شماره ركورد :
812
عنوان :
چاپ‌ و انتشار
ISSN :
-
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
-
صاحب امتياز :
فرامرزيان-علي اصغر
مدير مسئول :
فرامرزيان -علي اصغر
سر دبير :
فاضلي دوست-محمدرضا
اولين سال انتشار مجله :
پست الكترونيكي :
-
ISC :
False
توقف انتشار :
True
آدرس اينترنتي :
-
كشور :
ايران
شهر :
تهران
آدرس :
تهران، صندوق پستي 141554189
صندوق پستي :
14155-4189
تلفن :
021-1151076
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :