شماره ركورد :
408274
عنوان مقاله :
ريشه ريشه شدن ناخن
پديد آورندگان :
يوسفي، مريم نويسنده دانشكده علوم-دانشگاه شهيد بهشتي ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1387 شماره 20
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
تعداد صفحه :
2
از صفحه :
18
تا صفحه :
19
كليدواژه :
ناخن سالم , ريشه ريشه شدن ناخن , علت ريش ريش شدن
سال انتشار :
1387
عنوان نشريه :
بهداشت پوست و مو
لينک به اين مدرک :
بازگشت