شماره ركورد :
5151
عنوان :
پژوهش هاي معاصر در علوم مديريت و حسابداري
ISSN :
2676-6310
رتبه نشريه :
-
محل اخذ رتبه :
وزارت ورهنگ و ارشاد اسلامي
مدير مسئول :
عزيزي نژاد، حسين
سر دبير :
عزيزي نژاد، حسين
موضوع اصلي :
علوم انساني
موضوع فرعي :
مديريت
موضوع فرعي :
مديريت و حسابداري
اولين سال انتشار مجله :
1398
پست الكترونيكي :
info@jocrimas.ir/asoconf@gmail.com
ISC :
False
توقف انتشار :
False
آدرس اينترنتي :
http://www.jocrimas.ir/fa/index.php
كشور :
ايران
شهر :
تهران
تلفن :
09216189337
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :