEM M. نويسنده ,
796
akkuş, bülent istanbul üniversitesi - iktisat fakültesi, turkey
797
Akkuş, Derya Erciyes Üniversitesi - Tıp Fakültesi - Histoloji Anabilim Dalı, Türkiye ► Sönmez, Mehmet Fatih Erciyes Universitesi - T‎ip Fakültesi - Histoloji Anabilim Dal‎i, Türkiye
798
AKKUŞ, Hüseyin Gazi Üniversitesi - Gazi Eğitim Fakültesi - OFMAE Bölümü, Turkey ► ÜNER, Sinem Gazi Üniversitesi - Gazi Eğitim Fakültesi - OFMAE Bölümü, Turkey ► KAZAK, Özge Gazi Üniversitesi - Gazi Eğitim Fakültesi - OFMAE Bölümü, Turkey
799
AKKUS, Özge Muğla University - Department of Statistics, TURKEY
800
AKKUŞ, Özge Muğla University - Department of Statistics, TURKEY
801
Akkus, Ozge Mugla University - Department of Statistics, Turkey ► Tatlıdil, Huseyin Hacettepe University - Department of Statistics, Turkey ► Goktas, Atilla Mugla University - Department of Statistics, Turkey
802
AKKUŞ, Pınar Zengin Hacettepe University - Faculty of Medicine - Department of Pediatrics, Department of Pediatric Genetics, Turkey ► ŞAHİN, Yavuz Hacettepe University - Faculty of Medicine - Department of Medical Genetics, Turkey ► UTINE, Eda Hacettepe University - Faculty of Medicine - Department of Pediatrics, Department of Pediatric Genetics, Turkey ► BODUROĞLU, Koray Hacettepe University - Faculty of Medicine - Department of Pediatrics, Department of Pediatric Genetics, Turkey
803
Akkus، نويسنده , ◄ Baki; Erduran، نويسنده , ◄ Mustafa Nizamettin; Subasi، نويسنده , ◄ Metin ، نويسنده ,
804
AKL Johnson، نويسنده , ◄ S.P Ebert، نويسنده ,
805
AKL Johnson، نويسنده , ◄ Dan Shrubsole، نويسنده , ◄ M Merrin، نويسنده ,
806
Akl, Ahmed Ibrahim Mansoura University - Urology and Nephrology Center - Department of Nephrology, Egypt ► Adel, Hany Mansoura University - Urology and Nephrology Center - Department of Nephrology, Egypt ► Abdel Rahim, Mona Mansoura University - Urology and Nephrology Center - Department of Pathology, Egypt ► Wafa, Ehab Wahba Mansoura University - Urology and Nephrology Center - Department of Nephrology, Egypt ► Shokeir, Ahmed A. Mansoura University - Urology and Nephrology Center - Department of Urology, Egypt
807
akl, fatma m. f. mansoura university - faculty of medicine - department of clinical oncology nuclear medicine, Egypt ► elzahaf, eman h. mansoura university - faculty of medicine - department of clinical oncology nuclear medicine, Egypt ► ali, raed el-metwally mansoura university - faculty of medicine - department of thoracic medicine, Egypt
808
AKL, FATMA M.F. Mansoura University - Department of Clinical Oncology and Nuclear Medicine, Egypt ► ELADAWEI, GHADA E. Mansoura University - Department of Clinical Oncology and Nuclear Medicine, Egypt ► EL-BESHBESHI, WAFAA Mansoura University - Faculty of Medicine - Department of Clinical Oncology and Nuclear Medicine, Egypt
809
Akl, Hosneia K. Zagazig University - Faculty of Medicine - Departments of Clinical Pathology, Egypt ► Elgohary, Tarek M. Zagazig University - Faculty of Medicine - Departments of Internal Medicine, Egypt
810
Akl, Hosneia K.H. Zagazig University - Faculty of Medicine - Departments of Clinical Pathology, Egypt ► Gawish, Heba H. Zagazig University - Faculty of Medicine - Departments of Clinical Pathology, Egypt ► Abou Taleb, Fouad M. Zagazig University - Faculty of Medicine - Departments of Medical Oncology, Egypt
811
Akl, MM Ain Shams University - Faculty of Medicine - Department of Histopathology, Egypt ► Hammam, O A Ain Shams University - Faculty of Medicine - Department of Histopathology, Egypt ► HELMY, AHI Ain Shams University - Faculty of Medicine - Academic Unit of Surgery Experimental Surgical Unit, Egypt ► Mahgoub, MA Ain Shams University - Faculty of Medicine - Department of General Medicine, Egypt ► Ammar, AAA Ain Shams University - Faculty of Medicine - Pancreatic Islet Transplantation and diabetic Research Unit (PITRU), Egypt ► Ashmawi, HAA Ain Shams University - Faculty of Medicine - Pancreatic Islet Transplantation and diabetic Research Unit (PITRU), Egypt
812
AKL, SHERIF A. Ain Shams University - Department of Obstetrics and Gynecology, Egypt ► MOHAMMED, MOHAMMED ELMANDOUH Ain Shams University - Department of Obstetrics and Gynecology, Egypt ► BAHAA EL-DIN, AHMED M. Ain Shams University - Department of Obstetrics and Gynecology, Egypt ► MOHAMMED, AHMED A. Ain Shams University - Maternity Hospital - Department of Special Care Center for the Fetus, Egypt
813
Akl، نويسنده , ◄ Alaa A. and Afify، نويسنده , ◄ H.H.، نويسنده ,
814
Akl، نويسنده , ◄ M.Y.، نويسنده ,
815
Akl، نويسنده , ◄ W. and El-Sabbagh، نويسنده , ◄ A. and Al-Mitani، نويسنده , ◄ K. and Baz، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
816
Akl، نويسنده , ◄ W. and El-Sabbagh، نويسنده , ◄ Amro A. El-Baz، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
817
Akl، Magda Ali نويسنده , ◄ Kabil، Mohammed Abdel Ghany نويسنده , ◄ Abdallah، Amin Mahmoud نويسنده , ◄ Ismael، Dalia Salah نويسنده ,
818
Akleema Ali، نويسنده , ◄ Hari D.Maharajh، نويسنده ,
819
Aklesso Egbendewe-Mondzozo، نويسنده , ◄ Aklesso and Swinton، نويسنده , ◄ Scott M. and Izaurralde، نويسنده , ◄ César R. and Manowitz، نويسنده , ◄ David H. and Zhang، نويسنده , ◄ Xuesong، نويسنده ,
820
Aklesso Egbendewe-Mondzozo، نويسنده , ◄ Scott M. Swinton، نويسنده , ◄ R. César Izaurralde، نويسنده , ◄ David H. Manowitz، نويسنده , ◄ Xuesong Zhang، نويسنده ,
821
Akli Hammadi، نويسنده , ◄ Hubert Lam، نويسنده , ◄ Muriel Gondry، نويسنده , ◄ André Ménez، نويسنده , ◄ Roger Genet، نويسنده ,
822
Aklilu ، Esayas Department of Biology - Mada Walabu University ► Kindu ، Mizan Department of Parasitology - School of Medicine - MadaWalabu University ► Gebresilassie ، Araya Department of Zoological Sciences - Addis Ababa University ► Yared ، Solomon Department of Biology - Jigjiga University ► Tekie ، Habte Department of Zoological Sciences - Addis Ababa University ► Balkew ، Meshesha Aklilu Lemma Institute of Pathobiology - Addis Ababa University
823
Aklilu A. Tesfamichael ، نويسنده , ◄ Jagath J. Kaluarachchi، نويسنده ,
824
Aklilu Amsalu، نويسنده , ◄ Jan de Graaff، نويسنده ,
825
Aklilu Mekasha، نويسنده , ◄ Bruno Gérard، نويسنده , ◄ Kindie Tesfaye، نويسنده , ◄ Lisanework Nigatu، نويسنده , ◄ Alan J. Duncan، نويسنده ,
826
Aklilu، نويسنده , ◄ Muluken and Tessema، نويسنده , ◄ Merid and Redi-Abshiro، نويسنده , ◄ Mesfin، نويسنده ,
827
Aklima, J. University of Chittagong - Department of Biochemistry and Molecular Biology, Bangladesh ► Mojumder, S. University of Chittagong - Department of Biochemistry and Molecular Biology, Bangladesh ► Sikdar, D. University of Chittagong - Department of Biochemistry and Molecular Biology, Bangladesh
828
Aklin، نويسنده , ◄ Michael Hanzal-Bayer، نويسنده , ◄ Patrick and Harish، نويسنده , ◄ S.P. and Urpelainen، نويسنده , ◄ Johannes، نويسنده ,
829
Aklouche Benouaguef، S. نويسنده , ◄ N. and Achour، نويسنده , ◄ S. and Tabet، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
830
Aklouf, Youcef USTHB - Research Laboratory in Artificial Intelligence, Algeria ► Drias, Habiba INI - National Institute of Computer Science, Algeria
831
Aklujkar، نويسنده , ◄ Muktak and Beatty، نويسنده , ◄ J. Thomas، نويسنده ,
832
Aklujkar، نويسنده , ◄ Muktak and Prince، نويسنده , ◄ Roger C. and Beatty، نويسنده , ◄ J. Thomas، نويسنده ,
833
Aklujkar، نويسنده , ◄ Muktak and Prince، نويسنده , ◄ Roger C. and Thomas Beatty، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
834
AKM Asif Iqbal، نويسنده , ◄ Yoshio Arai، نويسنده , ◄ Wakako Araki، نويسنده ,
835
AKM M. Murshed، نويسنده , ◄ Biao Huang، نويسنده , ◄ K. Nandakumar، نويسنده ,
836
AKM Mominul Haque Talukder، نويسنده ,
837
AKMAL A. VAKHIDOV، نويسنده ,
838
AKMAL A. VAKHIDOV، نويسنده , ◄ Akmal A، نويسنده ,
839
AKMAL A. VAKHIDOV، نويسنده , ◄ NICKOLAY N. VASILIEV، نويسنده ,
840
AKMAL A. VAKHIDOV، نويسنده , ◄ NICKOLAY N. VASILIEV، نويسنده ,
841
Akmal B. Chaudhri، نويسنده ,
842
Akmal Butt، نويسنده , ◄ M.، نويسنده , ◄ Maragos، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
843
Akmal Kh. Karimov، نويسنده , ◄ Jirka Simunek، نويسنده , ◄ Munir A. Hanjra، نويسنده , ◄ Mirzaolim Avliyakulov، نويسنده , ◄ Irina Forkutsa، نويسنده ,
844
Akmal Muhammad، نويسنده , ◄ Jianming Xu and Yanzheng Gao ، نويسنده , ◄ Zhaojun Li، نويسنده , ◄ Haizhen Wang، نويسنده , ◄ Huaiying Yao، نويسنده ,
845
Akmal Nazir، نويسنده , ◄ Karin Schroën، نويسنده , ◄ Remko Boom، نويسنده ,
846
Akmal Nazir، نويسنده , ◄ Karin Schroën، نويسنده , ◄ Remko Boom، نويسنده ,
847
Akmal S. Gaballa، نويسنده , ◄ Said M. Teleb، نويسنده , ◄ Eduard Rusanov، نويسنده , ◄ Dirk Steinborn، نويسنده ,
848
Akmal S. Hyder، نويسنده ,
849
Akmal S. Hyder، نويسنده , ◄ Lars Torsten Eriksson، نويسنده ,
850
Akmal S. Hyder، نويسنده , ◄ Pervez N. Ghauri، نويسنده ,
851
Akmal Shaikh, Mohd Post Graduate and Research Centre - Maulana Azad College - Aurangabad-431001(M.S) - India ► Farooqui, Mazahar Dr. Rafiq Zakaria College for Women - Aurangabad-431001 (M.S) - India ► Abed, Syed Government College of Arts and Science - Aurangabad- 431001 (M.S) - India
852
Akmal, S. Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Science and Technology, School of Environment and Natural Resource Sciences, Malaysia ► Sharifah Mastura, S.A. Universiti Kebangsaan Malaysia - Earth Observation Center (EOC), Malaysia ► Ghaffar, Mazlan A. Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Science Technology, Marine Ecosystem Research Centre (EKOMAR), Malaysia
853
Akmal, Syaqirah UKM Medical Centre - Department of Community Health, Malaysia ► Baharom, Nizam UKM Medical Centre - Department of Community Health, Malaysia
854
Akmal، Jauhariatul نويسنده Universiti Sains Malaysia , ◄ Ahmad ، Jamilah نويسنده Universiti Sains Malaysia ,
855
Akmal، Muhammad نويسنده , ◄ Jianming، Xu نويسنده ,
856
Akmali ، Vahid Department of Biology - Faculty of Science - Razi University ► Abbasian ، Mojtaba Department of Biology - Faculty of Science - Razi University ► Parsatabar ، hoshang Department of Biology - Faculty of Science - Razi University ► Malekpourfard ، Zahra Department of Biology - Faculty of Science - Razi University
857
akmaludin, lalu mataram university - master program of education administration, indonesia ► wilian, sudirman mataram university - master program of education administration, indonesia ► sukardi mataram university - master program of education administration, indonesia
858
Akman F.، نويسنده ,
859
Akman F.، نويسنده ,
860
AKMAN GÜNDÜZ, Eylem Ondokuz Mayıs University - Faculty of Science and Arts - Department of Biology, TURKEY ► GÜLEL, Adem Ondokuz Mayis University - Faculty of Arts and Science - Department of Biology, Turkey
861
AKMAN GÜNDÜZ, Eylem Ondokuz Mayıs University - Faculty of Science and Arts - Department of Biology, TURKEY ► GÜLEL, Adem Ondokuz Mayis University - Faculty of Science and Arts - Department of Biology, TURKEY ► VARER IŞITAN, Özgür Ondokuz Mayıs University - Faculty of Science and Arts - Department of Biology, TURKEY ► BOZ, Ali Ondokuz Mayıs University - Faculty of Science and Arts - Department of Biology, TURKEY ► CESUR, Özlem Ondokuz Mayıs University - Faculty of Science and Arts - Department of Biology, TURKEY
862
Akman Yıldız, Tugba Department of Logistics Management - University of Turkish Aeronautical Association, Turkey
863
AKMAN, Hesna Begüm Middle East Technical University - Faculty of Arts and Sciences - Department of Biological Sciences, Turkey ► ERSON BENSAN, Ayşe Elif Middle East Technical University - Faculty of Arts and Sciences - Department of Biological Sciences, Turkey
864
AKMAN, Hülya Kirikkale University - Faculty of Medicine - Department of Pediatric Surgery, TURKEY ► SOMUNCU, Salih Hacettepe University, - Faculty of Medicine - Department of Biochemistry, TURKEY ► DIKMEN, Günnur Hacettepe University - Faculty of Medicine - Department of Biochemistry, TURKEY ► AYVA, Sebnem Kirikkale University - Faculty of Medicine - Department of Pathology, TURKEY ► SOYER, Tutku Kirikkale University - Faculty of Medicine - Department of Pediatric Surgery, TURKEY ► DOGAN, Pakize Hacettepe University - Faculty of Medicine - Department of Biochemistry, TURKEY ► ÇAKMAK, Murat Kirikkale University - Faculty of Medicine - Department of Pediatric Surgery, TURKEY
865
Akman, Ibrahim Atilim University - Computer Engineering Department, Turkey ► Bayindir, Hakan Atilim University - Computer Engineering Department, Turkey ► Ozleme, Serkan Parana Vision Image Processing Technologies and Solutions Consultancy Corporation, Turkey ► Akin, Zehra Meteksan Systems and Computer Technologies Corporation, Turkey ► Misra, Sanjay Atilim University - Computer Engineering Department, Turkey
866
AKMAN, Ramazan Yavuz Başkent University - Faculty of Medicine - Department of Urology, Turkey ► COŞKUN ÇELİK, Evrim Başkent University - Faculty of Medicine - Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Turkey ► KARATAŞ, Metin Baskent University - Faculty of Medicine - Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Turkey
867
AKMAN, T Department of International Trade an‎d Finance - Faculty of Management - University of Turkish Aeronautical Association - Etimesgut - Ankara, Turkey ► KARASOZEN, B Department of Mathematics & Institute of Applied Mathematics - Middle East Technical University - Ankara, Turkey ► KANAR-SEYMEN, Z Department of Mathematics & Institute of Applied Mathematics - Middle East Technical University - Ankara, Turkey
868
Akman، نويسنده , ◄ Dilek and Cirik، نويسنده , ◄ Kevser and Ozdemir، نويسنده , ◄ Sebnem and Ozkaya، نويسنده , ◄ Bestamin and Cinar، نويسنده , ◄ Ozer، نويسنده ,
869
Akman، نويسنده , ◄ Fusun and Sissokho، نويسنده , ◄ Papa A.، نويسنده ,
870
Akman، نويسنده , ◄ O.E. and Biringen، نويسنده , ◄ S. and Waggy، نويسنده , ◄ S.B.، نويسنده ,
871
Akman، نويسنده , ◄ Suleyman and Tokman، نويسنده , ◄ Nilgun، نويسنده ,
872
AKMAN، Engin نويسنده Cankiri Karatekin University , ◄ GOKBULUT، Rasim Ilker نويسنده Istanbul University , ◄ TEMEL NALIN ، Halime نويسنده Bülent Ecevit University , ◄ GOKBULUT، Elif نويسنده Bülent Ecevit University ,
873
Akman، Süleyman نويسنده , ◄ Tokman، Nilgun نويسنده ,
874
Akmaz، نويسنده , ◄ Recep Melih and Uysal، نويسنده , ◄ Ibrahim and Saka، نويسنده , ◄ Samet، نويسنده ,
875
Akmaz، نويسنده , ◄ Solmaz and Gurkaynak، نويسنده , ◄ Mehmet A. and Yasar، نويسنده , ◄ Muzaffer، نويسنده ,
876
Akmaz، نويسنده , ◄ Solmaz and Gurkaynak، نويسنده , ◄ Mehmet A. and Yasar، نويسنده , ◄ Muzaffer، نويسنده ,
877
Akmel D´e Godefroy، نويسنده ,
878
Akmese, Omer F Department of Computer Technologies - University of Hitit - University of Kırıkkale - Çorum 19500 - Turkey ► Dogan, Gul Department of Surgical Medical Sciences - University of Hitit - Çorum 19040 - Turkey ► Kor, Hakan Department of Computer Technologies - University of Hitit - Çorum 19300 - Turkey ► Erbay, Hasan Department of Computer Engineering - University of Turkish Aeronautical Association - Ankara 06790 - Turkey ► Demir, Emre Department of Biostatistics - University of Hitit - Çorum 19040 - Turkey
879
Akmil Başar, Canan Department of Chemical Engineering - İnönü University - 44069 Malatya, TURKEY
880
AKMIRZA, Ahmet Istanbul University - Faculty of Fisheries - Department of Aquaculture, Turkey
881
Akmyga, Stalsa Frani university of indonesia - Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Indonesia ► Mita, Aria Farah university of indonesia - Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Indonesia
882
Akner، نويسنده , ◄ Gunnar، نويسنده ,
883
Akni, A Department of Transport Engineering and Environment Laboratory - Mentouri University Constantine - Constantine, Algeria ► Kharzi, R Department of Transport Engineering and Environment Laboratory - Mentouri University Constantine - Constantine, Algeria ► Chaib, R Department of Transport Engineering and Environment Laboratory - Mentouri University Constantine - Constantine, Algeria ► Verzea, I Faculty of Textiles - Leather and Industrial Management - The Gheorghe Asachi Technical University of Iaşi - Iaşi, Romania
884
Aknin، نويسنده , ◄ Karen and Gauriot، نويسنده , ◄ Marion and Totobenazara، نويسنده , ◄ Jane and Deguine، نويسنده , ◄ Noemie and Deprez-Poulain، نويسنده , ◄ Rébecca F. Déprez-Poulain، نويسنده , ◄ Benoit and Charton، نويسنده , ◄ Julie، نويسنده ,
885
Aknur, Müge Department of International Relations - Dokuz Eylül University ► Okalan, Erkan Department of International Relations - Dokuz Eylül University
886
Ako Takamatsu، نويسنده , ◄ Takeo Inoue، نويسنده , ◄ Takuya Kurihara، نويسنده , ◄ Sinʹichirou Ohba، نويسنده , ◄ Takao Harashina، نويسنده ,
887
Ako، Rhuks T نويسنده ,
888
Akob، Bachtiar نويسنده Samudra University Langsa Aceh, Akob, Bachtiar
889
Akobuije Chijioke، نويسنده , ◄ John Lawall، نويسنده ,
890
Akobundu D. Ugah، نويسنده , ◄ Uche Arua، نويسنده ,
891
Akobundu Dike Ugah، نويسنده ,
892
Akobundu Dike Ugah، نويسنده ,
893
Akobundu Dike Ugah، نويسنده ,
894
Akobundu Dike Ugah، نويسنده ,
895
Akobundu Dike Ugah، نويسنده ,
896
Akobundu Dike Ugah، نويسنده ,
897
Akobundu Dike Ugah، نويسنده ,
898
Akobundu Dike Ugah، نويسنده ,
899
Akodu ، Ashiyat Department of Physiotherapy - College of Medicine - University of Lagos ► Ileyemi ، Babatunde x Department of Physiotherapy - College of Medicine - University of Lagos ► Adebisi ، Kamilat Department of Physiotherapy - College of Medicine - University of Lagos
900
Akodu, Ashiyat PhD - Department of Physiotherapy - College of Medicine - University of Lagos, Lagos, Nigeria ► Famose, Ibitayo PhD - Department of Physiotherapy - College of Medicine - University of Lagos, Lagos, Nigeria
901
Akodu, Samuel Olufemi Lagos State University Teaching Hospital - Department of Paediatrics, Nigeria ► Njokanma, Olisamedua Fidelis Lagos State University Teaching Hospital - Department of Paediatrics, Nigeria ► AdeoluKehinde, Omolara Lagos State University Teaching Hospital - Department of Paediatrics, Nigeria
902
Akoglu, Haldun Marmara University School of Medicine - Department of Emergency Medicine - Istanbul, Turkey
903
Akoglu، نويسنده , ◄ Ahmet M. and Cakir، نويسنده , ◄ Ziyadin and Meghraoui، نويسنده , ◄ Mustapha and Belabbes، نويسنده , ◄ Samir and El Alami، نويسنده , ◄ Sidi O. and Ergintav، نويسنده , ◄ Semih and Akyüz، نويسنده , ◄ H. Serdar، نويسنده ,
904
Akogwu، نويسنده , ◄ Onobu and Kwabi، نويسنده , ◄ David and Midturi، نويسنده , ◄ Swaminadham and Eleruja، نويسنده , ◄ Marcus and Babatope، نويسنده , ◄ Babaniyi and Soboyejo، نويسنده , ◄ W.O.، نويسنده ,
905
Akoh ، Thankgod Ameh Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University ► Shaibu ، Ufedo Department of Agricultural Science - Kogi State College of Education Ankpa ► Usman ، Habibat Department of Agricultural Science - Kogi State College of Education Ankpa
906
Akoh، نويسنده , ◄ Ryosuke and Ii، نويسنده , ◄ Satoshi and Xiao، نويسنده , ◄ Feng، نويسنده ,
907
Akoi, Cliffton Universiti Malaysia Sarawak - Faculty of Medicine and Health Sciences, Malaysia ► Mizanur Rahman, Md. Universiti Malaysia Sarawak - Faculty of Medicine and Health Sciences, Malaysia ► Abdullah, Mohd Syafiq Universiti Kuala Lumpur - Royal College of Medicine Perak, Malaysia
908
Akoje, Topic Peremobowei Limkokwing University Of Creatative Technology, Malaysia ► Abd Rahim, Mohd Helmi Universiti Kebangsaan Malaysia - Faculty of Social Sciences and Humanities, School of Media and Communication Studies, Malaysia
909
Akojwar، Rashmi A. نويسنده Jawaharlal Darda Institute of Engineering& Technology Yavatmal , ◄ Kothari، Reshma V. نويسنده Jawaharlal Darda Institute of Engineering & Technology Yavatmal , ◄ Kahate، Sandip Adikumar نويسنده Jawaharlal Darda Institute of Engineering & Technology Yavatmal , ◄ Ganvir، Ruchika Durgeshwar نويسنده Jawaharlal Darda Institute of Engineering & Technology Yavatmal ,
910
akomah, on university of port harcour - school of science laboratory technology, Choba Port Harcourt, Nigeria ► abu, go university of port harcourt - department of microbiology, Choba Port Harcourt, Nigeria
911
akomah, on university of port harcourt, Choba Port Harcourt, Nigeria ► osayande, ad university of port harcourt - geology and mining technology option school of science laboratory technology, Choba Port Harcourt, Nigeria
912
Akomea, Antwi Department of Theoretical and Applied Biology - Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana ► Fei-Baffoe, B. Forensic Science Laboratory - Ghana Police Service, Accra, Ghana ► Belford, E.J.D. Department of Theoretical and Applied Biology - Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana ► Borigu, M. Department of Crop and Soil Science - Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana
913
Akomeno Omu، نويسنده , ◄ Ruchi Choudhary، نويسنده , ◄ Adam Boies، نويسنده ,
914
AKOMODE، O. JOSEPH نويسنده , ◄ LEES، BRIAN نويسنده , ◄ IRGENS، CHRIS نويسنده ,
915
AKOMODE، O. JOSEPH نويسنده , ◄ LEES، BRIAN نويسنده , ◄ IRGENS، CHRIS نويسنده ,
916
Akomolafe, Abayomi .A Joseph Ayo Babalola University ► Muyiwa, Jayeola S Federal Polytechnic, Ado-Ekiti
917
Akomolafe، نويسنده , ◄ I.I. and Umoru، نويسنده , ◄ L.E. and Ige، نويسنده , ◄ O.O.، نويسنده ,
918
Akon Higuchi، نويسنده ,
919
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Aya Komuro، نويسنده , ◄ Kyosuke Hirano، نويسنده , ◄ Boo Ok Yoon، نويسنده , ◄ Mariko Hara، نويسنده , ◄ Tomoko Hirasaki، نويسنده , ◄ Yuri Nishimoto، نويسنده , ◄ Masanobu Yokogi، نويسنده , ◄ Sei-Ichi Manabe، نويسنده ,
920
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Boo Ok Yoon، نويسنده , ◄ Takao Asano ، نويسنده , ◄ Kenta Nakaegawa، نويسنده , ◄ Satoshi Miki، نويسنده , ◄ Mariko Hara، نويسنده , ◄ Zhenjie He، نويسنده , ◄ Ingo Pinnau، نويسنده ,
921
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Chung-Wei Chuang، نويسنده , ◄ Qing-Dong Ling، نويسنده , ◄ See-Chang Huang، نويسنده , ◄ Ling-mei Wang، نويسنده , ◄ Hui Chen، نويسنده , ◄ Yung Chang، نويسنده , ◄ Han-Chow Wang، نويسنده , ◄ Jun-Tang Bing، نويسنده , ◄ Yu Chang، نويسنده , ◄ Shih-Tien Hsu، نويسنده ,
922
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Hiroshi Yomogita، نويسنده , ◄ Boo Ok Yoon، نويسنده , ◄ Toshinori Kojima، نويسنده , ◄ Mariko Hara، نويسنده , ◄ Syunji Maniwa، نويسنده , ◄ Masatoshi Saitoh، نويسنده ,
923
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Kaichiro Sugiyama، نويسنده , ◄ Boo Ok Yoon، نويسنده , ◄ Masaru Sakurai، نويسنده , ◄ Mariko Hara، نويسنده , ◄ Masaya Sumita، نويسنده , ◄ Shu-ichi Sugawara، نويسنده , ◄ Takashi Shirai، نويسنده ,
924
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Kazunobu Shirano، نويسنده , ◄ Masaharu Harashima، نويسنده , ◄ Boo Ok Yoon، نويسنده , ◄ Mariko Hara، نويسنده , ◄ Mitsuo Hattori، نويسنده , ◄ Kazuo Imamura، نويسنده ,
925
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Kentaro Furuta، نويسنده , ◄ Hiroshi Yomogita، نويسنده , ◄ Boo Ok Yoon، نويسنده , ◄ Mariko Hara، نويسنده , ◄ Syunji Maniwa، نويسنده , ◄ Masatoshi Saitoh، نويسنده ,
926
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Masahiko Kyokon، نويسنده , ◄ Sachiyo Murayama، نويسنده , ◄ Masanobu Yokogi، نويسنده , ◄ Tomoko Hirasaki، نويسنده , ◄ Sei-Ichi Manabe، نويسنده ,
927
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Masashi Nemoto، نويسنده , ◄ Hideaki Koyama، نويسنده , ◄ Kyousuke Hirano، نويسنده , ◄ Boo Ok Yoon، نويسنده , ◄ Mariko Hara، نويسنده , ◄ Masanobu Yokogi، نويسنده , ◄ Sei-Ichi Manabe، نويسنده ,
928
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Masuhiro Satoh، نويسنده , ◄ Kenichi Kobayashi، نويسنده , ◄ Chong-Su Cho، نويسنده , ◄ Toshihiro Akaike، نويسنده , ◄ Tae Moon Tak، نويسنده , ◄ Satsuki Egashira، نويسنده , ◄ Yuki Matsuoka، نويسنده , ◄ Shizue Hayashi Natori، نويسنده ,
929
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Siou-Ting Yang، نويسنده , ◄ Pei-Tsz Li، نويسنده , ◄ Miho Tamai، نويسنده , ◄ Yoh-ichi Tagawa، نويسنده , ◄ Yung Chang، نويسنده , ◄ Yu Chang، نويسنده , ◄ Qing-Dong Ling، نويسنده , ◄ Shih-Tien Hsu، نويسنده ,
930
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Siou-Ting Yang، نويسنده , ◄ Pei-Tsz Li، نويسنده , ◄ Ruoh-Chyu Ruaan، نويسنده , ◄ Wen-Yih Chen، نويسنده , ◄ Yung Chang، نويسنده , ◄ Yu Chang، نويسنده , ◄ Eing-Mei Tsai، نويسنده , ◄ Yung-Hung Chen، نويسنده , ◄ Han-Chow Wang، نويسنده , ◄ Shih-Tien Hsu، نويسنده , ◄ Qing-Dong Ling، نويسنده ,
931
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Siou-Ting Yang، نويسنده , ◄ Yi-Di Siao، نويسنده , ◄ Pei-Vin Hsieh، نويسنده , ◄ Hisashi Fukushima، نويسنده , ◄ Yung Chang، نويسنده , ◄ Wen-Yih Chen، نويسنده ,
932
Akon Higuchi، نويسنده , ◄ Yuichiro Higuchi، نويسنده , ◄ Kentaro Furuta، نويسنده , ◄ Boo Ok Yoon، نويسنده , ◄ Mariko Hara، نويسنده , ◄ Syunji Maniwa، نويسنده , ◄ Masatoshi Saitoh، نويسنده , ◄ Kohei Sanui، نويسنده ,
933
Akondi Vyas، نويسنده , ◄ Roopashree S. Dwarakanath، نويسنده , ◄ B R Prasad، نويسنده ,
934
Akondi, Butchi Raju Division of Pharmacology - Andhra University College of Pharmaceutical Sciences - Andhra University - Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India ► Challa, Siva Reddy Division of Pharmacology - Andhra University College of Pharmaceutical Sciences - Andhra University - Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India ► Akula, Annapurna Division of Pharmacology - Andhra University College of Pharmaceutical Sciences - Andhra University - Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
935
Akone، نويسنده , ◄ Sergi Herve and El Amrani، نويسنده , ◄ Mustapha and Lin، نويسنده , ◄ Wenhan and Lai، نويسنده , ◄ Daowan and Proksch، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
936
Akono Nantia، Edouard نويسنده Department of Biochemistry, Faculty of Science, University of Bamenda, Cameroon. , ◄ Pascal Tsagué Manfo، Faustin نويسنده Department of Biochemistry and Molecular Biology, Faculty of Science, University of Buea, Cameroon. , ◄ Sara E Beboy، Nathalie نويسنده Laboratory of Pharmacology and Toxicology, Department of Biochemistry, Faculty of Science, University of Yaoundé I, Cameroon. , ◄ Fewou Moundipa، Paul نويسنده Laboratory of Pharmacology and Toxicology, Department of Biochemistry, Faculty of Science, University of Yaoundé I, Cameroon. ,
937
Akono, Edouard Nantia University of Bamenda - Cameroon ► Sanda, Antoine Kada University of Bamenda - Cameroon ► Tsague, Faustin Pascal Manfo University of Bamenda - Cameroon ► Choumessi Tchewonpi, Aphrodite University of Bamenda - Cameroon ► Kewir, Tracy Suimula University of Bamenda - Cameroon ► Tashi, Stanley University of Bamenda - Cameroon ► Travert, Carine University of Caen Normandy (UNICAEN) - France
938
Akono، نويسنده , ◄ Ange-Therese and Ulm، نويسنده , ◄ Franz-Josef and Ba?ant، نويسنده , ◄ Zden?k P.، نويسنده ,
939
Akono، نويسنده , ◄ Ange-Therese and Ulm، نويسنده , ◄ Franz-Josef، نويسنده ,
940
Akono، نويسنده , ◄ Ange-Therese and Ulm، نويسنده , ◄ Franz-Josef، نويسنده ,
941
Akonor, P. T. Council for Scientific and Industrial Research-Food Research Institute - P.O. Box M 2O - Accra, Ghana ► Ofori, H. Council for Scientific and Industrial Research-Food Research Institute - P.O. Box M 2O - Accra, Ghana ► Dziedzoave, N. T. Council for Scientific and Industrial Research-Food Research Institute - P.O. Box M 2O - Accra, Ghana ► Kortei, N. K. Graduate School of Nuclear and Allied Sciences - University of Ghana - P.O. Box LG 80 - Legon, Ghana
942
Akonor, P. T. Food Technology Research Division - Council for Scientific and Industrial Research - Food Research Institute - P.O. Box M20 - Accra, Ghana ► Tortoe, C. Food Technology Research Division - Council for Scientific and Industrial Research - Food Research Institute - P.O. Box M20 - Accra, Ghana ► Oduro-Yeboah, C. Food Technology Research Division - Council for Scientific and Industrial Research - Food Research Institute - P.O. Box M20 - Accra, Ghana ► Saka, E. A. Food Technology Research Division - Council for Scientific and Industrial Research - Food Research Institute - P.O. Box M20 - Accra, Ghana ► Ewool, J. Department of Animal Biology and Conservation Sciences - University of Ghana - Legon, Ghana
943
Akoochakian, Mahdieh Department of Sport Science - Kish International Campus - University of Tehran, Kish ► Davari, Heidar Ali Department of Pediatric Surgery - Al‑Zahra University Hospital - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Alizadeh, Mohammad Hossein Department of Sport Medicine and Health - Faculty of Physical Education & Sport Sciences - University of Tehran, Tehran ► Rahnama, Nader Department of Pathology and Corrective exercises and Biomechanics - Faculty of Physical Education & Sport Sciences - University of Isfahan, Isfahan
944
Akoolo، نويسنده , ◄ Lavoisier and Pellé، نويسنده , ◄ Roger and Saya، نويسنده , ◄ Rosemary and Awino، نويسنده , ◄ Elias and Nyanjui، نويسنده , ◄ John and Taracha، نويسنده , ◄ Evans L.N. and Kanyari، نويسنده , ◄ Paul and Mwangi، نويسنده , ◄ Duncan M. and Graham، نويسنده , ◄ Simon P.، نويسنده ,
945
Akoolo، نويسنده , ◄ Lavoisier and Pellé، نويسنده , ◄ Roger and Saya، نويسنده , ◄ Rosemary and Awino، نويسنده , ◄ Elias and Nyanjui، نويسنده , ◄ John and Taracha، نويسنده , ◄ Evans L.N. and Kanyari، نويسنده , ◄ Paul and Mwangi، نويسنده , ◄ Duncan M. and Graham، نويسنده , ◄ Simon P.، نويسنده ,
946
Akop, M.Z. Universiti Teknikal Malaysia Melaka - Faculty of Mechanical Engineering, Malaysia ► Kien, R. Universiti Teknikal Malaysia Melaka - Faculty of Mechanical Engineering, Malaysia ► Manser, M.R. Universiti Teknikal Malaysia Melaka - Faculty of Mechanical Engineering, Malaysia ► Mohd Rosli, M.A. Universiti Teknikal Malaysia Melaka - Faculty of Mechanical Engineering, Malaysia
947
Akopov، نويسنده , ◄ N and Aschenauer، نويسنده , ◄ E.C and Bailey، نويسنده , ◄ K and Bernreuther، نويسنده , ◄ S and Bianchi، نويسنده , ◄ N and Capitani، نويسنده , ◄ G.P. and Carter، نويسنده , ◄ P and Cisbani، نويسنده , ◄ E and De Leo، نويسنده , ◄ R and De Sanctis، نويسنده , ◄ E and De Schepper، نويسنده , ◄ D and Djordjadze، نويسنده , ◄ V and Filippone، نويسنده , ◄ B.W and Frullani، نويسنده , ◄ S and Garibaldi، نويسنده , ◄ F and Hansen، نويسنده , ◄ J.-O and Hommez، نويسنده , ◄ B and Iodice، نويسنده , ◄ M and Jackson، نويسنده , ◄ H.E and Jung، نويسنده , ◄ P and Kaiser، نويسنده , ◄ R and Kanesaka، نويسنده , ◄ J and Kowalczyk، نويسنده , ◄ R and Lagamba، نويسنده , ◄ L and Maas، نويسنده , ◄ A and Muccifora، نويسنده , ◄ V and Nappi، نويسنده , ◄ E and Negodaeva، نويسنده , ◄ K and Nowak، نويسنده , ◄ W.-D and OʹConnor، نويسنده , ◄ T and OʹNeill، نويسنده , ◄ T.G and Potterveld، نويسنده , ◄ D.H and Ryckbosch، نويسنده , ◄ D and Sakemi، نويسنده , ◄ Y and Sato، نويسنده , ◄ F and Schwind، نويسنده , ◄ A and Shibata، نويسنده , ◄ T.-A and Suetsugu، نويسنده , ◄ K and Thomas، نويسنده , ◄ E and Tytgat، نويسنده , ◄ M and Urciuoli، نويسنده , ◄ G.M and Van de Kerckhove، نويسنده , ◄ K and Van de Vyver، نويسنده , ◄ R and Yoneyama، نويسنده , ◄ S and Zohrabian، نويسنده , ◄ H and Zhang، نويسنده , ◄ L.F، نويسنده ,
948
Akopov، نويسنده , ◄ N and Aschenauer، نويسنده , ◄ E.C and Bailey، نويسنده , ◄ K and Bernreuther، نويسنده , ◄ S and Bianchi، نويسنده , ◄ N and Capitani، نويسنده , ◄ G.P. and Carter، نويسنده , ◄ P and Cisbani، نويسنده , ◄ E and De Leo، نويسنده , ◄ R and De Sanctis، نويسنده , ◄ E and De Schepper، نويسنده , ◄ D.De and Djordjadze، نويسنده , ◄ V and Filippone، نويسنده , ◄ B.W and Frullani، نويسنده , ◄ S and Garibaldi، نويسنده , ◄ F and Hanse، نويسنده ,
949
Akopyan، نويسنده , ◄ Arseniy and Glazyrin، نويسنده , ◄ Alexey and Musin، نويسنده , ◄ Oleg R. and Tarasov، نويسنده , ◄ Alexey، نويسنده ,
950
Akopyan، نويسنده , ◄ Arseniy and Karasev، نويسنده , ◄ Roman، نويسنده ,
951
Akopyan، نويسنده , ◄ Arseniy V.، نويسنده ,
952
Akopyan، نويسنده , ◄ M.E. and Buchachenko، نويسنده , ◄ A.A. and Lukashov، نويسنده , ◄ S.S. and Novikova، نويسنده , ◄ I.Yu. and Poretsky، نويسنده , ◄ S.A. and Pravilov، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
953
Akopyan، نويسنده , ◄ M.E. and Buchachenko، نويسنده , ◄ A.A. and Lukashov، نويسنده , ◄ S.S. and Poretsky، نويسنده , ◄ S.A. and Pravilov، نويسنده , ◄ A.M. and Suleimanov، نويسنده , ◄ Yu.V. and Torgashkova، نويسنده , ◄ A.S. and Tscherbul، نويسنده , ◄ T.V.، نويسنده ,
954
Akopyan، نويسنده , ◄ M.E. and Lukashov، نويسنده , ◄ S.S. and Maslennikova، نويسنده , ◄ Yu.D. and Poretsky، نويسنده , ◄ S.A. and Pravilov، نويسنده , ◄ A.M. and Torgashkova، نويسنده , ◄ A.S.، نويسنده ,
955
Akopyan، نويسنده , ◄ M.E. and Lukashov، نويسنده , ◄ S.S. and Poretsky، نويسنده , ◄ S.A. and Pravilov، نويسنده , ◄ A.M. and Torgashkova، نويسنده , ◄ A.S.، نويسنده ,
956
Akopyan، V. N. نويسنده , ◄ Saakyan، A. V. نويسنده ,
957
Akopyan، V. N. نويسنده , ◄ Saakyan، A. V. نويسنده ,
958
Akopyan، V. N. نويسنده , ◄ Saakyan، A. V. نويسنده ,
959
Akorede، نويسنده , ◄ M.F. and Hizam، نويسنده , ◄ H. and Ab Kadir، نويسنده , ◄ M.Z.A. and Aris، نويسنده , ◄ I. and Buba، نويسنده , ◄ S.D.، نويسنده ,
960
Akorede، نويسنده , ◄ Mudathir Funsho and Hizam، نويسنده , ◄ Hashim and Pouresmaeil، نويسنده , ◄ Edris، نويسنده ,
961
Akorede، نويسنده , ◄ Mudathir Funsho and Mohd Rashid، نويسنده , ◄ Muhd Ikram and Sulaiman، نويسنده , ◄ Mohd Herwan and Mohamed، نويسنده , ◄ Norainon Binti and Ab Ghani، نويسنده , ◄ Suliana Binti، نويسنده ,
962
Akoria, Obehi A University of Benin - University of Benin Teaching Hospital - Department of Medicine, Unit of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nigeria ► Isah, Ambrose O University of Benin - University of Benin Teaching Hospital - Department of Medicine, Unit of Clinical Pharmacology and Therapeutics, Nigeria
963
Akoria, Obehi Aituaje University of Benin - Teaching Hospital - Department of Medicine, Nigeria ► Arhuidese, Isibor James Johns Hopkins Medical Institutions - Department of Surgery, Division of Vascular Surgery, USA
964
Akortha، E.E. نويسنده Department of Microbiology, Faculty of Life Sciences, University of Benin, Benin City , ◄ Aluyi، H.S.A. نويسنده Department of Microbiology, Benson Idahosa University, Benin city. , ◄ Enerrijiofi، K.E. نويسنده Department of Microbiology, Faculty of Life Sciences, University of Benin, Benin City ,
965
akos Gyulai، نويسنده , ◄ Tamas Ormos، نويسنده ,
966
Akos Heinemann، نويسنده , ◄ Rudolf E. Stauber، نويسنده ,
967
Akos Kelen، نويسنده , ◄ Sandor Ress، نويسنده , ◄ Tibor Nagy، نويسنده , ◄ Erzsebet Pallai-Varsanyi، نويسنده , ◄ Klara Pintye-Hodi، نويسنده ,
968
Akos Kukovecz، نويسنده , ◄ T?mea Kany?، نويسنده , ◄ Zoltan Konya، نويسنده , ◄ Imre Kiricsi، نويسنده ,
969
Akos Kukovecz، نويسنده , ◄ Rita Smajda، نويسنده , ◄ Mariann ?ze، نويسنده , ◄ Henrik Haspel، نويسنده , ◄ Zoltan Konya، نويسنده , ◄ Imre Kiricsi، نويسنده ,
970
Akos Kukovecz، نويسنده , ◄ Rita Smajda، نويسنده , ◄ Zoltan Konya، نويسنده , ◄ Imre Kiricsi، نويسنده ,
971
Akos Magyar، نويسنده ,
972
akos Mesterhazy ، نويسنده ,
973
akos Mesterhazy ، نويسنده , ◄ T. Bartok، نويسنده , ◄ G. Kaszonyi، نويسنده , ◄ M. Varga، نويسنده , ◄ B. Toth ، نويسنده , ◄ J. Varga ، نويسنده ,
974
Akos Sveiczer، نويسنده , ◄ John J. Tyson، نويسنده , ◄ Bela Novak، نويسنده ,
975
akos Szalkai، نويسنده ,
976
akos TOrOk، نويسنده ,
977
Akos، نويسنده , ◄ Kereszturi and Szivia، نويسنده , ◄ Ormandi and Sandor، نويسنده , ◄ Jozsa and Mate، نويسنده , ◄ Szabo and Maria، نويسنده , ◄ Toth، نويسنده ,
978
Akoshima، نويسنده , ◄ Satoshi and Oishi، نويسنده , ◄ Masatsugu and Yashiro، نويسنده , ◄ Keiji and Sato، نويسنده , ◄ Kazuhisa and Mizusaki، نويسنده , ◄ Junichiro، نويسنده ,
979
Akoteyon, Isaiah Sewanu Lagos State University - Department of Geography and Planning, Nigeria
980
Akoto ، S.D. - University of Energy and Natural Resources ► Appiah ، M.A. - Georg–August–University ► Appiah ، D.D. - Kwame Nkrumah University of Science and Technology
981
Akoto, Osei Yaw Department of English - Faculty of Social Sciences - Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Ghana
982
Akoto، نويسنده , ◄ Lawrence and Stellaard، نويسنده , ◄ Frans and Irth، نويسنده , ◄ Hubertus and Vreuls، نويسنده , ◄ René J.J. and Pel، نويسنده , ◄ Roel، نويسنده ,
983
Akoto، نويسنده , ◄ Lawrence and Vreuls، نويسنده , ◄ René J.J. and Irth، نويسنده , ◄ Hubertus and Floris، نويسنده , ◄ Virgilio and Hoogveld، نويسنده , ◄ Hans and Pel، نويسنده , ◄ Roel، نويسنده ,
984
Akoto، نويسنده , ◄ Lawrence and Vreuls، نويسنده , ◄ René J.J. and Irth، نويسنده , ◄ Hubertus and Pel، نويسنده , ◄ Roel and Stellaard، نويسنده , ◄ Frans، نويسنده ,
985
Akoto، o نويسنده Department of Chemistry, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana , ◄ Bismark Eshun، f نويسنده Ghana Standards Authority, P. O. Box MB 245, Accra, Ghana , ◄ Darko، g نويسنده Department of Chemistry, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana , ◄ Adei، e نويسنده Department of Chemistry, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Kumasi, Ghana ,
986
Akoto، O نويسنده Department of Chemistry, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Private mail bag, KIA Kumasi, Ghana , ◄ Darko، G نويسنده Department of Chemistry, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Private mail bag, KIA Kumasi, Ghana , ◄ Nkansah، M.A نويسنده Department of Chemistry, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Private mail bag, KIA Kumasi, Ghana ,
987
Akoto، O نويسنده Department of Chemistry, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Private Mail Bag, KIA, University Post Office, Kumasi. Ghana , ◄ Ephraim، J. H. نويسنده , ◄ Darko، G نويسنده Department of Chemistry, Kwame Nkrumah University of Science and Technology, Private Mail Bag, KIA, University Post Office, Kumasi. Ghana ,
988
Akouango، F نويسنده ,
989
Akouchekian, Mansoureh Department of Genetic and Molecular Biology - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Houshmand, Massoud Department of Medical Genetics - National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology (NIGEB), Tehran ► Hosseini Akbari, Mohammad Hassan Department of Pathology - Baghyatallah Hospital, Tehran ► Kamalidehghan, Behnam Faculty of Medicine and Health Sciences - Universiti Putra Malaysia - Serdang - Selangor, Malaysia ► Dehghan, Masoumeh Department of Genetic - Special Medical Center, Tehran
990
Akouchekian, Mansoureh Department of Medical Genetics & Molecular Biology - Faculty of Medicine - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Hemati, Simin Department of Oncology - Faculty of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ► Jafari, Davood Department of Immunology - Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Jalilian, Nazanin Department of Medical Genetics - School of Medicine - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Dehghan Manshadi, Masoumeh Medical Genetics Department - Special Medical Center, Tehran, Iran
991
Akouchekian, Mansoureh Department of Medical Genetics and Molecular Biology - Faculty of Medicine - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Ataei Kachoei, Zohreh Department of Medical Genetics and Molecular Biology - Faculty of Medicine - Iran University of Medical Sciences, Tehran ► Hemati, Simin Department of Oncology - Faculty of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
992
Akouchekian, Shahla Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Omranifard, Victoria Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Maracy, Mohamad Reza Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Pedram, Ainour Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Almasi Zefreh, Asiyeh Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
993
Akoudad، نويسنده , ◄ S. and Roncali، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
994
Akoudad، Said نويسنده , ◄ Said and Roncali، نويسنده , ◄ Jean، نويسنده ,
995
Akouedegni ، C. G. نويسنده Laboratory of Ethnopharmacology and Animal Health, Animal Production Department,Faculty of Agricultural Sciences,University of Abomey, Benin Republic. , ◄ Koudande ، O. D. نويسنده Scientific Direction of National Institute of agricultural research of Benin (INRAB), BP 128 Porto-Novo, Benin. , ◄ Dahouenon-Ahoussi ، E. نويسنده Technical University of Astrakhan State, Street Tatichev, 16. Astrakhan 025. Federation of Russia. , ◄ Hounzangbe-Adote ، M. S. نويسنده Laboratory of Ethnopharmacology and Animal Health, Animal Production Department,Faculty of Agricultural Sciences,University of Abomey, Benin Republic. ,
996
Akoul, Marwa Azeez Department of Biology - College of Science - AnbarUniversity -Al-Anbar, Iraq ► AL-Jowar, Suha Abdul-Khaliq Department of Biology - College of Science - University of Baghdad - Baghdad, Iraq
997
Akoumianaki، نويسنده , ◄ Ioanna and Nicolaidou، نويسنده , ◄ Artemis، نويسنده ,
998
Akoumianaki، نويسنده , ◄ Ioanna and Papaspyrou، نويسنده , ◄ Sokratis and Kormas، نويسنده , ◄ Konstantinos Ar. and Nicolaidou، نويسنده , ◄ Artemis، نويسنده ,
999
Akoumianaki-Ioannidou، نويسنده , ◄ Anastasia and Georgakopoulos، نويسنده , ◄ John H and Fasseas، نويسنده , ◄ Costas and Argyroudi-Akoyunoglou، نويسنده , ◄ Joan H، نويسنده ,
1000
Akoumianakis، K. A. نويسنده Agricultural University of Athens, Laboratory of Vegetable Production, 75, Iera Odos, 11855 Athens, Greece. Akoumianakis, K. A. ◄ Karapanos، ?. C. نويسنده Agricultural University of Athens, Laboratory of Vegetable Production, 75, Iera Odos, 11855 Athens, Greece. Karapanos, ?. C. ◄ Giakoumaki، ?. نويسنده Agricultural University of Athens, Laboratory of Vegetable Production, 75, Iera Odos, 11855 Athens, Greece. Giakoumaki, ?. ◄ Alexopoulos، A. A. نويسنده Agricultural University of Athens, Laboratory of Vegetable Production, 75, Iera Odos, 11855 Athens, Greece. Alexopoulos, A. A. ◄ Passam، H. C. نويسنده Agricultural University of Athens, Laboratory of Vegetable Production, 75 Iera Odos, 11855 Athens, Greece. Passam, H. C.
بازگشت