شماره ركورد :
2154
عنوان :
گياه پزشكي(دانشگاه آزاد اسلامي شيراز)
ساير عناوين :
Plant Protection Journal
ISSN :
2008-3114
اطلاعات نشر :
شيراز
رتبه نشريه :
فاقد درجه علمي
محل اخذ رتبه :
دانشگاه آزاد
صاحب امتياز :
دانشگاه آزاد اسلامي شيراز
مدير مسئول :
استوان-هادي
سر دبير :
فلاح زاده-مجيد
موضوع اصلي :
علوم كشاورزي
موضوع فرعي :
گياه پزشكي
موضوع فرعي :
گياه پزشكي
آخرين دوره انتشار :
فصلنامه
پست الكترونيكي :
plant.protec.j@gmail.com
ISC :
False
توقف انتشار :
False
آدرس اينترنتي :
http://www.ppjiau.ir
كشور :
ايران
شهر :
شيراز
آدرس :
شيراز- كيلومتر 5 جاده شهر جديد صدرا- دانشگاه آزاد اسلامي شيراز- دانشكده علوم كشاورزي-دفتر فصلنامه گياه پزشكي
صندوق پستي :
71993-4
تلفن :
0711- 2345321
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :