<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Adams، نويسنده , ◄ M and Amos، نويسنده , ◄ N and Averill، نويسنده , ◄ D.A. and Baringer، نويسنده , ◄ P and Bross، نويسنده , ◄ A and Chung، نويسنده , ◄ M and Hsieh، نويسنده , ◄ F and Li، نويسنده , ◄ H and Lincoln، نويسنده , ◄ D and Margulies، نويسنده , ◄ S and Neal، نويسنده , ◄ H and Neis، نويسنده , ◄ E and Oesch، نويسنده , ◄ L and Qian، نويسنده , ◄ J and Rijssenbeek، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
2
Adams، نويسنده , ◄ M. and Amos، نويسنده , ◄ N. and Averill، نويسنده , ◄ D.A. and Baringer، نويسنده , ◄ P. and Chung، نويسنده , ◄ M. and Hsieh، نويسنده , ◄ F. and Li، نويسنده , ◄ H. and Lincoln، نويسنده , ◄ D. and Margulies، نويسنده , ◄ S. and Neal، نويسنده , ◄ Erin H. and Neis، نويسنده , ◄ E. and Oesch، نويسنده , ◄ L. and Qian، نويسنده , ◄ J. and Rijssenbeek، نويسنده , ◄ M. and Yasuda، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
3
Adams، نويسنده , ◄ M. and Buchholz، نويسنده , ◄ P. and Dahlhoff، نويسنده , ◄ A. and Feiden، نويسنده , ◄ D. and Gنrtner، نويسنده , ◄ V. and Grams، نويسنده , ◄ M. and Haarmann، نويسنده , ◄ M. and Hergesell، نويسنده , ◄ A. and Hِlldorfer، نويسنده , ◄ F. and Ielapi، نويسنده , ◄ G. and Jakobs، نويسنده , ◄ K. and Jung، نويسنده , ◄ T. and Kِpke، نويسنده , ◄ L. and Kuhnert، نويسنده , ◄ E. and Meder، نويسنده , ◄ D. and Schنfer، نويسنده , ◄ U. and Schmi، نويسنده ,
4
Adams، نويسنده , ◄ M. and Buchholz، نويسنده , ◄ P. and Dahlhoff، نويسنده , ◄ A. and Feiden، نويسنده , ◄ D. and Gنrtner، نويسنده , ◄ V. and Grams، نويسنده , ◄ M. and Haarmann، نويسنده , ◄ M. and Hergesell، نويسنده , ◄ A. and Hِlldorfer، نويسنده , ◄ F. and Ielapi، نويسنده , ◄ G. and Jakobs، نويسنده , ◄ K. and Jung، نويسنده , ◄ T. and Kِpke، نويسنده , ◄ L. and Kuhnert، نويسنده , ◄ E. and Meder، نويسنده , ◄ D. and Schنfer، نويسنده , ◄ U. and Schmidt، نويسنده , ◄ A. and Schué، نويسنده , ◄ Y. and Schwarz، نويسنده , ◄ C. and Walkowiak، نويسنده , ◄ W. and Weber، نويسنده , ◄ D. and Wilke، نويسنده , ◄ D. and Zeitnitz، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
5
Adams، نويسنده , ◄ M. and Lashgari، نويسنده , ◄ A. and Li، نويسنده , ◄ B. and McKerns، نويسنده , ◄ M. and Mihaly، نويسنده , ◄ J. and Ortiz، نويسنده , ◄ M. and Owhadi، نويسنده , ◄ H. and Rosakis، نويسنده , ◄ A.J. and Stalzer، نويسنده , ◄ M. and Sullivan، نويسنده , ◄ T.J.، نويسنده ,
6
Adams، نويسنده , ◄ M. and McCrory، نويسنده , ◄ C. and Shifrin، نويسنده , ◄ T. and Varley، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
7
Adams، نويسنده , ◄ M.B. and Tower، نويسنده , ◄ G.D.، نويسنده ,
8
Adams، نويسنده , ◄ M.C. and Luo، نويسنده , ◄ J. and Rayward، نويسنده , ◄ D. and King، نويسنده , ◄ S. and Gibson، نويسنده , ◄ R. and Moghaddam، نويسنده , ◄ G.H.، نويسنده ,
9
Adams، نويسنده , ◄ M.D. and Burger، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
10
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
11
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
12
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
13
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
14
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
15
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
16
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده , ◄ Kossentini، نويسنده , ◄ F.، نويسنده , ◄ Ward، نويسنده , ◄ R.K.، نويسنده ,
17
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده , ◄ Kossentni، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
18
Adams، نويسنده , ◄ M.J. and Lawrence، نويسنده , ◄ C.J. and Urso، نويسنده , ◄ M.E.D. and Rance، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
19
Adams، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
20
Adams، نويسنده , ◄ M.R. and Marteau، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
21
Adams، نويسنده , ◄ Mark and Brezina، نويسنده , ◄ Marian and Hu، نويسنده , ◄ Jonathan and Tuminaro، نويسنده , ◄ Ray، نويسنده ,
22
Adams، نويسنده , ◄ Mark F. and Samtaney، نويسنده , ◄ Ravi and Brandt، نويسنده , ◄ Achi، نويسنده ,
23
Adams، نويسنده , ◄ Martin and Mitchell، نويسنده , ◄ Robert، نويسنده ,
24
Adams، نويسنده , ◄ Mary G. and Pelter، نويسنده , ◄ Michele M. and Wung، نويسنده , ◄ Shu-Fen and Taylor، نويسنده , ◄ Carrie A. and Drew، نويسنده , ◄ Barbara J.، نويسنده ,
25
Adams، نويسنده , ◄ Matt R. and Bushnell، نويسنده , ◄ Eric A.C. and Bruce Grindley، نويسنده , ◄ T. and Boyd، نويسنده , ◄ Russell J.، نويسنده ,
26
Adams، نويسنده , ◄ Mike and Lawrence، نويسنده , ◄ Rick and Bratty، نويسنده , ◄ Mike، نويسنده ,
27
Adams، نويسنده , ◄ Mike and Liddell، نويسنده , ◄ Keith and Holohan، نويسنده , ◄ Terry، نويسنده ,
28
Adams، نويسنده , ◄ Mike and Lloyd، نويسنده , ◄ Vincent، نويسنده ,
29
Adams، نويسنده , ◄ Mike D.، نويسنده ,
30
Adams، نويسنده , ◄ Mike D.، نويسنده ,
31
Adams، نويسنده , ◄ Mike J. and Awaja، نويسنده , ◄ Firas and Bhargava، نويسنده , ◄ Suresh and Grocott، نويسنده , ◄ Stephen and Romeo، نويسنده , ◄ Melissa، نويسنده ,
32
Adams، نويسنده , ◄ Mike J. and Romeo، نويسنده , ◄ Melissa J. and Rawson، نويسنده , ◄ Paul، نويسنده ,
33
Adams، نويسنده , ◄ Mike J.، نويسنده ,
34
Adams، نويسنده , ◄ Mike، نويسنده ,
35
Adams، نويسنده , ◄ N.A. and Hickel، نويسنده , ◄ S. and Franz، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
36
Adams، نويسنده , ◄ N.A. and Stolz، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
37
Adams، نويسنده , ◄ N.R. and Briegel، نويسنده , ◄ J.R. and Sanders، نويسنده , ◄ M.R. and Blackberry، نويسنده , ◄ M.A. and Martin، نويسنده , ◄ G.B.، نويسنده ,
38
Adams، نويسنده , ◄ Nicholas D. and Schmidt، نويسنده , ◄ Stanley J. and Knight، نويسنده , ◄ Steven D. and Dhanak، نويسنده , ◄ Dashyant، نويسنده ,
39
Adams، نويسنده , ◄ Nico and Schubert، نويسنده , ◄ Ulrich S.، نويسنده ,
40
Adams، نويسنده , ◄ P and Hurd، نويسنده , ◄ M.D and McFadden، نويسنده , ◄ D and Merrill، نويسنده , ◄ A and Ribeirio، نويسنده , ◄ T، نويسنده ,
41
Adams، نويسنده , ◄ P. and Bengaouer، نويسنده , ◄ A. and Cariteau، نويسنده , ◄ B. and Molkov، نويسنده , ◄ V. and Venetsanos، نويسنده , ◄ A.G.، نويسنده ,
42
Adams، نويسنده , ◄ P. and Bryant، نويسنده , ◄ D.E. and Forbes، نويسنده , ◄ A.D. and Griggs، نويسنده , ◄ T.S.، نويسنده ,
43
Adams، نويسنده , ◄ P.M. and Abell، نويسنده , ◄ Jeffrey L. and Middleton، نويسنده , ◄ L. E. Horsburgh and A. P. Monkman، نويسنده , ◄ A.P.، نويسنده ,
44
Adams، نويسنده , ◄ P.N. and Laughlin، نويسنده , ◄ P.J. and Monkman، نويسنده , ◄ A.P.، نويسنده ,
45
Adams، نويسنده , ◄ P.N. and Monkman، نويسنده , ◄ A.P، نويسنده ,
46
Adams، نويسنده , ◄ P.N. and Pomfret، نويسنده , ◄ S.J. and Monkman، نويسنده , ◄ A.P.، نويسنده ,
47
Adams، نويسنده , ◄ P.N. and Pomfret، نويسنده , ◄ S.J. and Monkman، نويسنده , ◄ A.P.، نويسنده ,
48
Adams، نويسنده , ◄ P.W. and Hammond، نويسنده , ◄ G.P. and McManus، نويسنده , ◄ M.C. and Mezzullo، نويسنده , ◄ W.G.، نويسنده ,
49
Adams، نويسنده , ◄ Paul، نويسنده ,
50
Adams، نويسنده , ◄ Peter and Ardal، نويسنده , ◄ Hayri and Ma?uch، نويسنده , ◄ J?n and H?a، نويسنده , ◄ V? D?nh and Rosenfeld، نويسنده , ◄ Moshe and Stacho، نويسنده , ◄ Ladislav، نويسنده ,
51
Adams، نويسنده , ◄ Peter and Hurd، نويسنده , ◄ Michael D. and McFadden، نويسنده , ◄ Daniel and Merrill، نويسنده , ◄ Angela and Ribeiro، نويسنده , ◄ Tiago، نويسنده ,
52
Adams، نويسنده , ◄ Peter N and Slingerland، نويسنده , ◄ Rudy L and Smith، نويسنده , ◄ Norman D، نويسنده ,
53
Adams، نويسنده , ◄ R. and Bates، نويسنده , ◄ R. and Da Vià، نويسنده , ◄ C. and Johnson، نويسنده , ◄ N.P. and OʹShea، نويسنده , ◄ V. and Pickford، نويسنده , ◄ Laura A. and Raine، نويسنده , ◄ C. and Smith، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
54
Adams، نويسنده , ◄ R. and Bates، نويسنده , ◄ R. and Da Vià، نويسنده , ◄ C. and Johnson، نويسنده , ◄ N.P. and OʹShea، نويسنده , ◄ V. and Pickford، نويسنده , ◄ Laura A. and Raine، نويسنده , ◄ C. and Smith، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
55
Adams، نويسنده , ◄ R. Mark، نويسنده ,
56
Adams، نويسنده , ◄ R.A.، نويسنده , ◄ Middlekauff، نويسنده , ◄ S.W.، نويسنده , ◄ Camm، نويسنده , ◄ E.H.، نويسنده , ◄ McGee، نويسنده , ◄ J.A.، نويسنده ,
57
Adams، نويسنده , ◄ R.D. and Cowap، نويسنده , ◄ J.W. and Farquharson، نويسنده , ◄ G. and Margary، نويسنده , ◄ G.M. and Vaughn، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
58
Adams، نويسنده , ◄ R.D.، نويسنده ,
59
Adams، نويسنده , ◄ R.J.، نويسنده , ◄ Hannaford، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
60
Adams، نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
61
Adams، نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
62
Adams، نويسنده , ◄ R.V.، نويسنده ,
63
Adams، نويسنده , ◄ Rebecca L.C. and McCarthy، نويسنده , ◄ Catherine and Bird، نويسنده , ◄ Robert J.، نويسنده ,
64
Adams، نويسنده , ◄ Red، نويسنده ,
65
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
66
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
67
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
68
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
69
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
70
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
71
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
72
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
73
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
74
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
75
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
76
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
77
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
78
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
79
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
80
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
81
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
82
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
83
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
84
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
85
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
86
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
87
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
88
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
89
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
90
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
91
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
92
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
93
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
94
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
95
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
96
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
97
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
98
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
99
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
100
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
101
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
102
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
103
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
104
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
105
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
106
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
107
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
108
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
109
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
110
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
111
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
112
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
113
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
114
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
115
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
116
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
117
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
118
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
119
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
120
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
121
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
122
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
123
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
124
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
125
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
126
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
127
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
128
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
129
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
130
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
131
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
132
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
133
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
134
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
135
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
136
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
137
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
138
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
139
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
140
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
141
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
142
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
143
Adams، نويسنده , ◄ Renée B. and Ferreira، نويسنده , ◄ Daniel، نويسنده ,
144
Adams، نويسنده , ◄ Rob and Appelman، نويسنده , ◄ Yolande and Bronzwaer، نويسنده , ◄ Jean G. and Slagboom، نويسنده , ◄ Ton and Amoroso، نويسنده , ◄ Giovanni and van Exter، نويسنده , ◄ Pieternel and Tijssen، نويسنده , ◄ G.P. Jan and de Winter، نويسنده , ◄ Robbert J.، نويسنده ,
145
Adams، نويسنده , ◄ Robin X Luo، نويسنده , ◄ Zhaohui، نويسنده ,
146
Adams، نويسنده , ◄ S. and Tan، نويسنده , ◄ E.S.، نويسنده ,
147
Adams، نويسنده , ◄ Sally H. and Newacheck، نويسنده , ◄ Paul W. and Park، نويسنده , ◄ M. Jane and Brindis، نويسنده , ◄ Claire D. and Irwin Jr.، نويسنده , ◄ Charles E.، نويسنده ,
148
Adams، نويسنده , ◄ Samuel D.M. and Craster، نويسنده , ◄ Richard V. and Guenneau، نويسنده , ◄ Sébastien، نويسنده ,
149
Adams، نويسنده , ◄ Samuel D.M. and Craster، نويسنده , ◄ Richard V. and Williams، نويسنده , ◄ Duncan P.، نويسنده ,
150
Adams، نويسنده , ◄ Sarah Spence and Troxell، نويسنده , ◄ Denise Sakai Troxell، نويسنده ,
151
Adams، نويسنده , ◄ Sheherezade N. and Engelhardt، نويسنده , ◄ KATHARINA A.M، نويسنده ,
152
Adams، نويسنده , ◄ Stefan and Moretzki، نويسنده , ◄ Olaf and Canadell، نويسنده , ◄ Enric، نويسنده ,
153
Adams، نويسنده , ◄ Stefan and Prasada Rao، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
154
Adams، نويسنده , ◄ Stefan and Swenson، نويسنده , ◄ Jan، نويسنده ,
155
Adams، نويسنده , ◄ Stefan and Swenson، نويسنده , ◄ Jan، نويسنده ,
156
Adams، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
157
Adams، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
158
Adams، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
159
Adams، نويسنده , ◄ Steven F. and Miller، نويسنده , ◄ Terry A.، نويسنده ,
160
Adams، نويسنده , ◄ T and Bishop، نويسنده , ◄ J.M and Cady، نويسنده , ◄ R and Cason، نويسنده , ◄ N.M and Gress، نويسنده , ◄ J and Kopp، نويسنده , ◄ C and LoSecco، نويسنده , ◄ J.M. and Manak، نويسنده , ◄ J.J and Sanjari، نويسنده , ◄ A.H and Shephard، نويسنده , ◄ W.D. and Stienike، نويسنده , ◄ D.L. and Taegar، نويسنده , ◄ S.A. and Thompson، نويسنده , ◄ Dr. Kuo-Chung Tai، نويسنده , ◄ S.U and Hackenburg، نويسنده , ◄ R.W and Olchanski، نويسنده , ◄ C and Weygand، نويسنده , ◄ D.P. and Willutzki، نويسنده , ◄ H.J and Denisov، نويسنده , ◄ S and Dushkin، نويسنده , ◄ A and Kochetkov، نويسنده , ◄ V and Shein، نويسنده , ◄ I and Soldatov، نويسنده , ◄ A and Brabson، نويسنده , ◄ B.B. and Crittenden، نويسنده , ◄ R.R. and Dzierba، نويسنده , ◄ A.R. and Gunter، نويسنده , ◄ J and Lindenbusch، نويسنده , ◄ R and Rust، نويسنده , ◄ D.R. and Scott، نويسنده , ◄ E and Smith، نويسنده , ◄ P.T. and Sulanke، نويسنده , ◄ T and Teige، نويسنده , ◄ S and Bar-Yam، نويسنده , ◄ Z and Dowd، نويسنده , ◄ J.P. and Eugenio، نويسنده , ◄ P and Hayek، نويسنده , ◄ M and Kern، نويسنده , ◄ W and King، نويسنده , ◄ E and Shenhav، نويسنده , ◄ N and Bodyagin، نويسنده , ◄ V.A. and Gribushin، نويسنده , ◄ A.M and Kostin، نويسنده , ◄ M.A and Korotkikh، نويسنده , ◄ V.L and Ostrovidov، نويسنده , ◄ A.I and Proskuryakov، نويسنده , ◄ A.S and Sarycheva، نويسنده , ◄ L.I. and Sinev، نويسنده , ◄ N.B and Vardanyan، نويسنده , ◄ I.N and Yershov، نويسنده , ◄ A.A and Brown، نويسنده , ◄ D.S and Pedlar، نويسنده , ◄ T.K and Seth، نويسنده , ◄ K.K and Wise، نويسنده , ◄ J and Zhao، نويسنده , ◄ D and Adams، نويسنده , ◄ G.S and Napolitano، نويسنده , ◄ J and Nozar، نويسنده , ◄ M and Smith، نويسنده , ◄ J.A and Witkowski، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
161
Adams، نويسنده , ◄ T and Bishop، نويسنده , ◄ J.M and Cady، نويسنده , ◄ R and Cason، نويسنده , ◄ N.M and Gress، نويسنده , ◄ J and Kopp، نويسنده , ◄ C and LoSecco، نويسنده , ◄ J.M. and Manak، نويسنده , ◄ J.J and Sanjari، نويسنده , ◄ A.H and Shephard، نويسنده , ◄ W.D. and Stienike، نويسنده , ◄ D.L. and Taegar، نويسنده , ◄ S.A. and Thompson، نويسنده , ◄ Dr. Kuo-Chung Tai، نويسنده , ◄ S.U and Hackenburg، نويسنده , ◄ R.W and Olchanski، نويسنده , ◄ C and Weygand، نويسنده , ◄ D.P. and Willutzki، نويسنده , ◄ H.J and Denisov، نويسنده , ◄ S and Dushkin، نويسنده , ◄ A and Kochetkov، نويسنده , ◄ V and Shein، نويسنده , ◄ I and Soldatov، نويسنده , ◄ A and Brabson، نويسنده , ◄ B.B. and Crittenden، نويسنده , ◄ R.R. and Dzierba، نويسنده , ◄ A.R. and Gunter، نويسنده , ◄ J. and Lindenbusch، نويسنده , ◄ R and Rust، نويسنده , ◄ D.R. and Scott، نويسنده , ◄ E and Smith، نويسنده , ◄ P.T. and Sulanke، نويسنده , ◄ T and Teige، نويسنده , ◄ S and Bar-Yam، نويسنده , ◄ Z and Dowd، نويسنده , ◄ J.P. and Eugenio، نويسنده , ◄ P and Hayek، نويسنده , ◄ M and Kern، نويسنده , ◄ W and King، نويسنده , ◄ E and Shenhav، نويسنده , ◄ N and Bodyagin، نويسنده , ◄ V.A. and Gribushin، نويسنده , ◄ A.M and Kostin، نويسنده , ◄ M.A and Korotkikh، نويسنده , ◄ V.L and Ostrovidov، نويسنده , ◄ A.I and Proskuryakov، نويسنده , ◄ A.S and Sarycheva، نويسنده , ◄ L.I. and Sinev، نويسنده , ◄ N.B and Vardanyan، نويسنده , ◄ I.N and Yershov، نويسنده , ◄ A.A and Brown، نويسنده , ◄ D.S and Pedlar، نويسنده , ◄ T.K and Seth، نويسنده , ◄ K.K and Wise، نويسنده , ◄ J and Zhao، نويسنده , ◄ D and Adams، نويسنده , ◄ G.S and Napolitano، نويسنده , ◄ J and Nozar، نويسنده , ◄ M and Smith، نويسنده , ◄ J.A and Witkowski، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
162
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Doull، نويسنده , ◄ Frans J. M. Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J.I and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L and Waddell، نويسنده , ◄ W.J and Wagner، نويسنده , ◄ B.M.، نويسنده ,
163
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Doull، نويسنده , ◄ Frans J. M. Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J.I and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L and Waddell، نويسنده , ◄ W.J and Wagner، نويسنده , ◄ B.M.، نويسنده ,
164
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Doull، نويسنده , ◄ Frans J. M. Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J.I and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L and Waddell، نويسنده , ◄ W.J and Wagner، نويسنده , ◄ B.M.، نويسنده ,
165
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Doull، نويسنده , ◄ J and Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J.I and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Newberne، نويسنده , ◄ P.M and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L and Waddell، نويسنده , ◄ W.J and Wagner، نويسنده , ◄ B.M، نويسنده ,
166
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Doull، نويسنده , ◄ J. and Goodman، نويسنده , ◄ J.I. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Newberne، نويسنده , ◄ P. and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L. and Wagner، نويسنده , ◄ B.M. and Weil، نويسنده , ◄ C.S. and Woods، نويسنده , ◄ L.A. and Ford، نويسنده , ◄ R.A.، نويسنده ,
167
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Gavin، نويسنده , ◄ C. Lucas and McGowen، نويسنده , ◄ M.M. and Waddell، نويسنده , ◄ W.J. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Feron، نويسنده , ◄ V.J. and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Rietjens، نويسنده , ◄ I.M.C.M. and Smith، نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
168
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Gavin، نويسنده , ◄ C. Lucas and Taylor، نويسنده , ◄ S.V. and Waddell، نويسنده , ◄ W.J. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J. and Rietjens، نويسنده , ◄ I.M.C.M. and Marnett، نويسنده , ◄ L.J and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
169
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Greer، نويسنده , ◄ D.B. and Doull، نويسنده , ◄ J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Newberne، نويسنده , ◄ P. and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L. and Wagner، نويسنده , ◄ B.M. and Weil، نويسنده , ◄ C.S. and Woods، نويسنده , ◄ L.A. and Ford، نويسنده , ◄ R.A.، نويسنده ,
170
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Hallagan، نويسنده , ◄ J.B. and Putnam، نويسنده , ◄ J.M. and Gierke، نويسنده , ◄ T.L. and Doull، نويسنده , ◄ J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Newberne، نويسنده , ◄ P. and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L. and Wagner، نويسنده , ◄ B.M. and Weil، نويسنده , ◄ C.S. and Woods، نويسنده , ◄ L.A. and Ford، نويسنده , ◄ R.A.، نويسنده ,
171
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Lucas Gavin، نويسنده , ◄ C. and Taylor، نويسنده , ◄ S.V. and Waddell، نويسنده , ◄ W.J. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J. and Rietjens، نويسنده , ◄ I.M.C.M. and Marnett، نويسنده , ◄ L.J and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
172
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and McGowen، نويسنده , ◄ M.M. and Williams، نويسنده , ◄ M.C. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J.I and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L and Waddell، نويسنده , ◄ W.J.، نويسنده ,
173
Adams، نويسنده , ◄ T.S. and Filipi، نويسنده , ◄ P.A. and Yi، نويسنده , ◄ Shu-Xia، نويسنده ,
174
Adams، نويسنده , ◄ Thad M. and Korinko، نويسنده , ◄ Paul and Duncan، نويسنده , ◄ Andrew، نويسنده ,
175
Adams، نويسنده , ◄ Thomas and Ackland، نويسنده , ◄ Graeme and Marion، نويسنده , ◄ Glenn P. Edwards، نويسنده , ◄ Colin، نويسنده ,
176
Adams، نويسنده , ◄ Thomas and Ackland، نويسنده , ◄ Graeme and Marion، نويسنده , ◄ Glenn P. Edwards، نويسنده , ◄ Colin، نويسنده ,
177
Adams، نويسنده , ◄ Thomas E.، نويسنده ,
178
Adams، نويسنده , ◄ Tim، نويسنده ,
179
Adams، نويسنده , ◄ Timothy B and Cohen، نويسنده , ◄ Samuel M and Doull، نويسنده , ◄ John and Feron، نويسنده , ◄ Victor J and Goodman، نويسنده , ◄ Jay I and Marnett، نويسنده , ◄ Lawrence J and Munro، نويسنده , ◄ Ian C and Portoghese، نويسنده , ◄ Philip S and Smith، نويسنده , ◄ Robert L and Waddell، نويسنده , ◄ William J and Wagner، نويسنده , ◄ Bernard M، نويسنده ,
180
Adams، نويسنده , ◄ Timothy C. and Pang، نويسنده , ◄ Peter K.، نويسنده ,
181
Adams، نويسنده , ◄ Vanessa M. and Mills، نويسنده , ◄ Morena and Jupiter، نويسنده , ◄ Stacy D. and Pressey، نويسنده , ◄ Robert L.، نويسنده ,
182
Adams، نويسنده , ◄ Vanessa M. and Pressey، نويسنده , ◄ Robert L. and Naidoo، نويسنده , ◄ Robin، نويسنده ,
183
Adams، نويسنده , ◄ Vanessa M. and Pressey، نويسنده , ◄ Robert L. and Stoeckl، نويسنده , ◄ Natalie، نويسنده ,
184
Adams، نويسنده , ◄ Vicki J.، نويسنده ,
185
Adams، نويسنده , ◄ Vicki J.، نويسنده ,
186
Adams، نويسنده , ◄ Vicki J.، نويسنده ,
187
Adams، نويسنده , ◄ Vicki J، نويسنده ,
188
Adams، نويسنده , ◄ W. Wade and Farmer، نويسنده , ◄ Barry L. and Cheng، نويسنده , ◄ Stephen Z.D.، نويسنده ,
189
Adams، نويسنده , ◄ Wendy J، نويسنده ,
190
Adams، نويسنده , ◄ William A. and Bakker، نويسنده , ◄ Martin G. and Quickenden، نويسنده , ◄ Terence I.، نويسنده ,
191
Adams، نويسنده , ◄ William A. and Impellitteri، نويسنده , ◄ Christopher A.، نويسنده ,
192
Adams، نويسنده , ◄ William H.، نويسنده ,
193
Adams، نويسنده , ◄ Alexandra H. Thompson، نويسنده , ◄ Kimberly D. and Morris، نويسنده , ◄ David and Farias، نويسنده , ◄ Carlos and Chu Chen، نويسنده , ◄ Shi، نويسنده ,
194
Adams، AJ. نويسنده , ◄ Hodgson، T. نويسنده ,
195
Adams، AJ. نويسنده , ◄ Hodgson، T. نويسنده ,
196
Adams، B. W. نويسنده ,
197
Adams، Bankole A. نويسنده , ◄ St-Amour، Gerry نويسنده , ◄ Topp، G. Clarke نويسنده ,
198
Adams، Barry J. نويسنده , ◄ Chen، Jieyun نويسنده ,
199
Adams، Brent L. نويسنده , ◄ Gao، Xiang (Carl) نويسنده , ◄ Kalidindi، Surya R. نويسنده ,
200
Adams، Brian M. نويسنده , ◄ Osborne، Neal M. نويسنده , ◄ Taber، J. John نويسنده ,
201
Adams، C. نويسنده , ◄ Ludlow، D. نويسنده , ◄ YU، L. نويسنده ,
202
Adams، Christopher نويسنده ,
203
Adams، Craig D. نويسنده , ◄ Sutherland، Justin نويسنده , ◄ Kekobad، Jamshid نويسنده ,
204
Adams، D. C. نويسنده , ◄ Klopfenstein، T. J. نويسنده , ◄ Creighton، K. W. نويسنده , ◄ Wilson، C. B. نويسنده ,
205
ADAMS، D. E. نويسنده , ◄ ALLEMANG، R. J. نويسنده ,
206
Adams، Darius M. نويسنده , ◄ Stordal، Stale نويسنده ,
207
Adams، E. Eric نويسنده , ◄ Socolofsky، Scott A. نويسنده ,
208
Adams، E. Eric نويسنده , ◄ WANNAMAKER، ERIC J. نويسنده ,
209
Adams، Eileen نويسنده ,
210
Adams، Eileen نويسنده ,
211
Adams، Eileen نويسنده , ◄ CHISHOLM، TONY نويسنده ,
212
Adams، G. P. نويسنده , ◄ Singh، J. نويسنده , ◄ Vassena، R. نويسنده , ◄ Mapletoft، R. J. نويسنده , ◄ Pierson، R. A. نويسنده ,
213
Adams، Gail B. نويسنده , ◄ Burke، W. نويسنده ,
214
Adams، Gregg P. نويسنده , ◄ Baerwald، Angela R. نويسنده , ◄ Pierson، Roger A. نويسنده ,
215
Adams، Harry نويسنده , ◄ Clunas، Scott نويسنده , ◄ Fenton، David E. نويسنده , ◄ Spey، Sharon E. نويسنده ,
216
Adams، Harry نويسنده , ◄ Clunas، Scott نويسنده , ◄ Fenton، David E. نويسنده , ◄ Spey، Sharon E. نويسنده , ◄ Gregson، Thomas J. نويسنده , ◄ McHugh، Paul E. نويسنده ,
217
Adams، Harry نويسنده , ◄ Coppo، Paolo نويسنده , ◄ Cupertino، Domenico C. نويسنده , ◄ Yeates، Stephen G. نويسنده , ◄ Turner، Michael L. نويسنده ,
218
Adams، Heather M نويسنده Department of Applied Medicine and Rehabilitation, Indiana State University, Terre Haute, Indiana, USA , ◄ Eberman، Lindsey E نويسنده Department of Applied Medicine and Rehabilitation, Indiana State University, Terre Haute, Indiana, USA , ◄ Yeargin، Susan W نويسنده University of South Carolina, South Carolina, USA , ◄ Niemann، Andrew J نويسنده Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant, USA , ◄ Mata، Heather L نويسنده Department of Applied Medicine and Rehabilitation, Indiana State University, Terre Haute, Indiana, USA , ◄ Dziedzicki، David J نويسنده OhioHealth Health System, Ohio, USA ,
219
Adams، J.B. نويسنده , ◄ Bate، G.C. نويسنده ,
220
ADAMS، JAMES نويسنده ,
221
ADAMS، JAMES نويسنده ,
222
Adams، Jeff نويسنده ,
223
Adams، Jeff نويسنده ,
224
Adams، Jeff نويسنده ,
225
Adams، Jeff نويسنده ,
226
Adams، Jeff نويسنده ,
227
Adams، Jeff نويسنده ,
228
Adams، Jeffrey A. نويسنده , ◄ Degrado، Sylvia J. نويسنده , ◄ Hoveyda، Amir H. نويسنده ,
229
Adams، Julian R. J. نويسنده , ◄ Blanc، Victoria M. نويسنده ,
230
Adams، M.L. نويسنده , ◄ Powell، K.J. نويسنده ,
231
Adams، Marilyn McCord نويسنده ,
232
ADAMS، Mark R. نويسنده , ◄ Celermajer، David S. نويسنده ,
233
ADAMS، Mark R. نويسنده , ◄ JESSUP، WENDY نويسنده , ◄ Celermajer، David S. نويسنده ,
234
Adams، Marvin L. نويسنده ,
235
Adams، Marvin L. نويسنده , ◄ Clarno، Kevin T. نويسنده ,
236
Adams، Marvin L. نويسنده , ◄ Zika، Michael R. نويسنده ,
237
Adams، Marvin L. نويسنده , ◄ Zika، Michael R. نويسنده ,
238
Adams، Mary Beth نويسنده , ◄ COOGAN، PATRICIA F. نويسنده , ◄ GELLER، ALAN نويسنده ,
239
Adams، Michael L. نويسنده , ◄ Meyer، Edward R. نويسنده , ◄ Cicero، Theodore J. نويسنده ,
240
Adams، N.M. نويسنده , ◄ Hand، D.J. نويسنده ,
241
Adams، N.M. نويسنده , ◄ Hand، D.J. نويسنده ,
242
Adams، Niall M. نويسنده , ◄ Holmes، Christopher C. نويسنده ,
243
Adams، Niall M. نويسنده , ◄ Holmes، Christopher C. نويسنده ,
244
Adams، Owen نويسنده Canadian Medical Association, Ottawa, Ontario, Canada ,
245
Adams، Owen نويسنده Canadian Medical Association, Ottawa, Ontario, Canada ,
246
Adams، Richard D. نويسنده , ◄ Captain، Burjor نويسنده , ◄ Fu، Wei نويسنده ,
247
Adams، Richard D. نويسنده , ◄ Captain، Burjor نويسنده , ◄ Fu، Wei نويسنده , ◄ Pellechia، Perry J. نويسنده ,
248
Adams، Richard D. نويسنده , ◄ Jr.، Jack L. Smith, نويسنده ,
249
Adams، Stefan نويسنده ,
250
Adams، Stefan نويسنده , ◄ Thangadurai، Venkataraman نويسنده , ◄ Weppner، Werner نويسنده ,
251
Adams، Thomasenia Lott نويسنده ,
252
Adams، W.T. نويسنده , ◄ Johnson، G.R. نويسنده , ◄ Temel، Fatih نويسنده ,
253
ADAMS، YAN E. نويسنده , ◄ LAURSEN، BRETT نويسنده , ◄ WILDER، DAVID نويسنده ,
254
Adamsen، نويسنده , ◄ Christina E. and Mّller، نويسنده , ◄ Jens K.S. and Laursen، نويسنده , ◄ Kristoffer and Olsen، نويسنده , ◄ Karsten and Skibsted، نويسنده , ◄ Leif H.، نويسنده ,
255
Adamsen، نويسنده , ◄ Christina E. and Mّller، نويسنده , ◄ Jens K.S. and Parolari، نويسنده , ◄ Giovanni and Gabba، نويسنده , ◄ Laura and Skibsted، نويسنده , ◄ Leif H.، نويسنده ,
256
Adams-Goertel, Rachel The Behrend College - Pennsylvania State University, Erie, USA
257
Adamska, Kinga Department of Dermatology and Venereology - Poznan University of Medical Sciences, Poland ► Pawlaczyk, Mariola Department of Geriatric Medicine and Gerontology - Poznan University of Medical Sciences, Poland ► Bowszyc-Dmochowska, Monika Cutaneous Histopathology and Immunopathology Section - Department of Dermatology - Poznan University of Medical Sciences, Poland ► Gornowicz-Piotrowska, Justyna Autoimmune Blistering Dermatoses Section - Department of Dermatology - Poznan University of Medical Sciences, Poland ► Janicka-Jedyńska, Małgorzata Department of Clinical Pathology - Poznan University of Medical Sciences, Poland ► Fedorowicz, Tomasz Diagnostic Center of Skin Nevi, Poznan, Poland ► Żaba, Ryszard Department of Dermatology and Venereology - Poznan University of Medical Sciences, Poland
258
Adamska, Urszula Chair of Dermatology - Sexually Transmitted Diseases and Immunodermatology - Faculty of Medicine in Bydgoszcz - Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland ► Męcińska-Jundziłł, Kaja Chair of Dermatology - Sexually Transmitted Diseases and Immunodermatology - Faculty of Medicine in Bydgoszcz - Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland ► Białecka, Agnieszka Chair of Dermatology - Sexually Transmitted Diseases and Immunodermatology - Faculty of Medicine in Bydgoszcz - Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland ► Cichewicz, Adam Chair of Dermatology - Sexually Transmitted Diseases and Immunodermatology - Faculty of Medicine in Bydgoszcz - Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland ► Grzanka, Aleksandra Chair of Dermatology - Sexually Transmitted Diseases and Immunodermatology - Faculty of Medicine in Bydgoszcz - Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland ► Adamski, Piotr Department of Principles of Clinical Medicine - Collegium Medicum in Bydgoszcz - Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland ► Khvoryk, Dzmitry Department of Dermatology and Venereology - Grodno State Medical University, Grodno, Belarus ► Czajkowski, Rafał Chair of Dermatology - Sexually Transmitted Diseases and Immunodermatology - Faculty of Medicine in Bydgoszcz - Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland
259
Adamska، نويسنده , ◄ K. and Bellinghausen، نويسنده , ◄ R. and Voelkel، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
260
Adamska، نويسنده , ◄ Katarzyna and Voelkel، نويسنده , ◄ Adam and Héberger، نويسنده , ◄ Kلroly، نويسنده ,
261
Adamska، نويسنده , ◄ Katarzyna and Voelkel، نويسنده , ◄ Adam، نويسنده ,
262
Adamski, Zygmunt Department of Dermatology - Poznan University of Medical Sciences, Poland ► Burchardt, Dorota Department of Paediatric Dentistry - Poznan University of Medical Sciences, Poland ► Pawlaczyk-Kamieńska, Tamara Department of Paediatric Dentistry - Poznan University of Medical Sciences, Poland ► Borysewicz-Lewicka, Maria Department of Paediatric Dentistry - Poznan University of Medical Sciences, Poland ► Wyganowska-Świątkowska, Marzena Department of Oral Surgery and Periodontology - Poznan University of Medical Sciences, Poland
263
Adamski، نويسنده , ◄ J.K. and Estlin، نويسنده , ◄ E.J. and Makin، نويسنده , ◄ G.W.J.، نويسنده ,
264
Adamski، نويسنده , ◄ J.L. and Dowell، نويسنده , ◄ D.H. and Hayward، نويسنده , ◄ T.D. and Parazzoli، نويسنده , ◄ C.G. and Vetter، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
265
Adamski، نويسنده , ◄ J.L. and Dowell، نويسنده , ◄ D.H. and Hayward، نويسنده , ◄ T.D. and Parazzoli، نويسنده , ◄ C.G. and Vetter، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
266
Adamson S. Muula، نويسنده ,
267
Adamson, Shodehaind S. Adekunle Ajasin University - Dep of Biochemistry, Nigeria ► Ganiyu, Oboh Federal University of Technology - Dep of Biochemistry, Nigeria
268
Adamson, TA Drug Addiction Treatment Research and Education Unit - Neuropsychiatric Hospital - Aro - Abeokuta - Nigeria ► Onifade, PO Drug Addiction Treatment Research and Education Unit - Neuropsychiatric Hospital - Aro - Abeokuta - Nigeria ► Ogunwale, A Drug Addiction Treatment Research and Education Unit - Neuropsychiatric Hospital - Aro - Abeokuta - Nigeria
269
Adamson، نويسنده , ◄ Aiko and Burk، نويسنده , ◄ Peeter، نويسنده ,
270
Adamson، نويسنده , ◄ K.-A.، نويسنده ,
271
Adamson، نويسنده , ◄ Kerry-Ann and Erdmann، نويسنده , ◄ Georg، نويسنده ,
272
Adamson، نويسنده , ◄ Kerry-Ann، نويسنده ,
273
Adamson، نويسنده , ◄ L.N.C. and Osbaldestin، نويسنده , ◄ A.H.، نويسنده ,
274
Adamson، نويسنده , ◄ M. and Padmanabhan، نويسنده , ◄ A. and Godfrey، نويسنده , ◄ G.J. and Rehse، نويسنده , ◄ S.J.، نويسنده ,
275
Adamson، نويسنده , ◄ M. and Padmanabhan، نويسنده , ◄ A. and Godfrey، نويسنده , ◄ G.J. and Rehse، نويسنده , ◄ S.J.، نويسنده ,
276
Adamson، نويسنده , ◄ P and Alner، نويسنده , ◄ J and Anderson، نويسنده , ◄ B and Chase، نويسنده , ◄ T and Dervan، نويسنده , ◄ P.J and Durkin، نويسنده , ◄ T and Falk، نويسنده , ◄ E and Harris، نويسنده , ◄ P.G and Michael، نويسنده , ◄ D.G and Morse، نويسنده , ◄ R and Nichol، نويسنده , ◄ R and Saakyan، نويسنده , ◄ R and Smith، نويسنده , ◄ C and Smith، نويسنده , ◄ P.N and Thomas، نويسنده , ◄ J and Webb، نويسنده , ◄ R and White، نويسنده , ◄ R.F، نويسنده ,
277
Adamson، نويسنده , ◄ P and Alner، نويسنده , ◄ J and Anderson، نويسنده , ◄ B and Chase، نويسنده , ◄ T and Dervan، نويسنده , ◄ P.J and Durkin، نويسنده , ◄ T and Falk، نويسنده , ◄ E and Harris، نويسنده , ◄ P.G and Michael، نويسنده , ◄ D.G and Morse، نويسنده , ◄ R and Nichol، نويسنده , ◄ R and Saakyan، نويسنده , ◄ R and Smith، نويسنده , ◄ C and Smith، نويسنده , ◄ P.N and Thomas، نويسنده , ◄ J and Webb، نويسنده , ◄ R and White، نويسنده , ◄ R.F، نويسنده ,
278
Adamson، نويسنده , ◄ P and Barrett، نويسنده , ◄ L and Belias، نويسنده , ◄ A and Blake، نويسنده , ◄ A and Cabrera، نويسنده , ◄ A and Falk، نويسنده , ◄ E and Harris، نويسنده , ◄ P.G. and Hartnell، نويسنده , ◄ J and Howcroft، نويسنده , ◄ C and Kordosky، نويسنده , ◄ M and Lang، نويسنده , ◄ K and Lee، نويسنده , ◄ R and Liu، نويسنده , ◄ J and Michael، نويسنده , ◄ D and Morse، نويسنده , ◄ R and Nelson، نويسنده , ◄ J.K and Nichol، نويسنده , ◄ R and Pearce، نويسنده , ◄ G and R، نويسنده ,
279
Adamson، نويسنده , ◄ P and Barrett، نويسنده , ◄ L and Belias، نويسنده , ◄ A and Blake، نويسنده , ◄ A and Cabrera، نويسنده , ◄ A and Falk، نويسنده , ◄ E and Harris، نويسنده , ◄ P.G. and Hartnell، نويسنده , ◄ J and Howcroft، نويسنده , ◄ C and Kordosky، نويسنده , ◄ M and Lang، نويسنده , ◄ K and Lee، نويسنده , ◄ R and Liu، نويسنده , ◄ J and Michael، نويسنده , ◄ D and Morse، نويسنده , ◄ R and Nelson، نويسنده , ◄ J.K and Nichol، نويسنده , ◄ R and Pearce، نويسنده , ◄ G and Ruddick، نويسنده , ◄ K and Smith، نويسنده , ◄ P.N and Symes، نويسنده , ◄ P.A and Thomas، نويسنده , ◄ J and Vahle، نويسنده , ◄ P.L and Webb، نويسنده , ◄ R and Weber، نويسنده , ◄ A and White، نويسنده , ◄ R.F، نويسنده ,
280
Adamson، نويسنده , ◄ P. and Crone، نويسنده , ◄ G. and Jenner، نويسنده , ◄ Gayle L. and Nichol، نويسنده , ◄ R. and Saakyan، نويسنده , ◄ R. and Smith، نويسنده , ◄ C. and Thomas، نويسنده , ◄ J. and Kordosky، نويسنده , ◄ M. and Lang، نويسنده , ◄ K. and Vahle، نويسنده , ◄ P. and Belias، نويسنده , ◄ A. and Nicholls، نويسنده , ◄ T. and Pearce، نويسنده , ◄ G. and Petyt، نويسنده , ◄ D. and Barker، نويسنده , ◄ M. and Cabrera، نويسنده , ◄ A. and Hartnell، نويسنده , ◄ J. and Miyagawa، نويسنده , ◄ P.S. and Tagg، نويسنده , ◄ N. and Weber، نويسنده , ◄ A. and Falk Harris، نويسنده , ◄ E. and Harris، نويسنده , ◄ P.G. and Morse، نويسنده , ◄ R. and Symes، نويسنده , ◄ Michael P. and Michael، نويسنده , ◄ D. and Litchfield، نويسنده , ◄ P.J. and Lee، نويسنده , ◄ R. and Boyd، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
281
Adamson، نويسنده , ◄ P. and Crone، نويسنده , ◄ G. and Jenner، نويسنده , ◄ Gayle L. and Nichol، نويسنده , ◄ R. and Saakyan، نويسنده , ◄ R. and Smith، نويسنده , ◄ C. and Thomas، نويسنده , ◄ J. and Kordosky، نويسنده , ◄ M. and Lang، نويسنده , ◄ K. and Vahle، نويسنده , ◄ P. and Belias، نويسنده , ◄ A. and Nicholls، نويسنده , ◄ T. and Pearce، نويسنده , ◄ G. and Petyt، نويسنده , ◄ D. and Barker، نويسنده , ◄ M. and Cabrera، نويسنده , ◄ A. and Hartnell، نويسنده , ◄ J. and Miyagawa، نويسنده , ◄ P.S. and Tagg، نويسنده , ◄ N. B. Weber، نويسنده , ◄ A. and Falk Harris، نويسنده , ◄ E. and Harris، نويسنده , ◄ P.G. and Morse، نويسنده , ◄ R. and Symes، نويسنده , ◄ Michael P. and Michael، نويسنده , ◄ D. and Litchfield، نويسنده , ◄ P.J. and Lee، نويسنده , ◄ R. and Boyd، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
282
Adamson، نويسنده , ◄ Peep، نويسنده ,
283
Adamson، نويسنده , ◄ Peep، نويسنده ,
284
Adamson، نويسنده , ◄ Peep، نويسنده ,
285
Adamson، نويسنده , ◄ Philip B.، نويسنده ,
286
Adamson، نويسنده , ◄ Robert M. and Stahovich، نويسنده , ◄ Marcia and Chillcott، نويسنده , ◄ Suzanne and Baradarian، نويسنده , ◄ Sam and Chammas، نويسنده , ◄ Joseph and Jaski، نويسنده , ◄ Brian and Hoagland، نويسنده , ◄ Peter and Dembitsky، نويسنده , ◄ Walter، نويسنده ,
287
Adamson، نويسنده , ◄ Ross D and Gill، نويسنده , ◄ Peter M.W and Pople، نويسنده , ◄ John A، نويسنده ,
288
Adamson، نويسنده , ◄ Ross D. and Dombroski، نويسنده , ◄ Jeremy P. and Gill، نويسنده , ◄ Peter M.W.، نويسنده ,
289
Adamson، نويسنده , ◄ S. and Astapenko، نويسنده , ◄ V. and Deminskii، نويسنده , ◄ M. and Eletskii، نويسنده , ◄ A. and Potapkin، نويسنده , ◄ B. and Sukhanov، نويسنده , ◄ L. and Zaitsevskii، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
290
Adamson، Scott L. نويسنده , ◄ Banks، Debra نويسنده , ◄ Burtch، Mark نويسنده , ◄ Cox، Frank نويسنده , ◄ Judson، Eugene نويسنده , ◄ Turley، Jeffery B. نويسنده , ◄ Benford، Russell نويسنده , ◄ Lawson، Anton E. نويسنده ,
291
Adamsone، Inara نويسنده Latvian Transplantation Centre, Pauls Stradi?? University Hospital, Pilso?u iela 13, Rîga, LV-1002, LATVIA; , ◄ Folkmane، Inese Folkmane نويسنده Latvian Transplantation Centre, Pauls Stradi?? University Hospital, Pilso?u iela 13, Rîga, LV-1002, LATVIA; , ◄ Amerika، Diâna نويسنده Pauls Stradi?? University Hospital, Latvian Transplantation Centre, Pilso?u iela 13, Rîga, LV-1002, LATVIA , ◄ Rozentâls، Rafails نويسنده Transplant Laboratory, Rîga Stradi?? University, Dzirciema iela 16, Rîga, LV-1007, LATVIA ,
292
Adamsson، نويسنده , ◄ Carl and Anglart، نويسنده , ◄ Henryk، نويسنده ,
293
Adamsson، نويسنده , ◄ Carl and Le Corre، نويسنده , ◄ Jean-Marie، نويسنده ,
294
Adamsson، نويسنده , ◄ Jay and Richter، نويسنده , ◄ R.Bruce، نويسنده ,
295
Adamu ، Gambu Department of Mathematics - University of Ilorin ► Olarewaju ، Ibrahim Mohammed Department of Mathematics - University of Ilorin
296
Adamu ، Uzairu Department of Chemistry - Ahamdu Bello University ► Shallangwa ، Adamu Gideon Department of Chemistry - Ahmadu Bello University ► Azeh ، Yakub Department of Chemistry - Ibrahim Badamasi Babangida University ► Uba ، Sani Department of Chemistry - Ahmadu Bello University ► Abubakar ، Mohammed Rufai Department of Chemistry - Ahmadu Bello University
297
Adamu Madu، Umar نويسنده Department of Agricultural Economics and Extension, Adamawa State University Mubi, Nigeria ,
298
Adamu, Bappa Aminu Kano Teaching Hospital - Department of Medicine, Nephrology Unit, Nigeria ► Ahmed, Mustafa King Fahad Medical city - Department of Medicine, Saudi Arabia ► Mushtaq, Raees F. King Fahad Medical city - Department of Medicine, Saudi Arabia ► Alshaebi, Fuad King Fahad Medical city - Department of Medicine, Saudi Arabia
299
adamu, g directorate of army training support, Nigeria ► bawa, m ibrahim badamasi babangida university - department of mathematics computer, Nigeria ► jiya, m federal university of technology - department of mathematics, Nigeria ► chado, ud college of education - department of mathematics, Nigeria
300
Adamu, Kabir Mohammed Delta State University - Department of Animal and Environmental Biology, Nigeria
301
Adamu, Lawan Department of Veterinary Clinical Studies - Faculty of Veterinary Medicine - Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia ► Firdaus Abdullah, Jesse Faez Department of Veterinary Clinical Studies - Faculty of Veterinary Medicine - Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia ► Abubakar, Bala Jamilu Department of Veterinary Pathology and Microbiology - Faculty of Veterinary Medicine -Universiti Putra Malaysia ► Hambali, Idris Umar Department of Veterinary Clinical Studies - Faculty of Veterinary Medicine - Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia ► Naji, Odhah Mohammed Department of Veterinary Clinical Studies - Faculty of Veterinary Medicine - Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia ► Maqbo, Arsalan Institute of Tropical Agriculture and food security - Universiti Putra Malaysia ► Naveed Ali, Muhammad Institute of Tropical Agriculture and food security - Universiti Putra Malaysia ► ur Rehman, Bhutto Khaleeq Department of Veterinary Clinical Studies - Faculty of Veterinary Medicine - Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia ► Gabriel Abdullah, Abraham Department of Veterinary Clinical Studies - Faculty of Veterinary Medicine - Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia ► Abd Haron, Wahid Department of Veterinary Clinical Studies - Faculty of Veterinary Medicine - Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia ► Mohd Lila, Mohd Azmi Department of Veterinary Pathology and Microbiology - Faculty of Veterinary Medicine -Universiti Putra Malaysia ► Zamri Saad, Mohd Department of Veterinary Pathology and Microbiology - Faculty of Veterinary Medicine -Universiti Putra Malaysia
302
Adamu, M.B. Abubakar Tafawa Balewa University Bauchi - Department of Architecture, Nigeria ► Jalam, U. A. Abubakar Tafawa Balewa University - Department of Architecture, Nigeria ► Metcho, A. M. Abubakar Tafawa Balewa University - Department of Architecture, Nigeria ► Umar, N. A. University of Jos - Department of Architecture, Nigeria
303
Adamu, Nasiru Waziri Umaru Federal Polytechnic - Department of Quantity Surveying, NIGERIA ► Zubairu, Ibrahim Khalil Ahmadu Bello University - Department of Building, NIGERIA ► Ibrahim, Yahya Makarfi Ahmadu Bello University - Department of Quantity Surveying, NIGERIA ► Ibrahim, Aliyu Makarfi Ahmadu Bello University - Department of Building, NIGERIA
304
Adamu، نويسنده , ◄ Haileeyesus and Petros، نويسنده , ◄ Beyene and Hailu، نويسنده , ◄ Asrat and Petry، نويسنده , ◄ Franz، نويسنده ,
305
Adamu، نويسنده , ◄ Umar and Knollmann، نويسنده , ◄ Daniela and Alrawashdeh، نويسنده , ◄ Wael and Almutairi، نويسنده , ◄ Bader and Deserno، نويسنده , ◄ Verena and Kleinhans، نويسنده , ◄ Eduard and Schنfer، نويسنده , ◄ Wolfgang H. Hoffmann، نويسنده , ◄ Rainer، نويسنده ,
306
Adamu، L. نويسنده Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia. , ◄ Adzahan، N. M. نويسنده Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia. , ◄ Rasedee، A. نويسنده Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia. , ◄ Ahmad، Fasihuddin B. نويسنده ,
307
Adamus، نويسنده , ◄ A. and ?ancer، نويسنده , ◄ J. and Gu?anov?، نويسنده , ◄ P. and Zubi?ek، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
308
Adamus، نويسنده , ◄ G. and Arendt، نويسنده , ◄ A. and Hargrave، نويسنده , ◄ P.A. and Heyduk، نويسنده , ◄ T. and Palczewski، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
309
Adamus، نويسنده , ◄ Janina and Lacki، نويسنده , ◄ Piotr، نويسنده ,
310
Adamus، نويسنده , ◄ Janina and Lacki، نويسنده , ◄ Piotr، نويسنده ,
311
Adamus، نويسنده , ◄ Janusz and Adamus، نويسنده , ◄ Lech، نويسنده ,
312
Adamus، نويسنده , ◄ Janusz، نويسنده ,
313
Adamus، نويسنده , ◄ Konrad and Kucharczyk، نويسنده , ◄ Zygmunt and Wojsyk، نويسنده , ◄ Kwiryn and Kudla، نويسنده , ◄ Krzysztof، نويسنده ,
314
Adamus، نويسنده , ◄ Lech، نويسنده ,
315
Adamuscin، نويسنده , ◄ C. and Dubnicka، نويسنده , ◄ S. and Dubnickova، نويسنده , ◄ A.Z.، نويسنده ,
316
Adamuscin، نويسنده , ◄ C. and Dubnicka، نويسنده , ◄ S. and Dubnickova، نويسنده , ◄ A.Z.، نويسنده ,
317
Adamuszek، نويسنده , ◄ Marta and Schmid، نويسنده , ◄ Daniel W. and Dabrowski، نويسنده , ◄ Marcin، نويسنده ,
318
Adamuszek، نويسنده , ◄ Marta and Schmid، نويسنده , ◄ Daniel Walter and Dabrowski، نويسنده , ◄ Marcin، نويسنده ,
319
Adamvalli، نويسنده , ◄ Mangapatnam and Parameswaran، نويسنده , ◄ Venkitanarayanan، نويسنده ,
320
Adamy، نويسنده , ◄ J. and Schwung، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
321
Adamy، نويسنده , ◄ K. and Bousquet، نويسنده , ◄ A. and Faure، نويسنده , ◄ S. and Laminie، نويسنده , ◄ J. and Temam، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
322
Adamyan، نويسنده , ◄ A.Z. and Adamyan، نويسنده , ◄ Z.N. and Aroutiounian، نويسنده , ◄ V.M. and Arakelyan، نويسنده , ◄ A.H. and Touryan، نويسنده , ◄ K.J. and Turner، نويسنده , ◄ J.A.، نويسنده ,
323
Adamyan، نويسنده , ◄ A.Z. and Adamyan، نويسنده , ◄ Z.N. and Aroutiounian، نويسنده , ◄ V.M.، نويسنده ,
324
Adamyan، نويسنده , ◄ Angela and He، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
325
Adamyan، نويسنده , ◄ Arsen Z. and Adamian، نويسنده , ◄ Zaven N. and Aroutiounian، نويسنده , ◄ Vladimir M.، نويسنده ,
326
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Aganyants، نويسنده , ◄ A. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Manukyan، نويسنده , ◄ J. and Oganezov، نويسنده , ◄ R. and Sargsyan، نويسنده , ◄ L. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Vartapetian، نويسنده , ◄ H. and Jones، نويسنده , ◄ R.T.، نويسنده ,
327
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Aganyants، نويسنده , ◄ A. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Manukyan، نويسنده , ◄ J. and Oganezov، نويسنده , ◄ R. and Sargsyan، نويسنده , ◄ L. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Vartapetian، نويسنده , ◄ H. and Jones، نويسنده , ◄ R.T.، نويسنده ,
328
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Avanesyan، نويسنده , ◄ H. and Asatryan، نويسنده , ◄ M. and Chatrchyan، نويسنده , ◄ S. and Hagopian، نويسنده , ◄ V. and Harutunyan، نويسنده , ◄ B. and Haykazyan، نويسنده , ◄ M. and Hovsepyan، نويسنده , ◄ A. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Shinkareva، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
329
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Avanesyan، نويسنده , ◄ H. and Asatryan، نويسنده , ◄ M. and Chatrchyan، نويسنده , ◄ S. and Hagopian، نويسنده , ◄ V. and Harutunyan، نويسنده , ◄ B. and Haykazyan، نويسنده , ◄ M. and Hovsepyan، نويسنده , ◄ A. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Shinkareva، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
330
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Jones، نويسنده , ◄ R. and Manukyan، نويسنده , ◄ Zh. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Vartapetian، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
331
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Jones، نويسنده , ◄ R. and Manukyan، نويسنده , ◄ Zh. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Vartapetian، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
332
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Simonyan، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
333
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Simonyan، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
334
ADAMZIK، MICHAEL نويسنده , ◄ SCHMERMUND، AXEL نويسنده , ◄ REED، JUDD E. نويسنده , ◄ ADAMZIK، STEPHANIE نويسنده , ◄ BEHRENBECK، THOMAS نويسنده , ◄ SHEEDY، PATRICK F. نويسنده ,
335
ADAN GÖKBULUT, Aysun İzmir Institute of Technology, Gülbahçe Campus - Faculty of Science - Department of Molecular Biology and Genetics, Turkey ► ARSLANOĞLU, Alper İzmir Institute of Technology, Gülbahçe Campus - Faculty of Science - Department of Molecular Biology and Genetics, Turkey
336
Adan Li، نويسنده , ◄ Tomoko Imasaka، نويسنده , ◄ Tomohiro Uchimura، نويسنده , ◄ Totaro Imasaka، نويسنده ,
337
Adan Ortiz-Cordova، نويسنده , ◄ Bernard J. Jansen، نويسنده ,
338
Adan، نويسنده , ◄ Ivo and Boon، نويسنده , ◄ Marko and Weiss، نويسنده , ◄ Gideon، نويسنده ,
339
Adan، نويسنده , ◄ Ivo and Resing، نويسنده , ◄ Jacques، نويسنده ,
340
Adan، نويسنده , ◄ Yosef and Goldman، نويسنده , ◄ Yechiel and Haimovitz، نويسنده , ◄ Rachel and Mammon، نويسنده , ◄ Keren and Eilon، نويسنده , ◄ Tali and Tal، نويسنده , ◄ Saar and Tene، نويسنده , ◄ Anat and Karmel، نويسنده , ◄ Yael and Shinitzky، نويسنده , ◄ Meir، نويسنده ,
341
Adan، Ana نويسنده , ◄ Sanchez-Turet، Miquel نويسنده ,
342
Adan، Antonio نويسنده , ◄ Cerrada، Carlos نويسنده , ◄ Feliu، Vicente نويسنده ,
343
ADANA, Filiz Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın Sağlık Yüksekokulu, Turkey ► ERDAĞI, Semra Kafkas Üniversitesi - Sağlık Yüksekokulu, Turkey ► ELİŞ, Sevda Kafkas Üniversitesi Kars Sağlık Yüksekokulu - Sağlık Yüksekokulu, Turkey ► AKTAŞ, Betül Kafkas Üniversitesi - Sağlık Yüksekokulu, Turkey ► KIRANŞAL, Nilüfer Kafkas Üniversitesi - Sağlık Yüksekokulu, Turkey ► BİÇER, Necla Kafkas Üniversitesi - Sağlık Yüksekokulu, Turkey ► ALKAN, Hicran Kafkas Üniversitesi - Sağlık Yüksekokulu, Turkey ► AKÇA, Duygu Kafkas Üniversitesi - Sağlık Yüksekokulu, Turkey
344
ADANALI, Rukiye Atatürk University, Erzurum, TURKEY ► ALIM, Mete Atatürk University, Erzurum, TURKEY
345
ADANALI, Rukiye University of Muğla Sıtkı Koçman, Muğla, TURKEY ► ALIM, Mete University of Atatürk, Erzurum, TURKEY
346
adanan, faizal universiti teknologi mara (uitm) - centre for media and information warfare studies, faculty of communication and media studies, Shah Alam, MALAYSIA ► sualman, ismail universiti teknologi mara (uitm) - centre for media and information warfare studies, faculty of communication and media studies, Shah Alam, MALAYSIA
347
ADAN-BAYEWITZ، D. نويسنده , ◄ ASARO، F. نويسنده , ◄ GIAUQUE، R. D. نويسنده ,
348
ADAN-BAYEWITZ، D. نويسنده , ◄ ASARO، F. نويسنده , ◄ GIAUQUE، R. D. نويسنده ,
349
Adande, Richard (Laboratory of Research in the Wetlands (LRZH) - Faculty of Science and Techniques (FAST) - University of Abomey- Calavi (UAC ► Janvier Bokossa, Herve´ Kouessivi (Laboratory of Research in the Wetlands (LRZH) - Faculty of Science and Techniques (FAST) - University of Abomey- Calavi (UAC ► Dine Liady, Mouhamadou Nourou (Laboratory of Research in the Wetlands (LRZH) - Faculty of Science and Techniques (FAST) - University of Abomey- Calavi (UAC ► Fiogbe, Emile Didier (Laboratory of Research in the Wetlands (LRZH) - Faculty of Science and Techniques (FAST) - University of Abomey- Calavi (UAC
350
ADANDE، JOSEPH نويسنده ,
351
ADANE, A. Ethiopia Agricultural Research Institute, Ethiopia
352
Adanez، Juan نويسنده , ◄ J and Gayلn، نويسنده , ◄ P and Grasa، نويسنده , ◄ G and de Diego، نويسنده , ◄ L.F and Armesto، نويسنده , ◄ L and Cabanillas، نويسنده , ◄ A، نويسنده ,
353
Adani، نويسنده , ◄ K.G. and Barley، نويسنده , ◄ R.W. and Pascoe، نويسنده , ◄ R.D.، نويسنده ,
354
Adani، نويسنده , ◄ Roberto and Delcroix، نويسنده , ◄ Luca and Tarallo، نويسنده , ◄ Luigi and Baccarani، نويسنده , ◄ Alessio Degl’ Innocenti، نويسنده , ◄ Marco، نويسنده ,
355
Adanikin, Ariyo Department of Civil Engineering - Elizade University - Ilara Mokin - Ondo State - Nigeria ► Funsho, Falade Department of Civil Engineering - University of Lagos - Nigeria ► Adewale, Olutaiwo Department of Civil Engineering - University of Lagos - Nigeria
356
Adanikin, B. A Department of Plant Science and Biotechnology - Ekiti State University, Nigeria ► Kayode, J Department of Plant Science and Biotechnology - Ekiti State University, Nigeria
357
Adanir, Necdet Suleyman Demirel University - Faculty of Dentistry - Department of Endodontics, Turkey ► Kaya, Buglem Ureyen Suleyman Demirel University - Faculty of Dentistry - Department of Endodontics, Turkey ► Kececi, Ayse Diljin Suleyman Demirel University - Faculty of Dentistry - Department of Endodontics, Turkey
358
Adanyi، N. نويسنده , ◄ N?ra and Bori، نويسنده , ◄ Zsuzsanna and Szendr?، نويسنده , ◄ Istv?n and Erdélyi، نويسنده , ◄ Katalin and Wang، نويسنده , ◄ Xiaohong and Schr?der، نويسنده , ◄ Heinz C. and Müller، نويسنده , ◄ Werner E.G.، نويسنده ,
359
Adanyi، N. نويسنده , ◄ N?ra and Majer-Baranyi، نويسنده , ◄ Krisztina and Nagy، نويسنده , ◄ Andr?s and Németh، نويسنده , ◄ Gy?ngyi and Szendr?، نويسنده , ◄ Istv?n and Szék?cs، نويسنده , ◄ Andr?s، نويسنده ,
360
Adaora A. Adimora، نويسنده , ◄ Victor J. Schoenbach، نويسنده , ◄ Francis E. A. Martinson، نويسنده , ◄ Tonya R. Stancil، نويسنده , ◄ Kathryn H. Donaldson، نويسنده ,
361
Adaora A. Adimora، نويسنده , ◄ Victor J. Schoenbach، نويسنده , ◄ Francis Martinson، نويسنده , ◄ Kathryn H. Donaldson، نويسنده , ◄ Tonya R. Stancil، نويسنده , ◄ Robert E. Fullilove، نويسنده ,
362
Adapa، نويسنده , ◄ Phani and Tabil، نويسنده , ◄ Lope and Schoenau، نويسنده , ◄ Greg، نويسنده ,
363
Adapa، نويسنده , ◄ Phani and Tabil، نويسنده , ◄ Lope and Schoenau، نويسنده , ◄ Greg، نويسنده ,
364
Adaptive tuning of elasto-plastic damper، نويسنده ,
365
Adar ، Tuba - University of Ataturk Erzurum ► Kilic Delice ، Elif - University of Ataturk Erzurum
366
Adar A. Kalir، نويسنده , ◄ Subhash C. Sarin، نويسنده ,
367
Adar, Adem Department of Cardiology - Faculty of Medicine - Karabuk University - Karabuk, Turkey ► Önalan, Orhan Department of Cardiology - Faculty of Medicine - Karabuk University - Karabuk, Turkey ► Cakan, Fahri Department of Cardiology - Faculty of Medicine - Karabuk University - Karabuk, Turkey
368
Adar, Adem Karabuk University Hospital - Faculty of Medicine - Department of Cardiology, Turkey ► Kırış, Abdulkadir Karadeniz Technical University - Faculty of Medicine - Department of Cardiology, Turkey ► Bülbül, Yılmaz Karadeniz Technical University - Faculty of Medicine - Department of Chest Disease, Turkey ► Bektaş, Hüseyin Karadeniz Technical University - Faculty of Medicine - Department of Cardiology, Turkey ► Acat, Murat Karadeniz Technical University - Faculty of Medicine - Department of Chest Disease, Turkey ► Casim, Hasan Karabuk University Hospital - Faculty of Medicine - Department of Chest Disease, Turkey ► Onalan, Orhan Karabuk University Hospital - Faculty of Medicine - epartment of Chest Disease, Turkey
369
Adar، نويسنده , ◄ Tomer and Shteingart، نويسنده , ◄ Shimon and Ben Yaʹacov، نويسنده , ◄ Ami and Bar-Gil Shitrit، نويسنده , ◄ Ariella and Goldin، نويسنده , ◄ Eran، نويسنده ,
370
ADARAMOLA ، OJO - Federal Polytechnic Ilaro Ogun State
371
Adaramola، نويسنده , ◄ M.S. and Paul، نويسنده , ◄ S.S. and Oyedepo، نويسنده , ◄ S.O.، نويسنده ,
372
Adaramola، نويسنده , ◄ M.S. and Sumner، نويسنده , ◄ D. M. Bergstrom، نويسنده , ◄ D.J.، نويسنده ,
373
Adaramola، نويسنده , ◄ Muyiwa S. and Agelin-Chaab، نويسنده , ◄ Martin and Paul، نويسنده , ◄ Samuel S.، نويسنده ,
374
Adaramola، نويسنده , ◄ Muyiwa S. and Agelin-Chaab، نويسنده , ◄ Martin and Paul، نويسنده , ◄ Samuel S.، نويسنده ,
375
Adaramola، نويسنده , ◄ Muyiwa S. and Vهgnes، نويسنده , ◄ Emil E.T.، نويسنده ,
376
adardour, l. university of ibn tofail - faculty of sciences - laboratory of separation processes, Kenitra, morocco ► saadouni, m. ibn tofaïl university - faculty of science - laboratory of organic, organometallic and theoretical chemistry, Kenitra, Morocco ► el aoufir, y. university of ibn tofail - faculty of sciences - laboratory of separation processes, Kenitra, Morocco ► el aoufir, y. mohammed v university - facultyof sciences - laboratory of nanotechnology, materials environment, Rabat, Morocco ► el khlifi, a. université ibn tofaïl - faculté des sciences - laboratoire de biotechnologie, environnement et qualité, Kénitra, Morocco ► kerroum, y. mohammed v university - facultyof sciences - laboratory of nanotechnology, materials environment, Rabat, Morocco ► zarrouk, a. université mohammed 1^ er - faculté des sciences - lcae-urac18, Oujda, Morocco ► guenbour, a. mohammed v university - facultyof sciences - laboratory of nanotechnology, materials environment, Rabat, Morocco ► taleb, m. faculté des sciences dhar el mehraz - laboratoire d’ingénierie de modélisation et d’environnement, Fès, Morocco ► boukhriss, s. ibn tofaïl university - faculty of science - laboratory of organic, organometallic and theoretical chemistry, Kenitra, Morocco ► oudda, h. university ibn tofail - faculty of sciences - laboratory of separation processes, Kenitra, Morocco
377
Adare Mengistu, Dechasa Department of Environmental Health - College of Health and Medical Science - Haramaya University - Harar - PO. Box 235 Dire Dawa, Ethiopia ► Temesgen Tolera, Sina Department of Environmental Health - College of Health and Medical Science - Haramaya University - Harar - PO. Box 235 Dire Dawa, Ethiopia
378
Adaris M. L?pez-Marzo، نويسنده , ◄ Miguel Guerrero، نويسنده , ◄ Teresa Calvet، نويسنده , ◄ Mercè Font-Bardia، نويسنده , ◄ Josefina Pons، نويسنده ,
379
Adarmouch, Latifa School of Medicine - Cadi Ayyad University - Marrakesh, Morocco ► Sebbani, Majda School of Medicine - Cadi Ayyad University - Marrakesh, Morocco ► Amine, Mohamed School of Medicine - Cadi Ayyad University - Marrakesh, Morocco
380
Adaro، Jorge A. نويسنده , ◄ Galimberti، Pablo D. نويسنده , ◄ Lema، Alba I. نويسنده , ◄ Fasulo، Amilcar نويسنده , ◄ Barral، Jorge R. نويسنده ,
381
Adarsh Chaudhary، نويسنده , ◄ Sanjay S. Negi، نويسنده , ◄ Shakeel Masood، نويسنده , ◄ Mahesh Thombare، نويسنده ,
382
Adarsh D. Pandit، نويسنده , ◄ Abhishek Jha، نويسنده , ◄ Karl F. Freed، نويسنده , ◄ Tobin R. Sosnick، نويسنده ,
383
Adarsh Kaniyoor، نويسنده , ◄ Sundara Ramaprabhu، نويسنده ,
384
Adarsh Kumar، نويسنده , ◄ Dinesh Mohan، نويسنده , ◄ Puneet Mahajan، نويسنده ,
385
Adarsh Kumar، نويسنده , ◄ Dinesh Mohan، نويسنده , ◄ Rajesh Patel، نويسنده , ◄ Mathew Varghese، نويسنده ,
386
Adarsh Pal Vig، نويسنده , ◄ Amandeep Walia، نويسنده ,
387
Adarsh Shukla، نويسنده , ◄ Youn-Bae Kang، نويسنده , ◄ Arthur D. Pelton، نويسنده ,
388
Adarsh Sridhar، نويسنده , ◄ Anthony Ephremides، نويسنده ,
389
Adarsh Subrahmanyam Koppula، نويسنده , ◄ Moosekunhi M. Koppalla، نويسنده , ◄ Kurudamannil A. Abraham، نويسنده , ◄ Komarakshi Rajagopal Balakrishnan، نويسنده ,
390
Adarsh Varma، نويسنده ,
391
Adarsh, Hiremath Internal Medicine - MD Anderson Cancer Center - Houston - TX 77030, USA ► Rahul, Anil Internal Medicine - MD Anderson Cancer Center - Houston - TX 77030, USA ► Robin, Fernandes Internal Medicine - MD Anderson Cancer Center - Houston - TX 77030, USA
392
Adarsh، نويسنده , ◄ N.N. and Kumar، نويسنده , ◄ D. Krishna and Suresh، نويسنده , ◄ Eringathodi and Dastidar، نويسنده , ◄ Parthasarathi، نويسنده ,
393
adarvishi، SARA نويسنده , ◄ Asadi، Masoumeh نويسنده Department of Biology and Embryology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran , ◄ Ghasemi Deh Cheshmeh، Mohamad نويسنده Department of Immunology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran , ◄ Tavalla، Mahdi نويسنده Department of Medical Parasitology, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran , ◄ Hardani، Fatemeh نويسنده Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran ,
394
Adas Saliba, Tânia Department of Child and Social Dentistry - School of Dentistry - São Paulo State University (UNESP) - Araçatuba, Brazil ► Martins Ortega, Mariana Department of Child and Social Dentistry - School of Dentistry - São Paulo State University (UNESP) - Araçatuba, Brazil ► Kassem Goya, Karimy Department of Child and Social Dentistry - School of Dentistry - São Paulo State University (UNESP) - Araçatuba, Brazil ► Adas Saliba Moimaz, Suzely Department of Child and Social Dentistry - School of Dentistry - São Paulo State University (UNESP) - Araçatuba, Brazil ► Adas Saliba Garbin, Cléa Department of Child and Social Dentistry - School of Dentistry - São Paulo State University (UNESP) - Araçatuba, Brazil
395
adas, a. a. faculty of engineering - department of electrical and computer engineering, Saudi Arabia ► shawly, t. a. faculty of engineering - department of electrical and computer engineering, Saudi Arabia
396
adas, a.a. kau - faculty of engineering - department of electrical and computer engineering, Jeddah, Saudi Arabia ► alsharif, a. a. kau - faculty of engineering - department of electrical and computer engineering, Jeddah, Saudi Arabia
397
adas, ahmed a. a. king abdulaziz university (kau) - faculty of engineering - department of electrical computer engineering, Saudi Arabia
398
Adas، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
399
Adas، نويسنده , ◄ Abdelnaser and Mukherjee، نويسنده , ◄ Amarnath، نويسنده ,
400
Adashek, Michael L. Department of Internal Medicine - Sinai Hospital - Baltimore - MD, USA ► Miller, Kenneth University of Maryland Marlene & Stewart Greenebaum Comprehensive Cancer Center - Baltimore - MD, USA ► Silpasuvan, Arit A. Department of Endocrinology - Sinai Hospital - Baltimore, MD, USA
401
Adashi، Eli Y. نويسنده , ◄ Zhou، Jian نويسنده , ◄ Bondy، Carolyn A. نويسنده , ◄ Horikawa، Michiharu نويسنده , ◄ Kirkman، Nikki J. نويسنده , ◄ Mayo، Kelley E. نويسنده , ◄ Mulders، Sabine M. نويسنده , ◄ Hsu، Sheau-Yu Teddy نويسنده , ◄ King، Gretchen J. نويسنده ,
402
Adasme، نويسنده , ◄ Pablo and Andrade، نويسنده , ◄ Rafael and Letournel، نويسنده , ◄ Marc and Lisser، نويسنده , ◄ Abdel، نويسنده ,
403
Adasme، نويسنده , ◄ Pablo and Lisser، نويسنده , ◄ Abdel and Soto، نويسنده , ◄ Ismael، نويسنده ,
404
Adasme، نويسنده , ◄ Pablo and Lisser، نويسنده , ◄ Abdel، نويسنده ,
405
Adaszewska, Alicja Department of Dermatology and Immunodermatology - Medical University of Warsaw, Poland ► Ishii, Norito Department of Dermatology - Kurume University School of Medicine and Kurume University Institute of Cutaneous Cell Biology, Kurume, Japan ► dilewicz-Trojaczek, Jadwiga Department of Haematology and Oncology - Medical University of Warsaw, Poland ► Woźniak, Katarzyna Department of Dermatology and Immunodermatology - Medical University of Warsaw, Poland ► Hashimoto, Takashi Department of Dermatology - Kurume University School of Medicine and Kurume University Institute of Cutaneous Cell Biology, Kurume, Japan ► Kowalewsk, Cezary Department of Dermatology and Immunodermatology - Medical University of Warsaw, Poland
406
Adatara, Peter School of Nursing and Midwifery - University of Health and Allied Sciences - Ho - Ghana ► Afaya, Agani School of Nursing and Midwifery - University of Health and Allied Sciences - Ho - Ghana ► Salia, Solomon Mohammed School of Nursing and Midwifery - University of Health and Allied Sciences - Ho - Ghana ► Adongo Afaya, Richard Department of Nursing - Kwame Nkrumah University of Science and Technology - Kumasi - Ghana ► Diema Konlan, Kennedy School of Nursing and Midwifery - University of Health and Allied Sciences - Ho - Ghana ► Agyabeng-Fandoh, Eric School of Nursing and Midwifery - University of Health and Allied Sciences - Ho - Ghana ► Agbinku, Ethel School of Nursing and Midwifery - University of Health and Allied Sciences - Ho - Ghana ► Aku Ayandayo, Esther School of Nursing and Midwifery - University of Health and Allied Sciences - Ho - Ghana ► Gifty Boahene, Irene School of Nursing and Midwifery - University of Health and Allied Sciences - Ho - Ghana
407
Adatia، Ian نويسنده , ◄ Beghetti، Maurice نويسنده ,
408
Adatia، Ian نويسنده , ◄ Beghetti، Maurice نويسنده ,
409
Adatte، نويسنده , ◄ Thierry and Keller، نويسنده , ◄ Gerta and Stinnesbeck، نويسنده , ◄ Wolfgang، نويسنده ,
410
Adauto J.F. de Souza، نويسنده , ◄ M.L Lyra، نويسنده ,
411
Adav، نويسنده , ◄ Sunil S. and Lee، نويسنده , ◄ Duu-Jong and Lai، نويسنده , ◄ Juin-Yih، نويسنده ,
412
Adav، نويسنده , ◄ Sunil S. and Lee، نويسنده , ◄ Duu-Jong and Lai، نويسنده , ◄ Juin-Yih، نويسنده ,
413
Adav، نويسنده , ◄ Sunil S. and Lee، نويسنده , ◄ Duu-Jong and Lai، نويسنده , ◄ Juin-Yih، نويسنده ,
414
Adav، نويسنده , ◄ Sunil S. and Lee، نويسنده , ◄ Duu-Jong and Wang، نويسنده , ◄ Aijie and Ren، نويسنده , ◄ Nanqi، نويسنده ,
415
Adavi Ahmad نويسنده ► Madmoli Yaghoob نويسنده ► Madmoli Mostafa نويسنده Student Research Committee, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran. Madmoli Mostafa ► Rahmati Peyman نويسنده Student Research Committee, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran. Rahmati Peyman ► Yousefi Najme نويسنده Imam Ali Hospital, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran. Yousefi Najme ► Gheisari Zohre نويسنده Student Research Committee, Shushtar Faculty of Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Gheisari Zohre ► Abbaszade Aliabad Marzie نويسنده Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. Abbaszade Aliabad Marzie
416
Adavi, Mehdi Department of Biostatistics - School of Public Health - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Salehi, Masoud Department of Biostatistics - School of Public Health - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Roudbari, Masoud Antimicrobial Resistance Research Center - Rasoul-e-Akram Hospital - Department of Biostatistics - School of Public Health - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
417
Adavi, Zohrab shahrekord university - Department of Agronomy, شهركرد, ايران ► Adavi, Zohrab payame noor university, تهران, ايران ► Tadayoun, Mahmoud Reza shahrekord university - Department of Agronomy, شهركرد, ايران
418
Adawi, Mohammed Benha University - Department of Neurosurgery, Egypt ► Aboulfetouh, Islam Benha University - Department of Neurosurgery, Egypt ► Saleh, Ahmed Benha University - Department of Neurosurgery, Egypt
419
ADAWI, MOHSIN A. Ministry of Health - Department of Family Medicine, Saudi Arabia ► KHASHABA, AHMED S. Riyadh Colleges of Dentistry and Pharmacy - Department of Physiology, Saudi Arabia
420
ADAWI, MOHSIN ABDU HASSAN Ministry of Health - Department of Family Medicine, Sausdi Arabia
421
Adawi، نويسنده , ◄ A.M. and Lidzey، نويسنده , ◄ D.G.، نويسنده ,
422
Adawi، نويسنده , ◄ Diya and Ahrné، نويسنده , ◄ Siv and Molin، نويسنده , ◄ Gِran، نويسنده ,
423
adawiah, z.a. rabiatul universiti putra malaysia (upm) - technical service and lab centre, mardi headquarters, Malaysia ► norliza, a.b. universiti putra malaysia (upm) - biotechnology and nanotechnology research centre, mardi headquarters, Malaysia ► fairuz, y. muhammad universiti putra malaysia (upm) - technical service and lab centre, mardi headquarters, Malaysia ► norzihan, a. universiti putra malaysia (upm) - technical service and lab centre, mardi headquarters, Malaysia ► kalsom, a.b. umi universiti putra malaysia (upm) - general office, mardi headquarters, Malaysia
424
Adawiyah, D.R. Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus - Faculty of Agricultural Engineering and Technology, Southeast Asia Food and Agricultural Science and Technology Center - Department of Food Science and Technology, Indonesia ► Soekarto, T.S. Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus - Faculty of Agricultural Engineering and Technology - Department of Food Science and Technology, Indonesia ► Hariyadi, P. Bogor Agricultural University, IPB Darmaga Campus - Southeast Asia Food and Agricultural Science and Technology Center, Indonesia
425
Adawiyah، نويسنده , ◄ Dede R. and Sasaki، نويسنده , ◄ Tomoko and Kohyama، نويسنده , ◄ Kaoru، نويسنده ,
426
Adawy, Mohammed El Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar ► Heikal, M. R Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar ► Rashid, A Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar ► Aziz, A Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar ► Munir, S Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar ► Siddiqui, M. I Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar
427
Adawy، نويسنده , ◄ Alaa and Abdel-Fattah، نويسنده , ◄ Wafa I.، نويسنده ,
428
Aday, James Brian Texas Tech University, USA ► Phelan, Kelly Virginia Texas Tech University, USA
429
Aday, Ulas Diyarbakir Egitim Arastirma Hospital - Department of Surgery, Diyarbakir, Turkey ► Kayaalp, Cuneyt Inonu University - Liver Transplantation Institute, Malatya, Turkey ► Kapan, Murat Dicle University - Department of Surgery, Diyarbakir, Turkey
430
AdaY.Barlatt ، نويسنده , ◄ AmyM.Cohn، نويسنده , ◄ OlegGusikhin c، نويسنده ,
431
Adayev، نويسنده , ◄ Tatyana and Wegiel، نويسنده , ◄ Jerzy and Hwang، نويسنده , ◄ Yu-Wen، نويسنده ,
432
ADB Chant، نويسنده ,
433
Adbelmofeed, Ayman M. Benha University - Department of General Surgery, Egypt ► Abd El-Mabood, El-Sayed A. Benha University - Department of General Surgery, Egypt ► Salama, Refaat S. Benha University - Department of General Surgery, Egypt ► Bayomy, El Sayed M. Benha University - Department of Orthopedic Surgery, Egypt
434
Adbo، نويسنده , ◄ Karina and Andersson، نويسنده , ◄ Hهkan S. and Ankarloo، نويسنده , ◄ Jonas and Karlsson، نويسنده , ◄ Jesper G. and Norell، نويسنده , ◄ Mikael C. and Olofsson، نويسنده , ◄ Linus and Svenson، نويسنده , ◄ Johan and ضrtegren، نويسنده , ◄ Unn and Nicholls، نويسنده , ◄ Ian A.، نويسنده ,
435
Adbo، Karina نويسنده , ◄ Nicholls، Ian A. نويسنده ,
436
Adbo، Karina نويسنده , ◄ Nicholls، Ian A. نويسنده , ◄ Karlsson، Jesper G. نويسنده , ◄ Andersson، H?kan S. نويسنده , ◄ Andersson، Per Ola نويسنده , ◄ Ankarloo، Jonas نويسنده , ◄ Hedin-Dahlstr?m، Jimmy نويسنده , ◄ Jokela، P?ivi نويسنده , ◄ Olofsson، Linus نويسنده ,
437
adbul majid ، abdul hameed ► stapa ، siti hamin
438
Adcharee Karnjanapiboonwong، نويسنده , ◄ Baohong Zhang، نويسنده , ◄ Christina M. Freitag، نويسنده , ◄ Marianne Dobrovolny، نويسنده , ◄ Christopher J. Salice، نويسنده , ◄ Philip N. Smith، نويسنده , ◄ Ronald J. Kendall، نويسنده , ◄ Todd A. Anderson، نويسنده ,
439
Adcock، نويسنده , ◄ Aaron and Rubin، نويسنده , ◄ Daniel and Carlsson، نويسنده , ◄ Gunnar، نويسنده ,
440
Adcock، نويسنده , ◄ Jacqui L. and Barnett، نويسنده , ◄ Neil W. and Costin، نويسنده , ◄ Jason W. and Francis، نويسنده , ◄ Paul S. and Lewis، نويسنده , ◄ Simon W.، نويسنده ,
441
Adcock، نويسنده , ◄ Jacqui L. and Barnett، نويسنده , ◄ Neil W. and Gerardi، نويسنده , ◄ Richard D. and Lenehan، نويسنده , ◄ Claire E. and Lewis، نويسنده , ◄ Simon W.، نويسنده ,
442
Adcock، نويسنده , ◄ P.A. and Adeloju، نويسنده , ◄ S.B. and Power، نويسنده , ◄ L.J. and Newman، نويسنده , ◄ O.M.G.، نويسنده ,
443
Adcock، نويسنده , ◄ W. and Brunger، نويسنده , ◄ Justin M.J. and Clark، نويسنده , ◄ C.I. and McCarthy، نويسنده , ◄ I.E. and Weigold، نويسنده , ◄ E. and Michalewicz، نويسنده , ◄ M.T. and Winkler، نويسنده , ◄ D.A. and von Niessen، نويسنده , ◄ W.، نويسنده ,
444
Adcroft، نويسنده , ◄ Alistair and Campin، نويسنده , ◄ Jean-Michel، نويسنده ,
445
Adcroft، نويسنده , ◄ Alistair and Hallberg، نويسنده , ◄ Robert and Harrison، نويسنده , ◄ Matthew، نويسنده ,
446
Adcroft، نويسنده , ◄ Alistair and Hallberg، نويسنده , ◄ Robert، نويسنده ,
447
Adcroft، نويسنده , ◄ Alistair، نويسنده ,
448
Adda Ali-Pacha، نويسنده , ◄ A. Belgoraf، نويسنده ,
449
Adda، نويسنده , ◄ Fayçal Ben and Cresson، نويسنده , ◄ Jacky، نويسنده ,
450
Adda، نويسنده , ◄ Fayçlal Ben and Porchon، نويسنده , ◄ Hélène، نويسنده ,
451
Adda، نويسنده , ◄ Jérôme and Chandola، نويسنده , ◄ Tarani and Marmot، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
452
Adda، نويسنده , ◄ Jerome; Gonzalo، نويسنده , ◄ Jes?s ، نويسنده ,
453
Adda-Bedia، El-Abbas نويسنده , ◄ Han، W.S. نويسنده , ◄ Verchery، George نويسنده ,
454
Addach، نويسنده , ◄ H. and Berçot، نويسنده , ◄ P. and Wery، نويسنده , ◄ M. and Rezrazi، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
455
Addach، نويسنده , ◄ H. and Berçot، نويسنده , ◄ P. and Wery، نويسنده , ◄ M. and Rezrazi، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
456
Addad، نويسنده , ◄ A. and Crampon، نويسنده , ◄ J. and Guinebretière، نويسنده , ◄ R. and Dauger، نويسنده , ◄ A. and Duclos، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
457
Addad، نويسنده , ◄ Ahmed and Crampon، نويسنده , ◄ Jacques and Duclos، نويسنده , ◄ Richard، نويسنده ,
458
Addad، نويسنده , ◄ B. and Amari، نويسنده , ◄ S. and Lesage، نويسنده , ◄ J-J.، نويسنده ,
459
Addad، نويسنده , ◄ B. and Amari، نويسنده , ◄ S. and Lesage، نويسنده , ◄ J-J.، نويسنده ,
460
Addad، نويسنده , ◄ Y. and Benhamadouche، نويسنده , ◄ S. and Laurence، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
461
Addad، نويسنده , ◄ Y. and Laurence، نويسنده , ◄ D. and Talotte، نويسنده , ◄ C. and Jacob، نويسنده , ◄ M.C.، نويسنده ,
462
Addadi، نويسنده , ◄ Lia and Safinya، نويسنده , ◄ Cyrus R، نويسنده ,
463
Addae-Dapaah، نويسنده , ◄ K. M. Leong، نويسنده ,
464
Addae-Dapaah، Kwame نويسنده ,
465
Addae-Dapaah، Kwame نويسنده ,
466
Addagada C. Rao، نويسنده , ◄ Guny Gabriel، نويسنده , ◄ Johnny Serrano، نويسنده , ◄ Ramon Benedicto، نويسنده ,
467
Addah، نويسنده , ◄ W. and Baah، نويسنده , ◄ J. and Okine، نويسنده , ◄ E.K. and Owens، نويسنده , ◄ F.N. and McAllister، نويسنده , ◄ T.A.، نويسنده ,
468
ADDAI، IK نويسنده ,
469
ADDAI، IK نويسنده ,
470
Addaim، نويسنده , ◄ A. and Kherras، نويسنده , ◄ A. and Zantou، نويسنده , ◄ E.B.، نويسنده ,
471
Addai-Mensah, Otchere Department of Medical Laboratory Technology - Faculty of Allied Health Sciences - Kwame Nkrumah University of Science and Technology - Kumasi - Ghana ► Gyamfi, Danie Department of Medical Laboratory Technology - Faculty of Allied Health Sciences - Kwame Nkrumah University of Science and Technology - Kumasi - Ghana ► Agyei Amponsah, Francis St. John of God Hospital - Duayaw Nkwanta - Sunyani - Ghana ► Annani-Akollor, Max Efui Department of Molecular Medicine - School of Medical Sciences - Kwame Nkrumah University of Science and Technology - Kumasi - Ghana ► Owusu Danquah, Kwabena Department of Medical Laboratory Technology - Faculty of Allied Health Sciences - Kwame Nkrumah University of Science and Technology - Kumasi - Ghana ► Boateng, Lillian Department of Medical Laboratory Technology - Faculty of Allied Health Sciences - Kwame Nkrumah University of Science and Technology - Kumasi - Ghana ► Owiredu, Eddie-Williams Department of Medical Laboratory Technology - Faculty of Allied Health Sciences - Kwame Nkrumah University of Science and Technology - Kumasi - Ghana ► Afriyie, Edward Y Department of Haematology - Komfo Anokye Teaching Hospital - Kumasi - Ghana ► Vikpebah Duneeh, Richard Department of Haematology - Komfo Anokye Teaching Hospital - Kumasi - Ghana ► Asare, Renate Department of Haematology - Komfo Anokye Teaching Hospital - Kumasi - Ghana ► Ofosu Ntiamoah, David Department of Haematology - Komfo Anokye Teaching Hospital - Kumasi - Ghana ► Boateng, Richard Department of Serology - Komfo Anokye Teaching Hospital - Kumasi - Ghana
472
Addai-Mensah، نويسنده , ◄ J. and Prestidge، نويسنده , ◄ C.A. and Ralston، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
473
Addai-Mensah، نويسنده , ◄ J، نويسنده ,
474
Addai-Mensah، نويسنده , ◄ Jonas and Ralston، نويسنده , ◄ John، نويسنده ,
475
Addai-Mensah، نويسنده , ◄ Laura J. and Ralston، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
476
Addair، نويسنده , ◄ T.G. and Dodge، نويسنده , ◄ Arnaldo da Silva Walter، نويسنده , ◄ W.R. and Ruppert، نويسنده , ◄ S.D.، نويسنده ,
477
Addala، نويسنده , ◄ Srinivas and Grines، نويسنده , ◄ Cindy L. and Dixon، نويسنده , ◄ Simon R. and Stone، نويسنده , ◄ Gregg W and Boura، نويسنده , ◄ Judith A and Ochoa، نويسنده , ◄ Anthony B and Pellizzon، نويسنده , ◄ Gregory and OʹNeill، نويسنده , ◄ William W and Kahn، نويسنده , ◄ Joel K، نويسنده ,
478
Addala، نويسنده , ◄ Srinivas and Kahn، نويسنده , ◄ Joel K. and Moccia، نويسنده , ◄ Thomas F. and Harjai، نويسنده , ◄ Kishore and Pellizon، نويسنده , ◄ Gregory and Ochoa، نويسنده , ◄ Anthony and O’Neill، نويسنده , ◄ William W.، نويسنده ,
479
Addam، نويسنده , ◄ M. and Bouhamidi، نويسنده , ◄ A. and Jbilou، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
480
Addamo، نويسنده , ◄ Maurizio and Augugliaro، نويسنده , ◄ Vincenzo and Di Paola، نويسنده , ◄ Agatino and Garcيa-Lَpez، نويسنده , ◄ Elisa and Loddo، نويسنده , ◄ Vittorio and Marcى، نويسنده , ◄ Giuseppe and Palmisano، نويسنده , ◄ Leonardo، نويسنده ,
481
Addamo، نويسنده , ◄ Patricia K. and Farrow، نويسنده , ◄ Maree and Bradshaw، نويسنده , ◄ John L. and Moss، نويسنده , ◄ Simon and Karistianis، نويسنده , ◄ Nellie Georgiou –، نويسنده ,
482
Addamo، نويسنده , ◄ Patricia K. and Farrow، نويسنده , ◄ Maree and Hoy، نويسنده , ◄ Kate E. and Bradshaw، نويسنده , ◄ John L. and Georgiou-Karistianis، نويسنده , ◄ Nellie، نويسنده ,
483
Addario-Berry، نويسنده , ◄ L. and Aldred، نويسنده , ◄ R.E.L. and Dalal، نويسنده , ◄ K. and Reed، نويسنده , ◄ B.A.، نويسنده ,
484
Addario-Berry، نويسنده , ◄ L. and Dalal، نويسنده , ◄ K. and Reed، نويسنده , ◄ B.A.، نويسنده ,
485
Addario-Berry، نويسنده , ◄ L. and Havet، نويسنده , ◄ F. and Thomassé، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
486
Addario-Berry، نويسنده , ◄ Louigi and Chudnovsky، نويسنده , ◄ Maria and Havet، نويسنده , ◄ Frédéric and Reed، نويسنده , ◄ Bruce and Seymour، نويسنده , ◄ Paul، نويسنده ,
487
Addario-Berry، نويسنده , ◄ Louigi and Esperet، نويسنده , ◄ Louis and Kang، نويسنده , ◄ Ross J. and McDiarmid، نويسنده , ◄ Colin J.H. and Pinlou، نويسنده , ◄ Alexandre، نويسنده ,
488
Addario-Berry، نويسنده , ◄ Louigi and Havet، نويسنده , ◄ Frédéric and Linhares-Sales، نويسنده , ◄ Clلudia and Reed، نويسنده , ◄ Bruce and Thomassé، نويسنده , ◄ Stéphan، نويسنده ,
489
Addario-Berry، نويسنده , ◄ Louigi and Kang، نويسنده , ◄ Ross J.، نويسنده ,
490
Addass، P.A نويسنده Department of Animal Production, University of Adamawa State, P.M.B 25 Mubi Adamawa State, Nigeria , ◄ David، D.L نويسنده David, D.L ◄ Edward، A نويسنده Edward, A ◄ Zira، K.E نويسنده Zira, K.E ◄ Midau، A نويسنده Midau, A
491
Addass، P.A نويسنده Department of Animal Production, University of Adamawa State, P.M.B 25 Mubi Adamawa State, Nigeria , ◄ Midau، A نويسنده Department of Animal Production, University of Adamawa State, P.M.B 25 Mubi Adamawa State, Nigeria , ◄ Tizhe، M.A نويسنده Department of Animal Production, Federal Polytechnic Mubi, Adamawa State, Nigeria , ◄ Mshelia، Z.B نويسنده Department of Biological Science, University of Adamawa State, P.M.B 25 Mubi Adamawa State, Nigeria , ◄ Muktar، Y.M نويسنده Department of Animal Science and Range Management, Federal Univeristy of Technology Yola, Nigeria , ◄ Nyako، H.D نويسنده Department of Animal Science and Range Management, Federal Univeristy of Technology Yola, Nigeria ,
492
Addas-Zanata، Salvador نويسنده , ◄ Grotta-Ragazzo، Clodoaldo نويسنده ,
493
Adday, Thamir K Department of Fisheries and Marine Resources - College of Agriculture - University of Basrah - Basrah,Iraq ► Jassim, Abdul Al-AmerR Department of Biological Development of Shatt Al-Arab and North West Arabian Gulf - Marine Science Centre - University ofBasrah - Basrah, Iraq ► Al-Waely, Akeel A. A Department of Marine Biology - Marine Science Centre - University of Basrah - Basrah, Iraq
494
Addebbous، نويسنده , ◄ Amal and Adarmouch، نويسنده , ◄ Latifa and Tali، نويسنده , ◄ Abdelali and Laboudi، نويسنده , ◄ Majda and Amine، نويسنده , ◄ Mohamed and Aajly، نويسنده , ◄ Lahcen and Rhajaoui، نويسنده , ◄ Mohamed and Chabaa، نويسنده , ◄ Laila and Zougaghi، نويسنده , ◄ Laila، نويسنده ,
495
Addeck، نويسنده , ◄ Amr and Croes، نويسنده , ◄ Kim and Van Langenhove، نويسنده , ◄ Kersten and Denison، نويسنده , ◄ Michael and Elskens، نويسنده , ◄ Marc and Baeyens، نويسنده , ◄ Willy، نويسنده ,
496
Addeck، نويسنده , ◄ Amr and Croes، نويسنده , ◄ Kim and Van Langenhove، نويسنده , ◄ Kersten and Denison، نويسنده , ◄ Michael S. and Afify، نويسنده , ◄ Ahmed S. and Gao، نويسنده , ◄ Yue and Elskens، نويسنده , ◄ Marc and Baeyens، نويسنده , ◄ Willy، نويسنده ,
497
Addeen, A. Prince of Songkla University - Faculty of Agro-Industry - Department of Food Technology, Thailand ► Benjakul, S. Prince of Songkla University - Faculty of Agro-Industry - Department of Food Technology, Thailand ► Wattanachant, S. Prince of Songkla University - Faculty of Agro-Industry - Department of Food Technology, Thailand ► Maqsood, S. United Arab Emirates University - Faculty of Food and Agriculture - Department of Food Science, United Arab Emirates
498
Addeh، نويسنده , ◄ Jalil and Ebrahimzadeh، نويسنده , ◄ Ata and Azarbad، نويسنده , ◄ Milad and Ranaee، نويسنده , ◄ Vahid، نويسنده ,
499
Addeh، Jalil نويسنده Department of Electrical and Computer Engineering , ◄ Ebrahimzadeh، Ata نويسنده Department of Electrical and Computer Engineering ,
500
Adden، نويسنده , ◄ Stephan and Merzbacher، نويسنده , ◄ Marco and Horst، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
501
Addepalli، نويسنده , ◄ Balasubrahmanyam and Hunt، نويسنده , ◄ Arthur G.، نويسنده ,
502
Addepalli، نويسنده , ◄ S.G. and Magtoto، نويسنده , ◄ N.P. and Kelber، نويسنده , ◄ J.A.، نويسنده ,
503
Adderley، نويسنده , ◄ W.Paul and Simpson، نويسنده , ◄ Ian A and Kirscht، نويسنده , ◄ Holger and Adam، نويسنده , ◄ Mohammed and Spencer، نويسنده , ◄ Joel Q and Sanderson، نويسنده , ◄ David C.W، نويسنده ,
504
Addessi، نويسنده , ◄ D. and Lacarbonara، نويسنده , ◄ W. and Paolone، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
505
Addessi، نويسنده , ◄ Daniela and Mastrandrea، نويسنده , ◄ Alessandro and Sacco، نويسنده , ◄ Elio، نويسنده ,
506
Addessi، نويسنده , ◄ Daniela and Sacco، نويسنده , ◄ Elio and Paolone، نويسنده , ◄ Achille، نويسنده ,
507
Addessi، نويسنده , ◄ Daniela and Sacco، نويسنده , ◄ Elio and Paolone، نويسنده , ◄ Achille، نويسنده ,
508
Addessi، نويسنده , ◄ Daniela and Sacco، نويسنده , ◄ Elio، نويسنده ,
509
Addessi، نويسنده , ◄ Daniela and Sacco، نويسنده , ◄ Elio، نويسنده ,
510
Addessi، نويسنده , ◄ Elsa and Bellagamba، نويسنده , ◄ Francesca and Delfino، نويسنده , ◄ Alexia and De Petrillo، نويسنده , ◄ Francesca and Focaroli، نويسنده , ◄ Valentina and Macchitella، نويسنده , ◄ Luigi and Maggiorelli، نويسنده , ◄ Valentina and Pace، نويسنده , ◄ Beatrice and Pecora، نويسنده , ◄ Giulia and Rossi، نويسنده , ◄ Sabrina and Sbaffi، نويسنده , ◄ Agnese and Tasselli، نويسنده , ◄ Mari، نويسنده ,
511
Addessi، نويسنده , ◄ Elsa and Paglieri، نويسنده , ◄ Fabio and Focaroli، نويسنده , ◄ Valentina، نويسنده ,
512
Addi، نويسنده , ◄ K. D. Gonzalez، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
513
Addi، نويسنده , ◄ Khalid and Adly، نويسنده , ◄ Samir and Brogliato، نويسنده , ◄ Bernard and Goeleven، نويسنده , ◄ Daniel، نويسنده ,
514
Addie Dutta، نويسنده , ◄ Richard Schweickert، نويسنده , ◄ Sangsup Choi، نويسنده , ◄ Robert W. Proctor، نويسنده ,
515
ADDIE، نويسنده , ◄ D.D.، نويسنده ,
516
Addie، نويسنده , ◄ Diane D.، نويسنده ,
517
Addiego، نويسنده , ◄ Frederic and Dahoun، نويسنده , ◄ Abdesselam and GʹSell، نويسنده , ◄ Christian and Hiver، نويسنده , ◄ Jean-Marie، نويسنده ,
518
Addiego، نويسنده , ◄ Frédéric and Mihai، نويسنده , ◄ Iulia and Marti، نويسنده , ◄ David and Wang، نويسنده , ◄ Kui and Toniazzo، نويسنده , ◄ Valérie and Ruch، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
519
Addiego، نويسنده , ◄ Frédéric and Mihai، نويسنده , ◄ Iulia and Marti، نويسنده , ◄ David and Wang، نويسنده , ◄ Kui and Toniazzo، نويسنده , ◄ Valérie and Ruch، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
520
Addington، نويسنده , ◄ Lisa D. and Kuehl، نويسنده , ◄ Steven A. and McNinch، نويسنده , ◄ Jesse E.، نويسنده ,
521
Addink، نويسنده , ◄ E.A. and de Jong، نويسنده , ◄ S.M. and Davis، نويسنده , ◄ S.A. and Dubyanskiy، نويسنده , ◄ V. and Burdelov، نويسنده , ◄ L.A. and Leirs، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
522
Addink، نويسنده , ◄ Elisabeth A. and Van Coillie، نويسنده , ◄ Frieke M.B. and De Jong، نويسنده , ◄ Steven M.، نويسنده ,
523
Addino، نويسنده , ◄ Mariana and Lomovasky، نويسنده , ◄ Betina J. and Cremonte، نويسنده , ◄ Florencia and Iribarne، نويسنده , ◄ Oscar، نويسنده ,
524
Addis Kidane، نويسنده , ◄ Arun Shukla، نويسنده ,
525
ADDIS, TEMESGEN Southern Agricultural Research Institute (SARI) - Awassa Research Center, Ethiopia ► AZEREFEGNE, FERDU Hawassa University - Awassa College of Agriculture, Ethiopia ► BLOMME, G. Bioversity International Uganda office, Uganda
526
Addis، نويسنده , ◄ Andrea and Armano، نويسنده , ◄ Giuliano and Vargiu، نويسنده , ◄ Eloisa، نويسنده ,
527
Addis، نويسنده , ◄ Daniele and Enthaler، نويسنده , ◄ Stephan and Junge، نويسنده , ◄ Kathrin and Wendt، نويسنده , ◄ Bianca and Beller، نويسنده , ◄ Matthias، نويسنده ,
528
Addis، نويسنده , ◄ Donna R. and Leclerc، نويسنده , ◄ Christina M. and Muscatell، نويسنده , ◄ Keely A. and Kensinger، نويسنده , ◄ Elizabeth A.، نويسنده ,
529
Addis، نويسنده , ◄ Donna Rose and Schacter، نويسنده , ◄ Daniel L.، نويسنده ,
530
Addis، نويسنده , ◄ E and Fleet، نويسنده , ◄ G.H and Cox، نويسنده , ◄ J.M and Kolak، نويسنده , ◄ D and Leung، نويسنده , ◄ T، نويسنده ,
531
Addis، نويسنده , ◄ Gulen and Karadag، نويسنده , ◄ Ayise، نويسنده ,
532
Addiscott، نويسنده , ◄ T.M and Thomas، نويسنده , ◄ D، نويسنده ,
533
Addiscott، نويسنده , ◄ T.M، نويسنده ,
534
Addison A. Taylor، نويسنده , ◄ Alexander M. Shepherd، نويسنده , ◄ William Polvino، نويسنده , ◄ Roberto Mangoo-Karim، نويسنده , ◄ Kevin Ballard، نويسنده , ◄ Sarat Sunthornyothin، نويسنده , ◄ Robert R. Luther، نويسنده , ◄ James L. Pool، نويسنده ,
535
Addison J. A.، نويسنده , ◄ Holmes S. B.، نويسنده ,
536
Addison، نويسنده , ◄ Owen and Cao، نويسنده , ◄ Xu and Sunnar، نويسنده , ◄ Parminder and Fleming، نويسنده , ◄ Garry J.P.، نويسنده ,
537
Addison، نويسنده , ◄ Owen and Sodhi، نويسنده , ◄ Amandeep and Fleming، نويسنده , ◄ Garry J.P.، نويسنده ,
538
ADDISON، نويسنده , ◄ P.S. and WATSON، نويسنده , ◄ J.N. and FENG، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
539
Addison، نويسنده , ◄ Paul S. and Watson، نويسنده , ◄ James N.، نويسنده ,
540
Addison، J نويسنده ,
541
Addison، Nicholas نويسنده ,
542
Addison، Nicholas نويسنده ,
543
Addison، Nicholas نويسنده ,
544
Addison، Paul S. نويسنده , ◄ Murray، Kevin B. نويسنده , ◄ Watson، James N. نويسنده ,
545
Addison، Paul S. نويسنده , ◄ Ndumu، Alberto S. نويسنده ,
546
Addison، Tony نويسنده , ◄ Laakso، Liisa نويسنده ,
547
Addison، Tony نويسنده , ◄ Murshed، S. Mansoob نويسنده ,
548
Addison-Smith، نويسنده , ◄ B. and McElwain، نويسنده , ◄ D.L.S. and Maini، نويسنده , ◄ P.K.، نويسنده ,
549
ADDISS، DAVID G. نويسنده , ◄ LAMMIE، PATRICK J. نويسنده , ◄ EBERHARD، MARK L. نويسنده , ◄ SCHUETZ، AUDREY نويسنده ,
550
Addisu ، Dagne Department of Midwifery - Faculty of Medicine and Health Science - Debre Tabor University ► Melkie ، Abenezer Department of Midwifery - Faculty of Medicine and Health Science - Debre Tabor University ► Bezie ، Minale Department of Midwifery - Faculty of Medicine and Health Science - Debre Tabor University ► Gedefaw ، Getnet Department of Midwifery - Faculty of Medicine and Health Science - Wolidia University
551
Addition to economic reform in progress in Russia، نويسنده ,
552
Addleman، R. Shane نويسنده , ◄ Carrott، Mike نويسنده ,
553
Addmore Ndekha، نويسنده , ◄ Ebba Holme Hansen، نويسنده , ◄ Per M?lgaard، نويسنده , ◄ Godfrey Woelk، نويسنده , ◄ Peter Furu، نويسنده ,
554
Addo van Pul، نويسنده , ◄ Hans Van Jaarsveld، نويسنده , ◄ Ton Van Der Meulen، نويسنده , ◄ Guus Velders، نويسنده ,
555
Addo، نويسنده , ◄ K and Lykins، نويسنده , ◄ S and Cotton، نويسنده , ◄ C، نويسنده ,
556
Addo، نويسنده , ◄ Phyllis and Dodoo، نويسنده , ◄ Alfred and Adjei، نويسنده , ◄ Samuel and Awumbila، نويسنده , ◄ Bawa and Awotwi، نويسنده , ◄ Ebenezer، نويسنده ,
557
Addo، نويسنده , ◄ Tayo A. and Keeley، نويسنده , ◄ Ellen C. and Cigarroa، نويسنده , ◄ Joaquin E. and Lange، نويسنده , ◄ Richard A. and de Lemos، نويسنده , ◄ James A. and Dobbins، نويسنده , ◄ Robert L. and McGuire، نويسنده , ◄ Darren K.، نويسنده ,
558
Addo، James K. نويسنده , ◄ Buolamwini، John K. نويسنده ,
559
Addo-Boadu، نويسنده , ◄ K. and Wojta، نويسنده , ◄ J. and Christ، نويسنده , ◄ G. and Hufnagl، نويسنده , ◄ P. and Pehamberger، نويسنده , ◄ H. and Binder، نويسنده , ◄ B.R.، نويسنده ,
560
Addo-Danso, SD Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) - Forestry Research Institute of Ghana, Ghana ► Bosu, PP Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) - Forestry Research Institute of Ghana, Ghana ► Nkrumah, EE Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) - Forestry Research Institute of Ghana, Ghana ► Pelz, DR Albert-Lugwigs University - Department of Forest Biometry, Germany ► Coke, SA Kwame Nkrumah University of Science and Technology - Faculty of Renewable Natural Resources - Department of Silviculture and Forest Management, Ghana ► Adu-Bredu, S Kwame Nkrumah University of Science and Technology (KNUST) - Forestry Research Institute of Ghana, Ghana
561
Addoh ، Ovuokerie - University of Mississippi ► Sng ، Eveleen - University of Mississippi ► Loprinzi ، Paul D. - University of Mississippi
562
Addoh، Ovuokerie نويسنده Physical Activity Epidemiology Laboratory, Department of Health, Exercise Science and Recreation Management, The University of Mississippi, University, MS 38677, USA , ◄ Sng، Eveleen نويسنده Center for Health Behavior Research, Physical Activity Epidemiology Laboratory, Department of Health, Exercise Science and Recreation Management, The University of Mississippi, University, MS 38677, USA , ◄ Loprinzi، Paul D. نويسنده Jackson Heart Study Vanguard Center of Oxford, Center for Health Behavior Research, Physical Activity Epidemiology Laboratory, Department of Health, Exercise Science and Recreation Management, The University of Mississippi, University, MS 38677, USA ,
563
Addolorata Salvatore، نويسنده ,
564
Addolorato، نويسنده , ◄ Giovanni and Leggio، نويسنده , ◄ Lorenzo and Cardone، نويسنده , ◄ Silvia and Ferrulli، نويسنده , ◄ Anna and Gasbarrini، نويسنده , ◄ Giovanni، نويسنده ,
565
Addonizio، نويسنده , ◄ M.L. and Diletto، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
566
Addou، نويسنده , ◄ A. and Zahi، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
567
Addou، نويسنده , ◄ R. and Shukla، نويسنده , ◄ A.K. and Deniozou، نويسنده , ◄ Th. and Heggen، نويسنده , ◄ M. and Feuerbacher، نويسنده , ◄ M. and Grِning، نويسنده , ◄ O. and Fournée، نويسنده , ◄ V. and Dubois، نويسنده , ◄ J.-M. and Ledieu، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
568
Addou، نويسنده , ◄ Rafik and Dahal، نويسنده , ◄ Arjun and Batzill، نويسنده , ◄ Matthias، نويسنده ,
569
Addou، نويسنده , ◄ Rafik and Dahal، نويسنده , ◄ Arjun and Batzill، نويسنده , ◄ Matthias، نويسنده ,
570
Addoum, Nada
571
addriana, bulu baan universitas tadulako, indonesia ► tandiyo, rahayu semarang state university, indonesia ► soegiyanto semarang state university, indonesia ► sulaiman semarang state university, indonesia
572
Adduce، Claudia نويسنده , ◄ Rocca، Michele La نويسنده ,
573
Addy J.M. van Miltenburg-van Zijl، نويسنده , ◄ Maarten L. Simoons، نويسنده , ◄ Rinus J. Veerhoek، نويسنده , ◄ Patrick M.M. Bossuyt، نويسنده ,
574
Addy Verberkmoes، نويسنده , ◄ Kees Boer، نويسنده , ◄ PaulienM. E. Wertheim، نويسنده , ◄ CarolienM. Bronkhorst، نويسنده , ◄ JoepM. A. Lange، نويسنده ,
575
Addy، نويسنده , ◄ Mary and Losey، نويسنده , ◄ Bradley and Mohseni، نويسنده , ◄ Ray and Zlotnikov، نويسنده , ◄ Eugene and Vasiliev، نويسنده , ◄ Aleksey، نويسنده ,
576
Addy، نويسنده , ◄ Partha Sarathi and Dutta، نويسنده , ◄ Sansa and Biradha، نويسنده , ◄ Kumar and Basak، نويسنده , ◄ Amit، نويسنده ,
577
Addy، نويسنده , ◄ Partha Sarathi and Saha، نويسنده , ◄ Baisakhee and Panja، نويسنده , ◄ Arpita and Das، نويسنده , ◄ Amit Kumar and Basak، نويسنده , ◄ Amit، نويسنده ,
578
Addy، نويسنده , ◄ S. and Soulsby، نويسنده , ◄ C. and Hartley، نويسنده , ◄ A.J. and Tetzlaff، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
579
Addy، نويسنده , ◄ S. and Soulsby، نويسنده , ◄ C. and Hartley، نويسنده , ◄ A.J.، نويسنده ,
580
Ade Akinola، نويسنده ,
581
Ade Akinola، نويسنده ,
582
Ade Akinola، نويسنده ,
583
Ade Apoola، نويسنده , ◄ PS Sriskandabalan، نويسنده , ◄ AAH Wade، نويسنده ,
584
Ade Arsianti، نويسنده , ◄ Hiroki Tanimoto، نويسنده , ◄ Tsumoru Morimoto، نويسنده , ◄ Anton Bahtiar، نويسنده , ◄ Tatsuo Takeya، نويسنده , ◄ Kiyomi Kakiuchi، نويسنده ,
585
Ade S. Olomola، نويسنده ,
586
Ade S. Olomola، نويسنده , ◄ Temitope O. and Klein، نويسنده , ◄ Rosalyn and Lobb، نويسنده , ◄ Kevin A. and Sayed، نويسنده , ◄ Yasien and Kaye، نويسنده , ◄ Perry T. Kaye، نويسنده ,
587
Ade S. Olomola، نويسنده , ◄ Temitope O. and Klein، نويسنده , ◄ Rosalyn and Lobb، نويسنده , ◄ Kevin A. and Sayed، نويسنده , ◄ Yasien and Kaye، نويسنده , ◄ Perry T.، نويسنده ,
588
Ade?ni?yi?، Harrison نويسنده University of Lagos ,
589
Ade، نويسنده , ◄ Florian and Freier، نويسنده , ◄ Ronny، نويسنده ,
590
Ade، نويسنده , ◄ G. and Lauer، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
591
Ade، نويسنده , ◄ G. and Lauer، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
592
Ade، نويسنده , ◄ Harald and Hitchcock، نويسنده , ◄ Adam P.، نويسنده ,
593
Ade، نويسنده , ◄ M and Hauكelt، نويسنده , ◄ J، نويسنده ,
594
Ade، G. نويسنده , ◄ Pezzi، F. نويسنده ,
595
Adebahr، نويسنده , ◄ J and Gavelin، نويسنده , ◄ P and Jannasch، نويسنده , ◄ P and Ostrovskii، نويسنده , ◄ D and Wesslen، نويسنده , ◄ B and Jacobsson، نويسنده , ◄ P، نويسنده ,
596
Adebahr، نويسنده , ◄ J. and Ciccosillo، نويسنده , ◄ N. and Shekibi، نويسنده , ◄ Y. and MacFarlane، نويسنده , ◄ D.R. and Hill، نويسنده , ◄ A.J. and Forsyth، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
597
Adebahr، نويسنده , ◄ J. and Grimsley، نويسنده , ◄ M. and Rocher، نويسنده , ◄ N.M. and MacFarlane، نويسنده , ◄ D.R and Forsyth، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
598
Adebahr، نويسنده , ◄ J. B. Forsyth ، نويسنده , ◄ M. and MacFarlane، نويسنده , ◄ D.R. and Gavelin، نويسنده , ◄ P. and Jacobsson، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
599
Adebahr، نويسنده , ◄ Josefina and Grozema، نويسنده , ◄ Ferdinand C. and deLeeuw، نويسنده , ◄ Simon W. and MacFarlane، نويسنده , ◄ Douglas R. and Forsyth، نويسنده , ◄ Maria، نويسنده ,
600
Adebajo، نويسنده , ◄ Moses O and Sola Akanni، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
601
Adebamit, OJ Department of Paediatrics and Child Health - Obafemi Awolowo University - Ile-Ife and Department of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - Ilesa - Nigeria. tnepartment of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - llesa, Nigeria ► Owat, JA Department of Paediatrics and Child Health - Obafemi Awolowo University - Ile-Ife and Department of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - Ilesa - Nigeria. tnepartment of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - llesa, Nigeria ► Oyedejit, GA Department of Paediatrics and Child Health - Obafemi Awolowo University - Ile-Ife and Department of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - Ilesa - Nigeria. tnepartment of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - llesa, Nigeria ► Oyelamit, OA Department of Paediatrics and Child Health - Obafemi Awolowo University - Ile-Ife and Department of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - Ilesa - Nigeria. tnepartment of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - llesa, Nigeria
602
Adebanjo A. Badejo، نويسنده , ◄ Yukichi Fujikawa، نويسنده , ◄ Muneharu Esaka، نويسنده ,
603
Adebayo ، A. G - National Horticultural Research Institute ► Akintoye ، H. A - National Horticultural Research Institute ► Shokalu ، A. O - National Horticultural Research Institute ► Olatunji ، M. T - National Horticultural Research Institute
604
Adebayo ، Matthew A. Department of Chemistry - Federal University of Technology ► Akande ، Samson O. Department of Chemistry - Federal University of Technology ► Olorunfemi ، Adebowale D. Department of Chemistry - Federal University of Technology ► Ajayi ، Oluwatosin O. Department of Chemistry - Federal University of Technology ► Orege ، Joshua I. Department of Industrial Chemistry - Ekiti State University ► Daniel ، Enobong F. Shenyang National Laboratory for Materials Science - Institute of Metal Research - Chinese Academy of Sciences
605
Adebayo ، Olaoluwa Ayodeji - Forestry Research Institute of Nigeria ► Adebayo ، Olaoluwa Ayodeji - Forestry Research Institute of Nigeria
606
Adebayo ، Olaoluwa Ayodeji - ‎Forestry Research Institute of Nigeria ► Halidu ، Shafiu Kilishi - ‎Forestry Research Institute of Nigeria
607
Adebayo Adebisi, Yusuff Faculty of Pharmacy - University of Ibadan, Nigeria ► Carolyn Olaoye, Omotayo Faculty of Pharmacy - Obafemi Awolowo University, Ife, Nigeria ► Micheal Ekpenyong, Aniekan Faculty of Pharmacy - University of Uyo, Nigeria ► Jumoke Alaran, Aishat Faculty of Pharmaceutical Sciences - University of Ilorin, Nigeria ► Eliseo Lucero-Prisno III, Don Department of Global Health and Development - London School of Hygiene and Tropical Medicine, United Kingdom
608
Adebayo Agbejule، نويسنده , ◄ Lotta Saarikoski، نويسنده ,
609
Adebayo Akeem Otitoloju، نويسنده ,
610
Adebayo Akeem Otitoloju، نويسنده ,
611
Adebayo B. Aromolaran، نويسنده ,
612
Adebayo Babatunde, Kehinde Clinical Anatomy/ Immunology Division - Department of Medicine - University of Fribourg - Fribourg, Switzerland ► Najafi, Ali Medical Genetics Department - Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Salehipour, Pouya Medical Genetics Department - Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Modarressi, Mohammad Hossein Medical Genetics Department - Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences - Cancer Research Center - Cancer Institute of Iran - Tehran University of Medical Sciences ► Beigom Mobasheri, Maryam Medical Genetics Department - Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences - Cancer Research Center - Cancer Institute of Iran - Tehran University of Medical Sciences
613
Adebayo J. Adeloye، نويسنده , ◄ Sudip Pal، نويسنده , ◄ Michelagh O’Neill، نويسنده ,
614
Adebayo Kehinde، Babatunde نويسنده Organization Adebayo Kehinde, Babatunde ◄ Ayoola Isaac، Jegede نويسنده Organization Ayoola Isaac, Jegede
615
Adebayo Lawal، نويسنده , ◄ Bade Ajayi، نويسنده , ◄ Wumi Raji، نويسنده ,
616
Adebayo Mebawondu, Akindele School of Mathematics - Statistics and Computer Science - University of KwaZulu-Natal - Durban, South Africa ► Olakunle Jolaoso, Lateef School of Mathematics - Statistics and Computer Science - University of KwaZulu-Natal - Durban, South Africa ► Anuoluwapo Abass, Hammed School of Mathematics - Statistics and Computer Science - University of KwaZulu-Natal - Durban, South Africa
617
adebayo, a. k. university of lagos - faculty of environmental sciences - department of architecture, Nigeria ► iweka, a. c. o. university of lagos - faculty of environmental sciences - department of architecture, nigeria
618
Adebayo, E. T. 44 Nigerian Army Reference Hospital - Department of Dental Surgery, Nigeria ► Adebayo, E. T. Ahmadu Bello University Teaching Hospital - Maxillofacial Unit, Nigeria ► Ajike, S. O. Ahmadu Bello University Teaching Hospital - Maxillofacial Unit, Nigeria ► Adebola, A. Ahmadu Bello University Teaching Hospital - Maxillofacial Unit, Nigeria
619
Adebayo, E. T. 44 Nigerian Army Reference Hospital - Department of Dental Surgery, Nigeria ► Ajike, S. O. Ahmadu Bello University Teaching Hospital - Maxillofacial Unit, Nigeria
620
Adebayo, E. T. Military Hospital - Army Dental Centre, Nigeria ► HUSSAIN, N. A. 68 Nigerian Army Reference Hospital - Department of Preventive Medicine, Nigeria
621
Adebayo, E.A. Military Hospital - Department of Dental Surgery, Nigeria ► Ajike, S. O. Ahmadu Bello University Teaching Hospital - Maxillofacial Unit, Nigeria ► Abite, M. G. University of Port Harcourt Teaching Hospital - Department of Pathology, Nigeria
622
adebayo, g. b. university of ilorin - department of industrial chemistry, Nigeria ► orimolade, b. o. university of ilorin - department of industrial chemistry, Nigeria ► saliu, o. d. university of ilorin - department of industrial chemistry, Nigeria ► abu, t. o. university of ilorin - department of industrial chemistry, Nigeria ► abdulsalam, k. university of ilorin - department of industrial chemistry, Nigeria
623
adebayo, gb university of ilorin - faculty of physical sciences - department of industrial chemistry, Nigeria ► mohammed, aa university of ilorin - faculty of physical sciences - department of chemistry, Nigeria ► sokoya, so
624
Adebayo, R. Ibrahim University of Ilorin - Department of Religions, Nigeria
625
Adebayo, Rafiu Ibrahim University of Ilorin - Department of Religions, Nigeria
626
adebayo, rafiu ibrahim university of ilorin - department of religions, Nigeria
627
Adebayo, T. S. Faculty of Economic and Administrative Science - Cyprus International University, Northern Cyprus, Turkey ► Akinsola, G. D. Faculty of Economic and Administrative Science - Girne American University, North Cyprus, Turkey ► Odugbesan, J. A. Faculty of Economic and Administrative Science - Cyprus International University, Northern Cyprus, Turkey ► Olanrewaju, V. O. Faculty of Economic and Administrative Science - Cyprus International University, Northern Cyprus, Turkey
628
Adebayo، نويسنده , ◄ G.A. and Zhanabergenov، نويسنده , ◄ Zh. and Ernazarov، نويسنده , ◄ U. and Badmus، نويسنده , ◄ B.S. and Anusionwu، نويسنده , ◄ B.C.، نويسنده ,
629
Adebayo، نويسنده , ◄ J.O. and Igunnu، نويسنده , ◄ A. and Arise، نويسنده , ◄ R.O. and Malomo، نويسنده , ◄ S.O.، نويسنده ,
630
Adebayo، نويسنده , ◄ O.A. and Burrow، نويسنده , ◄ M.F. and Tyas، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
631
Adebayo، نويسنده , ◄ O.A. and Burrow، نويسنده , ◄ M.F. and Tyas، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
632
Adebayo، نويسنده , ◄ O.A. and Burrow، نويسنده , ◄ M.F. and Tyas، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
633
Adebayo، نويسنده , ◄ O.A. and Burrow، نويسنده , ◄ M.F. and Tyas، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
634
Adebayo، نويسنده , ◄ Olusegun L. and Shallie، نويسنده , ◄ Philemon D. and Salau، نويسنده , ◄ Bamidele A. and Ajani، نويسنده , ◄ Emmanuel O. and Adenuga، نويسنده , ◄ Gbenga A.، نويسنده ,
635
Adebayo، نويسنده , ◄ Oyeronke، نويسنده ,
636
Adebayo، نويسنده , ◄ Sarafadeen A. and Brown-Myrie، نويسنده , ◄ Eugenie and Itiola، نويسنده , ◄ Oludele A.، نويسنده ,
637
Adebayo-Tayo ، Bukola Christianah - University of Ibadan ► Inem ، Sophia Amaka - University of Ibadan ► Olaniyi ، Olusola Ademola - Prince Mohammad Bin Fahd University
638
Adebayo-Tayo BC، نويسنده , ◄ MA Okpo، نويسنده ,
639
Adebayo-Tayo, B. C. University of Ibadan - Department of Microbiology, Nigeria ► Odeniyi, A. O. University of Ibadan - Department of Microbiology, Nigeria
640
Adebifar, Mustafa Department of Agronomy - Ahvaz Branch - Islamic Azad University
641
Adebileje، Adebola نويسنده Department of English,Redeemer’s University,Ogun State,Nigeria ,
642
Adebimpe Adesua-Lincoln، نويسنده ,
643
Adebimpe W. Kasumu، نويسنده , ◄ Adebola S. and Arumugam، نويسنده , ◄ Sridhar and Mehrotra، نويسنده , ◄ Anil K.، نويسنده ,
644
Adebimpe W. Kasumu، نويسنده , ◄ Charlotte Hougaard، نويسنده , ◄ Frederik Rode، نويسنده , ◄ Thomas A. Jacobsen، نويسنده , ◄ Jean Marc Sabatier، نويسنده , ◄ Birgitte L. Eriksen، نويسنده , ◄ Dorte Str?b?k، نويسنده , ◄ Xia Liang، نويسنده , ◄ Polina Egorova، نويسنده , ◄ Dasha Vorontsova، نويسنده , ◄ Palle Christophersen، نويسنده , ◄ Lars Christian B. R?nn، نويسنده , ◄ Ilya Bezprozvanny، نويسنده ,
645
Adebimpe Wasiu Olalekan، نويسنده ,
646
adebisi yusuff, adebayo Faculty of Pharmacy - University of Ibadan - Ibadan, Nigeria ► agumage, idoko Department of Pharmacognosy - University of Lagos - Lagos, Nigeria ► sylvanus tommy, daniel Faculty of Pharmacy - University of Uyo, Uyo, Nigeria ► nawaila isaac, joshua Faculty of Pharmacy - Gombe State University - Gombe, Nigeria
647
Adebisi, A.A. International Islamic University Malaysia - Department of Manufacturing and Materials Engineering, Malaysia ► Maleque, M.A. International Islamic University Malaysia - Department of Manufacturing and Materials Engineering, Malaysia ► Rahman, M.M. Universiti Malaysia Pahang - Faculty of Mechanical Engineering, Malaysia
648
Adebisi, A.A. International Islamic University Malaysia - Department of Manufacturing and Materials Engineering, Malaysia ► Maleque, M.A. International Islamic University Malaysia - Department of Manufacturing and Materials Engineering, Malaysia ► Shah, Q.H. International Islamic University Malaysia - Department of Mechanical Engineering, Malaysia
649
Adebisi, MA University of Agriculture, Nigeria ► Adekunle, MF University of Agriculture, Nigeria ► Odebiyi, OA University of Agriculture, Nigeria
650
Adebisi, S. S. Ahmadu Bello University - Faculty of Medicine - Department of Human Anatomy, Nigeria
651
Adebiyi ، O. A. نويسنده Animal Physiology Laboratory, Department of Animal Science, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. , ◄ Aliu ، O. T. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. , ◄ Majekodunmi ، B. C. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. , ◄ Adeniji ، O. A. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. ,
652
Adebiyi ، O. A. نويسنده Animal Physiology Laboratory, Department of Animal Science, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. , ◄ Oludare ، O. F. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. , ◄ Majekodunmi ، B. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. , ◄ Adeniji ، O. A. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. ,
653
Adebiyi, F. A. Universiti Putra Malaysia - Faculty of Agriculture - Department of Aquaculture, Malaysia ► Adebiyi, F. A. University of Lagos - Faculty of Science - Department of Marine Sciences, Malaysia
654
ADEBIYI, FATIMAT ADENIKE Universiti Putra Malaysia - Faculty of Agriculture - Department of Aquaculture, Malaysia ► SIRAJ, SITI SHAPOR Universiti Putra Malaysia - Faculty of Agriculture - Department of Aquaculture, Malaysia ► HARMIN, SHARR AZNI Universiti Putra Malaysia - Faculty of Agriculture - Department of Aquaculture, Malaysia ► CHRISTIANUS, ANNIE Universiti Putra Malaysia - Faculty of Agriculture - Department of Aquaculture, Malaysia
655
Adebiyi, O. A. University of Ibadan - Laboratory of Animal Nutrition and Feed Toxicology, Department of Animal Science, Nigeria ► Ologhobo, A. D. University of Ibadan - Laboratory of Animal Nutrition and Feed Toxicology, Department of Animal Science, Nigeria ► Adu, O. A. Federal University of Technology - Department of Animal Production and Health, Nigeria ► Olasehinde, T. O. Obafemi Awolowo University - Institute of Agricultural Research and Training, Nigeria
656
Adebiyi، نويسنده , ◄ A. and Adaikan، نويسنده , ◄ P.G. and Prasad، نويسنده , ◄ R.N.V. and Zu، نويسنده ,
657
Adebiyi، نويسنده , ◄ Abayomi P. and Aluko، نويسنده , ◄ Rotimi E.، نويسنده ,
658
Adebiyi، نويسنده , ◄ F.M. and Asubiojo، نويسنده , ◄ O.I. and Ajayi، نويسنده , ◄ T.R.، نويسنده ,
659
Adebiyi، نويسنده , ◄ F.M. and Odunlami، نويسنده , ◄ A. and Thoss، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
660
Adebiyi، نويسنده , ◄ F.M. and Thoss، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
661
ADEBODUN، FOLUSO نويسنده , ◄ Foluso، نويسنده ,
662
ADEBODUN، FOLUSO نويسنده , ◄ SCOTT، COREY E. نويسنده , ◄ CUNNINGHAM، CONNELL نويسنده , ◄ BUSTAMANTE، PEDRO M. نويسنده , ◄ BRADSHAW، AYANNA نويسنده , ◄ PING، LIU نويسنده , ◄ WILEIAMS، KAREN R. نويسنده ,
663
Adebola Zibiri, Rasheedah Department of Rehabilitation Science - Kaduna Polytechnic, Kaduna, Nigeria ► Kehinde Akodu, Ashiyat Department of Physiotherapy - College of Medicine - University of Lagos, Lagos, Nigeria ► Arinze Okafor, Udoka Department of Physiotherapy - College of Medicine - University of Lagos, Lagos, Nigeria
664
Adebola, Olukemi Federal University of Technology, Akure, Ondo State, Nigeria
665
Adebooye، نويسنده , ◄ O.C. and Oloyede، نويسنده , ◄ F.M.، نويسنده ,
666
Adebooye، نويسنده , ◄ O.C. and Phillips، نويسنده , ◄ O.T.، نويسنده ,
667
Adebowale A. Adeyemo، نويسنده , ◄ Thomas Johnson، نويسنده , ◄ Joseph Acheampong، نويسنده , ◄ Johnnie Oli، نويسنده , ◄ Godfrey Okafor، نويسنده , ◄ Albert Amoah، نويسنده , ◄ Samuel Owusu، نويسنده , ◄ Kofi Agyenim-Boateng، نويسنده , ◄ Benjamin A. Eghan Jr.، نويسنده , ◄ Fayeofori Abbiyesuku، نويسنده , ◄ Olufemi Fasanmade، نويسنده , ◄ Theresa Rufus، نويسنده , ◄ Ayo Doumatey، نويسنده , ◄ Guanjie Chen، نويسنده , ◄ Jie Zhou، نويسنده , ◄ Yu، نويسنده ,
668
Adebowale Akande، نويسنده ,
669
Adebowale, A. A. University of Agriculture - Department of Food Science and Technology, Nigeria ► Sanni, S. A. University of Agriculture - Department of Nutrition and Dietetics, Nigeria ► Karim, O. R. University of Ilorin - Department of Food Science and Home Economics, Nigeria ► Ojoawo, J. A. University of Agriculture - Department of Food Science and Technology, Nigeria
670
Adebowale, O.J. Federal Polytechnic - Department of Food Technology, Nigeria ► Maliki, K. Federal Polytechnic - Department of Food Technology, Nigeria
671
Adebowale، نويسنده , ◄ K.O. and Lawal، نويسنده , ◄ O.S.، نويسنده ,
672
Adebowale، نويسنده , ◄ K.O. and Nwokocha، نويسنده , ◄ L.M. and Agbaje، نويسنده , ◄ W.B.، نويسنده ,
673
Adebowale، نويسنده , ◄ K.O. and Nwokocha، نويسنده , ◄ L.M. and Agbaje، نويسنده , ◄ W.B.، نويسنده ,
674
Adebowale، نويسنده , ◄ K.O. and Unuabonah، نويسنده , ◄ I.E. and Olu-Owolabi، نويسنده , ◄ B.I.، نويسنده ,
675
Adebowale، نويسنده , ◄ Kayode O and Adeniyi Afolabi، نويسنده , ◄ T and Lawal، نويسنده , ◄ Olayide S، نويسنده ,
676
Adebowale، نويسنده , ◄ Kayode O. and Afolabi، نويسنده , ◄ T. Adeniyi and Olu-Owolabi، نويسنده , ◄ B. Iromidayo، نويسنده ,
677
Adebowale، نويسنده , ◄ Y.A and Adeyemi، نويسنده , ◄ A and Oshodi، نويسنده , ◄ A.A، نويسنده ,
678
Adebowale، نويسنده , ◄ Yemisi A. and Adeyemi، نويسنده , ◄ Isaac A. and Oshodi، نويسنده , ◄ Aladesanmi A. and Niranjan، نويسنده , ◄ Keshavan، نويسنده ,
679
Adebowale، Kayode O نويسنده , ◄ Lawal، Olayide S نويسنده ,
680
Adebowale، Kayode O نويسنده , ◄ Lawal، Olayide S نويسنده ,
681
Adebowale، Kayode O نويسنده , ◄ Unuabonah، Emmanuel I. نويسنده , ◄ Olu-Owolabi، Bamidele I. نويسنده ,
682
Adeboye, MAN Departments of Paediatrics - Microbiology - Chemical Pathology - University of Ilorin Teaching Hospita - Ilorin, Nigeria ► Ojuawo, A Departments of Paediatrics - Microbiology - Chemical Pathology - University of Ilorin Teaching Hospita - Ilorin, Nigeria ► Ernest, SK Departments of Paediatrics - Microbiology - Chemical Pathology - University of Ilorin Teaching Hospita - Ilorin, Nigeria ► Fadeyi, A Departments of Paediatrics - Microbiology - Chemical Pathology - University of Ilorin Teaching Hospita - Ilorin, Nigeria ► Salisu, OT Departments of Paediatrics - Microbiology - Chemical Pathology - University of Ilorin Teaching Hospita - Ilorin, Nigeria
683
Adebusoye, LA General Outpatients Department - University College Hospital - Ibadan, Nigeria ► Owoaje, ET General Outpatients Department - University College Hospital - Ibadan, Nigeria ► Ladipo, MMA General Outpatients Department - University College Hospital - Ibadan, Nigeria ► Adeniji, AO General Outpatients Department - University College Hospital - Ibadan, Nigeria
684
Ade-Chandra Udayana University - Faculty of medicine, Sanglah General Hospital - Department of Surgery, Indonesia ► Niryana, W. Udayana University - Faculty of medicine, Sanglah General Hospital - Department of Surgery, Indonesia ► Golden, N Udayana University - Faculty of medicine - Department of Surgery, Indonesia
685
Adedamola، O. Oluwunmi نويسنده Department of Estate Management, School of Environmental Sciences, Covenant University, Ota, Nigeria Adedamola, O. Oluwunmi ◄ Omolade، A. Akinjare نويسنده Department of Estate Management, School of Environmental Sciences, Covenant University, Ota, Nigeria Omolade, A. Akinjare ◄ Opeyemi، Joshua نويسنده Department of Building, School of Environmental Sciences, Covenant University, Ota, Nigeria Opeyemi, Joshua
686
Adedapo Odulaja، نويسنده , ◄ Fassil G. Kiros، نويسنده ,
687
Adedapo, A.A. University of Ibadan - Department of Veterinary Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Nigeria ► Ayodele, A.E University of Ibadan - Departments of Botany and Microbiology, Nigeria ► Ogunshe, A. A. O. University of Ibadan - Department of Botany and Microbiology, Nigeria ► Oyeyemi, M. O. University of Ibadan - Department of Veterinary Surgery and Reproduction, Nigeria ► Idowu, S. O. University of Ibadan - Department of Pharmaceutical Chemistry, Nigeria ► Ola-Davies, O.E. University of Ibadan - Department of Veterinary Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Nigeria ► Ademola, I. O University of Ibadan - Department of Veterinary Microbiology and Parasitology, Nigeria
688
Adedapo, K. S University of Ibadan - Immunology Research and Training Center - Department of Chemical Pathology, Nigeria ► Arinola, O. G University of Ibadan - Immunology Research and Training Center - Department of Chemical Pathology, Nigeria ► Adedapo, A.D.A Ring Road State Hospital - Department of Medicine, Nigeria ► Ige, O.M University College Hospital - Department of Medicine, Nigeria
689
Adedapo، Adeolu Alex نويسنده Department of Veterinary Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. , ◄ Aremu، Olujoke Janet نويسنده Department of Veterinary Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. , ◄ Oyagbemi، Ademola Adetokunbo نويسنده Department of Veterinary Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. ,
690
Adedara، نويسنده , ◄ Isaac A. and Nanjappa، نويسنده , ◄ Manjunatha K. and Farombi، نويسنده , ◄ Ebenezer O. and Akingbemi، نويسنده , ◄ Benson T.، نويسنده ,
691
Adedayo A. Onitilo، نويسنده , ◄ Paul J. Nietert، نويسنده , ◄ Leonard E. Egede، نويسنده ,
692
Adedayo Adelowokan, Oluwaseyi Department of Economics - Olabisi Onabanjo University, Ago Iwoye, Nigeria ► Mosunmola Osoba, Olanike Department of Economics - Olabisi Onabanjo University, Ago Iwoye, Nigeria ► Ajibowo, Segun Ahmed Department of Economics - Faculty of Social Sciences - Olabisi Onabanjo University, Ago Iwoye, Nigeria
693
Adedayo L. Adegbite، نويسنده , ◄ Shirley Castille، نويسنده , ◄ Stuart Ward، نويسنده , ◄ Rekha Bajoria، نويسنده ,
694
Adedayo L. Adegbite، نويسنده , ◄ Stuart B. Ward، نويسنده , ◄ Rekha Bajoria، نويسنده ,
695
ADEDAYO, A.V. Kwara State Polytechnic - Department of Metallurgical Engineering, Nigeria
696
Adedayo, Adebayo Ayokunle Department of Surgery - Division of Paediatric Surgery - LAUTECH Teaching Hospital, Ogbomoso, Oyo State, Nigeria ► Igashi, Joseph Bako Department of Radiology - Ahmadu Bello University Teaching Hospital, Zaria, Kaduna, Nigeria ► Mshelbwala, Philip Mari Department of Surgery - Division of Paediatric Surgery - College of Health Sciences - University of Abuja, Abuja, Nigeria ► Nasir, Abdulrashid A. Department of Surgery - University of Ilorin - University of Ilorin Teaching Hospital, Ilorin, Nigeria ► Ameh, Emmanuel A. Department of Surgery - Division of Paediatric Surgery - National Hospital, Abuja, Nigeria ► Adeniran, James O. Department of Surgery - University of Ilorin - University of Ilorin Teaching Hospital, Ilorin, Nigeria
697
adedayo, o.f. federal university of technology - department of architecture, Nigeria ► oyetola, s. a. federal university of technology - department of architecture, Nigeria ► offiah, k. c. federal university of technology - department of architecture, Nigeria ► adebayo, o. a. bells university of technology - department of architecture, Nigeria
698
Adedayo، A.D. نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria , ◄ Adekilekun، and T.A. نويسنده Department of Anatomy, College of Health Sciences, Osun State University, Osogbo, Osun Nigeria ,
699
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Adedeji A. and Lim، نويسنده , ◄ Yun Hui and Jo، نويسنده , ◄ Young Min، نويسنده ,
700
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Adedeji Adebukola and Lim، نويسنده , ◄ Yun Hui and Jo، نويسنده , ◄ Young Min، نويسنده ,
701
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Adedeji Adebukola and Lim، نويسنده , ◄ Yun Hui and Jo، نويسنده , ◄ Young Min، نويسنده ,
702
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Adedeji Adebukola and Lim، نويسنده , ◄ Yun Hui and Jo، نويسنده , ◄ Young-Min، نويسنده ,
703
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Adedeji Adebukola and Lim، نويسنده , ◄ Yun Hui and Jo، نويسنده , ◄ Young-Min، نويسنده ,
704
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Young-Min Jo، نويسنده ,
705
Adedeji AO، نويسنده , ◄ Eyarefe O، نويسنده , ◄ Babalola ET، نويسنده , ◄ Amusan TA، نويسنده , ◄ Amande JT and Okonko IO، نويسنده ,
706
Adedeji B. Badiru، نويسنده , ◄ David B. Sieger، نويسنده ,
707
Adedeji E. Agboola، نويسنده , ◄ Ralph W. Pike، نويسنده , ◄ T. A. Hertwig، نويسنده , ◄ Helen H. Lou، نويسنده ,
708
Adedeji, G. T. University of Ibadan - College of Medicine - Department of Physiology, Nigeria ► Oluwole, F. S. University of Ibadan - College of Medicine - Department of Physiology, Nigeria
709
adedeji, oludare h federal university of agriculture - department of environmental management and toxicology, Nigeria ► olayinka, olufunmilayo o federal university of agriculture - department of environmental management and toxicology, Nigeria ► oladimeji, olaniyi federal university of agriculture - department of environmental management and toxicology, Nigeria
710
ADEDEJI, OLUDARE H. Federal University of Agriculture - Department of Environmental Management and Toxicology, Nigeria ► OLAYINKA, OLUWAFUNMILAYO O. Federal University of Agriculture - Department of Environmental Management and Toxicology, Nigeria ► OYEBANJI, FELICIA F. Federal University of Agriculture - Department of Environmental Management and Toxicology, Nigeria
711
Adedeji, OO Departments of Pathology and Laboratory Services - Obstetrics and Gynaecology - King Abdullah Hospital - Bisha, Saudi Arabia ► Oyakhire, GK Departments of Pathology and Laboratory Services - Obstetrics and Gynaecology - King Abdullah Hospital - Bisha, Saudi Arabia ► Saeed, AK Departments of Pathology and Laboratory Services - Obstetrics and Gynaecology - King Abdullah Hospital - Bisha, Saudi Arabia ► Ghamdi, AI Departments of Pathology and Laboratory Services - Obstetrics and Gynaecology - King Abdullah Hospital - Bisha, Saudi Arabia
712
Adedeji, OS Ladoke Akintola University of Technology Ogbomoso - Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Nigeria ► Akande, TO Ladoke Akintola University of Technology Ogbomoso - Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Nigeria ► Akinwumi, AO Ladoke Akintola University of Technology Ogbomoso - Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Nigeria ► Okunlola, DO ► Shittu, MD Ladoke Akintola University of Technology Ogbomoso - Animal Production and Health Department, Nigeria
713
Adedeji, Taiwo Olugbemiga Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery - Lautech Teaching Hospital, Osogbo ► Amusa, Yemisi B. Department of Surgery - ENT Unit - Obafemi Awolowo University Teaching Hospital, Ile-Ife, Osun State ► Aremu, Ademola A. Department of Radiology - Lautech Teaching Hospital, Ogbomoso, Oyo State, Nigeria
714
adedeji, tella university of ibadan - science and technology education department, Ibadan, NIGERIA
715
Adedeji، A. نويسنده , ◄ Otite، O. نويسنده ,
716
Adedeji، o.s نويسنده Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria , ◄ Ogunsina، t.k نويسنده Department of Animal Production and Health, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria , ◄ Akinwumi، a.o نويسنده Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria , ◄ Ameen، s.a نويسنده Department of Animal Production and Health, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria , ◄ Ojebiyi، o.o نويسنده Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria , ◄ Akinlade، j.a نويسنده Department of Animal Production and Health, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria ,
717
Adedeji، T.A نويسنده , ◄ Ozoje، M.O نويسنده , ◄ Ojedapo، L.O نويسنده , ◄ Fasoyin، O.A نويسنده , ◄ Ogundipe، R.I نويسنده ,
718
Adedeji، T.A نويسنده , ◄ Ozoje، M.O نويسنده , ◄ Otunta، T.A نويسنده , ◄ Ojedapo، L.O نويسنده , ◄ Ojediran، T.K نويسنده , ◄ Ige، A.O نويسنده ,
719
Adediji, A. Obafemi Awolowo University - Department of Geography, Nigeria ► Tukur, A.M. Regional Centre for Space Science and Technology Education, Nigeria ► Adepoju, K.A. Regional Centre for Space Science and Technology Education, Nigeria
720
Adedimeji, Adebola A Centre for Global Health - University of Dublin Trinity College, Dublin Ireland ► Alawode, Olayemi O Dept. of Sociology and Social Policy - University of Nottingham, United Kingdom ► Odutolu, Oluwole Live Vanguards - Nigeria and World Bank Country Office, Nigeria
721
Adediran، نويسنده , ◄ Ayodele Oluwatomi and Parcharidis، نويسنده , ◄ Issaak and Poscolieri، نويسنده , ◄ Maurizio and Pavlopoulos، نويسنده , ◄ Kosmas، نويسنده ,
722
Adediran، نويسنده , ◄ S.A. and Gbadegesin، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
723
Adediran، نويسنده , ◄ S.A.، نويسنده ,
724
Adedire, Olukayode Department of Biology, Federal University of Technology - Nigeria ► Mobolade Adesina, Jacobs Department of Crop - Soil and Pest Management Technology - Rufus Giwa Polytechnic - Nigeria ► Adeyemi, Joseph A. Department of Biology - Federal University of Technology - Nigeria
725
adedokun, aderinola hannah university of lagos - environmental biology research unit, cell biology and genetics department, Nigeria ► njoku, kelechi longinus university of lagos - environmental biology research unit, cell biology and genetics department, Nigeria ► akinola, modupe olatunde university of lagos - environmental biology research unit, cell biology and genetics department, Nigeria ► adesuyi, adeola alex university of lagos - environmental biology research unit, cell biology and genetics department, Nigeria ► jolaoso, anuoluwapo omosileola university of lagos - environmental biology research unit, cell biology and genetics department, Nigeria
726
ADEDOKUN, O. M. University of Port-Harcourt - Faculty of Agriculture - Department of Crop and Soil Science, Nigeria ► GEORGE-DAVID, M. University of Port-Harcourt - Faculty of Agriculture - Department of Crop and Soil Science, Nigeria
727
Adedokun, Olufisayo Adewumi Federal University of Technology - Department of Quantity Surveying, Nigeria ► Ibironke, Olajide Timothy Federal University of Technology - Department of Quantity Surveying, NIGERIA ► Olanipekun, Ayokunle Olubunmi Federal University of Technology - Department of Quantity Surveying, Nigeria
728
Adedokun, S. T. Covenant University - Mechanical Engineering Department, Nigeria
729
Adedokun، نويسنده , ◄ Musiliu O. and Itiola، نويسنده , ◄ Oludele A.، نويسنده ,
730
Adedokun، نويسنده , ◄ Musiliu O. and Itiola، نويسنده , ◄ Oludele A.، نويسنده ,
731
Adedoyin, Bilkisu Department of Pure and Applied Chemistry - Faculty of Science - Usman Danfodiyo University - Sokoto, Nigeria ► Muhammad, Aminu Department of Pure and Applied Chemistry - Faculty of Science - Usman Danfodiyo University - Sokoto, Nigeria ► Dangoggo, Sani Mohammed Department of Pure and Applied Chemistry - Faculty of Science - Usman Danfodiyo University - Sokoto, Nigeria ► Rabah, Abdullahi Department of Microbiology - Faculty of Science - Usman Danfodiyo University - Sokoto, Nigeria ► Sharples, George School of Pharmacy and Biomolecular Sciences - Liverpool John Moores University - James Parsons Building, Byrom Street - Liverpool, United Kingdom ► Nahar, Lutfun School of Pharmacy and Biomolecular Sciences - Liverpool John Moores University - James Parsons Building, Byrom Street - Liverpool, United Kingdom ► Sarker, Satyajit School of Pharmacy and Biomolecular Sciences - Liverpool John Moores University - James Parsons Building, Byrom Street - Liverpool, United Kingdom
732
Adedoyin, OT Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Adesiyun, OO Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Mark, F Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Anigilaje, EA Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Adeniyi, A Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Abdulkadir, AY Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Popoola, AA Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin
733
Adedoyin, OT Departments of Paediatrics and Microbiology - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin, Nigeria ► Ojuawo, IA Departments of Paediatrics and Microbiology - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin, Nigeria ► Odimayo, MS Departments of Paediatrics and Microbiology - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin, Nigeria ► Anigilaje, EA Departments of Paediatrics and Microbiology - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin, Nigeria
734
Adee Athiyaman، نويسنده ,
735
Adee Athiyaman، نويسنده ,
736
Adee، نويسنده , ◄ S.O. and Onumanyi، نويسنده , ◄ P. and Sirisena، نويسنده , ◄ U.W. and Yahaya، نويسنده , ◄ Y.A.، نويسنده ,
737
Adeeb ، E. Kyungpook National University ► Maqsood ، A. - National University of Sciences and Technology ► Mushtaq ، A. - National University of Sciences and Technology ► Sohn ، C. H. Kyungpook National University
738
Adeeb Hayyan، نويسنده , ◄ Farouq S. Mjalli، نويسنده , ◄ Inas M. AlNashef، نويسنده , ◄ Talal Al-Wahaibi، نويسنده , ◄ Yahya M. Al-Wahaibi، نويسنده , ◄ Mohd Ali Hashim، نويسنده ,
739
Adeeb Mohamed, Ahmed College of pharmacy - AL Muthanna University, Samawa, Iraq ► Kadhim, Khalid Hadi Department of Anatomy and Histology - College of Veterinary Medicine - Al Muthanna University, Samawa, Iraq ► Hussein, Diyar Mohammad Department of Anatomy and Histology - College of Veterinary Medicine - Al Muthanna University, Samawa, Iraq
740
Adeeb, E School of Mechanical Engineering - Kyungpook National University, South Korea ► Sohn, C. H School of Mechanical Engineering - Kyungpook National University, South Korea ► Maqsood, A Research Centre for Modeling & Simulation - National University of Sciences and Technology, Islamabad , Islamic Republic of Pakistan ► Afaq, M. A Institute of Applied Mathematics - Technical University Dortmund, Dortmund, Germany
741
ADEEB, MUHAMMAD NAZRIN ASYRAF Cyberjaya University - College of Medical Sciences (CUCMS), Faculty of Medicine, Malaysia ► KUMARASAMY, KARTIK Cyberjaya University - College of Medical Sciences (CUCMS), Faculty of Medicine, Malaysia ► ABD HAMID, SABARIAH Cyberjaya University - College of Medical Sciences (CUCMS), Faculty of Medicine, Malaysia ► MAHAT, NUR AIN Cyberjaya University - College of Medical Sciences (CUCMS), Faculty of Medicine, Malaysia ► ARUMUGAM, KALNISSHA Cyberjaya University - College of Medical Sciences (CUCMS), Faculty of Medicine, Malaysia ► ABDUL SHUKOR, SYASYA HANNANY Cyberjaya University - College of Medical Sciences (CUCMS), Faculty of Medicine, Malaysia
742
Adeed Dawisha، نويسنده ,
743
Adeel ، S. Department of Chemistry - Government College University ► Rehman ، F. Department of Applied Chemistry - Government College University ► Pervaiz ، M. Department of Applied Chemistry - Government College University ► Hussaan ، M. Department of Botany - Government College University ► Amin ، N. Department of Applied Chemistry - Government College University ► Majeed ، A. Department of Applied Chemistry - Government College University ► Rehman ، H. Applied Chemistry Research centre - PCSIR Laboratories Complex
744
Adeel ، Shahid Department of Applied Chemistry - Government College University Faisalabad ► Rehman ، Fazal-Ur Department of Applied Chemistry - Government College University Faisalabad ► Kaleem Khosa ، Muhammad Department of Chemistry - Government College University Faisalabad ► Anum ، Tahira Department of Chemistry - Government College University Faisalabad ► Shahid ، Muhammad Department of Biochemistry - University of Agriculture Faisalabad ► Mahmood Zia ، Khalid Department of Chemistry - Government College University Faisalabad ► Zuber ، Mohammad University of Lahore
745
Adeel A. Butt، نويسنده , ◄ Robert Evans، نويسنده , ◄ Melissa Skanderson، نويسنده , ◄ A. Obaid Shakil، نويسنده ,
746
Adeel Afzal، نويسنده , ◄ Naseer Iqbal، نويسنده , ◄ Adnan Mujahid، نويسنده , ◄ Romana Schirhagl، نويسنده ,
747
Adeel Ahmed, Muhammad Department of Restorative Dentistry and Endodontics - King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia ► Khurshid, Zohaib Department of Prosthodontics and Implantology - King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia ► Sami Almajed, Omar College of Dentistry - King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia ► Albash, Abdullah Faisal College of Dentistry - King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia ► Alnaim, Abdul Latif A College of Dentistry - King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia ► Almuhaidib, Dalal N College of Dentistry - King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia ► Bokhari, Akhtar Department of Preventive Dentistry - King Faisal University, Al Ahsa, Saudi Arabia
748
Adeel and Podlipna، نويسنده , ◄ Radka and Sk?lov?، نويسنده , ◄ Lenka and Seidlov?، نويسنده , ◄ Helena and Szot?kov?، نويسنده , ◄ Barbora and Kub??ek، نويسنده , ◄ Vladim?r and Stuchl?kov?، نويسنده , ◄ Lucie and Jir?sko، نويسنده , ◄ Robert and Van?k، نويسنده , ◄ Tom?? and Vok??l، نويسنده , ◄ Ivan، نويسنده ,
749
Adeel, Ahmad Lahore Business School - The University of Lahore - Gujrat Campus, Pakistan ► Ali, Rizwan Lahore Business School - The University of Lahore, Pakistan ► Pengcheng, Zhang School of Management - Huazhong University of Science and Technology, China
750
Adeela Kamal، نويسنده , ◄ Marcus F. Boehm، نويسنده , ◄ Francis J. Burrows، نويسنده ,
751
ADEFALU, LAWAL LATEEF University of Ilorin - Department of Agricultural Extension and Rural Development, Nigeria ► ADERINOYE-ABDULWAHAB, SIDIQAT University of Ilorin - Department of Agricultural Extension and Rural Development, Nigeria ► ADERINOYE-ABDULWAHAB, SIDIQAT University of Reading, Whiteknight Campus - School of Agriculture, Policy Development, UK ► AKANGBE, JONES ABIMBOLA University of Ilorin - Department of Agricultural Extension and Rural Development, Nigeria ► OGUNLADE, ISREAL University of Ilorin - Department of Agricultural Extension and Rural Development, Nigeria ► MATANMI, BABATUNDE MICHAEL University of Ilorin - Department of Agricultural Extension and Rural Development, Nigeria
752
Adefemi Egbebi، نويسنده , ◄ Viviane Schwartz، نويسنده , ◄ Steven H. Overbury، نويسنده , ◄ James J. Spivey، نويسنده ,
753
Adefemi Farinu، نويسنده , ◄ Oon-Doo Baik، نويسنده ,
754
Adefemi Sunmonu، نويسنده ,
755
Adefisan, OO University of Ibadan - Faculty of Technology - Department of Agricultural and Environmental Engineering, Nigeria ► Idris, A University of Ibadan - Faculty of Technology - Department of Agricultural and Environmental Engineering, Nigeria ► Ojeabulu, J University of Ibadan - Faculty of Technology - Department of Agricultural and Environmental Engineering, Nigeria
756
Adefisan, OO University of Ibadan - Faculty of Technology, Nigeria
757
Adefolaju، Gbenga Anthony نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, College of Health Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria , ◄ Falana، Benedict Abiola نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, College of Health Sciences, Osun State University, Osogbo, Nigeria , ◄ Salihu Ajao، Moyosore نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, College of Health Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria ,
758
Adefris، نويسنده , ◄ McDowell ، نويسنده , ◄ Saxena، نويسنده ,
759
Adega Gonzalo، نويسنده , ◄ Pilar LOpez، نويسنده , ◄ JoseMartin، نويسنده ,
760
ADEGANI ، EBRAHIM ANALOUEI Faculty of Mathematical Sciences - Shahrood University of Technology ► Bota ، Monica-Felicia Faculty of Mathematics and Computer Science - Babeş-Bolyai University
761
ADEGBESAN, Sunday O. National Institute for Educational Planning and Administration (NIEPA), NIGERIA
762
Adegbeye, M.J Department of Animal Science - College of Agriculture - Joseph Ayo Babalola University - Ikeji-Arakeji, Nigeria ► Oloruntola, O.D Department of Animal Science - Adekunle Ajasin University - Akungba Akoko, Nigeria ► Asaniyan, E.K Department of Animal Production and Health Department - Ondo State University of Science and Technology - Okitipupa, Nigeria ► Agunbiade, B Department of Animal Science - Faculty of Agriculture and Forestry - University of Ibadan - Ibadan, Nigeria ► Oisagah, E.A Department of Microbiology - College of Natural Science - Joseph Ayo Babalola University - Ikeji Arakeji, Nigeria ► Ayodele, S.O Department of Agricultural Technology - The Federal Polytechnic - Ado Ekiti, Nigeria
763
Adegbie، نويسنده , ◄ A.T. and Schneider، نويسنده , ◄ R.R. and Rِhl، نويسنده , ◄ U. and Wefer، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
764
adegbite, sa joseph ayo babalola university - department of chemical sciences, Ikeji-Arakeji, Nigeria ► adeleke, ae adeleke university - department of basic sciences, Ede, Nigeria ► sangoremi, a federal university otuoke - department of chemistry, Bayelsa, Nigeria ► oladele, eo joseph ayo babalola university - department of chemical sciences, Ikeji-Arakeji, Nigeria
765
adegbola, olubunmi funmi university of ibadan - department of english, nigeria
766
Adegbola، A.J نويسنده Nigerian Stored Products Research Institute, PMB 3032 Kano, Nigeria. , ◄ Awagu، F.E نويسنده Nigerian Stored Products Research Institute, PMB 3032 Kano, Nigeria. , ◄ Onimajesin، S.I نويسنده Nigerian Stored Products Research Institute, PMB 3032 Kano, Nigeria. , ◄ Ojuekaiye، E.O نويسنده Nigerian Stored Products Research Institute, PMB 3032 Kano, Nigeria. , ◄ Kamaldeen ، O.S نويسنده Nigerian Stored Products Research Institute, PMB 3032 Kano, Nigeria. ,
767
Adegbolagun, OA University of Ibadan - Faculty of Pharmacy - Department of Pharmaceutical Chemistry, Nigeria ► Olalade, OA University of Ibadan - Department of Pharmaceutical Chemistry, Nigeria ► Osumah, SE University of Ibadan - Faculty of Pharmacy - Department of Pharmaceutical Chemistry, Nigeria
768
Adegboye, Amanda Rodrigues Amorim Institute of Preventive Medicine - Research Unit for Dietary Studies, Denmark
769
Adegboye, O. Animal Health Services, Gambia
770
Adegboye, Oyelola A Australian Institute of Tropical Health and Medicine - James Cook University, Australia ► Elfaki, Faiz Department of Mathematics - Statistics and Physics - Qatar University, Qatar
771
Adegboye, T.A. University of Ibadan - Faculty of Pharmacy - Department of Pharmaceutics Industrial Pharmacy, Nigeria ► Itiola, O.A. University of Ibadan - Faculty of Pharmacy - Department of Pharmaceutics Industrial Pharmacy, Nigeria
772
Adegboyega، نويسنده , ◄ Patrick A. and Haque، نويسنده , ◄ Abida K. and Boor، نويسنده , ◄ Paul J.، نويسنده ,
773
Adeghate, jennifer O Institute of Laboratory Medicine - Semmelweis University, Hungary ► Juhász, Emese Institute of Laboratory Medicine - Semmelweis University, Hungary ► Iván, Miklós Á. Institute of Laboratory Medicine - Semmelweis University, Hungary ► Pongrácz, Júlia Institute of Laboratory Medicine - Semmelweis University, Hungary ► Kristó, Katalin Institute of Laboratory Medicine - Semmelweis University, Hungary
774
adeghe, om university of benin - faculty of life sciences - department of environmental management and toxicology, Nigeria ► emejulu, mj university of benin - faculty of life sciences - departments of environmental management and toxicology, Nigeria
775
ADEGOJU ، ADEYEMI
776
Adegoke Azeez, Taoreed Endocrinology Unit - Department of Medicine - University College Hospital - Ibadan - Nigeria ► Olawale Ogunlayi, Sheriff Division of Urology - Department of Surgery - University College Hospital - Ibadan - Nigeria ► Ehizode Emuze, Martins Endocrinology Unit - Department of Medicine - University College Hospital - Ibadan - Nigeria ► Chinedu Eguzozie, Emmanuel Endocrinology Unit - Department of Medicine - University College Hospital - Ibadan - Nigeria
777
Adegoke, Adeshina S. Department of Mechanical Engineering - University of Lagos, Nigeria ► Adewumi, Omowumi Department of Mechanical Engineering - University of Lagos, Nigeria ► Fashanu, Akin Department of Systems Engineering - University of Lagos, Nigeria ► Oyediran, Ayowole Department of Mechanical Engineering - University of Lagos, Nigeria
778
ADEGOKE, Folashade Forestry Research Institute of Ibadan, Nigeria ► AKINYELE, Adejoke University of Ibadan - Forest Resources Management Department, Nigeria ► OGUNWANDE, Olushola University of Ibadan - Forest Resources Management Department, Nigeria
779
adegoke, hi university of ilorin - faculty of physical sciences - department of chemistry, Nigeria ► adekola, fa university of ilorin - faculty of physical sciences - department of industrial chemistry, Nigeria ► olowookere, it university of ilorin - faculty of physical sciences - department of chemistry, Nigeria ► yaqub, al university of ilorin - faculty of physical sciences - department of chemistry, Nigeria
780
Adegoke, Kayode Adesina Department of Pure and Applied Chemistry - Ladoke Akintola University of Technology - Ogbomoso. Oyo State, Nigeria ► Iqbal, Muzaffar National Center for Nanoscience and Technology - University of Chinese Academy of Sciences Beijing, China ► Louis, Hitler Department of Pure and Applied Chemistry - University of Calabar - Calabar - Cross River State, Nigeria ► Jan, Saad Ullah National Center for Nanoscience and Technology - University of Chinese Academy of Sciences Beijing, China ► Mateen, Anam Department of Chemistry - University of Sargodha - Sub-Campus Bhakkar, Pakistan ► Solomon Bello, Olugbenga Department of Pure and Applied Chemistry - Ladoke Akintola University of Technology - Ogbomoso. Oyo State, Nigeria
781
adegoke, o. adebayo madonna university - department of medical laboratory science, Nigeria ► bamigbowu, e. olugbenga university of port harcourt - college of health science - department of chemical pathology, Nigeria ► george-opuda, m. ibitoroko rivers state university of science and technology - department of medical laboratory science, Nigeria ► braide, a. solomon rivers state university of science and technology - institute of pollution studies, Nigeria ► okeke, u. chukwuebuike federal university of technology - department of prosthesis and orthopaedic technology, nigeria ► ekwusa, v. obiageri university of port harcourt - school of medical laboratory science, teaching hospital, Nigeria
782
Adegoke, Olajire A University of Ibadan - Faculty of Pharmacy - Department of Pharmaceutical Chemistry, Nigeria ► Idowu, Sunday O University of Ibadan - Faculty of Pharmacy - Department of Pharmaceutical Chemistry, Nigeria ► Olaniyi, Ajibola A University of Ibadan - Faculty of Pharmacy - Department of Pharmaceutical Chemistry, Nigeria
783
Adegoke, Olajire A. University of Ibadan - Faculty of Pharmacy - Department of Pharmaceutical Chemistry, Nigeria ► Osoye, Afolake O. University of Ibadan - Faculty of Pharmacy - Department of Pharmaceutical Chemistry, Nigeria
784
Adegoke، نويسنده , ◄ Adebanji Kayode and Abdullah، نويسنده , ◄ Wan Hasiah and Hakimi، نويسنده , ◄ Mohammed Hail and Sarki Yandoka، نويسنده , ◄ Babangida M.، نويسنده ,
785
Adegoke، نويسنده , ◄ Adebanji Kayode and Abdullah، نويسنده , ◄ Wan Hasiah and Hakimi، نويسنده , ◄ Mohammed Hail، نويسنده ,
786
Adegoke، نويسنده , ◄ Anu and Wang، نويسنده , ◄ Jing and Leszczynski، نويسنده , ◄ Jerzy، نويسنده ,
787
Adegoke، نويسنده , ◄ Olajire A. and Kyu، نويسنده , ◄ Jin Kim and Mukherjee، نويسنده , ◄ Anita، نويسنده ,
788
Adegoke، نويسنده , ◄ Oluwasesan and Antunes، نويسنده , ◄ Edith and Nyokong، نويسنده , ◄ Tebello، نويسنده ,
789
Adegoke، نويسنده , ◄ Oluwasesan and Nyokong، نويسنده , ◄ Tebello، نويسنده ,
790
Adegoke، نويسنده , ◄ Oluwasesan and Nyokong، نويسنده , ◄ Tebello، نويسنده ,
791
Adegoke، Anthony Ayodeji نويسنده Applied and Environmental Microbiology Research Group (AEMREG), Department of Biochemistry and Microbiology, University of Fort Hare, Alice, South Africa , ◄ I. Okoh، Anthony نويسنده Applied and Environmental Microbiology Research Group (AEMREG), Department of Biochemistry and Microbiology, University of Fort Hare, Alice, South Africa ,
792
Adegoroye، نويسنده , ◄ A and Paterson، نويسنده , ◄ N and Li، نويسنده , ◄ X and Morgan، نويسنده , ◄ T and Herod، نويسنده , ◄ A.A and Dugwell، نويسنده , ◄ D.R and Kandiyoti، نويسنده , ◄ R، نويسنده ,
793
Ade-Ibijola, Aderemi Opeyemi University of KwaZulu Natal - Department of Politics, South Africa
794
ade-ikuesan, oo olabisi onabanjo university - department of computer and electrical engineering, Nigeria ► osifeko, mo olabisi onabanjo university - department of computer and electrical engineering, Nigeria ► okakwu, i.k university of benin - department of electrical/electronic engineering, Benin City, Nigeria ► folaranmi, ks olabisi onabanjo university - department of computer and electrical engineering, Nigeria ► alao, po olabisi onabanjo university - department of computer and electrical engineering, Nigeria
795
Adeilton Pereira dos Santos، نويسنده , ◄ Maria Gardênnia da Fonseca، نويسنده , ◄ José Geraldo de Paiva Esp?nola، نويسنده , ◄ Severino Francisco de Oliveira، نويسنده , ◄ L.N.H. Arakaki، نويسنده ,
796
Adeitan ، Dennis Ayodeji Postgraduate School of Operations Management - University of Johannesburg ► Aigbavboa ، Clinton Department of Construction Management and Quantity Surveying - University of Johannesburg ► Bamisaye ، Olufemi Sylvester Mechanical Engineering Department - Air Force Institute of Technology
797
Adeiza ، Adams - Universiti Utara ► Ismail ، Noor Azizi - Universiti Utara ► Malek ، Marlin - Universiti Utara
798
Adeiza ، Shuaibu Suleiman Department of Pharmaceutical microbiology - Ahmadu Bello University ► Onaolapo ، Josiah Ademola Department of Pharmaceutical microbiology - Ahmadu Bello university ► Olayinka ، Busayo Olalekan Department of Pharmaceutical microbiology - Ahmadu Bello University
799
Adejare، نويسنده , ◄ Adeboye and Shen، نويسنده , ◄ Jun and Ogunbadeniyi، نويسنده , ◄ Alaba M.، نويسنده ,
800
Adejinmi, J. O. University of Ibadan - Department of Veterinary Microbiology and Parasitology, Nigeria ► Akinboade, O. A. University of Ibadan - Department of Veterinary Microbiology and Parasitology, Nigeria
801
Adejo ، P. E. Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University ► Adejo ، O. Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University ► Ahmed ، A. Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University ► Bello ، D Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University
802
Adejo, P.E Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University Anyigba, Kogi State ► Okwu, J.O Department of Agricultural Extension and Communication University of Agriculture, Makurdi ► Okwoche, V.A Department of Agricultural Extension and Communication University of Agriculture, Makurdi
803
ADEJOBI, A.O. Obafemi Awolowo University - Department of Agricultural Economics, Nigeria ► KASSALI, R. Obafemi Awolowo University - Department of Agricultural Economics, Nigeria
804
Adejoh, S. O Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University Anyigba, Nigeria ► Adejo, P.E Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University Anyigba, Nigeria ► Edoka, M.H Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University Anyigba, Nigeria
805
Adejoh, Sunday Onalo Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University Anyigba, Nigeria ► Adah, Obe Christopher Department of Agricultural Education - Kogi State College of Education, Ankpa, Nigeria
806
Adejoke ، Hamzat T. - University of Ilorin ► Louis ، Hitler - University of Calabar ► Amusan ، Oluwatobi O. - University of Ilorin ► Apebende ، Gloria - University of Calabar
807
Adejoro, Isaiah A. University of Ibadan - Department of Chemistry, Nigeria ► Akintayo, Damilola C. University of Ibadan - Department of Chemistry, Nigeria ► Ibeji, Collins U. University of Nigeria - Department of Pure and Industrial Chemistry, Nigeria
808
ADEJUMO, PRISCA OLABISI University of Ibadan - Department of Nursing, Nigeria ► GUOBADIA, PAULINE OJEKOU University of Ibadan - Department of Nursing, Nigeria
809
Adejumo، نويسنده , ◄ Oloyede and Atanda، نويسنده , ◄ Olusegun and Raiola، نويسنده , ◄ Assunta and Somorin، نويسنده , ◄ Yinka and Bandyopadhyay، نويسنده , ◄ Ranajit and Ritieni، نويسنده , ◄ Alberto، نويسنده ,
810
Adejumo، نويسنده , ◄ Oluyinka and Ehlers، نويسنده , ◄ Valerie J.، نويسنده ,
811
Adejumo، نويسنده , ◄ Timothy O. and Hettwer، نويسنده , ◄ Ursula and Karlovsky، نويسنده , ◄ Petr، نويسنده ,
812
Adejuwon, A. Adeneye Lagos State University College of Medicine - Faculty of Basic Medical Sciences - Department of Pharmacology, Nigeria ► Olagunju, Joseph O. Lagos State University College of Medicine - Faculty of Basic Medical Sciences - Department of Medical Biochemistry, Nigeria
813
Adejuyigbe ، IfeOluwa B. Department of Architecture - Engineering Academy - Peoples Friendship University (RUDN University) ► Chiadighikaobi ، Paschal C. Department of Civil Engineering - Engineering Academy - Peoples Friendship University (RUDN University) ► Okpara ، Donatus A. Department of Environmental Monitoring and Forecasting - Modern Environmental Studies Ecological Faculty - Peoples Friendship University (RUDN University)
814
Adekalu، نويسنده , ◄ K.O and Osunbitan، نويسنده , ◄ J.A، نويسنده ,
815
Adekanmbi، نويسنده , ◄ Isaiah and Franklin، نويسنده , ◄ Sarah and Thompson، نويسنده , ◄ Mark S.، نويسنده ,
816
Adekanmbi، نويسنده , ◄ Isaiah and Zargar Baboldashti، نويسنده , ◄ Nasim and Yapp، نويسنده , ◄ Clarence and Franklin، نويسنده , ◄ Sarah and Thompson، نويسنده , ◄ Mark S.، نويسنده ,
817
Adekanmbi، O.H. نويسنده ,
818
Adekanmbi، O.H. نويسنده , ◄ Ogundipe، O.T نويسنده ,
819
Adekeye ، A.O. - Afe Babalola University ► Akintayo ، C.O. - Afe Babalola University ► Enye ، L.A. - Afe Babalola University ► Ogendengbe ، O.O. - Afe Babalola University ► Adeniyi ، A.I. - Ahmadu Bello University
820
Adekeye ، A.O. - Afe Babalola University ► Akintayo ، C.O. - Afe Babalola University ► Enye ، L.A. - Afe Babalola University ► Ogendengbe ، O.O. - Afe Babalola University ► Adeniyi ، A.I. - Ahmadu Bello University
821
Adekile, A.D. Kuwait University - Faculty of Medicine, Health Sciences Centre - Department of Pediatrics, Kuwait ► Haider, M.Z. Kuwait University - Faculty of Medicine, Health Sciences Centre - Department of Paediatrics, Kuwait
822
Adekile, Adekunle Kuwait University - Faculty of Medicine - Department of Pediatrics, Kuwait ► Al-Kandari, Mohammed Mubarak Hospital - Department of Pathology, Kuwait ► Haider, Mohammad Kuwait University - Faculty of Medicine - Department of Pediatrics, Kuwait ► Rajaa, Marouf Kuwait University - Faculty of Medicine - Departments of Pathology, Kuwait ► D’Souza, Mark Kuwait University - Faculty of Medicine - Departments of Pediatrics, Kuwait ► Sukumaran, Jalaja Kuwait University - Faculty of Medicine - Departments of Pediatrics, Kuwait
823
Adekile, Adekunle Kuwait University - Faculty of Medicine - Department of Pediatrics, Kuwait ► Haider, Mohammad Kuwait University - Faculty of Medicine - Department of Pediatrics, Kuwait ► Kutlar, Ferdane Medical College of Georgia - Department of Medicine, USA
824
Adekilekun, Mubarak. T. University of Ilorin - Faculty of Law - Department of Business Law, Nigeria ► Gan, C. C. university of malaya - Faculty of Law, Malaysia
825
Adekiya, A. O. Federal University of Technology - Department of Crop, Soil and Pest Management, Nigeria ► Agbede, T. M. Rufus Giwa Polytechnic - Department of Agricultural Engineering Technology, Nigeria
826
Adekiya، نويسنده , ◄ A.O and Ojeniyi، نويسنده , ◄ S.O، نويسنده ,
827
Adekola، نويسنده , ◄ S.A. and Akinlua، نويسنده , ◄ A. and Mangelsdorf، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
828
Adekola، Kehinde Adedeji. نويسنده Jilin University, Changchun ,
829
Adekola، Kehinde Adedeji. نويسنده Jilin University, Changchun , ◄ Alabadan، Babatope Albert نويسنده Federal University, Oye-Ekiti , ◄ Akinyemi، Taiwo Adekemi نويسنده Oyo State College of Agriculture and Technology, Igbo-Ora ,
830
adekomaya, o olabisi onabanjo niversity, ibogun campus - faculty of engineering, college of engineering and environmental studies - department of mechanical engineering, Ifo, Nigeria ► adediran, aa landmark university - college of science and engineering - department of mechanical engineering, Omu-Aran, Nigeria ► adama, k olabisi onabanjo university, ibogun campus - faculty of engineering, college of engineering and environmental studies - department of agricultural engineering, Ifo, Nigeria
831
adekomaya, o olabisi onabanjo university - faculty of engineering, college of engineering and environmental studies - department of mechanical engineering, Nigeria ► adama, k olabisi onabanjo university, ibogun campus - faculty of engineering, college of engineering and environmental studies - department of agricultural engineering, Ifo, Nigeria
832
Adekomaya، نويسنده , ◄ Olufemi A.، نويسنده ,
833
Adekomaya، نويسنده , ◄ Olufemi A، نويسنده ,
834
Adekomi، D A نويسنده Department of Anatomy and Cell Biology, Faculty of Basic Medical Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State, Nigeria. , ◄ Tijani، A A نويسنده Department of Anatomy, College of Health Sciences, Osun State University, Osogbo, Osun State, Nigeria , ◄ Afodun، A M نويسنده Department of Anatomy, College of Health Sciences, Osun State University, Osogbo, Nigeria. , ◄ Quadri، K K نويسنده Department of Physiology, University of Lagos, Lagos, Nigeria ,
835
Adekomi، D A نويسنده epartment of Anatomy and Cell Biology, ObafemiAwolowo University, Ile-Ife, Osun State, Nigeria. , ◄ Adeniyi، T D نويسنده Department of Anatomy, College of Medicine, Osun State University, Osogbo, Osun State. Nigeria. , ◄ Afodun، A M نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria. , ◄ Quadri، K K نويسنده Department of Physiology, University of Lagos, Lagos, Nigeria ,
836
Adekomi، D.A. نويسنده Department of Anatomy and Cell Biology, Faculty of Basic Medical Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State, Nigeria. , ◄ Adekeye، A.O. نويسنده Department of Anatomy, College of Medicine and Health Sciences, Afe Babalola University, Ado Ekiti, Ekiti State, Nigeria. , ◄ Ogedengbe، O.O. نويسنده Department of Anatomy, College of Medicine and Health Sciences, Afe Babalola University, Ado Ekiti, Ekiti State, Nigeria. , ◄ Ibiyeye، R.Y. نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Kwara State, Nigeria. ,
837
Adekoya ، Olatunji David Faculty of Business and Management - University of Wales Trinity Saint David ► Ajonbadi ، Hakeem Adeniyi Business Division - Higher Colleges of Technology ► Jimoh ، Ibrahim Department of Business and Entrepreneurship - Kwara State University
838
Adekoya، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
839
Adekpedjou، نويسنده , ◄ Akim and Peٌa، نويسنده , ◄ Edsel A. and Quiton، نويسنده , ◄ Jonathan، نويسنده ,
840
Adekpedjou، نويسنده , ◄ Akim and Stocker، نويسنده , ◄ Russell، نويسنده ,
841
Adekunbi, D.A. Babcock University - Benjamin S Carson (Snr) School of Medicine - Department of Physiology, Nigeria ► Ogunsola, O.A. Babcock University - Benjamin S Carson (Snr) School of Medicine - Department of Physiology, Nigeria ► Oyelowo, O.T. University of Lagos - College of Medicine - Department of Physiology, Nigeria ► Aluko, E.O. University of Uyo - Faculty of Basic Medical Sciences - Department of Physiology, Nigeria ► Popoola, A.A. Babcock University - Benjamin S Carson (Snr) School of Medicine - Department of Physiology, Nigeria ► Akinboboye, O.O. Babcock University - Benjamin S Carson (Snr) School of Medicine - Department of Physiology, Nigeria
842
Adekunle R. Akande، نويسنده , ◄ E-mail the corresponding author، نويسنده ,
843
