شماره ركورد :
1257
عنوان :
زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه خوارزمي
عنوان لاتين :
Half-Yearly Persian Language and Literature
عنوان قديمي نشريه :
م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ ادب‍ي‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
عنوان قبلي :
مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم
شاپا :
2476-6925
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
ب
محل اخذ رتبه (جديد) :
وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
صاحب امتياز :
دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول :
فلاح، غلامعلي
سر دبير :
فلاح، غلامعلي
موضوع اصلي :
علوم انساني
موضوع فرعي :
ادبيات و زبانها
اولين سال انتشار مجله :
1372
آخرين دوره انتشار :
دو فصلنامه
پست الكترونيكي :
mda72@khu.ac.ir و dazabanfarsi72@yahoo.com
ISC :
True
توقف انتشار :
False
آدرس اينترنتي :
http://jpll.khu.ac.ir
كشور :
ايران
شهر :
تهران
آدرس :
تهران- خيابان دكتر مفتح- شماره 49- دفتر مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، كدپستي 1571914911
صندوق پستي :
3587-15815
كدپستي :
1571914911
زبان :
فارسي
تلفن :
86072701-021
E-ISSN :
2476-6941
وضعيت نشريه - جزئيات :
لينک به اين مدرک :
بازگشت