شماره ركورد :
5027
عنوان :
راهبردهاي مديريت در نظام سلامت
عنوان لاتين :
Management Strategies in Health System
ISSN :
2476-6879
اطلاعات نشر :
يزد دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
صاحب امتياز :
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
مدير مسئول :
بهرامي، محمدامين
سر دبير :
عامري، حسين
موضوع اصلي :
علوم انساني
موضوع فرعي :
مديريت
موضوع فرعي :
نظام سلامت
اولين سال انتشار مجله :
1395
آخرين دوره انتشار :
فصلنامه
پست الكترونيكي :
editormshsj@ssu.ac.ir
ISC :
False
توقف انتشار :
False
آدرس اينترنتي :
mshsj.ssu.ac.ir
كشور :
ايران
شهر :
يزد
آدرس :
يزد، ميدان عالم، بلوار شهداي گمنام، پرديس دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي و درماني شهيد صدوقي يزد، دانشكده بهداشت، دفتر مجله راهبردهاي مديريت در نظام سلامت
كدپستي :
8915173160
زبان :
فارسي
تلفن :
03538209142
E-ISSN :
2538-1563
لينک به اين مدرک :
بازگشت