شماره ركورد :
3185
عنوان :
سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي
عنوان لاتين :
Journal of Rs and Gis for natural Resources
عنوان قبلي :
كاربرد سنجش از دور و GIS در علوم منابع طبيعي
ISSN :
2676-7082
اطلاعات نشر :
بوشهر
رتبه نشريه :
علمي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
صاحب امتياز :
دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر
مدير مسئول :
اميري, فاضل
سر دبير :
اميري, فاضل
موضوع اصلي :
منابع طبيعي
موضوع فرعي :
آبخيزداري، بيابان، محيط زيست، مرتع
اولين سال انتشار مجله :
1392
آخرين دوره انتشار :
فصلنامه
پست الكترونيكي :
girs@iaubushehr.ac.ir ; RG-Journal@iaubushehr.ac.ir
ISC :
True
توقف انتشار :
False
آدرس اينترنتي :
http://girs.iaubushehr.ac.ir
كشور :
ايران
شهر :
ب‍وش‍ه‍ر
آدرس :
بوشهر، سه راه آتش نشاني، مركز رشد علم و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي واحد بوشهر، دفتر نشريه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي
فاكس :
33555413-077
كدپستي :
7519619555
زبان :
فارسي
تلفن :
09381259197 - 33557705-077
E-ISSN :
2676-668X
لينک به اين مدرک :
بازگشت