Adekunle, Ajayi E. University Teaching Hospital - Department of Internal Medicine, Nigeria ► Akintomide, Anthony O. Obafemi Awolowo University Teaching Hospital - Department of Medicine, Nigeria
844
Adekunle, Oguntayo O. Ahmadu Bello University Teaching Hospital (ABUTH) - Department of Obstetrics and Gynecology, Nigeria ► Samaila, Modupeola O. A. Ahmadu Bello University Teaching Hospital (ABUTH) - Department of Pathology, Nigeria
845
Adekunle, V.A.J. Federal University of Technology - Department of Forestry and Wood Technology, Nigeria ► Alo, A.A. Federal University of Technology - Department of Forestry and Wood Technology, Nigeria ► Adekayode, F.O. Federal University of Technology - Department of Crop, Soil and Pest Management, Nigeria
846
Adekunle، نويسنده , ◄ Abolanle S. and Agboola، نويسنده , ◄ Bolade O. and Pillay، نويسنده , ◄ Jeseelan and Ozoemena، نويسنده , ◄ Kenneth I.، نويسنده ,
847
Adekunle، نويسنده , ◄ Abolanle S. and Farah، نويسنده , ◄ Abdullahi M. and Pillay، نويسنده , ◄ Jeseelan and Ozoemena، نويسنده , ◄ Kenneth I. and Mamba، نويسنده , ◄ Bhekie B. and Agboola، نويسنده , ◄ Bolade O.، نويسنده ,
848
Adekunle، نويسنده , ◄ Abolanle S. and Ozoemena، نويسنده , ◄ Kenneth I.، نويسنده ,
849
Adekunle، نويسنده , ◄ I.M. and Akinyemi، نويسنده , ◄ M.F.، نويسنده ,
850
Adekunle، I M نويسنده Department of Environmental Management and Toxicology, Department of Fisheries and Aquaculture, University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Nigeria , ◄ Ajijo، M R نويسنده Department of Environmental Management and Toxicology, Department of Fisheries and Aquaculture, University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Nigeria , ◄ Adeofun، C O نويسنده Department of Environmental Management and Toxicology, Department of Fisheries and Aquaculture, University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Nigeria , ◄ Omoniyi، I T نويسنده Department of Environmental Management and Toxicology, Department of Fisheries and Aquaculture, University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Nigeria ,
851
Adekunte، نويسنده , ◄ A. and Tiwari، نويسنده , ◄ B.K. and Scannell، نويسنده , ◄ A. and Cullen، نويسنده , ◄ P.J. and OʹDonnell، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
852
Adekunte، نويسنده , ◄ A. and Valdramidis، نويسنده , ◄ V.P. and Tiwari، نويسنده , ◄ B.K. and Slone، نويسنده , ◄ N. J. Cullen، نويسنده , ◄ P.J. and Donnell، نويسنده , ◄ C.P.O and Scannell، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
853
Adekunte، نويسنده , ◄ A.O. and Tiwari، نويسنده , ◄ B.K. and Cullen، نويسنده , ◄ P.J. and Scannell، نويسنده , ◄ A.G.M. and O’Donnell، نويسنده , ◄ C.P.، نويسنده ,
854
Adekwu, Amali Department of Surgery - College of Health Sciences - Benue State University, Makurdi ► Adoga, Agida Samuel Department of Otorhinolaryngology Head and Neck Surgery - College of Medical Sciences - University of Jos, Jos, Nigeria ► Gav, Terna Ambrose Department of Surgery - Benue State University Teaching Hospital, Makurdi, Nigeria
855
Adel ، A نويسنده Department of Fishery, Guilan Scince and Research Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran , ◄ Khara ، H نويسنده Department of Fishery, Lahijan Branch, Islamic Azad University, lahijan, Iran, P.O.Box: 1616 ,
856
Adel ، Amin Health Management and Economics Research Center - Iran University of Medical Sciences ► Javan Biparva ، Akbar Iranian Center of Excellence in Health Management ,Student Research Committee ,School of Health Management and Medical Informatics - Tabriz University of Medical Sciences ► Ebrahimipour ، Hosein Research Center for Social Factors Affecting Health - Mashhad University of Medical Sciences ► Badiee Aval ، Shapour Department of Chinese Medicine - School of Traditional Medicine - Mashhad University of Medical Sciences ► Askarzadeh ، Elaheh Health Management and Economics Research Center - Iran University of Medical Sciences
857
Adel ، M نويسنده Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran. , ◄ Safari ، R نويسنده Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Caspian Sea Ecology Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran. , ◄ Ghitanchi، A.H نويسنده Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Caspian Sea Ecology Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran. ,
858
Adel ، M. Department of Food Hygiene and Public Health - School of Veterinary Medicine - Shahrekord University ► Ina-Salwany ، M.Y. Department of Aquaculture - Faculty of Agriculture - Universiti Putra Malaysia ► Yeganeh ، S. Department of Fisheries - Faculty of Animal Sciences and Fisheries - Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU) ► Karimi ، I. Department of Pathobiology - Faculty of Veterinary Medicine - Shahrekord University ► Zafariian ، A. Department of Fisheries - Faculty of Animal Sciences and Fisheries - Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University (SANRU)
859
Adel ، Seyyed Mohammad Reza نويسنده Department of English Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran , ◄ Davoudi ، Mohammad نويسنده Department of English, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran , ◄ Ramezanzadeh، Akram نويسنده Hakim Sabzevari University,Sabzevar,iran ,
860
Adel ، Seyyed Mohammad Reza نويسنده Department of English Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran , ◄ Moghadam، Rokhsareh Moghadam Ghorbani نويسنده PhD Student, Department of English Language, Faculty of Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar ,
861
Adel A. Abdelwahab، نويسنده , ◄ Hak-Myoung Lee، نويسنده , ◄ Yoon-Bo Shim، نويسنده ,
862
Adel A. Alamri ?، نويسنده ,
863
Adel A. Dabous، نويسنده ,
864
Adel A. Dabous، نويسنده , ◄ J. K. Osmond، نويسنده , ◄ Yehia H. Dawood، نويسنده ,
865
Adel A. Ghobbar، نويسنده , ◄ Chris H. Friend، نويسنده ,
866
Adel A. Ghobbar، نويسنده , ◄ Chris H. Friend، نويسنده ,
867
Adel A. Ghoneim، نويسنده , ◄ Ahmad Y. Al-Hasan، نويسنده , ◄ Ali H. Abdullah، نويسنده ,
868
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
869
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
870
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
871
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
872
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
873
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
874
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
875
Adel A. Hegazy، نويسنده , ◄ M. R. Diab، نويسنده ,
876
Adel A. Hussein، نويسنده , ◄ S. Al Athel، نويسنده ,
877
Adel A. Ismail، نويسنده , ◄ Detlef W. Bahnemann ، نويسنده , ◄ Saleh A. Al-Sayari، نويسنده ,
878
Adel A. Ismail، نويسنده , ◄ I.A. Ibrahim، نويسنده ,
879
Adel A. Ismail، نويسنده , ◄ Saleh A. Al-Sayari، نويسنده , ◄ D.W. Bahnemann، نويسنده ,
880
Adel A. Megahed، نويسنده , ◄ Soliman R. Komy and Ahmed A. Afify، نويسنده ,
881
Adel A. Mikhail، نويسنده ,
882
Adel A. Mikhail، نويسنده ,
883
Adel A. Mohamed، نويسنده , ◄ Ghada S. Masaret، نويسنده , ◄ Ahmed H.M Elwahy، نويسنده ,
884
Adel A. Mohamed، نويسنده , ◄ H. Shaaban، نويسنده , ◄ A. Kahla، نويسنده ,
885
Adel A. Youssef، نويسنده , ◄ Sathanur R. Srinivasan، نويسنده , ◄ Abdalla Elkasabany، نويسنده , ◄ J. Kennedy Cruickshank، نويسنده , ◄ Gerald S. Berenson، نويسنده ,
886
Adel A.-H Abdel-Rahman، نويسنده , ◄ El Sayed H. El Ashry، نويسنده , ◄ Richard R Schmidt، نويسنده ,
887
Adel A.-H. Abdel-Rahman، نويسنده , ◄ El Sayed H. El Ashry، نويسنده , ◄ Richard R. Schmidt، نويسنده ,
888
Adel A.Youssef، نويسنده , ◄ Rudolfo Valdez، نويسنده , ◄ Abdala Elkasabany، نويسنده , ◄ Sathanur R. Srinivasan، نويسنده , ◄ Gerald S. Berenson، نويسنده ,
889
Adel Ahmed Elshafei، نويسنده , ◄ A.A. Fadda، نويسنده , ◄ Ashraf A.M. Khalil، نويسنده , ◄ T.A.E. Ameen، نويسنده , ◄ Farid A. Badria، نويسنده ,
890
Adel Alaeddini، نويسنده , ◄ Mehdi Ghazanfari، نويسنده , ◄ Majid Amin Nayeri، نويسنده ,
891
Adel Al-Assaf، نويسنده , ◄ Hassan S. Saffarini، نويسنده ,
892
Adel Alfozan، نويسنده , ◄ Jay S. Gunasekera، نويسنده ,
893
Adel Ali Ahmed، نويسنده , ◄ Norsheila Fisal، نويسنده ,
894
Adel Al-Jishi، نويسنده , ◄ Sreekantaswamy، نويسنده ,
895
Adel Almahameed ، Nusaiba - Al-Hussein Bin Talal University ► Abbadi ، Renad Mohammad - Al-Hussein Bin Talal University ► Almahameed ، Atef Adel - Al-Hussein Bin Talal University
896
Adel Almogren، نويسنده , ◄ Sulaiman and Veziroglu، نويسنده , ◄ T.Nejat، نويسنده ,
897
Adel Almogren، نويسنده , ◄ Patricia B. Furtado، نويسنده , ◄ Zhe Sun، نويسنده , ◄ Stephen J. Perkins، نويسنده , ◄ Michael A. Kerr، نويسنده ,
898
Adel Almutairi، نويسنده , ◄ Dawoud Bahzad، نويسنده , ◄ Mamun Absi Halabi، نويسنده ,
899
Adel Al-rabtah a، نويسنده , ◄ Vedat Suat Ertürk، نويسنده , ◄ Shaher Momania، نويسنده ,
900
Adel Amer، نويسنده , ◄ Mohammed Salah Ayoup، نويسنده , ◄ Sherine Nabil Khattab، نويسنده , ◄ Seham Yassen Hassan، نويسنده , ◄ Vratislav Langer، نويسنده , ◄ Samir Senior، نويسنده , ◄ Abdel Moneim El-Massry، نويسنده ,
901
Adel Arfaoui، نويسنده , ◄ Mabrouk Montacer، نويسنده , ◄ Fekri Kamoun ، نويسنده , ◄ Adel Rigane، نويسنده ,
902
Adel B. Badi، نويسنده ,
903
Adel B. El-Shabasy، نويسنده , ◄ Adel B. and Hassan، نويسنده , ◄ Hala A. and Liu، نويسنده , ◄ Yi and Li، نويسنده , ◄ Dingqiang and Lewandowski، نويسنده , ◄ John J.، نويسنده ,
904
Adel B. El-Shabasy، نويسنده , ◄ John J. Lewandowski، نويسنده ,
905
Adel Beghidja، نويسنده , ◄ Chahrazed Beghidja، نويسنده , ◄ Guillaume Rogez، نويسنده , ◄ Pierre Rabu، نويسنده , ◄ Richard Welter، نويسنده ,
906
Adel Beghidja، نويسنده , ◄ Richard Welter، نويسنده , ◄ Pierre Rabu، نويسنده , ◄ Guillaume Rogez، نويسنده ,
907
Adel Bilal، نويسنده ,
908
Adel Bilal، نويسنده ,
909
Adel Bilal، نويسنده ,
910
Adel Bilal، نويسنده ,
911
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Derendinger، نويسنده , ◄ Konstadinos Sfetsos، نويسنده ,
912
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Derendinger، نويسنده , ◄ Roger Sauser، نويسنده ,
913
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Steffen Metzger، نويسنده ,
914
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Steffen Metzger، نويسنده ,
915
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Steffen Metzger، نويسنده ,
916
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Chong-Sun Chu، نويسنده ,
917
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Chong-Sun Chu، نويسنده ,
918
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Chong-Sun Chu، نويسنده , ◄ Rodolfo Russo، نويسنده ,
919
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Frank Ferrari، نويسنده ,
920
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Frank Ferrari، نويسنده ,
921
Adel Bilala، نويسنده , ◄ Ian I. Kogan، نويسنده ,
922
Adel Bouhoula، نويسنده ,
923
Adel Bouhoula، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Jouannaud، نويسنده ,
924
Adel Bozorgzadeh، نويسنده , ◄ Walter F. Pizzi، نويسنده , ◄ Philip S. Barie، نويسنده , ◄ Satish C. Khaneja، نويسنده , ◄ Henry R. LaMaute، نويسنده , ◄ Neil Mandava، نويسنده , ◄ Neil Richards، نويسنده , ◄ Hamid Noorollah، نويسنده ,
925
Adel Daouas، نويسنده ,
926
Adel Daouas، نويسنده , ◄ Mohsen Timoumi، نويسنده ,
927
Adel Elmoselhi، نويسنده , ◄ Donald Chapman، نويسنده , ◄ Vijayan Elimban، نويسنده , ◄ Naranjan S. Dhalla، نويسنده ,
928
Adel Emadzadeha، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Yee Meng Chiewb، نويسنده , ◄ Hossein Afzalimehra، نويسنده ,
929
Adel F. Halasa، نويسنده , ◄ Chad Jusinas، نويسنده , ◄ Wen-Liang Hsu، نويسنده , ◄ David J. Zanzig، نويسنده ,
930
Adel F. Halasa، نويسنده , ◄ Kwang Su Seo، نويسنده ,
931
Adel Fickak، نويسنده , ◄ Ali Al-Raisi، نويسنده , ◄ Xiao Dong Chen، نويسنده ,
932
Adel G. E. Abbady، نويسنده ,
933
Adel G. Fam، نويسنده ,
934
Adel G.E. Abbady، نويسنده , ◄ A.M. El Arabi، نويسنده , ◄ A. Abbady، نويسنده ,
935
Adel G.E. Abbady، نويسنده , ◄ M.A.M. Uosif، نويسنده , ◄ A. El-Taher، نويسنده ,
936
Adel Ghahraman ، Mansoureh - Tehran University of Medical Sciences ► Samimi Ardestani ، Hadi - Tehran University of Medical Sciences ► Sadeghniiat Haghighi ، Khosro - Tehran University of Medical Sciences
937
Adel Ghahraman، Mansoureh نويسنده Department of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran , ◄ Samimi Ardestani، Seyed Hadi نويسنده Department of Otolaryngology, Head and Neck surgery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Samimi Ardestani, Seyed Hadi ◄ Sadeghniiat-Haghighi، Khosro نويسنده Department of Occupational Medicine, Tehran University, Tehran, Iran. ,
938
Adel Guitouni، نويسنده ,
939
Adel Guitouni، نويسنده , ◄ Jean-Marc Martel، نويسنده ,
940
Adel H. Hashish، نويسنده , ◄ John S. Fleming، نويسنده , ◄ Joy Conway، نويسنده , ◄ Peter Halson، نويسنده , ◄ Elizabeth Moore-Landecker، نويسنده , ◄ Trevor J. Williams، نويسنده , ◄ Adrian G. Bailey، نويسنده , ◄ Michael Nassim، نويسنده , ◄ Stephen T. Holgate، نويسنده ,
941
Adel Hafiane، نويسنده , ◄ Bertrand Zavidovique، نويسنده ,
942
Adel Hafiane، نويسنده , ◄ Subhasis Chaudhuri، نويسنده , ◄ Guna Seetharaman، نويسنده , ◄ Bertrand Zavidovique، نويسنده ,
943
Adel Hamdi، نويسنده , ◄ Sofiane Guessasma، نويسنده , ◄ M. Nait Abdelaziz and G. Mesmacque ، نويسنده ,
944
Adel Hamouche، نويسنده , ◄ Rachid Bessaïh، نويسنده ,
945
Adel Hamza، نويسنده , ◄ Hoon Cho، نويسنده , ◄ Hsin-Hsiung Tai، نويسنده , ◄ Chang-Guo Zhan، نويسنده ,
946
Adel Hanna، نويسنده , ◄ Tahar Ayadat، نويسنده , ◄ Mohab Sabry ، نويسنده ,
947
Adel Hanna، نويسنده , ◄ William Benjey، نويسنده ,
948
Adel Hashemi-Najafabadi، نويسنده ,
949
Adel I. El-Fallah، نويسنده , ◄ A.I.، نويسنده , ◄ Ford، نويسنده , ◄ G.E.، نويسنده ,
950
Adel I. El-Fallah، نويسنده , ◄ Gary E. Ford، نويسنده ,
951
Adel Jalili، نويسنده , ◄ Behnam Hamzehʹee، نويسنده , ◄ Younes Asri، نويسنده , ◄ Anoushiravan Shirvany، نويسنده , ◄ Shahbaz Yazdani، نويسنده , ◄ Mostafa Khoshnevis، نويسنده , ◄ Fatemeh Zarrinkamar، نويسنده , ◄ Mohammad-Ali Ghahramani، نويسنده , ◄ Reza Safavi، نويسنده , ◄ Sue Shaw-Ponter، نويسنده , ◄ John G. Hodgson، نويسنده , ◄ Ken Thompson، نويسنده , ◄ Morteza Akbarzadeh، نويسنده , ◄ Mojtaba Pakparvar، نويسنده ,
952
Adel Jawahdou، نويسنده ,
953
Adel K Younoszai، نويسنده , ◄ Vadiyala Mohan Reddy، نويسنده , ◄ Frank L Hanley، نويسنده , ◄ Michael M Brook، نويسنده ,
954
Adel K. Ayed، نويسنده ,
955
Adel K. El-Fiqi، نويسنده , ◄ N.H. Ali، نويسنده , ◄ H.T. El-Dessouky، نويسنده , ◄ H.S. Fath، نويسنده , ◄ M.A. El-Hefni، نويسنده ,
956
Adel K. Ibrahim، نويسنده , ◄ Medhat A. Rakha، نويسنده ,
957
Adel Lahsasna، نويسنده , ◄ Raja Noor Ainon، نويسنده , ◄ and Teh Ying Wah، نويسنده ,
958
Adel M. Abdel Dayem، نويسنده ,
959
Adel M. Abdel Dayem، نويسنده , ◄ M. A. Mohamad، نويسنده ,
960
Adel M. Abdel Dayem، نويسنده , ◄ M. Fatouh، نويسنده ,
961
Adel M. Aladwani، نويسنده ,
962
Adel M. Aladwani، نويسنده ,
963
Adel M. Aladwani، نويسنده , ◄ Adel M.، نويسنده ,
964
Adel M. Aladwani، نويسنده , ◄ Prashant C. Palvia، نويسنده ,
965
Adel M. Aladwani، نويسنده , ◄ Prashant C. Palvia، نويسنده ,
966
Adel M. Benselama، نويسنده ,
967
Adel M. Benselama، نويسنده , ◄ Adel M. and Harmand، نويسنده , ◄ Souad and Sefiane، نويسنده , ◄ Khellil، نويسنده ,
968
Adel M. Benselama، نويسنده , ◄ Adel M. and William-Louis، نويسنده , ◄ Mame J.-P. and Monnoyer، نويسنده , ◄ François، نويسنده ,
969
Adel M. Benselamaa، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Jean-Luc Achardc، نويسنده , ◄ Pascale Phamb، نويسنده ,
970
Adel M. Benselamaa، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Pascale Phamb، نويسنده , ◄ Pierre Attena، نويسنده ,
971
Adel M. Department of Aquatic Animal Health and Disease - Iranian Fisheries Science Research Institute - Agricultural Research Education and Extension Organization - Tehran, Iran ► Zorriehzahra M.J. Department of Aquatic Animal Health and Disease - Iranian Fisheries Science Research Institute - Agricultural Research Education and Extension Organization - Tehran, Iran ► Dadar M. Razi Vaccine and Serum Research Institute - Agricultural Research - Education and Extension Organization (AREEO) - Karaj, Iran ► Elahi R. DVM Graduated - School of Veterinary Medicine - Shahrekord University - Shahrekod, Iran ► Stadtlander T. Research Institute for Organic Agriculture - Frick, Switzerland
972
Adel M. Department of Food Hygiene and Public Health - School of Veterinary Medicine - Shahrekord University - Shahrekod, Iran ► Riyahi Cholicheh H. Department of Veterinary Surgery and Radiology - School of Veterinary Medicine - Shahrekord University - Shahrekord, Iran ► Bigham Sadegh A. Department of Veterinary Surgery and Radiology - School of Veterinary Medicine - Shahrekord University - Shahrekord, Iran ► Gholamhosseini A. Department of Aquatic Animal Health & Diseases - School of Veterinary Medicine - Shiraz University - Shiraz, Iran ► Zorriehzahra S.M.J. Department of Aquatic Animal Health & Disease - Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI) - Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO) - Tehran, Iran
973
Adel M. Malek، نويسنده , ◄ Janet Zhang، نويسنده , ◄ Jianwei Jiang، نويسنده , ◄ Seth L. Alper، نويسنده , ◄ Seigo Izumo، نويسنده ,
974
Adel M. Malek، نويسنده , ◄ Seigo Izumo، نويسنده ,
975
Adel M. Najar، نويسنده , ◄ Ceren Avci، نويسنده , ◄ Jon A. McCleverty and Michael D. Ward ، نويسنده ,
976
Adel M. Naylor-Olsen، نويسنده , ◄ Gerald S. Ponticello، نويسنده , ◄ S. Dale Lewis، نويسنده , ◄ Anne M. Mulichak، نويسنده , ◄ Zhonguo Chen، نويسنده , ◄ Charles N. Habecker، نويسنده , ◄ Brian T. Phillips، نويسنده , ◄ William M. Sanders، نويسنده , ◄ Thomas J. Tucker، نويسنده , ◄ Jules A. Shafer، نويسنده , ◄ Joseph P. Vacca، نويسنده ,
977
Adel M.A. Mohamed، نويسنده , ◄ Reza Jafari، نويسنده , ◄ Masoud Farzaneh، نويسنده ,
978
Adel M.E Attia، نويسنده ,
979
Adel M.E Attia، نويسنده , ◄ Abd El-Hamid A.A Ismail، نويسنده ,
980
Adel M.E. Attia، نويسنده , ◄ Galal E.H. Elgemeie، نويسنده ,
981
Adel Mahamood Hassan، نويسنده , ◄ Abdalla Alrashdan، نويسنده , ◄ Mohammed T. Hayajneh، نويسنده , ◄ Ahmad Turki Mayyas، نويسنده ,
982
Adel Mahamood Hassan، نويسنده , ◄ Ahmad Turki Mayyas، نويسنده , ◄ Abdalla Alrashdan، نويسنده , ◄ Mohammed T. Hayajneh، نويسنده ,
983
Adel Maher Wahba، نويسنده , ◄ Mohamed Bakr Mohamed، نويسنده ,
984
Adel Mahmood Hassan، نويسنده , ◄ Ayman Mohammad Maqableh، نويسنده ,
985
Adel Mahmood Hassan، نويسنده , ◄ Omar M. Bataineh، نويسنده , ◄ Khalil M. Abed، نويسنده ,
986
Adel Mahmoodabad ، Hamid - Islamic Azad University ► Hokmalipoor ، Saeed - Payame Noor University ► Shaban ، Morad - Islamic Azad University
987
Adel Mahmoodabad ، Hamid - Islamic Azad University ► Hokmalipoor ، Saeed - Payame Noor University ► Shaban ، Morad - Islamic Azad University ► Ashrafi Parchin ، Reza Young Researchers and Elite Club
988
ADEL MAWLA, TAMER S.M. Fayoum Universitiy - Faculty of Medicine - Department of Critical Care, Egypt ► MOMTAZ, USAMA M. Fayoum Universitiy - Faculty of Medicine - Department of Critical Care, Egypt ► MOHARRAM, AYMAN N. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Critical Care Medicine, Egypt ► EL-HOSEINY, RANIA M. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Critical Care Medicine, Egypt ► ANDRAOS, ASHRAF W. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Critical Care Medicine, Egypt
989
ADEL MAWLA, TAMER S.M. Fayoum Universitiy - Faculty of Medicine - Department of Critical Care, Egypt ► MOMTAZ, USAMA M. Fayoum Universitiy - Faculty of Medicine - Department of Critical Care, Egypt ► MOHARRAM, AYMAN N. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Critical Care, Egypt ► EL-HOSEINY, RANIA M. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Critical Care, Egypt ► ANDRAOS, ASHRAF W. Cairo University - Faculty of Medicine - Department of Critical Care, Egypt
990
Adel Mehraban, Marzieh Faculty - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Hasanpour, Marzieh Faculty - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Yazdannik, Ahmadreza Faculty - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Ajami, Sima Faculty - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
991
Adel Mehraban, Marzieh isfahan university of medical sciences - Health Community and Management in Nursing Department, ايران ► Hassanpour, Marzieh isfahan university of medical sciences - Nursing and Midwifery Care Research Center, Faculty of Nursingand Midwifery - Pediatric Nursing Education Department, ايران ► Yazdannik, Ahmadreza isfahan university of medical sciences - Faculty of Nursing and Midwifery - Intensive Care Unit Department, ايران ► Ajami, Sima isfahan university of medical sciences - Faculty of Medical Management and Information Sciences, ايران
992
Adel Mellit، نويسنده , ◄ Mohamed Benghanem، نويسنده ,
993
Adel Mellit، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ Alessandro Massi Pavan b، نويسنده ,
994
Adel Mellit، نويسنده , ◄ Soteris A. Kalogirou، نويسنده ,
995
Adel Mesbah، نويسنده , ◄ Anne Carton، نويسنده , ◄ Lionel Aranda، نويسنده , ◄ Thomas Mazet، نويسنده , ◄ Florence Porcher، نويسنده , ◄ Michel François، نويسنده ,
996
Adel Mesbah، نويسنده , ◄ James A. Ibers، نويسنده ,
997
Adel Mesbah، نويسنده , ◄ Michel François، نويسنده , ◄ Celine Cau Dit Coumes، نويسنده , ◄ Fabien Frizon، نويسنده , ◄ Yaroslav Filinchuk، نويسنده , ◄ Fabrice Leroux، نويسنده , ◄ Johann Ravaux، نويسنده , ◄ Guillaume Renaudin، نويسنده ,
998
Adel Mesbah، نويسنده , ◄ Sébastien Lebègue، نويسنده , ◄ Jordan M. Klingsporn، نويسنده , ◄ Wojciech Stojko، نويسنده , ◄ Richard P. Van Duyne، نويسنده , ◄ James A. Ibers، نويسنده ,
999
Adel Mesbah، نويسنده , ◄ Celine Cau Dit Coumes، نويسنده , ◄ Guillaume Renaudin، نويسنده , ◄ Fabien Frizon، نويسنده , ◄ Fabrice Leroux، نويسنده ,
1000
Adel Mohammad Hassan نويسنده ► Saiiari Abdulamir نويسنده Ph.D Student at Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran ► Kashef Majied نويسنده Associate Prof, Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran ► Rajabie Hamied نويسنده department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
بازگشت