<< مجموعه مقالات كنفرانسها >>
<< بر اساس موضوع >>
ثبت اختراعات- ايران- آمار ◄ تحقيق و توسعه- ايران- آمار ◄ سياست علمي ◄ تحقيق- ايران- ارزشيابي
DocumentCode :
1167
عنوان :
بررسي وضعيت ثبت ...
سال نشر :
1385
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
تهران هيئت نظارت...
ثبت- ايران- كنگره ها ◄ مالكيت معنوي- كنگره ها
DocumentCode :
2353
عنوان :
مجموعه مقالات نخ...
سال نشر :
1386
زبان :
فارسي
اطلاعات نشر :
تهران نقش گستران...
بازگشت