شماره ركورد :
1257
عنوان :
زبان و ادبيات فارسي، دانشگاه خوارزمي
عنوان قديمي نشريه :
م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‍ك‍ده‌ ادب‍ي‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ي‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ي‍ت‌ م‍ع‍ل‍م‌
عنوان قبلي :
مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلم
ISSN :
1735-9740
اطلاعات نشر :
تهران
رتبه نشريه :
علمي پژوهشي
محل اخذ رتبه :
وزارت علوم
صاحب امتياز :
دانشگاه خوارزمي
مدير مسئول :
فلاح -غلامعلي
سر دبير :
فلاح -غلامعلي
موضوع اصلي :
علوم انساني
موضوع فرعي :
ادبيات و زبانها
موضوع فرعي :
ادبيات و زبانها
آخرين دوره انتشار :
دوفصلنامه
پست الكترونيكي :
mdazabanfarsi72@yahoo.com
ISC :
False
توقف انتشار :
False
آدرس اينترنتي :
-
كشور :
ايران
شهر :
تهران
آدرس :
تهران- خيابان دكتر مفتح- شماره 49- دفتر مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني، كدپستي 1571914911
صندوق پستي :
-
تلفن :
021-88828292
زبان :
فارسي
لينک به اين مدرک :