شماره ركورد :
838347
عنوان مقاله :
در پايين آمدن از كوه عجله نكنيد زيرا كه ...
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1391 شماره 66
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
تعداد صفحه :
3
از صفحه :
16
تا صفحه :
18
كليدواژه :
كوهنوردي , راهنما , فرود , صعود
سال انتشار :
1391
عنوان نشريه :
كوه
لينک به اين مدرک :
بازگشت