شماره ركورد :
408265
عنوان مقاله :
ژل هاي تزريقي و عوارض آن
پديد آورندگان :
باريك بين ، بهروز نويسنده ,
اطلاعات موجودي :
فصلنامه سال 1387 شماره 20
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
تعداد صفحه :
3
از صفحه :
14
تا صفحه :
16
كليدواژه :
عوارض , تزيق ژل هاي متفرقه , ژل هاي تزريقي
سال انتشار :
1387
عنوان نشريه :
بهداشت پوست و مو
لينک به اين مدرک :
بازگشت