<< مجموعه مقالات كنفرانسها >>
<< بر اساس عنوان >>
از : حافظ پژوهي : دفتر هشتم تا : حقوق بيع بين المللي: بررسي كنوانسيون بين المللي 1980 و مقايسه آن با مقررات بيع در حقوق ايران، فرانسه، انگليس و ايالات متحده
بازگشت