شماره ركورد :
814
عنوان :
چسب، رنگ و لاستيك
ISSN :
-
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
-
صاحب امتياز :
موثقي-محمدرضا
مدير مسئول :
موثقي -محمودرضا
سر دبير :
---
اولين سال انتشار مجله :
پست الكترونيكي :
hygienic-cosmetics@yahoo.com
ISC :
False
توقف انتشار :
True
آدرس اينترنتي :
-
كشور :
ايران
شهر :
تهران
آدرس :
تهران، خيابان استاد مطهري، خيابان فجر، کوي مداين، شماره 66
صندوق پستي :
15875-3446
تلفن :
021-8300121-2
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :