<< مقالات لاتين >>
<< بر اساس پديدآور >>
1
Abbrescia، نويسنده , ◄ M and Colaleo، نويسنده , ◄ Valeria Guarrasi، نويسنده , ◄ L and Iaselli، نويسنده , ◄ G and Loddo، نويسنده , ◄ F and Maggi، نويسنده , ◄ M and Marangelli، نويسنده , ◄ B and Natali، نويسنده , ◄ S and Nuzzo، نويسنده , ◄ S and Pugliese، نويسنده , ◄ G and Ranieri، نويسنده , ◄ A and Romano، نويسنده , ◄ F and Altieri، نويسنده , ◄ S and Belli، نويسنده , ◄ G and Bruno، نويسنده , ◄ G and Gianini، نويسنده , ◄ G and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Riccardi، نويسنده , ◄ C and Torre، نويسنده , ◄ P and Viola، نويسنده , ◄ L and Vitulo، نويسنده , ◄ P، نويسنده ,
2
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Alici، نويسنده , ◄ A. and An، نويسنده , ◄ S. and Badalà، نويسنده , ◄ Bruce A. and Baek، نويسنده , ◄ Y.W. and Baldini Ferroli، نويسنده , ◄ R. and Bencivenni، نويسنده , ◄ G. and Blanco، نويسنده , ◄ F. and Bressan، نويسنده , ◄ E. and Chiavassa، نويسنده , ◄ A. and Chiri، نويسنده , ◄ C. and Cicalٍ، نويسنده , ◄ C. and Cifarelli، نويسنده , ◄ L. and De Caro، نويسنده , ◄ A. and De Gruttola، نويسنده , ◄ D. and De Pasq، نويسنده ,
3
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Alici، نويسنده , ◄ A. and An، نويسنده , ◄ S. and Badalà، نويسنده , ◄ Bruce A. and Baek، نويسنده , ◄ Y.W. and Baldini Ferroli، نويسنده , ◄ R. and Bencivenni، نويسنده , ◄ G. and Blanco، نويسنده , ◄ F. and Bressan، نويسنده , ◄ E. and Chiavassa، نويسنده , ◄ A. and Chiri، نويسنده , ◄ C. and Cicalٍ، نويسنده , ◄ C. and Cifarelli، نويسنده , ◄ L. and De Caro، نويسنده , ◄ A. and De Gruttola، نويسنده , ◄ D. and De Pasquale، نويسنده , ◄ S. and Di Giovanni، نويسنده , ◄ A. and Fabbri، نويسنده , ◄ F.L. and Frolov، نويسنده , ◄ V. and Garbini، نويسنده , ◄ M. and Guarnaccia، نويسنده , ◄ C. and Gustavino، نويسنده , ◄ C. and Hatzifotiadou، نويسنده , ◄ D. and Kim، نويسنده , ◄ J.S. and Kim، نويسنده , ◄ M.M. and La Rocca، نويسنده , ◄ P. and Librizzi، نويسنده , ◄ F. and Maggiora، نويسنده , ◄ A. and Menghetti، نويسنده , ◄ H. and Miozzi، نويسنده , ◄ S. and Moro، نويسنده , ◄ R. and Noferini، نويسنده , ◄ F. and Pagano، نويسنده , ◄ P. and Panareo، نويسنده , ◄ M. and Pappalardo، نويسنده , ◄ G.S. and Piragino، نويسنده , ◄ G. and Preghenella، نويسنده , ◄ R. and Riggi، نويسنده , ◄ F. and Romano، نويسنده , ◄ F. Di Russo، نويسنده , ◄ G. and Sartorelli، نويسنده , ◄ G. and Sbarra، نويسنده , ◄ C. and Scioli، نويسنده , ◄ G. and Selvi، نويسنده , ◄ M. and Serci، نويسنده , ◄ S. and Siddi، نويسنده , ◄ E. and Wenninger، نويسنده , ◄ H. and Williams، نويسنده , ◄ M.C.S. and Zampoli، نويسنده , ◄ C. and Zichichi، نويسنده , ◄ A. and Zuyeuski، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
4
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Altieri، نويسنده , ◄ S. and Baratti، نويسنده , ◄ V. and Barnabà، نويسنده , ◄ O. and Belli، نويسنده , ◄ G. and Bruno، نويسنده , ◄ G. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and De Vecchi، نويسنده , ◄ C. and Guida، نويسنده , ◄ R. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Imbres، نويسنده , ◄ E. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Musitelli، نويسنده , ◄ G. and Nardٍ، نويسنده , ◄ R. and Nat، نويسنده ,
5
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Altieri، نويسنده , ◄ S. and Baratti، نويسنده , ◄ V. and Barnabà، نويسنده , ◄ O. and Belli، نويسنده , ◄ G. and Bruno، نويسنده , ◄ G. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and De Vecchi، نويسنده , ◄ C. and Guida، نويسنده , ◄ R. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Imbres، نويسنده , ◄ E. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Musitelli، نويسنده , ◄ G. and Nardٍ، نويسنده , ◄ R. and Nat، نويسنده ,
6
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and An، نويسنده , ◄ Luciana S. and Antolini، نويسنده , ◄ R. and Badalà، نويسنده , ◄ A. and Baldini-Ferroli، نويسنده , ◄ R. and Bencivenni، نويسنده , ◄ G. and Blanco، نويسنده , ◄ F. and Bressan، نويسنده , ◄ E. and Chiavassa، نويسنده , ◄ A. and Chiri، نويسنده , ◄ C. and Cifarelli، نويسنده , ◄ L. and Cindolo، نويسنده , ◄ F. and Coccia، نويسنده , ◄ E. and De Pasquale، نويسنده , ◄ S. and Di Giovanni، نويسنده , ◄ A. and D’Incecco، نويسنده , ◄ Ali M. and Fabbri، نويسنده , ◄ F.L. and Frolov، نويسنده , ◄ V. and Garbini، نويسنده , ◄ M. and Gustavino، نويسنده , ◄ C. and Hatzifotiadou، نويسنده , ◄ D. and Imponente، نويسنده , ◄ G. and Kim، نويسنده , ◄ J. and La Rocca، نويسنده , ◄ P. and Librizzi، نويسنده , ◄ F. and Maggiora، نويسنده , ◄ A. and Menghetti، نويسنده , ◄ H. and Miozzi، نويسنده , ◄ S. and Moro، نويسنده , ◄ R. and Panareo، نويسنده , ◄ M. and Pappalardo، نويسنده , ◄ G.S. and Piragino، نويسنده , ◄ G. and Riggi، نويسنده , ◄ F. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Sartorelli، نويسنده , ◄ G. and Sbarra، نويسنده , ◄ C. and Selvi، نويسنده , ◄ M. and Serci، نويسنده , ◄ S. and Williams، نويسنده , ◄ C. and Zichichi، نويسنده , ◄ A. and Zuyeuski، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
7
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and An، نويسنده , ◄ Luciana S. and Antolini، نويسنده , ◄ R. and Badalà، نويسنده , ◄ A. and Baldini-Ferroli، نويسنده , ◄ R. and Bencivenni، نويسنده , ◄ G. and Blanco، نويسنده , ◄ F. and Bressan، نويسنده , ◄ E. and Chiavassa، نويسنده , ◄ A. and Chiri، نويسنده , ◄ C. and Cifarelli، نويسنده , ◄ L. and Cindolo، نويسنده , ◄ F. and Coccia، نويسنده , ◄ E. and De Pasquale، نويسنده , ◄ S. and Di Giovanni، نويسنده , ◄ A. and، نويسنده ,
8
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Bruno، نويسنده , ◄ G. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Lamanna، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Gianini، نويسنده , ◄ G. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
9
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Bruno، نويسنده , ◄ G. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Lamanna، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Gianini، نويسنده , ◄ G. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
10
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Cardarelli، نويسنده , ◄ R. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. De Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Santonico، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
11
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Cavallo، نويسنده , ◄ E. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Memoli، نويسنده , ◄ V. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Cavallo، نويسنده , ◄ N. and Comunale، نويسنده , ◄ G. and، نويسنده ,
12
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Cavallo، نويسنده , ◄ E. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Memoli، نويسنده , ◄ V. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Cavallo، نويسنده , ◄ N. and Comunale، نويسنده , ◄ G. and، نويسنده ,
13
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Cavallo، نويسنده , ◄ E. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Cavallo، نويسنده , ◄ N. and Comunale، نويسنده , ◄ G. and Fabozzi، نويسنده , ◄ F. an، نويسنده ,
14
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Cavallo، نويسنده , ◄ E. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Cavallo، نويسنده , ◄ N. and Comunale، نويسنده , ◄ G. and Fabozzi، نويسنده , ◄ F. an، نويسنده ,
15
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Cavallo، نويسنده , ◄ E. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Cavallo، نويسنده , ◄ N. and Comunale، نويسنده , ◄ G. and Fabozzi، نويسنده , ◄ F. an، نويسنده ,
16
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Cavallo، نويسنده , ◄ E. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Cavallo، نويسنده , ◄ N. and Comunale، نويسنده , ◄ G. and Fabozzi، نويسنده , ◄ F. an، نويسنده ,
17
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Cavallo، نويسنده , ◄ E. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Cavallo، نويسنده , ◄ N. and Comunale، نويسنده , ◄ G. and Paolucci، نويسنده , ◄ P. a، نويسنده ,
18
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Cavallo، نويسنده , ◄ E. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Cavallo، نويسنده , ◄ N. and Comunale، نويسنده , ◄ G. and Paolucci، نويسنده , ◄ P. a، نويسنده ,
19
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Guida، نويسنده , ◄ R. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Roselli، نويسنده , ◄ G. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Tupputi، نويسنده , ◄ S. and Cavallo، نويسنده , ◄ N. and F، نويسنده ,
20
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Guida، نويسنده , ◄ R. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Roselli، نويسنده , ◄ G. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Tupputi، نويسنده , ◄ S. and Cavallo، نويسنده , ◄ N. and Fabozzi، نويسنده , ◄ F. and Paolucci، نويسنده , ◄ P. and Piccolo، نويسنده , ◄ D. and Polese، نويسنده , ◄ G. and Sciacca، نويسنده , ◄ C. and Belli، نويسنده , ◄ G. and Necchi، نويسنده , ◄ M. and Ratti، نويسنده , ◄ S. and Riccardi، نويسنده , ◄ C. and Torre، نويسنده , ◄ P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P. and Anguelov، نويسنده , ◄ T. and Genchev، نويسنده , ◄ V. and Panev، نويسنده , ◄ B. and Piperov، نويسنده , ◄ S. and Sultanov، نويسنده , ◄ G. and Vankov، نويسنده , ◄ P. and Dimitrov، نويسنده , ◄ A. and Litov، نويسنده , ◄ L. and Pavlov، نويسنده , ◄ B. and Petkov، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
21
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Altieri، نويسنده , ◄ S. and Belli، نويسنده , ◄ G. and Bruno، نويسنده , ◄ G. and Guida، نويسنده , ◄ R. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Riccard، نويسنده ,
22
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Altieri، نويسنده , ◄ S. and Belli، نويسنده , ◄ G. and Bruno، نويسنده , ◄ G. and Guida، نويسنده , ◄ R. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Riccard، نويسنده ,
23
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Altieri، نويسنده , ◄ S. and Belli، نويسنده , ◄ G. and Bruno، نويسنده , ◄ G. and Guida، نويسنده , ◄ R. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Riccard، نويسنده ,
24
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Altieri، نويسنده , ◄ S. and Belli، نويسنده , ◄ G. and Bruno، نويسنده , ◄ G. and Guida، نويسنده , ◄ R. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Riccard، نويسنده ,
25
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Gianini، نويسنده , ◄ G. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
26
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Gianini، نويسنده , ◄ G. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
27
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Gianini، نويسنده , ◄ G. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
28
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Loddo، نويسنده , ◄ F. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. and Pugliese، نويسنده , ◄ G. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Gianini، نويسنده , ◄ G. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
29
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. De Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Gianini، نويسنده , ◄ G. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
30
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. De Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Gianini، نويسنده , ◄ G. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
31
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. De Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Gianini، نويسنده , ◄ G. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
32
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Colaleo، نويسنده , ◄ A. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Maggi، نويسنده , ◄ M. and Marangelli، نويسنده , ◄ B. and Natali، نويسنده , ◄ S. and Nuzzo، نويسنده , ◄ S. De Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Romano، نويسنده , ◄ F. and Gianini، نويسنده , ◄ G. and Ratti، نويسنده , ◄ S.P. and Vitulo، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
33
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Mongelli، نويسنده , ◄ T. and Paticchio، نويسنده , ◄ V. and Pavlov، نويسنده , ◄ B. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Vankov، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
34
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Iaselli، نويسنده , ◄ G. and Mongelli، نويسنده , ◄ T. and Paticchio، نويسنده , ◄ V. and Pavlov، نويسنده , ◄ B. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Trentadue، نويسنده , ◄ R. and Vankov، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
35
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Paticchio، نويسنده , ◄ V. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Trentadue، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
36
Abbrescia، نويسنده , ◄ M. and Paticchio، نويسنده , ◄ V. and Ranieri، نويسنده , ◄ A. and Trentadue، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
37
Abbrescia، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
38
Abbrescia، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
39
Abbrescia، نويسنده , ◄ Marcello، نويسنده ,
40
Abbrescia، نويسنده , ◄ Marcello، نويسنده ,
41
Abbring، Jaap H. نويسنده , ◄ Berg، Gerard J. van den نويسنده ,
42
Abbruzzese، نويسنده , ◄ James L. and Lippman، نويسنده , ◄ Scott M.، نويسنده ,
43
ABBRUZZESE، JOHN نويسنده ,
44
Abbruzzetti، نويسنده , ◄ Stefania and Carcelli، نويسنده , ◄ Mauro and Pelagatti، نويسنده , ◄ Paolo and Rogolino، نويسنده , ◄ Dominga and Viappiani، نويسنده , ◄ Cristiano، نويسنده ,
45
Abbruzzetti، نويسنده , ◄ Stefania and Viappiani، نويسنده , ◄ Cristiano and Bruno، نويسنده , ◄ Stefano and Mozzarelli، نويسنده , ◄ Andrea، نويسنده ,
46
Abbruzzetti، نويسنده , ◄ Stefania and Viappiani، نويسنده , ◄ Cristiano and Murgida، نويسنده , ◄ Daniel H. and Erra Balsells، نويسنده , ◄ Rosa and Bilmes، نويسنده , ◄ Gabriel M.، نويسنده ,
47
Abbruzzo، نويسنده , ◄ Antonino and Brida، نويسنده , ◄ Juan Gabriel and Scuderi، نويسنده , ◄ Raffaele، نويسنده ,
48
Abbu Muthanna A نويسنده Building and Construction Engineering Techniques, Engineering Technical College ► AL-Ameri Riyadh نويسنده School of Engineering, Deakin University
49
Abbud MD، نويسنده , ◄ Ziad A and Wilson PhD، نويسنده , ◄ Alan C and Cosgrove RN، نويسنده , ◄ Nora M and Kostis MD، نويسنده , ◄ John B، نويسنده ,
50
Abbud، نويسنده , ◄ Wafa and Habinowski، نويسنده , ◄ Sue and Zhang، نويسنده , ◄ Jin-Zhong and Kendrew، نويسنده , ◄ Julie and Elkairi، نويسنده , ◄ Fadel S. and Kemp، نويسنده , ◄ Bruce E. and Witters، نويسنده , ◄ Lee A. and Ismail-Beigi، نويسنده , ◄ Faramarz، نويسنده ,
51
Abbühl، نويسنده , ◄ Luca M. and Norton، نويسنده , ◄ Kevin P. and Schlunegger، نويسنده , ◄ Fritz and Kracht، نويسنده , ◄ Oliver and Aldahan، نويسنده , ◄ Ala and Possnert، نويسنده , ◄ Gِran، نويسنده ,
52
Abbühl، نويسنده , ◄ Luca M. and Norton، نويسنده , ◄ Kevin P. and Schlunegger، نويسنده , ◄ Fritz and Kracht، نويسنده , ◄ Oliver and Aldahan، نويسنده , ◄ Ala and Possnert، نويسنده , ◄ Gِran، نويسنده ,
53
Abby A. Goodrum، نويسنده , ◄ Katherine W. McCain، نويسنده , ◄ Steve Lawrence، نويسنده , ◄ C. Lee Giles، نويسنده ,
54
Abby A. R. Pudpud، نويسنده , ◄ Marc Linares، نويسنده , ◄ Barry Greenberg، نويسنده ,
55
Abby A. R. Pudpud، نويسنده , ◄ Marc Linares، نويسنده , ◄ Rick Raffaele، نويسنده ,
56
Abby Brown، نويسنده , ◄ Robert Desharnais، نويسنده , ◄ Bidhan C. Roy ، نويسنده , ◄ Sanku Malik، نويسنده , ◄ Frank A. Gomez، نويسنده ,
57
Abby C. King، نويسنده , ◄ David K. Ahn، نويسنده , ◄ Brian M. Oliveira، نويسنده , ◄ Audie A. Atienza، نويسنده , ◄ Cynthia M. Castro، نويسنده , ◄ Christopher D. Gardner، نويسنده ,
58
Abby C. King، نويسنده , ◄ W. Jack Rejeski، نويسنده , ◄ David M. Buchner، نويسنده ,
59
Abby F. Dernburg، نويسنده , ◄ Gary H. Karpen، نويسنده ,
60
Abby Foster، نويسنده , ◄ Huifang Wu، نويسنده , ◄ Weibin Chen، نويسنده , ◄ Wanda Williams، نويسنده , ◄ Wayne D. Bowen، نويسنده , ◄ Rae R. Matsumoto، نويسنده , ◄ Andrew Coop، نويسنده ,
61
Abby Goodrum، نويسنده , ◄ Am،a Spink، نويسنده ,
62
Abby Ho، نويسنده , ◄ Yang-eon Kim، نويسنده , ◄ Hyosung Lee، نويسنده , ◄ Kedra Cyrus، نويسنده , ◄ Sun-Hee Baek، نويسنده , ◄ Kyung-Bo Kim، نويسنده ,
63
Abby J. Fyer، نويسنده ,
64
Abby J. Fyer، نويسنده , ◄ Steven P. Hamilton، نويسنده , ◄ Martina Durner، نويسنده , ◄ Fatemeh Haghighi، نويسنده , ◄ Gary A. Heiman، نويسنده , ◄ Ramiro Costa، نويسنده , ◄ Oleg Evgrafov، نويسنده , ◄ Philip Adams، نويسنده , ◄ Ada Baisre de Leon، نويسنده , ◄ Nilda Taveras، نويسنده , ◄ Donald F. Klein، نويسنده , ◄ Susan E. Hodge، نويسنده , ◄ Myrna M. Weissman، نويسنده , ◄ James A. Knowles، نويسنده ,
65
Abby L. Bifano، نويسنده , ◄ Edward M. Turk، نويسنده , ◄ Mark G. Caprara، نويسنده ,
66
Abby L. Bifano، نويسنده , ◄ Mark G. Caprara، نويسنده ,
67
Abby L. Parrill، نويسنده , ◄ Uniqua Echols، نويسنده , ◄ Tran Nguyen، نويسنده , ◄ Truc-Chi T. Pham، نويسنده , ◄ Adrienne Hoeglund، نويسنده , ◄ Daniel L. Baker، نويسنده ,
68
Abby Liu، نويسنده ,
69
Abby Liu، نويسنده , ◄ Geoffrey Wall، نويسنده ,
70
Abby Liu، نويسنده , ◄ Geoffrey Wall، نويسنده ,
71
Abby Munson، نويسنده ,
72
Abby Philips, Cyriac Department of Hepatology and Transplant Medicine - PVS Institute of Digestive Diseases - PVS Memorial Hospital - Kochi, India ► Kumar, Lijesh Department of Diagnostic and Interventional Radiology - PVS Memorial Hospital - Kochi, India ► Philip, Mathew Department of Gastroenterology - PVS Institute of Digestive Diseases - PVS Memorial Hospital - Kochi, India ► Menon, Prasanth Department of Gastroenterology - PVS Institute of Digestive Diseases - PVS Memorial Hospital - Kochi, India ► Augustine, Philip Department of Gastroenterology - PVS Institute of Digestive Diseases - PVS Memorial Hospital - Kochi, India
73
Abby R OʹConnor، نويسنده , ◄ Chip Nataro، نويسنده , ◄ James A. Golen، نويسنده , ◄ Arnold L Rheingold، نويسنده ,
74
Abby R. OʹConnor، نويسنده , ◄ Chip Nataro، نويسنده , ◄ Arnold L. Rheingold، نويسنده ,
75
Abby Rubin Riddell، نويسنده ,
76
Abby S. Bloch، نويسنده ,
77
Abby Sarkar، نويسنده , ◄ Konrad Hochedlinger، نويسنده ,
78
Abby Smith، نويسنده ,
79
Abby W. Morgan، نويسنده , ◄ Kristen E. Roskov، نويسنده , ◄ Sheng Lin-Gibson، نويسنده , ◄ David L. Kaplan، نويسنده , ◄ Matthew L. Becker، نويسنده , ◄ Carl G. Simon Jr.، نويسنده ,
80
Abd ، Abbas M. Department of Architecture Engineering - University of Diyala ► Khamees ، Alaa s. Department of Civil Engineering - University of Diyala
81
ABD ، MUHAMAD AZHAR WAHID نويسنده ,
82
Abd ، Suhad m. Civil Engineering Department - University of Diyala ► Ghalib ، Dhamyaa Civil Engineering department - University of Diyala
83
Abd Alhafeez Ali Ta amneh ، Mohammad Taibah University
84
Abd Alla El-Marhomy، نويسنده ,
85
Abd Alla El-Marhomy، نويسنده , ◄ Nasar Eldin Abdel-Sattar، نويسنده ,
86
Abd Alla El-Marhomy، نويسنده , ◄ Magdy A.El Tawil، نويسنده ,
87
Abd Alla، نويسنده , ◄ Safaa G. and Sen، نويسنده , ◄ Murat and El-Naggar، نويسنده , ◄ Abdel Wahab M.، نويسنده ,
88
Abd Al-Mahdi ، Zainalabidine Department of Civil Engineering - College of Engineering - University of Baghdad ► Sarsam ، Saad Issa Department of Civil Engineering - College of Engineering - University of Baghdad
89
Abd Al-Majeed Al-Ghzawi، نويسنده , ◄ Nezar Samarah، نويسنده , ◄ Shahera Zaitoun، نويسنده , ◄ Ahmad Alqudah، نويسنده ,
90
Abd Almajeed، نويسنده , ◄ Adnan and Adamsbaum، نويسنده , ◄ Catherine and Langevin، نويسنده , ◄ François، نويسنده ,
91
Abd Alnoor, Bashar Collage of Civil Engineering - Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan, China ► SiRong, Yi Collage of Civil Engineering - Southwest Jiaotong University, Chengdu, Sichuan, China
92
Abd El Aal، نويسنده , ◄ Mohamed Ibrahim and El Mahallawy، نويسنده , ◄ Nahed and Shehata، نويسنده , ◄ Farouk A. and Abd El Hameed، نويسنده , ◄ Mohamed and Yoon، نويسنده , ◄ Eun Yoo and Kim، نويسنده , ◄ Hyoung Seop، نويسنده ,
93
Abd El Aal، نويسنده , ◄ Mohamed Ibrahim and Yong Um، نويسنده , ◄ Ho and Yoo Yoon، نويسنده , ◄ Eun and Seop Kim، نويسنده , ◄ Hyoung، نويسنده ,
94
Abd El Aal، نويسنده , ◄ Mohamed Ibrahim and Yoo Yoon، نويسنده , ◄ Eun and Seop Kim، نويسنده , ◄ Hyoung، نويسنده ,
95
Abd El Aty، نويسنده , ◄ Abeer A. and Wehaidy، نويسنده , ◄ Hala R. and Mostafa، نويسنده , ◄ Faten A.، نويسنده ,
96
Abd El- Aziz ، S. - National Research Center ► Abd El-Ghanhy ، N. - National Research Center
97
Abd El Baky، نويسنده , ◄ Hanaa H. and El-Baroty، نويسنده , ◄ Gamal S. and Bouaid، نويسنده , ◄ Abderrahim and Martinez، نويسنده , ◄ Mercedes and Aracil، نويسنده , ◄ José، نويسنده ,
98
Abd El Fatah, Shaimaa A. M Public Health Department - Faculty of Medicine - Cairo University, Cairo, Egypt ► Labib, John Rene Pediatrics Department - Faculty of Medicine - Cairo University, Cairo, Egypt ► Gomaa, Nancy A. S Pediatrics Department - Faculty of Medicine - Cairo University, Cairo, Egypt ► Ibrahem, Sally Kamal Pediatrics Department - Faculty of Medicine - Cairo University, Cairo, Egypt ► Adel Soliman Attia, Mona Public Health Department - Faculty of Medicine - Cairo University, Cairo, Egypt
99
Abd El fatah، m نويسنده Petrochemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Pharos University, Alexandria, Egypt , ◄ Ossman، m.e نويسنده Petrochemical Engineering Department, Faculty of Engineering, Pharos University, Alexandria, Egypt ,
100
Abd El Fattah، نويسنده , ◄ A.I.، نويسنده , ◄ Alamri، نويسنده , ◄ S، نويسنده , ◄ R.A.I. Abou-Shanab and 2E.E. Hafez، نويسنده ,
101
Abd El Ghany-Hefnawy، نويسنده ,
102
Abd El Ghany-Hefnawy، نويسنده , ◄ J.L. T?rtora-Pérez، نويسنده ,
103
Abd El Hakeem Abd El Naby، نويسنده , ◄ A. E. M. El Misery، نويسنده , ◄ M. F. Abd El Kareem، نويسنده ,
104
Abd El Hakeem Abd El Naby، نويسنده , ◄ A.E.M. El Misery، نويسنده , ◄ M.F. Abd El Kareem، نويسنده ,
105
Abd El Hameed، نويسنده , ◄ Amal H. and Negm، نويسنده , ◄ Osama E. and El-Gamal، نويسنده , ◄ Osama M. and Hamouda، نويسنده , ◄ Hala E. and El Nouby، نويسنده , ◄ Kholoud A. and Ismail، نويسنده , ◄ Ghada M.، نويسنده ,
106
Abd El Kader Douaoui، نويسنده , ◄ Hervé Nicolas، نويسنده , ◄ Christian Walter، نويسنده ,
107
Abd El Rahman S. Khder، نويسنده ,
108
Abd El Rahman S. Khder، نويسنده , ◄ Hassan M.A. Hassan، نويسنده , ◄ M. Samy El-Shall، نويسنده ,
109
Abd El Rehim، نويسنده , ◄ Sayed S. and Foad El-Sherbini، نويسنده , ◄ E.E. and Amin، نويسنده , ◄ Mohammed A.، نويسنده ,
110
Abd El Wahab، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
111
Abd El Wahab، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
112
Abd El-Aal M. Gaber، نويسنده ,
113
Abd El-Aal M. Gaber، نويسنده , ◄ Ahmed A. Atalla، نويسنده ,
114
Abd El-Aal M. Gaber، نويسنده , ◄ Omima S. Mohamed، نويسنده , ◄ Morsy M. Aly، نويسنده ,
115
Abd El-Aal، نويسنده , ◄ R.M and Younis، نويسنده , ◄ M، نويسنده ,
116
Abd El-Azeem Taha, Azza Ali Departments of Family and Community Medicine - College of Medicine and Applied Medical Sciences - Taif University, Saudi Arabia ► Abu-Zaid, Hany Ahmed Departments of Family and Community Medicine - College of Medicine and Applied Medical Sciences - Taif University, Saudi Arabia ► El-Sayed Desouky, Dalia Departments of Family and Community Medicine - College of Medicine and Applied Medical Sciences - Taif University, Saudi Arabia
117
Abd El-Azim Hashem، Mohamed نويسنده ,
118
Abd El-Azim، نويسنده , ◄ M.E. and Ibrahim، نويسنده , ◄ O.H. and El-Desoky، نويسنده , ◄ O.E.، نويسنده ,
119
Abd Elaziz ، Ahmed Talaat Medical Biochemistry and Molecular Biology Department - Faculty of Medicine - Cairo University (MD) ► Elzahed ، Hanaa Mohamed Forensic Medicine Department - Faculty of Medicine - Cairo University (MD) ► Hassan Ahmed ، Shar Lab Technology Department - Faculty of Applied Medical Science - Misr University For Science Technology (MD) ► Fathy ، Wael Tropical Medicine Department - Beni Suef University
120
Abd Elaziz ، Ahmed Talaat Medical Biochemistry and Molecular Biology Department - Faculty of Medicine - Cairo University ► Elzahed ، Hanaa Mohamed Forensic Medicine Department - Faculty of Medicine - Cairo University ► Ahmed ، Shar Hassan Lab Technology Department - Faculty of Applied Medical Science - Misr University For Science Technology ► Khaled ، Bahaa Eldin A. Department of Anatomy and Embryology Department of Anatomy and Embryology - Faculty of Medicine - Cairo University ► Nadwa ، Eman H. Department of Medical pharmacology Department of Medical pharmacology - Faculty of Medicine - Cairo University
121
Abd El-Aziz، نويسنده , ◄ Dina M. and Etaiw، نويسنده , ◄ Safaa Eldin H. and Ali، نويسنده , ◄ Elham A.، نويسنده ,
122
Abd El-Aziz، D.M. نويسنده Food Hygiene Department ,
123
Abd El-Aziz، M. نويسنده King Khaled University, Faculty of Science, Mathematics Department, Abha 9004, Saudi ‎Arabia‎‎. ,
124
Abd EL-Baset A. Ahmad، نويسنده , ◄ Mohammad A. Fawzy، نويسنده ,
125
Abd El-Fatah، نويسنده , ◄ Samir and Goto، نويسنده , ◄ Motonobu and Kodama، نويسنده , ◄ Akio and Hirose، نويسنده , ◄ Tsutomu، نويسنده ,
126
Abd El-Fattah A. Rizk ، نويسنده ,
127
Abd El-Fattah A. Rizk ، نويسنده ,
128
Abd- Elfattah، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده , ◄ Hala، نويسنده , ◄ A.Fergany، نويسنده , ◄ Omima، نويسنده , ◄ A.M، نويسنده ,
129
Abd El-Fattah، نويسنده , ◄ Ahmed and Rasheed، نويسنده , ◄ Hayder A. and Esmaeily، نويسنده , ◄ Asad، نويسنده ,
130
Abd El-Gabar M. El-Arabi، نويسنده , ◄ Ibrahim H. Khalifa، نويسنده ,
131
Abd El-Galil E. Amr، نويسنده , ◄ Nehad A. Abdel-Latif، نويسنده , ◄ Mohamed M. Abdalla، نويسنده ,
132
Abd El-Gawad، نويسنده , ◄ S.M. and Pirmez، نويسنده , ◄ C. and Cantelli، نويسنده , ◄ A. and Minisini، نويسنده , ◄ D. and Sylvester، نويسنده , ◄ Z. and Imran، نويسنده , ◄ J.، نويسنده ,
133
Abd El-Gawad، A. M. نويسنده Botany Department, Faculty of Science, Mansoura University, Mansoura, Egypt , ◄ El-Amier، Y. A. نويسنده Botany Department, Faculty of Science, Mansoura University, Mansoura, Egypt ,
134
Abd El-Gelil، نويسنده , ◄ Mahmoud and Pagiatakis، نويسنده , ◄ Spiros and El-Rabbany، نويسنده , ◄ Ahmed، نويسنده ,
135
Abd El-Ghaffar، نويسنده , ◄ M.A. and Abdelwahab، نويسنده , ◄ Z.H. and Elwakeel، نويسنده , ◄ K.Z.، نويسنده ,
136
Abd El-Ghaffar، نويسنده , ◄ M.A. and Hashem، نويسنده , ◄ M.S. and El-Awady، نويسنده , ◄ M.K. and Rabie، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
137
Abd El-Ghaffar، نويسنده , ◄ M.A. and Hashem، نويسنده , ◄ M.S. and El-Awady، نويسنده , ◄ M.K. and Rabie، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
138
Abd El-Ghaffar، نويسنده , ◄ M.A. and Hashem، نويسنده , ◄ M.S.، نويسنده ,
139
Abd El-Hady، نويسنده , ◄ D. and Abdel-Hamid، نويسنده , ◄ M.I. and Seliem، نويسنده , ◄ M.M. and El-Maali، نويسنده , ◄ N.A.، نويسنده ,
140
Abd El-Hady، نويسنده , ◄ M.N. and Zaky، نويسنده , ◄ R.R. and Ibrahim، نويسنده , ◄ K.M. and Gomaa، نويسنده , ◄ E.A.، نويسنده ,
141
Abd El-Hafez، نويسنده , ◄ A.I. and Yasin، نويسنده , ◄ M.N. and Sadek، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
142
Abd El-Hafez، نويسنده , ◄ A.I. and Yasin، نويسنده , ◄ M.N. and Sadek، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
143
Abd El-Hafiz, Dalia R Egyptian Petroleum Research Institute (EPRI) - Cairo, Egypt ► Riad, M Egyptian Petroleum Research Institute (EPRI) - Cairo, Egypt ► Mikhail, S Egyptian Petroleum Research Institute (EPRI) - Cairo, Egypt
144
Abd El-Hakam Abou El-Nasr، نويسنده , ◄ Eman and Fujii، نويسنده , ◄ Asuka and Ebata، نويسنده , ◄ Takayuki and Mikami، نويسنده , ◄ Naohiko، نويسنده ,
145
Abd Elhakam، نويسنده , ◄ Ali and Mohamed، نويسنده , ◄ Abd Elmoaty and Awad، نويسنده , ◄ Eslam، نويسنده ,
146
Abd- Elhameed ، Waleed M. - University of Jeddah ► Youssri ، Youssri - Cairo University ► Doha ، Eid H. - Cairo University
147
Abd El-Hamid El-Desoky، نويسنده , ◄ Alexander M. Seifalian، نويسنده , ◄ Brian R. Davidson، نويسنده ,
148
Abd El-Kader ، Sh.F. - Agricultural Research Center ► El-Chaghaby ، G.A. - Agricultural Research Center ► Khalafalla ، G.M. - Cairo University ► Refae ، R.I. - Cairo University ► Elshishtawy ، H.M. - Agricultural Research Center
149
Abd El-Kader, Azza Ibrahim Department of Obstetrics and Gynecological Nursing- Faculty of Nursing- Zagazig University, Zagazig, Egypt ► Gonied, Amina Saad Department of Obstetrics and Gynecological Nursing- Faculty of Nursing- Zagazig University, Zagazig, Egypt ► Mohamed, Mohamed Lotfy Department of Obstetrics and Gynecology- Faculty of Medicine - Zagazig University, Zagazig, Egypt ► Mohamed, Sabah Lotfy Department of Obstetrics and Gynecological Nursing- Faculty of Nursing- Zagazig University, Zagazig, Egypt
150
Abd El-kader، نويسنده , ◄ F.H. and Gaafar، نويسنده , ◄ S.A. and Mahmoud، نويسنده , ◄ K.H. and Bannan، نويسنده , ◄ S.I. and Abd El-kader، نويسنده , ◄ M.F.H.، نويسنده ,
151
Abd El-kader، نويسنده , ◄ F.H. and Gaafar، نويسنده , ◄ S.A. and Mahmoud، نويسنده , ◄ K.H. and Bannan، نويسنده , ◄ S.I. and Abd El-kader، نويسنده , ◄ M.F.H.، نويسنده ,
152
Abd El-kader، نويسنده , ◄ F.H. and Gaafer، نويسنده , ◄ S.A. and Mahmoud، نويسنده , ◄ Kh F. Mohamed، نويسنده , ◄ S.I. and Abd El-kader، نويسنده , ◄ M.F.H.، نويسنده ,
153
Abd El-Kader، نويسنده , ◄ N.، نويسنده , ◄ A. Derbala and M.E.M. Ahmed، نويسنده ,
154
Abd El-Khalek، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
155
Abd Ellah، نويسنده , ◄ M. R، نويسنده , ◄ Hussein H. A.، نويسنده , ◄ Derar، نويسنده , ◄ D. R.، نويسنده ,
156
Abd Ellah، نويسنده , ◄ Mahmoud R. and Okada، نويسنده , ◄ Keiji and Goryo، نويسنده , ◄ Masanobu and Oishi، نويسنده , ◄ Akihiro and Yasuda، نويسنده , ◄ Jun، نويسنده ,
157
Abd El-latif, A.M Mathematics Department - Faculty of Arts and Science - Northern Border University - Rafha, Saudi Arabia
158
Abd El-Latif، نويسنده , ◄ M.M. and Elkady، نويسنده , ◄ M.F.، نويسنده ,
159
Abd El-Maksoud ، H. A. A. نويسنده Biochemistry Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, Egypt. , ◄ Ahmed ، T. E. نويسنده Nutrition and Clinical Nutrition Depts., Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, Egypt. , ◄ El-Kharadly ، W. A. نويسنده Biochemistry Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, Egypt. ,
160
Abd El-Maksoud، نويسنده , ◄ Rafea Mohamed، نويسنده ,
161
Abd El-Maksoud، نويسنده , ◄ Rafea Mohamed، نويسنده ,
162
Abd Elmoaty، نويسنده , ◄ Abd Elmoaty Mohamed، نويسنده ,
163
Abd El-Mohsen، Ashraf A نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza ,
164
Abd El-Mohsen، Ashraf A نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza , ◄ Abdallah، Amany M نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza , ◄ Mahmoud، Gamalat O نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza ,
165
Abd El-Mohsen، Ashraf A نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza , ◄ Abdallah، Amany M نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza , ◄ Mahmoud، Gamalat O نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza ,
166
Abd El-Mohsen، Ashraf A نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza , ◄ Abo-Hegazy، Samir R نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza ,
167
Abd Elmoneim O. Elkhalifa، نويسنده , ◄ Abd and Chandrashekar، نويسنده , ◄ A and Mohamed، نويسنده , ◄ B.E and El Tinay، نويسنده , ◄ A.H، نويسنده ,
168
Abd El-Moneim، Nadia Ahmed نويسنده Department of Cancer Management and Research, Medical Research Institute, Alexandria University, Alexandria, Egypt , ◄ Masry، Hisham El نويسنده Department of Biotechnology, Institute of Graduate Studies and Research, University of Alexandria, Alexandria, Egypt , ◄ Sorial، Mina Mamdouh نويسنده Department of Biotechnology, Institute of Graduate Studies and Research, University of Alexandria, Alexandria, Egypt , ◄ Hewala، Taha I. نويسنده Department of Radiation Science, Medical Research Institute, Alexandria University, Alexandria, Egypt , ◄ Embaby، Amira نويسنده Department of Biotechnology, Institute of Graduate Studies and Research, University of Alexandria, Alexandria, Egypt , ◄ Sheweita، Salah نويسنده Department of Biotechnology, Institute of Graduate Studies and Research, University of Alexandria, Alexandria, Egypt ,
169
Abd Elmonem Khalil Elcoot، نويسنده ,
170
Abd Elmonem Khalil Elcoot، نويسنده ,
171
Abd Elmonem Khalil Elcoot، نويسنده ,
172
Abd Elmonem Khalil Elcoot، نويسنده , ◄ Galal M. Moatimid، نويسنده ,
173
Abd El-Monem M Kozae، نويسنده ,
174
Abd El-Monem, Department of Zoology - Ain Shams University, Cairo, Egypt ► Elwakeel, S.H.B. Department of Zoology - Ain Shams University, Cairo, Egypt
175
Abd El-Monsef، نويسنده , ◄ M.M.E. and Seyam، نويسنده , ◄ M.M.، نويسنده ,
176
Abd El-Naby، نويسنده , ◄ H.H. and Frisch، نويسنده , ◄ W.، نويسنده ,
177
Abd El-Naby، نويسنده , ◄ Hamdy H.، نويسنده ,
178
Abd El-Naser A. Mohammed، نويسنده , ◄ Ahmed Nabih Zaki Rashed، نويسنده , ◄ Gaber E. S. M. El-Abyad، نويسنده , ◄ Abd El-Fattah A. Saad، نويسنده ,
179
Abd El-Rahman Mohamed K . نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr-El Aini Street, 11562 Cairo, Egypt ► Lotfy Hayam M . نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr-El Aini Street, 11562 Cairo, Egypt ► Hegazy Maha A . نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr-El Aini Street, 11562 Cairo, Egypt ► Rezk Mamdouh R . نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr-El Aini Street, 11562 Cairo, Egypt ► Rostom Omran Yasmin نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr-El Aini Street, 11562 Cairo, Egypt
180
Abd El-Rahman, Mohamed K Department of Analytical chemistry - Faculty of Pharmacy - Cairo University ► Elzanfaly, Eman S Department of Analytical chemistry - Faculty of Pharmacy - Cairo University ► Ibrahim, Maha M Department of Analytical chemistry - Faculty of Pharmacy - Cairo University ► Kelani, Khadiga M Department of Analytical chemistry - Faculty of Pharmacy - Modern University for Technology &Information ► Ramadan, Nesrin K Department of Analytical chemistry - Faculty of Pharmacy - Cairo University
181
Abd El-Rahman، نويسنده , ◄ A.I. and Sabry، نويسنده , ◄ A.S. and Mobarak، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
182
Abd El-Rahman، نويسنده , ◄ A.M. and El-Hossary، نويسنده , ◄ F.M. and Fitz، نويسنده , ◄ T. and Negm، نويسنده , ◄ N.Z. and Prokert، نويسنده , ◄ Jesus F. and Pham، نويسنده , ◄ M.T. and Richter، نويسنده , ◄ E. and Mِller، نويسنده , ◄ W.، نويسنده ,
183
Abd El-Rahman، نويسنده , ◄ A.M. and El-Hossary، نويسنده , ◄ F.M. and Prokert، نويسنده , ◄ F. and Negm، نويسنده , ◄ N.Z. and Schell، نويسنده , ◄ N. and Richter، نويسنده , ◄ E. and Mِller، نويسنده , ◄ W.، نويسنده ,
184
Abd El-Rahman، نويسنده , ◄ A.M. and Negm، نويسنده , ◄ N.Z. and Prokert، نويسنده , ◄ F. and El-Hossary، نويسنده , ◄ F.M. and Richter، نويسنده , ◄ E. and Mِller، نويسنده , ◄ W.، نويسنده ,
185
Abd El-Rahman، نويسنده , ◄ A.M. and Wei، نويسنده , ◄ Ronghua، نويسنده ,
186
Abd El-Rahman، نويسنده , ◄ M.K. and Mishra، نويسنده , ◄ B.K. and Rajamani، نويسنده , ◄ R.K.، نويسنده ,
187
Abd Elrahman، نويسنده , ◄ Mohamed and Hillemeier، نويسنده , ◄ Bernd، نويسنده ,
188
Abd EL-Rahman، نويسنده , ◄ Naglaa M. and Saleh، نويسنده , ◄ Tamer S. and Mady، نويسنده , ◄ Mohamed F.، نويسنده ,
189
Abd EL-Rahman، نويسنده , ◄ Naglaa M. and Saleh، نويسنده , ◄ Tamer S. and Mady، نويسنده , ◄ Mohamed F.، نويسنده ,
190
Abd El-Rahman، نويسنده , ◄ Yasser and Polat، نويسنده , ◄ Ali and Dilek، نويسنده , ◄ Yildrim and Fryer، نويسنده , ◄ Brian J. and El-Sharkawy، نويسنده , ◄ Mohamed and Sakran، نويسنده , ◄ Shawki، نويسنده ,
191
Abd El-Raouf A. Moustafa، نويسنده , ◄ Mohammed S. Zaghloul، نويسنده ,
192
Abd El-Raouf A. Moustafa، نويسنده , ◄ Zayed A.، نويسنده ,
193
Abd Elrazik ، Enayat M. - Taibah University ► Mansour ، Mahmoud M. - Benha University
194
Abd El-Rehim، نويسنده , ◄ A.F. and El-Sayed، نويسنده , ◄ M.M. and Nagy، نويسنده , ◄ M.R. and El-Hafez، نويسنده , ◄ M. Abd، نويسنده ,
195
Abd El-Rehim، نويسنده , ◄ H.A and Hegazy، نويسنده , ◄ El-Sayed A and Ali، نويسنده , ◄ A.M and Rabie، نويسنده , ◄ A.M، نويسنده ,
196
Abd El-Rehim، نويسنده , ◄ H.A. and Diaa، نويسنده , ◄ D.A.، نويسنده ,
197
Abd El-Rehim، نويسنده , ◄ Hassan A. and El-Sawy، نويسنده , ◄ Naeem M. and Farag، نويسنده , ◄ Iman A. and Elbarbary، نويسنده , ◄ Ahmed M.، نويسنده ,
198
Abd El-RheemKh، M نويسنده Soils and Water Use Dept., National Research Centre , Dokki, Giza, Egypt. ,
199
Abd El-sadek، نويسنده , ◄ M.S. and Babu، نويسنده , ◄ S. Moorthy، نويسنده ,
200
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ F. and Abd El-Khalek، نويسنده , ◄ A.M. and Nada، نويسنده , ◄ R.H. and Fawzy، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
201
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ F. and Abd El-Khalek، نويسنده , ◄ A.M. and Nada، نويسنده , ◄ R.H. and Nagy، نويسنده , ◄ M.R. and Abd El-Haseeb، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
202
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ F. and Abd El-Khalek، نويسنده , ◄ A.M. and Nada، نويسنده , ◄ R.H. and Wahab، نويسنده , ◄ L.A. and Zahran، نويسنده , ◄ H.Y.، نويسنده ,
203
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ F. and Abd El-Khalek، نويسنده , ◄ A.M. and Nada، نويسنده , ◄ R.H. and Wahab، نويسنده , ◄ L.A. and Zahran، نويسنده , ◄ H.Y.، نويسنده ,
204
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ F. and Abd El-Khalek، نويسنده , ◄ A.M. and Nada، نويسنده , ◄ R.H.، نويسنده ,
205
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ F. and Mostafa، نويسنده , ◄ M.M. Abdel Wahab، نويسنده , ◄ L.A. and Mostafa، نويسنده , ◄ M.T. and Abd El-Aziz، نويسنده , ◄ Sh.M.، نويسنده ,
206
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ Hanan F. and Nada، نويسنده , ◄ R.H. and Abd El-Khalek، نويسنده , ◄ A.M. and Nagy، نويسنده , ◄ M.R. and Abd El-Hasaab، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
207
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ Hanan F. and Nada، نويسنده , ◄ R.H. and Abd El-Khalek، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
208
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ Magda Magdy and El-Naggar، نويسنده , ◄ Hesham Mahmoud، نويسنده ,
209
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ Mohamed H. and El-Shibiny، نويسنده , ◄ Safinaz Hamdy، نويسنده ,
210
Abd El-Salam، نويسنده , ◄ Mohamed H. and El-Shibiny، نويسنده , ◄ Safinaz Hamdy، نويسنده ,
211
Abd El-Salam، F. A نويسنده Current Address: Taibah University, Faculty of Science, Department of Mathematics, Al-Madinah, KSA Abd El-Salam, F. A
212
Abd El-Shafi، Mohamed A نويسنده Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Cairo University, Giza , ◄ Abd El-Mohsen، Ashraf A نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza ,
213
Abd El-Shafi، Mohamed A نويسنده Department of Agronomy, Faculty of Agriculture, Cairo University, Giza , ◄ Abd El-Mohsen، Ashraf A نويسنده Agronomy Department, Faculty of Agriculture, Cairo University, El-Gamaa Street, P.O. Box12613 Giza ,
214
Abd El-Shakour M. El-Samahy، نويسنده , ◄ Wagdy R. Anis، نويسنده ,
215
Abd El-Wahab M. Adel El-Kadi، نويسنده , ◄ Mona A. Fanny، نويسنده ,
216
Abd El‑Wahab, Ekram W. Department of Tropical Health - High Institute of Public Health - Alexandria University, Alexandria, Egypt ► Eassa, Safaa M. Department of Tropical Health - High Institute of Public Health - Alexandria University, Alexandria, Egypt ► Lotfi, Sameh E. Faculty of Medicine - Alexandria University, Alexandria, Egyp ► El Masry, Sanaa A. Main University Hospital - Faculty of Medicine - Alexandria University, Alexandria, Egypt ► Shatat, Hanan Z. Department of Tropical Health - High Institute of Public Health - Alexandria University, Alexandria, Egypt ► Kotkat, Amira M. Department of Tropical Health - High Institute of Public Health - Alexandria University, Alexandria, Egypt
217
Abd El-Wahed Khalifa, H Faculty of Graduate Studies for Statistical Research - Cairo University - Giza, Egypt
218
Abd El-Wahed، نويسنده , ◄ M.G. and Refat، نويسنده , ◄ M.S. and El-Megharbel، نويسنده , ◄ S.M.، نويسنده ,
219
Abd El-Wahed، نويسنده , ◄ Mohamed A. and Kamh، نويسنده , ◄ Samir Z.، نويسنده ,
220
Abd El-Wareth A.O. Sarhan، نويسنده ,
221
Abd El-Wareth A.O. Sarhan، نويسنده , ◄ Zeinab A. Hozien، نويسنده , ◄ Hosney A.H. El-Sherief، نويسنده ,
222
Abd El-Wareth Sarhan، نويسنده , ◄ Abd and Izumi، نويسنده , ◄ Taeko، نويسنده ,
223
Abd El-Wareth Sarhan، نويسنده , ◄ Tatsuro Kijima، نويسنده , ◄ Taeko Izumi، نويسنده ,
224
Abd El-Wareth Sarhan، نويسنده , ◄ Yoshiyuki Nouchi، نويسنده , ◄ Taeko Izumi، نويسنده ,
225
Abd Ghadas، Z.A نويسنده , ◄ Wan Ismail، W.N نويسنده , ◄ Abd Aziz، A. نويسنده , ◄ Harun، N. نويسنده , ◄ Jusop، M. نويسنده , ◄ Abd Rahman، C.A نويسنده ,
226
Abd Jelil، نويسنده , ◄ Radhia and Zeng، نويسنده , ◄ Xianyi and Koehl، نويسنده , ◄ Ludovic and Perwuelz، نويسنده , ◄ Anne، نويسنده ,
227
Abd Jelil، نويسنده , ◄ Radhia and Zeng، نويسنده , ◄ Xianyi and Koehl، نويسنده , ◄ Ludovic and Perwuelz، نويسنده , ◄ Anne، نويسنده ,
228
Abd Kadir Mahamada، نويسنده , ◄ Sharifah Aishah Syed and Yin، نويسنده , ◄ Chun-Yang and Rosli Sulaiman، نويسنده , ◄ Muhamad and Chen، نويسنده , ◄ Xi and El-Harbawi، نويسنده , ◄ Mohanad، نويسنده ,
229
Abd Kadir Mahamada، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Sharifah Saonb، نويسنده , ◄ Takashi Hiyamaa، نويسنده ,
230
Abd Karim، نويسنده , ◄ A and Sulebele، نويسنده , ◄ G.A and Azhar، نويسنده , ◄ M.E and Ping، نويسنده , ◄ C.Y، نويسنده ,
231
Abd Majid ، Faizah - Universiti Teknologi MARA
232
Abd Mutalib، نويسنده , ◄ Aini Hasanah and Fadzly، نويسنده , ◄ Nik and Foo، نويسنده , ◄ River، نويسنده ,
233
Abd Nikfarjam, Bahareh Department of Immunology - Faculty of Medical Sciences - Tarbiat Modares University ► Ebtekar, Massoumeh Department of Immunology - Faculty of Medical Sciences - Tarbiat Modares University ► Sabouni, Farzaneh Tehran University of Medical Sciences and Health Services ► Pourpak, Zahra Tehran University of Medical Sciences and Health Services ► Kheirandish, Maryam Blood Transfusion Research Center - High Institute for Research and Education in Transfusion Medicine - Tehran
234
Abd Nikfarjam، Bahareh نويسنده Department of Immunology, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. Abd Nikfarjam, Bahareh ◄ Ebtekar، Massoumeh نويسنده , ◄ Sabouni، Farzaneh نويسنده National Institute of Genetic Engineering and Biotechnology, Tehran, Iran , ◄ Pourpak، Zahra نويسنده , ◄ Kheirandish، Maryam نويسنده ,
235
Abd Rabu، نويسنده , ◄ R. and Janajreh، نويسنده , ◄ I. and Honnery، نويسنده , ◄ D.، نويسنده ,
236
Abd Rahim ، Universitas Negeri Makassar ► Tolla ، Achmad Universitas Negeri Makassar ► Kaseng ، Sjahruddin Universitas Negeri Makassar ► Salam ، Universitas Negeri Makassar
237
Abd Rahim AbuBakar، نويسنده , ◄ Huajiang Ouyang، نويسنده ,
238
Abd Rahman ، Mairas - Sultan Zainal Abidin University ► Azmi ، Mohd Nazri Latiff - Sultan Zainal Abidin University ► binti Wahab ، Zanirah - Sultan Zainal Abidin University ► bin Abdullah ، Ahmad Taufik Hidayah - Sultan Zainal Abidin University ► binti Azmi ، Nor Jijidiana - Sultan Zainal Abidin University
239
Abd Rahman, Shakiratul Hanany Centre for the Promotion of Knowledge and Language - Universiti Malaysia Sabah Sandakan Campus ► Stephen, J Centre for the Promotion of Knowledge and Language - Universiti Malaysia Sabah
240
Abd Razak ، Farahanna - Universiti Putra Malaysia ► Bahar ، Ida Baizura - Universiti Putra Malaysia ► Talif ، Rosli - Universiti Putra Malaysia
241
Abd Razak ، Fatin Nabila - Universiti Putra Malaysia (UPM) ► Nimehchisalem ، Vahid - Universiti Putra Malaysia (UPM) ► Abdullah ، Ain Nadzimah - Universiti Putra Malaysia (UPM)
242
Abd Samad، Arshad نويسنده Faculty of Educational Studies,Universiti Putra Malaysia,Selangor,Malaysia , ◄ Arshad، Nurul Iman نويسنده Faculty of Education and Languages,HELP University,Kuala Lumpur,Malaysia ,
243
Abd Wahab، Kartini نويسنده , ◄ Razak ، Rogayah A نويسنده , ◄ Mohamed Sultan، Fazal Mohamed نويسنده ,
244
Abd. Aziz، Hamdan Azmi نويسنده Universiti Malaysia Terengganu , ◄ Mansor، Noor Rohana نويسنده Universiti Malaysia Terengganu ,
245
Abd. Mutalib، Suzana نويسنده Kementerian Pelajaran Malaysia , ◄ Ahmad، Jamil نويسنده Universiti Kebangsaan Malaysia ,
246
Abd. Rahman، نويسنده , ◄ Abdul Hadi and Menier، نويسنده , ◄ David and Mansor، نويسنده , ◄ Md. Yazid، نويسنده ,
247
Abd. Wahab، Norazlina نويسنده A Lecturer at the College of Business , ◄ Abdul Rahman، Abdul Rahim نويسنده A Vice Chancellor of Kuala Lumpur Metropolitan University College (KLMUC) ,
248
Abd.El.Aleem، نويسنده , ◄ S. and Heikal، نويسنده , ◄ Mohamed and Morsi، نويسنده , ◄ W.M.، نويسنده ,
249
Abd.Halid Abdullah، نويسنده , ◄ Qinglin Meng، نويسنده , ◄ Xiuxiang Chu and Lihua Zhao، نويسنده , ◄ Fan Wang، نويسنده ,
250
Abd?n S?nchez-Arroyo، نويسنده ,
251
Abd?n S?nchez-Arroyo، نويسنده ,
252
Abda Abdalla Emam، نويسنده , ◄ Amin Mahgoup Hassan، نويسنده ,
253
Abdal Monaim، نويسنده , ◄ Moustafa and Suleiman، نويسنده , ◄ Jiab H. and Ashraf، نويسنده , ◄ Muhammad، نويسنده ,
254
Abdal, Khadijeh Department of Oral and Maxillofacial Pathology - Faculty of Dentistry, Ilam University of Medical Sciences, ► Hafezi Ahmadi, Mohammadreza Department of Pathology, Ilam University of Medical Sciences
255
Abdal، Marzieh نويسنده Trauma Nursing Research Center, Faculty of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, IR Iran , ◄ Masoudi Alavi، Negin نويسنده Trauma Nursing Research Center, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, IR Iran Masoudi Alavi, Negin ◄ Adib-Hajbaghery، Mohsen نويسنده Department of Medical Surgical Nursing, School of Nursing and Midwifery, Kashan University of Medical Sciences, Kashan, Iran ,
256
Abdala ، Ayman King Khalid University ► Elsadig Elnadeef ، Elsadig King Khalid University
257
Abdala، نويسنده , ◄ Fernando and Marsicano، نويسنده , ◄ Claudia A. and Smith، نويسنده , ◄ Roger M.H. and Swart، نويسنده , ◄ Roger، نويسنده ,
258
Abdala، نويسنده , ◄ Fernando and Ribeiro، نويسنده , ◄ Ana Maria، نويسنده ,
259
Abdala، نويسنده , ◄ M.R.W.S. and Garcia de Blas، نويسنده , ◄ J.C. and Barbosa، نويسنده , ◄ C. and Acselrad، نويسنده , ◄ O.، نويسنده ,
260
Abd-Alazeez، نويسنده , ◄ Mohamed and Ahmed، نويسنده , ◄ Hashim U. and Arya، نويسنده , ◄ Manit and Allen، نويسنده , ◄ Clare and Dikaios، نويسنده , ◄ Nikolaos and Freeman، نويسنده , ◄ Alex and Emberton، نويسنده , ◄ Mark and Kirkham، نويسنده , ◄ Alex، نويسنده ,
261
Abdalbagi A. Hamid، نويسنده , ◄ Salih O. Salih Abdu E. Abdalla and Ahmed M. El Naim، نويسنده ,
262
Abd-Alhakeem H. Abu-Nawwas، نويسنده , ◄ Christopher A. Muryn، نويسنده , ◄ Mohammad A. Malik، نويسنده ,
263
Abdali ، Fargol - Shiraz University of Medical Sciences ► Hosseinzadeh ، Saeid - Shiraz University ► Berizi ، Enayat - Shiraz University of Medical Sciences ► Shams ، Siamak - Shiraz University of Medical Sciences
264
Abdali ، Fatemeh - Tabriz University of Medical Sciences ► Taghavi ، Simin - Tabriz University of Medical Sciences ► Vazifekhah ، Shabnam - Urmia University of Medical Sciences ► Naghavi Behzad ، Mohammad - Tabriz University of Medical Sciences ► Aghazadeh Attari ، Mohammad Mirza - Tabriz University of Medical Sciences
265
Abdali Larki، Fawzia نويسنده Department of Computer, Science and Research of Bushehr Branch, Islamic Azad University, Bushehr, Iran , ◄ Mirabedini ، Seyed Javad نويسنده , ◄ Harounabadi ، Ali نويسنده ,
266
Abdali Rakhees ، Arafat - Pendidikan Sultan Idris university ► bin Janoory ، Lajiman - Pendidikan Sultan Idris university
267
Abdali, Hosein Department of Plastic Surgery - Isfahan University of Medical Sciences ► Hadilou, Mansour Department of Plastic Surgery - Isfahan University of Medical Sciences ► Feizi, Awat Department of Biostatistics and Epidemiology - School of Health - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Omranifard, Mahmood Department of Plastic Surgery - Isfahan University of Medical Sciences ► Rasti Ardakani, Mehdi Department of Plastic Surgery - Isfahan University of Medical Sciences ► Emami, Abolhasan Department of Plastic Surgery - Iran University of Medical Sciences, Tehran
268
Abdali, Hosein Department of Plastic Surgery - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Hadilou, Mansour Department of Plastic Surgery - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
269
Abdali, Hossein Department of Plastic Surgery - Alzahra Research Institute - Isfahan University of Medical Sciences ► Ataee Kachuee, Ali Akbar Department of Plastic Surgery - Alzahra Research Institute - Isfahan University of Medical Sciences ► Mohammadi-Mofrad, Rastin Department of Plastic Surgery - Alzahra Research Institute - Isfahan University of Medical Sciences ► Hoghoughi, Mohammad Ali Department of Plastic Surgery - Alzahra Research Institute - Isfahan University of Medical Sciences ► Esmalian-Afyouni, Nazgol Department of Medicine - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
270
Abdali, Hossein Department of Plastic Surgery - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Heydari, Mohammadbagher Department of Plastic Surgery - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Omranifard, Mahmood Department of Plastic Surgery - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Rasti, Mahdi Department of Plastic Surgery - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
271
Abdali, Tahmineh Department of Architecture - Sepehr institute of Higher Educational, Isfahan ► Pahlavan, Somayeh Department of Architecture - Sepehr institute of Higher Educational, Isfahan ► Jahangiri, Mehdi Department of Mechanical Engineering - Shahrekord Branch - Islamic Azad University, Shahrekord ► Alidadi Shamsabadi, Akbar Islamic Azad University, Shahrekord ► Sayadi, Fahimeh Department of Electrical Engineering - Shahrekord Branch - Islamic Azad University, Shahrekord
272
Abdali، نويسنده , ◄ A. and Fikri، نويسنده , ◄ M. and Orthner، نويسنده , ◄ H. and Wiggers، نويسنده , ◄ H. and Schulz، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
273
Abdali، نويسنده , ◄ Salim and Gerward، نويسنده , ◄ Leif and Yakshin، نويسنده , ◄ Andrey E. and Louis، نويسنده , ◄ Eric and Bijkerk، نويسنده , ◄ Fred، نويسنده ,
274
ABDALI، Hakimeh نويسنده University College of Agriculture and Natural Resources,Department of Fisheries,University Of Tehran,Karaj,Iran , ◄ EAGDERI، Soheil نويسنده University College of Agriculture and Natural Resources,Department of Fisheries,University Of Tehran,Karaj,Iran ,
275
Abdali، Khadijeh نويسنده Dept. of Midwifery, Fatemeh College of Nursing and Midwifery, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran , ◄ Taghizadeh، Rozita نويسنده Department of Midwifery, Obstetrics ward, Zainabie Hospital, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran , ◄ Amoei، Sedigheh نويسنده Department of Obstetrics and Gynecology, School Of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran , ◄ Tabatabai، Seyed Hamid Reza نويسنده Department of Statistic, Faculty of Health, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran ,
276
Abdali، Soorena نويسنده Faculty of Marine Science and Technology, Tehran North Branch, Islamic Azad University, Tehran, IR Iran , ◄ Yousefi Jourdehi، Ayoub نويسنده International Research Institution of Dr. Dadman, Rasht, IR Iran , ◄ Kazemi، Rezvanollah نويسنده International Research Institution of Dr. Dadman, Rasht, IR Iran , ◄ Yazdani، Mohammad Ali نويسنده International Research Institution of Dr. Dadman, Rasht, IR Iran ,
277
Abdali-Mohammadi ، F. - Razi University ► Poorshamam ، A. - Razi University
278
Abdalla ، Amir H. College of Education Science - Taif University
279
Abdalla A. Alnajjar، نويسنده ,
280
Abdalla A. El-Shebly، نويسنده ,
281
Abdalla Abdal-hay، نويسنده , ◄ Abdalla and Barakat، نويسنده , ◄ Nasser A.M. and Lim، نويسنده , ◄ Jae Kyoo، نويسنده ,
282
Abdalla Abdal-hay، نويسنده , ◄ Abdalla and Hamdy، نويسنده , ◄ Abdel Salam and Khalil، نويسنده , ◄ Khalil Abdelrazek and Lim، نويسنده , ◄ Ju Hyun، نويسنده ,
283
Abdalla Abdal-hay، نويسنده , ◄ Abdalla and Mousa، نويسنده , ◄ Hamouda M. and Khan، نويسنده , ◄ Azizuddin and Vanegas، نويسنده , ◄ Pablo and Lim، نويسنده , ◄ Ju Hyun، نويسنده ,
284
Abdalla Abdal-hay، نويسنده , ◄ Abdalla and Sheikh، نويسنده , ◄ Faheem A. and Lim، نويسنده , ◄ Jae Kyoo، نويسنده ,
285
Abdalla Abdal-hay، نويسنده , ◄ Chul In Kim، نويسنده , ◄ Jae Kyoo Lim، نويسنده ,
286
Abdalla Abdal-hay، نويسنده , ◄ Hem Raj Pant، نويسنده , ◄ Jae Kyoo Lim، نويسنده ,
287
Abdalla Abdal-hay، نويسنده , ◄ Montasser Dewidar، نويسنده , ◄ Jae Kyoo Lim، نويسنده ,
288
Abdalla Abdal-hay، نويسنده , ◄ Montasser Dewidar، نويسنده , ◄ Juhyun Lim، نويسنده , ◄ Jae Kyoo Lim، نويسنده ,
289
Abdalla Abdal-hay، نويسنده , ◄ Nasser A.M. Barakat، نويسنده , ◄ Jae Kyoo Lim، نويسنده ,
290
Abdalla Abdelsamad Abdalla، نويسنده , ◄ Adam I. Ahmed and A.H. El Tinay، نويسنده ,
291
Abdalla Al-Amiri، نويسنده , ◄ Khalil Khanafer، نويسنده ,
292
Abdalla AlAmiri، نويسنده , ◄ Khalil Khanafer، نويسنده , ◄ Ioan Pop، نويسنده ,
293
Abdalla Al-Amiri، نويسنده , ◄ Khalil Khanafer، نويسنده , ◄ Ioan Pop، نويسنده ,
294
Abdalla Al-Amiri، نويسنده , ◄ Khalil Khanafer، نويسنده , ◄ Joseph Bull، نويسنده , ◄ Ioan Pop، نويسنده ,
295
Abdalla Araujo، نويسنده , ◄ A. and Del Nero، نويسنده , ◄ Jordan and Laks، نويسنده , ◄ Bernardo، نويسنده ,
296
Abdalla E.A Hassan، نويسنده , ◄ Ahmed F. El-Farargy، نويسنده , ◄ Terence N. Mitchell، نويسنده ,
297
Abdalla Elbergali، نويسنده , ◄ Jan Nygren، نويسنده , ◄ Mikael Kubista، نويسنده ,
298
Abdalla Estai, Mohamed Department of Anatomy - Faculty of Medicine - Universiti Kebangsaan Malaysia - Kuala Lumpur, Malaysia. ► Soelaiman, Ima Nirwana Department of Pharmacology - Faculty of Medicine - Universiti Kebangsaan Malaysia - Kuala Lumpur - Malaysia. ► Nazrun Shuid, Ahmad Department of Pharmacology - Faculty of Medicine - Universiti Kebangsaan Malaysia - Kuala Lumpur - Malays ► Das, Srijit Department of Anatomy - Faculty of Medicine - Universiti Kebangsaan Malaysia - Kuala Lumpur, Malaysia. ► Mohd Ali, Aishah Department of Pathology - Faculty of Medicine - Universiti Kebangsaan Malaysia - Kuala Lumpur - Malaysia. ► Suhaimi, Farihah Hj Department of Anatomy - Faculty of Medicine - Universiti Kebangsaan Malaysia - Kuala Lumpur, Malaysia
299
Abdalla H. Mohamed، نويسنده , ◄ T. L. Housley، نويسنده , ◄ G. Ejeta، نويسنده ,
300
Abdalla H. Mohamed، نويسنده , ◄ T. L. Housley، نويسنده , ◄ Gebisa Ejeta، نويسنده ,
301
Abdalla Kablan Member، نويسنده , ◄ IAENG، نويسنده , ◄ and Wing Lon Ng، نويسنده ,
302
Abdalla M. Al-Amiri and Ioan Pop، نويسنده ,
303
Abdalla M. Odeh، نويسنده , ◄ Wail Abu-El-Shar، نويسنده , ◄ Rami Al-Ruzouq، نويسنده ,
304
Abdalla Alrashdan، نويسنده , ◄ Ahmad Turki Mayyas، نويسنده , ◄ Said Al-Hallaj، نويسنده ,
305
Abdalla Alrashdan، نويسنده , ◄ Saeid Motavalli، نويسنده , ◄ Behrooz Fallahi، نويسنده ,
306
Abdalla, Ahmed Department of Pharmacy - Faculty of Applied Sciences - University of Sunderland United Kingdom
307
Abdalla، نويسنده , ◄ A.A. and El Tinay، نويسنده , ◄ A.H. and Mohamed، نويسنده , ◄ B.E. and Abdalla، نويسنده , ◄ A.H.، نويسنده ,
308
Abdalla، نويسنده , ◄ A.A. and El Tinay، نويسنده , ◄ A.H. and Mohamed، نويسنده , ◄ B.E. and Abdalla، نويسنده , ◄ A.H.، نويسنده ,
309
Abdalla، نويسنده , ◄ A.E and Tirzite، نويسنده , ◄ D and Tirzitis، نويسنده , ◄ G and Roozen، نويسنده , ◄ J.P، نويسنده ,
310
Abdalla، نويسنده , ◄ A.L. and Regitano، نويسنده , ◄ J.B. and Tornisielo، نويسنده , ◄ V.L. and Marchese، نويسنده , ◄ L. and Peçanha، نويسنده , ◄ M.R.S.R. and Vitti، نويسنده , ◄ D.M.S.S. and Smith، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
311
Abd-alla، نويسنده , ◄ Abo-el-nour N. and Al-sheikh، نويسنده , ◄ Fatimah and Al-Hossain، نويسنده , ◄ Abdullah Y.، نويسنده ,
312
Abdalla، نويسنده , ◄ Ahmed E and Roozen، نويسنده , ◄ Jacques P، نويسنده ,
313
Abdalla، نويسنده , ◄ Ahmed E.M. and Darwish، نويسنده , ◄ Saeid M. and Ayad، نويسنده , ◄ Eman H.E. and El-Hamahmy، نويسنده , ◄ Reham M.، نويسنده ,
314
Abdalla، نويسنده , ◄ Ahmed E.M. and Darwish، نويسنده , ◄ Saeid M. and Ayad، نويسنده , ◄ Eman H.E. and El-Hamahmy، نويسنده , ◄ Reham M.، نويسنده ,
315
Abdalla، نويسنده , ◄ E.B.، نويسنده ,
316
Abdalla، نويسنده , ◄ Ebtesam M. and Mostowska، نويسنده , ◄ Adrianna and Jagodzi?ski، نويسنده , ◄ Pawe? P. and Dwidar، نويسنده , ◄ Karin and Ismail، نويسنده , ◄ Suzan R.، نويسنده ,
317
Abdalla، نويسنده , ◄ F.H. and Bellé، نويسنده , ◄ L.P. and De Bona، نويسنده , ◄ K.S. and Bitencourt، نويسنده , ◄ P.E.R. and Pigatto، نويسنده , ◄ A.S. and Moretto، نويسنده , ◄ M.B.، نويسنده ,
318
Abdalla، نويسنده , ◄ Hany F. and Megahed، نويسنده , ◄ Mohammad M. and Younan، نويسنده , ◄ Maher Y.A.، نويسنده ,
319
Abdalla، نويسنده , ◄ Hany F.، نويسنده ,
320
Abdalla، نويسنده , ◄ Ibrahim E and Yang، نويسنده , ◄ Zhiyin، نويسنده ,
321
Abdalla، نويسنده , ◄ Jamal A. and Elsanosi، نويسنده , ◄ A. and Abdelwahab، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
322
Abdalla، نويسنده , ◄ Jamal A. and Hawileh، نويسنده , ◄ Rami، نويسنده ,
323
Abdalla، نويسنده , ◄ M. and Jones، نويسنده , ◄ M. and Yeluripati، نويسنده , ◄ J. and Smith، نويسنده , ◄ P. and Burke، نويسنده , ◄ J. and Williams، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
324
Abdalla، نويسنده , ◄ M. and Kumar، نويسنده , ◄ S. and Jones، نويسنده , ◄ M. and Burke، نويسنده , ◄ J. and Williams، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
325
Abdalla، نويسنده , ◄ M. Sebawe and Eleuch، نويسنده , ◄ H. M. Barakat، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
326
Abdalla، نويسنده , ◄ M.، نويسنده , ◄ Shavitt، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده , ◄ Wool، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
327
Abdalla، نويسنده , ◄ M.A. and Frِjdh، نويسنده , ◄ C. J. Petersson، نويسنده , ◄ C.S.، نويسنده ,
328
Abdalla، نويسنده , ◄ M.A. and Frِjdh، نويسنده , ◄ C. J. Petersson، نويسنده , ◄ C.S.، نويسنده ,
329
Abdalla، نويسنده , ◄ M.A. and Frِjdh، نويسنده , ◄ C. J. Petersson، نويسنده , ◄ C.S.، نويسنده ,
330
Abdalla، نويسنده , ◄ M.A. and Frِjdh، نويسنده , ◄ C. J. Petersson، نويسنده , ◄ C.S.، نويسنده ,
331
Abdalla، نويسنده , ◄ M.A. and Frِjdh، نويسنده , ◄ C. J. Petersson، نويسنده , ◄ C.S.، نويسنده ,
332
Abdalla، نويسنده , ◄ Mohamed and Dean، نويسنده , ◄ Derrick and Adibempe، نويسنده , ◄ David and Nyairo، نويسنده , ◄ Elijah and Robinson، نويسنده , ◄ Pamela and Thompson، نويسنده , ◄ Gregory، نويسنده ,
333
Abdalla، نويسنده , ◄ Mohamed and Dean، نويسنده , ◄ Derrick and Robinson، نويسنده , ◄ Pamela and Nyairo، نويسنده , ◄ Elijah، نويسنده ,
334
Abdalla، نويسنده , ◄ Mohamed and Dean، نويسنده , ◄ Derrick and Theodore، نويسنده , ◄ Merlin and Fielding، نويسنده , ◄ Jennifer and Nyairo، نويسنده , ◄ Elijah and Price، نويسنده , ◄ Gary، نويسنده ,
335
Abd-Alla، نويسنده , ◄ Mohamed Hemida and Elsadek El-Enany، نويسنده , ◄ Abdel-Wahab، نويسنده ,
336
Abd-Alla، نويسنده , ◄ Mohamed Hemida and Morsy، نويسنده , ◄ Fatthy Mohamed and El-Enany، نويسنده , ◄ Abdel-Wahab Elsadek، نويسنده ,
337
Abdalla، نويسنده , ◄ Mohamed O. and Dean، نويسنده , ◄ Derrick and Campbell، نويسنده , ◄ Sandi، نويسنده ,
338
Abdalla، نويسنده , ◄ Mohamed O. and Ludwick، نويسنده , ◄ Adriane and Mitchell، نويسنده , ◄ Temisha، نويسنده ,
339
Abdalla، نويسنده , ◄ Rifaat and Li، نويسنده , ◄ Jonathan، نويسنده ,
340
Abdalla، نويسنده , ◄ Sahar and Springborg، نويسنده , ◄ Michael and Dong، نويسنده , ◄ Yi، نويسنده ,
341
Abdalla، نويسنده , ◄ Sahar and Springborg، نويسنده , ◄ Michael، نويسنده ,
342
Abdalla، نويسنده , ◄ Sayed Abdalla and Horiuchi، نويسنده , ◄ Hiroyuki and Furusawa، نويسنده , ◄ Shuichi and Matsuda، نويسنده , ◄ Haruo، نويسنده ,
343
Abdalla، نويسنده , ◄ Sayed Abdalla and Horiuchi، نويسنده , ◄ Hiroyuki and Furusawa، نويسنده , ◄ Shuichi and Matsuda، نويسنده , ◄ Haruo، نويسنده ,
344
Abdalla، نويسنده , ◄ Taha A and Mammo، نويسنده , ◄ Wendimagegn and Workalemahu، نويسنده , ◄ Bantikassegn، نويسنده ,
345
Abdalla، نويسنده , ◄ Zaki Eldin Ali and Li، نويسنده , ◄ Baoshan and Tufail، نويسنده , ◄ Asma، نويسنده ,
346
Abdalla، نويسنده , ◄ Zaki Eldin Ali and Li، نويسنده , ◄ Baoshan and Tufail، نويسنده , ◄ Asma، نويسنده ,
347
Abd-Alla، A. نويسنده Botany Department, Faculty of Science, Sirte University, Libya ,
348
ABD-ALLA، MOHAMED D. نويسنده , ◄ WAHIB، ALI A. نويسنده , ◄ RAVDIN، JONATHAN I. نويسنده ,
349
Abdalla، S.A. نويسنده Department of Genetics and Animal Breeding, Faculty of Animal Production, University of Khartoum, Sudan. , ◄ Ishag، I.A نويسنده Departments of Animal Breeding and Genetics, Faculty of Animal Production, University of Khartoum. , ◄ Ahmed، M-K.A. نويسنده Department of Genetics and Animal Breeding, Faculty of Animal Production, University of Khartoum, Sudan. ,
350
AbdAllah A Mohamed، نويسنده , ◄ Moustafa F Bakr، نويسنده , ◄ Khaled A Abd El-Fattah، نويسنده ,
351
Abdallah A. Elsharkawy، نويسنده ,
352
Abdallah A. Nahla، نويسنده ,
353
Abdallah Abu Nabaʹh، نويسنده , ◄ Jebreen Hussain، نويسنده , ◄ Aieman Al-Omari، نويسنده , ◄ and Sadeq Shdeifat، نويسنده ,
354
Abdallah Aissa، نويسنده , ◄ Mongi Debbabi، نويسنده , ◄ Michel Gruselle، نويسنده , ◄ Rene Thouvenot، نويسنده , ◄ Patrick Gredin، نويسنده , ◄ Rainer Traksmaa، نويسنده , ◄ Kaia T?nsuaadu، نويسنده ,
355
Abdallah Aissa، نويسنده , ◄ Hassen Agougui، نويسنده , ◄ Mongi Debbabi، نويسنده ,
356
Abdallah Al Mohammad، نويسنده , ◄ Ian R. Mahy، نويسنده , ◄ Aidan Buckley، نويسنده , ◄ Robert I. Cargill، نويسنده , ◄ Murdoch Y. Norton، نويسنده , ◄ Andrew E. Welch، نويسنده , ◄ Stephen Walton، نويسنده ,
357
Abdallah Al-Zoubi ، نويسنده , ◄ Uri S. ten Brink، نويسنده ,
358
Abdallah Bchir، نويسنده , ◄ Zulfiqar Bhutta، Shereen نويسنده , ◄ Fred Binka، نويسنده , ◄ Robert Black، نويسنده , ◄ Debbie Bradshaw، نويسنده , ◄ Geoff Garnett، نويسنده , ◄ Kenji Hayashi، نويسنده , ◄ Prabhat Jha، نويسنده , ◄ Richard Peto، نويسنده , ◄ Cheryl Sawyer، نويسنده , ◄ Bernhard Schwartlander، نويسنده , ◄ Neff Walker، نويسنده , ◄ Michael Wolfson، نويسنده , ◄ Derek Yach، نويسنده , ◄ Basia Zaba، نويسنده ,
359
Abdallah Ben Alaya، نويسنده , ◄ Abderrazek Souissi، نويسنده , ◄ Jamila Tarhouni and Kamel Ncib ، نويسنده ,
360
Abdallah BenAbdallah، نويسنده , ◄ Mohsen Dlala، نويسنده , ◄ Mohamed Ali Hammami، نويسنده ,
361
Abdallah Dahbi، نويسنده , ◄ Abraham Hefetz، نويسنده , ◄ Alain Lenoir، نويسنده ,
362
Abdallah Deyine، نويسنده , ◄ Abdallah and Poirier، نويسنده , ◄ Jean-Marie and Duhamel، نويسنده , ◄ Lucette and Duhamel، نويسنده , ◄ Pierre، نويسنده ,
363
Abdallah El Hamidi، نويسنده ,
364
Abdallah G. Rebeiz، نويسنده , ◄ Matthew T. Roe، نويسنده , ◄ John H. Alexander، نويسنده , ◄ Kenneth W. Mahaffey، نويسنده , ◄ Christopher B. Granger، نويسنده , ◄ Eric D. Peterson، نويسنده , ◄ Robert M. Califf، نويسنده , ◄ Robert A. Harrington، نويسنده ,
365
Abdallah Hamze، نويسنده , ◄ Olivier Provot، نويسنده , ◄ Jean-Daniel Brion، نويسنده , ◄ Mouâd Alami، نويسنده ,
366
Abdallah Hamze، نويسنده , ◄ Patrick Le Menez، نويسنده , ◄ Olivier Provot، نويسنده , ◄ Estelle Morvan، نويسنده , ◄ Jean-Daniel Brion، نويسنده , ◄ Mouâd Alami، نويسنده ,
367
Abdallah I. Husein Malkawi، نويسنده , ◄ Waleed F. Hassan ، نويسنده , ◄ Fayez A. Abdulla، نويسنده ,
368
Abdallah Ibrahim Abd El-Mageed، نويسنده , ◄ Abd El-Hadi El-Kamel، نويسنده , ◄ Abd El-Bast Abbady، نويسنده , ◄ Shaban Harb، نويسنده , ◄ Imran Issa Saleh، نويسنده ,
369
Abdallah Laouini، نويسنده , ◄ E. and Hamdani، نويسنده , ◄ M. and Pereira، نويسنده , ◄ M.I.S. and Douch، نويسنده , ◄ J. and Mendonça، نويسنده , ◄ M.H. and Berghoute، نويسنده , ◄ Y. and Singh، نويسنده , ◄ R.N.، نويسنده ,
370
Abdallah Laouini، نويسنده , ◄ Hatem Fessi، نويسنده , ◄ Catherine Charcosset، نويسنده ,
371
Abdallah Larbi Doukara، نويسنده , ◄ Mohammed Amine Mehdid، نويسنده , ◄ Ayada Djafri، نويسنده , ◄ Federico Andreoli، نويسنده , ◄ Nicolas Vanthuyne، نويسنده , ◄ Jean Christian Roussel، نويسنده ,
372
Abdallah Lyzzaik، نويسنده ,
373
Abdallah M. Adra، نويسنده , ◄ Andres A. Mejides، نويسنده , ◄ Maha S. Dennaoui، نويسنده , ◄ Samir N. Beydoun، نويسنده ,
374
Abdallah M. Adra، نويسنده , ◄ Helain J. Landy، نويسنده , ◄ Jaime Nahmias، نويسنده , ◄ Orlando G?mez-Mar?n، نويسنده ,
375
Abdallah Mkhadri، نويسنده ,
376
Abdallah Mkhadri، نويسنده ,
377
Abdallah Mkhadri، نويسنده , ◄ Abdelaziz Nasroallah، نويسنده ,
378
Abdallah Omezzine، نويسنده , ◄ Omar S. Al-Jabri، نويسنده ,
379
Abdallah Oukarroum، نويسنده , ◄ Abdallah and Gaudreault، نويسنده , ◄ Marie-Hélène and Pirastru، نويسنده , ◄ Laura and Popovic، نويسنده , ◄ Radovan، نويسنده ,
380
Abdallah Oukarroum، نويسنده , ◄ Abdallah and Perreault، نويسنده , ◄ François and Popovic، نويسنده , ◄ Radovan، نويسنده ,
381
Abdallah Qasaimeh، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
382
Abdallah S Daar، نويسنده ,
383
Abdallah S. Al-Zoubi، نويسنده , ◄ Till Heinrichs، نويسنده , ◄ Martin Sauter ، نويسنده , ◄ Isam Qabbani، نويسنده ,
384
Abdallah S. Berrouk، نويسنده , ◄ Abdallah S. and Stock، نويسنده , ◄ David E. and Laurence، نويسنده , ◄ Dominique and Riley، نويسنده , ◄ James J.، نويسنده ,
385
Abdallah S. Berrouk، نويسنده , ◄ Abdallah Sofiane and Ochieng، نويسنده , ◄ Richard، نويسنده ,
386
Abdallah S. Berrouk، نويسنده , ◄ Alvin C.K. Lai، نويسنده , ◄ Albert C.T. Cheung، نويسنده , ◄ S.L. Wong، نويسنده ,
387
Abdallah Thabet، نويسنده , ◄ David Haldane، نويسنده ,
388
Abdallah, Walid Department of Ophthalmology - USC Roski Eye Institute - Keck School of Medicine of the University of Southern California, USA ► Li, Wen Department of Electrical and Computer Engineering - Michigan State University, East Lansing, MI, USA ► Weiland, James Department of Ophthalmology - USC Roski Eye Institute - Keck School of Medicine of the University of Southern California, USA ► Humayun, Mark Department of Ophthalmology - USC Roski Eye Institute - Keck School of Medicine of the University of Southern California, USA ► Ameri, Hossein Department of Ophthalmology - USC Roski Eye Institute - Keck School of Medicine of the University of Southern California, USA
389
Abdallah، نويسنده , ◄ A.A. and Bouten، نويسنده , ◄ P.C.P. and de With، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
390
Abdallah، نويسنده , ◄ A.A. and Bouten، نويسنده , ◄ P.C.P. and den Toonder، نويسنده , ◄ J.M.J. and de With، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
391
Abdallah، نويسنده , ◄ A.A. and Lu، نويسنده , ◄ K. N. Ovchinnikov، نويسنده , ◄ C.D. and Bulle-Lieuwma، نويسنده , ◄ C.W.T. and Bouten، نويسنده , ◄ P.C.P. and de With، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
392
Abdallah، نويسنده , ◄ C. and Chorowicz، نويسنده , ◄ J. and Bou Kheir، نويسنده , ◄ R. and Khawlie، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
393
Abdallah، نويسنده , ◄ C.، نويسنده ,
394
Abdallah، نويسنده , ◄ Gamil M. and El-Sayed، نويسنده , ◄ El-Sayed M. and Abo-Salem، نويسنده , ◄ Osama M.، نويسنده ,
395
Abdallah، نويسنده , ◄ H. and Arnaudguilhem، نويسنده , ◄ C. and Jaber، نويسنده , ◄ F. and Lobinski، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
396
Abdallah، نويسنده , ◄ Ha??scam and Hamza، نويسنده , ◄ Moulaye، نويسنده ,
397
Abdallah، نويسنده , ◄ Haïscam، نويسنده ,
398
Abdallah، نويسنده , ◄ Hani and Bailly، نويسنده , ◄ Jean-Stéphane and Baghdadi، نويسنده , ◄ Nicolas and Lemarquand، نويسنده , ◄ Nicolas، نويسنده ,
399
Abdallah، نويسنده , ◄ Hazem and Emara، نويسنده , ◄ Hassan M. and Dorrah، نويسنده , ◄ Hassan T. and Bahgat، نويسنده , ◄ Ahmed، نويسنده ,
400
Abdallah، نويسنده , ◄ Ikram Bou and Tlili، نويسنده , ◄ Nizar and Martinez-Force، نويسنده , ◄ Enrique and Rubio، نويسنده , ◄ Ana Gracia Pérez and Perez-Camino، نويسنده , ◄ Maria Carmen and Albouchi، نويسنده , ◄ Ali and Boukhchina، نويسنده , ◄ Sadok، نويسنده ,
401
Abdallah، نويسنده , ◄ Mohamed Abou-Elwafa and Ibarra، نويسنده , ◄ Catalina and Neels، نويسنده , ◄ Hugo and Harrad، نويسنده , ◄ Stuart and Covaci، نويسنده , ◄ Adrian، نويسنده ,
402
Abdallah، نويسنده , ◄ Mohamed-Nur and Light، نويسنده , ◄ Nathan and Amin، نويسنده , ◄ Wala M. and Retrouvey، نويسنده , ◄ Jean-Marc and Cerruti، نويسنده , ◄ Marta and Tamimi، نويسنده , ◄ Faleh، نويسنده ,
403
Abdallah، نويسنده , ◄ Mohamed-Nur and Light، نويسنده , ◄ Nathan and Amin، نويسنده , ◄ Wala M. and Retrouvey، نويسنده , ◄ Jean-Marc and Cerruti، نويسنده , ◄ Marta and Tamimi، نويسنده , ◄ Faleh، نويسنده ,
404
Abdallah، نويسنده , ◄ Mokhtar and Raza، نويسنده , ◄ Rehan and Abdallah، نويسنده , ◄ Tarek and McCord، نويسنده , ◄ Donald and Khoueiry، نويسنده , ◄ Georges، نويسنده ,
405
Abdallah، نويسنده , ◄ Mouin S. and Kosiborod، نويسنده , ◄ Mikhail and Tang، نويسنده , ◄ Fengming and Karrowni، نويسنده , ◄ Wassef Y. and Maddox، نويسنده , ◄ Thomas M. and McGuire، نويسنده , ◄ Darren K. and Spertus، نويسنده , ◄ John A. and Arnold، نويسنده , ◄ Suzanne V.، نويسنده ,
406
Abdallah، نويسنده , ◄ Mouin S. and Spertus، نويسنده , ◄ John A. and Nallamothu، نويسنده , ◄ Brahmajee K. and Kennedy، نويسنده , ◄ Kevin F. and Arnold، نويسنده , ◄ Suzanne V. and Chan، نويسنده , ◄ Paul S.، نويسنده ,
407
Abdallah، نويسنده , ◄ Naoufel Ben and Pinaud، نويسنده , ◄ Olivier، نويسنده ,
408
Abdallah، نويسنده , ◄ Noreldeen H. and Schlumpberger، نويسنده , ◄ Miriam and Gaffney، نويسنده , ◄ Darragh A. and Hanrahan، نويسنده , ◄ John P. and Tobin، نويسنده , ◄ Joseph M. and Magner، نويسنده , ◄ Edmond، نويسنده ,
409
Abdallah، نويسنده , ◄ Patrيzia R. and Sumaila، نويسنده , ◄ Ussif R. Sumaila، نويسنده ,
410
Abdallah، نويسنده , ◄ Rami and Auchet، نويسنده , ◄ Sébastien and Méausoone، نويسنده , ◄ Pierre Jean، نويسنده ,
411
Abdallah، نويسنده , ◄ Rami and Auchet، نويسنده , ◄ Sébastien and Méausoone، نويسنده , ◄ Pierre Jean، نويسنده ,
412
Abdallah، نويسنده , ◄ Rawa and Geneste، نويسنده , ◄ Florence and Labasque، نويسنده , ◄ Thierry and Djelal، نويسنده , ◄ Hayet and Fourcade، نويسنده , ◄ Florence and Amrane، نويسنده , ◄ Abdeltif and Taha، نويسنده , ◄ Samir and Floner، نويسنده , ◄ Didier، نويسنده ,
413
Abdallah، نويسنده , ◄ Saamah and Thompson، نويسنده , ◄ Sam and Marks، نويسنده , ◄ Nic، نويسنده ,
414
Abdallah، نويسنده , ◄ Salah and Abu-Mallouh، نويسنده , ◄ Riyad، نويسنده ,
415
Abdallah، نويسنده , ◄ Tarek and Abdallah، نويسنده , ◄ Mokhtar and Saifan، نويسنده , ◄ Chadi and El Sayegh، نويسنده , ◄ Dany and Chalhoub، نويسنده , ◄ Michel and Sasso، نويسنده , ◄ Louis، نويسنده ,
416
Abdallah، نويسنده , ◄ Wa’el A. and Nelson، نويسنده , ◄ Alan E. and Gray، نويسنده , ◄ Murray R.، نويسنده ,
417
Abdallah، نويسنده , ◄ Wa’el A. and Nelson، نويسنده , ◄ Alan E.، نويسنده ,
418
Abdallah، نويسنده , ◄ Z. and Perkins، نويسنده , ◄ K. and Williams، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
419
Abdallah، نويسنده , ◄ Z. and Whittaker، نويسنده , ◄ M.T. and Bache، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
420
Abdallah، Amr Sayed Hassan نويسنده Department of Architecture , ◄ Hiroshi، Yoshino نويسنده Graduate School of Engineering , ◄ Goto، Tomonobu نويسنده Graduate School of Engineering , ◄ Enteria، Napoleon نويسنده Graduate School of Engineering , ◄ Radwan، Magdy M. نويسنده Department of Architecture , ◄ Eid، M. Abdelsamei نويسنده Department of Architecture ,
421
Abdallah، M. A. نويسنده , ◄ Pollenz، R. S. نويسنده , ◄ Nunamaker، R. A. نويسنده , ◄ Murphy، K. E. نويسنده ,
422
Abdallah، M. Si نويسنده , ◄ Zeghmati، B. نويسنده ,
423
Abdallah، Mona A. نويسنده , ◄ Pollenz، Richard S. نويسنده , ◄ Droog، Frans N. نويسنده , ◄ Nunamaker، Richard A. نويسنده , ◄ Tabachnick، Walter J. نويسنده , ◄ Murphy، Keith E. نويسنده ,
424
Abdallah، Naoufel Ben نويسنده , ◄ Kefi-Ferhane، Jihene نويسنده ,
425
Abd-Allah، N-N. نويسنده ,
426
Abdallah، Ola Moustafa نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, October University for Modern Sciences and Arts (MSA), 26 July Mehwer Road intersection with Wa , ◄ Badawey، Amr Mohamed نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Cairo, Egypt. ,
427
Abdallah، Ola Moustafa نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, October University for Modern Sciences and Arts (MSA), 26 July Mehwer Road intersection with Wa , ◄ Badawey، Amr Mohamed نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Cairo, Egypt. ,
428
Abdallah، Samy Mohamed نويسنده Department of Soils, Faculty of Agriculture, Ain Shams University, P.O. Box 68, Hadayek Shoubra 11241 Cairo, Egypt ,
429
AbdallahA.Nahla، نويسنده ,
430
AbdallahAssi، نويسنده ,
431
Abdalmula، نويسنده , ◄ A. and Washington، نويسنده , ◄ E.A. and House، نويسنده , ◄ J.V. and Dooley، نويسنده , ◄ L.M. and Blacklaws، نويسنده , ◄ B.A. and Ghosh، نويسنده , ◄ P. and Bailey، نويسنده , ◄ S.R. and Kimpton، نويسنده , ◄ W.G.، نويسنده ,
432
Abdalmula، نويسنده , ◄ A. and Washington، نويسنده , ◄ E.A. and House، نويسنده , ◄ J.V. and Dooley، نويسنده , ◄ L.M. and Blacklaws، نويسنده , ◄ B.A. and Ghosh، نويسنده , ◄ P. and Bailey، نويسنده , ◄ S.R. and Kimpton، نويسنده , ◄ W.G.، نويسنده ,
433
Abd-Alrahman، نويسنده , ◄ Sherif H.، نويسنده ,
434
Abdalvand، Ali نويسنده Department of Family Medicine, University of Alberta, Edmonton, Canada ,
435
Abdanipour ، Alireza - Zanjan University of Medical Sciences ► Shahsavandi ، Behnaz - Zanjan University of Medical Sciences ► Alipour ، Mohsen - Zanjan University of Medical Sciences ► Feizi ، Hadi - Zanjan University of Medical Sciences
436
Abdanipour ، Alireza - Zanjan University of Medical Sciences ► Dadkhah ، Masoud - Zanjan University of Medical Sciences ► Alipour ، Mohsen - Zanjan University of Medical Sciences ► Feizi ، Hadi - Zanjan University of Medical Sciences
437
Abdanipour، Alireza نويسنده Department of Anatomy, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran , ◄ Noori-Zadeh، Ali نويسنده Department of Medical Sciences, Shahrood Branch, Islamic Azad University, Shahrood, Iran. Noori-Zadeh, Ali ◄ Mesbah-Namin، Seyed Alireza نويسنده , ◄ Bakhtiyari، Salar نويسنده Department of Clinical Biochemistry, School of Medicine, Ilam University of Medical sciences, Ilam, Iran , ◄ Nejatbakhsh، Reza نويسنده Orthodontics Postgraduate Student, School of Dentistry, Shahed University. Tehran, Iran , ◄ Jafari Anarkooli، Iraj نويسنده Department of Anatomy, School of Medicine, Zanjan University of Medical Sciences, Zanjan, Iran ,
438
Abdar ، M. - University of Aizu ► Zomorodi-Moghadam ، M. - Ferdowsi University of Mashhad
439
Abdar Esfahani, Morteza Department of Cardiology - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Vosughi, Ali Akbar Department of Internal Medicine - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Fatehi, Mohamad Hossein Department of Internal Medicine - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► shahsanaee, Armindokht School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Teimuri, Azam Department of Internal Medicine - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
440
Abdar Esfahani، Morteza نويسنده Cardiology Department, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IR Iran , ◄ Abdar-Esfahani، Meisam نويسنده Faculty of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IR Iran ,
441
Abdar Esfahani، Morteza نويسنده Cardiology Department, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IR Iran , ◄ Farzamnia، Hamid نويسنده Resident, Cardiac Rehabilitation Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Department of Cardiology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran , ◄ Nezarat، Negin نويسنده Cardiac Rehabilitation Research Center, Isfahan Cardiovascular Research Institute, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran ,
442
Abdar Isfahani, Morteza Associated Professor of Cardiology - Advanced Echocardiographist - Isfahan University of Medical Sciences ► Khorasani, Ali Akbar MD - Cardiologist - Isfahan University of Medical Sciences ► Akbari, Mojtaba MSc - Biostatistics - Isfahan University of Medical Sciences
443
Abdar, Morteza Department of Cardiology - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Ebrahimifar, Payam Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Etemadifar, Masoud Department of Neurology - School of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
444
Abdar-Esfahani, Morteza Department of Cardiology - Faculty of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan ► Mehdizade, Mojdeh Department of Radiology - Faculty of Medicine - Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan
445
Abdassah، نويسنده , ◄ D. and Permadi، نويسنده , ◄ P. and Sumantri، نويسنده , ◄ Y. and Sumantri، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
446
Abdavi ، Fatemeh - University of Tabriz ► Shiralizadeh ، Zahra - University of Tabriz
447
Abdayem، نويسنده , ◄ Rodolphe and Baccolini، نويسنده , ◄ Graziano and Boga، نويسنده , ◄ Carla and Monari، نويسنده , ◄ Magda and Selva، نويسنده , ◄ Simona، نويسنده ,
448
Abdeddaim، نويسنده , ◄ Sabrina and Betka، نويسنده , ◄ Achour and Drid، نويسنده , ◄ Said and Becherif، نويسنده , ◄ Mohamed، نويسنده ,
449
ABDEDOU، azzedine نويسنده Université Mouloud Mammeri De Tizi Ouzou , ◄ Bouhadef، Khedidja نويسنده USTHB University ,
450
Abdeen Mustafa Omer، نويسنده ,
451
Abdeen Mustafa Omer، نويسنده ,
452
Abdeen Mustafa Omer، نويسنده ,
453
Abdeen Mustafa Omer، نويسنده ,
454
Abdeen، نويسنده , ◄ Hani and Ducasse، نويسنده , ◄ Stéphane and Pollet، نويسنده , ◄ Damien and Alloui، نويسنده , ◄ Ilham، نويسنده ,
455
Abdeen، نويسنده , ◄ M.M. and Greiling، نويسنده , ◄ R.O.، نويسنده ,
456
Abdeen، نويسنده , ◄ Suad M. and Olusi، نويسنده , ◄ Samuel O.، نويسنده ,
457
Abdeen، نويسنده , ◄ Suad M. and Olusi، نويسنده , ◄ Samuel Olusoji and Askar، نويسنده , ◄ Hifa A. and Thalib، نويسنده , ◄ Lukman and Al-Azemi، نويسنده , ◄ Aysha and George، نويسنده , ◄ Sunila، نويسنده ,
458
Abdeen، M. نويسنده Cairo University Abdeen, M. ◄ Attia، H. نويسنده Fayoum Univ. Attia, H.
459
Abdehagh، N نويسنده , ◄ Niloofar and Tezel، نويسنده , ◄ F. Handan and Thibault، نويسنده , ◄ Jules، نويسنده ,
460
Abdehagh، N نويسنده , ◄ Taghinejad Namini، M نويسنده , ◄ Heydarian، SM نويسنده , ◄ onakdarpour، B نويسنده , ◄ Zare، D. نويسنده ,
461
Abdekhoda, Mohammadhiwa Department of Medical Library and Information Sciences - School of Health Management and Medical Informatics - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran ► School of Health Management and Information Sciences - Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Ghazi Mirsaeed, Javad Department of Medical Library and Information Sciences - School of Health Management and Medical Informatics - Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran ► Zarea Gavgani, Vahide Department of Medical Library and Information Sciences - School of Health Management and Medical Informatics - Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran
462
Abdekhodaie, Mohammad Jafar Department of Chemical Engineering - Sharif University of Technology - Tehran ► Hemmati, Ali Asghar Department of Chemical Engineering - Sharif University of Technology - Tehran
463
Abdel Aal ، Mohamed - Alexandria University ► Ahmed ، Abdel Monem - University of Alexandria ► Abdel Rahman ، Hanaa - University of Alexandria ► Kandil ، Sherif - Institute of Graduate Studies amp;Research, University of Alexandria
464
Abdel Aal، نويسنده , ◄ A. and Barakat، نويسنده , ◄ H. and Abdel Hamid، نويسنده , ◄ Z.، نويسنده ,
465
Abdel Aal، نويسنده , ◄ A. and Hassan، نويسنده , ◄ Hanaa B. and Abdel Rahim، نويسنده , ◄ M.A.، نويسنده ,
466
Abdel Aal، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
467
Abdel Aal، نويسنده , ◄ S. and Abdel Halim، نويسنده , ◄ W.S. and Shalabi، نويسنده , ◄ A.S.، نويسنده ,
468
Abdel Aaty، نويسنده , ◄ H.E. and Abdel-Hameed، نويسنده , ◄ D.M. and Alam-Eldin، نويسنده , ◄ Y.H. and El-Shennawy، نويسنده , ◄ S.F. and Aminou، نويسنده , ◄ H.A. and Makled، نويسنده , ◄ S.S. and Darweesh، نويسنده , ◄ S.K.، نويسنده ,
469
Abdel Alim Kamal، نويسنده , ◄ Amr M. Youssef ?، نويسنده ,
470
Abdel Azeem، نويسنده , ◄ S.M. and Kuss، نويسنده , ◄ H.M. and El-Shahat، نويسنده , ◄ M.F.، نويسنده ,
471
Abdel Azim، نويسنده , ◄ Abdel-Azim A. and Abdul-Raheim، نويسنده , ◄ Abdul-Raheim M. and Kamel، نويسنده , ◄ Reem K. and Abdel-Raouf، نويسنده , ◄ Manar E.، نويسنده ,
472
Abdel Azim، Alaa Mohammad نويسنده Department of toxic and narcotic drug forensic medicine, Cairo, Egypt , ◄ El-Ashmoony، Manal نويسنده Department of pharmaceutics, faculty of pharmacy, Cairo university, Cairo, Egypt , ◄ Swealem، Abdel Moneim نويسنده Department of Pharmaceutics, National Organization for Drug Control and Research, Cairo, Egypt , ◄ shoukry، Ragia Ali نويسنده Department of pharmaceutics, faculty of pharmacy, Cairo university, Cairo, Egypt ,
473
Abdel Aziz Aly Lobna نويسنده 1Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Future University, Cairo ► Ibrahim Hammouda Nelly نويسنده Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Faculty of Dentistry, Mansoura University, Mansoura, Egypt
474
Abdel Aziz Aly, Lobna Department of Oral and Maxillofacial Surgery - Faculty of Dentistry - Future University, Cairo ► Ibrahim Hammouda, Nelly Department of Oral and Maxillofacial Surgery - Faculty of Dentistry - Mansoura University - Mansoura, Egypt
475
Abdel aziz Balah، Mohamed نويسنده Plant Protection Department, Desert Research Center, El-Mataria, Cairo, Egypt. ,
476
Abdel Aziz Mohamed Ahmed، نويسنده , ◄ Ahmed Babiker، نويسنده , ◄ Lammya Ali Eltash، نويسنده , ◄ Clive Shiff، نويسنده ,
477
Abdel Aziz Mousa Thabet، نويسنده , ◄ Victoria Tischler، نويسنده , ◄ Panos Vostanis، نويسنده ,
478
Abdel Aziz Mousa Thabet، نويسنده , ◄ Yehia Abed، نويسنده , ◄ Panos Vostanis، نويسنده ,
479
Abdel Aziz Thabet، نويسنده , ◄ Panos Vostanis، نويسنده ,
480
Abdel Aziz, Reem A Department of Pediatrics - Faculty of Medicine - Minia University, Egypt ► El-Mazary, Abdel-Azeem M Department of Pediatrics - Faculty of Medicine - Minia University, Egypt ► Abu ELela, Mostafa A Department of Clinical-pathology - Faculty of Medicine - Minia University, Egypt
481
Abdel Aziz، نويسنده , ◄ Ayman A. and Salem، نويسنده , ◄ Abdel Naby M. and Sayed، نويسنده , ◄ Mostafa A. and Aboaly، نويسنده , ◄ Mohamed M.، نويسنده ,
482
Abdel Aziz، نويسنده , ◄ Ayman A.، نويسنده ,
483
Abdel Aziz، نويسنده , ◄ M.M.، نويسنده , ◄ Abou El-Zahab، نويسنده , ◄ E.E.، نويسنده , ◄ Zobaa، نويسنده , ◄ A.F.، نويسنده ,
484
Abdel Baki, Passent Mahmoud Department of Pharmacognosy - Faculty of Pharmacy - Cairo University, Cairo, Egypt ► El-Sherei, Moshera Mohamed Department of Pharmacognosy - Faculty of Pharmacy - Cairo University, Cairo, Egypt ► Khaleel, Amal Elsayed Department of Pharmacognosy - Faculty of Pharmacy - Cairo University, Cairo, Egypt ► Abdel Motaal, Amira Ahmed Department of Pharmacognosy - College of Pharmacy - King Khalid University, Abha, Kingdom of Saudi Arabia ► Ibrahim Abdallah, Heba Mohammed Department of Pharmacology - Medical Research Division - National Research Center, Giza, Egypt
485
Abdel Baky، نويسنده , ◄ H. and Ebead، نويسنده , ◄ U.A. and Neale، نويسنده , ◄ K.W.، نويسنده ,
486
Abdel Basir، نويسنده , ◄ Sabah M.، نويسنده ,
487
Abdel Gawad، نويسنده , ◄ Omayma and Abou Tabl، نويسنده , ◄ M.H. and Abdel Hamid، نويسنده , ◄ Z. and Mostafa، نويسنده , ◄ S.F.، نويسنده ,
488
Abdel Ghaly، نويسنده , ◄ Ashley Thistle، نويسنده ,
489
Abdel Ghani، نويسنده , ◄ Nour T. and Mansour، نويسنده , ◄ Ahmed M.، نويسنده ,
490
Abdel Ghani، نويسنده , ◄ Nour T. and Mansour، نويسنده , ◄ Ahmed M.، نويسنده ,
491
Abdel H. El-Shaarawi ، نويسنده , ◄ Jef Teugels، نويسنده ,
492
Abdel H. Taguri، نويسنده , ◄ Gawn G. McIlwaine، نويسنده ,
493
Abdel H. Taguri، نويسنده , ◄ Muhtaq A. Khan، نويسنده , ◄ Rohini ander، نويسنده ,
494
Abdel Hadi، نويسنده , ◄ A.A. and Wasfi، نويسنده , ◄ I.A. and Elghazali، نويسنده , ◄ M. and Almahrami، نويسنده , ◄ A.M. and Barezaiq، نويسنده , ◄ I.M. and Alkatheeri، نويسنده , ◄ N.A. and Alhadrami، نويسنده , ◄ G.A.، نويسنده ,
495
Abdel Hady، نويسنده , ◄ Ahmed، نويسنده ,
496
Abdel Hakim Taguri، نويسنده , ◄ Baljean Dhillon، نويسنده , ◄ tephen B Wharton، نويسنده , ◄ Ahmed Kamal، نويسنده ,
497
Abdel Halim ، shimaa - Ain Shams University
498
Abdel Halim ، Shimaa - Ain Shams University ► Gomaa ، Essamhassan G Arafa - Mansoura University ► E. Rashedb ، Shymaa - Mansoura University
499
Abdel Halim, Shimaa Department of Chemistry - Faculty of Education - Ain Shams University - Cairo, Egypt ► Moustafa, H Department of Chemistry - Faculty of Science - Cairo University - Giza, Egypt
500
Abdel Halim، نويسنده , ◄ K.S. and Khedr، نويسنده , ◄ M.H. and Nasr، نويسنده , ◄ M.I. and El-Mansy، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
501
Abdel Halim، نويسنده , ◄ K.S.، نويسنده ,
502
Abdel Halim، نويسنده , ◄ W.S. and Shalabi، نويسنده , ◄ A.S.، نويسنده ,
503
Abdel Hameed ، A. A. نويسنده University of Dongola, Faculty of Agricultural Sciences, Sudan. , ◄ Fedel ، E. L. نويسنده University of Khartoum, Faculty of Animal Production, Sudan. , ◄ Seed ، A. M. نويسنده University of Khartoum, Faculty of Animal Production, Sudan. , ◄ Salih ، A. M. نويسنده University of Khartoum, Faculty of Animal Production, Sudan. ,
504
Abdel Hamid ، H.T. - National Institute of Oceanography and Fisherie ► Wenlong ، W. Ningxia Institute of Remote Sensing Surveying and Mapping ► Qiaomin ، L. Ningxia Institute of Remote Sensing Surveying and Mapping
505
Abdel Hamid El- Gamal، نويسنده , ◄ Radhir Kadian، نويسنده , ◄ Sahar Nazmi، نويسنده , ◄ Nabeel Najem، نويسنده ,
506
Abdel Hamid، نويسنده , ◄ Z. and Hassan، نويسنده , ◄ H.B.، نويسنده ,
507
Abdel Harith، نويسنده , ◄ Mohamed and Palleschi، نويسنده , ◄ Vincenzo and Radziemski، نويسنده , ◄ Leon، نويسنده ,
508
Abdel J Fuenmayor، نويسنده , ◄ Abdel M Fuenmayor، نويسنده ,
509
Abdel J. Fuenmayor، نويسنده , ◄ Abdel M. Fuenmayor، نويسنده ,
510
Abdel J. Fuenmayor، نويسنده , ◄ César Landaeta، نويسنده , ◄ Félix Peraza، نويسنده , ◄ Abdel M. Fuenmayor، نويسنده ,
511
Abdel J. Fuenmayor، نويسنده , ◄ Frances U. Stock، نويسنده , ◄ Akbar C. Fuenmayor، نويسنده , ◄ Abdel M. Fuenmayor P.، نويسنده ,
512
Abdel J. Fuenmayor، نويسنده , ◄ Geraldine Moreno، نويسنده , ◄ Agustin Landaeta، نويسنده , ◄ Abdel M. Fuenmayor P، نويسنده ,
513
Abdel J. Fuenmayor، نويسنده , ◄ John Inglessis، نويسنده , ◄ Rosaly Bucce، نويسنده , ◄ Abdel M. Fuenmayor، نويسنده ,
514
Abdel J. Fuenmayor، نويسنده , ◄ JoséGregorio Rosales، نويسنده , ◄ Abdel M. Fuenmayor، نويسنده ,
515
Abdel J. Fuenmayor، نويسنده , ◄ Leonardo Ram?rez، نويسنده , ◄ Abdel M. Fuenmayor، نويسنده ,
516
Abdel J. Fuenmayor، نويسنده , ◄ Sara Machacado، نويسنده , ◄ Liliana Carrero، نويسنده , ◄ Abdel M. Fuenmayor، نويسنده ,
517
Abdel J. Fuenmayor، نويسنده , ◄ Xiomara Araujo، نويسنده , ◄ Abdel M. Fuenmayor، نويسنده ,
518
Abdel Karim Touijer، نويسنده ,
519
Abdel Latif Sadek، نويسنده ,
520
Abdel Latif، نويسنده , ◄ M.S.، نويسنده ,
521
Abdel mnim Altwaiq، نويسنده , ◄ Marion Wolf، نويسنده , ◄ Rudi van Eldik، نويسنده ,
522
Abdel Mohsen, Abdelhakeem Department of Pediatrics - El-Minia University, Egypt ► Amin, Mohammed Department of Radiology - El-Minia University, Egypt ► Yousef, Rasha Department of Clinical Pathology - El-Minia University, Egypt
523
Abdel Mohsen, Abdelhakeem Departments of Pediatrics - El-Minia University - Mina, Egypt ► Abdelfadel, Ahmed Department of Clinical Pathology - El-Minia University - Mina, Egypt
524
Abdel Mohsen, Abdelhakeem Departments of Pediatrics Faculty of Medicine - El-Minia University, Egypt ► Yousef, Rasha Departments of Clinical Pathology - Faculty of Medicine - El-Minia University, Egypt
525
Abdel Moneim ، Rabab - Cairo University ► Abdel-Rafei ، Mohamed - National Center for Radiation Research and Technology ► Hassan ، Hesham - National Center for Radiation Research and Technology ► El-Zawahry ، Ibrahim - National Center for Radiation Research and Technology ► Hashem ، Wedad - Cairo University
526
Abdel Nasser A. Mabrouk، نويسنده ,
527
Abdel Nasser A. Mabrouk، نويسنده ,
528
Abdel Pérez-Lorenzana، نويسنده , ◄ William A. Ponce، نويسنده ,
529
Abdel Rady، نويسنده , ◄ A.S. and Khalfallah، نويسنده , ◄ Mohammed، نويسنده ,
530
Abdel Rady، نويسنده , ◄ A.S. and Osman، نويسنده , ◄ E.S. and Khalfallah، نويسنده , ◄ Mohammed، نويسنده ,
531
Abdel Rady، نويسنده , ◄ A.S. and Osman، نويسنده , ◄ E.S. and Khalfallah، نويسنده , ◄ Mohammed، نويسنده ,
532
Abdel Raheem, Moustafa M Department of Pediatrics - Faculty of Medicine - Minia University - Minia City, Egypt ► Sedik, Wael F Department of Biochemistry - Faculty of Medicine - Minia University - Minia City, Egypt
533
Abdel Raheem، نويسنده , ◄ Shehata E.، نويسنده ,
534
Abdel Raheem، Shehata E. نويسنده . , ◄ Ahmed، Mohamed M نويسنده University , ◄ Alazrak، Tarek M نويسنده University ,
535
Abdel Raheem، Shehata E. نويسنده . , ◄ Hayashikawa، Toshiro نويسنده . ,
536
Abdel Rahim، Khalid A. Ali نويسنده Botany and Microbiology Department, College of Sciences, King Saud University, Riyadh, Saudi Arabia , ◄ Ali Mohamed، Ahmed Mohamed نويسنده Department of Microbiology, College of Health Science, University of Dammam, Hafr Al Batin, Saudi Arabia ,
537
Abdel Rahman Anouti، نويسنده , ◄ Mérièm and Jacquemin، نويسنده , ◄ Johan and Lemordant، نويسنده , ◄ Daniel، نويسنده ,
538
Abdel Rahman Anouti، نويسنده , ◄ Mérièm and Jacquemin، نويسنده , ◄ Johan، نويسنده ,
539
Abdel Rahman Anouti، نويسنده , ◄ Mériem and Porion، نويسنده , ◄ Patrice and Brigouleix، نويسنده , ◄ Catherine and Galiano، نويسنده , ◄ Hervé and Lemordant، نويسنده , ◄ Daniel، نويسنده ,
540
Abdel Rahman Anouti، نويسنده , ◄ Mérièm and Sizaret، نويسنده , ◄ Pierre-Yves and Ghimbeu، نويسنده , ◄ Camélia and Galiano، نويسنده , ◄ Hervé and Lemordant، نويسنده , ◄ Daniel، نويسنده ,
541
Abdel Rahman M. Abdel Rahman، نويسنده , ◄ Rabab M. Gaafar، نويسنده , ◄ Hoda A. Baki، نويسنده , ◄ Hesham M. El Hosieny، نويسنده , ◄ Fatma Aboulkasem، نويسنده , ◄ Eman G. Farahat، نويسنده , ◄ Akram M. Nouh، نويسنده , ◄ Kamal A. Mansour، نويسنده ,
542
Abdel Rahman, Ahmed M Faculty of Agricultural Sciences - University of Gezira, Wad Medani, Sudan ► Hamid, Mohamed E Faculty of Economics and Rural Development - University of Gezira, Wad Medani, Sudan
543
Abdel Rahman, Ahmed M. Faculty of Agricultural Sciences - University of Gezira, Wad Medani, Sudan ► Fadol, Isam O. Faculty of Economics and Rural Development - University of Gezira, Wad Medani, Sudan
544
Abdel Rahman, Ahmed Mirghani Faculty of Agricultural Sciences - University of Gezira, Wad Medani, Sudan ► Mohammed, Wisal Abd Ebrahim Babiker Agricultural Research Corporation, Wad Medani, Sudan
545
Abdel Rahman، نويسنده , ◄ Adel A.-H and Wada، نويسنده , ◄ Takeshi and Saigo، نويسنده , ◄ Kazuhiko، نويسنده ,
546
Abdel Rahman، نويسنده , ◄ Hanaa Hammam and Abdel Wahed، نويسنده , ◄ Elsaied Mohamed، نويسنده ,
547
Abdel Raoof ، Gehan Fawzy - National Research Centre ► Said ، Ataa Abdelhaleem - National Research Centre ► Mohamed ، Khaled Younes - National Research Centre ► Gomaa ، Hesham A. - Nahda university
548
Abdel Raouf F. Elhefnawy، نويسنده ,
549
Abdel Raouf F. Elhefnawy، نويسنده , ◄ Bothaina M. H. Agoor، نويسنده , ◄ Abd Elmonem Khalil Elcoot، نويسنده ,
550
Abdel Raouf F. Elhefnawy، نويسنده , ◄ Galal M. Moatimid، نويسنده ,
551
Abdel Raouf، Osama نويسنده Operations Research and DSS Department, Menofia University, Shebien El-koum, Menofia , 32511, Egypt , ◄ Hezam، Ibrahim M. نويسنده Department of Mathematics and computer, Faculty of Education, Ibb University, Ibb city, Yemen ,
552
Abdel Razik Degheidy، نويسنده , ◄ Elkenany Brens Elkenany، نويسنده ,
553
Abdel Razik, Mohamed Department of Obstetrics and Gynecology - Benha Faculty of Medicine, Benha, Qalyubia, Egypt ► El Berry, Seham Department of Obstetrics and Gynecology - Benha Faculty of Medicine, Benha, Qalyubia, Egypt ► Mostafa, Ahmed Department of Obstetrics and Gynecology - Benha Faculty of Medicine, Benha, Qalyubia, Egypt
554
Abdel Rehim، نويسنده , ◄ Mona and Youssef، نويسنده , ◄ Ahmed and Hassan، نويسنده , ◄ Ebtesam and Khatab، نويسنده , ◄ Nagwa and Turky، نويسنده , ◄ Gamal، نويسنده ,
555
Abdel Rehim، نويسنده , ◄ Mona H. and Ismail، نويسنده , ◄ Nahla and Badawy، نويسنده , ◄ Abd El-Rahman A.A. and Turky، نويسنده , ◄ Gamal، نويسنده ,
556
Abdel Salam Hafiz، نويسنده , ◄ A. Hamza، نويسنده ,
557
Abdel Salam Hamdy، نويسنده , ◄ Abdel and Beccaria، نويسنده , ◄ Anna Maria and Temtchenko، نويسنده , ◄ Tatiana، نويسنده ,
558
Abdel Salam Hamdy، نويسنده , ◄ Abdel and Beccaria، نويسنده , ◄ Anna Maria and Temtchenko، نويسنده , ◄ Tatiana، نويسنده ,
559
Abdel Salam Hamdy، نويسنده , ◄ D.P. Butt، نويسنده ,
560
Abdel Salam Hamdy، نويسنده , ◄ Brian Marx، نويسنده , ◄ Darryl Butt، نويسنده ,
561
Abdel Salam Hamdy، نويسنده , ◄ Brian Marx، نويسنده , ◄ Darryl Butt، نويسنده ,
562
Abdel Salam، نويسنده , ◄ Mohamed and Al-Zhrani، نويسنده , ◄ Ghalia and Kosa، نويسنده , ◄ Samia A.، نويسنده ,
563
Abdel Salam، نويسنده , ◄ Mohamed and Gabal، نويسنده , ◄ Mohamed A. and Obaid، نويسنده , ◄ Abdullah Y.، نويسنده ,
564
Abdel Salam، S. نويسنده Professor of Structural Engineering, Faculty of Engineering, Zagazig University, Zagazig, Egypt , ◄ Attia، G. نويسنده Professor of Structural Engineering, Faculty of Engineering, Zagazig University, Zagazig, Egypt , ◄ Nageeb، T. نويسنده Professor of Geotechnical Engineering, Faculty of Engineering, Zagazig University, Zagazig, Egypt , ◄ Samir، M. نويسنده Ass. Lecturer of Structural Engineering, Faculty of Engineering, Zagazig University, Zagazig, Egypt ,
565
Abdel W. Awadalla، نويسنده , ◄ Jude U. Ohaeri، نويسنده , ◄ Aziza A. Salih، نويسنده , ◄ Adel M. Tawfiq، نويسنده ,
566
Abdel Wahab M. El-Naggar، نويسنده , ◄ Safaa G. Abd Alla، نويسنده , ◄ Hossam M. Said، نويسنده ,
567
Abdel Wahab M. El-Naggara، نويسنده ,
568
Abdel Wahab، نويسنده , ◄ F.A. and Abdel-Baki، نويسنده , ◄ Manal، نويسنده ,
569
Abdel Wahab، نويسنده , ◄ M.M. and Crocombe، نويسنده , ◄ A.D. and Beevers، نويسنده , ◄ A. and Ebtehaj، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
570
Abdel Wahid Hago، نويسنده , ◄ Amer Ali Al-Rawas، نويسنده , ◄ Ahmed Al-Riyami، نويسنده ,
571
Abd-El.Aziz، نويسنده , ◄ M.A. and Abd.El.Aleem، نويسنده , ◄ S. and Heikal، نويسنده , ◄ Mohamed، نويسنده ,
572
Abdel، نويسنده , ◄ Matthew P. and Morrey، نويسنده , ◄ Bernard F.، نويسنده ,
573
Abdel، نويسنده , ◄ Matthew P. and Perry، نويسنده , ◄ Kevin I. and Morrey، نويسنده , ◄ Mark E. and Steinmann، نويسنده , ◄ Scott P. and Sperling، نويسنده , ◄ John W. and Cass، نويسنده , ◄ Joseph R.، نويسنده ,
574
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ E.A. and Dietrich، نويسنده , ◄ D. and Steinhaeuser، نويسنده , ◄ S. and Wielage، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
575
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ E.A. and Farghaly، نويسنده , ◄ F.E.، نويسنده ,
576
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ E.A. and Mahmoud، نويسنده , ◄ M.H.H. and Sanad، نويسنده , ◄ M.M.S. and Criscuoli، نويسنده , ◄ A. and Figoli، نويسنده , ◄ A. and Drioli، نويسنده , ◄ E.، نويسنده ,
577
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ E.A. and Mahmoud، نويسنده , ◄ M.M.H. and El-Shall، نويسنده , ◄ H. and Ismail، نويسنده , ◄ A.K.، نويسنده ,
578
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ E.A. and Malekzadeh، نويسنده , ◄ S.M. and Rashad، نويسنده , ◄ M.M. and El-Midany، نويسنده , ◄ A.A. and El-Shall، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
579
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ E.A. and Rashad، نويسنده , ◄ M.M.، نويسنده ,
580
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ E.-S.M. and Hucl، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
581
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ E.-S.M. and Hucl، نويسنده , ◄ P.، نويسنده ,
582
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ El-Sayed A. and Mahmoud، نويسنده , ◄ M.H.H. and El-Shall، نويسنده , ◄ H. and Ismail، نويسنده , ◄ A.K.، نويسنده ,
583
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ El-Sayed A.، نويسنده ,
584
Abd-Elaal، نويسنده , ◄ El-Sayed and Mills، نويسنده , ◄ Julie E. and Ma، نويسنده , ◄ Xing، نويسنده ,
585
Abd-Elaal، نويسنده , ◄ El-Sayed and Mills، نويسنده , ◄ Julie E. and Ma، نويسنده , ◄ Xing، نويسنده ,
586
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ El-Sayed M. and Hucl، نويسنده , ◄ Piere and Shea Miller، نويسنده , ◄ Brian S. and Patterson، نويسنده , ◄ Carol Ann and Gray، نويسنده , ◄ Danielle، نويسنده ,
587
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ El-Sayed M. and Rabalski، نويسنده , ◄ Iwona، نويسنده ,
588
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ Ghada E.A. and Amer، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
589
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ H.A. and Nouari، نويسنده , ◄ M. and El Mansori، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
590
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ H.A.، نويسنده ,
591
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ H.K. and Sadik، نويسنده , ◄ M. and Bassyouni، نويسنده , ◄ M. and Shalabi، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
592
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ Hisham A. and Reyes، نويسنده , ◄ Ysai and Patten، نويسنده , ◄ John A. and Dong، نويسنده , ◄ Lei، نويسنده ,
593
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ Hisham A، نويسنده ,
594
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ Hussein K. Ashour، نويسنده ,
595
Abdelaal، نويسنده , ◄ M.M. and Hegab، نويسنده , ◄ A.H.، نويسنده ,
596
Abdelaal، نويسنده , ◄ Magdy Y. and Sobahi، نويسنده , ◄ Tariq R. and Makki، نويسنده , ◄ Mohamad Saleh I.، نويسنده ,
597
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ R.E and Al-Haddad، نويسنده , ◄ M.N، نويسنده ,
598
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ R.E and Al-Haddad، نويسنده , ◄ M.N، نويسنده ,
599
Abdel-Aal، نويسنده , ◄ R.E.، نويسنده ,
600
Abdel-Aal، R.E. نويسنده , ◄ Raashid، M. نويسنده ,
601
Abdel-Aal، R.E. نويسنده , ◄ Raashid، M. نويسنده ,
602
Abdelaati Daouia، نويسنده , ◄ Abdelaati and Florens، نويسنده , ◄ Jean-Pierre and Simar، نويسنده , ◄ Léopold، نويسنده ,
603
Abdelaati Daouia، نويسنده , ◄ Abdelaati and Florens، نويسنده , ◄ Jean-Pierre and Simar، نويسنده , ◄ Léopold، نويسنده ,
604
Abdelaati Daouia، نويسنده , ◄ Abdelaati and Gijbels، نويسنده , ◄ Irène، نويسنده ,
605
Abdelaati Daouia، نويسنده , ◄ Abdelaati and Girard، نويسنده , ◄ Stéphane and Guillou، نويسنده , ◄ Armelle، نويسنده ,
606
Abdelaati Daouia، نويسنده , ◄ Abdelaati and Girard، نويسنده , ◄ Stéphane and Guillou، نويسنده , ◄ Armelle، نويسنده ,
607
Abdelaati Daouia، نويسنده , ◄ Abdelaati and Simar، نويسنده , ◄ Léopold، نويسنده ,
608
Abdelaati Daouia، نويسنده , ◄ Abdelaati and Simar، نويسنده , ◄ Léopold، نويسنده ,
609
Abdelaati Daouia، نويسنده , ◄ Jean-Pierre Florens، نويسنده , ◄ Léopold Simar، نويسنده ,
610
ABDELAAZIZ ALAOUI، نويسنده , ◄ ABDESSAMAD IMOULAN، نويسنده , ◄ ZINEB EL ALAOUI-TALIBI AND ABDELLATIF EL MEZIANE، نويسنده ,
611
Abdeladim Elhamdani، نويسنده , ◄ Clive H. Palfrey، نويسنده , ◄ Cristina R. Artalejo، نويسنده ,
612
Abdeladim Guermoune، نويسنده , ◄ Abdeladim and Jarid، نويسنده , ◄ Abdellah and Ouassas، نويسنده , ◄ Abdeljalil and Chafiq، نويسنده , ◄ Serrar and Es-sofi، نويسنده , ◄ Abderrahman، نويسنده ,
613
Abdeladim Guermoune، نويسنده , ◄ Driss Cherqaoui، نويسنده , ◄ Abdellah Jarid، نويسنده , ◄ Joel F. Liebman، نويسنده ,
614
Abdeladim Guermoune، نويسنده , ◄ Tarun Chari، نويسنده , ◄ Filip Popescu، نويسنده , ◄ Shadi S. Sabri، نويسنده , ◄ Jonathan Guillemette، نويسنده , ◄ Helgi S. Skulason، نويسنده , ◄ Thomas Szkopek، نويسنده , ◄ Mohamed Siaj، نويسنده ,
615
Abdeladim، نويسنده , ◄ K. and Chader، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
616
Abdelal، نويسنده , ◄ Amina and El-Enany، نويسنده , ◄ Nahed and Belal، نويسنده , ◄ Fathalla، نويسنده ,
617
Abdelali Kerbal، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
618
Abdelali Kettani، نويسنده , ◄ Gautam Basu، نويسنده , ◄ Andrey Gorin، نويسنده , ◄ Ananya Majumdar، نويسنده , ◄ Eugene Skripkin، نويسنده , ◄ Dinshaw J. Patel، نويسنده ,
619
Abdelali Kettani، نويسنده , ◄ Serge Bouaziz، نويسنده , ◄ Eugene Skripkin، نويسنده , ◄ Ananya Majumdar، نويسنده , ◄ Weimin Wang، نويسنده , ◄ Roger A Jones and Dinshaw J Patel، نويسنده ,
620
Abdelali Terfous، نويسنده , ◄ A. and Helmaoui، نويسنده , ◄ M. and Hazzab، نويسنده , ◄ A. and Ghenaim، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
621
Abdelali، نويسنده , ◄ Maria and Reiter، نويسنده , ◄ Steven and Mongrain، نويسنده , ◄ Rosaire and Bertrand، نويسنده , ◄ Michel and L’Allier، نويسنده , ◄ Philippe L. and Kritikou، نويسنده , ◄ Ekaterini A. and Tardif، نويسنده , ◄ Jean-Claude، نويسنده ,
622
Abdelatif ، A. M. نويسنده Department of Physiology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Khartoum, P.O.Box 32, Khartoum North, Sudan. , ◄ Abdalla ، S. E. نويسنده College of Veterinary Medicine and Animal Production, Sudan University of Science and Technology, Khartoum North, Sudan. ,
623
Abdelatif Elmarrouni، نويسنده , ◄ Mireia Güell، نويسنده , ◄ Cristina Collell، نويسنده , ◄ Montserrat Heras، نويسنده ,
624
Abdelatif Hassini، نويسنده , ◄ Farid Benabdelouahed، نويسنده , ◄ Noureddine Benabadji، نويسنده , ◄ Ahmed Hafid Belbachir، نويسنده ,
625
Abdel-Aty، نويسنده , ◄ Hassan and Cocker، نويسنده , ◄ Myra and Meek، نويسنده , ◄ Cheryl and Tyberg، نويسنده , ◄ John V. and Friedrich، نويسنده , ◄ Matthias G.، نويسنده ,
626
Abdel-Aty، نويسنده , ◄ Mahmoud، نويسنده ,
627
Abdel-Azeem، نويسنده , ◄ S.M. and Bader، نويسنده , ◄ N.R. and Kuss، نويسنده , ◄ H.M. and El-Shahat، نويسنده , ◄ M.F.، نويسنده ,
628
Abdelazim، نويسنده , ◄ N.M. and Abdel-Latief، نويسنده , ◄ A.Y. and Abu-Sehly، نويسنده , ◄ A.A. and Abdel-Rahim، نويسنده , ◄ M.A.، نويسنده ,
629
Abdelaziz ، Basma M. - Damanhour University ► Helmy ، Maged W. - Damanhour University ► Katary ، Mohamed A. - Damanhour University ► Abd-Alhaseeb ، Mohammad M. - Damanhour University ► Ghoneim ، Asser I. - Damanhour University
630
Abdelaziz ، Zakaria - University of Salamanca ► Mahmoud ، Zakaria - Beni-Suef University
631
Abdelaziz A. Gohar، نويسنده , ◄ Frank A. Ward، نويسنده , ◄ Saud A. Amer، نويسنده ,
632
Abdelaziz Aliat، نويسنده ,
633
Abdelaziz Amroune، Abdelaziz Amroune نويسنده Abdelaziz Amroune, Abdelaziz Amroune ◄ A and Fantozzi، نويسنده , ◄ G and Dubois، نويسنده , ◄ J and Deloume، نويسنده , ◄ J.-P and Durand، نويسنده , ◄ B and Halimi، نويسنده , ◄ R، نويسنده ,
634
Abdelaziz Amroune، Abdelaziz Amroune نويسنده Abdelaziz Amroune, Abdelaziz Amroune ◄ A and Fantozzi، نويسنده , ◄ G and Dubois، نويسنده , ◄ J and Deloume، نويسنده , ◄ J.-P and Durand، نويسنده , ◄ B and Halimi، نويسنده , ◄ R، نويسنده ,
635
Abdelaziz Amroune، Abdelaziz Amroune نويسنده Abdelaziz Amroune, Abdelaziz Amroune ◄ Bijan Davvaz، Bijan Davvaz نويسنده Bijan Davvaz, Bijan Davvaz
636
Abdelaziz Fellah، نويسنده ,
637
Abdelaziz Foul، نويسنده ,
638
Abdelaziz Foul، نويسنده ,
639
Abdelaziz Gherrou، نويسنده , ◄ Hace`ne Kerdjoudj، نويسنده ,
640
Abdelaziz Gherrou، نويسنده , ◄ Hacène Kerdjoudj، نويسنده ,
641
Abdelaziz Hamdy، Mohamed نويسنده Ophthalmic Department, National Institute of Laser Enhanced Science, Cairo University, Egypt , ◄ Ghoneim، Dina Foad نويسنده Ophthalmic Department, National Institute of Laser Enhanced Science, Cairo University, Egypt , ◄ Abdelkawi، Salwa نويسنده Department of Vision Sciences, Biophysics and Laser Science Unit, Research Institute of Ophthalmology, Giza, Egypt. , ◄ Taher، Ibraheim Mohyeldin نويسنده Ophthalmic Department, National Institute of Laser Enhanced Science, Cairo University, Egypt , ◄ ABDEL-SALAM، AHMED M نويسنده ,
642
Abdelaziz Kallel، نويسنده , ◄ Sylvie Le Hégarat-Mascle، نويسنده ,
643
Abdelaziz Kharfi، نويسنده , ◄ Marc Bureau، نويسنده , ◄ Yves Giguère، نويسنده , ◄ Jean-Marie Moutquin، نويسنده , ◄ Jean-Claude Forest، نويسنده ,
644
Abdelaziz Kharfi، نويسنده , ◄ Yves Giguère، نويسنده , ◄ Pierre De Grandpré، نويسنده , ◄ Jean-Marie Moutquin، نويسنده , ◄ Jean-Claude Forest، نويسنده ,
645
Abdelaziz Kharfi، نويسنده , ◄ Yves Giguère، نويسنده , ◄ Vincent Sapin، نويسنده , ◄ Jacques Massé، نويسنده , ◄ Bernard Dastugue، نويسنده , ◄ Jean-Claude Forest، نويسنده ,
646
Abdelaziz L. AL-Khlaifat، نويسنده ,
647
Abdelaziz L. AL-Khlaifat، نويسنده , ◄ Omar A. Al-Khashman، نويسنده ,
648
Abdelaziz Laouadi، نويسنده ,
649
Abdelaziz Laouadi، نويسنده , ◄ Morad R. Atif، نويسنده ,
650
Abdelaziz Laouadi، نويسنده , ◄ Morad R. Atif، نويسنده ,
651
Abdelaziz Ouali، نويسنده , ◄ Amar Ramdane Cherif، نويسنده , ◄ Marie-Odile Krebs، نويسنده ,
652
Abdelaziz Ouamri، نويسنده , ◄ Amine Naït-Ali، نويسنده ,
653
Abdelaziz Qarchi ، نويسنده , ◄ Hicham Belkebir ، نويسنده , ◄ Abdellah Mir، نويسنده ,
654
Abdelaziz Rahy، نويسنده , ◄ Chen Zhou، نويسنده , ◄ Zhi-Jie Zheng، نويسنده , ◄ S.Y. Park، نويسنده , ◄ Moon J. Kim، نويسنده , ◄ Ikjun Jang، نويسنده , ◄ Sung-June Cho، نويسنده , ◄ Duck J. Yang، نويسنده ,
655
Abdelaziz Rahy، نويسنده , ◄ Pooja Bajaj، نويسنده , ◄ Inga H. Musselman، نويسنده , ◄ Soon Hyung Hong، نويسنده , ◄ Yaping Sun، نويسنده , ◄ Duck J. Yang، نويسنده ,
656
Abdelaziz, Mohamad Department of Tropical Medicine and Gastroenterology - University of Sohag, Egypt - Mohamad Dossary Hospital - Saudi Arabia ► Sayed, Motaz Mohamad Dossary Hospital, Saudi Arabia - Department of Internal Medicine - University of Ein Shams, Egypt
657
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ A.F and El-Sharabasy، نويسنده , ◄ M.M.H and El-Far، نويسنده , ◄ M.A and Yousef، نويسنده , ◄ Wafaa M، نويسنده ,
658
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ A.F. and El-Naggar، نويسنده , ◄ M.M.، نويسنده ,
659
Abdelaziz، نويسنده , ◄ A.Y.، نويسنده , ◄ Irving، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده , ◄ Mansour، نويسنده , ◄ M.M.، نويسنده , ◄ El-Arabaty، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده , ◄ Nosseir، نويسنده , ◄ A.I.، نويسنده ,
660
Abdelaziz، نويسنده , ◄ Ahmed E.M. and Leite، نويسنده , ◄ Gustavo B. and Belhaj، نويسنده , ◄ Mohamed A. and Hallenbeck، نويسنده , ◄ Patrick C.، نويسنده ,
661
Abdelaziz، نويسنده , ◄ Ahmed Elsayed Mohamed and Ghosh، نويسنده , ◄ Dipankar and Hallenbeck، نويسنده , ◄ Patrick C.، نويسنده ,
662
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ Alaa A.-M and Matsunaga، نويسنده , ◄ Hirofumi and Kunieda، نويسنده , ◄ Takehisa، نويسنده ,
663
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ Alaa A.-M and Okuno، نويسنده , ◄ Junko and Tanaka، نويسنده , ◄ Shinsuke and Ishizuka، نويسنده , ◄ Tadao and Matsunaga، نويسنده , ◄ Hirofumi and Kunieda، نويسنده , ◄ Takehisa، نويسنده ,
664
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ Alaa A.-M. and Al-Omar، نويسنده , ◄ Mohamed A. and El-Azab، نويسنده , ◄ Adel S. and Kunieda، نويسنده , ◄ Takehisa، نويسنده ,
665
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ Alaa A.-M. and El Bialy، نويسنده , ◄ Serry A.A. and Goda، نويسنده , ◄ Fatma E. and Kunieda، نويسنده , ◄ Takehisa، نويسنده ,
666
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ Alaa A.-M. and El Bialy، نويسنده , ◄ Serry A.A. and Goda، نويسنده , ◄ Fatma E. and Kunieda، نويسنده , ◄ Takehisa، نويسنده ,
667
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ Alaa A.-M.، نويسنده ,
668
Abd-El-Aziz، نويسنده , ◄ Alaa S. and Strohm، نويسنده , ◄ Elizabeth A.، نويسنده ,
669
Abdelaziz، نويسنده , ◄ E.A. and Saidur، نويسنده , ◄ R. and Mekhilef، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
670
ABDELAZIZ، نويسنده , ◄ Hadj Henni and ATMANE، نويسنده , ◄ Hassen Ait and MECHAB، نويسنده , ◄ Ismail and BOUMIA، نويسنده , ◄ Lakhdar and TOUNSI، نويسنده , ◄ Abdelouahed and ABBAS، نويسنده , ◄ Adda Bedia El، نويسنده ,
671
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ Hatem A. and Ahmad، نويسنده , ◄ Pervez and Kadi، نويسنده , ◄ Adnan and Al-Rashood، نويسنده , ◄ Khalid A. and Ghabbour، نويسنده , ◄ Hazem A. and Fun، نويسنده , ◄ Hoong-Kun، نويسنده ,
672
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ Heba and Fawzy، نويسنده , ◄ Nermeen and Ismail، نويسنده , ◄ Ahmed I. and El-Askary، نويسنده , ◄ Hisham، نويسنده ,
673
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ Hussein M.H. and Mansour، نويسنده , ◄ I.A.S. and Sedahmed، نويسنده , ◄ G.H.، نويسنده ,
674
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ M.H. and Bassyouni، نويسنده , ◄ M. and Mansour، نويسنده , ◄ I.A.S. and Nagi، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
675
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ M.H. and Hassan، نويسنده , ◄ I. and Nirdosh، نويسنده , ◄ I. and Sedahmed، نويسنده , ◄ G.H.، نويسنده ,
676
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ M.H. GAO AMIN، نويسنده , ◄ N.K. and El-Ashtoukhy، نويسنده , ◄ E.-S.Z.، نويسنده ,
677
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ M.H.، نويسنده ,
678
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
679
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ M.S.M. and El-Shazly، نويسنده , ◄ A.H. and Farag، نويسنده , ◄ H.A. and Sedahmed، نويسنده , ◄ G.H.، نويسنده ,
680
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ Mohamed M. and Lotfy، نويسنده , ◄ Mahmoud and El-Kady، نويسنده , ◄ Ibrahim M. and Abozaid، نويسنده , ◄ Mostafa، نويسنده ,
681
Abdelaziz، نويسنده , ◄ O. and Radermacher، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
682
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ S.A. and Esmail، نويسنده , ◄ S.A. and Hussein، نويسنده , ◄ L. and Janssen، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
683
Abdelaziz، نويسنده , ◄ Sherif L. and Olgun، نويسنده , ◄ C. Guney and Martin II، نويسنده , ◄ James R.، نويسنده ,
684
Abdelaziz، نويسنده , ◄ Sherif L. and Ozudogru، نويسنده , ◄ Tolga Y. and Olgun، نويسنده , ◄ C. Guney and Martin II، نويسنده , ◄ James R.، نويسنده ,
685
Abdel-Aziz، نويسنده , ◄ MOHAMMEDI R. ABDEL-AZIZ، نويسنده ,
686
Abdelazziz Allam، نويسنده , ◄ Tahar Mourid، نويسنده ,
687
Abdelbagi Osman، نويسنده , ◄ M.I. Abdul Mutalib، نويسنده , ◄ M. Shuhaimi Othman، نويسنده , ◄ K.A. Amminudin، نويسنده ,
688
Abdelbaki Boutabaa، نويسنده ,
689
Abdelbaki Boutabaa، نويسنده , ◄ Alain Escassut ، نويسنده , ◄ Labib Haddad، نويسنده ,
690
Abdel-Baki، نويسنده , ◄ Manal and El-Diasty، نويسنده , ◄ Fouad، نويسنده ,
691
ABDEL-BAKY ، R. A. - King Abdulaziz University ► ABD-ELLAH ، H. N. - University of Assiut
692
Abdelbar، Ashraf M. نويسنده ,
693
Abdelbar، Ashraf M. نويسنده , ◄ Hedetniemi، Stephen T. نويسنده , ◄ Hedetniemi، Sandra M. نويسنده ,
694
Abdelbary، نويسنده , ◄ A. and Abouelwafa، نويسنده , ◄ M.N. and El Fahham، نويسنده , ◄ I.M. and Hamdy، نويسنده , ◄ A.H.، نويسنده ,
695
Abdelbary، نويسنده , ◄ A. and Elshafeey، نويسنده , ◄ A.H. and Zidan، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
696
Abdelbary، نويسنده , ◄ A. and Elshafeey، نويسنده , ◄ A.H. and Zidan، نويسنده , ◄ G.، نويسنده ,
697
Abdel-Bary، نويسنده , ◄ M. and Abdel-Samad، نويسنده , ◄ S. and Dolfus، نويسنده , ◄ N. and Kilian، نويسنده , ◄ K. and Sefzick، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
698
Abdel-Bary، نويسنده , ◄ M. and Abdel-Samad، نويسنده , ◄ S. and Dolfus، نويسنده , ◄ N. and Kilian، نويسنده , ◄ K. and Sefzick، نويسنده , ◄ T.، نويسنده ,
699
Abdel-Bary، نويسنده , ◄ M. and Abdel-Samad، نويسنده , ◄ S. and Kilian، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
700
Abdel-Bary، نويسنده , ◄ M. and Abdel-Samad، نويسنده , ◄ S. and Kilian، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
701
Abdel-Bary، نويسنده , ◄ M. and Abdel-Samad، نويسنده , ◄ S. and Kilian، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
702
Abdel-Bary، نويسنده , ◄ M. and Abdel-Samad، نويسنده , ◄ S. and Kilian، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
703
Abdelbasset A. Farahat، نويسنده , ◄ Arvind Kumar، نويسنده , ◄ Martial Say، نويسنده , ◄ Alaa El-Din M. Barghash، نويسنده , ◄ Fatma E. Goda، نويسنده , ◄ Hassan M. Eisa، نويسنده , ◄ Tanja Wenzler، نويسنده , ◄ Reto Brun، نويسنده , ◄ Yang Liu، نويسنده , ◄ Leah Mickelson، نويسنده , ◄ W. David Wilson، نويسنده , ◄ David W. Boykin، نويسنده ,
704
Abdel-Basset Abdo، Mohamed نويسنده . ,
705
Abdelbasset Lakhdar، نويسنده , ◄ Chokri Hafsi، نويسنده , ◄ Mokded Rabhi، نويسنده , ◄ Ahmed Debez، نويسنده , ◄ Francesco Montemurro، نويسنده , ◄ Chedly Abdelly، نويسنده , ◄ Naceur Jedidi، نويسنده , ◄ Zeineb Ouerghi، نويسنده ,
706
Abdel-Basset، نويسنده , ◄ R. and Bader، نويسنده , ◄ K.P.، نويسنده ,
707
Abdel-Basset، نويسنده , ◄ R. Wimberger-Friedl and M. W. J. Prins ، نويسنده , ◄ T. and Mohr، نويسنده , ◄ K.I. and Rybalka، نويسنده , ◄ N. and Martin، نويسنده , ◄ W.، نويسنده ,
708
Abdelber Bendaouda، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ Lucian Dascalescua، نويسنده , ◄ Marius Blajana، نويسنده , ◄ Adrian Samuilaa، نويسنده , ◄ Anca Stochitac، نويسنده , ◄ Petru V. Notingherc، نويسنده ,
709
Abdelber Bendaouda، نويسنده , ◄ Amar Tilmatinea، نويسنده , ◄ Karim Medlesa، نويسنده , ◄ Marius Blajanb، نويسنده , ◄ Mustapha Rahlic، نويسنده , ◄ Lucian Dascalescub، نويسنده , ◄ E-mail the corresponding author، نويسنده ,
710
Abdel-Dah Sadiki، نويسنده , ◄ David T. Williams، نويسنده ,
711
Abdel-Daim، Mohamed M. نويسنده Department of Pharmacology, Faculty of Veterinary Medicine, Suez Canal University, Ismailia, Egypt , ◄ Abdou، Rania H. نويسنده Department of Forensic Medicine and Toxicology, Faculty of Veterinary Medicine, Suez Canal University, Ismailia, Egypt ,
712
Abdeldayem ، R. - Mansoura University
713
Abdel-Dayem، Adel M. نويسنده , ◄ Meyer-Pittroff، R. نويسنده , ◄ Russ، W. نويسنده , ◄ Mohamad، M.A. نويسنده ,
714
Abdeldayem، Marwan Mohamed نويسنده -Cairo University-Egypt Applied Science University (ASU)-Kingdom of Bahrain ,
715
Abdeldjelil Belarbi، نويسنده , ◄ Sang-Wook Bae، نويسنده ,
716
Abdelfatah Bouziani، نويسنده ,
717
Abdelfatah Bouziani، نويسنده ,
718
Abdelfatah Bouziani، نويسنده , ◄ Nabil Merazga، نويسنده , ◄ Sihem Benamira، نويسنده ,
719
Abdelfatah Hegazy، نويسنده , ◄ Bahaa Hasan، نويسنده , ◄ Iyad Shaheen، نويسنده ,
720
Abdelfatah M. Yacout، نويسنده , ◄ Michael H. Van Haaren، نويسنده , ◄ William L. Dunn، نويسنده ,
721
Abdel-Fatah، نويسنده , ◄ Osama Mohamed and Erdmann، نويسنده , ◄ Volker A. and Lippmann، نويسنده , ◄ Corinna and Ahmed، نويسنده , ◄ Fouad Abdel-Rehim and Abdel-Rahim، نويسنده , ◄ Emam Abdel-Mobdy، نويسنده ,
722
Abdelfatah، Nasri نويسنده Faculty of the sciences and technology, Bechar University , ◄ Brahim، Gasbaoui نويسنده Department of electrical engineering, Bechar University, BP417, Bechar 08000, Algeria. ,
723
Abdelfattah ، نويسنده ,
724
Abdelfattah ، نويسنده , ◄ Mohamed S. and Toume، نويسنده , ◄ Kazufumi and Arai، نويسنده , ◄ Midori A. and Masu، نويسنده , ◄ Hyuma and Ishibashi، نويسنده , ◄ Masami، نويسنده ,
725
Abdelfattah ، E. نويسنده Department of Animal Hygiene, Behavior and Management, Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, Qalyubia, Moshtohor 13736, Egypt. , ◄ Karousa ، M. نويسنده Department of Animal Hygiene, Behavior and Management, Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, Qalyubia, Moshtohor 13736, Egypt. , ◄ Mahmoud، Mohamed E. نويسنده , ◄ EL-Laithy ، S. نويسنده Department of Animal Hygiene, Behavior and Management, Faculty of Veterinary Medicine, Benha University, Qalyubia, Moshtohor 13736, Egypt. , ◄ El-Gendi ، G. نويسنده Department of Animal Production, Faculty of Agriculture, Benha University, Qalyubia, Moshtohor, Egypt. , ◄ Eissa ، N. نويسنده Aquatic Diseases Laboratory, National Institute of Oceanography and Fisheries, Egypt. ,
726
Abdelfattah Hafez Abdellatif, Ahmed Department of Pharmaceutics and Industrial pharmacy - Faculty of Pharmacy - Al-Azhar University, Assuit, Egypt ► Abdelhafeza, Wael Abdellah Department of Pharmaceutics and Industrial pharmacy - Faculty of Pharmacy - Al-Azhar University, Assuit, Egypt ► Abdelmunsef Sarhan, Hatem Department of Pharmaceutics and Industrial pharmacy - Faculty of Pharmacy - El-Minia University, El-Minia, Egypt
727
Abdelfattah Mustafa، نويسنده , ◄ Adel A. El-Faheem، نويسنده ,
728
Abdelfattah, Nizar Saleh Doheny Eye Institute - David Geffen School of Medicine - University of California Los Angeles, CA, USA ► Radwan, Ahmed E. Brigham and Women's Hospital - Harvard Medical School, Boston, MA, US ► Sadda, Srinivas R. Doheny Eye Institute - David Geffen School of Medicine - University of California Los Angeles, CA, USA
729
Abdelfattah, Osama Department of Automotive Engineering - Faculty of Engineering - Minia University, Egypt ► Allam, Sabry Department of Automotive Technology - Faculty of Industrial Education - Helwan University, Egypt ► Youssef, Ismail Department of Automotive Engineering - Faculty of Engineering - Minia University, Egypt ► Mourad, Mohamed Department of Automotive Engineering - Faculty of Engineering - Minia University, Egypt ► Eltawwab, Ali Department of Automotive Engineering - Faculty of Engineering - Minia University, Egypt
730
Abdel-Fattah, Wafa I. Biomaterials Department - National Research Centre ► Atwa, Nagwa Chemistry of Natural and Microbial Products Department - National Research Centre ► Ali, Ghareib W. Biomaterials Department - National Research Centre
731
Abdel-Fattah, Wafa I. Biomaterials Department - National Research Centre, Cairo, Egypt ► Atwa, Nagwa Chemistry of Natural and Microbial Products Department - National Research Centre, Cairo, Egypt ► Ali, Ghareib W. Biomaterials Department - National Research Centre, Cairo, Egypt
732
Abdel-Fattah، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
733
Abdel-Fattah، نويسنده , ◄ Ahmed F. and Abdel-Naby، نويسنده , ◄ Moahmed A.، نويسنده ,
734
Abdel-Fattah، نويسنده , ◄ Ali K. and Kim، نويسنده , ◄ K.Y. and Fnais، نويسنده , ◄ M.S. and Al-Amri، نويسنده , ◄ A.M.، نويسنده ,
735
Abdel-Fattah، نويسنده , ◄ Ali K. and Morsy، نويسنده , ◄ M. and El-Hady، نويسنده , ◄ S.H and Kim، نويسنده , ◄ K.Y. and Sami، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
736
Abdel-Fattah، نويسنده , ◄ Amr I. and El-Genk، نويسنده ,
737
Abdel-Fattah، نويسنده , ◄ Amr I. and El-Genk، نويسنده , ◄ Mohamed S.، نويسنده ,
738
Abdel-Fattah، نويسنده , ◄ Aza. M. and Gamal-Eldeen، نويسنده , ◄ Amira M. and Helmy، نويسنده , ◄ Wafaa A. and Esawy، نويسنده , ◄ Mona A.، نويسنده ,
739
Abdel-Fattah، نويسنده , ◄ Wafa I. and Jiang، نويسنده , ◄ Tao and El-Bassyouni، نويسنده , ◄ Gehan El-Tabie and Laurencin، نويسنده , ◄ Cato T. Laurencin، نويسنده ,
740
Abdel-Fattah، A. نويسنده ,
741
Abdelfettah Bannari، نويسنده , ◄ Pierre Proulx، نويسنده , ◄ Hugues Ménard، نويسنده , ◄ Ciprian Mihai Cirtiu، نويسنده ,
742
Abdelfettah Benchrif، نويسنده , ◄ Abdelouahed Chetaine، نويسنده , ◄ Hamid Amsil، نويسنده ,
743
Abdelfettah Lahlou Mimi، نويسنده , ◄ Hamed Ben Dhia، نويسنده , ◄ Salem Bouri، نويسنده , ◄ Abderrahim Lahrach، نويسنده , ◄ Lahcen Ben Abidate، نويسنده , ◄ Fatima-Zohra Bouchareb-Haouchim، نويسنده ,
744
Abdelgadir Abbas، نويسنده , ◄ Gholamreza Fathifazl، نويسنده , ◄ O. Burkan Isgor، نويسنده , ◄ A. Ghani Razaqpur، نويسنده , ◄ Benoit Fournier، نويسنده , ◄ Simon Foo، نويسنده ,
745
Abdelgadir Tageldin Abdelgadir، نويسنده , ◄ Mohiuddin Ahmed، نويسنده , ◄ Al-Sakib Khan Pathan، نويسنده , ◄ Mohd Ariff Abdullah، نويسنده , ◄ Shariq Haseeb، نويسنده ,
746
Abdelgadir, Elamin Dubai Hospital - Dubai Health Authority ► Mahgoub, Ahmed Osman Ministry of health, Sudan
747
Abdelgadir، نويسنده , ◄ Warda and Nielsen، نويسنده , ◄ Dennis S. and Hamad، نويسنده , ◄ Siddig and Jakobsen، نويسنده , ◄ Mogens، نويسنده ,
748
Abdelgadir، نويسنده , ◄ Warda S and Ahmed، نويسنده , ◄ Tagelsir K and Dirar، نويسنده , ◄ Hamid A، نويسنده ,
749
Abdelgaleil, Samir A. M Department of Pesticide Chemistry and Technology - Alexandria University - Egypt ► AL-Eryan, Mohamed A Department of Applied Entomology - Alexandria University - Egypt ► EL-Minshawy, Abdelaziz Department of Applied Entomology - Alexandria University - Egypt ► Gadelhak, Gadelhak G Department of Applied Entomology - Alexandria University - Egypt ► Rabab, Rafiaa A Department of Applied Entomology - Alexandria University - Egypt
750
Abdel-Galil E. Amr، نويسنده , ◄ Ashraf M. Mohamed، نويسنده , ◄ Salwa F. Mohamed، نويسنده , ◄ Nagla A. Abdel-Hafez، نويسنده , ◄ Abu El-Fotooh G. Hammam، نويسنده ,
751
Abdel-Galil E. Amr، نويسنده , ◄ Mohamed M. Abdulla، نويسنده ,
752
Abdel-Galil، نويسنده , ◄ Rania E.S.، نويسنده ,
753
Abdel-Galil، نويسنده , ◄ T.K.  Kamel، نويسنده , ◄ M.; Youssef، نويسنده , ◄ A.M.  El-Saadany، نويسنده , ◄ E.F.  Salama، نويسنده , ◄ M.M.A. ، نويسنده ,
754
Abdelgani، نويسنده , ◄ M.E. and Elsheikh، نويسنده , ◄ E.A.E. and Mukhtar، نويسنده , ◄ N.O.، نويسنده ,
755
Abdelgawad، نويسنده , ◄ Abdelrahman M. and Hudson، نويسنده , ◄ Samuel M. and Rojas، نويسنده , ◄ Orlando J.، نويسنده ,
756
Abdelgawad، نويسنده , ◄ Abdelrahman M. and Watanabe، نويسنده , ◄ Kunio and Takeuchi، نويسنده , ◄ Shinji and Mizuno، نويسنده , ◄ Takashi، نويسنده ,
757
Abdel-Gawad، نويسنده , ◄ H.I.، نويسنده ,
758
Abdel-Gawad، نويسنده , ◄ S. and Wang، نويسنده , ◄ Xiaodong، نويسنده ,
759
Abdel-Gawad، Fatma M. نويسنده Natinal Organization for Drug Control and Research, (NODCAR), 6- Abou-Hzem St.Pyramids Ave. Giza, B.O. Box 29 Cairo, Egypt , ◄ Helmy، Ahmed G. نويسنده Physical Chemistry Department, Faculty of Science, Cairo University, Giza, Egypt , ◄ Mohamed، Eman F. نويسنده 1Natinal Organization for Drug Control and Research, (NODCAR), 6- Abou-Hzem St.Pyramids Ave. Giza, B.O. Box 29 Cairo, Egypt ,
760
Abdel-Ghaffar A Ali، نويسنده , ◄ Laila I Ali، نويسنده , ◄ S.M Aboul-Fotouh، نويسنده , ◄ Ahmed K Aboul-Gheit، نويسنده ,
761
Abdel-Ghaffar A Ali، نويسنده , ◄ Laila I Ali، نويسنده , ◄ Sameh M. Aboul-Fotouh، نويسنده , ◄ Ahmed K Aboul-Gheit، نويسنده ,
762
Abdelghafour Zaabout، نويسنده , ◄ Hervé Bournot، نويسنده , ◄ René Occelli، نويسنده , ◄ Bousselham Kharbouch، نويسنده ,
763
Abdel-Ghani ، N.T. - Cairo University ► El-Chaghaby ، G.A. - Agricultural Research Center ► Helal ، F.S. - Ministry of Military Production
764
Abdel-Ghani A. Selim، نويسنده , ◄ Ghada El-Ayat، نويسنده , ◄ Mahmoud Naase، نويسنده , ◄ Clive A. Wells، نويسنده ,
765
Abdelghani Bellaachia، نويسنده , ◄ Ghita Amor-Tijani، نويسنده ,
766
Abdel-Ghani Boudjahem، نويسنده , ◄ Serge Monteverdi، نويسنده , ◄ Michel Mercy، نويسنده , ◄ MOHAMMED M. BETTAHAR، نويسنده ,
767
Abdelghani Housni، نويسنده , ◄ Ravin Narain، نويسنده ,
768
Abdelghani Ouahab، نويسنده ,
769
Abdelghani Ouahab، نويسنده ,
770
Abdelghani Ouahab، نويسنده ,
771
Abdelghani Souilah، نويسنده ,
772
Abdelghani Zniber and D. Dane Quinn، نويسنده ,
773
Abdelghani، نويسنده , ◄ A and Abdelghani-Jacquin، نويسنده , ◄ C and Hillebrandt، نويسنده , ◄ H and Sackmann، نويسنده , ◄ E، نويسنده ,
774
Abdelghani، نويسنده , ◄ A and Jaffrezic-Renault، نويسنده , ◄ N، نويسنده ,
775
Abdelghani، نويسنده , ◄ A. and Cherif، نويسنده , ◄ K. and Jaffrezic-Renault، نويسنده , ◄ N. and Matejec، نويسنده , ◄ V.، نويسنده ,
776
Abdelghani، نويسنده , ◄ A. and Veillas، نويسنده , ◄ C. and Chovelon، نويسنده , ◄ J.M and Jaffrezic-Renault، نويسنده , ◄ N. and Gagnaire، نويسنده , ◄ H.، نويسنده ,
777
Abdelghani، نويسنده , ◄ Emad A.M. and Barakat، نويسنده , ◄ Nasser A.M. and Sayed، نويسنده , ◄ Enas T.، نويسنده ,
778
Abdelghani-Idrissi، M. A. نويسنده , ◄ Estel، L. نويسنده , ◄ Bagui، F. نويسنده ,
779
Abdelghani-Idrissi، M. A. نويسنده , ◄ GOURSAT، M. نويسنده , ◄ BIOLCHINI، T. نويسنده ,
780
Abdel-Ghany، نويسنده , ◄ A.M. and Al-Helal، نويسنده , ◄ I.M.، نويسنده ,
781
Abdel-Ghany، نويسنده , ◄ A.M. and Al-Helal، نويسنده , ◄ I.M.، نويسنده ,
782
Abdel-Ghany، نويسنده , ◄ A.M. and Al-Helal، نويسنده , ◄ I.M.، نويسنده ,
783
Abdelghany، نويسنده , ◄ A.M. and ElBatal، نويسنده , ◄ F.H. and ElBatal، نويسنده , ◄ H.A. and EzzElDin، نويسنده , ◄ F.M.، نويسنده ,
784
Abdelghany، نويسنده , ◄ A.M. and ElBatal، نويسنده , ◄ H.A.، نويسنده ,
785
Abdelghany، نويسنده , ◄ A.M. and ElBatal، نويسنده , ◄ H.A.، نويسنده ,
786
Abdelghany، نويسنده , ◄ A.M. and ElBatal، نويسنده , ◄ H.A.، نويسنده ,
787
Abdelghany، نويسنده , ◄ A.M. and Hammad، نويسنده , ◄ Ahmed H.، نويسنده ,
788
Abdelghany، نويسنده , ◄ E. and El-Qada، نويسنده , ◄ E. and Magdy، نويسنده , ◄ Y.، نويسنده ,
789
Abdelghany، نويسنده , ◄ Osman، نويسنده ,
790
Abdelghany، نويسنده , ◄ Osman، نويسنده ,
791
Abdel-Ghany، نويسنده , ◄ Salah E. and Day، نويسنده , ◄ Irene and Heuberger، نويسنده , ◄ Adam L. and Broeckling، نويسنده , ◄ Corey D. and Reddy، نويسنده , ◄ Anireddy S.N.، نويسنده ,
792
Abd-Elghany، نويسنده , ◄ Samir Mohammed and Sallam، نويسنده , ◄ Khalid Ibrahim Sallam، نويسنده ,
793
Abdel-Ghany، Salah E. نويسنده , ◄ Muller-Moule، Patricia نويسنده , ◄ Niyogi، Krishna K. نويسنده , ◄ Pilon، Marinus نويسنده , ◄ Shikanai، Toshiharu نويسنده ,
794
Abdelhadi ، Hameurlaine Intelligent Control and Electrical Power System Laboratory - Djillali Liabes University of Sidi Bel-Abbes ► Sayah ، H Intelligent Control and Electrical Power System Laboratory - Djillali Liabes University of Sidi Bel-Abbes ► Boudiaf ، M Department of Electrical Engineering - University of Djelfa
795
Abdelhadi Elharfi، نويسنده ,
796
Abdelhadi Es-Sarhir، نويسنده ,
797
Abdelhadi Es-Sarhir، نويسنده ,
798
Abdelhadi Es-Sarhir، نويسنده , ◄ Abdelhadi، نويسنده ,
799
Abdelhadi Es-Sarhir، نويسنده , ◄ Balint Farkas، نويسنده ,
800
Abdelhadi Hammi، نويسنده , ◄ Amina Bennani، نويسنده , ◄ Ahmed El Ismaili، نويسنده , ◄ Yamina Msatef ، نويسنده , ◄ Mohamed Najib Serrhini ، نويسنده ,
801
Abdelhadi Lhassani، نويسنده , ◄ Jilali Bentama، نويسنده ,
802
Abdelhadi، نويسنده , ◄ L.O. and Santini، نويسنده , ◄ F.J. and Gagliostro، نويسنده , ◄ G.A.، نويسنده ,
803
Abdelhadi، نويسنده , ◄ L.O. and Santini، نويسنده , ◄ F.J.، نويسنده ,
804
Abdelhadi، نويسنده , ◄ L.O. and Tricarico، نويسنده , ◄ J.M.، نويسنده ,
805
Abdelhadi، نويسنده , ◄ O.M.A. and Babiker، نويسنده , ◄ S.A. and Picard، نويسنده , ◄ B. and Jurie، نويسنده , ◄ C. and Jailler، نويسنده , ◄ R. and Hocquette، نويسنده , ◄ J.F. and Faye، نويسنده , ◄ B.، نويسنده ,
806
Abdelhadi، نويسنده , ◄ Raed and Adelstein، نويسنده , ◄ Evan and Voigt، نويسنده , ◄ Andrew and Gorcsan، نويسنده , ◄ John and Saba، نويسنده , ◄ Samir، نويسنده ,
807
Abdelhadi، نويسنده , ◄ Raed H. and Gurm، نويسنده , ◄ Hitinder S. and Van Wagoner، نويسنده , ◄ David R. and Chung، نويسنده , ◄ Mina K.، نويسنده ,
808
Abd-Elhady ، Amr A. نويسنده Mechanical Design Department, Faculty of Engineering, Helwan University, Cairo 11718, Egypt ,
809
Abdel-Hady Gepreel، نويسنده , ◄ Mohamed and Niinomi، نويسنده , ◄ Mitsuo، نويسنده ,
810
Abdelhady Hosny، نويسنده , ◄ Hamdy Shaheen، نويسنده , ◄ Amr Abdelrahman، نويسنده , ◄ Tamer Elaf، نويسنده , ◄ y، نويسنده ,
811
Abdelhady، نويسنده , ◄ Ahmed Awad and Fürsich، نويسنده , ◄ Franz Theodor، نويسنده ,
812
Abdelhady، نويسنده , ◄ Hosam G. and Allen، نويسنده , ◄ Stephanie and Davies، نويسنده , ◄ Martyn C. and Roberts، نويسنده , ◄ Clive J. and Tendler، نويسنده , ◄ Saul J.B. and Williams، نويسنده , ◄ Philip M.، نويسنده ,
813
Abd-Elhady، نويسنده , ◄ M.S. and Malayeri، نويسنده , ◄ M.R.، نويسنده ,
814
Abd-Elhady، نويسنده , ◄ M.S. and Rindt، نويسنده , ◄ C.C.M. and van Steenhoven، نويسنده , ◄ A.A.، نويسنده ,
815
Abd-Elhady، نويسنده , ◄ M.S. and Rindt، نويسنده , ◄ C.C.M. and Wijers، نويسنده , ◄ J.G. and van Steenhoven، نويسنده , ◄ A.A.، نويسنده ,
816
Abdel-Hady، نويسنده , ◄ Mohamed and Hinoshita، نويسنده , ◄ Keita and Fuwa، نويسنده , ◄ Hiroki and Murata، نويسنده , ◄ Yoshinori and Morinaga، نويسنده , ◄ Masahiko، نويسنده ,
817
Abdelhady، نويسنده , ◄ Suzan and Borello، نويسنده , ◄ Domenico and Tortora، نويسنده , ◄ Eileen، نويسنده ,
818
Abdel-Hady، A. نويسنده ,
819
Abdel-Hafez، نويسنده , ◄ Mamoun F.، نويسنده ,
820
Abdelhafid Bayadi، نويسنده ,
821
Abdelhafid Bayadi، نويسنده , ◄ Ramaprakash and Banavar، نويسنده , ◄ Ravi N. and Chang، نويسنده , ◄ Dong Eui، نويسنده ,
822
Abdelhafid Benksim، نويسنده , ◄ Abdelhafid and Massoui، نويسنده , ◄ Mohamed and Beaupère، نويسنده , ◄ Daniel and Wadouachi، نويسنده , ◄ Anne، نويسنده ,
823
Abdelhafid، نويسنده , ◄ Rahima and Houot، نويسنده , ◄ Sabine and Barriuso، نويسنده , ◄ Enrique، نويسنده ,
824
Abdelhafid، نويسنده , ◄ Rahima and Houot، نويسنده , ◄ Sabine and Barriuso، نويسنده , ◄ Enrique، نويسنده ,
825
Abdel-Hafz، نويسنده , ◄ A.M. and Essawy، نويسنده , ◄ A.H. and Moubark، نويسنده , ◄ M.A.M.، نويسنده ,
826
Abdel-Hafz، نويسنده , ◄ Nasr A.M.، نويسنده ,
827
Abdel-Hafz، نويسنده , ◄ Nasr A.M.، نويسنده ,
828
Abdel-Hafz، نويسنده , ◄ Nasr and Kulagin، نويسنده , ◄ Victor and Lee، نويسنده , ◄ Jongmin and Suk، نويسنده , ◄ Hyyong Suk، نويسنده ,
829
Abdel-Hafz، نويسنده , ◄ Nasr and Kulagin، نويسنده , ◄ Victor and Lee، نويسنده , ◄ Jongmin and Suk، نويسنده , ◄ Hyyong Suk، نويسنده ,
830
Abdel-Hafz، نويسنده , ◄ Nasr and Uesaka، نويسنده , ◄ Mitsuru and Koga، نويسنده , ◄ James and Nakajima، نويسنده , ◄ Kazuhisa، نويسنده ,
831
Abdel-Hafz، نويسنده , ◄ Nasr and Uesaka، نويسنده , ◄ Mitsuru and Koga، نويسنده , ◄ James and Nakajima، نويسنده , ◄ Kazuhisa، نويسنده ,
832
Abdelhai Elazzouzi، نويسنده , ◄ Aziz Ouhinou، نويسنده ,
833
Abdelhai Elazzouzi، نويسنده , ◄ Khalil Ezzinbi، نويسنده ,
834
Abdelhak Bousselham، نويسنده , ◄ Omar Chaallal، نويسنده ,
835
Abdelhak Djouadi، نويسنده ,
836
Abdelhak Djouadi، نويسنده , ◄ Grégory Moreau، نويسنده , ◄ Ritesh K. Singh، نويسنده ,
837
Abdelhak Djouadi، نويسنده , ◄ Grégory Moreau، نويسنده , ◄ Jean-Francois Richard، نويسنده ,
838
Abdelhak Djouadi، نويسنده , ◄ Jean-Loïc Kneur، نويسنده , ◄ Gilbert Moultaka، نويسنده ,
839
Abdelhak Djouadi، نويسنده , ◄ Manuel Drees، نويسنده ,
840
Abdelhak Djouadi، نويسنده , ◄ Manuel Drees، نويسنده ,
841
Abdelhak Fahsi b، نويسنده , ◄ *، نويسنده ,
842
Abdelhak Khemiri، نويسنده , ◄ Mohamed Hassairi، نويسنده ,
843
Abdelhak Khemiri، نويسنده , ◄ O. and Martel، نويسنده , ◄ C. and Corral، نويسنده , ◄ R.، نويسنده ,
844
Abdelhak M. Zoubir، نويسنده , ◄ Ramon F. Brcich، نويسنده ,
845
Abdelhak Mansouri، نويسنده , ◄ Michael D. Koss، نويسنده , ◄ Karsten Brandt، نويسنده , ◄ Nori Geary، نويسنده , ◄ Wolfgang Langhans، نويسنده , ◄ Monika Leonhardt، نويسنده ,
846
Abdelhak S. Senhadji، نويسنده ,
847
Abdelhak S. Senhadji، نويسنده ,
848
Abdelhak S. Senhadji، نويسنده ,
849
Abdelhak Skender، نويسنده , ◄ Amel Hadj-Ziane-Zafour، نويسنده , ◄ Emmanuel Flahaut، نويسنده ,
850
Abdel-Hakeem M. Badawi، نويسنده , ◄ J.F. Paul، نويسنده , ◄ S. Cristol، نويسنده , ◄ E. Payen، نويسنده , ◄ Y. Romero، نويسنده , ◄ F. Richard، نويسنده , ◄ S. Brunet، نويسنده , ◄ D. Lambert، نويسنده , ◄ X. Portier، نويسنده , ◄ A. Popov، نويسنده , ◄ E. Kondratieva، نويسنده , ◄ J.M. Goupil، نويسنده , ◄ J. El Fallah، نويسنده , ◄ J.P. Gilson، نويسنده , ◄ L. Mariey، نويسنده , ◄ A. Travert، نويسنده , ◄ F. Maugé، نويسنده ,
851
Abdel-Hakiem، M. A. H. نويسنده Department of Surgery, Faculty of Veterinary Medicine, Assiut University, Assiut 71526, Egypt. , ◄ Aref، N. M. نويسنده Department of Animal Medicine, Faculty of Veterinary Medicine, Assiut University, Assiut 71526, Egypt. ,
852
Abdelhakim and Lozano-Sلnchez، نويسنده , ◄ J. and Segura-Carretero، نويسنده , ◄ A. and Fernلndez-Gutiérrez، نويسنده , ◄ A.، نويسنده ,
853
Abdelhakim and Lozano-Sلnchez، نويسنده , ◄ Jesus and Bendini، نويسنده , ◄ Alessandra and Quirantes-Piné، نويسنده , ◄ Rosa and Cerretani، نويسنده , ◄ Lorenzo and Segura-Carretero، نويسنده , ◄ Antonio and Fernلndez-Gutiérrez، نويسنده , ◄ Alberto، نويسنده ,
854
Abd-El-Hakim Bekkali*، نويسنده , ◄ Ilja Thurzo، نويسنده , ◄ Thorsten U. Kampen، نويسنده , ◄ Dietrich R.T. Zahn *، نويسنده ,
855
Abdelhakim Bouajila، نويسنده , ◄ Tahar Gallali، نويسنده ,
856
Abdelhakim Bouzinaoui، نويسنده , ◄ Paul Vallette، نويسنده , ◄ Fabrice Lemoine and Michel Lebouché، نويسنده , ◄ Jean Raymond Fontaine، نويسنده , ◄ Rene Devienne، نويسنده ,
857
Abdelhakim Bouzinaoui، نويسنده , ◄ Rene Devienne، نويسنده , ◄ Jean Raymond Fontaine، نويسنده ,
858
Abdelhakim Cherouat، نويسنده , ◄ Jean Louis Billoet، نويسنده ,
859
Abdelhakim El Bahat، نويسنده , ◄ Moha Ikenne، نويسنده , ◄ Ulf S?derlund، نويسنده , ◄ et al، نويسنده ,
860
Abdelhakim Hafid، نويسنده ,
861
Abdelhakim Hafid، نويسنده , ◄ Abdelilah Maach، نويسنده , ◄ Jawad Drissi، نويسنده ,
862
Abdelhakim Hammach، نويسنده , ◄ Antonio Barbosa، نويسنده , ◄ Faith Corbo Gaenzler، نويسنده , ◄ Tazmeen Fadra، نويسنده , ◄ Daniel Goldberg-Zimring، نويسنده , ◄ Ming-Hong Hao، نويسنده , ◄ Rachel R. Kroe، نويسنده , ◄ Pingrong Liu، نويسنده , ◄ Kevin C. Qian، نويسنده , ◄ Mark Ralph، نويسنده , ◄ Christopher Sarko، نويسنده , ◄ Fariba Soleymanzadeh، نويسنده , ◄ Neil Moss، نويسنده ,
863
Abdelhakim Necir، نويسنده ,
864
Abdelhakim Necir، نويسنده , ◄ Abdelhakim and Meraghni، نويسنده , ◄ Djamel، نويسنده ,
865
Abdelhakim، نويسنده , ◄ Ahmed A.، نويسنده ,
866
Abdel-Hakim، H.A. نويسنده , ◄ Attia، A.A. نويسنده , ◄ Baraka، A.M. نويسنده ,
867
Abdelhaleem، نويسنده , ◄ Mohamed and Shago، نويسنده , ◄ Mary and Sayeh، نويسنده , ◄ Ebrahim and Abla، نويسنده , ◄ Oussama، نويسنده ,
868
Abd-El-Haleem، D. نويسنده , ◄ M.A. Mathur، نويسنده , ◄ C.N. Chandramouli، نويسنده , ◄ R. Subbalakshmi، نويسنده , ◄ K.P. ، نويسنده ,
869
Abdelhalim Larhlimi، نويسنده , ◄ Alexander Bockmayr، نويسنده ,
870
Abdel-Halim Salem، نويسنده , ◄ Jeremy S. Myers، نويسنده , ◄ Anthony C. Otieno، نويسنده , ◄ W. Scott Watkins، نويسنده , ◄ Lynn B. Jorde، نويسنده , ◄ Mark A. Batzer، نويسنده ,
871
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Abdel-Mohdy، نويسنده , ◄ F.A. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S. and El-Newehy، نويسنده , ◄ Mohamed H.، نويسنده ,
872
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Abdel-Mohdy، نويسنده , ◄ F.A. and Fouda، نويسنده , ◄ Moustafa M.G. and El-Sawy، نويسنده , ◄ S.M. and Hamdy، نويسنده , ◄ Ibrahim A. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S.، نويسنده ,
873
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S. and Alfaifi، نويسنده , ◄ Ali Y.A.، نويسنده ,
874
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S.، نويسنده ,
875
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S.، نويسنده ,
876
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S.، نويسنده ,
877
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S.، نويسنده ,
878
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S.، نويسنده ,
879
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S.، نويسنده ,
880
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S.، نويسنده ,
881
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and El-Rafie، نويسنده , ◄ M.H. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S.، نويسنده ,
882
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Emam، نويسنده , ◄ H.E. and El-Rafie، نويسنده , ◄ M.H.، نويسنده ,
883
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Emam، نويسنده , ◄ H.E. and El-Rafie، نويسنده , ◄ M.H.، نويسنده ,
884
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Emam، نويسنده , ◄ H.E. and El-Rafie، نويسنده , ◄ M.H.، نويسنده ,
885
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Emam، نويسنده , ◄ H.E. and El-Rafie، نويسنده , ◄ M.H.، نويسنده ,
886
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Fahmy، نويسنده , ◄ H.M. and Fouda، نويسنده , ◄ Moustafa M.G.، نويسنده ,
887
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Fahmy، نويسنده , ◄ H.M. and Fouda، نويسنده , ◄ Moustafa M.G.، نويسنده ,
888
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Fouda، نويسنده , ◄ Mostafa M.G. and Hamdy، نويسنده , ◄ I. and Abdel-Mohdy، نويسنده , ◄ F.A. and El-Sawy، نويسنده , ◄ S.M.، نويسنده ,
889
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Fouda، نويسنده , ◄ Mostafa M.G. and Hamdy، نويسنده , ◄ I. and Abdel-Mohdy، نويسنده , ◄ F.A. and El-Sawy، نويسنده , ◄ S.M.، نويسنده ,
890
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S. and Konczewicz، نويسنده , ◄ W. and Zimniewska، نويسنده , ◄ M. and Al-Deyab، نويسنده , ◄ Salem S. and El-Newehy، نويسنده , ◄ Mohamed H.، نويسنده ,
891
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S.، نويسنده ,
892
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S.، نويسنده ,
893
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S.، نويسنده ,
894
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S.، نويسنده ,
895
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ E.S.، نويسنده ,
896
Abdel-Halim، نويسنده , ◄ Shakir T. and Awad، نويسنده , ◄ Mohamed K.، نويسنده ,
897
Abdel-Halim، S. H. نويسنده , ◄ Shehata، A. M. A. نويسنده , ◄ El-Shahat، M. F. نويسنده ,
898
Abd-Elhamed ، Ayman Faculty of Engineering at Mataria - Helwan University ► Mahmoud ، Sayed Department of Civil and Construction Engineering - College of Engineering - Imam Abdulrahman Bin Faisal University
899
ABDELHAMED ، Enas Fakhry - Zagazig University ► FAWZY ، Eman Magdy - Zagazig University ► AHMED ، Said Mahmoud - Zagazig University ► ZALAT ، Rabab Sayed - Theodor Bilharz Research Institute ► RASHED ، Hayam Elsaid - Zagazig University
900
Abdelhamed I. Abdelhamed، نويسنده , ◄ Steven E. Reis، نويسنده , ◄ David C. Sane، نويسنده , ◄ K. Bridget Brosnihan، نويسنده , ◄ Robert B. Preli، نويسنده , ◄ David M. Herrington، نويسنده ,
901
Abdelhameed Elameen، نويسنده , ◄ Sonja S. Klemsdal، نويسنده , ◄ Steinar Dragland، نويسنده , ◄ Siri Fjellheim، نويسنده , ◄ Odd Arne Rognli، نويسنده ,
902
Abdelhameed M. Othman، نويسنده , ◄ Shanghao Li، نويسنده , ◄ Roger M. Leblanc، نويسنده ,
903
Abdelhameed، نويسنده , ◄ Ali Saber and Ang، نويسنده , ◄ Shirley and Morris، نويسنده , ◄ Gordon A. and Smith، نويسنده , ◄ Ian and Lawson، نويسنده , ◄ Chris and Gahler، نويسنده , ◄ Roland and Wood، نويسنده , ◄ Simon P Harding، نويسنده , ◄ Stephen E.، نويسنده ,
904
Abdelhameed، نويسنده , ◄ Ali Saber and Morris، نويسنده , ◄ Gordon A. and Adams، نويسنده , ◄ Gary G. and Rowe، نويسنده , ◄ Arthur J. and Laloux، نويسنده , ◄ Olivier and Cerny، نويسنده , ◄ Louis and Bonnier، نويسنده , ◄ Benjamin and Duvivier، نويسنده , ◄ Pierre and Conrath، نويسنده , ◄ Karel and Lenfant، نويسنده , ◄ Christophe and Harding، نويسنده , ◄ Stephen E.، نويسنده ,
905
Abdel-Hameed، نويسنده , ◄ El-Sayed S. and Nagaty، نويسنده , ◄ Mohamed A. and Salman، نويسنده , ◄ Mahmood S. and Bazaid، نويسنده , ◄ Salih A.، نويسنده ,
906
Abdel-Hameed، نويسنده , ◄ El-Sayed Saleh، نويسنده ,
907
Abdel-Hameed، نويسنده , ◄ M.، نويسنده ,
908
Abdel-Hameed، نويسنده , ◄ S.A.M. and El-Kady، نويسنده , ◄ Salwa A.M. and Marzouk، نويسنده , ◄ M.A.، نويسنده ,
909
Abdel-Hameed، نويسنده , ◄ Salwa A.M. and Bakr، نويسنده , ◄ I.M.، نويسنده ,
910
Abdel-Hameed، نويسنده , ◄ Salwa A.M. and Elwan، نويسنده , ◄ Rawhia.L.، نويسنده ,
911
Abdel-Hameed، نويسنده , ◄ Salwa A.M. and Margha، نويسنده , ◄ Fatma H.، نويسنده ,
912
Abdel-Hameed، نويسنده , ◄ Salwa A.M. and Marzouk، نويسنده , ◄ Mohamed A. and Abdel-Ghany، نويسنده , ◄ Ashraf E.، نويسنده ,
913
Abd-Elhameed، W.M نويسنده , ◄ Youssri، Y.H نويسنده , ◄ Doha، E.H نويسنده ,
914
Abdelhamid ، Reda Ahmed Department of Pharmacognosy - Faculty of Pharmacy - Al-Azhar University, Assiut Branch ► Nafady ، Alaa Mohamed Department of Pharmacognosy - Faculty of Pharmacy - Al-Azhar University, Assiut Branch ► Abouelela ، Mohamed Ezzat Department of Pharmacognosy - Faculty of Pharmacy - Al-Azhar University, Assiut Branch ► Konno ، Hiroyuki Department of Biochemical Engineering - Graduate School of Science and Engineering - Yamagata University ► El-Khayat ، Ehab Saad Department of Pharmacognosy - Faculty of Pharmacy - Al-Azhar University, Assiut Branch
915
Abdelhamid Abdesselam، نويسنده , ◄ Hui Hui Wang، نويسنده , ◄ and Narayanan Kulathuramaiyer، نويسنده ,
916
Abdelhamid Ajbar، نويسنده ,
917
Abdelhamid Ajbar، نويسنده ,
918
Abdelhamid Ajbar، نويسنده , ◄ Khalid Alhumazi، نويسنده , ◄ S. S. E. H. Elnashaie، نويسنده ,
919
Abdelhamid Amroun، نويسنده ,
920
Abdelhamid Amroun، نويسنده , ◄ D. and Brunel، نويسنده , ◄ M. and Letellier، نويسنده , ◄ C. and Leblond، نويسنده , ◄ H. and Sanchez، نويسنده , ◄ F.، نويسنده ,
921
Abdelhamid Benmezaï، نويسنده ,
922
Abdelhamid Bouchachia، نويسنده , ◄ Witold Pedrycz، نويسنده ,
923
Abdelhamid Bouchachia، نويسنده , ◄ Edwin Lughofer، نويسنده , ◄ Daniel Sanchez، نويسنده ,
924
Abdelhamid Boussejra، نويسنده ,
925
Abdelhamid Boussejra، نويسنده ,
926
Abdelhamid Boussejra، نويسنده , ◄ Adbelhamid and Intissar، نويسنده , ◄ Ahmed، نويسنده ,
927
Abdelhamid Chorfa، نويسنده ,
928
Abdelhamid Dokhane، نويسنده , ◄ Dieter Hennig، نويسنده , ◄ Rizwan-uddin، نويسنده , ◄ Rakesh Chawla، نويسنده ,
929
Abdelhamid Dokhane، نويسنده , ◄ Dieter Hennig، نويسنده , ◄ Rizwan-uddin، نويسنده , ◄ Rakesh Chawla، نويسنده ,
930
Abdelhamid E. Eshoul، نويسنده , ◄ H. T. Mouftah، نويسنده ,
931
Abdelhamid El kaaouachi، نويسنده , ◄ Rachid Abdia، نويسنده , ◄ Abdelhakim Nafidi، نويسنده , ◄ Hassan Sahsah، نويسنده ,
932
Abdelhamid Guendouz، نويسنده , ◄ Jean-Luc Michelot، نويسنده ,
933
Abdel-Hamid I. Mourad، نويسنده ,
934
Abdelhamid Kaabeche a، نويسنده , ◄ ?، نويسنده , ◄ Ma?¨ouf Belhamel a، نويسنده , ◄ Rachid Ibtiouen b، نويسنده ,
935
Abdelhamid Khalil Benabbou، نويسنده , ◄ A.K. and Guillard، نويسنده , ◄ C. and Pigeot-Rémy، نويسنده , ◄ S. and Cantau، نويسنده , ◄ C. and Pigot، نويسنده , ◄ T. and Lejeune، نويسنده , ◄ P. and Derriche، نويسنده , ◄ Z. and Lacombe، نويسنده , ◄ S.، نويسنده ,
936
Abdelhamid Khalil Benabbou، نويسنده , ◄ Azeddine and Borouchaki، نويسنده , ◄ Houman and Laug، نويسنده , ◄ Patrick Y. Lu، نويسنده , ◄ Jian، نويسنده ,
937
Abd-Elhamid M. Taha، نويسنده , ◄ Hossam S. Hassanein، نويسنده , ◄ Hussein T. Mouftah، نويسنده ,
938
Abdelhamid Maali، نويسنده , ◄ Thierry Cardinal، نويسنده , ◄ Mona Treguer-Delapierre، نويسنده ,
939
Abdelhamid Mellouk، نويسنده , ◄ Saïd Hoceïni، نويسنده , ◄ Mustapha Cheurfa، نويسنده ,
940
Abdelhamid Meziani، نويسنده ,
941
Abdelhamid Meziani، نويسنده ,
942
Abdelhamid Nafaa، نويسنده , ◄ Ahmed Mehaoua، نويسنده ,
943
Abdelhamid Tayebi، نويسنده ,
944
Abdelhamid Tayebi، نويسنده ,
945
Abdel-Hamid، نويسنده , ◄ Alaa H. and AL-Hussaini، نويسنده , ◄ Essam K. AL-Hussaini، نويسنده ,
946
Abdelhamid، نويسنده , ◄ Hani Nasser and Bhaisare، نويسنده , ◄ Mukesh L. and Wu، نويسنده , ◄ Hui-Fen، نويسنده ,
947
Abdelhamid، نويسنده , ◄ Hani Nasser and Wu، نويسنده , ◄ Hui-Fen، نويسنده ,
948
Abdelhamid، نويسنده , ◄ Hani Nasser and Wu، نويسنده , ◄ Hui-Fen، نويسنده ,
949
Abdel-Hamid، نويسنده , ◄ M and Novotny، نويسنده , ◄ L and Hamza، نويسنده , ◄ H، نويسنده ,
950
Abdelhamid، نويسنده , ◄ M. and Grassini، نويسنده , ◄ S. and Angelini، نويسنده , ◄ E. and Ingo، نويسنده , ◄ G.M. and Harith، نويسنده , ◄ M.A.، نويسنده ,
951
Abdelhamid، نويسنده , ◄ M. and Grassini، نويسنده , ◄ S. and Angelini، نويسنده , ◄ E. and Ingo، نويسنده , ◄ G.M. and Harith، نويسنده , ◄ M.A.، نويسنده ,
952
Abdelhamid، نويسنده , ◄ M. D. Fortes، نويسنده , ◄ F.J. and Fernلndez-Bravo، نويسنده , ◄ A. and Harith، نويسنده , ◄ M.A. and Laserna، نويسنده , ◄ J.J.، نويسنده ,
953
Abdelhamid، نويسنده , ◄ Marouf A.M.، نويسنده ,
954
Abdelhamid، نويسنده , ◄ Marouf Abdelaty Mohamed، نويسنده ,
955
Abdel-Hamid، نويسنده , ◄ Mohammed K. and Bremner، نويسنده , ◄ John B. and Coates، نويسنده , ◄ Jonathan R. Keller، نويسنده , ◄ Paul A. and Milنnder، نويسنده , ◄ Celia and Torkamani، نويسنده , ◄ Yasmine S. and Skelton، نويسنده , ◄ Brian W. and White، نويسنده , ◄ Allan H. and Willis، نويسنده , ◄ Anthony C.، نويسنده ,
956
Abdelhamid، نويسنده , ◄ Neda and Ayesh، نويسنده , ◄ Aladdin and Thabtah، نويسنده , ◄ Fadi، نويسنده ,
957
Abdel-Hamid، نويسنده , ◄ Refat and Newair، نويسنده , ◄ Emad F.، نويسنده ,
958
Abdelhamid، نويسنده , ◄ Tamer H. and Sabzali، نويسنده , ◄ Ahmad J.، نويسنده ,
959
AbdElHamid، Ghada نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr-El-Aini 11562, Cairo, Egypt , ◄ ElGhobashy، Mohamed Refaat نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr-El-Aini 11562, Cairo, Egypt , ◄ ElZanfaly، Eman Saad نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr-El-Aini 11562, Cairo, Egypt , ◄ Amer، Sawsan Mohamed نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr-El-Aini 11562, Cairo, Egypt , ◄ ElKhateeb، Sonia Zaki نويسنده Analytical Chemistry Department, Faculty of Pharmacy, Cairo University, Kasr-El-Aini 11562, Cairo, Egypt ,
960
ABDEL-HAMID، MOHAMED نويسنده , ◄ SJOGREN، MARIA H. نويسنده , ◄ CALLAHAN، JOHNNY D. نويسنده , ◄ LUCAS، CARMEN نويسنده , ◄ CONSTANTINE، NIEL T. نويسنده , ◄ HINOSTROZA، KENNETH C. HYAMS. SANTOS نويسنده , ◄ FIGUEROA-BARRIOS، ROLANDO نويسنده , ◄ Watts، Douglas M. نويسنده , ◄ SANCHEZ، JOSE L. نويسنده , ◄ Cuthie، Judith C. نويسنده ,
961
Abdelhammed I. Abdelhammed، نويسنده , ◄ Ronald D. Smith، نويسنده , ◄ Pavel Levy، نويسنده , ◄ Gerard J. Smits، نويسنده , ◄ Carlos M. Ferrario، نويسنده ,
962
Abdelhaq Acharid، نويسنده , ◄ François Quentel، نويسنده , ◄ Catherine Elléouet، نويسنده , ◄ René Olier، نويسنده , ◄ Mireille Privat، نويسنده ,
963
Abdelhaq Momtaz، نويسنده , ◄ Alain Coulombe، نويسنده , ◄ Paulette Richer، نويسنده , ◄ Jean-Jacques Mercadier، نويسنده , ◄ Edouard Coraboeuf، نويسنده ,
964
Abdel-Haq، نويسنده , ◄ Hanin and Bossù، نويسنده , ◄ Elena، نويسنده ,
965
Abdelhay Elarraoui، نويسنده , ◄ Josep Ros، نويسنده , ◄ Ram?n Y??ez، نويسنده , ◄ Xavier Solans، نويسنده , ◄ Mercè Font-Bardia، نويسنده ,
966
Abdelhay Elarraoui، نويسنده , ◄ Josep Ros، نويسنده , ◄ René Mathieu، نويسنده , ◄ Ram?n Y??ez، نويسنده ,
967
Abdelhouad Oukhrib، نويسنده , ◄ Laurence Bonnafoux، نويسنده , ◄ Armen Panossian، نويسنده , ◄ Sandrine Waifang، نويسنده , ◄ Duc Hanh Nguyen، نويسنده , ◄ Martine Urrutigoity، نويسنده , ◄ Françoise Colobert، نويسنده , ◄ Maryse Gouygou، نويسنده , ◄ Frédéric R. Leroux، نويسنده ,
968
Abdelilah Chaoui ، Ezzeddine El Ferjani ، نويسنده , ◄ Brahim Jarrar، نويسنده , ◄ Ezzedine EL Ferjani، نويسنده ,
969
Abdelilah Dassouli، نويسنده , ◄ Jean-Claude Sulpice، نويسنده , ◄ Sébastien Roux، نويسنده , ◄ Bertrand Crozatier، نويسنده ,
970
Abdel-ilah Sadiki، نويسنده , ◄ David T. Williams، نويسنده ,
971
Abdel-ilah Sadiki، نويسنده , ◄ David T. Williams، نويسنده , ◄ Richard Carrier، نويسنده , ◄ Barry Thomas، نويسنده ,
972
Abdel-Illah Mouaddib، نويسنده ,
973
Abdeljalil and El hiba، نويسنده , ◄ Omar and Gamrani، نويسنده , ◄ Halima and Ahboucha، نويسنده , ◄ Samir، نويسنده ,
974
Abdeljalil and El hiba، نويسنده , ◄ Omar and Gamrani، نويسنده , ◄ Halima and Chatoui، نويسنده , ◄ Hicham and Ahboucha، نويسنده , ◄ Samir، نويسنده ,
975
Abdeljalil Assoud، نويسنده , ◄ Navid Soheilnia، نويسنده , ◄ Holger Kleinke، نويسنده ,
976
Abdeljalil Assoud، نويسنده , ◄ Navid Soheilnia، نويسنده , ◄ Holger Kleinke، نويسنده ,
977
Abdeljalil Assoud، نويسنده , ◄ Shahab Derakhshan، نويسنده , ◄ Katja M. Kleinke، نويسنده , ◄ Holger Kleinke، نويسنده ,
978
Abdeljalil Assoud، نويسنده , ◄ Yanjie Cui، نويسنده , ◄ Stephanie Thomas، نويسنده , ◄ Brodie Sutherland، نويسنده , ◄ Holger Kleinke، نويسنده ,
979
Abdeljalil Belhaj، نويسنده , ◄ Lamya and Ait-Ahmed، نويسنده , ◄ Mourad and Benkhoris، نويسنده , ◄ Mohamed Fouad Mohamed، نويسنده ,
980
Abdel-Jalil، نويسنده , ◄ Raid J and Saeed، نويسنده , ◄ Muhammad and Voelter، نويسنده , ◄ Wolfgang، نويسنده ,
981
Abdel-Jalil، نويسنده , ◄ Raid J. and Arafeh، نويسنده , ◄ Manar M. and Shongwe، نويسنده , ◄ Musa S. and Maichle-Mِكmer، نويسنده , ◄ Cنcilia and Kociok-Kِhn، نويسنده , ◄ Gabriele and Voelter، نويسنده , ◄ Wolfgang، نويسنده ,
982
Abdel-Jalil، نويسنده , ◄ Raid J. and Voelter، نويسنده , ◄ Wolfgang and Saeed، نويسنده , ◄ Muhammad، نويسنده ,
983
Abdel-Jalil، نويسنده , ◄ Raid J. and Voelter، نويسنده , ◄ Wolfgang and Stoll، نويسنده , ◄ Raphael، نويسنده ,
984
Abdel-Jalil، Pasi نويسنده , ◄ Suwaiyan، A. نويسنده ,
985
Abdeljawad ، Thabet - Prince Sultan University ► Baleanu ، Dumitru - Cankaya University
986
Abdeljawad، نويسنده , ◄ T. and Karap?nar، نويسنده , ◄ Erdal and Ta?، نويسنده , ◄ K.، نويسنده ,
987
Abdeljawad، نويسنده , ◄ Thabet and Baleanu، نويسنده , ◄ Dumitru، نويسنده ,
988
Abdel-Jawad، Mahmoud نويسنده , ◄ El-Sayed، Essam E. F. نويسنده , ◄ Ebrahim، Sadeq نويسنده , ◄ Al-Saffar، Ahmad نويسنده ,
989
Abdel-Jawad، Mahmoud نويسنده , ◄ El-Sayed، Essam E. F. نويسنده , ◄ Ebrahim، Sadeq نويسنده , ◄ Al-Saffar، Ahmad نويسنده , ◄ Safar، Mohamed نويسنده , ◄ Tabtabaei، Mohamed نويسنده , ◄ Al-Nuwaibit، Ghada نويسنده ,
990
Abdeljawed Benarafa، نويسنده , ◄ Mohamed Kacimi، نويسنده , ◄ Gisèle Coudurier، نويسنده , ◄ Mahfoud Ziyad، نويسنده ,
991
Abdelkader ، Maha - Suez Canal University ► Mesbah ، Badr El-Din - Suez Canal University ► Khashana ، Abdelmoneim - Suez Canal University
992
Abdelkader Ainouche، نويسنده , ◄ Roland Greinwald، نويسنده , ◄ Ludger Witte، نويسنده , ◄ Andre Huon، نويسنده ,
993
Abdelkader Baggag، نويسنده , ◄ Eric Polizzi and Ahmed Sameh، نويسنده ,
994
Abdelkader Belarbi، نويسنده , ◄ Mouffak Benchohra، نويسنده ,
995
Abdelkader Ben Jaballah a، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ ?، نويسنده , ◄ 2، نويسنده , ◄ Besma Moumni a، نويسنده , ◄ b، نويسنده , ◄ 1، نويسنده , ◄ 2، نويسنده , ◄ Brahim Bessais a، نويسنده , ◄ 1، نويسنده ,
996
Abdelkader Bendahou، نويسنده , ◄ Hamid Kaddami، نويسنده , ◄ Alain Dufresne، نويسنده ,
997
Abdelkader Boucherif، نويسنده ,
998
Abdelkader Boucherif، نويسنده ,
999
Abdelkader Boucherif، نويسنده ,
1000
Abdelkader Boucherif، نويسنده , ◄ Sidi Mohamed Bouguima، نويسنده , ◄ Nawal Al-Malki، نويسنده , ◄ Zehour Benbouziane، نويسنده ,
بازگشت