<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Adams، نويسنده , ◄ Jacqui and Cuthbert-Heavens، نويسنده , ◄ Darren and Bass، نويسنده , ◄ Sylvia and Knowles، نويسنده , ◄ Margaret A.، نويسنده ,
2
Adams، نويسنده , ◄ James A. and Omann، نويسنده , ◄ Geneva M. and Linderman، نويسنده , ◄ Jennifer J.، نويسنده ,
3
Adams، نويسنده , ◄ James and Mayer، نويسنده , ◄ Alexander K.، نويسنده ,
4
Adams، نويسنده , ◄ James H. and Adcock، نويسنده , ◄ Leonard and Apple، نويسنده , ◄ Jeffery and Christl، نويسنده , ◄ Mark and Cleveand، نويسنده , ◄ William and Cox، نويسنده , ◄ Mark L. Dietz، نويسنده , ◄ Kurt and Ferguson، نويسنده , ◄ Cynthia and Fountain، نويسنده , ◄ Walt and Ghita، نويسنده , ◄ Bogdan and Kuznetsov، نويسنده , ◄ Evgeny and Milton، نويسنده , ◄ Martha and Myers، نويسنده , ◄ Jeremy and O’Brien، نويسنده , ◄ Sue and Seaquist، نويسنده , ◄ Jim and Smith، نويسنده , ◄ Edward A. Turner-Smith، نويسنده , ◄ Guy and Warden، نويسنده , ◄ Lance and Watts، نويسنده , ◄ John، نويسنده ,
5
Adams، نويسنده , ◄ James H. and Adcock، نويسنده , ◄ Leonard and Apple، نويسنده , ◄ Jeffery and Christl، نويسنده , ◄ Mark and Cleveand، نويسنده , ◄ William and Cox، نويسنده , ◄ Mark L. Dietz، نويسنده , ◄ Kurt and Ferguson، نويسنده , ◄ Cynthia and Fountain، نويسنده , ◄ Walt and Ghita، نويسنده , ◄ Bogdan and Kuznetsov، نويسنده , ◄ Evgeny and Milton، نويسنده , ◄ Martha and Myers، نويسنده , ◄ Jeremy and O’Brien، نويسنده , ◄ Sue and Seaquist، نويسنده , ◄ Jim and Smith، نويسنده , ◄ Edward A. Turner-Smith، نويسنده , ◄ Guy and Warden، نويسنده , ◄ Lance and Watts، نويسنده , ◄ John، نويسنده ,
6
Adams، نويسنده , ◄ James W. and Poovey Jr.، نويسنده , ◄ Richard A. and Messina، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
7
Adams، نويسنده , ◄ Jason S. and Kraus، نويسنده , ◄ Mary J. and Wing، نويسنده , ◄ Scott L.، نويسنده ,
8
Adams، نويسنده , ◄ Jeffrey F. and Papangelakis، نويسنده , ◄ Vladimiros G.، نويسنده ,
9
Adams، نويسنده , ◄ Jenny and Cline، نويسنده , ◄ Matthew J. and Hubbard، نويسنده , ◄ Matt and McCullough، نويسنده , ◄ Tiffany and Hartman، نويسنده , ◄ Julie، نويسنده ,
10
Adams، نويسنده , ◄ Jenny and Roberts، نويسنده , ◄ Joanne and Simms، نويسنده , ◄ Kay and Cheng، نويسنده , ◄ Dunlei and Hartman، نويسنده , ◄ Julie and Bartlett، نويسنده , ◄ Charles، نويسنده ,
11
Adams، نويسنده , ◄ Jenny and Schmid، نويسنده , ◄ Jack and Parker، نويسنده , ◄ Robert D. and Coast، نويسنده , ◄ J. Richard and Cheng، نويسنده , ◄ Dunlei and Killian، نويسنده , ◄ Aaron D. and McCray، نويسنده , ◄ Stephanie and Strauss، نويسنده , ◄ Danielle and McLeroy DeJong، نويسنده , ◄ Sandra and Berbarie، نويسنده , ◄ Rafic، نويسنده ,
12
Adams، نويسنده , ◄ John A.S. and Clunas، نويسنده , ◄ Scott and Turner، نويسنده , ◄ Alan B.، نويسنده ,
13
Adams، نويسنده , ◄ John B. and Sabol، نويسنده , ◄ Donald E. and Kapos، نويسنده , ◄ Valerie and Almeida Filho، نويسنده , ◄ Raimundo and Roberts، نويسنده , ◄ Dar A. and Smith، نويسنده , ◄ Milton O. and Gillespie، نويسنده , ◄ Alan R.، نويسنده ,
14
Adams، نويسنده , ◄ Jon and Sibbritt، نويسنده , ◄ David and Lui، نويسنده , ◄ Chi-Wai، نويسنده ,
15
Adams، نويسنده , ◄ Jonathon C. and Ommen، نويسنده , ◄ Steve R. and Klarich، نويسنده , ◄ Kyle W. and Tajik، نويسنده , ◄ A. Jamil and Nishimura، نويسنده , ◄ Rick A.، نويسنده ,
16
Adams، نويسنده , ◄ Josh and MacLeod، نويسنده , ◄ Catriona and Suryan، نويسنده , ◄ Robert M. and David Hyrenbach، نويسنده , ◄ K. and Harvey، نويسنده , ◄ James T.، نويسنده ,
17
Adams، نويسنده , ◄ Judith A. and Anderson، نويسنده , ◄ Ruth A. and Docherty، نويسنده , ◄ Sharron L. and Tulsky، نويسنده , ◄ James A. and Steinhauser، نويسنده , ◄ Karen E. and Bailey Jr.، نويسنده , ◄ Donald E.، نويسنده ,
18
Adams، نويسنده , ◄ Julian، نويسنده ,
19
Adams، نويسنده , ◄ Julian، نويسنده ,
20
Adams، نويسنده , ◄ Julie E. and Sanchez-Sotelo، نويسنده , ◄ Joaquin and Kallina IV، نويسنده , ◄ Charles F. and Morrey، نويسنده , ◄ Bernard F. and Steinmann، نويسنده , ◄ Scott P.، نويسنده ,
21
Adams، نويسنده , ◄ Julie E. and Sperling، نويسنده , ◄ John W. and Hoskin، نويسنده , ◄ Tanya L. and Melton III، نويسنده , ◄ L. Joseph and Cofield، نويسنده , ◄ Robert H.، نويسنده ,
22
Adams، نويسنده , ◄ Julie E. and Wolff III، نويسنده , ◄ Luther H. and Merten، نويسنده , ◄ Sheri M. and Steinmann، نويسنده , ◄ Scott P.، نويسنده ,
23
Adams، نويسنده , ◄ Kenneth D. and Wesnousky، نويسنده , ◄ Steven G.، نويسنده ,
24
Adams، نويسنده , ◄ Kimberly A. and Jurdy، نويسنده , ◄ Donna M.، نويسنده ,
25
Adams، نويسنده , ◄ Luke A. and Gray، نويسنده , ◄ Chandele R. and Williams، نويسنده , ◄ Robert M.، نويسنده ,
26
Adams، نويسنده , ◄ M and Amos، نويسنده , ◄ N and Averill، نويسنده , ◄ D.A. and Baringer، نويسنده , ◄ P and Bross، نويسنده , ◄ A and Chung، نويسنده , ◄ M and Hsieh، نويسنده , ◄ F and Li، نويسنده , ◄ H and Lincoln، نويسنده , ◄ D and Margulies، نويسنده , ◄ S and Neal، نويسنده , ◄ H and Neis، نويسنده , ◄ E and Oesch، نويسنده , ◄ L and Qian، نويسنده , ◄ J and Rijssenbeek، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
27
Adams، نويسنده , ◄ M and Amos، نويسنده , ◄ N and Averill، نويسنده , ◄ D.A. and Baringer، نويسنده , ◄ P and Bross، نويسنده , ◄ A and Chung، نويسنده , ◄ M and Hsieh، نويسنده , ◄ F and Li، نويسنده , ◄ H and Lincoln، نويسنده , ◄ D and Margulies، نويسنده , ◄ S and Neal، نويسنده , ◄ H and Neis، نويسنده , ◄ E and Oesch، نويسنده , ◄ L and Qian، نويسنده , ◄ J and Rijssenbeek، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
28
Adams، نويسنده , ◄ M. and Amos، نويسنده , ◄ N. and Averill، نويسنده , ◄ D.A. and Baringer، نويسنده , ◄ P. and Chung، نويسنده , ◄ M. and Hsieh، نويسنده , ◄ F. and Li، نويسنده , ◄ H. and Lincoln، نويسنده , ◄ D. and Margulies، نويسنده , ◄ S. and Neal، نويسنده , ◄ Erin H. and Neis، نويسنده , ◄ E. and Oesch، نويسنده , ◄ L. and Qian، نويسنده , ◄ J. and Rijssenbeek، نويسنده , ◄ M. and Yasuda، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
29
Adams، نويسنده , ◄ M. and Buchholz، نويسنده , ◄ P. and Dahlhoff، نويسنده , ◄ A. and Feiden، نويسنده , ◄ D. and Gنrtner، نويسنده , ◄ V. and Grams، نويسنده , ◄ M. and Haarmann، نويسنده , ◄ M. and Hergesell، نويسنده , ◄ A. and Hِlldorfer، نويسنده , ◄ F. and Ielapi، نويسنده , ◄ G. and Jakobs، نويسنده , ◄ K. and Jung، نويسنده , ◄ T. and Kِpke، نويسنده , ◄ L. and Kuhnert، نويسنده , ◄ E. and Meder، نويسنده , ◄ D. and Schنfer، نويسنده , ◄ U. and Schmi، نويسنده ,
30
Adams، نويسنده , ◄ M. and Buchholz، نويسنده , ◄ P. and Dahlhoff، نويسنده , ◄ A. and Feiden، نويسنده , ◄ D. and Gنrtner، نويسنده , ◄ V. and Grams، نويسنده , ◄ M. and Haarmann، نويسنده , ◄ M. and Hergesell، نويسنده , ◄ A. and Hِlldorfer، نويسنده , ◄ F. and Ielapi، نويسنده , ◄ G. and Jakobs، نويسنده , ◄ K. and Jung، نويسنده , ◄ T. and Kِpke، نويسنده , ◄ L. and Kuhnert، نويسنده , ◄ E. and Meder، نويسنده , ◄ D. and Schنfer، نويسنده , ◄ U. and Schmidt، نويسنده , ◄ A. and Schué، نويسنده , ◄ Y. and Schwarz، نويسنده , ◄ C. and Walkowiak، نويسنده , ◄ W. and Weber، نويسنده , ◄ D. and Wilke، نويسنده , ◄ D. and Zeitnitz، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
31
Adams، نويسنده , ◄ M. and Lashgari، نويسنده , ◄ A. and Li، نويسنده , ◄ B. and McKerns، نويسنده , ◄ M. and Mihaly، نويسنده , ◄ J. and Ortiz، نويسنده , ◄ M. and Owhadi، نويسنده , ◄ H. and Rosakis، نويسنده , ◄ A.J. and Stalzer، نويسنده , ◄ M. and Sullivan، نويسنده , ◄ T.J.، نويسنده ,
32
Adams، نويسنده , ◄ M. and McCrory، نويسنده , ◄ C. and Shifrin، نويسنده , ◄ T. and Varley، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
33
Adams، نويسنده , ◄ M.B. and Tower، نويسنده , ◄ G.D.، نويسنده ,
34
Adams، نويسنده , ◄ M.C. and Luo، نويسنده , ◄ J. and Rayward، نويسنده , ◄ D. and King، نويسنده , ◄ S. and Gibson، نويسنده , ◄ R. and Moghaddam، نويسنده , ◄ G.H.، نويسنده ,
35
Adams، نويسنده , ◄ M.D. and Burger، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
36
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
37
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
38
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
39
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
40
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
41
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده ,
42
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده , ◄ Kossentini، نويسنده , ◄ F.، نويسنده , ◄ Ward، نويسنده , ◄ R.K.، نويسنده ,
43
Adams، نويسنده , ◄ M.D.، نويسنده , ◄ Kossentni، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
44
Adams، نويسنده , ◄ M.J. and Lawrence، نويسنده , ◄ C.J. and Urso، نويسنده , ◄ M.E.D. and Rance، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
45
Adams، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
46
Adams، نويسنده , ◄ M.R. and Marteau، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
47
Adams، نويسنده , ◄ Mark and Brezina، نويسنده , ◄ Marian and Hu، نويسنده , ◄ Jonathan and Tuminaro، نويسنده , ◄ Ray، نويسنده ,
48
Adams، نويسنده , ◄ Mark F. and Samtaney، نويسنده , ◄ Ravi and Brandt، نويسنده , ◄ Achi، نويسنده ,
49
Adams، نويسنده , ◄ Martin and Mitchell، نويسنده , ◄ Robert، نويسنده ,
50
Adams، نويسنده , ◄ Mary G. and Pelter، نويسنده , ◄ Michele M. and Wung، نويسنده , ◄ Shu-Fen and Taylor، نويسنده , ◄ Carrie A. and Drew، نويسنده , ◄ Barbara J.، نويسنده ,
51
Adams، نويسنده , ◄ Matt R. and Bushnell، نويسنده , ◄ Eric A.C. and Bruce Grindley، نويسنده , ◄ T. and Boyd، نويسنده , ◄ Russell J.، نويسنده ,
52
Adams، نويسنده , ◄ Mike and Lawrence، نويسنده , ◄ Rick and Bratty، نويسنده , ◄ Mike، نويسنده ,
53
Adams، نويسنده , ◄ Mike and Liddell، نويسنده , ◄ Keith and Holohan، نويسنده , ◄ Terry، نويسنده ,
54
Adams، نويسنده , ◄ Mike and Lloyd، نويسنده , ◄ Vincent، نويسنده ,
55
Adams، نويسنده , ◄ Mike D.، نويسنده ,
56
Adams، نويسنده , ◄ Mike D.، نويسنده ,
57
Adams، نويسنده , ◄ Mike J. and Awaja، نويسنده , ◄ Firas and Bhargava، نويسنده , ◄ Suresh and Grocott، نويسنده , ◄ Stephen and Romeo، نويسنده , ◄ Melissa، نويسنده ,
58
Adams، نويسنده , ◄ Mike J. and Romeo، نويسنده , ◄ Melissa J. and Rawson، نويسنده , ◄ Paul، نويسنده ,
59
Adams، نويسنده , ◄ Mike J.، نويسنده ,
60
Adams، نويسنده , ◄ Mike، نويسنده ,
61
Adams، نويسنده , ◄ N.A. and Hickel، نويسنده , ◄ S. and Franz، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
62
Adams، نويسنده , ◄ N.A. and Stolz، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
63
Adams، نويسنده , ◄ N.R. and Briegel، نويسنده , ◄ J.R. and Sanders، نويسنده , ◄ M.R. and Blackberry، نويسنده , ◄ M.A. and Martin، نويسنده , ◄ G.B.، نويسنده ,
64
Adams، نويسنده , ◄ Nicholas D. and Schmidt، نويسنده , ◄ Stanley J. and Knight، نويسنده , ◄ Steven D. and Dhanak، نويسنده , ◄ Dashyant، نويسنده ,
65
Adams، نويسنده , ◄ Nico and Schubert، نويسنده , ◄ Ulrich S.، نويسنده ,
66
Adams، نويسنده , ◄ P and Hurd، نويسنده , ◄ M.D and McFadden، نويسنده , ◄ D and Merrill، نويسنده , ◄ A and Ribeirio، نويسنده , ◄ T، نويسنده ,
67
Adams، نويسنده , ◄ P. and Bengaouer، نويسنده , ◄ A. and Cariteau، نويسنده , ◄ B. and Molkov، نويسنده , ◄ V. and Venetsanos، نويسنده , ◄ A.G.، نويسنده ,
68
Adams، نويسنده , ◄ P. and Bryant، نويسنده , ◄ D.E. and Forbes، نويسنده , ◄ A.D. and Griggs، نويسنده , ◄ T.S.، نويسنده ,
69
Adams، نويسنده , ◄ P.M. and Abell، نويسنده , ◄ Jeffrey L. and Middleton، نويسنده , ◄ L. E. Horsburgh and A. P. Monkman، نويسنده , ◄ A.P.، نويسنده ,
70
Adams، نويسنده , ◄ P.N. and Laughlin، نويسنده , ◄ P.J. and Monkman، نويسنده , ◄ A.P.، نويسنده ,
71
Adams، نويسنده , ◄ P.N. and Monkman، نويسنده , ◄ A.P، نويسنده ,
72
Adams، نويسنده , ◄ P.N. and Pomfret، نويسنده , ◄ S.J. and Monkman، نويسنده , ◄ A.P.، نويسنده ,
73
Adams، نويسنده , ◄ P.N. and Pomfret، نويسنده , ◄ S.J. and Monkman، نويسنده , ◄ A.P.، نويسنده ,
74
Adams، نويسنده , ◄ P.W. and Hammond، نويسنده , ◄ G.P. and McManus، نويسنده , ◄ M.C. and Mezzullo، نويسنده , ◄ W.G.، نويسنده ,
75
Adams، نويسنده , ◄ Paul، نويسنده ,
76
Adams، نويسنده , ◄ Peter and Ardal، نويسنده , ◄ Hayri and Ma?uch، نويسنده , ◄ J?n and H?a، نويسنده , ◄ V? D?nh and Rosenfeld، نويسنده , ◄ Moshe and Stacho، نويسنده , ◄ Ladislav، نويسنده ,
77
Adams، نويسنده , ◄ Peter and Hurd، نويسنده , ◄ Michael D. and McFadden، نويسنده , ◄ Daniel and Merrill، نويسنده , ◄ Angela and Ribeiro، نويسنده , ◄ Tiago، نويسنده ,
78
Adams، نويسنده , ◄ Peter N and Slingerland، نويسنده , ◄ Rudy L and Smith، نويسنده , ◄ Norman D، نويسنده ,
79
Adams، نويسنده , ◄ R. and Bates، نويسنده , ◄ R. and Da Vià، نويسنده , ◄ C. and Johnson، نويسنده , ◄ N.P. and OʹShea، نويسنده , ◄ V. and Pickford، نويسنده , ◄ Laura A. and Raine، نويسنده , ◄ C. and Smith، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
80
Adams، نويسنده , ◄ R. and Bates، نويسنده , ◄ R. and Da Vià، نويسنده , ◄ C. and Johnson، نويسنده , ◄ N.P. and OʹShea، نويسنده , ◄ V. and Pickford، نويسنده , ◄ Laura A. and Raine، نويسنده , ◄ C. and Smith، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
81
Adams، نويسنده , ◄ R. Mark، نويسنده ,
82
Adams، نويسنده , ◄ R.A.، نويسنده , ◄ Middlekauff، نويسنده , ◄ S.W.، نويسنده , ◄ Camm، نويسنده , ◄ E.H.، نويسنده , ◄ McGee، نويسنده , ◄ J.A.، نويسنده ,
83
Adams، نويسنده , ◄ R.D. and Cowap، نويسنده , ◄ J.W. and Farquharson، نويسنده , ◄ G. and Margary، نويسنده , ◄ G.M. and Vaughn، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
84
Adams، نويسنده , ◄ R.D.، نويسنده ,
85
Adams، نويسنده , ◄ R.J.، نويسنده , ◄ Hannaford، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
86
Adams، نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
87
Adams، نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
88
Adams، نويسنده , ◄ R.V.، نويسنده ,
89
Adams، نويسنده , ◄ Rebecca L.C. and McCarthy، نويسنده , ◄ Catherine and Bird، نويسنده , ◄ Robert J.، نويسنده ,
90
Adams، نويسنده , ◄ Red، نويسنده ,
91
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
92
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
93
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
94
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
95
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
96
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
97
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
98
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
99
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
100
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
101
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
102
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
103
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
104
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
105
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
106
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
107
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
108
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
109
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
110
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
111
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
112
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
113
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
114
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
115
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
116
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
117
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
118
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
119
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
120
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
121
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
122
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
123
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
124
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
125
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
126
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
127
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
128
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
129
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
130
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
131
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
132
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
133
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
134
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
135
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
136
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
137
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
138
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
139
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
140
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
141
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
142
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
143
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
144
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
145
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
146
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
147
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
148
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
149
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
150
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
151
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
