شماره ركورد :
4674
عنوان :
توسعه اجتماعي
عنوان قبلي :
توسعه انساني
ISSN :
2538-3205
اطلاعات نشر :
اهواز مركز منطقه اي اطلاع رساني علوم و فناوري- پايگاه استنادي علوم جهان اسلام-
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
صاحب امتياز :
دانشگاه شهيد چمران اهواز -
مدير مسئول :
حسين زاده-علي حسين
سر دبير :
نواح-عبدالرضا
موضوع اصلي :
علوم انساني
موضوع فرعي :
علوم اجتماعي
موضوع فرعي :
علوم اجتماعي
آخرين دوره انتشار :
فصلنامه
پست الكترونيكي :
jhd@scu.ac.ir
ISC :
False
توقف انتشار :
False
آدرس اينترنتي :
qjsd.scu.ac.ir
كشور :
ايران
شهر :
اه‍واز
آدرس :
اهواز- دانشگاه شهيد چمران- دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعي- دفتر فصلنامه-ک.پ. 6135743337
زبان :
فارسي
تلفن :
061-33339711
لينک به اين مدرک :
بازگشت