شماره ركورد :
5259
عنوان :
پژوهشنامه مديريت و مهندسي صنايع
رتبه نشريه :
-
موضوع اصلي :
هنر و معماري
موضوع فرعي :
هنر
ISC :
False
توقف انتشار :
False
لينک به اين مدرک :
بازگشت