152
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
153
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
154
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
155
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
156
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
157
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
158
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
159
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
160
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
161
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
162
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
163
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
164
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
165
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
166
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
167
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
168
Adams، نويسنده , ◄ Reg، نويسنده ,
169
Adams، نويسنده , ◄ Renée B. and Ferreira، نويسنده , ◄ Daniel، نويسنده ,
170
Adams، نويسنده , ◄ Rob and Appelman، نويسنده , ◄ Yolande and Bronzwaer، نويسنده , ◄ Jean G. and Slagboom، نويسنده , ◄ Ton and Amoroso، نويسنده , ◄ Giovanni and van Exter، نويسنده , ◄ Pieternel and Tijssen، نويسنده , ◄ G.P. Jan and de Winter، نويسنده , ◄ Robbert J.، نويسنده ,
171
Adams، نويسنده , ◄ Robin X Luo، نويسنده , ◄ Zhaohui، نويسنده ,
172
Adams، نويسنده , ◄ S. and Tan، نويسنده , ◄ E.S.، نويسنده ,
173
Adams، نويسنده , ◄ Sally H. and Newacheck، نويسنده , ◄ Paul W. and Park، نويسنده , ◄ M. Jane and Brindis، نويسنده , ◄ Claire D. and Irwin Jr.، نويسنده , ◄ Charles E.، نويسنده ,
174
Adams، نويسنده , ◄ Samuel D.M. and Craster، نويسنده , ◄ Richard V. and Guenneau، نويسنده , ◄ Sébastien، نويسنده ,
175
Adams، نويسنده , ◄ Samuel D.M. and Craster، نويسنده , ◄ Richard V. and Williams، نويسنده , ◄ Duncan P.، نويسنده ,
176
Adams، نويسنده , ◄ Sarah Spence and Troxell، نويسنده , ◄ Denise Sakai Troxell، نويسنده ,
177
Adams، نويسنده , ◄ Sheherezade N. and Engelhardt، نويسنده , ◄ KATHARINA A.M، نويسنده ,
178
Adams، نويسنده , ◄ Stefan and Moretzki، نويسنده , ◄ Olaf and Canadell، نويسنده , ◄ Enric، نويسنده ,
179
Adams، نويسنده , ◄ Stefan and Prasada Rao، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
180
Adams، نويسنده , ◄ Stefan and Swenson، نويسنده , ◄ Jan، نويسنده ,
181
Adams، نويسنده , ◄ Stefan and Swenson، نويسنده , ◄ Jan، نويسنده ,
182
Adams، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
183
Adams، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
184
Adams، نويسنده , ◄ Stefan، نويسنده ,
185
Adams، نويسنده , ◄ Steven F. and Miller، نويسنده , ◄ Terry A.، نويسنده ,
186
Adams، نويسنده , ◄ T and Bishop، نويسنده , ◄ J.M and Cady، نويسنده , ◄ R and Cason، نويسنده , ◄ N.M and Gress، نويسنده , ◄ J and Kopp، نويسنده , ◄ C and LoSecco، نويسنده , ◄ J.M. and Manak، نويسنده , ◄ J.J and Sanjari، نويسنده , ◄ A.H and Shephard، نويسنده , ◄ W.D. and Stienike، نويسنده , ◄ D.L. and Taegar، نويسنده , ◄ S.A. and Thompson، نويسنده , ◄ Dr. Kuo-Chung Tai، نويسنده , ◄ S.U and Hackenburg، نويسنده , ◄ R.W and Olchanski، نويسنده , ◄ C and Weygand، نويسنده , ◄ D.P. and Willutzki، نويسنده , ◄ H.J and Denisov، نويسنده , ◄ S and Dushkin، نويسنده , ◄ A and Kochetkov، نويسنده , ◄ V and Shein، نويسنده , ◄ I and Soldatov، نويسنده , ◄ A and Brabson، نويسنده , ◄ B.B. and Crittenden، نويسنده , ◄ R.R. and Dzierba، نويسنده , ◄ A.R. and Gunter، نويسنده , ◄ J and Lindenbusch، نويسنده , ◄ R and Rust، نويسنده , ◄ D.R. and Scott، نويسنده , ◄ E and Smith، نويسنده , ◄ P.T. and Sulanke، نويسنده , ◄ T and Teige، نويسنده , ◄ S and Bar-Yam، نويسنده , ◄ Z and Dowd، نويسنده , ◄ J.P. and Eugenio، نويسنده , ◄ P and Hayek، نويسنده , ◄ M and Kern، نويسنده , ◄ W and King، نويسنده , ◄ E and Shenhav، نويسنده , ◄ N and Bodyagin، نويسنده , ◄ V.A. and Gribushin، نويسنده , ◄ A.M and Kostin، نويسنده , ◄ M.A and Korotkikh، نويسنده , ◄ V.L and Ostrovidov، نويسنده , ◄ A.I and Proskuryakov، نويسنده , ◄ A.S and Sarycheva، نويسنده , ◄ L.I. and Sinev، نويسنده , ◄ N.B and Vardanyan، نويسنده , ◄ I.N and Yershov، نويسنده , ◄ A.A and Brown، نويسنده , ◄ D.S and Pedlar، نويسنده , ◄ T.K and Seth، نويسنده , ◄ K.K and Wise، نويسنده , ◄ J and Zhao، نويسنده , ◄ D and Adams، نويسنده , ◄ G.S and Napolitano، نويسنده , ◄ J and Nozar، نويسنده , ◄ M and Smith، نويسنده , ◄ J.A and Witkowski، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
187
Adams، نويسنده , ◄ T and Bishop، نويسنده , ◄ J.M and Cady، نويسنده , ◄ R and Cason، نويسنده , ◄ N.M and Gress، نويسنده , ◄ J and Kopp، نويسنده , ◄ C and LoSecco، نويسنده , ◄ J.M. and Manak، نويسنده , ◄ J.J and Sanjari، نويسنده , ◄ A.H and Shephard، نويسنده , ◄ W.D. and Stienike، نويسنده , ◄ D.L. and Taegar، نويسنده , ◄ S.A. and Thompson، نويسنده , ◄ Dr. Kuo-Chung Tai، نويسنده , ◄ S.U and Hackenburg، نويسنده , ◄ R.W and Olchanski، نويسنده , ◄ C and Weygand، نويسنده , ◄ D.P. and Willutzki، نويسنده , ◄ H.J and Denisov، نويسنده , ◄ S and Dushkin، نويسنده , ◄ A and Kochetkov، نويسنده , ◄ V and Shein، نويسنده , ◄ I and Soldatov، نويسنده , ◄ A and Brabson، نويسنده , ◄ B.B. and Crittenden، نويسنده , ◄ R.R. and Dzierba، نويسنده , ◄ A.R. and Gunter، نويسنده , ◄ J. and Lindenbusch، نويسنده , ◄ R and Rust، نويسنده , ◄ D.R. and Scott، نويسنده , ◄ E and Smith، نويسنده , ◄ P.T. and Sulanke، نويسنده , ◄ T and Teige، نويسنده , ◄ S and Bar-Yam، نويسنده , ◄ Z and Dowd، نويسنده , ◄ J.P. and Eugenio، نويسنده , ◄ P and Hayek، نويسنده , ◄ M and Kern، نويسنده , ◄ W and King، نويسنده , ◄ E and Shenhav، نويسنده , ◄ N and Bodyagin، نويسنده , ◄ V.A. and Gribushin، نويسنده , ◄ A.M and Kostin، نويسنده , ◄ M.A and Korotkikh، نويسنده , ◄ V.L and Ostrovidov، نويسنده , ◄ A.I and Proskuryakov، نويسنده , ◄ A.S and Sarycheva، نويسنده , ◄ L.I. and Sinev، نويسنده , ◄ N.B and Vardanyan، نويسنده , ◄ I.N and Yershov، نويسنده , ◄ A.A and Brown، نويسنده , ◄ D.S and Pedlar، نويسنده , ◄ T.K and Seth، نويسنده , ◄ K.K and Wise، نويسنده , ◄ J and Zhao، نويسنده , ◄ D and Adams، نويسنده , ◄ G.S and Napolitano، نويسنده , ◄ J and Nozar، نويسنده , ◄ M and Smith، نويسنده , ◄ J.A and Witkowski، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
188
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Doull، نويسنده , ◄ Frans J. M. Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J.I and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L and Waddell، نويسنده , ◄ W.J and Wagner، نويسنده , ◄ B.M.، نويسنده ,
189
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Doull، نويسنده , ◄ Frans J. M. Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J.I and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L and Waddell، نويسنده , ◄ W.J and Wagner، نويسنده , ◄ B.M.، نويسنده ,
190
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Doull، نويسنده , ◄ Frans J. M. Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J.I and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L and Waddell، نويسنده , ◄ W.J and Wagner، نويسنده , ◄ B.M.، نويسنده ,
191
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Doull، نويسنده , ◄ J and Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J.I and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Newberne، نويسنده , ◄ P.M and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L and Waddell، نويسنده , ◄ W.J and Wagner، نويسنده , ◄ B.M، نويسنده ,
192
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Doull، نويسنده , ◄ J. and Goodman، نويسنده , ◄ J.I. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Newberne، نويسنده , ◄ P. and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L. and Wagner، نويسنده , ◄ B.M. and Weil، نويسنده , ◄ C.S. and Woods، نويسنده , ◄ L.A. and Ford، نويسنده , ◄ R.A.، نويسنده ,
193
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Gavin، نويسنده , ◄ C. Lucas and McGowen، نويسنده , ◄ M.M. and Waddell، نويسنده , ◄ W.J. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Feron، نويسنده , ◄ V.J. and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Rietjens، نويسنده , ◄ I.M.C.M. and Smith، نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
194
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Gavin، نويسنده , ◄ C. Lucas and Taylor، نويسنده , ◄ S.V. and Waddell، نويسنده , ◄ W.J. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J. and Rietjens، نويسنده , ◄ I.M.C.M. and Marnett، نويسنده , ◄ L.J and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
195
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Greer، نويسنده , ◄ D.B. and Doull، نويسنده , ◄ J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Newberne، نويسنده , ◄ P. and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L. and Wagner، نويسنده , ◄ B.M. and Weil، نويسنده , ◄ C.S. and Woods، نويسنده , ◄ L.A. and Ford، نويسنده , ◄ R.A.، نويسنده ,
196
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Hallagan، نويسنده , ◄ J.B. and Putnam، نويسنده , ◄ J.M. and Gierke، نويسنده , ◄ T.L. and Doull، نويسنده , ◄ J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Newberne، نويسنده , ◄ P. and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L. and Wagner، نويسنده , ◄ B.M. and Weil، نويسنده , ◄ C.S. and Woods، نويسنده , ◄ L.A. and Ford، نويسنده , ◄ R.A.، نويسنده ,
197
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and Lucas Gavin، نويسنده , ◄ C. and Taylor، نويسنده , ◄ S.V. and Waddell، نويسنده , ◄ W.J. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J. and Rietjens، نويسنده , ◄ I.M.C.M. and Marnett، نويسنده , ◄ L.J and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L.، نويسنده ,
198
Adams، نويسنده , ◄ T.B. and McGowen، نويسنده , ◄ M.M. and Williams، نويسنده , ◄ M.C. and Cohen، نويسنده , ◄ S.M. and Feron، نويسنده , ◄ V.J and Goodman، نويسنده , ◄ J.I and Marnett، نويسنده , ◄ Anthony L.J. and Munro، نويسنده , ◄ I.C and Portoghese، نويسنده , ◄ P.S. and Smith، نويسنده , ◄ R.L and Waddell، نويسنده , ◄ W.J.، نويسنده ,
199
Adams، نويسنده , ◄ T.S. and Filipi، نويسنده , ◄ P.A. and Yi، نويسنده , ◄ Shu-Xia، نويسنده ,
200
Adams، نويسنده , ◄ Thad M. and Korinko، نويسنده , ◄ Paul and Duncan، نويسنده , ◄ Andrew، نويسنده ,
201
Adams، نويسنده , ◄ Thomas and Ackland، نويسنده , ◄ Graeme and Marion، نويسنده , ◄ Glenn P. Edwards، نويسنده , ◄ Colin، نويسنده ,
202
Adams، نويسنده , ◄ Thomas and Ackland، نويسنده , ◄ Graeme and Marion، نويسنده , ◄ Glenn P. Edwards، نويسنده , ◄ Colin، نويسنده ,
203
Adams، نويسنده , ◄ Thomas E.، نويسنده ,
204
Adams، نويسنده , ◄ Tim، نويسنده ,
205
Adams، نويسنده , ◄ Timothy B and Cohen، نويسنده , ◄ Samuel M and Doull، نويسنده , ◄ John and Feron، نويسنده , ◄ Victor J and Goodman، نويسنده , ◄ Jay I and Marnett، نويسنده , ◄ Lawrence J and Munro، نويسنده , ◄ Ian C and Portoghese، نويسنده , ◄ Philip S and Smith، نويسنده , ◄ Robert L and Waddell، نويسنده , ◄ William J and Wagner، نويسنده , ◄ Bernard M، نويسنده ,
206
Adams، نويسنده , ◄ Timothy C. and Pang، نويسنده , ◄ Peter K.، نويسنده ,
207
Adams، نويسنده , ◄ Vanessa M. and Mills، نويسنده , ◄ Morena and Jupiter، نويسنده , ◄ Stacy D. and Pressey، نويسنده , ◄ Robert L.، نويسنده ,
208
Adams، نويسنده , ◄ Vanessa M. and Pressey، نويسنده , ◄ Robert L. and Naidoo، نويسنده , ◄ Robin، نويسنده ,
209
Adams، نويسنده , ◄ Vanessa M. and Pressey، نويسنده , ◄ Robert L. and Stoeckl، نويسنده , ◄ Natalie، نويسنده ,
210
Adams، نويسنده , ◄ Vicki J.، نويسنده ,
211
Adams، نويسنده , ◄ Vicki J.، نويسنده ,
212
Adams، نويسنده , ◄ Vicki J.، نويسنده ,
213
Adams، نويسنده , ◄ Vicki J، نويسنده ,
214
Adams، نويسنده , ◄ W. Wade and Farmer، نويسنده , ◄ Barry L. and Cheng، نويسنده , ◄ Stephen Z.D.، نويسنده ,
215
Adams، نويسنده , ◄ Wendy J، نويسنده ,
216
Adams، نويسنده , ◄ William A. and Bakker، نويسنده , ◄ Martin G. and Quickenden، نويسنده , ◄ Terence I.، نويسنده ,
217
Adams، نويسنده , ◄ William A. and Impellitteri، نويسنده , ◄ Christopher A.، نويسنده ,
218
Adams، نويسنده , ◄ William H.، نويسنده ,
219
Adams، نويسنده , ◄ Alexandra H. Thompson، نويسنده , ◄ Kimberly D. and Morris، نويسنده , ◄ David and Farias، نويسنده , ◄ Carlos and Chu Chen، نويسنده , ◄ Shi، نويسنده ,
220
Adams، AJ. نويسنده , ◄ Hodgson، T. نويسنده ,
221
Adams، AJ. نويسنده , ◄ Hodgson، T. نويسنده ,
222
Adams، B. W. نويسنده ,
223
Adams، Bankole A. نويسنده , ◄ St-Amour، Gerry نويسنده , ◄ Topp، G. Clarke نويسنده ,
224
Adams، Barry J. نويسنده , ◄ Chen، Jieyun نويسنده ,
225
Adams، Brent L. نويسنده , ◄ Gao، Xiang (Carl) نويسنده , ◄ Kalidindi، Surya R. نويسنده ,
226
Adams، Brian M. نويسنده , ◄ Osborne، Neal M. نويسنده , ◄ Taber، J. John نويسنده ,
227
Adams، C. نويسنده , ◄ Ludlow، D. نويسنده , ◄ YU، L. نويسنده ,
228
Adams، Christopher نويسنده ,
229
Adams، Craig D. نويسنده , ◄ Sutherland، Justin نويسنده , ◄ Kekobad، Jamshid نويسنده ,
230
Adams، D. C. نويسنده , ◄ Klopfenstein، T. J. نويسنده , ◄ Creighton، K. W. نويسنده , ◄ Wilson، C. B. نويسنده ,
231
ADAMS، D. E. نويسنده , ◄ ALLEMANG، R. J. نويسنده ,
232
Adams، Darius M. نويسنده , ◄ Stordal، Stale نويسنده ,
233
Adams، E. Eric نويسنده , ◄ Socolofsky، Scott A. نويسنده ,
234
Adams، E. Eric نويسنده , ◄ WANNAMAKER، ERIC J. نويسنده ,
235
Adams، Eileen نويسنده ,
236
Adams، Eileen نويسنده ,
237
Adams، Eileen نويسنده , ◄ CHISHOLM، TONY نويسنده ,
238
Adams، G. P. نويسنده , ◄ Singh، J. نويسنده , ◄ Vassena، R. نويسنده , ◄ Mapletoft، R. J. نويسنده , ◄ Pierson، R. A. نويسنده ,
239
Adams، Gail B. نويسنده , ◄ Burke، W. نويسنده ,
240
Adams، Gregg P. نويسنده , ◄ Baerwald، Angela R. نويسنده , ◄ Pierson، Roger A. نويسنده ,
241
Adams، Harry نويسنده , ◄ Clunas، Scott نويسنده , ◄ Fenton، David E. نويسنده , ◄ Spey، Sharon E. نويسنده ,
242
Adams، Harry نويسنده , ◄ Clunas، Scott نويسنده , ◄ Fenton، David E. نويسنده , ◄ Spey، Sharon E. نويسنده , ◄ Gregson، Thomas J. نويسنده , ◄ McHugh، Paul E. نويسنده ,
243
Adams، Harry نويسنده , ◄ Coppo، Paolo نويسنده , ◄ Cupertino، Domenico C. نويسنده , ◄ Yeates، Stephen G. نويسنده , ◄ Turner، Michael L. نويسنده ,
244
Adams، Heather M نويسنده Department of Applied Medicine and Rehabilitation, Indiana State University, Terre Haute, Indiana, USA , ◄ Eberman، Lindsey E نويسنده Department of Applied Medicine and Rehabilitation, Indiana State University, Terre Haute, Indiana, USA , ◄ Yeargin، Susan W نويسنده University of South Carolina, South Carolina, USA , ◄ Niemann، Andrew J نويسنده Iowa Wesleyan College, Mount Pleasant, USA , ◄ Mata، Heather L نويسنده Department of Applied Medicine and Rehabilitation, Indiana State University, Terre Haute, Indiana, USA , ◄ Dziedzicki، David J نويسنده OhioHealth Health System, Ohio, USA ,
245
Adams، J.B. نويسنده , ◄ Bate، G.C. نويسنده ,
246
ADAMS، JAMES نويسنده ,
247
ADAMS، JAMES نويسنده ,
248
Adams، Jeff نويسنده ,
249
Adams، Jeff نويسنده ,
250
Adams، Jeff نويسنده ,
251
Adams، Jeff نويسنده ,
252
Adams، Jeff نويسنده ,
253
Adams، Jeff نويسنده ,
254
Adams، Jeffrey A. نويسنده , ◄ Degrado، Sylvia J. نويسنده , ◄ Hoveyda، Amir H. نويسنده ,
255
Adams، Julian R. J. نويسنده , ◄ Blanc، Victoria M. نويسنده ,
256
Adams، M.L. نويسنده , ◄ Powell، K.J. نويسنده ,
257
Adams، Marilyn McCord نويسنده ,
258
ADAMS، Mark R. نويسنده , ◄ Celermajer، David S. نويسنده ,
259
ADAMS، Mark R. نويسنده , ◄ JESSUP، WENDY نويسنده , ◄ Celermajer، David S. نويسنده ,
260
Adams، Marvin L. نويسنده ,
261
Adams، Marvin L. نويسنده , ◄ Clarno، Kevin T. نويسنده ,
262
Adams، Marvin L. نويسنده , ◄ Zika، Michael R. نويسنده ,
263
Adams، Marvin L. نويسنده , ◄ Zika، Michael R. نويسنده ,
264
Adams، Mary Beth نويسنده , ◄ COOGAN، PATRICIA F. نويسنده , ◄ GELLER، ALAN نويسنده ,
265
Adams، Michael L. نويسنده , ◄ Meyer، Edward R. نويسنده , ◄ Cicero، Theodore J. نويسنده ,
266
Adams، N.M. نويسنده , ◄ Hand، D.J. نويسنده ,
267
Adams، N.M. نويسنده , ◄ Hand، D.J. نويسنده ,
268
Adams، Niall M. نويسنده , ◄ Holmes، Christopher C. نويسنده ,
269
Adams، Niall M. نويسنده , ◄ Holmes، Christopher C. نويسنده ,
270
Adams، Owen نويسنده Canadian Medical Association, Ottawa, Ontario, Canada ,
271
Adams، Owen نويسنده Canadian Medical Association, Ottawa, Ontario, Canada ,
272
Adams، Richard D. نويسنده , ◄ Captain، Burjor نويسنده , ◄ Fu، Wei نويسنده ,
273
Adams، Richard D. نويسنده , ◄ Captain، Burjor نويسنده , ◄ Fu، Wei نويسنده , ◄ Pellechia، Perry J. نويسنده ,
274
Adams، Richard D. نويسنده , ◄ Jr.، Jack L. Smith, نويسنده ,
275
Adams، Stefan نويسنده ,
276
Adams، Stefan نويسنده , ◄ Thangadurai، Venkataraman نويسنده , ◄ Weppner، Werner نويسنده ,
277
Adams، Thomasenia Lott نويسنده ,
278
Adams، W.T. نويسنده , ◄ Johnson، G.R. نويسنده , ◄ Temel، Fatih نويسنده ,
279
ADAMS، YAN E. نويسنده , ◄ LAURSEN، BRETT نويسنده , ◄ WILDER، DAVID نويسنده ,
280
Adamsen، نويسنده , ◄ Christina E. and Mّller، نويسنده , ◄ Jens K.S. and Laursen، نويسنده , ◄ Kristoffer and Olsen، نويسنده , ◄ Karsten and Skibsted، نويسنده , ◄ Leif H.، نويسنده ,
281
Adamsen، نويسنده , ◄ Christina E. and Mّller، نويسنده , ◄ Jens K.S. and Parolari، نويسنده , ◄ Giovanni and Gabba، نويسنده , ◄ Laura and Skibsted، نويسنده , ◄ Leif H.، نويسنده ,
282
Adams-Goertel, Rachel The Behrend College - Pennsylvania State University, Erie, USA
283
Adamska، نويسنده , ◄ K. and Bellinghausen، نويسنده , ◄ R. and Voelkel، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
284
Adamska، نويسنده , ◄ Katarzyna and Voelkel، نويسنده , ◄ Adam and Héberger، نويسنده , ◄ Kلroly، نويسنده ,
285
Adamska، نويسنده , ◄ Katarzyna and Voelkel، نويسنده , ◄ Adam، نويسنده ,
286
Adamski، نويسنده , ◄ J.K. and Estlin، نويسنده , ◄ E.J. and Makin، نويسنده , ◄ G.W.J.، نويسنده ,
287
Adamski، نويسنده , ◄ J.L. and Dowell، نويسنده , ◄ D.H. and Hayward، نويسنده , ◄ T.D. and Parazzoli، نويسنده , ◄ C.G. and Vetter، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
288
Adamski، نويسنده , ◄ J.L. and Dowell، نويسنده , ◄ D.H. and Hayward، نويسنده , ◄ T.D. and Parazzoli، نويسنده , ◄ C.G. and Vetter، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
289
Adamson S. Muula، نويسنده ,
290
Adamson, TA Drug Addiction Treatment Research and Education Unit - Neuropsychiatric Hospital - Aro - Abeokuta - Nigeria ► Onifade, PO Drug Addiction Treatment Research and Education Unit - Neuropsychiatric Hospital - Aro - Abeokuta - Nigeria ► Ogunwale, A Drug Addiction Treatment Research and Education Unit - Neuropsychiatric Hospital - Aro - Abeokuta - Nigeria
291
Adamson، نويسنده , ◄ Aiko and Burk، نويسنده , ◄ Peeter، نويسنده ,
292
Adamson، نويسنده , ◄ K.-A.، نويسنده ,
293
Adamson، نويسنده , ◄ Kerry-Ann and Erdmann، نويسنده , ◄ Georg، نويسنده ,
294
Adamson، نويسنده , ◄ Kerry-Ann، نويسنده ,
295
Adamson، نويسنده , ◄ L.N.C. and Osbaldestin، نويسنده , ◄ A.H.، نويسنده ,
296
Adamson، نويسنده , ◄ M. and Padmanabhan، نويسنده , ◄ A. and Godfrey، نويسنده , ◄ G.J. and Rehse، نويسنده , ◄ S.J.، نويسنده ,
297
Adamson، نويسنده , ◄ M. and Padmanabhan، نويسنده , ◄ A. and Godfrey، نويسنده , ◄ G.J. and Rehse، نويسنده , ◄ S.J.، نويسنده ,
298
Adamson، نويسنده , ◄ P and Alner، نويسنده , ◄ J and Anderson، نويسنده , ◄ B and Chase، نويسنده , ◄ T and Dervan، نويسنده , ◄ P.J and Durkin، نويسنده , ◄ T and Falk، نويسنده , ◄ E and Harris، نويسنده , ◄ P.G and Michael، نويسنده , ◄ D.G and Morse، نويسنده , ◄ R and Nichol، نويسنده , ◄ R and Saakyan، نويسنده , ◄ R and Smith، نويسنده , ◄ C and Smith، نويسنده , ◄ P.N and Thomas، نويسنده , ◄ J and Webb، نويسنده , ◄ R and White، نويسنده , ◄ R.F، نويسنده ,
299
Adamson، نويسنده , ◄ P and Alner، نويسنده , ◄ J and Anderson، نويسنده , ◄ B and Chase، نويسنده , ◄ T and Dervan، نويسنده , ◄ P.J and Durkin، نويسنده , ◄ T and Falk، نويسنده , ◄ E and Harris، نويسنده , ◄ P.G and Michael، نويسنده , ◄ D.G and Morse، نويسنده , ◄ R and Nichol، نويسنده , ◄ R and Saakyan، نويسنده , ◄ R and Smith، نويسنده , ◄ C and Smith، نويسنده , ◄ P.N and Thomas، نويسنده , ◄ J and Webb، نويسنده , ◄ R and White، نويسنده , ◄ R.F، نويسنده ,
300
Adamson، نويسنده , ◄ P and Barrett، نويسنده , ◄ L and Belias، نويسنده , ◄ A and Blake، نويسنده , ◄ A and Cabrera، نويسنده , ◄ A and Falk، نويسنده , ◄ E and Harris، نويسنده , ◄ P.G. and Hartnell، نويسنده , ◄ J and Howcroft، نويسنده , ◄ C and Kordosky، نويسنده , ◄ M and Lang، نويسنده , ◄ K and Lee، نويسنده , ◄ R and Liu، نويسنده , ◄ J and Michael، نويسنده , ◄ D and Morse، نويسنده , ◄ R and Nelson، نويسنده , ◄ J.K and Nichol، نويسنده , ◄ R and Pearce، نويسنده , ◄ G and R، نويسنده ,
301
Adamson، نويسنده , ◄ P and Barrett، نويسنده , ◄ L and Belias، نويسنده , ◄ A and Blake، نويسنده , ◄ A and Cabrera، نويسنده , ◄ A and Falk، نويسنده , ◄ E and Harris، نويسنده , ◄ P.G. and Hartnell، نويسنده , ◄ J and Howcroft، نويسنده , ◄ C and Kordosky، نويسنده , ◄ M and Lang، نويسنده , ◄ K and Lee، نويسنده , ◄ R and Liu، نويسنده , ◄ J and Michael، نويسنده , ◄ D and Morse، نويسنده , ◄ R and Nelson، نويسنده , ◄ J.K and Nichol، نويسنده , ◄ R and Pearce، نويسنده , ◄ G and Ruddick، نويسنده , ◄ K and Smith، نويسنده , ◄ P.N and Symes، نويسنده , ◄ P.A and Thomas، نويسنده , ◄ J and Vahle، نويسنده , ◄ P.L and Webb، نويسنده , ◄ R and Weber، نويسنده , ◄ A and White، نويسنده , ◄ R.F، نويسنده ,
302
Adamson، نويسنده , ◄ P. and Crone، نويسنده , ◄ G. and Jenner، نويسنده , ◄ Gayle L. and Nichol، نويسنده , ◄ R. and Saakyan، نويسنده , ◄ R. and Smith، نويسنده , ◄ C. and Thomas، نويسنده , ◄ J. and Kordosky، نويسنده , ◄ M. and Lang، نويسنده , ◄ K. and Vahle، نويسنده , ◄ P. and Belias، نويسنده , ◄ A. and Nicholls، نويسنده , ◄ T. and Pearce، نويسنده , ◄ G. and Petyt، نويسنده , ◄ D. and Barker، نويسنده , ◄ M. and Cabrera، نويسنده , ◄ A. and Hartnell، نويسنده , ◄ J. and Miyagawa، نويسنده , ◄ P.S. and Tagg، نويسنده , ◄ N. and Weber، نويسنده , ◄ A. and Falk Harris، نويسنده , ◄ E. and Harris، نويسنده , ◄ P.G. and Morse، نويسنده , ◄ R. and Symes، نويسنده , ◄ Michael P. and Michael، نويسنده , ◄ D. and Litchfield، نويسنده , ◄ P.J. and Lee، نويسنده , ◄ R. and Boyd، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
303
Adamson، نويسنده , ◄ P. and Crone، نويسنده , ◄ G. and Jenner، نويسنده , ◄ Gayle L. and Nichol، نويسنده , ◄ R. and Saakyan، نويسنده , ◄ R. and Smith، نويسنده , ◄ C. and Thomas، نويسنده , ◄ J. and Kordosky، نويسنده , ◄ M. and Lang، نويسنده , ◄ K. and Vahle، نويسنده , ◄ P. and Belias، نويسنده , ◄ A. and Nicholls، نويسنده , ◄ T. and Pearce، نويسنده , ◄ G. and Petyt، نويسنده , ◄ D. and Barker، نويسنده , ◄ M. and Cabrera، نويسنده , ◄ A. and Hartnell، نويسنده , ◄ J. and Miyagawa، نويسنده , ◄ P.S. and Tagg، نويسنده , ◄ N. B. Weber، نويسنده , ◄ A. and Falk Harris، نويسنده , ◄ E. and Harris، نويسنده , ◄ P.G. and Morse، نويسنده , ◄ R. and Symes، نويسنده , ◄ Michael P. and Michael، نويسنده , ◄ D. and Litchfield، نويسنده , ◄ P.J. and Lee، نويسنده , ◄ R. and Boyd، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
304
Adamson، نويسنده , ◄ Peep، نويسنده ,
305
Adamson، نويسنده , ◄ Peep، نويسنده ,
306
Adamson، نويسنده , ◄ Peep، نويسنده ,
307
Adamson، نويسنده , ◄ Philip B.، نويسنده ,
308
Adamson، نويسنده , ◄ Robert M. and Stahovich، نويسنده , ◄ Marcia and Chillcott، نويسنده , ◄ Suzanne and Baradarian، نويسنده , ◄ Sam and Chammas، نويسنده , ◄ Joseph and Jaski، نويسنده , ◄ Brian and Hoagland، نويسنده , ◄ Peter and Dembitsky، نويسنده , ◄ Walter، نويسنده ,
309
Adamson، نويسنده , ◄ Ross D and Gill، نويسنده , ◄ Peter M.W and Pople، نويسنده , ◄ John A، نويسنده ,
310
Adamson، نويسنده , ◄ Ross D. and Dombroski، نويسنده , ◄ Jeremy P. and Gill، نويسنده , ◄ Peter M.W.، نويسنده ,
311
Adamson، نويسنده , ◄ S. and Astapenko، نويسنده , ◄ V. and Deminskii، نويسنده , ◄ M. and Eletskii، نويسنده , ◄ A. and Potapkin، نويسنده , ◄ B. and Sukhanov، نويسنده , ◄ L. and Zaitsevskii، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
312
Adamson، Scott L. نويسنده , ◄ Banks، Debra نويسنده , ◄ Burtch، Mark نويسنده , ◄ Cox، Frank نويسنده , ◄ Judson، Eugene نويسنده , ◄ Turley، Jeffery B. نويسنده , ◄ Benford، Russell نويسنده , ◄ Lawson، Anton E. نويسنده ,
313
Adamsone، Inara نويسنده Latvian Transplantation Centre, Pauls Stradi?? University Hospital, Pilso?u iela 13, Rîga, LV-1002, LATVIA; , ◄ Folkmane، Inese Folkmane نويسنده Latvian Transplantation Centre, Pauls Stradi?? University Hospital, Pilso?u iela 13, Rîga, LV-1002, LATVIA; , ◄ Amerika، Diâna نويسنده Pauls Stradi?? University Hospital, Latvian Transplantation Centre, Pilso?u iela 13, Rîga, LV-1002, LATVIA , ◄ Rozentâls، Rafails نويسنده Transplant Laboratory, Rîga Stradi?? University, Dzirciema iela 16, Rîga, LV-1007, LATVIA ,
314
Adamsson، نويسنده , ◄ Carl and Anglart، نويسنده , ◄ Henryk، نويسنده ,
315
Adamsson، نويسنده , ◄ Carl and Le Corre، نويسنده , ◄ Jean-Marie، نويسنده ,
316
Adamsson، نويسنده , ◄ Jay and Richter، نويسنده , ◄ R.Bruce، نويسنده ,
317
Adamu Madu، Umar نويسنده Department of Agricultural Economics and Extension, Adamawa State University Mubi, Nigeria ,
318
Adamu، نويسنده , ◄ Haileeyesus and Petros، نويسنده , ◄ Beyene and Hailu، نويسنده , ◄ Asrat and Petry، نويسنده , ◄ Franz، نويسنده ,
319
Adamu، نويسنده , ◄ Umar and Knollmann، نويسنده , ◄ Daniela and Alrawashdeh، نويسنده , ◄ Wael and Almutairi، نويسنده , ◄ Bader and Deserno، نويسنده , ◄ Verena and Kleinhans، نويسنده , ◄ Eduard and Schنfer، نويسنده , ◄ Wolfgang H. Hoffmann، نويسنده , ◄ Rainer، نويسنده ,
320
Adamu، L. نويسنده Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia. , ◄ Adzahan، N. M. نويسنده Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia. , ◄ Rasedee، A. نويسنده Faculty of Veterinary Medicine, Universiti Putra Malaysia, Serdang, Selangor, Malaysia. , ◄ Ahmad، Fasihuddin B. نويسنده ,
321
Adamus، نويسنده , ◄ A. and ?ancer، نويسنده , ◄ J. and Gu?anov?، نويسنده , ◄ P. and Zubi?ek، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
322
Adamus، نويسنده , ◄ G. and Arendt، نويسنده , ◄ A. and Hargrave، نويسنده , ◄ P.A. and Heyduk، نويسنده , ◄ T. and Palczewski، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
323
Adamus، نويسنده , ◄ Janina and Lacki، نويسنده , ◄ Piotr، نويسنده ,
324
Adamus، نويسنده , ◄ Janina and Lacki، نويسنده , ◄ Piotr، نويسنده ,
325
Adamus، نويسنده , ◄ Janusz and Adamus، نويسنده , ◄ Lech، نويسنده ,
326
Adamus، نويسنده , ◄ Janusz، نويسنده ,
327
Adamus، نويسنده , ◄ Konrad and Kucharczyk، نويسنده , ◄ Zygmunt and Wojsyk، نويسنده , ◄ Kwiryn and Kudla، نويسنده , ◄ Krzysztof، نويسنده ,
328
Adamus، نويسنده , ◄ Lech، نويسنده ,
329
Adamuscin، نويسنده , ◄ C. and Dubnicka، نويسنده , ◄ S. and Dubnickova، نويسنده , ◄ A.Z.، نويسنده ,
330
Adamuscin، نويسنده , ◄ C. and Dubnicka، نويسنده , ◄ S. and Dubnickova، نويسنده , ◄ A.Z.، نويسنده ,
331
Adamuszek، نويسنده , ◄ Marta and Schmid، نويسنده , ◄ Daniel W. and Dabrowski، نويسنده , ◄ Marcin، نويسنده ,
332
Adamuszek، نويسنده , ◄ Marta and Schmid، نويسنده , ◄ Daniel Walter and Dabrowski، نويسنده , ◄ Marcin، نويسنده ,
333
Adamvalli، نويسنده , ◄ Mangapatnam and Parameswaran، نويسنده , ◄ Venkitanarayanan، نويسنده ,
334
Adamy، نويسنده , ◄ J. and Schwung، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
335
Adamy، نويسنده , ◄ K. and Bousquet، نويسنده , ◄ A. and Faure، نويسنده , ◄ S. and Laminie، نويسنده , ◄ J. and Temam، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
336
Adamyan، نويسنده , ◄ A.Z. and Adamyan، نويسنده , ◄ Z.N. and Aroutiounian، نويسنده , ◄ V.M. and Arakelyan، نويسنده , ◄ A.H. and Touryan، نويسنده , ◄ K.J. and Turner، نويسنده , ◄ J.A.، نويسنده ,
337
Adamyan، نويسنده , ◄ A.Z. and Adamyan، نويسنده , ◄ Z.N. and Aroutiounian، نويسنده , ◄ V.M.، نويسنده ,
338
Adamyan، نويسنده , ◄ Angela and He، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
339
Adamyan، نويسنده , ◄ Arsen Z. and Adamian، نويسنده , ◄ Zaven N. and Aroutiounian، نويسنده , ◄ Vladimir M.، نويسنده ,
340
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Aganyants، نويسنده , ◄ A. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Manukyan، نويسنده , ◄ J. and Oganezov، نويسنده , ◄ R. and Sargsyan، نويسنده , ◄ L. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Vartapetian، نويسنده , ◄ H. and Jones، نويسنده , ◄ R.T.، نويسنده ,
341
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Aganyants، نويسنده , ◄ A. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Manukyan، نويسنده , ◄ J. and Oganezov، نويسنده , ◄ R. and Sargsyan، نويسنده , ◄ L. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Vartapetian، نويسنده , ◄ H. and Jones، نويسنده , ◄ R.T.، نويسنده ,
342
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Avanesyan، نويسنده , ◄ H. and Asatryan، نويسنده , ◄ M. and Chatrchyan، نويسنده , ◄ S. and Hagopian، نويسنده , ◄ V. and Harutunyan، نويسنده , ◄ B. and Haykazyan، نويسنده , ◄ M. and Hovsepyan، نويسنده , ◄ A. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Shinkareva، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
343
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Avanesyan، نويسنده , ◄ H. and Asatryan، نويسنده , ◄ M. and Chatrchyan، نويسنده , ◄ S. and Hagopian، نويسنده , ◄ V. and Harutunyan، نويسنده , ◄ B. and Haykazyan، نويسنده , ◄ M. and Hovsepyan، نويسنده , ◄ A. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Shinkareva، نويسنده , ◄ L.، نويسنده ,
344
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Jones، نويسنده , ◄ R. and Manukyan، نويسنده , ◄ Zh. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Vartapetian، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
345
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Jones، نويسنده , ◄ R. and Manukyan، نويسنده , ◄ Zh. and Sirunyan، نويسنده , ◄ A. and Vartapetian، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
346
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Simonyan، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
347
Adamyan، نويسنده , ◄ F. and Hakobyan، نويسنده , ◄ H. and Simonyan، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
348
ADAMZIK، MICHAEL نويسنده , ◄ SCHMERMUND، AXEL نويسنده , ◄ REED، JUDD E. نويسنده , ◄ ADAMZIK، STEPHANIE نويسنده , ◄ BEHRENBECK، THOMAS نويسنده , ◄ SHEEDY، PATRICK F. نويسنده ,
349
Adan Li، نويسنده , ◄ Tomoko Imasaka، نويسنده , ◄ Tomohiro Uchimura، نويسنده , ◄ Totaro Imasaka، نويسنده ,
350
Adan Ortiz-Cordova، نويسنده , ◄ Bernard J. Jansen، نويسنده ,
351
Adan، نويسنده , ◄ Ivo and Boon، نويسنده , ◄ Marko and Weiss، نويسنده , ◄ Gideon، نويسنده ,
352
Adan، نويسنده , ◄ Ivo and Resing، نويسنده , ◄ Jacques، نويسنده ,
353
Adan، نويسنده , ◄ Yosef and Goldman، نويسنده , ◄ Yechiel and Haimovitz، نويسنده , ◄ Rachel and Mammon، نويسنده , ◄ Keren and Eilon، نويسنده , ◄ Tali and Tal، نويسنده , ◄ Saar and Tene، نويسنده , ◄ Anat and Karmel، نويسنده , ◄ Yael and Shinitzky، نويسنده , ◄ Meir، نويسنده ,
354
Adan، Ana نويسنده , ◄ Sanchez-Turet، Miquel نويسنده ,
355
Adan، Antonio نويسنده , ◄ Cerrada، Carlos نويسنده , ◄ Feliu، Vicente نويسنده ,
356
ADAN-BAYEWITZ، D. نويسنده , ◄ ASARO، F. نويسنده , ◄ GIAUQUE، R. D. نويسنده ,
357
ADAN-BAYEWITZ، D. نويسنده , ◄ ASARO، F. نويسنده , ◄ GIAUQUE، R. D. نويسنده ,
358
Adande, Richard (Laboratory of Research in the Wetlands (LRZH) - Faculty of Science and Techniques (FAST) - University of Abomey- Calavi (UAC ► Janvier Bokossa, Herve´ Kouessivi (Laboratory of Research in the Wetlands (LRZH) - Faculty of Science and Techniques (FAST) - University of Abomey- Calavi (UAC ► Dine Liady, Mouhamadou Nourou (Laboratory of Research in the Wetlands (LRZH) - Faculty of Science and Techniques (FAST) - University of Abomey- Calavi (UAC ► Fiogbe, Emile Didier (Laboratory of Research in the Wetlands (LRZH) - Faculty of Science and Techniques (FAST) - University of Abomey- Calavi (UAC
359
ADANDE، JOSEPH نويسنده ,
360
Adanez، Juan نويسنده , ◄ J and Gayلn، نويسنده , ◄ P and Grasa، نويسنده , ◄ G and de Diego، نويسنده , ◄ L.F and Armesto، نويسنده , ◄ L and Cabanillas، نويسنده , ◄ A، نويسنده ,
361
Adani، نويسنده , ◄ K.G. and Barley، نويسنده , ◄ R.W. and Pascoe، نويسنده , ◄ R.D.، نويسنده ,
362
Adani، نويسنده , ◄ Roberto and Delcroix، نويسنده , ◄ Luca and Tarallo، نويسنده , ◄ Luigi and Baccarani، نويسنده , ◄ Alessio Degl’ Innocenti، نويسنده , ◄ Marco، نويسنده ,
363
Adanyi، N. نويسنده , ◄ N?ra and Bori، نويسنده , ◄ Zsuzsanna and Szendr?، نويسنده , ◄ Istv?n and Erdélyi، نويسنده , ◄ Katalin and Wang، نويسنده , ◄ Xiaohong and Schr?der، نويسنده , ◄ Heinz C. and Müller، نويسنده , ◄ Werner E.G.، نويسنده ,
364
Adanyi، N. نويسنده , ◄ N?ra and Majer-Baranyi، نويسنده , ◄ Krisztina and Nagy، نويسنده , ◄ Andr?s and Németh، نويسنده , ◄ Gy?ngyi and Szendr?، نويسنده , ◄ Istv?n and Szék?cs، نويسنده , ◄ Andr?s، نويسنده ,
365
Adaora A. Adimora، نويسنده , ◄ Victor J. Schoenbach، نويسنده , ◄ Francis E. A. Martinson، نويسنده , ◄ Tonya R. Stancil، نويسنده , ◄ Kathryn H. Donaldson، نويسنده ,
366
Adaora A. Adimora، نويسنده , ◄ Victor J. Schoenbach، نويسنده , ◄ Francis Martinson، نويسنده , ◄ Kathryn H. Donaldson، نويسنده , ◄ Tonya R. Stancil، نويسنده , ◄ Robert E. Fullilove، نويسنده ,
367
Adapa، نويسنده , ◄ Phani and Tabil، نويسنده , ◄ Lope and Schoenau، نويسنده , ◄ Greg، نويسنده ,
368
Adapa، نويسنده , ◄ Phani and Tabil، نويسنده , ◄ Lope and Schoenau، نويسنده , ◄ Greg، نويسنده ,
369
Adaptive tuning of elasto-plastic damper، نويسنده ,
370
Adar ، Tuba - University of Ataturk Erzurum ► Kilic Delice ، Elif - University of Ataturk Erzurum
371
Adar A. Kalir، نويسنده , ◄ Subhash C. Sarin، نويسنده ,
372
Adar، نويسنده , ◄ Tomer and Shteingart، نويسنده , ◄ Shimon and Ben Yaʹacov، نويسنده , ◄ Ami and Bar-Gil Shitrit، نويسنده , ◄ Ariella and Goldin، نويسنده , ◄ Eran، نويسنده ,
373
ADARAMOLA ، OJO - Federal Polytechnic Ilaro Ogun State
374
Adaramola، نويسنده , ◄ M.S. and Paul، نويسنده , ◄ S.S. and Oyedepo، نويسنده , ◄ S.O.، نويسنده ,
375
Adaramola، نويسنده , ◄ M.S. and Sumner، نويسنده , ◄ D. M. Bergstrom، نويسنده , ◄ D.J.، نويسنده ,
376
Adaramola، نويسنده , ◄ Muyiwa S. and Agelin-Chaab، نويسنده , ◄ Martin and Paul، نويسنده , ◄ Samuel S.، نويسنده ,
377
Adaramola، نويسنده , ◄ Muyiwa S. and Agelin-Chaab، نويسنده , ◄ Martin and Paul، نويسنده , ◄ Samuel S.، نويسنده ,
378
Adaramola، نويسنده , ◄ Muyiwa S. and Vهgnes، نويسنده , ◄ Emil E.T.، نويسنده ,
379
Adaris M. L?pez-Marzo، نويسنده , ◄ Miguel Guerrero، نويسنده , ◄ Teresa Calvet، نويسنده , ◄ Mercè Font-Bardia، نويسنده , ◄ Josefina Pons، نويسنده ,
380
Adaro، Jorge A. نويسنده , ◄ Galimberti، Pablo D. نويسنده , ◄ Lema، Alba I. نويسنده , ◄ Fasulo، Amilcar نويسنده , ◄ Barral، Jorge R. نويسنده ,
381
Adarsh Chaudhary، نويسنده , ◄ Sanjay S. Negi، نويسنده , ◄ Shakeel Masood، نويسنده , ◄ Mahesh Thombare، نويسنده ,
382
Adarsh D. Pandit، نويسنده , ◄ Abhishek Jha، نويسنده , ◄ Karl F. Freed، نويسنده , ◄ Tobin R. Sosnick، نويسنده ,
383
Adarsh Kaniyoor، نويسنده , ◄ Sundara Ramaprabhu، نويسنده ,
384
Adarsh Kumar، نويسنده , ◄ Dinesh Mohan، نويسنده , ◄ Puneet Mahajan، نويسنده ,
385
Adarsh Kumar، نويسنده , ◄ Dinesh Mohan، نويسنده , ◄ Rajesh Patel، نويسنده , ◄ Mathew Varghese، نويسنده ,
386
Adarsh Pal Vig، نويسنده , ◄ Amandeep Walia، نويسنده ,
387
Adarsh Shukla، نويسنده , ◄ Youn-Bae Kang، نويسنده , ◄ Arthur D. Pelton، نويسنده ,
388
Adarsh Sridhar، نويسنده , ◄ Anthony Ephremides، نويسنده ,
389
Adarsh Subrahmanyam Koppula، نويسنده , ◄ Moosekunhi M. Koppalla، نويسنده , ◄ Kurudamannil A. Abraham، نويسنده , ◄ Komarakshi Rajagopal Balakrishnan، نويسنده ,
390
Adarsh Varma، نويسنده ,
391
Adarsh، نويسنده , ◄ N.N. and Kumar، نويسنده , ◄ D. Krishna and Suresh، نويسنده , ◄ Eringathodi and Dastidar، نويسنده , ◄ Parthasarathi، نويسنده ,
392
adarvishi، SARA نويسنده , ◄ Asadi، Masoumeh نويسنده Department of Biology and Embryology, Faculty of Science, Urmia University, Urmia, Iran , ◄ Ghasemi Deh Cheshmeh، Mohamad نويسنده Department of Immunology, School of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran , ◄ Tavalla، Mahdi نويسنده Department of Medical Parasitology, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran , ◄ Hardani، Fatemeh نويسنده Student Research Committee, School of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, IR Iran ,
393
Adas Saliba, Tânia Department of Child and Social Dentistry - School of Dentistry - São Paulo State University (UNESP) - Araçatuba, Brazil ► Martins Ortega, Mariana Department of Child and Social Dentistry - School of Dentistry - São Paulo State University (UNESP) - Araçatuba, Brazil ► Kassem Goya, Karimy Department of Child and Social Dentistry - School of Dentistry - São Paulo State University (UNESP) - Araçatuba, Brazil ► Adas Saliba Moimaz, Suzely Department of Child and Social Dentistry - School of Dentistry - São Paulo State University (UNESP) - Araçatuba, Brazil ► Adas Saliba Garbin, Cléa Department of Child and Social Dentistry - School of Dentistry - São Paulo State University (UNESP) - Araçatuba, Brazil
394
Adas، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
395
Adas، نويسنده , ◄ Abdelnaser and Mukherjee، نويسنده , ◄ Amarnath، نويسنده ,
396
Adashi، Eli Y. نويسنده , ◄ Zhou، Jian نويسنده , ◄ Bondy، Carolyn A. نويسنده , ◄ Horikawa، Michiharu نويسنده , ◄ Kirkman، Nikki J. نويسنده , ◄ Mayo، Kelley E. نويسنده , ◄ Mulders، Sabine M. نويسنده , ◄ Hsu، Sheau-Yu Teddy نويسنده , ◄ King، Gretchen J. نويسنده ,
397
Adasme، نويسنده , ◄ Pablo and Andrade، نويسنده , ◄ Rafael and Letournel، نويسنده , ◄ Marc and Lisser، نويسنده , ◄ Abdel، نويسنده ,
398
Adasme، نويسنده , ◄ Pablo and Lisser، نويسنده , ◄ Abdel and Soto، نويسنده , ◄ Ismael، نويسنده ,
399
Adasme، نويسنده , ◄ Pablo and Lisser، نويسنده , ◄ Abdel، نويسنده ,
400
Adatia، Ian نويسنده , ◄ Beghetti، Maurice نويسنده ,
401
Adatia، Ian نويسنده , ◄ Beghetti، Maurice نويسنده ,
402
Adatte، نويسنده , ◄ Thierry and Keller، نويسنده , ◄ Gerta and Stinnesbeck، نويسنده , ◄ Wolfgang، نويسنده ,
403
Adauto J.F. de Souza، نويسنده , ◄ M.L Lyra، نويسنده ,
404
Adav، نويسنده , ◄ Sunil S. and Lee، نويسنده , ◄ Duu-Jong and Lai، نويسنده , ◄ Juin-Yih، نويسنده ,
405
Adav، نويسنده , ◄ Sunil S. and Lee، نويسنده , ◄ Duu-Jong and Lai، نويسنده , ◄ Juin-Yih، نويسنده ,
406
Adav، نويسنده , ◄ Sunil S. and Lee، نويسنده , ◄ Duu-Jong and Lai، نويسنده , ◄ Juin-Yih، نويسنده ,
407
Adav، نويسنده , ◄ Sunil S. and Lee، نويسنده , ◄ Duu-Jong and Wang، نويسنده , ◄ Aijie and Ren، نويسنده , ◄ Nanqi، نويسنده ,
408
Adavi Ahmad نويسنده ► Madmoli Yaghoob نويسنده ► Madmoli Mostafa نويسنده Student Research Committee, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran. Madmoli Mostafa ► Rahmati Peyman نويسنده Student Research Committee, Dezful University of Medical Sciences, Dezful, Iran. Rahmati Peyman ► Yousefi Najme نويسنده Imam Ali Hospital, Gerash University of Medical Sciences, Gerash, Iran. Yousefi Najme ► Gheisari Zohre نويسنده Student Research Committee, Shushtar Faculty of Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran. Gheisari Zohre ► Abbaszade Aliabad Marzie نويسنده Student Research Committee, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. Abbaszade Aliabad Marzie
409
Adavi, Mehdi Department of Biostatistics - School of Public Health - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Salehi, Masoud Department of Biostatistics - School of Public Health - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Roudbari, Masoud Antimicrobial Resistance Research Center - Rasoul-e-Akram Hospital - Department of Biostatistics - School of Public Health - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
410
Adawi، نويسنده , ◄ A.M. and Lidzey، نويسنده , ◄ D.G.، نويسنده ,
411
Adawi، نويسنده , ◄ Diya and Ahrné، نويسنده , ◄ Siv and Molin، نويسنده , ◄ Gِran، نويسنده ,
412
Adawiyah، نويسنده , ◄ Dede R. and Sasaki، نويسنده , ◄ Tomoko and Kohyama، نويسنده , ◄ Kaoru، نويسنده ,
413
Adawy, Mohammed El Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar ► Heikal, M. R Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar ► Rashid, A Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar ► Aziz, A Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar ► Munir, S Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar ► Siddiqui, M. I Mechanical Engineering Department - University Technology PETRONAS, Perak, Seri Iskandar
414
Adawy، نويسنده , ◄ Alaa and Abdel-Fattah، نويسنده , ◄ Wafa I.، نويسنده ,
415
Aday, Ulas Diyarbakir Egitim Arastirma Hospital - Department of Surgery, Diyarbakir, Turkey ► Kayaalp, Cuneyt Inonu University - Liver Transplantation Institute, Malatya, Turkey ► Kapan, Murat Dicle University - Department of Surgery, Diyarbakir, Turkey
416
AdaY.Barlatt ، نويسنده , ◄ AmyM.Cohn، نويسنده , ◄ OlegGusikhin c، نويسنده ,
417
Adayev، نويسنده , ◄ Tatyana and Wegiel، نويسنده , ◄ Jerzy and Hwang، نويسنده , ◄ Yu-Wen، نويسنده ,
418
ADB Chant، نويسنده ,
419
Adbo، نويسنده , ◄ Karina and Andersson، نويسنده , ◄ Hهkan S. and Ankarloo، نويسنده , ◄ Jonas and Karlsson، نويسنده , ◄ Jesper G. and Norell، نويسنده , ◄ Mikael C. and Olofsson، نويسنده , ◄ Linus and Svenson، نويسنده , ◄ Johan and ضrtegren، نويسنده , ◄ Unn and Nicholls، نويسنده , ◄ Ian A.، نويسنده ,
420
Adbo، Karina نويسنده , ◄ Nicholls، Ian A. نويسنده ,
421
Adbo، Karina نويسنده , ◄ Nicholls، Ian A. نويسنده , ◄ Karlsson، Jesper G. نويسنده , ◄ Andersson، H?kan S. نويسنده , ◄ Andersson، Per Ola نويسنده , ◄ Ankarloo، Jonas نويسنده , ◄ Hedin-Dahlstr?m، Jimmy نويسنده , ◄ Jokela، P?ivi نويسنده , ◄ Olofsson، Linus نويسنده ,
422
Adcharee Karnjanapiboonwong، نويسنده , ◄ Baohong Zhang، نويسنده , ◄ Christina M. Freitag، نويسنده , ◄ Marianne Dobrovolny، نويسنده , ◄ Christopher J. Salice، نويسنده , ◄ Philip N. Smith، نويسنده , ◄ Ronald J. Kendall، نويسنده , ◄ Todd A. Anderson، نويسنده ,
423
Adcock، نويسنده , ◄ Aaron and Rubin، نويسنده , ◄ Daniel and Carlsson، نويسنده , ◄ Gunnar، نويسنده ,
424
Adcock، نويسنده , ◄ Jacqui L. and Barnett، نويسنده , ◄ Neil W. and Costin، نويسنده , ◄ Jason W. and Francis، نويسنده , ◄ Paul S. and Lewis، نويسنده , ◄ Simon W.، نويسنده ,
425
Adcock، نويسنده , ◄ Jacqui L. and Barnett، نويسنده , ◄ Neil W. and Gerardi، نويسنده , ◄ Richard D. and Lenehan، نويسنده , ◄ Claire E. and Lewis، نويسنده , ◄ Simon W.، نويسنده ,
426
Adcock، نويسنده , ◄ P.A. and Adeloju، نويسنده , ◄ S.B. and Power، نويسنده , ◄ L.J. and Newman، نويسنده , ◄ O.M.G.، نويسنده ,
427
Adcock، نويسنده , ◄ W. and Brunger، نويسنده , ◄ Justin M.J. and Clark، نويسنده , ◄ C.I. and McCarthy، نويسنده , ◄ I.E. and Weigold، نويسنده , ◄ E. and Michalewicz، نويسنده , ◄ M.T. and Winkler، نويسنده , ◄ D.A. and von Niessen، نويسنده , ◄ W.، نويسنده ,
428
Adcroft، نويسنده , ◄ Alistair and Campin، نويسنده , ◄ Jean-Michel، نويسنده ,
429
Adcroft، نويسنده , ◄ Alistair and Hallberg، نويسنده , ◄ Robert and Harrison، نويسنده , ◄ Matthew، نويسنده ,
430
Adcroft، نويسنده , ◄ Alistair and Hallberg، نويسنده , ◄ Robert، نويسنده ,
431
Adcroft، نويسنده , ◄ Alistair، نويسنده ,
432
Adda Ali-Pacha، نويسنده , ◄ A. Belgoraf، نويسنده ,
433
Adda، نويسنده , ◄ Fayçal Ben and Cresson، نويسنده , ◄ Jacky، نويسنده ,
434
Adda، نويسنده , ◄ Fayçlal Ben and Porchon، نويسنده , ◄ Hélène، نويسنده ,
435
Adda، نويسنده , ◄ Jérôme and Chandola، نويسنده , ◄ Tarani and Marmot، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
436
Adda، نويسنده , ◄ Jerome; Gonzalo، نويسنده , ◄ Jes?s ، نويسنده ,
437
Adda-Bedia، El-Abbas نويسنده , ◄ Han، W.S. نويسنده , ◄ Verchery، George نويسنده ,
438
Addach، نويسنده , ◄ H. and Berçot، نويسنده , ◄ P. and Wery، نويسنده , ◄ M. and Rezrazi، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
439
Addach، نويسنده , ◄ H. and Berçot، نويسنده , ◄ P. and Wery، نويسنده , ◄ M. and Rezrazi، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
440
Addad، نويسنده , ◄ A. and Crampon، نويسنده , ◄ J. and Guinebretière، نويسنده , ◄ R. and Dauger، نويسنده , ◄ A. and Duclos، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
441
Addad، نويسنده , ◄ Ahmed and Crampon، نويسنده , ◄ Jacques and Duclos، نويسنده , ◄ Richard، نويسنده ,
442
Addad، نويسنده , ◄ B. and Amari، نويسنده , ◄ S. and Lesage، نويسنده , ◄ J-J.، نويسنده ,
443
Addad، نويسنده , ◄ B. and Amari، نويسنده , ◄ S. and Lesage، نويسنده , ◄ J-J.، نويسنده ,
444
Addad، نويسنده , ◄ Y. and Benhamadouche، نويسنده , ◄ S. and Laurence، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
445
Addad، نويسنده , ◄ Y. and Laurence، نويسنده , ◄ D. and Talotte، نويسنده , ◄ C. and Jacob، نويسنده , ◄ M.C.، نويسنده ,
446
Addadi، نويسنده , ◄ Lia and Safinya، نويسنده , ◄ Cyrus R، نويسنده ,
447
Addae-Dapaah، نويسنده , ◄ K. M. Leong، نويسنده ,
448
Addae-Dapaah، Kwame نويسنده ,
449
Addae-Dapaah، Kwame نويسنده ,
450
Addagada C. Rao، نويسنده , ◄ Guny Gabriel، نويسنده , ◄ Johnny Serrano، نويسنده , ◄ Ramon Benedicto، نويسنده ,
451
Addah، نويسنده , ◄ W. and Baah، نويسنده , ◄ J. and Okine، نويسنده , ◄ E.K. and Owens، نويسنده , ◄ F.N. and McAllister، نويسنده , ◄ T.A.، نويسنده ,
452
ADDAI، IK نويسنده ,
453
ADDAI، IK نويسنده ,
454
Addaim، نويسنده , ◄ A. and Kherras، نويسنده , ◄ A. and Zantou، نويسنده , ◄ E.B.، نويسنده ,
455
Addai-Mensah، نويسنده , ◄ J. and Prestidge، نويسنده , ◄ C.A. and Ralston، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
456
Addai-Mensah، نويسنده , ◄ J، نويسنده ,
457
Addai-Mensah، نويسنده , ◄ Jonas and Ralston، نويسنده , ◄ John، نويسنده ,
458
Addai-Mensah، نويسنده , ◄ Laura J. and Ralston، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
459
Addair، نويسنده , ◄ T.G. and Dodge، نويسنده , ◄ Arnaldo da Silva Walter، نويسنده , ◄ W.R. and Ruppert، نويسنده , ◄ S.D.، نويسنده ,
460
Addala، نويسنده , ◄ Srinivas and Grines، نويسنده , ◄ Cindy L. and Dixon، نويسنده , ◄ Simon R. and Stone، نويسنده , ◄ Gregg W and Boura، نويسنده , ◄ Judith A and Ochoa، نويسنده , ◄ Anthony B and Pellizzon، نويسنده , ◄ Gregory and OʹNeill، نويسنده , ◄ William W and Kahn، نويسنده , ◄ Joel K، نويسنده ,
461
Addala، نويسنده , ◄ Srinivas and Kahn، نويسنده , ◄ Joel K. and Moccia، نويسنده , ◄ Thomas F. and Harjai، نويسنده , ◄ Kishore and Pellizon، نويسنده , ◄ Gregory and Ochoa، نويسنده , ◄ Anthony and O’Neill، نويسنده , ◄ William W.، نويسنده ,
462
Addam، نويسنده , ◄ M. and Bouhamidi، نويسنده , ◄ A. and Jbilou، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
463
Addamo، نويسنده , ◄ Maurizio and Augugliaro، نويسنده , ◄ Vincenzo and Di Paola، نويسنده , ◄ Agatino and Garcيa-Lَpez، نويسنده , ◄ Elisa and Loddo، نويسنده , ◄ Vittorio and Marcى، نويسنده , ◄ Giuseppe and Palmisano، نويسنده , ◄ Leonardo، نويسنده ,
464
Addamo، نويسنده , ◄ Patricia K. and Farrow، نويسنده , ◄ Maree and Bradshaw، نويسنده , ◄ John L. and Moss، نويسنده , ◄ Simon and Karistianis، نويسنده , ◄ Nellie Georgiou –، نويسنده ,
465
Addamo، نويسنده , ◄ Patricia K. and Farrow، نويسنده , ◄ Maree and Hoy، نويسنده , ◄ Kate E. and Bradshaw، نويسنده , ◄ John L. and Georgiou-Karistianis، نويسنده , ◄ Nellie، نويسنده ,
466
Addario-Berry، نويسنده , ◄ L. and Aldred، نويسنده , ◄ R.E.L. and Dalal، نويسنده , ◄ K. and Reed، نويسنده , ◄ B.A.، نويسنده ,
467
Addario-Berry، نويسنده , ◄ L. and Dalal، نويسنده , ◄ K. and Reed، نويسنده , ◄ B.A.، نويسنده ,
468
Addario-Berry، نويسنده , ◄ L. and Havet، نويسنده , ◄ F. and Thomassé، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
469
Addario-Berry، نويسنده , ◄ Louigi and Chudnovsky، نويسنده , ◄ Maria and Havet، نويسنده , ◄ Frédéric and Reed، نويسنده , ◄ Bruce and Seymour، نويسنده , ◄ Paul، نويسنده ,
470
Addario-Berry، نويسنده , ◄ Louigi and Esperet، نويسنده , ◄ Louis and Kang، نويسنده , ◄ Ross J. and McDiarmid، نويسنده , ◄ Colin J.H. and Pinlou، نويسنده , ◄ Alexandre، نويسنده ,
471
Addario-Berry، نويسنده , ◄ Louigi and Havet، نويسنده , ◄ Frédéric and Linhares-Sales، نويسنده , ◄ Clلudia and Reed، نويسنده , ◄ Bruce and Thomassé، نويسنده , ◄ Stéphan، نويسنده ,
472
Addario-Berry، نويسنده , ◄ Louigi and Kang، نويسنده , ◄ Ross J.، نويسنده ,
473
Addass، P.A نويسنده Department of Animal Production, University of Adamawa State, P.M.B 25 Mubi Adamawa State, Nigeria , ◄ David، D.L نويسنده David, D.L ◄ Edward، A نويسنده Edward, A ◄ Zira، K.E نويسنده Zira, K.E ◄ Midau، A نويسنده Midau, A
474
Addass، P.A نويسنده Department of Animal Production, University of Adamawa State, P.M.B 25 Mubi Adamawa State, Nigeria , ◄ Midau، A نويسنده Department of Animal Production, University of Adamawa State, P.M.B 25 Mubi Adamawa State, Nigeria , ◄ Tizhe، M.A نويسنده Department of Animal Production, Federal Polytechnic Mubi, Adamawa State, Nigeria , ◄ Mshelia، Z.B نويسنده Department of Biological Science, University of Adamawa State, P.M.B 25 Mubi Adamawa State, Nigeria , ◄ Muktar، Y.M نويسنده Department of Animal Science and Range Management, Federal Univeristy of Technology Yola, Nigeria , ◄ Nyako، H.D نويسنده Department of Animal Science and Range Management, Federal Univeristy of Technology Yola, Nigeria ,
475
Addas-Zanata، Salvador نويسنده , ◄ Grotta-Ragazzo، Clodoaldo نويسنده ,
476
Addebbous، نويسنده , ◄ Amal and Adarmouch، نويسنده , ◄ Latifa and Tali، نويسنده , ◄ Abdelali and Laboudi، نويسنده , ◄ Majda and Amine، نويسنده , ◄ Mohamed and Aajly، نويسنده , ◄ Lahcen and Rhajaoui، نويسنده , ◄ Mohamed and Chabaa، نويسنده , ◄ Laila and Zougaghi، نويسنده , ◄ Laila، نويسنده ,
477
Addeck، نويسنده , ◄ Amr and Croes، نويسنده , ◄ Kim and Van Langenhove، نويسنده , ◄ Kersten and Denison، نويسنده , ◄ Michael and Elskens، نويسنده , ◄ Marc and Baeyens، نويسنده , ◄ Willy، نويسنده ,
478
Addeck، نويسنده , ◄ Amr and Croes، نويسنده , ◄ Kim and Van Langenhove، نويسنده , ◄ Kersten and Denison، نويسنده , ◄ Michael S. and Afify، نويسنده , ◄ Ahmed S. and Gao، نويسنده , ◄ Yue and Elskens، نويسنده , ◄ Marc and Baeyens، نويسنده , ◄ Willy، نويسنده ,
479
Addeh، نويسنده , ◄ Jalil and Ebrahimzadeh، نويسنده , ◄ Ata and Azarbad، نويسنده , ◄ Milad and Ranaee، نويسنده , ◄ Vahid، نويسنده ,
480
Addeh، Jalil نويسنده Department of Electrical and Computer Engineering , ◄ Ebrahimzadeh، Ata نويسنده Department of Electrical and Computer Engineering ,
481
Adden، نويسنده , ◄ Stephan and Merzbacher، نويسنده , ◄ Marco and Horst، نويسنده , ◄ Peter، نويسنده ,
482
Addepalli، نويسنده , ◄ Balasubrahmanyam and Hunt، نويسنده , ◄ Arthur G.، نويسنده ,
483
Addepalli، نويسنده , ◄ S.G. and Magtoto، نويسنده , ◄ N.P. and Kelber، نويسنده , ◄ J.A.، نويسنده ,
484
Adderley، نويسنده , ◄ W.Paul and Simpson، نويسنده , ◄ Ian A and Kirscht، نويسنده , ◄ Holger and Adam، نويسنده , ◄ Mohammed and Spencer، نويسنده , ◄ Joel Q and Sanderson، نويسنده , ◄ David C.W، نويسنده ,
485
Addessi، نويسنده , ◄ D. and Lacarbonara، نويسنده , ◄ W. and Paolone، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
486
Addessi، نويسنده , ◄ Daniela and Mastrandrea، نويسنده , ◄ Alessandro and Sacco، نويسنده , ◄ Elio، نويسنده ,
487
Addessi، نويسنده , ◄ Daniela and Sacco، نويسنده , ◄ Elio and Paolone، نويسنده , ◄ Achille، نويسنده ,
488
Addessi، نويسنده , ◄ Daniela and Sacco، نويسنده , ◄ Elio and Paolone، نويسنده , ◄ Achille، نويسنده ,
489
Addessi، نويسنده , ◄ Daniela and Sacco، نويسنده , ◄ Elio، نويسنده ,
490
Addessi، نويسنده , ◄ Daniela and Sacco، نويسنده , ◄ Elio، نويسنده ,
491
Addessi، نويسنده , ◄ Elsa and Bellagamba، نويسنده , ◄ Francesca and Delfino، نويسنده , ◄ Alexia and De Petrillo، نويسنده , ◄ Francesca and Focaroli، نويسنده , ◄ Valentina and Macchitella، نويسنده , ◄ Luigi and Maggiorelli، نويسنده , ◄ Valentina and Pace، نويسنده , ◄ Beatrice and Pecora، نويسنده , ◄ Giulia and Rossi، نويسنده , ◄ Sabrina and Sbaffi، نويسنده , ◄ Agnese and Tasselli، نويسنده , ◄ Mari، نويسنده ,
492
Addessi، نويسنده , ◄ Elsa and Paglieri، نويسنده , ◄ Fabio and Focaroli، نويسنده , ◄ Valentina، نويسنده ,
493
Addi، نويسنده , ◄ K. D. Gonzalez، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
494
Addi، نويسنده , ◄ Khalid and Adly، نويسنده , ◄ Samir and Brogliato، نويسنده , ◄ Bernard and Goeleven، نويسنده , ◄ Daniel، نويسنده ,
495
Addie Dutta، نويسنده , ◄ Richard Schweickert، نويسنده , ◄ Sangsup Choi، نويسنده , ◄ Robert W. Proctor، نويسنده ,
496
ADDIE، نويسنده , ◄ D.D.، نويسنده ,
497
Addie، نويسنده , ◄ Diane D.، نويسنده ,
498
Addiego، نويسنده , ◄ Frederic and Dahoun، نويسنده , ◄ Abdesselam and GʹSell، نويسنده , ◄ Christian and Hiver، نويسنده , ◄ Jean-Marie، نويسنده ,
499
Addiego، نويسنده , ◄ Frédéric and Mihai، نويسنده , ◄ Iulia and Marti، نويسنده , ◄ David and Wang، نويسنده , ◄ Kui and Toniazzo، نويسنده , ◄ Valérie and Ruch، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
500
Addiego، نويسنده , ◄ Frédéric and Mihai، نويسنده , ◄ Iulia and Marti، نويسنده , ◄ David and Wang، نويسنده , ◄ Kui and Toniazzo، نويسنده , ◄ Valérie and Ruch، نويسنده , ◄ David، نويسنده ,
501
Addington، نويسنده , ◄ Lisa D. and Kuehl، نويسنده , ◄ Steven A. and McNinch، نويسنده , ◄ Jesse E.، نويسنده ,
502
Addink، نويسنده , ◄ E.A. and de Jong، نويسنده , ◄ S.M. and Davis، نويسنده , ◄ S.A. and Dubyanskiy، نويسنده , ◄ V. and Burdelov، نويسنده , ◄ L.A. and Leirs، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
503
Addink، نويسنده , ◄ Elisabeth A. and Van Coillie، نويسنده , ◄ Frieke M.B. and De Jong، نويسنده , ◄ Steven M.، نويسنده ,
504
Addino، نويسنده , ◄ Mariana and Lomovasky، نويسنده , ◄ Betina J. and Cremonte، نويسنده , ◄ Florencia and Iribarne، نويسنده , ◄ Oscar، نويسنده ,
505
Addis Kidane، نويسنده , ◄ Arun Shukla، نويسنده ,
506
Addis، نويسنده , ◄ Andrea and Armano، نويسنده , ◄ Giuliano and Vargiu، نويسنده , ◄ Eloisa، نويسنده ,
507
Addis، نويسنده , ◄ Daniele and Enthaler، نويسنده , ◄ Stephan and Junge، نويسنده , ◄ Kathrin and Wendt، نويسنده , ◄ Bianca and Beller، نويسنده , ◄ Matthias، نويسنده ,
508
Addis، نويسنده , ◄ Donna R. and Leclerc، نويسنده , ◄ Christina M. and Muscatell، نويسنده , ◄ Keely A. and Kensinger، نويسنده , ◄ Elizabeth A.، نويسنده ,
509
Addis، نويسنده , ◄ Donna Rose and Schacter، نويسنده , ◄ Daniel L.، نويسنده ,
510
Addis، نويسنده , ◄ E and Fleet، نويسنده , ◄ G.H and Cox، نويسنده , ◄ J.M and Kolak، نويسنده , ◄ D and Leung، نويسنده , ◄ T، نويسنده ,
511
Addis، نويسنده , ◄ Gulen and Karadag، نويسنده , ◄ Ayise، نويسنده ,
512
Addiscott، نويسنده , ◄ T.M and Thomas، نويسنده , ◄ D، نويسنده ,
513
Addiscott، نويسنده , ◄ T.M، نويسنده ,
514
Addison A. Taylor، نويسنده , ◄ Alexander M. Shepherd، نويسنده , ◄ William Polvino، نويسنده , ◄ Roberto Mangoo-Karim، نويسنده , ◄ Kevin Ballard، نويسنده , ◄ Sarat Sunthornyothin، نويسنده , ◄ Robert R. Luther، نويسنده , ◄ James L. Pool، نويسنده ,
515
Addison J. A.، نويسنده , ◄ Holmes S. B.، نويسنده ,
516
Addison، نويسنده , ◄ Owen and Cao، نويسنده , ◄ Xu and Sunnar، نويسنده , ◄ Parminder and Fleming، نويسنده , ◄ Garry J.P.، نويسنده ,
517
Addison، نويسنده , ◄ Owen and Sodhi، نويسنده , ◄ Amandeep and Fleming، نويسنده , ◄ Garry J.P.، نويسنده ,
518
ADDISON، نويسنده , ◄ P.S. and WATSON، نويسنده , ◄ J.N. and FENG، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
519
Addison، نويسنده , ◄ Paul S. and Watson، نويسنده , ◄ James N.، نويسنده ,
520
Addison، J نويسنده ,
521
Addison، Nicholas نويسنده ,
522
Addison، Nicholas نويسنده ,
523
Addison، Nicholas نويسنده ,
524
Addison، Paul S. نويسنده , ◄ Murray، Kevin B. نويسنده , ◄ Watson، James N. نويسنده ,
525
Addison، Paul S. نويسنده , ◄ Ndumu، Alberto S. نويسنده ,
526
Addison، Tony نويسنده , ◄ Laakso، Liisa نويسنده ,
527
Addison، Tony نويسنده , ◄ Murshed، S. Mansoob نويسنده ,
528
Addison-Smith، نويسنده , ◄ B. and McElwain، نويسنده , ◄ D.L.S. and Maini، نويسنده , ◄ P.K.، نويسنده ,
529
ADDISS، DAVID G. نويسنده , ◄ LAMMIE، PATRICK J. نويسنده , ◄ EBERHARD، MARK L. نويسنده , ◄ SCHUETZ، AUDREY نويسنده ,
530
Addition to economic reform in progress in Russia، نويسنده ,
531
Addleman، R. Shane نويسنده , ◄ Carrott، Mike نويسنده ,
532
Addmore Ndekha، نويسنده , ◄ Ebba Holme Hansen، نويسنده , ◄ Per M?lgaard، نويسنده , ◄ Godfrey Woelk، نويسنده , ◄ Peter Furu، نويسنده ,
533
Addo van Pul، نويسنده , ◄ Hans Van Jaarsveld، نويسنده , ◄ Ton Van Der Meulen، نويسنده , ◄ Guus Velders، نويسنده ,
534
Addo، نويسنده , ◄ K and Lykins، نويسنده , ◄ S and Cotton، نويسنده , ◄ C، نويسنده ,
535
Addo، نويسنده , ◄ Phyllis and Dodoo، نويسنده , ◄ Alfred and Adjei، نويسنده , ◄ Samuel and Awumbila، نويسنده , ◄ Bawa and Awotwi، نويسنده , ◄ Ebenezer، نويسنده ,
536
Addo، نويسنده , ◄ Tayo A. and Keeley، نويسنده , ◄ Ellen C. and Cigarroa، نويسنده , ◄ Joaquin E. and Lange، نويسنده , ◄ Richard A. and de Lemos، نويسنده , ◄ James A. and Dobbins، نويسنده , ◄ Robert L. and McGuire، نويسنده , ◄ Darren K.، نويسنده ,
537
Addo، James K. نويسنده , ◄ Buolamwini، John K. نويسنده ,
538
Addo-Boadu، نويسنده , ◄ K. and Wojta، نويسنده , ◄ J. and Christ، نويسنده , ◄ G. and Hufnagl، نويسنده , ◄ P. and Pehamberger، نويسنده , ◄ H. and Binder، نويسنده , ◄ B.R.، نويسنده ,
539
Addoh ، Ovuokerie - University of Mississippi ► Sng ، Eveleen - University of Mississippi ► Loprinzi ، Paul D. - University of Mississippi
540
Addoh، Ovuokerie نويسنده Physical Activity Epidemiology Laboratory, Department of Health, Exercise Science and Recreation Management, The University of Mississippi, University, MS 38677, USA , ◄ Sng، Eveleen نويسنده Center for Health Behavior Research, Physical Activity Epidemiology Laboratory, Department of Health, Exercise Science and Recreation Management, The University of Mississippi, University, MS 38677, USA , ◄ Loprinzi، Paul D. نويسنده Jackson Heart Study Vanguard Center of Oxford, Center for Health Behavior Research, Physical Activity Epidemiology Laboratory, Department of Health, Exercise Science and Recreation Management, The University of Mississippi, University, MS 38677, USA ,
541
Addolorata Salvatore، نويسنده ,
542
Addolorato، نويسنده , ◄ Giovanni and Leggio، نويسنده , ◄ Lorenzo and Cardone، نويسنده , ◄ Silvia and Ferrulli، نويسنده , ◄ Anna and Gasbarrini، نويسنده , ◄ Giovanni، نويسنده ,
543
Addonizio، نويسنده , ◄ M.L. and Diletto، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
544
Addou، نويسنده , ◄ A. and Zahi، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
545
Addou، نويسنده , ◄ R. and Shukla، نويسنده , ◄ A.K. and Deniozou، نويسنده , ◄ Th. and Heggen، نويسنده , ◄ M. and Feuerbacher، نويسنده , ◄ M. and Grِning، نويسنده , ◄ O. and Fournée، نويسنده , ◄ V. and Dubois، نويسنده , ◄ J.-M. and Ledieu، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
546
Addou، نويسنده , ◄ Rafik and Dahal، نويسنده , ◄ Arjun and Batzill، نويسنده , ◄ Matthias، نويسنده ,
547
Addou، نويسنده , ◄ Rafik and Dahal، نويسنده , ◄ Arjun and Batzill، نويسنده , ◄ Matthias، نويسنده ,
548
Adduce، Claudia نويسنده , ◄ Rocca، Michele La نويسنده ,
549
Addy J.M. van Miltenburg-van Zijl، نويسنده , ◄ Maarten L. Simoons، نويسنده , ◄ Rinus J. Veerhoek، نويسنده , ◄ Patrick M.M. Bossuyt، نويسنده ,
550
Addy Verberkmoes، نويسنده , ◄ Kees Boer، نويسنده , ◄ PaulienM. E. Wertheim، نويسنده , ◄ CarolienM. Bronkhorst، نويسنده , ◄ JoepM. A. Lange، نويسنده ,
551
Addy، نويسنده , ◄ Mary and Losey، نويسنده , ◄ Bradley and Mohseni، نويسنده , ◄ Ray and Zlotnikov، نويسنده , ◄ Eugene and Vasiliev، نويسنده , ◄ Aleksey، نويسنده ,
552
Addy، نويسنده , ◄ Partha Sarathi and Dutta، نويسنده , ◄ Sansa and Biradha، نويسنده , ◄ Kumar and Basak، نويسنده , ◄ Amit، نويسنده ,
553
Addy، نويسنده , ◄ Partha Sarathi and Saha، نويسنده , ◄ Baisakhee and Panja، نويسنده , ◄ Arpita and Das، نويسنده , ◄ Amit Kumar and Basak، نويسنده , ◄ Amit، نويسنده ,
554
Addy، نويسنده , ◄ S. and Soulsby، نويسنده , ◄ C. and Hartley، نويسنده , ◄ A.J. and Tetzlaff، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
555
Addy، نويسنده , ◄ S. and Soulsby، نويسنده , ◄ C. and Hartley، نويسنده , ◄ A.J.، نويسنده ,
556
Ade Akinola، نويسنده ,
557
Ade Akinola، نويسنده ,
558
Ade Akinola، نويسنده ,
559
Ade Apoola، نويسنده , ◄ PS Sriskandabalan، نويسنده , ◄ AAH Wade، نويسنده ,
560
Ade Arsianti، نويسنده , ◄ Hiroki Tanimoto، نويسنده , ◄ Tsumoru Morimoto، نويسنده , ◄ Anton Bahtiar، نويسنده , ◄ Tatsuo Takeya، نويسنده , ◄ Kiyomi Kakiuchi، نويسنده ,
561
Ade S. Olomola، نويسنده ,
562
Ade S. Olomola، نويسنده , ◄ Temitope O. and Klein، نويسنده , ◄ Rosalyn and Lobb، نويسنده , ◄ Kevin A. and Sayed، نويسنده , ◄ Yasien and Kaye، نويسنده , ◄ Perry T. Kaye، نويسنده ,
563
Ade S. Olomola، نويسنده , ◄ Temitope O. and Klein، نويسنده , ◄ Rosalyn and Lobb، نويسنده , ◄ Kevin A. and Sayed، نويسنده , ◄ Yasien and Kaye، نويسنده , ◄ Perry T.، نويسنده ,
564
Ade?ni?yi?، Harrison نويسنده University of Lagos ,
565
Ade، نويسنده , ◄ Florian and Freier، نويسنده , ◄ Ronny، نويسنده ,
566
Ade، نويسنده , ◄ G. and Lauer، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
567
Ade، نويسنده , ◄ G. and Lauer، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
568
Ade، نويسنده , ◄ Harald and Hitchcock، نويسنده , ◄ Adam P.، نويسنده ,
569
Ade، نويسنده , ◄ M and Hauكelt، نويسنده , ◄ J، نويسنده ,
570
Ade، G. نويسنده , ◄ Pezzi، F. نويسنده ,
571
Adebahr، نويسنده , ◄ J and Gavelin، نويسنده , ◄ P and Jannasch، نويسنده , ◄ P and Ostrovskii، نويسنده , ◄ D and Wesslen، نويسنده , ◄ B and Jacobsson، نويسنده , ◄ P، نويسنده ,
572
Adebahr، نويسنده , ◄ J. and Ciccosillo، نويسنده , ◄ N. and Shekibi، نويسنده , ◄ Y. and MacFarlane، نويسنده , ◄ D.R. and Hill، نويسنده , ◄ A.J. and Forsyth، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
573
Adebahr، نويسنده , ◄ J. and Grimsley، نويسنده , ◄ M. and Rocher، نويسنده , ◄ N.M. and MacFarlane، نويسنده , ◄ D.R and Forsyth، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
574
Adebahr، نويسنده , ◄ J. B. Forsyth ، نويسنده , ◄ M. and MacFarlane، نويسنده , ◄ D.R. and Gavelin، نويسنده , ◄ P. and Jacobsson، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
575
Adebahr، نويسنده , ◄ Josefina and Grozema، نويسنده , ◄ Ferdinand C. and deLeeuw، نويسنده , ◄ Simon W. and MacFarlane، نويسنده , ◄ Douglas R. and Forsyth، نويسنده , ◄ Maria، نويسنده ,
576
Adebajo، نويسنده , ◄ Moses O and Sola Akanni، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
577
Adebamit, OJ Department of Paediatrics and Child Health - Obafemi Awolowo University - Ile-Ife and Department of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - Ilesa - Nigeria. tnepartment of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - llesa, Nigeria ► Owat, JA Department of Paediatrics and Child Health - Obafemi Awolowo University - Ile-Ife and Department of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - Ilesa - Nigeria. tnepartment of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - llesa, Nigeria ► Oyedejit, GA Department of Paediatrics and Child Health - Obafemi Awolowo University - Ile-Ife and Department of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - Ilesa - Nigeria. tnepartment of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - llesa, Nigeria ► Oyelamit, OA Department of Paediatrics and Child Health - Obafemi Awolowo University - Ile-Ife and Department of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - Ilesa - Nigeria. tnepartment of Paediatrics - Wesley Guild Hospital - llesa, Nigeria
578
Adebanjo A. Badejo، نويسنده , ◄ Yukichi Fujikawa، نويسنده , ◄ Muneharu Esaka، نويسنده ,
579
Adebayo ، A. G - National Horticultural Research Institute ► Akintoye ، H. A - National Horticultural Research Institute ► Shokalu ، A. O - National Horticultural Research Institute ► Olatunji ، M. T - National Horticultural Research Institute
580
Adebayo ، Olaoluwa Ayodeji - Forestry Research Institute of Nigeria ► Adebayo ، Olaoluwa Ayodeji - Forestry Research Institute of Nigeria
581
Adebayo ، Olaoluwa Ayodeji - ‎Forestry Research Institute of Nigeria ► Halidu ، Shafiu Kilishi - ‎Forestry Research Institute of Nigeria
582
Adebayo Agbejule، نويسنده , ◄ Lotta Saarikoski، نويسنده ,
583
Adebayo Akeem Otitoloju، نويسنده ,
584
Adebayo Akeem Otitoloju، نويسنده ,
585
Adebayo B. Aromolaran، نويسنده ,
586
Adebayo Babatunde, Kehinde Clinical Anatomy/ Immunology Division - Department of Medicine - University of Fribourg - Fribourg, Switzerland ► Najafi, Ali Medical Genetics Department - Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Salehipour, Pouya Medical Genetics Department - Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences ► Modarressi, Mohammad Hossein Medical Genetics Department - Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences - Cancer Research Center - Cancer Institute of Iran - Tehran University of Medical Sciences ► Beigom Mobasheri, Maryam Medical Genetics Department - Faculty of Medicine - Tehran University of Medical Sciences - Cancer Research Center - Cancer Institute of Iran - Tehran University of Medical Sciences
587
Adebayo J. Adeloye، نويسنده , ◄ Sudip Pal، نويسنده , ◄ Michelagh O’Neill، نويسنده ,
588
Adebayo Kehinde، Babatunde نويسنده Organization Adebayo Kehinde, Babatunde ◄ Ayoola Isaac، Jegede نويسنده Organization Ayoola Isaac, Jegede
589
Adebayo Lawal، نويسنده , ◄ Bade Ajayi، نويسنده , ◄ Wumi Raji، نويسنده ,
590
Adebayo Mebawondu, Akindele School of Mathematics - Statistics and Computer Science - University of KwaZulu-Natal - Durban, South Africa ► Olakunle Jolaoso, Lateef School of Mathematics - Statistics and Computer Science - University of KwaZulu-Natal - Durban, South Africa ► Anuoluwapo Abass, Hammed School of Mathematics - Statistics and Computer Science - University of KwaZulu-Natal - Durban, South Africa
591
Adebayo، نويسنده , ◄ G.A. and Zhanabergenov، نويسنده , ◄ Zh. and Ernazarov، نويسنده , ◄ U. and Badmus، نويسنده , ◄ B.S. and Anusionwu، نويسنده , ◄ B.C.، نويسنده ,
592
Adebayo، نويسنده , ◄ J.O. and Igunnu، نويسنده , ◄ A. and Arise، نويسنده , ◄ R.O. and Malomo، نويسنده , ◄ S.O.، نويسنده ,
593
Adebayo، نويسنده , ◄ O.A. and Burrow، نويسنده , ◄ M.F. and Tyas، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
594
Adebayo، نويسنده , ◄ O.A. and Burrow، نويسنده , ◄ M.F. and Tyas، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
595
Adebayo، نويسنده , ◄ O.A. and Burrow، نويسنده , ◄ M.F. and Tyas، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
596
Adebayo، نويسنده , ◄ O.A. and Burrow، نويسنده , ◄ M.F. and Tyas، نويسنده , ◄ M.J.، نويسنده ,
597
Adebayo، نويسنده , ◄ Olusegun L. and Shallie، نويسنده , ◄ Philemon D. and Salau، نويسنده , ◄ Bamidele A. and Ajani، نويسنده , ◄ Emmanuel O. and Adenuga، نويسنده , ◄ Gbenga A.، نويسنده ,
598
Adebayo، نويسنده , ◄ Oyeronke، نويسنده ,
599
Adebayo، نويسنده , ◄ Sarafadeen A. and Brown-Myrie، نويسنده , ◄ Eugenie and Itiola، نويسنده , ◄ Oludele A.، نويسنده ,
600
Adebayo-Tayo ، Bukola Christianah - University of Ibadan ► Inem ، Sophia Amaka - University of Ibadan ► Olaniyi ، Olusola Ademola - Prince Mohammad Bin Fahd University
601
Adebayo-Tayo BC، نويسنده , ◄ MA Okpo، نويسنده ,
602
Adebileje، Adebola نويسنده Department of English,Redeemer’s University,Ogun State,Nigeria ,
603
Adebimpe Adesua-Lincoln، نويسنده ,
604
Adebimpe W. Kasumu، نويسنده , ◄ Adebola S. and Arumugam، نويسنده , ◄ Sridhar and Mehrotra، نويسنده , ◄ Anil K.، نويسنده ,
605
Adebimpe W. Kasumu، نويسنده , ◄ Charlotte Hougaard، نويسنده , ◄ Frederik Rode، نويسنده , ◄ Thomas A. Jacobsen، نويسنده , ◄ Jean Marc Sabatier، نويسنده , ◄ Birgitte L. Eriksen، نويسنده , ◄ Dorte Str?b?k، نويسنده , ◄ Xia Liang، نويسنده , ◄ Polina Egorova، نويسنده , ◄ Dasha Vorontsova، نويسنده , ◄ Palle Christophersen، نويسنده , ◄ Lars Christian B. R?nn، نويسنده , ◄ Ilya Bezprozvanny، نويسنده ,
606
Adebimpe Wasiu Olalekan، نويسنده ,
607
adebisi yusuff, adebayo Faculty of Pharmacy - University of Ibadan - Ibadan, Nigeria ► agumage, idoko Department of Pharmacognosy - University of Lagos - Lagos, Nigeria ► sylvanus tommy, daniel Faculty of Pharmacy - University of Uyo, Uyo, Nigeria ► nawaila isaac, joshua Faculty of Pharmacy - Gombe State University - Gombe, Nigeria
608
Adebiyi ، O. A. نويسنده Animal Physiology Laboratory, Department of Animal Science, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. , ◄ Aliu ، O. T. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. , ◄ Majekodunmi ، B. C. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. , ◄ Adeniji ، O. A. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. ,
609
Adebiyi ، O. A. نويسنده Animal Physiology Laboratory, Department of Animal Science, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. , ◄ Oludare ، O. F. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. , ◄ Majekodunmi ، B. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. , ◄ Adeniji ، O. A. نويسنده Department of Animal science, University of Ibadan, Nigeria. ,
610
Adebiyi، نويسنده , ◄ A. and Adaikan، نويسنده , ◄ P.G. and Prasad، نويسنده , ◄ R.N.V. and Zu، نويسنده ,
611
Adebiyi، نويسنده , ◄ Abayomi P. and Aluko، نويسنده , ◄ Rotimi E.، نويسنده ,
612
Adebiyi، نويسنده , ◄ F.M. and Asubiojo، نويسنده , ◄ O.I. and Ajayi، نويسنده , ◄ T.R.، نويسنده ,
613
Adebiyi، نويسنده , ◄ F.M. and Odunlami، نويسنده , ◄ A. and Thoss، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
614
Adebiyi، نويسنده , ◄ F.M. and Thoss، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
615
ADEBODUN، FOLUSO نويسنده , ◄ Foluso، نويسنده ,
616
ADEBODUN، FOLUSO نويسنده , ◄ SCOTT، COREY E. نويسنده , ◄ CUNNINGHAM، CONNELL نويسنده , ◄ BUSTAMANTE، PEDRO M. نويسنده , ◄ BRADSHAW، AYANNA نويسنده , ◄ PING، LIU نويسنده , ◄ WILEIAMS، KAREN R. نويسنده ,
617
Adebola Zibiri, Rasheedah Department of Rehabilitation Science - Kaduna Polytechnic, Kaduna, Nigeria ► Kehinde Akodu, Ashiyat Department of Physiotherapy - College of Medicine - University of Lagos, Lagos, Nigeria ► Arinze Okafor, Udoka Department of Physiotherapy - College of Medicine - University of Lagos, Lagos, Nigeria
618
Adebooye، نويسنده , ◄ O.C. and Oloyede، نويسنده , ◄ F.M.، نويسنده ,
619
Adebooye، نويسنده , ◄ O.C. and Phillips، نويسنده , ◄ O.T.، نويسنده ,
620
Adebowale A. Adeyemo، نويسنده , ◄ Thomas Johnson، نويسنده , ◄ Joseph Acheampong، نويسنده , ◄ Johnnie Oli، نويسنده , ◄ Godfrey Okafor، نويسنده , ◄ Albert Amoah، نويسنده , ◄ Samuel Owusu، نويسنده , ◄ Kofi Agyenim-Boateng، نويسنده , ◄ Benjamin A. Eghan Jr.، نويسنده , ◄ Fayeofori Abbiyesuku، نويسنده , ◄ Olufemi Fasanmade، نويسنده , ◄ Theresa Rufus، نويسنده , ◄ Ayo Doumatey، نويسنده , ◄ Guanjie Chen، نويسنده , ◄ Jie Zhou، نويسنده , ◄ Yu، نويسنده ,
621
Adebowale Akande، نويسنده ,
622
Adebowale، نويسنده , ◄ K.O. and Lawal، نويسنده , ◄ O.S.، نويسنده ,
623
Adebowale، نويسنده , ◄ K.O. and Nwokocha، نويسنده , ◄ L.M. and Agbaje، نويسنده , ◄ W.B.، نويسنده ,
624
Adebowale، نويسنده , ◄ K.O. and Nwokocha، نويسنده , ◄ L.M. and Agbaje، نويسنده , ◄ W.B.، نويسنده ,
625
Adebowale، نويسنده , ◄ K.O. and Unuabonah، نويسنده , ◄ I.E. and Olu-Owolabi، نويسنده , ◄ B.I.، نويسنده ,
626
Adebowale، نويسنده , ◄ Kayode O and Adeniyi Afolabi، نويسنده , ◄ T and Lawal، نويسنده , ◄ Olayide S، نويسنده ,
627
Adebowale، نويسنده , ◄ Kayode O. and Afolabi، نويسنده , ◄ T. Adeniyi and Olu-Owolabi، نويسنده , ◄ B. Iromidayo، نويسنده ,
628
Adebowale، نويسنده , ◄ Y.A and Adeyemi، نويسنده , ◄ A and Oshodi، نويسنده , ◄ A.A، نويسنده ,
629
Adebowale، نويسنده , ◄ Yemisi A. and Adeyemi، نويسنده , ◄ Isaac A. and Oshodi، نويسنده , ◄ Aladesanmi A. and Niranjan، نويسنده , ◄ Keshavan، نويسنده ,
630
Adebowale، Kayode O نويسنده , ◄ Lawal، Olayide S نويسنده ,
631
Adebowale، Kayode O نويسنده , ◄ Lawal، Olayide S نويسنده ,
632
Adebowale، Kayode O نويسنده , ◄ Unuabonah، Emmanuel I. نويسنده , ◄ Olu-Owolabi، Bamidele I. نويسنده ,
633
Adeboye, MAN Departments of Paediatrics - Microbiology - Chemical Pathology - University of Ilorin Teaching Hospita - Ilorin, Nigeria ► Ojuawo, A Departments of Paediatrics - Microbiology - Chemical Pathology - University of Ilorin Teaching Hospita - Ilorin, Nigeria ► Ernest, SK Departments of Paediatrics - Microbiology - Chemical Pathology - University of Ilorin Teaching Hospita - Ilorin, Nigeria ► Fadeyi, A Departments of Paediatrics - Microbiology - Chemical Pathology - University of Ilorin Teaching Hospita - Ilorin, Nigeria ► Salisu, OT Departments of Paediatrics - Microbiology - Chemical Pathology - University of Ilorin Teaching Hospita - Ilorin, Nigeria
634
Adebusoye, LA General Outpatients Department - University College Hospital - Ibadan, Nigeria ► Owoaje, ET General Outpatients Department - University College Hospital - Ibadan, Nigeria ► Ladipo, MMA General Outpatients Department - University College Hospital - Ibadan, Nigeria ► Adeniji, AO General Outpatients Department - University College Hospital - Ibadan, Nigeria
635
Adedamola، O. Oluwunmi نويسنده Department of Estate Management, School of Environmental Sciences, Covenant University, Ota, Nigeria Adedamola, O. Oluwunmi ◄ Omolade، A. Akinjare نويسنده Department of Estate Management, School of Environmental Sciences, Covenant University, Ota, Nigeria Omolade, A. Akinjare ◄ Opeyemi، Joshua نويسنده Department of Building, School of Environmental Sciences, Covenant University, Ota, Nigeria Opeyemi, Joshua
636
Adedapo Odulaja، نويسنده , ◄ Fassil G. Kiros، نويسنده ,
637
Adedapo، Adeolu Alex نويسنده Department of Veterinary Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. , ◄ Aremu، Olujoke Janet نويسنده Department of Veterinary Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. , ◄ Oyagbemi، Ademola Adetokunbo نويسنده Department of Veterinary Physiology, Biochemistry and Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Ibadan, Ibadan, Nigeria. ,
638
Adedara، نويسنده , ◄ Isaac A. and Nanjappa، نويسنده , ◄ Manjunatha K. and Farombi، نويسنده , ◄ Ebenezer O. and Akingbemi، نويسنده , ◄ Benson T.، نويسنده ,
639
Adedayo A. Onitilo، نويسنده , ◄ Paul J. Nietert، نويسنده , ◄ Leonard E. Egede، نويسنده ,
640
Adedayo L. Adegbite، نويسنده , ◄ Shirley Castille، نويسنده , ◄ Stuart Ward، نويسنده , ◄ Rekha Bajoria، نويسنده ,
641
Adedayo L. Adegbite، نويسنده , ◄ Stuart B. Ward، نويسنده , ◄ Rekha Bajoria، نويسنده ,
642
Adedayo، A.D. نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria , ◄ Adekilekun، and T.A. نويسنده Department of Anatomy, College of Health Sciences, Osun State University, Osogbo, Osun Nigeria ,
643
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Adedeji A. and Lim، نويسنده , ◄ Yun Hui and Jo، نويسنده , ◄ Young Min، نويسنده ,
644
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Adedeji Adebukola and Lim، نويسنده , ◄ Yun Hui and Jo، نويسنده , ◄ Young Min، نويسنده ,
645
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Adedeji Adebukola and Lim، نويسنده , ◄ Yun Hui and Jo، نويسنده , ◄ Young Min، نويسنده ,
646
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Adedeji Adebukola and Lim، نويسنده , ◄ Yun Hui and Jo، نويسنده , ◄ Young-Min، نويسنده ,
647
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Adedeji Adebukola and Lim، نويسنده , ◄ Yun Hui and Jo، نويسنده , ◄ Young-Min، نويسنده ,
648
Adedeji Adebukola Adelodun، نويسنده , ◄ Young-Min Jo، نويسنده ,
649
Adedeji AO، نويسنده , ◄ Eyarefe O، نويسنده , ◄ Babalola ET، نويسنده , ◄ Amusan TA، نويسنده , ◄ Amande JT and Okonko IO، نويسنده ,
650
Adedeji B. Badiru، نويسنده , ◄ David B. Sieger، نويسنده ,
651
Adedeji E. Agboola، نويسنده , ◄ Ralph W. Pike، نويسنده , ◄ T. A. Hertwig، نويسنده , ◄ Helen H. Lou، نويسنده ,
652
Adedeji, OO Departments of Pathology and Laboratory Services - Obstetrics and Gynaecology - King Abdullah Hospital - Bisha, Saudi Arabia ► Oyakhire, GK Departments of Pathology and Laboratory Services - Obstetrics and Gynaecology - King Abdullah Hospital - Bisha, Saudi Arabia ► Saeed, AK Departments of Pathology and Laboratory Services - Obstetrics and Gynaecology - King Abdullah Hospital - Bisha, Saudi Arabia ► Ghamdi, AI Departments of Pathology and Laboratory Services - Obstetrics and Gynaecology - King Abdullah Hospital - Bisha, Saudi Arabia
653
Adedeji، A. نويسنده , ◄ Otite، O. نويسنده ,
654
Adedeji، o.s نويسنده Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria , ◄ Ogunsina، t.k نويسنده Department of Animal Production and Health, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria , ◄ Akinwumi، a.o نويسنده Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria , ◄ Ameen، s.a نويسنده Department of Animal Production and Health, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria , ◄ Ojebiyi، o.o نويسنده Department of Animal Nutrition and Biotechnology, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria , ◄ Akinlade، j.a نويسنده Department of Animal Production and Health, Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria ,
655
Adedeji، T.A نويسنده , ◄ Ozoje، M.O نويسنده , ◄ Ojedapo، L.O نويسنده , ◄ Fasoyin، O.A نويسنده , ◄ Ogundipe، R.I نويسنده ,
656
Adedeji، T.A نويسنده , ◄ Ozoje، M.O نويسنده , ◄ Otunta، T.A نويسنده , ◄ Ojedapo، L.O نويسنده , ◄ Ojediran، T.K نويسنده , ◄ Ige، A.O نويسنده ,
657
Adedimeji, Adebola A Centre for Global Health - University of Dublin Trinity College, Dublin Ireland ► Alawode, Olayemi O Dept. of Sociology and Social Policy - University of Nottingham, United Kingdom ► Odutolu, Oluwole Live Vanguards - Nigeria and World Bank Country Office, Nigeria
658
Adediran، نويسنده , ◄ Ayodele Oluwatomi and Parcharidis، نويسنده , ◄ Issaak and Poscolieri، نويسنده , ◄ Maurizio and Pavlopoulos، نويسنده , ◄ Kosmas، نويسنده ,
659
Adediran، نويسنده , ◄ S.A. and Gbadegesin، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
660
Adediran، نويسنده , ◄ S.A.، نويسنده ,
661
Adedokun، نويسنده , ◄ Musiliu O. and Itiola، نويسنده , ◄ Oludele A.، نويسنده ,
662
Adedokun، نويسنده , ◄ Musiliu O. and Itiola، نويسنده , ◄ Oludele A.، نويسنده ,
663
Adedoyin, OT Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Adesiyun, OO Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Mark, F Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Anigilaje, EA Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Adeniyi, A Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Abdulkadir, AY Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin ► Popoola, AA Department of Paediatrics - Radiology and - Surgery (Urology Unit) - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin
664
Adedoyin, OT Departments of Paediatrics and Microbiology - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin, Nigeria ► Ojuawo, IA Departments of Paediatrics and Microbiology - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin, Nigeria ► Odimayo, MS Departments of Paediatrics and Microbiology - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin, Nigeria ► Anigilaje, EA Departments of Paediatrics and Microbiology - University of Ilorin Teaching Hospital - Ilorin, Nigeria
665
Adee Athiyaman، نويسنده ,
666
Adee Athiyaman، نويسنده ,
667
Adee، نويسنده , ◄ S.O. and Onumanyi، نويسنده , ◄ P. and Sirisena، نويسنده , ◄ U.W. and Yahaya، نويسنده , ◄ Y.A.، نويسنده ,
668
Adeeb ، E. Kyungpook National University ► Maqsood ، A. - National University of Sciences and Technology ► Mushtaq ، A. - National University of Sciences and Technology ► Sohn ، C. H. Kyungpook National University
669
Adeeb Hayyan، نويسنده , ◄ Farouq S. Mjalli، نويسنده , ◄ Inas M. AlNashef، نويسنده , ◄ Talal Al-Wahaibi، نويسنده , ◄ Yahya M. Al-Wahaibi، نويسنده , ◄ Mohd Ali Hashim، نويسنده ,
670
Adeeb, E School of Mechanical Engineering - Kyungpook National University, South Korea ► Sohn, C. H School of Mechanical Engineering - Kyungpook National University, South Korea ► Maqsood, A Research Centre for Modeling & Simulation - National University of Sciences and Technology, Islamabad , Islamic Republic of Pakistan ► Afaq, M. A Institute of Applied Mathematics - Technical University Dortmund, Dortmund, Germany
671
Adeed Dawisha، نويسنده ,
672
Adeel A. Butt، نويسنده , ◄ Robert Evans، نويسنده , ◄ Melissa Skanderson، نويسنده , ◄ A. Obaid Shakil، نويسنده ,
673
Adeel Afzal، نويسنده , ◄ Naseer Iqbal، نويسنده , ◄ Adnan Mujahid، نويسنده , ◄ Romana Schirhagl، نويسنده ,
674
Adeel and Podlipna، نويسنده , ◄ Radka and Sk?lov?، نويسنده , ◄ Lenka and Seidlov?، نويسنده , ◄ Helena and Szot?kov?، نويسنده , ◄ Barbora and Kub??ek، نويسنده , ◄ Vladim?r and Stuchl?kov?، نويسنده , ◄ Lucie and Jir?sko، نويسنده , ◄ Robert and Van?k، نويسنده , ◄ Tom?? and Vok??l، نويسنده , ◄ Ivan، نويسنده ,
675
Adeela Kamal، نويسنده , ◄ Marcus F. Boehm، نويسنده , ◄ Francis J. Burrows، نويسنده ,
676
Adefemi Egbebi، نويسنده , ◄ Viviane Schwartz، نويسنده , ◄ Steven H. Overbury، نويسنده , ◄ James J. Spivey، نويسنده ,
677
Adefemi Farinu، نويسنده , ◄ Oon-Doo Baik، نويسنده ,
678
Adefemi Sunmonu، نويسنده ,
679
Adefolaju، Gbenga Anthony نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, College of Health Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria , ◄ Falana، Benedict Abiola نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, College of Health Sciences, Osun State University, Osogbo, Nigeria , ◄ Salihu Ajao، Moyosore نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, College of Health Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria ,
680
Adefris، نويسنده , ◄ McDowell ، نويسنده , ◄ Saxena، نويسنده ,
681
Adega Gonzalo، نويسنده , ◄ Pilar LOpez، نويسنده , ◄ JoseMartin، نويسنده ,
682
Adegbie، نويسنده , ◄ A.T. and Schneider، نويسنده , ◄ R.R. and Rِhl، نويسنده , ◄ U. and Wefer، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
683
Adegbola، A.J نويسنده Nigerian Stored Products Research Institute, PMB 3032 Kano, Nigeria. , ◄ Awagu، F.E نويسنده Nigerian Stored Products Research Institute, PMB 3032 Kano, Nigeria. , ◄ Onimajesin، S.I نويسنده Nigerian Stored Products Research Institute, PMB 3032 Kano, Nigeria. , ◄ Ojuekaiye، E.O نويسنده Nigerian Stored Products Research Institute, PMB 3032 Kano, Nigeria. , ◄ Kamaldeen ، O.S نويسنده Nigerian Stored Products Research Institute, PMB 3032 Kano, Nigeria. ,
684
Adegboyega، نويسنده , ◄ Patrick A. and Haque، نويسنده , ◄ Abida K. and Boor، نويسنده , ◄ Paul J.، نويسنده ,
685
Adegoke، نويسنده , ◄ Adebanji Kayode and Abdullah، نويسنده , ◄ Wan Hasiah and Hakimi، نويسنده , ◄ Mohammed Hail and Sarki Yandoka، نويسنده , ◄ Babangida M.، نويسنده ,
686
Adegoke، نويسنده , ◄ Adebanji Kayode and Abdullah، نويسنده , ◄ Wan Hasiah and Hakimi، نويسنده , ◄ Mohammed Hail، نويسنده ,
687
Adegoke، نويسنده , ◄ Anu and Wang، نويسنده , ◄ Jing and Leszczynski، نويسنده , ◄ Jerzy، نويسنده ,
688
Adegoke، نويسنده , ◄ Olajire A. and Kyu، نويسنده , ◄ Jin Kim and Mukherjee، نويسنده , ◄ Anita، نويسنده ,
689
Adegoke، نويسنده , ◄ Oluwasesan and Antunes، نويسنده , ◄ Edith and Nyokong، نويسنده , ◄ Tebello، نويسنده ,
690
Adegoke، نويسنده , ◄ Oluwasesan and Nyokong، نويسنده , ◄ Tebello، نويسنده ,
691
Adegoke، نويسنده , ◄ Oluwasesan and Nyokong، نويسنده , ◄ Tebello، نويسنده ,
692
Adegoke، Anthony Ayodeji نويسنده Applied and Environmental Microbiology Research Group (AEMREG), Department of Biochemistry and Microbiology, University of Fort Hare, Alice, South Africa , ◄ I. Okoh، Anthony نويسنده Applied and Environmental Microbiology Research Group (AEMREG), Department of Biochemistry and Microbiology, University of Fort Hare, Alice, South Africa ,
693
Adegoroye، نويسنده , ◄ A and Paterson، نويسنده , ◄ N and Li، نويسنده , ◄ X and Morgan، نويسنده , ◄ T and Herod، نويسنده , ◄ A.A and Dugwell، نويسنده , ◄ D.R and Kandiyoti، نويسنده , ◄ R، نويسنده ,
694
Adeilton Pereira dos Santos، نويسنده , ◄ Maria Gardênnia da Fonseca، نويسنده , ◄ José Geraldo de Paiva Esp?nola، نويسنده , ◄ Severino Francisco de Oliveira، نويسنده , ◄ L.N.H. Arakaki، نويسنده ,
695
Adeiza ، Adams - Universiti Utara ► Ismail ، Noor Azizi - Universiti Utara ► Malek ، Marlin - Universiti Utara
696
Adeiza ، Shuaibu Suleiman Department of Pharmaceutical microbiology - Ahmadu Bello University ► Onaolapo ، Josiah Ademola Department of Pharmaceutical microbiology - Ahmadu Bello university ► Olayinka ، Busayo Olalekan Department of Pharmaceutical microbiology - Ahmadu Bello University
697
Adejare، نويسنده , ◄ Adeboye and Shen، نويسنده , ◄ Jun and Ogunbadeniyi، نويسنده , ◄ Alaba M.، نويسنده ,
698
Adejo, P.E Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University Anyigba, Kogi State ► Okwu, J.O Department of Agricultural Extension and Communication University of Agriculture, Makurdi ► Okwoche, V.A Department of Agricultural Extension and Communication University of Agriculture, Makurdi
699
Adejoh, S. O Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University Anyigba, Nigeria ► Adejo, P.E Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University Anyigba, Nigeria ► Edoka, M.H Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University Anyigba, Nigeria
700
Adejoh, Sunday Onalo Department of Agricultural Economics and Extension - Kogi State University Anyigba, Nigeria ► Adah, Obe Christopher Department of Agricultural Education - Kogi State College of Education, Ankpa, Nigeria
701
Adejoke ، Hamzat T. - University of Ilorin ► Louis ، Hitler - University of Calabar ► Amusan ، Oluwatobi O. - University of Ilorin ► Apebende ، Gloria - University of Calabar
702
Adejumo، نويسنده , ◄ Oloyede and Atanda، نويسنده , ◄ Olusegun and Raiola، نويسنده , ◄ Assunta and Somorin، نويسنده , ◄ Yinka and Bandyopadhyay، نويسنده , ◄ Ranajit and Ritieni، نويسنده , ◄ Alberto، نويسنده ,
703
Adejumo، نويسنده , ◄ Oluyinka and Ehlers، نويسنده , ◄ Valerie J.، نويسنده ,
704
Adejumo، نويسنده , ◄ Timothy O. and Hettwer، نويسنده , ◄ Ursula and Karlovsky، نويسنده , ◄ Petr، نويسنده ,
705
Adekalu، نويسنده , ◄ K.O and Osunbitan، نويسنده , ◄ J.A، نويسنده ,
706
Adekanmbi، نويسنده , ◄ Isaiah and Franklin، نويسنده , ◄ Sarah and Thompson، نويسنده , ◄ Mark S.، نويسنده ,
707
Adekanmbi، نويسنده , ◄ Isaiah and Zargar Baboldashti، نويسنده , ◄ Nasim and Yapp، نويسنده , ◄ Clarence and Franklin، نويسنده , ◄ Sarah and Thompson، نويسنده , ◄ Mark S.، نويسنده ,
708
Adekanmbi، O.H. نويسنده ,
709
Adekanmbi، O.H. نويسنده , ◄ Ogundipe، O.T نويسنده ,
710
Adekeye ، A.O. - Afe Babalola University ► Akintayo ، C.O. - Afe Babalola University ► Enye ، L.A. - Afe Babalola University ► Ogendengbe ، O.O. - Afe Babalola University ► Adeniyi ، A.I. - Ahmadu Bello University
711
Adekeye ، A.O. - Afe Babalola University ► Akintayo ، C.O. - Afe Babalola University ► Enye ، L.A. - Afe Babalola University ► Ogendengbe ، O.O. - Afe Babalola University ► Adeniyi ، A.I. - Ahmadu Bello University
712
Adekiya، نويسنده , ◄ A.O and Ojeniyi، نويسنده , ◄ S.O، نويسنده ,
713
Adekola، نويسنده , ◄ S.A. and Akinlua، نويسنده , ◄ A. and Mangelsdorf، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
714
Adekola، Kehinde Adedeji. نويسنده Jilin University, Changchun ,
715
Adekola، Kehinde Adedeji. نويسنده Jilin University, Changchun , ◄ Alabadan، Babatope Albert نويسنده Federal University, Oye-Ekiti , ◄ Akinyemi، Taiwo Adekemi نويسنده Oyo State College of Agriculture and Technology, Igbo-Ora ,
716
Adekomaya، نويسنده , ◄ Olufemi A.، نويسنده ,
717
Adekomaya، نويسنده , ◄ Olufemi A، نويسنده ,
718
Adekomi، D A نويسنده Department of Anatomy and Cell Biology, Faculty of Basic Medical Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State, Nigeria. , ◄ Tijani، A A نويسنده Department of Anatomy, College of Health Sciences, Osun State University, Osogbo, Osun State, Nigeria , ◄ Afodun، A M نويسنده Department of Anatomy, College of Health Sciences, Osun State University, Osogbo, Nigeria. , ◄ Quadri، K K نويسنده Department of Physiology, University of Lagos, Lagos, Nigeria ,
719
Adekomi، D A نويسنده epartment of Anatomy and Cell Biology, ObafemiAwolowo University, Ile-Ife, Osun State, Nigeria. , ◄ Adeniyi، T D نويسنده Department of Anatomy, College of Medicine, Osun State University, Osogbo, Osun State. Nigeria. , ◄ Afodun، A M نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Nigeria. , ◄ Quadri، K K نويسنده Department of Physiology, University of Lagos, Lagos, Nigeria ,
720
Adekomi، D.A. نويسنده Department of Anatomy and Cell Biology, Faculty of Basic Medical Sciences, Obafemi Awolowo University, Ile-Ife, Osun State, Nigeria. , ◄ Adekeye، A.O. نويسنده Department of Anatomy, College of Medicine and Health Sciences, Afe Babalola University, Ado Ekiti, Ekiti State, Nigeria. , ◄ Ogedengbe، O.O. نويسنده Department of Anatomy, College of Medicine and Health Sciences, Afe Babalola University, Ado Ekiti, Ekiti State, Nigeria. , ◄ Ibiyeye، R.Y. نويسنده Department of Anatomy, Faculty of Basic Medical Sciences, University of Ilorin, Ilorin, Kwara State, Nigeria. ,
721
Adekoya، نويسنده , ◄ N.، نويسنده ,
722
Adekpedjou، نويسنده , ◄ Akim and Peٌa، نويسنده , ◄ Edsel A. and Quiton، نويسنده , ◄ Jonathan، نويسنده ,
723
Adekpedjou، نويسنده , ◄ Akim and Stocker، نويسنده , ◄ Russell، نويسنده ,
724
Adekunle R. Akande، نويسنده , ◄ E-mail the corresponding author، نويسنده ,
725
Adekunle، نويسنده , ◄ Abolanle S. and Agboola، نويسنده , ◄ Bolade O. and Pillay، نويسنده , ◄ Jeseelan and Ozoemena، نويسنده , ◄ Kenneth I.، نويسنده ,
726
Adekunle، نويسنده , ◄ Abolanle S. and Farah، نويسنده , ◄ Abdullahi M. and Pillay، نويسنده , ◄ Jeseelan and Ozoemena، نويسنده , ◄ Kenneth I. and Mamba، نويسنده , ◄ Bhekie B. and Agboola، نويسنده , ◄ Bolade O.، نويسنده ,
727
Adekunle، نويسنده , ◄ Abolanle S. and Ozoemena، نويسنده , ◄ Kenneth I.، نويسنده ,
728
Adekunle، نويسنده , ◄ I.M. and Akinyemi، نويسنده , ◄ M.F.، نويسنده ,
729
Adekunle، I M نويسنده Department of Environmental Management and Toxicology, Department of Fisheries and Aquaculture, University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Nigeria , ◄ Ajijo، M R نويسنده Department of Environmental Management and Toxicology, Department of Fisheries and Aquaculture, University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Nigeria , ◄ Adeofun، C O نويسنده Department of Environmental Management and Toxicology, Department of Fisheries and Aquaculture, University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Nigeria , ◄ Omoniyi، I T نويسنده Department of Environmental Management and Toxicology, Department of Fisheries and Aquaculture, University of Agriculture, P.M.B. 2240, Abeokuta, Nigeria ,
730
Adekunte، نويسنده , ◄ A. and Tiwari، نويسنده , ◄ B.K. and Scannell، نويسنده , ◄ A. and Cullen، نويسنده , ◄ P.J. and OʹDonnell، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
731
Adekunte، نويسنده , ◄ A. and Valdramidis، نويسنده , ◄ V.P. and Tiwari، نويسنده , ◄ B.K. and Slone، نويسنده , ◄ N. J. Cullen، نويسنده , ◄ P.J. and Donnell، نويسنده , ◄ C.P.O and Scannell، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
732
Adekunte، نويسنده , ◄ A.O. and Tiwari، نويسنده , ◄ B.K. and Cullen، نويسنده , ◄ P.J. and Scannell، نويسنده , ◄ A.G.M. and O’Donnell، نويسنده , ◄ C.P.، نويسنده ,
733
Adel ، A نويسنده Department of Fishery, Guilan Scince and Research Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran , ◄ Khara ، H نويسنده Department of Fishery, Lahijan Branch, Islamic Azad University, lahijan, Iran, P.O.Box: 1616 ,
734
Adel ، M نويسنده Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Tehran, Iran. , ◄ Safari ، R نويسنده Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Caspian Sea Ecology Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran. , ◄ Ghitanchi، A.H نويسنده Iranian Fisheries Science Research Institute (IFSRI), Caspian Sea Ecology Research Center, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Sari, Iran. ,
735
Adel ، Seyyed Mohammad Reza نويسنده Department of English Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran , ◄ Davoudi ، Mohammad نويسنده Department of English, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran , ◄ Ramezanzadeh، Akram نويسنده Hakim Sabzevari University,Sabzevar,iran ,
736
Adel ، Seyyed Mohammad Reza نويسنده Department of English Language and Literature, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran , ◄ Moghadam، Rokhsareh Moghadam Ghorbani نويسنده PhD Student, Department of English Language, Faculty of Literature and Humanities, Hakim Sabzevari University, Sabzevar ,
737
Adel A. Abdelwahab، نويسنده , ◄ Hak-Myoung Lee، نويسنده , ◄ Yoon-Bo Shim، نويسنده ,
738
Adel A. Alamri ?، نويسنده ,
739
Adel A. Dabous، نويسنده ,
740
Adel A. Dabous، نويسنده , ◄ J. K. Osmond، نويسنده , ◄ Yehia H. Dawood، نويسنده ,
741
Adel A. Ghobbar، نويسنده , ◄ Chris H. Friend، نويسنده ,
742
Adel A. Ghobbar، نويسنده , ◄ Chris H. Friend، نويسنده ,
743
Adel A. Ghoneim، نويسنده , ◄ Ahmad Y. Al-Hasan، نويسنده , ◄ Ali H. Abdullah، نويسنده ,
744
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
745
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
746
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
747
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
748
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
749
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
750
Adel A. Hegazy، نويسنده ,
751
Adel A. Hegazy، نويسنده , ◄ M. R. Diab، نويسنده ,
752
Adel A. Hussein، نويسنده , ◄ S. Al Athel، نويسنده ,
753
Adel A. Ismail، نويسنده , ◄ Detlef W. Bahnemann ، نويسنده , ◄ Saleh A. Al-Sayari، نويسنده ,
754
Adel A. Ismail، نويسنده , ◄ I.A. Ibrahim، نويسنده ,
755
Adel A. Ismail، نويسنده , ◄ Saleh A. Al-Sayari، نويسنده , ◄ D.W. Bahnemann، نويسنده ,
756
Adel A. Megahed، نويسنده , ◄ Soliman R. Komy and Ahmed A. Afify، نويسنده ,
757
Adel A. Mikhail، نويسنده ,
758
Adel A. Mikhail، نويسنده ,
759
Adel A. Mohamed، نويسنده , ◄ Ghada S. Masaret، نويسنده , ◄ Ahmed H.M Elwahy، نويسنده ,
760
Adel A. Mohamed، نويسنده , ◄ H. Shaaban، نويسنده , ◄ A. Kahla، نويسنده ,
761
Adel A. Youssef، نويسنده , ◄ Sathanur R. Srinivasan، نويسنده , ◄ Abdalla Elkasabany، نويسنده , ◄ J. Kennedy Cruickshank، نويسنده , ◄ Gerald S. Berenson، نويسنده ,
762
Adel A.-H Abdel-Rahman، نويسنده , ◄ El Sayed H. El Ashry، نويسنده , ◄ Richard R Schmidt، نويسنده ,
763
Adel A.-H. Abdel-Rahman، نويسنده , ◄ El Sayed H. El Ashry، نويسنده , ◄ Richard R. Schmidt، نويسنده ,
764
Adel A.Youssef، نويسنده , ◄ Rudolfo Valdez، نويسنده , ◄ Abdala Elkasabany، نويسنده , ◄ Sathanur R. Srinivasan، نويسنده , ◄ Gerald S. Berenson، نويسنده ,
765
Adel Ahmed Elshafei، نويسنده , ◄ A.A. Fadda، نويسنده , ◄ Ashraf A.M. Khalil، نويسنده , ◄ T.A.E. Ameen، نويسنده , ◄ Farid A. Badria، نويسنده ,
766
Adel Alaeddini، نويسنده , ◄ Mehdi Ghazanfari، نويسنده , ◄ Majid Amin Nayeri، نويسنده ,
767
Adel Al-Assaf، نويسنده , ◄ Hassan S. Saffarini، نويسنده ,
768
Adel Alfozan، نويسنده , ◄ Jay S. Gunasekera، نويسنده ,
769
Adel Ali Ahmed، نويسنده , ◄ Norsheila Fisal، نويسنده ,
770
Adel Al-Jishi، نويسنده , ◄ Sreekantaswamy، نويسنده ,
771
Adel Almahameed ، Nusaiba - Al-Hussein Bin Talal University ► Abbadi ، Renad Mohammad - Al-Hussein Bin Talal University ► Almahameed ، Atef Adel - Al-Hussein Bin Talal University
772
Adel Almogren، نويسنده , ◄ Sulaiman and Veziroglu، نويسنده , ◄ T.Nejat، نويسنده ,
773
Adel Almogren، نويسنده , ◄ Patricia B. Furtado، نويسنده , ◄ Zhe Sun، نويسنده , ◄ Stephen J. Perkins، نويسنده , ◄ Michael A. Kerr، نويسنده ,
774
Adel Almutairi، نويسنده , ◄ Dawoud Bahzad، نويسنده , ◄ Mamun Absi Halabi، نويسنده ,
775
Adel Al-rabtah a، نويسنده , ◄ Vedat Suat Ertürk، نويسنده , ◄ Shaher Momania، نويسنده ,
776
Adel Amer، نويسنده , ◄ Mohammed Salah Ayoup، نويسنده , ◄ Sherine Nabil Khattab، نويسنده , ◄ Seham Yassen Hassan، نويسنده , ◄ Vratislav Langer، نويسنده , ◄ Samir Senior، نويسنده , ◄ Abdel Moneim El-Massry، نويسنده ,
777
Adel Arfaoui، نويسنده , ◄ Mabrouk Montacer، نويسنده , ◄ Fekri Kamoun ، نويسنده , ◄ Adel Rigane، نويسنده ,
778
Adel B. Badi، نويسنده ,
779
Adel B. El-Shabasy، نويسنده , ◄ Adel B. and Hassan، نويسنده , ◄ Hala A. and Liu، نويسنده , ◄ Yi and Li، نويسنده , ◄ Dingqiang and Lewandowski، نويسنده , ◄ John J.، نويسنده ,
780
Adel B. El-Shabasy، نويسنده , ◄ John J. Lewandowski، نويسنده ,
781
Adel Beghidja، نويسنده , ◄ Chahrazed Beghidja، نويسنده , ◄ Guillaume Rogez، نويسنده , ◄ Pierre Rabu، نويسنده , ◄ Richard Welter، نويسنده ,
782
Adel Beghidja، نويسنده , ◄ Richard Welter، نويسنده , ◄ Pierre Rabu، نويسنده , ◄ Guillaume Rogez، نويسنده ,
783
Adel Bilal، نويسنده ,
784
Adel Bilal، نويسنده ,
785
Adel Bilal، نويسنده ,
786
Adel Bilal، نويسنده ,
787
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Derendinger، نويسنده , ◄ Konstadinos Sfetsos، نويسنده ,
788
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Derendinger، نويسنده , ◄ Roger Sauser، نويسنده ,
789
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Steffen Metzger، نويسنده ,
790
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Steffen Metzger، نويسنده ,
791
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Steffen Metzger، نويسنده ,
792
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Chong-Sun Chu، نويسنده ,
793
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Chong-Sun Chu، نويسنده ,
794
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Chong-Sun Chu، نويسنده , ◄ Rodolfo Russo، نويسنده ,
795
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Frank Ferrari، نويسنده ,
796
Adel Bilal، نويسنده , ◄ Frank Ferrari، نويسنده ,
797
Adel Bilala، نويسنده , ◄ Ian I. Kogan، نويسنده ,
798
Adel Bouhoula، نويسنده ,
799
Adel Bouhoula، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Jouannaud، نويسنده ,
800
Adel Bozorgzadeh، نويسنده , ◄ Walter F. Pizzi، نويسنده , ◄ Philip S. Barie، نويسنده , ◄ Satish C. Khaneja، نويسنده , ◄ Henry R. LaMaute، نويسنده , ◄ Neil Mandava، نويسنده , ◄ Neil Richards، نويسنده , ◄ Hamid Noorollah، نويسنده ,
801
Adel Daouas، نويسنده ,
802
Adel Daouas، نويسنده , ◄ Mohsen Timoumi، نويسنده ,
803
Adel Elmoselhi، نويسنده , ◄ Donald Chapman، نويسنده , ◄ Vijayan Elimban، نويسنده , ◄ Naranjan S. Dhalla، نويسنده ,
804
Adel Emadzadeha، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Yee Meng Chiewb، نويسنده , ◄ Hossein Afzalimehra، نويسنده ,
805
Adel F. Halasa، نويسنده , ◄ Chad Jusinas، نويسنده , ◄ Wen-Liang Hsu، نويسنده , ◄ David J. Zanzig، نويسنده ,
806
Adel F. Halasa، نويسنده , ◄ Kwang Su Seo، نويسنده ,
807
Adel Fickak، نويسنده , ◄ Ali Al-Raisi، نويسنده , ◄ Xiao Dong Chen، نويسنده ,
808
Adel G. E. Abbady، نويسنده ,
809
Adel G. Fam، نويسنده ,
810
Adel G.E. Abbady، نويسنده , ◄ A.M. El Arabi، نويسنده , ◄ A. Abbady، نويسنده ,
811
Adel G.E. Abbady، نويسنده , ◄ M.A.M. Uosif، نويسنده , ◄ A. El-Taher، نويسنده ,
812
Adel Ghahraman ، Mansoureh - Tehran University of Medical Sciences ► Samimi Ardestani ، Hadi - Tehran University of Medical Sciences ► Sadeghniiat Haghighi ، Khosro - Tehran University of Medical Sciences
813
Adel Ghahraman، Mansoureh نويسنده Department of Audiology, School of Rehabilitation, Tehran University of Medical Sciences, Iran , ◄ Samimi Ardestani، Seyed Hadi نويسنده Department of Otolaryngology, Head and Neck surgery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Samimi Ardestani, Seyed Hadi ◄ Sadeghniiat-Haghighi، Khosro نويسنده Department of Occupational Medicine, Tehran University, Tehran, Iran. ,
814
Adel Guitouni، نويسنده ,
815
Adel Guitouni، نويسنده , ◄ Jean-Marc Martel، نويسنده ,
816
Adel H. Hashish، نويسنده , ◄ John S. Fleming، نويسنده , ◄ Joy Conway، نويسنده , ◄ Peter Halson، نويسنده , ◄ Elizabeth Moore-Landecker، نويسنده , ◄ Trevor J. Williams، نويسنده , ◄ Adrian G. Bailey، نويسنده , ◄ Michael Nassim، نويسنده , ◄ Stephen T. Holgate، نويسنده ,
817
Adel Hafiane، نويسنده , ◄ Bertrand Zavidovique، نويسنده ,
818
Adel Hafiane، نويسنده , ◄ Subhasis Chaudhuri، نويسنده , ◄ Guna Seetharaman، نويسنده , ◄ Bertrand Zavidovique، نويسنده ,
819
Adel Hamdi، نويسنده , ◄ Sofiane Guessasma، نويسنده , ◄ M. Nait Abdelaziz and G. Mesmacque ، نويسنده ,
820
Adel Hamouche، نويسنده , ◄ Rachid Bessaïh، نويسنده ,
821
Adel Hamza، نويسنده , ◄ Hoon Cho، نويسنده , ◄ Hsin-Hsiung Tai، نويسنده , ◄ Chang-Guo Zhan، نويسنده ,
822
Adel Hanna، نويسنده , ◄ Tahar Ayadat، نويسنده , ◄ Mohab Sabry ، نويسنده ,
823
Adel Hanna، نويسنده , ◄ William Benjey، نويسنده ,
824
Adel Hashemi-Najafabadi، نويسنده ,
825
Adel I. El-Fallah، نويسنده , ◄ A.I.، نويسنده , ◄ Ford، نويسنده , ◄ G.E.، نويسنده ,
826
Adel I. El-Fallah، نويسنده , ◄ Gary E. Ford، نويسنده ,
827
Adel Jalili، نويسنده , ◄ Behnam Hamzehʹee، نويسنده , ◄ Younes Asri، نويسنده , ◄ Anoushiravan Shirvany، نويسنده , ◄ Shahbaz Yazdani، نويسنده , ◄ Mostafa Khoshnevis، نويسنده , ◄ Fatemeh Zarrinkamar، نويسنده , ◄ Mohammad-Ali Ghahramani، نويسنده , ◄ Reza Safavi، نويسنده , ◄ Sue Shaw-Ponter، نويسنده , ◄ John G. Hodgson، نويسنده , ◄ Ken Thompson، نويسنده , ◄ Morteza Akbarzadeh، نويسنده , ◄ Mojtaba Pakparvar، نويسنده ,
828
Adel Jawahdou، نويسنده ,
829
Adel K Younoszai، نويسنده , ◄ Vadiyala Mohan Reddy، نويسنده , ◄ Frank L Hanley، نويسنده , ◄ Michael M Brook، نويسنده ,
830
Adel K. Ayed، نويسنده ,
831
Adel K. El-Fiqi، نويسنده , ◄ N.H. Ali، نويسنده , ◄ H.T. El-Dessouky، نويسنده , ◄ H.S. Fath، نويسنده , ◄ M.A. El-Hefni، نويسنده ,
832
Adel K. Ibrahim، نويسنده , ◄ Medhat A. Rakha، نويسنده ,
833
Adel Lahsasna، نويسنده , ◄ Raja Noor Ainon، نويسنده , ◄ and Teh Ying Wah، نويسنده ,
834
Adel M. Abdel Dayem، نويسنده ,
835
Adel M. Abdel Dayem، نويسنده , ◄ M. A. Mohamad، نويسنده ,
836
Adel M. Abdel Dayem، نويسنده , ◄ M. Fatouh، نويسنده ,
837
Adel M. Aladwani، نويسنده ,
838
Adel M. Aladwani، نويسنده ,
839
Adel M. Aladwani، نويسنده , ◄ Adel M.، نويسنده ,
840
Adel M. Aladwani، نويسنده , ◄ Prashant C. Palvia، نويسنده ,
841
Adel M. Aladwani، نويسنده , ◄ Prashant C. Palvia، نويسنده ,
842
Adel M. Benselama، نويسنده ,
843
Adel M. Benselama، نويسنده , ◄ Adel M. and Harmand، نويسنده , ◄ Souad and Sefiane، نويسنده , ◄ Khellil، نويسنده ,
844
Adel M. Benselama، نويسنده , ◄ Adel M. and William-Louis، نويسنده , ◄ Mame J.-P. and Monnoyer، نويسنده , ◄ François، نويسنده ,
845
Adel M. Benselamaa، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Jean-Luc Achardc، نويسنده , ◄ Pascale Phamb، نويسنده ,
846
Adel M. Benselamaa، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Pascale Phamb، نويسنده , ◄ Pierre Attena، نويسنده ,
847
Adel M. Malek، نويسنده , ◄ Janet Zhang، نويسنده , ◄ Jianwei Jiang، نويسنده , ◄ Seth L. Alper، نويسنده , ◄ Seigo Izumo، نويسنده ,
848
Adel M. Malek، نويسنده , ◄ Seigo Izumo، نويسنده ,
849
Adel M. Najar، نويسنده , ◄ Ceren Avci، نويسنده , ◄ Jon A. McCleverty and Michael D. Ward ، نويسنده ,
850
Adel M. Naylor-Olsen، نويسنده , ◄ Gerald S. Ponticello، نويسنده , ◄ S. Dale Lewis، نويسنده , ◄ Anne M. Mulichak، نويسنده , ◄ Zhonguo Chen، نويسنده , ◄ Charles N. Habecker، نويسنده , ◄ Brian T. Phillips، نويسنده , ◄ William M. Sanders، نويسنده , ◄ Thomas J. Tucker، نويسنده , ◄ Jules A. Shafer، نويسنده , ◄ Joseph P. Vacca، نويسنده ,
851
Adel M.A. Mohamed، نويسنده , ◄ Reza Jafari، نويسنده , ◄ Masoud Farzaneh، نويسنده ,
852
Adel M.E Attia، نويسنده ,
853
Adel M.E Attia، نويسنده , ◄ Abd El-Hamid A.A Ismail، نويسنده ,
854
Adel M.E. Attia، نويسنده , ◄ Galal E.H. Elgemeie، نويسنده ,
855
Adel Mahamood Hassan، نويسنده , ◄ Abdalla Alrashdan، نويسنده , ◄ Mohammed T. Hayajneh، نويسنده , ◄ Ahmad Turki Mayyas، نويسنده ,
856
Adel Mahamood Hassan، نويسنده , ◄ Ahmad Turki Mayyas، نويسنده , ◄ Abdalla Alrashdan، نويسنده , ◄ Mohammed T. Hayajneh، نويسنده ,
857
Adel Maher Wahba، نويسنده , ◄ Mohamed Bakr Mohamed، نويسنده ,
858
Adel Mahmood Hassan، نويسنده , ◄ Ayman Mohammad Maqableh، نويسنده ,
859
Adel Mahmood Hassan، نويسنده , ◄ Omar M. Bataineh، نويسنده , ◄ Khalil M. Abed، نويسنده ,
860
Adel Mahmoodabad ، Hamid - Islamic Azad University ► Hokmalipoor ، Saeed - Payame Noor University ► Shaban ، Morad - Islamic Azad University
861
Adel Mahmoodabad ، Hamid - Islamic Azad University ► Hokmalipoor ، Saeed - Payame Noor University ► Shaban ، Morad - Islamic Azad University ► Ashrafi Parchin ، Reza Young Researchers and Elite Club
862
Adel Mehraban, Marzieh Faculty - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Hasanpour, Marzieh Faculty - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Yazdannik, Ahmadreza Faculty - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Ajami, Sima Faculty - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
863
Adel Mellit، نويسنده , ◄ Mohamed Benghanem، نويسنده ,
864
Adel Mellit، نويسنده , ◄ *، نويسنده , ◄ Alessandro Massi Pavan b، نويسنده ,
865
Adel Mellit، نويسنده , ◄ Soteris A. Kalogirou، نويسنده ,
866
Adel Mesbah، نويسنده , ◄ Anne Carton، نويسنده , ◄ Lionel Aranda، نويسنده , ◄ Thomas Mazet، نويسنده , ◄ Florence Porcher، نويسنده , ◄ Michel François، نويسنده ,
867
Adel Mesbah، نويسنده , ◄ James A. Ibers، نويسنده ,
868
Adel Mesbah، نويسنده , ◄ Michel François، نويسنده , ◄ Celine Cau Dit Coumes، نويسنده , ◄ Fabien Frizon، نويسنده , ◄ Yaroslav Filinchuk، نويسنده , ◄ Fabrice Leroux، نويسنده , ◄ Johann Ravaux، نويسنده , ◄ Guillaume Renaudin، نويسنده ,
869
Adel Mesbah، نويسنده , ◄ Sébastien Lebègue، نويسنده , ◄ Jordan M. Klingsporn، نويسنده , ◄ Wojciech Stojko، نويسنده , ◄ Richard P. Van Duyne، نويسنده , ◄ James A. Ibers، نويسنده ,
870
Adel Mesbah، نويسنده , ◄ Celine Cau Dit Coumes، نويسنده , ◄ Guillaume Renaudin، نويسنده , ◄ Fabien Frizon، نويسنده , ◄ Fabrice Leroux، نويسنده ,
871
Adel Mohammad Hassan نويسنده ► Saiiari Abdulamir نويسنده Ph.D Student at Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran ► Kashef Majied نويسنده Associate Prof, Department of Exercise Physiology, School of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran ► Rajabie Hamied نويسنده department of Exercise Physiology, Faculty of Physical Education and Sport Science, Kharazmi University, Tehran, Iran
872
Adel Mohammadpour، نويسنده , ◄ A. Reza Soltani، نويسنده ,
873
Adel Mohsen، نويسنده , ◄ Mohamed El-Gamel، نويسنده ,
874
Adel Mourtada، نويسنده ,
875
Adél Muskot?l، نويسنده , ◄ Csaba Seregélyes، نويسنده , ◄ Anett Sebestyén، نويسنده , ◄ Ferenc Vonderviszt، نويسنده ,
876
Adel N. Alahmadi، نويسنده , ◄ Dharmendra Kumar, S.K. Jain، نويسنده , ◄ J.B. Srivastava، نويسنده ,
877
Adel N. Boules، نويسنده ,
878
Adel Nadjaran Toosi، نويسنده , ◄ Mohsen Kahani، نويسنده ,
879
Adel Nefzi، نويسنده , ◄ Colette Dooley، نويسنده , ◄ John M. Ostresh، نويسنده , ◄ Richard A. Houghten، نويسنده ,
880
Adel Nefzi، نويسنده , ◄ John M. Ostresh، نويسنده , ◄ Jon R. Appel، نويسنده , ◄ Jean Bidlack، نويسنده , ◄ Colette T. Dooley، نويسنده , ◄ Richard A. Houghten، نويسنده ,
881
Adel Nefzi، نويسنده , ◄ Marc A. Giulianotti، نويسنده , ◄ Richard A. Houghten، نويسنده ,
882
Adel Nefzi، نويسنده , ◄ Rodegar T. Santos، نويسنده ,
883
Adel R. Shehata، نويسنده , ◄ Linda D. Gillam، نويسنده , ◄ Mark R. Weisburst، نويسنده , ◄ Chunguang Chen، نويسنده ,
884
Adel Rabie Ahmed Usman، نويسنده ,
885
Adel Rafai Far، نويسنده , ◄ Young Lag Cho، نويسنده , ◄ Alexander Rang، نويسنده , ◄ Dmitry M Rudkevich، نويسنده , ◄ Julius Rebek Jr.، نويسنده ,
886
Adel Reyhanitabar، نويسنده , ◄ R. J. Gilkes، نويسنده ,
887
Adel S. Abdelrahim، نويسنده , ◄ Pavla Simerska، نويسنده , ◄ Istvan Toth، نويسنده ,
888
Adel S. Abdelrahim، نويسنده , ◄ Zyta M. Ziora، نويسنده , ◄ Julie A. Bergeon، نويسنده , ◄ Anne R. Moss، نويسنده , ◄ Istvan Toth، نويسنده ,
889
Adel S. Girgis، نويسنده , ◄ Hanaa M. Hosni، نويسنده , ◄ Flora F. Barsoum، نويسنده ,
890
Adel S. Girgis، نويسنده , ◄ Nawal Mishriky، نويسنده , ◄ Mohey Ellithey، نويسنده , ◄ Hanaa M. Hosni، نويسنده , ◄ Hanaa Farag، نويسنده ,
891
Adel Sadek، نويسنده , ◄ Spencer Morse، نويسنده , ◄ John Ivan، نويسنده , ◄ Wael El–Dessouki، نويسنده ,
892
Adel Shalaby، نويسنده , ◄ Ryutaro Tateishi، نويسنده ,
893
Adel Shams، نويسنده , ◄ Maurizio Porfiri and Davide Spinello، نويسنده ,
894
Adel Shams، نويسنده , ◄ Maurizio Porfiri and Davide Spinello، نويسنده ,
895
Adel Sharkasi، نويسنده , ◄ Martin Crane، نويسنده , ◄ Heather J. Ruskin، نويسنده , ◄ Jose A. Matos، نويسنده ,
896
Adel Soroush، نويسنده , ◄ Jalal Barzin، نويسنده , ◄ Mahdi Barikani، نويسنده , ◄ Mahdi Fathizadeh، نويسنده ,
897
Adel Taweel، نويسنده , ◄ Pearl Brereton، نويسنده ,
898
Adel W. Sadek، نويسنده , ◄ Brian L. Smith، نويسنده , ◄ Michael J. Demetsky، نويسنده ,
899
Adel W. Sadek، نويسنده , ◄ Michael J. Demetsky، نويسنده , ◄ Brian L. Smith، نويسنده ,
900
Adel Wagdi Morsi، نويسنده , ◄ Frank Kimble، نويسنده , ◄ Craig Quarmby، نويسنده , ◄ Alicia Tucker، نويسنده ,
901
Adel Z. El-Sonbati، نويسنده , ◄ Mostafa A. Diab، نويسنده , ◄ Mohamed M. El-Halawany، نويسنده , ◄ Naglaa E. Salam، نويسنده ,
902
Adel Zamri، نويسنده , ◄ Mohamed A. Abdallah، نويسنده ,
903
Adel Zamri، نويسنده , ◄ Mohamed A. Abdallah، نويسنده ,
904
Adel Zeggaf Tahiri، نويسنده , ◄ H. Anyoji، نويسنده , ◄ H. Yasuda، نويسنده ,
905
Adel, Mohammad Reza Hakim Sabzevari University, Sabzevar ► Eqtesadi, Ahmadreza Farhangian University of Mashhad, Mashhad ► Sadeghi, Fatemeh Hakim Sabzevari University, Sabzevar
906
Adel, Mohammad Reza Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran ► Ramezanzadeh, Akram Sharif University of Technology, Tehran, Iran
907
Adel، نويسنده , ◄ A. Haddad and Inokuma، نويسنده , ◄ T. and Kurata، نويسنده , ◄ Y. and Hasegawa، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
908
Adel، نويسنده , ◄ Abeer M. and Abd El-Wahab، نويسنده , ◄ Zeinab H. and Ibrahim، نويسنده , ◄ Atef A. and Al-Shemy، نويسنده , ◄ Mona T.، نويسنده ,
909
Adel، نويسنده , ◄ Abeer M. and El–Wahab، نويسنده , ◄ Zeinab H. Abd and Ibrahim، نويسنده , ◄ Atef A. and Al-Shemy، نويسنده , ◄ Mona T.، نويسنده ,
910
Adel، نويسنده , ◄ Aschi and Nadia، نويسنده , ◄ Mbarek and Mohamed، نويسنده , ◄ Othman and Abdelhafidh، نويسنده , ◄ Gharbi، نويسنده ,
911
Adel، نويسنده , ◄ Manal M. and Sehnal، نويسنده , ◄ Franti?ek، نويسنده ,
912
Adel، Milad نويسنده Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Caspian Sea Ecology Research Center, Sari, Iran , ◄ Ghasempour، Fatemeh نويسنده DVM Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran , ◄ Azizi، Hamid Reza نويسنده Department of Pathobiology, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran , ◄ Shateri، Mohamad Hadi نويسنده DVM Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran , ◄ Safian، Ahmad Reza نويسنده DVM Graduate, Faculty of Veterinary Medicine, Shahrekord University, Shahrekord, Iran ,
913
Adel، Milad نويسنده Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Caspian Sea Ecology Research Center, Sari, Iran , ◄ Safari، Reza نويسنده Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Caspian Sea Ecology Research Center, Sari, Iran , ◄ Yaghoubzadeh، Zahra نويسنده Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Caspian Sea Ecology Research Center, Sari, Iran , ◄ Fazli، Hassan نويسنده Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Caspian Sea Ecology Research Center, Sari, Iran , ◄ Khalili، Elham نويسنده Department of Health and Food Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University Shahrekord, ,
914
Adel، Milad نويسنده Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Caspian Sea Ecology Research Center, Sari, Iran , ◄ Safari، Reza نويسنده Department of Aquatic Animal Health and Diseases, Caspian Sea Ecology Research Center, Sari, Iran , ◄ Moayeri، Pedram نويسنده Department of Clinical Sciences, Faculty of Veterinary Medicine, University Shahrekord, Shahrekord, Iran , ◄ Nosrati Movaffaq، Ahmad نويسنده Department of Fisheries, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Sari, Iran , ◄ Khalili، Elham نويسنده Department of Health and Food Quality Control, Faculty of Veterinary Medicine, University Shahrekord, ,
915
Adela Anillo، نويسنده , ◄ Santiago Garcia-Granda، نويسنده , ◄ Ricardo Obeso-Rosete، نويسنده , ◄ Agust??n Galindo، نويسنده , ◄ Andrea Ienco، نويسنده , ◄ Carlo Mealli، نويسنده ,
916
Adela Arranz، نويسنده , ◄ I?igo Dolara، نويسنده , ◄ Susana Fern?ndez de Beto?o، نويسنده , ◄ Jose Mar??a Moreda، نويسنده , ◄ Adolfo Cid، نويسنده , ◄ Juan Francisco Arranz، نويسنده ,
917
Adela Danci، نويسنده , ◄ Paul W. Schaefer، نويسنده , ◄ Axel Schopf، نويسنده , ◄ Gerhard Gries، نويسنده ,
918
Adela del-R?o-Ortega، نويسنده , ◄ Manuel Resinas، نويسنده , ◄ Cristina Cabanillas، نويسنده , ◄ Antonio Ruiz-Cortés، نويسنده ,
919
Adela Fern?ndez، نويسنده , ◄ Carmen Tejedor، نويسنده , ◄ Fernando Cabrera، نويسنده , ◄ Andrés Chordi، نويسنده ,
920
Adela Garc?a-Aracil، نويسنده , ◄ Antonio Gutiérrez-Gracia، نويسنده , ◄ Mari?n Pérez-Mar?n ، نويسنده ,
921
Adela I. Carrillo، نويسنده , ◄ Elena Serrano، نويسنده , ◄ Juan Carlos Serrano-Ruiz، نويسنده , ◄ Rafael Luque، نويسنده , ◄ Javier Garcia-Martinez، نويسنده ,
922
Adela I. Carrillo، نويسنده , ◄ Elena Serrano، نويسنده , ◄ Rafael Luque، نويسنده , ◄ Javier Garcia-Martinez، نويسنده ,
923
Adela J. Chen، نويسنده , ◄ Richard T. Watson، نويسنده , ◄ Marie-Claude Boudreau، نويسنده , ◄ Elena Karahanna، نويسنده ,
924
Adela J. Chen، نويسنده , ◄ Shan L. Pan، نويسنده , ◄ Jinglong Zhang، نويسنده , ◄ Wayne Wei Huang، نويسنده , ◄ Simin Zhu، نويسنده ,
925
Adela M. Candel، نويسنده , ◄ Robert Kaptein and Nico A.J. van Nuland، نويسنده , ◄ Francisco M. Martin-Sierra، نويسنده , ◄ Jose C. Martinez، نويسنده , ◄ Francisco Conejero-Lara، نويسنده ,
926
Adela M. S?nchez-Moreiras، نويسنده , ◄ Ana Mart?nez-Pe?alver، نويسنده , ◄ Manuel J. Reigosa، نويسنده ,
927
Adela Mar?a Ceballos، نويسنده , ◄ Gloria Inés Giraldo، نويسنده , ◄ Carlos Eduardo Orrego، نويسنده ,
928
Adela Martinez-Fernandez، نويسنده , ◄ Ana Soldado، نويسنده , ◄ Fernando Vicente، نويسنده , ◄ Antonio Mart?nez and Begona de la Roza-Delgado، نويسنده ,
929
Adela Pagès، نويسنده , ◄ Narc?s Nabona، نويسنده ,
930
Adela Pagès، نويسنده , ◄ Jacek Gondzio، نويسنده , ◄ Narc?s Nabona، نويسنده ,
931
Adela Pintea، نويسنده , ◄ Horst A. Diehl، نويسنده , ◄ Carmen Momeu، نويسنده , ◄ Lisa Aberle، نويسنده , ◄ Carmen Socaciu، نويسنده ,
932
Adela Rodr??guez-Romero، نويسنده , ◄ Alejandra Hern?ndez-Santoyo، نويسنده , ◄ Luis del Pozo Yauner، نويسنده , ◄ Adri?n Kornhauser، نويسنده , ◄ D. Alejandro Fernandez-Velasco، نويسنده ,
933
Adela Vraciu، نويسنده ,
934
Adela Vraciu، نويسنده ,
935
Adela Vraciu، نويسنده ,
936
Adéla?&#x0308;de، نويسنده , ◄ Lucas and Jourdan، نويسنده , ◄ Franck and Bohatier، نويسنده , ◄ Claude، نويسنده ,
937
Adelabu، نويسنده , ◄ Samuel and Mutanga، نويسنده , ◄ Onisimo and Adam، نويسنده , ◄ Elhadi، نويسنده ,
938
Adelaida ?vila، نويسنده , ◄ Karina Bierbrauer، نويسنده , ◄ Graciela Pucci، نويسنده , ◄ Mar L?pez-Gonz?lez، نويسنده , ◄ Miriam Strumia، نويسنده ,
939
Adelaida Andoni، نويسنده , ◄ John C. Chadwick، نويسنده , ◄ Hans (J.W.) Niemantsverdriet، نويسنده , ◄ Peter C. Thüne، نويسنده ,
940
Adelaida Andoni، نويسنده , ◄ John C. Chadwick، نويسنده , ◄ Stefania Milani، نويسنده , ◄ Hans (J.W.) Niemantsverdriet، نويسنده , ◄ Peter C. Thüne، نويسنده ,
941
Adelaida D?az، نويسنده , ◄ Pablo Rangel، نويسنده , ◄ Yésika Montes de Oca، نويسنده , ◄ Fernando Lled?as، نويسنده , ◄ Wilhelm Hansberg، نويسنده ,
942
Adelaida Diaz، نويسنده , ◄ Victor Julian Valdes، نويسنده , ◄ Enrique Rudi?o-Pi?era، نويسنده , ◄ Eduardo Horjales، نويسنده , ◄ Wilhelm Hansberg، نويسنده ,
943
Adelaida Diaz، نويسنده , ◄ Eduardo Horjales، نويسنده , ◄ Enrique Rudi?o-Pi?era، نويسنده , ◄ Rodrigo Arreola، نويسنده , ◄ Wilhelm Hansberg، نويسنده ,
944
Adélaïde Blavier، نويسنده , ◄ A. and KEROACK، نويسنده , ◄ S. and DENEROLLE، نويسنده , ◄ Ph. and GOY-THOLLOT، نويسنده , ◄ I. and CHABANNE، نويسنده , ◄ L. and CADORة، نويسنده , ◄ J.L. and BOURDOISEAU، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
945
Adélaïde Blavier، نويسنده , ◄ Laurence and DeClerck، نويسنده , ◄ Yves A.، نويسنده ,
946
Adélaïde Blavier، نويسنده , ◄ Quentin Gaudissart، نويسنده , ◄ Guy-Bernard Cadière، نويسنده , ◄ Anne-Sophie Nyssen، نويسنده ,
947
Adélaïde de Heering، نويسنده , ◄ Adélaïde and Turati، نويسنده , ◄ Chiara and Rossion، نويسنده , ◄ Bruno and Bulf، نويسنده , ◄ Hermann and Goffaux، نويسنده , ◄ Valérie and Simion، نويسنده , ◄ Francesca، نويسنده ,
948
Adélaïde de Heering، نويسنده , ◄ Sarah Houthuys، نويسنده , ◄ Bruno Rossion، نويسنده ,
949
Adelaide Figueiredo، نويسنده ,
950
Adelaide Figueiredo، نويسنده ,
951
Adelaide Figueiredo، نويسنده , ◄ Paolo Gomes، نويسنده ,
952
Adelaide Figueiredo، نويسنده , ◄ Paulo Gomes، نويسنده ,
953
Adelaide M. Arruda، نويسنده , ◄ Mini K. Das، نويسنده , ◄ Veronique L. Roger، نويسنده , ◄ Kyle W. Klarich MD FACC، نويسنده , ◄ Douglas W. Mahoney، نويسنده , ◄ Patricia A. Pellikka، نويسنده ,
954
Adelaide M. Arruda-Olson، نويسنده , ◄ Adelaide M. and Enriquez-Sarano، نويسنده , ◄ Maurice and Bursi، نويسنده , ◄ Francesca and Weston، نويسنده , ◄ Susan A. and Jaffe، نويسنده , ◄ Allan S. and Killian، نويسنده , ◄ Jill M. and Roger، نويسنده , ◄ Véronique L.، نويسنده ,
955
Adelaide M. Arruda-Olson، نويسنده , ◄ Eldyn M. Juracan، نويسنده , ◄ Douglas W. Mahoney، نويسنده , ◄ Robert B. McCully، نويسنده , ◄ Veronique L. Roger، نويسنده , ◄ Patricia A. Pellikka، نويسنده ,
956
Adelaide Munodawafa، نويسنده ,
957
Adelaide S. Clemente، نويسنده , ◄ Francisco C. Rego، نويسنده , ◄ Otilia A. Correia، نويسنده ,
958
Adelaine K.W. Leung and Kiyoshi Nagai، نويسنده ,
959
Adelaine K.W. Leung and Kiyoshi Nagai، نويسنده , ◄ Christian Kambach، نويسنده , ◄ Yasushi Kondo، نويسنده , ◄ Martin Kampmann، نويسنده , ◄ Martin Jinek، نويسنده , ◄ Kiyoshi Nagai، نويسنده ,
960
Adelaine K.W. Leung and Kiyoshi Nagai، نويسنده , ◄ E. Lucile White، نويسنده , ◄ Larry J. Ross، نويسنده , ◄ Robert C. Reynolds، نويسنده , ◄ Joseph A. DeVito، نويسنده , ◄ Alexandre P. Kuzin and David W. Borhani، نويسنده ,
961
Adelais G. Tsiotou، نويسنده , ◄ Eustathios N. Krespis، نويسنده , ◄ George H. Sakorafas، نويسنده , ◄ Anna E. Krespi، نويسنده ,
962
Adelaja Otolorin Osibote، نويسنده , ◄ O.A and Olomo، نويسنده , ◄ J.B and Tchokossa، نويسنده , ◄ P and Balogun، نويسنده , ◄ F.A، نويسنده ,
963
Adelaja، نويسنده , ◄ Adekunle O. and Dirker، نويسنده , ◄ Jaco and Meyer، نويسنده , ◄ Josua P.، نويسنده ,
964
Adelakun ، Sunday A. - Federal University of Technology ► Akinola ، Busuyi K. - Federal University of Technology ► Akingbade ، Grace T. - Federal University of Technology
965
Adelakun, Sunday A Department of Human Anatomy - School of Health and Health Technology - Federal University of Technology, Akure, Nigeria ► Ogunlade, Babatunde Department of Human Anatomy - School of Health and Health Technology - Federal University of Technology, Akure, Nigeria ► Omotoso, Olusegun D Department of Anatomy - Kogi State University - Anyigba, Kogi State, Nigeri ► Oyewo, Oyebowale O Department of Anatomy - Faculty of Basic Medical Sciences - Ladoke Akintola University of Technology, Ogbomoso, Nigeria
966
Adelakun, Sunday Aderemi Ladoke Akintola University of Technology - Nigeria ► Akinola, Busuyi Kolade Federal University of Technology - Nigeria ► Akingbade, Grace Temitope Federal University of Technology - Nigeria
967
Adelakun، نويسنده , ◄ O.E. and Oyelade، نويسنده , ◄ O.J. and Ade-Omowaye، نويسنده , ◄ B.I.O. and Adeyemi، نويسنده , ◄ I.A. and Van de Venter، نويسنده , ◄ M. and Koekemoer، نويسنده , ◄ T.C.، نويسنده ,
968
Adelakun، نويسنده , ◄ O.E. and Oyelade، نويسنده , ◄ O.J. and Ade-Omowaye، نويسنده , ◄ B.I.O. and Adeyemi، نويسنده , ◄ I.A. and Van de Venter، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
969
Adelakun، نويسنده , ◄ Oluyemisi E. and Kudanga، نويسنده , ◄ Tukayi and Parker، نويسنده , ◄ Ayesha and Green، نويسنده , ◄ Ivan R. and le Roes-Hill، نويسنده , ◄ Marilize and Burton، نويسنده , ◄ Stephanie G.، نويسنده ,
970
Adelakun، Yemisi نويسنده Department of Business Administration, Joseph Ayo Babalola University, Osun State, Nigeria. ,
971
Adelberger، نويسنده , ◄ E.G. and Gundlach، نويسنده , ◄ J.H. and Heckel، نويسنده , ◄ B.R. and Hoedl، نويسنده , ◄ S. and Schlamminger، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
972
Adelberger، نويسنده , ◄ E.G. and Gundlach، نويسنده , ◄ J.H. and Heckel، نويسنده , ◄ B.R. and Hoedl، نويسنده , ◄ S. and Schlamminger، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
973
Adelberger، Kurt L. نويسنده , ◄ Steidel، Charles C. نويسنده , ◄ Shapley، Alice E. نويسنده , ◄ Pettini، Max نويسنده ,
974
Adelbrecht، Jean-Claude نويسنده , ◄ Jean-Claude and Craig، نويسنده , ◄ Donald and Thorimbert، نويسنده , ◄ Serge، نويسنده ,
975
Adelchi Azzalini ، نويسنده , ◄ Marc G. Genton، نويسنده ,
976
Adelchi Fabrocini، نويسنده , ◄ Stefano Fantoni، نويسنده , ◄ Alexey Yu. Illarionov، نويسنده , ◄ Kevin E. Schmidt، نويسنده ,
977
Adélcio C. Oliveira، نويسنده , ◄ Gesil S. Amarante-Segundo، نويسنده ,
978
Adele A. Rescigno، نويسنده ,
979
Adéle Aadoullina، نويسنده , ◄ Alexander A. Bialaiewicz، نويسنده , ◄ Ethel-Michele de Villier، نويسنده , ◄ Gibert Richard، نويسنده ,
980
Adele and Daglia، نويسنده , ◄ Maria and Stauder، نويسنده , ◄ Monica and Papetti، نويسنده , ◄ Adele and Signoretto، نويسنده , ◄ Caterina and Giusto، نويسنده , ◄ Giovanni and Canepari، نويسنده , ◄ Pietro and Pruzzo، نويسنده , ◄ Carla and Gazzani، نويسنده , ◄ Gabriella، نويسنده ,
981
Adele B. Kostellow، نويسنده , ◄ Gene A. Morrill، نويسنده ,
982
Adele Baleta، نويسنده ,
983
Adele Baleta، نويسنده ,
984
Adele Baleta، نويسنده ,
985
Adele Baleta، نويسنده ,
986
Adele Baleta، نويسنده ,
987
Adele Baleta، نويسنده ,
988
Adele Baleta، نويسنده ,
989
Adele Baleta، نويسنده ,
990
Adele Baleta، نويسنده ,
991
Adele Baleta، نويسنده ,
992
Adele Baleta، نويسنده ,
993
Adele Baleta، نويسنده ,
994
Adele Baleta، نويسنده ,
995
Adele Baleta، نويسنده ,
996
Adele Baleta، نويسنده ,
997
Adele Baleta، نويسنده ,
998
Adele Baleta، نويسنده ,
999
Adele Baleta، نويسنده ,
1000
Adele Baleta، نويسنده ,
بازگشت