شماره ركورد :
495858
عنوان مقاله :
زمستان پوست را تهديد مي كند
پديد آورندگان :
-، - نويسنده - ,
اطلاعات موجودي :
ماهنامه سال 1387 شماره 165
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
تعداد صفحه :
2
از صفحه :
6
تا صفحه :
7
كليدواژه :
خشكي دست , خشكي پوست
سال انتشار :
1387
عنوان نشريه :
صنايع بهداشتي و آرايشي
لينک به اين مدرک :
بازگشت