شماره ركورد :
813
عنوان :
چاووش‌
اطلاعات نشر :
شيراز
رتبه نشريه :
-
صاحب امتياز :
جمعيت پيشگيري از اعتياد استان فارس-
مدير مسئول :
رومي -سيروس
اولين سال انتشار مجله :
ISC :
False
توقف انتشار :
False
كشور :
ايران
شهر :
تهران
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :